Samarbejdet i ledergruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet i ledergruppen"

Transkript

1 Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16

2 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed Sammenhængen mellem uenighed og egentlige konflikter i ledergruppen og årsager til konflikter i ledergruppen Hvem og i hvilken grad ledere føler sig særligt fortrolige med blandt lederkolleger og medarbejdere Respondentgruppens sammensætning fremgår af afsnittet Om undersøgelsen. 2

3 Ledere er kolleger og ikke konkurrenter 68 procent af respondenterne svarer, at det i høj eller meget høj grad kendetegner ledergruppen i deres virksomhed, at man ser hinanden som kolleger og ikke som konkurrenter, se tabel 1. Til gengæld er det kun 38 procent, der mener, at man hjælper en lederkollega, der har for meget at lave. Kun knap halvdelen mener, at det i høj eller meget høj grad kendetegner ledergruppen i deres virksomhed, at man anerkender hinanden for en godt udført arbejdsopgave har forståelse for hinandens styrker og svagheder at der er en fælles forståelse i ledergruppen om, hvordan opgaverne skal udføres Tabel 1. I hvilken grad kendertegner følgende ledergruppen i din virksomhed/på din arbejdsplads? Procent Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved ikke Total Vi ser hinanden som kolleger og ikke som konkurrenter Vi er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kræver fælles løsninger Vi udviser respekt for hinandens kompetencer og ansvarsområder Vi har tillid til hinanden i ledergruppen Der er et godt sammenhold i ledergruppen Vi er åbne og ærlige over for hinanden i ledergruppen Vi bruger hinanden som sparringspartnere Vi er generelt gode til at arbejde sammen på tværs i ledergruppen Vi prioriterer helheden over vores eget ansvarsområde Andre ledere giver mig den information, som jeg har brug for til at løse arbejdsopgaverne i mit team/min afdeling Vi anerkender hinanden for en godt udført arbejdsopgave Vi har forståelse for hinandens styrker og svagheder Der er en fælles forståelse i ledergruppen om, hvordan opgaverne skal udføres Vi hjælper en lederkollega, der har for meget at lave Generelt svarer omkring halvdelen af lederne, at de i høj eller i meget høj grad bruger en eller flere af deres lederkolleger til sparring med mere om arbejdsrelaterede emner, se tabel 2. Til gengæld er de kun knap tre ud af ti, der bruger en eller flere lederkolleger til uformel dialog om private forhold. 3

4 Tabel 2. I hvilken grad bruger du en eller flere af dine lederkolleger til følgende? Procent Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved ikke Total Sparring om personalemæssige udfordringer Generel idéudveksling Videndeling Sparring om faglige udfordringer Søge information Problemløsning generelt Sparring om nye måder at løse arbejdsopgaverne på Uformel dialog af privat karakter Der er en klar og nok ikke overraskende sammenhæng mellem alle svarene i tabel 1 og i tabel 2 på samtlige parametre. Som eksempel viser tabellen nedenfor sammenhængen på udvalgte parametre. I tabel 3 sammenlignes de respondenter, der har svaret, at man i høj eller meget høj grad hjælper en lederkollega, der har for meget at lave har forståelse for hinandens styrker og svagheder har en fælles forståelse i ledergruppen om, hvordan opgaverne skal udføres anerkender hinanden for en godt udført arbejdsopgave med om man i høj eller meget høj grad bruger en eller flere af sine lederkolleger til sparring om faglige udfordringer sparring om personalemæssige udfordringer Tabel 3. Sammenhæng mellem udvalgte svar i tabel 1 og 2. Andel, der svarer i høj eller i meget høj grad. Procent Man hjælper i høj/i meget høj grad en lederkollega, der har for meget at lave Der er i høj/i meget høj grad forståelse for hinandens styrker og svagheder Der er i høj/i meget høj grad en fælles forståelse i ledergruppen om, hvordan opgaverne skal udføres Anerkender i høj/i meget høj grad hinanden for en godt udført arbejdsopgave Bruger i høj/i meget høj grad lederkolleger til sparring om faglige udfordringer Bruger i høj/i meget høj grad lederkolleger til sparring om personalemæssige udfordringer

5 Hvis det kendetegner ledergruppen, at man i høj eller i meget høj grad hjælper en kollega, der har for meget at lave har forståelse for hinandens styrker og svagheder har en fælles forståelse i ledergruppen om, hvordan opgaverne skal udføres anerkender hinanden for en godt udført arbejdsopgave er det mellem 65 og 72 procent, der i høj/i meget høj grad bruger lederkolleger til sparring om faglige udfordringer, hvor det samlet er 49 procent. Og det er mellem 68 og 74 procent, der i høj eller i meget høj grad bruger lederkolleger til sparring om personalemæssige udfordringer, hvor det samlet er 52 procent. Ud fra en hønen og ægget -betragtning, kan det naturligvis diskuteres, hvad der kommer først, men sammenhængen er klar. Der er ofte uenighed i 18 procent af ledergrupperne Det er ikke uenighed, der kendetegner ledergrupperne. 32 procent svarer, at der aldrig eller sjældent er uenighed i ledergruppen.18 procent svarer, at det sker ofte eller hele tiden. Figur 1. Hvor ofte er der uenighed i ledergruppen som helhed eller mellem enkelte eller flere medlemmer af ledergruppen? Procent Aldrig/sjældent Sommetider Ofte/hele tiden Ved ikke 1 Mere en halvdelen svarer, at den hyppigst forekommende uenighed er mellem ledere på samme ledelsesniveau, og fire ud af ti svarer, at den hyppigst forekommende uenighed er mellem underordnede og overordnede ledere, se tabel 4. 5

6 Tabel 4. Hvilken af følgende typer uenighed er hyppigst forekommende i ledergruppen? Kun stillet til respondenter, der har svaret sommetider, ofte eller hele tiden i figur 1. N=695 Procent Uenighed mellem ledere på samme ledelsesniveau 53 Uenighed mellem underordnede ledere og overordnede ledere Ved ikke 7 Total De hyppigst forekommende årsager til uenighed Mere end fire ud af ti svarer, at de hyppigst forekommende årsager til uenighed, er uenighed om hvilke opgaver der er vigtigst samt, at man prioriterer sit eget ansvarsområde over helheden Mellem 3 og procent peger på for lidt tid til opgaverne, uklarhed om ansvar, utilstrækkelig eller mangelfuld information og uklarhed om mål. Omkring hver fjerde peger på manglende tillid til hinanden, manglende respekt for hinandens kompetencer og dårlig personlig kemi, som de hyppigst forekommende årsager. Kun 14 procent svarer, at konkurrence mellem lederne er den hyppigst forekommende årsag. Tabel 5. Hvilke af følgende er de hyppigst forekommende årsager til uenighed i ledergruppen? Mulighed for flere svar. Kun stillet til respondenter, der har svaret sommetider, ofte eller hele tiden i figur 1. N=695. Procent Uenighed om, hvilke opgaver der er vigtigst 46 Man prioriterer sit eget ansvarsområde over helheden 41 For lidt tid til opgaverne 37 Uklarhed om ansvar 36 Utilstrækkelig eller mangelfuld information 35 Uklarhed om mål 34 Uenighed om strategi 27 For få medarbejdere 26 Manglende tillid til hinanden 24 Manglende respekt for hinandens kompetencer 24 For stramt budget 24 Uenighed om implementering af strategi 23 Dårlig personlig kemi 23 Konkurrence imellem lederne 14 Andet, skriv venligst: 4 Ved ikke 1 6

7 18 procent svarer, at uenighed i ledergruppen typisk ikke bliver håndteret I de fleste tilfælde bliver uenighed i ledergruppen typisk håndteret indbyrdes af de ledere, der er uenige. 18 procent svarer, at uenighed i ledergruppen i høj eller i meget høj grad ikke bliver håndteret, se tabel 6. Tabel 6. Hvordan bliver uenighed i ledergruppen typisk håndteret? Kun stillet til respondenter, der har svaret sommetider, ofte eller hele tiden i tabel 5. N=695. Procent Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved ikke Total Den bliver typisk håndteret indbyrdes af de ledere, der er uenige Den bliver typisk håndteret indbyrdes af de involverede ledere og deres eventuelle chefer Den bliver typisk håndteret på et møde i ledergruppen Den bliver typisk ikke håndteret Den bliver typisk håndteret af de involverede lederes chefer

8 Der er langt fra uenighed i ledergruppen til egentlige konflikter i ledergruppen Blandt de respondenter, der har svaret, at der sommetider, ofte eller hele tiden er uenighed i ledergruppen, vurderer 26 procent, at det i nogen grad er egentlige konflikter, og syv procent, at det i høj eller meget høj grad er egentlige konflikter, se figur 2. Hele 67 procent svarer, at uenigheden slet ikke eller kun i mindre grad er egentlige konflikter. Figur 2. Er uenigheden i ledergruppen efter din vurdering egentlige konflikter? Procent. Kun stillet til respondenter, der har svaret sommetider, ofte eller hele tiden i figur 1. N= Slet ikke/i mindre grad I nogen grad I høj/i meget høj grad Ved ikke Som når det gælder uenighed, gælder det også konflikter, at flest peger på konflikter mellem ledere på samme ledelsesniveau som de hyppigst forekommende. Dog svarer signifikant flere (47 procent), at de hyppigst forekommende konflikter er mellem underordnede og overordnede ledere i forhold til uenighed, hvor procent svarede, at det var den hyppigst forekommende type af uenighed i ledergruppen. Tabel 7. Hvilken af følgende typer konflikter er hyppigst forekommende i ledergruppen? Kun stillet til respondenter, der har svaret i nogen, i høj eller i meget høj grad i figur 2. N=225 Procent Konflikter mellem ledere på samme ledelsesniveau 52 Konflikter mellem underordnede ledere og overordnede ledere 47 Ved ikke 1 Total 8

9 De hyppigst forekommende årsager til konflikter Omkring halvdelen peger på, at de hyppigst forekommende årsager til konflikter er manglende tillid til hinanden, manglende respekt for hinandens kompetencer samt, at man prioriterer sit eget ansvarsområde over helheden. Tabel 8. Hvilke af følgende er de hyppigst forekommende årsager til konflikter i ledergruppen? Mulighed for flere svar. Kun stillet til respondenter, der har svaret i nogen, i høj eller i meget høj grad i figur 2. N=225. Procent Manglende tillid til hinanden 52 Manglende respekt for hinandens kompetencer 49 Man prioriterer sit eget ansvarsområde over helheden 48 Uenighed om, hvilke opgaver der er vigtigst 43 Uklarhed om ansvar 38 Utilstrækkelig eller mangelfuld information 37 Dårlig personlig kemi 37 Uklarhed om mål 36 Uenighed om strategi 34 Uenighed om implementering af strategi 29 For få medarbejdere 28 For lidt tid til opgaverne 28 Konkurrence imellem lederne 23 For stramt budget 21 Andet 2 Ved ikke 1 Knap hver tredje svarer, at konflikter typisk ikke bliver håndteret Hvor 18 procent svarede, at uenighed i ledergruppen i høj eller i meget høj grad ikke bliver håndteret, svarer 28 procent, at det i høj eller i meget høj grad er tilfældet, når det gælder konflikter. Tabel 9. Hvordan bliver konflikter i ledergruppen typisk håndteret? Kun stillet til respondenter, der har svaret i nogen, i høj eller i meget høj grad i figur 2. N=225. Procent Slet ikke/ I nogen I høj/ Ved Total I mindre grad grad I meget høj grad ikke De bliver typisk ikke håndteret De bliver typisk håndteret indbyrdes af de ledere, der er uenige De bliver typisk håndteret på et møde i ledergruppen De bliver typisk håndteret indbyrdes af de involverede ledere og deres eventuelle chefer De bliver typisk håndteret af de involverede lederes chefer

10 Konflikter i ledergruppen er i højere grad personrelaterede end uenighed i ledergruppen Sammenligner man de hyppigst forekommende årsager til konflikter med de hyppigst forekommende årsager til uenighed er det tydeligt, at de mere personrelaterede årsager spiller en væsentlig større rolle, når det gælder konflikter, end når det gælder uenighed, se figur 3. Omkring halvdelen af de respondenter, der vurderer, at uenigheden i ledergruppen er egentlige konflikter, peger på manglende tillid til hinanden og manglende respekt for hinandens kompetencer. Det gælder kun hver fjerde af de respondenter, der vurderer, at der er uenighed i ledergruppen. Figur 3. Sammenligning mellem primært personrelaterede årsager til konflikter og uenighed. Procent Manglende tillid til hinanden Manglende respekt for hinandens kompetencer Dårlig personlig kemi Konkurrence mellem lederne Konflikter Uenighed

11 Når det gælder de mere arbejdsrelaterede konflikter, er der kun på fire områder signifikante forskelle, se figur 4. Flere blandt respondenterne, der vurderer, at uenigheden i ledergruppen er konflikter peger på prioritering af eget ansvarsområde over helheden, uenighed om strategi og uenighed om implementering af strategi som årsag, hvorimod færre svarer for lidt tid til opgaverne. Figur 4. Sammenligning mellem primært arbejdsrelaterede årsager til konflikter og uenighed. Procent Konflikter Uenighed 11

12 Sammenhængen mellem uenighed og konflikter i ledergruppen og hvordan man bruger sine lederkolleger Figur 5 viser, at der er en klar sammenhæng mellem hyppigheden af uenighed i ledergruppen, og i hvilken grad man bruger sine lederkolleger til sparring, videndeling med mere. Hyppig uenighed i ledergruppen betyder, at man bruger sine lederkolleger mindre til sparring, videndeling med mere. Og hvis der sjældent eller aldrig er uenighed i ledergruppen, bruger flere deres lederkolleger til sparring, videndeling med mere. Eksempelvis er det 61 procent af de ledere, som svarer, at der sjældent eller aldrig er uenighed i ledergruppen, der i høj eller meget høj grad bruger en eller flere lederkolleger til sparring om personalemæssige udfordringer. Det samme gør kun 34 procent af de ledere, der svarer, at der ofte eller hele tiden er uenighed i ledergruppen. Figur 5. Andel, der har svaret, at de i høj eller meget høj grad bruger en eller flere af deres lederkolleger til følgende i forhold til hyppigheden af uenighed i ledergruppen. Procent Aldrig/Sjældent uenighed i ledergruppn Ofte/Hele tiden uenighed i ledergruppen Sommetider uenighed i ledergruppen 12

13 Det tilsvarende gør sig gældende, når man sammenligner graden af konflikter i ledergruppen med, hvordan lederne bruger deres lederkolleger. Eksempelvis er det 56 procent af de ledere, der har svaret, at uenigheden i ledergruppen slet ikke eller i mindre grad er egentlige konflikter, der svarer, at de i høj eller i meget høj grad bruger en eller flere lederkolleger til sparring om personalemæssige udfordringer. Blandt de ledere, der svarer, at uenigheden i nogen grad er egentlige konflikter, er det 39 procent, der i høj eller meget høj grad bruger en eller flere lederkolleger til sparring om personalemæssige udfordringer. Det gælder kun 17 procent af de ledere, der svarer, at uenigheden i høj eller meget høj grad er egentlige konflikter. Figur 6. Andel, der har svaret, at de i høj eller meget høj grad bruger en eller flere af deres lederkolleger til følgende i forhold om uenigheden i ledergruppen er egentlige konflikter 1. Procent Slet ikke/i mindre grad konflikter I nogen grad konflikter I høj/i meget høj grad konflikter 1 Der er kun 47 respondenter, som har svaret, at uenigheden i ledergruppen i høj eller i meget høj grad er egentlige konflikter. På grund af de få respondenter i denne gruppe skal tallene derfor tolkes med forsigtighed. 13

14 To ud af tre vurderer, at ledergruppen fungerer godt Langt de fleste vurderer, at ledergruppen på deres virksomhed samlet set fungerer godt. Kun 12 procent vurderer, at ledergruppen samlet set fungerer dårligt eller meget dårligt, se figur 7. Figur 7. Hvordan vurderer du, at ledergruppen i din virksomhed samlet set fungerer? Procent Meget dårligt/dårligt Hverken godt eller dårligt Godt/særdeles godt Mødehyppigheden i den ledergruppe, man oftest mødes med, har ingen signifikant betydning for vurderingen af, hvordan ledergruppen samlet fungerer. Det er ikke således, at signifikant flere blandt de ledere, der hyppigt har møder i ledergruppen, vurderer, at ledergruppen fungerer godt i forhold til de ledere, der sjældnere har møder i ledergruppen. 14

15 Der er en klar sammenhæng mellem hyppigheden af uenighed i ledergruppen og respondenternes vurdering af, hvordan ledergruppen samlet set fungerer. 87 procent af de ledere, som svarer, at der aldrig eller sjældent er uenighed i ledergruppen vurderer, at ledergruppen samlet set fungerer godt eller særdeles godt. Den vurdering deler 69 procent af de ledere, som svarer, at der sommetider er uenighed i ledergruppen. Blandt de ledere, der svarer, at der ofte eller hele tiden er uenighed i ledergruppen, er det kun 23 procent, der vurderer, at ledergruppen samlet set fungerer godt eller særdeles godt, se figur 8. Figur 8. Sammenhængen mellem hyppigheden af uenighed i ledergruppen og hvordan ledergruppen samlet set fungerer. Procent Aldrig/sjældent uenighed i ledergruppen 7 Sommetider uenighed i ledergruppen Ofte/hele tiden uenighed i ledergruppen Ledergruppen fungerer dårligt meget dårligt Ledergruppen fungerer hverken godt eller dårligt Ledergruppen fungerer godt/særdeles godt 15

16 Det samme billede tegner sig, når man ser på sammenhængen mellem om uenigheden er egentlige konflikter, og vurderingen af hvordan ledergruppen samlet set fungerer. Blandt de ledere, der svarer, at uenigheden slet ikke eller i mindre grad er konflikter, vurderer 72 procent, at ledergruppen samlet set fungerer godt. Det mener 32 procent af de ledere, der vurderer, at uenigheden i nogen grad er egentlige konflikter og 11 procent af de ledere, der vurderer, at uenigheden i høj eller i meget høj grad er egentlige konflikter, se figur 9. Figur 9. Sammenhæng mellem omfanget af konflikter i ledergruppen, og hvordan ledergruppen samlet set fungerer. Procent Uenigheden er slet ikke/i mindre grad konflikter Uenigheden er i nogen grad konflikter Uenigheden er i høj/i meget høj grad konflikter Ledergruppen fungerer dårligt/meget dårligt Ledergruppen fungerer hverken godt eller dårligt Ledergruppen fungerer godt/særdeles godt Ved ikke Sammenhængen mellem vurderingen af, hvordan ledergruppen fungerer, og hvad der kendetegner ledergruppen (svarene i tabel 1) er tilsvarende meget klar, både når det gælder det mere personrelaterede emner, og de mere arbejdsrelaterede emner. Når det gælder de mere personrelaterede emner, er det 81 procent blandt de ledere, der vurderer, at ledergruppen fungerer godt eller særdeles godt, der svarer, at man i høj eller meget høj grad har tillid til hinanden i ledergruppen. Det gælder 21 procent af lederne, der vurderer, at ledergruppen hverken fungerer godt eller dårligt, og 7 procent af de ledere, der vurderer, at ledergruppen fungerer dårligt eller meget dårligt (figur ). Det tilsvarende gælder for de mere arbejdsrelaterede emner. Her mener 84 procent af de ledere, der vurderer, at ledergruppen fungerer godt eller særdeles godt, at man i høj eller i meget høj grad er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kræver fælles løsninger. Det samme mener 27 procent af de ledere, der vurderer, at ledergruppen hverken fungerer godt eller dårligt, og 14 procent af de ledere, der vurderer, at ledergruppen fungerer meget dårligt eller dårligt (figur 11). 16

17 Figur. Andel, der svarer, at følgende i høj eller i meget høj grad kendetegner ledergruppen i forhold til vurderingen af, hvordan ledergruppen i virksomheden samlet set fungerer. De mere personrelaterede områder. Procent Kolleger, ikke konkurrenter Respekt for hinandens kompetencer og ansvarsområder Tillid til hinanden i ledergruppen Godt sammenhold Åbne og ærlige Anerkender hinanden for en godt udførst arbejdsopgave Forståelse for hinandens styrker og svagheder Ledergruppen fungerer meget dårligt/dårligt Ledergruppen fungerer hverken godt eller dårligt Ledergruppen fungerer godt/særdeles godt Figur 11. Andel, der svarer, at følgende i høj eller i meget høj grad kendetegner ledergruppen i forhold til vurderingen af, hvordan ledergruppen i virksomheden samlet set fungerer. De primært arbejdsrelaterede områder. Procent Gode til samarbejde, når der opstår problemer, der kræver fælles løsninger Bruger hinanden Generelt gode til som at samarbejde sparringspartnere Prioriterer helheden over eget ansvarsområde Andre ledere giver mig den nødvendige information Fælles forståelse for, hvordan opgaverne skal udføres 52 Hjælper en kollega, der har for meget at lave Ledergruppen fungerer meget dårligt/dårligt Ledergruppen fungerer hverken godt eller dårligt Ledergruppen fungerer godt/særdeles godt 17

18 Omfanget af fortrolighed med lederkolleger og medarbejdere Respondenterne har svaret på, i hvilken grad de føler sig fortrolige med lederkolleger og medarbejdere. Spørgsmålene er stillet afhængig af relevans i forhold til ledelsesniveau. Det betyder, at de administrerende direktører ikke er blevet spurgt, i hvilken grad de føler sig særligt fortrolige med ligestillede lederkolleger eller nærmeste chef. Og ledere, der har personaleansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere, er ikke blevet spurgt, i hvilken grad de føler sig særligt fortrolige med en eller ledere, der refererer direkte til dem. Generelt er det samlede billede, at en betydelig andel i høj eller meget høj grad føler sig fortrolige med en eller flere af deres direkte medarbejdere eller direkte ledere, se tabel. Færrest føler sig særligt fortrolige med ledergruppen som helhed, hvilket ikke er overraskende, da det er mere naturligt at have en særlig fortrolighed på individniveau end i forhold til en kollektiv gruppe. Tabel. I hvilken grad føler du dig særligt fortrolig med følgende? Svarmuligheder betinget af relevans i forhold til ledelsesniveau. Procent Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved ikke/ikke relevant Total En eller flere af de ledere, der refererer direkte til dig En eller flere af de medarbejdere, der refererer direkte til dig En eller flere af dine ligestillede lederkolleger Dine direkte medarbejdere som helhed Din nærmeste chef Ledergruppen som helhed De respondenter, der i tabel har svaret, at de slet ikke, i mindre grad eller i nogen grad føler sig fortrolig med en eller flere af grupperne, har efterfølgende svaret på, om de gerne ville have en større grad af fortrolighed med disse grupper. Signifikant flest peger på ønsket om større grad af fortrolighed med ledergruppen som helhed, en eller flere ligestillede lederkolleger og nærmeste chef. Tabel 11. Ville du gerne have en større grad af fortrolighed med. Kun stillet til respondenter, der slet ikke, i mindre grad eller i nogen grad føler fortrolighed med en eller flere fra tabel 14. Procent Ja Nej Ved ikke Total Ledergruppen som helhed En eller flere af dine ligestillede lederkolleger Din nærmeste chef En eller flere af de ledere, der refererer direkte til dig En eller flere af de medarbejdere, der refererer direkte til dig Dine direkte medarbejdere som helhed

19 Få ledere omgås privat med lederkolleger og medarbejdere 18 procent omgås privat med ligestillede lederkolleger og andre 11 procent med en eller flere af deres medarbejdere eller underordnede ledere. Kun 6 procent ser chefen i privat sammenhæng. Tabel 12. Omgås du privat med en eller flere af følgende? Svarmuligheder betinget af relevans i forhold ledelsesniveau Procent Ja Nej Total En eller flere af mine ligestillede lederkolleger En eller flere af mine direkte medarbejdere En af flere af mine underordnede ledere Min nærmeste chef 6 94 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er gennemført i alt 1.36 CAWI-interview med medlemmer af Lederne i perioden fra den 27. oktober til den 5. november 15. Nedenfor er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Køn Antal Procent Kvinder Mænd Total 1.36 Alder Antal Procent Under og derover 78 8 Total 1.36 Sektor Antal Procent Privat Offentlig Selvejende institution 73 7 Total 1.36 Ledelsesniveau Antal Procent Administrerende direktør/øvrig direktion Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere Total

20 I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1-2 point højere eller lavere. Tilsvarende kan en sammenlægning af I høj grad og I meget høj grad vise en procent, der er ét procentpoint højere eller lavere end opgjort hver for sig. Hvis for eksempel,3 procent har svaret I høj grad, og 5,3 procent har svaret I meget høj grad, vil det ved en sammenlægning betyde, at 16 procent tilsammen har svaret i høj grad og i meget høj grad. Det er således ikke en fejl, men skyldes almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere