Vilkår for udenlandske betalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for udenlandske betalinger"

Transkript

1 Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres i rette tid, på rette sted, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betalinger i EUR (maksimum EUR ) til et EU-land kan bestilles i Webbank Privat. 1.1 Nødvendige oplysninger En bestilling skal indeholde: Debiteringskontonummer Valuta og beløb Overførselstype Modtagers navn, adresse og IBAN-konto, hvis det er muligt BIC/SWIFT-adresse på den filial, hvor modtager fører konto (i mangel af BIC: bankkode og navn, eller navn og adresse på banken) Oplysning om betalingsformål Oplysning om, hvem der skal betale de indenlandske og udenlandske omkostninger 1.2 IBAN Overførsler til udlandet kan kun gennemføres hvis der er dækning på debiteringskontoen, medmindre andet er aftalt med rådgiveren. Foreligger der ikke korrekt BIC og IBAN, hvor det er muligt, beregnes tillægsgebyrer til manuel behandling hos DAB og den udenlandske bank. I henhold til reglerne for europæiske betalinger, skal afsender sørge for at anføre modtagerens kontonummer i form af IBAN. Reglerne gælder alle pengeinstitutter i alle europæiske lande, der ligger vest for grænserne til Rusland, Hviderusland (Belarus), Ukraine og Moldova. Desuden er Tyrkiet, Saudi Arabien, Israel, Tunesien og Mauritius omfattet af den obligatoriske ordning. Hvis IBAN ikke er anført eller ikke er korrekt, er der risiko for at betalingen bliver afvist af modtagerens bankforbindelse, ligesom afvisningen bliver fulgt op med krav om et gebyr fra den udenlandske bankforbindelse. 1.3 Overførselstyper Overførsler foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske betalingssystem SWIFT eller via et af clearingsystemerne i EUR: SEPA. Følgende overførselstyper kan vælges: SEPA-Betaling eller EU-betaling, hvor beløbet stilles til rådighed for modtagerens pengeinstitut via et europæisk clearingsystem 2-3 bankdage efter ekspeditionsdagen* Økonomioverførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for vores korrespondent- Bank 3 bankdage efter ekspeditionsdagen* Almindelig overførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for vores korrespondentbank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen* Side 1

2 Hasteoverførsel, hvor beløbet stilles til rådighed for vores korrespondentbank på ekspeditionsdagen* (gælder for EUR, USD og CAD). I alle andre valutaer stilles beløbet til rådighed for DAB s korrespondentbank 1 bankdag efter ekspeditionsdagen* F.s.v. angår NOK, SEK kan ekspresoverførsler normalt gennemføres, hvis DAB har overførselsanmodningen så betids, at de kan have overførslen effektueret inden kl. 11:00. *Ekspeditionsdagen er lig med valørdagen og er for afsender den dag, hvor DAB hæver beløbet på kontoen. Foreligger der ikke korrekt BIC og IBAN, hvor det er muligt, beregnes tillægsgebyrer til dækning af ekstra manuel behandling. Samtidig kan ikke garanteres for at de nævnte tidsfrister for gennemførelse af betalingen kan overholdes. Vær opmærksom på, at vi/dab ikke er ansvarlig for hastigheden af behandlingen i det udenlandske pengeinstitut. Afregning af en overførsel kan ses i Webbank, så snart den er bogført / der sendes en nota samme dag. 1.4 Specielt for EU-betalinger Modtagers konto skal være hos et pengeinstitut i EU eller EØS (dvs. inkl. Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz). Betalingen skal være i EUR og på maks EUR Modtagers kontonummer skal anføres i form af IBAN Modtagers pengeinstitut skal anføres i form af BIC Skal effektueres som en SHA-betaling, hvilket betyder at afsender betaler vore omkostninger, og modtager betaler de udenlandske omkostninger Disse 5 forudsætninger skal være korrekt opfyldt, for at betalingen kan gennemføres som en EUbetaling. 1.5 Specielt for SEPA-betalinger For SEPA-betalinger gælder samme forudsætninger som for en EU-betaling samt: Betalingen skal være i EUR og der er ingen beløbsgrænse Modtagers pengeinstitut skal have tiltrådt SEPA Credit Transfer Scheme Disse forudsætninger skal være korrekt opfyldt, for at betalingen kan gennemføres som en SEPA- Betaling. 1.6 Generelt vedr. hasteoverførsler Hvis modtagerbankens tidsfrist for effektuering af betalinger pr. ekspeditionsdagen er overskredet på det tidspunkt, hvor du/i ønsker at bestille overførslen, bliver overførslen først gennemført næste bankdag. 1.7 Fordeling af omkostninger mellem afsender og modtager En overførsel vil være forbundet med bankomkostninger både i afsenders og modtagers land. Side 2

3 Der er 3 muligheder for fordeling af omkostninger mellem beløbsafsender og beløbsmodtager: SHA afsender og modtager betaler hver omkostningerne til sit pengeinstitut BEN - modtageren betaler alle omkostninger OUR - afsenderen betaler alle omkostninger SHA anvendes såfremt andet ikke meddeles. BEN kan fremover ikke anvendes ved betalinger i EUR og andre EU-valutaer til EU-lande. OUR anvendes ofte ved betaling af låneydelser eller ved internethandler for at sikre modtager det fulde beløb. 1.8 Tidsfrister for bestilling Bestillinger, som DAB modtager inden kl. 13:00, udføres samme dag. Bestillinger, som modtages senere, bliver udført den følgende bankdag - medmindre andet er aftalt. Undtaget dog hasteoverførsler, hvor tidsfristen er kl. 15: Beløbsmodtagers rådighedstidspunkt En overførsel afhænger af kontoførende pengeinstituts forretningsbetingelser. Overførselsbeløbet stilles til rådighed for DAB s korrespondentbank som anført under punkt 1.4. Generelt gælder, at betalinger uden for Europa, USA og Canada kan være længere tid undervejs pga. disse landes specielle infrastruktur. Modtagers pengeinstitut vil normalt stille overførselsbeløbet til rådighed for modtager bankdagen efter, at beløbet er til rådighed for modtagers pengeinstitut. For betalinger til EU-lande i EU-valutaer til konti i samme valutaer gælder som hovedregel, at beløbet vil blive stillet til rådighed for modtager samme dag som beløbet er stillet til rådighed for modtagers pengeinstitut Valutakurs Betalinger i valuta bestilt inden kl. 14:00 vil, hvis ikke andet er aftalt, og hvor der skal foretages veksling, blive afregnet efter Nationalbankens officielle informationskurs plus et tillæg, som varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. Tillægget til Nationalbankens officielle informationskurs vil være på max. 0,75 % af kursen. Afregning af senere bestilte betalinger, hvor der skal foretages veksling, vil som udgangspunkt ske til gældende markedskurs. Der kan naturligvis altid aftales en afregningskurs med os, baseret på markedskursen på handelstidspunktet Omkostninger FA s priser ses på hjemmesiden og i kalenderfyld Tilbagekaldelse af en overførsel Overførslen kan tilbagekaldes, så længe den ikke er afsendt fra DAB til korrespondentbanken. Er betalingen afsendt, kan betalingen kun tilbageføres med betalingsmodtagers og dennes pengeinstituts godkendelse. For tilbagekaldelse af overførsler beregner banken et ekspeditionsgebyr. Side 3

4 1.13 Efterlysning Hvis modtager hævder ikke at have modtaget beløbet, opfordrer DAB til at modtager orienteres om, hvornår og hvordan overførslen er foretaget (fremgår af vores afregningsnota). Så har modtager mulighed for at efterlyse overførslen i eget pengeinstitut. DAB kan også iværksætte en eftersøgning af beløbet, hvilket dog sker mod betaling, hvis DAB er uden skyld i forsinkelsen. Der henvises til DAB s "Priser for udenlandske betalinger Returnering af overførte beløb Et overført beløb kan komme retur fra udlandet, hvis det/de involverede udenlandske pengeinstitut(ter) ikke har kunnet udføre betalingen på grundlag af de givne oplysninger, eller hvis afsender har tilbagekaldt overførslen. Kommer en betaling retur fra udlandet, vil den blive ekspederet som en overførsel fra udlandet. Det udenlandske pengeinstitut vil oftest have fratrukket et gebyr i forbindelse med tilbageførslen Ansvar for overførslen Overførsler til udlandet er for afsenders, dvs. din/jeres, regning og risiko, herunder udenlandske omkostninger, forsinkelser og fejl begået af modtagers eller evt. formidlende pengeinstitut mv Behandling af personlige oplysninger Ved overførsler til udlandet skal DAB videregive oplysninger om afsenders navn og kontonummer til både beløbsmodtageren og involverede pengeinstitutter. De fleste overførsler til udlandet sker via SWIFT, som er et internationalt elektronisk betalingssystem. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. I henhold til amerikansk lovgivning kan SWIFT blive pålagt at udlevere oplysninger om overførslen til de amerikanske myndigheder, hvis disse får mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme Turistoverførsler / overførsler fra 3. mand Turistoverførsel for 3. mand og overførsel for 3. mand foretages ikke. Turistoverførsler for egne kunder foretages via Western Union. 2. Overførsler fra udlandet 2.1 Følgende informationer bør fremgå af din/jeres faktura til kunden Bankforbindelse SWIFT/BIC kode IBAN konto 2.2 Valutakurser, valør og omkostninger Overførsler modtaget inden kl. 14:00 ekspederes til dagens valutakurs. Overførsler modtaget efter kl. 14:00 kan ikke forventes afregnet til denne dags valutakurs, medmindre andet er aftalt. Grundlaget for en given dags valutakurs er Nationalbankens informationskurs med et fradrag. Se punkt 2.3 Side 4

5 Overførsler i EUR modtaget fra et EU/EØS-land vil blive afregnet til valutakursen som ovenfor anført. Overførsler fra udlandet indsættes på den konto, der er anført på betalingsinstruksen. Er der intet kontonummer anført, eller er kontonummeret forkert eller udgået, vil beløbet blive forsøgt indsat på en anden af dine/jeres konti. Der beregnes tillægsgebyr for denne manuelle behandling. Hvis beløbsmodtageren er flyttet til et andet pengeinstitut, vil det modtagne beløb blive returneret til afsender med besked om, at kunden er flyttet. Beløbet indsættes på modtagers konto med valør 1 bankdag efter ekspeditionsdagen, dog tidligst valør 1 bankdag efter, at beløbet er stillet til vores rådighed. For betalinger modtaget fra EU-lande i EU-valutaer til konti i samme valutaer samt betalinger modtaget i DKK eller EUR til indsættelse på EUR eller DKK konti gælder, at beløbet indsættes på modtagers konto med valør samme dag som beløbet er stillet til vores rådighed. Afregning af en overførsel kan ses i Webbank, så snart den er bogført / der sendes en nota samme dag. 2.3 Valutakurs 3. Generelt Overførsler modtaget inden kl vil, hvis ikke andet er aftalt, og hvor der skal foretages veksling, blive afregnet efter Nationalbankens officielle informationskurs med et fradrag, som varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. Fradraget i forhold til Nationalbankens officielle informationskurs vil være på max. 0,75 % af kursen. Afregning af senere modtagne overførsler, hvor der skal foretages veksling, vil som udgangspunkt ske til gældende markedskurs. 3.1 Ændring af generelle betingelser samt prisliste Ændring af Vilkår for udenlandske betalinger samt ændring af DAB s "Priser for udenlandske betalinger kan ske med 3 måneders varsel. Besked om ændringer vil blive givet skriftligt eller ved elektronisk meddelelse. 3.2 Overførsel mellem egne valutakonti Overførsel i samme valuta: Valørdagen på afsender- og modtagerkontoen er samme dag som bogføringsdagen. Overførsel med omveksling*: Valørdagen på afsender og modtagerkontoen er 2 bankdage efter bogføringsdagen. *Omveksling sker efter reglerne, som anført oven for under valutakurser punkt 1.11 og 2.3. Kontrol af pengeoverførsler Banken, bankens korrespondentbankforbindelser og andre banker i betalingskæden, kontrollerer indgående og udgående betalinger mod diverse terrorlister, herunder EU s database. Kontrollen kan medføre, at en betaling bliver stoppet og eventuelt indefrosset. Banken er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som måtte opstå i den forbindelse. Erstatningsansvar Side 5

6 Vi er erstatningsansvarlige, hvis vi, på grund af fejl eller forsømmelser, opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. På de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er vi ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er os selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten kun rammer dele af vores organisation. andre omstændigheder, som er uden for vores kontrol. 4. Checks 4.1 Checks generelt DAB fraråder generelt brugen af checks ved betalinger til og fra udlandet, idet: Checken afhængig af modtagers bopæl, normalt har en postforsendelse på 2-14 dage. Forsendelser til Nordeuropa (undtaget Storbritannien og Irland) er dog ofte fremme inden for 4 dage. Indløsning af checks i udlandet oftest vil være forbundet med omkostninger. (Omkostningernes størrelse er varierende fra land til land og fra pengeinstitut til pengeinstitut). En check modtaget fra udlandet har normalt en meget længere returneringsfrist end indenlandske checks. 4.2 Udstedelse af udenlandske checks DAB udfærdiger en check, der er betalbar hos en korrespondentbank i den pågældende valuta. Der er en vis risiko ved anvendelse af checks 4.3 Tilbagekaldelse af overførsler og spærring af checks. Under særlige omstændigheder kan DAB anmodes om at spærre checks udstedt for din/jeres regning. DAB informerer i det enkelte tilfælde om de foreliggende muligheder og de juridiske konsekvenser. For spærring af checks beregner DAB et ekspeditionsgebyr. Se venligst bankens Priser for udenlandske betalinger. 4.4 Indløsning af udenlandske checks At modtage checks som betalingsmiddel kan ikke anbefales. Der er store indløsningsomkostninger og man kan ikke være sikker på dækning før der er gået 3-4 uger. Den overvejende del af checks der udstedes til dækning af internethandler er falske. Checks bliver indsat på konto med rentemæssig virkning (valør) 5-10 bankdage efter afregningsdagen afhængig af den pågældende valuta med forbehold for dækning. Evt. udenlandske gebyrer vil blive efterdebiteret. Side 6

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for Danske Direkte Forening

Vilkår for Danske Direkte Forening Vilkår for Danske Direkte Forening Indholdsfortegnelse Almindelige forretningsbetingelser forbrugere... 2 Information om fortrydelsesret... 10 Vilkår og betingelser for betalingskonti - forbrugere... 11

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Vilkår for betalingskonti til privatkunder

Vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti til privatkunder Nordea Bank Danmarks vilkår for betalingskonti til privatkunder Vilkår for betalingskonti - privatkunder gælder for kundens betalingskonti, dvs. konti oprettet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere