konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier"

Transkript

1 Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs Med forskudt regnskabsår har Berlin 4 i denne uge aflagt årsregnskab for 2014/15, og det var et på alle måder flot årsregnskab, som til fulde indfriede vores forventninger. Det indeholdt tillige indeholdt flere gode nyheder, som øger den fremtidige værdiskabelse. Først og fremmest meddeler selskabet, at der nu bliver sat endnu mere fart på opdelingen af porteføljen i ejerlejligheder, da man øger pipelinen fra kvm til kvm, svarende til rundt regnet halvdelen af porteføljen. Samtidig med den øgede opdeling øger Berlin 4 målsætningen om et årligt frasalg fra ca kvm til kvm. Ved udgangen af regnskabsåret 2014/2015 var kvm opdelt, mens de resterende kvm forventes opdelt i indeværende regnskabsår. Der er p.t. klargjort en salgspipeline på kvm, hvilket kan dække de kommende 3-5 års frasalg. Der ligger en ganske stor værdiskabelse i opdelingen, fordi ejerlejligheder kan sælges for væsentligt mere end udlejningsejendommene som helhed. Berlin 4 illustrerer selv dette ved i regnskabet at vise, at den samlede portefølje er værdiansat til 292,9 mio. EUR, svarende til en gennemsnitspris på EUR/ kvm. Af disse 292,9 mio. EUR udgør salgspipelinen på ca kvm 23,7 mio. EUR. Værdiansættelsen opgøres her til EUR/kvm. Det betyder, at værdien er 49,6 % højere som ejerlejligheder klar til salg end som udlejningsejendom. En sådan beregning er naturligvis behæftet med noget usikkerhed, fordi der er store forskelle i porteføljen i forhold til eksempelvis geografisk beliggenhed og vedligeholdelsesmæssig stand. Men selvom man tillader udsving i begge faktorer, er det tydeligt, at der ligger en betydelig upside, når en større andel af porteføljen bliver solgt, eller blot optages som salgsklar i regnskabet. 50 % upside på ca. halvdelen af porteføljen svarer til en stigning i porteføljeværdien på 25 %, hvilket alt andet lige er en værdistigning på op imod 70 mio. EUR. Dette modsvarer 1,75 kr. pr. aktie, og viser ganske fint, hvilket værdistigningspotentiale porteføljen og aktien - rummer på sigt. Driftsforbedring Indtil værdistigningerne på porteføljen udfolder sig og aflejrer sig i porteføljen og aktiekursen, er det naturligvis porteføljens løbende afkast, som investor skal kigge efter. Det såkaldte EBVAT-resultat, som er...fortsættes på næste side LÆS I AKTIEUGEBREVET NR. 31/2015 DANSKE AKTIER Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs 1 Realitetssansen tilbage i Tryg-aktien 3 Giver ChemoMetecs stigning på 700 % mening? 4 Svag indtjening i 2. kvartal for TK Development 5 Carlsberg hårdt presset efter CFO-exit og fusion 6 Coloplast har et sikkerhedsnet ved kurs BankNordik: Bosse viser vej for banker uden strategi 8 Forsøgsdata mindsker kapitalrisikoen i Veloxis 9 Langers Skarpe Aktietips 10 TDC står foran en korrektion op mod MODELPORTEFØLJER BankNordik sætter handling bag strategiplan 13 Porteføljens defensive strategi betaler sig 14 MARKEDSKOMMENTAR Negativ undertone i aktiemarkedet 15 Advarselssignaler hober sig op for dansk økonomi 16 En af de bedste bøger om bestyrelsesarbejde 17 TABELLER Udenlandske mægleres nettokøb og nettosalg største shortpositioner største aktietilbagekøb 19

2 Side 2 Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs...fortsat fra forsiden overskuddet efter renter, men før skat og værdiændringer i porteføljen, forventes at stige fra 5,5 mio. EUR til 7,5 mio. EUR i indeværende regnskabsår. Det er muligvis en anelse konservativt, da rentebesparelsen efter refinansieringen alene beløber sig til 3 mio. EUR og den budgetterede huslejestigning udgør 0,6 mio. EUR. Berlin 4 s CEO Søren Krarup forklarer dog til AktieUgebrevet, at man bl.a. efter refinansieringen vil øge investeringerne i porteføljen, hvoraf en del vil indgå som vedligeholdelsesomkostninger over den løbende drift. 7,5 mio. EUR modsvarer 55 mio. DKK, hvilket igen svarer til ca. 0,18 kr. pr. aktie før skat eller ca. 5 % i forhold til aktiens børskurs. Det er i sig selv ikke et attraktivt afkast, men det er efter vores vurdering et fuldt ud konkurrencedygtigt afkast i forhold til en passiv obligationsinvestering. I Berlin 4 får man derudover den nævnte upside fra eventuelle værdistigninger og yderligere driftsforbedringer, da der er godt gang i ejendomsmarkedet i Berlin med pæne pris- og huslejestigninger. Aktiekursen under indre værdi I AktieUgebrevet nr. 22/2014 gav vi aktien et potentiale på 18 % til kursmål på 3, og det mål blev nået kortvarigt allerede efter to måneder i august En TILBUD PÅ ØU NORDIC BIOTECH & PHARMA mere permanent kurs på 3 eller mere blev nået i 1. kvartal i år, efter at selskabet refinansierede størstedelen af sin gæld med Nykredit på en ny syvårig aftale med betydelige rentebesparelser og mindskede afdrag. Således er 93 % af selskabets gæld afdækket for de næste syv år og koncernens gennemsnitsrente er nu 2,2 % inkl. marginal. Efter regnskabet i denne uge er kursen steget med mere end 15 % til 3,53 svarende til den offentliggjorte indre værdi i årsregnskabet på 3,50 kr. pr. aktie (3,72 kr. pr. aktie korrigeret for beholdningen af egne aktier). Det bringer den samlede kursstigning op på 39 % siden vores seneste analyse. Markedsværdien har med dagens kurs også passeret 1 mia. kr., hvilket må siges at være en milepæl, da Berlin 4 s værdi bundede ud under 100 mio. kr. for fem år siden. Det er ganske flot, og denne stigning til trods, mener vi bestemt ikke, at potentialet i aktien er udtømt, da regnskabet som nævnt bød på nyt om bl.a. opdelingen af ejendomsporteføljen i ejerlejligheder. Vi fastholder vores positive syn på aktien som en god og relativt sikker investering i porteføljen med et godt langsigtet potentiale for værdistigninger, som supplering til det løbende driftsafkast på op til 5 %. Aktionærerne belønnes i år med et udbytte på 0,21 kr. pr. aktie, hvoraf kun halvdelen kan henføres til driften, mens den anden halvdel er muliggjort af refinansieringen af gælden. Vores næste kursmæssige pejlemærke er kurs 4, svarende til en upside på små 15 % på et års sigt excl. udbytte. Steen Albrechtsen Tegner du årsabonnement før 1. sep får du 30 % rabat. Abonnement omfatter 22 udgivelser fra august, hvor det overgår til at udkomme hver 14. dag. Normalprisen for private investorer er kr. inkl. moms. Rabatprisen er kr. inkl. moms. For professionelle investorer og virksomheder er listeprisen kr. excl. moms for op til fem modtagere. Fratrukket introduktionsrabat ved tegning før 1. september er prisen kr. excl. moms. Tidsskriftet henvender sig både til den forsigtige investor, som har særlig interesse i stabile medicinal og medtech virksomheder, samt mere risikovillige investorer, der er parate til at gå efter de helt store afkast som kan opnås inden for bioteksektoren. Berlin iv B BCVIEW 3,0 2,0 1,0 0,5 0,4 Side 2

3 Side 3 Realitetssansen tilbage i Tryg-aktien Tryg har mistet sit momentum pga. den øgede konkurrencesituation indenfor skadesforsikring, og det kan aflæses i aktiekursen, som toppede i 174 (870 før aktiesplit 1:5). I dag ligger kursen omkring 135, og efter et halvårsudbytte på 2,5 kr. svarer det til et ganske betydeligt fald på 20 %, trods aktionærvenlige tiltag som aktiesplit og halvårsudbytte. Det store fald er indtruffet stort set uden selskabsspecifikke nyheder af betydning, hvilket understreger, at træerne ikke længere vokser ind i himlen for selskabet og aktien. Konkurrenterne Alm. Brand og Topdanmark har også set pæne fald i deres kurser, hvis man måler fra årets toppe, mens billedet er noget mere broget, hvis man ser på de gængse tidsintervaller som 1 måned, 3 måneder og år-til-dato. Kursudvikling (%) Tryg Alm. Brand Topdanmark 1 måned 0,2-9,2 3,0 3 måneder -1,1-6,2 8,8 12 måneder 14,3 20,1 10,2 År-til-Dato -4,7 17,6-4,1 Fald fra 2015-top 23,0 18,8 18,3 Ser man bort fra det generelle aktiemarkedsfald, tyder det, trods de små forskelle i selve timingen, på en mere generel branchekorrektion, hvorfor vi også forventer, at markedet nu har indarbejdet en forværring af konkurrencesituationen i markedet. Det betyder dog ikke, at vi forventer kursstigninger på helt kort sigt, men blot en afventen frem mod et klarere signal om retningen. 3. kvartalsrapport lige om hjørnet Tryg aflægger som det første C20-selskab kvartalsrapport for 3. kvartal allerede den 9. oktober. Vi forventer ikke de store overraskelser, medmindre selskabet allerede da kan præsentere nyt omkring Finanstilsynets godkendelse af den interne kapitalmodel. Godkendelsen forventes i 4. kvartal, hvorfor det vil overraske, hvis der kommer nyt allerede da. Godkendelsen vil sandsynligvis kunne frigøre kapital til Tryg, som må forventes anvendt til aktietilbagekøb i Tryg CEO Morten Hübbe præsenterer den 22. september på DAF s investordag, hvilket vi dog ikke forventer får kursmæssige betydning. Fald er ikke oplagt købsmulighed endnu Trods det at størrelsen af faldet i aktiekurserne har overrasket os lidt, ser vi ikke Tryg som oplagt købsmulighed endnu på kurs 135, hvilket er en kurs der ligger mere end 10 % over bunden for mindre end en måned siden i kurs 120. Da vi ser begrænset upside på helt kort sigt, mener vi, at aktien skal ned omkring 125, førend vi kan anbefale et køb med en tidshorisont på minimum tre måneder. Det er nemlig vigtigt at have tålmodighed til at afvente ovennævnte godkendelse fra Finanstilsynet, da det er en af de eneste kurstriggere vi ser på mellemlang sigt i aktien. Den mere aggressive investor køber i forventning om, at det sandsynligvis pæne resultat vil få investorerne til at genopdage Tryg som en driftssikker forsikringsaktie. Vi hælder mest til, at man afventer regnskabet,og derefter positionerer sig forud for eventuelt nyt om et tilbagekøbsprogram senere på året. Regnskabet kan som altid også bruges som en retningspil i forhold til de øvrige forsikringsaktier i Danmark. Delte analytikere Kigger vi ned over analytikernes anbefalinger er billedet noget mere broget end det tidligere har været, og det illustrerer meget godt den venteposition markedet er i p.t. Fortsætter de gode tider, eller skal vi for alvor indstille os på dårligere resultater fremadrettet? Det mest interessante er den nylige købsanbefaling fra Goldman Sachs med kursmål 150, som gav lidt medvind til aktien. Ellers kan det afslutningsvis som en lille interessant detalje noteres, at Trygs kommende IR-chef Giandrea Roberti er hentet blandt analytikerne, og at han er den analytiker med den mest positive holdning med anbefalingen køb og kursmål 174. Steen Albrechtsen Side 3

4 Side 4 Giver ChemoMetecs stigning på 700 % mening? ChemoMetec har været en lovende virksomhed i årevis, men uden at kunne levere det længe ventede gennembrud. Måske er det gennembrud kommet nu, hvor 2014/15-regnskabet viser en massiv fremgang i både omsætning og indtjening. Det kom dog som en overraskelse for Chemo- Metec, som de seneste fire år har leveret en gennemsnitlig stigning i omsætningen på 8,5 % og i driftsresultatet (EBITDA) på 11,2 %, men alligevel budgetterede med muligheden for tilbagegang i 2014/15. Hvor defensiv ChemoMetecs udmelding egentlig var fremgår af tabellen nedenfor, hvor vi har sammenlignet den forventede omsætning og indtjening med både de realiserede tal for 2013/14, og det vi betragtede som et realistisk bud på baggrund af de seneste fem års regnskabstal. Forventninger til regnskabsåret 2014/15 - Tabel 1 (1.000 kr.) Omsætning EBITDA Forventning i årsregnskab Realiseret 2013/ gennemsnitlig historisk vækst = realistisk forventning Vi nåede da også kun hen til 1. kvartalsregnskabet før ChemoMetecs første opjustering kom. Og som det ses af nedenstående oversigt skulle det vise sig kun at være den første af en stribe opjusteringer: Forventninger til regnskabsåret 2014/15 - Tabel 2 (mio. kr.) Omsætning EBITDA Årsregnskab 2013/ kvartalsregnskab Opjustering kvartalsregnskab kvartalsregnskab Efter adskillige år med uopfyldte løfter om fremtiden, og en meget høj udskiftningsfrekvens på ledergangen, begynder ChemoMetec nu at indfri forventningerne. At investorerne har værdsat regnskabsårets mange opjusteringer fremgår da også af aktiekursen, som er steget næsten 700 % siden oktober 2014! Så kraftige kursstigning opleves normalt kun for kriseramte selskaber, som på mirakuløs vis kæmper sig tilbage fra afgrundens rand. Det er på ingen måde tilfældet for ChemoMetec, som i årevis har været en sund virksomhed uden gæld og med stigende omsætning og indtjening. Ved udgangen af 2013/14 blev ChemoMetec da også handlet til 1,4 x den indre værdi, hvilket ikke ville være tilfældet for en kriseramt virksomhed. I løbet af 2014/15 steg dette tal til 9,0. Hvis vi sammenligner med andre selskaber indenfor området Medical Equipment er den gennemsnitlige Kurs/Indre værdi 2,8, så på den baggrund kunne en fordobling af kursen godt forsvares, men derved blev det altså ikke. En kursstigning de sidste 11 måneder på 700 % har løftet selskabets markedsværdi til over 400 mio. kr., og det virker helt absurd for et selskab, hvor det bedste primære driftsresultat nogensinde (ekskl. ekstraordinære indtægter) indtil i år var på 2 mio. kr. Det var for seks år siden. Værdiansættelsen giver kun mening, hvis der er udsigt til en ekstrem stigning i selskabets indtjening de kommende år. Det tror selskabet dog tilsyneladende ikke selv på, da man kun forventer en beskeden stigning i omsætningen og endda holder muligheden åben for en tilbagegang i EBITDA på 12 %. Det minder om optakten til 2014/15-sæsonen, så bliv ikke overrasket, når den første opjustering dukker op. Selvom 2014/15 meget vel kan vise sig at være indledningen til en ny status for ChemoMetec som succesfuld vækstvirksomhed, så er perspektiverne til fulde indregnet i den aktuelle aktiekurs. Aktien handles nu til en forventet Price/Earning på 85, og kursen ligger på samme niveau som før finanskrisen, hvor ChemoMetec faldt med 52 % fra den 10. september til den 10. oktober i ChemoMetec skal fastholde en høj indtjeningsvækst i adskillige år for at retfærdiggøre den aktuelle kurs, og dermed er vi principielt tilbage til situationen fra før finanskrisen, hvor en høj forventet indtjening allerede er indregnet i kursen. Det betyder at der ikke længere er noget potentiale for nye investorer at udnytte, og at risikoen for et betydeligt kursfald igen lurer lige om hjørnet. Bruno Japp Fem seneste regnskabsår (1.000 kr.) 2014/ /14 +/- (%) 2012/ / /11 Omsætning , Driftsresultat (EBITDA) , Primær drift (EBIT) , Årets resultat , Side 4

5 Side 5 Svag indtjening i 2. kvartal for TK Development Der var et godt 2. kvartal i vente for TK Development efter et svagt 1. kvartal, og der kom ganske rigtigt en klar forbedring i 2. kvartal. Men dog ikke så stor som vi havde forventet. Tilsyneladende har markedet samme opfattelse og har efter regnskabet sendt aktiekursen ned med 6-7 % fra 8,9 til 8,2. Regnskabet rykkede efter vores vurdering dog ikke negativt ved aktiens langsigtede potentiale, som fortsat ser attraktivt ud, omend tidshorisonten er lidt længere end vi oprindeligt forventede for 1-2 år siden. TK Development præsterede en fremgang i omsætningen til 168,1 mio. kr. for 1. halvår med et overskud på 0,7 mio. kr. for den fortsættende forretning. Omsætningen har dermed ligget på 127,4 mio. kr. i 2. kvartal alene, og i det lys er vi lidt skuffede over resultatet på kun 4,5 mio. kr. i 2. kvartal. Vi ventede, at se en større andel af årets overskud være i hus på nuværende tidspunkt. Det er ikke tilfældet, men det må omvendt betyde, at med den visibilitet vi har om porteføljen på nuværende tidspunkt, så er der en stærkere end ventet indtjening på de lidt mindre projekter i porteføljen og på de løbende fee-indtægter, som må være stigende i takt med de store byggeprojekter igangsættes. Det er under forudsætning af at årsforventningen holder, og det er fortsat vores vurdering, når vi er så langt henne i regnskabsåret. Fortsat stor rabat til indre værdi TK Development er stadig et value play forstået på den måde, at den indre værdi på 15,4 kr. pr. aktie før eller siden vil materialisere sig i aktiekursen. Den største hurdle er fortsat den såkaldte Asset Management portefølje af færdigopførte, men ikke-solgte ejendomme, som beløber sig til omkring 1,32 mia. kr. og den egentlige afviklingsportefølje på 245,7 mio. kr. Disse to aktivklasser udgør lige over halvdelen af TK Developments balance og med en egenkapital i denne del på næsten 700 mio. kr. kan de to aktivklasser ved bogført værdi stort set forsvare 7/8-dele af den aktuelle børsværdi. Der er taget nogle nedskrivninger, men flere af centrene i Asset Management har fortsat udfordringer, og den aktuelle afkastningsgrad på 4,1 % illustrerer med tydelighed, at der fortsat er noget risiko ved disse aktiver. Ved fuld udlejning ville afkastningsgraden aktuelt være 6,2 %. Det største problembarn er Sillebroen i Frederikssund på kvm. Både i dette center og i et hårdt ramt center i Polen er der nu iværksat genopretningsplaner, som bl.a. indebærer byggeriet af et biografkompleks, som kan øge kundegennemstrømningen i centret. Et andet center i Polen er ramt af åbningen af et konkurrende center, som har fået omsætningen til at falde med over 20 %. Development i gang igen efter finanskrisen Det nye i TK Development er, at den anden del af forretningen development så småt er ved at komme igang igen efter finanskrisen. Dermed begynder vi at kunne se en forretning isoleret set i denne division. En forretning, som vel at mærke kan præstere gode afkast over de næste par år, mens asset management aktiverne gøres salgbare. Strædet, det store projekt i Køge, bliver for første gang beløbssat i 2. kvartalsregnskabet. TKDV oplyser, at projektet forventes at indbringe 560 mio. kr., og da det er taget ind efter finanskrisen, vil det også have tæt på normale developmentvilkår med en indtjeningsgrad op i nærheden af 20 %. Forhåndssalget til finske Citycon tager selvsagt noget risiko ud af projektet, og dermed må indtjeningen også forventes at være lidt lavere. Det ændrer dog ikke ved, at der ligger en potentiel indtjening på op imod 100 mio. kr. i regnskabsåret 2017/18, når første del af projektet afleveres til Citycon. Det andet store projekt i Esbjerg er nu også under opførsel, og omend vi næppe kan forvente helt den samme indtjening som i Køge, er det vigtigt at det nu ser ud til at være på skinner. Vi fastholder vores syn på TK Development som undervurderet, da værdierne trods de nævnte udfordringer ser ud til stadig at være tilstede. Den begyndende indtjening fra developmentdelen ser vi som en løftestang til kursen, når vi i 2016 begynder at kigge fremad. Det er et stykke ude i fremtiden, men potentialet på op imod 100 % berettiger dette. Når agendaen igen til fulde er udvikling fremfor afvikling kan potentialet blive endog meget stort, hvis markedet bliver ligeså optimistisk, som det før var pessimistisk. Steen Albrechtsen Steen Albrechtsen og/eller dennes nærtstående ejer aktier i TK Development. Side 5

6 Side 6 Carlsberg hårdt presset efter CFO-exit og fusion At Carlsbergs topchef Cees t Hart vil og må gå i dybden med sin nye strategi for koncernen, står klart efter ugens to nyheder - fra koncernen selv og fra dens to største globale konkurrenter. Carlsbergs CFO siden 2000, Jørn P. Jensen, går af, og det er nu sandsynligt, at verdens største bryggeriselskab AB Inbev overtager det næststørste SAB Miller. En sådan fusion ændrer i sig selv Carlsbergs relative position i den internationale ølbranche, og giver både nye trusler og nye muligheder. Med fusionen vil der opstå en gigant, som er langt større end branchens globale nummer tre og fire, Heineken og Carlsberg. Også i det rent hypotetiske tilfælde, hvor de to også vælger at slutte sig sammen. Carlsberg kan ikke længere beskrives som én af fire store, globale bryggerikoncerner, der omtrent på lige vilkår kan konkurrere om verdensmarkedet. Det er en forestilling, der længe har været udfordret. Især AB Inbev og SAB Miller har i de seneste år præsteret en vækst og en indtjeningsevne, der har sat dem i en klasse for sig. Og hvis AB Inbev nu overtager SAB Miller vil det stå helt klart, at der fremover kun er én koncern, som reelt dækker næsten hele kloden, som har en førende stilling på de fleste ølmarkeder og som får store fordele i konkurrencen om interessante sponsorater og andre reklamerettigheder. En så stor fusion vil klart placere Heineken og især Carlsberg i en anden mindre liga. Nummer to og tre må i højere grad agere og definere sig i forhold til denne aktørs udspil og markedskraft. Carlsberg og Heineken, må sandsynligvis vælge strategier, der gør dem til en slags nichespillere, der udvikler en mere original strategi og profil - og går uden om direkte kamp med den nye globale gigant. Men fusionen kan naturligvis også indebære nye muligheder. Trods al den effektivitet, der præger AB Inbev, vil et fusioneret selskab skulle igennem en integrationsfase, og projektet vil især blive gransket af konkurrencemyndighederne i USA og Kina, hvor fusionen får samlede andele af ølmarkedet på henholdsvis 45 og 41 %. Hvis myndighederne tvinger fusionen til frasalg, kan det i princippet give Carlsberg nogle gode opkøbsmuligheder. Ærgerligt nok har Carlsberg netop efter udsendelsen af sin halvårsmeddelelse måttet erkende, at koncernens finansielle styrke skal genoprettes. Den bliver udhulet af fortsat tilbagegang i Rusland, af generel stagnation og nu også af manglende resultater af effektiviseringskampagnen og dermed vigende indtjening i Vesteuropa. Om koncernen lige for tiden har kræfter til større opkøb - eller om investorer vil levere yderligere kapital til formålet - er derfor et åbent spørgsmål. Der er brug for strategisk kreativitet og nytænkning i forhold til den overordnede plan, som koncernen egentlig - trods al modgang - har holdt fast i siden overtagelsen af godt halvdelen af Scottish & Newcastle (og dermed et større engagement i Rusland) i Med meddelelsen om, at Carlsbergs CFO Jørn P. Jensen nu forlader koncernen, er tavlen da også vasket ren. Han var den sidste af de hovedansvarlige for S&N-opkøbet, der var tilbage i Carlsbergs top, efter at tidligere bestyrelsesformand Povl Krogsgaard-Larsen samt tidligere koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har forladt topledelsen. Netop den store satsning på Rusland bidrog til at låse Carlsbergs strategi fast: Dels var det en finansiel og organisatorisk kraftanstrengelse, der ikke tillod efterfølgende nye store initiativer, og som efterhånden, da det gik dårligere i Rusland, svækkede egenkapital og indtjeningsevne. Og dels har de centrale initiativtagere forståeligt nok af al magt villet bevise, at det strategiske opkøb var rigtigt - om ikke på kort så på langt sigt. Det er der, snart otte år efter opkøbet, ingen tegn på. Derfor er det nok en rigtig erkendelse, at der skal nye folk til. Folk, som ikke føler, at de skal forsvare fortidens beslutninger, og som ikke bevidst eller ubevidst ser nogen hellige køer i Carlsbergs strategiske set-up. Nu har Cees t Hart og bestyrelsesformand Flemming Besenbacher for alvor fået lektier for. De skal finde en ny CFO, og de skal fremlægge en strategi, der løser Carlsbergs dybtliggende problem med vækst og indtjening, der i de seneste år er opstået i koncernen. Men hvordan nydefinerer man strategi, selvforståelse og equity story i en koncern, der må erkende at virksomhedens hidtidige grand design - forsøget på at blive en af de globalt førende i sin branche, også når det gælder vækst og indtjeningsevne - er slået fejl, og at rivalerne i stedet er kommet langt forud? Når Cees t Hart engang i foråret fremlægger løsningen af den opgave kan det ikke undgå at blive en af de mest spændende begivenheder i dansk erhvervsliv i Morten A. Sørensen Side 6

7 Side 7 Coloplast har et sikkerhedsnet ved kurs 430 Coloplasts nedjustering i juni kostede aktionærerne et kursfald på 16 % på syv dage, da aktiekursen blev sendt ned fra 508 til 429. Forud for dette kursfald var Coloplasts kurs allerede faldet med 13 % siden den toppede i april, så nogen havde tilsyneladende lugtet lunten og reduceret deres beholdning af Coloplastaktier før nedjusteringen. Selvom kursen efterfølgende har genvundet en del af det tabte, har 2015 indtil videre været et rigtig dårligt aktieår for de investorer, som ikke kom ud af Coloplast i tide. Aktien er således faldet med 8 % i år, mens resten af aktiemarkedet i gennemsnit er steget mere end 20 %. Men måske åbner kursfaldet muligheder for de investorer, som ikke er skræmt væk af det dårlige En af grundreglerne for en sund aktieøkonomi er ganske vist, at man skal holde sig fra faldende aktier, men selvom Coloplast altså er faldet med 8 % i år, er der meget som tyder på at kursen nu har nået bunden. Nedjusteringen i juni sendte Coloplast ned til 430-niveauet, og den grænse er kursen to gange siden blevet presset ned til. Men begge gange har det resulteret i pæne kursstigninger, da købersiden tilsyneladende dominerer sælgersiden på dette niveau. Eller sagt med andre ord, så er niveauet omkring 430 det sted hvor tilstrækkeligt mange - og stærke - investorer vurderer at Coloplast er blevet så billig, at det vil være en god idé at udnytte købsmuligheden. Spekulativ gevinstmulighed på 15 % De stærke investorer har dermed i praksis etableret et sikkerhedsnet under Coloplast ved dette niveau, og det kan private investorer udnytte til at gøre en forholdsvis risikofri handel. Coloplast svinger p.t. i kursintervallet , og første gang kursen blev sendt tilbage til bunden i dette interval steg den efterfølgende med 15 %. Efter at være sendt ned til 430-grænsen for anden gang er kursen foreløbig steget med 12 %, så et køb efter nyt tilbagefald mod 430 bør være en rimeligt sikker gevinst. Det skal dog pointeres, at sådan et sikkerhedsnet ikke er skudsikkert. Hvis Coloplast kommer med en ny nedjustering ryger kursen ganske givet ned under 430, men med det forbehold ser Coloplasts kursbund ved 430 ud til at være blandt de mere solide. Ikke mindst fordi kursfaldet i år har reduceret Coloplasts forventede nøgletal til et mere realistisk niveau. Price/Earning (forventede tal for 2015 og 2016) e 2016e Coloplast 41,8 31,1 25,8 Branchemedian 32,3 23,4 22,1 Coloplast handles nu ikke længere til en tårnhøj ekstrapris i forhold til konkurrenterne, som forudsætter en pletfri vækst på et højt niveau. Altså lige præcis det krav Coloplast i juni ikke længere var i stand til at opfylde. At reduktionen i aktiekursen har bragt Coloplast tilbage på et attraktivt niveau illustreres af den aktuelle analytikervurdering: Analytikervurderinger Procent Analytikere Stærkt køb/køb 58 % 14 Hold 25 % 6 Salg/Stærkt salg 17 % 4 Yderligere 15 % gevinst efter årsregnskabet Hvis man ikke ønsker at spekulere i Coloplasts svingning i intervallet , skal man afvente en kursstigning forbi 495 før man køber aktien. En sådan stigning vil være et signal om at købersiden nu er så stærk, at sælgerne ikke længere kan holde kursen indenfor det nævnte interval. En stigning forbi 495 vil sætte Coloplasts top i 575 fra april som næste mål for kursen, og dermed åbne for en gevinst på ca. 15 %. Om sådan et gennembrud kommer vil i høj grad afhænge af, hvad Coloplast melder ud om forventningerne til regnskabsåret 2015/16 i det kommende årsregnskab. Det offentliggøres den 3. november. Det er værd at bemærke, at Coloplast på trods af nedjusteringen den 16. juni holdt fast i de langsigtede finansielle forventninger om en vækst i omsætningen på 7-10 % og en forbedring af EBIT-margin med 0,5-1,0 procentpoint om året. Coloplasts opgave i årsregnskabet 2014/15 bliver at overbevise markedet om at nedjusteringen blot var en af de ting som sker, og at den langsigtede vækstmodel for både omsætning og indtjening er intakt. Lykkes man med det, kan Coloplast vise sig at være et rigtig godt køb ved den aktuelle kurs. Bruno Japp Side 7

8 Side 8 BankNordik: Bosse viser vej for banker uden strategi BankNordik går med onsdagens meddelelse om, at bestyrelsen ønsker at refokusere banken foran de fleste andre af de mindre danske banker i arbejdet med at formulere og kommunikere en slags strategisk vision. Som Økonomisk Ugebrev tidligere har påvist synes målrettede strategiplaner at være en mangelvare i de fleste mindre og mellemstore banker, selvom behovet for det er større end nogensinde. Stine Bosse, bestyrelsesformand for BankNordik siden marts, ser således ud til at give banken en overordnet konkurrencefordel gennem en mere præcis og bedre kommunikeret strategi end mange andre mindre lokalbanker. De tøver typisk stadig med at tale om fokusering - ud over den geografiske - for ikke at tale om strategi. Selv om nogle få af Danmarks mindre banker her i efteråret er begyndt at præcisere deres strategier lidt mere tydeligt, så fremstår justeringerne af strategien ofte mere som nødtvungne end som pro-aktive initiativer. De seneste uger har leveret en række eksempler på mindre banker, der justerer deres forretninger og i en vis forstand deres strategi. Redskaberne er typisk følgende: Slankning. Seks år efter finanskrisen er en række danske banker stadig i gang med at slanke deres balance og organisationer. Nogle vil skære i personale og filialer og sælge aktiver, ofte fordi de er tvunget til det af udviklingen i deres forretning. Det gælder Vestjysk Bank, der netop har varslet at der skal spares 25 mio. kr. årligt ved at reducere staben med cirka 50, og en række funktioner samles i centrale enheder. Ændringen får en slags strategisk begrundelse: Den skal bidrage til i sidste ende at sikre Vestjysk Bank som en stærk regionalbank i det midt- og vestjyske. Østjydsk Bank har også slanket i år ved at sælge afdelinger til Jutlander Bank. For BankNordik kommer den strategiske slankning lidt mindre som en økonomisk nødvendighed. Banken leverer rimelige resultater, men på erhvervsområdet har en bank som BankNordik brug for at lette sin eksponering som følge af de nye tilsynsregler, der er på vej, skriver bestyrelsesformand Stine Bosse, der fra sin brede kontakt til virksomheder uden for bankverdenen har erfaring med strategiarbejde. BankNordik skal derfor afhænde sin danske erhvervsforretning men beholde erhvervsforretningerne i Grønland og på Færøerne. Her findes synergierne på specialviden om virksomhedstyper og samfundsforhold, med effekt for bankens kreditpolitik, oplyses det. Bedre tilgængelighed er for en række lokale pengeinstitutter et kodeord for ekspansion og åbning af nye filialer. De kan komme til at fremstå som et alternativ til de bankkunder, der rammes af storbankernes filiallukninger, og som foretrækker personlig frem for digital kontakt. Sparekassen Sjælland, der sigter mod børsnotering i oktober, har behov for at levere en slags equity story til investorerne. Banken understreger foreløbig i sine meddelelser, at den vil være et alternativ til de store banker, og at det ikke først og fremmest handler om at sikre aktionærerne et bestemt afkast. Sparekassen vil slå sig op på nærhed og overvejer at etablere et filialnet i Københavns forstæder. Det strategiske valg for de mindre banker står faktisk i det store hele mellem slankning og bedre tilgængelighed, hvis man skal tro signalerne fra institutterne. Og de strategiske målsætninger er pæne og generelle. Uden at nogen specielt skal hænges ud, må man sige, at Salling Banks målsætning er ret typisk: Bankens klare mål er at fastholde de værdier som karakteriserer lokalbanken Salling Bank: Nærværende, handlekraftig og værdiskabende. Banken leverer ikke dokumentation i halvårsmeddelelsen for, om virksomheden er kommet tættere på at leve op til sin målsætning, sådan som mange ikke-finansielle virksomheder efterhånden gør. En egentlig strategiudvikling, der indebærer at de mindre banker identificerer hvilke kernekompetencer og hvilken identitet, de har i forhold til konkurrenterne ses meget sjældent. Der er mange strategiske spørgsmål, der kunne stilles til de mange banker, der netop har udsendt deres halvårsregnskaber. Hvordan vil bankerne for eksempel i fremtiden prioritere forskellige kundegrupper, herunder landbruget? Hvordan vil de mindre banker markere et særpræg i den kamp om kunderne, der sker i de stadig flere områder, hvor flere mindre banker ekspanderer med nye filialer? Hvordan vil man understrege et særpræg i forhold til konkurrenterne i den digitale forretning? Foreløbigt ser det ud til, at mange mindre banker direkte undgår at tage stilling til spørgsmålene om strategi og den fremtidige positionering i markedet. Morten A. Sørensen Side 8

9 Side 9 Forsøgsdata mindsker kapitalrisikoen i Veloxis Veloxis Pharmaceuticals har i denne uge præsenteret de fulde data fra ASTCOFF-forsøget, et farmakokinetisk head-to-head studie, der vurderede optagelsesforskelle mellem tre tacrolimus-baserede lægemidler - Envarsus, Prograf og Advagraf - til kronisk anvendelse i anvendelse organtransplanterede patienter. Forsøgsresultater viste at Veloxis eget medikament Envarsus (én-gang-dagligt) var overlegent i forhold til både Prograf (to-gange-dagligt) og Advagraf (én-gang-dagligt), dokumenteret ved statistisk signifikant højere biotilgængelighed samt en fladere og mere jævn optagelsesprofil over døgnets 24 timer. I praksis betyder resultaterne, at Envarsus dosisniveauet kan reduceres med 30 % i forhold til Prograf og med 36 % i forhold til Advagraf. Dette er vigtigt, da den organtransplanterede patient så udsættes for lavere niveauer af tacrolimus, som er immunundertrykkende og derfor potentielt kan udløse alvorlige langtidsbivirkninger herunder udvikling af særlige kræftsygdomme. En anden fordel er, at Envarsus vil blive væsentligt billigere end sin direkte konkurrent Advagraf i og med, at Veloxis har i sinde at prissætte Envarsus til samme pris pr. milligram som Advagraf. Altså vil Envarsus formentlig ende med at koste helt op mod 36 % mindre end Advagraf per patient. Den 10. juli blev Envarsus godkendt i USA, men ganske som forventet i en svært tilgængelig målgruppe, nemlig gruppen af stabile nyretransplanterede patienter, som allerede er under behandling med hurtigtvirkende tacrolimus-baseret medicin, hvilket i praksis vil sige Astellas Prograf. Disse må nu konverteres til Envarsus. Problemet er blot, at det er ganske vanskeligt at få patienter, som er stabile til at konvertere, så Veloxis skal forsøge at appellere til særlige patientgrupper, som ikke fungerer optimalt på nuværende behandling. Blandt andet er det for afroamerikanere, som udgør 30 % af alle organtransplanterede i USA, et problem at man af genetiske årsager ser et meget højere og hurtigere peak i tacrolimus-niveauet. I ASERTAA-studiet i maj 2015 fremlagde Veloxis i maj resultater der påviste, at der kan opnås terapeutisk virkende tacrolimus-koncentrationer i blodet hos afroamerikanske nyretransplantationspatienter med ca. 20 % lavere dosis af én-gang-daglig Envarsus sammenlignet med to-gange-daglig tacrolimus med umiddelbar frigivelse. Aktieudvanding bør kunne undgås Veloxis har nu hyret det salgsteam der skal sælge Envarsus, når det lanceres i USA i slutningen af Salgsstyrken vil bestå af 18 fuldtidsansatte, hvoraf hovedparten har ansættelser hos nogle af de store farmaceutiske selskaber på CV et. De 18 mand vil tilsammen kunne dække 80 % eller 140 af de vigtigste transplantationscentre på det amerikanske marked. I Europa er Envarsus lanceret af parteren Chiesi i seks lande, herunder blandt andet Holland og Tyskland, hvor man har modtaget særlig god feedback. Der ventes lanceringer i flere lande frem mod årets afslutning i takt med at tilskudsforhandlinger afsluttes. Regnskabet for 1. halvår 2015 viste et Envarsussalg til Chiesi på 9,6 mio. kr.. Dykker vi ned i tallene ser vi at salget er steget med 24 % til 5,3 mio. kr. i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. På bundlinjen viste regnskabet et underskud på 66 mio. kr. og et kapitalberedskab på 191 mio. kr. Kapitalberedskabet er betydeligt bedre end forventet, hvilket skyldes valutagevinster relateret til den stærke dollarkurs i forhold til kronen. Ledelsen har opjusteret forventningerne til hele året betydeligt og forventer nu et driftsunderskud på mio. kr. mod tidligere mio. kr. Det forventede kapitalberedskab ultimo 2015 er ligeledes hævet til mio. kr. mod tidligere mio. kr. Opjusteringen skyldes, at Envarsus i august er blevet tildelt Orphan Drug Status af FDA, hvilket betyder, at man kan få refunderet en række udgifter i forbindelse med registreringen af Envarsus. Vi vurderer at de forbedrede økonomiske udsigter for hele året, kombineret med de gode farmakokinetiske Envarsus-data betyder, at risikoen i Veloxis-aktien nu er reduceret betydeligt, da den kapitaltilførsel vi fortsat tror vil være nødvendig, bør kunne ske på langt mere attraktive vilkår end hidtil antaget. En mulighed kan også være at Veloxis formår at rejse kapital gennem en Envarsus-licensaftale for det asiatiske marked. Vi opgraderer fra Sælg til Neutral og hæver seks måneders kursmålet til 1,25 kr. pr. aktie. Peter Aabo, NordicBioInvestor.com Side 9

10 Side 10 Langers Skarpe Aktietips Rentemelding fra amerikansk centralbank en game changer: Aktiemarkederne reagerede meget negativt på meldingen fra den amerikanske centralbank om, at den korte rente holdes uændret. Umiddelbart ikke så logisk, da en renteforhøjelse normalt vil udløse et aktiekursfald, og ingen aktion en kursstigning. Når meget tyder på, at FED s manglende handling vil sende aktierne ganske langt ned skyldes det følgende forhold: For det første er tilliden til FED nu markant faldende, fordi FED-chef Yellen i over et halvt år har varslet renteforhøjelser, og tidspunktet synes at være optimalt nu. Men alligevel tøver FED. Selvom FED igen understreger, at det amerikanske arbejdsmarked er solidt, synes troen på stabil vækst ikke stor. Og troen på, at FED har styr på sin rentestrategi er også dalende. For det andet ses der risiko for, at FED nu mister muligheden for at opbygge ny ammunition til at bekæmpe en kommende recession, ved at kunne tage udgangspunkt i en højere rente som grundlag for en ny stimulerende rentesænkning. Det stiller FED i en utroligt svag position, samtidig med, at både amerikansk økonomi og den globale økonomi ser ud til at være under svækkelse. For det tredje fremhæver FED i rentemeldingen, at der er øget usikkerhed om negativ økonomisk afsmitning fra opbremsningen i de asiatiske økonomier, herunder i Kina. Vækstopbremsningen i Kina sammen med styrtdyk i råvarepriser begynder nu at sprede sig som ringe i vandet i den globale økonomi, og det er netop det Yellen er bekymret over. For det fjerde er der igen tvivl om inflationen, hvor FED nu først ser en normaliseret inflation på 2 % om tre år. Pres på arbejdsmarkedet ses at løfte inflationen. Men deflationsrisikoen kan forøges afledt af lavere energipriser, før det bliver bedre. Ledende økonomiske indikatorer peger allerede nedad: Samlet set er der nu for alvor skabt tvivl om udviklingen i den globale økonomi, hvor de ledende indikatorer allerede er begyndt at pege nedad. I flæng kan blot nævnes amerikanske indikatorer fra ECRI og ISM, tyske indikatorer fra ZEW og IFO og ikke mindst PMI for Kinas erhvervstillid. Opbremsningen har nået analytikernes regneark, og både de gennemsnitlige overskudsestimater for de europæiske Stoxx 600 aktier og amerikanske S&P 500 aktier viser nu minusvækst i 3. kvartal. Det er for tiden meget vanskeligt at se, hvad der skal vende den negative tendens til noget positivt. Og det vil analytikere og investorer selvfølgelig begynde at indarbejde i deres estimater. Hvad kan ændre billedet til det mere positive: Det er klart, at der stadig er mulighed for, at vi hurtigt kan komme tilbage til en positiv aktietendens: Den ene mulighed er, at den amerikanske centralbank genstarter en QE pengepolitisklempelse med obligationsopkøb eller nedsætter renten, så den kommer i minus. Det anser vi for urealistisk de kommende måneder. Den anden er, at den europæiske centralbank træder på speederen, oven i de store igangværende obligationsopkøb. Vi anser dette for nytteløst, og et lille ekstra plaster, som hurtigt ignoreres. Den tredje er, at de kinesiske myndigheder kommer op med nye historisk store stimulansprogrammer, hvilket næppe heller er realistisk, da der ikke er brug for nye aktiebobler og gearing af et finansielt system, som allerede er skrøbeligt på grund af enorme dårlige lån. Hvad er vores bundlinje: Vi ser det stadig som den rigtige strategi at skrue ned for aktierisikoen, og at anvende kortvarige stærke tilbagefald til så småt at begynder opkøb af danske C20-kvalitetsaktier. Det er i hvert fald den strategi, vi vil forfølge i AktieUgebrevets Pensionsportefølje. Vi ser god mulighed for, at der de næste 3-6 måneder vil opstå fremragende købsmuligheder i de stærkeste danske aktier, som ellers har ekstremt høje værdiansættelser. De vil komme tættere på jorden, og der skal de samles op. Opbygning til ny strategi for Carlsberg: Som bekendt reagerer aktiemarkedet ofte meget på forventninger. Det vil sandsynligvis også ske med Carlsberg, der har varslet en ny strategi efter der nu bliver dannet et helt nyt hold i topledelse, efter CFO exit i denne uge. Vi har tidligere gisnet om, at Carlsberg vil skrue ned for eller sælge aktiviteterne i Rusland, og i det hele taget nytænke for at skabe ny fremdrift i forretningen. Se blot hvad der skete i Lundbeck kort tid efter Kåre Schultz tiltræden. Vi forventer samme bratte opvågning i Carlsberg, og det vil markedet begynde at tage forskud på nu. Morten W. Langer Side 10

11 Side 11 TDC står foran en korrektion op mod Her præsenterer vi hver uge kommentarer til alle C20- aktierne. Kommentarerne er primært baseret på teknisk analyse, og formålet med denne gennemgang er at give læserne et overblik over den aktuelle status hos de vigtige C20-aktier. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at disse to sider indeholder aktuelle kommentarer med en tidshorisont på 2-3 uger og ikke dybdegående selskabsanalyser. Alle kurser er korrigeret for udbyttebetalinger. Købs- og salgsanbefalingerne på de enkelte aktier må kun betragtes som vejledende, og handel i aktierne sker på eget ansvar. A. P. Møller - Mærsk A - Sælg Aktuel kurs: ,00 A. P. Møller - Mærsk A følger stort set selskabets B- aktie, og giver derfor ikke anledning til en selvstændig analyse. A. P. Møller - Mærsk B - Sælg Aktuel kurs: ,00 APM faldt fredag ned til den laveste kurs siden den 6. januar, og dermed fortsætter APM nedturen. Carlsberg B - Hold Aktuel kurs: 510,50 Carlsberg forsøger nu at etablere en bund ved 490, og hvis det lykkes kan det være indledningen til en stigning op mod Den forsigtige investor holder sig dog på afstand af Carlsberg lidt endnu. Chr. Hansen - Hold Aktuel kurs: 354,40 Chr. Hansen er i gang med at genvinde tabet på 15 %, som sluttede midt i august. Kursen nærmer sig nu 50 dages glidende gennemsnit i 358 under moderat omsætning, og aktien bør holdes indtil videre. Coloplast - Hold Aktuel kurs: 479,70 Coloplast holder sig i intervallet , og et udbrud fra dette interval vil være et købssignal. Danske Bank - Hold Aktuel kurs: 207,10 Danske Bank er nu tilbage ved det niveau kursen lå i inden det store kursfald i august. Styrken i aktien er dog ikke imponerende, og vi ser p.t. Jyske Bank som et bedre valg i banksektoren. DSV - Hold Aktuel kurs: 240,70 DSV har etableret en bund ved 230, men har endnu ikke demonstreret styrken til at genoptage den langsigtede stigning. FLSmidth & Co - Hold Aktuel kurs: 229,50 FLSmidth presses hårdere end nogensinde af shorthandlerne, men der er en grænse for hvor langt ned kursen for et sundt selskab som FLSmidth kan komme. Styrken i aktien har været svagt stigende de seneste uger, og vi tror bunden er tæt på. Genmab - Hold Aktuel kurs: 646,50 Genmab har nu genvundet tabet fra midt i august, men omsætningen har været faldende den seneste tid, og det stiller spørgsmålstegn ved om der er kræfter til at fortsætte stigningen. GN Store Nord - Hold Aktuel kurs: 118,70 GN Store Nord er blevet presset ned af shorthandlernes øgede interesse den seneste tid, og er nu den næstmest shortede aktie efter FLSmidth. Den bagvedliggende styrke i aktien er imidlertid stigende, så den risikovillige investor kan købe nu i troen på at GN Store Nord nu har nået bunden, og vil fortsætte stigningen fra torsdag og fredag i næste uge. ISS - Hold Aktuel kurs: 230,50 ISS bevæger sig sidelæns i intervallet , og giver ikke anledning til yderligere kommentarer i denne uge. Hvad er 50 dages glidende gennemsnit? 50 dages glidende gennemsnit er en akties gennemsnitlige lukkekurs de seneste 50 dage. Dette gennemsnit beregnes hver dag, og giver dermed en udglattet kursgraf, hvor de daglige udsving er fjernet. Det giver et klarere billede af aktiens retning, og om hvorvidt investorernes holdning til aktien er ved at ændre sig i positiv eller negativ retning. Side 11

12 Side 12 TDC står foran en korrektion op mod Jyske Bank - Hold Aktuel kurs: 380,00 Jyske Bank har ramt en modstand ved 384, men med stigende kursbunde de seneste uger forventer vi at modstanden brydes. Den forsigtige investor afventer dog en stigning forbi 384, før han overvejer et køb. Nordea - Sælg Aktuel kurs: 77,35 Nordeas stigning op fra bunden i 73,7 ser nu ud til at have nået toppen omkring 80. Nordeas seneste kurstop ligger indenfor rammerne af en rounding top, og det kræver en stigning forbi 50 dages glidende gennemsnit i 81,6 at ændre dette negative signal. Novo Nordisk B - Hold Aktuel kurs: 367,50 Novo Nordisk har nu arbejdet sig tilbage i intervallet , men ligger stadig under 50 dages glidende gennemsnit i 384. Vi ser ikke noget større kortsigtet perspektiv i aktien, men heller ikke en risiko som begrunder en salgsanbefaling. Novozymes B - Hold Aktuel kurs: 285,40 Novozymes ligger midt mellem støttelinjen ved 275 og modstandslinjen ved 310. Afvent en bevægelse ud af dette interval før et køb eller salg. Pandora - Hold Aktuel kurs: 791,00 Pandora er svagt stigende, men ligger stadig under kurstoppen i 815 fra midten af augus. Afvent en stigning forbi den kurs før et køb overvejes. TDC - Hold Aktuel kurs: 37,62 Efter TDC s voldsomme kursfald på 30 % fra 52,4 til 36,8 på kun to måneder er en reaktion i modsat retning uundgåelig. Den starter sandsynligvis nu, hvor Swedbank torsdag meldte ud at TDC s kursfald var for kraftigt. Den kortsigtede investor kan købe TDC nu med udsigt til en stigning op mod niveauet ved Tryg - Sælg Aktuel kurs: 133,50 Goldman Sachs har hævet deres anbefaling af Tryg til Køb, men samtidig har de sænket kursmålet til 150. Det er en lidt lunken melding, som ikke åbner for større kursperspektiver. Indtil Trygs mønster med faldende kurstoppe og -bunde ændres, ser vi bedre muligheder i andre aktier, og giver derfor Tryg en salgsanbefaling. Vestas Wind Systems - Sælg Aktuel kurs: 347,20 Vestas bevæger sig sidelæns ved 350, men ligger lavere end 50 dages glidende gennemsnit i 367. Det ligner i bedste fald en fortsat sidelæns bevægelse, men med mulighed for yderligere fald. William Demant Holding - Køb Aktuel kurs: 562,00 WDH ligger i en stigende kurskanal med loft i 575 og bund i 544. Aktiens styrke er stigende, og er nu på det højeste niveau den seneste måned. Vi forventer at WDH passerer modstanden ved 575. Bruno Japp Ugens stigninger og fald % 1. GN Store Nord 3,1 2. Carlsberg B 2,4 3. Pandora 2,2 4. William Demant Holding 1,9 5. Tryg A/S 1,8 6. ISS 1,1 7. Coloplast B 0,9 8. Chr. Hansen Holding 0,6 9. TDC 0,4 10. DSV -0,2 11. Jyske Bank -0,3 12. Genmab -0,4 13. Novo Nordisk B -1,4 14. Vestas Wind Systems -2,0 15. Novozymes B -2,9 16. A. P. Møller - Mærsk B -3,0 17. Nordea Bank -3,2 18. A. P. Møller - Mærsk A -3,2 19. Danske Bank -3,4 20. FLSmidth & Co. -3,6 Hvad er RSI14? RSI er en forkortelse for Relative Strength Index, og det er et matematisk værktøj, som beregner styrken i en aktie og udtrykker den i et tal mellem 0 og 100. Dette tal kan beregnes for forskellige tidsperioder, men styrken over en 14 dages periode er den traditionelle, og det er den, vi anvender. Side 12

13 Side 13 BankNordik sætter handling bag strategiplan Basisporteføljen Køb Navn Antal Kurs Købskurs Udbytte +/- +/ SimCorp ,50 245, ,9% Zealand Pharma ,50 108, ,7% Lundbeck ,10 151, ,3% BankNordik P/F ,00 126, ,7% Jyske Bank ,00 333, ,0% William Demant Holding ,00 543, ,5% IC Group A/S ,00 198, ,5% Topdanmark ,40 191, ,0% Ambu International B ,50 189, ,8% Solar B ,00 430, ,9% Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier IC Group ,50 182, ,3% TDC ,77 51, ,9% ISS ,00 232, ,1% A. P. Møller - Mærsk B , , ,6% Jeudan ,00 709, ,4% Porteføljeresultat Startkapital pr. 10. august Siden start realiseret gevinst Porteføljen 710,0% 29,7% + urealiseret gevinst Cph Benchmark 464,0% 23,3% = kapital d.d C20-indeks 322,9% 26,4% Basisporteføljens afkast har øget afstanden til Copenhagen Benchmark (CB) med en stigning på 4,3 procentpoint i den forløbne uge, hvor CB faldt med 0,5 procentpoint. Det kan vi i høj grad takke Zealand Pharma for med en stigning fra 122 til 149,50. Stigningen bekræfter at man skal holde fast ved sine aktier, indtil de har bevist at de ikke levede op til forventningerne. Så skal man til gengæld heller ikke tøve med at sælge dem igen. Alt for mange gør desværre det modsatte. Nemlig at sælge gode aktier for hurtigt for at få gevinsten i hus, og samtidig holde fast i dårlige aktier for længe for ikke at skulle erkende et fejlkøb. For at kunne holde fast i den første metode, som er den eneste profitable på sigt, er det vigtigt at man opererer med nogle klare regler for hvornår man køber og sælger. Og så holder disse regler. Handler foretaget som en pludselig indskydelse under påvirkning af den seneste nyhed på internettet er sjældent den rigtige. Det er dog ikke kun Zealand Pharma, som har bidraget til det gode resultat. Også BankNordiks aktiekurs har fået fyret op under kedlerne med en stigning på næsten 10 % i den forløbne uge. Det skyldes sandsynligvis nyheden om at BankNordik nu har sat sin erhvervsforretning i Danmark til salg. Tidligere har man også sat sit islandske forsikringsselskab til salg. Disse dispositioner er helt i overensstemmelse med den melding BankNordiks bestyrelsesformand Stine Bosse kom med tidligere på året, hvor hun lagde op til et strategiskifte, der skulle skabe større værdi for aktionærerne. Investorerne værdsætter når der sættes handling bag ordene, og det bliver BankNordik nu belønnet for. Bruno Japp Hvad er Basisporteføljen? Basisporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres med en tidshorisont på 1-3 måneder for sine handler. Porteføljen har en forsigtig tilgang til aktiemarkedet, og målet er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både op- og nedture. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering. Side 13

14 Side 14 Porteføljens defensive strategi betaler sig Pensionsporteføljen Køb Navn Antal Kurs Købskurs Udbytte +/- +/ Genmab ,50 509, ,9% Bear DAX 2ND ,81 25, ,1% Bavarian Nordic ,00 287, ,4% Novozymes B ,40 288, ,0% A. P. Møller - Mærsk B , , ,4% Bear SP500 2ND ,87 27, ,5% Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier Bull Guld x ,34 12, ,1% Bear DAX 2ND ,76 22, ,3% Bear SP500 2ND ,70 24, ,7% Pandora ,00 664, ,1% Novo Nordisk B ,80 199, ,6% Porteføljeresultat Startkapital pr. 22. oktober Siden start realiseret gevinst Porteføljen 64,5% 13,4% + urealiseret gevinst Cph Benchmark 100,4% 23,3% = kapital d.d C20-indeks 86,4% 26,4% Pensionsporteføljen holdt stort set stand i denne uge, selvom markedet sluttede negativt fredag efter skuffelse over den amerikanske centralbanks rentemelding. Markedet synes at have meget fokus på FED s bekymring over den økonomiske opbremsning i Kina og negativ afsmitning på selskabernes overskud. Vores strategi er på vejen ned at samle kvalitetsaktier op i C20 indeks, når de inden for de kommende uger eller måneder bliver markant billigere. Investorernes faldende risikovillighed vil på sigt gå ud over de allerdyreste navne som Chr. Hansen, Novo Nordisk, GN Store Nord, Coloplast og William Demant, som på den lange bane stadig vil være meget stærke investeringer. Vi kan således få mulighed for at gøre nogle billige indkøb i meget stærke aktier. I porteføljen har vi aktuelt to biotekaktier, nemlig Bavarian og Genmab, som skal blive i porteføljen. Hvad er Pensionsporteføljen? Generelt har biotek da også klaret sig fremragende under den seneste aktienedtur. Novo Nordisk solgte vi med blødende hjerte, da denne aktie også skal ligge langsigtet i porteføljen. Men vi forventer at kunne genkøbe billigere senere. Novozymes er en af de langsigtede højkvalitetsaktier, vi gerne vil have i porteføljen. Aktien blev indkøbt for nylig, fordi den allerede er blevet sat en del tilbage. Novozymes ser vi som en superstærk langsigtet aktie, som vi er villige til at tage en tur ned med. Endelig er A.P. Møller Mærsk vores wild card. Aktien er meget konjunkturfølsom, og vi har aktuelt et kurstab på den. Når den globale økonomiske nedtur accelererer, står APM i skudlinjen. Og vi kan blive nødsaget til at skille os af med aktien snart på et stop loss. Udenlandske finanshuse har den seneste måned nettosolgt for 504 mio. kr. APM-aktier. Morten W. Langer Pensionsporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres med en tidshorisont på 1-3 år for sine handler. Porteføljens mål er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både opog nedture. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering. Side 14

15 Side 15 Negativ undertone i aktiemarkedet Copenhagen Benchmark (CB) har ikke givet os nogle nye pejlemærker i denne uge mht. om den månedlange sidelæns bevægelse nærmer sig sin afslutning. Som det ses af figuren øverst i højre spalte ligger CB lige akkurat indenfor rammerne af intervallet , og det indikerer en neutral stabilitet. Men det er værd at bemærke, at det nu er en måned siden CB faldt ned under det mellemlange 50 dages glidende gennemsnit, og endnu ikke har været i stand til at komme tilbage på den rigtige side. 50 dages glidende gennemsnit giver os et udjævnet billede af hvor CB har ligget på et givent tidspunkt renset for pludselige dag-til-dag udsving. Når CB i en måned har ligget lavere end 50 dages glidende gennemsnit tegner det et klart billede af et svagt marked. Vi ser da også på figuren at det glidende gennemsnit ikke længere stiger (den blå linje), sådan som det var tilfældet i hele første halvdel af året. Nu er stigningen afløst af en sidelæns bevægelse, og med mindre vi snart får endnu en markant kursstigning - som vi oplevede i juli - er det kun et spørgsmål om kort tid før 50 dages glidende gennemsnit begynder at falde. Og dermed vil det signalere en overordnet tilbagegang på aktiemarkedet. Denne svaghed er styrkemåleren RSI14 allerede begyndt at henlede vores opmærksomhed på. Som det ses af nederste figur i højre spalte har RSI14 siden begyndelsen af august stort set ligget under den neutrale 50-linje. Altså i godt og vel 1½ måned. Der har kun en enkelt gang været tale om et fald ned til 25, men til gengæld mangler vi helt de markante stigninger forbi 60, som skal bekræfte os i at markedets stigninger trods alt kan matche faldene. Det kan de ikke længere, og selvom CB s bevægelse virker neutral, ser vi en negativ undertone i signalerne. Bruno Japp Copenhagen Benchmark, MA(20) BCVIEW Copenhagen Benchmark, MA(50) BCVIEW Copenhagen Benchmark, MA(200) Copenhagen Benchmark, RSI(14) BCVIEW BCVIEW Hvad er Copenhagen Benchmark? Copenhagen Benchmark (forkortet CB) hedder officielt OMXCBCAPGI og består af de største aktier noteret på Nasdaq OMX Nordic ( Københavns Fondsbørs ). Det illustrerer udviklingen på det danske marked, som p.g.a. det danske markeds defensive karakter kan afvige fra udviklingen på de internationale markeder på kort sigt. Tidshorisonten for analysen er 3-4 uger. Side 15

16 Side 16 Advarselssignaler hober sig op for dansk økonomi Nationalbanken ser godt nok fortsat fremgang i dansk økonomi i den seneste kvartalsoversigt. Men dykker man lidt ned under overfladen begynder der at vise sig ganske mange advarselssignaler om en forestående opbremsning. Økonomisk Ugebrevs KonjunkturBarometer for Dansk Økonomi viser i denne opdatering minus 0,1 - i det samlede udfaldsrum mellem plus to og minus to. Men som tendensen tegner nu, vil minusset blive større den kommende måned. For det første ser huspriserne nu ud til at være toppet og måske endda faldende. De seneste opgørelser fra Home Husprisindeks viser en flad prisudvikling målt på et tre måneders glidende gennemsnit. Tendensen bekræftes af de seneste data fra Danmarks Statistik, som viser et prisfald på enfamiliehuse. Det er et mere roligt gænge end tidligere i det tidlige forår, hvor boligmarkedet nærmest var rødglødende, og både salgspriser og antallet af handler fløj i vejret, mens renten faldt og ramte et lavpunkt. Siden har renten bevæget sig op, og priskurven er hen over sommeren fladet ud, konkluderer Home. For det andet peger alle indikatorer nu i retning af faldende beskæftigelse. Danmarks Statistiks AKU opgørelse over beskæftigelsen viser svag tilbagegang. Opgørelsen for BNP-væksten i 2. kvartal viste godt nok, at der var kommet flere hoveder i beskæftigelse, men den samlede arbejdstid faldt til knap tusinde færre fuldtidsstillinger. Skift til fald i beskæftigelsen vil samtidig være i overensstemmelse med et fortsat meget svagt privatforbrug og en uhyggeligt negativ udvikling i industriens produktion og omsætning. Seneste data for Dankortomsætningen, som plejer at være en god indikator for privatforbruget, viser, at den stærke forbrugsvækst i juli ser ud til at være en enlig svale. Privatforbruget i august var i bedste fald fladt i forhold til samme måned sidste år. Når det bliver mere almen kendt, at boligpriserne nu er vigende, og det ses at aktiemarkederne er vigende, så kan det meget vel påvirke forbrugertilliden negativt. I realiteten har industriens sæsonkorrigerede omsætning ikke bevæget sig ud af flækken i fire år, hvis man skal opfatte den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik som en holdbar tendens. Industriens sæsonkorrigerede omsætning har godt nok været markant faldende på det seneste, og det kan skyldes engangsforhold. Det kan også skyldes de betydelige svagheder, som nu begynder at være synlige i emerging markets og USA. Seneste IFO og ZEW indikatorer for Tyskland peger også nedad. Den positive del af historien er, at annonceomsætningen har udviklet sig ganske stærkt i 2. kvartal. Måske fordi der var en vis optimisme fremmet af Nationalbankens og den tidligere regerings budskaber om, at nu var det økonomiske opsving der. Den negative udvikling i privatforbruget i 2. kvartal viser i hvert fald, at annoncørerne, der er gået efter salg til private danskere, ikke har fået meget ud af de ekstra reklamekroner. Tallene fra Dansk Mediaindex viser, at dagbladenes annonceomsætning fortsat dykker kraftigt, men faldet her blev altså mere end modsvaret af fremgang i annonceomsætning på TV-reklamer, i radio og lokalog ugeaviser, samt anden digital, dvs. internet. Morten W. Langer Dansk KonjunkturBarometer: De vigtigste konjunkturindikatorer Senest Forrige Data for Score Ændring Link Forklaring OECDs Ledende Indikator for Danmark 100,6 100,6 jul 1 0 oecd.org OECD leading indicator Est. privatforbrug 2mdr.14/2mdr aug 0 0 nets.eu PBS Dankortomsætning DS Konjunkturbarometer Byggeri jul -2 0 statistikbanken.dk Danmarks Statistik - økonomisk indikator DS Konjunkturbarometer Industri jul -1 0 statistikbanken.dk Danmarks Statistik - økonomisk indikator Beskæftigelse AKU - mdr. sæsonkorrigeret 4 4 maj 1 0 dst.dk DS Arbejdskraftsundersøgelse DK Konjunkturbarometer Service 6 7 jul 1 0 statistikbanken.dk Danmarks Statistik - økonomisk indikator Annonceoms., alle medier ændring % kvartal 1 1 kreativitetogkommunikation.dk K&K Mediaindeks over dagblade Boligpriser (%-ændring seneste 12 mdr) 7,4 6,6 aug 1 0 home.dk Ejerboligpriser fra HOME/DS Ledige kontorer i hovedstanden (mio. kvm) 1,19 1,15 2. kvartal -2 0 de.dk Online Lokalebørs-stat. for hovedstandsomr. Udvikling i selsk. banklån (mia. kr.) jul -1 0 nationalbanken.dk Nationalbankens Balancestatistik Samlet konjunkturbarometer -0,1 0,1 Note: 1) Vækst i Dankortomsætning skal korrigeres for Dankortets øgede markedsandel med minus ca. 3-4 %-point Kilde: AktieUgebrevet Research Side 16

17 Side 17 En af de bedste bøger om bestyrelsesarbejde Anmeldelse: Torben Ballegaard er uden tvivl et af de mest erfarne bestyrelsesmedlemmer, vi har herhjemme, og selvom han nærmer sig pensionsalderen er der ingen tegn på manglende skarphed i hans glimrende bog om praktisk bestyrelsesarbejde Når bestyrelsen skaber værdi. En stor del af de 295 sider er faktisk særdeles nyttig viden om, hvordan bestyrelsen skaber værdi for selskabet og aktionærerne. Der er på ingen måde tale om en traditionel gennemgang af bestyrelsesarbejdet, med tilhørende fokus på det traditionelle ansvar og pligter. Indledningsvis skal dog nævnes, at der er stor forskel på relevans for bestyrelsesmedlemmer med en vis erfaring og indsigt i erhvervslivets forhold. Eksempelvis kan de første 45 sider uden de store problemer springes over af de lidt mere erfarne. De er en gennemgang af den enstrengede og den tostrengede ledelsesmodel, og næste afsnit handler om de forskellige ejertyper, hvor bestyrelsens rolle som bekendt kan være forskellig. For den uerfarne og nybegynderne er dette udmærket grundviden. Men for mange erhvervsfolk er det velkendt basisviden. Den lidt kedelige indgang betyder dog ikke så meget, da bogen løfter sig op på et meget højt kvalitetsniveau, når det senere kommer til at handle om bestyrelsens strategiarbejde og opfølgning på strategien, som fylder meget i bogen. Gennemgangen over flere kapitler er aldeles glimrende, pædagogisk formidlet og velskrevet, så der næsten er tale om en konkret opskrift eller guide. Særligt her løfter Torben Ballegaard læseren med op i de højere luftlag, og der er ingen tvivl om, at meget af stoffet er baseret på egne erfaringer fra store virksomheder som Bang & Olufsen, LEGO, Simcorp og Pandora. Der er her i flere tilfælde tale om virksomheder, som har haft eller har professionelle og velfungerende bestyrelser, og har været gode til at tænke skarpt i de strategiske processer. Ballegaard giver rigtig gode input til hele processen omkring strategiarbejdet, fra informationsindsamling til selve processen og opgavefordelingen mellem direktion og bestyrelse. Netop strategiarbejdet er for de enkelte virksomheder er ekstremt vigtigt i disse år, hvor omverdensforholdene ændres hurtigt, og hvor det er nødvendigt med et opdateret og meget indsigtsfuldt beslutningsgrundlag. Netop på denne parameter har kapitalfondenes skarphed givet dem en fordel i strategiarbejdet og i implementeringen, og der har Ballegaard uden tvivl kunne tage noget med sig fra Pandora. Også det gør den til en anderledes bog om bestyrelsesarbejdet, samtidig med, at den i sine beskrivelser (opskrifter) går meget langt ned i detaljen og det handlingsorienterede, uden at blive kedelig. På mange måder er Når bestyrelsen skaber værdi det, som mange andre bøger om bestyrelsesarbejde ikke er. Det hænger naturligvis sammen med det skifte, der er sket de seneste 5-10 år, hvor bestyrelsens tidligere hovedrolle var at kontrollere direktionen, godkende regnskaber og sikre de overordnede strukturer. Den rolle er som bekendt skiftet til, at bestyrelsen er ekstremt meget mere aktiv i strategiarbejdet, implementering af strategien, risikostyringen, tæt faglig sparring med den daglige ledelse og opfølgning på resultater og planer. Det har skærpet kravene til bestyrelsens faglighed og interne samarbejde. Og dette er i høj grad det, bogen har fokus på. Altså med andre ord også på, hvordan man får en bestyrelse til at fungere og samarbejde bedst muligt. Konflikter i bestyrelsen kan meget hurtigt blive et stort problem, og her anviser Ballegaard også nogle veje til at sikre gode arbejdsprocesser i bestyrelsen. Bogen forsøger i passager også at give indblik i, hvorfor bestyrelsesarbejdet måske ikke fungerer optimalt. Blandt andet er det Ballegaards påstand, at mange bestyrelser ikke går nok ind i strategiarbejdet. Som eksempler nævnes at der bare ikke sættes tid nok af til det, at der i bestyrelsen er ubehag ved den usikre fremtid, at der er skepsis over for strategiske modeller, og at der sker en mental afvisning af fundamentale ændringer i omverdensforholdene. En styrke ved bogen er også, at Ballegaard i korte passager trækker (unavngivne) konkrete oplevelser frem fra angiveligt hans egen ledelseskarriere. Konkrete opståede problemstillinger, og hvordan man forsøgte at forholde sig til det. Dermed er det også tydeligt, at forfatteren langt hen ad vejen skriver ud fra egne erfaringer, og at der ikke er tale om en konsulent, som gerne vil kloge sig om bestyrelsesarbejde ud fra, hvad han har læst andre steder eller oplevet på anden- eller tredjehånd. Morten W. Langer Når Bestyrelsen skaber værdi, Torben Ballegaard, Gyldendal Business, 2014, 295 sider. Side 17

18 Side 18 Udenlandske mægleres nettokøb og nettosalg UDENLANDSKE MÆGLERES 15 STØRSTE NETTOKØB OG NETTOSALG 1 UGE NETTOKØB NETTOSALG Vestas Wind Systems A/S Novo Nordisk B A/S Novozymes B A/S Danske Bank A/S Genmab A/S Pandora A/S A.P. Møller - Mærsk A A/S TDC A/S Topdanmark A/S FLSmidth & Co. A/S Carlsberg B A/S DSV A/S Jyske Bank A/S A.P. Møller - Mærsk B A/S Chr. Hansen Holding A/S ISS A/S Sydbank A/S Coloplast B A/S Rockwool International B A/S Nordea Bank AB G4S plc William Demant Holding A/S Royal UNIBREW A/S Tryg A/S D/S Norden H. Lundbeck A/S Rockwool International A A/S TORM A/S A GN Store Nord A/S MÅNED NETTOKØB NETTOSALG H. Lundbeck A/S Novo Nordisk B A/S A.P. Møller - Mærsk A A/S Pandora A/S D/S Norden FLSmidth & Co. A/S Jyske Bank A/S Carlsberg B A/S Novozymes B A/S A.P. Møller - Mærsk B A/S Vestas Wind Systems A/S DSV A/S G4S plc Danske Bank A/S Topdanmark A/S William Demant Holding A/S Rockwool International A A/S TDC A/S Nordea Bank AB ISS A/S Tryg A/S Rockwool International B A/S TORM A/S A NKT Holding A/S Hvad er Udenlandske mægleres nettokøb og nettosalg? De danske mægleres handel på Københavns Fondsbørs udgør i dag kun en begrænset del af den samlede handel, og specielt i de store selskabers aktier er det de udenlandske mæglere, som dominerer handlen. Udenlandske finanshuses systematiske store nettosalg eller nettokøb angiver derfor næsten altid retningen på aktien i en længere periode. Tidligere kunne man følge de enkelte mægleres handler, men efter at de store udenlandske mæglere i stadig højere grad handler under den anonyme fællesbetegnelse Anonymous giver det ikke længere mening at fokusere på de offentliggjorte handler hos de enkelte mæglere. Det er således i dag ikke ualmindeligt, at Anonymous står for 60 % af den samlede omsætning på børsen, og at Anonymous er 7 gange så stor som den næststørste mægler og gange så stor som den tredjestørste mægler. Dermed giver mønsteret i Anonymous -handlerne et godt indblik i de udenlandske handleres mening om, hvilke aktier som skal op, og hvilke aktier som skal ned. Dette mønster viser vi i overstående tabel, som fortæller om Anonymous -handlerne på både kort sigt (1 uge) og på lidt længere sigt (1 måned). Side 18

19 Side største shortpositioner Største shortpositioner Ændring i shortpositioner seneste to uger Selskab % af aktiekapital Selskab Ændring (procentpoint) FLSmidth 13,47 FLSmidth 2,27 GN Store Nord 3,57 GN Store Nord 1,22 Bang & Olufsen 2,92 H. Lundbeck 0,51 Ambu 1,40 Santa Fe Group 0,50 Bavarian Nordic 1,29 Ambu 0,33 Genmab 1,29 Matas 0,20 William Demant Holding 1,09 Zealand Pharma 0,08 Vestas Wind Systems 1,08 Genmab 0,03 H. Lundbeck 1,01 William Demant Holding -0,11 DS Norden 0,99 DS Norden -0,38 Note: Tabellen omfatter kun shortpositioner på mindst 0,5 % af aktiekapitalen, da positioner herunder ikke skal indberettes. Hvad er shorthandel? Shorthandel er et forholdsvis nyt begreb i Danmark, og det dækker over at man sælger aktier man ikke ejer, men har lånt. Lånte aktier skal i sagens natur leveres tilbage på et tidspunkt, og hvis man har solgt dem bliver man nødt til at købe dem tilbage igen, når de skal leveres tilbage til den rette ejermand. Hvis kursen i mellemtiden er faldet skal man ikke betale så meget for genkøbet som man i sin tid fik ved salget, og dermed har man i praksis tjent penge på et kursfald. En stigende shorthandel i en aktie kan derfor være et signal om at store investorer forventer kursfald i en aktie og derfor gør sig klar til at købe op til en lavere kurs end den aktuelle. Shorthandleren understøtter selv et sådant kursfald ved sit salg af de lånte aktier, som forøger udbuddet af aktien. 10 største aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Køb seneste uge Startdato Beløb Slutdato Beløb Procent *) Akk. køb Restbeløb Novo Nordisk 30 apr okt ,8% A.P. Møller-Mærsk 1 sep nov ,6% Danske Bank 30 mar dec ,0% Pandora 17 feb dec ,7% Novozymes 2 feb dec ,6% DSV 13 aug okt ,3% GN Store Nord 20 mar okt ,6% Tryg 2 jan dec ,7% DFDS 22 apr dec ,4% SimCorp 25 aug feb ,8% *) Den seneste uges tilbagekøb set i forhold til de fem største nettokøberes køb i samme periode Note: Topdanmark foretager også aktietilbagekøb, men oplyser ikke herom ugentligt Hvad er aktietilbagekøb? Aktietilbagekøb er en form for udbyttebetaling, hvor selskabet ikke udbetaler et kontant beløb til aktionærerne, men i stedet opkøber en portion af sine egne aktier, som derefter annulleres. Derved reduceres aktiekapitalen, og der bliver dermed færre ejere til at dele det fremtidige overskud i selskabet. Eftersom selskabet på kort sigt bliver fattigere ved at købe aktier tilbage (ligesom ved en kontant udbyttebetaling) burde der teoretisk set ikke ske en kursstigning ved aktietilbagekøb. Men eftersom aktiemarkedet fokuserer mere på fremtiden end på fortiden vil et aktietilbagekøbsprogram ofte blive positivt modtaget af investorerne og dermed have en positiv effekt på aktiekursen. Side 19

20 Side 20 Styrketabel - 50 mest omsatte aktier STYRKETABEL - C20 Score Sidste uge Ændring ISS DSV Genmab Jyske Bank Pandora William Demant Holding Chr. Hansen Holding Coloplast B Danske Bank Novo Nordisk B Tryg A/S Vestas Wind Systems Carlsberg B Nordea Bank Novozymes B GN Store Nord TDC A. P. Møller - Mærsk A A. P. Møller - Mærsk B FLSmidth & Co STÆRKESTE AKTIER UDENFOR C20 Score Sidste uge Ændring BankNordik P/F DFDS SimCorp Veloxis Pharmaceuticals A/S Zealand Pharma BioPorto IC Group A/S Lundbeck Schouw & Co Sydbank Harboes Bryggeri B Per Aarsleff B Rella Holding Royal UNIBREW SAS AB Solar B Ringkjøbing Landbobank Topdanmark Ambu International B H+H International Bavarian Nordic ChemoMetec RTX Telecom Spar Nord Bank Bang & Olufsen D/S Norden NKT Holding Rockwool International B Brdr. Hartmann Columbus A/S Hvad er Styrketabellen? Styrketabellen er baseret på aktiekursens udvikling på både kort, mellemlang og lang sigt, men med hovedvægt på bevægelsen indenfor de seneste tre måneder. Tabellens score går fra 0 til 10. Side 20

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier H+H leverer bedste resultat siden finanskrisen H+H International (H+H) var meget tæt på at miste livet som selvstændig virksomhed under finanskrisen i 2008. Som producent af porebeton opererer selskabet

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Rekordregnskab fra Spar Nord, men... Overskriften for Spar Nords regnskab for 3. kvartal og årets første ni måneder var rekordresultat, men trods overskriften gav regnskabet anledning til et kursfald omkring

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Ambu på vej mod et stærkt regnskabsår 2011/12

Ambu på vej mod et stærkt regnskabsår 2011/12 Ambu på vej mod et stærkt regnskabsår 2011/12 Ambu øger både omsætning, indtjening og markedsandel. Alligevel handles aktien med en rabat i forhold til konkurrenterne. Dette misforhold giver grundlag for

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet?

Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet? Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet? 25. november 2015 Dagens program 15:15 Velkomst v/ Steen Albrechtsen, AktieUgebrevet 15:20 Sektor-opdatering v/peter Aabo,

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Schouw værdiansættes kun til værdien af BioMar Fiskefoderproducenten BioMar er det århusianske konglomerat Schouw & Co s klart største aktiv med en omsætning på 4,1 mia. kr. i 1. halvår og en forventning

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier 10 grunde til, at aktiemarkederne skal ned Aktiemarkederne bevæger sig som bekendt ikke i lige linjer op og ned, når de befinder sig i en langsigtet optrend eller nedtrend. Markedet bevæger sig i zigzag

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere