konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier"

Transkript

1 Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs Med forskudt regnskabsår har Berlin 4 i denne uge aflagt årsregnskab for 2014/15, og det var et på alle måder flot årsregnskab, som til fulde indfriede vores forventninger. Det indeholdt tillige indeholdt flere gode nyheder, som øger den fremtidige værdiskabelse. Først og fremmest meddeler selskabet, at der nu bliver sat endnu mere fart på opdelingen af porteføljen i ejerlejligheder, da man øger pipelinen fra kvm til kvm, svarende til rundt regnet halvdelen af porteføljen. Samtidig med den øgede opdeling øger Berlin 4 målsætningen om et årligt frasalg fra ca kvm til kvm. Ved udgangen af regnskabsåret 2014/2015 var kvm opdelt, mens de resterende kvm forventes opdelt i indeværende regnskabsår. Der er p.t. klargjort en salgspipeline på kvm, hvilket kan dække de kommende 3-5 års frasalg. Der ligger en ganske stor værdiskabelse i opdelingen, fordi ejerlejligheder kan sælges for væsentligt mere end udlejningsejendommene som helhed. Berlin 4 illustrerer selv dette ved i regnskabet at vise, at den samlede portefølje er værdiansat til 292,9 mio. EUR, svarende til en gennemsnitspris på EUR/ kvm. Af disse 292,9 mio. EUR udgør salgspipelinen på ca kvm 23,7 mio. EUR. Værdiansættelsen opgøres her til EUR/kvm. Det betyder, at værdien er 49,6 % højere som ejerlejligheder klar til salg end som udlejningsejendom. En sådan beregning er naturligvis behæftet med noget usikkerhed, fordi der er store forskelle i porteføljen i forhold til eksempelvis geografisk beliggenhed og vedligeholdelsesmæssig stand. Men selvom man tillader udsving i begge faktorer, er det tydeligt, at der ligger en betydelig upside, når en større andel af porteføljen bliver solgt, eller blot optages som salgsklar i regnskabet. 50 % upside på ca. halvdelen af porteføljen svarer til en stigning i porteføljeværdien på 25 %, hvilket alt andet lige er en værdistigning på op imod 70 mio. EUR. Dette modsvarer 1,75 kr. pr. aktie, og viser ganske fint, hvilket værdistigningspotentiale porteføljen og aktien - rummer på sigt. Driftsforbedring Indtil værdistigningerne på porteføljen udfolder sig og aflejrer sig i porteføljen og aktiekursen, er det naturligvis porteføljens løbende afkast, som investor skal kigge efter. Det såkaldte EBVAT-resultat, som er...fortsættes på næste side LÆS I AKTIEUGEBREVET NR. 31/2015 DANSKE AKTIER Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs 1 Realitetssansen tilbage i Tryg-aktien 3 Giver ChemoMetecs stigning på 700 % mening? 4 Svag indtjening i 2. kvartal for TK Development 5 Carlsberg hårdt presset efter CFO-exit og fusion 6 Coloplast har et sikkerhedsnet ved kurs BankNordik: Bosse viser vej for banker uden strategi 8 Forsøgsdata mindsker kapitalrisikoen i Veloxis 9 Langers Skarpe Aktietips 10 TDC står foran en korrektion op mod MODELPORTEFØLJER BankNordik sætter handling bag strategiplan 13 Porteføljens defensive strategi betaler sig 14 MARKEDSKOMMENTAR Negativ undertone i aktiemarkedet 15 Advarselssignaler hober sig op for dansk økonomi 16 En af de bedste bøger om bestyrelsesarbejde 17 TABELLER Udenlandske mægleres nettokøb og nettosalg største shortpositioner største aktietilbagekøb 19

2 Side 2 Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs...fortsat fra forsiden overskuddet efter renter, men før skat og værdiændringer i porteføljen, forventes at stige fra 5,5 mio. EUR til 7,5 mio. EUR i indeværende regnskabsår. Det er muligvis en anelse konservativt, da rentebesparelsen efter refinansieringen alene beløber sig til 3 mio. EUR og den budgetterede huslejestigning udgør 0,6 mio. EUR. Berlin 4 s CEO Søren Krarup forklarer dog til AktieUgebrevet, at man bl.a. efter refinansieringen vil øge investeringerne i porteføljen, hvoraf en del vil indgå som vedligeholdelsesomkostninger over den løbende drift. 7,5 mio. EUR modsvarer 55 mio. DKK, hvilket igen svarer til ca. 0,18 kr. pr. aktie før skat eller ca. 5 % i forhold til aktiens børskurs. Det er i sig selv ikke et attraktivt afkast, men det er efter vores vurdering et fuldt ud konkurrencedygtigt afkast i forhold til en passiv obligationsinvestering. I Berlin 4 får man derudover den nævnte upside fra eventuelle værdistigninger og yderligere driftsforbedringer, da der er godt gang i ejendomsmarkedet i Berlin med pæne pris- og huslejestigninger. Aktiekursen under indre værdi I AktieUgebrevet nr. 22/2014 gav vi aktien et potentiale på 18 % til kursmål på 3, og det mål blev nået kortvarigt allerede efter to måneder i august En TILBUD PÅ ØU NORDIC BIOTECH & PHARMA mere permanent kurs på 3 eller mere blev nået i 1. kvartal i år, efter at selskabet refinansierede størstedelen af sin gæld med Nykredit på en ny syvårig aftale med betydelige rentebesparelser og mindskede afdrag. Således er 93 % af selskabets gæld afdækket for de næste syv år og koncernens gennemsnitsrente er nu 2,2 % inkl. marginal. Efter regnskabet i denne uge er kursen steget med mere end 15 % til 3,53 svarende til den offentliggjorte indre værdi i årsregnskabet på 3,50 kr. pr. aktie (3,72 kr. pr. aktie korrigeret for beholdningen af egne aktier). Det bringer den samlede kursstigning op på 39 % siden vores seneste analyse. Markedsværdien har med dagens kurs også passeret 1 mia. kr., hvilket må siges at være en milepæl, da Berlin 4 s værdi bundede ud under 100 mio. kr. for fem år siden. Det er ganske flot, og denne stigning til trods, mener vi bestemt ikke, at potentialet i aktien er udtømt, da regnskabet som nævnt bød på nyt om bl.a. opdelingen af ejendomsporteføljen i ejerlejligheder. Vi fastholder vores positive syn på aktien som en god og relativt sikker investering i porteføljen med et godt langsigtet potentiale for værdistigninger, som supplering til det løbende driftsafkast på op til 5 %. Aktionærerne belønnes i år med et udbytte på 0,21 kr. pr. aktie, hvoraf kun halvdelen kan henføres til driften, mens den anden halvdel er muliggjort af refinansieringen af gælden. Vores næste kursmæssige pejlemærke er kurs 4, svarende til en upside på små 15 % på et års sigt excl. udbytte. Steen Albrechtsen Tegner du årsabonnement før 1. sep får du 30 % rabat. Abonnement omfatter 22 udgivelser fra august, hvor det overgår til at udkomme hver 14. dag. Normalprisen for private investorer er kr. inkl. moms. Rabatprisen er kr. inkl. moms. For professionelle investorer og virksomheder er listeprisen kr. excl. moms for op til fem modtagere. Fratrukket introduktionsrabat ved tegning før 1. september er prisen kr. excl. moms. Tidsskriftet henvender sig både til den forsigtige investor, som har særlig interesse i stabile medicinal og medtech virksomheder, samt mere risikovillige investorer, der er parate til at gå efter de helt store afkast som kan opnås inden for bioteksektoren. Berlin iv B BCVIEW 3,0 2,0 1,0 0,5 0,4 Side 2

3 Side 3 Realitetssansen tilbage i Tryg-aktien Tryg har mistet sit momentum pga. den øgede konkurrencesituation indenfor skadesforsikring, og det kan aflæses i aktiekursen, som toppede i 174 (870 før aktiesplit 1:5). I dag ligger kursen omkring 135, og efter et halvårsudbytte på 2,5 kr. svarer det til et ganske betydeligt fald på 20 %, trods aktionærvenlige tiltag som aktiesplit og halvårsudbytte. Det store fald er indtruffet stort set uden selskabsspecifikke nyheder af betydning, hvilket understreger, at træerne ikke længere vokser ind i himlen for selskabet og aktien. Konkurrenterne Alm. Brand og Topdanmark har også set pæne fald i deres kurser, hvis man måler fra årets toppe, mens billedet er noget mere broget, hvis man ser på de gængse tidsintervaller som 1 måned, 3 måneder og år-til-dato. Kursudvikling (%) Tryg Alm. Brand Topdanmark 1 måned 0,2-9,2 3,0 3 måneder -1,1-6,2 8,8 12 måneder 14,3 20,1 10,2 År-til-Dato -4,7 17,6-4,1 Fald fra 2015-top 23,0 18,8 18,3 Ser man bort fra det generelle aktiemarkedsfald, tyder det, trods de små forskelle i selve timingen, på en mere generel branchekorrektion, hvorfor vi også forventer, at markedet nu har indarbejdet en forværring af konkurrencesituationen i markedet. Det betyder dog ikke, at vi forventer kursstigninger på helt kort sigt, men blot en afventen frem mod et klarere signal om retningen. 3. kvartalsrapport lige om hjørnet Tryg aflægger som det første C20-selskab kvartalsrapport for 3. kvartal allerede den 9. oktober. Vi forventer ikke de store overraskelser, medmindre selskabet allerede da kan præsentere nyt omkring Finanstilsynets godkendelse af den interne kapitalmodel. Godkendelsen forventes i 4. kvartal, hvorfor det vil overraske, hvis der kommer nyt allerede da. Godkendelsen vil sandsynligvis kunne frigøre kapital til Tryg, som må forventes anvendt til aktietilbagekøb i Tryg CEO Morten Hübbe præsenterer den 22. september på DAF s investordag, hvilket vi dog ikke forventer får kursmæssige betydning. Fald er ikke oplagt købsmulighed endnu Trods det at størrelsen af faldet i aktiekurserne har overrasket os lidt, ser vi ikke Tryg som oplagt købsmulighed endnu på kurs 135, hvilket er en kurs der ligger mere end 10 % over bunden for mindre end en måned siden i kurs 120. Da vi ser begrænset upside på helt kort sigt, mener vi, at aktien skal ned omkring 125, førend vi kan anbefale et køb med en tidshorisont på minimum tre måneder. Det er nemlig vigtigt at have tålmodighed til at afvente ovennævnte godkendelse fra Finanstilsynet, da det er en af de eneste kurstriggere vi ser på mellemlang sigt i aktien. Den mere aggressive investor køber i forventning om, at det sandsynligvis pæne resultat vil få investorerne til at genopdage Tryg som en driftssikker forsikringsaktie. Vi hælder mest til, at man afventer regnskabet,og derefter positionerer sig forud for eventuelt nyt om et tilbagekøbsprogram senere på året. Regnskabet kan som altid også bruges som en retningspil i forhold til de øvrige forsikringsaktier i Danmark. Delte analytikere Kigger vi ned over analytikernes anbefalinger er billedet noget mere broget end det tidligere har været, og det illustrerer meget godt den venteposition markedet er i p.t. Fortsætter de gode tider, eller skal vi for alvor indstille os på dårligere resultater fremadrettet? Det mest interessante er den nylige købsanbefaling fra Goldman Sachs med kursmål 150, som gav lidt medvind til aktien. Ellers kan det afslutningsvis som en lille interessant detalje noteres, at Trygs kommende IR-chef Giandrea Roberti er hentet blandt analytikerne, og at han er den analytiker med den mest positive holdning med anbefalingen køb og kursmål 174. Steen Albrechtsen Side 3

4 Side 4 Giver ChemoMetecs stigning på 700 % mening? ChemoMetec har været en lovende virksomhed i årevis, men uden at kunne levere det længe ventede gennembrud. Måske er det gennembrud kommet nu, hvor 2014/15-regnskabet viser en massiv fremgang i både omsætning og indtjening. Det kom dog som en overraskelse for Chemo- Metec, som de seneste fire år har leveret en gennemsnitlig stigning i omsætningen på 8,5 % og i driftsresultatet (EBITDA) på 11,2 %, men alligevel budgetterede med muligheden for tilbagegang i 2014/15. Hvor defensiv ChemoMetecs udmelding egentlig var fremgår af tabellen nedenfor, hvor vi har sammenlignet den forventede omsætning og indtjening med både de realiserede tal for 2013/14, og det vi betragtede som et realistisk bud på baggrund af de seneste fem års regnskabstal. Forventninger til regnskabsåret 2014/15 - Tabel 1 (1.000 kr.) Omsætning EBITDA Forventning i årsregnskab Realiseret 2013/ gennemsnitlig historisk vækst = realistisk forventning Vi nåede da også kun hen til 1. kvartalsregnskabet før ChemoMetecs første opjustering kom. Og som det ses af nedenstående oversigt skulle det vise sig kun at være den første af en stribe opjusteringer: Forventninger til regnskabsåret 2014/15 - Tabel 2 (mio. kr.) Omsætning EBITDA Årsregnskab 2013/ kvartalsregnskab Opjustering kvartalsregnskab kvartalsregnskab Efter adskillige år med uopfyldte løfter om fremtiden, og en meget høj udskiftningsfrekvens på ledergangen, begynder ChemoMetec nu at indfri forventningerne. At investorerne har værdsat regnskabsårets mange opjusteringer fremgår da også af aktiekursen, som er steget næsten 700 % siden oktober 2014! Så kraftige kursstigning opleves normalt kun for kriseramte selskaber, som på mirakuløs vis kæmper sig tilbage fra afgrundens rand. Det er på ingen måde tilfældet for ChemoMetec, som i årevis har været en sund virksomhed uden gæld og med stigende omsætning og indtjening. Ved udgangen af 2013/14 blev ChemoMetec da også handlet til 1,4 x den indre værdi, hvilket ikke ville være tilfældet for en kriseramt virksomhed. I løbet af 2014/15 steg dette tal til 9,0. Hvis vi sammenligner med andre selskaber indenfor området Medical Equipment er den gennemsnitlige Kurs/Indre værdi 2,8, så på den baggrund kunne en fordobling af kursen godt forsvares, men derved blev det altså ikke. En kursstigning de sidste 11 måneder på 700 % har løftet selskabets markedsværdi til over 400 mio. kr., og det virker helt absurd for et selskab, hvor det bedste primære driftsresultat nogensinde (ekskl. ekstraordinære indtægter) indtil i år var på 2 mio. kr. Det var for seks år siden. Værdiansættelsen giver kun mening, hvis der er udsigt til en ekstrem stigning i selskabets indtjening de kommende år. Det tror selskabet dog tilsyneladende ikke selv på, da man kun forventer en beskeden stigning i omsætningen og endda holder muligheden åben for en tilbagegang i EBITDA på 12 %. Det minder om optakten til 2014/15-sæsonen, så bliv ikke overrasket, når den første opjustering dukker op. Selvom 2014/15 meget vel kan vise sig at være indledningen til en ny status for ChemoMetec som succesfuld vækstvirksomhed, så er perspektiverne til fulde indregnet i den aktuelle aktiekurs. Aktien handles nu til en forventet Price/Earning på 85, og kursen ligger på samme niveau som før finanskrisen, hvor ChemoMetec faldt med 52 % fra den 10. september til den 10. oktober i ChemoMetec skal fastholde en høj indtjeningsvækst i adskillige år for at retfærdiggøre den aktuelle kurs, og dermed er vi principielt tilbage til situationen fra før finanskrisen, hvor en høj forventet indtjening allerede er indregnet i kursen. Det betyder at der ikke længere er noget potentiale for nye investorer at udnytte, og at risikoen for et betydeligt kursfald igen lurer lige om hjørnet. Bruno Japp Fem seneste regnskabsår (1.000 kr.) 2014/ /14 +/- (%) 2012/ / /11 Omsætning , Driftsresultat (EBITDA) , Primær drift (EBIT) , Årets resultat , Side 4

5 Side 5 Svag indtjening i 2. kvartal for TK Development Der var et godt 2. kvartal i vente for TK Development efter et svagt 1. kvartal, og der kom ganske rigtigt en klar forbedring i 2. kvartal. Men dog ikke så stor som vi havde forventet. Tilsyneladende har markedet samme opfattelse og har efter regnskabet sendt aktiekursen ned med 6-7 % fra 8,9 til 8,2. Regnskabet rykkede efter vores vurdering dog ikke negativt ved aktiens langsigtede potentiale, som fortsat ser attraktivt ud, omend tidshorisonten er lidt længere end vi oprindeligt forventede for 1-2 år siden. TK Development præsterede en fremgang i omsætningen til 168,1 mio. kr. for 1. halvår med et overskud på 0,7 mio. kr. for den fortsættende forretning. Omsætningen har dermed ligget på 127,4 mio. kr. i 2. kvartal alene, og i det lys er vi lidt skuffede over resultatet på kun 4,5 mio. kr. i 2. kvartal. Vi ventede, at se en større andel af årets overskud være i hus på nuværende tidspunkt. Det er ikke tilfældet, men det må omvendt betyde, at med den visibilitet vi har om porteføljen på nuværende tidspunkt, så er der en stærkere end ventet indtjening på de lidt mindre projekter i porteføljen og på de løbende fee-indtægter, som må være stigende i takt med de store byggeprojekter igangsættes. Det er under forudsætning af at årsforventningen holder, og det er fortsat vores vurdering, når vi er så langt henne i regnskabsåret. Fortsat stor rabat til indre værdi TK Development er stadig et value play forstået på den måde, at den indre værdi på 15,4 kr. pr. aktie før eller siden vil materialisere sig i aktiekursen. Den største hurdle er fortsat den såkaldte Asset Management portefølje af færdigopførte, men ikke-solgte ejendomme, som beløber sig til omkring 1,32 mia. kr. og den egentlige afviklingsportefølje på 245,7 mio. kr. Disse to aktivklasser udgør lige over halvdelen af TK Developments balance og med en egenkapital i denne del på næsten 700 mio. kr. kan de to aktivklasser ved bogført værdi stort set forsvare 7/8-dele af den aktuelle børsværdi. Der er taget nogle nedskrivninger, men flere af centrene i Asset Management har fortsat udfordringer, og den aktuelle afkastningsgrad på 4,1 % illustrerer med tydelighed, at der fortsat er noget risiko ved disse aktiver. Ved fuld udlejning ville afkastningsgraden aktuelt være 6,2 %. Det største problembarn er Sillebroen i Frederikssund på kvm. Både i dette center og i et hårdt ramt center i Polen er der nu iværksat genopretningsplaner, som bl.a. indebærer byggeriet af et biografkompleks, som kan øge kundegennemstrømningen i centret. Et andet center i Polen er ramt af åbningen af et konkurrende center, som har fået omsætningen til at falde med over 20 %. Development i gang igen efter finanskrisen Det nye i TK Development er, at den anden del af forretningen development så småt er ved at komme igang igen efter finanskrisen. Dermed begynder vi at kunne se en forretning isoleret set i denne division. En forretning, som vel at mærke kan præstere gode afkast over de næste par år, mens asset management aktiverne gøres salgbare. Strædet, det store projekt i Køge, bliver for første gang beløbssat i 2. kvartalsregnskabet. TKDV oplyser, at projektet forventes at indbringe 560 mio. kr., og da det er taget ind efter finanskrisen, vil det også have tæt på normale developmentvilkår med en indtjeningsgrad op i nærheden af 20 %. Forhåndssalget til finske Citycon tager selvsagt noget risiko ud af projektet, og dermed må indtjeningen også forventes at være lidt lavere. Det ændrer dog ikke ved, at der ligger en potentiel indtjening på op imod 100 mio. kr. i regnskabsåret 2017/18, når første del af projektet afleveres til Citycon. Det andet store projekt i Esbjerg er nu også under opførsel, og omend vi næppe kan forvente helt den samme indtjening som i Køge, er det vigtigt at det nu ser ud til at være på skinner. Vi fastholder vores syn på TK Development som undervurderet, da værdierne trods de nævnte udfordringer ser ud til stadig at være tilstede. Den begyndende indtjening fra developmentdelen ser vi som en løftestang til kursen, når vi i 2016 begynder at kigge fremad. Det er et stykke ude i fremtiden, men potentialet på op imod 100 % berettiger dette. Når agendaen igen til fulde er udvikling fremfor afvikling kan potentialet blive endog meget stort, hvis markedet bliver ligeså optimistisk, som det før var pessimistisk. Steen Albrechtsen Steen Albrechtsen og/eller dennes nærtstående ejer aktier i TK Development. Side 5

6 Side 6 Carlsberg hårdt presset efter CFO-exit og fusion At Carlsbergs topchef Cees t Hart vil og må gå i dybden med sin nye strategi for koncernen, står klart efter ugens to nyheder - fra koncernen selv og fra dens to største globale konkurrenter. Carlsbergs CFO siden 2000, Jørn P. Jensen, går af, og det er nu sandsynligt, at verdens største bryggeriselskab AB Inbev overtager det næststørste SAB Miller. En sådan fusion ændrer i sig selv Carlsbergs relative position i den internationale ølbranche, og giver både nye trusler og nye muligheder. Med fusionen vil der opstå en gigant, som er langt større end branchens globale nummer tre og fire, Heineken og Carlsberg. Også i det rent hypotetiske tilfælde, hvor de to også vælger at slutte sig sammen. Carlsberg kan ikke længere beskrives som én af fire store, globale bryggerikoncerner, der omtrent på lige vilkår kan konkurrere om verdensmarkedet. Det er en forestilling, der længe har været udfordret. Især AB Inbev og SAB Miller har i de seneste år præsteret en vækst og en indtjeningsevne, der har sat dem i en klasse for sig. Og hvis AB Inbev nu overtager SAB Miller vil det stå helt klart, at der fremover kun er én koncern, som reelt dækker næsten hele kloden, som har en førende stilling på de fleste ølmarkeder og som får store fordele i konkurrencen om interessante sponsorater og andre reklamerettigheder. En så stor fusion vil klart placere Heineken og især Carlsberg i en anden mindre liga. Nummer to og tre må i højere grad agere og definere sig i forhold til denne aktørs udspil og markedskraft. Carlsberg og Heineken, må sandsynligvis vælge strategier, der gør dem til en slags nichespillere, der udvikler en mere original strategi og profil - og går uden om direkte kamp med den nye globale gigant. Men fusionen kan naturligvis også indebære nye muligheder. Trods al den effektivitet, der præger AB Inbev, vil et fusioneret selskab skulle igennem en integrationsfase, og projektet vil især blive gransket af konkurrencemyndighederne i USA og Kina, hvor fusionen får samlede andele af ølmarkedet på henholdsvis 45 og 41 %. Hvis myndighederne tvinger fusionen til frasalg, kan det i princippet give Carlsberg nogle gode opkøbsmuligheder. Ærgerligt nok har Carlsberg netop efter udsendelsen af sin halvårsmeddelelse måttet erkende, at koncernens finansielle styrke skal genoprettes. Den bliver udhulet af fortsat tilbagegang i Rusland, af generel stagnation og nu også af manglende resultater af effektiviseringskampagnen og dermed vigende indtjening i Vesteuropa. Om koncernen lige for tiden har kræfter til større opkøb - eller om investorer vil levere yderligere kapital til formålet - er derfor et åbent spørgsmål. Der er brug for strategisk kreativitet og nytænkning i forhold til den overordnede plan, som koncernen egentlig - trods al modgang - har holdt fast i siden overtagelsen af godt halvdelen af Scottish & Newcastle (og dermed et større engagement i Rusland) i Med meddelelsen om, at Carlsbergs CFO Jørn P. Jensen nu forlader koncernen, er tavlen da også vasket ren. Han var den sidste af de hovedansvarlige for S&N-opkøbet, der var tilbage i Carlsbergs top, efter at tidligere bestyrelsesformand Povl Krogsgaard-Larsen samt tidligere koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har forladt topledelsen. Netop den store satsning på Rusland bidrog til at låse Carlsbergs strategi fast: Dels var det en finansiel og organisatorisk kraftanstrengelse, der ikke tillod efterfølgende nye store initiativer, og som efterhånden, da det gik dårligere i Rusland, svækkede egenkapital og indtjeningsevne. Og dels har de centrale initiativtagere forståeligt nok af al magt villet bevise, at det strategiske opkøb var rigtigt - om ikke på kort så på langt sigt. Det er der, snart otte år efter opkøbet, ingen tegn på. Derfor er det nok en rigtig erkendelse, at der skal nye folk til. Folk, som ikke føler, at de skal forsvare fortidens beslutninger, og som ikke bevidst eller ubevidst ser nogen hellige køer i Carlsbergs strategiske set-up. Nu har Cees t Hart og bestyrelsesformand Flemming Besenbacher for alvor fået lektier for. De skal finde en ny CFO, og de skal fremlægge en strategi, der løser Carlsbergs dybtliggende problem med vækst og indtjening, der i de seneste år er opstået i koncernen. Men hvordan nydefinerer man strategi, selvforståelse og equity story i en koncern, der må erkende at virksomhedens hidtidige grand design - forsøget på at blive en af de globalt førende i sin branche, også når det gælder vækst og indtjeningsevne - er slået fejl, og at rivalerne i stedet er kommet langt forud? Når Cees t Hart engang i foråret fremlægger løsningen af den opgave kan det ikke undgå at blive en af de mest spændende begivenheder i dansk erhvervsliv i Morten A. Sørensen Side 6

7 Side 7 Coloplast har et sikkerhedsnet ved kurs 430 Coloplasts nedjustering i juni kostede aktionærerne et kursfald på 16 % på syv dage, da aktiekursen blev sendt ned fra 508 til 429. Forud for dette kursfald var Coloplasts kurs allerede faldet med 13 % siden den toppede i april, så nogen havde tilsyneladende lugtet lunten og reduceret deres beholdning af Coloplastaktier før nedjusteringen. Selvom kursen efterfølgende har genvundet en del af det tabte, har 2015 indtil videre været et rigtig dårligt aktieår for de investorer, som ikke kom ud af Coloplast i tide. Aktien er således faldet med 8 % i år, mens resten af aktiemarkedet i gennemsnit er steget mere end 20 %. Men måske åbner kursfaldet muligheder for de investorer, som ikke er skræmt væk af det dårlige En af grundreglerne for en sund aktieøkonomi er ganske vist, at man skal holde sig fra faldende aktier, men selvom Coloplast altså er faldet med 8 % i år, er der meget som tyder på at kursen nu har nået bunden. Nedjusteringen i juni sendte Coloplast ned til 430-niveauet, og den grænse er kursen to gange siden blevet presset ned til. Men begge gange har det resulteret i pæne kursstigninger, da købersiden tilsyneladende dominerer sælgersiden på dette niveau. Eller sagt med andre ord, så er niveauet omkring 430 det sted hvor tilstrækkeligt mange - og stærke - investorer vurderer at Coloplast er blevet så billig, at det vil være en god idé at udnytte købsmuligheden. Spekulativ gevinstmulighed på 15 % De stærke investorer har dermed i praksis etableret et sikkerhedsnet under Coloplast ved dette niveau, og det kan private investorer udnytte til at gøre en forholdsvis risikofri handel. Coloplast svinger p.t. i kursintervallet , og første gang kursen blev sendt tilbage til bunden i dette interval steg den efterfølgende med 15 %. Efter at være sendt ned til 430-grænsen for anden gang er kursen foreløbig steget med 12 %, så et køb efter nyt tilbagefald mod 430 bør være en rimeligt sikker gevinst. Det skal dog pointeres, at sådan et sikkerhedsnet ikke er skudsikkert. Hvis Coloplast kommer med en ny nedjustering ryger kursen ganske givet ned under 430, men med det forbehold ser Coloplasts kursbund ved 430 ud til at være blandt de mere solide. Ikke mindst fordi kursfaldet i år har reduceret Coloplasts forventede nøgletal til et mere realistisk niveau. Price/Earning (forventede tal for 2015 og 2016) e 2016e Coloplast 41,8 31,1 25,8 Branchemedian 32,3 23,4 22,1 Coloplast handles nu ikke længere til en tårnhøj ekstrapris i forhold til konkurrenterne, som forudsætter en pletfri vækst på et højt niveau. Altså lige præcis det krav Coloplast i juni ikke længere var i stand til at opfylde. At reduktionen i aktiekursen har bragt Coloplast tilbage på et attraktivt niveau illustreres af den aktuelle analytikervurdering: Analytikervurderinger Procent Analytikere Stærkt køb/køb 58 % 14 Hold 25 % 6 Salg/Stærkt salg 17 % 4 Yderligere 15 % gevinst efter årsregnskabet Hvis man ikke ønsker at spekulere i Coloplasts svingning i intervallet , skal man afvente en kursstigning forbi 495 før man køber aktien. En sådan stigning vil være et signal om at købersiden nu er så stærk, at sælgerne ikke længere kan holde kursen indenfor det nævnte interval. En stigning forbi 495 vil sætte Coloplasts top i 575 fra april som næste mål for kursen, og dermed åbne for en gevinst på ca. 15 %. Om sådan et gennembrud kommer vil i høj grad afhænge af, hvad Coloplast melder ud om forventningerne til regnskabsåret 2015/16 i det kommende årsregnskab. Det offentliggøres den 3. november. Det er værd at bemærke, at Coloplast på trods af nedjusteringen den 16. juni holdt fast i de langsigtede finansielle forventninger om en vækst i omsætningen på 7-10 % og en forbedring af EBIT-margin med 0,5-1,0 procentpoint om året. Coloplasts opgave i årsregnskabet 2014/15 bliver at overbevise markedet om at nedjusteringen blot var en af de ting som sker, og at den langsigtede vækstmodel for både omsætning og indtjening er intakt. Lykkes man med det, kan Coloplast vise sig at være et rigtig godt køb ved den aktuelle kurs. Bruno Japp Side 7

8 Side 8 BankNordik: Bosse viser vej for banker uden strategi BankNordik går med onsdagens meddelelse om, at bestyrelsen ønsker at refokusere banken foran de fleste andre af de mindre danske banker i arbejdet med at formulere og kommunikere en slags strategisk vision. Som Økonomisk Ugebrev tidligere har påvist synes målrettede strategiplaner at være en mangelvare i de fleste mindre og mellemstore banker, selvom behovet for det er større end nogensinde. Stine Bosse, bestyrelsesformand for BankNordik siden marts, ser således ud til at give banken en overordnet konkurrencefordel gennem en mere præcis og bedre kommunikeret strategi end mange andre mindre lokalbanker. De tøver typisk stadig med at tale om fokusering - ud over den geografiske - for ikke at tale om strategi. Selv om nogle få af Danmarks mindre banker her i efteråret er begyndt at præcisere deres strategier lidt mere tydeligt, så fremstår justeringerne af strategien ofte mere som nødtvungne end som pro-aktive initiativer. De seneste uger har leveret en række eksempler på mindre banker, der justerer deres forretninger og i en vis forstand deres strategi. Redskaberne er typisk følgende: Slankning. Seks år efter finanskrisen er en række danske banker stadig i gang med at slanke deres balance og organisationer. Nogle vil skære i personale og filialer og sælge aktiver, ofte fordi de er tvunget til det af udviklingen i deres forretning. Det gælder Vestjysk Bank, der netop har varslet at der skal spares 25 mio. kr. årligt ved at reducere staben med cirka 50, og en række funktioner samles i centrale enheder. Ændringen får en slags strategisk begrundelse: Den skal bidrage til i sidste ende at sikre Vestjysk Bank som en stærk regionalbank i det midt- og vestjyske. Østjydsk Bank har også slanket i år ved at sælge afdelinger til Jutlander Bank. For BankNordik kommer den strategiske slankning lidt mindre som en økonomisk nødvendighed. Banken leverer rimelige resultater, men på erhvervsområdet har en bank som BankNordik brug for at lette sin eksponering som følge af de nye tilsynsregler, der er på vej, skriver bestyrelsesformand Stine Bosse, der fra sin brede kontakt til virksomheder uden for bankverdenen har erfaring med strategiarbejde. BankNordik skal derfor afhænde sin danske erhvervsforretning men beholde erhvervsforretningerne i Grønland og på Færøerne. Her findes synergierne på specialviden om virksomhedstyper og samfundsforhold, med effekt for bankens kreditpolitik, oplyses det. Bedre tilgængelighed er for en række lokale pengeinstitutter et kodeord for ekspansion og åbning af nye filialer. De kan komme til at fremstå som et alternativ til de bankkunder, der rammes af storbankernes filiallukninger, og som foretrækker personlig frem for digital kontakt. Sparekassen Sjælland, der sigter mod børsnotering i oktober, har behov for at levere en slags equity story til investorerne. Banken understreger foreløbig i sine meddelelser, at den vil være et alternativ til de store banker, og at det ikke først og fremmest handler om at sikre aktionærerne et bestemt afkast. Sparekassen vil slå sig op på nærhed og overvejer at etablere et filialnet i Københavns forstæder. Det strategiske valg for de mindre banker står faktisk i det store hele mellem slankning og bedre tilgængelighed, hvis man skal tro signalerne fra institutterne. Og de strategiske målsætninger er pæne og generelle. Uden at nogen specielt skal hænges ud, må man sige, at Salling Banks målsætning er ret typisk: Bankens klare mål er at fastholde de værdier som karakteriserer lokalbanken Salling Bank: Nærværende, handlekraftig og værdiskabende. Banken leverer ikke dokumentation i halvårsmeddelelsen for, om virksomheden er kommet tættere på at leve op til sin målsætning, sådan som mange ikke-finansielle virksomheder efterhånden gør. En egentlig strategiudvikling, der indebærer at de mindre banker identificerer hvilke kernekompetencer og hvilken identitet, de har i forhold til konkurrenterne ses meget sjældent. Der er mange strategiske spørgsmål, der kunne stilles til de mange banker, der netop har udsendt deres halvårsregnskaber. Hvordan vil bankerne for eksempel i fremtiden prioritere forskellige kundegrupper, herunder landbruget? Hvordan vil de mindre banker markere et særpræg i den kamp om kunderne, der sker i de stadig flere områder, hvor flere mindre banker ekspanderer med nye filialer? Hvordan vil man understrege et særpræg i forhold til konkurrenterne i den digitale forretning? Foreløbigt ser det ud til, at mange mindre banker direkte undgår at tage stilling til spørgsmålene om strategi og den fremtidige positionering i markedet. Morten A. Sørensen Side 8

9 Side 9 Forsøgsdata mindsker kapitalrisikoen i Veloxis Veloxis Pharmaceuticals har i denne uge præsenteret de fulde data fra ASTCOFF-forsøget, et farmakokinetisk head-to-head studie, der vurderede optagelsesforskelle mellem tre tacrolimus-baserede lægemidler - Envarsus, Prograf og Advagraf - til kronisk anvendelse i anvendelse organtransplanterede patienter. Forsøgsresultater viste at Veloxis eget medikament Envarsus (én-gang-dagligt) var overlegent i forhold til både Prograf (to-gange-dagligt) og Advagraf (én-gang-dagligt), dokumenteret ved statistisk signifikant højere biotilgængelighed samt en fladere og mere jævn optagelsesprofil over døgnets 24 timer. I praksis betyder resultaterne, at Envarsus dosisniveauet kan reduceres med 30 % i forhold til Prograf og med 36 % i forhold til Advagraf. Dette er vigtigt, da den organtransplanterede patient så udsættes for lavere niveauer af tacrolimus, som er immunundertrykkende og derfor potentielt kan udløse alvorlige langtidsbivirkninger herunder udvikling af særlige kræftsygdomme. En anden fordel er, at Envarsus vil blive væsentligt billigere end sin direkte konkurrent Advagraf i og med, at Veloxis har i sinde at prissætte Envarsus til samme pris pr. milligram som Advagraf. Altså vil Envarsus formentlig ende med at koste helt op mod 36 % mindre end Advagraf per patient. Den 10. juli blev Envarsus godkendt i USA, men ganske som forventet i en svært tilgængelig målgruppe, nemlig gruppen af stabile nyretransplanterede patienter, som allerede er under behandling med hurtigtvirkende tacrolimus-baseret medicin, hvilket i praksis vil sige Astellas Prograf. Disse må nu konverteres til Envarsus. Problemet er blot, at det er ganske vanskeligt at få patienter, som er stabile til at konvertere, så Veloxis skal forsøge at appellere til særlige patientgrupper, som ikke fungerer optimalt på nuværende behandling. Blandt andet er det for afroamerikanere, som udgør 30 % af alle organtransplanterede i USA, et problem at man af genetiske årsager ser et meget højere og hurtigere peak i tacrolimus-niveauet. I ASERTAA-studiet i maj 2015 fremlagde Veloxis i maj resultater der påviste, at der kan opnås terapeutisk virkende tacrolimus-koncentrationer i blodet hos afroamerikanske nyretransplantationspatienter med ca. 20 % lavere dosis af én-gang-daglig Envarsus sammenlignet med to-gange-daglig tacrolimus med umiddelbar frigivelse. Aktieudvanding bør kunne undgås Veloxis har nu hyret det salgsteam der skal sælge Envarsus, når det lanceres i USA i slutningen af Salgsstyrken vil bestå af 18 fuldtidsansatte, hvoraf hovedparten har ansættelser hos nogle af de store farmaceutiske selskaber på CV et. De 18 mand vil tilsammen kunne dække 80 % eller 140 af de vigtigste transplantationscentre på det amerikanske marked. I Europa er Envarsus lanceret af parteren Chiesi i seks lande, herunder blandt andet Holland og Tyskland, hvor man har modtaget særlig god feedback. Der ventes lanceringer i flere lande frem mod årets afslutning i takt med at tilskudsforhandlinger afsluttes. Regnskabet for 1. halvår 2015 viste et Envarsussalg til Chiesi på 9,6 mio. kr.. Dykker vi ned i tallene ser vi at salget er steget med 24 % til 5,3 mio. kr. i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. På bundlinjen viste regnskabet et underskud på 66 mio. kr. og et kapitalberedskab på 191 mio. kr. Kapitalberedskabet er betydeligt bedre end forventet, hvilket skyldes valutagevinster relateret til den stærke dollarkurs i forhold til kronen. Ledelsen har opjusteret forventningerne til hele året betydeligt og forventer nu et driftsunderskud på mio. kr. mod tidligere mio. kr. Det forventede kapitalberedskab ultimo 2015 er ligeledes hævet til mio. kr. mod tidligere mio. kr. Opjusteringen skyldes, at Envarsus i august er blevet tildelt Orphan Drug Status af FDA, hvilket betyder, at man kan få refunderet en række udgifter i forbindelse med registreringen af Envarsus. Vi vurderer at de forbedrede økonomiske udsigter for hele året, kombineret med de gode farmakokinetiske Envarsus-data betyder, at risikoen i Veloxis-aktien nu er reduceret betydeligt, da den kapitaltilførsel vi fortsat tror vil være nødvendig, bør kunne ske på langt mere attraktive vilkår end hidtil antaget. En mulighed kan også være at Veloxis formår at rejse kapital gennem en Envarsus-licensaftale for det asiatiske marked. Vi opgraderer fra Sælg til Neutral og hæver seks måneders kursmålet til 1,25 kr. pr. aktie. Peter Aabo, NordicBioInvestor.com Side 9

10 Side 10 Langers Skarpe Aktietips Rentemelding fra amerikansk centralbank en game changer: Aktiemarkederne reagerede meget negativt på meldingen fra den amerikanske centralbank om, at den korte rente holdes uændret. Umiddelbart ikke så logisk, da en renteforhøjelse normalt vil udløse et aktiekursfald, og ingen aktion en kursstigning. Når meget tyder på, at FED s manglende handling vil sende aktierne ganske langt ned skyldes det følgende forhold: For det første er tilliden til FED nu markant faldende, fordi FED-chef Yellen i over et halvt år har varslet renteforhøjelser, og tidspunktet synes at være optimalt nu. Men alligevel tøver FED. Selvom FED igen understreger, at det amerikanske arbejdsmarked er solidt, synes troen på stabil vækst ikke stor. Og troen på, at FED har styr på sin rentestrategi er også dalende. For det andet ses der risiko for, at FED nu mister muligheden for at opbygge ny ammunition til at bekæmpe en kommende recession, ved at kunne tage udgangspunkt i en højere rente som grundlag for en ny stimulerende rentesænkning. Det stiller FED i en utroligt svag position, samtidig med, at både amerikansk økonomi og den globale økonomi ser ud til at være under svækkelse. For det tredje fremhæver FED i rentemeldingen, at der er øget usikkerhed om negativ økonomisk afsmitning fra opbremsningen i de asiatiske økonomier, herunder i Kina. Vækstopbremsningen i Kina sammen med styrtdyk i råvarepriser begynder nu at sprede sig som ringe i vandet i den globale økonomi, og det er netop det Yellen er bekymret over. For det fjerde er der igen tvivl om inflationen, hvor FED nu først ser en normaliseret inflation på 2 % om tre år. Pres på arbejdsmarkedet ses at løfte inflationen. Men deflationsrisikoen kan forøges afledt af lavere energipriser, før det bliver bedre. Ledende økonomiske indikatorer peger allerede nedad: Samlet set er der nu for alvor skabt tvivl om udviklingen i den globale økonomi, hvor de ledende indikatorer allerede er begyndt at pege nedad. I flæng kan blot nævnes amerikanske indikatorer fra ECRI og ISM, tyske indikatorer fra ZEW og IFO og ikke mindst PMI for Kinas erhvervstillid. Opbremsningen har nået analytikernes regneark, og både de gennemsnitlige overskudsestimater for de europæiske Stoxx 600 aktier og amerikanske S&P 500 aktier viser nu minusvækst i 3. kvartal. Det er for tiden meget vanskeligt at se, hvad der skal vende den negative tendens til noget positivt. Og det vil analytikere og investorer selvfølgelig begynde at indarbejde i deres estimater. Hvad kan ændre billedet til det mere positive: Det er klart, at der stadig er mulighed for, at vi hurtigt kan komme tilbage til en positiv aktietendens: Den ene mulighed er, at den amerikanske centralbank genstarter en QE pengepolitisklempelse med obligationsopkøb eller nedsætter renten, så den kommer i minus. Det anser vi for urealistisk de kommende måneder. Den anden er, at den europæiske centralbank træder på speederen, oven i de store igangværende obligationsopkøb. Vi anser dette for nytteløst, og et lille ekstra plaster, som hurtigt ignoreres. Den tredje er, at de kinesiske myndigheder kommer op med nye historisk store stimulansprogrammer, hvilket næppe heller er realistisk, da der ikke er brug for nye aktiebobler og gearing af et finansielt system, som allerede er skrøbeligt på grund af enorme dårlige lån. Hvad er vores bundlinje: Vi ser det stadig som den rigtige strategi at skrue ned for aktierisikoen, og at anvende kortvarige stærke tilbagefald til så småt at begynder opkøb af danske C20-kvalitetsaktier. Det er i hvert fald den strategi, vi vil forfølge i AktieUgebrevets Pensionsportefølje. Vi ser god mulighed for, at der de næste 3-6 måneder vil opstå fremragende købsmuligheder i de stærkeste danske aktier, som ellers har ekstremt høje værdiansættelser. De vil komme tættere på jorden, og der skal de samles op. Opbygning til ny strategi for Carlsberg: Som bekendt reagerer aktiemarkedet ofte meget på forventninger. Det vil sandsynligvis også ske med Carlsberg, der har varslet en ny strategi efter der nu bliver dannet et helt nyt hold i topledelse, efter CFO exit i denne uge. Vi har tidligere gisnet om, at Carlsberg vil skrue ned for eller sælge aktiviteterne i Rusland, og i det hele taget nytænke for at skabe ny fremdrift i forretningen. Se blot hvad der skete i Lundbeck kort tid efter Kåre Schultz tiltræden. Vi forventer samme bratte opvågning i Carlsberg, og det vil markedet begynde at tage forskud på nu. Morten W. Langer Side 10

11 Side 11 TDC står foran en korrektion op mod Her præsenterer vi hver uge kommentarer til alle C20- aktierne. Kommentarerne er primært baseret på teknisk analyse, og formålet med denne gennemgang er at give læserne et overblik over den aktuelle status hos de vigtige C20-aktier. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at disse to sider indeholder aktuelle kommentarer med en tidshorisont på 2-3 uger og ikke dybdegående selskabsanalyser. Alle kurser er korrigeret for udbyttebetalinger. Købs- og salgsanbefalingerne på de enkelte aktier må kun betragtes som vejledende, og handel i aktierne sker på eget ansvar. A. P. Møller - Mærsk A - Sælg Aktuel kurs: ,00 A. P. Møller - Mærsk A følger stort set selskabets B- aktie, og giver derfor ikke anledning til en selvstændig analyse. A. P. Møller - Mærsk B - Sælg Aktuel kurs: ,00 APM faldt fredag ned til den laveste kurs siden den 6. januar, og dermed fortsætter APM nedturen. Carlsberg B - Hold Aktuel kurs: 510,50 Carlsberg forsøger nu at etablere en bund ved 490, og hvis det lykkes kan det være indledningen til en stigning op mod Den forsigtige investor holder sig dog på afstand af Carlsberg lidt endnu. Chr. Hansen - Hold Aktuel kurs: 354,40 Chr. Hansen er i gang med at genvinde tabet på 15 %, som sluttede midt i august. Kursen nærmer sig nu 50 dages glidende gennemsnit i 358 under moderat omsætning, og aktien bør holdes indtil videre. Coloplast - Hold Aktuel kurs: 479,70 Coloplast holder sig i intervallet , og et udbrud fra dette interval vil være et købssignal. Danske Bank - Hold Aktuel kurs: 207,10 Danske Bank er nu tilbage ved det niveau kursen lå i inden det store kursfald i august. Styrken i aktien er dog ikke imponerende, og vi ser p.t. Jyske Bank som et bedre valg i banksektoren. DSV - Hold Aktuel kurs: 240,70 DSV har etableret en bund ved 230, men har endnu ikke demonstreret styrken til at genoptage den langsigtede stigning. FLSmidth & Co - Hold Aktuel kurs: 229,50 FLSmidth presses hårdere end nogensinde af shorthandlerne, men der er en grænse for hvor langt ned kursen for et sundt selskab som FLSmidth kan komme. Styrken i aktien har været svagt stigende de seneste uger, og vi tror bunden er tæt på. Genmab - Hold Aktuel kurs: 646,50 Genmab har nu genvundet tabet fra midt i august, men omsætningen har været faldende den seneste tid, og det stiller spørgsmålstegn ved om der er kræfter til at fortsætte stigningen. GN Store Nord - Hold Aktuel kurs: 118,70 GN Store Nord er blevet presset ned af shorthandlernes øgede interesse den seneste tid, og er nu den næstmest shortede aktie efter FLSmidth. Den bagvedliggende styrke i aktien er imidlertid stigende, så den risikovillige investor kan købe nu i troen på at GN Store Nord nu har nået bunden, og vil fortsætte stigningen fra torsdag og fredag i næste uge. ISS - Hold Aktuel kurs: 230,50 ISS bevæger sig sidelæns i intervallet , og giver ikke anledning til yderligere kommentarer i denne uge. Hvad er 50 dages glidende gennemsnit? 50 dages glidende gennemsnit er en akties gennemsnitlige lukkekurs de seneste 50 dage. Dette gennemsnit beregnes hver dag, og giver dermed en udglattet kursgraf, hvor de daglige udsving er fjernet. Det giver et klarere billede af aktiens retning, og om hvorvidt investorernes holdning til aktien er ved at ændre sig i positiv eller negativ retning. Side 11

12 Side 12 TDC står foran en korrektion op mod Jyske Bank - Hold Aktuel kurs: 380,00 Jyske Bank har ramt en modstand ved 384, men med stigende kursbunde de seneste uger forventer vi at modstanden brydes. Den forsigtige investor afventer dog en stigning forbi 384, før han overvejer et køb. Nordea - Sælg Aktuel kurs: 77,35 Nordeas stigning op fra bunden i 73,7 ser nu ud til at have nået toppen omkring 80. Nordeas seneste kurstop ligger indenfor rammerne af en rounding top, og det kræver en stigning forbi 50 dages glidende gennemsnit i 81,6 at ændre dette negative signal. Novo Nordisk B - Hold Aktuel kurs: 367,50 Novo Nordisk har nu arbejdet sig tilbage i intervallet , men ligger stadig under 50 dages glidende gennemsnit i 384. Vi ser ikke noget større kortsigtet perspektiv i aktien, men heller ikke en risiko som begrunder en salgsanbefaling. Novozymes B - Hold Aktuel kurs: 285,40 Novozymes ligger midt mellem støttelinjen ved 275 og modstandslinjen ved 310. Afvent en bevægelse ud af dette interval før et køb eller salg. Pandora - Hold Aktuel kurs: 791,00 Pandora er svagt stigende, men ligger stadig under kurstoppen i 815 fra midten af augus. Afvent en stigning forbi den kurs før et køb overvejes. TDC - Hold Aktuel kurs: 37,62 Efter TDC s voldsomme kursfald på 30 % fra 52,4 til 36,8 på kun to måneder er en reaktion i modsat retning uundgåelig. Den starter sandsynligvis nu, hvor Swedbank torsdag meldte ud at TDC s kursfald var for kraftigt. Den kortsigtede investor kan købe TDC nu med udsigt til en stigning op mod niveauet ved Tryg - Sælg Aktuel kurs: 133,50 Goldman Sachs har hævet deres anbefaling af Tryg til Køb, men samtidig har de sænket kursmålet til 150. Det er en lidt lunken melding, som ikke åbner for større kursperspektiver. Indtil Trygs mønster med faldende kurstoppe og -bunde ændres, ser vi bedre muligheder i andre aktier, og giver derfor Tryg en salgsanbefaling. Vestas Wind Systems - Sælg Aktuel kurs: 347,20 Vestas bevæger sig sidelæns ved 350, men ligger lavere end 50 dages glidende gennemsnit i 367. Det ligner i bedste fald en fortsat sidelæns bevægelse, men med mulighed for yderligere fald. William Demant Holding - Køb Aktuel kurs: 562,00 WDH ligger i en stigende kurskanal med loft i 575 og bund i 544. Aktiens styrke er stigende, og er nu på det højeste niveau den seneste måned. Vi forventer at WDH passerer modstanden ved 575. Bruno Japp Ugens stigninger og fald % 1. GN Store Nord 3,1 2. Carlsberg B 2,4 3. Pandora 2,2 4. William Demant Holding 1,9 5. Tryg A/S 1,8 6. ISS 1,1 7. Coloplast B 0,9 8. Chr. Hansen Holding 0,6 9. TDC 0,4 10. DSV -0,2 11. Jyske Bank -0,3 12. Genmab -0,4 13. Novo Nordisk B -1,4 14. Vestas Wind Systems -2,0 15. Novozymes B -2,9 16. A. P. Møller - Mærsk B -3,0 17. Nordea Bank -3,2 18. A. P. Møller - Mærsk A -3,2 19. Danske Bank -3,4 20. FLSmidth & Co. -3,6 Hvad er RSI14? RSI er en forkortelse for Relative Strength Index, og det er et matematisk værktøj, som beregner styrken i en aktie og udtrykker den i et tal mellem 0 og 100. Dette tal kan beregnes for forskellige tidsperioder, men styrken over en 14 dages periode er den traditionelle, og det er den, vi anvender. Side 12

13 Side 13 BankNordik sætter handling bag strategiplan Basisporteføljen Køb Navn Antal Kurs Købskurs Udbytte +/- +/ SimCorp ,50 245, ,9% Zealand Pharma ,50 108, ,7% Lundbeck ,10 151, ,3% BankNordik P/F ,00 126, ,7% Jyske Bank ,00 333, ,0% William Demant Holding ,00 543, ,5% IC Group A/S ,00 198, ,5% Topdanmark ,40 191, ,0% Ambu International B ,50 189, ,8% Solar B ,00 430, ,9% Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier IC Group ,50 182, ,3% TDC ,77 51, ,9% ISS ,00 232, ,1% A. P. Møller - Mærsk B , , ,6% Jeudan ,00 709, ,4% Porteføljeresultat Startkapital pr. 10. august Siden start realiseret gevinst Porteføljen 710,0% 29,7% + urealiseret gevinst Cph Benchmark 464,0% 23,3% = kapital d.d C20-indeks 322,9% 26,4% Basisporteføljens afkast har øget afstanden til Copenhagen Benchmark (CB) med en stigning på 4,3 procentpoint i den forløbne uge, hvor CB faldt med 0,5 procentpoint. Det kan vi i høj grad takke Zealand Pharma for med en stigning fra 122 til 149,50. Stigningen bekræfter at man skal holde fast ved sine aktier, indtil de har bevist at de ikke levede op til forventningerne. Så skal man til gengæld heller ikke tøve med at sælge dem igen. Alt for mange gør desværre det modsatte. Nemlig at sælge gode aktier for hurtigt for at få gevinsten i hus, og samtidig holde fast i dårlige aktier for længe for ikke at skulle erkende et fejlkøb. For at kunne holde fast i den første metode, som er den eneste profitable på sigt, er det vigtigt at man opererer med nogle klare regler for hvornår man køber og sælger. Og så holder disse regler. Handler foretaget som en pludselig indskydelse under påvirkning af den seneste nyhed på internettet er sjældent den rigtige. Det er dog ikke kun Zealand Pharma, som har bidraget til det gode resultat. Også BankNordiks aktiekurs har fået fyret op under kedlerne med en stigning på næsten 10 % i den forløbne uge. Det skyldes sandsynligvis nyheden om at BankNordik nu har sat sin erhvervsforretning i Danmark til salg. Tidligere har man også sat sit islandske forsikringsselskab til salg. Disse dispositioner er helt i overensstemmelse med den melding BankNordiks bestyrelsesformand Stine Bosse kom med tidligere på året, hvor hun lagde op til et strategiskifte, der skulle skabe større værdi for aktionærerne. Investorerne værdsætter når der sættes handling bag ordene, og det bliver BankNordik nu belønnet for. Bruno Japp Hvad er Basisporteføljen? Basisporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres med en tidshorisont på 1-3 måneder for sine handler. Porteføljen har en forsigtig tilgang til aktiemarkedet, og målet er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både op- og nedture. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering. Side 13

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Hedgefond-angreb uden betydning for Bavarian Børskurs på analysetidspunktet: 294,00 Økonomisk Ugebrev fair value (12 mdr): 531,00 Økonomisk Ugebrev anbefaling: Køb Bavarian Nordics aktiekurs kom under

Læs mere

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

AktieUgebrevet. - for den private aktieinvestor. Redaktion: Morten W. Langer og Bruno Japp

AktieUgebrevet. - for den private aktieinvestor. Redaktion: Morten W. Langer og Bruno Japp - for den private aktieinvestor NR. 28/2006 23. JULI 2006 Redaktion: Morten W. Langer og Bruno Japp Gode køb, når aktiemarkedet vender opad Som det fremgår af aktiestrategianalysen på side 5, mener vi

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Investorer på det danske aktiemarked bør være ydmyge

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. Artikel om certifikater er skrevet af Senior Analyst, Peter Kijne, Nordea Markets.

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-10-2013 12. årgang - 18 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-10-2013 12. årgang - 18 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-10-2013 12. årgang - 18 udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Trods mange udfordringer og All-Time-High

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Steffen Jørgensen, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Optimismen er stor, da der er

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2014 13. årgang - 17.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Vi fastholder et moderat positivt syn på aktiernes

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj 15-11-2009 20. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj

Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: Lau Svenssen og John Stihøj 15-02-2009 3. udgave 8. årgang Leveret via e-mail og abonnement på Modelporteføljernes e-mail service: kr. 600,- kvartårligt / kr. 1.000,- halvårligt / kr. 1.500,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave

Læs mere

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 27. august 2014 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: VIX-indekset udstråler samme optimisme som før

Læs mere

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/01/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere