Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013"

Transkript

1 Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013 Raceledelsen(RL) for Golden Retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og 2 suppleanter, og havde konstitueret sig som følgende: Konstituering Formand: Laila Ager Næstformand: Marlene Birkebæk Kasserer: Birger Knudsen Sekretær: Jeanette Filskov Medlem: Palle Ingemann 1. suppleant: Randi Jensen 2. suppleant: Gunilla Penzien Desværre meddelte Marlene Birkebæk efter et par møder at hun var nødsaget til at trække sig fra RL, og derfor overtog Jeanette Filskov hendes plads som næstformand. En stor tak fra RL skal lyde til Marlene Birkebæk, for det kæmpe arbejde hun har lagt i RL Gunilla Penzien så sig desværre også nødsaget til at trække sig, og dermed indtrådte Randi Jensen som sekretær. Efter dette konstituerede RL som følgende: Formand: Laila Ager Næstformand: Jeanette Filskov Kasserer: Birger Knudsen Sekretær: Randi Jensen Medlem: Palle Ingemann Hermed en lidt amputeret RL som skulle i gang med årets opgaver. Møder: Raceledelsen har i alt afholdt 8 møder. I alt 5 på Fraugdegård, og 3 via SKYPE. Møderne på SKYPE sparer os for en del i kørselsudgifter, men det har været

2 nødvendigt for os i år at afholde en del face2face møder pga. af omstruktureringerne i Raceledelsen. Vi har en aftale med DRK om tilladelse til at godkende referater på mail, da det ellers ville være temmelig besværligt at skulle sende dem rundt i landet for at få de enkelte RL medlemmers underskrifter. Medlemstal: Ved årsskiftet 2013/14 var der i alt 4086 medlemmer i DRK i forhold til 4297 sidste år en nedgang på 211. OBS MANGLER DE NYE TAL, DE SKULLE KOMME PÅ MANDAG 1032 af medlemmerne har tilhørsforhold til golden retriever i forhold til 1050 sidste år altså en lille golden nedgang på 18 medlemmer. Sidste år var nedgangen på 103 medlemmer. Denne nedgang i medlemstallet i DRK har stået på i en del år nu og har siden 2007 været temmelig markant. DRK er opmærksom på problematikken om at få nye medlemmer og samtidig fastholde de medlemmer, som allerede er i klubben. RL håber, med vore tiltag i 2014, at øge interessen for at være aktiv med sin golden og på den måde fastholde nogle af de medlemmer, som har tilhørsforhold til golden retriever. Vi kan kun opfordre jer som opdrættere til at bruge hvalpetilbudspakkerne fra DRK, og på denne måde få startet interessen hos hvalpekøberne. Stambogsføringer: I 2013 er der blevet stambogsført 1038 goldens en lille nedgang på 35 registreringer, da der i 2012 blev registreret 1073 goldens. I 2013 var der 29 importer, kontra 31 importer i 2012, et tal der har været rimelig stabilt de sidste mange år. Arbejdet i 2013: Arbejdet i 2013 har været præget af de omstruktureringer vi har haft i RL. De forskellige medlemmer har skullet bære en del ekstra arbejdsbyrder. Vi har internt i RL, har været nødsaget til at bruge meget tid på at definere de forskellige opgaver mm. Vi satser nu på at der skulle være styr på disse ting. Årets aktiviteter:

3 Desværre måtte vi først på året den 28/2 sige farvel til en person som har fyldt meget i golden verdenen, nemlig Agnes Mortensen. Vi vil her godt holde et minuts stilhed for at ære hendes minde. SKAL DET MED HER? HVAD SYNES I? Ligesom de foregående år havde vi i foråret og juni WT-holdudtagelser til NM med deltagelse i alle klasser, og også det tilbagevendende forårsarrangement med markprøve og udstilling i Jylland var på programmet. Den 8-9. juni var der trippelarrangement på begge sider af Storebælt (Stenlille/Bække). Også i år forsøgte vi at afholde DNA-dage i forbindelse med trippelarrangementet, hvor man for et ret beskedent beløb kunne få taget blodprøve til DNA-test for prcd-pra, GR1 PRA og ichthyosis. Der var dog ikke samme tilslutning som året før, og det endte med at arrangementet måtte aflyses. På vores WT er har der i år også været mulighed for at stille i baby/uøvet klasse, hvor man kunne deltage med sin helt lille hvalp, eller hvis man selv var ny deltager på prøve. Det har været en stor succes, som vil blive gentaget i Den 21/6 havde vi et foredrag med Dyrlæge Lene Boysen omkring hudbetændelser og resistente bakterier. Der var rigtig god tilslutning, især taget i betragtning af, at det var en mulighed der opstod med kort varsel. Efter opfordring startede RL i år kvalifikationstræning op i Hønning Plantage i juni. Dette var en stor succes og RL vil næste år arbejde på at det startes på begge sider af Storebælt. I juli var der igen racedyst i DJU med deltagelse af de to hold, som blev etableret på trippelarrangementerne. Der er afholdt 2 mentalbeskrivelser (1/6, 31/8). En stor tak til Lisbeth for at påtage sig dette arbejde. I august var der både NM i Norge og racens eget efterårsarrangement i kalenderen. Efterårsarrangementet blev i 2013 afholdt Tolstrup/Ringsted. Der var en del kritik af udstillings placering i 2012 på Lolland, så derfor forsøgte vi at lægge den mere centralt, hvilket også kunne ses på tilmeldingerne. Til sidst blev det også til en enkelt vinder A og to åben A prøver. Vinder A-prøven i december blev heldigvis gennemført trods planlægnings problemer. Dette blev diskuteret internt i RL, og der vil næste år ikke komme til at være en A prøve samme weekend som Elite prøven. Til slut vil jeg nævne 2 resultater som i dag ellers ikke vil blive nævnt i de sædvanlige beretninger: Vi har i 2013 fået en ny rallychampion, West End s Action Man. Opdrætter: Gitte Schierning. Ejer: Naja Friis Andersen. Derudover er der for første gang nogensinde en dansk opdrættet golden der er blevet Norsk Unghundemester.

4 Det drejer sig om Sungold Speedy Gonzales. Opdrætter: Susanne Forchhammer. Fører: Joe Christensen. RL ønsker tillykke med de flotte resultater. Nyt i 2013: Vi havde arrangeret et uofficielt DM. Desværre var koordinationen af opgaver i forbindelse med arrangementet ikke gennemgået nok internt i RL, til at opgaven blev løst på ordentlig vis. Vi manglede på dagen både diplomer og medaljer. Hvilket var en skam da alle deltagere havde gjort meget ud påklædning mm. Vi fik hurtigt arrangeret at alle modtog dette efter DM et. Beklager fejlen Vi har internt i RL gennemgået arbejdsgangen vedr. arrangementer nøje, og håber derved at kunne undgå en sådan situation igen. 2014: I 2014 vil RL afholde alle de arrangementer, som er blevet en tradition i vores race. Der vil også blive sat fokus på golden træning igen. Og udover et træningstræf med udefrakommende trænere, vil de som blev sendt af sted i 2013 med tilskud fra RL til NM skulle arrangere et træningstræf for RL i Vi vil forsøge at arrangere to ringtrænings- og trimme kurser i 2014, gerne omkring april/maj og til september på begge sider af Storebælt. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de mennesker, der i 2013 har lavet et stykke frivilligt arbejde i vores race. Det kræver et stort stykke arbejde at arrangere alle vores prøver, udstillinger, mentalbeskrivelser og trimmekurser, og også på dagen for disse arrangementer er der mange opgaver, der skal løses. Mange har også bidraget med administrativt arbejde, det være sig regnskab, hjemmeside, hvalpelister og meget andet. Der er også nogle medlemmer, som har taget ud i Skandinavien og repræsenteret Danmark og på den måde gjort noget godt for vores race. Alle disse mennesker fortjener en stor tak for deres indsats, og jeg håber, at endnu flere vil melde sig under fanen i 2014.

5 Årsberetning fra UU UU bestod ved årets start af 6 medlemmer, Inge Nygaard, Connie Pallesen, Gitte Sjælland, Anette Damm, Bettina H Christensen og fra raceledelsen Randi Jensen. Conni Pallesen valgte at stoppe i UU efter det første møde, og Randi Jensen valget også at stoppe i UU, Laila trådte ind i stedet. Sidst på året valgt Inge Nygaard og Gitte Sjælland også at stoppe i UU, men har givet tilsagn om at de vil være behjælpelige med evt. trimme kurser. Så nu består UU af 3 medlemmer Anette Dam, Laila Ager og Bettina H Christensen. I 2013 afviklede vi vanen tro 2 race udstillinger. En på Jylland i Vonge hvor der var 98 hunde tilmeldt, og en på sjælland i tolstrup hvor der var 64 hunde tilmeldt. Vi har i skrivende stund inviteret 2 engelske dommer til vore race arr. I På jyllandsiden bliver det Jo Naylor Kennel Frankby, og på Sjælland bliver det Jan Muncey Kennel Kennelridge. De har begge takket ja til invitationen. Vi har fået mulighed for at dele en dommer med flatcoated, så vi får evt en ekstra race udstilling i år. Det bliver muligvis d. 13. sept. Dommeren er Susan Godwin. UU skal i 2014 stå for udstillings delen på vores trippel arr. I maj. Til at dømme skuet i jylland har vi inviteret Connie Pallesen, hun har givet tilsagn om at hun gerne vil. Til at dømme skuet på Sjælland har vi inviteret Lillian Hansen, men mangler lige at få et par sidste deltaljer på plads. Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle dem som har hjulpet på vores arrengementer.

6 Årsberetning 2013 fra Sundhedsudvalget for Golden Retriever. Det nye sundhedsudvalg konstitueredes ved et møde 13. marts 2013 på Fraugdegaard, da de tidligere udvalgsmedlemmer havde valgt at fratræde i utide. Sundhedsudvalget fik følgende sammensætning: Formand: Udvalgsmedlemmer: Nina Behrens Jensen Jeanette Filskov Randi Jensen Gunilla Penzien (marts-april) Det nye udvalg besluttede ret hurtigt, at det var nødvendigt at komme i dialog med DKK, da der var megen usikkerhed hos opdrætterne om, hvor hårdt DKK kunne finde på at gribe ind, hvis man som opdrætter lavede et kuld hvalpe, hvor der var anvendt hunde med en påvist diagnose i avlen. Sundhedsudvalget fik derfor arrangeret et møde med Dansk Kennel Klub's Sundhedudvalg den 15.april 2013 for bla. at diskutere DKK's holdning til Ichthyosis. Mødet med DKK var rigtig konstruktivt. DKK's sundhedsudvalg og DKK's formand Jørgen Hindse Madsen gav accept på, at vi kunne betragte DNA testen for Ichthyosis som en af de parametre, der skal indgå i betragtningen af, om en Golden Retriever er god nok til at benytte i avlen. Det blev desuden accepteret, at der også fremover både kan bruges hunde med en påvist diagnose og hunde, der er bærere af genet for Ichthyosis. Ichthyosis har været kendt hos Golden Retrievere i mange år, men først de seneste år er det blevet muligt at DNA teste hundene på området. Det blev også aftalt, at der skal laves en skrivelse om Ichthyosis i samarbejde med DKK. Skrivelsen er endnu ikke udarbejdet i den endelige udgave, men Sundhedsudvalget har sendt et forslag frem til godkendelse af DKK. Dyrlæge Lene Boysen har igangsat en spørgeskemaundersøgelse om Ichthyosis, der er fremsendt til ejere af hunde med diagnosen (40 hunde med diagnosen indgår i undersøgelsen). Når undersøgelsen er færdig, og resultatet foreligger, vil Raceledelsen sammen med DKK udarbejde med en overordnet langsigtet plan, for at forsøge at nedbringe forekomsten af Ichthyosis hos Golden Retrievere. Foreløbig optælling af registrede kuld hvor en af forældrene har en kendt status "Fri for Ichthyosis" i perioden viser samlet 140 registrede kuld og heraf 40 kuld med 1 kendt forældre fri dvs. 29% kuld hvoraf den ene forældre er "Fri for Ichthyosis". 9. maj 2013 havde sundhedsudvalget arrangeret et foredrag i DKK's lokaler med Dyrlæge Lene Boysen. Emnet var resistente bakterier. Pernille Andersen fra firmaet Merial (sponsor for Lene's foredrag) gav desuden et indlæg om forebyggelse og behandling mod lopper og flåter m.m. Det var en god aften med stort medlemsfremmøde og mange tilkendegivelser om, at et lignende arrangement gerne måtte gentages med et andet emne. Sundhedsudvalget håber, at vi fremover kan lave arrangementer både øst og vest for bæltet. Udvalget havde planlagt 2 kollektive DNA testdage, en på Sjælland og en i Jylland, og det var forinden aftalt med dyrlægerne, at vi ville få rabat på test for Prcd-PRA, PRA I, PRA II og Ichthyosis, hvis tilslutningen var god nok til det. Desværre måtte dyrlægen fra Jylland melde fra i sidste øjeblik inden arrangementet, og på Sjælland var ikke nok tilmeldte på Sjælland til at dette kunne gennemføres. Dato for arrangementerne var annonceret i Retrieveren i god tid før den planlagte afholdelse. Udvalget har løbende informeret om arvegang i Retrieveren og opfordret medlemmer til at komme med forslag til emner på sundhedsområdet, som de gerne vil vide mere om. Desværre har det været meget sparsomt med henvendelser, men vi har modtaget et par ideer til at arbejde videre med næste år. På hjemmesiden for Golden Retrievere er der oprettet et menupunkt "Sundhedsudvalg", hvor Raceledelsens holdning/redskaber til opdræt af Golden Retrievere er lagt, så alle har mulighed for at se, hvad Raceledelsen mener, at der bør tages aktivt stilling til, inden man vælger at opdrætte et kuld Golden Retrievere. Der arbejdes sammen med DKK på at få lavet et koncept til en købsaftale, som alle medlemmer kan benytte sig af. Resultater til "Årets opdrætter Sundhed" skal indberettes til Raceledelsen, der vil offentliggøre vinderen i Udvalget har således afholdt 2 møder hvor vi har været til stede alle sammen (det ene på DKK). Det øvrige arbejde er sket via telefon og mail. Nina Behrens Jensen Formand for Sundhedsudvalget

7 TMU Årsberetning 2013 TMU udvalg bestod i 2013 af. Birger Knudsen (formand) Andrè Lilja Palle Ingemann Sven Christensen André valgte midt på året at træde ud af TMU og der skal lyde en stor tak til ham for det arbejde der er lavet. TMU blev suppleret sidst på året med Dorthe Vestergaard. Udvalget har holdt 2 møder og holdt løbende telefon møder, I 2013 har der været 16 arrangementer som TMU har været involveret i. Arrangementer som TMU udvalget var involveret i for 2013 så således ud: WT Træning på begge sider af Storebælt, gennemført af deltagere fra NM WT prøver, alle med holdudtagelse. 2 i Jylland og 2 på Sjælland, hvor af den ene blev afholdt som DM for hold i alle racer 1 Nordisk WT i Norge samt B prøve også i Norge 2 markprøver B med kvalifikationsprøver. 1 i Jylland og 1 på Nordsjælland/Femsølyng 3 markprøver A. 2 åben A prøver, (Holsted og Juellund) og 1 markprøve A vinder på Agerup 2 trippelarrangement, 1 i Jylland og 1 på Sjælland 1 Nordea Cup racedyst (DJU`s racedyst) 1 kvalifikations træning og afsluttende kvalifikationsprøve Træningsweekend i Jylland Resultaterne fra alle disse arrangementer har været offentliggjort i Retrieveren og på racens hjemmeside. Stort tillykke til de hunde der blev præmieret og vinderplaceret på prøverne. Dog skal det lige nævnes her de danske hunde er blevet henholdsvis Svensk, Norsk og Nordisk champions og dansk brugschampion: DKBRCH FIBRCH NOJCH og NORDJCH Tanjin Gismo DKBRCH DKWTCH NOJCH Ida Red My Melodie Of Golden Spirit DKBRCH NOJCH SEJCH NORDBRCH Doubleuse Grousemountain Det meget høje aktivitetsniveau kræver rigtig mange mennesker. TMU vil gerne takke alle de personer der har ydet en indsats for at få alle disse arrangementer gennemført til glæde og gavn for

8 Golden Retrievere og deres mennesker. I 2013 blev der gennemført WT er i samarbejde med Flat på begge sider af Storebælt og dette samarbejde blev en stor succes. Tusind tak til jer alle sammen. Ligeledes tak til alle sponsorer, PetCare og Dummyshoppen, der har sponsoreret præmier til arrangementerne. Ligeledes til de øvrige sponsorer skal der lyde en stor tak TMU vil forsøge at fastholde det høje aktivitetsniveau i 2014, og der vil blive et fortsat samarbejde med Flat på WT og i 2014 ligeledes på Tripel arrangementerne. Som tidligere nævnt vil der blive fokuseret mere på træning for vore hunde i 2014 end i 2013 Der er pt. planlagt: 1 vintertræning i Jylland 1-3 træningsarrangementer herunder Træningsweekend på Sjælland 4 WT- prøver (2 i Jylland og 2 på Sjælland), også i 2014 vil der blive afholdt DM for hold 2 B-prøver og kvalifikationsprøver 2-4 A-prøver (2 for åben og 2 for vinder) 2 Tripel arrangementer (Jylland og Sjælland) Og som et helt nyt tiltag vil der blive afholdt DM i alle klasser. Regler herfor vil blive sat på hjemmesiden, når de er godendt af RL. På racens hjemmeside kan man allerede nu se en del af disse planlagte arrangementer. Birger Knudsen

Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012

Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012 Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012 Golden Retrievers Årsmøde 2012 DRKs lokaler på Fraugdegaards Allé 4, 5220 Odense SØ Den 22. januar 2012 kl. 1300 Dagsorden iflg. Vedtægterne: Maria Lindegaard

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13 Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang

Nr. 1-2. Januar - februar 2015 42. årgang Nr. 1-2 Januar - februar 2015 42. årgang Schæferhunden Det NATURLIGE valg til din hund! Karsbæk Gitana KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk INDHOLD: 32 Lederen... 4 Indkaldelse til

Læs mere

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014 Traditionen tro vil jeg gerne takke alle jer som har været med til at skabe og afvikle skuer, bedømmelser og PR arrangementer i året der er gået. Det kan ikke siges ofte nok: Uden alles frivillige arbejde

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter BOXEREN 1 Boxer-klubben indbyder til foredrag om: Reproduktion og ernæring Søndag den 27. januar

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere