VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN"

Transkript

1 VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN Tekst og billeder fra avisudklip ( ) - der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge. Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn Page down) og sider op (Pg Up Page up). Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning Cleo og Carl Brisson i Vejen Cleo og Carl Brisson besøgte i mandags Vejen bykro. Carl Brisson har nemlig som lille dreng været feriebarn i Gamst, og han søger nu oplysninger om sine gamle plejeforældre. Hidtil har dog Brissons efterlysninger været forgæves. Ægteparret underholdt sig lidt ved samtale med kroens værtinde, personale og gæster, og derefter blev Cleo og Carl Brisson sammen med hunden Bjørn fotograferet på kroens trappe. Inden gæsterne kørte bort, fik kroens yngste beboer, den 1½-årige Lisbeth Bøttker Knudsen, et rigtigt smækkys på kinden af charmøren Carl Brisson. Det fortælles, at mange af hendes større medsøstre var misundelige. 29. juli 1953»The old road inn«den gamle kro ved hovedvejen gennem Vejen har mange navne thi foruden det gamle navn Bykroen, og det mere officielle Vejen gæstgivergård har den nu også fået navnet The old road inn. Muligt at en eller anden syntes, det var narrestreger, da den gamle kro begyndte at vigte sig med et engelsk navn, men turisterne kan li det, og hvad gør man ikke for turister. 1

2 I nogle byer søger man at tækkes turisterne med enten fuldskæg, bowlerhatte, stikkelsbærben, gøngedragter, og når turistforeningen i Vejen har ligget lig efter anstrengelserne under S. U. (Sydvestjysk Udstilling) er det ingen skade til, at der vises privat initiativ. Med sine pyntelige markiser, blomster, et morsomt bomærke i stil med de gamle laugsskilte, alle nationers flag og andet udstyr har den gamle kro fået et blikfang, der kan få uden- og indenlandske turister med hovedvejsfart til at stoppe op, thi kroen ser faktisk således ud, at Samuel Goldwyn godt kunne have brugt den som kulisse i sin H. C. Andersen-film! Under alle omstændigheder er det berettiget, at alle nationers flag - omend de kun er små - pryder kroen, thi der er ofte internationalt besøg. Og hvad enten det drejer sig om stilfærdige engelske krigsinvalider, der nipper til et krus øl, jodlende svejtsere, eller dyre Cook-rejseselskaber, der skal gøre den gamle verden på 8 dage, finder de sig åbenbart godt tilrette. Det fortæller gæstebogen lidt om, thi her har folk fra alle klodens egne aflagt vidnesbyrd om deres besøg, folk fra Australien, New Zealand, Malaya, USA, Canada, Hongkong, Finland, Italien, Holland, England og Fyn. Sidst har en nordmand givet udtryk for velvære efter biffen! Turister fra Østen Vejen havde i går besøg af et par fremmedartede turister fra Hong Kong og Singapore. Det er unge mennesker, der studerer i England, og som på motorcykel har været i Spanien, Frankrig og Italien. Som andre udlændinge finder de klimaet i Danmark rædsom koldt. Efter at have overnattet på gæstgivergården fortsatte de rejsen i formiddags, og det er deres hensigt, at de fra København vil rejse videre til Norge og Sverige. Nytaarsaften og i avisen dagen derpå - Selvfølgelig blev der også hist og her i byen flyttet rundt på askespande, havelåger og lignende, og en haveejer i Jernbanegade kunne nytårsdag hejse en mærkelig himstregims ned fra flagstangen - men alt det hører jo nytårsaften til. I Palmehaven festede Arbejdernes Radioklub, og på Hansens Hotel sportsforeningen, og begge steder var der højt humør. Det tør svagt antydes også at være tilfældet på Gæstgivergården, hvor man i år forsøgte sig med offentlig dansant, og forsøget faldt meget heldigt ud. Der var aftenen igennem stuvende fuldt hus. 2

3 Det begyndte i 1910 Indbydelse til offentlig Dans Lørdag den 12. November 1910 Tidens Tegn 11. januar 1955 Skal der indføres offentlige baller i Vejen? Et andragende var anbefalet af politiet i Vejen Ved sognerådets møde i aftes var der fra politimesteren i Ribe sendt et andragende til sognerådets udtalelse. Andragendet var fra fru Bøttker, Vejen gæstgivergård, der ansøgte om forlængelse af den musik- og dansetilladelse, der var udstedt den 18. februar 1953 til afholdelse af offentlig dansant hver lørdag aften samt yderligere en månedlig aften. Når fru Bøttker ikke havde benyttet sig af denne tilladelse, var det, fordi den kun gav tilladelse til dans til kl. 23, og når der sluttedes så tidligt, var ingen interesserede i at komme. Nu ønskede fru Bøttker tilladelsen forlænget til kl. 1. Da politiet i Vejen fandt lokalerne i orden, var der ingen indvending herfra. Axel Olesen havde intet imod den ønskede tilladelse, og han mente, at det ville forhindre de unge mennesker i at rejse fra Vejen til Brørup, hvad han havde hørt, de gjorde. I Brørup er der offentlige dansanter. Nic. Boye mente, det var mere betryggende at sende børnene til et foreningsbal end til et offentligt bal. Ark. Dahl Nielsen var heller ikke stemt for offentlige baller. Peter Thielsen nærede ængstelse for, at ansøgningen fra gæstgivergården, hvis den blev anbefalet, ville resultere i lignende ansøgninger fra Bygningen, Hansens hotel og Palmehaven, og under alle omstændigheder ville det skade foreningslivet i Vejen, og det kunne sognerådet ikke være interesseret i. På forslag af sognerådsmødet blev sagen herefter udsat til det lukkede møde, og resultatet heraf blev, at sognerådet anbefalede ansøgningen, men skar lukketiden ned fra kl. 1 til kl

4 Tidens Tegn 9. august 1955 Vågent øje med lørdagsdansen Der blev på Vejen sogneråds møde henvist til en skrivelse vedrørende Vejen Gæstgivergårds dansant om lørdagen, og man mente at kunne konstatere, at der ikke var sket en bedring af forholdene, således som det var ønsket fra sognerådets side. Disse lørdagsarrangementer, der har givet anledning til megen omtale mand og mand imellem, grundet på den mindre heldige måde, hvorpå de afvikles, vil nu, som det fremgik af den fungerende formands udtalelse, blive fulgt med skarp opmærksomhed, og kan en bedring af forholdene ikke opnås gennem det lokale politis indgriben, vil man søge henvendelse andre steder. Denne udtalelse fik hørlig tilslutning fra flere sider. Tidens Tegn 11. august 1955 Kontrollen er god nok Jeg har ikke afgivet nogen svarskrivelse til sognerådet vedrørende forholdene på Vejen Gæstgivergård, således som et blad har antydet, oplyser overbetjent Sørensen. Da det åbenbart er et meget omdebatteret forhold, må vi naturligvis have det under observation i et længere tidsrum, før vi afgiver nogen endelig indstilling om forholdene. Vort foreløbige indtryk er, at værtinden fører tilstrækkelig kontrol med lørdags-arrangementernes afvikling, og at kontrollen endda er mere udstrakt end visse andre steder. Vi er f. eks. bekendt med, at værtinden henstiller til sine balgæster, at de forlader gæstgivergården i ro og orden til mindst mulig gene for deres omgivelser, og hvad der derefter sker, mener vi ikke, at hun kan drages til ansvar for. Tidens Tegn 20. august 1955 Gæstgivergården svarer på kritikken vedrørende dans. Kun i begrænset antal har unge under 18 år adgang, og der serveres ikke for dem, siger fru Bøttker. Der har i den sidste tid været rejst en voldsom kritik mod de offentlige dansant-aftener på Vejen Gæstgivergård, og i sognerådets sidste møde blev der oplæst en skrivelse, som fra sognerådet var tilsendt politiet, efter at naboer havde klaget over støj og uroligheder i kvarteret. Endvidere havde en far klaget over, at hans 15-årige søn et par gange havde været til dansant og var vendt hjem i temmelig godt humør. Vi har spurgt fru Bøttker, Vejen Gæstgivergård, hvordan hun ser på den kritik og om det er hendes indtryk, at den er berettiget? - Nej, det er langtfra tilfældet, siger fru Bøttker. Med hensyn til støjen så er det naturligvis umuligt, de aftener vi har dansant her, at lukke over 200 mennesker ud på gaden efter lukketid og bede dem liste sig hjem. Det kan vi ikke gøre, og det kan man heller ikke andre steder, hvor mennesker kommer sammen til dansant. Vi slutter her kl. 24, og jeg må sige, at gæsterne ikke er længe om at forsvinde, så at der skulle være støj den halve nat er mild overdrivelse. 4

5 Tilstrømningen af unge begrænses - Er det rigtigt, at årige kan komme ind til dansant? - Nej, det kan de ikke. Vi har i garderoben ophængt et skilt, hvorpå der står, at unge under 18 år ikke har adgang til lokalerne. Når vi har hængt det op, er det først og fremmest for at begrænse tilstrømningen af de unge, for vi har ikke spor imod dem. De unge i års alderen er jo i dag mere udviklet end for år tilbage, og det kan være vanskeligt at bedømme deres alder. Derfor får en del af dem også lov til at komme ind og danse, for hvorfor skulle de ikke have det. Men de 14-årige, som vi kan se ikke er ældre, de bliver sendt hjem. Manende ord til gæsterne - Kan De nok undgå at servere for unge, der ikke er fyldt 18 år? - Ja, det mener jeg bestemt. Det var en aften, hvor jeg stod op og holdt en lille tale for gæsterne. Jeg gjorde opmærksom på, at det var vanskeligt at få en dansant-bevilling, men at vi ville gerne beholde den, nu vi havde fået den, og jeg opfordrede gæsterne til at hjælpe med til det på den måde, at unge under 18 år ikke fik spiritus. Jeg tror, at det var ord, der fængede, for mens jeg talte kunne man høre en knappenål falde til jorden. Hvis vi opdager, at nogle ældre kammerater skaffer spiritus til yngre, bliv de alle vist væk - ikke for en måned eller to - men for evigt. Vi har for øjeblikket to gæster, som har været her for sidste gang. - Jeg vil gerne sige, at vi har en del unge, som kommer her aften efter aften. De bestiller blot en sodavand, og den sidder de ved hele aftenen ind imellem, de danser og morer sig. Skulle de ikke have lov til det? - Der har et par aftener været slagsmaal! Sodavand til mig - jeg skal slaas... - Ja, det er rigtigt, men de var udenfor. To lørdage i træk foranstaltede en ung mand slagsmål, men det var ikke fordi han var beruset. Den ene af de to lørdage hørte serveringsdamen ham sige til sine bordkammerater: Jeg skal kun have sodavand i aften, for jeg skal have det sådan, at jeg kan slås bagefter. Jeg behøver vel ikke at tilføje, at han ikke har adgang her mere. Men der har aldrig været optræk til klammeri her i lokalerne, tværtimod har vi musikernes ord for, at dette er et af de pæneste steder, de endnu har spillet. - Har De nogen anelse om, hvor kritikken stammer fra? - Nok en anelse, men det tror jeg ikke skal uddybes nærmere. Vi bestræber os for at drive forretningen her på en måde, der kan tåle offentlighedens øjne, og det synes jeg også lykkes os. Det er ikke sandt, at der om morgenen efter dansant ligger kruste ølflasker og opkast omkring bygningen, men i den kritik mod os, der nu er sat i gang, tages alle midler i brug. thur. Folkebladet og Tidens Tegn 28. januar 1957 Vellykket aften Arbejdernes Radioklubs underholdningsaften på Gæstgivergården lørdag aften blev yderst vellykket. Ikke alene var tilslutningen god, men deltagerne morede sig også glimrende over den optræden, der blev vist fra de skrå brædder. Det var det dansk-norske firkløver Elly, Bitten, Per og Calle, der optrådte, og programmet vekslede med sang, musik, sketch m. m. Bifaldet var stort og hjerteligt. Efter forestillingen gik dansen lystigt, og også her var tilslutningen god. Ca. 75 medlemmer var mødt. 5

6 Annonce i Tidens Tegn 1. marts 1957 Og Ramsing-kvartetten fra Århus optræder med fem mand! 1958 Annonce 3. april 1958 The Star Makers spiller til dansant 2. paaskedag Annonce 13. marts 1958 Trixon-kvartetten spiller til dansant hver lørdag Folkebladet og Tidens Tegn 6. august 1958 De gamle bilers parade Det vakte en del opsigt, da de tre englændere fra de gamle bilers parade tirsdag middag ankrede op ved Vejen Bykro, for at chaufførerne kunne spise frokost. De engelske veteranbiler har deltaget i en udstilling for ældre biler i Gøteborg. Der var en hel del tilskuere paa parkeringspladsen, hvor de tre ærværdige kilometerslugere, der var af aargangene 1902, 1904 og 1912 stod opstillet. Vognene gjorde et meget driftssikkert indtryk. Deres udstyr var aargangenes originale, men enkelte ting bar dog kendeligt præg af at være af ny dato. Efter frokostpausen gik turen videre mod England. 6

7 1959 Tidens Tegn 12. marts 1959 Kongens fødselsdag fejret Kongeådalens Garderforening, der tæller gamle gardere fra Holsted, Brørup, Vejen og Københoved-egnen, var i aftes samlet til en festlighed på Gæstgivergården i Vejen. Ved det medbragte smørrebrød bød overbetjent O. Sørensen, Vejen, i formandens fravær velkommen, og han holdt senere talen for kongen, og indflettede her personlige minder fra soldatertiden. Talen sluttede med et 9-foldigt leve. Der var i løbet af aftenen forskellig underholdning og deltagerne morede sig udmærket. Annonce i Folkebladet 13. april 1959 Kom til markedsdag i Vejen og få serveret tre retter mad for 4,50 kr. Annonce 25. juni 1959 Så er det Silva-kvartetten, der spiller til dansant hver lørdag 27. juli 1959 Engelsk invalidekortege gennem Vejen Ca. 30 engelske invalider ankom i går over middag til Esbjerg fra England. Fra Esbjerg gik turen til Vejen, hvortil de 23 små trehjulede biler ankom kl. ca. 16. Med kortegen fulgte desuden to biler med danske invalider, der skulle lede turen, og endelig sluttede en af Falcks gule pastruljevogne vogntoget. De fleste af de små engelske invalidevogne var til een person, i nogle var der dog plads til to personer. De små morsomme vogne, der forøvrigt var af meget forskellige typer vakte naturligvis en del opmærksomhed. 7

8 Efter at der var indtaget en forfriskning på Vejen Gæstgivergård, kørtes videre til feribyen ved Middelfart, hvor aftensmaden skulle indtages, og der skulle afsluttes for søndagen i Odense, hvor sygekassen sørgede for natlogi. I dag går turen videre til København, hvorfra der skal foretages udflugter ud i omegnen. Ferieturen varer i 10 dage. Bilkortegen kører gennem Danmark med en gennemsnitsfart af km, men de kan køre hurtigere. Deltagerne var folk mellem 20 og 50 år, og der var mange kvinder imellem. Folkebladet 30. december 1959 Gæstgivergaardens Nytaarsfest Ved nytaarsfesten paa Vejen Gæstgivergaard vil man i aar prøve at indføre en nyordning, saaledes at der tages en entré paa 10 kr., der fradrages regningen for aftenens fortæring. Haags kvartet spiller Nytårsaften. Men på fotografiet er kvartetten blevet til en trio! 1960 Annonce i Tidens Tegn Er det Silva-kvartetten, der er tilbage under nyt navn: Silver-kvartetten! 8

9 1961 Annonce 23. februar 1961 Fancy-kvartetten kommer med ny musik til dansant på Gæstgivergaarden lørdag aften Tidens Tegn 28. august 1961 Urolig brørupfamilie i Vejen En familie fra Brørup var lørdag aften taget til dansant på Gæstgivergården i Vejen, og her kom nogle af familiemedlemmerne i klammeri med nogle andre gæster. Da det ikke var muligt at tale gemytterne til fornuft, blev politiet tilkaldt, og tilfældigvis var det politiassistent Hansen, Brørup, der havde vagt. Han kom hurtigt til stede og fik sat skik på tingene, idet han simpelthen beordrede de værste af urostifterne ud af lokalerne Folkebladet 13. august 1964 Den natlige uro I anledning af vor omtale af den natlige uro i Vejen i weekenden ønsker man fra Vejen Bykro oplyst, at man ikke dér har haft lørdagsballer siden i foråret på grund af ombygningen Det er Per Bentzen, der kokkererer på Gæstgivergården. Og annoncen i Folkebladet 17. april 1965 viser, hvad påskemenuen består af. 9

10 Folkebladet 17. april 1965 Stor møbeludstilling i Vejen i påsken Et hjørne af udstillingen. I onsdags åbnede Fischers Boligmontering i Vejen i salen på Vejen Gæstgivergård en stor udstilling af møbler og tæpper. Til arrangementet af belysningen havde firmaet haft assistance af installatørerne H. Ehlers og Søn, ligesom gartner H. J. Bill havde smykket udstillingen med blomster. Foruden en række smukt arrangerede stuer med mange smukke møbler var der et væld af ægte tæpper, så man næsten følte sig hensat til Aladdins hule, ligesom der var særdeles smukke ophængninger af moderne gardiner. De besøgende beundrede også de meget elegante nymonterede lokaler på Vejen Gæstgivergård, hvor maleren Gudmund Lervads farvestrålende malerier glæder alle interesserede. Udstillingen var på de to første påskedage besøgt af ca gæster. Udstillingen er fremdeles åben i dag og de to sidste påskedage, og det initiativrige firma skal nok få succes med indsatsen. 10

11 1966 Annonce 27. oktober 1966 Der serveres Mortensand, og der kan hyggedanses april 1967 Køkkenchef Hans Madsen og kok Anders Andersen i det ny moderne køkken. 11

12 De første trin! Folkebladet 7. september 1967 Danseskolerne har indledt deres virksomhed i Vejen. På Hansens Hotel underviser Svend Aa. Jensen, og på Hotel Vejen Merethe Jørgensen. Billedet er taget på Hotel Vejen, hvor danseundervisningen for de mindste begyndte i går. Børnene og ikke mindst pigerne mødte i deres fineste puds marts 1968 Fra salen lyder glade toner fra et tre mands orkester. Jørgensens Danseskole har afslutningsbal med opvisning for stolte pårørende. I et andet rum er der mere stille. Her er der undervisning i bridgespillets mysterier. Hotellet er stort, nyt og lækkert. Det nye og lækre er en ende, der er hægtet på den gamle bykro, der førhen var rammen om en hel anden slags kortspil og absolut ikke dans for børn. Weekend ophold for kr. 65 i 1968! 12

13 Vejen Avis 4. april

14 Folkebladet 8. juli 1968 Gæsten kom ovenfra Hotel Vejen fik lørdag aften en gæst så at sige fra den tredje dimension, fra luften. En svensker på vej østpå fra Esbjerg i en helikopter følte pludselig sult og søvn, da han befandt sig over Vejen. Han opdagede hotellets røde neonreklame, kredsede et par gange over huset og landsatte derefter sit fartøj på en mark nord for hovedvejen. Næste dag fortsatte han sin flyverejse med et landevejskort som orienteringsgrundlag. De øvrige hotelgæster måbede lidt over det trods alt stadig noget usædvanlige befordringsmiddel, men svenskeren var ganske uimponeret. Vejen Avis 28. november

15 1969 Aktuelt 17. december Folkebladet 24. marts

16 1974 VEJVISER TIL MAD OG DRIKKE Politiken 30. november 1974 HOTEL VEJEN Hovedvej 1, 6600 Vejen - Tlf. (05) servering daglig værelser - selskabslokaler Med sin beliggenhed direkte ved hovedvejen er etablissementet svaret på gamle dages landevejskro, en rasteplads, hvor man kan få et borgerligt dansk måltid mad pænt og traditionelt anrettet og til rimelig pris. Blandt forretterne kan nævnes supper til 6,50-7,50, toast med dansk caviar og æggeblomme kr. 10,- og 3 canapeer til kr. 15. Frokostretter: Spejlæg i madeirasky 10,-, biks m. æg 12,50, æggekage 15,-, omeletter kr. Af fisk byder man på bækforel m. hollandaise til 18,- (min 2 cuv.), rødspætte stegt/kogt 18,- og kogt ål i karry med ris kr. 22,-. Kalvefilet med champignons a la creme kr. 25,-, bøffer kr. Desserter 6-10,-. Dagens middag (2 retter) kr. 18,-. Måltid for 2 pers. (2 retter incl. kaffe) ca kr. M 37 - B 15 - P 18 - A 4 - T 74. VEJVISEREN s system for måling for kvalitet arbejder med et maksimum på 100 point, der fordeles efter følgende regler: Maden (M) kan maksimalt nå 50 point. Betjening (B) får maksimalt 20 point. Det samme gælder prisen (P) - dvs. overensstemmelse mellem madens kvalitet og regningens størrelse. Endelig er der højst 10 point at opnå for begrebet atmosfære/ambiance (A). Betegnelsen PÆNT svarer til totalpoint (T) ROSVÆRDIGT: FREMRAGENDE: Nyåbnede restauranter tages først op til vurdering efter mindst tre måneders virksomhed. 16

17 1976 Annonce - fredag 30. januar januar og 1. februar

18 Tæpper og lyd A. A. Tæpper og HF-Radio havde stor søgning til deres udstilling på Hotel Vejen i weekenden. Axel Andersen markerede dermed samtidig sit 25 års jubilæum i tæppe-branchen. H. F. Frandsen havde som sit bidrag til udstillingen på Hotel Vejen i weekenden især specialiseret sig i quadrofonisk lyd og de mange nyheder, Frankfurtmessen sidste efterår overraskede publikum med. Tirsdag 6. april 1976 Stjal 5000 kr. på kro i Vejen En 40-årig mand blev omkring midnat bestjålet på Bykroen Vejen. - Han havde kr. samt nogle checks på sig. Den 40-årige havde først ingen mistanke om, hvem der kunne have taget pengene. Men senere fandt han ud af, at det måtte være en ca. 20-årig ung mand, der også befandt sig på kroen. Den bestjålne fik den mistænkte stoppet ind i en taxa, og sammen kørte de til Ribe, hvor kriminalpolitiet kontaktedes, hvorefter den unge blev anholdt. Han viste sig at være en gammel kending hos kriminalpolitiet og har allerede delvist tilstået. I dag afhøres han i Esbjerg. Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. Eller klik på pil allerøverst tv. på skærm for at vende tilbage til forrige link. 18

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

Lejlighedshotel Amari i Chalkidiki på det græske fastland

Lejlighedshotel Amari i Chalkidiki på det græske fastland Lejlighedshotel Amari i Chalkidiki på det græske fastland af Henriette Hansen 15. juni 2013 Hotel Amari er et lejlighedshotel på det græske fastland beliggende i en lille skov kun 30 m fra strand. Landsbyen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand 2012. 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Til unge & forældre 2012 Lørdag, den 4. februar FORÅR 2012 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand 2012 Konfirmand 2012 og Blå Mandag Til alle unge i 7. klasse - uanset om du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12

Kære Dagbog søndag 01.07.12 Kære Dagbog mandag 02.07.12 Kære Dagbog søndag 01.07.12 I dag skulle vi mødes ved Zap-in kl. 00:00 for derefter at sku have pakket bussen, hvorefter turen gik mod Hannover i Tyskland, hvor vi skulle spille til en stor skyttefest.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Træningslejr Italien Påsken 2014 Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Foreløbig plan for træningslejren i påsken 2014 Tidstermin: Fra Herning: Afgang Ankomst

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere