VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN"

Transkript

1 VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN Tekst og billeder fra avisudklip ( ) - der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge. Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn Page down) og sider op (Pg Up Page up). Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning Cleo og Carl Brisson i Vejen Cleo og Carl Brisson besøgte i mandags Vejen bykro. Carl Brisson har nemlig som lille dreng været feriebarn i Gamst, og han søger nu oplysninger om sine gamle plejeforældre. Hidtil har dog Brissons efterlysninger været forgæves. Ægteparret underholdt sig lidt ved samtale med kroens værtinde, personale og gæster, og derefter blev Cleo og Carl Brisson sammen med hunden Bjørn fotograferet på kroens trappe. Inden gæsterne kørte bort, fik kroens yngste beboer, den 1½-årige Lisbeth Bøttker Knudsen, et rigtigt smækkys på kinden af charmøren Carl Brisson. Det fortælles, at mange af hendes større medsøstre var misundelige. 29. juli 1953»The old road inn«den gamle kro ved hovedvejen gennem Vejen har mange navne thi foruden det gamle navn Bykroen, og det mere officielle Vejen gæstgivergård har den nu også fået navnet The old road inn. Muligt at en eller anden syntes, det var narrestreger, da den gamle kro begyndte at vigte sig med et engelsk navn, men turisterne kan li det, og hvad gør man ikke for turister. 1

2 I nogle byer søger man at tækkes turisterne med enten fuldskæg, bowlerhatte, stikkelsbærben, gøngedragter, og når turistforeningen i Vejen har ligget lig efter anstrengelserne under S. U. (Sydvestjysk Udstilling) er det ingen skade til, at der vises privat initiativ. Med sine pyntelige markiser, blomster, et morsomt bomærke i stil med de gamle laugsskilte, alle nationers flag og andet udstyr har den gamle kro fået et blikfang, der kan få uden- og indenlandske turister med hovedvejsfart til at stoppe op, thi kroen ser faktisk således ud, at Samuel Goldwyn godt kunne have brugt den som kulisse i sin H. C. Andersen-film! Under alle omstændigheder er det berettiget, at alle nationers flag - omend de kun er små - pryder kroen, thi der er ofte internationalt besøg. Og hvad enten det drejer sig om stilfærdige engelske krigsinvalider, der nipper til et krus øl, jodlende svejtsere, eller dyre Cook-rejseselskaber, der skal gøre den gamle verden på 8 dage, finder de sig åbenbart godt tilrette. Det fortæller gæstebogen lidt om, thi her har folk fra alle klodens egne aflagt vidnesbyrd om deres besøg, folk fra Australien, New Zealand, Malaya, USA, Canada, Hongkong, Finland, Italien, Holland, England og Fyn. Sidst har en nordmand givet udtryk for velvære efter biffen! Turister fra Østen Vejen havde i går besøg af et par fremmedartede turister fra Hong Kong og Singapore. Det er unge mennesker, der studerer i England, og som på motorcykel har været i Spanien, Frankrig og Italien. Som andre udlændinge finder de klimaet i Danmark rædsom koldt. Efter at have overnattet på gæstgivergården fortsatte de rejsen i formiddags, og det er deres hensigt, at de fra København vil rejse videre til Norge og Sverige. Nytaarsaften og i avisen dagen derpå - Selvfølgelig blev der også hist og her i byen flyttet rundt på askespande, havelåger og lignende, og en haveejer i Jernbanegade kunne nytårsdag hejse en mærkelig himstregims ned fra flagstangen - men alt det hører jo nytårsaften til. I Palmehaven festede Arbejdernes Radioklub, og på Hansens Hotel sportsforeningen, og begge steder var der højt humør. Det tør svagt antydes også at være tilfældet på Gæstgivergården, hvor man i år forsøgte sig med offentlig dansant, og forsøget faldt meget heldigt ud. Der var aftenen igennem stuvende fuldt hus. 2

3 Det begyndte i 1910 Indbydelse til offentlig Dans Lørdag den 12. November 1910 Tidens Tegn 11. januar 1955 Skal der indføres offentlige baller i Vejen? Et andragende var anbefalet af politiet i Vejen Ved sognerådets møde i aftes var der fra politimesteren i Ribe sendt et andragende til sognerådets udtalelse. Andragendet var fra fru Bøttker, Vejen gæstgivergård, der ansøgte om forlængelse af den musik- og dansetilladelse, der var udstedt den 18. februar 1953 til afholdelse af offentlig dansant hver lørdag aften samt yderligere en månedlig aften. Når fru Bøttker ikke havde benyttet sig af denne tilladelse, var det, fordi den kun gav tilladelse til dans til kl. 23, og når der sluttedes så tidligt, var ingen interesserede i at komme. Nu ønskede fru Bøttker tilladelsen forlænget til kl. 1. Da politiet i Vejen fandt lokalerne i orden, var der ingen indvending herfra. Axel Olesen havde intet imod den ønskede tilladelse, og han mente, at det ville forhindre de unge mennesker i at rejse fra Vejen til Brørup, hvad han havde hørt, de gjorde. I Brørup er der offentlige dansanter. Nic. Boye mente, det var mere betryggende at sende børnene til et foreningsbal end til et offentligt bal. Ark. Dahl Nielsen var heller ikke stemt for offentlige baller. Peter Thielsen nærede ængstelse for, at ansøgningen fra gæstgivergården, hvis den blev anbefalet, ville resultere i lignende ansøgninger fra Bygningen, Hansens hotel og Palmehaven, og under alle omstændigheder ville det skade foreningslivet i Vejen, og det kunne sognerådet ikke være interesseret i. På forslag af sognerådsmødet blev sagen herefter udsat til det lukkede møde, og resultatet heraf blev, at sognerådet anbefalede ansøgningen, men skar lukketiden ned fra kl. 1 til kl

4 Tidens Tegn 9. august 1955 Vågent øje med lørdagsdansen Der blev på Vejen sogneråds møde henvist til en skrivelse vedrørende Vejen Gæstgivergårds dansant om lørdagen, og man mente at kunne konstatere, at der ikke var sket en bedring af forholdene, således som det var ønsket fra sognerådets side. Disse lørdagsarrangementer, der har givet anledning til megen omtale mand og mand imellem, grundet på den mindre heldige måde, hvorpå de afvikles, vil nu, som det fremgik af den fungerende formands udtalelse, blive fulgt med skarp opmærksomhed, og kan en bedring af forholdene ikke opnås gennem det lokale politis indgriben, vil man søge henvendelse andre steder. Denne udtalelse fik hørlig tilslutning fra flere sider. Tidens Tegn 11. august 1955 Kontrollen er god nok Jeg har ikke afgivet nogen svarskrivelse til sognerådet vedrørende forholdene på Vejen Gæstgivergård, således som et blad har antydet, oplyser overbetjent Sørensen. Da det åbenbart er et meget omdebatteret forhold, må vi naturligvis have det under observation i et længere tidsrum, før vi afgiver nogen endelig indstilling om forholdene. Vort foreløbige indtryk er, at værtinden fører tilstrækkelig kontrol med lørdags-arrangementernes afvikling, og at kontrollen endda er mere udstrakt end visse andre steder. Vi er f. eks. bekendt med, at værtinden henstiller til sine balgæster, at de forlader gæstgivergården i ro og orden til mindst mulig gene for deres omgivelser, og hvad der derefter sker, mener vi ikke, at hun kan drages til ansvar for. Tidens Tegn 20. august 1955 Gæstgivergården svarer på kritikken vedrørende dans. Kun i begrænset antal har unge under 18 år adgang, og der serveres ikke for dem, siger fru Bøttker. Der har i den sidste tid været rejst en voldsom kritik mod de offentlige dansant-aftener på Vejen Gæstgivergård, og i sognerådets sidste møde blev der oplæst en skrivelse, som fra sognerådet var tilsendt politiet, efter at naboer havde klaget over støj og uroligheder i kvarteret. Endvidere havde en far klaget over, at hans 15-årige søn et par gange havde været til dansant og var vendt hjem i temmelig godt humør. Vi har spurgt fru Bøttker, Vejen Gæstgivergård, hvordan hun ser på den kritik og om det er hendes indtryk, at den er berettiget? - Nej, det er langtfra tilfældet, siger fru Bøttker. Med hensyn til støjen så er det naturligvis umuligt, de aftener vi har dansant her, at lukke over 200 mennesker ud på gaden efter lukketid og bede dem liste sig hjem. Det kan vi ikke gøre, og det kan man heller ikke andre steder, hvor mennesker kommer sammen til dansant. Vi slutter her kl. 24, og jeg må sige, at gæsterne ikke er længe om at forsvinde, så at der skulle være støj den halve nat er mild overdrivelse. 4

5 Tilstrømningen af unge begrænses - Er det rigtigt, at årige kan komme ind til dansant? - Nej, det kan de ikke. Vi har i garderoben ophængt et skilt, hvorpå der står, at unge under 18 år ikke har adgang til lokalerne. Når vi har hængt det op, er det først og fremmest for at begrænse tilstrømningen af de unge, for vi har ikke spor imod dem. De unge i års alderen er jo i dag mere udviklet end for år tilbage, og det kan være vanskeligt at bedømme deres alder. Derfor får en del af dem også lov til at komme ind og danse, for hvorfor skulle de ikke have det. Men de 14-årige, som vi kan se ikke er ældre, de bliver sendt hjem. Manende ord til gæsterne - Kan De nok undgå at servere for unge, der ikke er fyldt 18 år? - Ja, det mener jeg bestemt. Det var en aften, hvor jeg stod op og holdt en lille tale for gæsterne. Jeg gjorde opmærksom på, at det var vanskeligt at få en dansant-bevilling, men at vi ville gerne beholde den, nu vi havde fået den, og jeg opfordrede gæsterne til at hjælpe med til det på den måde, at unge under 18 år ikke fik spiritus. Jeg tror, at det var ord, der fængede, for mens jeg talte kunne man høre en knappenål falde til jorden. Hvis vi opdager, at nogle ældre kammerater skaffer spiritus til yngre, bliv de alle vist væk - ikke for en måned eller to - men for evigt. Vi har for øjeblikket to gæster, som har været her for sidste gang. - Jeg vil gerne sige, at vi har en del unge, som kommer her aften efter aften. De bestiller blot en sodavand, og den sidder de ved hele aftenen ind imellem, de danser og morer sig. Skulle de ikke have lov til det? - Der har et par aftener været slagsmaal! Sodavand til mig - jeg skal slaas... - Ja, det er rigtigt, men de var udenfor. To lørdage i træk foranstaltede en ung mand slagsmål, men det var ikke fordi han var beruset. Den ene af de to lørdage hørte serveringsdamen ham sige til sine bordkammerater: Jeg skal kun have sodavand i aften, for jeg skal have det sådan, at jeg kan slås bagefter. Jeg behøver vel ikke at tilføje, at han ikke har adgang her mere. Men der har aldrig været optræk til klammeri her i lokalerne, tværtimod har vi musikernes ord for, at dette er et af de pæneste steder, de endnu har spillet. - Har De nogen anelse om, hvor kritikken stammer fra? - Nok en anelse, men det tror jeg ikke skal uddybes nærmere. Vi bestræber os for at drive forretningen her på en måde, der kan tåle offentlighedens øjne, og det synes jeg også lykkes os. Det er ikke sandt, at der om morgenen efter dansant ligger kruste ølflasker og opkast omkring bygningen, men i den kritik mod os, der nu er sat i gang, tages alle midler i brug. thur. Folkebladet og Tidens Tegn 28. januar 1957 Vellykket aften Arbejdernes Radioklubs underholdningsaften på Gæstgivergården lørdag aften blev yderst vellykket. Ikke alene var tilslutningen god, men deltagerne morede sig også glimrende over den optræden, der blev vist fra de skrå brædder. Det var det dansk-norske firkløver Elly, Bitten, Per og Calle, der optrådte, og programmet vekslede med sang, musik, sketch m. m. Bifaldet var stort og hjerteligt. Efter forestillingen gik dansen lystigt, og også her var tilslutningen god. Ca. 75 medlemmer var mødt. 5

6 Annonce i Tidens Tegn 1. marts 1957 Og Ramsing-kvartetten fra Århus optræder med fem mand! 1958 Annonce 3. april 1958 The Star Makers spiller til dansant 2. paaskedag Annonce 13. marts 1958 Trixon-kvartetten spiller til dansant hver lørdag Folkebladet og Tidens Tegn 6. august 1958 De gamle bilers parade Det vakte en del opsigt, da de tre englændere fra de gamle bilers parade tirsdag middag ankrede op ved Vejen Bykro, for at chaufførerne kunne spise frokost. De engelske veteranbiler har deltaget i en udstilling for ældre biler i Gøteborg. Der var en hel del tilskuere paa parkeringspladsen, hvor de tre ærværdige kilometerslugere, der var af aargangene 1902, 1904 og 1912 stod opstillet. Vognene gjorde et meget driftssikkert indtryk. Deres udstyr var aargangenes originale, men enkelte ting bar dog kendeligt præg af at være af ny dato. Efter frokostpausen gik turen videre mod England. 6

7 1959 Tidens Tegn 12. marts 1959 Kongens fødselsdag fejret Kongeådalens Garderforening, der tæller gamle gardere fra Holsted, Brørup, Vejen og Københoved-egnen, var i aftes samlet til en festlighed på Gæstgivergården i Vejen. Ved det medbragte smørrebrød bød overbetjent O. Sørensen, Vejen, i formandens fravær velkommen, og han holdt senere talen for kongen, og indflettede her personlige minder fra soldatertiden. Talen sluttede med et 9-foldigt leve. Der var i løbet af aftenen forskellig underholdning og deltagerne morede sig udmærket. Annonce i Folkebladet 13. april 1959 Kom til markedsdag i Vejen og få serveret tre retter mad for 4,50 kr. Annonce 25. juni 1959 Så er det Silva-kvartetten, der spiller til dansant hver lørdag 27. juli 1959 Engelsk invalidekortege gennem Vejen Ca. 30 engelske invalider ankom i går over middag til Esbjerg fra England. Fra Esbjerg gik turen til Vejen, hvortil de 23 små trehjulede biler ankom kl. ca. 16. Med kortegen fulgte desuden to biler med danske invalider, der skulle lede turen, og endelig sluttede en af Falcks gule pastruljevogne vogntoget. De fleste af de små engelske invalidevogne var til een person, i nogle var der dog plads til to personer. De små morsomme vogne, der forøvrigt var af meget forskellige typer vakte naturligvis en del opmærksomhed. 7

8 Efter at der var indtaget en forfriskning på Vejen Gæstgivergård, kørtes videre til feribyen ved Middelfart, hvor aftensmaden skulle indtages, og der skulle afsluttes for søndagen i Odense, hvor sygekassen sørgede for natlogi. I dag går turen videre til København, hvorfra der skal foretages udflugter ud i omegnen. Ferieturen varer i 10 dage. Bilkortegen kører gennem Danmark med en gennemsnitsfart af km, men de kan køre hurtigere. Deltagerne var folk mellem 20 og 50 år, og der var mange kvinder imellem. Folkebladet 30. december 1959 Gæstgivergaardens Nytaarsfest Ved nytaarsfesten paa Vejen Gæstgivergaard vil man i aar prøve at indføre en nyordning, saaledes at der tages en entré paa 10 kr., der fradrages regningen for aftenens fortæring. Haags kvartet spiller Nytårsaften. Men på fotografiet er kvartetten blevet til en trio! 1960 Annonce i Tidens Tegn Er det Silva-kvartetten, der er tilbage under nyt navn: Silver-kvartetten! 8

9 1961 Annonce 23. februar 1961 Fancy-kvartetten kommer med ny musik til dansant på Gæstgivergaarden lørdag aften Tidens Tegn 28. august 1961 Urolig brørupfamilie i Vejen En familie fra Brørup var lørdag aften taget til dansant på Gæstgivergården i Vejen, og her kom nogle af familiemedlemmerne i klammeri med nogle andre gæster. Da det ikke var muligt at tale gemytterne til fornuft, blev politiet tilkaldt, og tilfældigvis var det politiassistent Hansen, Brørup, der havde vagt. Han kom hurtigt til stede og fik sat skik på tingene, idet han simpelthen beordrede de værste af urostifterne ud af lokalerne Folkebladet 13. august 1964 Den natlige uro I anledning af vor omtale af den natlige uro i Vejen i weekenden ønsker man fra Vejen Bykro oplyst, at man ikke dér har haft lørdagsballer siden i foråret på grund af ombygningen Det er Per Bentzen, der kokkererer på Gæstgivergården. Og annoncen i Folkebladet 17. april 1965 viser, hvad påskemenuen består af. 9

10 Folkebladet 17. april 1965 Stor møbeludstilling i Vejen i påsken Et hjørne af udstillingen. I onsdags åbnede Fischers Boligmontering i Vejen i salen på Vejen Gæstgivergård en stor udstilling af møbler og tæpper. Til arrangementet af belysningen havde firmaet haft assistance af installatørerne H. Ehlers og Søn, ligesom gartner H. J. Bill havde smykket udstillingen med blomster. Foruden en række smukt arrangerede stuer med mange smukke møbler var der et væld af ægte tæpper, så man næsten følte sig hensat til Aladdins hule, ligesom der var særdeles smukke ophængninger af moderne gardiner. De besøgende beundrede også de meget elegante nymonterede lokaler på Vejen Gæstgivergård, hvor maleren Gudmund Lervads farvestrålende malerier glæder alle interesserede. Udstillingen var på de to første påskedage besøgt af ca gæster. Udstillingen er fremdeles åben i dag og de to sidste påskedage, og det initiativrige firma skal nok få succes med indsatsen. 10

11 1966 Annonce 27. oktober 1966 Der serveres Mortensand, og der kan hyggedanses april 1967 Køkkenchef Hans Madsen og kok Anders Andersen i det ny moderne køkken. 11

12 De første trin! Folkebladet 7. september 1967 Danseskolerne har indledt deres virksomhed i Vejen. På Hansens Hotel underviser Svend Aa. Jensen, og på Hotel Vejen Merethe Jørgensen. Billedet er taget på Hotel Vejen, hvor danseundervisningen for de mindste begyndte i går. Børnene og ikke mindst pigerne mødte i deres fineste puds marts 1968 Fra salen lyder glade toner fra et tre mands orkester. Jørgensens Danseskole har afslutningsbal med opvisning for stolte pårørende. I et andet rum er der mere stille. Her er der undervisning i bridgespillets mysterier. Hotellet er stort, nyt og lækkert. Det nye og lækre er en ende, der er hægtet på den gamle bykro, der førhen var rammen om en hel anden slags kortspil og absolut ikke dans for børn. Weekend ophold for kr. 65 i 1968! 12

13 Vejen Avis 4. april

14 Folkebladet 8. juli 1968 Gæsten kom ovenfra Hotel Vejen fik lørdag aften en gæst så at sige fra den tredje dimension, fra luften. En svensker på vej østpå fra Esbjerg i en helikopter følte pludselig sult og søvn, da han befandt sig over Vejen. Han opdagede hotellets røde neonreklame, kredsede et par gange over huset og landsatte derefter sit fartøj på en mark nord for hovedvejen. Næste dag fortsatte han sin flyverejse med et landevejskort som orienteringsgrundlag. De øvrige hotelgæster måbede lidt over det trods alt stadig noget usædvanlige befordringsmiddel, men svenskeren var ganske uimponeret. Vejen Avis 28. november

15 1969 Aktuelt 17. december Folkebladet 24. marts

16 1974 VEJVISER TIL MAD OG DRIKKE Politiken 30. november 1974 HOTEL VEJEN Hovedvej 1, 6600 Vejen - Tlf. (05) servering daglig værelser - selskabslokaler Med sin beliggenhed direkte ved hovedvejen er etablissementet svaret på gamle dages landevejskro, en rasteplads, hvor man kan få et borgerligt dansk måltid mad pænt og traditionelt anrettet og til rimelig pris. Blandt forretterne kan nævnes supper til 6,50-7,50, toast med dansk caviar og æggeblomme kr. 10,- og 3 canapeer til kr. 15. Frokostretter: Spejlæg i madeirasky 10,-, biks m. æg 12,50, æggekage 15,-, omeletter kr. Af fisk byder man på bækforel m. hollandaise til 18,- (min 2 cuv.), rødspætte stegt/kogt 18,- og kogt ål i karry med ris kr. 22,-. Kalvefilet med champignons a la creme kr. 25,-, bøffer kr. Desserter 6-10,-. Dagens middag (2 retter) kr. 18,-. Måltid for 2 pers. (2 retter incl. kaffe) ca kr. M 37 - B 15 - P 18 - A 4 - T 74. VEJVISEREN s system for måling for kvalitet arbejder med et maksimum på 100 point, der fordeles efter følgende regler: Maden (M) kan maksimalt nå 50 point. Betjening (B) får maksimalt 20 point. Det samme gælder prisen (P) - dvs. overensstemmelse mellem madens kvalitet og regningens størrelse. Endelig er der højst 10 point at opnå for begrebet atmosfære/ambiance (A). Betegnelsen PÆNT svarer til totalpoint (T) ROSVÆRDIGT: FREMRAGENDE: Nyåbnede restauranter tages først op til vurdering efter mindst tre måneders virksomhed. 16

17 1976 Annonce - fredag 30. januar januar og 1. februar

18 Tæpper og lyd A. A. Tæpper og HF-Radio havde stor søgning til deres udstilling på Hotel Vejen i weekenden. Axel Andersen markerede dermed samtidig sit 25 års jubilæum i tæppe-branchen. H. F. Frandsen havde som sit bidrag til udstillingen på Hotel Vejen i weekenden især specialiseret sig i quadrofonisk lyd og de mange nyheder, Frankfurtmessen sidste efterår overraskede publikum med. Tirsdag 6. april 1976 Stjal 5000 kr. på kro i Vejen En 40-årig mand blev omkring midnat bestjålet på Bykroen Vejen. - Han havde kr. samt nogle checks på sig. Den 40-årige havde først ingen mistanke om, hvem der kunne have taget pengene. Men senere fandt han ud af, at det måtte være en ca. 20-årig ung mand, der også befandt sig på kroen. Den bestjålne fik den mistænkte stoppet ind i en taxa, og sammen kørte de til Ribe, hvor kriminalpolitiet kontaktedes, hvorefter den unge blev anholdt. Han viste sig at være en gammel kending hos kriminalpolitiet og har allerede delvist tilstået. I dag afhøres han i Esbjerg. Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. Eller klik på pil allerøverst tv. på skærm for at vende tilbage til forrige link. 18

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN Renoveringer Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Omtale

Læs mere

MINI ZOO VED GÆSTGIVERGAARDEN

MINI ZOO VED GÆSTGIVERGAARDEN MINI ZOO VED GÆSTGIVERGAARDEN Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Dyreparken ved Gæstgivergaarden Folkebladet 1955 Fremmedartede dyr i Vejen Da vi

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Pottemagerens Hus. Nyt fra

Pottemagerens Hus. Nyt fra Nr. 2 maj 2011 Nyt fra Pottemagerens Hus Mattæus 24:39 De ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Vi elsker Pottemagerens Hus. Alligevel forlader vi PH den 7. august for at drage ud på en

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 70 september Digt om at få et handicappet barn Oprindelse ukendt Jeg har hørt, at der findes en gammel legende, Om hvad der oppe i himlen hændte. Den siger, at engang den kære Gud sagde

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

Sven Helbo. Spredte episoder

Sven Helbo. Spredte episoder Sven Helbo Spredte episoder 1 2 Sven Helbo Spredte episoder 3 1. Udgave 1996: Sall Data Borgergade 44 DK-8450 Hammel Sats og tryk: Sall Data ISBN 87-7820 - 046-6 Alle rettigheder til denne bog tilhører

Læs mere

Ned med forstanderinden!

Ned med forstanderinden! Ned med forstanderinden! Af Finn Wilkens Efterskoleliv -delvist kalejdoskopiske og fragmentariske refleksioner over en ung lærers tredje ansættelsesår på en efterskole og det videre forløb Af samme forfatter:

Læs mere

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år.

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Da jeg er Nivå-borger, var jeg jo medlem af Ældre Sagens lokalkomite i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 3 - april- maj 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Sidste nyt fra skolen (bogstavelig talt) REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1.

Læs mere

Dagbog fra Lyngby under krigen (5)

Dagbog fra Lyngby under krigen (5) Dagbog fra Lyngby under krigen (5) Af Christian Madsen Nielsen (1924-1987) Fortsat fra Årbog 2006, 2007 og 2008 og 2009. Se Forord i Årbog 2006 af Knud Madsen Nielsen, Vestervig Søndag den 20. august 1944

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Nr. Søby - Heden Sogne Nr. 1 - Dec. 2009 - Feb. 2010 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hjemmeside: www.nrsoeby-heden.dk Sognepræst: Anders Kjærsig Kirkesøvej 20, Nr. Søby 5792 Årslev Tlf. 65 90 10 63 E-mail: ankj@km.dk

Læs mere

17. årgang Nr. 1 Februar 2013 NET- DATING. side 7

17. årgang Nr. 1 Februar 2013 NET- DATING. side 7 ulf nyt 17. årgang Nr. 1 Februar 2013 A NET- DATING side 7 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88. E-mail:

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Korintherbrevet 82. Anne mette de visser ny formand for lokalrådet. folkeskolen 200 år. vuggen stod i korinth 30 år før!

Korintherbrevet 82. Anne mette de visser ny formand for lokalrådet. folkeskolen 200 år. vuggen stod i korinth 30 år før! Korintherbrevet 82 Anne mette de visser ny formand for lokalrådet Marts 2014 21. årgang folkeskolen 200 år vuggen stod i korinth 30 år før! Øster hæsinge forsamlingshus: Brød, ost, vin og søde sager Lokalblad

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere