VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN"

Transkript

1 VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN GÆSTER SELSKABER - UDSTILLINGER MAD OG DRIKKE - MUSIK OG DANS OG ANDEN LIVLIGHED - PÅ KROEN Tekst og billeder fra avisudklip ( ) - der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge. Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn Page down) og sider op (Pg Up Page up). Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning Cleo og Carl Brisson i Vejen Cleo og Carl Brisson besøgte i mandags Vejen bykro. Carl Brisson har nemlig som lille dreng været feriebarn i Gamst, og han søger nu oplysninger om sine gamle plejeforældre. Hidtil har dog Brissons efterlysninger været forgæves. Ægteparret underholdt sig lidt ved samtale med kroens værtinde, personale og gæster, og derefter blev Cleo og Carl Brisson sammen med hunden Bjørn fotograferet på kroens trappe. Inden gæsterne kørte bort, fik kroens yngste beboer, den 1½-årige Lisbeth Bøttker Knudsen, et rigtigt smækkys på kinden af charmøren Carl Brisson. Det fortælles, at mange af hendes større medsøstre var misundelige. 29. juli 1953»The old road inn«den gamle kro ved hovedvejen gennem Vejen har mange navne thi foruden det gamle navn Bykroen, og det mere officielle Vejen gæstgivergård har den nu også fået navnet The old road inn. Muligt at en eller anden syntes, det var narrestreger, da den gamle kro begyndte at vigte sig med et engelsk navn, men turisterne kan li det, og hvad gør man ikke for turister. 1

2 I nogle byer søger man at tækkes turisterne med enten fuldskæg, bowlerhatte, stikkelsbærben, gøngedragter, og når turistforeningen i Vejen har ligget lig efter anstrengelserne under S. U. (Sydvestjysk Udstilling) er det ingen skade til, at der vises privat initiativ. Med sine pyntelige markiser, blomster, et morsomt bomærke i stil med de gamle laugsskilte, alle nationers flag og andet udstyr har den gamle kro fået et blikfang, der kan få uden- og indenlandske turister med hovedvejsfart til at stoppe op, thi kroen ser faktisk således ud, at Samuel Goldwyn godt kunne have brugt den som kulisse i sin H. C. Andersen-film! Under alle omstændigheder er det berettiget, at alle nationers flag - omend de kun er små - pryder kroen, thi der er ofte internationalt besøg. Og hvad enten det drejer sig om stilfærdige engelske krigsinvalider, der nipper til et krus øl, jodlende svejtsere, eller dyre Cook-rejseselskaber, der skal gøre den gamle verden på 8 dage, finder de sig åbenbart godt tilrette. Det fortæller gæstebogen lidt om, thi her har folk fra alle klodens egne aflagt vidnesbyrd om deres besøg, folk fra Australien, New Zealand, Malaya, USA, Canada, Hongkong, Finland, Italien, Holland, England og Fyn. Sidst har en nordmand givet udtryk for velvære efter biffen! Turister fra Østen Vejen havde i går besøg af et par fremmedartede turister fra Hong Kong og Singapore. Det er unge mennesker, der studerer i England, og som på motorcykel har været i Spanien, Frankrig og Italien. Som andre udlændinge finder de klimaet i Danmark rædsom koldt. Efter at have overnattet på gæstgivergården fortsatte de rejsen i formiddags, og det er deres hensigt, at de fra København vil rejse videre til Norge og Sverige. Nytaarsaften og i avisen dagen derpå - Selvfølgelig blev der også hist og her i byen flyttet rundt på askespande, havelåger og lignende, og en haveejer i Jernbanegade kunne nytårsdag hejse en mærkelig himstregims ned fra flagstangen - men alt det hører jo nytårsaften til. I Palmehaven festede Arbejdernes Radioklub, og på Hansens Hotel sportsforeningen, og begge steder var der højt humør. Det tør svagt antydes også at være tilfældet på Gæstgivergården, hvor man i år forsøgte sig med offentlig dansant, og forsøget faldt meget heldigt ud. Der var aftenen igennem stuvende fuldt hus. 2

3 Det begyndte i 1910 Indbydelse til offentlig Dans Lørdag den 12. November 1910 Tidens Tegn 11. januar 1955 Skal der indføres offentlige baller i Vejen? Et andragende var anbefalet af politiet i Vejen Ved sognerådets møde i aftes var der fra politimesteren i Ribe sendt et andragende til sognerådets udtalelse. Andragendet var fra fru Bøttker, Vejen gæstgivergård, der ansøgte om forlængelse af den musik- og dansetilladelse, der var udstedt den 18. februar 1953 til afholdelse af offentlig dansant hver lørdag aften samt yderligere en månedlig aften. Når fru Bøttker ikke havde benyttet sig af denne tilladelse, var det, fordi den kun gav tilladelse til dans til kl. 23, og når der sluttedes så tidligt, var ingen interesserede i at komme. Nu ønskede fru Bøttker tilladelsen forlænget til kl. 1. Da politiet i Vejen fandt lokalerne i orden, var der ingen indvending herfra. Axel Olesen havde intet imod den ønskede tilladelse, og han mente, at det ville forhindre de unge mennesker i at rejse fra Vejen til Brørup, hvad han havde hørt, de gjorde. I Brørup er der offentlige dansanter. Nic. Boye mente, det var mere betryggende at sende børnene til et foreningsbal end til et offentligt bal. Ark. Dahl Nielsen var heller ikke stemt for offentlige baller. Peter Thielsen nærede ængstelse for, at ansøgningen fra gæstgivergården, hvis den blev anbefalet, ville resultere i lignende ansøgninger fra Bygningen, Hansens hotel og Palmehaven, og under alle omstændigheder ville det skade foreningslivet i Vejen, og det kunne sognerådet ikke være interesseret i. På forslag af sognerådsmødet blev sagen herefter udsat til det lukkede møde, og resultatet heraf blev, at sognerådet anbefalede ansøgningen, men skar lukketiden ned fra kl. 1 til kl

4 Tidens Tegn 9. august 1955 Vågent øje med lørdagsdansen Der blev på Vejen sogneråds møde henvist til en skrivelse vedrørende Vejen Gæstgivergårds dansant om lørdagen, og man mente at kunne konstatere, at der ikke var sket en bedring af forholdene, således som det var ønsket fra sognerådets side. Disse lørdagsarrangementer, der har givet anledning til megen omtale mand og mand imellem, grundet på den mindre heldige måde, hvorpå de afvikles, vil nu, som det fremgik af den fungerende formands udtalelse, blive fulgt med skarp opmærksomhed, og kan en bedring af forholdene ikke opnås gennem det lokale politis indgriben, vil man søge henvendelse andre steder. Denne udtalelse fik hørlig tilslutning fra flere sider. Tidens Tegn 11. august 1955 Kontrollen er god nok Jeg har ikke afgivet nogen svarskrivelse til sognerådet vedrørende forholdene på Vejen Gæstgivergård, således som et blad har antydet, oplyser overbetjent Sørensen. Da det åbenbart er et meget omdebatteret forhold, må vi naturligvis have det under observation i et længere tidsrum, før vi afgiver nogen endelig indstilling om forholdene. Vort foreløbige indtryk er, at værtinden fører tilstrækkelig kontrol med lørdags-arrangementernes afvikling, og at kontrollen endda er mere udstrakt end visse andre steder. Vi er f. eks. bekendt med, at værtinden henstiller til sine balgæster, at de forlader gæstgivergården i ro og orden til mindst mulig gene for deres omgivelser, og hvad der derefter sker, mener vi ikke, at hun kan drages til ansvar for. Tidens Tegn 20. august 1955 Gæstgivergården svarer på kritikken vedrørende dans. Kun i begrænset antal har unge under 18 år adgang, og der serveres ikke for dem, siger fru Bøttker. Der har i den sidste tid været rejst en voldsom kritik mod de offentlige dansant-aftener på Vejen Gæstgivergård, og i sognerådets sidste møde blev der oplæst en skrivelse, som fra sognerådet var tilsendt politiet, efter at naboer havde klaget over støj og uroligheder i kvarteret. Endvidere havde en far klaget over, at hans 15-årige søn et par gange havde været til dansant og var vendt hjem i temmelig godt humør. Vi har spurgt fru Bøttker, Vejen Gæstgivergård, hvordan hun ser på den kritik og om det er hendes indtryk, at den er berettiget? - Nej, det er langtfra tilfældet, siger fru Bøttker. Med hensyn til støjen så er det naturligvis umuligt, de aftener vi har dansant her, at lukke over 200 mennesker ud på gaden efter lukketid og bede dem liste sig hjem. Det kan vi ikke gøre, og det kan man heller ikke andre steder, hvor mennesker kommer sammen til dansant. Vi slutter her kl. 24, og jeg må sige, at gæsterne ikke er længe om at forsvinde, så at der skulle være støj den halve nat er mild overdrivelse. 4

5 Tilstrømningen af unge begrænses - Er det rigtigt, at årige kan komme ind til dansant? - Nej, det kan de ikke. Vi har i garderoben ophængt et skilt, hvorpå der står, at unge under 18 år ikke har adgang til lokalerne. Når vi har hængt det op, er det først og fremmest for at begrænse tilstrømningen af de unge, for vi har ikke spor imod dem. De unge i års alderen er jo i dag mere udviklet end for år tilbage, og det kan være vanskeligt at bedømme deres alder. Derfor får en del af dem også lov til at komme ind og danse, for hvorfor skulle de ikke have det. Men de 14-årige, som vi kan se ikke er ældre, de bliver sendt hjem. Manende ord til gæsterne - Kan De nok undgå at servere for unge, der ikke er fyldt 18 år? - Ja, det mener jeg bestemt. Det var en aften, hvor jeg stod op og holdt en lille tale for gæsterne. Jeg gjorde opmærksom på, at det var vanskeligt at få en dansant-bevilling, men at vi ville gerne beholde den, nu vi havde fået den, og jeg opfordrede gæsterne til at hjælpe med til det på den måde, at unge under 18 år ikke fik spiritus. Jeg tror, at det var ord, der fængede, for mens jeg talte kunne man høre en knappenål falde til jorden. Hvis vi opdager, at nogle ældre kammerater skaffer spiritus til yngre, bliv de alle vist væk - ikke for en måned eller to - men for evigt. Vi har for øjeblikket to gæster, som har været her for sidste gang. - Jeg vil gerne sige, at vi har en del unge, som kommer her aften efter aften. De bestiller blot en sodavand, og den sidder de ved hele aftenen ind imellem, de danser og morer sig. Skulle de ikke have lov til det? - Der har et par aftener været slagsmaal! Sodavand til mig - jeg skal slaas... - Ja, det er rigtigt, men de var udenfor. To lørdage i træk foranstaltede en ung mand slagsmål, men det var ikke fordi han var beruset. Den ene af de to lørdage hørte serveringsdamen ham sige til sine bordkammerater: Jeg skal kun have sodavand i aften, for jeg skal have det sådan, at jeg kan slås bagefter. Jeg behøver vel ikke at tilføje, at han ikke har adgang her mere. Men der har aldrig været optræk til klammeri her i lokalerne, tværtimod har vi musikernes ord for, at dette er et af de pæneste steder, de endnu har spillet. - Har De nogen anelse om, hvor kritikken stammer fra? - Nok en anelse, men det tror jeg ikke skal uddybes nærmere. Vi bestræber os for at drive forretningen her på en måde, der kan tåle offentlighedens øjne, og det synes jeg også lykkes os. Det er ikke sandt, at der om morgenen efter dansant ligger kruste ølflasker og opkast omkring bygningen, men i den kritik mod os, der nu er sat i gang, tages alle midler i brug. thur. Folkebladet og Tidens Tegn 28. januar 1957 Vellykket aften Arbejdernes Radioklubs underholdningsaften på Gæstgivergården lørdag aften blev yderst vellykket. Ikke alene var tilslutningen god, men deltagerne morede sig også glimrende over den optræden, der blev vist fra de skrå brædder. Det var det dansk-norske firkløver Elly, Bitten, Per og Calle, der optrådte, og programmet vekslede med sang, musik, sketch m. m. Bifaldet var stort og hjerteligt. Efter forestillingen gik dansen lystigt, og også her var tilslutningen god. Ca. 75 medlemmer var mødt. 5

6 Annonce i Tidens Tegn 1. marts 1957 Og Ramsing-kvartetten fra Århus optræder med fem mand! 1958 Annonce 3. april 1958 The Star Makers spiller til dansant 2. paaskedag Annonce 13. marts 1958 Trixon-kvartetten spiller til dansant hver lørdag Folkebladet og Tidens Tegn 6. august 1958 De gamle bilers parade Det vakte en del opsigt, da de tre englændere fra de gamle bilers parade tirsdag middag ankrede op ved Vejen Bykro, for at chaufførerne kunne spise frokost. De engelske veteranbiler har deltaget i en udstilling for ældre biler i Gøteborg. Der var en hel del tilskuere paa parkeringspladsen, hvor de tre ærværdige kilometerslugere, der var af aargangene 1902, 1904 og 1912 stod opstillet. Vognene gjorde et meget driftssikkert indtryk. Deres udstyr var aargangenes originale, men enkelte ting bar dog kendeligt præg af at være af ny dato. Efter frokostpausen gik turen videre mod England. 6

7 1959 Tidens Tegn 12. marts 1959 Kongens fødselsdag fejret Kongeådalens Garderforening, der tæller gamle gardere fra Holsted, Brørup, Vejen og Københoved-egnen, var i aftes samlet til en festlighed på Gæstgivergården i Vejen. Ved det medbragte smørrebrød bød overbetjent O. Sørensen, Vejen, i formandens fravær velkommen, og han holdt senere talen for kongen, og indflettede her personlige minder fra soldatertiden. Talen sluttede med et 9-foldigt leve. Der var i løbet af aftenen forskellig underholdning og deltagerne morede sig udmærket. Annonce i Folkebladet 13. april 1959 Kom til markedsdag i Vejen og få serveret tre retter mad for 4,50 kr. Annonce 25. juni 1959 Så er det Silva-kvartetten, der spiller til dansant hver lørdag 27. juli 1959 Engelsk invalidekortege gennem Vejen Ca. 30 engelske invalider ankom i går over middag til Esbjerg fra England. Fra Esbjerg gik turen til Vejen, hvortil de 23 små trehjulede biler ankom kl. ca. 16. Med kortegen fulgte desuden to biler med danske invalider, der skulle lede turen, og endelig sluttede en af Falcks gule pastruljevogne vogntoget. De fleste af de små engelske invalidevogne var til een person, i nogle var der dog plads til to personer. De små morsomme vogne, der forøvrigt var af meget forskellige typer vakte naturligvis en del opmærksomhed. 7

8 Efter at der var indtaget en forfriskning på Vejen Gæstgivergård, kørtes videre til feribyen ved Middelfart, hvor aftensmaden skulle indtages, og der skulle afsluttes for søndagen i Odense, hvor sygekassen sørgede for natlogi. I dag går turen videre til København, hvorfra der skal foretages udflugter ud i omegnen. Ferieturen varer i 10 dage. Bilkortegen kører gennem Danmark med en gennemsnitsfart af km, men de kan køre hurtigere. Deltagerne var folk mellem 20 og 50 år, og der var mange kvinder imellem. Folkebladet 30. december 1959 Gæstgivergaardens Nytaarsfest Ved nytaarsfesten paa Vejen Gæstgivergaard vil man i aar prøve at indføre en nyordning, saaledes at der tages en entré paa 10 kr., der fradrages regningen for aftenens fortæring. Haags kvartet spiller Nytårsaften. Men på fotografiet er kvartetten blevet til en trio! 1960 Annonce i Tidens Tegn Er det Silva-kvartetten, der er tilbage under nyt navn: Silver-kvartetten! 8

9 1961 Annonce 23. februar 1961 Fancy-kvartetten kommer med ny musik til dansant på Gæstgivergaarden lørdag aften Tidens Tegn 28. august 1961 Urolig brørupfamilie i Vejen En familie fra Brørup var lørdag aften taget til dansant på Gæstgivergården i Vejen, og her kom nogle af familiemedlemmerne i klammeri med nogle andre gæster. Da det ikke var muligt at tale gemytterne til fornuft, blev politiet tilkaldt, og tilfældigvis var det politiassistent Hansen, Brørup, der havde vagt. Han kom hurtigt til stede og fik sat skik på tingene, idet han simpelthen beordrede de værste af urostifterne ud af lokalerne Folkebladet 13. august 1964 Den natlige uro I anledning af vor omtale af den natlige uro i Vejen i weekenden ønsker man fra Vejen Bykro oplyst, at man ikke dér har haft lørdagsballer siden i foråret på grund af ombygningen Det er Per Bentzen, der kokkererer på Gæstgivergården. Og annoncen i Folkebladet 17. april 1965 viser, hvad påskemenuen består af. 9

10 Folkebladet 17. april 1965 Stor møbeludstilling i Vejen i påsken Et hjørne af udstillingen. I onsdags åbnede Fischers Boligmontering i Vejen i salen på Vejen Gæstgivergård en stor udstilling af møbler og tæpper. Til arrangementet af belysningen havde firmaet haft assistance af installatørerne H. Ehlers og Søn, ligesom gartner H. J. Bill havde smykket udstillingen med blomster. Foruden en række smukt arrangerede stuer med mange smukke møbler var der et væld af ægte tæpper, så man næsten følte sig hensat til Aladdins hule, ligesom der var særdeles smukke ophængninger af moderne gardiner. De besøgende beundrede også de meget elegante nymonterede lokaler på Vejen Gæstgivergård, hvor maleren Gudmund Lervads farvestrålende malerier glæder alle interesserede. Udstillingen var på de to første påskedage besøgt af ca gæster. Udstillingen er fremdeles åben i dag og de to sidste påskedage, og det initiativrige firma skal nok få succes med indsatsen. 10

11 1966 Annonce 27. oktober 1966 Der serveres Mortensand, og der kan hyggedanses april 1967 Køkkenchef Hans Madsen og kok Anders Andersen i det ny moderne køkken. 11

12 De første trin! Folkebladet 7. september 1967 Danseskolerne har indledt deres virksomhed i Vejen. På Hansens Hotel underviser Svend Aa. Jensen, og på Hotel Vejen Merethe Jørgensen. Billedet er taget på Hotel Vejen, hvor danseundervisningen for de mindste begyndte i går. Børnene og ikke mindst pigerne mødte i deres fineste puds marts 1968 Fra salen lyder glade toner fra et tre mands orkester. Jørgensens Danseskole har afslutningsbal med opvisning for stolte pårørende. I et andet rum er der mere stille. Her er der undervisning i bridgespillets mysterier. Hotellet er stort, nyt og lækkert. Det nye og lækre er en ende, der er hægtet på den gamle bykro, der førhen var rammen om en hel anden slags kortspil og absolut ikke dans for børn. Weekend ophold for kr. 65 i 1968! 12

13 Vejen Avis 4. april

14 Folkebladet 8. juli 1968 Gæsten kom ovenfra Hotel Vejen fik lørdag aften en gæst så at sige fra den tredje dimension, fra luften. En svensker på vej østpå fra Esbjerg i en helikopter følte pludselig sult og søvn, da han befandt sig over Vejen. Han opdagede hotellets røde neonreklame, kredsede et par gange over huset og landsatte derefter sit fartøj på en mark nord for hovedvejen. Næste dag fortsatte han sin flyverejse med et landevejskort som orienteringsgrundlag. De øvrige hotelgæster måbede lidt over det trods alt stadig noget usædvanlige befordringsmiddel, men svenskeren var ganske uimponeret. Vejen Avis 28. november

15 1969 Aktuelt 17. december Folkebladet 24. marts

16 1974 VEJVISER TIL MAD OG DRIKKE Politiken 30. november 1974 HOTEL VEJEN Hovedvej 1, 6600 Vejen - Tlf. (05) servering daglig værelser - selskabslokaler Med sin beliggenhed direkte ved hovedvejen er etablissementet svaret på gamle dages landevejskro, en rasteplads, hvor man kan få et borgerligt dansk måltid mad pænt og traditionelt anrettet og til rimelig pris. Blandt forretterne kan nævnes supper til 6,50-7,50, toast med dansk caviar og æggeblomme kr. 10,- og 3 canapeer til kr. 15. Frokostretter: Spejlæg i madeirasky 10,-, biks m. æg 12,50, æggekage 15,-, omeletter kr. Af fisk byder man på bækforel m. hollandaise til 18,- (min 2 cuv.), rødspætte stegt/kogt 18,- og kogt ål i karry med ris kr. 22,-. Kalvefilet med champignons a la creme kr. 25,-, bøffer kr. Desserter 6-10,-. Dagens middag (2 retter) kr. 18,-. Måltid for 2 pers. (2 retter incl. kaffe) ca kr. M 37 - B 15 - P 18 - A 4 - T 74. VEJVISEREN s system for måling for kvalitet arbejder med et maksimum på 100 point, der fordeles efter følgende regler: Maden (M) kan maksimalt nå 50 point. Betjening (B) får maksimalt 20 point. Det samme gælder prisen (P) - dvs. overensstemmelse mellem madens kvalitet og regningens størrelse. Endelig er der højst 10 point at opnå for begrebet atmosfære/ambiance (A). Betegnelsen PÆNT svarer til totalpoint (T) ROSVÆRDIGT: FREMRAGENDE: Nyåbnede restauranter tages først op til vurdering efter mindst tre måneders virksomhed. 16

17 1976 Annonce - fredag 30. januar januar og 1. februar

18 Tæpper og lyd A. A. Tæpper og HF-Radio havde stor søgning til deres udstilling på Hotel Vejen i weekenden. Axel Andersen markerede dermed samtidig sit 25 års jubilæum i tæppe-branchen. H. F. Frandsen havde som sit bidrag til udstillingen på Hotel Vejen i weekenden især specialiseret sig i quadrofonisk lyd og de mange nyheder, Frankfurtmessen sidste efterår overraskede publikum med. Tirsdag 6. april 1976 Stjal 5000 kr. på kro i Vejen En 40-årig mand blev omkring midnat bestjålet på Bykroen Vejen. - Han havde kr. samt nogle checks på sig. Den 40-årige havde først ingen mistanke om, hvem der kunne have taget pengene. Men senere fandt han ud af, at det måtte være en ca. 20-årig ung mand, der også befandt sig på kroen. Den bestjålne fik den mistænkte stoppet ind i en taxa, og sammen kørte de til Ribe, hvor kriminalpolitiet kontaktedes, hvorefter den unge blev anholdt. Han viste sig at være en gammel kending hos kriminalpolitiet og har allerede delvist tilstået. I dag afhøres han i Esbjerg. Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. Eller klik på pil allerøverst tv. på skærm for at vende tilbage til forrige link. 18

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

To uger som udvekslingselev

To uger som udvekslingselev To uger som udvekslingselev Jeg havde aldrig nogensinde været i England. Jeg havde aldrig været udvekslingselev. Og jeg havde aldrig rejst uden min familie. Alle disse faktorer medførte, at jeg var usandsynlig

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle Julebryllup på Holckenhavn Slot Hvordan skaber man sit eget drømmebryllup, når ens dagligdag er fyldt med bryllupsinspiration og gode idéer? Betina og Rasmus er ejere af firmaet Maid of Honour, som er

Læs mere

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne I forbindelse med Frivilligmessen den 28. september i Arden Hallerne er der sendt et spørgeskema ud til de deltagende frivillige foreninger.

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt?

Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? for borgere med demens Maj 2016 Har du lyst til at komme med på en hyggelig udflugt? Har du demens eller demenslignende symptomer? Bor du i eget hjem sammen med din ægtefælle/samlever? Har du lyst til

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Dans på Hansens Hotel

Dans på Hansens Hotel Dans på Hansens Hotel Folkebladet 12. juni 1956 Sogneraadet nedstemte andragendet med 7 stemmer mod 1 Det er ikke ofte, der bliver foretaget afstemninger i Vejen sogneråd, men det skete i aftes, da hotelejerske

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Elev og forældrefolder Et samarbejde med Fredericia, Middelfart, Vejle og flere andre kommuner om elevbesøg fra Ilulissat.

Elev og forældrefolder Et samarbejde med Fredericia, Middelfart, Vejle og flere andre kommuner om elevbesøg fra Ilulissat. 2017 Elev og forældrefolder Et samarbejde med Fredericia, Middelfart, Vejle og flere andre kommuner om elevbesøg fra Ilulissat. Se Grønlandsudvalgets hjemmeside på : www.fredericia-ilulissat.dk PROTEKTOR

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Prædiken til 2. s. e. trin. 2015 kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. e. trin. 2015 kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 2. s. e. trin. 2015 kl. 10.00 i Engesvang 725 - Det dufter lysegrønt 257 v. 4-5 af Vaj du korset flag på voven 385 - Op alle som på jorden bor 330 - Du som ud af intet skabte 144 v. 5 hvor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni Pris for turen excl. drikkevarer Dobbeltværelse m/morgenbuffet og aftensmad Tillæg for Enkeltværelse 3.195.- kr. plus 250.- kr. Inkluderet

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Sommerskole. Superseje, spændende og sjove dage på Bakkelandets Friskole. Uge 27 d. 1. juli 5. juli 2013 Tilmeldingsfrist d. 20.

Sommerskole. Superseje, spændende og sjove dage på Bakkelandets Friskole. Uge 27 d. 1. juli 5. juli 2013 Tilmeldingsfrist d. 20. Sommerskole for alle fra kommende 0. klasse til 6. klasse Til børn og forældre Græstrup, Slagballe, Davding, Brædstrup, Bryrup, Horsens, Silkeborg, Sønderborg, Slagelse..:) Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup

Læs mere

Anmeldelse af Alexander. luksushotel: Som en tur med Orientekspressen

Anmeldelse af Alexander. luksushotel: Som en tur med Orientekspressen S A N D E R S H O T E L Anmeldelse af Alexander Kølpins nye luksushotel: Som en tur med Orientekspressen S A N D E R S H E D D E R H O T E L L E T, D E R Å B N E R D Ø R E N E I D A G. 7 Sanders ligger

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere