Beslutningsreferat Landsråd 2015! søndag, kl. 11:00 på Huset, Hindsgavl Allé 2, Middelfart!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat Landsråd 2015! søndag, 10.05. 2015 kl. 11:00 på Huset, Hindsgavl Allé 2, Middelfart!"

Transkript

1 Beslutningsreferat Landsråd 2015 søndag, kl. 11:00 på Huset, Hindsgavl Allé 2, Middelfart Dagsorden iflg. vedtægterne. 1. valg af dirigent 3926 Lars Ellegaard valgt 2. godkendelse/optælling af stemmeberettigede 38 stemmeberettigede 3.valg af stemmetællere 1034 Andreas Bekker og 1105 Claus Kjøller valgt 4. godkendelse af dagsorden dagsorden godkendt 5. godkendelse af referat fra landsrådet 2014 Godkendt med den rettelse, at Friluftsrådsrepræsntantens beretning ikke blev oplæst af Jimmi Poulsen 6. hovedbestyrelsens beretning Formand Ib Nielsen gav et rids af året HB havde ikke arbejdet med fremtidsplaner, da der var andre opgaver, der optog tiden. Hbbst2 supplerede, at HB ville fremme arbejdet ude i regionerne ved at udbetale regionsandelen efter en ny fordelingsnøgle således, at der blev udbetalt et grundbeløb på plus 100 DKK for hvert medlem. Desuden var der afsat yderligere beløb til jubiåret 2016 og at HB havde set på, om der skulle udgives en jubi-bog. HB holdning til fremtiden var, at klublivet skete ude i regionerne og det var ikke HBs opgave, at iværksætte arrangementer. 7. kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse Godkendt eenstemmigt efter at nogle få spørgsmål var blevet besvaret 8. kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse Godkendt uden ændringer 8a udvalgene fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse IT-udvalget fik et budget på ca DKK for at gennemføre omlægningen af websitet. Kørsels- og sikkerhedsudvalget skal bruge ca DKK for at kunne gennemføre to kurser. 9. fastsættelse af kontingent Kontingent uændret 600 DKK

2 10. orientering fra de nedsatte udvalg Forsikringsudvalgets beretning udløste en del diskussion pga. håndteringen af restancer fra fællespolicetiden. Et ekskluderet medlem Taus Thinesen var mødt op for at tale sin sag. Ekskluderingen blev ophævet, da FU ikke kunne godtgøre, at en gebyrændring var annonceret tydeligt nok. Så vidt LR2015 af FU er blevet orienteret om, var Taus den eneste, der fastholdt sin indsigelse mod ændringen af administrationsgebyret fra at være knyttet til medlemsskabet til at være knyttet til det antal policer, medlemmet måtte have. På LR2015 havde Taus foretræde og for at få sagen afgjort, bad HB dirigenten om at udsætte mødet og deltage i en rådslagning. Da det stod fast, at FU ikke klart kunne henvise til, at ændringen var blevet tilstrækkeligt annonceret på websitet eller ved henvendelse til de berørte, var det oplagt for HB, at følge Taus argumentation. Andre, der har betalt det opkrævede gebyr, vil ikke kunne få refusion, i det de anses for at have accepteret de ændrede forhold. IT-udvalget meddelte, at websitet ville være flyttet til en virtuel server inden for een måneds tid. Desuden blev et udkast til moderniseringen af sitet fremvist. Andreas Bekker kunne ikke sætte pris på udgifterne for projektet, men nævnte dog et beløb på DKK uden ansvar. Kørsels- og Sikkerhedsudvalget arbejder på, at få den nye Discovery Sport med ind i kørselsinstruktørkurserne. Beretning blev oplæst af dirigenten: Jeg fik ikke tid til at arrangere opdatering af instruktører og chefinstruktører her i foråret. Jeg synes også, at vi skulle have den nye Discovery Sport med. Den vil der nok blive solgt en del af. Jeg har en aftale med Bilcentret i Kalundborg i september, men datoen er ikke fastlagt. Jeg har ikke kunnet få fat i Jan fra Bertelsen i Sjelle. Han er først tilbage fra Amerika i slutningen af denne måned. Jeg vil forsøge om det er muligt at fået prøvetur i den nye Discovery Sport i hvert fald på vej. Ellers hører jeg meget gerne om ønsker. Jeg vil kommunikere på Rover-forum og Specialforum. Det er hvad jeg har pt. Hvis jeg kan bruges, tager jeg gerne et år til. Ønsker Jer et rigtig godt Landsråd Med venlig hilsen Steen Larsen Greenlaningudvalget kunne ikke komme med nyheder. Teknisk Bibliotek kunne ikke komme med nyheder. Friluftsudvalget: Flemming Thomsen var forhindret, ingen beretning modtaget i HB. Veteranudvalgets formand Niels Lysebjerg 7732 meddelte, at han trak sig fra posten. Beretning oplæst af dirigenten:

3 Kære Formand og sekretær Jeg er desværre forhindret i at deltage i Landsrådet i dag. Sådan er mit kald, jeg er ofte i tjeneste om søndagen og da livet undertiden er uforudsigeligt så er mit embede det altså også. Jeg har heller ikke meget at fortælle som veteranudvalgsformand. Men under "Veteranudvalgets beretning" kan I fortælle at 1, Klassikertræf: der blev gennemført det klasssiske klassiker-træf sidste weekend i august, med ca. 50 biler og ca. 90 betalende deltagere. Vejret var ikke med os søndag, men alt i alt var træffet en succes. Som de tidligere år var også ikke-medlemmer inviteret men da deltagerprisen var 250,- kr per hoved over 15 år, så hvilede det hele i sig selv, inkl. helstegt pattegris med tilbehør og tre mands orkester og morgenmad søndag. 2) Hjemmeside: Samtidig gav arrangementet et lille overskud der har betalt vores webside dlrk-veteran.dk, der desværre lider af tekniske problemer og manglende kyndig vedligehold. Hjemmesider er som IT-udvalget sikkert kan bekræfte ikke bare noget aller og en hver lige kaster sammen på en eftermiddag. 3) Endelig skal jeg sige at jeg pga. personlige omstændigheder trækker mig fra posten som veteran-udvalgs formand Jeg har været i kontakt med Ole Pars region Fyn der er veteranentusiast om en hals aktiv både i og uden for klubben og han er interesseret i at fortsætte. 4) Klassikertræffet 2015 er planlagt til at foregå i Bråskovgaard Efterskole under ledelse af Anders Nynmand. Farvel og tak for denne gang, tak for samarbejdet de forgangne tre år. Mv Niels Lysebjerg Postmester Johnny Brandt 8486 meddelte, at han trak sig fra posten pga tidsmangel Medlemssekretær Johnny Brandt 8486 kunne oplyse om et roligt arbejdsforløb uden de store udfordringer. Rabatudvalget formand Johnny Brandt 8486 trak sig fra posten pga tidsmangel Klubbutikken Mirja Malkki 8486 : indtil nu et rolig år, omsætningen som i fjor. Hun ville dog ikke fortsætte på post pga tidsmangel. Hvis der ikke findes en afløser, bliver butikken opløst pr Stillingen opslåes ledig. OASEN: redaktør Mikael Friis oplyste, at seks årlige blade á 48 sider var det optimale. Det var fortsat vanskeligt, at få materiel ind til tiden, men bladet er dog altid kommet ud rettidigt. Under diskussionen om bladets fremtid forlod MF mødet pga han følte sig inhabil. OASENs fremtid blev grundigt diskuteret og LR15 besluttede, at et (senere) nyskabt medieudvalg bestående af Andreas Bekker, Mikael Friis og Paul Sehstedt skulle udarbejde en projektbeskrivelse. Indtil der findes en frivillige, der vil påtage sig at redigere klubbladet, bliver opgaven købt ude i byen. Der udarbejdes et stillingsopslag. 11. indkomne skriftlige forslag fra Hovedbestyrelsen, Regionsledere, udvalg og medlemmer Der forelå ingen forslag.

4 12. valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen Jimmi Poulsen blev valgt som sekretær Jørgen Zeuner og Verner Andersen (genopstilling) stillede op som Hbbst1. Zeuner blev valgt med 26 mod 8 stemmer. 1. suppleant Jim Bo Johansen 2. suppleant Henning Kjærgaard udvalg af udvalgsformænd for en et-årig periode Medie(IT)udvalget Andreas Bekker Forsikringsudvalg Verner Andersen Kørsels- og sikkerhedsudvalg Steen Larsen 0411 Greenlaning Paul Sehstedt Teknisk bibliotek Kenneth Poulsen Friluftsudvalg Flemming Thomsen Veteranudvalg Ole Pars 3338 Postmester Jan Isaksen 2929 Medlemsliste Johnny Brandt 8486 Klubbutik VAKANT - stillingsopslag Rabatudvalg VAKANT - stillingsopslag Oasen lagt sammen med medieudvalget. 14. valg af to Klubrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode Tom Nielsen 7071 Mats Sellner 4391 suppleanter: Jesper Svensen 8467 Søren Kristensen evt. Johnny Brandt, medlemssekretær, efterlyste en betalingsplatform således at nye medlemmer kunne betale straks via Mobilepay/eller lignende. Leif Olesen klagede over mødelokalets dårlige akkustik og undrede sig over, at lydanlægget ikke var blevet tændt (?)

5 Følgende medlemmer var indkaldt enten som HB-medlemmer, regionsleder, udvalgsformand eller delegeret: 0027, 0411, 0435, 1034, 1833, 2189, 2749, 3014, 3481, 4405, 5508, 5630, 5892, 6164, 6366, 6571, 7227, 7732, 8467, 8486, 8723, 8762, 9003 Følgende medlemmer kun som delegerede alene: Nordsjælland: 3613, 3926 Vestjylland: 4391 Østsjælland: Sydsjælland: 1105 Sønderjylland : 8807 Østjylland: LLF: 7071 Nordjylland: Midtjylland: 7737 Fyn: Nordvestsjælland: 6365 Bornholm: dirigentens underskrift Ib Nielsen, formand Ane Grethe Lund, kasserer

6 Verner Andersen Jim Bo Johansen Paul Sehstedt, hbbst2, referent

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 2013, 36. årg.

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 2013, 36. årg. OASEN Nr. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 1 2013, 36. årg. Læs inde i bladet: - Til Dakar som i 1979 - Ny importør af QT Wildcat - Ny forsikringsordning i DLRK DANSK LAND-ROVER KLUBS HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OASEN. Høvelte bød på masser af dejligt mudder, da reg. Nordsjælland bød syge børn på en oplevelse i terrænet. Nr.4 2015, 38. årg. Læs mere på side 6

OASEN. Høvelte bød på masser af dejligt mudder, da reg. Nordsjælland bød syge børn på en oplevelse i terrænet. Nr.4 2015, 38. årg. Læs mere på side 6 OASEN Nr.4 2015, 38. årg. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub Høvelte bød på masser af dejligt mudder, da reg. Nordsjælland bød syge børn på en oplevelse i terrænet Læs mere på side 6 DANSK LAND-ROVER

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub. 2014, 37. årg.

OASEN. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub. 2014, 37. årg. OASEN Nr. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub 4 2014, 37. årg. DANSK LAND-ROVER KLUBS HOVEDBESTYRELSE & UDVALG OASEN LEDER OASEN ADRESSEÆNDRING DLRK s medlemmer skal selv foretage adresseændring til

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

OASEN. Se billedkavalkaden fra Landsarrangement 2015. Nr.5 2015, 38. årg. på side 20-26. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub

OASEN. Se billedkavalkaden fra Landsarrangement 2015. Nr.5 2015, 38. årg. på side 20-26. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub OASEN Nr.5 2015, 38. årg. Medlemsblad for Dansk Land-Rover Klub Se billedkavalkaden fra Landsarrangement 2015 på side 20-26 DANSK LAND-ROVER KLUBS HOVEDBESTYRELSE & UDVALG OASEN LEDER OASEN ADRESSEÆNDRING

Læs mere