Uddannelse for Døvblindepersonale. Efterår Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog efterår Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for Døvblindepersonale. Efterår 2012. Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog efterår 2012. Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed"

Transkript

1 Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog efterår 2012 Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2012 Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed Kursus om IKT & døvblindhed Kursus om taktil sproglighed Kursus om undervisning til mennesker med medfødt døvblindhed Pre-conference til ADBN-konferencen i Lund om ældre med døvblindhed

2 Uddannelsessted Hvis ikke andet er anført: Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Transport til/fra lufthavn Taxa koster omkring 400,- DKK fra Aalborg Lufthavn med en transporttid på en halv time. Vi henviser til: Dantaxi (+45) Frederikshavn Taxa (+45) Hirtshals Taxi (+45) Kursuskatalog, efterår 2012 Redaktør Lasse Winther Wehner Redaktion Anne-Grete Barlaug Magnus Gudnason Henriette Hermann Olesen Lasse Winther Wehner Ansvarshavende udgiver Konst. direktør Marianne Smedegaard Foto Fredrik Sjögren Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Tel

3 Forord Her mens vi nyder besøgene fra nordiske deltagere på forårets kurser, ser vi også frem til afholdelsen af Nordisk Konference Midt i alt dette er et nyt efterår planlagt med spændende nye udbud af kurser. Fagkompetencen på slottet er blevet styrket med både en fagkonsulent og en e-learningprojektmedarbejder. Dette vil helt sikkert give vores uddannelses-, kundskabs- og kompetencested et løft i form af større vidensindsamling og vidensdeling. NVC har fået en ny hjemmeside med samme adresse som før. Døvblindeområdet er blevet implementeret i indsatsområdet Funktionshinder og herunder vil I finde alt det, der var at finde før, i et spritnyt design. I er altid velkomne til at melde tilbage om tilgængeligheden på vores hjemmeside, da vi kun er interesserede i, at den er så brugervenlig som muligt. Vi er så heldige, at vi får mange ønsker og ideer til kurser og seminarer, så der er nok at tage fat i. D starter vi ud med et kursus om ungdomsliv med erhvervet døvblindhed. I en alder, hvor man bruger meget energi på at danne en identitet, hvordan får man så forholdt sig til, at man også har et kombineret sansehandicap? Sociale sammenhænge er et must for de fleste unge hvordan deltager man på lige vilkår uden at skille sig ud? Hvordan tager man sig en uddannelse, og hvilken karriere kan man forvente sig, når man har døvblindhed? Mange psykologiske såvel som praktiske faktorer trænger sig på for det unge menneske. D afholder vi et kursus om IKT og døvblindhed. Vi er efterhånden begyndt at være mere trygge ved brugen af teknik og teknologi end for bare fem-seks år siden. Derfor har NVC planlagt at få samlet op på den viden, der er på døvblindeområdet, om tekniske og teknologiske informations-, orienterings- og kommunikationshjælpemidler og måske endda finde ud af, om der skal arbejdes videre med det for at udvikle mere viden. D afholder vi et kursus om taktil sproglighed. I et par år har en arbejdsgruppe på tværs af Norden arbejdet på at udvikle ny viden om taktil sproglighed. Det er et emne, som mange ude i fagfeltet er interesserede i og har efterspurgt et kursus om. Det kan vi nu endelig efterkomme. D afholder vi et kursus om undervisning til mennesker med medfødt døvblindhed børn, unge og voksne. Hvordan holder man fast i undervisningsbegrebet, når man arbejder med mennesker, der også kræver stor specialpædagogisk indsats? Hvorfor skal mennesker med et sådant handicap overhovedet undervises, kunne nogle spørge. Det sætter vi fokus på. D afholder vi en gratis pre-conference til ADBN-konferencen i Lund om ældre med døvblindhed. For et par år siden pågik både svenske, norske og danske projekter om ældre med døvblindhed. Vi vil gerne igen sætte fokus på netop denne aldersgruppe i døvblindefeltet. Det er et emne, der rækker langt ud over de gængse kredse, hvor viden om døvblindhed eksisterer. Plejehjem, hjemmeplejere, sygehuse, arbejdsmarked, aktivitetscentre, familier, m.m. ville profitere af en viden om det dobbelte sansehandicap. I efteråret vil vores nyansatte projektmedarbejder arbejde med forskellige former for e-learning på døvblindeområdet. Vi er meget spændte på, hvordan dette kan implementeres i vores nuværende arbejde. Henriette Hermann Olesen Fagansvarlig, Nordens Velfærdscenter

4 Information 4 Nordens Velfærdscenter arrangerer uddannelsesaktiviteter for alle personalegrupper, der arbejder med personer med døvblindhed. Yderligere krav til ansøgere formuleres under Målgruppe i de enkelte uddannelsesbeskrivelser. Form NVCs uddannelsesaktiviteter for døvblindepersonale er organiseret sådan, at forløbet veksler mellem plenumundervisning, diskussioner, gruppearbejde og individuelle studier. Der lægges vægt på deltagernes teoretiske og praktiske ressourcer, deres kreative bidrag og på at skabe kontakter på tværs af landegrænser for at fremme vidensudveksling og koordinering. Tolkning Vi stiller finsk og islandsk tolkning til rådighed efter behov i de programlagte uddannelsesaktiviteter. Kursusdeltagere, som har behov for tegnsprogstolkning eller anden tolkning end den, vi arrangerer, sørger selv for tolk og for dækning af tolkens løn, rejseudgifter og ophold. Struktur De uddannelsesaktiviteter, som er planlagt for efteråret 2012, er beskrevet i dette katalog. Flere detaljer vil fremgå af det endelige program, som sendes til forelæsere og deltagere efter optagelse. Deltagerantallet på de fleste kurser er Ved færre end 12 ansøgere kan en uddannelsesaktivitet aflyses. Meddelelse herom vil blive sendt til ansøgerne i god tid før den planlagte aktivitetsstart. Ansøgning Ansøgning om deltagelse i uddannelsesaktiviteterne skal ske på: Ansøgningsfrist er den 15. juni Meddelelse om optagelse sendes til alle ansøgere få uger efter ansøgningsfristens udløb. Priser og afbudsregler Deltagerbetaling er prissat til DKK 350,- per kursusdag, da Nordens Velfærdscenter afholder en stor del af de udgifter, der er forbundet med uddannelsesaktiviteterne beskrevet i dette katalog. Dertil kommer ophold og forplejning. Ved afbud senere end tre uger før uddannelsesaktivitetsstart betales fuld deltagerbetaling (både opholdsbetaling og kursusgebyr). Studievilkår Nordiske grupper har mulighed for at komme til Dronninglund Slot for at arbejde med egne opgaver forbundet med døvblindhed. Vi stiller bibliotek og arbejdslokaler til rådighed og tilbyder kost og logi til en pris af DKK 1.100,- pr. døgn pr. person i Dertil kommer et overheadgebyr på DKK 50,- pr. person pr. booking. Tilmelding: Rejsetilskud For at facilitere bred nordisk deltagelse til vores aktiviteter giver vi et rejsetilskud til deltagere fra Island og Finland samt Sverige nord for Sundsvall og Norge nord for Trondheim. Dette tilskud er på DKK 2.000,- og modregnes i fakturaen for deltagelse. Rejser arrangeres, bestilles og betales af kursisten/deltageren eller dennes arbejdsplads. Refusionen beregnes ud fra arbejdspladsens adresse og gælder alle deltagere på kurser, konferencer og seminarer afholdt i Dronninglund inklusiv ophold på studievilkår.

5 ADBN i Lund - pre-conference Et godt ældreliv med kombineret sansetab Tirsdag d. 6. november I anledningen af den internationale ADBN-konference i Lund d november 2012, afholder vi d. 6. november en konferencedag, der fokuserer på ældre med døvblindhed. For et par år siden pågik både svenske, norske og danske projekter om ældre med døvblindhed. Kundskab om døvblindhed hos ældre er noget, der burde række langt ud over de gængse kredse, hvor viden om døvblindhed allerede eksisterer. Plejehjem, hjemmeplejere, sygehuse, arbejdsmarked, aktivitetscentre, familier, m.m. ville også profitere af en viden om et dobbelt sansehandicap som døvblindhed. En uvidenhed omkring dette kan drive de ældre i isolation og derved forårsage ensomhed, livsstilssygdomme og forringet livskvalitet. Generel viden om ældre er samtidig noget, vi gerne vil tilføre døvblindefagfeltet. 13:00 13:05 Velkommen ved Nordens Velfærdscenter 13:05 13:45 Om geriatri livskvalitet, livsstil og sundhed hos ældre 13:45 14:00 Pause 14:00 14:45 Om demens 14:45 15:15 Kaffe 15:15 16:15 Et godt ældreliv med dobbelt sansetab 16:15 16:30 Afrunding Konferencen er gratis, og Nordens Velfærdscenter vil være vært ved kaffe og kage. Der kræves tilmelding på vores hjemmeside tilsvarende kurserne i Dronninglund. Tilmeldingsfrist er d. 7. oktober på Både pre-konferencen og hovedkonferencen vil foregå på engelsk. Besøg hovedkonferencens website her: Vi indbyder alle til at deltage og sprede dette ud til andre tværfaglige kontakter rundt i landene. Konferencested: Scandic Star Hotel Glimmervägen Lund Sverige Tlf.:

6 Kursus 235: Ungdomsliv med erhvervet døvblindhed 6 Mål Målet er at sætte specielt fokus på ungdomslivet med erhvervet døvblindhed. Deltagerne skal få en mulighed for at gå i dybden med de faktorer, der er væsentlige for netop den fase. Samtidig er målet, at deltagerne mødes på tværs af Norden og får diskuteret deres nationale tilbud og erfaringer med dette emne. Målgruppe Kurset er stilet mod alle, der vejleder, rådgiver og støtter unge mennesker med erhvervet døvblindhed. Det kan være konsulenter, lærere, pædagoger, audiologer, synspædagoger, psykologer, psykiatere, m.m. Form På kurset vil der være både oplæg og gruppediskussioner. Indhold Ungdomslivet er en tid, hvor identitet dannes og sociale relationer, informationstilegnelse og uddannelse er i højsædet. Når døvblindheden indtræder, kan diagnose, vejledning og hjælpemidler være en støtte, men kan også være direkte angstprovokerende. Vi vil sætte fokus på emner som Identitet Netværk Tidlig eller sen diagnose/tidlig eller sen vejledning Social deltagelse/at være aktiv Familiedynamik Situeret døvblindhed Tekniske hjælpemidler og at ville bruge dem Døvblind som verdensborger Uddannelse Kursusledelse Bente Ramsing Özgur konsulent for børn og unge med erhvervet døvblindhed i Danmark Oplægsholdere vil bl.a. være: Femke Krijger NL, Anja Nielsen DK, Håkan Sikh SE og Bente Ramsing DK. Tidspunkt Kurset afholdes august 2012 Kurset starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 3.300,- i opholdsbetaling. DKK 1.400,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. juni 2012 på:

7 Kursus 236: Kursus om IKT & døvblindhed 7 Mål Nordens Velfærdscenter vil med kurset facilitere, at deltagerne får øget indsigt i og oversigt over IKT-hjælpemidler, som kan anvendes til informationstilegnelse og kommunikation i dagligdagen. Målet er at sætte særlig fokus på brug af teknik og teknologi og deraf følgende tryghed ved tilrettelæggelse af brug af IKT-hjælpemidler. Samtidig er målet, at kurset skal være en mødeplads, hvor deltagerne fra fagområderne erhvervet og medfødt døvblindhed på tværs af Norden kan dele erfaringer med at anvende IKT i døvblindes hverdag. Målgruppe Kurset er rettet mod alle, der underviser, vejleder, rådgiver og støtter mennesker med erhvervet og medfødt døvblindhed. Det kan være lærere, pædagoger, konsulenter, ergoterapeuter og andre der arbejder med at tilrettelægge anvendelse af IKT-hjælpemidler i dagligdagen. Form På kurset vil der være både plenumoplæg og workshops. Der vil blive en produktgennemgang af diverse hjælpemidler med mulighed for at prøve forskellige hjælpemiddelteknologier i samarbejde med kyndige fagfolk, der kan vejlede deltagerne. Indhold Der vil være både fælles forelæsninger om design for alle og workshopoplæg med fokus på særlige behov omkring tilrettelæggelse for kommunikation, tekniske og teknologiske informations- orienterings- og hjælpemidler, der retter sig særligt mod både medfødt og erhvervet døvblindhed. Målet med dette er at fremme mestring, selvstændighed og at udvide interesseområder. Fokusområder: Optimering af brug af udstyr ved at udnytte syn og hørelsesrest. Oplæring i hjælpemidler fokus på at starte tidligt nok. Ansvarsforhold hvem er ansvarlig for oplæring i de forskellige hjælpemidler? Erfaringsudveksling af de forskellige forhold i de nordiske lande. Der er begrænset tilgang til kompetence i forbindelse med oplæring. Oplæring i hjælpemidler kan være en langsigtet proces, særlig i tilfælde med progredierende synsog/eller høretab. Demonstration af: Sarepta multimediebaseret brugergrænseflade til døvblindfødte Skærmlæsere Forstørrelsesprogrammer Talesynteser Læselister Notatværktøjer Skærmlæser og forstørrelsesprogram til mobiltelefon OCR-software (optical character recognition) Læsemaskine Punktprinter Kursusledelse Anders Hermansen, IT-chef ved Eikholt, Norge. Oplægsholdere vil bl.a. være Anders Hermansen NO, Karin Torgerstuen NO, Anne-Merete Tengs NO, Michael Cyrus NO. Tidspunkt Kurset afholdes september 2012 Seminaret starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 3.300,- i opholdsbetaling. DKK 1.400,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. juni 2012 på:

8 Kursus 237: Kursus om taktil sproglighed 8 Mål På baggrund af faglig udveksling på seminarer gennem de sidste to år, er der i det nordiske blevet skabt nye refleksioner og viden om taktil sproglighed hos døvblindfødte personer. Man har taget afsæt i spørgsmålet om, hvorfor der er så få døvblindfødte personer, der udvikler et reelt sprog. Dette kursus har derfor som mål, at på forskellig vis forsøge at belyse og udforske dette forhold og andre nært tilknyttede problemstillinger. Samtidig er målet, at kurset skal være en mødeplads, hvor deltagerne på tværs af Norden får mulighed til at dele erfaringer og udvikle ny viden om taktil sproglighed. Der vil være oplæg fra bl.a. Gunnar Vege NO, Kari Schøll Brede NO og Anja Nielsen DK. Tidspunkt Kurset afholdes d oktober 2012 Kurset starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Målgruppe Kurset henvender sig til alle fagpersoner, der beskæftiger sig med medfødt døvblindhed, og som ønsker at følge med i hvad der sker i tiden i forhold til tanker om taktil sproglighed. Form På kurset vil der være både oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. Indhold Udvikling af sproglig kompetence springer ud af den kultur, man er født ind i, og udvikles gennem nære relationer. Hvordan forholder dette sig for mennesker, der baserer information fra og kommunikation med omverden ud fra et taktilt sind? Hvordan bliver oplevelser og erfaringer lagret og kategoriseret? Der sættes fokus på partnerkompetence og betydning af at dele oplevelser og erfaringer som udgangspunkt for at skabe et fællesskab af forståelse. Hvilke elementer i dette landskab er afgørende for udvikling af taktil sproglighed? Kurset byder ind med en mangfoldig palet af nye tanker og perspektiv som præsenteres via nordiske projekter, refleksioner og praktiske øvelser. Kursusledelse Anja Nielsen, socialpædagogisk konsulent, Center for Døvblindhed og Høretab, Danmark Deltagerbetaling DKK 4.400,- i opholdsbetaling. DKK 1.750,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. juni 2012 på:

9 Kursus 238: Undervisning for mennesker med medfødt døvblindhed 9 Mål Målet er at sætte fokus på underviserrollen og undervisningsbegrebet i arbejdet med mennesker med medfødt døvblindhed. Samtidig er målet, at deltagerne mødes på tværs af Norden, får diskuteret deres nationale tilbud og erfaringer med undervisning og udveksler viden på tværs af Norden. Indhold I et arbejde med mennesker med medfødt døvblindhed, hvor der også er brug for meget socialpædagogisk bistand, kan det være svært at forstå og skille underviserrollen ud fra dette. Hvordan holder man fast i undervisningsbegrebet og undervisningsteorier i dette specielle felt? Hvordan dokumenterer og argumenterer man for undervisningens berettigelse? Er det muligt at udvide uddannelsesmulighederne for denne gruppe mennesker? Hvori består kontinuiteten og forskellene i undervisning af børn, af unge og af voksne og hvordan burde det være? Emner vil være Undervisningsbegrebet i det specielle arbejde Kompetencer og potentialer hvordan observerer man dem, dokumenterer dem og arbejder ud fra dem? Livslang uddannelse børn, unge, voksne Muligheder og begrænsninger i uddannelsestilbud til mennesker med medfødt døvblindhed Kursusledelse Henriette Hermann Olesen, fagansvarlig, Nordens Velfærdscenter Der vil være oplæg fra bl.a. Flemming Ask Larsen DK, Kirsten Schou NO, Torill Gullvik NO og en lærer på skolen på Center for Døvblindhed og Høretab DK. Målgruppe Undervisere og ledere der arbejder med undervisningstilbud for mennesker med medfødt døvblindhed. Form På kurset vil der være både oplæg og gruppearbejde. Tidspunkt Kurset afholdes d november 2012 Kurset starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 3.300,- i opholdsbetaling. DKK 1.400,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. juni 2012 på:

10 Nyt på personalefronten Nordens Välfärdscenter har fått ny direktör 10 Ewa Persson Göransson kommer närmast från tjänsten som generaldirektör på Statens institutionsstyrelse, SiS, i Sverige. SiS bedriver vård av ungdomar och av vuxna missbrukare som inte på egen hand klarar av sitt liv. Ewa Persson Göransson har tidigare arbetat bl.a. som Statssekreterare på Socialdepartementet och som statssekreterare på svenska Utrikesdepartementet med ansvar för nordiskt samarbete. Hon är utbildad journalist och har med i bagaget erfarenhet som reporter och redaktionssekreterare på Sveriges största tidning, Aftonbladet. Ewa Persson Göransson tillträder den nya tjänsten den 1 maj. Ny projektledare Jag är Johan Nyman, finlandssvensk från Åbo, på väg till Jylland i juni. Vid NVC i Dronninglund kommer jag under ett års tid att arbeta med ett projekt för att utveckla e- lärandemoduler för personal inom dövblindområdet. Mitt ämnesområde är informationsbehandling, och jag har sedan 12 år tillbaka arbetat med e-lärande, på både universitets- och skolnivå (andra stadiets utbildning). De senaste åren har jag planerat IT-fortbildning (videreuddannelse) för vuxna i arbetslivet, mestadels lärare. I arbetet vid NVC ser jag fram emot att få kombinera bekant med helt nytt - att få tillämpa mina erfarenheter inom e-lärande och projektverksamhet i det nya sammanhang som dövblindområdet innebär för mig. Farvel til Helle Bang efter otte år Man må kun arbejde på nordisk kontrakt i otte år, og i sommeren 2012 må Helle derfor søge nye græsgange efter at have styret NUD og NVCs økonomi under en række forskellige chefer. I tillæg til dette har Helle også deltaget aktivt i arbejdet for især døvblindblevne i forhold til kursusplanlægningen og netværksarbejdet senest i SNED-gruppen. Helles store overblik og sans for detaljer vil blive savnet. Det samme vil hendes friskbagte boller og meget andet. Kollegaerne ønsker hende al held og lykke i fremtiden.

11 Nye udgivelser på døvblindeområdet Om børn med medfødt døvblindhed På baggrund af DbI s verdenskonference om døvblindhed i Brasilien 2011, udgiver Nordens Velfærdscenter et inspirationshefte med den mundrette titel Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering hos børn med døvblindhed. Heftet kan bestilles på vores hjemmeside fra d. 22/4 2012, hvor det officielt lanceres på NVC s nordiske konference i Oslo. Hans Erik Frölander dokumenterer, hvorfor man med fordel kan «gaffla» (skyde sig ind på målet), når man skal udrede et barn med medfødt eller tidligt indtrådt døvblindhed. Jude Nicholas beskriver bl.a. neuroplasticitet hjernens evne til at omorganisere sig og kompensere for ændringer. Noget tyder på, at døvblindes hjerner vil kompensere for det dobbelte sansetab ved yderligere udvikling af den taktile sans. Anne-Grete Barlaug, har interviewet Johanna Monasterios, mor til konferencens yngste deltager: Kamilla, en lille døvblind pige fra Venezuela. Interviewet giver et indblik i livet med døvblindhed i et område af verden, vi ikke hører særlig meget til i døvblindefeltet i Norden. Livsomstilling ved erhvervet døvblindhed Som kulmination på et treårigt projekt blev bogen Livsomstilling ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid udgivet som et samarbejde mellem SNED-gruppen og Nordens Velfærdscenter. SNED står for Skandinavisk Netværk om Erhvervet Døvblindhed, og gruppens medlemmer er Ann-Christine Gullacksen, Lena Göransson, Gunilla Henningsen Rönnblom, Anny Koppen og Anette Rud Jørgensen. Til udgivelsesreceptionen i november 2011 deltog 100 mennesker fra hele Skandinavien. Hver eneste stol i salen var besat, og der var en venteliste på over 20 mennesker. Det understreger emnets relevans, og vi har kun fået positive tilkendegivelser fra folk, der har læst bogen. Bogen findes på både dansk, norsk, svensk og engelsk. Det er Regionsenteret ved Andebu Døvblindesenter, der har financieret den engelske version. Bøgerne er udgivet af Nordens Velfærdscenter og kan enten downloades eller bestilles trykt på 11 Heftet indledes af en journalistisk opsamling af konferencen af redaktør Lasse Winther Wehner. Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering hos børn med døvblindhed Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte LIVSOMSTILLING Fremtiden vil jeg ikke tænke Nu lever jeg igen, selv om på. Jeg må få dagen i dag det indimellem er hårdt. til at fungere. Dokumentation fra den 15. verdenskonference om døvblindhed i São Paulo, Brasilien, 2011 Man bliver sårbar, når man får afslag på noget, som kunne gøre en stærkere. 1 ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid 1

12 Slotsgade 8 Tel En institution under DK-9330 Dronninglund Tel Nordisk Ministerråd

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation?

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2013 Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Ledelse i servicetilbud

Læs mere

Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2012

Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2012 Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2012 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2012 Døvblindes hverdag - NK12 Familierelationer og erhvervet døvblindhed Om stress, ressourcetab og psykiske følger

Læs mere

Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013. Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed

Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013. Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog efterår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013 Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed Kropslig aktivitet med mennesker med

Læs mere

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 KURSKATALOG FÖR DÖVBLINDPERSONAL 2015 Utgiven av Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org maj 2015 Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson Grafisk produktion: Victoria

Læs mere

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid LIVSOMSTILLING Nu lever jeg igen, selv om det indimellem er hårdt. Fremtiden vil jeg ikke tænke på. Jeg må få dagen i dag til at fungere. Man bliver sårbar, når man får afslag på noget, som kunne gøre

Læs mere

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid

LIVSOMSTILLING. ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid LIVSOMSTILLING ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed et indre arbejde over tid Ann-Christine Gullacksen Lena Göransson Gunilla Henningsen Rönnblom Anny Koppen Anette Rud Jørgensen Udgivet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

årsberetning 2009 Konsulentområdet

årsberetning 2009 Konsulentområdet årsberetning 2009 Konsulentområdet Indhold Indledning... 3 Tendenser indenfor konsulenternes rådgivningsområde i 2009... 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Om konsulentordningen for mennesker med døvblindhed....

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere