TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN"

Transkript

1 TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN 1

2 INDHOLD KOLOFON Masterplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard I/S, byplankonsulenter, arkitekter maa 2

3 Baggrund for masterplanen 4 Sampil med omgivelserne 6 Stien gennem Esbjerg 8 Forbindelsen som oplevelse 10 Udvikling af områderne langs Idrætsstien 12 Tovværks- og idrætsparkområdet 14 Tovværket 22 Idrætsbyen 30 Etapeplan 40 3

4 BAGGRUND FOR MASTERPLANEN Afgrænsning af Masterplanen for Idrætsparken og Tovværksgrunden samt planens fokusområde. Baggrund for masterplanen Arbejdet med masterplanen er igangsat af økonomi- og Kultur & fritidsudvalget den 7. juni Baggrunden for masterplanen er et ønske om en ny samlet udviklingsplan for området, som indfatter Tovværksområdet, der tidligere var planlagt til en multiarena samt en planlagt udvidelse af Handelskolen og Idrætsområdet, hvor Blue Water Arena er det seneste større nyanlæg. Masterplan skal skabe en dynamisk fremtidssikret ramme for udvikling, og at der skabes en høj grad af synergi-effekter mellem de mange nuværende og fremtidige funktioner og aktiviteter i området. Visionen er at bidrage til et inspirerende, spændende og levende område med uddannelse, idræt, friluftsliv, kulturtilbud, livsstilsaktiviteter mm. i tæt forbindelse til universitets-campus, skov og park, samt i øvrigt at integrere området med den omgivende by. Masterplanen bygger på den overordnede struktur, som er fastlagt i den gældende Helhedsplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet, tiltrådt af Esbjerg Byråd 7. april

5 Tovværks- og idrætsparkområdet Tovværks- og idrætsparkområdet er Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. Det er her byen borgere mødes for at se store idrætskampe, dyrke idræt eller gå i biografen. Idrætsparken Idrætsparken anvendes af eliteidrætten i Esbjerg, og fl ere af byens idrætsforeninger har deres træningsbaner og klubfaciliteter i området. I idrætsparken ligger atletikstadion, Blue Water Arena, skøjtehaller og Stadionhallen. Cricketbanen, tennisanlægget, atletikkens kastegård og den idrætsfælleden med træningsbaner ligger i afgrænsede grønne rum omgivet af træer. Idrætsparken er omgivet af skov og træbeplantninger, der sætter en naturskøn ramme om områdets aktiviteter. Tovværket Området er centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. På grunden, hvor der tidligere lå en tovværksfabrik ligger i dag Esbjerg Handelsskole, Esbjerg Vandrehjem, Kollegie, administration for Sport og Eventpark Esbjerg, Svømmestadion, gocart, biograf, fi tness og Esbjerg Kommunes sundhedscenter. Herudover ligger der en industrihal, der ikke længere er i funktion. Med handelsskolens planlagte udvidelse, hvor en ny hovedindgang kan skabe adgang fra Tovværksområdet, vil området være et omdrejningspunkt for ungdomsuddannelser og ungdomskultur. Samtidig skal området stadig henvende sig til hele byen og alle aldersgrupper. Centralt i området ligger en parkeringsplads for områdets mange brugere. I områdets nordlige del ligger en tidligere campingplads, der med sine store gamle træer er en grøn oase i området. Dele af den tidligere campingplads anvendes til ekstra parkering. Det grønne nærområde Området ligger omgivet af store natur- og parkområder. Mod nord-øst ligger Vognsbølparken. En bypark med søer, kanaler og store plæner, der blandt andet anvendes til byfester, cirkus og store koncerter. Mod vest ligger Strandskoven og Mågehøj. Fra Mågehøj er der forbindelse til Esbjerg Strand og vid udsigt over havet, stranden, havnen samt over Tovværks og idrætsområdet. 5

6 SAMSPIL MED OMGIVELSERNE Tovværks- og idrætsparkområdet indgår i esbjergs grønne struktur Mødestederne i Esbjerg Tovværks- og idrætsparkområdet ligger centralt placeret med forbindelse til eng, skov og strand. Området ligger i relativ kort afstand fra alle dele af byen. Fra Rørkær til Guldager. Området er med sin placering og mange aktiviteter et naturligt samlingspunkt for idræts- og fritidsaktiviteter i Esbjerg. Hvor Esbjerg Bymidte er det klassiske bycenter med torv og handelsgader, er Tovværks- og Idrætsparkområdet sammen Esbjerg Strand og Campus-området Esbjergs andet centrum. Centrum for idræt, motion, fritidsaktiviteter og ungdomskultur. Bymidten Bymidten lever i butikkernes åbningstid og henvender sig med fokus på handel og kultur primært til et voksent publikum. Campus Campusområdet er omdrejningspunktet for uddannelse og forskning i Esbjerg og Vestjylland. Her ligger Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Esbjerg Højskole, kollegie og skolehjem med voksenuddannelse. Campusområdet er primært en arbejdsplads, hvor liv og aktivitet er koncentreret i dagtimer på hverdage. Esbjerg Strand På gode sommerdage er kysten et vigtigt sted for byens fritidsliv. På årets øvrige dage er stranden et udfl ugtsmål for gåture og andre aktiviteter langs vandet. Esbjerg Strand er under omdannelse med forslag om ny lystbådehavn, badeanstalt, kunstmuseum og en ny erhvervspark, der vil gøre området til et intensivt besøgsmål alle dage, året rundt. 6

7 Centrum for ungdom og aktiv fritid Samlet er Esbjerg Strand, Campusområdet, Idræts- og Tovværksområdet et vigtigt centrum for fritidsaktiviteter, uddannelse, ungdom og store begivenheder i Esbjerg. Mødesteder i Esbjerg Tovværksområdet og Idrætsparken anvendes med de mange klubaktiviteter, private tilbud og selvorganiserede fritidstilbud af et bredt udsnit af byens borgere. Samtidig betyder de mange fritidsaktiviteter, at området er aktivt og et besøg værd i både dag og aftentimerne. Det byliv og potentiale, området har som fritidens og ungdommen bycentrum, kan understøttes og udvikles, så områdets mange funktioner kan skabe synergi og sikre grundlag for nye fritidstilbud til Esbjerg. 7

8 STIEN GENNEM ESBJERG Tovværket og Idrætsparken samler byen Idrætsstien samler Esbjerg Universet Uddannelse Campus Friluftsliv Sø- og strandsport Esbjerg Strand Bjerget Idrætstorvet Idræt- og fritid Esbjerg Strand Tovværksog idrætspark området Tovværket Bymidten Udviklings- og omdannelsesområde Strandby Plads Udviklings- og omdannelsesområde Esbjerg Bymidte 8

9 En ny forbindelse Tovværket og Idrætsparken er ankerpunkt i et nyt stisystem- Idrætsstien, der forbinder bymidten med universitetet og stranden. Strandby Plads Strandby Plads kan udvikles til et fremtidigt forbindelsesled mellem Tovværks- og idrætsparkområdet og Esbjerg Bymidte. Universet Centralt i Campus-området ligger Universet. En grønning, der fungerer som fælles mødested for områdets studerende, ansatte og beboere. En række nye markante byrum understøtter den nye stiforbindelse og markerer stiens forløb gennem byen. De nye byrum udgør pladser, parker, bjerglandskaber samt idrætsanlæg og rummer forskellige aktiviteter og funktioner med varierende bylivsintensitet. Nye udviklingsområder Stiforbindelsen og de nye byrum kan på længere sigt danne udgangspunkt for udvikling af byområder og landskabsrum langs ruten. De enkelte områder udvikles med hver deres funktioner og karakteristika. Strandby Plads kan udvikles som Esbjergs store markedsplads og udstillingsvindue for byens virksomheder fra fødevarer til off-shore industri. Pladsen vil være indgang og centrum for en fremtidig byudvikling på de nuværende erhvervs- og havnearealer. Tovværkspladsen En ny urban aktivitetsplads, der samler og giver adgang til alle uddannelses- idræt- og fritidstilbud i tovværksområdet. Idrætstorvet Idrætstorvet er hovedindgangen til de mange idrætstilbud i Idrætsområdet og modtagelsesplads for publikum ved store idrætsbegivenheder i Blue Water Arena og på festpladsen. Bjerget i Esbjerg Et bjerglandskab af overskudsjord med udsigtspunkt, skibakke, cykelbane og amphi-scene med havet som bagtæppe vil være et nyt landmark i Esbjerg Strandpladsen Den maritime Strandplads er samlingspunkt for en fremtidig udvikling af Esbjergs Strand med nye søsportsaktiviteter, og kunstmuseum. 9

10 FORBINDELSEN SOM OPLEVELSE Steder på ruten Stederne på ruten Universet Universet Centrum for uddannelse og forskning Kollegie Attraktioner der leder på vej Det er de små og store oplevelser, der leder vej og skaber forbindelse gennem byen. Idrætsstien forbinder eksisterende attraktioner med nye, så de sammen gør turen gennem byen til en oplevelse. Esbjerg Strand Fugletårn Bjerget i Esbjerg Centrum for friluftsliv Skulpturpark Søerne Udsigtspunkt Amphi-scene Cricket Idrætstorvet Plads til store begivenheder Gryden Festpladsen Kunstmuseum Badeanstalt Strandpladsen Centrum for søsport, strandsport og friluftsliv Vartegn Træklatring Handelsskole Træningsklubfaciliteter Tennis Tovværket centrum Tovværket for fritidsaktiviteter Idræts college 10

11 Motionsmotorvejen Idrætsstien som motionsmotorvej Guldager Kjersing Motionsmotorvejen Idrætsstien kan udvikles til et net- EUC Vest værk af motionsstier, der giver hele byen let adgang til naturen, Tovvær- Sædding Campus ket og Idrætsparken. Det eksisterende stinet i Esbjerg Hjerting Søen Søer suppleres med nye stier, der giver forbindelse til byens mange destinationer. Nogle stier kan dedikeres til løb, an- Højskolefælled dre til cykler eller rulleskøjter og der Esbjerg Strand Idrætsstien Bjerget Blue Water Festplads Stormgade Spangsbjerg Skolen kan opsættes lys langs bestemte ruter, så de kan bruges året rundt. Løberute Strandstien Træningssti Cykelbane Skatersti Eventpromenade Kyst- og klevestien Tovværket Strandby Plads Kirkegade Forbindelser til bymidten 11

12 UDVIKLINGSSTRATEGI FOR OMRÅDERNE LANGS IDRÆTSTIEN Områderne Nørreskoven Campus-området Campusområdet kan udvikles og fortættes med kollegie, undervisningsbyggeri og forskning. Centralt i Campus ligger Universet. En grønning, der fungerer som fælles mødested for områdets studerende, ansatte og beboere. Ådalen Teknik Strandskoven Parkbyen Idrætsfælled Campus Vognsbølparken Parken fastholdes som Esbjergs store bypark med plads til byfester, cirkus og koncerter. Parken er med sine søer, skulpturpark, legeplads, bakker og mange små og store landskabsrum byens refugium, der kan indtages og bruges af alle. Bjerget i Esbjerg Vognsbølparken Esbjerg Strand Idrætsbyen Idrætsfælleden Fælleden er dedikeret idrætten med træningsbaner til eliteidræt og amatørforeninger. Nye stiforbindelser åbner området for byens borgere og skaber forbindelse til Strandsko- Tovværket ven, Vognsbølparken, Idrætsbyen og Tovværket. 12

13 Motionsmotorvejen Strandskoven Strandskoven kan udvikles med nye løbestier og idrætsaktiviteter, der med skoven som ramme, vil få en ny dimension lagt til idrætsoplevelsen. Parkbyen I Vognsbølparken overfor Kollektivhuset kan arealerne, der tidligere blev anvendt af beredskabet omdannes til et nyt grønt bolig- og institutionsområde i tæt kontakt med skoven og Vognsbølparken. Området kan udbygges med seniorboliger og plejeboliger som en udvidelse af plejeboligerne i Kollektivhuset. Daginstitutionen, der i dag er placeret ved Grådybet, kan samtidig integreres i den nye boligbebyggelse. Bjerget i Esbjerg Mågehøj kan udvikles til et nyt udflugtsmål i Esbjerg. Et bjerglandskab af overskudsjord med udsigtspunkt, skibakke, cykelbane og scene med havet som bagtæppe vil være et nyt landmark i Esbjerg. Med Bjerget i Esbjerg som centrum udvikles et nyt område, hvor pladskrævende fritids- og idrætsaktiviteter kan få rum til udfoldelse og supplere anlæggene Idrætsbyen og på Idrætsfælleden. Grusbaner til træning kan bruges til ekstra parkering ved store begivenheder. Ådalen Ådalen kan udvikles som natur og friluftsområde med nye løbe-, vandre- og cykelstier. Langs søen og vandløbet kan etableres fugletårne, udsigtsplatforme og shelters, hvorfra man kan opleve dyrelivet langs åen. Esbjerg Strand Ved Esbjerg Strand kan udvikles et nyt søsportscenter med rosport, lystbådehavn og badeanlæg. Her vil det også være muligt at etablere caféer i sommerhalvåret. Det nye søsportscenter og en fremtidig placering af Esbjerg Kunstmuseum ved stranden bliver samlingspunktet for en ny byudvikling på havnens arealer. Idrætsbyen Idrætsbyen er samlingspunktet for idræt i Esbjerg og kan fortsat udbygges med træningshal og faciliteter for idrætsforeninger og eliteidrætten. En ny multibygning samler de eksisterende haller og fungerer som fælles foyer, hvor der er adgang til omklædning, café og klublokaler. Nye aktiviteter skal sammen med Idrætsstiens eksisterende aktiviteter skabe mere byliv i området. Tovværket Tovværket kan udvikles som centrum for fritidsaktiviteter med fl ere selvorganiserede, kommercielle og eksperimenterende fritidsaktiviteter, café og mulighed for udstilling og koncerter i tilknytning til de eksisterende aktiviteter i området. Udbygning af Handelsskolen og ungdomsboliger kan sikre et grundlag for mere liv og aktivitet i området. 13

14 TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET 14

15 Ankomststrøget 15 NORD Forbindelse til Campus Forbindelse til bjerget og Esbjerg strand Idrætsbyen Tovværksparken Idrætsstien Handelsskole hovedindgang Forplads Skovparkering Eventbane Tovværket Tovværkspladsen

16 STIEN OG FUNKTIONERNE Idrætsstien som byrum Idrætsstien samler Tovværket og Idrætsbyen Idrætsstien Den nye stiforbindelse kan blive det samlende element i det fremtidige Tovværks- og Idrætsparkområde. Idrætsstien vil åbne området op for nye besøgende og give fl ere adgang til idræts- og fritidstilbud. Idrætstorvet Kløften Tovværksparken Tovværket Samtidig vil en åbning af de mange hegn, der opdeler området i mindre adskilte rum gøre det lettere at færdes gennem området og opleve de mange idræts- og fritidsaktiviteter, der udfolder sig her. Stien udformes forskelligt afhængigt af omgivelserne. Igennem Idrætsbyen har stien karakter af et tæt urbant byrum. En kløft mellem bygningerne med trænings- og parkourbane, der fl ytter træningen udenfor og gør passagen gennem idrætsbyen til et udfl ugtsmål i sig selv. I Tovværksparken slynger stien sig mellem de eksisterende træer og forbinder opholdssteder og aktiviteter. I Tovværket ender stien i Tovværkspladsen, hvor den fl ettes ind i mellem pladsen aktiviteter og parkeringspladser og videre ud til Grådybet. 16

17 Udflugtsmål langs stien Idrætsstien som byrum Nye aktiviteter understøtter Idrætstien Trætop klatring Handelseskole skoleplads Boldbane Open Air Bio Squashbane Søen som mødested Parkour / træningsbane Klatrevæg Åbne facader giver indblik til aktiviteter langs stien Parkour / træningsbane Treetop Hotel Aktiviteter på parkeringsplads Parkour / træningsbane Søen som udflugtsmål Legeplads Det er ønsket, at det grønne strøg gennem området og nærheden til naturen skal bevares. Derfor samles fremtidige byggemuligheder sammen med de eksisterende haller i Idrætsbyen og i Tovværksområdet. En fortæning af området skal sikre, alle de nuværende aktiviteter og fritidstilbud fortsat kan ligge i Tovværksog idrætsparkområdet sideløbende med, at der skabes mulighed for mere idræt, bedre træningsforhold og nye fritidstilbud. For at sikre, at området henvender sig bredt til alle befolkningsog aldersgrupper, kan der som supplement til de eksisterende idræts- og fritidstilbud i området anlægges en række nye selvorganiserede fritidstilbud langs stien. Eventspot Udstilling, koncert 17

18 VEJADGANG OG PARKERING Fremtidig vejadgang til området Gl. Vardevej Hverdag Adgang til Tovværks- og idrætsparkområdet sker fra Gl. Vardevej og Grådybet, hvorfra stikveje fører til parkeringspladserne. Sædding Strandvej Gravlundvej Ny vejforbindelse skal sikre let adgang til parkering ved store begivenheder Parkvej Vognsbøl Engvej Spangsbjerg Kirkevej For at sikre alle områdets funktioner og aktiviteter en optimal parkeringsdækning med kort gangafstand fra parkeringspladsen, fordeles parkeringen på en række pladser i tilknytning til de enkelte funktioner. For at mindske trafi kbelastningen igennem området er der ikke direkte forbindelse mellem de enkelte parkeringsområder. P P Træningsbaner fungerer som parkering ved store begivenheder Adgang til parkering sker via stikveje fra Gl. Vardevej og Grådybet P P Begivenheder Ved særlige begivenheder som store kampe, koncerter mv. kan Vognsbøl Engvej åbnes frem til Sædding Strandvej og gøre det let for områdets mange besøgende at cirkulere og parkere på midlertidige parkeringspladser på træningsbanerne, der ligger umiddelbart nord for Bjerget. Der kan i området etableres min nye p-pladser. Motionsmotorvejen sikrer de besøgende let vej til stadion gennem Strandskoven. P P P P Grådybet 18

19 Hævede flader kan med belægning og lyssætning markere adgang til Tovværks- og Idrætsparkområdet Større synlighed Tovværks- og Idrætsparkområdet kan i forhold til omkringliggende veje synliggøres med en række skulpturelt udformede hævede fl ader, der vil markere adgangsvejene til området. De markerede fl ader anlægges ved indkørsler fra Gl. Vardevej, Grådybet og Vognsbøl Engvej. Fladerne kan udformes med eksempelvis stenbelægninger, lyssætning, kunstværker eller klatremøbler. Hvor motionsmotorvejen krydser vejene, kan der etableres hævede fl ader, der udover deres hastighedsdæmpende funktion vil vise vej til området for de bløde trafi kanter og markere Motionsmotorvejens forløb gennem byen 19

20 VEJADGANG OG PARKERING Nuværende parkeringsmuligheder i Idræts- og Tovværksområdet Parkering i nærområdet Der kan anlægges 190 nye parkeringspladser, der delvist overdækkes af nyt boligbyggeri, hvor Thermoplasthallen i dag er placeret. Disse pladser skal betjene Rybner s samt nye og eksisterende funktioner i området. Samtidig betyder udbygningen af Rybner s at antallet af mulige P-pladser vest for skolen reduceres fra 160 til Den nuværende parkeringsplads i Tovværket omlægges med nye opholdsarealer og byrum. Antallet af p-pladser fastholdes på ca Skovparkeringen omlægges, så det indre grønne rum friholdes for parkering. Antallet af p-pladser fastholdes på ca Parkeringen anlægges i grus/græs og kan lukkes af, så området kan forbeholdes rekreative aktiviteter. Samlet forøges antallet af parkeringspladser i Tovværksområdet med 140 til samlet Parkering i dag Terrænforskellen i Tovværksområdet gør det muligt at etablere en parkeringskælder med yderligere 90 parkeringspladser under boldbanen, der ligger nord for Thermoplasthallen og biografen. Parkeringen vil ligge i niveau med parkeringen på Thermoplast- 20

21 Fremtidige parkeringsmuligheder i Idræts- og Tovværksområdet grunden og adgang herfra. Etablering af 90 parkeringspladser under boldbanen vil muliggøre, at skovparkeringen kun tages ved store begivenheder, så Tovværksparken kan forbeholdes rekreativ anvendelse Den foreslåede parkering under boldbanen er ikke medregnet i det samlede antal parkeringspladser. Der etableres 240 parkeringspladser i den tidligere kastegård i Idrætsbyen samt 40 pladser syd for Blue Water Arena. Det giver en forøgelse af parkeringskapaciteten i Idrætsbyen fra 90 til Samlet forøges antal P-pladser i området fra 610 til 980. Herudover er der mulighed for at forøge antallet af parkeringspladser øst for Atletikstadion fra 105 til Parkering i fremtiden Der vil være mulighed for dobbelt udnyttelse af parkeringskapaciteten i området, da mange fritidstilbud og ungdomsboliger har størst behov for parkering i aftentimer, hvor handelsskolen benytter parkeringspladserne i dagtimerne. En undersøgelse af parkeringen i området kan afklare det præcise behov for parkeringspladser. 21

22 TOVVÆRKET 22

23 NORD MÅL 1:2.000 Tovværksparken Idrætsstien Handelsskole hovedindgang Forplads Skovparkering Eventbane Scene Lund Tovværkspladsen Ankomststrøget Tovværket Micro-gokart Kollegiehave Eventspot 23

24 TOVVÆRKET Forudsætninger for udvikling af Tovværket FUNKTION: ANKOMSTPLADS SEKUNDÆR: OPHOLD; EVENTS PRÆMIS: HANDELSSKOLEN FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: PARKERING; AKTIVITETER PRÆMIS: EKSISTERENDE NATUR FUNKTION: OVERGANG SEKUNDÆR: TRIBUNE PRÆMIS: LANDSKAB FUNKTION: BEBYGGELSE SEKUNDÆR: NATUR; PARKERING ;PRÆMIS: EKSISTERENDE NATUR Stedets forudsætninger Det er ønsker til nye anvendelser i området, mere parkering tæt på nye og eksisterende funktioner samt områdets bevaringsværdige natur, der er forudsætning for udvikling og udformning af Tovværket. Tovværksparken, den tidligere campingplads, kan friholdes for bebyggelse, og Idrætsstien gennem parken anlægges med et forløb, der sikre, at områdets store træer bevares. FUNKTION: UDBYGNING SEKUNDÆR: PARKERING; OPHOLD PRÆMIS: HANDELSSKOLEN FUNKTION: PARKERING/BYGNING SEKUNDÆR: ANKOMST; OPHOLD PRÆMIS: FORBINDELSE FUNKTION: OPHOLD SEKUNDÆR: SPORT; AKTIVITETER PRÆMIS: GRØN FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: PLADS; OPHOLD PRÆMIS: BRUGEREN FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: PLADS; FORBINDELSE PRÆMIS: BIL Tovværkspladsen friholdes for bebyggelse og rummer parkering for Tovværkets nuværende funktioner og nye aktivitetssteder og opholdsarealer for områdets institutioner, virksomheder og fritidstilbud. Fortætning Tovværket byder på oplevelser som badeland, biograf, fitness og gocart. En fortætning af området med nyt Idrætcollege og ungdomsboliger kan sammen med udvidelsen af handelsskolen med til at skabe mere byliv og dermed grundlag for flere nye brugere af Tovværkets tilbud. 24

25 Pladsen som mødested Parkering med flere funktioner Vandelementet som samlingspunkt Fladen som mulighedernes land Fortætning af Tovværket Planlagt udvidelse af Handelsskolen Mulighed for udbygning af vandrehjem og turisme Der kan i området placeres eksperimenterende nye idrætstilbud, udlejning af cykler, heste, idrætsudstyr, mindre butikker, caféer, spisesteder og fritidstilbud som bowling eller lignende. Et nyt eventspot mellem biografen og Sisal City er en ny mulighed, hvor frivillige ildsjæle kan afholde koncerter, udstillinger eller andre begivenheder for et større publikum. Ungdomsboliger, idrætscollege og nye fritidstilbud Om- og udbygning af eksisterende bygninger med nye fritidstilbud og eventspot Turisme En udvidelse vandrerhjemmet med værelser, der ligger i eller direkte ud til trækronerne i Tovvæksparken vil give et nyt besøgsmål og skabe grundlag for nye aktiviteter i området, der understøtter aktiv byferie i Esbjerg. Der kan i Tovværksparkens store træer etableres et træklatringscenter, der sammen med let adgang til andre aktiviteter som mountainbike, løb, parkour og sejlads ved Esbjerg Strand kan tiltrække turister til byen. 25

26 TOVVÆRKET Trætop Hotel Primære bevægelseslinjer Kilen - ny parkering Nærhedsparkering Bevægelsesretning - lette trafikanter Skovparkeringen En omlægning af skovparkeringen i Tovværksparken, gør det muligt at skabe et nyt grønt rum omkring en sø, der kan fungere som et rekreativt mødested i skoven. Tovværkspladsen Tovværkspladsen deles i tre afsnit. den nuværende parkeringsplads fastholdes som parkering til de omkringliggende fritidstilbud, hvor parkeringen udformes som shared space med biladgang på de bløde trafikanters præmisser. Parkeringen opdeles af mindre byrum, der i funktion og udformning knytter sig til de fritidsaktiviteter og virksomheder, der ligger rundt om pladsen. Arealer nord for biografen udgør en grøn pause i Tovværkspladsen med plads til boldspil og open-air biograf i sommerhalvåret. Handelsskolens nye Hovedindgang kommer til at ligge ud mod Tovværkspladsen. Den vest- 26

27 Søen som samlingspunkt Det multianvendelige pladsmøbel Belægningen som møbel beplantningen som møbel Områdets aktiviteter skal med nye steder præge Tovværkspladsen Skovsøen Trætop Hotel lige del af pladsen anlægges som forplads til Handelsskolen med kiss and ride, opholdsmuligheder for eleverne og samlingssted ved udendørs arrangementer. Byggemuligheder Masterplanen giver udover den kommende udvidelse af Rybner s mulighed for nybyggeri i Tovværksomnrådet. Skoleplads Open Air Bio Udefitness Byrum afspejler naboskab Lund Café Idræts- og fritidsinfo I den viste volumenmodellen af området er der anvist mulighed for nybyggeri med et samlet etageareal på m². Heraf m² i tårnbebyggelsen, hvor Thermoplasthallen i dag ligger. Udvidelsen af Rybner s er ikke inkluderet i etagearealet. Eventspot 27

28 TOVVÆRKET Gl. Vardevej Principsnit gennem Tovværkspladsen fra Gl. Vardevej til Rybner s Gymnasium Tovværkspladsens møblering? Parkering Fortætning Nye aktiviteter Beplantning Overdækket plads Siddemuligheder Fritidsaktiviteter Den grønne plæne Landskab 28

29 Shared space med parkering og fritidsaktiviteter Boldbane / open air biograf klippelandskab siddepladser Forplads Mulig parkering under terræn Samlingssted / udeauditorium Rybner s Gymasium Tovværkspladsens møblering Aktiviteter og opholdssteder, der knytter sig til Tovværkets forskellige institutioner og virksomheder indarbejdes i Tovværkspladsen. Det er vigtigt med forskellige byrum, der udfordrer og opfordrer til udfoldelse i området. Tovværkspladsen udformes som shared space, hvor bilerne har adgang på de bløde trafikanters præmisser. Møbleringen af Tovværkspladsen giver et hierarki som tilgodeser parkeringsønsker og skaber relationer mellem trafik og byliv. Fleksible områder giver mulighed for spontane arrangementer. Rekreative pladser der opfordrer til afslapning og fordybelse. En overdækket plads skaber mulighed for andre former for udfoldelse og det tilfældige møde. Oplevelsen af byliv styrkes gennem åbne / aktive facader, der skaber kontakt til pladsens aktiviteter. En åben grøn flade skaber rum for fx større arrangementer i den bynære kontekst af fx Handelsskolen eller Open Air arrangementer. En landskabelig bearbejdning af terrænet åbner for anderledes siddemuligheder og oplevelser, mens de kan fungere som tribune for aktiviteter. 29

30 30

31 NORD MÅL 1:2.000 Kiss n ride busparkering Forbindelse til Campus Forbindelse til bjerget og Esbjerg strand Ankomstplads Boksering Basketbane Sænket boldbane Skywalk Kiss n ride Idrætsbyen Ishockeyhallen Cricketpladsen VIP parkering Busparkering for gæstepublikum 31

32 IDRÆTSBYEN Forudsætninger for udvikling af Idrætsbyen FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: BIL Stedets forudsætninger Det er ønsker til nye idrætsfaciliteter, krav om parkering tæt på nye og eksisterende funktioner, hensynet til de smukke landskabsrum, der omgiver området samt et ønske om mere udadvendte og selvorganiserede aktiviteter i området, der er forudsætninger for udvikling og udformning af Idrætsbyen. FUNKTION: UDBYGNING HAL SEKUNDÆR: IDRÆTSFACILITETER PRÆMIS: SPORT FUNKTION: ADGANG SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: SPORTSGÆSTER FUNKTION: ANKOMSTPLADS SEKUNDÆR: AKTIVITETER; AFSÆTNING PRÆMIS: SPORTSGÆSTER Anvendelse Idrætsbyen anvendes i dag primært af eliteidræt og idrætsklubber, der træner i området. Både klubberne og eliteidrætten skal have mulighed for at udvikle sig i området med nye lokaler, trænings-, omklædningsog klubfaciliteter. Nuværende aktiviteter kan fastholdes i området. FUNKTION: ADGANG SEKUNDÆR: IDRÆTSFACILITETER PRÆMIS: IDRÆTSUDØVER FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: AKTIVITETER PRÆMIS: ALM. BORGER Nye tilbud til selvorganiseret idræt vil være med til at gøre området tilgængeligt for byens borgere. FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: BUS Fortætning Fremtidig bebyggelse koncentreres omkring de eksisterende idrætshaller, så en udvikling af området 32

33 Pladsen som udfordring Stien som træningsbane Facaden som klatrevæg Fortætning af Idrætsbyen kan ske med respekt for de særlige landskabsrum der omgiver tennisbanerne, cricketbanen og idrætsfælleden. Udbygning af tribune Udbygning af Stadionhallen Idrættens hus - multihal Ny forbindelse til Lounge i BWA Ny fælles foyer Idrættens Hus Med en sammenkobling af de eksisterende træningshaller til håndbold, tennis, curling, skøjteløb og ishockey, kan der etableres en ny multihal, der under et tag rummer boldbaner, gynmnastik, kampsport, nye omklædningsfaciliteter, klublokaler samt foyer til store arrangementer og café. Den enkelte træningsanlæg kan opføres som selvstændige lokaler eller integreres i foyeren. Idrættens Hus kan opføres tilpasses og udbygges i flere etaper, efterhånden som behovet for nye faciliteter opstår. Idrættens Hus åbner sig ud mod Kløften, som bliver det samlende strøg gennem Idrætsbyen. Syd for foyeren kan der anlægges en solterrasse, der kan blive et velbesøgt mødested for idrætsudøvere i sommerperioden. Terrassen kan samtidig fungere som tilskuer- 33

34 IDRÆTSBYEN Idrætten samles under et tag i Idrættens Hus De primære bevægelseslinjer i området plads for en ny Center Court på tennisanlægget, der kan udvides med 4 baner i tilknytning til det eksisterende anlæg. Med en sammenkobling af områdets haller til et hus, vil det i fremtiden være lettere at udnytte bl.a. omklædningsfaciliteter og afholde store arrangementer i Idræts Byen. Nærhedsparkering Bevægelsesretning - lette trafikanter Idrættens Hus vil skabe en samlet ramme om idrætten og blive mødestedet for byens mange idrætsudøvere. En ny træningshal i Idrætsbyen kan samtidig fungere som idrætshal for Handelsskolen, der ligger umiddelbart syd for Idrætsbyen. Skywalk I forbindelse med, at Stadionhallen ombygges og udvides med flere tilskuerpladser og bedre publikumsfaciliteter, kan der mellem Stadionhallen og ishockeyhallen, der begge har mange store publikumsarrangementer, etableres en ny overdækning, der åbner for publikumsadgang til de to haller fra Idrætsstien og en gangforbindelse mellem hallerne og loungen i Blue Water Arena i første sals højde. 34

35 Pladsen som udfordring Pladsen som træningsrum Nye byrum samler områdets funktioner Trænings- og parkoursti Idrætsstiens forløb gennem Idrætsbyen udformes som et urbant klippelandskab - Kløften med idræts- og træningsfaciliteter. Mellem Tennisklubben og Blue Water Arena anlægges en parkourbane og to squashbaner. Ishockeyhallens sydfacade ombygges til en klatrevæg, der understreger et aktivt sted for bevægelse og oplevelser. Byrum afspejler naboskab Ankomstplads Træning Idrætstorvet er hovedindgang til Idrætsbyen og modtagelsesplads for publikum ved store arrangementer. Pladsen fordeler de mange besøgende ved store begivenheder og afvikler bustrafik til og fra hallerne. En supplerende møblering af pladsen indgår på årets øvrige dage som en del af træningsforløbet langs Idrætsstien. Terrasse Foyer Træning Nye bygninger langs stien opføres med åbne facader, så forbipasserende kan følge med i de aktiviteter, der foregår i hallerne. Terrasse Kastegården flyttes til en ny placering i atletikstadion, der vil danne en smuk ramme om idrætten. Den nuværende kastegård omdannes til en ny parkeringsplads. 35

36 IDRÆTSBYEN Byggemuligheder Masterplanen giver mulighed for nybyggeri i Idrætsparken. Der er to forslag til udbygning det eksisterende halkompleks med nye idrætsfaciliteter. samlet kompleks med større eller mindre grad af åbenhed mellem funktionerne. Forslaget fokusere på en langsigtet udvikling med fælles faciliteter for idrættens udøvere og en fleksibilitet, der gør det muligt at afholdestore idrætbegivenheder. Udbygningen kan foregå succesivt. I alternativ B er der vist et samlet etageareal på m² Alternativ A En ny hal i tilknytning til skøjtehallerne giver mulighed for ny samlende foyerbygning med plads til fælles omklædning, café og klubfaciliteter. Forslaget fokuserer på nye fællesfaciliteter, der primært henvender sig til idrætens udøvere. Alternativ A. Alternativ B. Ankomstplads K Ankomstplads Boksering Forslaget forudsætter ingen nedrivninger og genanvender den eksisterende bebyggelse. Skywalk Basketbane Sænket boldbane Skywalk I alternativ A er der vist et samlet etageareal på m² Idrætsbyen Ishockeyhallen Idrætsbyen Ishockeyhallen Alternativ B En ny åben hal nord for de eksisterende haller med plads til fl ere samtidige idrætsaktiviteter, opvarmning, omklædning, café, klub- og publikumsfaciliteter. Bygningen samler de eksisterende haller i 36

37 Alternativ B til udbygning af Idrætsbyen med nye idrætsfaciliteter. Set fra stadion. 37

38 IDRÆTSBYEN Forbi Camp Forbi Camp Forbi Camp Tribune Foyer Opvarmning Træningsbane Gymnastik Kampsport etc. Træningsbane Omklædning Idrætsbyen Klublokaler Sky-walk Idrætsbyen Idrætsbyen Sportscafé Solterasse Center Court Idrættens Hus, fase 1 En sammenhængende tagkonstruktion sammenkobler de eksisterende haller og giver plads til boldbane, omklædning, tilskuerpladser, boksering? og en foyer med udsigt til atletikstadion. Boldbanen kan placeres i kælderniveau, så der sikres tilstrækkelig frihøjde. Idrættens Hus, fase 2 Idrættens Hus kan, når behovet opstår, udvides med yderligere boldbaner og arealer til gymnastik og anden træning. Samtidig kan bygningsanlægget forbindes til Blue Water Areane med en gangbro over kløften. Idrættens Hus, fase 3 Idrættens Hus kan suppleres med café, udendørs opholdsarealer og klublokaler. 38

39 GL. VARDEVEJ Ny profil for Gl. Vardevej En ny udformning af Gl. Vardevej med en ny rambla mellem Strandby plads og Blue Water Arena vil gøre det lettere at afvikle trafi k og tilhængere ved de store begivenheder. Gl. Vardevej kan udformes med en ny bred promenade langs vejens vestlige side fra Strandby Plads til Blue Water Arena. Promenaden udformes med træer og lysmaster, der kan markere store begivenheder og lede vej gennem byen. Forslag til nyt vejprofil på Gl. Vardevej Ved særligt store begivenheder som byfester kan Promenaden anvendes til midlertidig parkering, hvor biler, der skal parkere deler areal med fodgængere og cyklister. Nuværende vejprofil på Gl. Vardevej Ved særlige begivenheder kan promenaden inddrages til parkering 39

40 ETAPEPLAN Rybner s Gymnasium Ombygning og tilbygning til skolen Nedrivning af Thermoplasthallen Landskabsprojekt for Tovværksparken, Idrætsstien og Tovværkspladsen samt Designmanual for byudstyr, lyssætning mv. for hele masterplanens område Anlæg af forplads og parkering til Rybner s Anlæg af afl astningsparkeringsplads på tomten fra Thermoplasthallen Idrætscollege Konkurrence for idrætscollege, boliger mv på den tidligere Thermoplastgrund Overdækket parkering med boldbane på taget anlægges som en del af byggeriet på Thermoplastgrunden Tovværksparken og Idrætsstien Landskabsprojekt for Tovværksparken, Idrætsstien og Tovværkspladsen Omlægning af Skovparkeringen med indkørsel fra forplads ved Rybner s og Tovværkspladsen Etablering af Idrætsstien fra Tovværket til Campus samt øvrige stiforbindelse gennem området Idrætstien udvikles med fl ere møbler, aktiviteter og lyssætning Tovværksparken anlægges med sø, ny beplantning, opholdsteder, aktiviteter og møblering Mulighed for udvidelse af vandrerhjem med værelser i eller mellem parkens trækroner Tovværkspladsen Parkeringspladsen omlægges til shared space med eks.v. udefi tness, markedspavillon, skaterbane, info-box, kæmpeskak beplantning og basketbane Som afslutning af Tovværkspladsen mod øst åbnes der mulighed for, at den lave bygning, der i dag huser SEPE, kan udvides i op til 3 etager Eventspot / Tovværket Udvikling og anlæg af Eventspot samt øvrige friarealer internt i Tovværksbebyggelsen Sideløbende kan byggemulighederne i Tovværksområdet udnyttes Markering af adgang til området Hævede fl ader på tværs af Gl. Vardevej og Grådybet, der viser vej til området og samtidig sikrer passage for bløde trafi kanter Kløften og Idrætstorvet Anlæg af busparkering syd for Blue Water Arena (BWA) og fl ytning af parkeringspladser, der i dag ligger mellem BWA og tennishallen Anlæg af Kløften med klatrevæg, parkour og lignende tilbud til selvorganiseret idræt Anlæg af Idrætstorvet ud mod Gl. Vardevej 40

41 Motionsmotorvejen Planlægning og etablering af Motionsmotorvejen, der skal forbinde området med bymidten og resten af Esbjerg. Kortlægning af eksisterende og fremtidige fritidsaktiviteter og tilbud, der skal lede vej gennem byen Anlæg af nye stier i grus, sand, asfalt, kunstof, opgradering af eksisterende stier, belysning, skiltning og hjemmeside med ruter og idrætsfaciliteter til selvorganiseret idræt Idrættens Hus Flytning af Kastegården til Stadion Bjerget i Esbjerg Landskabsprojekt for Mågehøj som nyt landmark i Esbjerg og udsigtspunkt. Etablering af træningsbaner / P-pladser nord for Bjerget. Forlængelse af Vognsbøl Engvej til Gravlundvej / Sædding Strandvej Universet Anlæg af ny plads / fælled som nyt centrum / samlingspunkt for fremtidig bebyggelse på Campus Det længere perspektiv Gl. vardevej omlægges med ny promenade i den vestlige side af vejen mellem Idrætstorvet, Grådybet og videre til Strandby Plads Ombygning af Strandby Plads Udbygning af Parkbyen med institutioner, seniorboliger mv. på Beredskabets tidligere ejendomme i Strandskoven og Vognsbølparken. Evt. fremtidig udvidelse Rybner s ud til Grådybet på af arealet mellem mellem Rybner s og Grådybet. Etablering af ny parkering på Kastegårdens tidligere areal Succesiv udbygning af Idrættens Hus med træningsbaner, omklædning, café, klublokaler, tribune samt en foyer, der samler alle eksisterende haller med de nye funktioner Udvidelse af tennisanlægget med 4 nye baner 41

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde oplæg februar 2012 Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen

Læs mere

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Scene Siddepladser

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 2 OVERSIGTSPLAN MÅLESTOK 1:20.000 Landskabsring Billund Lufthavn Stiforbindelse LEGOland Billund Bymidte Lalandia Ankelbo Villaby Ferieby

Læs mere

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD UDFORDRINGER OG POTENTIALER Området mellem Kongskærskolen, Danchells Anlæg, Nordlandshallen, Domen og Kampeløkke Havn bliver i dagligt tale

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

SEPTEMBER 2012 HELHEDSPLAN VINDERUP BYMIDTE

SEPTEMBER 2012 HELHEDSPLAN VINDERUP BYMIDTE SEPTEMBER 2012 VIN IDTE + KOLOFON Udgivelse: Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tlf. 9611 7500 Konsulent: Helhedsplanen er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Holstebro Kommune.

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Byudvikling i Nordhavn

Byudvikling i Nordhavn Byudvikling i Nordhavn Ingvar Sejr Hansen Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen 12. oktober 2016 Masterplan for Nordhavn 33 Blå og grøn by Strukturplanen: Urbant tæt på Østerbro forlængelse af byen

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter Bilag 1 Markedsdialog om byggeretter 26. januar 2017 / 01 / 02 Køge Nord Visionen Udbygningen af Køge Nord, Campusområdet, Skandinavisk Transportcenter, Køge Kyst og ikke mindst Universitetssygehuset betyder

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia

Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 13-05-2011 Rapport om KFUs studietur 2011 til Valencia Sagsnr. 2010-184725 Dokumentnr. 2011-346077 Sagsbehandler Mads Kamp Hansen Kultur-

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr.

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere