Vindmøllemøde den 27. juni 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøllemøde den 27. juni 2012 kl. 19 22"

Transkript

1 Vindmøllemøde den 27. juni 2012 kl Der deltog cirka 130 borgere. Dagsordenen var som følger: Velkomst v/ John Snedker, Plan og Miljøudvalgsformand Energiforliget hvad betyder det for Esbjerg Kommune? v/ Peter Bagge, planchef Hvilke mål har klima- bæredygtighedsplanen for Esbjerg Kommune sat? v/ Peter Bagge, planchef Hvordan påvirker vindmøller erhvervslivet i Esbjerg Kommune? v/ Tom Nielsen, direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling Hvorfor er vindmøller vigtige på land v/ Henrik Vinther, Viden om vind Oplæg v/peter Prinds og Jan Williams, Landsforeningen af Naboer til Kæmpevindmøller Hvad er rammerne for opsætning af vindmøller i kommunerne v/ Lisbet Mærsk-Møller, Planlægger Pause Åbning af debatten v/ John Snedker, Plan og Miljøudvalgsformand Mødet slutter Dagsordenens tider blev ikke overholdt, da oplægsholderne overskred den afsatte tid med ½ time. Mødet sluttede dog som angivet kl

2 Referat Borger Gunnar Berg Hans Christian Brejnø Henrik Møller fra AAU skulle have været indbudt som oplægsholder Hvorfor satser vi ikke på solenergi? Da det var godt vejr i Tyskland i sidste måned producerede deres solcelleanlæg mere strøm end deres A-kraftværker Kristian Mylin Godt at EK endelig er kommet med et udspil vi må forholde os til de udspil de er kommet med i aften. Jeg vil gerne rejse en vindmølle på min jord. Hvorfor skulle jeg ikke have lov til det? Husk at der er tilskud til kommunen, når vi rejser de store møller Georg Clausen (Rejsby, Tønder Kommune) er en stor mølle forholdsmæssigt lige så meget som en minimølle gør? Det virker som om I oplægsholdere har beregnet lidt forkert med støjen. Jeg synes det kunne være spændende med de store møller. Møllerne kan ses, ja. Og der bliver længere skyggekast, ja. Men jeg synes kritikken er lidt for Vi ved for lidt. Tom Nielsen påstår, at der er arbejdspladser i det her, men det bliver ikke til danskere. Man kan allerede i dag se at størstedelen af jobbene bliver beklædt af tyskere og polakker. Diskussionen her i aften hører til i Folketinget. Vi har en slægtsgård lige ved grænsen, der kan vi se de her enorme møller i Tyskland, hvorfor har de andre regler end vi har? Husk samarbejdet med nabokommunerne. Tager kortet højde for de møller og mulige mølleområder, der bliver udpeget i nabokommunerne? 2

3 Peter Prins Henning Nissen (Høm) Henrik Vinther Jeg taler om en bekendtgørelse som ud fra en lægefaglig betragtning ikke fungerer. I Kommunerne spørger politikerne forvaltningen som henviser til en bekendtgørelse. Men bekendtgørelsen fungerer ikke. I Sundhedsloven står der at kommunerne har pligt til at spørge Sundhedsstyrelsen om der er problemer. Det er der kun én kommune (Viborg), der har gjort. Sundhedsstyrelsen kunne ikke svare dem. Det har de pligt til at kunne. Man måler støj fra møller ved 6 og 8 db fordi det er ved disse vindhastigheder man hører møllen mest. Hvorfor kun el fra vindmøller? Hvorfor ikke også fra sol? Kunne sol ikke supplere vind? Der er også mange der producerer bioenergi. hård. Jeg bor selv tæt på en mølle. Det er en enkelt dag om måneden, jeg kan høre den. Er det den opsatte eller den nominelle værdi udpegningen er sket efter? 3

4 Det er korrekt at møller må larme mere end virksomheder om natten. Til gengæld er kravene til møllerne bindende. Diskussionen om lavfrekvent støj er reel. Måling af støj er komplekst. Miljøstyrelsen måler der, hvor folk opholder sig. AAU måler i hjørnerne af et rum. Man er enige om at skulle beregne støj. Der er uenighed om beregningsmetoder. Hanne Borg Spørgsmål til side 12 (kortet med de røde områder). Kan man søge dispensation fra opstilling af de fire 200 meter høje møller, der skal stilles op, hvor der er en række beskyttelseshensyn? Kallesen Kjær Jeg har ikke lyst til at blive nabo til de her møller. De her udpegninger peger på hvor der kan stilles møller, mens Byrådet så kan beslutte, hvor det skal være. Kan I stille særskilte krav til støj? Bent Stubkjær Jeg har gennem 10 år boet tæt ved vindmøller. 4

5 Kim Nielsen (Roager) Det var mig der fik møllen opført. Vi har aldrig tænkt på at den støjede før for 1½ år siden, da naboforeningen meldte sig i debatten. Hvis man er meget fokuseret kan man både høre og se ting, der næsten ikke er der. Mit råd til folk der er nervøse for at skulle komme til at bo ved siden af møller: tag kontakt til rigtige naboer til møller altså helt almindelige mennesker, der bor ved siden af almindelige vindmøller Hvad er der blevet af den brede folkelige opbakning til vindmøller som var der før i tiden? Det er væk nu med de meget store møller. Jeg har været på tur med politikere og Lisbet fra EK og har hørt de meget store møller. Og de er altså for store. De kan ikke stå inde på land længere. Man beregner alting. Man kan ikke beregne prisforskel på % mellem havbaserede og landbaserede vindmøller. 5

6 Hanne Borgs mand (Lorents /Laurits Hansen?) Thomas Barret (Esbjerg) Jan Williams Hos os på Sjælland har vi også fået nogle store møller. Mit engagement startede med at jeg skulle lave en filmoptagelse af Arrivas tog ved Tarm. Jeg kom i god tid og stod en times tid lige op ad et mølleområde, hvor jeg for første gang hørte, hvor meget de støjede. På vej hjem stoppede jeg ved nogle naboer og forhørte mig om det generede dem. Og ja, det gjorde det, men det ville de ikke sige noget om, for det var upopulært!! Jeg har oplevet naboer til møller som har måttet flytte pga. støjen. Lad os gerne få Svært at have tillid til politikere og forvaltning som snakker godt om vindmøller. Vi er blevet påduttet møller, der slet ikke er lovlige. Vindmøller er opstillet et sted, hvor de ikke må stå. I Esbjerg har man haft jernbanen og møllen til stå oven i hinanden!! Der SKAL indgå en risikovurdering i forhold til placering af den slags her. 6

7 André Demidoff Karen Kjær (Kalvslund) landmøller og start endelig vindmøllelaug. Fint. Men lad være med at presse vindmøller ned over hovedet på os. Der findes en rapport fra New Zealand om støj, hvorfor får vindmølleindustrien i Danmark ikke lavet den slags? Danmarks vindmølleforening har i det hele taget kørt en hetz mod havvindmøller for at få det hele ind på land. Jeg var rundt og snakkede med folk, da der skulle stilles møller op. Der var nogen som ikke var genereret, andre havde steder i huset, hvor de ikke kunne være pga. blink eller støj. Jeg vil også opfordre til at spørge naboer til møller. Jeg er træt af at høre salgstaler. Kunne man ikke bare regne baglæns i forhold til de forskellige afstandskrav og så se, hvor store afstandskrav vi kan komme op på. Kunne I ikke lege lidt med afstandskravene? Knud Jebel Jeg hører at EK i sin 7

8 Søren Nedergård (Spandet) Lorentz/Laurits Hansen En traktor på markarbejde udgiver lavfrekvent støj. Jeg har måttet konstatere at vores hus er modtageligt for den støj. I dag kan jeg forstå at lavfrekvent støj kan give fosterskader, så vi skal da flytte, når vi skal have børn. EK er klemt inde mellem en masse regler og der skal skæres 30 % på CO % skal være fra vindenergi. Er det virkelig den eneste løsning? Hvad bliver prisen for energi, når det ikke blæser? klima- og bæredygtighedsplan har sat en CO 2 -reduktion ind på 70 %, når staten pålægger os 50 %. Det er jo meget flot, må jeg sige. Der kan ikke være fornuftige mennesker, der tror at vi får al den energi fra piskeris. Hvem er det der taler om grøn energi? Jeg bor på landet og jeg kan forstå, at det her projekt er noget pjat for dig, Tom. Men hvis det går med væksten i EK som Tom ønsker, så går det da helt galt med kommunens CO 2 - regnskab! Hvis vi tjener så mange penge, hvorfor køber vi så ikke bare huse op, så folk kan komme væk fra de her møller? Jeg har ikke tillid til politikere og forvaltningschef. Hvad angår CO 2, så har vi jo Vestforbrændingen (LR90). Her brænder vi affald af for en masse andre kommuner det giver os en meget høj CO 2 -udledning, mens de andre slipper. Vi har også 8

9 Vestkraft. Tom Nielsen Folk her har kaldt det en salgstale. Esbjerg Erhvervsudvikling har på ingen måde en egen økonomisk interesse i den her udvikling. Vi har en interesse i vækst og udvikling for erhvervslivet. Jeg vil gerne rose EK for initiativet med mødet her i aften. Det er ikke udenlandsk billig arbejdskraft der får jobbene i vindmølleindustrien, men der imod højt specialiserede danske arbejdere. EK kommer ud som den kommune med suverænt højst jobvækst vi er langt foran de andre kommuner i Region Syddanmark. Skrevne bemærkninger på lad os høre din mening! Annette Aagaard Thuesen (Obbekær) Al den snak om støj! Vi bor et sted uden støj, netop pga. roen omkring Fæsted Mose. Det er sørgeligt, hvis vi skal have roen og freden ødelagt, både for os der bor omkring Fæsted Mose og de mange personer som 9

10 Niels Erik Vestertjele (Nykøbing Mors) Jens Lykov Jensen (Ribe) Mogens Warming (Spandet) Frederik Villemoes bruger området rekreativt. Attraktion i Obbekær Sogn er Fæsted Mose. Vi har hverken cykelsti eller ordentligt internet, men vi har Fæsted Mose. Jeg håber ikke den bliver ødelagt. Kan man dog ikke som et minimum forlange konkrete målinger og ikke kun beregning både ved 6-8 m/sec og ved den lavfrekvente støj. Vi vil gerne sætte vindmøller op i Spandet. Hvordan kommer vi videre herfra? Hvordan gør vi? Rigtigt godt at se at EK nu endelig er kommet i gang med vindmølleplanlægning Området i Hviding øst for det nuværende hospital. De er bare planlagt for tæt på! Forestil jer at I/man skal ud og sælge bygninger til evt. hotel/overnatning. Kan I det? Med henvisning til Debatoplæg: Der er på side 13 vedr. mindsteafstand til beboelse blevet brugt 150 meter vindmøller som eksempel. Hvordan vil kortet se ud såfremt man brugte en mindre vindmølle som eksempel? F.eks. 70 meter? Er der 10

11 Henrik Præstholm (DN Esbjerg afdeling) Georg Clausen (Rejsby, Tønder Kommune) Mille Kjær Lund (nord for Roager) Solenergi generer ikke naboer. Det gør vindmøller. De generer både dyr og mennesker. Jeg mødte frem for Danmarks Naturfredningsforening, men undlod at blande DN ind i mødet. DN går ind for vedvarende energi herunder også vindkraft, men har naturligvis synspunkter på hvor og hvordan. Vi vil vende tilbage med en uddybende kommentar. Som nærmeste nabo til område 4 syd for Lundsmark, vil jeg gerne sige at jeg ikke er bange for at være nabo til møller på op til 250 m højde. mulighed for at opsætte mindre vindmøller?. DN går ind for Svar og øvrige bemærkninger fra John Snedker: Indledning: John præsenterer de af Byrådets medlemmer som er til stede: Jørn Schultz, Vivi Lindblad, Erik Christiansen, Jørn Boesen og Eva Fisker. Vi vil gerne have alle de bemærkninger I måtte have om landbaserede vindmøller. Det er det mødet her i aften handler om. Ved bordene ligger der papir i A5-format. Skriv meget gerne jeres betragtninger ned på dem og lad dem ligge eller aflever dem her ved bordet. Husk at skrive navn og adresse på. Gør det hvis du ikke lige kan komme til orde. 11

12 Til Georg Clausen: Berører problemstillingen med grænseområder til andre kommuner. Afstandskrav kender ikke til kommunegrænser. Til Peter Prins: Når Esbjerg Byråd har sat en høringsproces i gang om en vanskelig og kompleks problemstilling som den her så er det fordi vi ønsker at kende jeres synspunkter og indgå i en dialog. Vi ønsker at udbygge med vindenergi, men også at tage højde for gener. Komplekse problemstillinger kræver komplekse svar. Den her høring kan hjælpe os. Til Henning Nissen: I Klima- Bæredygtighedsplanen har vi en målsætning om at 70 % af energien skal komme fra vind. Anden generation af Klima- Bæredygtighedsplanen er sat i gang. Til Henrik Vinter: Der står om uenigheden om beregningen af støj i debatoplægget på side 10. Til Karen Kjær: Det er helt rigtigt forstået, det her med at regne baglæns. Afstandskravene på de kort vi har vist er 600 m. Det kan man selvfølgelig lege med. Det er også derfor vi holder mødet her. Til Knud Jebel: Det er korrekt, at vi er en af de kommuner i Danmark som udleder rigtigt meget CO 2. Det skyldes især landbruget og så transportsektoren. Til Lorentz/Laurits Hansen: Jeg må bede om, at I skyder på os politikere ikke på de ansatte. Afslutning: Mange gode og spændende indlæg i dag. Det her er en stor udfordring for Esbjerg Byråd. Det er jo et åbent spørgsmål, hvordan vi gør det her på en god måde og hvordan vi undgår gener for borgerne. Det er vigtigt med det her møde det styrker Byrådets fremtidige arbejde. Vi vil tage jeres bemærkninger ad notam. Og tak til oplægsholderne de bidrog til en nuanceret diskussion. 12

13 Peter Bagge havde en enkelt kommentar til Hanne Borg: Vi går hjem og undersøger mulighederne for dispensation. Vi kan ikke lave egne regler. Baggrunden for sagen i det område, hvor Hanne Borg bor kender vi udmærket. Det er staten, Naturstyrelsen, der er myndighed for testmøllerne. Det er ikke EK. 13

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Til stede Niels Skov: Niels Kenneth Hansen: Kenneth Mads Therkildsen: Mads Kristian Vøttrup: Kristian Niels 00:04:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel Maj 2014 Erfaringsopsamling fra det første stilladskursus i et fængsel med virksomheden FA Stillads og High:five Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel INDHOLD Kort om stilladskurset 3 Før kursusstart

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011

Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011 INVITATION Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011 Tirsdag den 31. maj inviteres Agenda 21 Udvalgets medlemmer og medlemmer af Østsjællands Miljø- og Energiforening (ØMEF) på en eftermiddagsudflugt

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

I SKAL IKKE VÆRE VENNER

I SKAL IKKE VÆRE VENNER 14 af Mette Engell Friis magisterbladet@dm.dk foto: Henrik Petit I SKAL IKKE VÆRE VENNER Diskussionen går livligt på Københavns Universitet, da mentorer fra erhvervslivet og deres KU-mentees mødes for

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bilag 2 Transskriberede interviews

Bilag 2 Transskriberede interviews Transskriberede Interviews Erhvervsperson 1... (s. 2) Erhvervsperson 2...(s. 17) Byplanlæggeren fra Herlev kommune...(s. 33) 5 Beboer 1...(s. 48) Beboer 2...(s. 61) Beboer 3...(s. 84) 10 15 20 25 1 Erhvervsperson

Læs mere

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper?

Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Bilag 6 Interview med Pia Adelsteen, d. 27.11.2013 Andres: Hvordan ser du på Danmarks medlemskab af EU ift. såvel fordele som ulemper? Pia: Jeg synes, at der er en fordel forstået på den måde, at det indre

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere