Temahæfte vedrørende fællesekskursion for Plan & Miljø- og TEMA. Klimaudfordringerne i. Grusvej i Uldum Kær. Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temahæfte vedrørende fællesekskursion for Plan & Miljø- og TEMA. Klimaudfordringerne i. Grusvej i Uldum Kær. Hedensted Kommune"

Transkript

1 Temahæfte vedrørende fællesekskursion for Plan & Miljø- og Teknik & Forsyningsudvalgene den 9. juni 2008 TEMA Klimaudfordringerne i Hedensted Kommune Grusvej i Uldum Kær

2 Elementerne Alle dage har elementerne påvirket menneskets virke på jorden. Tidligere har mennesket haft en meget ydmyg tilgang til havets rasen, blæstens hærgen og oversvømmelser på lavtliggende marskområder. Vi kommer til at generhverve færdigheder, vi måske har glemt, i hvordan man lever i samspil med naturen og ikke som en modspiller til naturen. Et lille vers om sandflugten på markerne. Vi har en tyran der kommer ind fra vesten det er vinden det er blæsten. Kun et råd vi fandt Plant. Verset beskriver hvordan landmænd ved at plante læbælter på markerne undgik sandflugt og på den måde tilpassede sig naturen. Side nr Indholdsfortegnelse Emne Viadukter og oversvømmede veje Tagkjær Grøft Tagkjær Grøft Boligområde tæt på vandløb Klimabetinget beredskab Vandløb og vandløbsmæssige overvejelser Vandløb og vandløbsmæssige overvejelser - fortsat Sommerhusområder diger og strandbeskyttelseslinie Sommerhusområder på 50 og 100 års sigt Truslen fra havet Truslen fra havet fortsat Truslen fra havet - fortsat Truslen fra havet fortsat Oversigtskort over ruten for ekskursionen Der har været meget religion omkring klimadebatten. Sandheden er nok at vi mere eller mindre kommer til at spille på alle strenge. Både teknologiske fremskridt som Bjørn Lomborg har været fortaler for, fysiske beskyttelsesforanstaltninger i truede områder og en mere energirigtig måde at leve på. 2

3 NOTATER: Viadukter og oversvømmede veje Hvor der er en vilje Vi er begyndt at have problemer med vore nedgravede vejkrydsninger mest markant ved Pebringsvej under Vestvejen. Ufarbare veje? Hvilke veje vil vi tolerere er lukkede i dele af året? Pebringsvej? Bredgade i Hedensted som ses på foto? er der også en vej! Pebringsvej foråret 2007 Et stort fladt opland langs Vestvejen kan ikke slippe af med nedbør eller smeltevand lavtliggende Viadukter er en magnet. Spærret vej Esbjerg og Varde Kommuner må i perioder spærre rute 463 (stor tidligere amtsvej imellem Esbjerg og Billum) af, når Varde Å går over sine bredder eller Vesterhavet oversvømmer varde Å. Hvor skal vi tage sådanne midler i brug? Bredgade er et nåleøje for Hedensted By når man skal passere den barriere jernbanen udgør. Hvad kan vi gøre? Pumper med niveauvipper. Intelligente skilte med niveauvipper og advarsel om spærret vej? Afskedshilsen fra udbryderkongen Lorenzen, til Horsens Statsfængsel, under en flugt! Også et perfekt motto for vejfolk! Men måske bliver vi fremover nødt til at vænne os til, at ikke alle veje er farbare på alle tider af året! Skal vi tilpasse os? eller prøve at slå klimaet? 3

4 Gesager Å vandets motorvej Gesager Å skal være et godt fiskevand - og samtidig aflede regnvandet fra både DTC-området og Hedensted Løsning Hvad gemmer sig bag hegnet muligheder eller problemer? Som mand og kone skal å, byen og dens beboere og landbruget kunne leve i fordragelighed med hinanden Oversvømmelser på hedesletten ved Hedensted DTC-området afleder regnvand gennem bl.a. Ø 128 cm rør til 4 store regnvandsbassiner langs Bjørnkær Grøft. I værst tænkelige tilfælde vil det medføre en vandstandsøgning i Bjørnkær Grøft på 10 cm, og medføre synlige (men begrænsede) ekstra oversvømmelser ved Tagkær Grøft og Kildeparken. Kildeparken ligger omkring Gesager Å i et område, hvor Sole Bæk løber til. Det giver et oversvømmelses-udsat område, og det relativt flade terræn giver risiko for vandlidende områder Og fladt er her! Klaks Mølle En afgørende faktor for at Gesager Å kan blive et attraktivt fiskevand er, at der er en velfungerende faunapassage ved Klaks Mølle Tagkær Grøft set fra Vestre Ringvej mod vest Løsning og især erhvervsområderne langs motorvejen giver anledning til store afstrømninger af regnvand, der udledes uforsinket. Disse udledninger kan næppe fortsætte uden følgeskader på vandløb m.m. Samtidig har bagved liggende boligområder vanskeligheder med at nedsive regnvand. Hvor lagde jeg nu mit hus? I Boligområdet ved Mosen i Hedensted sker afledning af regnvand ved nedsivning. Området ligger op til arealer, der er udsat for oversvømmelse. Det giver vandproblemer, der har stået på i mange år. 4

5 NOTATER: NOTATER: Mosen ved Tagkær Grøft og Kildeparken 5

6 Mulighed eller trussel? Vand i bevægelse. Sollyset der glimter i vandoverfladen. Vandets sagte rislen naturens afstressende symfoni. Boligområde tæt på vandløb NOTATER: Smedebækken, Hornsyld Planlagt boligområde, Bråskov I Bråskov er der udarbejdet en lokalplan for den gamle gartnerigrund. Nogle af boligerne må forventes at blive truet af oversvømmelse. HOV var det ikke en fisk! Vand er skønt! Eksempel på boligområde og vandløb i fin harmoni. En grøn zone imellem boligområde og vandløb beskytter mod oversvømmelse, giver et grønt åndehul og hjælper naturen. Øret tæt klistret til radioen. Er vand-standen toppet? Frygt! Økonomisk ruin! Vand har mange ansigter. Anlæg af gydebanke og bro Smedebækken v. Tværvej. En løsning i harmoni med naturens og menneskets behov hvor der er plads til store regnmængder i det grønne område. Til venstre for køerne er et regnvandsmagasin. Planlagt boligområde for tæt på vandløb. Bør boligerne trækkes lidt længere væk fra vandløbet? 6

7 NOTATER: Klimabetinget beredskab Farbare veje Bør Hedensted Kommunes Beredskabs Risikodimensionering udvides med klimabetingede scenarier? Er redningsvejene farbare i situationer med orkanagtig blæst og væltede træer. Eller ved oversvømmede veje. Hvilke ruter er egnede i nødssituationer? Skal vi benytte Early Warning systemer? Klimabetinget beredskab? Skal der fremover være et ekstra beredskab når naturkræfterne hærger? Skal Kommunens driftsafdelinger sættes i beredskab. Bør man investere i særligt grej fremover? Måske bør man udarbejde foldere med inspiration til hvordan folk selv kan beskytte sig selv og deres ejendele. Nærbrandstationerne i forhold til Juelsminde ligger i Hornsyld og Klakring udenfor normal arbejdstid. I dagtimerne ligger de i Hornsyld og på Palsgaard. Er det optimalt ved udsigt til uvejr? I nødens stund er hjælpen nærmest! Hvis den altså kan komme frem! Fordrer klimaændringerne nytænkning og nye analyser! Hvor har vi vore redningsveje? Kan beredskabet komme frem? Kommer klimaændringer til at fordre mobilisering ved stormflod? 7

8 Elementerne Hvad udad tabes må indad vindes Det var mottoet i 100 år fra slutningen af 1800 tallet. Nu er tiden en anden, men vi lever stadig med resultatet: store og intenst afvandede landbrugsarealer. Det kan ikke blive ved. Co2 bidraget er stort og vandløbenes naturværdi er stærkt forringet. De afvandede områder skal bruges til at håndtere natur og klimaforandringer Vandmiljø og landbrug As hoved er oprindeligt en ø Det kan det blive igen! Vandmiljø Skjold Å og de fleste andre vandløb i området er højt målsatte øverst i vandsystemerne. Miljømålsloven vil sætte nye standarder, og stille nye krav! As-Rårup Skelbæk 2 km fra kysten. Vandløbsbund har kote 0,25 m, terrænet har ca. kote 0,5 meter Skjold å ved Åstrupvej har en bundkote minus 0,25 meter. Det er ikke god miljøkvalitet Sluser er faunaspærringer Derfor kan havørred ikke gyde i Skjold Å, og du kan ikke fange dem Private interesser Vestre Landkanal efter oprensning. Areal til højre pumpes af Palsgård. Lad naturen råde Tilsandede udløb kræver flere ugentlige tilsyn, og jævnlige oprensninger. Hvem skal nu betale? Drift af sluser er som udgangspunkt brugernes ansvar. Kommunen har påtaget sig opgaven Der er høje forventninger hos lodsejerne til at kommune påtager sig ansvaret for afvanding. 8

9 9 NOTATER:

10 Mod til udvikling Nogen kalder det svineheld andre rettidig omhu! Men når de nu ku for 1000 år siden, hvorfor sku vi så ikke også ku? Kirkholm. Kirken ligger trygt og godt også de næste mange 100 år Sommerhusejere ønsker dialog, og tager ansvar for kystsikring Her og nu løsning Sommerhusene ved As ligger på gammel havbund. Ejerne samler sig om at etablere diger, der beskytter husene de næste år Skal vi fortsat leve med usle forhold for planter og dyr? Det lange træk Miljøcenter Århus er klar til dialog om muligheden for at flytte sommerhuse til en anden og mere klimasikker lokalitet Det ku` være her Det livgivende vand! Forestil dig vand fra Sandbjerg Vig og As Vig til langt op langs Skjold Å. Hvilke turistmæssige udviklingsmuligheder kunne det have for Juelsminde området? Newsweek Juni 2050 Danskere spinder guld på klimaforandringerne! Fremsynede danske lokalpolitikere har skabt et paradis for turister og naturelskere. Efter 40 års intensivt og langsigtet arbejde kan lokalpolitikerne i den lille danske kommune Hedensted omsider sætte puktum for et storstilet projekt i bevidsthed om at lykken er gjort for lokalsamfundet. Den danske kommune har i årevis været foregangskommune når det gælder tilpasningen til vores nye, varmere klima sammen med at udvikle erhvervsliv, rekreation og turisme. For den nette sum af euro/uge kan du opleve at sejle ad den berømte forfatter H.C.Andersens rute fra kystbyen Juelsminde gennem nye sø- og fjordområder til kulturbyen Horsens. Er du til naturliv og lystfiskeri skal du blive i lokalområdet og benytte dig af de mange tilbud ved å og kyst Et godt råd er under alle omstændigheder at nøjes med en udflugt til Horsens - bliv i lokalområdet. Her får du valuta for pengene. Book dig ikke ind på et af de gode, men ordinære hoteller i købstaden. Vælg i stedet et af de nye sommerhuse eller et af de mere intime, lokale overnatningssteder ved kysten. Her finder du naturlig charme, imødekommenhed - og store kulinariske oplevelser. EU har gennem årene bidraget til den lille danske kommunes store succes med et tocifret millionbeløb. 10

11 Havstigning giver muligheder Det gør ekstrem nedbør også! NOTATER: Tak Plan09 I giver os mulighed for at tænke langsigtet, være konkrete og sætte klimaforandringerne i perspektiv. Her er de nyeste resultater af modelarbejdet til Den Klimatilpassede Kommuneplan År 2100: Hvor skal vi sejle hen, du? 11

12 Den ubønhørlige siven Kraftig blæst fra vest oversvømmelsesvarsel i vadehavet Kattegat venligst udlånt til Svenskerne i et døgns tid. Dette er opskriften på oversvømmelse i Juelsminde, As og Snaptun. Når svenskerne ikke gider låne Kattegat mere får vi det retur MED RENTER! Havet kommer i ro og mag uden bølger men sikkert og med magt tilbage. Normalt løjer vinden helt af kræfterne er brugt på Vestenstormen. Men HVAD NU HVIS vinden vendte til kraftig blæst fra ØST? Det ville være skræmmende!!!! Truslen fra havet Juelsminde har igennem tiderne oplevet oversvømmelser senest i november Oversvømmelse ved Juelsminde Havn i 2006 Fiskebistro ses i baggrunden. I forbindelse med de trykte mediers fokus på klimadebatten, har de lokale søulke udpeget havnen som det svage led. Havet er en meget streng censor, når det skal prøves af om mennesket har gjort sit hjemmearbejde ordentligt. Er der en vej på tværs af en hindring finder havet den. Det kunne være: Regnvandsledninger under et dige. For svage diger For lave diger Lavtliggende områder. Erfaringer fra Vadehavet Vi kan høste værdifulde erfaringer fra vore søsterkommuner omkring Vadehavet. I Nordby på Fanø er byen beskyttet af diger, der skal kunne tage vandstandsniveauer på omkring 4 meter over dagligt vande. Dige omkring Nordby. Til højre i billedet En vej igennem diget, der beskyttes af en digeport Har I husket gummistøvlerne? Udvalgsmøderne afholdes på Liniepavillonen, her fotograferet under oversvømmelsen i

13 Digernes vitale betydning for Gamle Juelsminde Med en vandstand på 1,73 meter over daglig vande i november 2006 ville de blå, grønne og gule områder have været oversvømmet hvis der ikke var diger. NOTATER: Hvordan beskytter vi naturen? Et kig ud i Bugten Hvordan bevarer vi idyllen ved havet? Den helt store udfordring bliver at beskytte Juelsminde og være nænsom overfor den unikke natur med plads til alle Tekniske installationer Det vil også blive nødvendigt med en omfattende analyse af, om tekniske installationer er fyldestgørende beskyttet mod havet. Kan havvand nå samlinger i elektriske installationer og kortslutte? (elskabe, lysmaster etc.) Kan havvand trænge inde i spildevandssystemet og belaste renseanlægget? (havvand slår de biologiske processer i slammet ihjel det tager op til en uge at få gang i processen igen). Er der risiko for overløb af spildevand til hav- og bymiljøet? 13

14 Viden er magt! Forbløffende enkle midler kan have stor effekt. Truslen fra havet De enkle midler Hvad kan vi beskytte? hvad skal vi beskytte? Forhenværende kommuneingeniør Dahl fra Gl. Juelsminde Kommune gennemførte omfattende registreringer af vandvandringer og niveauer ved oversvømmelse. Et bump her, en lille kant der og en lille finjustering gennemført for små midler men med stor effekt. Et flot eksempel på udnyttelse af viden og fremsynethed. Vi får stillet forudsigelser om forhøjet vandstand i havene til rådighed. Vi kan være fremsynede ved at reservere arealer til nye diger og dobbeltchecke eksisterende diger i samarbejde med Digelauget. Et af Dahls små men effektive midler mod oversvømmelse ved Juelsminde Havn kanten kan ikke blive ved med at holde skansen ved stigende vandstand De næste 50 år 1. En forsigtig start kunne være: Reservér korridorer til diger Få rådgiver til at gennemgå diger 2. En senere fortsættelse kunne være: Gør en dyd af nødvendigheden. Lav en smuk arkitektonisk indpasning af diger omkring havnen. Juelsmindediget en seværdighed en hævet udsigtsplatform over havet med servering eller en restaurant. Tilpas havnerelaterede bygninger efter forholdene. Udvikl huse der kan tåle oversvømmelse. 14 Små havneindløb og havudsigt gør de sorte huse til attraktive ferieboliger. De vil være ekstremt vanskelige at beskytte Juelsmindes trofaste skytsengel Digerne er værnet mod havet Er digerne mon kraftige nok? Digebrud? Bør Juelsminde inddeles i mindre enheder af indre diger for at begrænse skaderne ved digebrud?

15 NOTATER: I et paradis på jord hvor penge bare var noget man havde og ikke noget man talte om, kunne havnen og Juelsminde by beskyttes af et fremskudt dige til havs, forsynet med en elevator-sluse, der kunne lukke skibe ind i havnen og tillade et højt vandstandsniveau søværts og et lavere vandstandsniveau på havnesiden. 15

16 0. Start Uldum Kro 1. Viadukt under Vestvejen 2. Tagkjær Grøft 3. Viadukt i by 4. Pause Hornsyld Svømmehal 5. Boligområde i Bråskov 6. Udrykningsruter - Beredskab 7. Vandløb As Vig 8. Sommerhusområde As Vig diger og strandbeskyttelses-linie 9. Sommerhusområder på 50 og 100 års sigt As Vig 10.Stormfald ved orkanen i 1999 udrykningsruter Gludvej 11. Truslen fra Havet - Juelsminde 12. Liniepavillonen Frokost og udvalgsmøder 16

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI Maj 2013 INDHOLD Forord 3 Vand en ressource - ikke et problem 4 Regnen falder - vandet stiger 6 Udfordringer og løsninger 12 Klimatilpassede byer 14 Vandet på landet 18

Læs mere

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund SKOV & LANDSKAB 120 / 2010

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2010

Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2010 4 Rødder i rør 8 Byen fortættes og grønt bliver gråt 10 Eventyr og cykler skal køre yuan hjem 14 Dragør oven og neden vande 20 Forstadens landskab i et historisk lys 28 Altanen, mellemrummet og byen 34

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013 VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16 Maj 2013 FORORD INDHOLD Roskilde Byråd har med Strategi for Vand og Klimatilpasning sat kommunens samlede vandkredsløb på dagsordenen. Med de forventede

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring

Klimasikring. 20-siders tema om klimasikring Klimasikring Af: Louise Skøtt Gadeberg Illustration: Rikke Ahm BEDRE HJEM: Mange boligejere er hårdt ramt, når regnen tonser ned og mange vil rigtig gerne gøre noget. De fleste kommuner har lavet klimaplaner,

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Klimapolitik for Svendborg Kommune

Klimapolitik for Svendborg Kommune Miljø 0 og Teknik Maj 2009 Klimapolitik for Svendborg Kommune Side 1. Indledning 2 2. Målsætning for klimapolitikken 3 3. Fremtidens klima 5 4. og mål og indsatsplaner for de enkelte sektorer 7 4.1 Kystforvaltning,

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 16. august 2007 Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 Oversvømmelser i Greve Kommune i juni juli 2007 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2. ÅRSAGER TIL OVERSVØMMELSEN EFTER 5. JULI 2007 3 2.1. REGNVANDSSYSTEMERNE

Læs mere