Strategisk Byudvikling. Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan. - lær af de bedste byer i Europa. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Byudvikling. Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan. - lær af de bedste byer i Europa. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1"

Transkript

1 Strategisk Byudvikling Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan - lær af de bedste byer i Europa byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1

2 Derfor studieture: Et bedre beslutningsgrundlag Fælles referencer Stærkere fremdrift i egne projekter Bedre, billigere og mere inspirerende løsninger Lavere anlægs- og driftsudgifter Undgå dyre fejl En investering, der tjener sig hjem mange gange Strategisk Byudvikling - Lær af de bedste byer i Europa Kommuneplan 2013 en studietur giver bedre beslutninger og kontante besparelser Med udgangen af 2011 er Planstrategierne på plads i alle kommuner. I 2012/13 er der fokus på Kommuneplanerne. Der skal tages konkrete beslutninger, der får betydning mange år frem. I den situation er det guld værd for politiske udvalg og embedsmænd at tage på studietur og opleve de bedste byudviklingsprojekter i Europa. Det giver bedre beslutninger og kontante besparelser. Vi tænker byudvikling strategisk og mener, at der er store fordele for kommuner, der: Integrerer fysisk udvikling med øvrige indsatsområder Inddrager borgere, virksomheder og andre interessenter som ressourcer i kommunens udvikling Tænker på tværs af forvaltningerne Foretager klare valg og fravalg Handler proaktivt og går ud over deres myndighedsforpligtelser Kæder andre aktører sammen og får ting til at ske Lærer af de bedste eksempler i Danmark og resten af Europa Tænk den fysiske udvikling sammen med bosætning, erhvervsudvikling og turisme Vores studieture giver inspiration til, hvordan den fysiske udvikling kan tænkes strategisk, så den fx understøtter bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Dermed bidrager de til at understøtte vækst, udvikling og en sund kommunal økonomi. Der kan også hentes inspiration til klimasikring og en lang række andre områder som fx fysisk aktivitet, detailhandel og bymidteudvikling. Lær af de bedste byer i Europa og undgå dyre fejl Vi har udvalgt fire byer, som kan give stærk inspiration til den fysisk-strategiske udvikling i kommunerne i de kommende år. Det er byer, som har været dygtige til at få meget ud af deres byudvikling. I kan læse om dem i kataloget her og to cases, hvor kommuner fortæller om deres udbytte af en skræddersyet studietur. Kontakt os og fortæl om jeres ønsker vi kvitterer med rådgivning og forslag / Med venlig hilsen Torsten Bo Jørgensen, direktør byrejsen.dk Strategisk Byudvikling 2 3

3 Hamburg og Bremerhaven Vi har rigtig gode erfaringer med Hamburg som studietursdestination og byen kan give inspiration til en bred vifte af emner inden for byudvikling. Fx detailhandel, strategisk arbejde, sport og sundhed, kultur, fortætning, omdannelse af havn og ikke mindst en lang række bæredygtige løsninger i byudviklingen. Hamburg er Europæisk Miljøhovedstad Bremerhaven oplevede over en årrække voldsom økonomisk tilbagegang i takt med at industrien flyttede til andre verdensdele. Konsekvensen var høj arbejdsløshed og et mere eller mindre forladt havneområde. For at modarbejde tendensen valgte byen at satse markant på oplevelsesøkonomi. I den forbindelse har man med stor succes bygget en klynge af oplevelsesattraktioner samt udbygget turismeinfrastrukturen med hoteller, indkøbsmuligheder, konferencecenter mv. Derudover har man skabt rammerne for en teknologipark og et maritimt videnskabs- og erhvervskompleks, hvor byens maritime tilknytning og viden knyttes til udvikling, forskning og fremtidige arbejdspladser. Samtidig har man arbejdet strategisk med bymidten. Vi har fx været i Hamburg/Bremerhaven med: Realdania By, Køge Kommune, Fredericia Kommune, Københavns Kommune, Hjørring Kommune, Bygherreforeningen Få inspiration til fx.: Bymidteudvikling og detailhandel Fortætning Havneudvikling Sammenbinding af by og havn Kulturplanlægning Sundhed Turisme Bosætning og erhvervsudvikling Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: 9990 DKK + moms (3 dage; tog/bus t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 4 5

4 Freiburg Freiburg er en pionerby på det bæredygtige område og rigtig inspirerende af mange årsager. I mere end 30 år har der været politisk konsensus omkring en bæredygtig udviklingsstrategi. Det har skabt bemærkelsesværdige resultater og udviklingen støttes op af en høj andel af borgerinddragelse og en aktiv borgerdeltagelse i klimaindsatsen. Store dele af byen domineres af fodgængere, cyklister og letbane, byrummene er nogle af de mest velfungerende bylegepladser i Europa og i de nye kvarterer Vauban og Rieselfeld har man tænkt social, fysisk og økonomisk bæredygtighed med fra starten af udviklingen. Fx har kun 157 ud af hver 1000 indbyggere i Vauban bil. Generelt er solceller på tagene meget udbredt, 70 % af byens affald bliver recyclet og letbanen kører 100 % på vedvarende energi. Freiburg kan kombineres med byer som Mulhouse, Basel og Zürich. Vi har fx været i Freiburg med: Statsbygg (Norge) Få inspiration til fx.: Strategisk bæredygtig udvikling af en hel by Prioritering af fodgængere, cyklister og kollektiv trafik Bæredygtige bydele med lavenergibyggeri Solceller og affaldshåndtering Borgerinddragelse Turisme Bosætning og erhvervsudvikling Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (3 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 6 7

5 Bilbao Bilbao er en helt unik case. I midten af 1980 erne havde byen fuldstændig mistet sin sammenhængskraft, fysisk såvel som socialt. Bilbao var domineret af voldsom forurening, høj arbejdsløshed, kriminalitet og den udflyttede industri vidnede om en by i dyb krise. For at få vendt udviklingen, iværksatte byen en samlet strategisk plan, der kombinerede byudvikling, kultur, infrastruktur og skabelsen af nye jobs. Guggenheim Museet var et element i planen. I dag er byen en levende design- og arkitekturmetropol, hvor eksistensgrundlaget ikke længere bygger på industri, men på service og videnstunge erhverv. Miljøet er i høj grad blevet genoprettet, floden oprenset og de grønne områder rundt om byen er blevet sikret som rekreative årer for byens borgere. Man er nået langt med infrastrukturen og den fysiske opgradering og derfor ligger det strategiske fokus i dag mere på Bilbaos konkurrencedygtige identitet i forhold til at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. Bilbao kan også nemt kombineres med Vitoria-Gasteiz, Europæisk Miljøhovedstad Vi har fx været i Bilbao med: Esbjerg Kommune, Gladsaxe Kommune, Roskilde Kommune, Vejle Kommune Få inspiration til fx: Strategisk udvikling af en hel by Byrum, pladser og promenader Metro, letbane og broer Kulturplanlægning Tværkommunalt saamarbejde Europæisk Miljøhovedstad 2012 Omstilling fra industri til serviceog videnerhverv Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (4 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 8 9

6 Bordeaux Den sydfranske by Bordeaux har udviklet sig med stor dynamik i de seneste 20 år. Da byen fik ny borgmester i 1996, tog udviklingen fart. Der blev anlagt en letbane (indviet 2003), der forbinder alle væsentlige punkter i Bordeaux med omegnen. Hvor letbanen kom frem, opgraderede kommunen byrummene. Det fik private grundejere til at trække med og istandsætte deres ejendomme i bymidten. Samtidig udviklede man flodpromenaden, som er blevet samlingspunkt for alle byens borgere med en lang række sportsfaciliteter, små haver mv. Et fantastisk vandspejl inviterer til leg dagen lang, og om aftenen er flodpromenaden oplyst med kulørte lamper. Bordeaux sætter fantasien fri og viser, hvordan byudvikling også kan være! Bordeaux har en række andre byudviklingsprojekter, som kan give inspiration til udvikling af hele byområder fx centreret omkring en park, der gør området attraktivt. Letbanenettet udvides fortsat, og man bygger park and ride anlæg ved endestationerne. P-billetten fungerer også som letbanebillet, en ordning der har aflastet trafikken i centrum af Bordeaux. Bordeaux har fået mere ud af letbanen end nogen anden by. Vi har fx været i Bordeaux med: Realdania By / Køge Kommune Få inspiration til fx: Letbane som byudviklingsplov Byrum, pladser og promenader Vand, lys og grønne områder Social bæredygtighed Omdannelse af havne- og industriområder Privat medfinansiering af byudvikling Tværkommunalt samarbejde Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (4 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 10 11

7 Case: Esbjerg Kommune i Bilbao Esbjerg Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling gennemførte i april 2011 en fire-dages studietur for Esbjerg Kommune til Bilbao. Deltagerne var kommunens Kulturog Fritidsudvalg og Børn- og Familieudvalget. Formålet var at give målrettet inspiration til kultur som driver i byudviklingen. De to udvalg havde et fælles program og en dag med separat program, var emnerne hhv. kulturplanlægning og inklusion. Kultur som driver i byudviklingen og inklusion i undervisningen Esbjerg vil i fremtiden være Danmarks EnergiMetropol. Med milliardinvesteringer i veje, jernbane, erhvervsarealer, uddannelse og forskning vil Esbjerg Kommune udnytte enorme vækstmuligheder inden for energi på havet og bioenergisystemer. Hvordan samler man kommunen i denne fælles strategi? Hvordan får man inddraget erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i visionerne? Og hvordan kan kulturen spille en rolle i at tiltrække den nødvendige arbejdskraft og skabe attraktive tilbud for byens borgere. På skoleområdet er et af de helt store emner i mange kommuner inklusion af udsatte børn. Hvordan får man på bedste vis inddraget alle børn i undervisningen? Studietur til Bilbao i april 2011 Studieturen blev gennemført i april 2011 og rummede bl.a. besøg hos kommunen, et offentligt udviklingsselskab, en tænketank og en række kulturinstitutioner, herunder Guggenheim, Alhondiga kulturhus og koncerthuset Euskalduna. De forskellige oplæg gav Esbjerg Kommune et indblik i den målrettede strategi Bilbao har forfulgt de sidste 20 år og hvordan man har grebet processen an. Hos byens tænketank fik man inspiration til, hvordan det offentlige og det private kan samarbejde og finde en fælles strategi. Børn- og Familieudvalget besøgte derudover byens skoleforvaltning og en skole, hvor der var mulighed for at opleve i praksis, hvordan man arbejder med inklusion i undervisningen i Bilbao. Direktør for Kultur og Fritid Jørn Henriksen, Esbjerg Kommune, siger om udbyttet af turen For mange af politikerne var det den mest inspirerende studietur de havde været på i deres politikerliv. Bilbao var virkelig et besøg værd. Vi så vigtigheden af at tænke strategisk og at man på tværs i kommunen løfter de store opgaver sammen. Vi var særligt imponerede over at alle institutioner vi besøgte, brændte for Bilbao og fortalte om de samme værdier og fremtidsplaner. Særlig interessant var besøget hos tænketanken Bilbao Metropoli 30, hvis opgave er at se frem i tiden og udarbejde visionsoplæg for politikerne. Det er en helt særlig konstruktion og man arbejder på at skabe noget lignende i Esbjerg. Studieturen var virkelig velplanlagt og vi havde et godt samarbejde med byrejsen.dk Strategisk Byudvikling igennem hele forløbet

8 Case: Hjørring Kommune i Hamburg og Bremerhaven Case: Hjørring Kommune i Hamburg og Bremerhaven Hjørring Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen Hjørring Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen. I 2008 fik Hjørring det attraktive bycenter Metropol, og udviklingen af bymidten fortsætter med området omkring Bispetorvet. Projekterne giver ny dynamik til bymidten, men har også trukket omsætning væk fra den eksisterende del af gågaden. Hvordan kan de handlende her styrke deres position? Og hvordan kan den brede gågade Østergade gøres mere intim og indbydende at opholde sig i? I Hirtshals tænkes forskning, udvikling og oplevelsesturisme tænkes sammen i et fremsynet projekt, hvor bl.a. Oceanariet er en central spiller. Hirtshals Havn udvikles også i disse år. Hvor kan der hentes best practice på disse områder? Studietur til Hamburg og Bremerhaven: Bymidteudvikling, detailhandel og turisme byrejsen.dk Strategisk Byudvikling arrangerede i juni 2011 en tredages studietur til Hamburg og Bremerhaven. Deltagerne var Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalg samt en række embedsmænd. Studieturen rummede rundvisninger i byudviklingsprojekter i både Hamburg og Bremerhaven. Begge steder fortalte lokale ressourcepersoner om strategi, proces og finansiering bag projekterne. De to udvalg havde en eftermiddag med separat program, hvor Økonomiudvalget hos VisitDenmark hørte om tiltrækning af tyske turister, mens Teknik- og Miljøudvalget besøgte bæredygtige byudviklingsprojekter. Plan og udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune, siger om udbyttet af turen Studieturen var skræddersyet til Hjørring Kommune og ramte virkelig plet. Gennemgangen af det store byudviklingsprojekt HafenCity i den ene ende af skalaen og besøget i Hamburg-forstaden Poppenbüttel i den anden, er gode eksempler, på spændvidden i studieturens indhold. At opleve det lille miljø af handlende i Poppenbüttel, der har udviklet nye strategier og klarer sig godt trods naboskabet til et af Tysklands største indkøbscentre, var dybt inspirerende. Og hvordan de i Bremerhaven har arbejdet med gågaden og med en større strategisk satsning på turismen, det havde bare direkte relevans. Projekterne var velvalgte, og både planlægning og gennemførelse var meget professionel., fx en rejseleder der tolkede indlevende undervejs og sammenfattede de faglige pointer efter oplæggene. Turen blev meget positivt evalueret af deltagerne og vi arbejder videre med erfaringerne fra turen

9 Forløbet omkring den enkelte studietur fra dialog til evaluering Forløbet omkring en studietur er en proces opdelt i forskellige faser og starter normalt 4-6 måneder inden afrejse. Fase 1: Dialog Vi mødes med jer, diskuterer planstrategien/kommuneplanen og de konkrete byudviklingsprojekter, I skal realisere. Hvordan kan en studietur give bedre beslutninger og fremdrift i processen? Hvordan kan studieturen bidrage til den strategiske udvikling af kommunen? Vi drøfter hvilke emner, der kan indgå på en studietur, og hvordan forholdet skal være mellem rundvisninger og institutionsbesøg. Efter mødet udarbejder vi et foreløbigt programforslag til en studietur, som rettes til i dialog med jer, så det har præcis den rigtige sammensætning. Datoerne for studieturen aftales, og vi indgår aftale om et samarbejde. byrejsen.dk Strategisk Byudvikling reserverer fly og hotel. Der udarbejdes en tidsplan for processen, så I ved, hvornår I kan forvente endeligt program mv. Resultatet af fasen er en aftale om et samarbejde om en studietur, et foreløbigt programforslag samt afstemte forventninger til processen og resultatet. Fase 2: Planlægning Når aftalen er på plads, og formål og succeskriterier er defineret, fortsætter researcharbejdet. Vi kontakter lokale ressourcepersoner og forvaltninger og indhenter yderligere informationer om relevante projekter i området. På den baggrund foretages typisk mindre justeringer af programmet, så forløbet bliver helt optimalt. Herefter starter selve den praktiske planlægning af turen. Institutionerne kontaktes igen, vi præciserer formålet med studieturen, ønskerne til hvilke ressourcepersoner der stiller op, hvilke emner der ønskes belyst under mødet samt hvor meget tid der skal sættes af til hhv. møde og rundvisning på området. Der udarbejdes et kompendium med baggrundsinformation, således at deltagerne får fuldt udbytte af turen. Sideløbende ordner byrejsen.dk Strategisk Byudvikling alt det lavpraktiske, men ekstremt vigtige omkring bestilling af bus, restauranter, deltagerlister til hotel, fly etc. Institutionerne kontaktes igen, og aftalerne genbekræftes. Resultatet af fasen er et endeligt program med bekræftede aftaler samt uddybende materiale til deltagerne. Fase 3: Gennemførelse En konsulent fra byrejsen.dk Strategisk Byudvikling deltager som rejseleder og har ansvar for turens faglige og praktiske forløb fra først til sidst. Vi introducerer til de enkelte programpunkter inden og samler op bagefter. Sammen med gruppen diskuterer vi overførselsværdien af de projekter, vi ser. Hvordan kan det anvendes derhjemme? Hvilke fysiske og strategiske greb har man anvendt med hvilke resultater? Sideløbende med den faglige sparring ordner vi al kommunikation med hoteller, buschauffører, restauranter etc. undervejs. Det gør, at I kan have 100% fokus på det faglige indhold. Resultatet af fasen er at studieturen gennemføres med det aftalte program, og at deltagerne oplever projekter med stor overførselsværdi. Fase 4: Evaluering Ved turens afslutning evaluerer vi skriftligt med deltagerne, både på de enkelte programpunkter og på det samlede udbytte har haft af turen. Når gruppen har haft lejlighed til at evaluere turen internt, fx på et udvalgsmøde, holder vi evalueringsmøde med kommunen. Den grundige evalueringsproces giver os lejlighed til hele tiden at forbedre kvaliteten af vores ydelser

10 Om byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Eksempler på vores konsulentydelser Byrejsen.dk Strategisk Byudvikling er et konsulentfirma med speciale i strategisk byudvikling. Vi arrangerer skræddersyede studieture og løser analyse- og rådgivningsopgaver for Realdania og en lang række kommuner og andre aktører inden for byudvikling. Firmaet ledes af Torsten Bo Jørgensen, der har mange års erfaring med strategisk byudvikling. Unikt kendskab til de bedste byudviklingsprojekter i Europa Vi prioriterer faglig udvikling meget højt og er flere gange om året på interne researchture i Europa. Det giver os et skarpt blik for hvad der faktisk kan lade sig gøre med byudvikling. Vi ved simpelthen, at der er mange muligheder i at sammentænke fysisk og strategisk byudvikling. Det giver bedre byer og en bedre økonomi. Tæt konktakt til kommunerne giver føling med udfordringerne Vi er i tæt og løbende kontakt med planlæggere og beslutningstagere i en lang række kommuner. Det giver en god føling med kommunernes virkelighed og et stort kendskab til eksempler på inspirerende byudvikling i Danmark. Vi deltager i den faglige debat Vi deltager i den faglige debat i fora som Byplanlaboratoriet, Det danske Byplanmøde, Netværk for Yngre Planlæggere, Foreningen af Byplanlæggere. Konsulentydelser inden for strategisk byudvikling Fælles for alle opgaver, vi løser, er, at de giver et bedre beslutningsgrundlag for de store investeringer, der foretages i byudvikling. Og at de giver konkret og brugbar inspiration til at sammentænke fysisk og strategisk byudvikling. Inspirationsoplæg for politiske udvalg og embedsmænd. Fx om strategisk byudvikling: hvordan kan den fysiske udvikling understøtte bosætning, erhvervsudvikling og turisme? Eller som afsæt til arbejdet med kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik eller Erhvervspolitik mv. Hvordan kan der tænkes på tværs af forvaltningsområderne, så synergierne udnyttes? Hvad gør andre kommuner? Hvad virker? Research, fx som beslutningsgrundlag for kommunens nye kulturhus. Hvilke erfaringer er der gjort andre steder i Danmark og udlandet? Hvilke effekter kan vi forvente os af et kulturhus? Hvilke funktioner kan det indeholde? Hvordan kan huset blive økonomisk og socialt bæredygtigt? Hvordan kan ildsjæle inddrages som ressourcer i processen? Kan fx suppleres med interviews og analyser i lokalområdet. Strategiske analyser af potentialerne i en bydel, by eller kommune, fx som input til masterplan, udviklingsplan, bymidteplan, planstrategi mv. Hvor er der potentialer og mulige synergier? Hvordan er borgernes tilfredshed med bymidten, detailhandlen, kulturtilbuddene og infrastrukturen? Vi anvender eksisterende analyser og egne iagttagelser og inddrager borgere, virksomheder, foreningsliv mv. i processen. Resultatet er gennemarbejdede forslag til indsatser og strategier altid med blik for den økonomiske bæredygtighed. Borgerinddragelse, fx i forbindelse med bymidteudvikling eller kommunens nye kulturhus. Hvilke ønsker har borgerne, hvad skal der til, for at de bruger bymidten mere? Hvilke funktioner savner de? Er de tilfredse med detailhandlens niveau? I opgaveløsningen trækker vi på vores brede kendskab til danske og europæiske byer/regioner med markante resultater inden for strategisk byudvikling. Og på vores erfaring fra strategi- og visionsprocesser for fx Svendborg, Herning og Kolding Kommune

11 Kundeliste Realdania Realdania By Roskilde Kommune Vejle Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herning Kommune Hjørring Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Randers Kommune Byens Netværk Bygherreforeningen Center for Boligsocial Udvikling Dansk Bygningsarv Danske Havne DSB Trafikplanlægning Kreative Byer Kreativ Metapol Statsbygg (Norge) Porsgrunn Kommune (Norge) byrejsen.dk Strategisk Byudvikling arrangerer studierejser for Realdania og en lang række kommuner. Vores ture giver konkret og brugbar viden om de bedste byudviklingsprojekter i Europa. Vi løser også konsulentopgaver inden for strategisk byudvikling. Læs mere om ydelser, referencer og vores profil på Priserne i kataloget gælder ved bestilling senest 15/ og afrejse i 2012 Forbehold for normale fly- og hotelpriser. 20 byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling C/O Republikken - Vesterbrogade 24b Kbh V

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2 FREDERIKSBERG KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSUDVALG PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

INDHOLD. Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg Forslag til program for studieturen 18.-20. marts 2015. 1 Baggrund

INDHOLD. Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg Forslag til program for studieturen 18.-20. marts 2015. 1 Baggrund Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg Forslag til program for studieturen 18.-20. marts 2015 ADRESSE C O WI A /S P arallelvej 2 2 8 0 0 Kongens Lyngby TLF +4 5 5 6 4 0 0 0 0 0 FAX +4 5 5 6 4 0 9 9

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Temamøde 3 Den åbne skole

Temamøde 3 Den åbne skole Temamøde 3 Den åbne skole Program Velkomst og rammesætning v./caroline Hegelund, KL Oplæg om skolevirksomheds-samarbejde v./ konsulent i Københavns Kommune Thomas Geiker og lærer Henrik Vesterløkke, Sønderbro

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

CASE: Sådan arbejder vi med at skabe bæredygtige bygninger. Lars Holten Direktør Carlsberg A/S Ejendomme

CASE: Sådan arbejder vi med at skabe bæredygtige bygninger. Lars Holten Direktør Carlsberg A/S Ejendomme CASE: Sådan arbejder vi med at skabe bæredygtige bygninger Lars Holten Direktør Carlsberg A/S Ejendomme København, den 2. april 2009 En afdeling i Carlsberg A/S Ansvarlig for at skabe værdi af ejendomme

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere