Strategisk Byudvikling. Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan. - lær af de bedste byer i Europa. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Byudvikling. Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan. - lær af de bedste byer i Europa. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1"

Transkript

1 Strategisk Byudvikling Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan - lær af de bedste byer i Europa byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1

2 Derfor studieture: Et bedre beslutningsgrundlag Fælles referencer Stærkere fremdrift i egne projekter Bedre, billigere og mere inspirerende løsninger Lavere anlægs- og driftsudgifter Undgå dyre fejl En investering, der tjener sig hjem mange gange Strategisk Byudvikling - Lær af de bedste byer i Europa Kommuneplan 2013 en studietur giver bedre beslutninger og kontante besparelser Med udgangen af 2011 er Planstrategierne på plads i alle kommuner. I 2012/13 er der fokus på Kommuneplanerne. Der skal tages konkrete beslutninger, der får betydning mange år frem. I den situation er det guld værd for politiske udvalg og embedsmænd at tage på studietur og opleve de bedste byudviklingsprojekter i Europa. Det giver bedre beslutninger og kontante besparelser. Vi tænker byudvikling strategisk og mener, at der er store fordele for kommuner, der: Integrerer fysisk udvikling med øvrige indsatsområder Inddrager borgere, virksomheder og andre interessenter som ressourcer i kommunens udvikling Tænker på tværs af forvaltningerne Foretager klare valg og fravalg Handler proaktivt og går ud over deres myndighedsforpligtelser Kæder andre aktører sammen og får ting til at ske Lærer af de bedste eksempler i Danmark og resten af Europa Tænk den fysiske udvikling sammen med bosætning, erhvervsudvikling og turisme Vores studieture giver inspiration til, hvordan den fysiske udvikling kan tænkes strategisk, så den fx understøtter bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Dermed bidrager de til at understøtte vækst, udvikling og en sund kommunal økonomi. Der kan også hentes inspiration til klimasikring og en lang række andre områder som fx fysisk aktivitet, detailhandel og bymidteudvikling. Lær af de bedste byer i Europa og undgå dyre fejl Vi har udvalgt fire byer, som kan give stærk inspiration til den fysisk-strategiske udvikling i kommunerne i de kommende år. Det er byer, som har været dygtige til at få meget ud af deres byudvikling. I kan læse om dem i kataloget her og to cases, hvor kommuner fortæller om deres udbytte af en skræddersyet studietur. Kontakt os og fortæl om jeres ønsker vi kvitterer med rådgivning og forslag / Med venlig hilsen Torsten Bo Jørgensen, direktør byrejsen.dk Strategisk Byudvikling 2 3

3 Hamburg og Bremerhaven Vi har rigtig gode erfaringer med Hamburg som studietursdestination og byen kan give inspiration til en bred vifte af emner inden for byudvikling. Fx detailhandel, strategisk arbejde, sport og sundhed, kultur, fortætning, omdannelse af havn og ikke mindst en lang række bæredygtige løsninger i byudviklingen. Hamburg er Europæisk Miljøhovedstad Bremerhaven oplevede over en årrække voldsom økonomisk tilbagegang i takt med at industrien flyttede til andre verdensdele. Konsekvensen var høj arbejdsløshed og et mere eller mindre forladt havneområde. For at modarbejde tendensen valgte byen at satse markant på oplevelsesøkonomi. I den forbindelse har man med stor succes bygget en klynge af oplevelsesattraktioner samt udbygget turismeinfrastrukturen med hoteller, indkøbsmuligheder, konferencecenter mv. Derudover har man skabt rammerne for en teknologipark og et maritimt videnskabs- og erhvervskompleks, hvor byens maritime tilknytning og viden knyttes til udvikling, forskning og fremtidige arbejdspladser. Samtidig har man arbejdet strategisk med bymidten. Vi har fx været i Hamburg/Bremerhaven med: Realdania By, Køge Kommune, Fredericia Kommune, Københavns Kommune, Hjørring Kommune, Bygherreforeningen Få inspiration til fx.: Bymidteudvikling og detailhandel Fortætning Havneudvikling Sammenbinding af by og havn Kulturplanlægning Sundhed Turisme Bosætning og erhvervsudvikling Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: 9990 DKK + moms (3 dage; tog/bus t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 4 5

4 Freiburg Freiburg er en pionerby på det bæredygtige område og rigtig inspirerende af mange årsager. I mere end 30 år har der været politisk konsensus omkring en bæredygtig udviklingsstrategi. Det har skabt bemærkelsesværdige resultater og udviklingen støttes op af en høj andel af borgerinddragelse og en aktiv borgerdeltagelse i klimaindsatsen. Store dele af byen domineres af fodgængere, cyklister og letbane, byrummene er nogle af de mest velfungerende bylegepladser i Europa og i de nye kvarterer Vauban og Rieselfeld har man tænkt social, fysisk og økonomisk bæredygtighed med fra starten af udviklingen. Fx har kun 157 ud af hver 1000 indbyggere i Vauban bil. Generelt er solceller på tagene meget udbredt, 70 % af byens affald bliver recyclet og letbanen kører 100 % på vedvarende energi. Freiburg kan kombineres med byer som Mulhouse, Basel og Zürich. Vi har fx været i Freiburg med: Statsbygg (Norge) Få inspiration til fx.: Strategisk bæredygtig udvikling af en hel by Prioritering af fodgængere, cyklister og kollektiv trafik Bæredygtige bydele med lavenergibyggeri Solceller og affaldshåndtering Borgerinddragelse Turisme Bosætning og erhvervsudvikling Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (3 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 6 7

5 Bilbao Bilbao er en helt unik case. I midten af 1980 erne havde byen fuldstændig mistet sin sammenhængskraft, fysisk såvel som socialt. Bilbao var domineret af voldsom forurening, høj arbejdsløshed, kriminalitet og den udflyttede industri vidnede om en by i dyb krise. For at få vendt udviklingen, iværksatte byen en samlet strategisk plan, der kombinerede byudvikling, kultur, infrastruktur og skabelsen af nye jobs. Guggenheim Museet var et element i planen. I dag er byen en levende design- og arkitekturmetropol, hvor eksistensgrundlaget ikke længere bygger på industri, men på service og videnstunge erhverv. Miljøet er i høj grad blevet genoprettet, floden oprenset og de grønne områder rundt om byen er blevet sikret som rekreative årer for byens borgere. Man er nået langt med infrastrukturen og den fysiske opgradering og derfor ligger det strategiske fokus i dag mere på Bilbaos konkurrencedygtige identitet i forhold til at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. Bilbao kan også nemt kombineres med Vitoria-Gasteiz, Europæisk Miljøhovedstad Vi har fx været i Bilbao med: Esbjerg Kommune, Gladsaxe Kommune, Roskilde Kommune, Vejle Kommune Få inspiration til fx: Strategisk udvikling af en hel by Byrum, pladser og promenader Metro, letbane og broer Kulturplanlægning Tværkommunalt saamarbejde Europæisk Miljøhovedstad 2012 Omstilling fra industri til serviceog videnerhverv Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (4 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 8 9

6 Bordeaux Den sydfranske by Bordeaux har udviklet sig med stor dynamik i de seneste 20 år. Da byen fik ny borgmester i 1996, tog udviklingen fart. Der blev anlagt en letbane (indviet 2003), der forbinder alle væsentlige punkter i Bordeaux med omegnen. Hvor letbanen kom frem, opgraderede kommunen byrummene. Det fik private grundejere til at trække med og istandsætte deres ejendomme i bymidten. Samtidig udviklede man flodpromenaden, som er blevet samlingspunkt for alle byens borgere med en lang række sportsfaciliteter, små haver mv. Et fantastisk vandspejl inviterer til leg dagen lang, og om aftenen er flodpromenaden oplyst med kulørte lamper. Bordeaux sætter fantasien fri og viser, hvordan byudvikling også kan være! Bordeaux har en række andre byudviklingsprojekter, som kan give inspiration til udvikling af hele byområder fx centreret omkring en park, der gør området attraktivt. Letbanenettet udvides fortsat, og man bygger park and ride anlæg ved endestationerne. P-billetten fungerer også som letbanebillet, en ordning der har aflastet trafikken i centrum af Bordeaux. Bordeaux har fået mere ud af letbanen end nogen anden by. Vi har fx været i Bordeaux med: Realdania By / Køge Kommune Få inspiration til fx: Letbane som byudviklingsplov Byrum, pladser og promenader Vand, lys og grønne områder Social bæredygtighed Omdannelse af havne- og industriområder Privat medfinansiering af byudvikling Tværkommunalt samarbejde Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (4 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 10 11

7 Case: Esbjerg Kommune i Bilbao Esbjerg Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling gennemførte i april 2011 en fire-dages studietur for Esbjerg Kommune til Bilbao. Deltagerne var kommunens Kulturog Fritidsudvalg og Børn- og Familieudvalget. Formålet var at give målrettet inspiration til kultur som driver i byudviklingen. De to udvalg havde et fælles program og en dag med separat program, var emnerne hhv. kulturplanlægning og inklusion. Kultur som driver i byudviklingen og inklusion i undervisningen Esbjerg vil i fremtiden være Danmarks EnergiMetropol. Med milliardinvesteringer i veje, jernbane, erhvervsarealer, uddannelse og forskning vil Esbjerg Kommune udnytte enorme vækstmuligheder inden for energi på havet og bioenergisystemer. Hvordan samler man kommunen i denne fælles strategi? Hvordan får man inddraget erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i visionerne? Og hvordan kan kulturen spille en rolle i at tiltrække den nødvendige arbejdskraft og skabe attraktive tilbud for byens borgere. På skoleområdet er et af de helt store emner i mange kommuner inklusion af udsatte børn. Hvordan får man på bedste vis inddraget alle børn i undervisningen? Studietur til Bilbao i april 2011 Studieturen blev gennemført i april 2011 og rummede bl.a. besøg hos kommunen, et offentligt udviklingsselskab, en tænketank og en række kulturinstitutioner, herunder Guggenheim, Alhondiga kulturhus og koncerthuset Euskalduna. De forskellige oplæg gav Esbjerg Kommune et indblik i den målrettede strategi Bilbao har forfulgt de sidste 20 år og hvordan man har grebet processen an. Hos byens tænketank fik man inspiration til, hvordan det offentlige og det private kan samarbejde og finde en fælles strategi. Børn- og Familieudvalget besøgte derudover byens skoleforvaltning og en skole, hvor der var mulighed for at opleve i praksis, hvordan man arbejder med inklusion i undervisningen i Bilbao. Direktør for Kultur og Fritid Jørn Henriksen, Esbjerg Kommune, siger om udbyttet af turen For mange af politikerne var det den mest inspirerende studietur de havde været på i deres politikerliv. Bilbao var virkelig et besøg værd. Vi så vigtigheden af at tænke strategisk og at man på tværs i kommunen løfter de store opgaver sammen. Vi var særligt imponerede over at alle institutioner vi besøgte, brændte for Bilbao og fortalte om de samme værdier og fremtidsplaner. Særlig interessant var besøget hos tænketanken Bilbao Metropoli 30, hvis opgave er at se frem i tiden og udarbejde visionsoplæg for politikerne. Det er en helt særlig konstruktion og man arbejder på at skabe noget lignende i Esbjerg. Studieturen var virkelig velplanlagt og vi havde et godt samarbejde med byrejsen.dk Strategisk Byudvikling igennem hele forløbet

8 Case: Hjørring Kommune i Hamburg og Bremerhaven Case: Hjørring Kommune i Hamburg og Bremerhaven Hjørring Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen Hjørring Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen. I 2008 fik Hjørring det attraktive bycenter Metropol, og udviklingen af bymidten fortsætter med området omkring Bispetorvet. Projekterne giver ny dynamik til bymidten, men har også trukket omsætning væk fra den eksisterende del af gågaden. Hvordan kan de handlende her styrke deres position? Og hvordan kan den brede gågade Østergade gøres mere intim og indbydende at opholde sig i? I Hirtshals tænkes forskning, udvikling og oplevelsesturisme tænkes sammen i et fremsynet projekt, hvor bl.a. Oceanariet er en central spiller. Hirtshals Havn udvikles også i disse år. Hvor kan der hentes best practice på disse områder? Studietur til Hamburg og Bremerhaven: Bymidteudvikling, detailhandel og turisme byrejsen.dk Strategisk Byudvikling arrangerede i juni 2011 en tredages studietur til Hamburg og Bremerhaven. Deltagerne var Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalg samt en række embedsmænd. Studieturen rummede rundvisninger i byudviklingsprojekter i både Hamburg og Bremerhaven. Begge steder fortalte lokale ressourcepersoner om strategi, proces og finansiering bag projekterne. De to udvalg havde en eftermiddag med separat program, hvor Økonomiudvalget hos VisitDenmark hørte om tiltrækning af tyske turister, mens Teknik- og Miljøudvalget besøgte bæredygtige byudviklingsprojekter. Plan og udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune, siger om udbyttet af turen Studieturen var skræddersyet til Hjørring Kommune og ramte virkelig plet. Gennemgangen af det store byudviklingsprojekt HafenCity i den ene ende af skalaen og besøget i Hamburg-forstaden Poppenbüttel i den anden, er gode eksempler, på spændvidden i studieturens indhold. At opleve det lille miljø af handlende i Poppenbüttel, der har udviklet nye strategier og klarer sig godt trods naboskabet til et af Tysklands største indkøbscentre, var dybt inspirerende. Og hvordan de i Bremerhaven har arbejdet med gågaden og med en større strategisk satsning på turismen, det havde bare direkte relevans. Projekterne var velvalgte, og både planlægning og gennemførelse var meget professionel., fx en rejseleder der tolkede indlevende undervejs og sammenfattede de faglige pointer efter oplæggene. Turen blev meget positivt evalueret af deltagerne og vi arbejder videre med erfaringerne fra turen

9 Forløbet omkring den enkelte studietur fra dialog til evaluering Forløbet omkring en studietur er en proces opdelt i forskellige faser og starter normalt 4-6 måneder inden afrejse. Fase 1: Dialog Vi mødes med jer, diskuterer planstrategien/kommuneplanen og de konkrete byudviklingsprojekter, I skal realisere. Hvordan kan en studietur give bedre beslutninger og fremdrift i processen? Hvordan kan studieturen bidrage til den strategiske udvikling af kommunen? Vi drøfter hvilke emner, der kan indgå på en studietur, og hvordan forholdet skal være mellem rundvisninger og institutionsbesøg. Efter mødet udarbejder vi et foreløbigt programforslag til en studietur, som rettes til i dialog med jer, så det har præcis den rigtige sammensætning. Datoerne for studieturen aftales, og vi indgår aftale om et samarbejde. byrejsen.dk Strategisk Byudvikling reserverer fly og hotel. Der udarbejdes en tidsplan for processen, så I ved, hvornår I kan forvente endeligt program mv. Resultatet af fasen er en aftale om et samarbejde om en studietur, et foreløbigt programforslag samt afstemte forventninger til processen og resultatet. Fase 2: Planlægning Når aftalen er på plads, og formål og succeskriterier er defineret, fortsætter researcharbejdet. Vi kontakter lokale ressourcepersoner og forvaltninger og indhenter yderligere informationer om relevante projekter i området. På den baggrund foretages typisk mindre justeringer af programmet, så forløbet bliver helt optimalt. Herefter starter selve den praktiske planlægning af turen. Institutionerne kontaktes igen, vi præciserer formålet med studieturen, ønskerne til hvilke ressourcepersoner der stiller op, hvilke emner der ønskes belyst under mødet samt hvor meget tid der skal sættes af til hhv. møde og rundvisning på området. Der udarbejdes et kompendium med baggrundsinformation, således at deltagerne får fuldt udbytte af turen. Sideløbende ordner byrejsen.dk Strategisk Byudvikling alt det lavpraktiske, men ekstremt vigtige omkring bestilling af bus, restauranter, deltagerlister til hotel, fly etc. Institutionerne kontaktes igen, og aftalerne genbekræftes. Resultatet af fasen er et endeligt program med bekræftede aftaler samt uddybende materiale til deltagerne. Fase 3: Gennemførelse En konsulent fra byrejsen.dk Strategisk Byudvikling deltager som rejseleder og har ansvar for turens faglige og praktiske forløb fra først til sidst. Vi introducerer til de enkelte programpunkter inden og samler op bagefter. Sammen med gruppen diskuterer vi overførselsværdien af de projekter, vi ser. Hvordan kan det anvendes derhjemme? Hvilke fysiske og strategiske greb har man anvendt med hvilke resultater? Sideløbende med den faglige sparring ordner vi al kommunikation med hoteller, buschauffører, restauranter etc. undervejs. Det gør, at I kan have 100% fokus på det faglige indhold. Resultatet af fasen er at studieturen gennemføres med det aftalte program, og at deltagerne oplever projekter med stor overførselsværdi. Fase 4: Evaluering Ved turens afslutning evaluerer vi skriftligt med deltagerne, både på de enkelte programpunkter og på det samlede udbytte har haft af turen. Når gruppen har haft lejlighed til at evaluere turen internt, fx på et udvalgsmøde, holder vi evalueringsmøde med kommunen. Den grundige evalueringsproces giver os lejlighed til hele tiden at forbedre kvaliteten af vores ydelser

10 Om byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Eksempler på vores konsulentydelser Byrejsen.dk Strategisk Byudvikling er et konsulentfirma med speciale i strategisk byudvikling. Vi arrangerer skræddersyede studieture og løser analyse- og rådgivningsopgaver for Realdania og en lang række kommuner og andre aktører inden for byudvikling. Firmaet ledes af Torsten Bo Jørgensen, der har mange års erfaring med strategisk byudvikling. Unikt kendskab til de bedste byudviklingsprojekter i Europa Vi prioriterer faglig udvikling meget højt og er flere gange om året på interne researchture i Europa. Det giver os et skarpt blik for hvad der faktisk kan lade sig gøre med byudvikling. Vi ved simpelthen, at der er mange muligheder i at sammentænke fysisk og strategisk byudvikling. Det giver bedre byer og en bedre økonomi. Tæt konktakt til kommunerne giver føling med udfordringerne Vi er i tæt og løbende kontakt med planlæggere og beslutningstagere i en lang række kommuner. Det giver en god føling med kommunernes virkelighed og et stort kendskab til eksempler på inspirerende byudvikling i Danmark. Vi deltager i den faglige debat Vi deltager i den faglige debat i fora som Byplanlaboratoriet, Det danske Byplanmøde, Netværk for Yngre Planlæggere, Foreningen af Byplanlæggere. Konsulentydelser inden for strategisk byudvikling Fælles for alle opgaver, vi løser, er, at de giver et bedre beslutningsgrundlag for de store investeringer, der foretages i byudvikling. Og at de giver konkret og brugbar inspiration til at sammentænke fysisk og strategisk byudvikling. Inspirationsoplæg for politiske udvalg og embedsmænd. Fx om strategisk byudvikling: hvordan kan den fysiske udvikling understøtte bosætning, erhvervsudvikling og turisme? Eller som afsæt til arbejdet med kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik eller Erhvervspolitik mv. Hvordan kan der tænkes på tværs af forvaltningsområderne, så synergierne udnyttes? Hvad gør andre kommuner? Hvad virker? Research, fx som beslutningsgrundlag for kommunens nye kulturhus. Hvilke erfaringer er der gjort andre steder i Danmark og udlandet? Hvilke effekter kan vi forvente os af et kulturhus? Hvilke funktioner kan det indeholde? Hvordan kan huset blive økonomisk og socialt bæredygtigt? Hvordan kan ildsjæle inddrages som ressourcer i processen? Kan fx suppleres med interviews og analyser i lokalområdet. Strategiske analyser af potentialerne i en bydel, by eller kommune, fx som input til masterplan, udviklingsplan, bymidteplan, planstrategi mv. Hvor er der potentialer og mulige synergier? Hvordan er borgernes tilfredshed med bymidten, detailhandlen, kulturtilbuddene og infrastrukturen? Vi anvender eksisterende analyser og egne iagttagelser og inddrager borgere, virksomheder, foreningsliv mv. i processen. Resultatet er gennemarbejdede forslag til indsatser og strategier altid med blik for den økonomiske bæredygtighed. Borgerinddragelse, fx i forbindelse med bymidteudvikling eller kommunens nye kulturhus. Hvilke ønsker har borgerne, hvad skal der til, for at de bruger bymidten mere? Hvilke funktioner savner de? Er de tilfredse med detailhandlens niveau? I opgaveløsningen trækker vi på vores brede kendskab til danske og europæiske byer/regioner med markante resultater inden for strategisk byudvikling. Og på vores erfaring fra strategi- og visionsprocesser for fx Svendborg, Herning og Kolding Kommune

11 Kundeliste Realdania Realdania By Roskilde Kommune Vejle Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herning Kommune Hjørring Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Randers Kommune Byens Netværk Bygherreforeningen Center for Boligsocial Udvikling Dansk Bygningsarv Danske Havne DSB Trafikplanlægning Kreative Byer Kreativ Metapol Statsbygg (Norge) Porsgrunn Kommune (Norge) byrejsen.dk Strategisk Byudvikling arrangerer studierejser for Realdania og en lang række kommuner. Vores ture giver konkret og brugbar viden om de bedste byudviklingsprojekter i Europa. Vi løser også konsulentopgaver inden for strategisk byudvikling. Læs mere om ydelser, referencer og vores profil på Priserne i kataloget gælder ved bestilling senest 15/ og afrejse i 2012 Forbehold for normale fly- og hotelpriser. 20 byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling C/O Republikken - Vesterbrogade 24b Kbh V

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Vauban, Freiburg Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg 24.-27. august 2011 Baggrund og formål med studieturen Randers

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling DAC og Naturstyrelsen, Sorø, 8. marts 2012 Detailhandel og bymidteudvikling to sider af samme sag Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt 7. maj 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Hvad jeg vil argumentere for Et godt butiksliv er afgørende for bymidtens attraktivitet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2 FREDERIKSBERG KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSUDVALG PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Inspiration til Visionproces

Inspiration til Visionproces Inspiration til Visionproces Næstved Kommune 11CityDesign Byrådets temamøde 06 05 10 Steffen Gulmann, adj. Professor Borgerne Der er nok til et godt og rigt byliv Der er kreative nok, god tilvækst Mange

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON FAB s studietur 2013 går til.. LONDON byen som omdanner og fortætter Der bygges højt og tæt i de centrale byudviklingsområder. Den høje bygning, the Shard på sydsiden af Themsen ved The London Bridge -

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Byudvikling og Letbaner

Byudvikling og Letbaner Byudvikling og Letbaner 1 2 Odense Letbane Overordnet proces v/mh Visionen for Odense Vision for Odense Letbane Linjeføring Proces 3 Odense fra stor dansk by til dansk storby Vision Odense fra stor dansk

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011 Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot side 1 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra 2 overordnede spor: En systematisk

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere