Strategisk Byudvikling. Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan. - lær af de bedste byer i Europa. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Byudvikling. Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan. - lær af de bedste byer i Europa. byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1"

Transkript

1 Strategisk Byudvikling Inspiration til Planstrategi og Kommuneplan - lær af de bedste byer i Europa byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling 1

2 Derfor studieture: Et bedre beslutningsgrundlag Fælles referencer Stærkere fremdrift i egne projekter Bedre, billigere og mere inspirerende løsninger Lavere anlægs- og driftsudgifter Undgå dyre fejl En investering, der tjener sig hjem mange gange Strategisk Byudvikling - Lær af de bedste byer i Europa Kommuneplan 2013 en studietur giver bedre beslutninger og kontante besparelser Med udgangen af 2011 er Planstrategierne på plads i alle kommuner. I 2012/13 er der fokus på Kommuneplanerne. Der skal tages konkrete beslutninger, der får betydning mange år frem. I den situation er det guld værd for politiske udvalg og embedsmænd at tage på studietur og opleve de bedste byudviklingsprojekter i Europa. Det giver bedre beslutninger og kontante besparelser. Vi tænker byudvikling strategisk og mener, at der er store fordele for kommuner, der: Integrerer fysisk udvikling med øvrige indsatsområder Inddrager borgere, virksomheder og andre interessenter som ressourcer i kommunens udvikling Tænker på tværs af forvaltningerne Foretager klare valg og fravalg Handler proaktivt og går ud over deres myndighedsforpligtelser Kæder andre aktører sammen og får ting til at ske Lærer af de bedste eksempler i Danmark og resten af Europa Tænk den fysiske udvikling sammen med bosætning, erhvervsudvikling og turisme Vores studieture giver inspiration til, hvordan den fysiske udvikling kan tænkes strategisk, så den fx understøtter bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Dermed bidrager de til at understøtte vækst, udvikling og en sund kommunal økonomi. Der kan også hentes inspiration til klimasikring og en lang række andre områder som fx fysisk aktivitet, detailhandel og bymidteudvikling. Lær af de bedste byer i Europa og undgå dyre fejl Vi har udvalgt fire byer, som kan give stærk inspiration til den fysisk-strategiske udvikling i kommunerne i de kommende år. Det er byer, som har været dygtige til at få meget ud af deres byudvikling. I kan læse om dem i kataloget her og to cases, hvor kommuner fortæller om deres udbytte af en skræddersyet studietur. Kontakt os og fortæl om jeres ønsker vi kvitterer med rådgivning og forslag / Med venlig hilsen Torsten Bo Jørgensen, direktør byrejsen.dk Strategisk Byudvikling 2 3

3 Hamburg og Bremerhaven Vi har rigtig gode erfaringer med Hamburg som studietursdestination og byen kan give inspiration til en bred vifte af emner inden for byudvikling. Fx detailhandel, strategisk arbejde, sport og sundhed, kultur, fortætning, omdannelse af havn og ikke mindst en lang række bæredygtige løsninger i byudviklingen. Hamburg er Europæisk Miljøhovedstad Bremerhaven oplevede over en årrække voldsom økonomisk tilbagegang i takt med at industrien flyttede til andre verdensdele. Konsekvensen var høj arbejdsløshed og et mere eller mindre forladt havneområde. For at modarbejde tendensen valgte byen at satse markant på oplevelsesøkonomi. I den forbindelse har man med stor succes bygget en klynge af oplevelsesattraktioner samt udbygget turismeinfrastrukturen med hoteller, indkøbsmuligheder, konferencecenter mv. Derudover har man skabt rammerne for en teknologipark og et maritimt videnskabs- og erhvervskompleks, hvor byens maritime tilknytning og viden knyttes til udvikling, forskning og fremtidige arbejdspladser. Samtidig har man arbejdet strategisk med bymidten. Vi har fx været i Hamburg/Bremerhaven med: Realdania By, Køge Kommune, Fredericia Kommune, Københavns Kommune, Hjørring Kommune, Bygherreforeningen Få inspiration til fx.: Bymidteudvikling og detailhandel Fortætning Havneudvikling Sammenbinding af by og havn Kulturplanlægning Sundhed Turisme Bosætning og erhvervsudvikling Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: 9990 DKK + moms (3 dage; tog/bus t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 4 5

4 Freiburg Freiburg er en pionerby på det bæredygtige område og rigtig inspirerende af mange årsager. I mere end 30 år har der været politisk konsensus omkring en bæredygtig udviklingsstrategi. Det har skabt bemærkelsesværdige resultater og udviklingen støttes op af en høj andel af borgerinddragelse og en aktiv borgerdeltagelse i klimaindsatsen. Store dele af byen domineres af fodgængere, cyklister og letbane, byrummene er nogle af de mest velfungerende bylegepladser i Europa og i de nye kvarterer Vauban og Rieselfeld har man tænkt social, fysisk og økonomisk bæredygtighed med fra starten af udviklingen. Fx har kun 157 ud af hver 1000 indbyggere i Vauban bil. Generelt er solceller på tagene meget udbredt, 70 % af byens affald bliver recyclet og letbanen kører 100 % på vedvarende energi. Freiburg kan kombineres med byer som Mulhouse, Basel og Zürich. Vi har fx været i Freiburg med: Statsbygg (Norge) Få inspiration til fx.: Strategisk bæredygtig udvikling af en hel by Prioritering af fodgængere, cyklister og kollektiv trafik Bæredygtige bydele med lavenergibyggeri Solceller og affaldshåndtering Borgerinddragelse Turisme Bosætning og erhvervsudvikling Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (3 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 6 7

5 Bilbao Bilbao er en helt unik case. I midten af 1980 erne havde byen fuldstændig mistet sin sammenhængskraft, fysisk såvel som socialt. Bilbao var domineret af voldsom forurening, høj arbejdsløshed, kriminalitet og den udflyttede industri vidnede om en by i dyb krise. For at få vendt udviklingen, iværksatte byen en samlet strategisk plan, der kombinerede byudvikling, kultur, infrastruktur og skabelsen af nye jobs. Guggenheim Museet var et element i planen. I dag er byen en levende design- og arkitekturmetropol, hvor eksistensgrundlaget ikke længere bygger på industri, men på service og videnstunge erhverv. Miljøet er i høj grad blevet genoprettet, floden oprenset og de grønne områder rundt om byen er blevet sikret som rekreative årer for byens borgere. Man er nået langt med infrastrukturen og den fysiske opgradering og derfor ligger det strategiske fokus i dag mere på Bilbaos konkurrencedygtige identitet i forhold til at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. Bilbao kan også nemt kombineres med Vitoria-Gasteiz, Europæisk Miljøhovedstad Vi har fx været i Bilbao med: Esbjerg Kommune, Gladsaxe Kommune, Roskilde Kommune, Vejle Kommune Få inspiration til fx: Strategisk udvikling af en hel by Byrum, pladser og promenader Metro, letbane og broer Kulturplanlægning Tværkommunalt saamarbejde Europæisk Miljøhovedstad 2012 Omstilling fra industri til serviceog videnerhverv Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (4 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 8 9

6 Bordeaux Den sydfranske by Bordeaux har udviklet sig med stor dynamik i de seneste 20 år. Da byen fik ny borgmester i 1996, tog udviklingen fart. Der blev anlagt en letbane (indviet 2003), der forbinder alle væsentlige punkter i Bordeaux med omegnen. Hvor letbanen kom frem, opgraderede kommunen byrummene. Det fik private grundejere til at trække med og istandsætte deres ejendomme i bymidten. Samtidig udviklede man flodpromenaden, som er blevet samlingspunkt for alle byens borgere med en lang række sportsfaciliteter, små haver mv. Et fantastisk vandspejl inviterer til leg dagen lang, og om aftenen er flodpromenaden oplyst med kulørte lamper. Bordeaux sætter fantasien fri og viser, hvordan byudvikling også kan være! Bordeaux har en række andre byudviklingsprojekter, som kan give inspiration til udvikling af hele byområder fx centreret omkring en park, der gør området attraktivt. Letbanenettet udvides fortsat, og man bygger park and ride anlæg ved endestationerne. P-billetten fungerer også som letbanebillet, en ordning der har aflastet trafikken i centrum af Bordeaux. Bordeaux har fået mere ud af letbanen end nogen anden by. Vi har fx været i Bordeaux med: Realdania By / Køge Kommune Få inspiration til fx: Letbane som byudviklingsplov Byrum, pladser og promenader Vand, lys og grønne områder Social bæredygtighed Omdannelse af havne- og industriområder Privat medfinansiering af byudvikling Tværkommunalt samarbejde Pris pr. deltager ved mindst 15 personer: DKK + moms (4 dage; fly fra København t/r, lokal transport, hotel, morgenmad, skræddersyet program med rundvisninger/institutionsbesøg, omfattende konsulentbistand før og under rejsen) 10 11

7 Case: Esbjerg Kommune i Bilbao Esbjerg Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling gennemførte i april 2011 en fire-dages studietur for Esbjerg Kommune til Bilbao. Deltagerne var kommunens Kulturog Fritidsudvalg og Børn- og Familieudvalget. Formålet var at give målrettet inspiration til kultur som driver i byudviklingen. De to udvalg havde et fælles program og en dag med separat program, var emnerne hhv. kulturplanlægning og inklusion. Kultur som driver i byudviklingen og inklusion i undervisningen Esbjerg vil i fremtiden være Danmarks EnergiMetropol. Med milliardinvesteringer i veje, jernbane, erhvervsarealer, uddannelse og forskning vil Esbjerg Kommune udnytte enorme vækstmuligheder inden for energi på havet og bioenergisystemer. Hvordan samler man kommunen i denne fælles strategi? Hvordan får man inddraget erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i visionerne? Og hvordan kan kulturen spille en rolle i at tiltrække den nødvendige arbejdskraft og skabe attraktive tilbud for byens borgere. På skoleområdet er et af de helt store emner i mange kommuner inklusion af udsatte børn. Hvordan får man på bedste vis inddraget alle børn i undervisningen? Studietur til Bilbao i april 2011 Studieturen blev gennemført i april 2011 og rummede bl.a. besøg hos kommunen, et offentligt udviklingsselskab, en tænketank og en række kulturinstitutioner, herunder Guggenheim, Alhondiga kulturhus og koncerthuset Euskalduna. De forskellige oplæg gav Esbjerg Kommune et indblik i den målrettede strategi Bilbao har forfulgt de sidste 20 år og hvordan man har grebet processen an. Hos byens tænketank fik man inspiration til, hvordan det offentlige og det private kan samarbejde og finde en fælles strategi. Børn- og Familieudvalget besøgte derudover byens skoleforvaltning og en skole, hvor der var mulighed for at opleve i praksis, hvordan man arbejder med inklusion i undervisningen i Bilbao. Direktør for Kultur og Fritid Jørn Henriksen, Esbjerg Kommune, siger om udbyttet af turen For mange af politikerne var det den mest inspirerende studietur de havde været på i deres politikerliv. Bilbao var virkelig et besøg værd. Vi så vigtigheden af at tænke strategisk og at man på tværs i kommunen løfter de store opgaver sammen. Vi var særligt imponerede over at alle institutioner vi besøgte, brændte for Bilbao og fortalte om de samme værdier og fremtidsplaner. Særlig interessant var besøget hos tænketanken Bilbao Metropoli 30, hvis opgave er at se frem i tiden og udarbejde visionsoplæg for politikerne. Det er en helt særlig konstruktion og man arbejder på at skabe noget lignende i Esbjerg. Studieturen var virkelig velplanlagt og vi havde et godt samarbejde med byrejsen.dk Strategisk Byudvikling igennem hele forløbet

8 Case: Hjørring Kommune i Hamburg og Bremerhaven Case: Hjørring Kommune i Hamburg og Bremerhaven Hjørring Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen Hjørring Kommune ønskede inspiration til den strategiske udvikling af kommunen. I 2008 fik Hjørring det attraktive bycenter Metropol, og udviklingen af bymidten fortsætter med området omkring Bispetorvet. Projekterne giver ny dynamik til bymidten, men har også trukket omsætning væk fra den eksisterende del af gågaden. Hvordan kan de handlende her styrke deres position? Og hvordan kan den brede gågade Østergade gøres mere intim og indbydende at opholde sig i? I Hirtshals tænkes forskning, udvikling og oplevelsesturisme tænkes sammen i et fremsynet projekt, hvor bl.a. Oceanariet er en central spiller. Hirtshals Havn udvikles også i disse år. Hvor kan der hentes best practice på disse områder? Studietur til Hamburg og Bremerhaven: Bymidteudvikling, detailhandel og turisme byrejsen.dk Strategisk Byudvikling arrangerede i juni 2011 en tredages studietur til Hamburg og Bremerhaven. Deltagerne var Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalg samt en række embedsmænd. Studieturen rummede rundvisninger i byudviklingsprojekter i både Hamburg og Bremerhaven. Begge steder fortalte lokale ressourcepersoner om strategi, proces og finansiering bag projekterne. De to udvalg havde en eftermiddag med separat program, hvor Økonomiudvalget hos VisitDenmark hørte om tiltrækning af tyske turister, mens Teknik- og Miljøudvalget besøgte bæredygtige byudviklingsprojekter. Plan og udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune, siger om udbyttet af turen Studieturen var skræddersyet til Hjørring Kommune og ramte virkelig plet. Gennemgangen af det store byudviklingsprojekt HafenCity i den ene ende af skalaen og besøget i Hamburg-forstaden Poppenbüttel i den anden, er gode eksempler, på spændvidden i studieturens indhold. At opleve det lille miljø af handlende i Poppenbüttel, der har udviklet nye strategier og klarer sig godt trods naboskabet til et af Tysklands største indkøbscentre, var dybt inspirerende. Og hvordan de i Bremerhaven har arbejdet med gågaden og med en større strategisk satsning på turismen, det havde bare direkte relevans. Projekterne var velvalgte, og både planlægning og gennemførelse var meget professionel., fx en rejseleder der tolkede indlevende undervejs og sammenfattede de faglige pointer efter oplæggene. Turen blev meget positivt evalueret af deltagerne og vi arbejder videre med erfaringerne fra turen

9 Forløbet omkring den enkelte studietur fra dialog til evaluering Forløbet omkring en studietur er en proces opdelt i forskellige faser og starter normalt 4-6 måneder inden afrejse. Fase 1: Dialog Vi mødes med jer, diskuterer planstrategien/kommuneplanen og de konkrete byudviklingsprojekter, I skal realisere. Hvordan kan en studietur give bedre beslutninger og fremdrift i processen? Hvordan kan studieturen bidrage til den strategiske udvikling af kommunen? Vi drøfter hvilke emner, der kan indgå på en studietur, og hvordan forholdet skal være mellem rundvisninger og institutionsbesøg. Efter mødet udarbejder vi et foreløbigt programforslag til en studietur, som rettes til i dialog med jer, så det har præcis den rigtige sammensætning. Datoerne for studieturen aftales, og vi indgår aftale om et samarbejde. byrejsen.dk Strategisk Byudvikling reserverer fly og hotel. Der udarbejdes en tidsplan for processen, så I ved, hvornår I kan forvente endeligt program mv. Resultatet af fasen er en aftale om et samarbejde om en studietur, et foreløbigt programforslag samt afstemte forventninger til processen og resultatet. Fase 2: Planlægning Når aftalen er på plads, og formål og succeskriterier er defineret, fortsætter researcharbejdet. Vi kontakter lokale ressourcepersoner og forvaltninger og indhenter yderligere informationer om relevante projekter i området. På den baggrund foretages typisk mindre justeringer af programmet, så forløbet bliver helt optimalt. Herefter starter selve den praktiske planlægning af turen. Institutionerne kontaktes igen, vi præciserer formålet med studieturen, ønskerne til hvilke ressourcepersoner der stiller op, hvilke emner der ønskes belyst under mødet samt hvor meget tid der skal sættes af til hhv. møde og rundvisning på området. Der udarbejdes et kompendium med baggrundsinformation, således at deltagerne får fuldt udbytte af turen. Sideløbende ordner byrejsen.dk Strategisk Byudvikling alt det lavpraktiske, men ekstremt vigtige omkring bestilling af bus, restauranter, deltagerlister til hotel, fly etc. Institutionerne kontaktes igen, og aftalerne genbekræftes. Resultatet af fasen er et endeligt program med bekræftede aftaler samt uddybende materiale til deltagerne. Fase 3: Gennemførelse En konsulent fra byrejsen.dk Strategisk Byudvikling deltager som rejseleder og har ansvar for turens faglige og praktiske forløb fra først til sidst. Vi introducerer til de enkelte programpunkter inden og samler op bagefter. Sammen med gruppen diskuterer vi overførselsværdien af de projekter, vi ser. Hvordan kan det anvendes derhjemme? Hvilke fysiske og strategiske greb har man anvendt med hvilke resultater? Sideløbende med den faglige sparring ordner vi al kommunikation med hoteller, buschauffører, restauranter etc. undervejs. Det gør, at I kan have 100% fokus på det faglige indhold. Resultatet af fasen er at studieturen gennemføres med det aftalte program, og at deltagerne oplever projekter med stor overførselsværdi. Fase 4: Evaluering Ved turens afslutning evaluerer vi skriftligt med deltagerne, både på de enkelte programpunkter og på det samlede udbytte har haft af turen. Når gruppen har haft lejlighed til at evaluere turen internt, fx på et udvalgsmøde, holder vi evalueringsmøde med kommunen. Den grundige evalueringsproces giver os lejlighed til hele tiden at forbedre kvaliteten af vores ydelser

10 Om byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Eksempler på vores konsulentydelser Byrejsen.dk Strategisk Byudvikling er et konsulentfirma med speciale i strategisk byudvikling. Vi arrangerer skræddersyede studieture og løser analyse- og rådgivningsopgaver for Realdania og en lang række kommuner og andre aktører inden for byudvikling. Firmaet ledes af Torsten Bo Jørgensen, der har mange års erfaring med strategisk byudvikling. Unikt kendskab til de bedste byudviklingsprojekter i Europa Vi prioriterer faglig udvikling meget højt og er flere gange om året på interne researchture i Europa. Det giver os et skarpt blik for hvad der faktisk kan lade sig gøre med byudvikling. Vi ved simpelthen, at der er mange muligheder i at sammentænke fysisk og strategisk byudvikling. Det giver bedre byer og en bedre økonomi. Tæt konktakt til kommunerne giver føling med udfordringerne Vi er i tæt og løbende kontakt med planlæggere og beslutningstagere i en lang række kommuner. Det giver en god føling med kommunernes virkelighed og et stort kendskab til eksempler på inspirerende byudvikling i Danmark. Vi deltager i den faglige debat Vi deltager i den faglige debat i fora som Byplanlaboratoriet, Det danske Byplanmøde, Netværk for Yngre Planlæggere, Foreningen af Byplanlæggere. Konsulentydelser inden for strategisk byudvikling Fælles for alle opgaver, vi løser, er, at de giver et bedre beslutningsgrundlag for de store investeringer, der foretages i byudvikling. Og at de giver konkret og brugbar inspiration til at sammentænke fysisk og strategisk byudvikling. Inspirationsoplæg for politiske udvalg og embedsmænd. Fx om strategisk byudvikling: hvordan kan den fysiske udvikling understøtte bosætning, erhvervsudvikling og turisme? Eller som afsæt til arbejdet med kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik eller Erhvervspolitik mv. Hvordan kan der tænkes på tværs af forvaltningsområderne, så synergierne udnyttes? Hvad gør andre kommuner? Hvad virker? Research, fx som beslutningsgrundlag for kommunens nye kulturhus. Hvilke erfaringer er der gjort andre steder i Danmark og udlandet? Hvilke effekter kan vi forvente os af et kulturhus? Hvilke funktioner kan det indeholde? Hvordan kan huset blive økonomisk og socialt bæredygtigt? Hvordan kan ildsjæle inddrages som ressourcer i processen? Kan fx suppleres med interviews og analyser i lokalområdet. Strategiske analyser af potentialerne i en bydel, by eller kommune, fx som input til masterplan, udviklingsplan, bymidteplan, planstrategi mv. Hvor er der potentialer og mulige synergier? Hvordan er borgernes tilfredshed med bymidten, detailhandlen, kulturtilbuddene og infrastrukturen? Vi anvender eksisterende analyser og egne iagttagelser og inddrager borgere, virksomheder, foreningsliv mv. i processen. Resultatet er gennemarbejdede forslag til indsatser og strategier altid med blik for den økonomiske bæredygtighed. Borgerinddragelse, fx i forbindelse med bymidteudvikling eller kommunens nye kulturhus. Hvilke ønsker har borgerne, hvad skal der til, for at de bruger bymidten mere? Hvilke funktioner savner de? Er de tilfredse med detailhandlens niveau? I opgaveløsningen trækker vi på vores brede kendskab til danske og europæiske byer/regioner med markante resultater inden for strategisk byudvikling. Og på vores erfaring fra strategi- og visionsprocesser for fx Svendborg, Herning og Kolding Kommune

11 Kundeliste Realdania Realdania By Roskilde Kommune Vejle Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herning Kommune Hjørring Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Randers Kommune Byens Netværk Bygherreforeningen Center for Boligsocial Udvikling Dansk Bygningsarv Danske Havne DSB Trafikplanlægning Kreative Byer Kreativ Metapol Statsbygg (Norge) Porsgrunn Kommune (Norge) byrejsen.dk Strategisk Byudvikling arrangerer studierejser for Realdania og en lang række kommuner. Vores ture giver konkret og brugbar viden om de bedste byudviklingsprojekter i Europa. Vi løser også konsulentopgaver inden for strategisk byudvikling. Læs mere om ydelser, referencer og vores profil på Priserne i kataloget gælder ved bestilling senest 15/ og afrejse i 2012 Forbehold for normale fly- og hotelpriser. 20 byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling C/O Republikken - Vesterbrogade 24b Kbh V

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2 FREDERIKSBERG KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSUDVALG PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk www.reglab.dk grafisk design af omslag: kroyer grafik Oplag: 750 stk. Reg Lab november 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn December 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og muligheder...4-5 Resumé af Fynsprojektets

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere