Afdeling Muligheder Udfordringer Playmakerfunktion der skaber bånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling Muligheder Udfordringer Playmakerfunktion der skaber bånd"

Transkript

1 Afdeling Muligheder Udfordringer Playmakerfunktion der skaber bånd Halinspektørerne er ikke positive over øget brug Profilskoleforløb via DGI rne har andet at tænke på end foreningerne Samarbejde mellem forvaltninger Foreninger bange for at miste medlemmer p.gr.a. mangel på tid og sporten dyrkes i skolen Samarbejde mellem forvaltninger Aabenraa har samarbejde ml. sundhed, fritid og skoler via Tekniske udfordringer i forhold til IT-delen fælles berøring Pas på foreningslivet de er ikke sat i verden til Juniorlederkurser bruges i skolen/ sfo + rekruttering til at løse opgaverne foreningsdelen Aabenraa i bevægelse: digitalt værkstøj til fremme af bevægelse Svendborg: Idrætsskoleprojekt = det kører af sig selv Både uformelle og formelle netværk sikrer kontakten ml. forvaltninger/ områder Idrætsfaget får øget bevågenhed og tyngde i den nye reform Mangel på idrætsfaglige kompetencer i Den åbne skole giver mulighed for de små idrætter at komme skoleforvaltningen ud reformen lægger beslag på ressourcer hos Talentudvikling igennem dispensation skolen, hvilket øger behovet for støtte/ Mulighed for erfaringsudveksling og ideer på tværs af facilitering centralt fra. kommuner At have overblik over behovet for information og hvor man skaffer den, både hos skole og forvaltningspersonale Søger at skabe tværfagligt samarbejde Stå sammen som forvaltning og løfte i fællesskab Ansætte en ansvarlig der bygger bro ml. forening og skole Skab bevægelse der giver mening Fokus på bevægelsens egenværdi Samarbejde ml. kommunale centre Længerevarende partnerskabsmodeller Vidensdeling Lokale netværk Samarbejde på tværs af forvaltningerne Prioritering i en travl hverdag Tage aktivt ansvar for at stable noget på benene Få skoleafdelingerne til at tage ansvaret Giver det mening at bruge bevægelse i undervisningen Økonomi, ressourcer og tid Husk de vigtigste interessenter - skolen På vej Udfordret af reformen. Dette betyder meget lidt. Hvordan sælger vi produktet?

2 + sundhed Faciliteter Mange muligheder Forskellige former for læring Italesætte muligheder Hvad er def. af bevægelse Drik mere kaffe med DGI/ DIF/ Dansk idræt Løfte bundniveauet for skoler, personale og elever der ikke pt har bevægelse højt på dagsordenen Opbrud nye modeller for samarbejdsaftaler Lokale strukturer Fra ildsjæle til struktur Ledelses- og forvaltningsmæssig prioritering Økonomi foreninger får kompensation for at komme ud Konsulent på tværs af forvaltninger (skole, sundhed, fritid) Frivillige dage frivillige mødes på tværs Initiativer/ velvilje Hvis der sættes tid af, er der mange ressourcer I timerne= indskoling/ mellemtrin ATK beskrivelser Den brede forankring i kommunen, så det ikke er for usikkert Kontakt til foreningerne for at få idrætsforløb ind i skolerne Ressourcer Materiale Tovholder åben skole- Koordinerer foreningernes tilbud til skoler via hjemmeside. Bevægelse i undervisning (Ungdomsskolen) Sundhedskoordinator/ bevægelseskoordinator Bevægelse hvad vil vi med dette? Hvem har ejerskab til det der sker? Forvaltninger, organisationer, forening, ved ikke nok om fysisk aktivitet og børn/ unge Begrebs- og strukturafklaring minus motion For mange events Strukturelle tiltag halter Lokal forankret prioritering ledelsen Økonomi kræver for meget, så foreningen må udelukkes Bundet på ildsjæle + lokal prioritering + den enkelte lærer Tid + penge Rammerne Gratis arbejdskraft Økonomi Udskolingen Mere undervisning + innovation Silotænkning i forvaltningerne (organisatorisk) Ny skolereform/ uddannelse af lærere Ude i foreningerne (faciliteter osv.) Tværafdelingsmæssig kommunikation = silotænkning Mangler kvalificerede lærere Tid Økonomi Hvis ikke bevægelse er af interesse, svært at få det ind i undervisningen

3 Samle metoder til bevægelse i undervisningen. Stort udviklingspotentiale Relevante redskaber til igangsætning af aktiviteter Aldersrelateret træning Inddragelse af naturskole/ sfo Efteruddannelse/ økonomi Bevægelsesbånd sikrer bevægelseskulturen Processer er dialogbaserede Samarbejde med sundhedsplejersker Ansvarsplacering fx ift. foreningssamarbejdet Netværk En tryghed hos lærerne hvad er bevægelse/ læring med bevægelse Vidensdeling rød tråd lille kommune=kendte ansigter= bedre samarbejde Forening skole dating april Adgang til fælles faciliteter Kommunalt netværk ressourcepersoner Koble op til synlig læring klarhed om mål kontaktperson i foreninger Motorisk parathed Vidensopsamling og deling nu 1 års erfaring. Et prøveår skabe fysiske faciliteter Faglige bevægelsesfyrtårne kunne løfte og sætte fokus Samle foreninger til temaaften Samarbejde med kultur og fritid Fortæl og del de gode historier ensretning på skolerne Det larmer At kunne se mulighederne i givet rum Ikke optimale rammer Hvornår er det godt nok Bevægelse i undervisningen fordrer kursus n skal favne alle elevtyper/ inklusion Badning Behov for kulturændring i skolen/ Playmaker/ website Ikke formaliseret samarbejde med klubber/ foreninger = videndeling Ikke prioriteret i kommunerne Koordinator i hver kommune: Dannelse af netværk evt. 2 faglige fyrtårne (evt. i hver afd.); Afholde netværksmøder for de faglige fyrtårne; være praksisnær på skolerne Adminstrative tid økonomi. Den nye arbejdstid lægger bånd på den åbne skole Rekvisitter økonomi Fokus på effekten af samarbejde Bevægelse bliver ikke prioriteret på skolen/ ledelsen i forvaltninger Mangler rekvisitter nærhed Bevægelse skal bruges ordentligt i fagene i bånd At få bev. implementeret i undervisningen (organiseringen) Sikre kvaliteten (fagligheden)i de 45 min. Tilgængelighed (værktøjer/ ideer) for lærere+pædagoger Svært med de frivillige og finansiering

4 Tilgængelighed til materialer er altafgørende Skal tilpasses børnenes niveauer/ alder leder lærer/ pædagog Bevægelseskonsulenter Aftaler med foreningerne/ lokale klub Fremmer bev. i undervisningen Svær proces vi er i gang- men det er svært Forberedelse ml. pædagog og lærer Der skal være fokus hele tiden ellers glemmes det Tovholder er vigitg Netværksmøder (Tårnby) Kommunale projekter (København) Samarbejde mellem forvaltning/ skole (Gladsaxe) Dropbox ml. lærere (Hillerød) Niveau inddeling Skal få flere i foreninger Idrætslærere har fået kompetenceløft Kompetencebank Innovative elever Kompetenceudvikling af lærere + synlig læring Mere bevægelse/ variation i undervisningen Playtool.dk Leg på streg Aktiv læring Sæt n i Bevægelse Synliggøre uret Holbæk netværk: bevægelse og undervisning Kurser og fokus Prioritering Bevægelse bliver en naturlig del af undervisningen + planlægningen Koordineret indsats om idrætsforeningerne mentorordninger Udfordrede børn Netværk på tværs skaber sammenhæng Forventningsafstemning med foreningerne. Giver det flere medlemmer? Udfordringer i samarbejdet mellem pædagoger og lærere Manglende tid til at mødes Hvad må lærerne hvad må pædagogerne? Hjælp til lærere/ pædagoger der ikke er vant til at have bevægelse i undervisningen Prioritering og sortering af projekter og tilbud Økonomi Svært at tiltrække frivillige Politisk opbakning Få lærere + ledere til at prioritere Alle er ikke ens Tid Støj og plads Forventningsafstemning ml. skole og forening Skemalagt Frikøb/ hænder arbejde Hvem laver partneraftaler Forvaltningen Svært for dem der ikke er idrætslærer/ pædagog Vende vaner Forstå vigtigheden af bevægelse Udskoling modsætningerne i faglighed, test, det nytter

5 lærer/ pædagog konsulenter Konsulent, tid, penge, prioritering (Køge) Sæt den åbne skole på dagsorden på mødedag Komme i praktik på skoler hvor bevægelse/ den åbne skole fungerer Ur til at se tiden på bevægelse Prioritering Den længere skoledag Lønhjemmel Netværk mellem relevante aktører/ interessenter Sidemandsoplæring (aktiviteter minus fagene) Meget inspirationmateriale idrætsudvalg på tværs af kommunen Forenings SFO Uddanne juniorledere Får de mange intelligenser i spil Uddanne eksperter i bevægelse Gode historier Facebook / lokale medier Bevægelsesinspiratorer Fritidsvejleder Portal ressourcebank Politisk fokus Motivation hos lærere Lettilgængeligt materiale Gøre det let for lærere Skemasat Fælles front i kommunen Fast punkt på møder Stort potentiale at dele; ideer + forløb blandt lærere Samarbejde med andre skoler + kommuner Stort potentiale med samarbejde til foreningslivet at få instruktører ud i undervisningen Bevægelseskonsulent til brug på skolerne Op til hver enkelt skole at lave 45 min. bevægelse Hvem tager initiativ, økonomi ift. den åbne skole Politisk fokus prioritere opgaver For mange forandringer på en gang Læring>< Tivoli Relation/ etablering af netværk Udfordre den traditionelle tænkning Økonomi (tid) Uvidenhed Det er vigtigt at man ikke kun arbejder i skole/ lærerniveau men har kommunen med Hvordan skal man koble fag og bevægelse(lavpraksis) Manglende forberedelse/ videreuddannelse Kulturen Hvordan når vi helt ud til medarbejderen? (praksis) Samarbejde på tværs (Eget felt, søjler) Mening for medarbejderen Gøre det let for medarbejderen Ledelse At få alle børn i bevægelse På hvilke arenaer kan lærerne dele deres ideer/ forløb? Udskoling, muligheder for bad efter aktiviteter? Definition af bevægelse vs. idræt

6 Sundhed Sundhed Sundhed Sundhed Erfaring omlæring/ fysisk aktivitet SFO kurser kompetenceudvikling idrætsfagligt øvelser og lege kurser kompetenceudvikling Samarbejde CFU/ KFS Klatrekurser Vejle Deltager i idrætslærernetværk DGI kompetenceudvikling Ledelsesniveau tilrettelægge tilbud Stort forebyggelsespotentiale Tværfagligt samarbejde som løftestang tænk hinanden ind Brug vores faglighed blik på tingene med sundhedsbriller Formaliseret samarbejde (kultur, skole, sundhed) Økonomisk argument lettere når man er sammen Åben forbyggelsescenter Sundhedseksperimentarium Undervisningsforløb Familieperspektiv Der kan arbejdes med bevægelse på mange forskellige måder Folde bevægelsen ud i et større sundhedsfremme perspektiv Decentrale strukturer = differentierende tilgang Lærernes motivation til at inddrage bevægelsesaktiviteter i undervisningen At få bevægelse ind i undervisningen Pædagog og lærertid hvornår kan det foregå Ideer er der nok af men hvorfor: kompetencer, refleksion sikre at skabe forandring Økonomi/ logistik omkring halleje TID! Forskellige arbejdsgange i de forskellige afdelinger Langt fra hverdagen Sundhed skal legitimere deres værd inviteres ind Få ressourcer i sundhed Få det på dagsordenen Decentral struktur Der mangler kvalitet i bevægelsen, hvis ikke medarbejderne får viden og kompetencer Diskurser: sund/ rask; sundhedsfremme Manglende viden ved frontmedarbejdere Inklusionstankegangen svær at målrette

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaet Opdeling af interviewet i dele

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund Indhold Skolesport på dagsordenen... 4 Skolesport er en invitaion til samarbejde på tværs...6

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM DEN ÅBNE SKOLE JUNI 2015 LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE KL INSPIRATION 2 Forord Forord I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere