Eksempel på bevægelse kombineret med den fagdelte undervisning. Navn på aktivitet: Fra æg til frø. Fag: Natur/teknik. Klassetrin/niveau: 1.-3.kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på bevægelse kombineret med den fagdelte undervisning. Navn på aktivitet: Fra æg til frø. Fag: Natur/teknik. Klassetrin/niveau: 1.-3.kl."

Transkript

1 Navn på aktivitet: Fra æg til frø Fag: Natur/teknik Klassetrin/niveau: 1.-3.kl. Læringsaspekt: Forståelse af frøens udvikling fra æg til frø Sted: Ingen særlige krav Materialer: 6 billeder der viser forskellige stadier i frøens udvikling fra æg til frø 6 elever får hver et billede af et stadie i frøens udvikling fra æg til frø. De må ikke se på deres billede, før der gives tegn. Der gives tegn, og det gælder nu for eleverne om at stille sig på en linje, hvor de forskellige stadier er placeret rigtigt i forhold til hinanden. Variation og differentiering: Tilføjet konkurrenceelement ved at der tages tid. Eleverne kan således sammenligne hvilke 6 mandsgrupper, som var hurtigst til at placere billederne i den rigtige rækkefølge. Brug udviklingsstadier eller processer indenfor andre områder fx nedbrydningsprocesser i naturen eller menneskets fordøjelsesproces.. Lærer og naturfagsvejleder Irene Holmquist har delt øvelsen med NTS

2 Navn på aktivitet: Fra Big Bang til mennesket Fag: Natur/teknik, biologi Klassetrin/niveau: 5.-9.kl. Læringsaspekt: Forståelse af livets udvikling fra Big bang til mennesket Sted: Ingen særlige krav Materialer: Billeder fra forskellige stadier i livets udvikling fra Big Bang til mennesket fx encellede bakterier, flercellede bakterier, padder, dinosauer osv. 10 elever får hver et billede fra et af stadierne ved livets udvikling. De må ikke se på de billeder, de har fået. På tegn fra læreren skal de hurtigst muligt placere sig med billederne i den rigtige rækkefølge. Rækken gennemgås. Hvis der er forkerte placeringer, blandes billederne og holdet får lov at prøve igen. Variation og differentiering: Tilføjet konkurrenceelement ved at der tages tid. Eleverne kan således sammenligne hvilke grupper, som var hurtigst til at placere billederne i den rigtige rækkefølge. Brug udviklingsstadier eller processer indenfor andre områder fx nedbrydningsprocesser i naturen eller menneskets fordøjelsesproces. Alt efter elvernes niveau kan man variere sværhedsgraden ved at have flere detaljer, kemiske betegnelser eller fagbegreber med.. Lærer og naturfagsvejleder Irene Holmquist har delt øvelsen med NTS

3 Navn på aktivitet: Dyrestafet Fag: Natur/teknik Klassetrin/niveau: kl. Sted: Gymnastiksal, skolegård eller et andet sted med god plads. Materialer: Billeder af mange forskellige dyr fra både Danmark og andre lande. Billederne med dyr lægges i den ene ende af salen, og eleverne inddeles i 5-6 hold. Stafetten går i gang og eleverne løber på skift op og henter et billede. Hvert billede af et dansk dyr giver et point, mens et ikke dansk dyr giver minus et point. Stafetten slutter når alle danske dyr er hentet. Variation og differentiering: Stafetten kan bruges til mange former for kategorisering, også på de ældre klassetrin. Fx lande i forskellige verdensdele, fødevare med højt indhold af kulhydrater, protein eller fedt. Lærer og naturfagsvejleder Irene Holmquist har delt øvelsen med NTS

4 Navn på aktivitet: Begrebsleg Fag: alle Klassetrin/niveau: alle naturfag Sted: God gulvplads Materialer: Forskellige kort med begreber og dertil hørende billeder (fx ordet mitose og billedet af en celledeling) Kort med begreber og kort med billeder spredes ud over et stort areal, således at alle elever kan tage enten et billede eller et begreb. Eleverne bevæger sig rundt mellem hinanden, og på signal fra læreren tager eleverne et vilkårligt billede eller begreb. Det gælder nu om hurtigt at finde den makker, som ens billede eller begreb passer sammen med og sætte sig ned. Det makkerpar, som sidst sætter sig ned er ude af legen. Kortene med begreber og billeder spreds på ny ud på gulvet. Legen forsætter til vinderparret er fundet. MITOSE Lærer og naturfagsvejleder Irene Holmquist har delt øvelsen med NTS

5 Navn på aktivitet: Mind map nu med stafet! Fag: alle Klassetrin/niveau: alle Sted: God gulvplads Materialer: Skriveredskaber, Klassen deles i 4 hold med hver deres mindmap, der skal udfyldes. Kun én fra hvert hold har stafetten (skriveredskabet) og SKAL løbe hen til mindmap et, hvad enten der kan skrives eller ej. Stafetten gives videre efter endt løbetur. Stafetten stoppes efter et aftalt tidspunkt. Der gives 1 point for hvert rigtige ord/begreb, der er nedskrevet. Der kan evt. gives 2 point for ekstra svære begreber, der er nedskrevet af læreren på forhånd. Videre arbejde: Tilbage i klassen systematiserer eleverne deres ord, sætter overskrifter på dem og klassen laver et stort fælles mindmap. Levevilkår Ånding Skorpionstæge Dyr i ferskvand Næringsrig sø fotosyntese Fødenet Lærer og naturfagsvejleder Irene Holmquist har delt øvelsen med NTS

6 Bevægelse kombineret med den fagdelte undervisning Navn på aktivitet: Evaluering nu med stafet! Fag: alle Klassetrin/niveau: alle Sted: God gulvplads Materialer: Skriveredskaber, Eleverne deles i 4 hold. På gulvet placeres et antal ark med billeder/spørgsmål, som holdene skal svare på. En fra hvert hold løber hen og tager et vilkårligt spørgsmål. Derefter løbes tilbage til holdet, som i fællesskab tages stilling til om de kan besvare spørgsmålet. Hvis ja, beholder de spørgsmålet. Hvis nej, løber de tilbage og tager et nyt. Når den enkelte løber har fundet et spørgsmål, som gruppen kan svare på løber næste holddeltager. Til sidst er alle spørgsmål fordelt og holdene får 1 point får hvert rigtige svar, men -1 for hvert forkerte svar. Lever der torsk i ferskvand? Er en næringsfattig sø forurenet? Bruger planter oxygen? Kan en igle flyve? Nævn 3 vandinsekter! Lærer og naturfagsvejleder Irene Holmquist har delt øvelsen med NTS

7 Navn på aktivitet: Lær verdensdele og lande med bold Fag: Natur/teknik og Geografi Klassetrin/niveau: 3.-9.kl. Læringsaspekt: repetere eller lær verdensdele, lande og hovedstader Sted: God gulvplads inde eller ude Materialer: En bold Inddel eleverne i 5-6 mandsgrupper. Hver gruppe har en bold og er et kontinent Sydamerika, Europa, Afrika, Asien osv. Hver gang en elev kaster en bold skal han/hun nævne et land. Når de modtager bolden, skal man først sige landet fra den man modtog bolden samt finde på et ny land. Efter ca 5 min rotere grupperne, så alle grupper kommer alle kontinenterne igennem Tilslut samles et superkontinent, hvor man skal finde på en by i det land, som nævnes. Lærer Marie-Louise Olsson har delt øvelsen med NTS

8 Navn på aktivitet: Evalueringsløb om Australien Fag: natur/teknik og geografi Klassetrin/niveau: alle Læringsaspekt: Evaluering Sted: Gymnastik sal, skolegård eller et andet sted med god plads Materialer: Spørgsmål og svarkort om Australien, kegler Kortene lægges under keglerne Eleverne deles i to grupper To børn fra hver gruppe løfte to kegler, taler om hvad de finder Hvis de har stik kan de tage dem med til gruppen, hvis ikke skal kortene lægges tilbage Eleverne lærer efterhånden at lytte til de andre grupper og bliver mere og mere strategiske omkring legen. Sune Riis har delt øvelsen med NTS

9 Navn på aktivitet: Lær om kroppens organer Fag: natur/teknik og biologi Klassetrin/niveau: alle Læringsaspekt: Kendskab til kroppens organer Sted: God gulvplads ude eller inde Materialer: En torso, og små laminerede strimler med spørgsmål om kroppen og organernes udseende og funktion Skriv og laminer små strimler med spørgsmål om kroppen og organernes funktion. Spred spørgsmålet og indholdet fra en torso ud på gulvet eller jorden. Eleverne skal nu finde spørgsmål og de dele, der skal bruges i forbindelse med svaret. Lærer Eva Andersen har delt øvelsen med NTS

10 Navn på aktivitet: Ja og nej -hold Fag: alle Klassetrin/niveau: alle Læringsaspekt: Repetition Sted: God gulvplads ude og inde Materialer: Ingen Eleverne deles i to hold, et ja- og et nej-hold. Læreren stiller et spørgsmål, og hvis svaret er ja, skal ja-holdet fange nej-holdet, som forsøger at undvige. Og omvendt.

11 Eksempel på bevægelse integreret i den fagdelte undervisning Navn på aktivitet: Vandets kredsløb Fag: Natur/ teknik,biologi Klassetrin/niveau: 5.-9.kl. Læringsaspekt: Forståelse for vandets kredsløb Sted: Skolegård eller gulve man må tegne på Materialer: Kridt gerne i forskellige farver Eleverne skal tegne vandets kredsløb, i så stor størrelse at de kan gå rundt i kredsløbet. De kan lade sig inspirere af modellen herunder eller en lignende model fra klassen læremidler. Eleverne skal øve sig i at formidle et vandmolekyles vej gennem kredsløbet, sådan at de fortæller om de forskellige processer vandet gennemgår. De skal gøre brug af begreberne: fordampning, fortætning, nedbør, nedsivning, grundvand Variation og differentiering: Kan bruges til forståelse og formidling af kulstofkredsløb eller andre kredsløb. Gør evt. modellen permanent ved at bruge spraymaling e.lign. Lærer og naturfagsvejleder Irene Holmquist har delt øvelsen med NTS

12 Eksempel på bevægelse integreret i den fagdelte undervisning Navn på aktivitet: Leg om population - harer og ressourcer Fag: Biologi Klassetrin/niveau: 7.-9.kl. Læringsaspekt: Forståelse for hvorfor en population kan gå op og ned Sted: Gymnastik sal, skolegård eller et andet sted med god plads Materialer: Udendørs ingen materialer, indendørs computer til arbejde med koordinatsystem Eleverne deles i to grupper, en gruppe (ca. ¼ af eleverne) er harer og resten er ressourcer. Harerne skal vælge om de er tørstige (holde sig for munden), sultne (holde sig på maven) eller mangler læ (hænderne over hovedet). Ressourcer skal vælge om de er mad, drikke eller læ. Det viser de ved at holde sig på maven (føde), holde sig for munden (vand) eller holde hænderne over hovedet (ly). Men de viser det først, når læreren siger til. Harerne stiller sig op i midten med ryggen til ressourcerne. Ressourcerne står i en ring udenom harerne, med ryggen til harerne og med nogen afstand til harerne. Når læreren siger til, viser harerne tegnet for hvad de mangler (føde, vand, ly) og ressourcerne viser hvad de er (føde, vand, ly). Læreren tæller og alle vender sig om. Harerne løber hen og tager/fanger den ressource de skal bruge. Hvis de får fat i deres ressource, vender de tilbage til at være hare næste runde, sammen med ressourcen, der så bliver ny hare. Hvis man ikke får fat i ressourcen, dør man. Bliver man ikke taget som ressource, går man videre til næste runde som ressource. Når man er færdig med hver runde tæller man sammen, hvor mange harer, der er i den nye sæson og skriver ned. Når man er færdig med legen efter ca. 10 gange går man ind og sætter det i et koordinatsystem, taler om, at populationen går op og ned og hvorfor. Normalt vil der være nydelige populationssvingninger fra sæson til sæson. Lærer Sune Riis har delt øvelsen med NTS

13 Bevægelse integreret i den fagdelte undervisning Navn på aktivitet: Fødekædefange Fag: Biologi, natur/teknik Klassetrin/niveau: klasse Læringsaspekt: Forståelse af processen i og indvirkningerne på en fødekæde i en sø. Sted: Gymnastiksal, skolegård eller andet sted med god plads Materialer: Evt. skråbånd i fire forskellige farver Eleverne deles ind i fire forskellige grupper: nogle skal være planteplankton, andre er dyreplankton, andre igen er skidtfisk, og nogle enkelte er rovfisk. Hver gruppe får en bestemt farve skråbånd. Fødekædefange er en fangeleg, hvor dyreplankton kan fange planteplankton, skidtfisk kan fange dyreplankton, og rovfisk kan fange skidtfisk. Når man bliver spist (fanget), skal man gå ud til læreren, som tildeler en ny rolle samt skråbånd, og man er med i legen igen. Læreren vurderer hvilke grupper, der skal have flere medlemmer. Fx kan man vælge at sende meget planteplankton ud som eksempel på nitrificering. Legen stoppes undervejs af læreren, som får eleverne til at sætte ord på, hvad der skete i legen. Hvis legen fx går i stå: Hvad er der sket, siden der ikke længere er nogle, der fanger andre? Eleverne deles i nye grupper, og legen sættes i gang igen. Variation og differentiering: Man kan lade være med at bruge skråbånd, så det bliver mindre tydeligt, hvilken gruppe eleverne hører til, og de bliver nødt til at spørge hinanden, hvilken gruppe de tilhører, når de bliver fanget. Lade en elev styre legen, så det er eleven, der bestemmer, hvilke grupper der skal have flere medlemmer. Målet kan så være for eleven at holde liv i søen (at fangelegen bliver ved). Bruge navne på grupperne i fødekæden, fx alger, dafnier, skaller og gedder. Indled øvelsen med at tegne en stor sø på jorden eller gulvet. Lad eleverne gruppevis tegne en selvvalgt fødekæde som kan findes omkring en dansk sø. Dyr og planter må befinde sig på jorden og i søen eller både og. Lad til slut eleverne forbinde de enkelte fødekæder med hinanden, så der dannes et stort fødenet i og omkring søen. Brug en anden fødekæde Øvelsen er hentet fra EMU

14 Bevægelse Integreret i den fagdelte undervisning Navn på aktivitet: Solsystemet og planeternes bevægelse Fag: natur/teknik Klassetrin/niveau: 3.-6.kl. Læringsaspekt: Forståelse af planeternes bevægelse i forhold til hinanden Sted: Ingen særlige krav Materialer: Ingen Eleverne skal gennem tre små øvelser modellerer planeternes bevægelser i forhold til hinanden. Model 1: Eleverne er sammen to og to. Den ene er Jorden, den anden Solen. Opgave: modeller Jorden og Solens bevægelse Model 2: Eleverne er sammen to og to. Den ene er Jorden, den anden Månen. Opgave: modeller Jorden og Månens bevægelse Model 3. Eleverne er sammen fire og fire. Den ene er Jorden, den anden er Solen, den tredje er Månen og den fjerde er Johannes Kepler. Opgave: modeller Jorden, Månen og Solens bevægelse styret af Kepler. Naturfagsvejleder og master i naturfagsundervisning Karin Vilius har delt øvelsen med NTS

15 Bevægelse Integreret i den fagdelte undervisning Navn på aktivitet: Vi leger et elektrisk kredsløb Fag: natur/teknik Klassetrin/niveau: 3.-6.kl. Læringsaspekt: Forståelse af hvordan et elektrisk kredsløb fungerer Sted: skolegården eller en gymnastiksal Materialer: Hver gruppe skal have 3 overtrækstrøjer i hver sin farve fx grøn, gul og orange, 2 reb, 1 lommelygte Den grønne overtrækstrøje skal være fatning. Den orange overtrækstrøje skal være batteri. Den gule overtrækstrøje skal være afbryder. De to reb er ledninger. Lommelygten er en pære Afmærk et område fx en lille fodboldbane. Inddel eleverne i 8-10 mandsgrupper Børnene bliver præsenteret for materialerne, og der snakkes om hvad der skal til for at et elektrisk kredsløb fungerer. Børnene skal nu gruppevis finde på en leg, hvor materialerne skal indgå og som viser hvordan et elektrisk kredsløb fungerer. Afslutningsvis kan man prøve hinandens lege Lærer Kim Taudal og pædagog Brian Rasmussen har delt øvelsen med NTS

16 Eksempler på bevægelse integreret i den fagdelte undervisning Når man arbejder med krop og fysiologi i naturfagene er det oplagt at inddrage bevægelse. Herunder kan ses nogle eksempler på, hvordan det kan gøres: Et sygt fedt liv er et undervisningsforløb, som kan bruges i biologi og flerfagligt med samfundsfag og idræt. Her er konkrete øvelser som integrerer bevægelse i den faglige undervisning: Kondital, kondition, forbrænding og sundhed. Forbrændingsløb Bevægelse i hverdagen Krop, bevægelse og naturfag er et eksemplarisk tværfagligt undervisningsforløb for 7.-8.kl udviklet af Kalhave naturskole i samarbejde med engagerede faglærere.forløbet indeholder god inspiration til praktiske øvelser og aktiviteter, der integrerer bevægelse i naturfagene. ninger/naturfag/kropogbevaegelse.ashx Find mere inspiration til bevægelse integreret eller kombineret med fagene Sæt skolen i bevægelse ved Dansk skoleidræt Sæt skolen i bevægelse har udarbejdet en lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag, både inde i klasselokalet og ude i skolegården.de fleste øvelser kan med små ændringer tilpasses andre fag og klassetrin. På projektets hjemmeside kan man søge specifikt på fag og klassetrin.

SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE

SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE Indhold Kære lærer.... 3 5 perspektiver på bevægelse i skolen... 4 Bevægelsesøvelser Kredsløb og udvikling.... 6 Sorter og kategoriser... 8 Få styr på begreberne....1 0 Mindmap...1

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Forside. Inspirationshæfte, 3. 5. klasse

Forside. Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Forside Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse Geometri og måling Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE MAX HVER DAG SPAR MERE VAND MAX 100 LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Læringsmiljøer - Rammerne - Inddragelse af andre læringsrum - Andre

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Indholdsfortegnelse Afrundingshop på taltavlen.... 2 Uret rundt på ur-banen... 2 Hvad er klokken ca.? på ur-banen.... 3 Hvad er klokken-motorik? på

Læs mere

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder KOMPENDIUM Læring i bevægelse med en praktisk og didaktisk vinkel v. 1. Videoeksempel 2. Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole 3. De fysiske rammers betydning 4. Målsætning og vejen derhen 5. Sammenhængen

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse Tekstfremstilling Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design:

Læs mere

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7.

EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. EKSTRA INSPIRATIONSHÆFTE AKTIV RUNDT I DANMARK SKOLERNES SUNDHEDSUGER 23. SEPTEMBER TIL 11. OKTOBER 2013 LEG OG LÆR MED KOSTRÅDENE 5.-7. KLASSETRIN INDLEDNING FØDEVARESTYRELSEN Fødevarestyrelsen er en

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere