Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen"

Transkript

1 Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1

2 Indhold Introduktion... 3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning om idræt og bevægelse...5 Partnerskabsaftale med DIF...7 Den åbne skole tilbud fra idrætsforeninger hjemhørende i Slagelse..8 Inspiration fra idræts- og bevægelseskonsulenten..15 Fællesforum for bevægelse netværk...16 Kursustilbud Leg på Streg..17 Gode hjemmesider.18 2

3 Introduktion Når folkeskolereformen træder i kraft i august 2014, markerer det samtidig begyndelsen på en ny æra inden for bevægelse og idræt i folkeskolen; således er målsætningen, at alle elever skal være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter om dagen. Denne aktivitet skal foregå inden for rammerne af både den almindelige fagundervisning, inklusiv idrætsfaget, og den understøttende undervisning og forudsætter desuden implementeringen af den åbne skole, hvor skolerne indgår i et samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv og inddrager disse i undervisningen. Undervisningsministeriets målsætninger er ambitiøse, og for Slagelse Kommune er det vigtigt at tilbyde skolerne støtte i den store proces, det er, at implementere den omfattende folkeskolereform. Slagelse Kommune har således nedsat en projektgruppe på tværs af områderne skole, fritid og folkesundhed, som kan yde sparring til skolernes arbejde med idræt og bevægelse Dette katalog giver indledningsvis et overblik over skolereformens mål for idræt og bevægelse og præsenterer kort relevant forskning vedrørende effekten af idræt og bevægelse i skoleregi. Endeligt præsenteres Slagelse Kommunes tilbud til skolerne. Som et supplement til dette katalog vil vi i løbet af skoleåret 2014/2015 sende nyhedsbreve ud til skolerne indeholdende ny viden om idræt og bevægelse i folkeskolen, tilbud om kurser, tilbud fra foreninger m.m. Mange hilsner Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Pernille Vibe Hansen Udviklingskonsulent Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed 3

4 Folkeskole-reformens fokus på idræt og bevægelse Det øgede fokus på idræt og bevægelse udmønter sig i grove træk således i folkeskolereformen: Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen (for eksempel også i idræt) Prøve i idræt i 9. klasse Kilde: Implementeringen af den åbne skole kan være med til, at alle skoleeleverne bliver sikret 45 minutters fysisk aktivitet om dagen. Undervisningsministeriet karakteriserer den åbne skole således: Kommunen bliver forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunstog kulturskoler. En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening Kilde: 4

5 Kort introduktion til forskning om idræt og bevægelse Mange børn bevæger sig for lidt Det er efterhånden alment kendt, at motion har en række gavnlige effekter på humøret, stresstolerancen og også indlærings- og koncentrationsevnen. Dette gælder gør sig naturligvis også gældende for børn i skolealderen. Desværre er der i dag mange danske børn, der bevæger sig for lidt. Eksempelvis viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, at hvert 6. barn i alderen 7-15 år ikke dyrker idræt i fritiden. Dagligdagen består hovedsageligt af stillesiddende aktiviteter i skolen og foran fjernsyn, PlayStation og computer, og den eneste bevægelse, børnene får, foregår således ofte i de ugentlige idrætstimer i skolen. (Kilde: Idrættens Analyseinstitut, 2008). 5

6 Der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring I Oktober 2011 var forskere fra Danmark og Sverige sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet samlet for at diskutere forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference. Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området. På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Konklusionen beror bl.a. på: at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at læring bedst fremmes, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. (Kilde: Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011 ) En af forskerne på konferencen var svenske Ingegerd Ericsson, som har lavet det såkaldte 'Bunkeflo-projekt'. Her forskede man i effekten af at øge mængden af motion og bevægelse i skolerne. Konklusionen var, at børn, der fik en times ekstra idræt om dagen, forbedrede deres præstationer i svensk og matematik, blev gladere og havde lettere ved at koncentrere sig. Ydermere viste projektet, at der på den sociale side også var gevinster for klasser, der bevægede sig mere: det sociale klima blev bedre med mindre mobning og større selvfølelse hos eleverne - i det hele taget blev det hyggeligere at være i klasseværelserne. 6

7 Partnerskabsaftale med DIF D. 6. maj 2014 indgik Slagelse Kommune en partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Partnerskabsaftalen markerer et vigtigt skridt i retning af, at kommunens skoler vil kunne indgå i meningsfyldt samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Overordnet set har aftalen til formål at kickstarte skolereformens bevægelsesdel ved at synliggøre metoder, der kan løfte idræt, motion og bevægelse i kommunens skoler. Således er kompetenceløft hos såvel det faglige personale på skolerne og de frivillige i foreningerne et vigtigt fokus i partnerskabet. Hovedpunkterne i denne aftale er: DIF og Slagelse Kommune anser kompetenceløft som en af de væsentligste faktorer i samarbejdet og af helt afgørende betydning for, at den nye skolereform bliver en succes i forhold til de intentioner, der ligger i reformen. DIF og Slagelse Kommune vil i samarbejde tilbyde kommunens skoler at deltage i komptenceudviklingsforløb, der kan videreudvikle lærernes og pædagogernes kompetencer i arbejdet med idræt og bevægelse. Samarbejdet realiseres gennem lokale partnerskabsaftaler mellem kommunen/ folkeskolerne og DIF s specialforbund/ lokale idrætsforeninger, der danner konkret grundlag for idrætsforeningernes inddragelse i undervisningen. Slagelse Kommune har indgået partnerskaber med følgende foreninger: Sørbymagle IF, Hockey; Slagelse Inline Klub; Ak Atlas, Vægtløftning; Slagelse Floorball Klub; Skælskør Floorball Klub; VK Vestsjælland, Volleyball; Team Skælskør Slagelse, Badminton; Korsør Golf; Trelleborg Golf; Slagelse Tennis Klub 7

8 Den åbne skole tilbud fra idrætsforeninger hjemhørende i Slagelse Kommune Slagelse Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række lokale idrætsforeninger, som alle har udtrykt et stort ønske om at lave idrætsforløb i skoletiden. Foreningerne stiller dygtige instruktører til rådighed, som er eksperter i den idræt, de repræsenterer. En forudsætning for at gøre brug af disse tilbud er, at der er lærer/pædagoger fra skolen tilstede i undervisningsforløbene. Instruktøren fra foreningen er således ikke en erstatning for en lærer/pædagog men et supplement, som giver mulighed for at lære de forskellige idrætter endnu bedre. 8

9 Styrketræning i skolen Indhold Vægtløftningsklubben AK Atlas tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever inden for områderne styrketræning, cirkeltræning og bevægelighedstræning. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Omfang Forløb over 3 moduler eller efter aftale med klubben. Tid Der mulighed for at få tilbudt forløb over hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere. Sted AK Atlas lokaler på Industrivej 27 Efter nærmere aftale kan det også aftales. at klubbens instruktører kommer ud på skolen og deltager i idrætsundervisningen. Målgruppe klasse Tilmelding Frank Petersen Mail: Telefon: Tilmeldingsfrist Løbende tilmelding. Fakta om AK Atlas Ak Atlas er både en bredde- og eliteklub. Klubben formår at inkludere mange forskellige målgrupper og skabe en god stemning omkring motionsstyrketræning og elitevægtløftning. Klubben er meget interesseret i at få nye børne- og ungdomsmedlemmer. 9

10 Hockey i skolen Indhold Sørbymagle Hockey Klub tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever. I undervisningsforløbene vil eleverne blive introduceret til tekniske og taktiske øvelser, der øger deres forståelse for boldbasisfærdigheder og spilopbygning. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Sørby IF Hockey medbringer hockeyudstyr til 25 elever. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Der mulighed for at få tilbudt forløb over hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere Sted I hal/sal på den lokale skole Målgruppe klasse Tilmelding Anders Sørensen Tilmeldingsfrist 1. september. Sørby IF, Hockey har tid til at planlægge og gennemføre 10 forløb. Tilmeldingsproceduren er efter først-tilmølle-princippet. Fakta om Sørby IF, hockey Sørby IF, Hockey er en afdeling, som både satser på bredden og eliten. Klubben formår at inkludere mange forskellige målgrupper og skabe en god stemning omkring hockeysporten. Klubben er meget interesseret i at få nye børne- og ungdomsmedlemmer. 10

11 Badminton i skolen Indhold Slagelse Badminton Klub kan tilbyde sjov og inspirerende badminton træning i skoleidrætten for både elever og lærer. Forløbet vil være målrettet, så lærerne indgår i træningen og efterfølgende har fået redskaber og øvelser i undervisningen. For eleverne vil der blive arrangeret forskellige sjove og lærerige øvelser. Der trænes efter principperne i BATK, hvor man vil gennemgå grund principperne i slagteknik og benarbejde. Omfang 3 idrætsmoduler hvoraf der i den ene vil blive afholdt et mini-stævne. Forløbet vil typisk løbe over 3 uger. Tid Forløbet vil foregå i perioden september til november. Det nærmere tidspunkt aftales endeligt med SBK, når man har tilmeldt sig. Sted I hal/sal på den lokale skole Målgruppe Klasse. Tilmelding Jeppe Jørgensen Telefon: Tilmeldingsfrist senest den 15. august 2015 Slagelse Badminton Klub har mulighed for at gennemføre forløb på 4 skoler, og der tilmeldes efter "først-til-mølle-princippet". Fakta om Slagelse Badminton Klub (SBK) Slagelse Badminton Klub har træning for både eliten og bredden. Klubben tilbyder træning for alle aldre og niveauer, og holder i øjeblikket til i 3 forskellige haller i Slagelse (Slagelse-Hallen, Nymarkshallen og Den Nye Gymnasiumhal). Klubben tilbyder alle medlemmer minimum 2 gange træning om ugen og har meget fokus på, at træningen skal også være sjov. Det sociale er et meget vigtigt element i klubben. 11

12 Rulleskøjteløb i skolen Indhold Slagelse Inline Klub tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever. I undervisningsforløbene vil eleverne blive introduceret til balance og tekniske øvelser, der gør dem i stand til at køre hurtigt på rulleskøjter. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Slagelse Inline Klub har 50 par rulleskøjter, der kan lånes. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Skoleårets start til oktober og april juni. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere Sted Forløbene vil foregå på Slagelse Inline stadion. Slagelse Inline-stadion Oehlenschlægersgade 4200 Slagelse Målgruppe klasse Tilmelding Carsten Larsen Telefon: Tilmeldingsfrist Der er løbende tilmelding. Fakta om Slagelse Inline Klub Slagelse Inline Klub er en forening, der både rummer bredde og elite. Klubben har nordens bedste rulleskøjtestadion som hjemmebane. Klubben vil gerne have flere børne- og ungdomsmedlemmer og har hold på de fleste alderstrin. Alle er velkomne i klubben. 12

13 Kids- og teenvolley i skolen Indhold Volleklubben Vestsjælland tilbyder kids- og teenvolleyundervisning for alle elever. Undervisningen er målrettet de enkelte klassetrin, så alle kan være med og få en god oplevelse. Der er også mulighed for at deltage i en lang række skoleturneringer i Slagelse, Korsør og Skælskør for klasse, som afvikles i dagtimerne i skoletiden. Læs mere på Omfang Klubben tilbyder efter aftale at komme ud på de enkelte skoler og undervise i kids- og teenvolley i idrætsundervisningen. Er der nogle skoler, som er interesseret i at oprette en decideret volleyball-linje for 6-9. klasse eller et længerevarende forløb/samarbejde omkring undervisningen, så kontakt også klubben for nærmere aftale. Tid Der er mulighed for at få tilbudt undervisning i løbet af hele skoleåret, indendørs i jeres hal/gymnastiksal eller udendørs på græsbaner. Tidspunkt aftales nærmere. Sted På de enkelte skolers idrætsfaciliteter. Målgruppe klasse Tilmelding Kim Buchwald, ungdomskonsulent Mail: Telefon: Læs mere på - Facebook: Volleyklubben Vestsjælland Tilmeldingsfrist Løbende tilmelding Fakta om Volleyklubben Vestsjælland Volleyklubben Vestsjælland er en forening for alle, som rummer aldersgrupper fra forælder/barn-hold (2-5 år), til kidsvolley (6-12 år), til ungdomsvolley/teenvolley (13-18 år), til seniorvolley (18+) og Bedstevolley (60+). Foreningen er meget interesseret i at få nye medlemmer og sørger for det helt perfekte hold til nye børn og unge. Alle lærere er velkomne til at kontakte klubbens ungdomskonsulent, hvis de har nogle elever, som gerne vil prøve at gå til kids- eller teenvolley. Der trænes i både Slagelse (Søndermarkshallen og Nordhallen), Korsør, Skælskør og Flakkebjerg, da vi ønsker at være hele Slagelse Kommunes forening. 13

14 Floorball i skolen Indhold Slagelse og Skælskør Floorball Klub tilbyder et sjovt og lærerigt floorballforløb med fokus på tekniske øvelser. I forløbet vil eleverne få mulighed for at arbejde med skudformer, driblinger, pasninger og spilforløb, hvor der inddrages taktiske aspekter. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Floorballklubberne medbringer floorballudstyr til 25 elever, hvis det ønskes af den enkelte skole. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Løbende i hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere. Sted Forløbene vil foregå i den enkelte skoles hal/sal Målgruppe 3-10 klasse Tilmelding Jørgen Dedenroth Telefonnr: Tilmeldingsfrist Der er løbende tilmelding. Fakta om Slagelse og Skælskør Floorball Klub Slagelse og Skælskør Floorball-klubber tilbyder træning for børn i alle aldre. I klubberne er der plads til alle uanset forudsætninger. 14

15 Inspiration fra Idræts og bevægelseskonsulenten Center for Skole har ansat en idræts- og bevægelseskonsulent, der skal være med til at understøtte skolernes arbejde med idræt og bevægelse. Der er således mulighed for at få besøg af idræts og bevægelseskonsulenten hvis den enkelte skole, personalgruppe eller team har brug for inspiration til: Undervisning i idrætsfaget (idrætsdidaktik, årsplaner, læringsmål, undervisningstemaer) Den åbne skole - samarbejde med idrætsforeninger i Slagelse Kommune Inddragelse af bevægelse i boglige fag Aktive pauser inspiration til elevstyret og lærer/pædagogstyret aktiviteter med høj fysisk aktivitet Oplæg til forældregrupper om vigtigheden af fysisk aktivitet/idræt og bevægelse Hvis I på skolen er interesseret i et forløb med idræts- og bevægelseskonsulenten, skal I sende en mail indeholdende en kort beskrivelse af: Udfordringen, der ønskes hjælp til Målgruppe (idrætslærere, forældre, faglærere, mv.) Ønsket tidspunkt og tidsomfanget af et evt. forløb. For mere information kontakt: Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Slagelse Kommune Telefon:

16 Fælles forum for bevægelse - netværk For at understøtte skolernes arbejde med idræt og bevægelse tilbyder Center for Skole at lærere og pædagoger, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen, kan deltage i et fælles forum for bevægelse. Formål Formålet med det fælles forum for bevægelse i Slagelse Kommune er at tilbyde et idræts - og bevægelsesfagligt forum for viden og sparring, hvor relevante og interesserede medarbejdere på tværs af skolerne i kommunen kan få inspiration, vidensdele og udvikle deres idræts- og bevægelsespraksis, således at alle skoler er klædt på til at leve op til den nye skolereforms krav til bevægelsesområdet, som blandt andet indbefatter, at idræt bliver et prøvefag, og at alle elever skal tilbydes fysisk aktivitet min. 45 minutter om dagen. Indhold Indholdet på møderne er en vekslen mellem teori og praksis. Det er målet, at deltagerne vil blive inspireret af idrætsfaglige oplæg fra forskellige eksperter fra skoleidrættens verden samt i praksis få afprøvet og være med til at udvikle sin praksis. Fokus vil være på det idræts- og bevægelsesdidaktiske felt. Målgruppe Idrætslærere og medarbejdere i SFOer, der arbejder med idræt og bevægelse. Mødedatoer: Tirsdag den 2. september kl Torsdag den 6. november kl Onsdag den 14. januar kl Mandag den 2. marts kl Tirsdag den 2. juni kl Tilmelding af lærere eller pædagoger til det fælles forum for bevægelse skal ske pr. mail med information om navn og adresse til: Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Slagelse Kommune 16

17 Kursus tilbud LEG PÅ STREG Slagelse Kommune har lavet en aftale med Kræftens Bekæmpelse, som tilbyder kurset Leg på Streg. Formål At give lærere og pædagoger inspiration til, hvordan bevægelse kan integreres i dansk og matematik Indhold På kurset vil du få en praktisk vejledning til, hvordan du kan etablere opstregninger i skolegården og få teoretisk inspiration til, hvilke aktiviteter du kan gennemføre i din undervisning. På kurset får du udleveret et inspirationskatalog med 42 aktiviteter som du kan anvende på de udviklede opstregninger. Målgruppe Lærere og pædagoger, der underviser i indskolingen i dansk og matematik. Kursusdato Den 10. september kl Sted Søndermarkkskolen Tilmelding Skriv en mail med navn og skole til: Tilmeldingsfrist den 5. september

18 Gode hjemmesider Aktiv Rundt i Danmark, et sundhedsprojekt ved UC Syddanmark med gode idéer og inspiration til sundhed i undervisning. Sæt Skolen i Bevægelse, kampagne ved Dansk Skoleidræt med gode idéer og inspiration til hvordan bevægelse integreres i boglig undervisning. Get Moving, kampagne ved Sundhedsstyrelsen indeholdende interessant materiale, som kan bruges i sundhedsundervisningen i skolen. Dansk Skoleidræts hjemmeside Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside 18

19 19

20 Kontaktoplysninger Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole og Fritid Langes Gård Slagelse Telefon:

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

KL-Camp Den åbne skole Den 24. august 2015

KL-Camp Den åbne skole Den 24. august 2015 KL-Camp Den åbne skole Den 24. august 2015 25-08-2015 1 Dagens program (før frokost) Kl. 10.00 Åbning af campen ved souschef Dorthe Møller, KL Hovedpointer fra KL s nye inspirationsmateriale Læring i den

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune 4 4 5 6 7 8 9 10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE

LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM DEN ÅBNE SKOLE JUNI 2015 LÆRING I DEN ÅBNE SKOLE KL INSPIRATION 2 Forord Forord I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund

skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund skolesport EN SUCCES MED MANGE VINDERE Et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund Indhold Skolesport på dagsordenen... 4 Skolesport er en invitaion til samarbejde på tværs...6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere