Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen"

Transkript

1 Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1

2 Indhold Introduktion... 3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning om idræt og bevægelse...5 Partnerskabsaftale med DIF...7 Den åbne skole tilbud fra idrætsforeninger hjemhørende i Slagelse..8 Inspiration fra idræts- og bevægelseskonsulenten..15 Fællesforum for bevægelse netværk...16 Kursustilbud Leg på Streg..17 Gode hjemmesider.18 2

3 Introduktion Når folkeskolereformen træder i kraft i august 2014, markerer det samtidig begyndelsen på en ny æra inden for bevægelse og idræt i folkeskolen; således er målsætningen, at alle elever skal være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter om dagen. Denne aktivitet skal foregå inden for rammerne af både den almindelige fagundervisning, inklusiv idrætsfaget, og den understøttende undervisning og forudsætter desuden implementeringen af den åbne skole, hvor skolerne indgår i et samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv og inddrager disse i undervisningen. Undervisningsministeriets målsætninger er ambitiøse, og for Slagelse Kommune er det vigtigt at tilbyde skolerne støtte i den store proces, det er, at implementere den omfattende folkeskolereform. Slagelse Kommune har således nedsat en projektgruppe på tværs af områderne skole, fritid og folkesundhed, som kan yde sparring til skolernes arbejde med idræt og bevægelse Dette katalog giver indledningsvis et overblik over skolereformens mål for idræt og bevægelse og præsenterer kort relevant forskning vedrørende effekten af idræt og bevægelse i skoleregi. Endeligt præsenteres Slagelse Kommunes tilbud til skolerne. Som et supplement til dette katalog vil vi i løbet af skoleåret 2014/2015 sende nyhedsbreve ud til skolerne indeholdende ny viden om idræt og bevægelse i folkeskolen, tilbud om kurser, tilbud fra foreninger m.m. Mange hilsner Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Pernille Vibe Hansen Udviklingskonsulent Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed 3

4 Folkeskole-reformens fokus på idræt og bevægelse Det øgede fokus på idræt og bevægelse udmønter sig i grove træk således i folkeskolereformen: Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen (for eksempel også i idræt) Prøve i idræt i 9. klasse Kilde: Implementeringen af den åbne skole kan være med til, at alle skoleeleverne bliver sikret 45 minutters fysisk aktivitet om dagen. Undervisningsministeriet karakteriserer den åbne skole således: Kommunen bliver forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunstog kulturskoler. En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening Kilde: 4

5 Kort introduktion til forskning om idræt og bevægelse Mange børn bevæger sig for lidt Det er efterhånden alment kendt, at motion har en række gavnlige effekter på humøret, stresstolerancen og også indlærings- og koncentrationsevnen. Dette gælder gør sig naturligvis også gældende for børn i skolealderen. Desværre er der i dag mange danske børn, der bevæger sig for lidt. Eksempelvis viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, at hvert 6. barn i alderen 7-15 år ikke dyrker idræt i fritiden. Dagligdagen består hovedsageligt af stillesiddende aktiviteter i skolen og foran fjernsyn, PlayStation og computer, og den eneste bevægelse, børnene får, foregår således ofte i de ugentlige idrætstimer i skolen. (Kilde: Idrættens Analyseinstitut, 2008). 5

6 Der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring I Oktober 2011 var forskere fra Danmark og Sverige sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet samlet for at diskutere forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference. Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området. På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Konklusionen beror bl.a. på: at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at læring bedst fremmes, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. (Kilde: Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011 ) En af forskerne på konferencen var svenske Ingegerd Ericsson, som har lavet det såkaldte 'Bunkeflo-projekt'. Her forskede man i effekten af at øge mængden af motion og bevægelse i skolerne. Konklusionen var, at børn, der fik en times ekstra idræt om dagen, forbedrede deres præstationer i svensk og matematik, blev gladere og havde lettere ved at koncentrere sig. Ydermere viste projektet, at der på den sociale side også var gevinster for klasser, der bevægede sig mere: det sociale klima blev bedre med mindre mobning og større selvfølelse hos eleverne - i det hele taget blev det hyggeligere at være i klasseværelserne. 6

7 Partnerskabsaftale med DIF D. 6. maj 2014 indgik Slagelse Kommune en partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Partnerskabsaftalen markerer et vigtigt skridt i retning af, at kommunens skoler vil kunne indgå i meningsfyldt samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Overordnet set har aftalen til formål at kickstarte skolereformens bevægelsesdel ved at synliggøre metoder, der kan løfte idræt, motion og bevægelse i kommunens skoler. Således er kompetenceløft hos såvel det faglige personale på skolerne og de frivillige i foreningerne et vigtigt fokus i partnerskabet. Hovedpunkterne i denne aftale er: DIF og Slagelse Kommune anser kompetenceløft som en af de væsentligste faktorer i samarbejdet og af helt afgørende betydning for, at den nye skolereform bliver en succes i forhold til de intentioner, der ligger i reformen. DIF og Slagelse Kommune vil i samarbejde tilbyde kommunens skoler at deltage i komptenceudviklingsforløb, der kan videreudvikle lærernes og pædagogernes kompetencer i arbejdet med idræt og bevægelse. Samarbejdet realiseres gennem lokale partnerskabsaftaler mellem kommunen/ folkeskolerne og DIF s specialforbund/ lokale idrætsforeninger, der danner konkret grundlag for idrætsforeningernes inddragelse i undervisningen. Slagelse Kommune har indgået partnerskaber med følgende foreninger: Sørbymagle IF, Hockey; Slagelse Inline Klub; Ak Atlas, Vægtløftning; Slagelse Floorball Klub; Skælskør Floorball Klub; VK Vestsjælland, Volleyball; Team Skælskør Slagelse, Badminton; Korsør Golf; Trelleborg Golf; Slagelse Tennis Klub 7

8 Den åbne skole tilbud fra idrætsforeninger hjemhørende i Slagelse Kommune Slagelse Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række lokale idrætsforeninger, som alle har udtrykt et stort ønske om at lave idrætsforløb i skoletiden. Foreningerne stiller dygtige instruktører til rådighed, som er eksperter i den idræt, de repræsenterer. En forudsætning for at gøre brug af disse tilbud er, at der er lærer/pædagoger fra skolen tilstede i undervisningsforløbene. Instruktøren fra foreningen er således ikke en erstatning for en lærer/pædagog men et supplement, som giver mulighed for at lære de forskellige idrætter endnu bedre. 8

9 Styrketræning i skolen Indhold Vægtløftningsklubben AK Atlas tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever inden for områderne styrketræning, cirkeltræning og bevægelighedstræning. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Omfang Forløb over 3 moduler eller efter aftale med klubben. Tid Der mulighed for at få tilbudt forløb over hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere. Sted AK Atlas lokaler på Industrivej 27 Efter nærmere aftale kan det også aftales. at klubbens instruktører kommer ud på skolen og deltager i idrætsundervisningen. Målgruppe klasse Tilmelding Frank Petersen Mail: Telefon: Tilmeldingsfrist Løbende tilmelding. Fakta om AK Atlas Ak Atlas er både en bredde- og eliteklub. Klubben formår at inkludere mange forskellige målgrupper og skabe en god stemning omkring motionsstyrketræning og elitevægtløftning. Klubben er meget interesseret i at få nye børne- og ungdomsmedlemmer. 9

10 Hockey i skolen Indhold Sørbymagle Hockey Klub tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever. I undervisningsforløbene vil eleverne blive introduceret til tekniske og taktiske øvelser, der øger deres forståelse for boldbasisfærdigheder og spilopbygning. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Sørby IF Hockey medbringer hockeyudstyr til 25 elever. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Der mulighed for at få tilbudt forløb over hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere Sted I hal/sal på den lokale skole Målgruppe klasse Tilmelding Anders Sørensen Tilmeldingsfrist 1. september. Sørby IF, Hockey har tid til at planlægge og gennemføre 10 forløb. Tilmeldingsproceduren er efter først-tilmølle-princippet. Fakta om Sørby IF, hockey Sørby IF, Hockey er en afdeling, som både satser på bredden og eliten. Klubben formår at inkludere mange forskellige målgrupper og skabe en god stemning omkring hockeysporten. Klubben er meget interesseret i at få nye børne- og ungdomsmedlemmer. 10

11 Badminton i skolen Indhold Slagelse Badminton Klub kan tilbyde sjov og inspirerende badminton træning i skoleidrætten for både elever og lærer. Forløbet vil være målrettet, så lærerne indgår i træningen og efterfølgende har fået redskaber og øvelser i undervisningen. For eleverne vil der blive arrangeret forskellige sjove og lærerige øvelser. Der trænes efter principperne i BATK, hvor man vil gennemgå grund principperne i slagteknik og benarbejde. Omfang 3 idrætsmoduler hvoraf der i den ene vil blive afholdt et mini-stævne. Forløbet vil typisk løbe over 3 uger. Tid Forløbet vil foregå i perioden september til november. Det nærmere tidspunkt aftales endeligt med SBK, når man har tilmeldt sig. Sted I hal/sal på den lokale skole Målgruppe Klasse. Tilmelding Jeppe Jørgensen Telefon: Tilmeldingsfrist senest den 15. august 2015 Slagelse Badminton Klub har mulighed for at gennemføre forløb på 4 skoler, og der tilmeldes efter "først-til-mølle-princippet". Fakta om Slagelse Badminton Klub (SBK) Slagelse Badminton Klub har træning for både eliten og bredden. Klubben tilbyder træning for alle aldre og niveauer, og holder i øjeblikket til i 3 forskellige haller i Slagelse (Slagelse-Hallen, Nymarkshallen og Den Nye Gymnasiumhal). Klubben tilbyder alle medlemmer minimum 2 gange træning om ugen og har meget fokus på, at træningen skal også være sjov. Det sociale er et meget vigtigt element i klubben. 11

12 Rulleskøjteløb i skolen Indhold Slagelse Inline Klub tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever. I undervisningsforløbene vil eleverne blive introduceret til balance og tekniske øvelser, der gør dem i stand til at køre hurtigt på rulleskøjter. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Slagelse Inline Klub har 50 par rulleskøjter, der kan lånes. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Skoleårets start til oktober og april juni. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere Sted Forløbene vil foregå på Slagelse Inline stadion. Slagelse Inline-stadion Oehlenschlægersgade 4200 Slagelse Målgruppe klasse Tilmelding Carsten Larsen Telefon: Tilmeldingsfrist Der er løbende tilmelding. Fakta om Slagelse Inline Klub Slagelse Inline Klub er en forening, der både rummer bredde og elite. Klubben har nordens bedste rulleskøjtestadion som hjemmebane. Klubben vil gerne have flere børne- og ungdomsmedlemmer og har hold på de fleste alderstrin. Alle er velkomne i klubben. 12

13 Kids- og teenvolley i skolen Indhold Volleklubben Vestsjælland tilbyder kids- og teenvolleyundervisning for alle elever. Undervisningen er målrettet de enkelte klassetrin, så alle kan være med og få en god oplevelse. Der er også mulighed for at deltage i en lang række skoleturneringer i Slagelse, Korsør og Skælskør for klasse, som afvikles i dagtimerne i skoletiden. Læs mere på Omfang Klubben tilbyder efter aftale at komme ud på de enkelte skoler og undervise i kids- og teenvolley i idrætsundervisningen. Er der nogle skoler, som er interesseret i at oprette en decideret volleyball-linje for 6-9. klasse eller et længerevarende forløb/samarbejde omkring undervisningen, så kontakt også klubben for nærmere aftale. Tid Der er mulighed for at få tilbudt undervisning i løbet af hele skoleåret, indendørs i jeres hal/gymnastiksal eller udendørs på græsbaner. Tidspunkt aftales nærmere. Sted På de enkelte skolers idrætsfaciliteter. Målgruppe klasse Tilmelding Kim Buchwald, ungdomskonsulent Mail: Telefon: Læs mere på - Facebook: Volleyklubben Vestsjælland Tilmeldingsfrist Løbende tilmelding Fakta om Volleyklubben Vestsjælland Volleyklubben Vestsjælland er en forening for alle, som rummer aldersgrupper fra forælder/barn-hold (2-5 år), til kidsvolley (6-12 år), til ungdomsvolley/teenvolley (13-18 år), til seniorvolley (18+) og Bedstevolley (60+). Foreningen er meget interesseret i at få nye medlemmer og sørger for det helt perfekte hold til nye børn og unge. Alle lærere er velkomne til at kontakte klubbens ungdomskonsulent, hvis de har nogle elever, som gerne vil prøve at gå til kids- eller teenvolley. Der trænes i både Slagelse (Søndermarkshallen og Nordhallen), Korsør, Skælskør og Flakkebjerg, da vi ønsker at være hele Slagelse Kommunes forening. 13

14 Floorball i skolen Indhold Slagelse og Skælskør Floorball Klub tilbyder et sjovt og lærerigt floorballforløb med fokus på tekniske øvelser. I forløbet vil eleverne få mulighed for at arbejde med skudformer, driblinger, pasninger og spilforløb, hvor der inddrages taktiske aspekter. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Floorballklubberne medbringer floorballudstyr til 25 elever, hvis det ønskes af den enkelte skole. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Løbende i hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere. Sted Forløbene vil foregå i den enkelte skoles hal/sal Målgruppe 3-10 klasse Tilmelding Jørgen Dedenroth Telefonnr: Tilmeldingsfrist Der er løbende tilmelding. Fakta om Slagelse og Skælskør Floorball Klub Slagelse og Skælskør Floorball-klubber tilbyder træning for børn i alle aldre. I klubberne er der plads til alle uanset forudsætninger. 14

15 Inspiration fra Idræts og bevægelseskonsulenten Center for Skole har ansat en idræts- og bevægelseskonsulent, der skal være med til at understøtte skolernes arbejde med idræt og bevægelse. Der er således mulighed for at få besøg af idræts og bevægelseskonsulenten hvis den enkelte skole, personalgruppe eller team har brug for inspiration til: Undervisning i idrætsfaget (idrætsdidaktik, årsplaner, læringsmål, undervisningstemaer) Den åbne skole - samarbejde med idrætsforeninger i Slagelse Kommune Inddragelse af bevægelse i boglige fag Aktive pauser inspiration til elevstyret og lærer/pædagogstyret aktiviteter med høj fysisk aktivitet Oplæg til forældregrupper om vigtigheden af fysisk aktivitet/idræt og bevægelse Hvis I på skolen er interesseret i et forløb med idræts- og bevægelseskonsulenten, skal I sende en mail indeholdende en kort beskrivelse af: Udfordringen, der ønskes hjælp til Målgruppe (idrætslærere, forældre, faglærere, mv.) Ønsket tidspunkt og tidsomfanget af et evt. forløb. For mere information kontakt: Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Slagelse Kommune Telefon:

16 Fælles forum for bevægelse - netværk For at understøtte skolernes arbejde med idræt og bevægelse tilbyder Center for Skole at lærere og pædagoger, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen, kan deltage i et fælles forum for bevægelse. Formål Formålet med det fælles forum for bevægelse i Slagelse Kommune er at tilbyde et idræts - og bevægelsesfagligt forum for viden og sparring, hvor relevante og interesserede medarbejdere på tværs af skolerne i kommunen kan få inspiration, vidensdele og udvikle deres idræts- og bevægelsespraksis, således at alle skoler er klædt på til at leve op til den nye skolereforms krav til bevægelsesområdet, som blandt andet indbefatter, at idræt bliver et prøvefag, og at alle elever skal tilbydes fysisk aktivitet min. 45 minutter om dagen. Indhold Indholdet på møderne er en vekslen mellem teori og praksis. Det er målet, at deltagerne vil blive inspireret af idrætsfaglige oplæg fra forskellige eksperter fra skoleidrættens verden samt i praksis få afprøvet og være med til at udvikle sin praksis. Fokus vil være på det idræts- og bevægelsesdidaktiske felt. Målgruppe Idrætslærere og medarbejdere i SFOer, der arbejder med idræt og bevægelse. Mødedatoer: Tirsdag den 2. september kl Torsdag den 6. november kl Onsdag den 14. januar kl Mandag den 2. marts kl Tirsdag den 2. juni kl Tilmelding af lærere eller pædagoger til det fælles forum for bevægelse skal ske pr. mail med information om navn og adresse til: Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Slagelse Kommune 16

17 Kursus tilbud LEG PÅ STREG Slagelse Kommune har lavet en aftale med Kræftens Bekæmpelse, som tilbyder kurset Leg på Streg. Formål At give lærere og pædagoger inspiration til, hvordan bevægelse kan integreres i dansk og matematik Indhold På kurset vil du få en praktisk vejledning til, hvordan du kan etablere opstregninger i skolegården og få teoretisk inspiration til, hvilke aktiviteter du kan gennemføre i din undervisning. På kurset får du udleveret et inspirationskatalog med 42 aktiviteter som du kan anvende på de udviklede opstregninger. Målgruppe Lærere og pædagoger, der underviser i indskolingen i dansk og matematik. Kursusdato Den 10. september kl Sted Søndermarkkskolen Tilmelding Skriv en mail med navn og skole til: Tilmeldingsfrist den 5. september

18 Gode hjemmesider Aktiv Rundt i Danmark, et sundhedsprojekt ved UC Syddanmark med gode idéer og inspiration til sundhed i undervisning. Sæt Skolen i Bevægelse, kampagne ved Dansk Skoleidræt med gode idéer og inspiration til hvordan bevægelse integreres i boglig undervisning. Get Moving, kampagne ved Sundhedsstyrelsen indeholdende interessant materiale, som kan bruges i sundhedsundervisningen i skolen. Dansk Skoleidræts hjemmeside Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside 18

19 19

20 Kontaktoplysninger Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole og Fritid Langes Gård Slagelse Telefon:

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1 Indhold Introduktion...3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning

Læs mere

Partnerskaber i Slagelse Kommune

Partnerskaber i Slagelse Kommune Partnerskaber i Slagelse Kommune Samarbejde mellem skoler og foreninger nu også med DIF! Side 1 Dagsorden Baggrund Lidt om partnerskaber med idrætsforeninger i Slagelse Kommune Lidt om rollefordelingen

Læs mere

Idræt og bevægelse i skolen skoleåret 2015/2016

Idræt og bevægelse i skolen skoleåret 2015/2016 Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen skoleåret 2015/2016 Gode idræts og bevægelsestilbud til skolerne 1 Introduktion.3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Den åbne

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer DGI Badminton Sæt badminton på skoleskemaet! DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton 3 gode tilbud til dine idrætstimer 22495 19378 - Badmintonskole.indd 1 20-08-2015 10:53:29 2 Udgivet

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne

Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Ny bevægelse i Hillerød kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Præsentation Baggrund Ny bevægelse i Hillerød Læringsreformen Netværk Forberedelse Fælles møder Matrix Afklaring af forventninger

Læs mere

Partnerskaber mellem foreninger og folkeskolen

Partnerskaber mellem foreninger og folkeskolen Partnerskaber mellem foreninger og folkeskolen - Idrætsforeningernes muligheder med den nye reform Idrætsforum Brøndby 2014 Den åbne skole Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur-

Læs mere

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Partnerskabsmodellen Baggrund Partnere Krav til klubber Krav til skolen Logistik Samarbejde

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition Temamøde om børn og fysisk aktivitet Mandag den 1. september 28 Projektleder, Peter Aagaard Disposition Get Moving pattebarn 28 Anbefalingerne for fysisk aktivitet Baggrund for kampagnen tal og triste

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Bevægelse i naturfagene

Bevægelse i naturfagene Bevægelse i naturfagene ved Majbrit Keinicke workshop på kickoff dag - projekt Naturlig-Vis Bevægelse... Naturlig-Vis Find en person du ikke kender, som underviser i samme yndlingsnaturfag som dig og dan

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Sags nr.: 17/03560 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Undervisningsudvalget

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Forberedelse Fællesmøder

Forberedelse Fællesmøder Læringsreformen Idræt, motion og bevægelse skal sikres kvalitet i den nye læringsreform ved at sikre bevidsthed om hvilke kvaliteter forskellige aktører kan bidrage med. Den nye folkeskolereform lægger

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Fodbold i skolen. DBU og folkeskolen mod fælles mål

Fodbold i skolen. DBU og folkeskolen mod fælles mål Fodbold i skolen DBU og folkeskolen mod fælles mål 1. En Del Af Noget Større En vision om at fodbolden kan være med til at løfte et samfundsansvar Fodbold er sundt Forskningen har siden 2007 konkluderet

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen.

Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Nævn eksempler på tiltag hvor din forvaltning har været involveret i implementering af mere bevægelse i skolen. Alle post-it er blevet anbragt i øverste højre hjørne: STOR INDSATS FRA KOMMUNENS SIDE- STOR

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Forventningsafstemning i centrum

Forventningsafstemning i centrum Forventningsafstemning i centrum Kommunen spiller en afgørende rolle i skole-foreningssamarbejdet og er med til at etablere det første møde mellem skole og foreninger. Der bliver lagt klare rammer for,

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

M otion og bevægelse. Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015

M otion og bevægelse. Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015 M otion og bevægelse Statusnotat Motion og bevægelse maj 2015 Dette notat præsenterer en række opmærksomhedspunkter, forskning og udvalgt resultater vedr. status på arbejdet med motion og bevægelse. Bagerst

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

NYHEDSBREV # 5 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, oktober 2016

NYHEDSBREV # 5 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, oktober 2016 Bevægelse & sundhed Kære forældre Så er et nyt skoleår skudt i gang. Vi håber, I alle har nydt sommeren og haft en dejlig ferie med jeres børn. Alle skolerne er allerede i fuld gang, og der er planlagt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Dialogmøde om skolereform. Onsdag den 2. april 2014

Dialogmøde om skolereform. Onsdag den 2. april 2014 Dialogmøde om skolereform Onsdag den 2. april 2014 Program Kl. 18.30: Velkomst Kl. 18.40: Orientering om skolereformen Kl. 18.55: Orientering om understøttende undervisning og Fælles mål for idrætsfaget

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Samarbejde med kulturog fritidslivet

Samarbejde med kulturog fritidslivet SOLRØD KOMMUNE Samarbejde med kulturog fritidslivet Skole-/foreningssamarbejder i forbindelse med skolereformen Indhold Introduktion... 3 Udbudte samarbejdsmuligheder... 4 Fortælling af folkeeventyr...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere