Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen"

Transkript

1 Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1

2 Indhold Introduktion... 3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning om idræt og bevægelse...5 Partnerskabsaftale med DIF...7 Den åbne skole tilbud fra idrætsforeninger hjemhørende i Slagelse..8 Inspiration fra idræts- og bevægelseskonsulenten..15 Fællesforum for bevægelse netværk...16 Kursustilbud Leg på Streg..17 Gode hjemmesider.18 2

3 Introduktion Når folkeskolereformen træder i kraft i august 2014, markerer det samtidig begyndelsen på en ny æra inden for bevægelse og idræt i folkeskolen; således er målsætningen, at alle elever skal være fysisk aktive i gennemsnit 45 minutter om dagen. Denne aktivitet skal foregå inden for rammerne af både den almindelige fagundervisning, inklusiv idrætsfaget, og den understøttende undervisning og forudsætter desuden implementeringen af den åbne skole, hvor skolerne indgår i et samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv og inddrager disse i undervisningen. Undervisningsministeriets målsætninger er ambitiøse, og for Slagelse Kommune er det vigtigt at tilbyde skolerne støtte i den store proces, det er, at implementere den omfattende folkeskolereform. Slagelse Kommune har således nedsat en projektgruppe på tværs af områderne skole, fritid og folkesundhed, som kan yde sparring til skolernes arbejde med idræt og bevægelse Dette katalog giver indledningsvis et overblik over skolereformens mål for idræt og bevægelse og præsenterer kort relevant forskning vedrørende effekten af idræt og bevægelse i skoleregi. Endeligt præsenteres Slagelse Kommunes tilbud til skolerne. Som et supplement til dette katalog vil vi i løbet af skoleåret 2014/2015 sende nyhedsbreve ud til skolerne indeholdende ny viden om idræt og bevægelse i folkeskolen, tilbud om kurser, tilbud fra foreninger m.m. Mange hilsner Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Pernille Vibe Hansen Udviklingskonsulent Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed 3

4 Folkeskole-reformens fokus på idræt og bevægelse Det øgede fokus på idræt og bevægelse udmønter sig i grove træk således i folkeskolereformen: Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen (for eksempel også i idræt) Prøve i idræt i 9. klasse Kilde: Implementeringen af den åbne skole kan være med til, at alle skoleeleverne bliver sikret 45 minutters fysisk aktivitet om dagen. Undervisningsministeriet karakteriserer den åbne skole således: Kommunen bliver forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale idræts-, kultur- og musikliv Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunstog kulturskoler. En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening Kilde: 4

5 Kort introduktion til forskning om idræt og bevægelse Mange børn bevæger sig for lidt Det er efterhånden alment kendt, at motion har en række gavnlige effekter på humøret, stresstolerancen og også indlærings- og koncentrationsevnen. Dette gælder gør sig naturligvis også gældende for børn i skolealderen. Desværre er der i dag mange danske børn, der bevæger sig for lidt. Eksempelvis viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut, at hvert 6. barn i alderen 7-15 år ikke dyrker idræt i fritiden. Dagligdagen består hovedsageligt af stillesiddende aktiviteter i skolen og foran fjernsyn, PlayStation og computer, og den eneste bevægelse, børnene får, foregår således ofte i de ugentlige idrætstimer i skolen. (Kilde: Idrættens Analyseinstitut, 2008). 5

6 Der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring I Oktober 2011 var forskere fra Danmark og Sverige sammen med repræsentanter fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet samlet for at diskutere forholdet mellem fysisk aktivitet og læring på en konsensuskonference. Forskerne repræsenterede meget forskellige fag og discipliner inden for området. På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som reviews over relevante internationale studier på feltet. På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Konklusionen beror bl.a. på: at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. at læring bedst fremmes, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. (Kilde: Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011 ) En af forskerne på konferencen var svenske Ingegerd Ericsson, som har lavet det såkaldte 'Bunkeflo-projekt'. Her forskede man i effekten af at øge mængden af motion og bevægelse i skolerne. Konklusionen var, at børn, der fik en times ekstra idræt om dagen, forbedrede deres præstationer i svensk og matematik, blev gladere og havde lettere ved at koncentrere sig. Ydermere viste projektet, at der på den sociale side også var gevinster for klasser, der bevægede sig mere: det sociale klima blev bedre med mindre mobning og større selvfølelse hos eleverne - i det hele taget blev det hyggeligere at være i klasseværelserne. 6

7 Partnerskabsaftale med DIF D. 6. maj 2014 indgik Slagelse Kommune en partnerskabsaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Partnerskabsaftalen markerer et vigtigt skridt i retning af, at kommunens skoler vil kunne indgå i meningsfyldt samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Overordnet set har aftalen til formål at kickstarte skolereformens bevægelsesdel ved at synliggøre metoder, der kan løfte idræt, motion og bevægelse i kommunens skoler. Således er kompetenceløft hos såvel det faglige personale på skolerne og de frivillige i foreningerne et vigtigt fokus i partnerskabet. Hovedpunkterne i denne aftale er: DIF og Slagelse Kommune anser kompetenceløft som en af de væsentligste faktorer i samarbejdet og af helt afgørende betydning for, at den nye skolereform bliver en succes i forhold til de intentioner, der ligger i reformen. DIF og Slagelse Kommune vil i samarbejde tilbyde kommunens skoler at deltage i komptenceudviklingsforløb, der kan videreudvikle lærernes og pædagogernes kompetencer i arbejdet med idræt og bevægelse. Samarbejdet realiseres gennem lokale partnerskabsaftaler mellem kommunen/ folkeskolerne og DIF s specialforbund/ lokale idrætsforeninger, der danner konkret grundlag for idrætsforeningernes inddragelse i undervisningen. Slagelse Kommune har indgået partnerskaber med følgende foreninger: Sørbymagle IF, Hockey; Slagelse Inline Klub; Ak Atlas, Vægtløftning; Slagelse Floorball Klub; Skælskør Floorball Klub; VK Vestsjælland, Volleyball; Team Skælskør Slagelse, Badminton; Korsør Golf; Trelleborg Golf; Slagelse Tennis Klub 7

8 Den åbne skole tilbud fra idrætsforeninger hjemhørende i Slagelse Kommune Slagelse Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række lokale idrætsforeninger, som alle har udtrykt et stort ønske om at lave idrætsforløb i skoletiden. Foreningerne stiller dygtige instruktører til rådighed, som er eksperter i den idræt, de repræsenterer. En forudsætning for at gøre brug af disse tilbud er, at der er lærer/pædagoger fra skolen tilstede i undervisningsforløbene. Instruktøren fra foreningen er således ikke en erstatning for en lærer/pædagog men et supplement, som giver mulighed for at lære de forskellige idrætter endnu bedre. 8

9 Styrketræning i skolen Indhold Vægtløftningsklubben AK Atlas tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever inden for områderne styrketræning, cirkeltræning og bevægelighedstræning. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Omfang Forløb over 3 moduler eller efter aftale med klubben. Tid Der mulighed for at få tilbudt forløb over hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere. Sted AK Atlas lokaler på Industrivej 27 Efter nærmere aftale kan det også aftales. at klubbens instruktører kommer ud på skolen og deltager i idrætsundervisningen. Målgruppe klasse Tilmelding Frank Petersen Mail: Telefon: Tilmeldingsfrist Løbende tilmelding. Fakta om AK Atlas Ak Atlas er både en bredde- og eliteklub. Klubben formår at inkludere mange forskellige målgrupper og skabe en god stemning omkring motionsstyrketræning og elitevægtløftning. Klubben er meget interesseret i at få nye børne- og ungdomsmedlemmer. 9

10 Hockey i skolen Indhold Sørbymagle Hockey Klub tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever. I undervisningsforløbene vil eleverne blive introduceret til tekniske og taktiske øvelser, der øger deres forståelse for boldbasisfærdigheder og spilopbygning. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Sørby IF Hockey medbringer hockeyudstyr til 25 elever. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Der mulighed for at få tilbudt forløb over hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere Sted I hal/sal på den lokale skole Målgruppe klasse Tilmelding Anders Sørensen Tilmeldingsfrist 1. september. Sørby IF, Hockey har tid til at planlægge og gennemføre 10 forløb. Tilmeldingsproceduren er efter først-tilmølle-princippet. Fakta om Sørby IF, hockey Sørby IF, Hockey er en afdeling, som både satser på bredden og eliten. Klubben formår at inkludere mange forskellige målgrupper og skabe en god stemning omkring hockeysporten. Klubben er meget interesseret i at få nye børne- og ungdomsmedlemmer. 10

11 Badminton i skolen Indhold Slagelse Badminton Klub kan tilbyde sjov og inspirerende badminton træning i skoleidrætten for både elever og lærer. Forløbet vil være målrettet, så lærerne indgår i træningen og efterfølgende har fået redskaber og øvelser i undervisningen. For eleverne vil der blive arrangeret forskellige sjove og lærerige øvelser. Der trænes efter principperne i BATK, hvor man vil gennemgå grund principperne i slagteknik og benarbejde. Omfang 3 idrætsmoduler hvoraf der i den ene vil blive afholdt et mini-stævne. Forløbet vil typisk løbe over 3 uger. Tid Forløbet vil foregå i perioden september til november. Det nærmere tidspunkt aftales endeligt med SBK, når man har tilmeldt sig. Sted I hal/sal på den lokale skole Målgruppe Klasse. Tilmelding Jeppe Jørgensen Telefon: Tilmeldingsfrist senest den 15. august 2015 Slagelse Badminton Klub har mulighed for at gennemføre forløb på 4 skoler, og der tilmeldes efter "først-til-mølle-princippet". Fakta om Slagelse Badminton Klub (SBK) Slagelse Badminton Klub har træning for både eliten og bredden. Klubben tilbyder træning for alle aldre og niveauer, og holder i øjeblikket til i 3 forskellige haller i Slagelse (Slagelse-Hallen, Nymarkshallen og Den Nye Gymnasiumhal). Klubben tilbyder alle medlemmer minimum 2 gange træning om ugen og har meget fokus på, at træningen skal også være sjov. Det sociale er et meget vigtigt element i klubben. 11

12 Rulleskøjteløb i skolen Indhold Slagelse Inline Klub tilbyder sjov og alsidig træning for skoleelever. I undervisningsforløbene vil eleverne blive introduceret til balance og tekniske øvelser, der gør dem i stand til at køre hurtigt på rulleskøjter. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Slagelse Inline Klub har 50 par rulleskøjter, der kan lånes. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Skoleårets start til oktober og april juni. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere Sted Forløbene vil foregå på Slagelse Inline stadion. Slagelse Inline-stadion Oehlenschlægersgade 4200 Slagelse Målgruppe klasse Tilmelding Carsten Larsen Telefon: Tilmeldingsfrist Der er løbende tilmelding. Fakta om Slagelse Inline Klub Slagelse Inline Klub er en forening, der både rummer bredde og elite. Klubben har nordens bedste rulleskøjtestadion som hjemmebane. Klubben vil gerne have flere børne- og ungdomsmedlemmer og har hold på de fleste alderstrin. Alle er velkomne i klubben. 12

13 Kids- og teenvolley i skolen Indhold Volleklubben Vestsjælland tilbyder kids- og teenvolleyundervisning for alle elever. Undervisningen er målrettet de enkelte klassetrin, så alle kan være med og få en god oplevelse. Der er også mulighed for at deltage i en lang række skoleturneringer i Slagelse, Korsør og Skælskør for klasse, som afvikles i dagtimerne i skoletiden. Læs mere på Omfang Klubben tilbyder efter aftale at komme ud på de enkelte skoler og undervise i kids- og teenvolley i idrætsundervisningen. Er der nogle skoler, som er interesseret i at oprette en decideret volleyball-linje for 6-9. klasse eller et længerevarende forløb/samarbejde omkring undervisningen, så kontakt også klubben for nærmere aftale. Tid Der er mulighed for at få tilbudt undervisning i løbet af hele skoleåret, indendørs i jeres hal/gymnastiksal eller udendørs på græsbaner. Tidspunkt aftales nærmere. Sted På de enkelte skolers idrætsfaciliteter. Målgruppe klasse Tilmelding Kim Buchwald, ungdomskonsulent Mail: Telefon: Læs mere på - Facebook: Volleyklubben Vestsjælland Tilmeldingsfrist Løbende tilmelding Fakta om Volleyklubben Vestsjælland Volleyklubben Vestsjælland er en forening for alle, som rummer aldersgrupper fra forælder/barn-hold (2-5 år), til kidsvolley (6-12 år), til ungdomsvolley/teenvolley (13-18 år), til seniorvolley (18+) og Bedstevolley (60+). Foreningen er meget interesseret i at få nye medlemmer og sørger for det helt perfekte hold til nye børn og unge. Alle lærere er velkomne til at kontakte klubbens ungdomskonsulent, hvis de har nogle elever, som gerne vil prøve at gå til kids- eller teenvolley. Der trænes i både Slagelse (Søndermarkshallen og Nordhallen), Korsør, Skælskør og Flakkebjerg, da vi ønsker at være hele Slagelse Kommunes forening. 13

14 Floorball i skolen Indhold Slagelse og Skælskør Floorball Klub tilbyder et sjovt og lærerigt floorballforløb med fokus på tekniske øvelser. I forløbet vil eleverne få mulighed for at arbejde med skudformer, driblinger, pasninger og spilforløb, hvor der inddrages taktiske aspekter. Der trænes efter principperne i Aldersrelateret TræningsKoncept. Floorballklubberne medbringer floorballudstyr til 25 elever, hvis det ønskes af den enkelte skole. Omfang Forløb over 3 idrætsmoduler. Tid Løbende i hele skoleåret. Tidspunkt for forløbet aftales nærmere. Sted Forløbene vil foregå i den enkelte skoles hal/sal Målgruppe 3-10 klasse Tilmelding Jørgen Dedenroth Telefonnr: Tilmeldingsfrist Der er løbende tilmelding. Fakta om Slagelse og Skælskør Floorball Klub Slagelse og Skælskør Floorball-klubber tilbyder træning for børn i alle aldre. I klubberne er der plads til alle uanset forudsætninger. 14

15 Inspiration fra Idræts og bevægelseskonsulenten Center for Skole har ansat en idræts- og bevægelseskonsulent, der skal være med til at understøtte skolernes arbejde med idræt og bevægelse. Der er således mulighed for at få besøg af idræts og bevægelseskonsulenten hvis den enkelte skole, personalgruppe eller team har brug for inspiration til: Undervisning i idrætsfaget (idrætsdidaktik, årsplaner, læringsmål, undervisningstemaer) Den åbne skole - samarbejde med idrætsforeninger i Slagelse Kommune Inddragelse af bevægelse i boglige fag Aktive pauser inspiration til elevstyret og lærer/pædagogstyret aktiviteter med høj fysisk aktivitet Oplæg til forældregrupper om vigtigheden af fysisk aktivitet/idræt og bevægelse Hvis I på skolen er interesseret i et forløb med idræts- og bevægelseskonsulenten, skal I sende en mail indeholdende en kort beskrivelse af: Udfordringen, der ønskes hjælp til Målgruppe (idrætslærere, forældre, faglærere, mv.) Ønsket tidspunkt og tidsomfanget af et evt. forløb. For mere information kontakt: Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Slagelse Kommune Telefon:

16 Fælles forum for bevægelse - netværk For at understøtte skolernes arbejde med idræt og bevægelse tilbyder Center for Skole at lærere og pædagoger, der arbejder med idræt og bevægelse i skolen, kan deltage i et fælles forum for bevægelse. Formål Formålet med det fælles forum for bevægelse i Slagelse Kommune er at tilbyde et idræts - og bevægelsesfagligt forum for viden og sparring, hvor relevante og interesserede medarbejdere på tværs af skolerne i kommunen kan få inspiration, vidensdele og udvikle deres idræts- og bevægelsespraksis, således at alle skoler er klædt på til at leve op til den nye skolereforms krav til bevægelsesområdet, som blandt andet indbefatter, at idræt bliver et prøvefag, og at alle elever skal tilbydes fysisk aktivitet min. 45 minutter om dagen. Indhold Indholdet på møderne er en vekslen mellem teori og praksis. Det er målet, at deltagerne vil blive inspireret af idrætsfaglige oplæg fra forskellige eksperter fra skoleidrættens verden samt i praksis få afprøvet og være med til at udvikle sin praksis. Fokus vil være på det idræts- og bevægelsesdidaktiske felt. Målgruppe Idrætslærere og medarbejdere i SFOer, der arbejder med idræt og bevægelse. Mødedatoer: Tirsdag den 2. september kl Torsdag den 6. november kl Onsdag den 14. januar kl Mandag den 2. marts kl Tirsdag den 2. juni kl Tilmelding af lærere eller pædagoger til det fælles forum for bevægelse skal ske pr. mail med information om navn og adresse til: Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole Slagelse Kommune 16

17 Kursus tilbud LEG PÅ STREG Slagelse Kommune har lavet en aftale med Kræftens Bekæmpelse, som tilbyder kurset Leg på Streg. Formål At give lærere og pædagoger inspiration til, hvordan bevægelse kan integreres i dansk og matematik Indhold På kurset vil du få en praktisk vejledning til, hvordan du kan etablere opstregninger i skolegården og få teoretisk inspiration til, hvilke aktiviteter du kan gennemføre i din undervisning. På kurset får du udleveret et inspirationskatalog med 42 aktiviteter som du kan anvende på de udviklede opstregninger. Målgruppe Lærere og pædagoger, der underviser i indskolingen i dansk og matematik. Kursusdato Den 10. september kl Sted Søndermarkkskolen Tilmelding Skriv en mail med navn og skole til: Tilmeldingsfrist den 5. september

18 Gode hjemmesider Aktiv Rundt i Danmark, et sundhedsprojekt ved UC Syddanmark med gode idéer og inspiration til sundhed i undervisning. Sæt Skolen i Bevægelse, kampagne ved Dansk Skoleidræt med gode idéer og inspiration til hvordan bevægelse integreres i boglig undervisning. Get Moving, kampagne ved Sundhedsstyrelsen indeholdende interessant materiale, som kan bruges i sundhedsundervisningen i skolen. Dansk Skoleidræts hjemmeside Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside 18

19 19

20 Kontaktoplysninger Emil Andreas Krapper Idræts- og bevægelseskonsulent Center for Skole og Fritid Langes Gård Slagelse Telefon:

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015 Børn & Unge Konference 2015 ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet Torsdag den 5. november 2015 fra kl. 9.00-16.30 Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2-6, 8450 Hammel 1 På konferencen giver vi et bud på,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring

Øget bevægelse i skolen kan. fremme. trivsel og læring Øget bevægelse i skolen kan fremme trivsel og læring Webinar 24 september 2014 Nanett Borre nanettborre@gmail.com Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu ( Aristoteles 300 f.kr.) Nothing

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Svendborgkurserne Kroppen i læring

Svendborgkurserne Kroppen i læring Svendborgkurserne Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling søger såvel offentlige som private udbydere til afholdelse af Projekt Boot Camp i perioden 23. september

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune 4 4 5 6 7 8 9 10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere