NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013"

Transkript

1 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013 Insero Horsens inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene Ud Af Boksen d september 2013 Inspiration til den tekniske/naturvidenskabelige undervisning Bliv inspireret og del erfaringer med dine kolleger På konferencens to dage vil du få ny viden gennem inspirationsoplæg, du vil få konkrete værktøjer med hjem fra forskellige workshops og du møder kolleger på tværs af skoler, niveauer og fag. Hvem er konferencen for? Alle undervisere og andre med interesse for naturvidenskab, teknik, innovation og iværksætteri, på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Hvor og hvornår? Den 3. og 4. september 2013, begge dage kl i Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Pris 500 kr. for deltagere i Insero Horsens område 1000 kr. for deltagere udenfor Insero Horsens område. Se kortet over Insero Horsens område her: Tilmelding På Insero Horsens hjemmeside kan du tilmelde dig og læse mere om konferencen.

2 Programoversigt Tirsdag d. 3. september Kl : Ankomst, registrering og morgenmad i Atrium Kl : Inspirationsoplæg: Når naturfaglig forskning booster sociale kompetencer v/ Anette Prehn Kl : Ny viden runde 1 Vælg en Nv1.1 Tal og uendelighed v/ Hans Anton Salomonsen Nv1.2 Teknologi og digital dannelse i undervisningen v/ Gunver Majgaard Nv1.3 Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi v/ Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen Nv ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! v/ Jacob Høj Jørgensen Nv1.5 Energi, overblik og tværfaglighed v/ Flemming Nissen Kl : Ny viden runde 2 Vælg en Nv2.1 Tal og uendelighed v/ Hans Anton Salomonsen Nv2.2 Teknologi og digital dannelse i undervisningen v/ Gunver Majgaard Nv2.3 Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi v/ Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen Nv ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! v/ Jacob Høj Jørgensen Nv2.5 Energi, overblik og tværfaglighed v/ Flemming Nissen Kl : Frokost i Atrium Kl : Workshops runde 1 Vælg en W1.1 Mød NAO, den humanoide robot v/ Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens Teknologisk Institut, Robotteknologi W1.2 SkillsDenmark v/ sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark W1.3 Vindmøller Fremtidens energi v/ Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory W1.4 Creative Platform Learning v/ Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab W1.5 Test-o-Teket v/ Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory W1.6 Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation v/ Frederiksen A/S og Nabto W1.7 Nysgerrig på naturfag v/ Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory Kl : Kaffe i Atrium Kl : Workshops runde 2 Vælg en W2.1 Mød NAO, den humanoide robot v/ Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens Teknologisk Institut, Robotteknologi W2.2 SkillsDenmark v/ sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark W2.3 Vindmøller Fremtidens energi v/ Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory W2.4 Creative Platform Learning v/ Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab W2.5 Test-o-Teket v/ Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory W2.6 Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation v/ Frederiksen A/S og Nabto W2.7 Nysgerrig på naturfag v/ Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory 2

3 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Inspirationsoplæg Anette Prehn: Når naturfaglig forskning booster sociale kompetencer Skellet mellem de hårde naturfag og de mere bløde fag er under opløsning. Den eksploderende hjerneforskning giver os data og viden, der logisk udvikler vores samspil med hinanden og os selv. Foredraget belyser, hvordan lærere på én og samme tid kan vække elevers nysgerrighed for hjerneforskning og hjælpe dem til at mestre deres liv bedre. Anette Prehn er sociolog, ledelsesudvikler, forfatter og foredragsholder. Hun får hjerneforskningen ned på jorden og gør den levende, med et smil i øjenkrogen. Anette står bag bøgerne Coach dig selv og få hjernen med til en forandring og Play Your Brain sammen med hjerneforsker Kjeld Fredens. Som mor til to småpiger og bonusmor til to teenagere har hun også engageret sig i at gøre hjernens spilleregler forståelige og brugbare for børn og unge. Kl og : Ny viden runde 1 og 2 (Hvert oplæg afholdes to gange) Nv1.1 og Nv2.1: Hans Anton Salomonsen: Tal og uendelighed I oplægget behandler Hans Anton Salomonsen de to begreber tal og uendelighed. Noget af vanskeligheden ved at komme til at beherske tallene er måske, at vi sammenblander to slags tal: kardinaltal, som angiver størrelsen af en mængde, og ordinaltallene, som vi tæller med. Forskellen viser sig først klart, når talbegrebet udstrækkes til også at omfatte uendelige tal. Der vil blive fokuseret på kardinaltallene og Cantors sætning, der f.eks. viser at det ikke er muligt at nummerere de reelle tal, og mere generelt viser at der er uendelig mange grader af uendelighed. Cantors sætning er ikke svær at bevise, men ideen i beviset dukker op overalt i mængdelæren. Med en passende bearbejdning kan disse ting præsenteres for eleverne. Hans Anton Salomonsen Universitetslektor ved Institut for Matematisk ved Aarhus Universitet. Har undervist 1. års studerende i naturvidenskabelige fag i en årrække. Redaktør og medforfatter til bogen Matematiske Mysterier. Målgruppe: Udskoling, ungdomsuddannelse. 3

4 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Nv1.2 og Nv2.2: Gunver Majgaard: Teknologi og digital dannelse i undervisningen Der introduceres eksempler på brug af nye fysisk-digitale teknologier fx Arduino, Sifteo, Kinnect og Makey Makey i undervisningen. Hvordan kan disse teknologier fremme viden om teknologiske designprocesser og forbinde fysisk bevægelse og læring? Derudover vil der være eksempler på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og med borgerskab i undervisningen fx igennem design af spil og brug af wikier. Lektor og ph.d. Gunver Majgaard forsker og underviser i design af teknologiske læremidler på Syddansk Universitet. Hendes forskningsinteresser omfatter digitale læremidler, Human Computer Inter Action, læreprocesser, didaktik og brugerdrevne designprocesser. Hun har bl.a. medvirket i udviklingen af civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi. Forskningsaktiviteter som inddrages i oplægget: (1) Undersøgelse af hvordan man i ingeniørundervisningen kan arbejde bevidst digital dannelse og medborgerskab fx ved brug af wiki er. De studerende udfordres på deres kollaborative evner og tilegner sig praksis viden om digitalt medborgerskab, hvor man er aktiv bidragyder. (2) Design af spil i undervisningen - fra indfødt i computerspilsverdenen til reflekterende designer. Studerende uden programmeringserfaring udvikler spil. De omsætter de deres spilerfaringer fra barndommen til reflekteret og aktiv viden om designprocesser og spilteori. (3) Brug af Kinnect i undervisningen design af fysisk-digitale læremidler. Nye teknologier som har fokus på fysisk-digital interaktion afprøves i undervisningen. Deres styrker og svagheder vurderes. Nv1.3 og Nv2.3: Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen: Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi Oplægget giver deltagerne viden om hvordan man via strategien Cradle to Cradle kan lave byggerier af bæredygtige byggematerialer, og viden om hvordan det i dag er muligt at designe byggerier med moderne teknologier, der gør bygninger selvforsynende med energi. Cradle to Cradle bruges i mange sammenhænge, men kan det også være en strategi hvorpå vi bygger fundamentet til vores huse, skoler, hospitaler etc. Cradle to Cradle er en designstrategi som allerede bruges I undervisningen på mange skoler derfor også relevant at tage udgangspunkt i. C2C er inspireret af naturens integrerede systemer, hvor alting er næring for noget nyt og al vækst producers af vedvarende energikilder. Filosofien handler grundlæggende om, at gøre vores fodaftryk positive i stedet for negative. Der bliver igennem oplægget mulighed for at perspektivere C2C filosofien til egen daglige undervisning. Heidi Sørensen Merrild underviser på bygningskonstruktøruddannelsen på 5. år, og er bæredygtigheds koordinator i forhold til implementering af ennergieffektivt og bæredygtigtigt byggeri. Hun har en Master in energy and green architecture/mega. Herudover er hun Certificeret Cradle to Cradle rådgiver og underviser. Arbejder med idé generering gennem iterative processer, og altid ud fra en holistisk tilgang med et Cradle to cradle mindset. Bo Riisbjerg Thomsen har undervist på Bygningskonstruktør-uddannelsen siden Har en baggrund som bygningskonstruktør, produktudvikler, projektleder og projektudvikler indenfor byggeri. Underviser på Master in European Construction Engineering i Design & Sustainability, Projektleder på etablering af VIA EnergyPark. Nv1.4 og Nv2.4: Jacob Høj Jørgensen: 2500 ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! Med udgangspunkt i udrulningen af 2500 ipads til elever og lærere i Odder Kommune i 2012 og et 3 årigt forskningsprojekt fortæller Jacob Høj Jørgensen om arbejdet med at sætte eleverne i spidsen udrulning af ny teknologi i skolen, hvordan det har ført til en innovativ brug af IT i undervisningen, og gjort eleverne aktive i egne og andres læringsprocesser. På alle skoler findes elever som er særligt kreative og nytænkende i forhold til anvendelsen af ny teknologi. Det overraskende er, at ca. 1/3 af disse elever, er nogen som lærerne ikke umiddelbart ville have peget på og eleverne ville heller ikke selv have rakt hånden op, hvis de var blevet spurgt. Så hvordan finder man så frem til denne skjulte ressource? Hvordan bringer man den i spil? Hvad kræver det af eleverne og hvad kræver det af lærerne? I oplægget præsenterer Jacob konkrete værktøjer til at håndtere den kreative proces når ny teknologi skal bringes i spil og et indblik i hvordan eleverne kan gøres til aktive medspillere i implementeringen af ny teknologi i undervisningen. Jacob Høj Jørgensen er Ph.D i innovationsledelse og brugerdreven innovation, og har 9 års konsulenterfaring fra danske og internationale udviklingsopgaver. Han leder til daglig rådgivningsfirmaet Delendorff Advisory i Aarhus, hvor opgaverne pt. spænder fra erhvervsprojekter i samarbejde med sundheds- og skolemyndigheder, rådgivning om iværksætteri og forretningsudvikling, og internationale forskningssamarbejder. 4

5 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Nv1.5 og Nv2.5: Flemming Nissen: Energi, overblik og tværfaglighed Det globale samfund står overfor store udfordringer med at omlægge det fossilt baserede energisystem til vedvarende energi og sikker kernekraft. Det er ikke den tekniske udvikling, der alene skal løse udfordringerne. Energiforbrugerne skal i langt højere grad end de gør i dag forstå sammenhængene mellem deres energiforbrug til forskellige serviceydelser, og de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forbruget. Forståelse af energisystemet skal starte allerede i folkeskolen, ved at eleverne får et overblik over det samlede energisystem og nogle værktøjer til, at de kan udforske familiernes eget energiforbrug. Energiområdet er ikke længere forbeholdt naturfagene. Oplægget drøfter, hvordan man skal kunne sætte sig ind i lovgivningen, regne samfunds-, selskabs- og privatøkonomi, løse praktiske problemer, være kreativ mv., hvis man vil være med til at udvikle fremtidens energisystem. Der er brug for alle fagligheder, og for at faglighederne arbejder sammen. Flemming Nissen er udviklingschef i Insero Science Academy, og arbejder med at kortlægge og beskrive energisystemet. Han har en fortid som direktør for Forretningsudvikling og F&U i Elsam og Dong Energy. Senest har han være ansat på SDU i Odense, hvor han har været med til at udvikle og starte en ny civilingeniør uddannelse i energiteknologi. Kl og : Workshops runde 1 og 2 (Alle workshops afholdes to gange) W1.1 og W2.1: Mød NAO, den humanoide robot Vi introducerer NAO den lille robot med den store appel. NAO er fuldt interaktiv, i konstant udvikling, og et ideelt læringsværktøj på mange klassetrin og på alle niveauer fra udfordringen af den særligt talentfulde elev til inklusionen af eleven med særlige behov. NAO giver samtidig mulighed for at integrere gruppearbejde og problemløsning samt perspektiver inden for sprog, samfund, kultur og kommunikation i tværfaglige projekter med eleverne Kom og hør om mulighederne med robotten NAO som læringsteknologi, og om de første erfaringer med NAO i Danmark. Du får også mulighed for gennem praktiske øvelser at skabe dine egne erfaringer og idéer til, hvordan NAO kan bruges i din undervisning. Workshopholdere: Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens.Teknologisk Institut, Robotteknologi. W1.2 og W2.2: SkillsDenmark Hvordan forbedrer vi det image, som håndværksfagene har blandt mange unge? SkillsDenmark arbejder på at tiltrække dygtige unge til erhvervsuddannelserne. På workshoppen får du en overordnet orientering om SkillsDenmark, ideologien bag DM i Skills og WorldSkills. Der vises en eller to små film om DM i Skills., og en deltager i hele skillsforløbet, fra skolemesterskab til verdensmesterskab, WorldSkills vil fortælle om sine oplevelser. Hvordan var det at være med? Hvad var udbyttet og hvordan ser fremtiden ud? Hør også om SkillsStafetten for 9. klasser, som arrangeres i forbindelse med DM i Skills, måske var det noget for din skole? Workshopholdere: Mød en deltager i WorldSkills og sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark. Målgruppe: Udskoling, ungdomsuddannelse. W1.3 og W2.3: Vindmøller Fremtidens energi Kom og byg en vindmølle på godt 1 meter, og få indblik i hele teknikken og fysikken i vindmøller. Vindmøllen vil blive præsenteret i et temaorienteret undervisningsprogram målrettet klasse. Både fysik- og biologilærere kan deltage i workshoppen. 5

6 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Workshopholdere: Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory. Målgruppe: Mellemtrin/udskoling. W1.4 og W2.4: Creative Platform Learning Forskerne på Aalborg Universitet har brugt de didaktiske principper bag Den Kreative Platform som udgangspunkt for udviklingen en ny metode kaldet CPL, Creative Platform Learning. Værktøjer og principper fra Den Kreative Platform bruges her ind i en faglig kontekst og forbinder faglig læring og udvikling af kreativitet. Der er tale om at etablere et særligt kreativt og bedømmelsesfrit læringsmiljø, hvor eleverne kan bruge deres horisontale viden som udgangspunkt for læring. Påworkshoppen gennemgås principper og metoden afprøves på baggrund af naturfaglige udfordringer. Workshopholdere: Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab. Målgruppe: Mellemtrin ungdomsuddannelse. de gymnasiale uddannelser, og dem skal vi opleve et udpluk af på workshoppen. Workshopholdere: Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory. W1.6 og W2.6: Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation Teknologi er meget andet end det, der kan inddrages via tastatur og touchscreens. Kom ind og få fingrene i masser af dimser og undervisningsideer i krydsfeltet mellem gørdet-selv og ny teknologi., der er eksempler fra det simple til det avancerede. W1.7 og W2.7: Nysgerrig på naturfag En nysgerrigper er en som tør at stille spørgsmål, og som vil have svar på det hun eller han undrer sig over. Norges forskningsråd startede tiltaget Nysgerrigper i Nysgerrig Per er for elever og lærere i indskolingen og mellemtrinnet, og viser børn og unge at forskning er sjov. Nysgerrigper sørger for at udfolde børnenes nysgerrighed, forskertrang og fantasi! I vil komme til at arbejde med teori og praksis på tværs af fagene, ligesom eleverne gør det. I bliver inspireret til at arbejde med børns nysgerrighed og at undres ligesom dem. Workshopholdere: Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory. Målgruppe: Grundskole. Her er Breadboards med tilhørende undervisningsmateriale, der gør undervisningen i elektronik og styring til en leg, og Makey Makye som giver mulighed for at arbejde med simple programmering. W1.5 og W2.5: Test-o-Teket Brug hands on-forsøg til at skabe Energi til Livet på en sjov og engagerende måde i festivalugen og på alle andre tider af året. Kom til en rigtig hands-on workshop med forsøg inden for Energi til Livet fra Test-oteket. Test-o-teket byder på flere end 100 forskellige forsøg målrettet alle klassetrin og Nabduino giver dig mulighed for, at starte op på, at arbejde med simpel programmering, styring og overførsel af data. Start helt enkelt med at styre en LED pære, eller aflæs temperaturen via din mobilenhed, ude fra verden. Nabduino er også for erfarne udviklere, og giver også mulighed for mere sofistikerede opgaver, lige fra at hente data fra vindmøller, styre foderautomater og dørlåse, det er næsten kun fantasien der sætter grænser. Gør dine ideer til virkelighed gennem konstruktion og programmering. Workshopholdere: Frederiksen A/S og Nabto. Målgruppe: Grundskole, ungdomsuddannelse. 6

7 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Billeder fra tidligere lærerkonferencer 7

8 Programoversigt Onsdag d. 4. september Kl : Ankomst og morgenmad i Atrium Kl : Inspirationsoplæg: Hvad er et molekyle? v/ Johan Olsen Kl : Workshops runde 3 Vælg en W3.1 Solceller, -nye eksperimenter v/ Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory W3.2 Udvikling af naturfags undervisningen v/ Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory W3.3 Energi bioteknologiske forsøg v/ Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory W3.4 NTS Center v/ Thora Bundgaard Sørensen W3.5 Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning v/ Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory W3.6 LEGO MINDSTORMS Education EV3 v/ Kristian Østergaard, Mikroværkstedet W3.7 Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? v/ Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen Kl : Workshops runde 4 Vælg en W4.1 Solceller, -nye eksperimenter v/ Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory W4.2 Udvikling af naturfags undervisningen v/ Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory W4.3 Energi bioteknologiske forsøg v/ Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory W4.4 NTS Center v/ Thora Bundgaard Sørensen W4.5 Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning v/ Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory W4.6 LEGO MINDSTORMS Education EV3 v/ Kristian Østergaard, Mikroværkstedet W4.7 Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? v/ Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen Kl : Frokost i Atrium Kl : Anders og Peter Lund Madsen Kl : Afslutning med kaffe og lagkage i Atrium 5 års fødselsdag 8

9 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Inspirationsoplæg Johan Olsen: Hvad er et molekyle? Om min rejse gennem skole og uddannelse, om proteinmolekylernes undvigende natur, om legoklodser og termodynamiske landskaber, om tosser og genier og om virkeligheden som illusion. Johan Olsen er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 1996, phd i proteinkrystallografi i Han er sanger i Magtens Korridorer og Pligten Kalder. Han arbejder med struktur-funktion undersøgelser af protein molekyler, med særlig interesse for cytokincytokinreceptor vekselvirkninger og signaloverførsel. Han er 44 år og burde få pudset vinduerne derhjemme. Kl og kl Workshops runde 3 og 4 (Alle workshops afholdes to gange) W3.1 og W4.1: Solceller, -nye eksperimenter Byg en robot-alf, der bevæger sig, når Solen skinner på vingerne, konstruér en solcellebil, gennemfør forsøg med serie- eller parallelforbundne solceller, eller mål solindfaldet med de nyudviklede vinkel-pyranometre. Finn Skaarup Jensen har i flere år arbejdet med at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb og apparaturer til udskolingen. På workshoppen vises forskellige eksempler. Workshopholdere: Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory. Målgruppe: Udskoling. W3.2 og W4.2: Udvikling af naturfagsundervisningen Hvordan kan vi sammen udvikle naturfagsundervisningen? Danish Science Factory er vært for en række projekter, der er med til at inspirere, udvikle og forandre naturfagsundervisningen. Vi inviterer her til en dialog om, hvilke behov og udfordringer I som lærere står over for, og hvordan I kan og vil bruge disse projekter i jeres undervisning. Workshopholdere: Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory. Målgruppe: alle. W3.3 og W4.3: Energi bioteknologiske forsøg Biotech Academy byder velkommen til en aktiv workshop i bioteknologiens tegn. Vi guider deltagere igennem utraditionelle biokemiske og mikrobiologiske forsøg, der kan anvendes direkte i natur/teknik, fysik/kemi og biologi fra 8. klasse til gymnasialt niveau. Vi illustrerer, hvordan livet får energi, men også hvordan man tager energien fra livet, imens vi lægger op til diskussion om, hvordan forsøgene kan inddrages i undervisningen. Workshopholdere: Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory. Målgruppe: Udskoling og ungdomsuddannelseren. 9

10 NATURFAGENE UD AF BOKSEN W3.4 og W4.4: NTS Center Kom og mød din lokale NTS medarbejder. NTS centeret er din lokale samarbejdspartner, når det gælder naturfaglig undervisning. Vi arbejder med at bringe den nye og eksemplariske naturfagsundervisning fra omverden og ud til dig helt lokalt. Der vil blive arbejdet med såvel åbne som lukkede opgaver. Forsøgene danne udgangspunkt for en fagdidaktisk dialog om læringspotentialerne. Forsøgene vil tage udgangspunkt i folkeskolens fysikundervisningen, og vil være meget eksemplariske. Workshopholdere: Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen. Målgruppe: Udskoling. Workshoppen tager udgangspunkt i NTSnet.dk, hvor vi i fællesskab vil se på, hvilke områder der er relevant i forhold til din undervisning. Med udgangspunkt i NTS centerets anbefalinger i rapporten Naturfag i Tiden stiller vi skarpt på, hvordan man kan arbejde tværfagligt med naturfag. På workshoppen får du smagsprøver på et par af de tværfaglige undervisningsforløb på NTSnet.dk/påtværs, så du kommer hjem med forløb, du kan tilpasse og bruge direkte i din undervisning. Medbring computer (og opret jer som bruger på ntsnet.dk). Workshopholdere: Thora Bundgaard Sørensen. W3.5 og W4.5: Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning Naturfag skal opleves og læres med kroppen. Kom og få gode idéer til, hvordan du laver en aktiv naturfagsundervisning i indskoling/mellemtrin. Sæt Skolen i Bevægelse har udviklet spændende øvelser til naturfagene. Kom og prøv et par af dem på egen krop, og lær hvordan du selv kan udvikle øvelser, der får dine elever op af stolene og motiverer dem i undervisningen. Praktisk: Mød op i tøj, du kan bevæge dig i. Workshopholdere: Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory. Målgruppe: Indskoling/mellemtrin. W3.6 og W4.6: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Vær en af de første der prøver den nye version af LEGO MINDSTORMS Education. Vi skal arbejde praktisk med den nye version af LEGO MINDSTORMS Education, som er en naturlig udvikling af den nuværende version. Workshoppen er tilrettelagt så deltagerne kommer til at løse forskellige udfordringer med det nye materiale. Vi skal arbejde i de integrerede digitale bøger som kan udvikles i den nye software. Dataopsamling præsenteres også på workshoppen. Det kræver ikke specielle forudsætninger for at deltage i denne workshop. Workshopholdere: Kristian Østergaard, Mikroværkstedet. W3.7 og W4.7: Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? I denne workshop vil der blive arbejdet med den eksperimenterende del af naturfagsundervisningen. De samme forsøg vil (så vidt det er muligt) blive gentaget med tablets, computer og traditionelt udstyr. 10

11 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Anders og Peter Lund Madsen I anledning af Inseros 5 års fødseldag, har vi inviteret brødrene Madsen til at komme med et bud på, hvordan vi ruster os til kommende udfordringer i uddannelsesverdenden. Team Shape Coaching prøv det før din kollega! Under denne slående parole har brødrene Lund Madsen lanceret deres fænomenale nye show. Glem alt om jægersoldater, psykoterapeuter og dannelsesture til de nøgne norske fjelde. Brødrene Lund Madsen kan klare det hele på godt og vel en times tid i deres tour de force af et management-kursus. Kl : Fejring af Inseros 5 års fødselsdag Kaffe og lagkage i Atrium, samt præsentation af nye Insero projekter og aktiviteter. Ud Af Boksen årlig lærerkonference Hvert år afholder Insero Horsens en konference for undervisere i de teknisk-naturvidenskabelige fag. Målet er at styrke lærernes faglighed, motivation i undervisningen og give mulighed for at dele erfaringer med kolleger. Der deltager omkring undervisere og andre interesserede i konferencen, som foregår i september måned i Horsens. Konferencen er faciliteret af VIA University College. 11

12 Insero Horsens vi investerer i vækst og udvikling Insero Horsens er en fond der investerer i bæredygtig udvikling og vækst i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Vi investerer i iværksættere, nye projekter og uddannelse inden for innovation, energi og kommunikationsteknologi. Vores uddannelsesindsats har det formål at styrke fagligheden og interessen for de naturvidenskabelige fag i skolen, for på lang sigt at hæve uddannelsesniveauet i området. Læs mere om vores uddannelsesaktiviteter på Her er tre eksempler på Insero Horsens investeringer inden for uddannelse: Summer Science Camp 2013 mere naturvidenskab, tak august afholder Insero i samarbejde med de kommunale ungdomsskoler i området Summer Science Camp for de årige. Campen holdes på Bråskovgård Efterskole, og på de forskellige workshops arbejdes der med LEGO Mindstorms, opfindelser, biologi, 3D print og programmering af Arduino boards. Læs mere om campen på og fortæl dine elever om det spændende tilbud i sommerferien. Mobil Lab et komplet laboratorium, bragt til døren Mobil Lab er et rullende laboratorium, som kører rundt mellem skoler i Horsens, Vejle og Hedensted kommuner. Klassens undervisning flytter herud, og elever og lærere prøver kræfter med spændende udfordringer inden for naturvidenskabelig undervisning eller innovation og iværksætteri på en ny og anderledes måde. Insero Horsens har investeret i tre forskellige Mobil Labs til forskellige niveauer og med forskellige temaer. Læs mere om Mobil Lab på Fremtidens teknologier hightech didaktik Insero starter nu et forskningsprojekt, hvor målet er at blive klogere på hvordan, og med hvilken effekt, vi kan anvende nogen af de allernyeste teknologier i undervisningssammenhænge. Vi stiller skarpt på mulighederne i de to spændende teknologier 3D print og NAO robotter. Her får områdets skoler mulighed for at være blandt de første, som anvender og udforsker disse teknologier i den daglige undervisning. Forskningen foretages af Syddansk Universitet og resultaterne skal hjælpe os med at bringe den lokale naturvidenskabelige/tekniske uddannelse op i verdensklasse. Læs mere om projektet på Insero Horsens. Vitus Bering Innovation Park. Chr. M. Østergaards Vej 4a Horsens Tlf

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO Education:

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO EDUCATION:

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 2.-3. september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

NETVÆRK OG SAMARBEJDE

NETVÆRK OG SAMARBEJDE NETVÆRK OG SAMARBEJDE Henrik Juhl Kristensen Lektor og udviklingsleder Vejle Tekniske Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle VTG.dk POWER POINT BRILLER AF FISKESKÆL, VERDENS DYRESTE MOBILTELEFON

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Velkommen til vores LEGO Education Innovation

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune

Introduktionshefte til De 9 Strategier. Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Introduktionshefte til De 9 Strategier Til alle politikere, ansatte og interessenter ved Børn og Uddannelse, Sønderborg Kommune Indhold De 9 Strategier 4 Baggrund: 4 Udvikling og brug af De 9 Strategier:

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

LEGO Education WeDo. Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE LEGO Education WeDo Fremtiden tilhører de kreative ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Aktiv læring Aktiv læring Forestil dig et læringsmiljø, som udfordrer dine elever til at eksperimentere,

Læs mere

Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio

Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Indhold LEGO Education Innovation Studio...4 Kom

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science UNF SCIENCECAMPS ScienceCamps 2015 Nano Game Software Matematik Computer Science Fysik Biotech Discovery Chemistry International Danmark Ungdommens Naturvidenskabelige Forening unf.dk ScienceCamps 2015

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

UCSJ Læring Konferencen

UCSJ Læring Konferencen Velkommen til UCSJ Læring Konferencen University College SJÆLLAND Velkommen til UCSJ Læring Konferencen Konferencen giver dig et indblik i de digitale læringsmediers verden med en række oplæg af førende

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere