NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013"

Transkript

1 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013 Insero Horsens inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene Ud Af Boksen d september 2013 Inspiration til den tekniske/naturvidenskabelige undervisning Bliv inspireret og del erfaringer med dine kolleger På konferencens to dage vil du få ny viden gennem inspirationsoplæg, du vil få konkrete værktøjer med hjem fra forskellige workshops og du møder kolleger på tværs af skoler, niveauer og fag. Hvem er konferencen for? Alle undervisere og andre med interesse for naturvidenskab, teknik, innovation og iværksætteri, på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Hvor og hvornår? Den 3. og 4. september 2013, begge dage kl i Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Pris 500 kr. for deltagere i Insero Horsens område 1000 kr. for deltagere udenfor Insero Horsens område. Se kortet over Insero Horsens område her: Tilmelding På Insero Horsens hjemmeside kan du tilmelde dig og læse mere om konferencen.

2 Programoversigt Tirsdag d. 3. september Kl : Ankomst, registrering og morgenmad i Atrium Kl : Inspirationsoplæg: Når naturfaglig forskning booster sociale kompetencer v/ Anette Prehn Kl : Ny viden runde 1 Vælg en Nv1.1 Tal og uendelighed v/ Hans Anton Salomonsen Nv1.2 Teknologi og digital dannelse i undervisningen v/ Gunver Majgaard Nv1.3 Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi v/ Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen Nv ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! v/ Jacob Høj Jørgensen Nv1.5 Energi, overblik og tværfaglighed v/ Flemming Nissen Kl : Ny viden runde 2 Vælg en Nv2.1 Tal og uendelighed v/ Hans Anton Salomonsen Nv2.2 Teknologi og digital dannelse i undervisningen v/ Gunver Majgaard Nv2.3 Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi v/ Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen Nv ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! v/ Jacob Høj Jørgensen Nv2.5 Energi, overblik og tværfaglighed v/ Flemming Nissen Kl : Frokost i Atrium Kl : Workshops runde 1 Vælg en W1.1 Mød NAO, den humanoide robot v/ Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens Teknologisk Institut, Robotteknologi W1.2 SkillsDenmark v/ sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark W1.3 Vindmøller Fremtidens energi v/ Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory W1.4 Creative Platform Learning v/ Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab W1.5 Test-o-Teket v/ Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory W1.6 Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation v/ Frederiksen A/S og Nabto W1.7 Nysgerrig på naturfag v/ Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory Kl : Kaffe i Atrium Kl : Workshops runde 2 Vælg en W2.1 Mød NAO, den humanoide robot v/ Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens Teknologisk Institut, Robotteknologi W2.2 SkillsDenmark v/ sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark W2.3 Vindmøller Fremtidens energi v/ Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory W2.4 Creative Platform Learning v/ Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab W2.5 Test-o-Teket v/ Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory W2.6 Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation v/ Frederiksen A/S og Nabto W2.7 Nysgerrig på naturfag v/ Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory 2

3 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Inspirationsoplæg Anette Prehn: Når naturfaglig forskning booster sociale kompetencer Skellet mellem de hårde naturfag og de mere bløde fag er under opløsning. Den eksploderende hjerneforskning giver os data og viden, der logisk udvikler vores samspil med hinanden og os selv. Foredraget belyser, hvordan lærere på én og samme tid kan vække elevers nysgerrighed for hjerneforskning og hjælpe dem til at mestre deres liv bedre. Anette Prehn er sociolog, ledelsesudvikler, forfatter og foredragsholder. Hun får hjerneforskningen ned på jorden og gør den levende, med et smil i øjenkrogen. Anette står bag bøgerne Coach dig selv og få hjernen med til en forandring og Play Your Brain sammen med hjerneforsker Kjeld Fredens. Som mor til to småpiger og bonusmor til to teenagere har hun også engageret sig i at gøre hjernens spilleregler forståelige og brugbare for børn og unge. Kl og : Ny viden runde 1 og 2 (Hvert oplæg afholdes to gange) Nv1.1 og Nv2.1: Hans Anton Salomonsen: Tal og uendelighed I oplægget behandler Hans Anton Salomonsen de to begreber tal og uendelighed. Noget af vanskeligheden ved at komme til at beherske tallene er måske, at vi sammenblander to slags tal: kardinaltal, som angiver størrelsen af en mængde, og ordinaltallene, som vi tæller med. Forskellen viser sig først klart, når talbegrebet udstrækkes til også at omfatte uendelige tal. Der vil blive fokuseret på kardinaltallene og Cantors sætning, der f.eks. viser at det ikke er muligt at nummerere de reelle tal, og mere generelt viser at der er uendelig mange grader af uendelighed. Cantors sætning er ikke svær at bevise, men ideen i beviset dukker op overalt i mængdelæren. Med en passende bearbejdning kan disse ting præsenteres for eleverne. Hans Anton Salomonsen Universitetslektor ved Institut for Matematisk ved Aarhus Universitet. Har undervist 1. års studerende i naturvidenskabelige fag i en årrække. Redaktør og medforfatter til bogen Matematiske Mysterier. Målgruppe: Udskoling, ungdomsuddannelse. 3

4 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Nv1.2 og Nv2.2: Gunver Majgaard: Teknologi og digital dannelse i undervisningen Der introduceres eksempler på brug af nye fysisk-digitale teknologier fx Arduino, Sifteo, Kinnect og Makey Makey i undervisningen. Hvordan kan disse teknologier fremme viden om teknologiske designprocesser og forbinde fysisk bevægelse og læring? Derudover vil der være eksempler på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og med borgerskab i undervisningen fx igennem design af spil og brug af wikier. Lektor og ph.d. Gunver Majgaard forsker og underviser i design af teknologiske læremidler på Syddansk Universitet. Hendes forskningsinteresser omfatter digitale læremidler, Human Computer Inter Action, læreprocesser, didaktik og brugerdrevne designprocesser. Hun har bl.a. medvirket i udviklingen af civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi. Forskningsaktiviteter som inddrages i oplægget: (1) Undersøgelse af hvordan man i ingeniørundervisningen kan arbejde bevidst digital dannelse og medborgerskab fx ved brug af wiki er. De studerende udfordres på deres kollaborative evner og tilegner sig praksis viden om digitalt medborgerskab, hvor man er aktiv bidragyder. (2) Design af spil i undervisningen - fra indfødt i computerspilsverdenen til reflekterende designer. Studerende uden programmeringserfaring udvikler spil. De omsætter de deres spilerfaringer fra barndommen til reflekteret og aktiv viden om designprocesser og spilteori. (3) Brug af Kinnect i undervisningen design af fysisk-digitale læremidler. Nye teknologier som har fokus på fysisk-digital interaktion afprøves i undervisningen. Deres styrker og svagheder vurderes. Nv1.3 og Nv2.3: Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen: Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi Oplægget giver deltagerne viden om hvordan man via strategien Cradle to Cradle kan lave byggerier af bæredygtige byggematerialer, og viden om hvordan det i dag er muligt at designe byggerier med moderne teknologier, der gør bygninger selvforsynende med energi. Cradle to Cradle bruges i mange sammenhænge, men kan det også være en strategi hvorpå vi bygger fundamentet til vores huse, skoler, hospitaler etc. Cradle to Cradle er en designstrategi som allerede bruges I undervisningen på mange skoler derfor også relevant at tage udgangspunkt i. C2C er inspireret af naturens integrerede systemer, hvor alting er næring for noget nyt og al vækst producers af vedvarende energikilder. Filosofien handler grundlæggende om, at gøre vores fodaftryk positive i stedet for negative. Der bliver igennem oplægget mulighed for at perspektivere C2C filosofien til egen daglige undervisning. Heidi Sørensen Merrild underviser på bygningskonstruktøruddannelsen på 5. år, og er bæredygtigheds koordinator i forhold til implementering af ennergieffektivt og bæredygtigtigt byggeri. Hun har en Master in energy and green architecture/mega. Herudover er hun Certificeret Cradle to Cradle rådgiver og underviser. Arbejder med idé generering gennem iterative processer, og altid ud fra en holistisk tilgang med et Cradle to cradle mindset. Bo Riisbjerg Thomsen har undervist på Bygningskonstruktør-uddannelsen siden Har en baggrund som bygningskonstruktør, produktudvikler, projektleder og projektudvikler indenfor byggeri. Underviser på Master in European Construction Engineering i Design & Sustainability, Projektleder på etablering af VIA EnergyPark. Nv1.4 og Nv2.4: Jacob Høj Jørgensen: 2500 ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! Med udgangspunkt i udrulningen af 2500 ipads til elever og lærere i Odder Kommune i 2012 og et 3 årigt forskningsprojekt fortæller Jacob Høj Jørgensen om arbejdet med at sætte eleverne i spidsen udrulning af ny teknologi i skolen, hvordan det har ført til en innovativ brug af IT i undervisningen, og gjort eleverne aktive i egne og andres læringsprocesser. På alle skoler findes elever som er særligt kreative og nytænkende i forhold til anvendelsen af ny teknologi. Det overraskende er, at ca. 1/3 af disse elever, er nogen som lærerne ikke umiddelbart ville have peget på og eleverne ville heller ikke selv have rakt hånden op, hvis de var blevet spurgt. Så hvordan finder man så frem til denne skjulte ressource? Hvordan bringer man den i spil? Hvad kræver det af eleverne og hvad kræver det af lærerne? I oplægget præsenterer Jacob konkrete værktøjer til at håndtere den kreative proces når ny teknologi skal bringes i spil og et indblik i hvordan eleverne kan gøres til aktive medspillere i implementeringen af ny teknologi i undervisningen. Jacob Høj Jørgensen er Ph.D i innovationsledelse og brugerdreven innovation, og har 9 års konsulenterfaring fra danske og internationale udviklingsopgaver. Han leder til daglig rådgivningsfirmaet Delendorff Advisory i Aarhus, hvor opgaverne pt. spænder fra erhvervsprojekter i samarbejde med sundheds- og skolemyndigheder, rådgivning om iværksætteri og forretningsudvikling, og internationale forskningssamarbejder. 4

5 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Nv1.5 og Nv2.5: Flemming Nissen: Energi, overblik og tværfaglighed Det globale samfund står overfor store udfordringer med at omlægge det fossilt baserede energisystem til vedvarende energi og sikker kernekraft. Det er ikke den tekniske udvikling, der alene skal løse udfordringerne. Energiforbrugerne skal i langt højere grad end de gør i dag forstå sammenhængene mellem deres energiforbrug til forskellige serviceydelser, og de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forbruget. Forståelse af energisystemet skal starte allerede i folkeskolen, ved at eleverne får et overblik over det samlede energisystem og nogle værktøjer til, at de kan udforske familiernes eget energiforbrug. Energiområdet er ikke længere forbeholdt naturfagene. Oplægget drøfter, hvordan man skal kunne sætte sig ind i lovgivningen, regne samfunds-, selskabs- og privatøkonomi, løse praktiske problemer, være kreativ mv., hvis man vil være med til at udvikle fremtidens energisystem. Der er brug for alle fagligheder, og for at faglighederne arbejder sammen. Flemming Nissen er udviklingschef i Insero Science Academy, og arbejder med at kortlægge og beskrive energisystemet. Han har en fortid som direktør for Forretningsudvikling og F&U i Elsam og Dong Energy. Senest har han være ansat på SDU i Odense, hvor han har været med til at udvikle og starte en ny civilingeniør uddannelse i energiteknologi. Kl og : Workshops runde 1 og 2 (Alle workshops afholdes to gange) W1.1 og W2.1: Mød NAO, den humanoide robot Vi introducerer NAO den lille robot med den store appel. NAO er fuldt interaktiv, i konstant udvikling, og et ideelt læringsværktøj på mange klassetrin og på alle niveauer fra udfordringen af den særligt talentfulde elev til inklusionen af eleven med særlige behov. NAO giver samtidig mulighed for at integrere gruppearbejde og problemløsning samt perspektiver inden for sprog, samfund, kultur og kommunikation i tværfaglige projekter med eleverne Kom og hør om mulighederne med robotten NAO som læringsteknologi, og om de første erfaringer med NAO i Danmark. Du får også mulighed for gennem praktiske øvelser at skabe dine egne erfaringer og idéer til, hvordan NAO kan bruges i din undervisning. Workshopholdere: Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens.Teknologisk Institut, Robotteknologi. W1.2 og W2.2: SkillsDenmark Hvordan forbedrer vi det image, som håndværksfagene har blandt mange unge? SkillsDenmark arbejder på at tiltrække dygtige unge til erhvervsuddannelserne. På workshoppen får du en overordnet orientering om SkillsDenmark, ideologien bag DM i Skills og WorldSkills. Der vises en eller to små film om DM i Skills., og en deltager i hele skillsforløbet, fra skolemesterskab til verdensmesterskab, WorldSkills vil fortælle om sine oplevelser. Hvordan var det at være med? Hvad var udbyttet og hvordan ser fremtiden ud? Hør også om SkillsStafetten for 9. klasser, som arrangeres i forbindelse med DM i Skills, måske var det noget for din skole? Workshopholdere: Mød en deltager i WorldSkills og sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark. Målgruppe: Udskoling, ungdomsuddannelse. W1.3 og W2.3: Vindmøller Fremtidens energi Kom og byg en vindmølle på godt 1 meter, og få indblik i hele teknikken og fysikken i vindmøller. Vindmøllen vil blive præsenteret i et temaorienteret undervisningsprogram målrettet klasse. Både fysik- og biologilærere kan deltage i workshoppen. 5

6 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Workshopholdere: Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory. Målgruppe: Mellemtrin/udskoling. W1.4 og W2.4: Creative Platform Learning Forskerne på Aalborg Universitet har brugt de didaktiske principper bag Den Kreative Platform som udgangspunkt for udviklingen en ny metode kaldet CPL, Creative Platform Learning. Værktøjer og principper fra Den Kreative Platform bruges her ind i en faglig kontekst og forbinder faglig læring og udvikling af kreativitet. Der er tale om at etablere et særligt kreativt og bedømmelsesfrit læringsmiljø, hvor eleverne kan bruge deres horisontale viden som udgangspunkt for læring. Påworkshoppen gennemgås principper og metoden afprøves på baggrund af naturfaglige udfordringer. Workshopholdere: Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab. Målgruppe: Mellemtrin ungdomsuddannelse. de gymnasiale uddannelser, og dem skal vi opleve et udpluk af på workshoppen. Workshopholdere: Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory. W1.6 og W2.6: Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation Teknologi er meget andet end det, der kan inddrages via tastatur og touchscreens. Kom ind og få fingrene i masser af dimser og undervisningsideer i krydsfeltet mellem gørdet-selv og ny teknologi., der er eksempler fra det simple til det avancerede. W1.7 og W2.7: Nysgerrig på naturfag En nysgerrigper er en som tør at stille spørgsmål, og som vil have svar på det hun eller han undrer sig over. Norges forskningsråd startede tiltaget Nysgerrigper i Nysgerrig Per er for elever og lærere i indskolingen og mellemtrinnet, og viser børn og unge at forskning er sjov. Nysgerrigper sørger for at udfolde børnenes nysgerrighed, forskertrang og fantasi! I vil komme til at arbejde med teori og praksis på tværs af fagene, ligesom eleverne gør det. I bliver inspireret til at arbejde med børns nysgerrighed og at undres ligesom dem. Workshopholdere: Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory. Målgruppe: Grundskole. Her er Breadboards med tilhørende undervisningsmateriale, der gør undervisningen i elektronik og styring til en leg, og Makey Makye som giver mulighed for at arbejde med simple programmering. W1.5 og W2.5: Test-o-Teket Brug hands on-forsøg til at skabe Energi til Livet på en sjov og engagerende måde i festivalugen og på alle andre tider af året. Kom til en rigtig hands-on workshop med forsøg inden for Energi til Livet fra Test-oteket. Test-o-teket byder på flere end 100 forskellige forsøg målrettet alle klassetrin og Nabduino giver dig mulighed for, at starte op på, at arbejde med simpel programmering, styring og overførsel af data. Start helt enkelt med at styre en LED pære, eller aflæs temperaturen via din mobilenhed, ude fra verden. Nabduino er også for erfarne udviklere, og giver også mulighed for mere sofistikerede opgaver, lige fra at hente data fra vindmøller, styre foderautomater og dørlåse, det er næsten kun fantasien der sætter grænser. Gør dine ideer til virkelighed gennem konstruktion og programmering. Workshopholdere: Frederiksen A/S og Nabto. Målgruppe: Grundskole, ungdomsuddannelse. 6

7 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Billeder fra tidligere lærerkonferencer 7

8 Programoversigt Onsdag d. 4. september Kl : Ankomst og morgenmad i Atrium Kl : Inspirationsoplæg: Hvad er et molekyle? v/ Johan Olsen Kl : Workshops runde 3 Vælg en W3.1 Solceller, -nye eksperimenter v/ Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory W3.2 Udvikling af naturfags undervisningen v/ Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory W3.3 Energi bioteknologiske forsøg v/ Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory W3.4 NTS Center v/ Thora Bundgaard Sørensen W3.5 Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning v/ Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory W3.6 LEGO MINDSTORMS Education EV3 v/ Kristian Østergaard, Mikroværkstedet W3.7 Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? v/ Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen Kl : Workshops runde 4 Vælg en W4.1 Solceller, -nye eksperimenter v/ Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory W4.2 Udvikling af naturfags undervisningen v/ Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory W4.3 Energi bioteknologiske forsøg v/ Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory W4.4 NTS Center v/ Thora Bundgaard Sørensen W4.5 Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning v/ Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory W4.6 LEGO MINDSTORMS Education EV3 v/ Kristian Østergaard, Mikroværkstedet W4.7 Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? v/ Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen Kl : Frokost i Atrium Kl : Anders og Peter Lund Madsen Kl : Afslutning med kaffe og lagkage i Atrium 5 års fødselsdag 8

9 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Inspirationsoplæg Johan Olsen: Hvad er et molekyle? Om min rejse gennem skole og uddannelse, om proteinmolekylernes undvigende natur, om legoklodser og termodynamiske landskaber, om tosser og genier og om virkeligheden som illusion. Johan Olsen er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 1996, phd i proteinkrystallografi i Han er sanger i Magtens Korridorer og Pligten Kalder. Han arbejder med struktur-funktion undersøgelser af protein molekyler, med særlig interesse for cytokincytokinreceptor vekselvirkninger og signaloverførsel. Han er 44 år og burde få pudset vinduerne derhjemme. Kl og kl Workshops runde 3 og 4 (Alle workshops afholdes to gange) W3.1 og W4.1: Solceller, -nye eksperimenter Byg en robot-alf, der bevæger sig, når Solen skinner på vingerne, konstruér en solcellebil, gennemfør forsøg med serie- eller parallelforbundne solceller, eller mål solindfaldet med de nyudviklede vinkel-pyranometre. Finn Skaarup Jensen har i flere år arbejdet med at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb og apparaturer til udskolingen. På workshoppen vises forskellige eksempler. Workshopholdere: Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory. Målgruppe: Udskoling. W3.2 og W4.2: Udvikling af naturfagsundervisningen Hvordan kan vi sammen udvikle naturfagsundervisningen? Danish Science Factory er vært for en række projekter, der er med til at inspirere, udvikle og forandre naturfagsundervisningen. Vi inviterer her til en dialog om, hvilke behov og udfordringer I som lærere står over for, og hvordan I kan og vil bruge disse projekter i jeres undervisning. Workshopholdere: Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory. Målgruppe: alle. W3.3 og W4.3: Energi bioteknologiske forsøg Biotech Academy byder velkommen til en aktiv workshop i bioteknologiens tegn. Vi guider deltagere igennem utraditionelle biokemiske og mikrobiologiske forsøg, der kan anvendes direkte i natur/teknik, fysik/kemi og biologi fra 8. klasse til gymnasialt niveau. Vi illustrerer, hvordan livet får energi, men også hvordan man tager energien fra livet, imens vi lægger op til diskussion om, hvordan forsøgene kan inddrages i undervisningen. Workshopholdere: Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory. Målgruppe: Udskoling og ungdomsuddannelseren. 9

10 NATURFAGENE UD AF BOKSEN W3.4 og W4.4: NTS Center Kom og mød din lokale NTS medarbejder. NTS centeret er din lokale samarbejdspartner, når det gælder naturfaglig undervisning. Vi arbejder med at bringe den nye og eksemplariske naturfagsundervisning fra omverden og ud til dig helt lokalt. Der vil blive arbejdet med såvel åbne som lukkede opgaver. Forsøgene danne udgangspunkt for en fagdidaktisk dialog om læringspotentialerne. Forsøgene vil tage udgangspunkt i folkeskolens fysikundervisningen, og vil være meget eksemplariske. Workshopholdere: Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen. Målgruppe: Udskoling. Workshoppen tager udgangspunkt i NTSnet.dk, hvor vi i fællesskab vil se på, hvilke områder der er relevant i forhold til din undervisning. Med udgangspunkt i NTS centerets anbefalinger i rapporten Naturfag i Tiden stiller vi skarpt på, hvordan man kan arbejde tværfagligt med naturfag. På workshoppen får du smagsprøver på et par af de tværfaglige undervisningsforløb på NTSnet.dk/påtværs, så du kommer hjem med forløb, du kan tilpasse og bruge direkte i din undervisning. Medbring computer (og opret jer som bruger på ntsnet.dk). Workshopholdere: Thora Bundgaard Sørensen. W3.5 og W4.5: Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning Naturfag skal opleves og læres med kroppen. Kom og få gode idéer til, hvordan du laver en aktiv naturfagsundervisning i indskoling/mellemtrin. Sæt Skolen i Bevægelse har udviklet spændende øvelser til naturfagene. Kom og prøv et par af dem på egen krop, og lær hvordan du selv kan udvikle øvelser, der får dine elever op af stolene og motiverer dem i undervisningen. Praktisk: Mød op i tøj, du kan bevæge dig i. Workshopholdere: Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory. Målgruppe: Indskoling/mellemtrin. W3.6 og W4.6: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Vær en af de første der prøver den nye version af LEGO MINDSTORMS Education. Vi skal arbejde praktisk med den nye version af LEGO MINDSTORMS Education, som er en naturlig udvikling af den nuværende version. Workshoppen er tilrettelagt så deltagerne kommer til at løse forskellige udfordringer med det nye materiale. Vi skal arbejde i de integrerede digitale bøger som kan udvikles i den nye software. Dataopsamling præsenteres også på workshoppen. Det kræver ikke specielle forudsætninger for at deltage i denne workshop. Workshopholdere: Kristian Østergaard, Mikroværkstedet. W3.7 og W4.7: Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? I denne workshop vil der blive arbejdet med den eksperimenterende del af naturfagsundervisningen. De samme forsøg vil (så vidt det er muligt) blive gentaget med tablets, computer og traditionelt udstyr. 10

11 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Anders og Peter Lund Madsen I anledning af Inseros 5 års fødseldag, har vi inviteret brødrene Madsen til at komme med et bud på, hvordan vi ruster os til kommende udfordringer i uddannelsesverdenden. Team Shape Coaching prøv det før din kollega! Under denne slående parole har brødrene Lund Madsen lanceret deres fænomenale nye show. Glem alt om jægersoldater, psykoterapeuter og dannelsesture til de nøgne norske fjelde. Brødrene Lund Madsen kan klare det hele på godt og vel en times tid i deres tour de force af et management-kursus. Kl : Fejring af Inseros 5 års fødselsdag Kaffe og lagkage i Atrium, samt præsentation af nye Insero projekter og aktiviteter. Ud Af Boksen årlig lærerkonference Hvert år afholder Insero Horsens en konference for undervisere i de teknisk-naturvidenskabelige fag. Målet er at styrke lærernes faglighed, motivation i undervisningen og give mulighed for at dele erfaringer med kolleger. Der deltager omkring undervisere og andre interesserede i konferencen, som foregår i september måned i Horsens. Konferencen er faciliteret af VIA University College. 11

12 Insero Horsens vi investerer i vækst og udvikling Insero Horsens er en fond der investerer i bæredygtig udvikling og vækst i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Vi investerer i iværksættere, nye projekter og uddannelse inden for innovation, energi og kommunikationsteknologi. Vores uddannelsesindsats har det formål at styrke fagligheden og interessen for de naturvidenskabelige fag i skolen, for på lang sigt at hæve uddannelsesniveauet i området. Læs mere om vores uddannelsesaktiviteter på Her er tre eksempler på Insero Horsens investeringer inden for uddannelse: Summer Science Camp 2013 mere naturvidenskab, tak august afholder Insero i samarbejde med de kommunale ungdomsskoler i området Summer Science Camp for de årige. Campen holdes på Bråskovgård Efterskole, og på de forskellige workshops arbejdes der med LEGO Mindstorms, opfindelser, biologi, 3D print og programmering af Arduino boards. Læs mere om campen på og fortæl dine elever om det spændende tilbud i sommerferien. Mobil Lab et komplet laboratorium, bragt til døren Mobil Lab er et rullende laboratorium, som kører rundt mellem skoler i Horsens, Vejle og Hedensted kommuner. Klassens undervisning flytter herud, og elever og lærere prøver kræfter med spændende udfordringer inden for naturvidenskabelig undervisning eller innovation og iværksætteri på en ny og anderledes måde. Insero Horsens har investeret i tre forskellige Mobil Labs til forskellige niveauer og med forskellige temaer. Læs mere om Mobil Lab på Fremtidens teknologier hightech didaktik Insero starter nu et forskningsprojekt, hvor målet er at blive klogere på hvordan, og med hvilken effekt, vi kan anvende nogen af de allernyeste teknologier i undervisningssammenhænge. Vi stiller skarpt på mulighederne i de to spændende teknologier 3D print og NAO robotter. Her får områdets skoler mulighed for at være blandt de første, som anvender og udforsker disse teknologier i den daglige undervisning. Forskningen foretages af Syddansk Universitet og resultaterne skal hjælpe os med at bringe den lokale naturvidenskabelige/tekniske uddannelse op i verdensklasse. Læs mere om projektet på Insero Horsens. Vitus Bering Innovation Park. Chr. M. Østergaards Vej 4a Horsens Tlf

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2014 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 2.-3. september 2014 Teknik - Naturvidenskab - Innovation - Entreprenørskab

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative

LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Innovation Studio Fremtiden tilhører de kreative Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Velkommen til vores LEGO Education Innovation

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

NTS-centerets årsberetning

NTS-centerets årsberetning ÅRSBERETNING 2013 NTS-centerets årsberetning 2013 blev året, hvor NTS-centeret for alvor skulle se sig tilbage for at kunne se frem. Centeret blev evalueret og fik sin karakter. Vi blev både vurderet bestået

Læs mere

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015

Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 VIDEN KOMPETENCER LÆRINGSRESSOURCER Kurser og uddannelser Skolen forår 2015 Center for Undervisningsmidler LedelsesAkademiet Videreuddannelsen Læringsuger - ramme om praksisnær kompetenceudvikling Side

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science

ScienceCamps 2015 SCIENCECAMPS. Fysik Biotech Discovery Chemistry International. Nano Game Software Matematik Computer Science UNF SCIENCECAMPS ScienceCamps 2015 Nano Game Software Matematik Computer Science Fysik Biotech Discovery Chemistry International Danmark Ungdommens Naturvidenskabelige Forening unf.dk ScienceCamps 2015

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015

ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015 TALENT OG INNOVATION VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN NY NATUR- VIDENSKAB ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015 KONFERENCE MESSE NY FAGLIGHED OG FAGLIGE KOMPETENCER VÆRKSTEDER NETVÆRK OG MØDER UD AF SKOLEN -

Læs mere

Skolen 2.0. Læring og ledelse i forandring

Skolen 2.0. Læring og ledelse i forandring Skolen 2.0 Læring og ledelse i forandring Hvor er folkeskolen på vej hen? Læs politikernes bud på fremtidens skole Mentale pauser giver bedre elever Fremtidens folkeskole skriver elever på venteliste Smartboards

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram SAMMENFATNING 2013 V IDA indhold Forord 5 Når samarbejde og deling af ny viden skaber resultater for børn 6 Resultater af VIDA 7 Det

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere