NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013"

Transkript

1 PROGRAM NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2013 Insero Horsens inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene Ud Af Boksen d september 2013 Inspiration til den tekniske/naturvidenskabelige undervisning Bliv inspireret og del erfaringer med dine kolleger På konferencens to dage vil du få ny viden gennem inspirationsoplæg, du vil få konkrete værktøjer med hjem fra forskellige workshops og du møder kolleger på tværs af skoler, niveauer og fag. Hvem er konferencen for? Alle undervisere og andre med interesse for naturvidenskab, teknik, innovation og iværksætteri, på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Hvor og hvornår? Den 3. og 4. september 2013, begge dage kl i Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens. Pris 500 kr. for deltagere i Insero Horsens område 1000 kr. for deltagere udenfor Insero Horsens område. Se kortet over Insero Horsens område her: Tilmelding På Insero Horsens hjemmeside kan du tilmelde dig og læse mere om konferencen.

2 Programoversigt Tirsdag d. 3. september Kl : Ankomst, registrering og morgenmad i Atrium Kl : Inspirationsoplæg: Når naturfaglig forskning booster sociale kompetencer v/ Anette Prehn Kl : Ny viden runde 1 Vælg en Nv1.1 Tal og uendelighed v/ Hans Anton Salomonsen Nv1.2 Teknologi og digital dannelse i undervisningen v/ Gunver Majgaard Nv1.3 Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi v/ Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen Nv ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! v/ Jacob Høj Jørgensen Nv1.5 Energi, overblik og tværfaglighed v/ Flemming Nissen Kl : Ny viden runde 2 Vælg en Nv2.1 Tal og uendelighed v/ Hans Anton Salomonsen Nv2.2 Teknologi og digital dannelse i undervisningen v/ Gunver Majgaard Nv2.3 Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi v/ Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen Nv ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! v/ Jacob Høj Jørgensen Nv2.5 Energi, overblik og tværfaglighed v/ Flemming Nissen Kl : Frokost i Atrium Kl : Workshops runde 1 Vælg en W1.1 Mød NAO, den humanoide robot v/ Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens Teknologisk Institut, Robotteknologi W1.2 SkillsDenmark v/ sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark W1.3 Vindmøller Fremtidens energi v/ Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory W1.4 Creative Platform Learning v/ Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab W1.5 Test-o-Teket v/ Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory W1.6 Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation v/ Frederiksen A/S og Nabto W1.7 Nysgerrig på naturfag v/ Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory Kl : Kaffe i Atrium Kl : Workshops runde 2 Vælg en W2.1 Mød NAO, den humanoide robot v/ Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens Teknologisk Institut, Robotteknologi W2.2 SkillsDenmark v/ sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark W2.3 Vindmøller Fremtidens energi v/ Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory W2.4 Creative Platform Learning v/ Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab W2.5 Test-o-Teket v/ Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory W2.6 Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation v/ Frederiksen A/S og Nabto W2.7 Nysgerrig på naturfag v/ Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory 2

3 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Inspirationsoplæg Anette Prehn: Når naturfaglig forskning booster sociale kompetencer Skellet mellem de hårde naturfag og de mere bløde fag er under opløsning. Den eksploderende hjerneforskning giver os data og viden, der logisk udvikler vores samspil med hinanden og os selv. Foredraget belyser, hvordan lærere på én og samme tid kan vække elevers nysgerrighed for hjerneforskning og hjælpe dem til at mestre deres liv bedre. Anette Prehn er sociolog, ledelsesudvikler, forfatter og foredragsholder. Hun får hjerneforskningen ned på jorden og gør den levende, med et smil i øjenkrogen. Anette står bag bøgerne Coach dig selv og få hjernen med til en forandring og Play Your Brain sammen med hjerneforsker Kjeld Fredens. Som mor til to småpiger og bonusmor til to teenagere har hun også engageret sig i at gøre hjernens spilleregler forståelige og brugbare for børn og unge. Kl og : Ny viden runde 1 og 2 (Hvert oplæg afholdes to gange) Nv1.1 og Nv2.1: Hans Anton Salomonsen: Tal og uendelighed I oplægget behandler Hans Anton Salomonsen de to begreber tal og uendelighed. Noget af vanskeligheden ved at komme til at beherske tallene er måske, at vi sammenblander to slags tal: kardinaltal, som angiver størrelsen af en mængde, og ordinaltallene, som vi tæller med. Forskellen viser sig først klart, når talbegrebet udstrækkes til også at omfatte uendelige tal. Der vil blive fokuseret på kardinaltallene og Cantors sætning, der f.eks. viser at det ikke er muligt at nummerere de reelle tal, og mere generelt viser at der er uendelig mange grader af uendelighed. Cantors sætning er ikke svær at bevise, men ideen i beviset dukker op overalt i mængdelæren. Med en passende bearbejdning kan disse ting præsenteres for eleverne. Hans Anton Salomonsen Universitetslektor ved Institut for Matematisk ved Aarhus Universitet. Har undervist 1. års studerende i naturvidenskabelige fag i en årrække. Redaktør og medforfatter til bogen Matematiske Mysterier. Målgruppe: Udskoling, ungdomsuddannelse. 3

4 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Nv1.2 og Nv2.2: Gunver Majgaard: Teknologi og digital dannelse i undervisningen Der introduceres eksempler på brug af nye fysisk-digitale teknologier fx Arduino, Sifteo, Kinnect og Makey Makey i undervisningen. Hvordan kan disse teknologier fremme viden om teknologiske designprocesser og forbinde fysisk bevægelse og læring? Derudover vil der være eksempler på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og med borgerskab i undervisningen fx igennem design af spil og brug af wikier. Lektor og ph.d. Gunver Majgaard forsker og underviser i design af teknologiske læremidler på Syddansk Universitet. Hendes forskningsinteresser omfatter digitale læremidler, Human Computer Inter Action, læreprocesser, didaktik og brugerdrevne designprocesser. Hun har bl.a. medvirket i udviklingen af civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi. Forskningsaktiviteter som inddrages i oplægget: (1) Undersøgelse af hvordan man i ingeniørundervisningen kan arbejde bevidst digital dannelse og medborgerskab fx ved brug af wiki er. De studerende udfordres på deres kollaborative evner og tilegner sig praksis viden om digitalt medborgerskab, hvor man er aktiv bidragyder. (2) Design af spil i undervisningen - fra indfødt i computerspilsverdenen til reflekterende designer. Studerende uden programmeringserfaring udvikler spil. De omsætter de deres spilerfaringer fra barndommen til reflekteret og aktiv viden om designprocesser og spilteori. (3) Brug af Kinnect i undervisningen design af fysisk-digitale læremidler. Nye teknologier som har fokus på fysisk-digital interaktion afprøves i undervisningen. Deres styrker og svagheder vurderes. Nv1.3 og Nv2.3: Heidi Sørensen Merrild og Bo Riisbjerg Thomsen: Cradle to Cradle, en bæredygtig strategi Oplægget giver deltagerne viden om hvordan man via strategien Cradle to Cradle kan lave byggerier af bæredygtige byggematerialer, og viden om hvordan det i dag er muligt at designe byggerier med moderne teknologier, der gør bygninger selvforsynende med energi. Cradle to Cradle bruges i mange sammenhænge, men kan det også være en strategi hvorpå vi bygger fundamentet til vores huse, skoler, hospitaler etc. Cradle to Cradle er en designstrategi som allerede bruges I undervisningen på mange skoler derfor også relevant at tage udgangspunkt i. C2C er inspireret af naturens integrerede systemer, hvor alting er næring for noget nyt og al vækst producers af vedvarende energikilder. Filosofien handler grundlæggende om, at gøre vores fodaftryk positive i stedet for negative. Der bliver igennem oplægget mulighed for at perspektivere C2C filosofien til egen daglige undervisning. Heidi Sørensen Merrild underviser på bygningskonstruktøruddannelsen på 5. år, og er bæredygtigheds koordinator i forhold til implementering af ennergieffektivt og bæredygtigtigt byggeri. Hun har en Master in energy and green architecture/mega. Herudover er hun Certificeret Cradle to Cradle rådgiver og underviser. Arbejder med idé generering gennem iterative processer, og altid ud fra en holistisk tilgang med et Cradle to cradle mindset. Bo Riisbjerg Thomsen har undervist på Bygningskonstruktør-uddannelsen siden Har en baggrund som bygningskonstruktør, produktudvikler, projektleder og projektudvikler indenfor byggeri. Underviser på Master in European Construction Engineering i Design & Sustainability, Projektleder på etablering af VIA EnergyPark. Nv1.4 og Nv2.4: Jacob Høj Jørgensen: 2500 ipads eller ej Hovedet skal den forkerte vej! Med udgangspunkt i udrulningen af 2500 ipads til elever og lærere i Odder Kommune i 2012 og et 3 årigt forskningsprojekt fortæller Jacob Høj Jørgensen om arbejdet med at sætte eleverne i spidsen udrulning af ny teknologi i skolen, hvordan det har ført til en innovativ brug af IT i undervisningen, og gjort eleverne aktive i egne og andres læringsprocesser. På alle skoler findes elever som er særligt kreative og nytænkende i forhold til anvendelsen af ny teknologi. Det overraskende er, at ca. 1/3 af disse elever, er nogen som lærerne ikke umiddelbart ville have peget på og eleverne ville heller ikke selv have rakt hånden op, hvis de var blevet spurgt. Så hvordan finder man så frem til denne skjulte ressource? Hvordan bringer man den i spil? Hvad kræver det af eleverne og hvad kræver det af lærerne? I oplægget præsenterer Jacob konkrete værktøjer til at håndtere den kreative proces når ny teknologi skal bringes i spil og et indblik i hvordan eleverne kan gøres til aktive medspillere i implementeringen af ny teknologi i undervisningen. Jacob Høj Jørgensen er Ph.D i innovationsledelse og brugerdreven innovation, og har 9 års konsulenterfaring fra danske og internationale udviklingsopgaver. Han leder til daglig rådgivningsfirmaet Delendorff Advisory i Aarhus, hvor opgaverne pt. spænder fra erhvervsprojekter i samarbejde med sundheds- og skolemyndigheder, rådgivning om iværksætteri og forretningsudvikling, og internationale forskningssamarbejder. 4

5 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Nv1.5 og Nv2.5: Flemming Nissen: Energi, overblik og tværfaglighed Det globale samfund står overfor store udfordringer med at omlægge det fossilt baserede energisystem til vedvarende energi og sikker kernekraft. Det er ikke den tekniske udvikling, der alene skal løse udfordringerne. Energiforbrugerne skal i langt højere grad end de gør i dag forstå sammenhængene mellem deres energiforbrug til forskellige serviceydelser, og de økonomiske og miljømæssige konsekvenser af forbruget. Forståelse af energisystemet skal starte allerede i folkeskolen, ved at eleverne får et overblik over det samlede energisystem og nogle værktøjer til, at de kan udforske familiernes eget energiforbrug. Energiområdet er ikke længere forbeholdt naturfagene. Oplægget drøfter, hvordan man skal kunne sætte sig ind i lovgivningen, regne samfunds-, selskabs- og privatøkonomi, løse praktiske problemer, være kreativ mv., hvis man vil være med til at udvikle fremtidens energisystem. Der er brug for alle fagligheder, og for at faglighederne arbejder sammen. Flemming Nissen er udviklingschef i Insero Science Academy, og arbejder med at kortlægge og beskrive energisystemet. Han har en fortid som direktør for Forretningsudvikling og F&U i Elsam og Dong Energy. Senest har han være ansat på SDU i Odense, hvor han har været med til at udvikle og starte en ny civilingeniør uddannelse i energiteknologi. Kl og : Workshops runde 1 og 2 (Alle workshops afholdes to gange) W1.1 og W2.1: Mød NAO, den humanoide robot Vi introducerer NAO den lille robot med den store appel. NAO er fuldt interaktiv, i konstant udvikling, og et ideelt læringsværktøj på mange klassetrin og på alle niveauer fra udfordringen af den særligt talentfulde elev til inklusionen af eleven med særlige behov. NAO giver samtidig mulighed for at integrere gruppearbejde og problemløsning samt perspektiver inden for sprog, samfund, kultur og kommunikation i tværfaglige projekter med eleverne Kom og hør om mulighederne med robotten NAO som læringsteknologi, og om de første erfaringer med NAO i Danmark. Du får også mulighed for gennem praktiske øvelser at skabe dine egne erfaringer og idéer til, hvordan NAO kan bruges i din undervisning. Workshopholdere: Britt Sørensen og Steen Harder Ulrichsens.Teknologisk Institut, Robotteknologi. W1.2 og W2.2: SkillsDenmark Hvordan forbedrer vi det image, som håndværksfagene har blandt mange unge? SkillsDenmark arbejder på at tiltrække dygtige unge til erhvervsuddannelserne. På workshoppen får du en overordnet orientering om SkillsDenmark, ideologien bag DM i Skills og WorldSkills. Der vises en eller to små film om DM i Skills., og en deltager i hele skillsforløbet, fra skolemesterskab til verdensmesterskab, WorldSkills vil fortælle om sine oplevelser. Hvordan var det at være med? Hvad var udbyttet og hvordan ser fremtiden ud? Hør også om SkillsStafetten for 9. klasser, som arrangeres i forbindelse med DM i Skills, måske var det noget for din skole? Workshopholdere: Mød en deltager i WorldSkills og sekretariatschef Ulla Groth fra SkillsDenmark. Målgruppe: Udskoling, ungdomsuddannelse. W1.3 og W2.3: Vindmøller Fremtidens energi Kom og byg en vindmølle på godt 1 meter, og få indblik i hele teknikken og fysikken i vindmøller. Vindmøllen vil blive præsenteret i et temaorienteret undervisningsprogram målrettet klasse. Både fysik- og biologilærere kan deltage i workshoppen. 5

6 NATURFAGENE UD AF BOKSEN Workshopholdere: Erik Jørgensen, Energimuseet, Danish Science Factory. Målgruppe: Mellemtrin/udskoling. W1.4 og W2.4: Creative Platform Learning Forskerne på Aalborg Universitet har brugt de didaktiske principper bag Den Kreative Platform som udgangspunkt for udviklingen en ny metode kaldet CPL, Creative Platform Learning. Værktøjer og principper fra Den Kreative Platform bruges her ind i en faglig kontekst og forbinder faglig læring og udvikling af kreativitet. Der er tale om at etablere et særligt kreativt og bedømmelsesfrit læringsmiljø, hvor eleverne kan bruge deres horisontale viden som udgangspunkt for læring. Påworkshoppen gennemgås principper og metoden afprøves på baggrund af naturfaglige udfordringer. Workshopholdere: Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Entreprenørskab. Målgruppe: Mellemtrin ungdomsuddannelse. de gymnasiale uddannelser, og dem skal vi opleve et udpluk af på workshoppen. Workshopholdere: Test-o-Tek drengene, Danish Science Factory. W1.6 og W2.6: Teknologi, programmering, kommunikation -> innovation Teknologi er meget andet end det, der kan inddrages via tastatur og touchscreens. Kom ind og få fingrene i masser af dimser og undervisningsideer i krydsfeltet mellem gørdet-selv og ny teknologi., der er eksempler fra det simple til det avancerede. W1.7 og W2.7: Nysgerrig på naturfag En nysgerrigper er en som tør at stille spørgsmål, og som vil have svar på det hun eller han undrer sig over. Norges forskningsråd startede tiltaget Nysgerrigper i Nysgerrig Per er for elever og lærere i indskolingen og mellemtrinnet, og viser børn og unge at forskning er sjov. Nysgerrigper sørger for at udfolde børnenes nysgerrighed, forskertrang og fantasi! I vil komme til at arbejde med teori og praksis på tværs af fagene, ligesom eleverne gør det. I bliver inspireret til at arbejde med børns nysgerrighed og at undres ligesom dem. Workshopholdere: Bo, Ulla og Gitte fra Utterslev Skole, Danish Science Factory. Målgruppe: Grundskole. Her er Breadboards med tilhørende undervisningsmateriale, der gør undervisningen i elektronik og styring til en leg, og Makey Makye som giver mulighed for at arbejde med simple programmering. W1.5 og W2.5: Test-o-Teket Brug hands on-forsøg til at skabe Energi til Livet på en sjov og engagerende måde i festivalugen og på alle andre tider af året. Kom til en rigtig hands-on workshop med forsøg inden for Energi til Livet fra Test-oteket. Test-o-teket byder på flere end 100 forskellige forsøg målrettet alle klassetrin og Nabduino giver dig mulighed for, at starte op på, at arbejde med simpel programmering, styring og overførsel af data. Start helt enkelt med at styre en LED pære, eller aflæs temperaturen via din mobilenhed, ude fra verden. Nabduino er også for erfarne udviklere, og giver også mulighed for mere sofistikerede opgaver, lige fra at hente data fra vindmøller, styre foderautomater og dørlåse, det er næsten kun fantasien der sætter grænser. Gør dine ideer til virkelighed gennem konstruktion og programmering. Workshopholdere: Frederiksen A/S og Nabto. Målgruppe: Grundskole, ungdomsuddannelse. 6

7 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Billeder fra tidligere lærerkonferencer 7

8 Programoversigt Onsdag d. 4. september Kl : Ankomst og morgenmad i Atrium Kl : Inspirationsoplæg: Hvad er et molekyle? v/ Johan Olsen Kl : Workshops runde 3 Vælg en W3.1 Solceller, -nye eksperimenter v/ Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory W3.2 Udvikling af naturfags undervisningen v/ Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory W3.3 Energi bioteknologiske forsøg v/ Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory W3.4 NTS Center v/ Thora Bundgaard Sørensen W3.5 Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning v/ Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory W3.6 LEGO MINDSTORMS Education EV3 v/ Kristian Østergaard, Mikroværkstedet W3.7 Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? v/ Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen Kl : Workshops runde 4 Vælg en W4.1 Solceller, -nye eksperimenter v/ Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory W4.2 Udvikling af naturfags undervisningen v/ Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory W4.3 Energi bioteknologiske forsøg v/ Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory W4.4 NTS Center v/ Thora Bundgaard Sørensen W4.5 Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning v/ Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory W4.6 LEGO MINDSTORMS Education EV3 v/ Kristian Østergaard, Mikroværkstedet W4.7 Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? v/ Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen Kl : Frokost i Atrium Kl : Anders og Peter Lund Madsen Kl : Afslutning med kaffe og lagkage i Atrium 5 års fødselsdag 8

9 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Inspirationsoplæg Johan Olsen: Hvad er et molekyle? Om min rejse gennem skole og uddannelse, om proteinmolekylernes undvigende natur, om legoklodser og termodynamiske landskaber, om tosser og genier og om virkeligheden som illusion. Johan Olsen er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 1996, phd i proteinkrystallografi i Han er sanger i Magtens Korridorer og Pligten Kalder. Han arbejder med struktur-funktion undersøgelser af protein molekyler, med særlig interesse for cytokincytokinreceptor vekselvirkninger og signaloverførsel. Han er 44 år og burde få pudset vinduerne derhjemme. Kl og kl Workshops runde 3 og 4 (Alle workshops afholdes to gange) W3.1 og W4.1: Solceller, -nye eksperimenter Byg en robot-alf, der bevæger sig, når Solen skinner på vingerne, konstruér en solcellebil, gennemfør forsøg med serie- eller parallelforbundne solceller, eller mål solindfaldet med de nyudviklede vinkel-pyranometre. Finn Skaarup Jensen har i flere år arbejdet med at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb og apparaturer til udskolingen. På workshoppen vises forskellige eksempler. Workshopholdere: Finn Skaarup Jensen, Danish Science Factory. Målgruppe: Udskoling. W3.2 og W4.2: Udvikling af naturfagsundervisningen Hvordan kan vi sammen udvikle naturfagsundervisningen? Danish Science Factory er vært for en række projekter, der er med til at inspirere, udvikle og forandre naturfagsundervisningen. Vi inviterer her til en dialog om, hvilke behov og udfordringer I som lærere står over for, og hvordan I kan og vil bruge disse projekter i jeres undervisning. Workshopholdere: Mikkel Bohm, direktør, Danish Science Factory. Målgruppe: alle. W3.3 og W4.3: Energi bioteknologiske forsøg Biotech Academy byder velkommen til en aktiv workshop i bioteknologiens tegn. Vi guider deltagere igennem utraditionelle biokemiske og mikrobiologiske forsøg, der kan anvendes direkte i natur/teknik, fysik/kemi og biologi fra 8. klasse til gymnasialt niveau. Vi illustrerer, hvordan livet får energi, men også hvordan man tager energien fra livet, imens vi lægger op til diskussion om, hvordan forsøgene kan inddrages i undervisningen. Workshopholdere: Anders Bech Bruntse, Emma Christine Jappe, Biotech Academy, Danish Science Factory. Målgruppe: Udskoling og ungdomsuddannelseren. 9

10 NATURFAGENE UD AF BOKSEN W3.4 og W4.4: NTS Center Kom og mød din lokale NTS medarbejder. NTS centeret er din lokale samarbejdspartner, når det gælder naturfaglig undervisning. Vi arbejder med at bringe den nye og eksemplariske naturfagsundervisning fra omverden og ud til dig helt lokalt. Der vil blive arbejdet med såvel åbne som lukkede opgaver. Forsøgene danne udgangspunkt for en fagdidaktisk dialog om læringspotentialerne. Forsøgene vil tage udgangspunkt i folkeskolens fysikundervisningen, og vil være meget eksemplariske. Workshopholdere: Produktansvarlig Jette Andersen, A/S Frederiksen. Målgruppe: Udskoling. Workshoppen tager udgangspunkt i NTSnet.dk, hvor vi i fællesskab vil se på, hvilke områder der er relevant i forhold til din undervisning. Med udgangspunkt i NTS centerets anbefalinger i rapporten Naturfag i Tiden stiller vi skarpt på, hvordan man kan arbejde tværfagligt med naturfag. På workshoppen får du smagsprøver på et par af de tværfaglige undervisningsforløb på NTSnet.dk/påtværs, så du kommer hjem med forløb, du kan tilpasse og bruge direkte i din undervisning. Medbring computer (og opret jer som bruger på ntsnet.dk). Workshopholdere: Thora Bundgaard Sørensen. W3.5 og W4.5: Sæt skolen i bevægelse Aktiv naturfagsundervisning Naturfag skal opleves og læres med kroppen. Kom og få gode idéer til, hvordan du laver en aktiv naturfagsundervisning i indskoling/mellemtrin. Sæt Skolen i Bevægelse har udviklet spændende øvelser til naturfagene. Kom og prøv et par af dem på egen krop, og lær hvordan du selv kan udvikle øvelser, der får dine elever op af stolene og motiverer dem i undervisningen. Praktisk: Mød op i tøj, du kan bevæge dig i. Workshopholdere: Lise Sohl Jeppesen, Dansk Skoleidræt, Danish Science Factory. Målgruppe: Indskoling/mellemtrin. W3.6 og W4.6: LEGO MINDSTORMS Education EV3 Vær en af de første der prøver den nye version af LEGO MINDSTORMS Education. Vi skal arbejde praktisk med den nye version af LEGO MINDSTORMS Education, som er en naturlig udvikling af den nuværende version. Workshoppen er tilrettelagt så deltagerne kommer til at løse forskellige udfordringer med det nye materiale. Vi skal arbejde i de integrerede digitale bøger som kan udvikles i den nye software. Dataopsamling præsenteres også på workshoppen. Det kræver ikke specielle forudsætninger for at deltage i denne workshop. Workshopholdere: Kristian Østergaard, Mikroværkstedet. W3.7 og W4.7: Hvordan kan IT og dataopsamling gøre en forskel i naturfagsundervisningen? I denne workshop vil der blive arbejdet med den eksperimenterende del af naturfagsundervisningen. De samme forsøg vil (så vidt det er muligt) blive gentaget med tablets, computer og traditionelt udstyr. 10

11 KONFERENCE DEN SEPTEMBER 2013 Kl : Anders og Peter Lund Madsen I anledning af Inseros 5 års fødseldag, har vi inviteret brødrene Madsen til at komme med et bud på, hvordan vi ruster os til kommende udfordringer i uddannelsesverdenden. Team Shape Coaching prøv det før din kollega! Under denne slående parole har brødrene Lund Madsen lanceret deres fænomenale nye show. Glem alt om jægersoldater, psykoterapeuter og dannelsesture til de nøgne norske fjelde. Brødrene Lund Madsen kan klare det hele på godt og vel en times tid i deres tour de force af et management-kursus. Kl : Fejring af Inseros 5 års fødselsdag Kaffe og lagkage i Atrium, samt præsentation af nye Insero projekter og aktiviteter. Ud Af Boksen årlig lærerkonference Hvert år afholder Insero Horsens en konference for undervisere i de teknisk-naturvidenskabelige fag. Målet er at styrke lærernes faglighed, motivation i undervisningen og give mulighed for at dele erfaringer med kolleger. Der deltager omkring undervisere og andre interesserede i konferencen, som foregår i september måned i Horsens. Konferencen er faciliteret af VIA University College. 11

12 Insero Horsens vi investerer i vækst og udvikling Insero Horsens er en fond der investerer i bæredygtig udvikling og vækst i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Vi investerer i iværksættere, nye projekter og uddannelse inden for innovation, energi og kommunikationsteknologi. Vores uddannelsesindsats har det formål at styrke fagligheden og interessen for de naturvidenskabelige fag i skolen, for på lang sigt at hæve uddannelsesniveauet i området. Læs mere om vores uddannelsesaktiviteter på Her er tre eksempler på Insero Horsens investeringer inden for uddannelse: Summer Science Camp 2013 mere naturvidenskab, tak august afholder Insero i samarbejde med de kommunale ungdomsskoler i området Summer Science Camp for de årige. Campen holdes på Bråskovgård Efterskole, og på de forskellige workshops arbejdes der med LEGO Mindstorms, opfindelser, biologi, 3D print og programmering af Arduino boards. Læs mere om campen på og fortæl dine elever om det spændende tilbud i sommerferien. Mobil Lab et komplet laboratorium, bragt til døren Mobil Lab er et rullende laboratorium, som kører rundt mellem skoler i Horsens, Vejle og Hedensted kommuner. Klassens undervisning flytter herud, og elever og lærere prøver kræfter med spændende udfordringer inden for naturvidenskabelig undervisning eller innovation og iværksætteri på en ny og anderledes måde. Insero Horsens har investeret i tre forskellige Mobil Labs til forskellige niveauer og med forskellige temaer. Læs mere om Mobil Lab på Fremtidens teknologier hightech didaktik Insero starter nu et forskningsprojekt, hvor målet er at blive klogere på hvordan, og med hvilken effekt, vi kan anvende nogen af de allernyeste teknologier i undervisningssammenhænge. Vi stiller skarpt på mulighederne i de to spændende teknologier 3D print og NAO robotter. Her får områdets skoler mulighed for at være blandt de første, som anvender og udforsker disse teknologier i den daglige undervisning. Forskningen foretages af Syddansk Universitet og resultaterne skal hjælpe os med at bringe den lokale naturvidenskabelige/tekniske uddannelse op i verdensklasse. Læs mere om projektet på Insero Horsens. Vitus Bering Innovation Park. Chr. M. Østergaards Vej 4a Horsens Tlf

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Dato og tid: 25.09.2013 kl. 8.30-15.30 Sted: University College Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Tilmelding: science.esbjergkommune.dk

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Tvang, snyd eller indre glød

Tvang, snyd eller indre glød Årsmøde d. 21. og 22. maj 2015 Tvang, snyd eller indre glød Vi er intet, hvis ikke andre vil med Vejle Centerhotel Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle I år har vi ledt efter det fælles som udviklingskonsulenter

Læs mere

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College Create a difference VIA University College Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Naturfagskonference Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 23. november

Læs mere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy Alle fortjener at kunne programmere App Academy Jernbanegade 27 6000 Kolding +45 51 922 722 info@appacademy.dk www.appacademy.dk Programmering på skemaet

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT. Workshop om Fremtidens skole læring og læring' Fremtidens skole læring og teknologi

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT. Workshop om Fremtidens skole læring og læring' Fremtidens skole læring og teknologi VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Workshop om Fremtidens skole læring og læring' Fremtidens skole læring og teknologi Bred tilslutning fra mange skoler i Danmark 45 skoler i 28 kommuner Dagens værter

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen 9.00-9.20 9.20-9.30 9.30-9.45 Registrering og morgenkaffe Velkomst V/ Helle Gammelgaard Den flippede grundskole V/ Anders Schunk Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen?

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann-Jensen

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann-Jensen 9.00-9.20 Registrering og morgenkaffe 9.20-9.30 Velkomst V/ Helle Gammelgaard 9.30-9.45 Den flippede grundskole V/ Anders Schunk Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen?

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO EDUCATION:

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Digidagi Programmet

Digidagi Programmet Digidagi 2017 Programmet Velk om m en Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til den første af forhåbentligt mange årlige tilbagevendende konferencer med fokus på dagtilbud og digitale medier. En

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013 Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler Foråret 2013 Fælles for alle skolerne: Linjerne er et tilbud til alle elever. Linjerne har ingen faglige optagelseskrav. Linjernes undervisning

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO Education:

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet

Program. Formål. Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter. Vision Organisation Indhold Kvalitet S M IL (E) Program Formål Vision Organisation Indhold Kvalitet Tidsplan Aktiviteter Samarbejdspartnere Økonomi Timer i de enkelte projekter Baggrund for SMIL(E) Science Kommune Naturfagsstrategi/sammenhæng

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

INDHOLD. Forord 3. Naturfagstrategiens afsæt 5. Ambitionen 6. Mål med strategien 6. Målgruppe for naturfagstrategien 7

INDHOLD. Forord 3. Naturfagstrategiens afsæt 5. Ambitionen 6. Mål med strategien 6. Målgruppe for naturfagstrategien 7 INDHOLD Forord 3 Naturfagstrategiens afsæt 5 Ambitionen 6 Mål med strategien 6 Målgruppe for naturfagstrategien 7 STEAM Strategiens faglige pejlemærker 9 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune har som ambition

Læs mere

Engineering og teknologi i grundskolen Et aktuelt og relevant tilbud til kommuner, skoler og virksomheder Insero Science Academy i samarbejde med en

Engineering og teknologi i grundskolen Et aktuelt og relevant tilbud til kommuner, skoler og virksomheder Insero Science Academy i samarbejde med en Engineering og teknologi i grundskolen Et aktuelt og relevant tilbud til kommuner, skoler og virksomheder Insero Science Academy i samarbejde med en række partnere Hvilke udfordringer tages op af ENGINEERING

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative. WeDo 2.0. Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative. WeDo 2.0. Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative WeDo 2.0 Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Åbn døren til en ny læringskorridor WeDo 2.0 åbner en ny korridor til læring

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

LEGO Education WeDo 2.0

LEGO Education WeDo 2.0 Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education WeDo 2.0 NATUR/TEKNOLOGI OG PROGRAMMERING 1.-4. KLASSE Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Åbn døren

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Her kan du se, hvilke workshop vi tilbyder

Her kan du se, hvilke workshop vi tilbyder Send en mail til clf@mbu.aarhus.dk med ønske om hvilken workshop, I ønsker at deltage i, samt hvilken dag og tidspunkt. Desuden skal du oplyse dit navn + institution + antal børn. Workshop FABLAB Max antal:

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Hvad betød ISI2015 for eleverne? Jan Sølberg, Københavns Universitet

Hvad betød ISI2015 for eleverne? Jan Sølberg, Københavns Universitet Hvad betød ISI2015 for eleverne? Jan Sølberg, Københavns Universitet Elevernes udvikling fra forskellige perspektiver Den skjulte læring Inklusion (Natur-)fagligt Interesse for naturfag Innovative kompetencer

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet

U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet 16. Sci.-koo. møde (P) Aktivitet 17: Planlægge og evaluere det grønne fingeraftryk. 20.-27. Netværksbesøg (U) Aktivitet 1: Besøg der har

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

NETVÆRK OG SAMARBEJDE

NETVÆRK OG SAMARBEJDE NETVÆRK OG SAMARBEJDE Henrik Juhl Kristensen Lektor og udviklingsleder Vejle Tekniske Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle VTG.dk POWER POINT BRILLER AF FISKESKÆL, VERDENS DYRESTE MOBILTELEFON

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Erik Arendal Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Gylling, 20. april 2017 Rådgivnings- og støttecentret/rsc, Aarhus Universitet. Tidl. Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere