DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2009 v/randi Fechtenburg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2009 v/randi Fechtenburg"

Transkript

1 DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2009 v/randi Fechtenburg Skoleidrættens vigtigste opgave er at give de mange børn på skolerne gode idrætsoplevelser. Det gør vi ved at have et varieret tilbud af forskellige aktiviteter, hvor børnene kan deltage sammen med deres klassekammerater. Skoleidrætten giver netop alle i klassen mulighed for at være med og vælger ikke kun de dygtigste spillere. Aktiviteter som overbygningstræf, gymnastiktræf, kidsvolley, teenvolley og dansetræf er med til at give sjove og unikke idrætsoplevelser, som også styrker det sociale i klassen. Det er netop vores styrkeside, som vi skal dyrke og værne om. Vi skal være med til at motivere alle børn til at dyrke idræt, også når de forlader folkeskolen. Det er en stor og vigtig opgave, som vi kan løfte sammen med alle idrætslærerne rundt omkring på de fynske skoler. Vi er derfor glade for, at så mange af jer benytter vores tilbud, og at vi altid kan finde ildsjæle på skolerne, der vil hjælpe os med afvikling af stævner og arrangementer. Vi håber fortsat på denne støtte i mange år endnu. Skoleidrættens styrke, men måske også svaghed, er at den er bygget op omkring ildsjæle, og uden ildsjæle vil den ikke bestå. Det er derfor meget vigtigt også at få nogle af de unge lærere med i arbejdet omkring skoleidrætten. Derfor skal vi både i bestyrelsen, men også ude på skolerne gøre et stykke arbejde for at få de unge med i kredsen. De fleste skoler på Fyn støtter os økonomisk med deres medlemskab, hvilket vi er meget taknemmelige for. Dette er meget vigtigt for vores eksistens fremover. I 2009 var 87 % af de fynske skoler medlemmer af Dansk Skoleidræt Fyn. Det kunne være dejligt, hvis vi fik de sidste med. Her skal vi måske gøre en indsats for at få nogle flere arrangementer på de små skoler, men også forsøge at få flere kommunale idrætsnetværk op at stå. De lokale netværk samler idrætslærerne i kommunen, og vi kan på den måde få flere involveret i opgaven omkring skoleidrætten til gavn for vores elever. Hvis I kender idrætslærere, der har lyst til at hjælpe med opstart af kommunale idrætsudvalg, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få et samarbejde i stand. Pt. har vi kendskab til kommunale idrætsudvalg i Svendborg, Assens, Odense og senest Nyborg, som lige er startet op. Hjemmesiden bliver løbende opdateret. Her kan I finde mange oplysninger om Dansk Skoleidræt Fyn, hvor aktivitetssiden og tilmeldingssiden nok er dem, I bruger mest. Jeg tror, vi har fundet en tilmeldingsprocedure, der fungerer. Hvis der har været misforståelser, vil vi gerne høre om det, så vi kan få lavet den optimale løsning. I kan komme ind på siden ved at gå på Dansk Skoleidræts hjemmeside, skoleidraet.dk, og derefter klikke på kredsens sider og videre til Fyn. De korte lærerkurser planlægges som altid i samarbejde med Center for Undervisningsmidler, University College Lillebælt, hvor Ane Sofie Andersen Hjort er vores faste samarbejdspartner. Vi mødes et par gange om året for at planlægge kurserne. I 2009 var følgende kurser på programmet: Sæt skolen i bevægelse Legepatruljen et konkret initiativ, der både fænger og forebygger Inspirationskursus til idræt i indskolingen Inspirationskursus til idræt på mellemtrinnet og udskolingen Fitness som grundtræning 1

2 Redskabsaktiviteter med fokus på airtrack Inspiration til din svømmeundervisning Parkour på og i skolen Alternative orienteringsaktiviteter med GPS Rytmisk gymnastik Rollespilslege i idrætsundervisningen Kursisterne kunne på idrætslærernes dag vælge mellem to kurser: Spring ud over rampen! Her var Jumpstyle og cirkus, gøgl og motorisk fantasi i spil. Ud af gymnastiksalen med krop og grej, hvor Parkour og orienteringsaktiviteter var det faglige indhold Vi er meget glade for dette samarbejde, da det giver os indflydelse på, hvad vi skal tilbyde af kurser til idrætslærerne, men også fordi vi med vores samarbejdspartner på UCL altid får en god debat om, hvad der rører sig i idrætsfaget lige nu. På møderne planlægger vi også vores årlige netværksmøder for alle fynske idrætslærere, som i 2010 finder sted torsdag d. 11. marts kl på Center for Undervisningsmidler, Odense. På møderne udveksles erfaringer samt orientering fra undervisningsministeriet, hvilket altid er meget spændende. Jeg vil hermed opfordre alle idrætslærere til at møde op. Man kan evt. afholde et af skolens fagudvalgsmøder på denne dag. Elevaktiviteter Kom og vær med for 5.klasser Tirsdag d. 17.november blev der afholdt Kom og vær med for 5.klasser på Ollerup Idrætshøjskole; hvor der deltog i alt 211 elever. Der har været særdeles positive tilbagemeldinger fra arrangementet. Så herfra skal lyde en stor tak til de lærere og studerende, der har stået for at arrangere dagen. 2

3 Rundbold for 2.klasser i Horne Som noget nyt har vi i juni måned afholdt Rundboldstævne på Egsfield Ground i Horne. Der deltog i alt 71 elever, som havde en god dag med stor kampgejst. Det var 6.klasses elever fra den nærliggende skole, der sørgede for opvarmningen på dagen. Desuden stod de for pointtælling og for at dømme alle kampene. Så tak til eleverne fra 6.kl. på Horne Skole, der gjorde et stort arbejde for, at det blev et godt rundboldstævne. Vandpolotræf For 9. år i træk blev der afholdt vandpolotræf i Universitetets svømmehal, hvor Svømmeklubben Frem er medarrangør. I år var deltagerantallet ca. 110 elever fra 3 forskellige skoler, som prøvede kræfter med vandpolosporten. Der blev givet en god introduktion af spillet, hvorefter der blev lavet øvelser i vandet og spillet turnering. Både lærere og elever gav udtryk for, at de havde haft en sjov og oplevelsesrig dag. Vi håber også fremover at kunne tilbyde denne aktivitet. Dette kunne dog ikke lade sig gøre uden de dygtige ledere og instruktører fra Svømmeklubben Frem. Dansk Skoleidræt takker for godt samarbejde. Basketball Der er i år blevet afviklet 6 indledende basketballstævner på Fyn, og uden de mange idrætskollegers store indsats ville det ikke være muligt at gennemføre disse. Der har været 138 deltagende hold svarende til ca elever, som har prøvet kræfter med basketballspillet. Igen i år blev finalestævnet afholdt i Fåborghallerne. Det var endnu engang et velafviklet stævne, som forløb yderst tilfredsstillende. Til finalestævnet var det dommere fra Skt. Klemens IF Basket, som afviklede kampene, hvilket de deltagende lærere er meget tilfredse med. En stor tak til Fåborg Sundskole for godt samarbejde og for hjælp med alt det praktiske omkring stævnet. Aktivitetsdag for 3. klasser Aktivitetsdag for 3. klasser blev i 2009 kun afholdt 3 steder på Fyn, idet Køng Idrætshøjskole er lukket. Der var aktivitetsdage på Vejstrup Ungdomsskole, Bernstorffsminde Efterskole og Skårup Seminarium. Alle 3 steder stiller man sig til rådighed med fysiske rammer og elever/studerende, 3

4 som tilrettelægger et meget spændende og varieret program for deltagerne. Vi håber, at aktiviteten fortsat kan tilbydes som minimum 3 steder; dog vil der i 2010 kun udbydes aktivitetsdage 2 steder, idet Skårup Seminarium pga. manglende studerende har måttet melde fra. Hvis vi må sige nej til tilmeldinger pga. kapacitetsmangel, vil vi søge en ny samarbejdspartner til aktivitetsdag for 3. klasser. Vi er rigtig glade for, at Vejstrup og Bernstorffsminde efterskoler stadig vil være værter. Igen i år skal der lyde en rigtig stor tak til arrangørerne, som gør et rigtig godt stykke arbejde med at arrangere en spændende dag for 3. klasserne. Overbygningstræf stunt klatring Der var også stor interesse i år for dette arrangement. Der deltog 412 elever fra 8 skoler fra hele Fyn. Der er kommet flere positive tilkendegivelser fra skolerne, at det er et godt klassearrangement, og at det giver de elever meget, som ikke er så konkurrence- og boldinteresseret. Det er sejt at opleve, når de unge har overvundet sig selv og se dem klatre rundt i meters højde. Der er virkelig nogle, der får anerkendelse fra deres kammerater, og man kan se at deres selvtillid vokser. En stor tak til de forskellige Odense-skoler, som lagde sal eller hal til stuntdelen. O-løb Odense I april havde vi for anden gang O-løb i Hunderupskoven ved Fruens Bøge. Ideen med at flytte det til Odense var, at man kunne tiltrække flere store Odense-skoler til, men det ser ikke ud til, at så mange lærere har opdaget dette. Der deltog 360 elever fra 6 skoler, og løbet blev hæmmet af en del regnvejr, som fik en del elever til at cykle hjem, inden løbet startede. Næste gang i april 2010 vil vi prøve at give elever og lærere bedre forhold, så derfor prøver vi at lægge løbet i Åløkkeskoven i Odense. Der har Odense Orienteringsklub nemlig sit klubhus, og de kan derfor give en bedre service. Stor tak til O.O. og de 20 frivillige fra klubben, der lagde poster ud. O-løb Fåborg 350 elever fra 10 skoler deltog i september i O-løbet i Svanninge Bakker. Der var en god og positiv stemning, og næsten alle gennemførte løbet. Fåborg Orienteringsklub havde lavet et stort forarbejde med at låne over 200 O-løbsbrikker i de fynske og midtjydske klubber. Dermed fik vi en mere nøjagtig og hurtigere beregning, og vi 4

5 afvikler det derved på samme måde, som man gør ved de store løb. Vi var spændte på om alle brikker kom retur, men det gik fint (prisen er 400 kr. pr. brik). Stor tak til Fåborg Orienteringsklub og de ca. 20 hjælpere, som lagde poster ud. Minihåndbold Fredag i uge 14 blev der afholdt minihåndboldstævne i Gudmehallerne. Der var 4 skoler repræsenteret, med ca. 80 elever. Der blev spillet kampe hele dagen, og ungerne morede sig meget. I alt blev der spillet 70 kampe på 3 baner. Kampene blev dømt af elever fra 8. og 9. klasse fra Gudme og Sct. Michaels Skole, hvilket de gjorde meget fint og til stor tilfredshed fra lærernes side. En herlig dag med masser af aktivitet. Lærervolley Lærervolley i V. Skerninge blev et godt stævne især på grund af stor hjælp fra lokale kræfter. Fredag i uge 43 blev der afholdt lærervolleystævne i V.Skerningehallen. Der var deltagelse fra ca. 12 hold fra flere skoler på Fyn. Der var i alt 90 deltagere, der fik 7 kampe hver. Efter kampene havde halpersonalet sammensat en menu, der kunne erhverves for 50 kr. Alt foregik godt og i en dejlig, behagelig stemning, som det altid gør. Kidsvolley/Teenvolley Der har rundt omkring på Fyn været afholdt rigtig mange kids og teenvolleystævner. Vores meget gode samarbejde med Dansk Volley Forbund har gjort det muligt at få over 20 stævner afviklet i 2009, hvilket er super flot. Vi er meget glade for samarbejdet, som også fortsætter næste år. Fredag d. 16/1-09 blev der afholdt kidsvolleystævne i Skåruphallen. Der var 8 skoler repræsenteret med næsten120 elever, så der var fyldt godt op i hallen. Det var en dag, hvor der var fuld smæk på. Eleverne fik spillet mange kampe og udtrykte efter stævnet, at det havde været fedt. Kidsvolleystævnet på Rantzausminde skole forløb igen godt. Højt aktivitetsniveau, glade og ansvarlige elever (som selvfølgelig selv dømmer) og masser af spil. Volleyball Året bød på en masse fornøjelig volleyball. Der har været afviklet 5 indledende stævner geografisk jævnt fordelt rundt omkring på Fyn, og alle steder er der meldt tilbage om gode og hyggelige stævner. De lokale arrangører har med stor flid sammensat gode stævner og har desuden også været ude hos deres respektive naboskoler og erhverve deltagende skoler. Det betyder, at mange elever og skoler har deltaget, og det gav et godt Kredsfinalestævne, som blev afholdt i Odense idrætshal i februar måned. 5

6 Dansetræf for 4. klasser I 2009 blev der for første gang afholdt 2 dansetræf. Som i de sidste par år afholdt vi dansetræf i Ullerslev, men vi havde på opfordring af skoler fra Odense valgt også at afholde dansetræf i FKShallerne nær Højmeskolen. At vi afholdt træffet 2 steder betød, at der kun var 65 elever i Ullerslev. Til gengæld var der 160 elever i Odense så samlet set har flere fået glæde af at blive undervist af de dygtige instruktører fra OASK Odense Amatør Sportsdanser Klub. Vi havde i år valgt at tage et lille gebyr på 10 kr. pr. deltager for at dække en lille del af den udgift, der går til aflønning af instruktører. De to dansedage bød som sædvanlig på et varieret dansetilbud fra showdance og hip-hop til vals, hvor piger og drenge skulle danse som par. Det var lidt farligt, men eleverne var gode til at engagere sig, da først den værste generthed havde lagt sig, og begge dage var en rigtig god oplevelse for de deltagende 4. klasser. 3 timers koncentreret fysisk aktivitet gjorde, at der var træthed at spore til slut, men den var som blæst væk, da instruktørerne stillede op til Vild med Dans og gav en lille opvisning i, hvordan dansen ser ud, når man har trænet i rigtig mange år. Det var en god afslutning på en rigtig god dag. Floorball Floorball blev igen afholdt på Lundby skole, ligesom Hømarksskolen med vanlig succes arrangerede Stjernetræf for 10. Og legedag for 3. klasse. 7-badminton 7-badminton blev igen afviklet i Ørbæk. Interessen har desværre været vigende, men vi håber i samarbejde med DGI at få flere på banerne. Langbold Langbold blev atter afviklet med lokale skolers 7. klasser som deltagere og Rantzausminde skoles 8. klasser som dommere. Generelt er det en praktisk og pædagogisk succes, når ældre elever deltager som dommere og officials i diverse stævner. Fodbold Fodbold blev igen afviklet med stor hjælp fra Sct. Hans skole. I år var vi igen tilsmilet af vejrguderne, og de mange kampe blev spillet i højt solskinsvejr. Skole-rugby For første gang havde vi Skole-rugby på programmet. Rugby er en ideel skolesport, da alle kropstyper har en opgave i en rugbykamp. Drenge og piger spiller sammen. Hele klasser deltog i alle tiders rugby-dag, hvor der blev spillet efter simple regler, så alle kunne være med. I alt deltog 72 elever fra 5. klasse i træffet, som vi helt sikkert gentager i Rundbold Rundboldstævnet på Sanderumskolen er et stævne, der er oprettet via idrætsnetværket i Odense. Stævnet blev i år afviklet for 4. gang. Der var som sædvanlig styr på arrangementet og en god stemning blandt eleverne, der slog og løb alt, hvad de havde lært. Skole-triatlon i Odense og Svendborg I Odense var der fornemt besøg, da Rasmus Henning mødte op til præmieoverrækkelse. Odense Triatlon Klub var som sædvanlig arrangør af stævnet, der forløb flot. I år havde Odense Triatlon 6

7 Klub sørget for elektronisk tidtagning, hvilket betød en mere præcis tid for eleverne. Alle elever skulle svømme 100m, cykle 10 km og løbe 2km. Da eleverne kom trætte i mål, var der frugt og en sund bolle til alle. Vi er meget glade for dette samarbejde, som desværre ikke fortsætter i 2010, da klubben ikke på nuværende tidspunkt har mandskab til at klare opgaven. Vi har heldigvis en aftale om, at de er med igen, så snart kræfter melder sig igen. Tak for et rigtig godt samarbejde i mange år. Skolerne på Langeland På Langeland har skolerne en mangeårig tradition for afvikling af lokale stævner i O-løb, atletik, kidsvolley m.m.. I år blev stævnerne for anden gang opslået på DS-Fyns hjemmeside. På trods af kommunens lidenhed er der rigtig god gang i skoleidrætten på øen. Gymnastiktræf Igen i år har der været Gymnastiktræf i Ebberup. Efter lidt misforståelser omkring tilmeldinger, endte vi alligevel med at have ca. 90 glade børn, der fik en rigtig god dag og en super oplevelse ind i spring- og rytmegymnastikkens verden. Håndbold Der blev i 2009 afholdt ikke mindre end 5 håndboldstævner fra årgang. I Højby blev afholdt et årgangsstævne med hele 28 hold tilmeldte, de havde en super dag med et travlt program. Ved de store elever udvidede vi antallet af indledende stævner til 3, så der både blev afholdt stævne i Tommerup, Agedrup og som noget nyt i Ullerslev. Alle tre indledende stævner gik rigtig godt og blev styret med hård hånd af vores dygtige arrangører på de tre skoler. Agedrup sluttede i uge 10 af med igen at arrangere finalestævnet, hvor vinderne af de indledende stævner spillede om at komme med til DM. Alt i alt har 2009 været et rigtig fint skolehåndboldår med hele 56 tilmeldte hold. Atletik Stævnet i Svendborg blev som sædvanlig afviklet med hjælp fra gamle atletikeksperter. Stævnet havde deltagelse af elever fra både og klasse. Anderledes gik det med stævnet i Odense, som helt blev aflyst på grund for få tilmeldinger. Vi håber selvfølgelig, at der er flere tilmeldinger næste år igen. Skolernes Motionsdag Der blev i år lavet et inspirationshæfte i forbindelse med Skolernes Motionsdag. Alle skoler kunne byde ind med ideer og inspiration til hæftets indhold. Det blev et flot hæfte, som skolerne kan gøre brug af hele skoleåret. 7

8 Vi skulle ikke tælle op i år så det nøjagtige tal på, hvor mange skoler/elever, der deltog, vides ikke, men mon ikke alle skoler på Fyn var med? Tennis i skolen Et fleksibelt tilbud om leg og træning i skolen. Målgruppen er ca kl. og idrætslærere på alle klassetrin. Eleverne vil blive leget igennem tennisopvarmning, ketcher-greb, slagøvelser, tennis småspil og kampspil. Lærerne vil få at se, hvordan tennis kan organiseres med mange spillere på banerne og samtidigt få tennisøvelser og lege med, så tennisforløbet kan vare de næste 3 uger. Arrangementet kan afholdes i hal eller på tennisbaner og mindst som dobbeltlektion og gerne mere efter aftale. Tilbuddet er rettet til de skoler, hvor der i området er en tennisklub. Klubben vil efterfølgende fortælle om muligheden for at dyrke tennis i lokalområdet Badminton i skolen Du kender overvejelserne omkring planlægningen af et badmintonforløb i idrætstimerne, for mange børn i forhold til baner og ødelagt udstyr gør forløbet nærmest umuligt. Skæve ketsjere, sprængte strenge og bolde, der er slået til plukfisk, og tanken om børn til fem baner kan tage pusten fra selv den mest ihærdige. DGI vil gerne gøre op med dette og giver derfor igennem arrangementet Badminton i Folkeskolen en hjælpende hånd med inspiration til dig og udstyr til børnene. Gymnastikkaravanen Er et tilbud om at få besøg af en eller flere instruktører fra DGI, der medbringer en bil med masser af bløde redskaber og tilrettelægger en gymnastikdag for eleverne. Der arrangeres efter aftale lektioner for forskellige alderstrin ligesom der kan laves aftaler med den lokale SFO. Svendborg Skoleidrætsudvalg I år har Svendborg kommunale skoleidrætsudvalg afholdt lokalt legepatruljekursus samt afviklet lærerkursus i Flagfootball. I 2009 var der et enkelt nyt tiltag lokalt i Svendborg. Ud over det sædvanlige atletikstævne, så forsøgte vi med et atletikmærkestævne, hvor 6. klasser med lærer kunne stille op på Høje Bøge, hvor diverse dommere, tidtagere mv. stod klar til notere resultater for eleverne i diverse discipliner. Alle elever i klassen fik dermed mulighed for, på et rigtigt atletikstadion, at måle sig selv i disciplinerne: 80 m løb, 800 m løb, boldkast, højdespring, længdespring og kuglestød. 7 klasser deltog, og med de indhentede evalueringer taget i betragtning, så udbyder vi aktiviteten igen næste år, hvor vi regner med også at have spydkast på programmet. I den kommende sæson arbejdes på et samarbejde med den lokale American Football klub om at arrangere Svendborgmesterskaber i Flagfootball. Der er desværre stadig mange skoler, som ikke er repræsenteret ved de 2 årlige møder i Svendborg Skoleidrætsudvalg, men vi arbejder på sagen. 8

9 Odense Skoleidrætsudvalg Vi fik i år stor opbakning fra Odense kommune, da vi fik lov til at arrangere en konference for alle idrætslærere, SFO- personale og skoleledere i Odense Kommune. Der blev arbejdet hårdt i foråret for at få planlagt dagen, der kom til at se således ud: Skolen i bevægelse bevægelse i skolen Kroppen taler med og det er humoristisk skuespilleren Brian Hansen viste typer og indfald fra hverdagen, som vi kunne grine af. Kroppen sladrer om os, også når vi ikke ved det. Markedsplads, hvor Dansk Skoleidræt, Sanderumskolen, UCL, SundSkoleNettet, Ballerup Kommune, Årup Skole, Hopla og Tress var for at fortælle om deres ideer og materialer. Indlæg fra Institut for idræt og biomekanik ved Lars Bo Andersen. Per Kølle fra Ballerup Kommune Samarbejde på tværs af skoler i lokalområdet. Her blev deltagerne placeret i distrikter, hvor de skulle planlægge aktiviteter skolerne imellem. Et af målene med konferencen var at udbrede kendskabet til skoleidrætsnetværket, hvilket lykkedes da 32 ud af 40 skoler var repræsenteret. Nu håber vi, at arbejdet mellem de odenseanske skoler har båret frugt, så vi ser flere til vores to årlige netværksmøder. Heldigvis har vi stadig kommunen med som en meget vigtig medspiller, hvilket betyder, at der i 2010 er lagt op til endnu et spændende arrangement for idrætslærerne og SFO- personale på skolerne i Odense. I alt deltog 84 i konferencen. I forbindelse med Get Moving kampagnen blev der afholdt kursus i alternativ boldspil for overbygningen. Et meget spændende kursus hvor vi blev præsenteret for mange nye og sjove spil for de ældste. Desværre var der kun 20 lærere, der havde tilmeldt sig kurset. Vores næste netværksmøde, der er d. 22. marts 2010, er der bl.a. dans på programmet. Dansk Skoleidræt landsorganisationen Med Steen Hjort, som generalsekretær i Dansk Skoleidræt, er der blevet taget hul på struktur og branding af skoleidrætten, hvilket har været meget spændende for os alle. Det giver os mulighed for at tænke på, hvad skoleidrætten kan bruges til, men også hvad andre kan bruge skoleidrætten til. At skoleidrætten tages op til debat, er med til at udvikle og sætte fokus på hvilke områder, der skal satses på. Af praktiske gøremål har der været flere aktiviteter/projekter i gang: kl : ni forskellige øvelser på 9 min. En sjov happening skolerne kunne deltage i. Opvarmning til skolernes motionsdag. I forbindelse med Skolernes Motionsdag blev der i år udarbejdet et idékatalog med 20 gode forslag til aktiviteter af forskellig art, som kan bruges i undervisningen. Pigezonen skal give nudanske piger mulighed for at dyrke idræt lige efter skoletid samt give pigerne et socialt netværk. Sæt Skolen i Bevægelse sætter fokus på, at bevægelse ikke behøver at være forbeholdt idrætstimerne. Materialet kan købes i butikken. OrienteringsPatruljen. Få besøg af OrienteringsPatruljen til en aktivitetsdag på skolen, hvor instruktører laver en masse spændende orienteringsaktiviteter med børn og idrætslærere. 9

10 Atletik under tag er et indendørs trænings- og stævnekoncept målrettet folkeskolens mellemtrin. Legepatruljen har i 2009 igen været en succes. Der har nu været rigtig mange elever og lærere gennem skoleidrættens Legepatruljekursus, og i 2009 blev der afholdt to legeevents for skolernes legepatruljer. En succes der i 2010 er planlagt tre steder i landet d. 10., 11. og 12. maj. Dette er kun et udpluk af, hvad der sker i Dansk Skoleidræt. På hjemmesiden skoleidraet.dk kan I altid finde dagens nyhed, og selvfølgelig også følge med i alt, hvad der sker omkring skoleidrætten. Ligeledes kan der på siden bestilles og købes undervisningsmaterialer m.m. Afslutning Til slut vil jeg takke alle de hjælpere, vi har. Lærere, pensionerede lærere, skoler, efterskoler, kommuner, foreninger, organisationerne DGI og DIF, og andre der frivilligt har hjulpet til. Tak til kontoret i Nyborg, der altid er klar med hjælp, hvis vi har brug for det. Desuden en stor tak til Kulturregion Fyn for økonomisk støtte efter amtet blev nedlagt. Tak for et godt samarbejde til Pernille Thomsen, som har været med i bestyrelsen i mange år. Du har været en meget stabil arbejdskraft. Vi håber fortsat på at kunne gøre gavn af din hjælp og viden, når der skal være stævne eller arrangement på din skole. Til allersidst en stor tak til bestyrelsen, som dagligt yder et stort stykke arbejde. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Jeg er sikker på, at vi sammen kan styrke arbejdet med og omkring idrætten på de fynske skoler. 10

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg I 2010 har over 8000 fynske skoleelever været med til mange forskellige oplevelser gennem skoleidrætten. Rundt omkring på skolerne på

Læs mere

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND 2014 er for mange elever, lærere, pædagoger, skoleledere og skoleafdelinger lig med ÅR 0. Skolereformen har vendt op og ned på rigtig mange vaner og traditioner

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

GISP. Nr. 150 December 2012. GISP nr.150

GISP. Nr. 150 December 2012. GISP nr.150 GISP Nr. 150 December 2012 GISP nr.150 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING NYHED Kroppen i fokus Biologi A og idræt B nucleus forlag Lundingsgade 33 8000 Århus C 86 19 04 55 Her er bogen som kombinerer

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER 2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

Den gule beretning 2011

Den gule beretning 2011 Den gule beretning 2011 www.sdu.de Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Statistik SdU s Hovedsendemandsmøde 2011 Den gule beretning 2011 side 1 Indhold Formandens beretning Badmintonudvalget Bordtennisudvalget

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

DREJEBOG. Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark

DREJEBOG. Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark DREJEBOG Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING 5 2. PIZZA-MODELLEN 6 3. PRÆSENTATION AF 3 TRINS MODELLEN 9 3.1 SKOLESKAK THE CLASSIC WAY

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere