DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2009 v/randi Fechtenburg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2009 v/randi Fechtenburg"

Transkript

1 DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2009 v/randi Fechtenburg Skoleidrættens vigtigste opgave er at give de mange børn på skolerne gode idrætsoplevelser. Det gør vi ved at have et varieret tilbud af forskellige aktiviteter, hvor børnene kan deltage sammen med deres klassekammerater. Skoleidrætten giver netop alle i klassen mulighed for at være med og vælger ikke kun de dygtigste spillere. Aktiviteter som overbygningstræf, gymnastiktræf, kidsvolley, teenvolley og dansetræf er med til at give sjove og unikke idrætsoplevelser, som også styrker det sociale i klassen. Det er netop vores styrkeside, som vi skal dyrke og værne om. Vi skal være med til at motivere alle børn til at dyrke idræt, også når de forlader folkeskolen. Det er en stor og vigtig opgave, som vi kan løfte sammen med alle idrætslærerne rundt omkring på de fynske skoler. Vi er derfor glade for, at så mange af jer benytter vores tilbud, og at vi altid kan finde ildsjæle på skolerne, der vil hjælpe os med afvikling af stævner og arrangementer. Vi håber fortsat på denne støtte i mange år endnu. Skoleidrættens styrke, men måske også svaghed, er at den er bygget op omkring ildsjæle, og uden ildsjæle vil den ikke bestå. Det er derfor meget vigtigt også at få nogle af de unge lærere med i arbejdet omkring skoleidrætten. Derfor skal vi både i bestyrelsen, men også ude på skolerne gøre et stykke arbejde for at få de unge med i kredsen. De fleste skoler på Fyn støtter os økonomisk med deres medlemskab, hvilket vi er meget taknemmelige for. Dette er meget vigtigt for vores eksistens fremover. I 2009 var 87 % af de fynske skoler medlemmer af Dansk Skoleidræt Fyn. Det kunne være dejligt, hvis vi fik de sidste med. Her skal vi måske gøre en indsats for at få nogle flere arrangementer på de små skoler, men også forsøge at få flere kommunale idrætsnetværk op at stå. De lokale netværk samler idrætslærerne i kommunen, og vi kan på den måde få flere involveret i opgaven omkring skoleidrætten til gavn for vores elever. Hvis I kender idrætslærere, der har lyst til at hjælpe med opstart af kommunale idrætsudvalg, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få et samarbejde i stand. Pt. har vi kendskab til kommunale idrætsudvalg i Svendborg, Assens, Odense og senest Nyborg, som lige er startet op. Hjemmesiden bliver løbende opdateret. Her kan I finde mange oplysninger om Dansk Skoleidræt Fyn, hvor aktivitetssiden og tilmeldingssiden nok er dem, I bruger mest. Jeg tror, vi har fundet en tilmeldingsprocedure, der fungerer. Hvis der har været misforståelser, vil vi gerne høre om det, så vi kan få lavet den optimale løsning. I kan komme ind på siden ved at gå på Dansk Skoleidræts hjemmeside, skoleidraet.dk, og derefter klikke på kredsens sider og videre til Fyn. De korte lærerkurser planlægges som altid i samarbejde med Center for Undervisningsmidler, University College Lillebælt, hvor Ane Sofie Andersen Hjort er vores faste samarbejdspartner. Vi mødes et par gange om året for at planlægge kurserne. I 2009 var følgende kurser på programmet: Sæt skolen i bevægelse Legepatruljen et konkret initiativ, der både fænger og forebygger Inspirationskursus til idræt i indskolingen Inspirationskursus til idræt på mellemtrinnet og udskolingen Fitness som grundtræning 1

2 Redskabsaktiviteter med fokus på airtrack Inspiration til din svømmeundervisning Parkour på og i skolen Alternative orienteringsaktiviteter med GPS Rytmisk gymnastik Rollespilslege i idrætsundervisningen Kursisterne kunne på idrætslærernes dag vælge mellem to kurser: Spring ud over rampen! Her var Jumpstyle og cirkus, gøgl og motorisk fantasi i spil. Ud af gymnastiksalen med krop og grej, hvor Parkour og orienteringsaktiviteter var det faglige indhold Vi er meget glade for dette samarbejde, da det giver os indflydelse på, hvad vi skal tilbyde af kurser til idrætslærerne, men også fordi vi med vores samarbejdspartner på UCL altid får en god debat om, hvad der rører sig i idrætsfaget lige nu. På møderne planlægger vi også vores årlige netværksmøder for alle fynske idrætslærere, som i 2010 finder sted torsdag d. 11. marts kl på Center for Undervisningsmidler, Odense. På møderne udveksles erfaringer samt orientering fra undervisningsministeriet, hvilket altid er meget spændende. Jeg vil hermed opfordre alle idrætslærere til at møde op. Man kan evt. afholde et af skolens fagudvalgsmøder på denne dag. Elevaktiviteter Kom og vær med for 5.klasser Tirsdag d. 17.november blev der afholdt Kom og vær med for 5.klasser på Ollerup Idrætshøjskole; hvor der deltog i alt 211 elever. Der har været særdeles positive tilbagemeldinger fra arrangementet. Så herfra skal lyde en stor tak til de lærere og studerende, der har stået for at arrangere dagen. 2

3 Rundbold for 2.klasser i Horne Som noget nyt har vi i juni måned afholdt Rundboldstævne på Egsfield Ground i Horne. Der deltog i alt 71 elever, som havde en god dag med stor kampgejst. Det var 6.klasses elever fra den nærliggende skole, der sørgede for opvarmningen på dagen. Desuden stod de for pointtælling og for at dømme alle kampene. Så tak til eleverne fra 6.kl. på Horne Skole, der gjorde et stort arbejde for, at det blev et godt rundboldstævne. Vandpolotræf For 9. år i træk blev der afholdt vandpolotræf i Universitetets svømmehal, hvor Svømmeklubben Frem er medarrangør. I år var deltagerantallet ca. 110 elever fra 3 forskellige skoler, som prøvede kræfter med vandpolosporten. Der blev givet en god introduktion af spillet, hvorefter der blev lavet øvelser i vandet og spillet turnering. Både lærere og elever gav udtryk for, at de havde haft en sjov og oplevelsesrig dag. Vi håber også fremover at kunne tilbyde denne aktivitet. Dette kunne dog ikke lade sig gøre uden de dygtige ledere og instruktører fra Svømmeklubben Frem. Dansk Skoleidræt takker for godt samarbejde. Basketball Der er i år blevet afviklet 6 indledende basketballstævner på Fyn, og uden de mange idrætskollegers store indsats ville det ikke være muligt at gennemføre disse. Der har været 138 deltagende hold svarende til ca elever, som har prøvet kræfter med basketballspillet. Igen i år blev finalestævnet afholdt i Fåborghallerne. Det var endnu engang et velafviklet stævne, som forløb yderst tilfredsstillende. Til finalestævnet var det dommere fra Skt. Klemens IF Basket, som afviklede kampene, hvilket de deltagende lærere er meget tilfredse med. En stor tak til Fåborg Sundskole for godt samarbejde og for hjælp med alt det praktiske omkring stævnet. Aktivitetsdag for 3. klasser Aktivitetsdag for 3. klasser blev i 2009 kun afholdt 3 steder på Fyn, idet Køng Idrætshøjskole er lukket. Der var aktivitetsdage på Vejstrup Ungdomsskole, Bernstorffsminde Efterskole og Skårup Seminarium. Alle 3 steder stiller man sig til rådighed med fysiske rammer og elever/studerende, 3

4 som tilrettelægger et meget spændende og varieret program for deltagerne. Vi håber, at aktiviteten fortsat kan tilbydes som minimum 3 steder; dog vil der i 2010 kun udbydes aktivitetsdage 2 steder, idet Skårup Seminarium pga. manglende studerende har måttet melde fra. Hvis vi må sige nej til tilmeldinger pga. kapacitetsmangel, vil vi søge en ny samarbejdspartner til aktivitetsdag for 3. klasser. Vi er rigtig glade for, at Vejstrup og Bernstorffsminde efterskoler stadig vil være værter. Igen i år skal der lyde en rigtig stor tak til arrangørerne, som gør et rigtig godt stykke arbejde med at arrangere en spændende dag for 3. klasserne. Overbygningstræf stunt klatring Der var også stor interesse i år for dette arrangement. Der deltog 412 elever fra 8 skoler fra hele Fyn. Der er kommet flere positive tilkendegivelser fra skolerne, at det er et godt klassearrangement, og at det giver de elever meget, som ikke er så konkurrence- og boldinteresseret. Det er sejt at opleve, når de unge har overvundet sig selv og se dem klatre rundt i meters højde. Der er virkelig nogle, der får anerkendelse fra deres kammerater, og man kan se at deres selvtillid vokser. En stor tak til de forskellige Odense-skoler, som lagde sal eller hal til stuntdelen. O-løb Odense I april havde vi for anden gang O-løb i Hunderupskoven ved Fruens Bøge. Ideen med at flytte det til Odense var, at man kunne tiltrække flere store Odense-skoler til, men det ser ikke ud til, at så mange lærere har opdaget dette. Der deltog 360 elever fra 6 skoler, og løbet blev hæmmet af en del regnvejr, som fik en del elever til at cykle hjem, inden løbet startede. Næste gang i april 2010 vil vi prøve at give elever og lærere bedre forhold, så derfor prøver vi at lægge løbet i Åløkkeskoven i Odense. Der har Odense Orienteringsklub nemlig sit klubhus, og de kan derfor give en bedre service. Stor tak til O.O. og de 20 frivillige fra klubben, der lagde poster ud. O-løb Fåborg 350 elever fra 10 skoler deltog i september i O-løbet i Svanninge Bakker. Der var en god og positiv stemning, og næsten alle gennemførte løbet. Fåborg Orienteringsklub havde lavet et stort forarbejde med at låne over 200 O-løbsbrikker i de fynske og midtjydske klubber. Dermed fik vi en mere nøjagtig og hurtigere beregning, og vi 4

5 afvikler det derved på samme måde, som man gør ved de store løb. Vi var spændte på om alle brikker kom retur, men det gik fint (prisen er 400 kr. pr. brik). Stor tak til Fåborg Orienteringsklub og de ca. 20 hjælpere, som lagde poster ud. Minihåndbold Fredag i uge 14 blev der afholdt minihåndboldstævne i Gudmehallerne. Der var 4 skoler repræsenteret, med ca. 80 elever. Der blev spillet kampe hele dagen, og ungerne morede sig meget. I alt blev der spillet 70 kampe på 3 baner. Kampene blev dømt af elever fra 8. og 9. klasse fra Gudme og Sct. Michaels Skole, hvilket de gjorde meget fint og til stor tilfredshed fra lærernes side. En herlig dag med masser af aktivitet. Lærervolley Lærervolley i V. Skerninge blev et godt stævne især på grund af stor hjælp fra lokale kræfter. Fredag i uge 43 blev der afholdt lærervolleystævne i V.Skerningehallen. Der var deltagelse fra ca. 12 hold fra flere skoler på Fyn. Der var i alt 90 deltagere, der fik 7 kampe hver. Efter kampene havde halpersonalet sammensat en menu, der kunne erhverves for 50 kr. Alt foregik godt og i en dejlig, behagelig stemning, som det altid gør. Kidsvolley/Teenvolley Der har rundt omkring på Fyn været afholdt rigtig mange kids og teenvolleystævner. Vores meget gode samarbejde med Dansk Volley Forbund har gjort det muligt at få over 20 stævner afviklet i 2009, hvilket er super flot. Vi er meget glade for samarbejdet, som også fortsætter næste år. Fredag d. 16/1-09 blev der afholdt kidsvolleystævne i Skåruphallen. Der var 8 skoler repræsenteret med næsten120 elever, så der var fyldt godt op i hallen. Det var en dag, hvor der var fuld smæk på. Eleverne fik spillet mange kampe og udtrykte efter stævnet, at det havde været fedt. Kidsvolleystævnet på Rantzausminde skole forløb igen godt. Højt aktivitetsniveau, glade og ansvarlige elever (som selvfølgelig selv dømmer) og masser af spil. Volleyball Året bød på en masse fornøjelig volleyball. Der har været afviklet 5 indledende stævner geografisk jævnt fordelt rundt omkring på Fyn, og alle steder er der meldt tilbage om gode og hyggelige stævner. De lokale arrangører har med stor flid sammensat gode stævner og har desuden også været ude hos deres respektive naboskoler og erhverve deltagende skoler. Det betyder, at mange elever og skoler har deltaget, og det gav et godt Kredsfinalestævne, som blev afholdt i Odense idrætshal i februar måned. 5

6 Dansetræf for 4. klasser I 2009 blev der for første gang afholdt 2 dansetræf. Som i de sidste par år afholdt vi dansetræf i Ullerslev, men vi havde på opfordring af skoler fra Odense valgt også at afholde dansetræf i FKShallerne nær Højmeskolen. At vi afholdt træffet 2 steder betød, at der kun var 65 elever i Ullerslev. Til gengæld var der 160 elever i Odense så samlet set har flere fået glæde af at blive undervist af de dygtige instruktører fra OASK Odense Amatør Sportsdanser Klub. Vi havde i år valgt at tage et lille gebyr på 10 kr. pr. deltager for at dække en lille del af den udgift, der går til aflønning af instruktører. De to dansedage bød som sædvanlig på et varieret dansetilbud fra showdance og hip-hop til vals, hvor piger og drenge skulle danse som par. Det var lidt farligt, men eleverne var gode til at engagere sig, da først den værste generthed havde lagt sig, og begge dage var en rigtig god oplevelse for de deltagende 4. klasser. 3 timers koncentreret fysisk aktivitet gjorde, at der var træthed at spore til slut, men den var som blæst væk, da instruktørerne stillede op til Vild med Dans og gav en lille opvisning i, hvordan dansen ser ud, når man har trænet i rigtig mange år. Det var en god afslutning på en rigtig god dag. Floorball Floorball blev igen afholdt på Lundby skole, ligesom Hømarksskolen med vanlig succes arrangerede Stjernetræf for 10. Og legedag for 3. klasse. 7-badminton 7-badminton blev igen afviklet i Ørbæk. Interessen har desværre været vigende, men vi håber i samarbejde med DGI at få flere på banerne. Langbold Langbold blev atter afviklet med lokale skolers 7. klasser som deltagere og Rantzausminde skoles 8. klasser som dommere. Generelt er det en praktisk og pædagogisk succes, når ældre elever deltager som dommere og officials i diverse stævner. Fodbold Fodbold blev igen afviklet med stor hjælp fra Sct. Hans skole. I år var vi igen tilsmilet af vejrguderne, og de mange kampe blev spillet i højt solskinsvejr. Skole-rugby For første gang havde vi Skole-rugby på programmet. Rugby er en ideel skolesport, da alle kropstyper har en opgave i en rugbykamp. Drenge og piger spiller sammen. Hele klasser deltog i alle tiders rugby-dag, hvor der blev spillet efter simple regler, så alle kunne være med. I alt deltog 72 elever fra 5. klasse i træffet, som vi helt sikkert gentager i Rundbold Rundboldstævnet på Sanderumskolen er et stævne, der er oprettet via idrætsnetværket i Odense. Stævnet blev i år afviklet for 4. gang. Der var som sædvanlig styr på arrangementet og en god stemning blandt eleverne, der slog og løb alt, hvad de havde lært. Skole-triatlon i Odense og Svendborg I Odense var der fornemt besøg, da Rasmus Henning mødte op til præmieoverrækkelse. Odense Triatlon Klub var som sædvanlig arrangør af stævnet, der forløb flot. I år havde Odense Triatlon 6

7 Klub sørget for elektronisk tidtagning, hvilket betød en mere præcis tid for eleverne. Alle elever skulle svømme 100m, cykle 10 km og løbe 2km. Da eleverne kom trætte i mål, var der frugt og en sund bolle til alle. Vi er meget glade for dette samarbejde, som desværre ikke fortsætter i 2010, da klubben ikke på nuværende tidspunkt har mandskab til at klare opgaven. Vi har heldigvis en aftale om, at de er med igen, så snart kræfter melder sig igen. Tak for et rigtig godt samarbejde i mange år. Skolerne på Langeland På Langeland har skolerne en mangeårig tradition for afvikling af lokale stævner i O-løb, atletik, kidsvolley m.m.. I år blev stævnerne for anden gang opslået på DS-Fyns hjemmeside. På trods af kommunens lidenhed er der rigtig god gang i skoleidrætten på øen. Gymnastiktræf Igen i år har der været Gymnastiktræf i Ebberup. Efter lidt misforståelser omkring tilmeldinger, endte vi alligevel med at have ca. 90 glade børn, der fik en rigtig god dag og en super oplevelse ind i spring- og rytmegymnastikkens verden. Håndbold Der blev i 2009 afholdt ikke mindre end 5 håndboldstævner fra årgang. I Højby blev afholdt et årgangsstævne med hele 28 hold tilmeldte, de havde en super dag med et travlt program. Ved de store elever udvidede vi antallet af indledende stævner til 3, så der både blev afholdt stævne i Tommerup, Agedrup og som noget nyt i Ullerslev. Alle tre indledende stævner gik rigtig godt og blev styret med hård hånd af vores dygtige arrangører på de tre skoler. Agedrup sluttede i uge 10 af med igen at arrangere finalestævnet, hvor vinderne af de indledende stævner spillede om at komme med til DM. Alt i alt har 2009 været et rigtig fint skolehåndboldår med hele 56 tilmeldte hold. Atletik Stævnet i Svendborg blev som sædvanlig afviklet med hjælp fra gamle atletikeksperter. Stævnet havde deltagelse af elever fra både og klasse. Anderledes gik det med stævnet i Odense, som helt blev aflyst på grund for få tilmeldinger. Vi håber selvfølgelig, at der er flere tilmeldinger næste år igen. Skolernes Motionsdag Der blev i år lavet et inspirationshæfte i forbindelse med Skolernes Motionsdag. Alle skoler kunne byde ind med ideer og inspiration til hæftets indhold. Det blev et flot hæfte, som skolerne kan gøre brug af hele skoleåret. 7

8 Vi skulle ikke tælle op i år så det nøjagtige tal på, hvor mange skoler/elever, der deltog, vides ikke, men mon ikke alle skoler på Fyn var med? Tennis i skolen Et fleksibelt tilbud om leg og træning i skolen. Målgruppen er ca kl. og idrætslærere på alle klassetrin. Eleverne vil blive leget igennem tennisopvarmning, ketcher-greb, slagøvelser, tennis småspil og kampspil. Lærerne vil få at se, hvordan tennis kan organiseres med mange spillere på banerne og samtidigt få tennisøvelser og lege med, så tennisforløbet kan vare de næste 3 uger. Arrangementet kan afholdes i hal eller på tennisbaner og mindst som dobbeltlektion og gerne mere efter aftale. Tilbuddet er rettet til de skoler, hvor der i området er en tennisklub. Klubben vil efterfølgende fortælle om muligheden for at dyrke tennis i lokalområdet Badminton i skolen Du kender overvejelserne omkring planlægningen af et badmintonforløb i idrætstimerne, for mange børn i forhold til baner og ødelagt udstyr gør forløbet nærmest umuligt. Skæve ketsjere, sprængte strenge og bolde, der er slået til plukfisk, og tanken om børn til fem baner kan tage pusten fra selv den mest ihærdige. DGI vil gerne gøre op med dette og giver derfor igennem arrangementet Badminton i Folkeskolen en hjælpende hånd med inspiration til dig og udstyr til børnene. Gymnastikkaravanen Er et tilbud om at få besøg af en eller flere instruktører fra DGI, der medbringer en bil med masser af bløde redskaber og tilrettelægger en gymnastikdag for eleverne. Der arrangeres efter aftale lektioner for forskellige alderstrin ligesom der kan laves aftaler med den lokale SFO. Svendborg Skoleidrætsudvalg I år har Svendborg kommunale skoleidrætsudvalg afholdt lokalt legepatruljekursus samt afviklet lærerkursus i Flagfootball. I 2009 var der et enkelt nyt tiltag lokalt i Svendborg. Ud over det sædvanlige atletikstævne, så forsøgte vi med et atletikmærkestævne, hvor 6. klasser med lærer kunne stille op på Høje Bøge, hvor diverse dommere, tidtagere mv. stod klar til notere resultater for eleverne i diverse discipliner. Alle elever i klassen fik dermed mulighed for, på et rigtigt atletikstadion, at måle sig selv i disciplinerne: 80 m løb, 800 m løb, boldkast, højdespring, længdespring og kuglestød. 7 klasser deltog, og med de indhentede evalueringer taget i betragtning, så udbyder vi aktiviteten igen næste år, hvor vi regner med også at have spydkast på programmet. I den kommende sæson arbejdes på et samarbejde med den lokale American Football klub om at arrangere Svendborgmesterskaber i Flagfootball. Der er desværre stadig mange skoler, som ikke er repræsenteret ved de 2 årlige møder i Svendborg Skoleidrætsudvalg, men vi arbejder på sagen. 8

9 Odense Skoleidrætsudvalg Vi fik i år stor opbakning fra Odense kommune, da vi fik lov til at arrangere en konference for alle idrætslærere, SFO- personale og skoleledere i Odense Kommune. Der blev arbejdet hårdt i foråret for at få planlagt dagen, der kom til at se således ud: Skolen i bevægelse bevægelse i skolen Kroppen taler med og det er humoristisk skuespilleren Brian Hansen viste typer og indfald fra hverdagen, som vi kunne grine af. Kroppen sladrer om os, også når vi ikke ved det. Markedsplads, hvor Dansk Skoleidræt, Sanderumskolen, UCL, SundSkoleNettet, Ballerup Kommune, Årup Skole, Hopla og Tress var for at fortælle om deres ideer og materialer. Indlæg fra Institut for idræt og biomekanik ved Lars Bo Andersen. Per Kølle fra Ballerup Kommune Samarbejde på tværs af skoler i lokalområdet. Her blev deltagerne placeret i distrikter, hvor de skulle planlægge aktiviteter skolerne imellem. Et af målene med konferencen var at udbrede kendskabet til skoleidrætsnetværket, hvilket lykkedes da 32 ud af 40 skoler var repræsenteret. Nu håber vi, at arbejdet mellem de odenseanske skoler har båret frugt, så vi ser flere til vores to årlige netværksmøder. Heldigvis har vi stadig kommunen med som en meget vigtig medspiller, hvilket betyder, at der i 2010 er lagt op til endnu et spændende arrangement for idrætslærerne og SFO- personale på skolerne i Odense. I alt deltog 84 i konferencen. I forbindelse med Get Moving kampagnen blev der afholdt kursus i alternativ boldspil for overbygningen. Et meget spændende kursus hvor vi blev præsenteret for mange nye og sjove spil for de ældste. Desværre var der kun 20 lærere, der havde tilmeldt sig kurset. Vores næste netværksmøde, der er d. 22. marts 2010, er der bl.a. dans på programmet. Dansk Skoleidræt landsorganisationen Med Steen Hjort, som generalsekretær i Dansk Skoleidræt, er der blevet taget hul på struktur og branding af skoleidrætten, hvilket har været meget spændende for os alle. Det giver os mulighed for at tænke på, hvad skoleidrætten kan bruges til, men også hvad andre kan bruge skoleidrætten til. At skoleidrætten tages op til debat, er med til at udvikle og sætte fokus på hvilke områder, der skal satses på. Af praktiske gøremål har der været flere aktiviteter/projekter i gang: kl : ni forskellige øvelser på 9 min. En sjov happening skolerne kunne deltage i. Opvarmning til skolernes motionsdag. I forbindelse med Skolernes Motionsdag blev der i år udarbejdet et idékatalog med 20 gode forslag til aktiviteter af forskellig art, som kan bruges i undervisningen. Pigezonen skal give nudanske piger mulighed for at dyrke idræt lige efter skoletid samt give pigerne et socialt netværk. Sæt Skolen i Bevægelse sætter fokus på, at bevægelse ikke behøver at være forbeholdt idrætstimerne. Materialet kan købes i butikken. OrienteringsPatruljen. Få besøg af OrienteringsPatruljen til en aktivitetsdag på skolen, hvor instruktører laver en masse spændende orienteringsaktiviteter med børn og idrætslærere. 9

10 Atletik under tag er et indendørs trænings- og stævnekoncept målrettet folkeskolens mellemtrin. Legepatruljen har i 2009 igen været en succes. Der har nu været rigtig mange elever og lærere gennem skoleidrættens Legepatruljekursus, og i 2009 blev der afholdt to legeevents for skolernes legepatruljer. En succes der i 2010 er planlagt tre steder i landet d. 10., 11. og 12. maj. Dette er kun et udpluk af, hvad der sker i Dansk Skoleidræt. På hjemmesiden skoleidraet.dk kan I altid finde dagens nyhed, og selvfølgelig også følge med i alt, hvad der sker omkring skoleidrætten. Ligeledes kan der på siden bestilles og købes undervisningsmaterialer m.m. Afslutning Til slut vil jeg takke alle de hjælpere, vi har. Lærere, pensionerede lærere, skoler, efterskoler, kommuner, foreninger, organisationerne DGI og DIF, og andre der frivilligt har hjulpet til. Tak til kontoret i Nyborg, der altid er klar med hjælp, hvis vi har brug for det. Desuden en stor tak til Kulturregion Fyn for økonomisk støtte efter amtet blev nedlagt. Tak for et godt samarbejde til Pernille Thomsen, som har været med i bestyrelsen i mange år. Du har været en meget stabil arbejdskraft. Vi håber fortsat på at kunne gøre gavn af din hjælp og viden, når der skal være stævne eller arrangement på din skole. Til allersidst en stor tak til bestyrelsen, som dagligt yder et stort stykke arbejde. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Jeg er sikker på, at vi sammen kan styrke arbejdet med og omkring idrætten på de fynske skoler. 10

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg DANSK SKOLEIDRÆT, FYN Formandsberetning år 2010 v/randi Fechtenburg I 2010 har over 8000 fynske skoleelever været med til mange forskellige oplevelser gennem skoleidrætten. Rundt omkring på skolerne på

Læs mere

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND 2014 er for mange elever, lærere, pædagoger, skoleledere og skoleafdelinger lig med ÅR 0. Skolereformen har vendt op og ned på rigtig mange vaner og traditioner

Læs mere

Kære idrætslærer og klasselærer

Kære idrætslærer og klasselærer Sommerbrev fra Dansk Skoleidræt Østjylland: Kære idrætslærer og klasselærer Dansk Skoleidræt Østjylland har mange gode tilbud til netop dig, dine kollegaer og skolens elever. I dette sommerbrev finder

Læs mere

Formandens beretning marts 2014 marts 2015

Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Formandens beretning marts 2014 marts 2015 Dansk Skoleidræt, Nordjylland Indledning Den nye skolereform/ arbejdstid har givet store udfordringer for vores kreds, men generelt er vi kommet styrket ud af

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV

Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV Sommerferieaktiviteter 2013 i Odense S og SV GRATIS AT DELTAGE! Foreninger, klubber og ungdomsskolen arrangerer forskellige gratis aktiviteter for børn og unge. På disse sider kan du læse, hvilke aktiviteter

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015

ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet. Børn & Unge Konference 2015 Børn & Unge Konference 2015 ÅRETS TEMA: Barnet, glæden og fællesskabet Torsdag den 5. november 2015 fra kl. 9.00-16.30 Hammel Idrætscenter, Thorsvej 2-6, 8450 Hammel 1 På konferencen giver vi et bud på,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen www.skoleidraet.dk/nordjylland www.skoleidraet.dk/n KURSER Idrætslærerens halve dag Tirsdag den 25.marts 204 kl. 3.00-8.00 i Støvring 8.5 Repræsentantskabsmøde i, Nordjylland i Støvringhallen Vælg to af

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00 Sommerferie- aktiviteter 2011 Som noget nyt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune sommerferieaktiviteter for alle børn i skolealderen. Alle børn i kommunens folke- og privatskoler kan tilmelde sig aktiviteterne.

Læs mere

GYMNASTIK. I sommerferien: Fodboldskoler for børn 6 15 år. Håndboldskoler for børn 8 15 år. Tennisferielejr og tennisskole for børn 10 16 år

GYMNASTIK. I sommerferien: Fodboldskoler for børn 6 15 år. Håndboldskoler for børn 8 15 år. Tennisferielejr og tennisskole for børn 10 16 år Flere SKOLE- og LEJRTILBUD fra DGI Vestjylland I sommerferien: Fodboldskoler for børn 6 15 år Håndboldskoler for børn 8 15 år Tennisferielejr og tennisskole for børn 10 16 år Ferielejr for ældre Tilmelding

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Super ferieoplevelser for børn og unge

Super ferieoplevelser for børn og unge ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/THOMAS NELLEMANN Super ferieoplevelser for børn og unge Hej gymnast! Så er årets ferieoplevelser med gymnastik klar til dig. På skoler og lejre kan du møde nye venner og få fede

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 . HGU - badminton for turneringsspillere (Senior og ungdom) og motionister. Velkommen I badminton afdelingen forsøger vi at skabe plads til så mange som muligt. Alle timer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast

DM i Skolevolleyball 2015. Den 9.-11. marts i Ikast DM i Skolevolleyball 2015 Den 9.-11. marts i Ikast VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolevolleyball i Ikast.

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1 Indhold Introduktion... 3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning

Læs mere

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. HVAD ER DGI? Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - også kaldet DGI. DGI er en folkelig organisation, der har sine rødder i lokalforeningerne, som er det bærende fundament. DGI har ca. 1.3 mill. medlemmer,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013.

Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Årsplan for Idræt, kost og ernæring for 1. klasse 2012/2013. Emne Aktiviteter Delmål for idræt efter 2. klasse på Interskolen Lege (3 uger) (4 uger) Løb (2 uger) Gymnastik (6 uger) Gamle lege: Eleverne

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

SÆSONPROGRAM 2012-2013

SÆSONPROGRAM 2012-2013 SÆSONPROGRAM 2012-2013 Pr. den 27. juni 2012 2 UNGDOM Badmintondag for nystartede U9-U13 fastsættes lokalt ved sæsonstart Område Bemærkninger Tovholder lokalt Odense DHBK - Primo november 2012 Ultimo januar

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Sekretær Henning Riber Håndbold Susanne Skjold Petersen Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Tennis Flemming Jepsen Billard Edgar

Læs mere

Læseplan for idræt. Helsinge Realskole. Barnets verden er bevægelse og handling - i en sådan grad, at man kan sige, at barnet tænker med kroppen.

Læseplan for idræt. Helsinge Realskole. Barnets verden er bevægelse og handling - i en sådan grad, at man kan sige, at barnet tænker med kroppen. Læseplan for idræt o. - 10. klasse Helsinge Realskole Barnets verden er bevægelse og handling - i en sådan grad, at man kan sige, at barnet tænker med kroppen. Keld Fredens, hjerneforsker Idræt på Helsinge

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Nyborg d. 2. september 2013 Journ.nr. 13-156u/lj Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Skole/SFO Årupskolen Adresse Møllebakken 31 5560 Aarup Skolesportsleder Hver skole har en skolesportsleder (en lærer/sfo-pædagog),

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

DM i volleyball 2013 for efterskoler

DM i volleyball 2013 for efterskoler M i volleyball 2013 for efterskoler Torsdag d. 30. maj 2013 Info, puljer og kampplan M i volleyball 2013 renge Pulje låkilde Sydvestjyl. jurslands I alt Sæt/point/plac låkilde jurslands Pulje Gørlev erns

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Kernefortællingen Sunde børn bevæger skolen! - Derfor har Dansk Skoleidræt og TrygFonden skabt en samlet indsats for sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Badminton... på skoleskemaet

Badminton... på skoleskemaet Badminton... På badmintonlinien kan du: deltage i stævner og talenttræning deltage i den lokale badmintonklubs træning og holdturnering uddanne sig som badmintontræner være træner i den lokale badmintonklub

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere