Børnefedme. -Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen. Foråret 2013 Medicin / Medis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnefedme. -Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen. Foråret 2013 Medicin / Medis"

Transkript

1 Børnefedme -Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen Foråret 2013 Medicin / Medis

2 Titel: Børnefedme Forebyggelse og afhjælpning i folkeskolen Tema: Fedme Projektperiode: Projektgruppe: 2 Deltagere: Anton Mashanov Viktorovich Hagir Al-Saoodi Henrik Holmgaard Laila Brøns Dixen Oleh Dorosh Nishtiman Khani Sofie Louise Hjorth Boye Susanne Finnerup Vejleder: Carla Smink Antal ord: Bilagsantal: 3 Afsluttet den: 31. maj 2013 Abstract: Obesity is an increasing problem that is rapidly escalating. Health organizations are recognizing this development as an obesity epidemic. A rising incidence of obesity is to be seen amongst adults as well as children. Different studies suggest that main responsibility for preventing child overweight lies with the parents, although the school also plays an important part. The central objective of this project is to examine the opportunities and limits that elementary schools have concerning prevention and treatment of childhood obesity. In order to acquire an insight in the Danish elementary schools limits and opportunities we have searched the Internet as well as conducted two interviews. The main focus has been education, exercising and nutrition as possible areas of action. In this project the description of theories and analyses of interviews end with the discussion through which it can be concluded that the schools actions to promote the pupils health also has an indirect preventing and treating effect of obesity. Side 2 af 75

3 Forord Denne rapport er udarbejdet af projektgruppe 2, bestående af otte bachelorstuderende på Medicin og Medicin med Industriel Specialisering ved Aalborg Universitet, i forbindelse med folkesundhedsprojektet på 2. semester. Det overordnede tema er fedme, og vi har i projektgruppen valgt at fokusere på fedme hos børn. Rapporten omhandler udvalgte faktorer, som folkeskolerne har mulighed for at anvende i forebyggende og afhjælpende indsats i forbindelse med fedme hos børn. Vores målgruppe er personer, som har interesse i forebyggelse og afhjælpning af fedme hos danske folkeskoleelever. Igennem rapporten vil kilder være markeret som et tal imellem to parenteser, eksempelvis (3), som vil være placeret i forbindelse med sætningen, hvori kilden har været benyttet. Figurer og tabeller vil være nummereret efter placering i rapporten i forhold til det emne de er placeret under. I denne rapport har vi i projektgruppen valgt at benytte Aalborg-modellen, som er en model for problembaseret læring. Den har vi benyttet som et redskab til at skabe struktur i vores rapport. Vi vil gerne sige tak til skoleledere Birgit Nielsen og Henrik Bilgrau, for at have taget sig tid til at bidrage til vores projekt, ved at deltage i vores interview. Side 3 af 75

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definitioner Problemanalyse Overvægt og fedme definitorisk Epidemiologi på verdensplan Epidemiologi på nationalt plan Overvægt blandt danske børn Danske børns kostvaner Danske børns fysiske aktiviteter Problemafgrænsning Problemformulering Teori Metoder til litteratursøgning Undervisning Lovgivning og anbefalinger Hjemkundskab: Idrætsundervisning Motion og bevægelse Bevægelse i skolen Frikvarter Kost Interview analyse Indledning og formål: Design og dataindsamlingsmetode: Side 4 af 75

5 6.3 Studiepopulation: Præsentation af Gug Skole: Analyse af interview: Sammenfatning af interviewets vigtigste pointer: Præsentation af Ferslev Skole: Analyse af interview: Sammenfatning af interview på Ferslev Skole Diskussion Undervisning: Hjemkundskab - Stemmer teori og praksis overens? Idræt - Svendborgprojektet og Birgit Nielsen Bevægelse integreret i undervisningen Motion og bevægelse Kost Fedme - skolernes ansvar? Sammenfatning af diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag 1 - Fedmeforebyggelsesinitiativer i Danmark Bilag 2 - Interview med viseskoleleder på Gug Skole Bilag 3 - Interview med skoleleder på Ferslev Skole Side 5 af 75

6 1. Indledning Fedme er i dag et stigende problem, ikke bare internationalt, men også på nationalt plan. Erfaringer viser, at en stor del af dem, der har vægtproblemer i barndommen, tager problemerne med ind i voksenlivet, med tilhørende alvorlige konsekvenser for deres helbred (1, s. 9). Vores tese er, at jo tidligere der sættes ind med forebyggelse, desto større er chancen for at forhindre udvikling af vægtproblemer. Eftersom børn tilbringer en stor del af deres dag i skolen, har vi valgt at se på folkeskolens muligheder i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning af fedme hos eleverne. Endvidere har de mulighed for at udøve indflydelse både tidligt i livet, og over en lang årrække. Praktisk har vi taget udgangspunkt i to skoler i Aalborg kommune, Gug Skole og Ferslev Skole, og brugt erfaringer herfra som basis for vores projekt. Side 6 af 75

7 2. Definitioner Folkeskole: Kommunale folkeskoler i Danmark Børn og unge: 6 16 år Indskolingen: klasse Mellemtrinnet: klasse Udskoling/overbygning: klasse Sund kost: Ernæringsrigtig kost Motion: Fysisk aktivitet Bevægelse: Vi bruger ordet bevægelse som et bredt begreb, der indebærer aktiviteter, som får eleverne til at bevæge kroppen, hvor der ikke er et krav til intensitet. Vi: Projektgruppen 3. Problemanalyse 3.1 Overvægt og fedme definitorisk For at en analyse af overvægt og fedme skal give mening, og kunne sættes i en sammenlignelig kontekst, er det nødvendigt først at klarlægge hvordan, og hvorfor disse begreber defineres. På grund af de helbredsmæssige risici (2, s. 261), der følger med graden af overvægt hos individet, er det formålstjenligt at inddele vægtklasser efter deres risikogruppe. Derfor har man opereret med forskellige målinger til bestemmelse af folks grad af overvægt. Det er muligt at foretage CT-scanning, MR-scanning og DXA-scanning (3), hvorudfra der ret nøjagtigt kan estimeres et individs sundhedsrisiko. Det er også en mulighed at foretage en impedansmåling (4, s. 8), hvor der sendes lav vekselstrøm gennem kroppen, og måles en fedtprocent ud fra modstanden i kroppen. Denne metode siger imidlertid intet om fordelingen og placeringen af fedtdepoterne. Fælles for disse muligheder er, at de er bekostelige at foretage (3), og derfor ikke hensigtsmæssige til vurdering af en hel population. Følgende tre metoder anvendes ofte (5, s. 17): Side 7 af 75

8 1. 2. ( ) 3. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Fordele ved disse typer metoder, er det helt centrale faktum, at der kun skal bruges højde og vægt for at anvende dem. Ulempen ved dem er, at de ingen information giver om kroppens fordeling af muskelmasse og fedt. Eksempelvis er intraabdominale fedtdepoter skadelige, hvorimod der opleves gavnlige virkninger af depoter på bagdel og lår (2, s. 261). Af denne årsag opereres også ofte med en talje-hofte-ratio: Talje-hofte-ratio Det giver en bedre indikation om specifik abdominal fedme. Det er almindeligt at angive en taljehofte-ratio >1,0 hos mænd og >0,8 hos kvinder som abdominal fedme (6). Alligevel er der en generelt stigende international konsensus om at bruge BMI til sammenligning af vægtniveauer på tværs af aldersgrupper, køn, etnicitet og populationer (7). Tabel 3.1: World Health Organisation s (WHO) klassifikation af vægt i henhold til BMI hos voksne (2) På tabel 3.1 kan ses klassifikationer af overvægt og fedme på basis af BMI, samt underinddelinger af decideret fedme, og en vurdering af klassernes helbredsrisiko. Disse klassifikationer anvendes for voksne, som et udtryk for, hvor stor risiko deres vægt udgør for helbredet. Det er imidlertid et problem at anvende hos børn, da der er betydelige køns- og aldersvariationer forbundet med BMI- Side 8 af 75

9 målinger. Blandt andet er gennemsnitlig pubertetsstart og væksthastighed samt fedtakkumulationshastighed varierende fra individ til individ (7). International Obesity Taskforce (IOTF) og WHO er enige om, at BMI også skal anvendes ved bestemmelse af overvægt og fedme hos børn (5, s. 18). En ny definition udarbejdet i WHO regi, der tager udgangspunkt i grænseværdierne for voksne, er blevet udviklet til bestemmelse af BMI hos børn (5, s. 18, 8). I denne defineres overvægt som det percentil, der overstiger BMI 25, og fedme som det percentil der overstiger BMI 30, sammenlignet med et 18 årigt individ af samme køn (5, s. 18). I Danmark er der indtil for nylig anvendt data indsamlet i Danmark i 70 erne (7), og i den danske model defineres overvægt og fedme som henholdsvis 90- og 99-percentilerne (9, s. 6). Adskillige lande har som Danmark udarbejdet deres egne kurver, ud fra nationale tal med forskellige grænseværdier (7). Dette resulterer i, at sammenligning mellem forskellige lande besværliggøres. WHO s BMI referencemateriale (10,11) anbefales derfor til artikler og internationale sammenligninger. WHO s kurve opererer med 85- og 97-percentilerne som henholdsvis overvægt og fedme. 3.2 Epidemiologi på verdensplan På globalt plan ses der en voksende tendens til overvægt og fedme. Dette ses blandt andet i WHO s rapport Obesity: preventing and managing the global epidemic, hvor der står: Evidence is now emerging to suggest that the prevalence of overweight and obesity is increasing worldwide at an alarming rate. Both developed and developing countries are affected. Moreover, as the problem appears to be increasing rapidly in children as well as in adults, the true health consequences may only become fully apparent in the future (12, s.16) Denne kumulation i fedmeforekomster har i de senere år tiltaget i en sådan grad, at WHO siden 1995 har omtalt situationen som en fedmeepidemi, på grund af det konstant stigende antal af mennesker, som bliver fede verden over (13). En epidemi siges at opstå, når en smitsom sygdom breder sig med en bestemt hastighed i en befolkningsgruppe indenfor et bestemt tidsrum. Derfor er betegnelsen fedmeepidemi blot en tilnærmelse, da fedme ikke er en smitsom sygdom (14). Der- Side 9 af 75

10 imod kan fedme betegnes som et fænomen, der kan sprede sig eksempelvis, som konsekvens af samfunds- og livsstilsmæssige forhold, som udbreder sig fra et samfundslag til andre og i en vis grad også fra individ til individ, blandt andet genetisk (15). WHO har valgt at kalde den globale fedmeepidemi for globesity, som er en sammentrækning af global og obesity (13). På verdensplan er procentdelen af fede næsten fordoblet fra 1980 til Ifølge WHO var der i ,4 milliarder overvægtige voksne mennesker (16). Derudaf kan omkring 200 millioner mænd og 300 millioner kvinder klassificeres som fede (BMI > 30). Samtidig oplyser WHO, at 10 % af mænd og 14 % af kvinder med en alder på 20 år, på verdensplan er fede, sammenlignet med data fra 1980, hvor 5 % mænd og 8 % kvinder var kategoriseret fede (17). I takt med, at en befolkningsgruppes vægt forøges, vil gruppens BMI-målinger følge med, hvorved middel BMI stiger. Derfor kan middel BMI for de enkelte lande, bruges som et mål for andelen af overvægtige og fede i befolkningen. Nedenstående billede viser, hvordan gennemsnits BMI i de forskellige lande har ændret sig fra 1980 til Billedet viser, at for de fleste lande er gennemsnits BMI steget over denne årrække, ved at farverne for de fleste lande er gået imod en mørkere nuance. Side 10 af 75

11 Figur 3.2: Udviklingen af mean body mass index fra 1980 til Kilde: (18) Forekomsten af overvægt og fedme er højest i den amerikanske region 1 med 62 % overvægtige og 26 % fede, hvorimod den er lavest i Sydøstasien, hvor 14 % er overvægtige og 3 % er fede (17). Nedenstående søjlediagram viser den globale udvikling i overvægt fra På grafens y- akse er alle lande, hvorfra WHO har fundet data, repræsenteret med en søjle, og på x-aksen vises det respektive lands gennemsnits BMI. I første diagram fra 1980 ses en større tendens til at være undervægtig (BMI<18,5) end overvægtig (BMI>25). Men allerede i 1990 ses et fald i antallet af lande med middel BMI i klasserne undervægtig og normalvægtig, hvor en større procentdel er overvægtig. Fra 1980 til 1990 kom der en ny klasse af overvægt på verdenskortet. Nauru var gået fra et gennemsnits BMI på 28,1 i 1980 til 30,4 i 1990, og blev dermed det første land i verden med et gennemsnits BMI over 30 (18). 1 Inkluderer Nordamerika og Sydamerika Side 11 af 75

12 Figur 3.3: Udviklingen af Danmarks mean body mass index fra 1980 til 2008 i forhold til resten af verden. Kilde: (18) Hvor der i 1980 og i 1990 stadig var over halvdelen af landene, der havde et gennemsnits BMI, der kunne klassificeres som undervægtig eller normalvægtig, var dette faldet til under halvdelen af landene i verden. Side 12 af 75

13 3.3 Epidemiologi på nationalt plan Udviklingen af overvægt og fedme på nationalt plan følger den globale udvikling. USA er førende blandt OECD-landene (Organisation for Economic Co-operation and Development) på forekomsten af overvægtige og fede, med en samlet procentdel på 69,2 % af populationen med en alder over 15 år. Sammenlignes de amerikanske total procenter fra nedenstående tabel med de angivne 46,7 % hos den danske population med en alder over 15 år, ses det, at den danske fedmeepidemi endnu ikke har nået USA s højder. Tabel 3.1: Overweight and obesity aged 15 and above. Tallene i tabel 3.1 er angivet i procent af landets samlede befolkning. Kilde: (19) Side 13 af 75

14 Sammenlignes den danske befolkning med deres europæiske naboer i tabel 3.1, ligger danskerne ikke med de højeste fedmeprocentsatser. Mange af vores naboer blandt andet Finland (59,2 %), Tyskland (51,4 %), Sverige (46,9 %) og Storbritannien (62,8 %) har alle en højere total procentdel af populationen med overvægt og fedme end Danmark. Nedenfor viser figur 3.4, at der har været en fortsat stigning siden år 2000 i populationen i antallet af voksne med fedme, og at den danske befolkning holder trit med den globale stigning i overvægt og fedme. Y-aksen er fedmeprocenten i population, mens x-aksen er forkortelse af landene. Dermed kan det aflæses af den dansk fedmeprocent af population ligger på cirka 13 %. Figur 3.4: Increasing obesity rates among the adult population. Viser procentdelen af befolkningen i lande med et BMI på 30. Kilde: (19) Danmark indgår i fedmestatistikker og undersøgelser, som på nationalt plan blandt andet er udarbejdet af Instituttet for Folkesundhed. En af statistikkerne viser, at en større andel af befolkningen er blevet svært overvægtig siden Figur 3.5 viser for henholdsvis mænd og kvinder, hvordan udviklingen har været stigende inden for forskellige aldersgrupper fra Her kan det aflæses, at den største stigning er sket hos den yngre del af befolkning, samt hos kvinder i aldersgruppen år. En anden undersøgelse, fra samme institut er eksempelvis Folkesundhedsrapporten fra 2007 (20). Rapporten benævner den tilsvarende udvikling fra 1987, men sætter derudover fokus på det mål, EU har udarbejdet om, at middellevetiden skal være længere og at denne levetid skal indeholde flere sunde leveår (20, s. 19). Side 14 af 75

15 Figur 3.5: Figuren viser udviklingen i den procentvise andel af svært overvægtige voksne danskere fra 1987 til 2005 i forskellige aldersgrupper opdelt på køn. Kilde: (21) Fedme er derfor blevet en af de største sundheds- og samfundsmæssige udfordringer i det danske samfund (22, s. 4). Ind under sundhedsmæssige problemer hører en øget udvikling af følgesygdomme, som kan medføre store konsekvenser for det enkelte individ, der bliver ramt. Disse sygdomme er blandt andet hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, problemer med bevægeapparatet og derudover findes der en række psykiske og sociale konsekvenser vedrørende fedme og overvægt, som skamfølelse, udstødelse, isolation, lavt selvværd og mobning (22, s.6). De mere samfundsøkonomiske udfordringer omhandler blandt andet de offentlige sundhedsudgifter. De samlede sundhedsudgifter udgjorde i ,7 milliarder danske kroner hvoraf det anslås at 4-8 % er gået til at forebygge og behandle fedme i Danmark (23, s. 27). I bilag 1 er der eksempler på udgifter til nogle af de forskellige fedmeforebyggende tiltag, der er blevet foretaget siden år Efter som epidemien ikke er på tilbagetog, vil det højst sandsynligt ikke være sidste gang, at projekter i disse størrelsesordner bliver sat i værk i det danske samfund (22). Der er i dagens Danmark stor fokus på fedmeepidemien både i medier, blandt politiker, fagfolk, og i de private hjem. En person som Chris Macdonald (Cand. Scient i Human Fysiologi, grundlægger af Sundhed i Balance og Strong Body Strong Mind koncepterne) har lavet flere udsendelser omkring fedme, sundhed, kost og motion på tv (24), mens politikerne har diskuteret sundhedspolitik i flere år, eksempelvis fedt- og sukkerafgifter (25). Til trods for diskussioner, undersøgelser og tiltag, er der ikke fundet en endelig kilde til bremsning af epidemiens stigende udvikling. Med tiden er de Side 15 af 75

16 indsamlede informationer blevet brugt til at belyse fedmeproblemets udbredelse i befolkning. Problemet har vist sig at være større hos nogle specifikke grupper i Danmark, specielt ses der en tendens med grundlag i socialklasserne (26, s. 22). Der er også forskel på fedmeforekomsten i Danmarks forskellige landsdele, for eksempel ses en større tendens til at blive overvægtig på landet end i byen (25). På figur 3.6 ses udviklingen af svært overvægtige (BMI over 30) fra 1987 til 2010 i forskellige landsdel af Danmark i procent. Af figuren fremgår den førnævnte stigning, derudover har Nordjylland og Sjælland en større fedmeforekomst end hovedstaden. Figur 3.6: Andel moderat eller svært overvægtige i de fem regioner fra 1987 til 2010 i procent. Kilde: (27, s. 2) Der er lavet tiltag inden for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark (22), men ingen af initiativerne har været tilstrækkelige til at gennemføre en ændring på den stigende fedme epidemi i den danske befolkning (22). 3.4 Overvægt blandt danske børn Overvægt og fedme regnes for at være en af de risikofaktorer, der har negativ sundhedsmæssig påvirkning. Tilstanden kan påvirke børns barndom, samt deres voksne liv. Børn med overvægt kan opleve fysiske som psykiske problemer (12, s. 6, 16, 26, s. 7). Blandt fysiske konsekvenser af overvægt hos børn kan nævnes følgende (5, s. 24): Risiko for udvikling af type 2-diabetes Vejrtrækningsvanskeligheder, for eksempel astma. Side 16 af 75

17 Fejlstilling af hofte- og knæled, øget risiko for knoglebrud. Hypertension og risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Leverskader Af psykiske konsekvenser af overvægt hos børn kan nævnes følgende (5, s. 24): Børnene angiver selv, at deres overvægt er grunden til drilleri og mobning. Nedsat livskvalitet Isolering og manglende selvværd kan føre til trøstespisning og fravalg af sociale arrangementer og fysiske aktiviteter. Det er af WHO i december 2009 blevet anslået, at 43 millioner børn under fem år ved udgangen 2010 ville være overvægtige på verdensplan (28, s. 6). Den stigende prævalens af overvægtige og fede børn, især i USA fremgår af de talrige rapporter verden over (29). Det er ikke kun USA der er ramt af fedmeepidemien. En dansk undersøgelse lavet af Pearson et al (30, s. 131) viser, at fedme prævalensen blandt børn også er stigende i Danmark. I Danmark foretages systematisk registrering af højde og vægt hos børn i almen praksis ved de profylaktiske børneundersøgelser, som omhandler børn i 0-5 års alderen. Fra 6-15 års alderen, måles og vejes børnene af skolesundhedstjenesten (9,31). Undersøgelsen, der bygger på data fra alle københavnske skoler, viser, at der er sket en mangedobling i forekomst af overvægt og fedme blandt drenge og piger i løbet af de sidste 50 år. I 1947 var prævalensen af overvægt blandt drenge i alderen 6-8 år 5 %, mens den blandt drenge i alderen år var 3 % mod henholdsvis 14.4 % og 13.8 % i For piger var prævalensen i % blandt 6-8-årige piger og 4 % blandt årige piger mod 21 % for begge grupper 2003 (30, s. 130). En anden undersøgelse, der bygger på data fra skoler i Odense bekræfter en stigende prævalens af overvægt i Danmark. Blandt 8-10-årige børn fra Odense, er der sket en fordobling i forekomsten af svær overvægt blandt drenge i perioden fra 1985 til 1998 og hos piger er der en stigning på 20 %. Blandt de årige er der sket en tredobling i børn med en BMI på 25 perioden fra 1972 til 1997 (32, s. 11, 33). Side 17 af 75

18 Figur 3.7: Risikofaktorer for udvikling af overvægt og fedme hos børn. Tegnet af gruppen med inspiration fra kilde: (15,26,34, s. 173, 35, s. 130) Der er mange faktorer, der kan have betydning for vægtøgning og overvægt se figur 3.7. Det kan desuden antages, at en ubalance mellem energiindtag og energiforbrug (positiv energibalance) resulterer i overvægt og fedme (32,36). Det er dog ikke så simpelt, idet årsagerne er en kompleks kombination af flere, eksempelvis biologisk betingede, udløsende faktorer (arv, køn, alder, miljø, socialt miljø, kost med mere). Mange undersøgelser påpeger, at arv og miljø samt samspil mellem disse fører til overvægt. Undersøgelse foretaget af Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics i USA, tyder på, at genetiske faktorer kan forklare 50 % til 90 % af BMI variationer (37, s. 325). En anden undersøgelse skrevet i The New England Journal of Medicin tyder på, at overvægt eller fedme, hos den ene eller begge forældre, påvirker risikoen for overvægt eller fedme hos deres afkom. I hjem med overvægtige forældre vil et barns livsstil ligner forældrenes, dermed vil der Side 18 af 75

19 være et øget risiko for at barnet vil udvikle overvægt både på grund af den genetiske disposition og familiens kost- og motionsvaner (38). Desuden, er der ifølge et studie fra Institute of Child Health London, som bygger sin undersøgelse på store langtidsstudier, en klar sammenhæng mellem høj fødselsvægt, og øger risikoen for senere at udvikle overvægt (39) Danske børns kostvaner Indtag af sukker er for 80 % af alle børns vedkommende højere end det anbefalede maksimumniveau på 10 % af energiindtaget. Over halvdelen af det kommer fra slik, kager og is. Desuden drikker, børn med overvægtige forældre, mindre vand og mere sodavand og andre sukkerholdige læskedrikke. Deres fedtindtag er også højere end det anbefalede. Forældrenes uddannelse og sociale status spiller ligeledes en rolle. En dansk undersøgelse viser, at børn af forældre med kort uddannelse og børn fra dårlige sociale kår har højere risiko for at udvikle overvægt end børn fra veluddannede og velstillede familier (39). Jo længere skoleuddannelse forældre har, jo sundere spiser deres børn (5,40). Ifølge Motions- og Ernæringsrådet får børn % af deres daglige energiindtag fra de måltider, de spiser i daginstitutioner (5, s. 29) Danske børns fysiske aktiviteter En af de vigtigste årsager til den stigende overvægt og fedme blandt børn i Danmark, er et lavere niveau af fysisk aktivitet end tidligere. Fysisk aktivitet kan defineres som al form for bevægelse udført ved muskelaktivitet. Afstand mellem hjem og skoler afgør ofte om eleverne cykler eller bliver kørt. Den form for transport de unge anvender, kan have indflydelse på udvikling af overvægt. Desuden kan den tid børnene tilbringer udendørs være en faktor i udvikling af overvægt. Børn, der er fysisk aktive sammen med deres forældre, er mere aktive end børn, der ikke er det. Endvidere kan tv, computer og stillesiddende adfærd være forbundet med manglende fysisk aktivitet hos børn, og kan have indflydelse på udvikling af overvægt (41,42). 4. Problemafgrænsning I forbindelse med ovenstående er det blevet konkluderet, at overvægt og fedme er et problem for et stigende antal danske børn. Dette problem kan afhjælpes på mange forskellige måder og fra forskellige fronter. En af disse fronter er folkeskolerne. Det danske samfund bliver mere og mere præget af sekundær socialisering. Det vil sige, at skolerne har fået tillagt en mere omfattende op- Side 19 af 75

20 dragende rolle. Heroveni tilbringer danske børn op imod en tredjedel af deres tid i skolen, og derfor har skolerne store muligheder for at påvirke børnene. Der er lavet mange undersøgelser og statistikker om fedme hos børn, der har fokus på børn i skolealderen (30,32,33,43). Derfor vil dette projekt omhandle børn i alderen 6-16 år. På grund af skolernes opdragende rolle, og den mængde tid børn tilbringer i skolen, har folkeskolen en oplagt mulighed i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning af fedme hos børn. Det er ikke alle faktorer, der spiller en rolle i forbindelse med fedme hos børn, som folkeskolen har mulighed for at påvirke. Nogle af de faktorer folkeskolen har mulighed for at påvirke, og dem som vi i gruppen har valgt at lægge vægt på er: børnenes undervisning i sund livsstil, motion og bevægelse samt kost. Ved at foretage interviews med skoleledere på to folkeskoler i Aalborg kommune, har vi, via deres erfaringer og viden, fået indikeret, at disse tre faktorer er centrale for at opnå et positivt resultat i forbindelse med børnefedme. 4.1 Problemformulering Vi er i projektgruppen nået frem til, at vi vil undersøge i hvor høj grad danske folkeskoler har mulighed for forebyggelse og afhjælpning af fedme hos skolebørn, ved at fokusere på børnenes undervisning i sund livsstil, motion og bevægelse samt kost. 5. Teori I det følgende kapitel har vi, for at kunne besvare problemformuleringen, valgt at lave et litteraturstudie. Her vil der fremgå forskellige aspekter omhandlende faktorerne; undervisning, motion og bevægelse samt kost. I Sundhedsstyrelsens publikation Politik for bevægelse i kommuner og skoler fra 2007, påpeges det, at for at vende den negative udvikling i fedme hos børn, må både det offentlige og familien tage ansvar. Det er ikke kun et forældreansvar at sørge for børnenes sundhed og velfærd, men også et ansvar for skolerne, idet børn og unge tilbringer mere og mere tid på skolerne (1, s. 9). 5.1 Metoder til litteratursøgning Vi har i dette projekt anvendt adskillelige databaser og hjemmesider som grundlag for vores litteratursøgning, heriblandt aub.aau.dk, Sundhedsstyrelsen, Pubmed, WHO, statistikbanken.dk og Side 20 af 75

21 Google. Vi har søgt på både engelske og danske ord for en bredere søgning. Disse indbefatter eksempelvis: Engelsk: obesity, global obesity, globesity, overweight, nutrition. Dansk: fedme, definition fedme, målemetoder BMI, kropsscanning, overvægt og fedme, børnefedme hos danske børn epidemi, BMI, kost, ernæring, hofte-talje-ratio. Nogle kilder er blevet brugt som inspirationslæsning, men ikke som grundlag i rapporten. Vi har i vores litteratursøgning været kritiske overfor de kilder, vi har fundet. For det første har vi undersøgt troværdigheden af udgiveren og publikationen, og derudfra vurderet om kilden var valid. Derefter har vi sorteret kilderne efter deres relevans for dette projekt. 5.2 Undervisning Lovgivning og anbefalinger Folkeskolerne er underlagt lovgivningsmæssige rammer, som er fastsat gennem samarbejde mellem flere forskellige ministerier, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Socialministeriet og Undervisningsministeriet (44). Ifølge Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af lov om folkeskolen er idræt obligatorisk på alle klassetrin fra klasse (45, 5 stk. 2a). Hvorimod det i 10. klasse er et tilvalg. I 10. klasse skal eleven vælge mindst tre fag ud af 11, hvoraf et af dem er idræt (45, 19d stk. 4). Derudover er hjemkundskab også obligatorisk, men kun på et eller flere klassetrin indenfor klasse (45, 5 stk. 2d), mens det i klasse er ét valgfag ud af 15 (45, 9 stk. 12). Endvidere er undervisning i sundhed obligatorisk for elever til og med 9.klasse (45, 7). Side 21 af 75

22 Tabel 5.1: Det vejledende timetal i folkeskolen (skoleåret 2010/11 og frem). I ovenstående tabel, kan man se fordelingen af det vejledende timetal i folkeskolen for de enkelte fag for et skoleår. Kilde: (46). Det nuværende minimumstimetal for praktiske/musiske fag, hvorunder hjemkundskab og idræt hører, bliver fordelt på en treårig periode, hvortil der er afsat 430 timer for klasse, 690 timer for 4.-6.klasse, og 325 timer for klasse. Derudover er der også et vejledende årligt antal timer, som Undervisningsministeriet anbefaler i de enkelte fag på de enkelte klassetrin fra klasse (46). Det skal bemærkes, at på trods af, at der ikke er et krav om, at skolerne skal tilbyde et timetal svarende til det vejledende timetal, skal folkeskolerne dog afsættes timer til at opfylde de målbeskrivelser, der er fastsat i Bekendtgørelsen om Fælles Mål (47,48). Udover anbefalinger til afsættelse af antal timer, der skal benyttes til idræt og hjemkundskab, er der også en række anbefalinger indenfor kostområdet. Disse anbefalinger er udarbejdet til den danske befolkning som vejledning til sunde kostvaner. Det er vigtigt, at eleverne gennem deres undervisning lærer disse udarbejdede råd at kende, så de kan opbygge kostvaner, der er ernæringsrigtige og sunde. Der er i nedenstående afsnit beskrevet to af disse vejledninger. Figur 5.1: Kostpyramiden. Kilde: (49). Side 22 af 75

23 Den ovenstående figur afspejler de officielle danske ernæringsanbefalinger, der har været formidlet af Statens husholdningsråd og senere af Forbrugerstyrelsen. Kostpyramiden er opdelt i tre lag, hvor der inden for hvert af de tre lag er en yderligere opdeling, fordi individet skal spise mere fra bunden end fra toppen af hvert lag. Dette skal forstås på den måde, at det enkelte individ eksempelvis hellere bør spise æbler og pærer frem for nødder og bær. Derudover er madpyramiden delt op i et højre og venstre spor i den nederste og midterste lag. På højre spor af pyramiden er frugter og grøntsager opdelt, sådan at det anbefales at spise mest grøntsager, og i venstre spor er de stivelsesholdige fødevare opdelt efter anbefalingerne (49). Tabel 5.2: De 8 danske kostråd. Kilde: (50) For at dække kroppens behov for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer, anbefaler fødevarestyrelsen, at befolkningen følger de 8 kostråd i tabel 5.2. Ved at følge de 8 kostråd nedsættes risikoen for overvægt og dermed livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, type 2- diabetes, og kræft. Det skal bemærkes, at kostrådene ikke er slankeråd, men råd om, hvad der skal til for et sundt liv. Hvis der spises mindre portioner, og foretages mere fysisk aktivitet end kostrådet anbefaler, opnås et sundt vægttab, som det vil være nemmere at holde, samtidig med at der opnås nogle sunde mad- og motionsvaner (51) Hjemkundskab: Formålet med hjemkundskabsundervisning, som det står i Fælles Mål udarbejdet af Undervisningsministeriet 2009 er, at eleverne skal tilegne sig kompetencer og færdigheder, de kan bruge i deres dagligdag. Side 23 af 75

24 Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i, og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet samt bæredygtighed. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati (47) Derudover skal hjemkundskab give eleverne nogle konkrete færdigheder. Eleven skal blandt andet kunne gøre rede for kroppens energibehov og de forskellige energigivende stoffers, vitaminers og mineralers ernæringsmæssige betydning. Desuden skal eleven kunne planlægge og tilberede måltider ud fra de tidligere angivne kostanbefalinger (47, s. 4). Den måde faget bliver udført på i praksis, stemmer ikke overens med Undervisningsministeriets forventninger til dette fag, ifølge Bruhn, 2012 (52). Opgaven indeholder et interview med en hjemkundskabslærer og to elever. Interviewet viste, at opfattelsen af fagets formål blandt læreren og eleverne er en anden, end det er hensigten ifølge bekendtgørelsen. Deres opfattelse af hjemkundskab er, at det alene går ud på at følge en opskrift og spise resultatet deraf. Anders og Mette fortæller mig, at hjemkundskabsundervisningen drejer sig om at bage julesmåkager efter en opskrift, hvorefter de samles og spiser dem. På den måde foregår hver hjemkundskabslektion. (Lise Nim Bruhn, s. 35) Senere påpeger Bruhn, 2012, at hjemkundskabslæreren i den pågældende klasse alene lægger vægt på det praktiske og arbejdstekniske. Endvidere nævner læreren i løbet af interviewet ikke, at der er andre mål for undervisningen (52, s. 36). At hjemkundskab er alt for praktisk, og at der mangler et tydelig fokus på sundhed og sundhedsrigtig kost, ses i ernærings- og husholdningsøkonom Morten Skærveds artikel Kommentar: Større fokus på hjemkundskab i folkeskolen fra den 25. oktober 2011, publiceret i tidsskriftet Folkeskolen. Artiklen handler primært om, at der skal være mere fokus på hjemkundskab som et fag, og hvordan det kan forbedres. Skærved mener, at der skal startes i de små klasser, hvor børnene lærer om sund mad generelt. Derimod bør de ældste elever lære, at lave både sund og økonomisk mad, så de kan bruge denne viden i deres fremtid. Desuden mener han, at hjemkundskab er et Side 24 af 75

25 godt fag til tværfaglighed og projektarbejde med adskillige fag som matematik, dansk, historie med mere. Skærved påpeger også, at der skal færdigheder til, således børnene kan lave god mad, og samtidig opnå viden om sund mad, der er god for deres krop (53) Idrætsundervisning Målet med idræt er også beskrevet i Fælles Mål udarbejdet af Undervisningsministeriet i Der står: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling (48, s. 3) Når eleverne har færdiggjort 9. klasse, bør eleverne have udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at forholde sig til de fysiske og psykiske forandringer i kroppen, og samspillet mellem disse forandringer. Eleverne skal desuden kunne forstå vigtigheden af livslang fysisk aktivitet for menneskets krop, og have tilegnet sig viden om de biologiske og fysiske faktorer inden for idræt (48, s. 4). Undervisningsministeriets Fælles Mål er et udtryk for, hvad staten i teorien forventer af folkeskolerne. Virkningen af ekstra idrætstimer kommer til udtryk i undersøgelsen Svendborgprojektet. Svendborgprojektet er en undersøgelse foretaget af Svendborg kommune, i samarbejde med Sport Study Svendborg, fra , hvor 1200 elever fra klasse på syv skoler, har haft seks idrætslektioner om ugen, med tilhørende fokus på motion og bevægelse. Fire andre skoler, som ikke har haft ekstra idræt, blev brugt som kontrolskoler til projektet (54,55). Formålet med undersøgelsen var, at se om ekstra idræt i skolen kunne forbedre børnenes fysiske helbred. Niels Webberkopp, projektleder på Svendborgprojektet, har i en pressemeddelelse udtalt: Al erfaring viser, at der er stor frafaldsprocent indenfor alle idrætsgrene, når børnene bliver år. Ekstra idræt i overbygningen vil kunne vise, hvilken betydning det har at holde fast i de år. (56) Side 25 af 75

26 Projektet er derfor blevet forlænget til 2014 for at inddrage overbygningen, da forskerne bag projektet gerne vil belyse, hvad ekstra idræt i overbygningen gør for denne aldersgruppe (56). Af denne grund foreligger der endnu ikke et endeligt resultat, men foreløbige resultater blev dog offentliggjort i Sport Study Svendborgs magasin, maj Resultaterne viser, at de seks idrætslektioner om ugen har en positiv sundhedsmæssig effekt på børnene, samt at flere idrætstimer styrker og forebygger livsstilssygdomme og fremmer børns trivsel. Faktisk mindskes risikoen for type 2- diabetes med 45 % (57). Derudover viste projektet også, at taljemål er mere nøjagtig end BMI. Dog er det mest nøjagtige DXA-scanning, der viser et præcist billede af kroppens fedtprocent. Denne scanning er i midlertidig en dyr metode, men den kan afsløre om børnene er på vej til at udvikle overvægt og følgesygdomme herpå, på trods af en normal vægt (54). 5.3 Motion og bevægelse Et barns muligheder for bevægelse i barndommen kan være afgørende for vedkommendes voksenliv (1, s. 9) lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Alligevel bliver flere danske børn mindre fysisk aktive under deres opvækst (58, s. 32). Fysisk aktivitet mindsker risikoen for en lang række sygdomme som fedme, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes (59). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge i alderen 5-17 år er fysisk aktive i mindst 60 minutter om dagen i moderat til høj intensitet. Aktiviteterne kan indebære alle former for motion, hvor pulsen stiger. Desuden anbefales der fysiske aktiviteter i mindst 30 minutter i høj intensitet, som skal dyrkes mindst tre gange om ugen. Disse aktiviteter, som for eksempel boldspil, løb eller svømning, indebærer øget puls og forpustelse resulterende i besvær ved at føre en samtale (60). Et barn kan i dag deltage i mange former for fysiske aktiviteter i skoletiden. Aktiviteterne indebærer forskellige former for sport i idrætstimerne samt diverse aktiviteter i frikvartererne (3). Disse former for motion er ikke blot med til at forebygge fedme, men er også med til at styrke barnets trivsel gennem det sociale samvær (59). Side 26 af 75

27 5.3.1 Bevægelse i skolen Som tidligere nævnt under afsnit 5.2.1, er idræt obligatorisk på alle klassetrin. På de forskellige årgange er der afsat vejledende timetal, som skal leve op til fagets målbeskrivelse (48). I Danmark er der en landsdækkende organisation Dansk skoleidræt, som har til formål; At forbedre folkesundheden gennem mere og sjovere fysisk aktivitet i landets skoler (61). Dermed sætter organisationen fokus på bevægelse i folkeskolen. En af de landsdækkende aktiviteter igangsat af Dansk Skoleidræt i 2009 hedder Sæt Skolen i Bevægelse, der har fokus på, at bevægelse kan integreres i de boglige fag, og ikke nødvendigvis skal være forbeholdt idrætstimerne. En af de aktiviteter, som Sæt skolen i bevægelse har udformet til integration af bevægelse i undervisningen er Motion i klassen. Her sættes der fokus på bevægelse i fag som matematik, historie og dansk. Lærerne har mulighed for at hente det gennemarbejdede materiale til undervisningen. Sæt skolen i bevægelse blev startet på baggrund af at forskning viser, at mere bevægelse i børns skoledag, øger deres indlæringsevne, og derfor kan implementering af bevægelse i de boglige fag give gode resultater (62). Blandt mange andre aktiviteter har Dansk Skoleidræt også udarbejdet projektet Legepatruljen, som uddybes i det nedenstående afsnit Frikvarter Der er hverken lovgivning omkring længden eller placering af frikvartererne i folkeskolerne, men nogle regler, som formgives individuelt af den pågældende skole. Disse regler udarbejdes af skolelederen gennem skolebestyrelsens fastsatte principper (63). Flere danske folkeskoler prioriterer, at elevernes fysiske aktivitetsniveau styrkes i frikvartererne (64, s. 12). Dette har resulteret i, at flere skoler har oprettet den såkaldte legepatrulje, som er en ide, der er udarbejdet af blandt andre Dansk Skoleidræt. Formålet med legepatruljen er at øge elevernes fysiske aktivitet i de mindre klasser, hvilket ses i det nedenstående citat: Legepatruljen har et mål om at få børn til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gennem leg i frikvartererne.,, Legepatruljen er på den måde både med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt! (65). Side 27 af 75

28 Dansk skoleidræt uddanner elever i klasse til opgaven, gennem et legepatruljekursus. Kurset afholdes for lærere og elever fra mindst fem skoler, som tilmeldes kurset på hjemmesiden 2. De tilmeldte elever gennemgår en dag med introduktion og oplæring i diverse lege fra legemappen 3, som blandt andet indebærer fange- og boldlege. Udover legene fra legemappen får eleverne mulighed for selv at fremvise deres egne, på forhånd forberedte, lege til eventuel implementering på egen skole. Legepatruljen er et initiativ til forebyggende arbejde igennem fremme af børn og unges sundhed i frikvartererne. 5.4 Kost Ifølge rapporten: Childhood obesity: Determinante, evaluation, and prevention (66) er overvægt og fedme et resultat af en ubalance mellem energiindtag og energi output. Denne ubalance er en kombination af vores genetiske tilbøjelighed til at lagre fedt, samt den nemme adgang til kalorierige fødevarer. Desuden spiller barnets madvaner en meget vigtig rolle i udvikling af overvægt og fedme (66). På grund af kostens sammensætning hos det enkelte individ og børnenes forskellighed kan det være svært at lave deciderede målinger på kostvanerne. Der er imidlertid dokumentation for en sammenhæng mellem kost, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og helbred. Et oplæg til en strategi fra 2007, udarbejdet af Motions- og Ernæringsrådet, nævner en række kostfaktorer, der er ansvarlig for vægtudvikling hos skolebørn. Nogle af disse faktorer er sodavand, portionsstørrelse og fastfood tilgængelighed (5, s. 55). Folkesundhedsrapporten fra 2007 viser, at der hos børn i aldersgruppen 4-14 år spises for meget sukker. Børns anbefalede sukkergrænse går ved 10 E % (energiprocent), men andelen af børn i den aldersgruppe, som spiser over grænsen var i %. Samtidig er antallet af børn, der spiser mere end det dobbelte af grænseværdien, altså mere end 20 E %, steget fra 8 % til 12 % i perioden 1995 til 2001 (66, s. 252, 67). Ses der nærmere på fedtindtagelsen hos børn, er der også her en tendens til at spise mere fedt end det anbefalede. Børn fik gennemsnitligt mellem 33 % og 35 % af deres daglige energiindtag fra Side 28 af 75

29 fedt i perioden 2000 til 2001 (67, s. 250). Sundhedsstyrelsen anbefaler et maksimalt dagligt indtag på 30 % fedt. Figur 5.2: Energiprocent fedt i kosten blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper Kilde: (67) Lissau og Poulsen, 2005, fra Statens Institut for Folkesundhed, påpeger i rapporten Nutrition policy, food and drinks at school and after school care (68), at forældre har hovedansvaret for udvikling af overvægt og kostvaner hos deres børn. Men de konkluderer, at ikke alt ansvar hviler hos forældre. De siger, at skolerne er en vigtig arena og en medaktør i udvikling af børnenes kostvaner og forebyggelse af overvægt, idet børnene har deres frokost, samt mellemmåltider på skolen 5 dage om ugen. Ifølge Lissau og Poulsen er en ernæringspolitik i skolen en vigtig måde at sikre, at sund mad er tilgængelig i madboder og skolens kantiner (68, s. 58 og 60). I 2003 har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt. Handlingsplanen omfatter 66 anbefalinger, hvoraf 28 vedrører målgruppen børn og unge. Ud af de 28 består 19 af generel rådgivning om ernæring og fysisk aktivitet og 9 omhandler børn og unge med overvægt eller som er i risiko for at udvikle overvægt. Her er eksempler på anbefalinger til børn og unge, som skolerne har indflydelse på (32, s. 26): Sikre sunde tilbud i skoleboder, kantiner og steder, hvor børn og unge færdes i fritiden. Gøre usund mad, slik og sodavand svært at få. Side 29 af 75

30 Skabe gode rammer for sunde mad- og måltidsvaner. Ifølge handlingsplanen er det hovedsageligt forældrenes ansvar at reagere, hvis deres barn har en uhensigtsmæssig vægtudvikling, men skolerne har også et ansvar. Det kræver, at de får de rette ressourcer og arbejdsrammer for at kunne varetage denne opgave (32, s. 28). Noget af det skolerne har mulighed for, er ifølge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at udarbejde en kostpolitik, hvorigennem skolerne skal sikre sig, at der i skoleboder, kantiner og andre steder, hvor børnene færdes i deres fritid, ikke er en let tilgang til usund mad. (69, s. 9). Kommunerne har fra statens side ikke fået pålagt begrænsninger på det kostmæssige område i folkeskolerne. Det gælder for alle kommuner i landet. Dette kan blandt andet ses i forbindelse med rammerne for en skolemadsordning. Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne. (70) I Norge har Statens Råd for Ernæring og Fysisk Aktivitet udarbejdet anvisninger for mad og måltider, og dertil iværksat flere forskellige initiativer, med det formål at fremme sunde kostvaner blandt skoleelever. I modsætning til Norge og Danmark har Sverige og Finland, gjort det lovpligtigt for kommunerne, at tilbyde deres grundskoleelever et måltid gratis mad i løbet af skoledagen (71). Et eksempel på tiltag i forbindelse med skolemad i Danmark er, at Gladsaxe kommune har udarbejdet Håndbog om sunde skolekantiner, der er retningslinjer forankret i kommunens sundhedspolitik. Håndbogen skal fungere som inspirations- og vejledningsmateriale til skolernes kantiner og boder, i bestræbelse på at sikre sund mad og drikke til eleverne. Håndbogen indeholder eksempelvis opskrifter, planlægning af kantinens mad og forslag til lokale indretning. Håndbogens kapitler dækker hele spektret omkring det, at drive en skolekantine (72). Masseeksperimentet er et eksperiment der, som en del af Dansk Naturvidenskabsfestival, hvert år afvikles på skoler og gymnasier i hele Danmark. I 2012 udarbejdede forskerne bag Masseeksperi- Side 30 af 75

31 mentet en undersøgelse om, hvilken effekt madvaner og fysisk aktivitet har på børns koncentration (73). Niels Egelund, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet og leder af de pædagogiske undersøgelser i OPUS udtaler: Jeg håber, at vi forskningsmæssigt er i stand til at bevise, at det faktisk er af stor betydning for koncentrationen og læringen i læsning og matematik, hvad elever spiser i skolen, og om de har en aktiv livsstil Der deltog elever i undersøgelsen, som blev opdelt i to grupper; en med fastende og en med spisende elever, for derefter at sammenligne resultatet. Ved at sammenligne de to resultater ville forskerne se om det havde en effekt på koncentrationen, hvis eleverne spiste deres madpakker. Eleverne blev testet ved hjælp af en koncentrationstest, hvor eleverne skulle huske brikkerne i et ansigtsspil og samle det indenfor en vis tid. Resultaterne pegede på, at mad har en afgørende effekt på koncentrationen. De opfordrede derfor til, at børnene skulle medbringe og spise madpakke i skoletiden for at kunne koncentrere sig og lære noget (73, s. 9). 6. Interview analyse 6.1 Indledning og formål: Vi har i vores projekt besluttet at have fokus på børn i deres folkeskoletid med henblik på fedme hos børn. Vi har derfor udarbejdet to interviews, som fokuserer på, hvilke tiltag enkelte folkeskoler har foretaget, og hvilke muligheder, samt begrænsninger de har, i forbindelse med tids- og økonomiske ressourcer. Interviewene skal hjælpe os med at få forståelse for, om skolerne oplever overvægt og fedme som et problem, samt hvilke tiltag de har gjort for at forebygge overvægt og fedme. Desuden kan det give os et billede af deres syn på problemet, og hvilke overvejelser de har gjort sig, inden for forebyggelse og afhjælpning af fedme. På baggrund af vores begrænsede tid, og få ressourcer, udvalgte vi tilfældigt to skoler i Aalborg Kommune, Gug Skole og Ferslev Skole inden for de to parametre: elevantal og beliggenhed, til deltagelse i interviewet. Hvis ikke andet er anført i analyserne, er oplysningerne baseret på de to skolelederes udsagn. Side 31 af 75

32 6.2 Design og dataindsamlingsmetode: Vi har anvendt et deskriptivt design, herudfra har vi arbejdet med den kvalitative metode, da den giver mulighed for en dybdegående analyse, herunder at forstå og fortolke. Vi har udarbejdet et semi-struktureret interview til at give os ny viden til vores problemarbejde. Den kvalitative metode har været optimal at bruge, i forhold til vores tid og økonomiske ressourcer. 6.3 Studiepopulation: Vores studiepopulation bestod af to skoleledere som repræsentanter for skolerne. Idet vores problemformulering omfatter folkeskolerne generelt, ville det være mere optimalt, hvis vi havde interviewet et repræsentativt udsnit af skoleledere i Danmark. Dette ville have givet det mest retvisende billede af forebyggelse og forekomst af overvægt og fedme på alle danske folkeskoler. Vi valgte at interviewe skolelederne på Gug Skole og Ferslev Skole med henblik på hvorvidt der er forskel i deres tiltag, begrænsninger og muligheder ud fra deres størrelse og beliggenhed. 6.4 Præsentation af Gug Skole: Vores første interview den var med Viceinspektør Henrik Bilgrau på Gug Skole, der for øjeblikket fungerer som inspektør på skolen, og har gjort det i halvanden måned og har i alt været ansat i tre år. Gug Skole er en større skole, der har klasse, og på nuværende tidspunkt rummer 810 elever Analyse af interview: På Gug Skole var viceinspektør Henrik Bilgraus første udtalelse omkring overvægt og fedme: Jeg synes ikke det er et problem, men det er klart, vi ser da elever, der er overvægtige..., men der er da en øget fokusering og øget bevidsthed på kroppen, og hvordan den ser ud. Men jeg tænker at de problematikker, som er tydeligere for mig, er mere det her omkring anoreksi og skæring i sig selv, og de her ting frem for fedme Henrik Bilgrau konkluderer selv, at fedme ikke spiller en central rolle på skolens dagsorden. Dette skyldes blandt andet, at niveauet af overvægt og fedme har holdt et stabilt lavt niveau, og at problematikker som anoreksi og selvdestruktive handlinger hos eleverne giver flere udfordringer, og dermed bliver vægtet højere. Med fokus på forbedring af trivslen blandt eleverne, har skolen for- Side 32 af 75

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Kostpolitik for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommunes sundhedspolitik har som gennemgående tema, at det sunde valg skal være det lette valg. Vigtigheden og tilgængeligheden af sund kost blandt borgerne

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 Indledning Er der en fedmeepidemi? Dette spørger man sig selv om overalt i den vestlige

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne?

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne? Hvor store er problemerne? Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Leder af OPUS skole interventionen Problemerne Overvægt og Fedme Risiko for sygdomme senere i livet Social ulighed Dårlig

Læs mere

Den udfordrende skolemad

Den udfordrende skolemad Den udfordrende skolemad OPUS Skolemadsprojekt Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem sund Ny Nordisk Hverdagsmad Kim Fleischer Michaelsen, Inst. For Idræt og Ernæring, KU november

Læs mere

Artikel 1: Energi og sukker

Artikel 1: Energi og sukker Artikel 1: Energi og sukker Selvom der er meget fokus på, hvor vigtigt det er at spise sundt, viser de seneste undersøgelser, at danskerne stadig har svært at holde fingrene fra de søde sager og fedtet.

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Sundhed på toppen. Ny politik skal fremme sundheden hos borgerne i regionens nordligste kommune. Af Jens Grønbech

Sundhed på toppen. Ny politik skal fremme sundheden hos borgerne i regionens nordligste kommune. Af Jens Grønbech Sundhed på toppen 5 Ny politik skal fremme sundheden hos borgerne i regionens nordligste kommune Af Jens Grønbech 10 15 20 25 Frederikshavn Kommune vil med en ny sundhedspolitik sætte fokus på at forbedre

Læs mere

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Professor Niels Wedderkopp Center for Research in Childhood Health IOB og Institut for Regional Subdhedsforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion Kapitel 6 Motion Kapitel 6. Motion 59 Der er procentvis flere mænd end kvinder, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden Andelen, der er stillesiddende i fritiden, er lige stor blandt

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn 9. DE UNGES SUNDHED I dette kapitel beskrives udviklingen i sundhedsvaner blandt etnisk danske unge i aldersgruppen 16-24 år, idet der sammenlignes med data fra Hvordan har du det? fra 2010. Unge under

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander

Krop og sundhed. Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag. Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander Krop og sundhed Teknologi A, Matematik B, Biologi C og Samfundsfag C Gruppe 5: Nicolai, Kasper, Alexander og Gustav Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Hvorfor bliver der serveret

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

Guide: Er din krop sund?

Guide: Er din krop sund? Guide: Er din krop sund? Er det sundt at have lidt ekstra på sidebenene? Her fortæller Chris MacDonald om, hvor tyk du må være Af Mette Yun Johansen i samarbejde med Chris MacDonald, 02. marts 2013 03

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen

sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen 9. Børns sundhed og sygelighed Anne-Marie Nybo Andersen Kapitel 9 Børns sundhed og sygelighed 9. Børns sundhed og sygelighed Set i et historisk lys har børn aldrig haft en bedre sundhedstilstand, end de

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu. Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.dk 2 Danskernes fedtindtag Skrab brødet det (Andel voksne, der ikke

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

Hvor meget frugt og grønt spiser danskerne. Cand. brom Ellen Trolle og cand. brom Sisse Fagt Afd. f. Ernæring, Fødevarederektoratet

Hvor meget frugt og grønt spiser danskerne. Cand. brom Ellen Trolle og cand. brom Sisse Fagt Afd. f. Ernæring, Fødevarederektoratet Hvor meget frugt og grønt spiser danskerne. Cand. brom Ellen Trolle og cand. brom Sisse Fagt Afd. f. Ernæring, Fødevarederektoratet 2. maj 21 Danskere spiser i gennemsnit 3 g om dagen Den landsdækkende

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Guide: Sandt og falsk om slankekure

Guide: Sandt og falsk om slankekure Guide: Sandt og falsk om slankekure Verdens førende fedmeforskere afliver i nyt, stort studie nogle af de mest sejlivede myter om fedme og slankekure. F.eks. er en lynkur bedre, end de fleste tror Af Torben

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere