Fordelingsplanen for 2013 omfatter fordeling af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelingsplanen for 2013 omfatter fordeling af"

Transkript

1 Finansudvalget Aktstk. 93 Offentligt Aktstykke nr. 93 Folketinget Bilag 93 Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 13. maj a. Ministeriet for Børn og Undervisning anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under punkt b. nævnte forslag til fordeling af tips- og lottomidlerne til undervisning inden for et samlet beløb på kr. Udgifterne afholdes af tipsfonden til undervisning og folkeoplysning, jf Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål. b. I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,61 procent af det beløb, som Danske Spil udlodder til overskudsmodtagerne, til fremme af aktiviteter inden for undervisning. I år er der kr. til rådighed til fordeling af projekttilskud til fremme af aktiviteter inden for undervisning samt til afholdelse af administrationsudgifter. Der ydes især støtte inden for følgende temaer: Styrket faglighed: Dansk, matematik og fremmedsprog Styrket faglighed: Praktiske - musiske fag Styrket faglighed: Naturvidenskab og bæredygtighed Styrket faglighed: Erhvervsfaglig praktikuddannelse og skoleundervisning Fremme af børn og unges trivsel Inklusion og undervisningsdifferentiering Fremme af læring hos særligt udsatte børn De kr. er sammensat således: 1,61 pct. til undervisning: kr. Tilbageførte tilskud 2012: kr. Administration: kr. I alt: kr. Fordelingsplanen for 2013 omfatter fordeling af Tilskud BN000330

2 2 I alt kr. A. Enkeltbevillinger Indsatsområde: Styrket faglighed: Dansk, matematik og fremmedsprog Foreningen for Udbredelse af Dokumentariske Fortællinger The Journey... DK4 Nye Medier ApS Læseportalen... Viby Skole Den fysiske bog i den virtuelle verden... Mette Tornfeldt Den digitale kommode... Trine Nobelius Udvikling af gratis læringsapp til effektiv læse- og stavestart... Foreningen Dansk Skole Skak SKAK+MAT ONline - onlinelæring og opgaveløsning der styrker fagligheden i matematik... Projektmaskinen Den Syge, Den Seje & Den Pigeglade Konge... Oplysningscentret om Tredje Verden Sådan bor jeg.dk... Klods-Hans for viderekomne v/henrik Krogh og Pernille Bandholm Jakobsen Lynhistorier - movie... Århus Billed- og Medieskole SUB-Film... Steen W. Pedersen AntenneD... Dukketeatret Svantevit Det Kanon Dansk... KALAALLIT ILLUUTAAT Det Moderne Grønland... Danish Documentary Production ApS Avisredaktionen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

3 3 Sprogcenter Midt DU-ET... ScienceTalenter, Sorø Akademis Skole Den Virtuelle Talentrygsæk - Matematik... ANTV, Aarhus Nyheds TV Fra billede til sprog begyndelsen til børnehavebarnets digitale skolevej... Lars Louring Nielsen Alefant Education... Dansk Røde Kors Mennesker på flugt... Videnscenter for Integration Nordens Dage... Danmarks Matematiklærerforening Matematikkens Univers, mellemtrin... ZeBU Nabosprog, Svensk og Norsk i skolen... Børne- og Familieforvaltningen, Skive Kommune Bevægelse med it som tilrettelagt pædagogisk praksis i daginstitutionen kr kr kr kr kr kr kr kr. Indsatsområde: Styrket faglighed: Erhvervsfaglig praktikuddannelse og skoleundervisning Videncentret for Landbrug Økologisk vidensfundament til nye landmænd... Foreningen Sex og Samfund Uge Sex på ungdomsuddannelserne... Niels Brondbjerg Film om museale og historiske håndværk... Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern IKT-baseret undervisningsmateriale til teoriundervisning i svejsning... SOSU C Brøndby, Gladsaxe, Herlev Film til teori og praksis på SOSU... Green Solution House, Bornholm ApS En verden af kredsløb kr kr kr kr kr kr.

4 4 Indsatsområde: Fremme af børn og unges trivsel Made in Copenhagen ApS Dokumentarfilm om børn af alkoholikere... Gert Jessen Trivsel og det sunde liv, også for udsatte unge... Globus ApS HER & NU. Kærlighed på kanten af Danmark... René Bo Hansen Dukkemageren... SINDs Pårørenderådgivning Når far eller mor har det svært... Benedicte Grumstrup Film om mobning i cyberspace... Rikke Martens Et liv uden stress - hele livet. Et forebyggende og holdningsbearbejdende/ handlingsorienteret undervisningsmateriale om forebyggelse af stress hos børn og unge... Danse Hallerne Dansetid!... Center for Rummelighed Rummelighed og faglighed i udskolingstrinnet... Charlotte Andersen Fra alle os til alle jer... Lykkebo Skolen Problemknuseren, elevmateriale... Marie Venø Thesbjerg God karma... Bullitt Film ApS Jeres skilsmisse - Min virkelighed... Batavia Media ApS Fra viden til handling kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Red Barnet

5 5 Børns beredskab mod vold og overgreb... Dansk Skoleidræt Sæt Skolen i Bevægelse kr kr. Indsatsområde: Inklusion og undervisningsdifferentiering ADHD-Foreningen Vild & Stille, Venne-spil... Barok Film A/S Alexanders Sind... Christian van Deurs Bee-wize - prototyping... Havredal Gamle Skole Mød mig, hvor jeg er, og jeg kan lære... Mercantec Inklusion gennem struktur på EUD... Pædagogisk Formidling v/louise Nabe-Nielsen Filosofiske samtaler i børnehaven... Danmarks Akvarium ipads og fisk... Foreningsfællesskabet Ligeværd STU undervisningsmateriale - Fortælling om Læring... Danmarks Matematiklærerforening Runerod 2... Foreningen Livsberigende Kommunikation Fredskultur i skolen... Sonntag Pictures ApS Et hjem i verden kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Indsatsområde: Læring hos særligt udsatte børn Professionshøjskolen VIA University College Biliteracy i børnehaven... Dansk Simulatoren ApS DanskSimulator for tosprogede børn kr kr.

6 6 Professionshøjskolen Lillebælt Udarbejdelse af undervisningsmateriale om samarbejde mellem tosprogede forældre og skolen... Merete Borker En dokumentarfilm om "Udsatte drenge og piger med Minoritetsbaggrund"... Fonden for Socialt Ansvar Film til Erhvervsguiderne - Mønsterbrydende netværk... Kim Boye Holt Billedalfabet kr kr kr. Indsatsområde: Styrket faglighed: Naturvidenskab og bæredygtighed Haslund Film ApS 8 naturvidenskabelige kortfilm om klimaforandringer, grundforskningens feltarbejde og filosofi på Nordøst-Grønland... Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling... Fox Media v/robert Michael Fox Bag den gode ide... Kennedy Center, Rigshospitalet Hvem er jeg? E-learning til eksperimentel undervisning i genetik... IBIS Agent Footprint 2... Gregers Gjersøe Danmark og Grønland i det nye Arktis... De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Kampen om Råstofferne... CANDOFILM ved Michael Schmidt-Olsen Lyset - Nøglen til livet... Den Selvejende Institution NOAH Film om vedvarende energiforsyning... Den Selvejende Institution NOAH Fire, korte film om bæredygtighed og vækst... Zebra Media & CHA-CHA-CHA v/l. N. Sørensen Danmarks Geologi & Natur kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

7 7 Naturbasen ApS Naturbasen ID... Peter C. Kjærgaard 3Hvor kommer du fra?... Lars N. Hestbæk Livet i havet... Thomas Meloni Rønn Lost in space... Vedvarende Energi Bæredygtig Ung... Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet Den digitale skoletjeneste... Projektmageriet v/pernille Semler Naturligvis ka det bære... Nils Feldballe Rum for liv - en digital og interaktiv handlingsbaseret webside for børn og unge om arkitektur og design med fokus på sundhed og et godt miljø for alle.. Pitoan Holding ApS Havbundens myriader af ukendt Liv kr kr kr kr kr kr kr kr. Indsatsområde: Styrket faglighed: Praktiske - musiske fag Version A ApS Musikkens Verdenshistorie... Peter Rye Vadmand Billedkommunikation/Parafraser... Steincke Soundlab v/viggo Steincke ViraVirus... Heine Sand Kristensen Billedkunst i skolen... Astma - Allergi Forbundet Undervisningsmateriale til skoler om fødevareallergi og madlavning... Skøn Skole Skøn Skole kr kr kr kr kr kr.

8 8 Fjelstervang Skole Virtuel virkelighed i byens rum... Stemmehørernetværket i Danmark Mettes Stemme. En dokumentarfilm fra psykiatriens verden... Det Danske Kulturinstitut CICLO... Lasse Kofoed Grubbe 10 online undervisningsforløb i musikkundskab målrettet musikelever på gymnasiale uddannelser... B. Tidsskriftspuljen Tidsskrift for Socialpædagogik, Religion, Sproglæreren, Historie & Samfundsfag, Håndarbejde NU, Skov & Folk, Modersmål - Selskabets Årbog, Billedpædagogisk Tidsskrift, Jordens Folk - Etnografisk Tidsskrift, Sløjd, Viden om Læsning, Hjemkundskab, Musikbladet... C. Restbeløbet Uudmøntede midler, som forventes anvendt til formålet i kr kr kr kr. Der vedlægges fortegnelser (bilag I III) over: Tilskud, som bevillingsmodtagere under punkt A og B har fået inden for de sidste fire forudgående år. Ansøgninger, som allerede er afslået. Ansøgninger, som forventes afslået. c. Fordelingen af tips- og lottomidlerne forudsættes i Lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål forelagt Finansudvalget. e. Med henvisning til foranstående anmodes om tilslutning til den foreslåede anvendelse af Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne til undervisning. Udgifterne afholdes af Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål.

9 9 f. I henhold til Lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. København, den 13. maj 2013 Til Finansudvalget. CHRISTINE ANTORINI / Steffen Jensen

10 10 Tilskud, som bevillingsmodtagerne har fået inden for de sidste fire forudgående år Bilag I ger/ Enkeltbevillinger Aktstykket D-Foreningen , Aarhus Nyheds TV a-allergi Forbundet Film A/S ia Media ApS t Film ApS arks Matematiklærerforening Røde Kors ationale Geologiske Undersøgelser for Danog Grønland elvejende Institution NOAH kologiske Råd Nye Medier ApS n for Socialt Ansvar ingen Dansk Skole Skak ingen Sex og Samfund ingsfællesskabet Ligeværd essen Sand Kristensen oye Holt s Naturhistoriske Museum, Københavns Uniet Kofoed Grubbe ebo Skolen Venø Thesbjerg antec Tornfeldt Brondbjerg eldballe Holding ApS ssionshøjskolen VIA University College ktmageriet v/pernille Semler ktmaskinen arnet cetalenter, Sorø Akademis Skole W. Pedersen arendeenergi on A ApS Media & CHA-CHA-CHA v/l. N. Sørensen

11 ger/ Tidskrifter Aktstykket arks Håndarbejdslærerforening arks Sløjdlærerforening Etnografisk Forening Forening for Socialpædagogik ingen af Lærere i Historie og Samfundsfag asieskolernes Musiklærerforening mekundskabslærerforeningen rsmål-selskabet ssionshøjskolen UCC ionslærerforeningen for Gymnasiet og HF læreren ns Skove, Århus arks Billedkunstlærere

12 12 Bilag II gninger, som allerede er afslået. ger Christensen ornholm - 12 personligheder fortæller Nielsen Skolen and -Danmarks største og nærmeste samarbejdspartner Friskole else af brugen af IT i musikundervisningen y Jensen dagplejen ingen bag CBS Case Competition Case Competition lingscenter Esbjerg n på dagsordenen reret Institution Dueslaget 2 ion i dagtilbud Pedersen og Lehne Dal rborter tens Bekæmpelse ering af OmSorg-handleplaner Leon Ziegler unikation via Tablet PC ut for Matematiske Fag, Københavns Universitet uterbaseret Matematikundervisning i Gymnasiet - kvalificering til videregående naturvidenskabelikniske og samfundsvidenskabelige uddannelser angskolen ekspeditionen arks Industrimuseum l læringsplatform til lærer- og elevproduceret indhold. slemark Special Børnehave

13 13 vision i forbindelse med implementering af Theraplay kov Kommune gelse og natur gennem it lejen Vejle leg og læring børnehaven Gustavsminde ode børneliv nye perspektiver på fremtidens dagtilbud med afsæt i praksis ent A/S det var dig Nivaa er" - klassikerne genrappet ni ApS an den anden halvdel lever lejen Vejle se af inkluderende læringsmiljøer i et multikulturet perspektiv bro Taekwondo Klub ondo baner vejen ud af ghettoen Cut For Real ApS ens vidunderlige verden er Ungdomsskole gsstile nesskolen rbane rum estphal Stephensen skoletid o Værkstedet A/S atikdysten - Naturligvis de Musik i Skolen lingsmøde om kreative musikalske processer ongelige Danske Geografiske Selskab rafisk Tidskrift - Danish Journal of Geography

14 14 Bilag III gninger som forventes afslået tsområde: Andet k Av Produktion v/anders Dencker Christensen ark og verdens fattige as Klenow With oderne Brasilien o Medieprodukter institutioner i forandring kirkens Skoletjeneste lle museum - På kant med Kierkegaard ningsforbundet Demokrati i Europa om til valg - demokrati kræver deltagelse tor Film ApS ISE k Institut for Internationale Studier (DIIS) n til Sverige Film ApS å vilde, 4 naturfilm Nye Medier ApS aturens åsteder etanken YouGlobe gangsvælgernes valgdeltagelse hjof Film A/S fantastisk radio. dk nernes Europa o Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning il læring om køn og ligestilling efilm ApS jeg ikke bokser

15 15 Cut For Real ApS rkatedrale: Halden fængsel Fox ende skulpturer o Medieprodukter ed Mere tens Bekæmpelse vikling af Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale Gå op i røg tsområde: Styrket faglighed: Dansk, matematik og fremmedsprog national Børnesolidaritet k med krop og sjæl Orange v/esben Kjær Ravn hai 1927 Nye Medier ApS ts nytårstale 2012 lejen Vejle leg og læring auet ApS løse migranter - global nød i Danmarks gader h Documentary Production ApS eiwei uset Lejre gekonger og valdemarer d Production ApS oret af Ny Nordisk Skole ehuset Nyrup nsborgere: Værktøjsfilm den den problemregningshæfte for 9. klasse ke Skoleelever ddragelse: Faglighed, Samfundsengagement og Trivsel

16 16 rvisningsapp om scenekunst ia Media ApS dagelse i den kolde krig i Danmark ze Marker Kierkegaard Present - 24 filmede tale-gaver til fødselaren More v/peter Yding Brunbech atikspil Dylov frika.dk erd Jenner Løth ing I Verdensklasse - LIV v/ Leif Louis Zillo Jappe découverte de Paris nhavns Sprogcenter/Kantine S. - Musikken i sproget etoden. tsområde: Styrket faglighed: Erhvervsfaglig praktikuddannelse og skoleundervisning film n og Æren s Købmandsskole tik og læring - nye undervisningsformer på erhvervsfaglige grunduddannelser Teknisk Erhvervsskole Cent t udfordring ers Social- og Sundhedsskole irtuelle læringsrum tsområde: Fremme af børn og unges trivsel Fisker Management ApS v Psykologi som afsæt for børns trivsel tine Tholstrup Hermansen l mobning - hvordan dæmmes der op for den?

17 17 r for Ludomani spil atrifonden til børn af psykisk syge forældre ns Høholt er det gode liv org Kommune gs og trivsels app - "Wellbee" etanken YouGlobe l mobning - et virtuelt og interaktivt rollespil kov Kommune gelse og natur gennem it el Bonde Lytzen og læring i Folkeskolen teen for Sundhedsoplysning F OS - væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom est Film v/nils Vest øde Tråd s Film & Multimedia ApS r's Things unikator - Siesta v/ Stig Petersen ook for lærere, elever og deres forældre speople ApS atik i bevægelse us Universitet, Fakultet lidelser og psykosomatik fulness som stressforebyggelse hos unge jælp Silkeborg lsgrupper i skolen anne Nøhr Larsen U! en bog om arbejde med normer, fordomme og kultur i skolen Film ApS for børn

18 18 tag Pictures ApS jser mig tsområde: Inklusion og undervisningsdifferentiering tag Pictures ApS ITS: COMING OUT IN TULSA l Story v/peter Zeuthen ion i Hverdagen ingen Dansk Skole Skak skak - din nye ven! - En kampagne om inklusion og fællesskab ze Marker m himmel og ord (herefter MHO) cetalenter, Sorø Akademis Skole ion af unge talenter isk Center København tilbud til børn med særlige behov ingsfællesskabet Ligeværd icapkampagne en De Københavnske Filmfestivaler BIO Skole ted Efterskole ksi = innovationskraft og entreprenørskab Sundhed ktivt undervisningsmateriale omsskolen - et værktøj på vejen foreningen ion af børn med autisme i skolen - en inspirationsbog om gode erfaringer s Kommune, Børn og Unge æden som virtuel vejleder sen & CO ApS ion i folkeskolen

19 19 tian Sønderby Jepsen Film ens Uorden um Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke neår Et dilemmaspil tsområde: Læring hos særligt udsatte børn s Inside v/michael Been s Inside - Lydbøger til børns udvikling og velvære Film ApS riger til Kæmper ingen Dansk Skole Skak skak for anbragte børn ingen Dansk Skole Skak koler - forbedring af udsatte børns læring sen & CO ApS abe intelligens Sister Film v/sidse Kristina Kjær ark & Den Store Verden tsområde: Styrket faglighed: Naturvidenskab og bæredygtighed skolen skolens Giftige Planter - Billedbog for de yngste film af muligheder rimentarium g Farver film t Danmark brug & Fødevarer gi i landbruget Raahauge ordisk Udeskole al Film v/bent Yde Jørgensen tilbage din odder!

20 20 irektoratet n på kysten Resort ApS om affald ik Egede-Lassen s Skov arks Tekniske Universitet skab og teknologi: Fra universitetets laboratorier til skolens klasseværelser EgeboS audiovisual productions s Planter som audiovisuel installation Media & CHA-CHA-CHA v/l. N. Sørensen kalender - årets gang i naturen ens Skove, København Klima, Mennesker h Documentary Production ApS emanden Niels uttet for Fremtidsforskning iden er Nu us Universitet fagslæreres professionelle udvikling niversity College ation og entreprenørskab i skolen Skole t er for Alle tsområde: Styrket faglighed: praktiske - musiske fag ingen: Intensive Musik- og Dramakurser an sammensætte et "kreativt grundfag" ca Langelund Nielsen n din verden - Et landsdækkende kampagne- og interaktivt undervisningsmateriale om design og dereven innovation som ide og koncept for unge og deres undervisere i 10. Kl., ungdomsskoler, ersskoler og gymnasier med it og medier.

1,61 pct. til undervisning:... 25.541.809 kr.

1,61 pct. til undervisning:... 25.541.809 kr. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2014-15 Bilag 132 Undervisningsministeriet. København, den 5. maj 2015. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under punkt b. nævnte forslag

Læs mere

1,61 pct. til undervisning:... 26.853.618 kr. Tilbageførte tilskud 2013:... 2.440.945 kr.

1,61 pct. til undervisning:... 26.853.618 kr. Tilbageførte tilskud 2013:... 2.440.945 kr. Aktstykke nr. 89 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 15. maj 2014 89 Undervisningsministeriet. København, den 30. april 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det

Læs mere

12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning: 26.039.286 kr.

12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning: 26.039.286 kr. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 26. maj 2011 118 Undervisningsministeriet. København, den 3. maj 2011. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015

ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015 TALENT OG INNOVATION VIDUNDERLIGE VILDE VERDEN NY NATUR- VIDENSKAB ROSKILDE CAMPUS 19. OG 20. MARTS 2015 KONFERENCE MESSE NY FAGLIGHED OG FAGLIGE KOMPETENCER VÆRKSTEDER NETVÆRK OG MØDER UD AF SKOLEN -

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune

Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Læseplan for seksualundervisningen i Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord..................................... 4 2. Baggrund for læseplanen...................... 5 3. Seksualundervisning i

Læs mere

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold

kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 Oktober 2011 Kursusplan Indhold Dansk børnehaveklasse - 2. klasse Konflikthåndtering i indskolingen........ 3 Læsning II........................... 3 Hjælp

Læs mere

4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune

4.-6. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune Vejledning til 4.-6. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns Kommunes vejledning til sundheds-

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Forsker-Flugt Fra DPu. 14 forskere med speciale i it-didaktik rejser. Beklageligt, siger dekan Mette Thunø. SIDE 9 og 10

Forsker-Flugt Fra DPu. 14 forskere med speciale i it-didaktik rejser. Beklageligt, siger dekan Mette Thunø. SIDE 9 og 10 06 p o r t r æ t Hvem er Alice? De fleste kan huske en lærer, som kunne noget særligt. På Lynge Skole var det Alice Höegh. Hør hende fortælle om 45 års lærerliv. SIDE 6 n r. 0 6 / 2 2. m a r t s 2 0 2

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Sdr. Bork Efterskoles værdier... 3 Det pædagogiske grundlag på Sdr. Bork Efterskole... 3 Specialundervisning... 4 Hverdagsliv og praksis...

Læs mere

NTS-centerets årsberetning

NTS-centerets årsberetning ÅRSBERETNING 2013 NTS-centerets årsberetning 2013 blev året, hvor NTS-centeret for alvor skulle se sig tilbage for at kunne se frem. Centeret blev evalueret og fik sin karakter. Vi blev både vurderet bestået

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N

God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N God praksis Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser 2 K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N 3 Indledning 5 Forord 6 Naturama 8 Danmarks Mediemuseum 10 Den Gamle By 12 Thorvaldsens

Læs mere

Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE

Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE Forord 3 Bestyrelsens beretning 5 Egmont koncernen 14 Oversigt over bevillinger til projekter 16 Støtte og bevillinger

Læs mere

xxxxxxxxxxxx Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. Husker du lockouten? xxxxxx

xxxxxxxxxxxx Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. Husker du lockouten? xxxxxx 12 Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. side 8-13 xxxxxxxxxxxx Husker du lockouten? n r. 1 2 / 2 0. ju ni 2 0 1 3 / fo l kes ko l en.dk Husker du, da du stod

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

PROGRAM OG AKTIVITETER

PROGRAM OG AKTIVITETER PROGRAM OG AKTIVITETER KONFERENCE OM IT, LÆRING OG SKOLEUDVIKLING 11. og 12. oktober 2005 Odense Congress Center Sådan finder du rundt Garderobe * Garderobe uden opsyn ** Betalingsgarderobe med opsyn (i

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VK Det bedste fundament for uddannelse Indhold Rektors velkomst........ 4 VK giver det bedste fundament for din videre uddannelse; Strukturerede

Læs mere