Fordelingsplanen for 2013 omfatter fordeling af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordelingsplanen for 2013 omfatter fordeling af"

Transkript

1 Finansudvalget Aktstk. 93 Offentligt Aktstykke nr. 93 Folketinget Bilag 93 Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 13. maj a. Ministeriet for Børn og Undervisning anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under punkt b. nævnte forslag til fordeling af tips- og lottomidlerne til undervisning inden for et samlet beløb på kr. Udgifterne afholdes af tipsfonden til undervisning og folkeoplysning, jf Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål. b. I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,61 procent af det beløb, som Danske Spil udlodder til overskudsmodtagerne, til fremme af aktiviteter inden for undervisning. I år er der kr. til rådighed til fordeling af projekttilskud til fremme af aktiviteter inden for undervisning samt til afholdelse af administrationsudgifter. Der ydes især støtte inden for følgende temaer: Styrket faglighed: Dansk, matematik og fremmedsprog Styrket faglighed: Praktiske - musiske fag Styrket faglighed: Naturvidenskab og bæredygtighed Styrket faglighed: Erhvervsfaglig praktikuddannelse og skoleundervisning Fremme af børn og unges trivsel Inklusion og undervisningsdifferentiering Fremme af læring hos særligt udsatte børn De kr. er sammensat således: 1,61 pct. til undervisning: kr. Tilbageførte tilskud 2012: kr. Administration: kr. I alt: kr. Fordelingsplanen for 2013 omfatter fordeling af Tilskud BN000330

2 2 I alt kr. A. Enkeltbevillinger Indsatsområde: Styrket faglighed: Dansk, matematik og fremmedsprog Foreningen for Udbredelse af Dokumentariske Fortællinger The Journey... DK4 Nye Medier ApS Læseportalen... Viby Skole Den fysiske bog i den virtuelle verden... Mette Tornfeldt Den digitale kommode... Trine Nobelius Udvikling af gratis læringsapp til effektiv læse- og stavestart... Foreningen Dansk Skole Skak SKAK+MAT ONline - onlinelæring og opgaveløsning der styrker fagligheden i matematik... Projektmaskinen Den Syge, Den Seje & Den Pigeglade Konge... Oplysningscentret om Tredje Verden Sådan bor jeg.dk... Klods-Hans for viderekomne v/henrik Krogh og Pernille Bandholm Jakobsen Lynhistorier - movie... Århus Billed- og Medieskole SUB-Film... Steen W. Pedersen AntenneD... Dukketeatret Svantevit Det Kanon Dansk... KALAALLIT ILLUUTAAT Det Moderne Grønland... Danish Documentary Production ApS Avisredaktionen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

3 3 Sprogcenter Midt DU-ET... ScienceTalenter, Sorø Akademis Skole Den Virtuelle Talentrygsæk - Matematik... ANTV, Aarhus Nyheds TV Fra billede til sprog begyndelsen til børnehavebarnets digitale skolevej... Lars Louring Nielsen Alefant Education... Dansk Røde Kors Mennesker på flugt... Videnscenter for Integration Nordens Dage... Danmarks Matematiklærerforening Matematikkens Univers, mellemtrin... ZeBU Nabosprog, Svensk og Norsk i skolen... Børne- og Familieforvaltningen, Skive Kommune Bevægelse med it som tilrettelagt pædagogisk praksis i daginstitutionen kr kr kr kr kr kr kr kr. Indsatsområde: Styrket faglighed: Erhvervsfaglig praktikuddannelse og skoleundervisning Videncentret for Landbrug Økologisk vidensfundament til nye landmænd... Foreningen Sex og Samfund Uge Sex på ungdomsuddannelserne... Niels Brondbjerg Film om museale og historiske håndværk... Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern IKT-baseret undervisningsmateriale til teoriundervisning i svejsning... SOSU C Brøndby, Gladsaxe, Herlev Film til teori og praksis på SOSU... Green Solution House, Bornholm ApS En verden af kredsløb kr kr kr kr kr kr.

4 4 Indsatsområde: Fremme af børn og unges trivsel Made in Copenhagen ApS Dokumentarfilm om børn af alkoholikere... Gert Jessen Trivsel og det sunde liv, også for udsatte unge... Globus ApS HER & NU. Kærlighed på kanten af Danmark... René Bo Hansen Dukkemageren... SINDs Pårørenderådgivning Når far eller mor har det svært... Benedicte Grumstrup Film om mobning i cyberspace... Rikke Martens Et liv uden stress - hele livet. Et forebyggende og holdningsbearbejdende/ handlingsorienteret undervisningsmateriale om forebyggelse af stress hos børn og unge... Danse Hallerne Dansetid!... Center for Rummelighed Rummelighed og faglighed i udskolingstrinnet... Charlotte Andersen Fra alle os til alle jer... Lykkebo Skolen Problemknuseren, elevmateriale... Marie Venø Thesbjerg God karma... Bullitt Film ApS Jeres skilsmisse - Min virkelighed... Batavia Media ApS Fra viden til handling kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Red Barnet

5 5 Børns beredskab mod vold og overgreb... Dansk Skoleidræt Sæt Skolen i Bevægelse kr kr. Indsatsområde: Inklusion og undervisningsdifferentiering ADHD-Foreningen Vild & Stille, Venne-spil... Barok Film A/S Alexanders Sind... Christian van Deurs Bee-wize - prototyping... Havredal Gamle Skole Mød mig, hvor jeg er, og jeg kan lære... Mercantec Inklusion gennem struktur på EUD... Pædagogisk Formidling v/louise Nabe-Nielsen Filosofiske samtaler i børnehaven... Danmarks Akvarium ipads og fisk... Foreningsfællesskabet Ligeværd STU undervisningsmateriale - Fortælling om Læring... Danmarks Matematiklærerforening Runerod 2... Foreningen Livsberigende Kommunikation Fredskultur i skolen... Sonntag Pictures ApS Et hjem i verden kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Indsatsområde: Læring hos særligt udsatte børn Professionshøjskolen VIA University College Biliteracy i børnehaven... Dansk Simulatoren ApS DanskSimulator for tosprogede børn kr kr.

6 6 Professionshøjskolen Lillebælt Udarbejdelse af undervisningsmateriale om samarbejde mellem tosprogede forældre og skolen... Merete Borker En dokumentarfilm om "Udsatte drenge og piger med Minoritetsbaggrund"... Fonden for Socialt Ansvar Film til Erhvervsguiderne - Mønsterbrydende netværk... Kim Boye Holt Billedalfabet kr kr kr. Indsatsområde: Styrket faglighed: Naturvidenskab og bæredygtighed Haslund Film ApS 8 naturvidenskabelige kortfilm om klimaforandringer, grundforskningens feltarbejde og filosofi på Nordøst-Grønland... Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling... Fox Media v/robert Michael Fox Bag den gode ide... Kennedy Center, Rigshospitalet Hvem er jeg? E-learning til eksperimentel undervisning i genetik... IBIS Agent Footprint 2... Gregers Gjersøe Danmark og Grønland i det nye Arktis... De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Kampen om Råstofferne... CANDOFILM ved Michael Schmidt-Olsen Lyset - Nøglen til livet... Den Selvejende Institution NOAH Film om vedvarende energiforsyning... Den Selvejende Institution NOAH Fire, korte film om bæredygtighed og vækst... Zebra Media & CHA-CHA-CHA v/l. N. Sørensen Danmarks Geologi & Natur kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

7 7 Naturbasen ApS Naturbasen ID... Peter C. Kjærgaard 3Hvor kommer du fra?... Lars N. Hestbæk Livet i havet... Thomas Meloni Rønn Lost in space... Vedvarende Energi Bæredygtig Ung... Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet Den digitale skoletjeneste... Projektmageriet v/pernille Semler Naturligvis ka det bære... Nils Feldballe Rum for liv - en digital og interaktiv handlingsbaseret webside for børn og unge om arkitektur og design med fokus på sundhed og et godt miljø for alle.. Pitoan Holding ApS Havbundens myriader af ukendt Liv kr kr kr kr kr kr kr kr. Indsatsområde: Styrket faglighed: Praktiske - musiske fag Version A ApS Musikkens Verdenshistorie... Peter Rye Vadmand Billedkommunikation/Parafraser... Steincke Soundlab v/viggo Steincke ViraVirus... Heine Sand Kristensen Billedkunst i skolen... Astma - Allergi Forbundet Undervisningsmateriale til skoler om fødevareallergi og madlavning... Skøn Skole Skøn Skole kr kr kr kr kr kr.

8 8 Fjelstervang Skole Virtuel virkelighed i byens rum... Stemmehørernetværket i Danmark Mettes Stemme. En dokumentarfilm fra psykiatriens verden... Det Danske Kulturinstitut CICLO... Lasse Kofoed Grubbe 10 online undervisningsforløb i musikkundskab målrettet musikelever på gymnasiale uddannelser... B. Tidsskriftspuljen Tidsskrift for Socialpædagogik, Religion, Sproglæreren, Historie & Samfundsfag, Håndarbejde NU, Skov & Folk, Modersmål - Selskabets Årbog, Billedpædagogisk Tidsskrift, Jordens Folk - Etnografisk Tidsskrift, Sløjd, Viden om Læsning, Hjemkundskab, Musikbladet... C. Restbeløbet Uudmøntede midler, som forventes anvendt til formålet i kr kr kr kr. Der vedlægges fortegnelser (bilag I III) over: Tilskud, som bevillingsmodtagere under punkt A og B har fået inden for de sidste fire forudgående år. Ansøgninger, som allerede er afslået. Ansøgninger, som forventes afslået. c. Fordelingen af tips- og lottomidlerne forudsættes i Lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål forelagt Finansudvalget. e. Med henvisning til foranstående anmodes om tilslutning til den foreslåede anvendelse af Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne til undervisning. Udgifterne afholdes af Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål.

9 9 f. I henhold til Lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. København, den 13. maj 2013 Til Finansudvalget. CHRISTINE ANTORINI / Steffen Jensen

10 10 Tilskud, som bevillingsmodtagerne har fået inden for de sidste fire forudgående år Bilag I ger/ Enkeltbevillinger Aktstykket D-Foreningen , Aarhus Nyheds TV a-allergi Forbundet Film A/S ia Media ApS t Film ApS arks Matematiklærerforening Røde Kors ationale Geologiske Undersøgelser for Danog Grønland elvejende Institution NOAH kologiske Råd Nye Medier ApS n for Socialt Ansvar ingen Dansk Skole Skak ingen Sex og Samfund ingsfællesskabet Ligeværd essen Sand Kristensen oye Holt s Naturhistoriske Museum, Københavns Uniet Kofoed Grubbe ebo Skolen Venø Thesbjerg antec Tornfeldt Brondbjerg eldballe Holding ApS ssionshøjskolen VIA University College ktmageriet v/pernille Semler ktmaskinen arnet cetalenter, Sorø Akademis Skole W. Pedersen arendeenergi on A ApS Media & CHA-CHA-CHA v/l. N. Sørensen

11 ger/ Tidskrifter Aktstykket arks Håndarbejdslærerforening arks Sløjdlærerforening Etnografisk Forening Forening for Socialpædagogik ingen af Lærere i Historie og Samfundsfag asieskolernes Musiklærerforening mekundskabslærerforeningen rsmål-selskabet ssionshøjskolen UCC ionslærerforeningen for Gymnasiet og HF læreren ns Skove, Århus arks Billedkunstlærere

12 12 Bilag II gninger, som allerede er afslået. ger Christensen ornholm - 12 personligheder fortæller Nielsen Skolen and -Danmarks største og nærmeste samarbejdspartner Friskole else af brugen af IT i musikundervisningen y Jensen dagplejen ingen bag CBS Case Competition Case Competition lingscenter Esbjerg n på dagsordenen reret Institution Dueslaget 2 ion i dagtilbud Pedersen og Lehne Dal rborter tens Bekæmpelse ering af OmSorg-handleplaner Leon Ziegler unikation via Tablet PC ut for Matematiske Fag, Københavns Universitet uterbaseret Matematikundervisning i Gymnasiet - kvalificering til videregående naturvidenskabelikniske og samfundsvidenskabelige uddannelser angskolen ekspeditionen arks Industrimuseum l læringsplatform til lærer- og elevproduceret indhold. slemark Special Børnehave

13 13 vision i forbindelse med implementering af Theraplay kov Kommune gelse og natur gennem it lejen Vejle leg og læring børnehaven Gustavsminde ode børneliv nye perspektiver på fremtidens dagtilbud med afsæt i praksis ent A/S det var dig Nivaa er" - klassikerne genrappet ni ApS an den anden halvdel lever lejen Vejle se af inkluderende læringsmiljøer i et multikulturet perspektiv bro Taekwondo Klub ondo baner vejen ud af ghettoen Cut For Real ApS ens vidunderlige verden er Ungdomsskole gsstile nesskolen rbane rum estphal Stephensen skoletid o Værkstedet A/S atikdysten - Naturligvis de Musik i Skolen lingsmøde om kreative musikalske processer ongelige Danske Geografiske Selskab rafisk Tidskrift - Danish Journal of Geography

14 14 Bilag III gninger som forventes afslået tsområde: Andet k Av Produktion v/anders Dencker Christensen ark og verdens fattige as Klenow With oderne Brasilien o Medieprodukter institutioner i forandring kirkens Skoletjeneste lle museum - På kant med Kierkegaard ningsforbundet Demokrati i Europa om til valg - demokrati kræver deltagelse tor Film ApS ISE k Institut for Internationale Studier (DIIS) n til Sverige Film ApS å vilde, 4 naturfilm Nye Medier ApS aturens åsteder etanken YouGlobe gangsvælgernes valgdeltagelse hjof Film A/S fantastisk radio. dk nernes Europa o Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning il læring om køn og ligestilling efilm ApS jeg ikke bokser

15 15 Cut For Real ApS rkatedrale: Halden fængsel Fox ende skulpturer o Medieprodukter ed Mere tens Bekæmpelse vikling af Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale Gå op i røg tsområde: Styrket faglighed: Dansk, matematik og fremmedsprog national Børnesolidaritet k med krop og sjæl Orange v/esben Kjær Ravn hai 1927 Nye Medier ApS ts nytårstale 2012 lejen Vejle leg og læring auet ApS løse migranter - global nød i Danmarks gader h Documentary Production ApS eiwei uset Lejre gekonger og valdemarer d Production ApS oret af Ny Nordisk Skole ehuset Nyrup nsborgere: Værktøjsfilm den den problemregningshæfte for 9. klasse ke Skoleelever ddragelse: Faglighed, Samfundsengagement og Trivsel

16 16 rvisningsapp om scenekunst ia Media ApS dagelse i den kolde krig i Danmark ze Marker Kierkegaard Present - 24 filmede tale-gaver til fødselaren More v/peter Yding Brunbech atikspil Dylov frika.dk erd Jenner Løth ing I Verdensklasse - LIV v/ Leif Louis Zillo Jappe découverte de Paris nhavns Sprogcenter/Kantine S. - Musikken i sproget etoden. tsområde: Styrket faglighed: Erhvervsfaglig praktikuddannelse og skoleundervisning film n og Æren s Købmandsskole tik og læring - nye undervisningsformer på erhvervsfaglige grunduddannelser Teknisk Erhvervsskole Cent t udfordring ers Social- og Sundhedsskole irtuelle læringsrum tsområde: Fremme af børn og unges trivsel Fisker Management ApS v Psykologi som afsæt for børns trivsel tine Tholstrup Hermansen l mobning - hvordan dæmmes der op for den?

17 17 r for Ludomani spil atrifonden til børn af psykisk syge forældre ns Høholt er det gode liv org Kommune gs og trivsels app - "Wellbee" etanken YouGlobe l mobning - et virtuelt og interaktivt rollespil kov Kommune gelse og natur gennem it el Bonde Lytzen og læring i Folkeskolen teen for Sundhedsoplysning F OS - væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom est Film v/nils Vest øde Tråd s Film & Multimedia ApS r's Things unikator - Siesta v/ Stig Petersen ook for lærere, elever og deres forældre speople ApS atik i bevægelse us Universitet, Fakultet lidelser og psykosomatik fulness som stressforebyggelse hos unge jælp Silkeborg lsgrupper i skolen anne Nøhr Larsen U! en bog om arbejde med normer, fordomme og kultur i skolen Film ApS for børn

18 18 tag Pictures ApS jser mig tsområde: Inklusion og undervisningsdifferentiering tag Pictures ApS ITS: COMING OUT IN TULSA l Story v/peter Zeuthen ion i Hverdagen ingen Dansk Skole Skak skak - din nye ven! - En kampagne om inklusion og fællesskab ze Marker m himmel og ord (herefter MHO) cetalenter, Sorø Akademis Skole ion af unge talenter isk Center København tilbud til børn med særlige behov ingsfællesskabet Ligeværd icapkampagne en De Københavnske Filmfestivaler BIO Skole ted Efterskole ksi = innovationskraft og entreprenørskab Sundhed ktivt undervisningsmateriale omsskolen - et værktøj på vejen foreningen ion af børn med autisme i skolen - en inspirationsbog om gode erfaringer s Kommune, Børn og Unge æden som virtuel vejleder sen & CO ApS ion i folkeskolen

19 19 tian Sønderby Jepsen Film ens Uorden um Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke neår Et dilemmaspil tsområde: Læring hos særligt udsatte børn s Inside v/michael Been s Inside - Lydbøger til børns udvikling og velvære Film ApS riger til Kæmper ingen Dansk Skole Skak skak for anbragte børn ingen Dansk Skole Skak koler - forbedring af udsatte børns læring sen & CO ApS abe intelligens Sister Film v/sidse Kristina Kjær ark & Den Store Verden tsområde: Styrket faglighed: Naturvidenskab og bæredygtighed skolen skolens Giftige Planter - Billedbog for de yngste film af muligheder rimentarium g Farver film t Danmark brug & Fødevarer gi i landbruget Raahauge ordisk Udeskole al Film v/bent Yde Jørgensen tilbage din odder!

20 20 irektoratet n på kysten Resort ApS om affald ik Egede-Lassen s Skov arks Tekniske Universitet skab og teknologi: Fra universitetets laboratorier til skolens klasseværelser EgeboS audiovisual productions s Planter som audiovisuel installation Media & CHA-CHA-CHA v/l. N. Sørensen kalender - årets gang i naturen ens Skove, København Klima, Mennesker h Documentary Production ApS emanden Niels uttet for Fremtidsforskning iden er Nu us Universitet fagslæreres professionelle udvikling niversity College ation og entreprenørskab i skolen Skole t er for Alle tsområde: Styrket faglighed: praktiske - musiske fag ingen: Intensive Musik- og Dramakurser an sammensætte et "kreativt grundfag" ca Langelund Nielsen n din verden - Et landsdækkende kampagne- og interaktivt undervisningsmateriale om design og dereven innovation som ide og koncept for unge og deres undervisere i 10. Kl., ungdomsskoler, ersskoler og gymnasier med it og medier.

1,61 pct. til undervisning:... 27.182.798 kr. Tilbageførte tilskud 2012:... 3.508.255 kr. Administration:... 1.700.000 kr. I alt:... 32.391.053 kr.

1,61 pct. til undervisning:... 27.182.798 kr. Tilbageførte tilskud 2012:... 3.508.255 kr. Administration:... 1.700.000 kr. I alt:... 32.391.053 kr. Aktstykke nr. 93 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 30. maj 2013 93 Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 13. maj 2013. a. Ministeriet for Børn og Undervisning anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

1,61 pct. til undervisning:... 25.541.809 kr.

1,61 pct. til undervisning:... 25.541.809 kr. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2014-15 Bilag 132 Undervisningsministeriet. København, den 5. maj 2015. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under punkt b. nævnte forslag

Læs mere

12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning: 26.039.286 kr.

12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning: 26.039.286 kr. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 26. maj 2011 118 Undervisningsministeriet. København, den 3. maj 2011. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det

Læs mere

Fordelingsplanen for 2010 omfatter fordeling af tilskud 26.128.082 kr.

Fordelingsplanen for 2010 omfatter fordeling af tilskud 26.128.082 kr. Aktstykke nr. 131 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 131 Undervisningsministeriet. København, den 10. maj 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under

Læs mere

1,61 pct. til undervisning:... 26.853.618 kr. Tilbageførte tilskud 2013:... 2.440.945 kr.

1,61 pct. til undervisning:... 26.853.618 kr. Tilbageførte tilskud 2013:... 2.440.945 kr. Aktstykke nr. 89 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 15. maj 2014 89 Undervisningsministeriet. København, den 30. april 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 327 Offentligt. Finansudvalget

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 327 Offentligt. Finansudvalget Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 327 Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk a. Undervisningsministeriet

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

De 30.219.257 kr. er sammensat således: 1,61 pct. til undervisning: 25.896.272 kr. Ekstraordinært tilskud/aktstykke 26-2015:

De 30.219.257 kr. er sammensat således: 1,61 pct. til undervisning: 25.896.272 kr. Ekstraordinært tilskud/aktstykke 26-2015: Aktstykke nr. 101 Folketinget 2015-16 Bilag Afgjort den 26. maj 2016 101 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 13. maj 2016. a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE

Anne Marie Hviid Larsen. Forælder til: Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Anne Marie Hviid Larsen Oskar Elias Hviid Schwartz 3S Blanka Isabel Hviid Schwartz 6D Noah Leander Hviid Schwartz LØVE Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at skabe grundlaget for de bedste

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL Plan for grunduddannelsen liste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen MATERIALELISTE Et af vores principper for grunduddannelsen er,

Læs mere

Bilag IV. Ansøgninger, som forventes afslået. Indsatsområde: Andet. Thomas Thurah ApS Anker. Jeanette Ladegaard Knox Emily og Englen

Bilag IV. Ansøgninger, som forventes afslået. Indsatsområde: Andet. Thomas Thurah ApS Anker. Jeanette Ladegaard Knox Emily og Englen Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 327 Offentligt Bilag IV Ansøgninger, som forventes afslået Indsatsområde: Andet Thomas Thurah ApS Anker Jeanette Ladegaard Knox Emily og Englen Danish Doc

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling?

Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling? Hvilke pædagogiske muligheder og udfordringer giver ipad i forhold til børns sprogudvikling? Lektor og videcentermedarbejder Hanne Kusk. VIA University College Vingstedkurset. Vejle, torsdag den 18. September

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Matematik i marts. nu i april

Matematik i marts. nu i april Matematik i marts nu i april Dagens fødselar 2 127 1 1857 1876 Diofantiske ligninger En løsning for N>1: N = 24 og M = 70 François Édouard Anatole Lucas (4 April 1842 3 October 1891) 2, 1, 3, 4, 7, 11,

Læs mere

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER

UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER AARHUS AU UNIVERSITET UDDANNELSE TIL MATEMATIKVEJLEDER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER Identifikation af og støtte til studerende med specifikke matematikvanskeligheder Foto: Søren Kjeldgaard, AU Kommunikation

Læs mere

Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025

Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025 Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk #fremforsk Befolkningsudviklingen

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris.

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris. v/ann Elisabeth Knudsen, cand. mag i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Esbjerg d. 7. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00 Syddansk Universitet, Niels Bohrsvej 9-10, 6700 Esbjerg Hjerner udvikler

Læs mere

Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.

Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu. Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk 1 Program for dagen Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025

Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 Punkt 4.1 Nye aktivitetsprofiler udlever Vision 2025 FORSLAG: KFUM og KFUK i Danmark prioriterer frem mod 2025 sine aktiviteter inden for fem aktivitetsprofiler: Musik og Performance Festivaler og lejre

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE

VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE VI ER red barnet AMBASSADØRSKOLE Tak, fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet ser frem til samarbejdet med jer. Over hele verden arbejder Red Barnet

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.01 baggrund og analyse Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Nr. Indsatsområde Dagtilbud Grundskole Erhvervsuddannelserne Gymnasiale uddannelser. Voksen- og efteruddannelser 1 Sprogstimulering og sproglig

Nr. Indsatsområde Dagtilbud Grundskole Erhvervsuddannelserne Gymnasiale uddannelser. Voksen- og efteruddannelser 1 Sprogstimulering og sproglig Indsatsområder for udlodningsmidler til undervisning 2016 Nr. Indsatsområde Dagtilbud Grundskole Erhvervsuddannelserne Gymnasiale uddannelser Voksen- og efteruddannelser 1 Sprogstimulering og sproglig

Læs mere

Digitale redskaber i dagtilbud. Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet

Digitale redskaber i dagtilbud. Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Digitale redskaber i dagtilbud Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Børns læring og dannelse i fremtidsperspektiv Hvad er læring til fremtiden?

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Hvis ipad er svaret - hvad er så spørgsmålet? Lektor og videcentermedarbejder Hanne Kusk. VIAUC Sprogpædagogik i hverdagen. Århus, Onsdag den 14. Maj 2014 Hvis IPad er svaret - hvad er så spørgsmålet?

Læs mere

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB

TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB TILMELDING TIL FORSØG OM TURBOFORLØB 1 KÆRE SKOLECHEFER, SKOLELEDERE, UU-VEJLEDERE Hver fjerde elev i 8. klasse er ikke uddannelsesparat. Disse elever har derfor dårligere forudsætninger for at afslutte

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Globuslinjen Nu starter fremtidens Pilegårdskole for dig i kommende 7.kl. hvor du får en ny mulighed for at træffe valg og derfor selv får indflydelse X-linjen

Læs mere

Deltagelse for alle også i skolen

Deltagelse for alle også i skolen Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 225 Offentligt Deltagelse for alle også i skolen Et pædagogisk bidrag til inklusion af børn og unge med særlige behov Skolesammenslutningen Ligeværd

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats inspireret

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Børnehave klasse 8.00-8.45 Billedkunst HP Idræt Svøm Anne 8.45-9.30 Billedkunst HP Idræt Gåtime HP 10.10-10.55 HP Musik HP Emne Emne 10.55-11.40 Anne HP Anne Emne Fællestime 12.20-13.05 Emne Emne 13.05-13.50

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Førskole Dalmose 2013

Førskole Dalmose 2013 S O R Ø K O M MU N E Førskole Dalmose Førskole Dalmose - er for alle kommende børnehaveklassebørn, og fungerer som overgang fra daginstitutionen til folkeskolen. Førskole Dalmose er et samarbejde mellem

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. Skoleåret 2015-16

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. Skoleåret 2015-16 1 - Ansøgning understøttende undervisning marts 2015 ( Understøttende undervisning Vi ønsker at inddrage det omgivende samfund i den daglige undervisning. Det handler både om det rige foreningsliv, de

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

politica Tidsskriftfor politisk videnskab

politica Tidsskriftfor politisk videnskab politica I Tidsskriftfor politisk videnskab Redaktion: De rek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mette Kjær, Robert Klemmensen, Michael Baggesen Klitgaard, Asbjørn Sonne Nørgaard, Thomas Olesen (anmeldel

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Mad og måltider - sundhedspædagogik i hverdagen

Mad og måltider - sundhedspædagogik i hverdagen Mad og måltider - sundhedspædagogik i hverdagen DAGTILBUDSKONFERENCE 30.11.2011 MINISTERIET & FØDEVARESTYRELSEN KAREN WISTOFT, PHD, LEKTOR Indledende spørgsmål Hvad kendetegner maddannelse og mental sundhed

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Aktstykke nr. 78 Folketinget 2011-12. Bilag Afgjort den 24. maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 8. maj 2012.

Aktstykke nr. 78 Folketinget 2011-12. Bilag Afgjort den 24. maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 8. maj 2012. Aktstykke nr. 78 Folketinget 2011-12 Bilag Afgjort den 24. maj 2012 78 Ministeriet for Børn og Undervisning. København, den 8. maj 2012. a. Ministeriet for Børn og Undervisning anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Nyt Center under opbygning Forskning og udvikling af undervisning med brug af it Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere