Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214"

Transkript

1 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

2 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering Løgstør Hallerne - bemærkninger til tilstandsrapport Danmarksmesterskab i Østersåbning og Champagnesabling år ansøgning om tilskud Foreningen til Bevarelse af Danske Minder i Serampure - ansøgning om økonomisk støtte Performancegruppen "Fusijama" - ansøgning om økonomisk støtte Kulturstærke børn i Vesthimmerland Kulturkalender - Oplev Vesthimmerland Tilgængelighedspolitik Løgstør Havn - etablering af handelses- og turistfremmende aktiviteter Vesthimmerlands Museum - årsrapport Himmerlands Kunstmuseum - årsrapport 2008 og budget Til orientering - Økonomirapport for forskellige kulturelle aktiviteter Til orientering - Natur Kanon Vesthimmerland - 12 unikke perler Til orientering - Udlån af Johannes V. Jensens arbejdsværelse. 20 2

3 Medlemmer Torben Myrup Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Henrik Degn Fraværende Bemærkninger til dagsorden Michael Holm Pedersen, Beredskab og Drift, deltager i behandling af punkt 1 og 2. Mødet blev afsluttet kl. 3

4 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering Sagsnr.: 09/14062 Bilag: 51483/09Åben Aars Svømmehal - notat om akut behov for tagrenovering 76003/09Åben Aars Svømmehal - tillæg tilstandsundersøgels 76016/09Åben Tilstandsrapport for Aars Svømmehal I forbindelse med de destruktive undersøgelser af Aars Svømmehal, der er iværksat af administrationen, fremsender Teknisk Forvaltning et notat, hvoraf det fremgår, at undersøgelserne er afsluttet, men at der er et akut problem med to af de bærende bjælker. Deres tilstand er så dårlig, at de anbefales udskiftet inden vinteren sætter ind, da der er frygt for, at de ikke kan modstå et eventuelt snetryk. Det skønnes, at en udskiftning vil koste kr., og at arbejdet forventes at tage 10 uger, i hvilken periode det vil være nødvendigt at lukke svømmehallen. Den samlede rapport om levetidsforlængelse, hvori også indgår den tidligere udarbejdede tilstandsrapport, forventes klar ved udgangen af juni måned. Heraf vil det fremgå, hvad de samlede omkostninger til levetidsforlængelse af svømmehallen vil løbe op i, samt hvordan en faseopdelt renoveringsplan kan tilrettelages så økonomisk som muligt. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi kr. - at sagen udsættes indtil den samlede rapport foreligger. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den

5 Indstillingen godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Den samlede rapport konstaterer, at Aars Svømmehal er over 30 år, hvilket svarer til den forventede levetid for en svømmehal. Derudover konkluderer rapporten, at der bør foretages en udskiftning af 2 limtræsbjælker inden vinter samt forskellige følgearbejder til en skønnet udgift på kr , samt at det er svært at forudsige en levetidsforlængelse ud over det femte år. En levetidsforlængelse på 5 år skønnes at koste yderligere kr og fra 5 til 10 år skønnes der at være behov for kr Den samlede levetidsforlængelse beløber sig til kr Økonomi ,00 kr. - at der foretages den anbefalede udskiftning af 2 limtræsbjælker i efteråret - at sagen videresendes til Økonomiudvalget som tillægsbevilling da Kultur og Fritidsudvalget ikke har midler hertil og - at der træffes principbeslutning om, hvorvidt der skal investeres yderligere i eksisterende svømmehal eller bygges en ny i Aars. Med udgangspunkt i den redegørelse som udvalget i dag har fået, om at der ikke kan gives en garanti for, at der ikke kan indtræffe et pludselig brud med uoverskuelige konsekvenser til følge, indstiller udvalget, at svømmehallenlukkes med dags varsel, og at de to limtræsbjælker bliver udskiftet snarest muligt, samt at der gives en tillægsbevilling på kr Administrationen underretter borgmester og kommunaldirektør om beslutningen. Beslutning om yderligere investeringer udsættes. 5

6 002. Løgstør Hallerne - bemærkninger til tilstandsrapport Sagsnr.: 09/17498 Bilag: 64348/09Åben Løgstør Hallerne - bestyrelsens bemærkninger om tilstandsrapport 64341/09Åben Løgstør Hallen - tilstandsrapport Bestyrelsen for Løgstør Hallerne fremsender bemærkninger til tilstandsrapport om Løgstør Hallerne. Indledningsvis efterlyser bestyrelsen formålet med tilstandsrapporten. Dernæst kan man erklærer sig delvist enig i, at Løgstør Hallerne indvendigt fremtræder i nogenlunde rimelig stand. Endelig er man helt uenige i konklusionen om, at hallerne er i god stand, idet man fremhæver, at rapporten udelukkende bygger på en visuel vurdering og ikke på en mere dybdegående undersøgelse. Det er politisk besluttet, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport på samtlige hallerne i kommunen, og at niveauet for rapporterne er en tilstandsrapport, som den, der er udarbejdet for Løgstør Hallerne. Det fremgår af disse rapporter, at de anvendte bedømmelseskriterier bruger betegnelserne K0,K1,K2,K3 og UN. Den sidste betegnelse beskriver forhold, hvis konsekvenser ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. I tilstandsrapporten for Løgstør Hallerne har 5 områder fået karakteren UN. I bemærkningerne om disse 5 områder anbefales det, at varmeanlæg, ventilationsanlæg og vandanlæg undersøges grundigt i forbindelse med energimærkning, og at der udføres energimæssig gennemgang af isolering, samt at taget undersøges ved åbning af tagkonstruktionen. Det påhviler den selvejende institution selv af foretage energimærkningen. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget med mindre, der skal foretages destruktive undersøgelser og dermed frigives anlægsmidler. Økonomi Kan ikke på forhånd oplyses. - at der tages stilling til eventuel undersøgelse at taget, når der foreligger en energimærkning af hallerne og - at bestyrelsens bemærkninger indgår i den samlede analyse af idrætsfaciliteterne i kommunen. 6

7 Indstillingen godkendt. Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 7

8 003. Danmarksmesterskab i Østersåbning og Champagnesabling år ansøgning om tilskud Sagsnr.: 09/20811 Bilag: 74323/09Åben Danmarksmesterskab i Østersåbning og Champagnesabling år ansøgning om tilskud Det er igen lykkedes for Løgstør Turistforening at få DM i Østersåbning og Champagnesabling til Vesthimmerland. Mesterskaberne afvikles 30. august 2009 ved det Maritime Oplevelsescenter i Muslingebyen Løgstør. Arrangementet gennemføres i et samarbejde mellem Løgstør Turistforening, Limfjordsmuseet og Køkkenchefernes Forening. Vinderen af DM går videre til VM, der afholdes i Irland i september. Af projektbeskrivelsen fremgår, at arrangementet er med til at understøtte øvrige tiltag i Muslingebyen, tiltag der alle er med til at profilere egnen. Det er et publikumsvenligt arrangement, hvor det er gratis at komme og kigge på. Der forventes en massiv pressedækning, idet mesterskaberne er god underholdning med action, skrigen og råben, blod og sabler. Det er arrangørernes vision, at skabe de bedste Danmarksmesterskaber nogen sinde. På sigt håber arrangørerne at få både de Skandinaviske mesterskaber samt Europamesterskaberne i Østersåbning til at foregå i Muslingebyen Løgstør. Sagen afgøres i Kultur & Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om et tilskud på kr. - at ansøgning ikke imødekommes Sagen oversendes til Økonomiudvalget da aktiviteten hører under markedsføring jævnfør Post Danmark aktiviteten. Dette meddeles ansøger. Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 8

9 9 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009

10 004. Foreningen til Bevarelse af Danske Minder i Serampure - ansøgning om økonomisk støtte Sagsnr.: 09/18845 Bilag: 73954/09Åben Foreningen til Bevareslse af Danske Minder i Serampure - ansøgning om økonomisk støtte til markedsføring og foredrag Foreningen til Bevarelse af Danske Minder i Serampure ansøger om økonomisk støtte til markedsføring af foreningen og et arrangement, der har til formål at skaffe startkapital til foreningens arbejde. Foreningens formål er at bevare og renovere danske minder i Serampure i Indien, som var i dansk besiddelse fra 1745 til Danskere byggede blandt andet en kirke, og på kirkegården er der danske navne. Der er også danske bøger og malerier i byen/området. Det planlagte arrangement er et foredrag med Ole Henriksen ( kongen af hudpleje ) den 5. september 209 i Musikhuset ALFA. Ole Henriksen vil overdrage indtægten fra foredraget til foreningen. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om et kommunalt bidrag til markedsføringsudgifterne, som er anslået til ca kr. - at ansøgning ikke imødekommes. Indstillingen godkendet. 10

11 005. Performancegruppen "Fusijama" - ansøgning om økonomisk støtte Sagsnr.: 09/20461 Bilag: 73962/09Åben Performancegruppen "Fusijama" - ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af stykket "Jensen - og det 20. århundrede" Performancegruppen Fusijama ansøger om økonomisk støtte til dækning af udgifter ved opførelse af stykket Jensen og det 20. århundrede. Gruppen, som består af 8 engagerede mennesker, har skabt et stykke (en sonate), som gennem oplæsning, musik, dans og sang udtrykker den unge digter Johannes V. Jensens splittelse mellem det gamle Himmerland og den nye verden. Stykket har med succes været opført den 2. april 2009 med Støtteforeningen for Johannes V. Jensen Museet som arrangør. Nu ønskes stykket opført igen i starten af oktober måned 2009 i Thit-salen i Farsø. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Entreindtægterne på max kr. får støtteforeningen til dækning af leje, et let traktement og annoncering. Performancegruppen søger om et kommunalt bidrag til gruppens egne udgifter på ca kr., som går til teknisk support, transportudgifter og trykning af programmer og plakater. - at ansøgningen ikke imødekommes og - at ansøgningen videresendes til bestyrelsen for Johannes V. Jensens Museet. Indstillingen godkendt med bemærkning om, at ansøgningen videresendes til støtteforeningen. 11

12 12 Vesthimmerlands Kommune, Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009

13 006. Kulturstærke børn i Vesthimmerland Sagsnr.: 08/28029 Bilag: 67041/09Åben Kulturstærke børn i Vesthimmerland - Udviklingsstrategi år 2009 Vesthimmerlands Kommunes børnekulturelle netværk har arbejdet med en beskrivelse af, hvordan og af hvem, der kunne arbejdes målrettet med udviklingen af Kulturstærke børn i Vesthimmerland. Det børnekulturelle netværk i Vesthimmerlands Kommune konkluderer, at man i kommunen vil prioritere børn og kultur som led i udviklingen af en bæredygtig kommune. Konklusionen bygger på bl.a. Plan og bæredygtighedsstrategi 2007, vedtagne målformuleringer for børneinstitutioner i kommunen, Sundhedspolitikken og arbejdet med Kulturaftale Nordjylland, Netværket ønsker at arbejde målrettet med realiseringen af byrådets overordnede visioner og udviklingsstrategier. Netværket har arbejdet med en strategi for området, hvor netværkets funktion ændres fra at have fokus på koordination til også at fokusere på innovation. Børnekulturnetværkets sender strategimaterialet til høring rundt i relevante fora i perioden december primo januar. Materialet består af forslag til Formål og funktion Mål og indsatsområder & Kommissorium for netværk Formål & funktion: Materialet omfatter alle børn og unge (0 18 årige), men med specielt fokus på 0-14 årige. Samt de voksne, der skaber rammer og vilkår for børn, unge og kultur i kommunen. Børnekulturnetværket lægger den brede forståelse for Børn og Kultur til grund for arbejdet, hvilket falder helt i tråd med Vesthimmerlands Kommunes vision om livskvalitet. Mål & indsatsområder: Arbejdet med området prioriteres, og der arbejdes hen mod en kulturel garanti til alle børn i Vesthimmerland. Der skabes mulighed for: At nytænke, at 13

14 eksperimentere, at arbejde med tværgående projekter, at få ny viden m.m. Det ønskes bl.a. Materialet behandles i diverse relevante fora. Der udarbejdes en kortlægning af området, Allerede eksisterende tilbud til børn nytænkes En børnekulturel event. Kommissorium: Kommissoriet består af beskrivelse af mål, en handlingsplan og endelig en beskrivelse af sammensætningen af netværket. Økonomi Ingen - at udvalget drøfter materialet. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Birgitte Tetzlaff og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Udviklingsstrategien Kulturstærke børn i Vesthimmerland har været til høring i relevante fora og høringssvarerne er nu indarbejdet, og det endelige materiale foreligger. Strategien skal anvendes af det Børnekulturelle netværk og sendes til samarbejdspartnerne. - at strategien videresendes til Byrådet til orientering Indstillingen godkendt. 14

15 007. Kulturkalender - Oplev Vesthimmerland Sagsnr.: 09/17319 Bilag: I efteråret 2009 lancerer Vesthimmerlands Kommune en ny kulturkalender: Oplev Vesthimmerland.dk. Kulturkalenderen skal dække kulturelle arrangementer bredt. Arrangementer lægges ind i kalenderen af de enkelte arrangører og foreninger. Retningslinier for brug af kalenderen udarbejdes af Kulturrådet og Vesthimmerlands Biblioteker ønskes som administrator af kalenderen. Kalenderens layout/design er identisk med Mariagerfjord og Rebild kommuners kulturkalendere. Vi får således en fælles Himmerlandsk identitet. Økonomisk betyder det, at Vesthimmerland ikke har udgifter til udvikling af nyt design. Den økonomiske drift af kalenderen dækkes af budgettet for Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Det daglige arbejde med kalenderen vil bestå i at godkende indlæg inden offentliggørelse, fortsat udvikling af kalenderen og offentliggørelse af egne arrangementer. Dette arbejde vurderes til at være 0,22 fuldtidsstilling. Sagen afgøres i Kultur- & Fritidsudvalget. Økonomi For kultur- og Fritidsforvaltningen vil udgiften til kalenderen være 0,22 fuldtidsstilling svarende til en årsudgift på kr i Økonomien dækkes under forvaltningens normering. - at der anvendes 0,22 fuldstillingsstilling til administration af kalenderen. Indstillingen er godkendt med bemærkning om at sagens tages op igen og evalueres om et år. 15

16 008. Tilgængelighedspolitik Sagsnr.: 07/2215 Bilag: 52369/09Åben Korrigeret forslag til tilgængelighedspolitik Handicaprådet ønsker, at der bliver udarbejdet en tilgængelighedspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Handicaprådet fremsender derfor forslag til, hvordan opgaven kan løses med nedsættelse af arbejdsgruppe, kommissorium og tidsplan. Lovgrundlag Kommunal serviceniveau. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende. - at Teknik- og Miljøforvaltningen lade sig repræsentere/indgår i arbejdsgruppen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling På Kultur- og Fritidsudvalgets område vil bidrag til udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik være relevant for fokusområderne rekreative pladser og naturområder samt informationsområdet. - at Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår ad hoc i udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik. 16

17 Indstillingen godkendt. 17

18 009. Løgstør Havn - etablering af handelses- og turistfremmende aktiviteter. Sagsnr.: 09/19515 Bilag: 70012/09Åben Handelsplads på havnen - kopi af anmodning til Teknisk Udvalg om ændring af lokalplan Løgstør Erhvervsråd fremsender på vegne af flere foreninger i Løgstør ønske om ændring af lokalplan på havnen i Løgstør til orientering. Området er beliggende nordøst for Kulgården og nordvest for Toldboden. Området er for nærværende udlagt til opførelse af 6 enfamilieshuse. Initiativtagerne ønsker området udlagt til rekreativt område med mulighed for etablering af markedsplads. Sagen behandles i Teknisk Udvalg, men da ændringen af lokalplanen har turistmæssige konsekvenser er den også fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Vurderes i Teknisk Udvalg. - at udvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde et anbefalende brev til initiativtagerne og Teknisk Forvaltning. Indstillingen godkendt med bemærkning om, at det anbefalende brev sendes til initiativtagerne og Plan- og Miljøudvalget. 18

19 010. Vesthimmerlands Museum - årsrapport 2008 Sagsnr.: 09/17092 Bilag: 66853/09Åben Vesthimmerlands Museum - årsrapport 2008 Vesthimmerlands Museum fremsender årsrapport 2008 til godkendelse. Efter museumslovens bestemmelser skal regnskabet godkendes af museets hovedtilskudsyder. Regnskabet viser et underskud på kr Tilskud modtaget fra Vesthimmerlands Kommune på kr er optaget i regnskabet. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. - at regnskabet godkendes. Indstillingen godkendt. 19

20 011. Himmerlands Kunstmuseum - årsrapport 2008 og budget 2009 Sagsnr.: 09/17096 Bilag: 64164/09Åben Himmerlands Kunstmuseum - årsrapport /09Åben Himmerlands Kunstmuseum - Revisionsprotokollat til årsrapport /09Åben Himmerlands Kunstmuseum - Budget 2009 Den selvejende institution Himmerlands Kunstmuseum Jens Nielsen Fonden fremsender årsrapport for 2008, revisionsprotokollat for 2008 samt budget for Regnskabet viser et overskud på kr Tilskud modtaget fra Vesthimmerlands Kommune i 2008 er optaget i regnskabet med i alt kr I resultatopgørelsen er tilskuddet fordelt med kr i tilskud, kr afdrag på lån og kr til renter. Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi Ingen - at regnskabet tages til efterretning. Indstillingen godkendt. 20

21 012. Til orientering - Økonomirapport for forskellige kulturelle aktiviteter Sagsnr.: 09/4661 Bilag: 67576/09Åben Økonomirapport pr. 9/7-09 Oversigt over kontoen for forskellige kulturelle aktiviteter pr. 9/ Taget til efterretning. 21

22 013. Til orientering - Natur Kanon Vesthimmerland - 12 unikke perler Sagsnr.: 09/6027 Bilag: Natur Kanon Vesthimmerland er en kort beskrivelse af 12 naturperler i Vesthimmerland. De 12 naturperler er fundet efter indstilling fra lokale borgere. Kanonen er tænkt som inspiration til benyttelse af vores egen unikke natur. Kanonen er udarbejdet i Naturekspeditionens regi. Taget til efterretning. 22

23 014. Til orientering - Udlån af Johannes V. Jensens arbejdsværelse. Sagsnr.: 09/15162 Bilag: Nationalmuseet har fremsendt brev til Vesthimmerlands Museum om udlån af effekter fra Johannes V. Jensens arbejdsværelse og beder museet om at tilbagesende udlånsaftale i underskreven stand. Det har foranlediget Vesthimmerlands Museum til at kontakte formanden for bestyrelsen for Johannes V. Jensen Museum og bede om, at museet friholdes for udgifter i forbindelse med lånesagen. Uffe Bro giver en mundtlig orientering om lånesagen. Orienteringen taget til efterretning. 23 Underskrifter

24 Torben Myrup Birgitte Tetzlaff Uffe Bro Ninni Lodahl Gjessing Asger Andersen Lise Harbo Henrik Degn 24

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 342 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl. 13.00 i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 14:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 47. Orientering fra formanden...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere