Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S"

Transkript

1 Brugerveiledning Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S. ~ANSIKRING M I ntroduktion Tillykke med Deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De Met et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har tilpasset anlaegget til Deres specielle behov. Denne brugsanvisning beskriver den daglige brug of systemet, og hvad De i ovrigt har brug for at vide om anleegget. Sidst i brugsanvisningen finder De en oversigt over fejlarsager, De seiv kan afhjaelpe. Dansikring er naturligvis altid til tjeneste, hvis De har yderligere spergsmal om Deres tyverialarm. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Hvis der fx star "Tast TALKODE #" skal De ferst taste talkoden, derpa 1 og til sidst #. For De tager anlaegget i brug For at Deres alarmsystem kan fungere, skal De : 1. Udfylde og aflevere forholdsordren til brug ved alarm hos Dem, bl.a. med KODEORD (max 12 tegn), Deres MASTERKODE og en liste over kontaktpersoner. 2. Aflevere en kopi of Deres nogle(r) til Dansikring. De(n) bliver anbragt i den udvendige beskyttede nogleboks, sa Dansikrings vaegter kan komme ind i tilfaelde of alarm. 3. Laere at betjene anlmgget : Lags dette haefte. Vaelg og indlass Deres koder (se side 14-15). Prov derpa at slutte anlaegget til og fra.

2 Hvad er hvad pa OMR. 1 FULD TIL : Fast lys: Omrade 1 er slaet til. Blink. ALARM. KLAR : Fast lys: Alle omrader er klar, sa alarmen kan slas til. Blink: Fejl, se side 17. OM R. 2 TIL : Fast lys : Omrade 2 er slaet til. 220 V: Fast lys: OK. Blink. Fejl. ZONE FRAKOBLET : Fast lys: Mindst en zone er FFakoblet. FEJL : Fast lys: Fejl pa system s my betjeningspanelet? program lampe og knapper : Bruges kun of Dansikrings servicefolk. OVERFALD : Alarm : Tryk 2 x inden for 10 sek. Kun aktiv hvis knappen er ROD! Se side 8. NET-lampe : Lyser altid nar alarmen er tilsluttet lysnettet. j- o00 ni F21 IN F41 F51 a aoa ao Talrude : Se side 18. De vigtigste funktioner : TALKODE + # : Frakobler alarmanlaeg + sirene. TALKODE #: Tilslutter alarm pa hele omr. 1. TALKODE # : Tilslutter alarm pa omr. 2. TALKODE+7+tal+#+# : Fra/tilkobler zone nr. tal. TALKODE # : Nulstiller (AFSTIL) efter alarm. FORTRYD indtastning og start forfra! #: UDFOR kommandoen. Brug omrcidets TALKODE, se side 4 og 14. Lamper undt. NET slukker efter 1,5 min., Mr alarmen slas til. Adgang sat X N w.c 2 W 0 Y Q F U- N o N Folertyper Placering of folere , 24 4!b : Vaegter. Fralertyper: V: Vindue - D: Dor - R: Rum - T: Tilstand (fx fyr) - G : Genstand - O: Overfaldsknap

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Hvad betyder "Tast TALKODE + : -: For Deaageranlaegget j~i brug ;:' : Oversigt : Hvad er ;hvad.pa;,betjeningspanelet? De'vigtigste, funktioner Sikrede ormrader - adgangskoder Sikrede omrader - placering of folere Ved alarm : Fejlalarm -hvad gqr jeg Alarm -hvad sker der? Nulstil (afstil) eb alarm OVERFALD'alarm Test of alarmsystemet Daglig bru Sla alarmsystemet `til/fra Frakoble toner - tilkoble zbner - kontrol. Ud- o_g indgabgstid y Forbikobler Om systemets koder /Endre koder Fells anin~ Diverse? problemer - KLAR- lm'peṉlyser a ikke fast! Delvis tilkobling af-anlaeg ved fejl Koder i tal4iden Samarbej`det med Dansikrin Deres n gler Forholdsordre AEndring i forholdsordren`. Adresser, pfi Dansiknng. mw NSIKRING,~ 5 Fejlalarm - hvad gor jeg? Sluk sirenen, hvis den hyler : Tast omrcidets TALKODE + #. III!!!!!! 4~ar~ Hvis det ikke stopper sirenen : Tryk * og prov igen fra punkt 1. Lykkes det stadig ikke : Tag punkt 4 og 5 forst, og ga derpa tilbage til punkt 1. Nulstil (AFSTIL) alarmen : Tast omradets TALKODE #. Ring til vagtcentralen pa Sig... " Hvor De ringer fra " At det er fejlalarm " Deres personlige KODEORD.

4 Alarm - hvad sker der? Nar en foler bliver aktiveret ringer betjeningspanelet straks til Dansikrings dognbetjente vagtcentral og meddeler... " hvilket anleeg det er (d.v.s. Deres adresse). " hvilket eller hvilke sikrede omrader, der har givet alarm. Vagtcentralen folger nu, zone for zone, den eventuelle udvikling i alarmen. Det bruger vi til - i henhold til Deres forholdsordre - at afgore, om vi straks skal sende en veegter afsted. Eller om vi skal vente nogle minutter, fordi alarmmonsteret kan tyde pca en eventuel fejlalarm! Nulstil (afstil) en alarm 1. Tast omradets TALKODE #. OVERFALD alarm NB : Virker kun med rod OVERFALD knap! Tryk 2 gange pa OVERFALD knappen indenfor 10 sekunder. Sirenen starter ikke! 2. Dansikrings vagtcentral reagerer i henhold til Deres forholdsordre til os. 3. Nulstil (AFSTIL) alarmen : Tast en TALKODE #. Heenderne Op! 00 Fejlalarm med OVERFALD knappen : Ring straks til vagtcentralen pa og sig... " At det er fejlalarm. " Hvor De ringer fra. " Deres personlige kodeord. Afstil derpa alarmen med en TALKODE #.

5 Test of alarmsystemet Af sikkerhedsmmssinge Arsager bor De mindst to gange om aret afprove alarmsystemet : 1. Ring til Dansikrings alarmcentral pa og sig... " At det er en prove " Hvor De ringer fra " Deres personlige KODEORD. 2. Sla alarmsystemet til (se side 10). 3. Lav en alarm i en of zonerne. 4. Frakobl alarmsystemet (og dermed sirenen, hvis den hyler) : Tast omradets TALKODE + # 5. Nulstil (AFSTIL) alarmen : Tast omradets TALKODE # Test of lydgiver og zoner uden alarm : 1. Tast omradets TALKODE #. Indvendig lydgiver aktiveres, nar en zone (detektor) er aktiv. Talruden viser alle normale zoner. 2. Ga rundt i zonerne, og kontroller, at disse aktiverer den interne lydgiver. 3. Afslut testen ved tryk pa *. 9 Omrader og zoner Omride 2 Sla alarmsystermet til/fra Til : 1. Luk og las alle kontrollerede vinduer og dore. 2. Kontroller at KLAR-lampen lyser fast. Hvis ikke : Se side Sla omrade 1 FULD til : r Tast Deres omrade 1-TALKODE #. Udgangstiden starter og der lyder en summer. Se ogsa side 12. Et omrade bestar normalt of flere zoner. En zone er en del of et omrade, fx. 3 vinduesalarmer og en rumfoler i et rum. En anden zone kan vaere en enkelt dor i det samme rum, o.s.v. Om brug of (udendors) forbikobler ved indog udgang, se side Sla omrade 2 til : -- Tast Deres omrade 2-TALKODE #. 5. Check kontrollamper! Ved fejl : Frakobl straks! 6. Medens betjeningspanelet hyler i max. 40 sek. : GA-ud gennem yderdoren og Ias den. Nar hyletonen stopper er alarmen slaet til. Fra : 1. Indtast omradets TALKODE + #. Alle frakoblede zoner gar til normal!

6 Frakoble zoner En eller flere zoner kan kobles fra, sa de ikke giver alarm : 1. Tast omradets TALKODE # + zonenummer+#+#. 2. Lampen ZONE FRAKOBLET skal nu lyse, og zonenummeret vises i talruden. Eksempel : De vil frakoble zone 5 i omrcide 1, og Deres TAL- KODE for omrade 1 er 1234: Tast: 12347#5##. Tilkoble zoner For at tilkoble en zone, sa den igen kan afgive alarm, gentager De frakoblingsmanovren. Hveranden gang De gear manovren med en zone kobler De zonen til, og hveranden gang kobler De den fra. 1. Tast omradets TALKODE # + zonenummer+#+#. 2. Lampen ZONE FRAKOBLET og talruden slukker, hvis alle zoner er koblet til. OBS : Alle frakoblede zoner gar tilbage till normal naeste gang omrfidet slas fra! Kontrol of frakoblet zone 1. Lampen ZONE FRAKOBLET lyser. 2. Tast omradets TALKODE # + #. 3. Den frakoblede zones nummer vises. Er flere zoner koblet fra, vises de pa skift. Frakoblet zone Udgangstid Udgangstid er de 40 sek., der gar... " fra De slar alarmen til pa alarmpanelet (normalt indendors), " til alarmen erslaet til. Se ogsa "Forbikobler". Under udgangstiden lyder en summer i alarmpanelet. Aktiverer De en zone (detektor) under udgangstiden skifter summeren tone, og lampen/summeren i en evt. forbikobler lyser. I ndgangstid Indgangstid er de 40 sek., der gar... " fra De aktiverer den forste zone (detektor) " till alarmen gar hos Dansikring, eller De slar alarmen fra. Se ogsa "Forbikobler". Fejlalarm : Se side 6. /Endret ind- og udgangstid : Tal med Deres Dansikring installator. 12

7 $c o cea scu ceo Forbikobler En forbikobler er et ekstra panel med kodetastatur eller nogle, som normalt sidder lige udenfor hoveddoren. Kun nogle anlaeg har forbikobler. De aktiverer forbikobleren ved at indsmtte og dreje noglen, eller ved at indtaste forbikoblerens kode, se den specielle brugervejledning for Deres forbikobler. Forbikobleren har sin egen kode, der kan vaere forskellig fra hovedpanelets koder. Med en forbikobler kan De... " Afbryde udgangstiden, sa alarmen kobles til straks. Aktiveres en zone under udgangstiden, aktiverer det forbikoblerens lampe eller summer. Ved fejl i adgangsvejen fortsmtter lampen/summeren til udgangstiden udlober eller afbrydes med forbikobleren. " Forlwnge indgangstiden, til De star alarmen helt fra pa alarmpanelet. Husk at sla alarmen fra! 13 esatr~~ Scedgo'P~ 1 4 Om systemets koder Systemet indeholder 3 slags koder : 1. Et KODEORD pa max. 12 bogstaver, som De skal bruge, nar De taler med vagtcentralen, bl.a. ved fejlalarm. Nedskriv aldrig Deres KODEORD, sa en tyv kan misbruge det! cifrede TALKODEr. Nar De vil andre tilstanden i et omrade med betjeningspanelet (fx sla alarmen til), skal De bruge en TALK- ODE. En kode gaelder kun i et omrade. Brug TALKODE nr 1 og 2 til Dem sely for omrade 1 og 2. De ovrige koder kan De efter behov tildele andre personer, der skal kunne komme ind pa dette omrade, fx rengoringshjaelp. 3. En MASTERKODE pa 4 cifre, som De skal bruge, Mr De vil Wndre en TALKODE. Vaelg koder, der er nemme at huske, men ikke nemme at gaette for andre. Deres navn, telefonnummer (fra telefonbogen) eller fodselsdato er ofte tyvens forste goat, og det lykkes alt for tit! Udskift straks koder, der er kendt of personer, som ikke skal bruge dam. Det gaelder uanset om De "kan stole pa" personerne eller ejm

8 /Endre MASTERKODE Laos "Om systemets kodei" punkt 3. AI programmering skal ske uden rettelser: 1. Tast : Gammel MASTERKODE # # + Ny MASTERKODE + #. 2. Ring til vagtcentralen pa og meddel : " Hvor De ringer fra. " Deres personlige KODEORD. " "Kodeaendring". " Den nye MASTERKODE. AEndre TALKODE Laes "Om systemets koder" punkt 2. AI programmering skal ske uden rettelser! 1. Tast: MASTERKODE # + Kodens nr. (1-24) + # + Ny TALKODE + #. Dansikrings vaegter har sine egne TALKODEr. Dansikring behover derfor ikke at kende Deres! Et TALKODE-nummers omrade kan kun aendres of Dansikrings lokale servicecenter, se bagsiden.,zendre KODEORD Kodeord kan kun aendres ved skriftlig henvendelse til Dansikring. Diverse problemer Deres TALKODE bliver ikke accepteret : Betjeningspanelet bipper nogle gange : Tryk - og prov igen. Den gule FEJL-lampe lyser, og betjeningspanelet bipper : Fejlens zonenummer vises i talruden. Prov at lose fejlen. Lykkes det ikke, sa ring til Dansikrings lokale servicecenter (se bagsiden). De gule 220 V og NET lamper ph betjeningspanelet blinker : Anlaegget kerer ph det indbyggede batteri! Kontroller ved elmaleren : Er der gaet en sikring eller er HFi-relaeet slaet fra, sa ret fejlen. Den gronne KLAR-lampe lyser ikke fast : Se side 17.

9 Fejl : KLAR-lampen lyser ikke fast For at kunne koble til skal KLAR-lampen lyse fast. Derlor kan De ikke sla alarmsystemet til. Kontroller betjeningspanelet. KLAR-lampen blinker: 1. Nummeret pa den zone, der ikke er klar, vises i talruden. Er flere zoner ikke klar, vises de pa skift. 2. Find zonen i zone-listen forrest i dette hmfte (side 3). Luk/lAs dore, vinduer, m.m. i zonen. 3. Blinker KLAR-lampen stadig, og De er sikker pa, at alt er lukket og last : Laes "Delvis tilkobling of aniaegget ved fejl" i nagste spalte. KLAR-lampen lyser ikke helt fast : Kontroller, at intet bevaeger sig foran rumfeleme, og at alle sikrede vinduer og dare er lukkede og last. Zoner, der ikke er klar, vises i talruden. Se ogsa "Koder i talruden" side 18. Delvis tilkobling of alarm ved fejl De har kontrolleret anlmgget som beskrevet under "Fejl : KLAR-lampen lyser ikke fast". Et eller flere zonenumre vises i talruden. 1. Udfer en normal tilkobling. Nar De slutter med # giver betjeningspanelet et par bip! 2. Tryk # en gang mere! 3. Alarmanlaegget er nu tilsluttet, bortset fra den/de zone(r), der vistes i talruden. 4. Ring til Deres lokale Dansikring servicecenter (se bagsiden) og traef aftale om at fa fejlen rettet. Denne type tilkobling er en nod-procedure indfil alarmen er blevet repareret. 17 Koder i talruden 1-24 Zone, der er aktiv eller har udlost alarm. 29 Telefonlinie-problemer. 30 To eller flere zoner har vxret i alarm. Lb Batterifejl. Ph Alarmsystemet ringer nu til Dansikrings Vagtcentral. Pt Alarmen kom ikke igennem til Dansikrings Vagtcentral. Hvis talruden viser Lb eller Pt, sa kontakt Dansikrings Servicecenter.

10 19 Deres Negler Overdragelse of nogler : Det er Deres ansvar, at en korrekt kopi of den/de nogle(r), Dansikrings veogter skal bruge, ligger i nogleboksen. AEndring of Deres las : Ring straks til Dansikrings lokale servicecenter (se bagsiden), sa noglerne i nogleboksen kan blive udskiftet. Aftalens ophor: Ved aftalens ophor tommer vi nogleboksen, og De far Deres nogle(r) tilbage.

11 Forholdsordre I Deres forholdsordre til Dansikring skal De bl.a. iagttage folgende : Deres telefonnummer : Undga numre til telefax, telefonsvarer, natkoblet omstilling o.lign. Vedlaeg gerne en korselsvejledning, sa Dansikrings vaegtere kan finde vej, - ogsa i morke og snestorm! Kontaktpersoner : De personer, Dansikring skal ringe til, hvis der er sket noget, og vi ikke kan fa fat i Dem. Det kan fx vaere familie, kolleger, venner eller handvaerkere. Forsikringsselskab. Hvor De har forsikret, og om De har Falck-abonnement. Ved alarm : Hvordan Dansikring skal reagere ved alarm. Husk, at der er gebyr pa udrykninger ved fejlalarm. AEndring i forholdsordren Ring til Dansikrings regionskontor (se bagsiden) og meddel enhver aendring i... " Deres MASTERKODE. " Deres telefonnummer. " Deres kontaktpersoner : Fx ved flytning, dodsfald eller nyt telefonnummer. " Forsikringsforhold, inkl. Falck-abonnement. AEndring of Deres personlige KODEORD kan kun ske skriftligt! Udfyld forholdsordren og aflever den til Dansikring! 21

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring ,~Brugerveiledning Boligalarm Type DS 91 e.wansikring Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette vaig har De faet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk

MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark. Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk MNP A/S Lejrvej 25 DK 3500 Værløse Denmark Tlf. 0045 44 44 54 80 www.gripo.dk 31 V11032007 Brugermanual GRIPO Telefonopkalder 4931 30 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 FUNKTIONER... 2 NEM TILSLUTNING

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere