Aarhus Kommune Snitflader efter sammenlægning af bygningskontorer rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune Snitflader efter sammenlægning af bygningskontorer rev. 04.10.2012"

Transkript

1 1 Bygningsbasis 10 Terræn Pæle- og brøndfundamenter m.v. 12 Fundament/sokkel Sokler og fundamenter 13 Terrændæk Terrændæk 2 Primære bygningsdele 20 Terræn Sekundære bygninger (undtagen legeredskaber) Nedrivning af bygninger og dele heraf 21 Ydervægge Plantestensmure Trapper i terræn Søjler og vægge af beton, tegl, stål og træ som indgår i klimaskærm Facadepartier/vinduer i aluminium/træ og glas Alm. renholdelse Lyskasser Glas (ISAP+ punkterede ruder) 22 Indervægge Søjler, etagedæk og vægge af beton, tegl, stål og træ Indv. glaspartier 24 Trapper og ramper Udv. trapper og ramper (bygning) Indv. trapper og ramper (incl. loftstrapper) 26 Altaner Altaner og værn 27 Tagværk Undertag, lægter, spær, forskalling 28 Bygning, øvrige Skorstene Myndighedsbehandling (byggetilladelser m.v.) Alm. renholdelse 3 Kompletterende bygningsdele 31 Ydervægge Yderdøre, inkl. standardlås Vinduer Nøglekortslæsere på udv. Døre Udskrevet side 1 af 11

2 31 Ydervægge 32 Indervægge Tætningslister Sålbænke Solafskærmning udv. PCB Solafskærmning nyetablering Dørpumper på udv. døre Døre inkl. låse og nøglekortlæsere Dørpumper på indv. døre Rullegitre o.lign. brand- og tyverisikring Akustikregulering Brandsyn, udgifter som følge af Justering og smøring af døre, dørpumper, vinduer, m.v. Justering og smøring af dørpumper, vinduer, døre m.v. 33 Gulveopbygning Gulvopbygning, strøer m.v. 34 Trapper og ramper Indv. trapper og ramper (værn og gribelister m.v.) Udv. rapper og ramper (værn og gribelister m.v.) 35 Lofter 36 Altaner 37 Tage Glaslukninger, renovering Værn Ovenlys og rytterlys Inddækninger, stern, vindskeder, tagudhæng Taghætter Tagrender og tagnedløb Lofter beton, træ, gips, trolltekt, puds m.m inkl. forskalling Akustiklofter inkl. underlag Bladfang tagbrønde og -nedløb Rensning af tagrender bladfang Udskrevet side 2 af 11

3 38 Bygning, øvrige Elastiske fuger udvendig (døre, vinduer dilatationsf., PCB, Radon m.v.) 4 Overflader 40 Belægninger terræn Asfalt, fliser, chaussesten, pigsten, kantsten, grus, stenmel (befæstede arealer) 41 Udvendige vægge 42 Indvendige vægge 43 Gulve Fugning Malerbehandling udvendige facader (vinduer, træværk, pudset murværk m.v.) Diverse reparationer Malerbehandling Paneler, fliser og klinker m.v. Lakering og opstregning af gulve i gymnastiksale, haller og sportsaulaer Gulvebelægninger generelt (maling, lak, vinyl, linoleum, klinker m.v.) Alm. renholdelse af overflader Græs, buske og træer Afrensning af grafitti 44 Trapper Belægninger, værn og gribelister Loftstrapper 45 Lofter Malerbehandling 47 Tage Tagbeklædning af tagpap, eternit, tegl, skifer, stål og beton Isolering 48 Overflader, bygning øvrige Maling af tekniske installationer (kanaler, rør og radiatorer m.v.) 5 VVS-anlæg 50 VVS terræn Vand, varme og afløbsledninger Brønde, dæksler og riste Renholdelse af tagflader Alm. renholdelse af nedløbsbrønde (med rist) Udskrevet side 3 af 11

4 50 VVS terræn Opbrydning og reetablering af belægninger ved reparation Spuling og rensning af ledninger og brønde Tømning fedtudskiller Tømning olieudskiller Tømning af tagbrønde og sandfangsbrønde 52 Afløb og sanitet Relining (strømpeforing) af ledninger Opretning af sunkne ledninger og brønde TV-inspektioner Omfangsdræn Afløbsledninger og faldstammer Gulvafløb Sanitet, af- og genmontering ifbm kloakservice Rensning vandlåse 53 Vandinstallationer Sanitet Toiletter og urinaler (standard) Grundvandspumper inkl. serviceaftaler Varmtvandsbeholder ogbrugsvandsvarmevekslere Udsyring BVV (brugsvandsvarmeveksler) Vandmålere Cirkulationspumper Vandledninger Ventiler Afspærringsventiler ved sanitet m.v. (Ballofix) Sanitet uden for standard Indmad toiletter, betjeningspaneler Urinaler, serviceaftale Udslamning af VVB (varmtvandsbeholder) Gennemskylning vandledning efter behov Afkalkning armaturer m.v. Udskrevet side 4 af 11

5 53 Vandinstallationer Aarhus Kommune Isolering Vandbehandling (katolyse), etablering og service 54 Luftarter 56 Varmeinstallationer 57 Ventilationsanlæg Blandingsbatterier Aquastop (DanTæt) Gasinstallationer inkl. nøgleafbrydere Eftersyn af gasinstallationer Trykluft til bygningens drift Kedler og oliefyr Varmevekslere Varmemålere (undtagen fordelingsmålere) Cirkulationspumper Varmeledning Ventiler Isolering Radiatorer og konvektorer Termostatventiler Motorventiler til rumstyring Motorventil på blandesløjfer m.v. Ventilationsanlæg Filtre og kileremme Udskiftning af aggregat Udsugningsanlæg Ventilatorer Ventilationskanaler Udskiftning af pakninger Pakninger og perlatorer Brusehoveder, -slanger m.v. Gasslanger og brændere Øvrige trykluftsanlæg Vedligeholdelse i form af støvsugning af aggreater, kontrol af kileremme Ventilationsarmaturer Udskrevet side 5 af 11

6 57 Ventilationsanlæg Aarhus Kommune Indtags- og afkasthætter og riste Røgventilationsanlæg inkl. service Spånsug (service, service, reparation og nyanlæg) Rengøring af ventilationsarmaturer og rensning af ventilationskanaler efter behov 58 VVS-anlæg, bygning, øvrige 6 El- og mekaniske anlæg 60 El- og mekaniske anlæg terræn 63 Lavspændingsanlæg (elinstallation) 64 Elektronik og svagstrøm (elinstallation) Sprinkleranlæg, Serviceeftersyn af sprinkleranlæg Belysningsarmaturer, parklygter mv. Kabelanlæg Elinstallationer der ikke er nævnt under svagstrøm Eltavler Kabler frem til kontakt m.v. Specielle funktionsbestemte installationer (toiletter m. haleskyl og tørring m.v.) Fordelingsmålere - vand og varme Lyskilder i udv. belysningsarmaturer Kontakter, afbrydere Belysningsarmaturer (basisinstallation) Lysarmaturer Lyskilder Sikringer Samtaleanlæg Telefonanlæg Højtaleranlæg Personsøgeranlæg Tyverialarmer Videoovervågning Øvrigt sikringsudstyr Telefon, abonnement Udskrevet side 6 af 11

7 64 Elektronik og svagstrøm (elinstallation) Aarhus Kommune 65 CTS 66 Elevatorer 7 Inventar 70 Inventar, terræn CTS-anlæg (alt udstyr) Automatik for bygningsrelaterede installationer Aktuatorer på radiatorer Lifte og elevatorer, service, reparation og overvågning Adgangskontrolanlæg Nøglekortslåse på udv. døre Nøglekortslåse på indv. døre Nøglekortsystem, PC, kabler mv. (reparation og udvidelser) Håndtørrere Lysfølere, vedligeholdelse/udskiftning Brandalarmer, brandtryk ABA-anlæg (automatisk brandalarmering) Røgalarmer Nød- og panikbelysning Varslingsanlæg Ur-anlæg Tidtagerbord Måltavler Alarmopkobling til alarmcentral ABDL-anlæg (automatisk dørlukning) EDB-krydsfelter inkl. udstyr, kabler og stik PDS og EDB-strøm, AP Funktionsbestemte installationer som personhejs, handicaplifte m.v. Legesand Faldunderlag Legepladser, årlig inspektion Udskrevet side 7 af 11

8 70 Inventar, terræn Legepladser, daglig kontrol og driftsinspektion Skure Garager Læmure Hegn og låger (ydre hegn - typisk i skel) Pergolaer som indgår i bygningen Legeredskaber, nyanskaffelse, vedligehold/ udskiftning Multibaner, skateboardbaner m.v. Inventargenstande - faste/løse - f.eks. borde, bænke, drivhuse, fritstående pergolaer, folkesundhedsindretninger m.v. Sansehaver, blomsterkummer, fuglebade, springvand m.v. Lege- og selvopførte skure Hegn og låger som er intern opdeling Fodhegn Vejskilte (trafik) Pullerter og bomme (trafikrelaterede) Opstregning, vej og parkering Flagstænger Orienteringsskilte Elektrisk styrede pullerter og bomme Maskiner til pasning af grønne områder Opstregning til leg og læring i skolegård m.v. Grønne arealer, pasning og vedligeholdelse Snerydning 71 Teknisk inventar Hårde hvidevarer Udskrevet side 8 af 11

9 71 Teknisk inventar 72 Tavler, skilte og skærme 73 Fast inventar 75 Løst inventar Slangevinder Vaskemaskiner Opvaskemaskiner Komfurer Emfang og emhætter Tørretumblere og skabe Fast inventar produktions- og storkøkkener inkl. emhætter Brandmateriel (slukkere, brandtæpper m.v.) inkl eftersyn Tavler, opslagstavler Orienteringsskilte Skærmvægge Køkkener Garderobeskabe mv. Skabe Reoler Udstyr på toiletter og i baderum (Garniture) Funktionsbestemt inventar Borde Stole 8 Øvrige bygningsdele 9 Øvrige områder Værktøj, maskiner Skadedyrsbekæmpelse Svømmebade inkl. omklædningsrum mv. og teknikrum Indvendige overflader Vandbehandlingsanlæg (udskiftning/genopretning) Keramikovne Sløjdmaskiner inkl eftersyn Værktøj til brug i alm. drift Skadedyrsbekæmpelse Alm. Rengøring Vandbehandlingsanlæg (almindelig drift) Udskrevet side 9 af 11

10 Svømmebade inkl. omklædningsrum mv. og teknikrum Affald Tandklinikker Serviceaftaler Doseringsanlæg Sand- og kul til filtre Lys (UV/APROP) - anlæg Driftsmidler (salt, klor, syre, flokning, prøvetagningsmidler m.v.) Konsulentordning f.eks. Teknologisk Institut Serviceaftaler på vandbehandling-, lys-, kemikalie- og blødgøringsanlæg Prøvetagning Bundsugere Specialudstyr og inventar Ventilation CTS Vandbehandling (katalyse) Grundvandspumper Elevatorer og lifte Gasinstallation Røgventilationsanlæg Sprinkleranlæg Svømmehaller: Konsulentordninger, service på vandbehandlings-, lys-, kemikalie- og blødgøringsanlæg Prøvetagning (svømmebade) Papirkurve, affaldsstativer, - containere m.v. Funktionsbestemte installationer som personhejs, elevatorlifte m.v. Legepladser, årlig inspektion Sløjdmaskiner og andet maskinværktøj Spånudsugningsanlæg Afhentning af skrot Tømning containere Skadedyrsbekæmpelse (udbedring af skader følger ansvar for skadet bygningsdel) Udskrevet side 10 af 11

11 Urinaler Nød og panikbelysning ABA og ABDL-anlæg Tyverialarm Sikringsudstyr Brandsikkerhedsattester (kantine, aula, hal m.v.) Affaldsafhentning Udskrevet side 11 af 11

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Nedrivning af bygninger. Udgravning afjord. Afstivning. Grus. Pæle-og brøndfundamenter. (11) Fri (12) Fundamenter Nedrivning af fundamenter. Forskalling, armering

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 7 Mappingtabel, bygningsdele Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 7.1 Formål og anvendelse 3 7.2 Mapping fra SfB 5 7.3 Mapping fra gammel konto 115 og 116 (det almene byggeri)

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013 1 Afdeling 3071 - Kløvermarken Bygningseftersyn Januar 2013 2 Bygningseftersyn Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Formål... 4 Tilstandsvurdering... 4 Eftersete adresser:... 6 Bygningsdelsinformationer...

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

At optimere, fastholde og bevare den bygningsmæssige værdi, funktionalitet og energianvendelse.

At optimere, fastholde og bevare den bygningsmæssige værdi, funktionalitet og energianvendelse. AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE TAKSTFINANSIEREDE INSTIUTIONER/SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE doc. 10/3134 Formål At optimere, fastholde og bevare

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

Vejledning. Fordelingsvejledning. Juli 2007. Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring

Vejledning. Fordelingsvejledning. Juli 2007. Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring Juli 2007 Fordelingsvejledning Vejledning Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse Formål 2 Anvendelse

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

1. FUNDAMENTER/SOKLER 1. FUNDAMENTER/ SOKLER 2. KÆLDRE/KRYBE-/ TERRÆNDÆK 3. YDER- OG INDERVÆGGE 4. VINDUER OG DØRE 5. LOFTER/ETAGE- ADSKILLELSER

1. FUNDAMENTER/SOKLER 1. FUNDAMENTER/ SOKLER 2. KÆLDRE/KRYBE-/ TERRÆNDÆK 3. YDER- OG INDERVÆGGE 4. VINDUER OG DØRE 5. LOFTER/ETAGE- ADSKILLELSER 1.1 Udvendigt terrænfald Afrømning af muld ved bygning og ved ventilationsrist. Opretning, sænkning og udskiftning af flisebelægning. Afrømning af muld ved ventilationsrist. Reparation af huller i asfalt

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Telefon- og adresseliste på kommunale og andre afdelinger, der ofte er involveret i byggeprocessen.

Telefon- og adresseliste på kommunale og andre afdelinger, der ofte er involveret i byggeprocessen. 1 2 Telefon- og adresseliste på kommunale og andre afdelinger, der ofte er involveret i byggeprocessen. Adresser pr. maj 2012. Telefon Ejendomme, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg 76161616 - Projekt, Energi,

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010

Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010 Middelfart Kommune Gældende pr. 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Resume af principperne...1 1.1 Indledning...1 1.2 De fem decentraliseringsprincipper...2 2. Økonomisk decentralisering...3 2.1 Definition...3

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere