Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato: Onsdag den 19. februar 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe. Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Indholdsfortegnelse Side 1. Endeligt regnskab Budget Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening Fremtidig struktur for beredskabet Meddelelser Eventuelt...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune

3 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Endeligt regnskab P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Regnskabet viser, et netto merforbrug på kr. Artskonto personale viser et merforbrug på kr. Regnskabet viser en merudgift for: Syddjurs Kommune på ,36 kr. Norddjurs Kommune på ,48 kr. Regnskabet sendes til godkendelse i de to kommunalbestyrelser, når årsregnskabet er revideret. Fælleskommunalt redningsberedskab, endeligt regnskab 2013 vedlagt dagsorden. Merudgiften er begrundet i, at flere stationer har dobbelt bemanding, så vi har brandmænd, der møder i arbejdstiden og andre, der møder resten af døgnet. Blandt de nyansatte er flere der ved ansættelsen stiller krav om, at få deres uddannelse som dagkur-ser, hvilket giver en merudgift i forhold til en weekenduddannelse på vores egen brandskole, da vi skal betale for kurset på udenbys brandskoler og betale tabt arbejdsfortjeneste til hoved-arbejdsgiveren. I 2013 er der ansat 13 nye brandmænd og udgifterne til en nyansat er ca kr. Alle nye brandmænd skal gennemgå et uddannelsesforløb på minimum 234 timer. Da arbejdet som brandmand er et fysisk krævende arbejde, har Brand og Redning Djursland i to år samarbejdet med Norddjurs Kommunes sundhedsafdeling om et program, hvor vi har motiveret mandskabet til at spise sund og dyrke motion. Programmet er afsluttet med en fysisk test. Udgift kr. 1

4 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Økonomiske konsekvenser Indstilling Beredskabschefen indstiller, at punktet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Fælleskomm. redningsberedskab, endeligt regnskab 2013,.pdf 23269/14 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Til efterretning. 2

5 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Budget P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldin-gen, og som sikrer, at der ydes en forsvarlig afhjælpende indsats. 6. Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med 1 holdleder med de fornødne ud-dannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne mandskab. 7. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentrales afgivelse af alarmen. Den risikobaserede dimensionering, der er vedtaget af de to kommunalbestyrelser fastsætter, at slukningstoget skal være fremme på 10 minutter i bymæssig bebyggelse og 17 minutter i landområderne. For at overholde reglerne er det nødvendigt, at ansætte dag- og aftenbrandmænd, så vi har den til-strækkelige bemanding hele døgnet. I 2013 var det nødvendigt, at ansætte 13 nye brandmænd. Brandmandsuddannelsen koster kr. pr. person. Fælleskommunalt, endeligt regnskab vedlagt dagsorden. Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 13. november 2013 følgende: Der igangsættes følgende handlinger: Der arbejdes på at uddanne nye brandmænd lokalt på et forårs- og efterårs kursus. Der aftales et nærmere samarbejde mellem stationerne, så der er dækning fra nabostationerne, når minimums bemanding ikke kan overholdes. 3

6 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Det aftales, at der i den nye Beredskabskommission skal arbejdes med yderligere forslag, der kan bringe balance mellem indtægter og udgifter. Økonomiske konsekvenser Indstilling Beredskabschefen indstiller punktet til drøftelse. Bilag: 1 Åben Fælleskomm redn, endeligt budget pdf 23264/14 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Godkendt. 4

7 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling For at mindske risikoen for kæft har Arbejdsministeren iværksat en undersøgelse af brandmandska-bets arbejde på skadestedet. Arbejdstilsynet har lavet et tema besøg på alle brandstationer, og er mødt på større skadesteder for at følge slukningsarbejdet. Arbejdstilsynet har på et møde med Brand og Redning Djursland oplyst, at mandskab der er udsat for brandrøg skal bære røgdykkerapparat og når indsatsen er slut og inden hjemtransport, skal røg-dykkerapparat, hjelm og støvler rengøres. Branddragten, røgdykkerhætte og brandhandsker skal lægges i en pose, der kan komme i vaskemaskinen. I 2013 havde Brand og Redning Djursland 558 udrykninger. Ved 122 indsatser skulle to eller flere brandmænd have en ren branddragt. Over en 4 måneders perioden i 2013 var der et døgn, hvor der var 8 udrykninger og 14 døgn med 4 til 6 udrykninger. Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening er vedlagt dagsorden. Nødvendig investering. Hver station får 10 dragter i forskellige størrelser, røgdykkerhætter og handsker, så røgdykkerne kan skifte til en ren branddragt. Der laves et depot med 70 dragter i forskellige størrelser, røgdykkerhætter og handsker til udskiftning af det der er til vask. For at sikre, at der kan vaskes efter behov uanset tidspunkt eller dag, indkøbes en vaskemaskine og et tørreskab. Vaskemaskine og tørreskab der kan vaske og tørre 6 dragter ad gangen kr.

8 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Branddragter kr. 150 røgdykkerhætter kr. 150 par handsker kr. Ombygning af vaskehal, til vaskeri kr. I alt kr. Leaset via KommuneLeasing 10 år med fast rente. Leasingaftale A ,35 kr. er vedlagt. Økonomiske konsekvenser Indstilling Beredskabschefen indstiller, at leasingaftalen fremsendes til de to kommunalbestyrelser til godkendelse. Leasingudgiften er indregnet i budget Bilag: 1 Åben Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening..docx 23288/14 2 Åben Leasingaftale A /14 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Leasingaftalen fremsendes til de to kommunalbestyrelser til godkendelse. 6

9 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Fremtidig struktur for beredskabet P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at (p)arterne er enige om, at der i løbet af forligsperioden gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. Resultat af dette arbejde vil skulle indgå i fastlæggelsen af redningsberedskabets økonomi efter Effektiviseringen skal give et tre-cifret millionbeløb. Udvalgets oplæg til en strukturreform af redningsberedskabet skal foreligge i foråret Kommissorium for redningsberedskabets Strukturudvalg, vedlagt dagsorden. Strukturanalyse, vedlagt dagsorden Økonomiske konsekvenser Indstilling Beredskabschefen indstiller punktet til drøftelse. Bilag: 1 Åben Struktur Kommissorium-RSU pdf 23274/14 2 Åben Strukturanalyse.pdf 23290/14 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Modellerne for den fremtidige struktur blev drøftet. En endelig afklaring forventes i efteråret, hvor der vedtages et nyt beredskabsforlig. 7

10 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Meddelelser P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Notat for driftsområdet vedlagt. Notat for forebyggelsesområdet vedlagt. Stationernes bemanding: Holdledere Brandmænd Antal udrykninger Grenaa Ebeltoft Knebel Hornslet Rønde Kolind Allingåbro Fjellerup Anholt Indsatsleder Vest 3 indsatsledere Indsatsleder Øst 4 indsatsledere Økonomiske konsekvenser Indstilling Beredskabschefen indstiller punktet til orientering. Bilag: 1 Åben Opgaver i driftsområdet 23282/14 2 Åben Opgaver i forebyggende afdeling 23284/14 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Til efterretning. 8

11 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Eventuelt P35 14/3075 Åben sag Sagsgang: BK Sagsfremstilling Næste beredskabskommissionsmøde den 30. april 2014 kl Årsplan Økonomiske konsekvenser Indstilling Beredskabschefen indstiller ovennævnte til orientering. Bilag: 1 Åben Årsplan 2014.doc 23294/14 Beslutning i Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner den Det blev aftalt, at Jørgen Brøgger fortsætter som kommunens repræsentant i Ebeltoft Sprøjtelaug. 9

12 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Bilagsoversigt 1. Endeligt regnskab Fælleskomm. redningsberedskab, endeligt regnskab 2013,.pdf (23269/14) 2. Budget Fælleskomm redn, endeligt budget pdf (23264/14) 3. Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening 1. Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening..docx (23288/14) 2. Leasingaftale A22804 (23276/14) 4. Fremtidig struktur for beredskabet 1. Struktur Kommissorium-RSU pdf (23274/14) 2. Strukturanalyse.pdf (23290/14) 5. Meddelelser 1. Opgaver i driftsområdet (23282/14) 2. Opgaver i forebyggende afdeling (23284/14) 6. Eventuelt 1. Årsplan 2014.doc (23294/14) 10

13 Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Underskriftsside Claus Wistoft (V) (formand) Jørgen Brøgger, Syddjurs (L) Jan Fischer (A) Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen, Norddjurs (L) Niels Basballe. Norddjurs (A) Politidirektøren Jørgen Illum 11

14 Bilag: 1.1. Fælleskomm. redningsberedskab, endeligt regnskab 2013,.pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 19. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23269/14

15 Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Forbrug JAN kr. Korr. budget kr. Rest. korr. budget kr. Forbrugs % 2013 Forbrugs % 2012 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Artskonto U/I DKK DKK DKK Norddjurs Kommune U , , ,73 102,39 101,49 Norddjurs Kommune I , , ,73 102,39 100,40 Indtægter I , , ,39 104,20 110,08 Indtægter I , , ,39 104,20 110,08 Salg,produkter&ydels I , , ,85 63,24 69,62 Øvrige indtægter I , ,24 0,00 X Personale U , , ,17 104,92 104,65 Fagpersonale og ledelse U , , ,08 100,43 97,48 Fagpersonale og ledelse U , , ,08 100,43 97,48 Dagpengeindtægter/Refusioner U , ,00 0,00 Refusion - øvrige U , ,00 0,00 Uddannelse U , , ,57 274,48 302,48 Fødev.udd.,personal U , , ,40 115,61 216,95 Varekøb,udd,personal U , , ,33 54,29 162,39 tj.y.u/moms,udd,pers U , , ,16 701,94 679,92 Tj.y.m/moms,udd,pers U , , ,34 177,84 173,05 Øvrige personaleudgifter U , , ,50 118,85 101,34 Fødev.Øvr.person.udg U , , ,36 113,75 71,46 Varekøb,Øvr.per.udg U , , ,06 102,88 103,76 Tj.y.u/moms,Øvr.per U , , ,58 108,06 89,71 Tj.y.m/moms,Øvr.per U , , ,50 423,22 255,16 Tjenestemandspensioner U , ,00-208,68 100,08 X Tj.mandspens.lønning U , ,00-208,68 100,08 X Kørsel U , ,82 0,00 X Kørsel tjeneste U , ,82 0,00 X Møder U , , ,48 48,18 53,63 Møder, fødevarer U 4.337, , ,48 61,96 83,26 Møder, varekøb U 1.000, ,00 113,09 Møder, tj.y. u/moms U 4.765, , ,00 39,71 7,27 Møder, tj.y. m/moms U 1.016, ,00-16,00 101,60 343,04 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U , , ,40 106,25 113,06 Materiale- og aktivitetsudgifter U , , ,06 164,13 117,39 Fødevar,Matr.aktivit U , , ,75 192,26 187,55 Varekøb.Matr.aktiv U , , ,35 97,11 69,56 Tj.y.u/moms.Matr.akt U 1.272, ,00 728,00 63,60 940,35 Entrepr/håndv.Matr.a U , , ,17 164,59 35,67 Tj.y.m/moms.Matr.akt U , , ,49 210,54 157,61 Administrationsudgifter U , , ,01 107,82 102,27 Administrationsudgifter U , , ,91 96,81 92,26 Fødev.Admin.udg U 51,12-51,12 0,00 Administra, varekøb U 1.648, ,80 0,00 X Tj.y.u/moms.Admin U , , ,05 103,36 100,87

16 Administ,tj.y.m/moms U , , ,88 55,85 10,93 Kontorhold U , , ,30 161,60 184,00 Kontorhold, varekøb U , , ,24 125,71 166,46 Tj.y.u/moms.Kontorho U X Kontorh, tj.y.m/moms U 7.895, ,06 0,00 X Telefon U , , ,94 105,22 121,20 Telefon, varekøb U 7.505, ,20 0,00 X Telefon, tj.y.m/moms U , , ,74 101,47 116,57 Forsikringer U , , ,74 134,35 99,84 Forsikr.tj.y.u/moms U , ,98 0,00 Forsikr.motorkøretøj U , , ,76 130,00 99,84 Annoncer U , , ,00 163,69 56,33 Annoncer,tj.y.m/moms U , , ,00 163,69 56,33 Abonnementer U 5.340, , ,80 53,40 122,94 Abonnementer Varekøb U 5.215, , ,80 52,15 121,69 Abonnement Tj.y.u/mo U 125,00-125,00 0,00 X Møder og repræsentation U , , ,74 136,39 268,30 Møder/repr.Fødevarer U 3.281, ,54 0,00 X Møder/repr. Varekøb U 6.907, ,20 0,00 X Møder Tj.y.u/moms U , ,00 197,37 Møder/repr.Tj.y.m/mo U 3.450, ,00 0,00 Konsulentbistand U , ,67 0,00 X Konsulen,Tj.y.u/moms U , ,67 0,00 X Konsulen,Tj.y.m/moms U , ,00 0,00 X It, inventar og materiel U , , ,16 99,49 92,71 Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U , , ,89 194,59 135,45 Ansk.varek u/ U , , ,89 194,59 135,45 Leje/leasing af it,inventar og materiel U , , ,53 91,64 92,76 Lej/leas,tj.y.u/moms U 5.130, ,55 0,00 X Lej/leas,tj.y.m/moms U , , ,08 91,40 91,06 Drift og vedligeholdelse U , , ,75 157,49 119,89 Drift/vedligeh.Brænd U 254,40-254,40 0,00 X Drift/vedligeh.Varek U , , ,19 177,87 136,35 Drift/vedligeh.Tj.y U 1.012, , ,00 2,53 4,51 Drift/vedligeh.Entre U , , ,05 28,31 41,85 Drift/vedligeh.Tj.y U , , ,21 367,69 235,05 Drift af køretøjer U , , ,27 81,80 75,28 Drift køretøj.brænds U , , ,64 101,00 97,76 Drift køretøj,varekø U , , ,27 33,80 22,36 Drift køretøj,tj.y.u U , , ,39 17,95 23,45 Drift køretøj,entrep U , , ,95 157,72 153,47 Drift køretøj,tj.y.m U , ,00-57,80 100,14 56,83 Grunde og bygninger U , , ,68 82,37 83,96 Leje/leasing af grunde og bygninger U , , ,38 82,85 74,96 Leje/leas.gr&byg,tj U , , ,32 74,47 69,50 Leje/leas.gr&byg,tj U , , ,94 108,11 91,42 Vedligeholdelse U , , ,91 101,24 52,79 Vedligeh bygnvarekøb U , , ,17 267,66 99,16

17 Vedligh,bygnTj.y.u/m U , ,00-636,57 106,37 1,44 Vedligh.bygnEntrepre U , , ,15 87,06 63,44 Vedligh bygntjy.m/mo U 8.736, , ,68 31,20 Vedligholdelse af udenomsarealer U , , ,60 106,26 149,48 Vedligeh.udear,varek U , , ,89 68,30 101,70 Vedligeh.udear,tj.y U 1.627, , ,76 40,68 0,17 Vedligeh.udeare.entr U , , ,46 41,42 179,18 Vedligeh.udear,tj.y U , , ,71 781,74 302,83 Forsikringer U , , ,16 66,15 64,64 Forsikr,tj.yd.u/moms U , , ,16 66,15 64,64 El U , , ,22 67,69 82,26 El,brændsel&drivmid U , , ,85 54,86 74,22 El,momsundertryk U , ,00-5,86 El,tjenesteyd u/moms U 9.128, ,63 0,00 X Varme U , , ,50 74,19 85,63 Varme,brænd.&drivmid U , , ,35 57,19 64,72 Varme,tj.yd.u/moms U , , ,86 72,56 127,34 Varme,tj.yd.m/moms U , , ,29 85,55 77,91 Vand U , , ,54 68,58 102,48 Vand, varekøb U , ,80 0,00 Vand,tj.yd.u/moms U 4.226, , ,91 18,37 54,40 Vand,tj.yd.m/moms U , , ,17 123,71 150,56 Renovation U , , ,60 54,02 57,91 Renova,tj.yd.m/moms U , , ,60 54,02 57,91 Rengøring/vask U , ,00 184,79 99,29 89,54 Rengør/vask,varekøb U , , ,28 83,44 119,14 Rengør/vask,tj.y.m/m U , , ,49 112,87 64,18 Betaling andre off. myndigheder I , , ,34 102,25 99,64 Betaling andre offentlige myndigheder I , , ,34 102,25 99,64 Bet.andre off.myndig I , , ,34 102,25 99,64 Betaling Syddjurs kommunes andel I , , ,86 102,13 99,92 Betaling Norddjurs kommunes andel I , , ,48 102,38 99,33 Fordelingsregnskab og slutopgørelse: Bruttoudgift iflg. driftsregnskab: Eksterne indtægter: Nettoudgift til fordeling: , , ,34 A/C betalt Slutopgørelse Syddjurs Kommune: , , ,86 Norddjurs Kommune: , , ,48 Indbyggertal : , , ,34

18 Bilag: 2.1. Fælleskomm redn, endeligt budget pdf Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 19. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23264/14

19 Fælleskommunalt redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner Profitcenter Artskonto Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. B01 B01 B01 B01 Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I DKK DKK DKK DKK Fælles formål Norddjurs Kommune U Fælles formål Norddjurs Kommune I Fælles formål Indtægter I Fælles formål Indtægter I Fælles formål Salg,produkter&ydels I Fælles formål Personale U Fælles formål Ledelse U Fælles formål Ledelse U Fælles formål Fagpersonale U Fælles formål Fagpersonale U Fælles formål Dagpengeindtægter/Refusioner U Fælles formål Refusion - øvrige U Fælles formål Uddannelse U Fælles formål Fødev.udd.,personal U Fælles formål Varekøb,udd,personal U Fælles formål tj.y.u/moms,udd,pers U Fælles formål Tj.y.m/moms,udd,pers U Fælles formål Øvrige personaleudgifter U Fælles formål Fødev.Øvr.person.udg U Fælles formål Varekøb,Øvr.per.udg U Fælles formål Tj.y.u/moms,Øvr.per. U Fælles formål Tj.y.m/moms,Øvr.per. U Fælles formål Tjenestemandspensioner U Fælles formål Tj.mandspens.lønning U Fælles formål Kørsel U Fælles formål Kørsel tjeneste U

20 Fælles formål Møder U Fælles formål Møder, fødevarer U Fælles formål Møder, varekøb U Fælles formål Møder, tj.y. u/moms U Fælles formål Møder, tj.y. m/moms U Fælles formål Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler U Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter U Fælles formål Fødevar,Matr.aktivit U Fælles formål Varekøb.Matr.aktiv. U Fælles formål Tj.y.u/moms.Matr.akt U Fælles formål Entrepr/håndv.Matr.a U Fælles formål Tj.y.m/moms.Matr.akt U Fælles formål Administrationsudgifter U Fælles formål Administrationsudgifter U Fælles formål Kontorhold U Fælles formål Telefon U Fælles formål Forsikringer U Fælles formål Annoncer U Fælles formål Abonnementer U Fælles formål Møder og repræsentation U Fælles formål Konsulentbistand U Fælles formål Konsulen,Tj.y.u/moms U Fælles formål Konsulen,Tj.y.m/moms U Fælles formål It, inventar og materiel U Fælles formål Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres U Fælles formål Ansk.varek u/ U Fælles formål Ansk.u/ tj.y. U Fælles formål Leje/leasing af it,inventar og materiel U Fælles formål Lej/leas,tj.y.u/moms U Fælles formål Lej/leas,tj.y.m/moms U Fælles formål Drift og vedligeholdelse U Fælles formål Drift/vedligeh.Brænd U Fælles formål Drift/vedligeh.Varek U

21 Fælles formål Drift/vedligeh.Tj.y. U Fælles formål Drift/vedligeh.Entre U Fælles formål Drift/vedligeh.Tj.y. U Fælles formål Drift af køretøjer U Fælles formål Drift køretøj.brænds U Fælles formål Drift køretøj,varekø U Fælles formål Drift køretøj,tj.y.u U Fælles formål Drift køretøj,entrep U Fælles formål Drift køretøj,tj.y.m U Fælles formål Grunde og bygninger U Fælles formål Leje/leasing af grunde og bygninger U Fælles formål Leje/leas.gr&byg,tj. U Fælles formål Leje/leas.gr&byg,tj. U Fælles formål Vedligeholdelse U Fælles formål Vedligeh bygnvarekøb U Fælles formål Vedligh,bygnTj.y.u/m U Fælles formål Vedligh.bygnEntrepre U Fælles formål Vedligh bygntjy.m/mo U Fælles formål Vedligholdelse af udenomsarealer U Fælles formål Vedligeh.udear,varek U Fælles formål Vedligeh.udear,tj.y. U Fælles formål Vedligeh.udeare.entr U Fælles formål Vedligeh.udear,tj.y. U Fælles formål Forsikringer U Fælles formål Forsikr,tj.yd.u/moms U Fælles formål Skatter og afgifter U Fælles formål Skat/afg,tj.y.u/moms U Fælles formål El U Fælles formål El,brændsel&drivmid U Fælles formål El,momsundertryk. U Fælles formål El,tjenesteyd u/moms U Fælles formål Varme U Fælles formål Varme,brænd.&drivmid U

22 Fælles formål Varme,tj.yd.u/moms U Fælles formål Varme,tj.yd.m/moms U Fælles formål Vand U Fælles formål Vand,tj.yd.u/moms U Fælles formål Vand,tj.yd.m/moms U Fælles formål Renovation U Fælles formål Renova,tj.yd.m/moms U Fælles formål Rengøring/vask U Fælles formål Rengør/vask,varekøb U Fælles formål Rengør/vask,tj.y.m/m U Fælles formål Betaling andre off. myndigheder I Fælles formål Betaling Syddjurs kommunes andel I Fælles formål Betalings Norddjurs kommunes andel I

23 Bilag: 3.1. Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening..docx Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 19. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23288/14

24 Rengøring af branddragter efter brand og asbestforurening. 21. januar 2014 Branchevejledningen indeholder forholdsreglerne ved indsats på asbestforurenede brand og skadesteder. Særlige forholdsregler: Omklædning af indsatspersonalet og andre der har været udsat for asbestforurening, skal ske på et dertil udpeget sted i umiddelbar nærhed af brandstedet for at mindste spredning af asbestfibre. Branddragten skal befugtes og aftages og anbringes i en tætsluttende pose mærket Asbest. Arbejdstilsynet præciserer, at der skal være mulighed for omklædning og bad nær brandstedet (Arbejdstilsynet accepterer, at nær brandstedet, er brandstationen og i stedet for bad rengøres hænder og hoved). Rengøring af alt benyttet udstyr skylles på stedet af mandskab iført overtrækstøj og åndedrætsværn, så de ikke udsættes for asbestfibre. Rengøring efter asbest og brand er stort set den samme. Røgdykkerapparat, hjelm, og støvler rengøres på stedet, branddragten, røgdykkerhætte og brandhandsker lægges i en vaskepose der kan gå i vaskemaskinen. Ved asbest rengøres alt materiel på skadestedet, så asbestfibrene ikke forurener køretøj og brandstation. Ved en brandindsats kan materiellet nødtørftig rengøres på stedet, hvorefter det medtages i køretøjet og rengøres på stationen.

25 Bilag: 3.2. Leasingaftale A22804 Udvalg: Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Mødedato: 19. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23276/14

26 Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A22804 vedrørende Branddragter mv. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne i forbindelse med etablering af nævnte leasingaftale: - Procedure for indkøb - Leasingaftale - Betingelser for leasingaftaler 11. februar 2014 Sagsbehandler. Thomas Glistrup Direkte nr De bedes venligst returnere leasingaftalen i underskrevet og dateret stand. Vi gør specielt opmærksom på, at leasingaftalen skal underskrives af kommunens eller regionens tegningsberettigede. I forbindelse med elektronisk fakturering kan personreference, kontostreng og ordrenummer påføres den elektroniske faktura. Ønskes informationerne påført bedes de oplyst ved returnering af den underskrevne leasingaftale. Hvis ordrenummer ikke oplyses vil leasingaftalenummer automatisk blive påført som ordrenummer. Vi ser frem til et godt samarbejde, og De er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, såfremt De har spørgsmål. Med venlig hilsen Thomas Glistrup Side 1 af 1

27 PROCEDURE FOR INDKØB Procedure for indkøb KommuneLeasing faktureres det udstyr som Norddjurs Kommune ønsker at lease. Aftaler om pris, rabatter, levering, betalingsbetingelser, garanti samt øvrige leveringsvilkår aftales direkte mellem Norddjurs Kommune og leverandørerne. Ved modtagelse af leverandørfakturaer til leasingaftalen fremsendes disse til leverancegodkendelse hos Norddjurs Kommune. Leverancegodkendelserne returneres i underskrevet stand. Underskrift skal foretages af en anvisningsberettiget person. KommuneLeasing betaler herefter leverandørerne jf. fakturaernes betalings-betingelser. De anviste leverandørfakturaer anvendes som specifikation af leasinggenstandene. Bemærk venligst, at fakturaer til betaling via leasingaftalen skal udstedes og fremsendes elektronisk indeholdende følgende oplysninger: EAN-nr.: Faktureringsadresse: KommuneLeasing Kultorvet København K CVR-nr Ordrenr.: Leveringsadresse: K-707 A22804 Leveringsadresse på leasinggenstanden Fremgangsmåden bedes venligst meddelt alle der køber ind under leasingaftalen. Netadgang til egne leasingdata Via er der adgang til egne leasingdata. Adgangen til leasingdata er etableret med henblik på at mindske administrationen. Adgangen giver bl.a. mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over aftalebetingelser, leasede genstande, udskrivning af kontoudtog samt årsopgørelser m.v. Såfremt der ønskes adgang til KommuneLeasings online system eller brugerhjælp, kan henvendelse ske på telefon nr eller via -adressen Side 1 af 1

28 LEASINGAFTALE Leasingaftale mellem KommuneLeasing og 11. februar 2014 Norddjurs Kommune Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A22804 CVR nr (i det efterfølgende betegnet som leaser) Denne leasingaftale giver leaser brugsret til: De leasinggenstande, der er nævnt i aftalen Efter aftalens særlige bestemmelser Efter Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2011) Efter Supplerende betingelser til ABL udgave 2011 for leasingaftaler i KommuneLeasing 15. juni 2012 Leaser har modtaget: Et eksemplar af denne aftale Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2011) Supplerende betingelser til ABL udgave 2011 for leasingaftaler i KommuneLeasing 15. juni 2012 De leasede genstande KommuneLeasing overdrager leaser brugsretten til følgende genstande: Leasinggenstande: Anskaffelsessum: Branddragter mv ,00 kr. ekskl. moms For nærmere specifikation af leasinggenstanden, henvises til leverandørens faktura. Leverandør Genstandene leveres af følgende leverandør: Installationsadresse Norddjurs Kommune, Fælleskommunalt Beredskab Side 1 af 2

29 Leasingperiode Leasingaftale nr. K-707 A22804 Leasingaftalen er indgået for en grundperiode på 108 måneder. Efter grundperiodens udløb er leasingaftalens markedsmæssige restværdi anslået til ,00 kr. ekskl. moms. Leaser, er ved aftaleudløb, eller anden opsigelse, pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi. Leasingydelser Leasingydelsen udgør pr hvortil lægges moms p.t. 25% ,35 kr. Leasingydelsen betales årlig forud. Første forfaldsdag fastlægges til Leasingydelsen skal være KommuneLeasing i hænde senest med valør på forfaldsdagen. Leasingydelsen er fast uanset bestemmelserne i pkt. 3 i Supplerende vilkår. Leasingydelsen opkræves via EAN-lokationsnummer Særlige bestemmelser Såfremt den anførte indkøbssum afviges eller levering og /eller fakturering sker efter , forbeholder KommuneLeasing sig ret til at genforhandle aftalens betingelser. Underskrift Med mindre andet er aftalt, er betingelserne for denne leasingaftale fastsat i Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler ABL udgave 2011 samt KommuneLeasings supplerende betingelser af 15. juni Leaser, erklærer med sin underskrift nedenfor at have modtaget, gennemlæst og accepteret betingelserne. Dato Dato Underskrift KommuneLeasing Underskrift-tegningsberettiget Side 2 af 2

30 ALMINDELIGE BETINGELSER Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2011) 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser finder anvendelse ved finansiel leasing af løsøre. 2. Ved finansiel leasing forstås en transaktion, ved hvilken a. en part (leasinggiveren) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtageren), der giver denne ret til at benytte den leasede genstand (leasinggenstanden) mod betaling af en løbende ydelse (leasingydelsen); b. leasinggiver erhverver leasinggenstanden ifølge aftale (købsaftalen), med en tredje part (leverandøren), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en leasingaftale, eller selv har indgået denne; 3. Leasinggiver kan forlange, at leasingtager for egen regning lader sin revisor udarbejde og til leasinggiveren fremsende rapport om tilstedeværelsen af det leasede udstyr, ligesom leasinggiveren kan lade udstyret forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver leasinggiverens ejendomsret til udstyret. 4. Ved registrering af de leasede genstande i offentlige registre, herunder Centralregisteret for Motorkøretøjer, Luftfartsregisteret og Skibsregisteret, angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger. 5. Leasinggivers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det leasede. c. leasinggiver hverken vælger, specificerer eller tilforhandler sig leasinggenstanden; 6. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige de leasede genstande. d. leasingtageren har haft mulighed for at godkende sådanne vilkår i købsaftalen, som er af betydning for hans retsstilling; og 3 - Brugsret 1. Leasingtager har ret til at anvende de leasede genstande i sin erhvervsvirksomhed. e. de ydelser, som leasingtageren skal betale eller hæfter for, er således beregnede, at de dækker amortisation af hele eller den væsentligste del af anskaffelsessummen for de leasede genstande. 2. De leasede genstande må - medmindre aftalen vedrører genstande, som efter deres art forudsætter skiftende benyttelsessted - ikke fjernes fra leasingtagerens forretningssted. 3. Betingelserne finder anvendelse på alle finansielle leasingaftaler vedrørende løsøre, der hovedsagelig er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse. 2 - Ejendomsret 1. De leasede genstande er leasinggiverens ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det leasede. 3. De leasede genstande må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. 4. De leasede genstande må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. 5. De leasede genstande må ikke indføjes i bygninger eller andre løsøregenstande på en sådan måde, at leasinggivers ejendomsret går tabt. 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af de leasede genstande, må ikke fjernes. 4 - Leasingydelsen 1. Som vederlag for brugen af de leasede genstande betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis stør- Side 1 af Fejl! Henvisningskilde

31 relse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler. 2. Ændres den i leasingaftalen anførte anskaffelsessum efter krav fra leverandøren eller som følge af, at anskaffelsessummen erlægges i fremmed mønt efter en anden kurs end forudsat ved beregning af leasingydelsen, reguleres denne tilsvarende. 3. Har parterne aftalt, at leasingydelsen helt eller delvist skal variere med størrelsen af en referencerente eller referencekurs, skal referencerenten, referencekursen samt forudsætningerne for ændring af leasingydelsen angives i leasingaftalen. Anvendes en ikke offentlig noteret referencerente eller referencekurs, skal leasinggiver give leasingtager underretning om enhver ændring i den anvendte referencerente eller referencekurs. Ophører den offentlige notering af referencerenten, eller kan leasinggiver påvise, at denne generelt har mistet sin betydning, kan leasinggiver anvende en anden referencerente, forudsat at denne i det væsentlige stiller parterne uændret. 4. Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarente med 2 % pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr. 5. Fejl eller mangler ved de leasede genstande samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de leasede genstande samt ved ophævelse af købsaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til Indtil levering har fundet sted, hæfter leasingtager for og forrenter udlæg og forudbetalinger, som leasinggiver har foretaget i henhold til leasing- eller købsaftalen. Påløbne renter af leverandørkrav, som ikke skyldes forsinkelse fra leasinggivers side, godtgøres denne af leasingtager. 7. Leasinggiver har ret til at udpege, på hvilke af flere forfaldne fordringer en delbetaling, herunder nettoprovenu ved realisation af udstyret/supplerende sikkerheder, jfr. 15, skal afskrives. 5 - Levering 1. Ved levering af de leasede genstande skal leasingtager straks undersøge disse på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren. Når leasingtager har undersøgt de leasede genstande og fundet disse i overensstemmelse med købsaftalen, bekræfter leasingtager skriftlig dette over for leasinggiver. 2. Ved levering før den aftalte leasingperiodes begyndelse betales forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leasingperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket, og der erlægges forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da. 3. Undlader leasingtager at afhente eller modtage de leasede genstande i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har leasinggiver krav på erstatning. 6 - Opsigelse 1. Leasingaftalen er med de under pkt. 2 og 3 nævnte undtagelser uopsigelig i hele den aftalte leasingperiode. 2. Hver af parterne kan opsige leasingaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere genstanden, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og leasinggiver herefter kan ophæve købeaftalen. Opsiges leasingaftalen i henhold til denne bestemmelse, skal leasingtageren erstatte leasinggiverens tab ved indgåelsen af aftalen. Side 2 af 6

32 3. Leasinggiver kan opsige leasingaftalen uden varsel i følgende tilfælde: a. Er leasingtager en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, såfremt den personligt ansvarlige indehaver eller en af disse dør. b. Er leasingtager et aktie- eller anpartsselskab ved overgang af en bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen. c. Såfremt leasingtager afhænder væsentlige dele af sine erhvervsaktiviteter, eller leasingtagers kapitalgrundlag reduceres væsentligt i leasingperioden. Ved opsigelse efter denne bestemmelse opgøres leasinggivers krav i henhold til Leasinggivers ansvar 1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasinggenstanden og godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt købsaftalens indhold. 2. Leasinggiver hæfter ikke for rettidig levering eller mangler ved genstanden (genstandens brugsegenskaber eller andre faktiske og retlige mangler). Leasinggiver fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved genstanden måtte udløse hos leasingtager. Uanset genstandens brugbarhed skal leasingtager betale leasingydelsen til leasinggiver, når genstanden er leveret. Til kompensation herfor overdrager leasinggiver sine beføjelser i forhold til leverandøren, herunder eventuelle garantier, til leasingtager på de vilkår, der er nævnt nedenfor. 3. Konstaterer leasingtager efter genstandens overgivelse, at genstanden trods godkendelsen ( 5 stk. 1) ikke var kontraktmæssig ved leveringen, skal leasingtager reklamere over for leverandøren uden ugrundet ophold efter fejlen/manglen blev erkendt. Leasingtager skal underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelsen af et eventuelt krav, i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav gennemført. 4. I tilfælde af mangler er leasingtager forpligtet til at acceptere afhjælpning fra leverandøren for leverandørens egen regning, eventuelt ved at genstanden udskiftes med en anden genstand af samme art, brugbarhed og godhed. Dette gælder dog ikke hvis afhjælpningen vil udsætte leasingtager for urimelig udgift eller ulempe. 5. Kan leverandøren ikke forpligtes til afhjælpning, eller kan en mangel i øvrigt ikke afhjælpes, som nævnt i pkt. 4, skal tilfælde af mangler fortrinsvis afklares ved afslag i genstandens købesum. Et opnået afslagsbeløb skal leverandøren udbetale til leasinggiver. Den fremtidige leasingydelse reguleres fra modtagelsen af afslagsbeløbet i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren. 6. Hæves købeaftalen, tilfalder købesummen leasinggiver, og der foretages en opgørelse af mellemværendet mellem leasinggiver og leasingtager i henhold til 15. Erstatning for forsinkelse og følgeskader tilkommer leasingtager. 7. Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren. 8 - Leasingtagers ansvar 1. Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de leasede genstande, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet. 2. Leasingtager bærer risikoen for skader på leasingtagerens ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den leasede genstand. Side 3 af 6

33 Det påhviler leasingtager at holde leasinggiver skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand, herunder leasingtagers personale mod leasinggiver som ejer af de leasede genstande som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Leasingtager har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at genstanden kan volde skade på tredjemands person eller ejendom. 9 - Vedligeholdelse Leasingtager skal vedligeholde de leasede genstande, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller en af denne godkendt reparatør. Ved vedligeholdelse og reparation af de leasede genstande må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse Risiko Leasingtager bærer risikoen for leasinggenstanden og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor genstanden på rette måde er leveret tilbage til leasinggiver. de leasede genstande samt mod det ansvar, leasingtager som bruger eller leasinggiver som ejer måtte pådrage sig ved brug af de leasede genstande. Leasinggiver kan kræve finansieringsdeklaration (leasing) noteret for leasingtagers regning. Leasinggiver kan til enhver tid vælge for leasingtagers regning selv at tegne forsikring mod bortkomst og beskadigelse af de leasede genstande Oplysningspligt Leasingtager skal efter anmodning udlevere seneste årsregnskab, perioderegnskaber og budgetter samt ansvarlige indehaveres personlige regnskaber. Leasingtager skal endvidere underrette leasinggiver om forhold af væsentlig betydning for leasinggivers kreditrisiko Sikkerhedsstillelse Har leasingtager stillet depositum eller anden sikkerhed for leasingtagers forpligtelser, tjener denne sikkerhed tillige leasinggiver til sikkerhed for enhver anden forpligtelse leasingtager har eller måtte få over for leasinggiver ved egen medvirken, men uanset skyldgrund Misligholdelse Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at: Hvis genstanden ødelægges eller forringes - uanset af hvilken årsag - skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom. 1. leasingtager undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid; Hvis genstanden kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis genstanden ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i Forsikring Leasingtager er forpligtet til for egen regning at tegne forsikring mod bortkomst eller beskadigelse af 2. leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed; 3. leasingtager standser sine betalinger og ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring hertil med tilsynets godkendelse stiller fornøden sikkerhed for leasingaftalens opfyldelse; Side 4 af 6

34 4. leasingtager misligholder anden leasing- eller låneaftale med leasinggiver; 5. leasingtager forsømmer at vedligeholde de leasede genstande eller undlader behørig reparation af disse; 6. leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige de leasede genstande; 7. leasingtager i strid med 3, pkt. 2, fjerner de leasede genstande fra sit forretningssted; I tilfælde af leasingtagers konkurs eller rekontruktion efter konkurslovens regler, er pligten til at betale ikke forfaldne leasingydelser i den resterende leasingperiode gældende i det omfang, leasinggiver godtgør, at disse leasingydelser må sidestilles med afdrag. I modsat fald er disse ydelser efterstillet. Leasinggiver er berettiget til forlods at inddække sit krav på efterstillede leasingydelser i eventuelt stillet depositum eller anden sikkerhed og/eller i værdien af det leasede aktiv ved salg heraf. 8. leasingtager i strid med 3 pkt. 3, overlader brugen helt eller delvist til en anden; 9. leasingtager anvender de leasede genstande i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser; 10. leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til 11; 11. Leasingtager undlader på anfordring at forelægge regnskaber m.v. i henhold til 12. c. Den ved leasingperiodens udløb forventede restværdi af de leasede genstande tilbagediskonteret til nutidsværdi. d. Erstatning for yderligere tab, leasinggiver måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden. e. Morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned af det beløb, leasingtager i medfør af pkt. a - d bliver leasinggiver skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller godskrivning sker, jfr. nedenfor. I de under pkt nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør Opgørelse Hæves leasingaftalen af leasinggiver, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede genstandes undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af købsaftalens ophævelse, er leasingtager pligtig til leasinggiver at betale: a. Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger. b. Alle ikke forfaldne leasingydelser for den resterende leasingperiode tilbagediskonteret til nutidsværdi. Leasinggivers krav reduceres med det nettobeløb, leasinggiver opnår enten ved fornyet udlejning af de leasede genstande for den resterende del af leasingperioden, ved salg af de leasede genstande eller ved udbetaling af forsikringssummen eller tilbagebetaling af købesummen. Overstiger det beløb, der indvindes herved, leasinggivers krav, kan det overskydende beløb ikke kræves udbetalt. Kan de leasede genstande ikke sælges eller genudlejes inden fire uger efter, at disse er stillet til leasinggivers disposition, kan leasinggiver ved opgørelsen lægge den nettosalgssum til grund, som en af retten ved leasinggivers værneting udmeldt vurderingsmand måtte anslå, at de leasede genstande kan indbringe ved salg, eller lade disse bortsælge ved auktion. Side 5 af 6

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Aftalenummer: 7022373 22-11-2011 Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com

Erhvervslejeloven. Indholdsfortegnelse. www.lejeret.com 1 Erhvervslejeloven Indholdsfortegnelse Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Lejefastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår... 4 Vedligeholdelse, forsinkelse og lejerens mangelsbeføjelser...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere