DILEMs kursusaktivitet. Evalueringsrapport. DILEMs kurser 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DILEMs kursusaktivitet. Evalueringsrapport. DILEMs kurser 2014"

Transkript

1 Evalueringsrapport DILEMs kurser

2 Udgiver: Københavns Kulturcenter Drejervej 17, København NV Tlf Evaluator: TOMO Consult Birkebæk Brande. Tlf E- mail: Citater med kildeanvisning er tilladt.

3 Indhold Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Ekstern evaluering... 2 Formål... 2 Aktiviteter... 3 Resultater... 4 Hvem er radiomedarbejder.4 Hvor mange deltog i kurserne 4 Hvor mange stationer var repræsenteret.4 Hvordan hørte man om kurset...4 Hvordan oplevedes lokaliteterne..4 Analyse af aktiviteterne..5 At mindst 60 medarbejdere deltog i mindst 1 kursus 5 At medarbejderne kommer via netværk.5 At medarbejderne der gennemførte et kursus, oplevede sig bedre klædt på til morgendagens udfordringer.5 At kursisterne gennem kurset fik et netværk...5 At antallet af unge aktive i radiomiljøet stiger. 5 At kursisterne løbende via uddannelse oplever sig kompetente til at varetage deres opgaver...5 At kursisterne inspirerer andre til at arbejde med medier..5 Sammenfatning og konklusion.6 Hvad virker 6 Fokus punkter fremover..6 Teoretiske overvejelser vedr. frivillighed 6 Appendiks med dato for afholdelse, dagsprogrammer og lærernes oplæg

4 Indledning Paraplyorganisationen DILEM findes for at fremme deres medlemmers interesse i det mediepolitiske billede. Dette sker via arrangementer af uddannelsesmæssig karakter. Disse uddannelsesaktiviteter sker for at styrke vore medlemmers medarbejderes journalistiske og tekniske kvalitet med tanke på udsendelser i lokale elektroniske medier i hele Danmark. DILEM har huse i Københavns Kulturcenter. DILEM, som paraplyorganisation, fik sin begyndelse i starten af nullerne. DILEMs medlemmer har sin begyndelse tilbage til 1978 hvor DR begyndte forsøgsudsendelsermed frivillige lokale i 1978 og senere i 1984 hvor bl.a. KKR/TV brød DRs monopol og sendte lokal tv. Et af vore medlemmer er KPK der ligeledes begyndte i 1984 og har tidligere udført undervisning af bl.a. danske og udenlandske mediemedarbejdere i 1990 erne. I 2013 søgte DILEM Kulturstyrelsens mediepulje om uddannelsesstøtte og fik bevilget knap kr. til i alt 4 kurser for radiomedarbejdere. Baggrunden er, at DILEM oplever, at der er et meget stort behov for uddannelse af vore medlemmers medarbejderskare, hvor mange har behov for et såvel journalistisk som teknisk løft, samt den inspiration der findes ved at komme sammen med andre radioaktive mennesker. Hele radioarbejdet gennemgår p.t. en rivende udvikling omkring digitaliseringen, dette åbner op for nye platforme. For at være forberedt på denne udvikling søgte DILEM , men fik kun KPK og DILEM har tidligere modtaget tilskud til undervisning fra såvel EU og Demokratifonden samt mediepuljen og derved højnet de lokale elektroniske mediers kvalitet i såvel Danmark som tidligere østlande og tredjeland. Mogens Videbæk har været leder i DILEM siden dets start. Ekstern evaluering Grundet det lille tilskud har vi ikke tilknyttet en ekstern evaluering idet Mogens Videbæk har en uddannelse fra Københavns Universitet som religionssociolog heri indgår udarbejdelse af evalueringsrapporter og han har tidligere udarbejdet diverse evalueringsrapporter i forbindelse med projektarbejder. Formålet med denne evaluering er metodeudvikling, læring og dokumentation. Herværende rapport dækker projektperioden 2014 og bygger på en spørgeskemaundersøgelse juni og november kursister deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og svarprocenten er: 75 hvilket må siges at være flot. Formål Formålet med kurserne: DILEM skriver i ansøgningen at ønsket er at klæde stationernes medarbejdere bedre på såvel journalistisk som teknisk og organisatorisk, så medarbejderne kan møde morgendagens udfordringer. DILEM havde følgende konkrete mål for kurserne: 1. At mindst 60 medarbejdere deltog i mindst 1 kursus. 2. At medarbejderne kommer via netværk 3. At medarbejderne der gennemførte et kursus, oplevede sig bedre klædt på til morgendagens udfordringer. 4. At kursisterne gennem kurset fik et netværk. 5. At antallet af unge aktive i radiomiljøet stiger. 6. At kursisterne løbende via uddannelse oplever sig kompetente til at varetage deres opgaver. 7. At kursisterne inspirerer andre til at arbejde med medier. 2

5 Aktiviteter DILEM i 2014 haft 4 kursusdage. 2 i København og 2 i Vestjylland. De nævnte antal i det følgende bygger på projektets interne registreringer. Forår-1: Kursus i København der fandt sted en lørdag i maj måned. Ved dette opstartskursus i København mødte 6 ledere og medarbejdere op fra en radiostation i København. Dette var klart skuffende, men måske evalueringen giver os nogle svar. Ved en forundersøgelse havde flere udtykt ønske om undervisningen, men mødte ikke op. Forår - 2: Kursus i København der fandt sted en lørdag i juni måned. Ved dette kursus på samme station i København mødte 6 personer op og denne gang fra flere stationer. Man mødtes igen en lørdag morgen på den lokale radiostation og kurset blev gennemført som tidligere hvor der også blev optaget radioudsendelser. Efterår-1: Kursus i Skjern en lørdag i september. Her var kurset delt op så undervisningen foregik i et sognehus og radiooptagelserne ved dels mobilt radioudstyr og dels i et nærliggende radiostudie. Her mødte 12 personer op fra 2 stationer. Efterår-2: Kursus i Skjern/Tarm en mandag i oktober: Igen prøvede man et nyt koncept. Kurset afholdtes på et konferencecenter og radiostudiet stod til rådighed. Kursusdeltager antallet var igen 12, men denne gang fra 4 forskellige radiostationer. Set overordnet var såvel lærere som kursister mest glade ved denne sidste løsning på en kursusaktivitet. Vi oplevede os forkælet. Som en af lærerne og flere elever bemærkede det. 3

6 Resultater I det følgende analyseres kursisternes besvarelse fra spørgeskemaundersøgelsen og lederinterviewet, således at spørgeskemaundersøgelsen suppleres med svar fra interview. Citater fra interview er markeret med kursiv. Hvem er radiomedarbejder? På tidspunktet for spørgeskemaundersøgelsen var 60 % mænd og 40 % kvinder. Ifølge deltagerlisten var de fleste medarbejdere ældre pensionister. Vore aktiviteter må have haft en gavnlig effekt, idet der ved sidste kursus også var tilmeldt erhvervsaktive deltagere og yngre (35-40 år) deltagere. 1. Hvor mange deltog i kurserne? Kursus 1; 6 deltagere Kursus 2; 6 deltagere Kursus 3: 12 deltagere Kursus 4; 12 deltagere. Total 36 deltagere hvilket er 63 % af det projekterede. Her er det især Københavns kurser der springer i øjnene. Tidligere var det vore kurser i København der trak flest kursister udtalte DILEMs daglige leder. For at komme bagom tallene lavede vi en undersøgelse der skulle klarlægge hvorfor ovenstående skete. Vi spurgte: 1. b. Hvor mange stationer er repræsenteret ved kurset? Kursus 1; 1 station Kursus 2; 2 stationer Kursus 3; 2 stationer Kursus 4: 4 stationer. Her kan vi bemærke at dets flere stationer der gjorde en indsats for at deres medarbejdere kom afsted, dels flere kursister mødte op. Vi spurgte derfor lidt anderledes: 2. Hvordan hørte I om kurset? Her var målet at flest kom via personligt netværk: Via mail fra DILEM: 7 Via mail fra din egen station: 20 Via DILEMs hjemmeside; 5 Via anbefaling: 4 Vi konstaterer at direct mail er effektiv særligt når den kommer fra en man kender, netværket, ligesom den personlige anbefaling stadig fungerer: Jeg blev anbefalet kurset fra en medarbejder på stationen hvor jeg arbejder.

7 n i o r e r n e Vi prøver stadig at komme rundt om hvad der kan have forårsaget det svigtende deltagerantal på kun 63 % af det projekterede. 2. b. Hvordan oplevedes lokaliteterne? Her kommer ingen klager ind, men som en af lærerne sagde omkring Bechs hotel i Skjern: Her oplevede vi os forkælet og alt det praktiske fungerede upåklageligt. Maden, lokaliteterne og betjeningen, alt fungerede upåklageligt, om det betød flere deltagere er vanskeligt at besvare, men måske rygtet ville have bragt flere ind til de næste kurser. Herefter vil følge en analyse af aktiviteterne i vore kurser: I det følgende analyseres de enkelte konkrete undervisninger: Vort mål med kurserne var: 3. At medarbejderne der gennemførte et kursus, oplevede sig bedre klædt på til morgendagens udfordringer. Vi bad derfor kursisterne vurdere undervisningen oplevet fra kursisternes stol. Vurderingen skete via takl system, 1= elendig, 10 = fantastisk god h ø r t o m a. Vedr. formidling af Tros stof lå vurderingerne som følger: 1. Relevant: 8-10, men nogle besvarede blot med ja. 2. Let forståelig; Levede op til forventningen: Gav udbytte: Kan bruges på station: Kan forbedres; Nej, men gerne mere af samme slags. A k t i b. Journalistisk interview: 1. Relevant; Let forståelig; Levede op til forventningerne: Gav udbytte: Kan bruges på stationen: Kan forbedres, ja, men ved ikke hvordan. c. Inkluderende interview. 1. Relevant; Let forståelig; Levede op til forventningerne: Gav udbytte: Kan bruges på stationen: Kan forbedres, ja, mere plads at til eksperimentere med interviews og der evalueres på det der bliver lavet d. Netradio. Her bliver vi desværre nød til at dele evalueringen i 2 dele idet undervisningen i København ramte forbi målet. Vi fik derfor tilladelse til at skifte lærer og i Skjern fik denne afdeling følgende evaluering: S e n i o r e r?

8 1. Relevant; 8 2. Let forståelig; 8 3. Levede op til forventningerne: Gav udbytte: 9 5. Kan bruges på stationen: Kan forbedres, hvordan? Måske e. Fremtidens Radio: 1. Relevant; X 2. Let forståelig; X 3. Levede op til forventningerne: X 4. Gav udbytte: X 5. Kan bruges på stationen: Jeg er ikke tekniker så ikke umiddelbart. 6. Kan forbedres, hvordan? Det var interessant og spændende, men meget vanskeligt at forstå. 3. At medarbejderne der gennemførte et kursus, oplevede sig bedre klædt på til morgendagens udfordringer. Ved gennemgang af ovenstående spørgeskema lærer vi at spørgsmålene 4 & 5 gav en besvarelse der lå mellem Det betyder at kursisterne oplevede sig bedre klædt på til dagens og morgendagens udfordringer. 4. At kursisterne gennem kurset fik et netværk. Specielt ved kurserne i Jylland oplevedes en netværksdannelse der fungerede via Facebook, Twitter og andre sociale medier. Begge dele, Facebook og Twitter blev oprettet i løbet af kursusdagen hvor 90 % tilsluttede sig netværket. 5. At antallet af unge aktive i radiomiljøet stiger. Dette punkt havde/har vi ikke mulighed for at efterprøve med validitet. Vi kunne konstatere at der kom 2 unge, dvs. under 40 år, med ved det sidste kursus. Det kunne vi glæde os over, men ikke konkludere noget på. 6. At kursisterne løbende via uddannelse oplever sig kompetente til at varetage deres opgaver. Her henviser vi til besvarelse af spørgsmål 3 og ligeledes til kursisternes besvarelse af ønsker vedr. fremtidig undervisning. 7. At kursisterne inspirerer andre til at arbejde med medier. Vore kurser vidste at det særligt var ældre mandlige pensionister der arbejder med radiomediet. Vi kunne dog konstatere at førstegangsdeltagere var med nemlig 3. Så en svag stigning af nye medarbejdere kan konstateres. 8. At 90 % af kursisterne oplever, at aktiviteterne er relevante og meningsfulde for dem. Igen kan vi ved gennemgang af spørgsmål 3 pkt. a-e aflæse at kursisterne mener på skalaen 1-10 at undervisningens emner var relevante, her scorer disse kurser højt, nemlig Dvs. at godt 90 % af kursisterne giver emnerne mellem 9 og 10.

9 9. At 50 % af kursisterne også udenfor radioaktiviterne løbende er involveret i f.eks. i frivilligt arbejde. Da de fleste var ide baserede radioer var langt hovedparten engageret i frivilligt arbejde via diverse foreninger o.l. Ved gennemgang af besvarelserne konstaterede jeg at 1 af besvarelserne virkede til ikke at forstå spørgeskemaet idet besvarelserne lå på linje med Goddag mand Økseskaft, altså svarede på andet end der spurgtes om. Sammenfatning og konklusion I 2014 blev radioerne udfordret og DILEM fik en kursusbevilling for at imødekomme disse teknologiske udfordringer. Der blev tilbudt en vifte af muligheder for at dygtiggøre sig som medarbejder i et radiostudie. Medarbejderne benyttede denne vifte og der kom flere og flere til undervisningen. Vi har ikke i vor undersøgelse berørt hvorfor medarbejderne engagerer sig i radiomiljøet hvilket kunne være et emne ved næste evalueringsopgave. Nye medarbejdere rekrutteres primært gennem, mund til øre, og ved at medarbejderne inviterer venner og bekendte med i studiet. Uddannelsesmidlerne har bevirket at flere kunne komme og få relevant professionel undervisning som alle var taknemlige for. Hvad virker? Der blev skabt et uddannelsesmiljø via lærerne som gik igen i de fleste kurser. Dette gav tryghed, nærhed, hjælpsomhed, omsorg og frihed ved kurserne. At afholde kurset på et kursuscenter gav alle ansvarlige mere frihed og overskud til nærværd for alle. Fokuspunkter fremover DILEM skal fortsat arbejde med at bevare, det der virker. Uddanne medarbejdere og rekruttere nye unge til medierne: At samtlige medarbejdere deltager i mindst to aktiviteter på radioen At samtlige medarbejdere får mindst to venner med på radiostationen At flere er aktive også uden for radiomiljøet Inspiration til andre, der arbejder med radioarbejdet i Danmark Medarbejderne efterlyser, at DR og lignende åbner deres studier på skæve tidspunkter så de kan bruges af andre. Teoretiske overvejelser Set i forhold til et teoretisk perspektiv, så tager metoderne i DILEM udgangspunkt i en anerkendende tilgang og empowerment samtidig med, at man prøvede at medtænkte et fysisk sundhedsperspektiv.

10 Anerkendelse handler om at vise interesse for et andet menneskes erfaringer, som noget der er værd at tage del i og blive kendt med. Axel Honneth 1 har interesseret sig for at bestemme de konstituerende betingelser for menneskets personlige udvikling. Honneth siger, at et fællesskab ikke behøver at være baseret på fælles levemåder og skikke, men må bygge på en følelsesmæssig deltagelse i den anden persons individuelle egenskaber. Anerkendelse handler ikke om kun at give, men også om at få og tage imod. Hos DILEMs kurser viser ledelse og lærere, at man gensidigt er interesseret i hinandens erfaringer og egenskaber, og knytter venskaber, der bygger på et følelsesmæssigt engagement. Særligt ledelsen anvender empowerment i praksis, men empowerment praktiseres ligeledes mellem m e d a r b e j d e r n e indbyrdes. Empowerment drejer sig om, at udvikle betingelser, der gør det muligt, at vække sociale kræfter til live hos andre eller at opdage dem 2. Vække sociale kræfter til live vil sige, at blive stærkere og leve på en mere selvbevidst måde, selv om man ikke råder over så mange kræfter, hvilket sker efterhånden som man ældes. Medarbejderne må acceptere og affinde sig med at måtte leve med personlige og fysiske svagheder i større eller mindre grad, men dette kompenseres ved at andre ressourceområder erkendes og nyttiggøres. F.eks. ved at medarbejderne anvender deres livserfaringer i dagligdagen dialog og står for forskellige opgaver. 1 Willig, R., Axel Honneth Behovet for anerkendelse. København: Hans Reitzels Forlag. 2 Pedersen, K., Tverskov, E., Rosendal Jensen, N Forældrenetværk i praksis empowerment og socialt gruppearbejde. Århus: Systime

11 Appendiks: med angivelse af dato for afholdelsen. Dato for afvikling af kurser: Kurserne afvikledes efter følgende tidsplan: Lørdag d Lørdag d Begge lørdage i lokaler lejet via Københavns Nærradio. Lørdag d Mandag d Begge dage i lokaler lejet via Radio Ådalen. Dagplan for kursusafviklingen: Program på Sjælland: : registrering v. Mogens Videbæk inkl. kaffe og rundstykke : Iben Thranholm, Interview teknik i radio : kaffe, herunder samtale med Mogens Videbæk om de nye retningslinjer for lokal tv og lokal radio : Tove Videbæk, inkluderende program : Frokost, herunder orientering v. Mogens Videbæk om koda/gramex reglerne : Radio optagelser til programmer : Net radio v. Kenneth Wenzell og Mogens Videbæk : Eftermiddags kaffe, orientering ved Mogens Videbæk om mulighederne ved netradio og regler vedr. Koda/Gramex om emnet : Fremtidens muligheder for radio v. Kenneth Wenzell : Farvel v. Mogens Videbæk samt orientering om evalueringsskema. Lokaliteterne lå i umiddelbar nærhed af Københavns Nærradio hvilket gav en god synergieffekt, dog ville man gerne have haft bedre mulighed for evaluering af selve optagelserne. Program for kursus i Jylland: : registrering v. Mogens Videbæk inkl. kaffe og rundstykke : Svend Løbner, Interview teknik i radio : Kaffe, herunder samtale med Mogens Videbæk om de nye retningslinjer for lokal tv og lokal radio : Tove Videbæk, inkluderende program : Frokost, herunder orientering v. Mogens Videbæk om koda/gramex reglerne samt muligheder for app. til mobiltelefon m.m : Radio optagelser til programmer : Net radio v. Mark Tandrup : Eftermiddags kaffe, orientering v. Mogens Videbæk om regler for NET radio og KODA/Gramex samt mulighederne for netradio generelt : Fremtidens Radio v. Kenneth Wenzell : Farvel v. Mogens Videbæk herunder orientering om evalueringsskema. Lokaliteterne vi benyttede var dels Skjern Kirkes Sognehus og Bechs Hotel i Tarm. Begge steder var muligheden for optagelse ved hjælp af mobilt radioudstyr. Igen stod vi med ønsket om mulighed for øjeblikkelig evaluering af interviewteknik og radioteknik.

12 De afholdte kursers indhold: Der henvises til medsendte bilag. Med venlig hilsen Mogens Videbæk

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den 24.8. 2001.

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere