Translatørforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Translatørforeningen"

Transkript

1 Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret På de næste sider kan du læse om kurserne, sted, tid, pris, sprog og meget mere. Vi håber, du finder et eller flere kurser, som du kan bruge, og minder om, at du som selvstændig erhvervsdrivende kan trække kursusgebyrer og transportudgifter til relevante kurser og konferencer fra..

2 Translatørforeningen 2 KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Dato Sprog Titel Sted Priser i DKK: Medlemmer / ikke medlemmer Side 5/09, 31/10, 28/11 Engelsk Master Class København 500,- / 650,- pr. Master Class. 3 22/11 Alle sprog LinkedIn København 50,- / 100,- Studerende 50,- 4 3/10 Engelsk Oversættelse af domme København 1100,- / 1300,- 5 13/9 Alle sprog Web Word System København 50,- / 100,- 6 23/9 Engelsk Retstolkning Aarhus 2200,-/2800,- 7 8/11 Fransk Juridisk fransk København 1100,-/1300,- 8 31/10 Alle sprog Virksomhedsbesøg hos Grundfos Aarhus 50,- / 100,- Studerende 50,- 9 Alle sprog Andre udbydere 10 Alle priser er eksklusive moms. Tilmelding: Translatørforeningens sekretariat Tlf.: Mail: Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til den relevante kursusarrangør. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Husk, at du som selvstændig erhvervsdrivende kan trække kursusgebyrer og transportudgifter til relevante kurser og konferencer fra i skat.

3 3 Translatørforeningen Engelsk Master Class Konceptet består i, at deltagerne forud for de enkelte Master Classes forsyner underviseren med konkrete spørgsmål til juridiske tekster eller termer, som deltagerne er stødt på i deres arbejde med juridisk oversættelse. Spørgsmålene bliver så behandlet af underviseren i løbet af den næstfølgende Master Class. Spørgsmål mailes til underviseren senest 1 uge før næste Master Class. Endvidere får man mulighed for at aflevere en kort skriftlig opgave, som bliver rettet individuelt og gennemgået generelt til gavn for alle. Opgaven udleveres den 5. september 2013, mailes til Helle senest den 24. oktober 2013 og gennemgås den 31. oktober Dato: Torsdag d. 5. september 2013 kl Torsdag den 31. oktober 2013 kl Torsdag den 28. november 2013 kl Forplejning: Der er sandwich, frugt, vand, kaffe og te fra kl Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Translatør Helle Pals Frandsen arrangør: Birte-Marie Jørgensen 500 kr. pr. Master Class 650 kr. pr. Master Class Tilmeldingsfrist: Bemærk, at man frit kan vælge at deltage i 1, 2 eller 3 Master Classes. Dog er det sådan, at hvis man ønsker at aflevere og få en opgave rettet og gennemgået, kræver det, at man deltager den 5.9. og Den 28. august 2013

4 Translatørforeningen 4 Alle sprog LinkedIn På denne workshop vil du blive klogere på, hvordan du bedst kan bruge de sociale medier i din virksomhed. Det er medier, som ikke er til at komme udenom mere, så det er bare med at hoppe med på vognen og finde ud af, hvordan de kan skabe værdi for din virksomhed. Du kan forvente, at vi kommer igennem disse emner: Find dit virtuelle håndtryk - det eksisterer lige meget, hvad du gør! En rundtur i de mest gængse sociale medier og deres forcer. Hvad kan du bruge de sociale medier til i forhold til synlighed på nettet for din virksomhed? Hvordan er en hensigtsmæssig adfærd for dig på de sociale medier? Hvad kan du særligt bruge LinkedIn til, hvilke muligheder ligger der der? Muligheder for annoncering på nettet, gennem Google, Facebook m.m. Hvordan kan du fortsat holde dig orienteret og læse mere om sociale medier? Der vil selvfølgelig også blive mulighed for, at I kan dele nogle af de erfaringer, I allerede har vedrørende de sociale medier. Til sidst bliver der mulighed for at lave nogle søgninger og arbejde med de medier, der lyder mest interessante for dig. Så husk den bærbare! Dato: Fredag den 22. november 2013 kl. 17: Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Tanja Arnholtz Jensen, cand. IT fra Aarhus Universitet arrangør: Birthe Lemley 50,- kr. 100,- kr. Tilmeldingsfrist: 15. november 2013

5 Translatørforeningen 5 Engelsk Oversættelse af domme (dansk-engelsk) Da dette kursus emnemæssigt er meget specialiseret, er det væsentligt, at det kan målrettes til deltagernes behov. Man opfordres derfor til at bidrage med tekster og formuleringer, der måtte have givet problemer i forbindelse med oversættelsen inden for dette emne - samt meget gerne med de valgte løsningsforslag. Disse vil derefter blive genstand for diskussion blandt deltagerne (i anonymiseret form). Kurset vil i øvrigt bestå af en gennemgang af de faste formuleringer, man møder ved oversættelsen af domme og andre afgørelser fra danske domstole. Tekster og formuleringer mailes til Helle senest den 19. september Dato: Torsdag d. 3. oktober 2013 kl Forplejning: Der er sandwich, frugt, vand, kaffe og te fra kl Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Translatør Helle Pals Frandsen arrangør: Birte-Marie Jørgensen 1100,- kr. 1300,- kr. Tilmeldingsfrist Den 13. september 2013

6 Translatørforeningen 6 Alle sprog WebWordSystem Oversættelsesværktøjet, som ifølge udviklerne kan udvide din forretning og giver dig mulighed for at skabe en løbende passiv indtægt til dig! Denne workshop vil give dig et indblik i, hvorledes et oversættelsesværktøj via den nye teknologi kan tilbyde dig helt nye muligheder for at skabe en vedvarende indtægt sideløbende med det arbejder, du laver hver dag. Præsentation af WebWordSystem Gennemgang af WebWordSystem værktøjet incl. termbase Forretningsmuligheden med WebWordSystem, salg af sætninger og fagtermer via WebWordSystems markedsplads (Public area) samt henvisningsprovision. WebWordSystem kan skabe en passiv indkomst for den enkelte translatør, samtidig med at produktiviteten kan øges. Dato: Fredag den 13. september kl Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K arrangør: Diane Hanghøj Rohde & Erik Rohde fra WebWordSystem Nira Glad 50,- kr. 100,- kr. Tilmeldingsfrist: Den 8. september 2013

7 7 Translatørforeningen Alle sprog Retstolkning: Sagsforløb og tolkeformer Formiddag: Et sagsforløb fra politiets arrest af en mistænkt til domfældelse i byretten. Kurset vil gennemgå procedurerne og aktørernes roller gennem hele sagsforløbet med inddragelse af relevante retsprincipper og retsplejelovens og straffelovens bestemmelser. Den anvendte diskurs, herunder advokaters spørgeteknik, vil også blive inddraget. Eftermiddag: Tolkeformer. Kurset vil gennemgå tolkens rolle i sagsforløbet og de anvendte tolkeformer samt deres indflydelse på muligheden for at overholde det tolkeetiske princip om korrekt og præcis oversættelse af aktørernes ytringer. Herefter vil vi se på de officielle anbefalinger vedrørende brugen af tolkeformer på forskellige tidspunkter i sagsforløbet og diskutere, hvornår og hvorfor den ene tolkeform anbefales fremfor den anden. Dato: Mandag den 23. september 2013, kl : Ankomst og kaffe, te og morgenbrød Undervisning Frokost Undervisning Afrunding Forplejning: Kaffe/te og morgenbrød, frokostbuffet, eftermiddagskaffe/-te og kage samt frugt og vand. Oplyses senere Ph.d. og translatør Bente Jacobsen. Praktiserende retstolk. Forsker og underviser i retstolkning på Aarhus Universitet (tidligere Handelshøjskolen i Aarhus) siden arrangør: Hanne Sterndorf Tilmeldingsfrist: Den 16. september ,- kr ,- kr.

8 8 Translatørforeningen Fransk Juridisk fransk Kurset fokuserer på gloser indenfor selskabsretten i sammenhæng med civilprocessen (retssagsbehandling). Vi bruger en konkret retssag med en selskabsretlig og/eller konkursretlig problemstilling som case og ser på, hvordan de selskabsretlige/konkursretlige gloser anvendes i processkrifter og dommen. Vi ser endvidere på de procesretlige gloser anvendt i selve domsudskriftet og drøfter oversættelsen i forbindelse med f.eks. fuldbyrdelse af en fransk dom i Danmark (mod en dansk sagsøgt). Gloseliste og øvrigt materiale sendes til deltagerne ca. 1 uge før kursets afholdelse. Kurset henvender sig til oversættere som allerede har kendskab til selskabsretlige gloser fra f.eks. stiftelsesdokumenter, selskabsvedtægter o.lign., og som har interesse i anvendelsen af gloserne i en procesretlig kontekst og tillige ønsker at fokusere på oversættelse af retslige dokumenter (processkrifter, domme, kendelser mv.) Dato: Mandag den 8. november Undervisning Evaluering og afslutning Forplejning: Kaffe/te, eftermiddagskaffe/-te og kage samt frugt og vand. arrangør: Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Maria Fontanet Advokat og partner hos LEAD Advokatpartnerselskab. Ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet, KU, i faget Fagfransk med undertitlen Introduction au droit français en français. Nira Glad Tilmeldingsfrist: Den 1. november ,- kr ,- kr.

9 9 Translatørforeningen Alle sprog Virksomhedsbesøg hos Grundfos Besøget her vil være en god eftermiddag delt i 2. Først skal vi se noget af produktionen og virksomheden. Dernæst skal vi høre om Grundfos historie og i særdeleshed, hvordan de håndterer det at være en multikulturel og international virksomhed. Derudover skal vi høre noget om Grundfos sprogpolitik, herunder deres eget oversættelsesværktøj, implementeringen af deres sprogpolitik, og hvordan det så er gået efter dens indførelse, samt om den nye ordbog, Grundfos har fået udarbejdet. Dato: Torsdag d. 31. oktober 2013 kl Grundfos, Bjerringbro nærmere adresse udsendes til deltagerne. arrangør: Grundfos besøgsafdeling samt Henrik Andersen, Senioroversætter Hanne Sterndorf 50,- kr. 100,- kr. Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2013

10 10 Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅRET 2013 Andre udbydere Kurser i juridisk sprog på AU (tidligere Handelshøjskolen i Aarhus). udvalget er blevet opmærksom på, at Aarhus Universitet udbyder jurakurser, som f.eks. i juridisk engelsk: konkurs og rekonstruktion under universitetets AU-Executive-program. En liste over de jurakurser, AU udbyder, kan du finde via følgende link:http://executive.au.dk/kurserogkonferencer/ AU-Executive tilbyder medlemmer af Translatørforeningen en rabat på 15 %. Hvis du er medlem af Gerda, alumneforeningen, kan du i stedet få 25 % rabat. Andre kurser: Til dig, der vil vide, hvilke øvrige kursusudbydere, vi også har en aftale med. Herudover får du, som medlem af Translatørforeningen, også rabat hos: Danske Sprogseminarer (http://www.sprogseminar.dk/) - 25% rabat til medlemmer af Translatørforeningen. Kommunikation & Sprog efteruddannelse. (https://www.kommunikationogsprog.dk/kalender-efteruddannelse) Du skal her selv ringe til Kommunikation & Sprog for at høre om rabatten.

Translatørforeningen

Translatørforeningen KURSUSKATALOG FORÅR 2014 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for foråret 2014. På de næste sider kan du læse om kurserne, sted, tid, pris, sprog

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013

Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 Fyraftensmøder, Vognmandskursus og Kurser 2. halvår 2013 MAN KAN ALTID BLIVE KLOGERE! Velkommen til efterårssæsonen for DTL s fyraftensmøder, vognmandskursus og kurser. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde

Læs mere

Strafferetskursus i De Forenede Arabiske Emirater

Strafferetskursus i De Forenede Arabiske Emirater Strafferetskursus i De Forenede Arabiske Emirater Obligatorisk efteruddannelse for advokater Den 10. til 17. november 2014 De Forenede Arabiske Emirater The Beach Hotel by Bin Majid Hotels & Resorts i

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

KOMMUNIKATION FÅ DIT BLAD LÆST KURSUS NR. 63201 INDHOLD KURSUSLEDER DANSK KOMMUNIKATIONSFORENING.

KOMMUNIKATION FÅ DIT BLAD LÆST KURSUS NR. 63201 INDHOLD KURSUSLEDER DANSK KOMMUNIKATIONSFORENING. Dato Varighed Titel By Side 24. september Få dit blad læst Hellerup 3 * 3. november Skriv til pressen, ikke til skraldespanden Hellerup 7 * 12. november Kommunikationsprojektet København 5 18. november

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Gå-hjem-møder. Kurser. Uddannelse

Gå-hjem-møder. Kurser. Uddannelse Brancheorganisation for den danske vejgodstransport +45 7467 1233 itd.dk Tænk fremad! Gå-hjem-møder. Kurser. Uddannelse Efte rår 2015 I samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Gå-hjem-møder... Side Køre-

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 Dette kursuskatalog er til dig, der er medarbejder, frivillig og/eller pårørende på ældreområdet. Indledning Kære frivillig, medarbejder og/eller pårørende på ældreområdet i

Læs mere

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen en drejebog 2 Talentskolen er et forløb, der udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer og giver dem mulighed for at opbygge

Læs mere