Tilbage til indholdsfortegnelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage til indholdsfortegnelsen"

Transkript

1 Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16

2 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade København V Oktober 15 Oplag: Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk: CoolGray Varenr: 5504

3 KÆRE TILLIDSVALGTE Velkommen til 3F s kursuskatalog 16 for tillidsvalgte på arbejdspladser. I 3F er vi hele tiden meget opmærksomme på den udvikling, der sker i samfundet, og som kan få indvirkning på dig som tillidsvalgt i 3F - i dit hverv såvel som på din arbejdsplads. Derfor er det vores mål styrke dig i din varetagelse af dit hverv, så du altid kan handle i et godt og positivt samspil med dine kolleger og ledelsen på din arbejdsplads, og at potentielle medlemmer får lyst til at melde sig ind i 3F, når de oplever dig som en aktiv, inspirerende og handlekraftig tillidsvalgt. Det betyder, at vi hele tiden evaluerer, udvikler og ajourfører 3F s kurser, så de afspejler efterspørgslen og udviklingen i samfundet til gavn for dig som tillidsvalgt. I 16 udbyder vi et nyt forsøgskursus Moderne ledelse ét forår og ét efterår, hvorefter vi vil evaluere det og rette det til, så det endelige kursus kan udbydes i 17. Vi vil også gøre dig opmærksom på vores kursus Den aktive faglige klub, hvor du sammen med dine kolleger kan få inspiration til jeres klubarbejde. Ønsker du at få hjælp til at starte en faglig klub op på din arbejdsplads, kan TUK hjælpe dig med dette. Ring på I 16 har vi valgt at udbyde kurset Fællesskab på arbejdspladsen på Arbejdsmiljøområdet, som hyldevare det betyder, at vi først opretter kurset, når der er efterspørgsel efter det. Du kan læse mere om de nye kurser i kataloget. Mange af vores kurser kan afholdes som lokale kurser. Ønsker du et lokalt kursus, eller har du ønske til et specielt kursus, som kan afholdes inden for FIU-reglerne, så kontakt din afdeling. Du kan altid ajourføre dig om vores kurser og tilbud ved at holde øje med vores elektroniske kursuskatalog på Her vil vores tilbud blive annonceret. Vi tager dog forbehold for ændringer i løbet af året. 3F har en særlig facebookgruppe for tillidsvalgte 3F ere. Her får du nyheder, kursustilbud og mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsvalgte. Gruppen hedder 3F Tillidsvalgte. Du kan også kontakte din afdeling, da de vil være orienteret om vores tilbud. Her vil du også kunne få supplerende oplysninger om tilbud, der ikke står i dette kursuskatalog. God læselyst! og vi glæder os til at se dig på et af vores kurser. Venlig hilsen Jane Korczak, Næstformand

4 OM KURSUSVALG OG PLANLÆGNING Alle de annoncerede kurser er gratis for dig. Det er vigtigt, at du finder en kursusperiode, hvor du har mulighed for at være af sted uden forstyrrelser. Du skal huske at aftale med din arbejdsgiver, at du skal have fri. Fortæl også til andre, at du skal af sted. Vis dem dit program. Derved undgår du mange myter. Det vil også forhindre, at du skal forlade kurset for at deltage i andre aktiviteter, og du opnår derved det fulde udbytte af kurset. At prioritere kurset højt er et vigtigt signal om, at du som tillidsvalgt tager rollen og opgaven alvorligt. 3F betaler dit kursus. Det koster gennemsnitligt kr ,- pr. dag inkl. tilskud til arbejdstab og transport. Det er vigtigt, at du melder afbud, hvis du bliver forhindret, så en anden kan få glæde af pladsen. Du kan se af vores grafiske oversigt, der viser de enkelte kursusområder, hvor den naturlige indgang er 3F s grunduddannelse, og hvilke kurser du bagefter kan vælge. Oversigten finder du på side 104. Er du i tvivl om hvilket kursus du skal vælge, er du altid velkommen til at kontakte din afdeling, hvor du kan få uddannelsesvejledning, der er målrettet dit tillidshverv, arbejdsliv og dit behov for at dygtiggøre dig. Praktiske oplysninger om tilmelding m.m. finder du bagerst i kursuskataloget. God fornøjelse!

5 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 ARBEJDSRET PÅ ARBEJDSPLADSEN OG DEN FAGLIGE KLUB ARBEJDSMILJØ ORGANISERING KOMMUNIKATION PERSONLIG UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER FORHANDLING SAMFUND OG POLITIK UNGDOMSKURSER TVÆRFAGLIGE KURSER ØVRIGE AKTIVITETER FOR TILLIDSVALGTE AKTIV FERIE FOR FAMILIE, EFTERLØNNERE OG PENSIONISTER

6

7 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4

8 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 Tilbage til indholdsfortegnelsen 8 Vigtig information om omkring valg af grunduddannelse! Du skal være opmærksom på, at modul 1 og 2 er brancheopdelt. Man arbejder med de aftaler, der er gældende inden for brancheområdet. Derfor er det vigtigt, at du bliver tilmeldt på de rigtige forløb. Er du i tvivl, så kontakt din afdeling eller TUK. GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1-2, INDUSTRI Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og faglig aktive inden for hele Industrigruppens overenskomstområde. Du kommer til at arbejde med forståelse og tolkning af indholdet i overenskomsterne og mulighederne for optimal anvendelse af dem. Der vil være stor fokus på dine rettigheder og pligter som tillidsvalgt. Du får indblik i 3F s værdier. Du trænes i forhandling, referat-, notat-, tale- og mødeteknikker. Et andet prioriteret tema er organisering det er i hverdagen på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne. Vi arbejder også med temaet Faglig Klub. Tilmelding: Modul 1 og modul 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. MODUL /01-29/01 Smålandshavet /02-04/03 Smålandshavet /02-18/03 25/04-29/04 11/04-15/04 23/05-27/05 09/05-13/05 13/06-17/06 22/08-26/08 26/09-30/09 05/09-09/09 10/10-14/10 19/09-23/09 24/10-28/10 17/10-21/10 21/11-25/11 07/11-11/11 12/12-16/12 Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus

9 Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1-2, POST DANMARK Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, klubbestyrelsesmedlemmer og andre faglig aktive inden for Post Danmarks overenskomstområder. Post Danmarks opgaver udvikler og forandrer sig hurtigt. For at du som tillidsvalgt kan tackle disse nye udfordringer og være aktiv i beslutningsprocesserne, er det vigtigt at være klædt godt på. Så med udgangspunkt i din og kollegernes dagligdag, sættes fokus på det danske aftalesystems muligheder. Du lærer, hvad der skal til for at udvikle og løfte samarbejdet på din arbejdsplads. Du kommer til at arbejde med fællesskaber og organisering på arbejdspladsen, tolkning og benyttelse af overenskomstindholdet. Du vil arbejde med den tillidsvalgtes mange roller og trænes i forhandling, notat-, referat-, mødeog taleteknik. Et andet prioriteret tema er organisering det er i hverdagen, på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne. Tilmelding: Modul 1 og modul 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. 9 MODUL /09-30/09 Langsøhus /10-04/11 Langsøhus 44

10 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1-2, OFFENTLIGT OMRÅDE 10 Kurset henvender sig til: Tillidsvalgte inden for Offentligt område. Arbejdspladser udvikler og forandrer sig hurtigt. For at du som tillidsvalgt kan følge med og få indflydelse på den udvikling og de udfordringer det giver, er det vigtigt at være godt klædt på. Det er vigtigt, at fagbevægelsens interesser bliver hørt. Så med udgangspunkt i din og dine kollegers dagligdag, sættes fokus på det danske aftalesystems muligheder. Vi undersøger hvad der skal til for at udvikle samarbejdet, og hvordan du kan være med til at løse problemerne på arbejdspladsen. Du vil arbejde med at forstå, tolke og benytte overenskomstens indhold. Du vil få indblik i de fagretlige spilleregler og aftalesystemet. Vi sætter fokus på dine og dine kollegers rettigheder og pligter, og de udfordringer du møder som tillidsvalgt. Du vil få indblik i 3F s faglige organisation og værdier. Et andet prioriteret tema er organisering det er i hverdagen, på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne. Du får mulighed for at danne et fagligt og personligt netværk med andre tillidsvalgte. Tilmelding: Modul 1 og modul 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. KOMMUNALT OG REGIONALT OMRÅDE MODUL /01-22/01 Langsøhus /02-26/02 Langsøhus /04-08/04 09/05-13/05 22/08-26/08 26/09-30/09 31/10-04/11 05/12-09/12 Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet STATEN /04-15/04 23/05-27/05 Smålandshavet Smålandshavet OFFENTLIGT OMRÅDE MODUL /09-23/09 Langsøhus /10-28/10 Langsøhus 43

11 Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1-2, TRANSPORT Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og faglig aktive inden for Transportgruppens overenskomstområder. Transportområdets arbejdspladser udvikler og forandrer sig hurtigt. For at vi kan følge med og få indflydelse på udviklingen, er det vigtigt at være godt forberedt. Med udgangspunkt i din og dine kollegers dagligdag, sætter vi fokus på det danske aftalesystems muligheder. Du lærer hvad der skal til for at udvikle og løfte samarbejdet, og løse opgaver på arbejdspladserne. Du lærer også gode arbejdsmetoder, og hvordan du styrker sammenholdet på arbejdspladsen. Du vil lære at forstå, tolke og benytte overenskomstens indhold. Der sættes stor fokus på dine rettigheder og pligter som tillidsvalgt. Du vil arbejde med lokalaftaler og træne i forhandlingsteknikker. Endvidere vil du få gennemgået uddannelsesmulighederne i overenskomsterne. Et andet prioriteret tema er organisering det er i hverdagen, på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne. Tilmelding: Kursene afvikles som 2 ugers samlet forløb 11 MODUL /02-05/02 Smålandshavet /02-12/02 Smålandshavet /08-26/08 29/08-02/09 Langsøhus Langsøhus Tilmelding: Modul 1 og modul 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. MODUL /02-04/03 Smålandshavet /04-08/04 Smålandshavet /05-13/05 13/06-17/06 19/09-23/09 24/10-28/10 07/11-11/11 12/12-16/12 Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus

12 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1-2, BYGGEOMRÅDET 12 Kurset henvender sig til: Tillidsvalgte inden for Byggeområdet. At være tillidsvalgt betyder ikke, at du skal løse problemerne på din arbejdsplads alene selvom det måske nogle gange føles sådan! Derfor handler kurset også om hvordan du sikrer dig dine kollegers opbakning, og hvordan du kan tage arbejdspladsens udfordringer op i fællesskab med dine kolleger. Du møder kolleger, som står i samme situation som dig. Det giver dig mulighed for at få et stærkt netværk af gode tillidsvalgte og fagligt aktive. Du kommer til at arbejde med den danske model, byggeriets overenskomstområder og lokalaftaler, det fagretlige system og klubarbejdet på arbejdspladsen. Et andet prioriteret tema er organisering. Det er i hverdagen, på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne. Du vil lære møde-, notat-, referat-, taleog forhandlingsteknikker. Tilmelding: Modul 1 og modul 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. MODUL /02-26/02 Smålandshavet /04-08/04 Smålandshavet /04-29/04 13/06-17/06 09/05-13/05 /06-24/06 29/08-02/09 10/10-14/10 31/10-04/11 12/12-16/12 Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1-2, PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og faglig aktive inden for hele Privat Service, Hotel- og Restaurations overenskomstområder. Arbejdsmarkedet udvikler og forandrer sig hurtigt. For at du som tillidsvalgt kan følge med, og få indflydelse på den udvikling og de udfordringer det giver, er det vigtigt at være godt klædt på, således at fagbevægelsens interesser bliver hørt. Der sættes fokus på det danske aftalesystems muligheder, med udgangspunkt i din og dine kollegers dagligdag. Vi undersøger, hvad der skal til for at udvikle og løfte samarbejdet, og løse problemer på virksomhederne.

13 Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 Du kommer til at arbejde med forståelse og tolkning af indholdet i overenskomsterne og mulighederne for optimal anvendelse af dem. Der sættes stor fokus på dine rettigheder og pligter som tillidsvalgt. Du får indblik i 3F s værdier. Du trænes i forhandling, referat-, notat-, tale- og mødeteknikker. Et andet prioriteret tema er organisering. Det er i hverdagen, på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne. Vi arbejder også med temaet Faglig Klub. Tilmelding: Modul 1 og modul 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. 13 MODUL /02-26/02 Smålandshavet /04-08/04 Smålandshavet /04-29/04 06/06-10/06 19/09-23/09 31/10-04/11 Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1-2, GRØNT OMRÅDE Kurset henvender sig til: Nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, klubbestyrelses-medlemmer og andre interesserede. Dette er det grundlæggende kursus for tillidsvalgte indenfor det grønne område. Du kommer til at arbejde med fællesskabet på arbejdspladsen, overenskomster og andre aftaler på det grønne område. Du skal også se på de mange andre aspekter af den tillidsvalgtes rolle, og træne grundlæggende forhandling, notat-, referat- og taleteknik samt mødeafholdelse. Et andet prioriteret tema er organisering. Det er i hverdagen, på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne. Vi arbejder også med temaet Faglig Klub. Tilmelding: Modul 1 og modul 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. OBS: Modul 1 er afholdt 15 MODUL /01-22/01 Langsøhus 03 Vær opmærksom på, at modul 2 afholdes i 17 MODUL /11-02/12 Langsøhus /01-/01 Langsøhus 03

14 GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 3 OG 4 14 Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt medlemmer med interesse i fagligt arbejde. Det anbefales at du har gennemført 3F s grunduddannelse modul 1 og 2 fagligt, modul 1 og 2 arbejdsmiljø eller tilsvarende uddannelse. Hverdagen for en tillidsvalgt stiller store krav. Du skal kunne forstå, og gøre dig forstålig overfor kolleger og arbejdsgivere. Du skal kunne se problemer i større sammenhænge. Du skal forholde dig til dine kolleger, arbejdsgivere, 3F, samfundet med flere. På dette kursus, som er anden del af forbundets grunduddannelse, sættes fokus på involvering, kommunikation, fællesskab, holdninger og værdiger, mål og midler samt psykologi. Du kommer hjem med en værktøjskasse til din dagligdag som tillidsvalgt, så du på bedst mulig måde kan samtale og inddrage dine kolleger i de daglige udfordringer på din arbejdsplads. Tilmelding: Nedenstående Modul 3 og 4 kurser afvikles som et sammenhængende forløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. MODUL /01-05/02 Smålandshavet /06-24/06 Langsøhus /08-09/09 Smålandshavet /10-11/11 Langsøhus 44-45

15 Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1 TIL 4 Tilmelding: Nedenstående kurser afholdes som splitforløb. Du skal tilmelde dig begge moduler samtidigt. MODUL /01-22/01 29/02-04/03 01/02-05/02 07/03-11/03 08/02-12/02 14/03-18/03 29/02-04/03 04/04-08/04 14/03-18/03 25/04-29/04 11/04-15/04 23/05-27/05 25/04-29/04 30/05-03/06 09/05-13/05 13/06-17/06 22/08-26/08 26/09-30/09 29/08-02/09 03/10-07/10 05/09-09/09 10/10-14/10 19/09-23/09 17/10-21/10 26/09-30/09 31/10-04/11 17/10-21/10 21/11-25/11 24/10-28/10 28/11-02/12 07/11-11/11 12/12-16/12 Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet

16

17 ARBEJDSRET

18 ARBEJDSRET Tilbage til indholdsfortegnelsen DEN TILLIDSVALGTE OG DET FAGRETLIGE SYSTEM 18 Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og andre faglig aktive. Kurset er det første kursus af to om arbejdsret. Det forventes, at du har gennemgået 3F s grunduddannelse eller tilsvarende uddannelse. situationer, hvor der er uenighed mellem dig og din arbejdsgiver. Her vil du få indsigt i hvad der sker, når din fagforening bruger det fagretlige system til at få løst sagen for dig og dine kolleger. På din arbejdsplads vil der med mellemrum opstå problemer der kræver, at du har viden om det fagretlige system og dine rettigheder og pligter som tillidsvalgt. Netop på dette kursus får du redskaber til at identificere faglige problemstillinger og mulighed for at øve dig på Du kommer til at høre om, og arbejde med, historien og udviklingen i den danske model. Love og aftaler i dansk arbejdsret. Hvor og hvordan behandles de enkelte sager, hvad omfatter arbejdsgiverens ledelsesret, hvad må du som tillidsvalgt og hvilke muligheder har du /02-11/02 Langsøhus /04-21/04 Smålandshavet /10-27/10 Langsøhus 43

19 Tilbage til indholdsfortegnelsen ARBEJDSRET AFTALER, LOVGIVNING OG FORTOLKNING Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og andre faglig aktive. Kurset er det andet kursus af to om arbejdsret og det forventes, at du har gennemført kurset 4030 Den tillidsvalgte og det fagretlige system. Se ovenfor. Som tillidsvalgt udfordres du hele tiden. Der skal indgås lokalaftaler og løses andre uenigheder. Der stilles stigende krav til din grundlæggende viden om fortolkning, og forståelse af overenskomster, lokalaftaler og lovgivning. Funktionærregler, virksomhedsoverdragelse og udlicitering samt nye ansættelsesformer som vikar og midlertidig ansættelse stiller krav til forståelse af regler, og presser det psykiske arbejdsmiljø. Dette kursus giver dig mulighed for at øve dig på disse og andre temaer, så du er bedre rustet til den næste udfordring /02-04/03 Langsøhus /11-02/12 Smålandshavet 48

20

21 PÅ ARBEJDSPLADSEN OG DEN FAGLIGE KLUB

22 PÅ ARBEJDSPLADSEN OG DEN FAGLIGE KLUB Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUS FOR HOLDDRIFTSARBEJDERE 22 Kurset henvender sig til dig, der arbejder med holddrift/skiftehold. Vi arbejder med de udfordringer og problematikker, der både overenskomst- og arbejdsmiljømæssigt er i brug hele døgnet/alle årets dage til at planlægge arbejdstid i. Det vil være en fordel, hvis du har gennemført grunduddannelsens modul 1 og 2. Arbejdsgiverne afprøver hele tiden grænserne for arbejdstidens fleksibilitet i overenskomsterne. Arbejdstiden skal være effektiv og værdien af hver arbejdstime skal være så høj som muligt. Hvad med kollegernes behov for fleksibilitet i arbejdslivet? Hvad med helbredet, familien og fritiden? Dette kursus sætter fokus på både begrænsninger, muligheder og opmærksomheder, vi skal have, når vi arbejder i holddrift. Du vil få kendskab til bestemmelserne om holddrift. Du vil kunne bruge denne viden til at lave planer og lokalaftaler på arbejdspladsen. Vi træner fortolkning af fagretlige sager. Du vil få viden om, hvordan I kan arbejde med at lave gode arbejdspladser ved at inddrage ferieplanlægning, arbejdsdirektivet, hviletid og fridøgn, de helbredsmæssige påvirkninger og hvordan, vi kan forebygge de skavanker, der er ved skæve arbejdstider /02-19/02 Langsøhus /11-25/11 Smålandshavet 47 TURNUSPLANLÆGNING Kurset henvender sig til dig, der arbejder med holddrift, og specielt arbejder med turnusplaner, der løber over flere uger, måneder og år. Vi genopfrisker kort overenskomsternes bestemmelser om holddrift samt sidste nyt inden for området. Du skal have gennemført Kursus for holddriftsarbejdere for at kunne deltage. Det er vigtigt, at vi kan udarbejde vore egne turnusplaner. Her kan vi bl.a. tage hensyn til vore kollegers ønsker og behov, således vi kan forbedre sammenhængen mellem arbejde, fritid og familieliv. Det er også afgørende, at det er vores turnusplaner, der kommer til at indgå i forhandlingerne på virksomheden, netop fordi vores planer kan være gode alternativer til virksomhedens planer. Vi vil arbejde med forskellige beregningsmetoder og IT-programmer til udarbejdelse af arbejdstiden og turnusplaner, og vi opfordrer dig til at have dine egne turnusplaner med fra din arbejdsplads /03-30/03 Langsøhus /11-08/11 Smålandshavet 45

23 Tilbage til indholdsfortegnelsen PÅ ARBEJDSPLADSEN OG DEN FAGLIGE KLUB SAMARBEJDSUDVALG Kurset henvender sig til: Nye samarbejdsudvalgsmedlemmer og andre med interesse for samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen er et vigtigt redskab på arbejdspladsen. Samarbejdsudvalget kan påvirke den gode virksomhedsbalance ved at arbejde såvel med konkurrenceevne, som med medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. Kursets omdrejningspunkt er din brug af samarbejdsaftalen. Gennem praktiske øvelser træner vi dine fremtidige muligheder for at få indsigt og medindflydelse på din arbejdsplads. Du kommer til at arbejde med, hvad der står i samarbejdsaftalen, høring og medbestemmelse. Hvilke informationer du skal have. Dine rettigheder som medlem af samarbejdsudvalget, og hvordan du forbereder et møde i samarbejdsudvalget /04-06/04 Langsøhus /10-12/10 Smålandshavet 41 REGNSKAB FOR KLUBKASSERERE Kurset henvender sig primært til klubkasserere og bestyrelsesmedlemmer, der har brug for indsigt i en klubs økonomi. Der er ingen krav om kendskab til hverken regnskab, økonomi eller IT. Økonomi er en vigtig del af klubarbejdet i en forening. Det er vigtigt, at kassereren er i stand til at formidle klubbens økonomi, både på bestyrelsesmøder og generalforsamling, så klubben bliver i stand til at træffe afgørelser og sætte aktiviteter i gang, der kan have en økonomisk konsekvens. Du vil arbejde med: grundlæggende regnskabsforståelse, bogføringsprincipper, skatteregler for klubber, bogføring, årsafslutning og opstilling af årsregnskab, kassererens arbejde, ansvar og pligter og bilagsrevision /05-19/05 Smålandshavet /11-18/11 Langsøhus 46

24 PÅ ARBEJDSPLADSEN OG DEN FAGLIGE KLUB Tilbage til indholdsfortegnelsen 24 DEN AKTIVE FAGLIGE KLUB Kurset henvender sig både til arbejdspladsklubber, koncernklubber og klubber på tværs af arbejdspladser (lokale brancheklubber). I vil få størst udbytte af kurset, hvis I deltager så mange som muligt (alle) eller mindst to fra jeres bestyrelse. Trænger jeres faglige klub til nyt liv? Eller er I lige startet op? Mangler I inspiration til, hvad I skal tage fat på af opgaver? Savner I kollegernes opbakning til jeres arbejde? Eller kan I bare godt tænke jer, at jeres møder kommer til af fungerer bedre? Så er dette kursus lige noget for jer! På de to moduler kommer vi omkring følgende temaer: Klubbens opgaver, bedre møder og mødekulturen, aktive medlemmer og deres opbakning, kommunikation, planlægning og strategi. Kurset vil dels tage udgangspunkt i jeres egen klubbestyrelse derhjemme, og dels i en række cases, hvor I får lov til at arbejde sammen med kolleger fra andre klubber. Mellem modul 1 og 2 vil der være opgaver, der skal løses i klubben derhjemme, så sørg for at planlægge mindst et bestyrelsesmøde mellem kursets to moduler.

25 Tilbage til indholdsfortegnelsen PÅ ARBEJDSPLADSEN OG DEN FAGLIGE KLUB 25 MODUL /02-10/02 18/04-/04 29/03-31/03 06/06-08/06 29/08-31/08 07/11-09/11 03/10-05/10 05/12-07/12 Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus

26

27 ARBEJDSMILJØ

28 ARBEJDSMILJØ Tilbage til indholdsfortegnelsen GRUNDUDDANNELSEN MODUL 1, ARBEJDSMILJØ 28 Kurset henvender sig til: Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) der ikke tidligere har deltaget på 3F s arbejdsmiljøkurser og grundkurser. Som AMR kan det nogle gange være svært at finde ud af, hvad dine muligheder og opgaver er. På kurset vil du få et øget indblik i dine opgaver som AMR. Samtidig er der mulighed for at udveksle erfaringer med andre AMR er og blive inspireret af, hvordan andre tackler dagligdagen som tillidsvalgt. Du vil arbejde med samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten og med dine kolleger. Din rolle og opgaver som AMR. Notat- og referatteknik. Fortolkning og brug af arbejdsmiljøloven i praksis. Opgaveløsning og forhandling. Den danske model. Du får en hjemmeopgave, som du skal lave, inden du deltager i grunduddannelsens modul 2, Arbejdsmiljø. Et andet prioriteret tema er organisering. Det er i hverdagen, på arbejdspladsen, der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne /01-22/01 Smålandshavet /02-19/02 Langsøhus /03-18/03 Smålandshavet /04-29/04 Langsøhus /05-03/06 Smålandshavet /08-26/08 Smålandshavet /09-30/09 Smålandshavet /11-11/11 Langsøhus /11-02/12 Langsøhus /12-16/12 Smålandshavet 50

29 Tilbage til indholdsfortegnelsen ARBEJDSMILJØ GRUNDUDDANNELSEN MODUL 2, ARBEJDSMILJØ Kurset henvender sig til: Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) der ikke tidligere har deltaget på 3F s grunduddannelse fagligt eller arbejdsmiljø, og som har gennemført modul 1 for AMR. Der er mange spændende temaer og opgaver i arbejdsmiljøet. Her vil du få et øget indblik i temaerne og samtidig vil du blive præsenteret for flere nyttige redskaber, som du kan bruge i dit arbejde som AMR. Du kommer til at arbejde med den praktiske anvendelse af bekendtgørelser og vejledninger. Der er et særligt fokus på samarbejdet med dine kolleger, tillidsrepræsentanten og ledelsen, da kurset er målrettet det strategiske arbejdsmiljøarbejde og den årlige drøftelse. Du kommer til at arbejde med inddragelse af klubben i arbejdsmiljøindsatsen, opgaveløsning, formidling og mødeteknik, og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et andet prioriteret tema er organisering. Det er i hverdagen - på arbejdspladsen - der er mulighed for at arbejde med en stærk og god organisering af kollegerne /01-29/01 Langsøhus /02-26/02 Langsøhus /04-15/04 Smålandshavet /05-13/05 Smålandshavet /06-24/06 Langsøhus /09-09/09 Smålandshavet /10-07/10 Langsøhus /10-28/10 Smålandshavet /10-28/10 Smålandshavet 46

30 ARBEJDSMILJØ Tilbage til indholdsfortegnelsen 30

31 Tilbage til indholdsfortegnelsen ARBEJDSMILJØ STRESSHÅNDTERING Kurset henvender sig til: Tillidsvalgte og faglig aktive. Vi kender alle til at have travlt i hverdagen. Men hvad er forskellen på at have travlt og have stress? Hvad er god og dårlig stress? Kan man måle stress, og er det bestemte typer, der rammes? Du vil blive præsenteret for en stressmodel, der gør det lettere for dig at forholde dig til din egen og andres stress. Du får kendskab til dine egne stresssymptomer og effektive midler til at forebygge negativ stress. Du kommer også til at arbejde med, hvordan du kan genoprette din krops balance i stedet for at brænde ud, f.eks. med motion og afspænding /02/-10/02 Smålandshavet /04-/04 Langsøhus /11-16/11 Langsøhus 46 31

32

33 ORGANISERING Uddannelse i organisering modul 1 til 4 Faglig styrke på arbejdspladsen gennem sammenhold og fællesskab. Det kan lade sig gøre og rigtig mange tillidsvalgte har bekræftet det efter at have deltaget. Organiseringsuddannelsen tager udgangspunkt i at opbygge og videreudvikle et godt aktivt fagligt fælleskab. Du får nye, konkrete redskaber til at arbejde med organisering gennem involvering af kollegerne. Der arbejdes målrettet med sager fra din arbejdsplads, både på selve uddannelsen og gennem arbejdspladsopgaver, du og dine kolleger skal løse mellem modulerne. Uddannelsen udbydes som en blanding af lokaluddannelse i den enkelte afdeling og internat på en af vores skoler på 2. modul. Hele uddannelsesforløbet foregår på fire moduler fordelt over ca. 17 uger i alt ni uddannelsesdage. Organiseringsuddannelsen foregår i et tæt samarbejde mellem deltagerne, afdelingen og TUK og der vil være lidt forberedelse før uddannelsen startes op. Du skal tage kontakt til din afdeling, hvis du ønsker at starte uddannelsen op på din arbejdsplads. Der er sikkert andre arbejdspladser i lokalområdet, der vil med. TUK og din afdeling planlægger det videre forløb med jer.

34

35 KOMMUNIKATION

36 KOMMUNIKATION Tilbage til indholdsfortegnelsen MODERNE LEDELSE? Har du lyst til at deltage på et forsøgskursus om Moderne Ledelse?. Kurset er helt nyt og vi afholder to forsøgskurser i 16. Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt andre interesserede, der har gennemgået forbundets grunduddannelse og som kommer fra mellemstore og store virksomheder både private og offentlige. Kurset skal understøtte dig som tillidsvalgt, så du i større udstrækning kan forstå og handle i forhold til ledelsens motiver, strategier og sprog. Temaerne du kommer til at arbejde med på kurset er, hvad du som tillidsvalgt skal vide om moderne ledelse. De udfordringer der er i moderne ledelse og hvor tingene kommer fra. Hvad vil det sige, at arbejdet skal give mening? Du vil også blive præsenteret for eksempler på nyere ledelsesmetoder. Du bliver i stand til at forstå og analysere din egen virksomhedsledelse, ligesom du skal kunne handle herudfra herunder at kunne sætte grænser for ledelsen /03-18/03 Laugesens Have /09-30/09 Smålandshavet 39

37 Tilbage til indholdsfortegnelsen KOMMUNIKATION TAL OG SKRIV SÅ DET FORSTÅS! Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt andre faglige interesserede. Du får mulighed for at arbejde med en række metoder, der kan udvikle din personlige og faglige kommunikation i både skrift og tale. Du får mulighed for at træne skriftlig og mundtlig kommunikation, og for at træne og analysere din kommunikation. Du vil få erfaring med at beskrive, formidle og analysere en faglig og politisk problemstilling. Du kommer til at arbejde med, hvordan du går fra passivt til aktivt sprog. Argumentation og budskabsformidling. Kropssprog og kommunikationspsykologi og målgruppeanalyse. Som 3F er vil du lære at blive mere synlig i den offentlige debat /03-11/03 Smålandshavet /09-09/09 Laugesens Have 36 37

38 KOMMUNIKATION Tilbage til indholdsfortegnelsen 3F S VPG LÆR OM FORMIDLING, 1. OG 2. DEL 38 Kurset henvender sig til: Alle der har et tillidshverv og har større eller mindre formidlings-opgaver i deres faglige hverdag. Kurset er målrettet de formidlingsopgaver, 3F s arbejdspladser står overfor i hverdagen. Kurset vil aktivt have fokus på konkrete formidlingssituationer, som du kan arbejde med både alene, men også i samarbejde med andre. I fællesskab finder vi de rette måder at tackle svære formidlingsopgaver. Vi drøfter kravene til underviserens situationsfornemmelse, og hvor svært det nogle gange er at modtage ny viden. Du kommer til at arbejde med formidlerrollen fagligt, psykologisk og pædagogisk. Formidleren som rollemodel. Didaktik og planlægning af formidlingsforløb. Læreprocesser hvordan du bygger viden op hos deltagerne. Modstand mod forandring. Planlægning og valg af metoder. Evaluering. Du får erfaring med god og dårlig formidling/undervisning. Tilmelding: Del 1 og del 2 er et samlet forløb. Du skal tilmelde dig begge dele samtidigt. DEL /02-12/02 Smålandshavet /03-18/03 Smålandshavet /04-29/04 30/05-03/06 05/09-09/09 10/10-14/10 Smålandshavet Smålandshavet Langsøhus Langsøhus

39 Tilbage til indholdsfortegnelsen KOMMUNIKATION JEG MENER, HVAD JEG SIGER! Kurset henvender sig til: Tillidsvalgte og faglig aktive, der ønsker at blive bedre til at udtrykke meninger, holdninger og følelser. På kurset får du rum og mulighed for at træne samtalesituationer, der ikke efterlader den, du taler med, eller dig selv med et nederlag. Har du svært ved at sige fra? Påtager du dig ofte nye opgaver, selv om du i forvejen har alt for travlt? Kommer du igennem med dine budskaber på en god måde, eller giver du op på halvvejen, hvis du møder modstand? Formålet med kurset er at gøre dig bevidst om, hvordan du kan styrke eller ændre din kommunikationsstil, så du får større gennemslagskraft. Du kommer til at arbejde med aktiv lytning og ikke-voldelig kommunikation. Assertionstræning i teori og praksis. Rollerettigheder og personlige rettigheder. Kropssprog. Joharis Vindue (en selvudviklingsmodel) og feedback-modeller /02-18/02 Laugesens Have /04-21/04 Langsøhus /08-25/08 Smålandshavet /11-24/11 Smålandshavet 47 39

40

41 PERSONLIG UDVIKLING

42 PERSONLIG UDVIKLING Tilbage til indholdsfortegnelsen KEND DINE STYRKER Kurset er målrettet til alle med tillidshverv. Kurset handler om en spændende teori lige til at gå til. Enneagrammet er et stærkt kommunikationsværktøj, både i private som arbejdsmæssige relationer, der beskriver menneskets personlighed og handlemønstre. Enneagrammet består af ni grundlæggende persontyper, og giver et godt bud på de udviklingsveje, der følger med typen. Du får mulighed for at kende din og andres personlighedstyper - en god start på en succesfuld kompetenceudvikling. Du får større overblik over dine ressourcer. Når du opdager egne skjulte talenter, skaber det et større personligt gå-på-mod. Du kommer til at arbejde med de ændringer, der sker i vores adfærd under stress og trygge situationer. Din personlighed kommer aktivt i samspil med din hverdag. Du får udarbejdet en personlig handlingsplan, der vil have fokus på dine stærke sider personligt og på din arbejdsplads /01-29/01 Smålandshavet /02-04/03 Langsøhus /04-08/04 Laugesens Have /04-29/04 Smålandshavet /06-24/06 Langsøhus /08-26/08 Smålandshavet /09-09/09 Smålandshavet /09-23/09 Smålandshavet /10-04/11 Smålandshavet /11-02/12 Langsøhus 48

43 Tilbage til indholdsfortegnelsen PERSONLIG UDVIKLING BRUG DINE STYRKER Kurset henvender sig til: Alle med tillidshverv. Da Brug dine styrker er en overbygning til Kend dine styrker, skal du have deltaget i dette kursus. Det anbefales, at der er en længere periode (minimum tre måneder) mellem din deltagelse på kurserne Kend dine styrker og Brug dine styrker. Kurset er for dig, der har interesse i at arbejde videre med at forbedre din kommunikation, øge din psykologiske indsigt og dermed mindske risikoen for misforståelser. Du kommer til at arbejde med enneagramtesten fra Kend dine styrker, der bliver udfoldet med endnu flere indsigter og udviklingsmuligheder. Du får et større kendskab til de ni personlighedstyper herunder din types undertyper, fællestræk og deres udviklingsmuligheder. Du vil arbejde med Nøglen et analyseværktøj, du skal bruge, når du formulerer dit personlige mål og din udfordring. Din type vil blive brugt aktivt i samspil med din hverdag /02-05/02 Smålandshavet /02-19/02 Langsøhus /03-11/03 Laugesens Have /06-10/06 Smålandshavet /09-16/09 Langsøhus /10-07/10 Langsøhus /11-25/11 Langsøhus /12-16/12 Smålandshavet 50 43

44

45 SOCIALE KOMPETENCER COACH DINE KOLLEGER Kurset henvender sig til: Alle tillidsvalgte Du vil lære, og få træning i, at hjælpe dine kolleger til at hjælpe sig selv med de daglige udfordringer i samarbejdet på arbejdspladsen. Når du anvender coaching, hjælper du din kollega med at afklare hvad der reelt er problemet, og sætter fokus på, hvad din kollegas muligheder er for selv at arbejde videre med problemet. At anvende coaching i dagligdagen som tillidsvalgt kan betyde, at der er flere initiativer og løsninger, som du blot fremmer og hjælper på vej. Det betyder også, at du har mulighed for at involvere dine kolleger i højere grad, hvor du måske før selv stod med hele ansvaret og opgaven. Du kommer til at arbejde med: Begrebsafklaring og historien om coaching, den coachende samtale, coachens faglige og personlige kompetencer, feedback og træning, rolleafklaring og etik /02-19/02 Smålandshavet /11-11/11 Smålandshavet 45

46

47 FORHANDLING

48 FORHANDLING Tilbage til indholdsfortegnelsen FAGLIG FORHANDLER 1 Kurset henvender sig til: Dig der ønsker at træne dine forhandlingsevner. Det forventes, at du har gennemført 3F s grunduddannelse. øvelser vil du få mulighed for at forberede og gennemføre de kritiske faser i et forhandlingsforløb. Flere og flere opgaver lægges ud til lokal forhandling på arbejdspladserne. At forhandle aftaler på plads, stiller store krav til dine forhandlingsevner, når du skal skaffe resultater til gavn for dine kolleger. Her får du mulighed for at afprøve de udfordringer og beslutninger, du står overfor i fremtiden. Gennem konkrete Du kommer til at arbejde med: Kommunikation og argumentation i forhandlinger, modpartens forhandleradfærd, baglandsforhandlinger, interesse- eller standpunkts-forhandlinger, påvirkning og tillid, tid og timing, forudseenhed, usikkerhed og bevægelse, information og vidensøgning, samspil og netværk med andre /01-21/01 Laugesens Have /03-10/03 Langsøhus /06-09/06 Smålandshavet /09-22/09 Langsøhus /10-27/10 Smålandshavet /12-08/12 Smålandshavet 49 48

49 Tilbage til indholdsfortegnelsen FORHANDLING FAGLIG FORHANDLER 2 Kurset henvender sig til: Dig der ønsker at se din egen og modpartens forhandleradfærd efter i sømmene. Træne og forstå de psykologiske dilemmaer i forhandlinger. Kurset er en fortsættelse af Faglig forhandler 1, som forventet gennemført. Kurset er for dig, som er den drevne forhandler, der ønsker nye værktøjer og viden om forhandlinger. Du får mulighed for at øve dig i at tackle særlige vanskelige forhandlingsforløb. Du kommer til at arbejde med: Forhandlingspsykologi, nye forskningsresultater, metoder til at forberede særligt vanskelige forhandlingssituationer, reaktioner på forskellige modpartstyper, forhandling under stort pres og overvindelse af egne blokeringer /02-25/02 Smålandshavet /04-07/04 Laugesens Have /09-08/09 Laugesens Have /11-24/11 Landsøhus 47 49

50

51 SAMFUND OG POLITIK 3F s samfundsuger afholdes i 16 i uge 21 på Langsøhus og i uge 46 på Smålandshavet. Formålet med samfundsugerne er, at du som 3F s tillidsvalgt forstår demokratiets og samfundets spilleregler, så du kan være aktiv både på arbejdspladsen og i samfundet. Demokrati- og samfundsforståelse er vigtige forudsætninger for dig som tillidsvalgt. Du skal aktivt bruge dine demokratiske rettigheder og muligheder for indflydelse samt ikke mindst stå for fagbevægelsens ret til at organisere og udøve politisk indflydelse. Kurserne der indgår i samfundsugerne er: Vores demokrati, Vores økonomi, Vores uddannelser, Vores velfærd og Vores verden. Udover de nævnte kursers temaer, vil der også være fælles oplæg, debatter m.m. gennem ugen, som du også skal deltage i. Du kan læse mere om kurserne i de efterfølgende afsnit.

52 SAMFUND OG POLITIK Tilbage til indholdsfortegnelsen VORES DEMOKRATI Kurset henvender sig til: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og andre interesserede, som har gennemgået 3F s grunduddannelse. Demokrati og velfærd er nøgleord for vores rolle som aktive og tillidsvalgte. Demokrati og velfærd kommer ikke af sig selv. Vi skal bruge vores demokratiske rettigheder, og ikke mindst forsvare fagbevægelsens ret til organisering og politisk indflydelse i samfundet og på arbejdspladsen. Du kommer til at arbejde med velfærdssamfundets grundpiller og Grundloven, herunder vores livsstile og sociale arv. Vi ser på Den danske model og det danske samfunds opbygning som en medspiller i en globaliseret verden. Ligeledes arbejder vi med demokrati og indflydelse på arbejdspladserne, samt hvilke ledelsesstrategier vi kan blive udsat for. Kurserne der afholdes i uge 21 og 47 indgår i 3F s samfundsuger, og vil derfor, ud over eget kursusindhold, også arbejde med det tema, der er valgt til den enkelte samfundsuge. Det betyder, at der vil være nogle fælles oplæg, debatter eller lignende som kurset Vores demokrati også deltager i sammen med de andre kurser, der indgår i samfundsugen /05-27/05 Langsøhus /11-18/11 Smålandshavet VORES ØKONOMI Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt andre faglige interesserede. Det anbefales, at du har gennemført grunduddannelsens modul 1 til 4 eller tilsvarende uddannelse. Som tillidsvalgt vil du komme ud for at skulle argumentere både over for din arbejdsgiver og kolleger om forhold, der berører konkurrenceevne, reallønsnedgang med videre. På netop dette kursus vil du få viden om arbejdskraften som en handelsvare, og hvordan du finder statistiske tal og selv beregner din og dine kollegers realløn, så du er klædt bedre på til næste diskussion eller lønforhandling /05-27/05 Langsøhus /11-18/11 Smålandshavet 46

53 Tilbage til indholdsfortegnelsen SAMFUND OG POLITIK VORES UDDANNELSE Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt andre faglige interesserede. Det anbefales, at du har gennemført grunduddannelsens modul 1 til 4 eller tilsvarende uddannelse. Hverdagen for en tillidsvalgt stiller store krav. Der stilles større og større krav til den enkelte på arbejdsmarkedet og kvalifikationerne til jobbene bliver højere. Du skal som tillidsvalgt kunne forstå, samt gøre dig forståelig over for kolleger og arbejdsgivere, om vigtigheden af, at der på arbejdspladsen bliver sat fokus på uddannelsesindsatsen. Du skal kunne se uddannelse i større sammenhænge. Hvad kan det betyde for den enkelte, arbejdspladsen og samfundet? Du skal forholde dig til dine kolleger, arbejdsgivere, 3F, samfundet m.fl. Du kommer hjem med en værktøjskasse til din dagligdag som tillidsvalgt. Du får redskaber til at få involveret dine kolleger og skabe fællesskab på arbejdspladsen med fokus på uddannelse /05-27/05 Langsøhus /11-18/11 Smålandshavet 46 53

54 SAMFUND OG POLITIK Tilbage til indholdsfortegnelsen VORES VELFÆRD Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt andre faglig interesserede. Det anbefales, at du har gennemført grunduddannelsens modul 1 til 4 eller tilsvarende uddannelse. Det sociale tryghedssystem i Danmark er hele tiden til debat, og det bør arbejdspladserne deltage i. Der sker store skred i indkomstforhold og levevilkår, og hvis vi skal bevare velfærdssamfundet, som et samfund i udvikling, er vi nødt til at forholde os aktivt til den danske model. Samtidig er vi nødt til at kigge på konsekvenserne af de ændringer, der sker på det danske arbejdsmarked, samt den påvirkning der sker fra EU /05-27/05 Langsøhus /11-18/11 Smålandshavet 46 VORES VERDEN 54 Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt andre faglig interesserede. Det anbefales, at du har gennemført grunduddannelsens modul 1 til 4 eller tilsvarende uddannelse. Danmark er en brik set i den globale sammenhæng. En lille åben økonomi som den danske, påvirkes i høj grad af omverdenen. Den internationale arbejdsdeling er intensiv i form af handel over grænser med varer og finansielle produkter. Men også i form af at f.eks. arbejdskraft flyttes over landegrænser i et forhold som vi aldrig har set tidligere. Vi ser en global ulighed som tvinger mange til at forfølge lykken og bedre livsmuligheder et andet sted. Alt dette påvirker dig på godt og ondt /05-27/05 Langsøhus /11-18/11 Smålandshavet 46

55 Tilbage til indholdsfortegnelsen SAMFUND OG POLITIK MENNESKERETTIGHEDER OG FAGBEVÆGELSEN Kurset henvender sig til: Tillidsvalgte og andre interesserede. Hvorfor er menneskerettigheder og mangfoldighed vigtige i et stadigt mere tværkulturelt samfund? Hvordan sikrer vi en ordentlig integration af minoritetsmedlemmer, og hvordan sikrer vi respekt og anerkendelse på tværs af køn, etnicitet, alder, handicap, tro/religion og seksuel orientering? Du kommer til at arbejde med de individuelle menneskerettigheder og deres historie, og i forhold til fagbevægelsens kollektive værdier. Vi vil arbejde med mangfoldighed på arbejdspladsen, køn, diskrimination og forskelsbehandling, og Loven om ligebehandling /09-28/09 Smålandshavet 39 55

56

57 UNGDOMSKURSER

58 UNGDOMSKURSER Tilbage til indholdsfortegnelsen UDDANNELSESTILBUD TIL UNGE 3F ERE Er du ung og har lyst til at møde andre unge gennem uddannelse? Så har 3F Ungdom i 16 to forskellige tilbud om uddannelse til dig. Formålet er at skabe netværk mellem unge og give flere modet til at tage ansvar og gå forrest i at forme vores uddannelses- og arbejdsliv for fremtiden. Weekendkursus i efteråret 16 3F Ungdom samler unge fra hele landet og alle 3F s seks branchegrupper til en weekend, hvor du kan møde andre med det samme slags arbejde som dig selv. Du får mulighed for at lære nyt om dit fag og diskutere dit job med andre unge, der er samme sted i arbejdslivet som dig selv. Hvis du er politisk interesseret, vil du også kunne vælge et bredere sammensat program om generelle samfundsforhold. Organiseringsforløb Har du mod på at tage initiativ til at samle dine klassekammerater eller kolleger om en fælles sag, som betyder meget for jer? Vil I for eksempel skubbe på for flere timer på skolen eller en ny kantineordning på arbejdspladsen? Så kan organiseringsforløbet være noget for dig. Her samler vi unge ildsjæle, der vil gå forrest for at sikre et godt fællesskab med andre med samme baggrund. Du vil lære at involvere dine kolleger i et fælles projekt eller en kampagne. Uddannelsen vil være bygget op om flere moduler. Mere information følger Der vil senere komme mere information om program, tid, sted og tilmelding på 58

59 Tilbage til indholdsfortegnelsen UNGDOMSKURSER 59

60

61 TVÆRFAGLIGE KURSER

62 TVÆRFAGLIGE KURSER Tilbage til indholdsfortegnelsen UDDANNELSE FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSES- MEDLEMMER BASISUDDANNELSE Kurset henvender sig til: Medlemmer og suppleanter af selskabsbestyrelser samt tillidsvalgte (i private virksomheder), som har mulighed for indflydelse på de økonomiske beslutninger. Når du, som led i dit tillidshverv, skal være med til at diskutere din virksomheds drift, er det vigtigt at du kan gennemskue økonomien. Eks.: Er der råd til investeringer? Er der penge til uddannelse? Er der plads til forbedringer af løn- og arbejdsvilkår? Det er ikke nok at kende de økonomiske begreber, man skal også forstå sammenhængen imellem dem. En masse fine business-ord gør det ikke. Det vigtige er at kunne finde de varme punkter i regnskabet, at spørge om det væsentlige og ikke mindst at formulere dine spørgsmål, så du får meningsfyldte svar. På kurset kommer du til at arbejde med de basale begreber i økonomi, regnskabets opbygning og indhold, analyse af regnskabet, nøgletal og deres betydning. Du lærer om budgetter og økonomistyring, faresignaler samt nye tendenser i økonomi og regnskab /04-29/04 Konventum LO-skolen /08-26/08 Konventum LO-skolen 34 62

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser

Tid for udvikling og uddannelse. TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Tid for udvikling og uddannelse TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Uddannelse koster! Kære læser! Med denne lille folder vil vi gerne gøre opmærksom på, at uddannelse koster! Både i forhold til den

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2015. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KURSUS KATALOG 2015 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 4 Indledning 6 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

KURSUS KATALOG 2016. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

KURSUS KATALOG 2016. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal KATALOG 2016 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal 5 Forord 7 Grunduddannelser TR og AMR diagram 8 Grundkursus 1 TR - Tillidsrepræsentantens rolle 9 Grundkursus 1 AMR - Arbejdsmiljørepræsentantens

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Samarbejdsorganisationen i en ny tid

Samarbejdsorganisationen i en ny tid Samarbejdsorganisationen i en ny tid udfordringer og alternativer Workshop 3, CSA Årsmøde 2015 CBS d. 26.3.2015 Hans Jørgen Limborg og Sisse Grøn BAGGRUNDEN FOR DENNE WORKSHOP: TO PROJEKTER OM SAMARBEJDSSYSTEMETS

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere