Sproget som vejen til faglig læring inden for vård- och omsorgsprogrammet Fokus på sprog, læring og pædagogisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproget som vejen til faglig læring inden for vård- och omsorgsprogrammet Fokus på sprog, læring og pædagogisk praksis"

Transkript

1 Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna Universitätsholmens Gymnasieskola Sproget som vejen til faglig læring inden for vård- och omsorgsprogrammet Fokus på sprog, læring og pædagogisk praksis Karen Lund DPU Aarhus Universitet

2 Præsentation Fokus på sproget Sproget som adgang til eller barriere for opnåelse af faglige kompetencer inde for vård og omsorg Fokus på pædagogikken og læringsprocesserne Arbejdsformer og aktivitetsstyper

3 Eks.1: Fagsproget og gråzonesproget At forklare nye ord med andre nye ord Sygeplejerskeuddannelsen en undervisningslektion U: Underviser S: Studerende U2: Hvad hedder den, slimhinden i øjnene? S: Sklea eller et eller andet. U2: Ja, for når I checker i sklea hvad er det så I kigger efter når det er anæmitegn I kigger efter? Hvad ville I tro? Hvad finder I? S: Jeg tænker at man ville kunne se med sit eget øje om det er tørt, eller om det går tilbage om der er en eller anden form for noget hud eller for lidt væske måske lidt det samme som - det er et gæt [ ] U2: Det kommer an på hvad I vil kigge efter for hvis I vil kigge efter selve sklea altså øjenslimhinden, men den kan ikke sige jer noget om folk har anæmi eller ej men hvis den bliver gul så kan den sige noget om folks leverfunktion, men hvis man kigger hernede kigger i slimhinder det gælder også oralt alle steder hvor vi har slimhinder, så vil det kunne sige jer noget om anæmi altså blodmangel 3

4 Fagsproget og gråzonesproget At forklare nye ord med andre nye ord Sygeplejerskeuddannelsen en undervisningslektion U: Underviser S: Studerende U2: Hvad hedder den, slimhinden i øjnene? S: Sklea eller et eller andet. U2: Ja, for når I checker i sklea hvad er det så I kigger efter når det er anæmitegn I kigger efter? Hvad ville I tro? Hvad finder I? S: Jeg tænker at man ville kunne se med sit eget øje om det er tørt, eller om det går tilbage om der er en eller anden form for noget hud eller for lidt væske måske lidt det samme som - det er et gæt [ ] U2: Det kommer an på hvad I vil kigge efter for hvis I vil kigge efter selve sklea altså øjenslimhinden, men den kan ikke sige jer noget om folk har anæmi eller ej men hvis den bliver gul så kan den sige noget om folks leverfunktion, men hvis man kigger hernede kigger i slimhinder det gælder også oralt alle steder hvor vi har slimhinder, så vil det kunne sige jer noget om anæmi altså blodmangel 4

5 Fagsproget og gråzonesproget At forklare nye ord med andre nye ord Sygeplejerskeuddannelsen en undervisningslektion U: Underviser S: Studerende U2: Hvad hedder den, slimhinden i øjnene? S: Sklea eller et eller andet. U2: Ja, for når I checker i sklea hvad er det så I kigger efter når det er anæmitegn I kigger efter? Hvad ville I tro? Hvad finder I? S: Jeg tænker at man ville kunne se med sit eget øje om det er tørt, eller om det går tilbage om der er en eller anden form for noget hud eller for lidt væske måske lidt det samme som - det er et gæt [ ] U2: Det kommer an på hvad I vil kigge efter for hvis I vil kigge efter selve sklea altså øjenslimhinden, men den kan ikke sige jer noget om folk har anæmi eller ej men hvis den bliver gul så kan den sige noget om folks leverfunktion, men hvis man kigger hernede kigger i slimhinder det gælder også oralt alle steder hvor vi har slimhinder, så vil det kunne sige jer noget om anæmi altså blodmangel 5

6 Fagsprog gråzonesprog hverdagssprog (Uddannelsesfagligt gråzonesprog)

7 Karen Lund og Ellen Bertelsen (2012): Sprogbehovsanalyse af dokumentationsmateriale for sundhedspersonale i Københavns kommune Sproglige briller på dokumentationsarbejdet i hjemmeplejen og på plejehjemmene 7

8 Målgruppe: Sygeplejersker, SOSU-assistenter og SOSU- hjælper der er screenet til at deltage i opkvalificerende læse- og skrivekurser (FVU 1 og 2) Fokus i analyserne Potentielle sproglige udfordringer Fagsprog og uddannelsesfagligt gråzonesprog Potentielle it-udfordringer 8

9 Eks.2, 9

10 . Skemaskabelon hvilken skematype? Læseren skal kunne afkode skabelon i fire niveauer: niveau 0: Skematitel ( Fokusområder ) niveau 1: Faste rubrikker ( Fokusområde ) niveau 2: Underrubrikker ( Oprettet af + 5) niveau 3: Underpunkter( Bemærkning Centrale pejlemærker for orienteringen og forståelsen 10

11 Eks. 3: Centralt ordforråd i skemaet Fokuspunkter : Fokusområde: Hverdag Oprettet af Hjemmeplejen Plejehjem Rehabiliterings afd. Aktivitetstilbud bemærkning Fokusområdet er afsluttet Beskrivelse: problem, ressourcer, behov og evt. års. Mål 1 Handlinger 1 Notater vedr. Fokusområdet/evaluering mål 1 11

12 Centralt ordforråd i skemaet Fokuspunkter: TEKSTEN I SKEMAET: Fokusområde: Hverdag Oprettet af Hjemmeplejen Plejehjem/plejehjem Rehabiliterings afd. Aktivitetstilbud bemærkning Fokusområdet er afsluttet Beskrivelse: problem, ressourcer, behov og evt. års. Mål 1 Handlinger(?) 1 Notater vedr. Fokusområdet/evaluering mål 1 12

13 Centralt ordforråd i skemaet Fokuspunkter: Fokusområde: Hverdag Oprettet af Hjemmeplejen Plejehjem/plejehjem Rehabiliterings afd. Aktivitetstilbud bemærkning Fokusområdet er afsluttet Beskrivelse: problem(?), ressourcer, behov og evt. års. Mål 1 Handlinger (?) 1 Notater vedr. Fokusområdet/evaluering mål 1 13

14 Eks.4: Analyse - Borgers døgn- og ugeplan 4.2 Udfyldt skema: Hvad skal de ansatte kunne læse og skrive? Den største udfordring for de ansatte: at kunne læse og forstå og ikke mindst udfylde Borgers døgn- og ugeplan, eftersom indholdet er forskelligt for hver borger. 14

15 Borgers døgn- og ugeplan Et par eksempler på sproglige udfordringer (læse og skrive) MÅL FOR PLEJEN: Formål med hjælpen er at XX oplever en tryg hverdag, hvor hjælpen og støtten tager udgangspunkt i respekt for hendes ønsker og behov. Der tages hensyn til den dårlige lungefunktion. Samt motivation til at vedligeholde hendes funktionsniveau samt til at deltage i socialt samvær og i de aktiviteter, der giver mening for hende. RETNINGSGIVENDE MÅL: At udvikle samt fastholde nuværende funktionsniveau 15

16 Borgers døgn- og ugeplan Et par eksempler på sproglige udfordringer (læse og skrive) MÅL FOR PLEJEN: Formål med hjælpen er at XX oplever en tryg hverdag, hvor hjælpen og støtten tager udgangspunkt i respekt for hendes ønsker og behov. Der tages hensyn til den dårlige lungefunktion. Samt motivation til at vedligeholde hendes funktionsniveau samt til at deltage i socialt samvær og i de aktiviteter, der giver mening for hende. RETNINGSGIVENDE MÅL: At udvikle samt fastholde nuværende funktionsniveau 16

17 Borgers døgn- og ugeplan Et par eksempler på sproglige udfordringer (læse og skrive) MÅL FOR PLEJEN: Formål med hjælpen er at XX oplever? en tryg hverdag, hvor hjælpen og støtten tager udgangspunkt i respekt for hendes ønsker og behov. Der tages hensyn til den dårlige lungefunktion. Samt motivation til at vedligeholde hendes funktionsniveau samt til at deltage i socialt samvær og i de aktiviteter, der giver mening for hende. RETNINGSGIVENDE MÅL: At udvikle samt fastholde nuværende funktionsniveau DVS: over 60% af ordene i denne tekst er fagord og gråzoneord. Spiller det nogen rolle? Er det ok? Hvor meget er for meget? 17

18 Karakteristiske træk ved gråzonesproget (s ) Gråzonesproget er: Kompakt, fx: Hverdagssprog: Den dårlige lungefunktion vs. at hun har dårlige lunger Deltage i socialt samvær vs. være sammen med andre mennesker At udvikle samt fastholde nuværende funktionsniveau vs. at hun bliver ved med at klare det hun kan nu Hyppig brug af passivformer, fx: tilbydes ; serveres af ; gives af ; lægges ; støttestrømper tages af ; hælene aflastes ; benene smøres ; natmedicin stilles ; lys slukkes Præsens participier som er med til at pakke sproget, fx: stående på sit sofabord ; er god til at drikke løbende. 18

19 Hyppig brug af forkortelser, fx: Duvent beh ; dgl.; inh. ; min. (betyder minimum i en kontekst, minutter i en anden); alm. ; går dgl. ture med roll. Sproget pakkes også vha. verbalsubstantiver og bliver dermed mere kompakt og sværere at forstå, fx: Oprydning vs. rydde op; klipning af negle vs. klippe negle Gråzonesproget henter sine ord fra sprogets overkategorier, mens hverdagssproget bruger ord fra sprogets basiskategorier, fx: Angiv civil status lyder i hverdagssproget: er du gift? eller bor De alene/sammen med nogen? Statsborgerskab lyder i hverdagssproget: Hvor kommer du fra? 19

20 Særlige karakteristika ved de uddannelsesfaglige gråzoneord De er velkendte af de fleste modersmålsbrugere på forhånd.** Konsekvensen er at underviserne ikke opfatter dem som nye ord og derfor forklarer de dem ikke. De vil derimod ofte blive brugt til at forklare nye fagord med. De er ofte ukendte for andetsprogede kursister og studerende. Og endelig som en ekstra besværlighed: De er for en stor del fagspecifikke 55 % af dem forekommer kun i et fagområde dvs. de 55 % hører så at sige til i faget og kan ikke genbruges fra fag til fag. (Golden 1984) Blandt de øvrige 45 % skifter en del ofte helt betydning når de bliver brugt i andre fag og kontekster Fx: Stof(fer): grundstof, eksamensstof, kjolestoffer, hårde stoffer, Stoffer 20

21 At læse og forstå tekster Hvilke læseformål? Hvilke læsestrategier? Scanne Formål: finde specifikke informationer Skimme Formål: skabe overblik over indholdet Søgelæsning fulgt op af lokal omhyggelig læsning Formål: finde eller udlede specifikke informationer i teksten Nærlæsning Formål: opnå en detaljeret forståelse af centrale passager 21

22 At beskrive At fortælle At argumentere At producere forskellige teksttyper mundtlig eller skriftligt At referere/gengive At sammendrage/resumere At uddrage/udlede At analysere At fortolke 22

23 At beskrive At fortælle At argumentere/diskutere Sprogligt mere og mere krævende Fra vidensfortæller til videnstransformer At referere/gengive At sammendrage/resumere At uddrage/udlede At analysere At fortolke Kognitivt mere og mere krævende Fra vidensfortæller til videnstransformer 23

24 Fokus på pædagogikken og læringsprocesserne Arbejdsformer og aktivitetsstyper

25 Afsæt for den pædagogiske praksis HVAD? Fagenes indhold Fagenes sprog som adgang til fagenes indhold HVORDAN? Den pædagogiske praksis 25

26 Fokus på pædagogikken og læreprocesserne Arbejdsformer og aktivitetsstyper der giver anledning til: Elevaktivitet Problemløsningsaktiviteter og eksperimenterende aktiviteter Sammen med andre og alene Aktivt samspil mellem læringsrum og praktikken, arbejdet Læringsstrategier Inddragelse af IT og sociale medier

27 Spændende vellykkede og læringsrige aktiviteter?

28 Læringsbriller på aktivitetstyper i undervisningen Flest muligt mest muligt aktive Brainstorming Før under efter Ud-i-marken-aktiviteter Diktat Dictoglos Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? 28

29 Læringsbriller på aktivitetstyper i undervisningen Hvad gør de godt for? Først indhold så form Først konkret så abstrakt Problemløsningsopgaver Projektorganisering Arbejde med læringsstrategier Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? 29

30 Man løfter til rigere sproglæringsmuligheder i kontekst-rige omgivelser Det kontekst-rige læringsrum: Henter sine eksempler fra praksis Rigt på multimodale repræsentationsformer => Helhed og del tegninger, billeder modeller grafer og kalkyler redskaber, værktøj, køkkener, værksteder muligheder for at eksperimentere vs Det traditionelle klasseværelse: Rigt på borde og stole på rækker => Atomisering, delfokus Nyt indhold via nyt sprog og nyt sprog via nyt sprog 30

31 Lund, K. (2007): Evaluering af TUP-projektet for tosprogede kursister. I E. Bertelsen, et al (red.): Dansk som 31 andetsprog anvendt fleksibelt i AMU. Tætte Samspil mellem (sprog)undervisning og verden uden for murene fx arbejde, uddannelse, sociale medier For eleverne er der rige muligheder for læring uden for murene. For eleverne er der mange kilder til forståelse når teori, praksis og sprogundervisning er knyttet helt tæt sammen Praksis kan bruges som løftestang og adgang til forståelse og tilegnelse af den faglige viden Praksis kan bruges som løftestang og adgang til forståelse og tilegnelse af sproget

32 At organisere en undervisning som både er sociokognitivt udfordrende og psykosocialt støttende Lund 2009b baseret på Mariani 1997 Høj støtte Høje kognitive udfordringer Udviklingszone Høje krav og støtte Læring og engagement Velværezone Lave krav For let/for lidt læring Frustrationszone Høje krav Frustration og angst Kedsomhedszone Lave krav Ringe støtte Lav motivation Lave kognitive udfordringer Lav støtte 32

33 Litteratur Cooperative Learning (2011): Sprogforum Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Nummer Lund, K. (2009a): Dansk som andetsprog i ungdoms- og voksenuddannelserne at læse sit fag gennem sit andetsprog. I Rander et al: En moderne voksendidaktik. Alinea s Lund, K. (2009b): Fokus på sprog og Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen. I Gregersen et al: Sprogfag i Forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur s Lund, K., E. Bertelsen og M. Søgaard Sørensen (2006): Muligheder og Barrierer. En undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 253 sider. Tilgængelig i fuldtekst på Lund, K. & E. Bertelsen (2008): Fra Studieprøven til de videregående uddannelser. En undersøgelse af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 365 sider. Tilgængelig i fuldtekst på Lund, Karen og Ellen Bertelsen (2012): Sprogbehovsanalyse af dokumentationsmateriale for sundhedspersonale i Københavns kommune. Sproglige briller på dokumentationsarbejdet i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Social- og omsorgsforvaltningen Københavns kommune Lund, K. & E. Bertelsen (2009): At mestre et uddannelsesfagligt fremmed/andetsprog en forudsætning på en videregående uddannelse. Sprogforum 44: Nation, P. (2006): How large a vocabulary is needed for reading and listening? The Canadian Modern Language Review 63/1: NirasKonsulenterne, Lund og Bertelsen (2009a): Evaluering af puljen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integration. Se: Pædagogisk vejledning. 33

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Nordisk Alfabetiseringskonference 2010 LO skolen i Helsingør, 22. 24. september 2010 Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Karen Lund Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk Inspiration til udbydere af danskuddannelse Dette katalog omhandler god praksis på arbejdsmarkedsrettede kurser for udbydere af kurser i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Manual. Køreplan for IKV og AMU-kurser for tosprogede kursister

Manual. Køreplan for IKV og AMU-kurser for tosprogede kursister Manual Køreplan for IKV og AMU-kurser for tosprogede kursister Indholdsfortegnelsen 1 Indledning 1 2 Opbygning af forløb 2 3 Opbygning af manualen 3 4 Forberedelsesfasen 3-19 5 Gennemførelsesfasen 20-24

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Muligheder og barrierer

Muligheder og barrierer Muligheder og barrierer - en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser Karen Lund, Ellen Bertelsen og Marianne Søgaard Sørensen, Danmarks Pædagogiske Universitet April

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet

Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet Dansk som andetsprog Forskning i et komplekst fagfelt Karen Lund Professor i dansk som andetsprog DPU Aarhus Universitet 1. Professionalisering af et felt og dets aktører Dansk som andetsprog for voksne

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

REVIEW I FAGET ENGELSK

REVIEW I FAGET ENGELSK REVIEW I FAGET ENGELSK 2015 Udarbejdet af Robert Lee Reviever, Louise Wandel og Karoline Søgaard, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag Indledning Dette review er en oversigt over tekster,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

AMU for tosprogede kursister

AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

REVIEW I FAGET FRANSK

REVIEW I FAGET FRANSK REVIEW I FAGET FRANSK 2015 Udarbejdet af Annette Søndergaard Gregersen i et samarbejde med Lene Bønding Ditlevsen, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag 2 Indledning Dette review er en

Læs mere

Hvad er academic literacy?

Hvad er academic literacy? Anmeldelse: Udfordr eleverne og understøt dem i at gå fra konkret hverdagssprog til abstrakt fagsprog English Learners. Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenging Zone. Gibbons, Pauline:

Læs mere

Den individuelle læringsplan

Den individuelle læringsplan Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Læsemotivation og læseforståelse gennem Internettet og sociale medier

Læsemotivation og læseforståelse gennem Internettet og sociale medier OPGAVEFORSIDE Denne blanket indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven Modulnavn- og nr.: Vejleders navn: Eksamenstermin (skriv måned og år) Titel på opgaven: Læse- og skrivevanskeligheder

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 0.- 6. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 0.- 6. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 0.- 6. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere