KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk

2 INDHOLD 1.0 INDLEDNING Om årsrapporten Politiets mission og opgaver Anklagemyndighedens opgaver (mission) Strategi for politi og anklagemyndighed Københavns Vestegns Politi Årets gang i politikredsen Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Borgerservice Hurtig responstid Borgervendt kriminalitet Færre indbrud tre år i træk Kriminelle bander Særligt udsatte boligområder Gaderøverier Proaktiv indsats mod narkotika på gadeplan Utryghedsskabende ulovlige knallerter Mindre vold på Vestegnen Stærkt omdømme i befolkningen Kommunikation med offentligheden Kriminalpræventivt arbejde Trafiksikkerhed Vestegnens Trafiksikkerhedsråd Fodboldbøller Økonomisk kriminalitet Illegal arbejdskraft ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI BILAG Bilag 1 Diagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) Bilag 2 Diagram: Referencer i forhold til opgaver Udgivelse Årsrapporten udleveres til kredsrådet i marts 2013 og publiceres på hjemmesiden Kilder Politiets statistiksystem (POLIS) medmindre andet er oplyst. Systemet er delvis dynamisk, afvigelser kan forekomme Foto Københavns Vestegns Politi medmindre andet er oplyst Kontakt Københavns Vestegns Politi, Kommunikation, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund, telefon Side 2 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012 poli

3 1.0 INDLEDNING 1.1 Om årsrapporten Hvert år redegør politidirektøren skriftligt til kredsrådet om politiets virksomhed i politikredsen i det forløbne år, herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi, kriminalforsorgen og hver kommune, jf. retsplejelovens 112, stk. 2. Efter en kort beskrivelse af politiet og anklagemyndighedens formål samt Københavns Vestegns Politis vision og opgaver, ser årsrapporten tilbage på årets mål og resultater først overordnet og derefter mere detaljeret på de mest relevante områder for kredsrådet. 1.2 Politiets mission og opgaver Politiet skal ( ) virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ( ) gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed, jf. lov om politiets virksomhed. Politiets opgaver er at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold yde borgerne bistand i andre faresituationer udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret yde andre myndigheder bistand efter gældende regler og udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed 1.3 Anklagemyndighedens opgaver (mission) De offentlige anklageres opgave er sammen med politiet at forfølge forbrydelser i henhold til retsplejelovens regler, jf. 96. Dette består i at fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader og herved påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at strafforfølgning af uskyldige ikke finder sted. Endvidere varetager anklagemyndigheden legalitets- og kvalitetssikringen af straffesagsbehandlingen i politiet. 1.4 Strategi for politi og anklagemyndighed Rigspolitichefens og Rigsadvokatens fælles strategi for Dansk Politi og Anklagemyndighed for 2011 til 2015 har følgende mission og vision: Side 3 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

4 1.5 Københavns Vestegns Politi Københavns Vestegns Politi er en af landets 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. De 11 kommuner udgør et areal på ca. 278 kvadratkilometer, huser næsten husstande og godt indbyggere. Politikredsen beskæftiger 850 ansatte, som var fordelt på tre store og ni mindre politistationer ved årets start. Politikredsen består af en administrativ søjle og to operative søjler: Politiet og anklagemyndigheden 1. Vision: Dit Politi Din Tryghed Københavns Vestegns Politikreds er et trygt sted at være Kriminaliteten falder på Vestegnen Vi vil være en stærk, tilgængelig samarbejdspartner Vi har fokus på styring og ledelse Vi har fokus på udvikling Vi vil være en attraktiv og sund arbejdsplads. Indsats og mål Politikredsens indsatsområder og mål er dels bestemt centralt dvs. af Rigspolitichefen (politiet) og af Rigsadvokaten (anklagemyndigheden), dels lokalt i forhold til kriminalitetsudviklingen i politikredsen. I kredsrådet drøftes indsatserne Årets gang i politikredsen Kriminaliteten på Vestegnen Borgerne på Vestegnen oplevede færre straffelovsovertrædelser i Samlet blev der anmeldt næsten tre procent færre straffelovsovertrædelser end sidste år. Fra 2009 er antallet af straffelovsovertrædelser således faldet med ca. 17 procent. Til gengæld steg antallet af politikredsens øvrige opgaver undersøgelser inden for straffelovsområdet. Antallet har været svagt stigende siden Danskernes bekymring for vold og kriminalitet fortsat er på et historisk lavt niveau. Kun 30,8 procent bekymrede sig meget for vold og kriminalitet. 15,6 procent bekymrede sig slet ikke. ( Bekymring for vold og kriminalitet 2012, Justitsministeriet). Mht. til tryghed ligger Danmark på en andenplads i Europa, kun overgået af Norge. ( Danskernes holdning til kriminalitet, straf, politi og domstole mv. - En sammenligning med andre europæere, Justitsministeriet). Mål som skaber tryghed for borgerne Landets politikredses præstationer bliver målt på en række områder ikke mindst områder, som har med borgernes tryghed at gøre. I 2012 arbejdede alle 12 politikredse sammen Vores fornemste opgave er at sikre borgernes tryghed. Det er derfor glædeligt, at kriminaliteten de seneste år er faldet, og borgerne føler sig trygge Kim Christiansen, Politidirektør 1 Se bilag 1: Diagram: Overordnet organisation 2 Se bilag 2: Diagram: Referencer i forhold til opgaver Side 4 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

5 og hver for sig målrettet med at bekæmpe kriminalitet inden for tre borgernære hovedindsatsområder: 1) Rockere og bander 2) Indbrud 3) Kriminalitet i de særligt udsatte boligområder Ud over disse tre nationale indsatsområder udpegede Københavns Vestegns Politi yderligere tre lokale borgernære indsatsområder: 1) Gaderøverier 2) Narko på gadeplan 3) Ulovlige knallerter Tilfredsstillende resultat Københavns Vestegns Politi kom godt i mål på de fleste indsatser: 1) Rockere og bander: Målet nået mht. antal fængslede medlemmer og sympatisører 2) Indbrud: Målene om færre indbrud på Sjælland og på Vestegnen blev indfriet 3) Udsatte boligområder: Målet næsten nået 4) Gaderøverier: Indfriede målet med et markant fald røverier i 2012 i forhold til ) Narko på gadeplan: Målet næsten nået 6) Ulovlige knallerter: Målet nået Læs mere om resultaterne på de følgende sider. Omorganisering Dansk Politi bliver effektiviseret og strømlinet i disse år. I Københavns Vestegns Politi blev der indledt en omorganiseringsproces med at flytte og slå afdelinger sammen for at spare husleje og skabe større, mere fleksible og effektive enheder. To af politikredsens tre lokalpolitistationer i Hvidovre Avedøre og Friheden lukkede og personalet blev samlet i den større station på Bytoften. Omorganiseringen indebar ændret publikumsbetjening på politistationerne i Rødovre og Gladsaxe, hvor borgere nu kan møde op på torsdage fra kl. 16 til 18. Servicecentret og ekspeditionen på politigården i Albertslund er døgnbemandet med professionelt og kvalificeret personale. Omorganiseringerne ventes gennemført i løbet af foråret Side 5 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

6 Historisk sprængning af højhuse i Rødovre Året bød også på en ganske særlig opgave for Københavns Vestegns Politi. Nemlig sprængningen af to højhuse Agerkær og Ruskær i Rødovre på henholdsvis 13 og 15 etager den 13. maj. Hundredvis af tilskuere mødte op og overværede den vellykkede sprængning, som var planlagt siden efteråret 2011 med boligselskabet AAB og samarbejdspartnere samt Rødovre Kommune. Mobil lokalpolitistation Københavns Vestegns Politi rullede ud med et nyt tiltag en mobil lokalpolitistation til at bekæmpe uro og kriminalitet og skabe tryghed i boligområder på Vestegnen. Den mobile lokalpolitistation skal primært skabe tryghed i politikredsens særligt udsatte boligområder gennem dialog og synlighed, men vil også blive sat ind i boligområder, hvor en politimæssig vurdering tilsiger det - f.eks. hvor kriminaliteten udvikler sig i negativ retning. Uro og kriminalitet er ikke et statisk fænomen, men flytter sig hele tiden nu kan vi være til stede præcis, hvor vi mener, behovet er Kim Christiansen, Politidirektør Side 6 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

7 Rigspolitiet har de næste to år bevilget fem millioner kroner årligt til projektet, som er et forsøg, der løbende bliver udviklet og vurderet, indtil endelig evaluering ultimo USA s justitsminister på besøg i Kærene Københavns Vestegns Politi fik besøg i juni af bl.a. den amerikanske justitsminister Eric H. Holder, Jr. Mødet, hvor justitsminister Morten Bødskov var vært, foregik i et beboerhus i det sociale boligområde Kærene i Rødovre. Omdrejningspunktet var bl.a. SSP-samarbejdet i Kærene, som før var plaget af uro og småkriminalitet blandt unge. Hurtigere anklagemyndighed De ældste sager blev yngre, og der blev rejst rigtig mange tiltaler mod økonomiske kriminalitetsforbrydere. Det lykkedes nemlig anklagemyndigheden, at forkorte sagsbehandlingstiden i de 20 procent ældste sager med næsten 50 dage. Det lykkedes også at rejse over 200 tiltaler flere end målet i indsatsen mod økonomiske kriminalitet Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Samarbejdsplan Hvert år udgiver politidirektøren en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen, jf. retsplejelovens 113. Planen drøftes i kredsrådet og findes på under Om os. Årsrapporten omtaler kun samarbejder, hvor det er særlig relevant. Kredsråd Kredsrådet 3 består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsens 11 kommuner og har i årets løb holdt fire møder. Kredsrådet drøfter bl.a. spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og om samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Lokalråd I alle 11 kommuner er etableret et lokalråd 4, hvor repræsentanter fra kommune og politi samt lejlighedsvis andre lokale aktører drøfter kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelse på lokalt plan. Lokalrådene samles mindst fire gange årligt. Lokalrådene har særlig vægt på at løse lokale problemstillinger af uro- eller kriminalitetsmæssig karakter. 3 Kredsråd: Det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politikredsens øverste ledelse og kommunerne. Formulerer strategiske mål, prioriteringer, rammer og retningslinjer for indsatsområder, som involverer flere myndigheder i politikredsen og skaber sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Kredsrådets beslutninger føres ud i livet af lokalrådene. 4 Et lokalråd består af embedsmænd fra en kommune og repræsentanter fra lokalpolitiet. Side 7 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

8 Samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP) er organiseret under lokalrådene, og mange lokale problemstillinger løses her dagligt. I de fleste kommuner mødes politi og kommune som regel en gang om ugen for at drøfte konkrete problemstillinger typisk i forhold til børn og unge. Samarbejde om udsatte borgere (PSP 5 ) I 2010 etablerede politikredsen et myndighedssamarbejde med Vestegnens 11 kommuner og psykiatrien om udsatte borgere, som ikke entydigt hører hjemme i et myndighedsregi. Samarbejdet er organiseret i en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper, hvor også Kriminalforsorgen indgår. I 2012 blev mødtes handlegrupperne 45 gange for at drøfte den rigtige indsats over for 287 sårbare personer, der ellers risikerede at havne i en myndighedsgråzone. Ligeledes blev der afholdt temadag, hvor erfaringer, initiativer og resultater blev udvekslet på tværs af kommunerne. Ungesamråd Ungesamrådet, vedtaget af Kredsrådet i 2010, består af repræsentanter for kommuner, kriminalforsorgen og en sikret ungdomsinstitution. Rådet skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. Anklagemyndigheden vil være fast deltager i den indledende del af samrådets møder, hvor sagens strafferetlige aspekter fremlægges. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgens lokalafdeling udfærdiger ofte personundersøgelser, som beskriver den sigtedes personlige forhold. Undersøgelsen bliver brugt til at vælge, hvilken sanktion, den sigtede bør have. Politikredsens og Kriminalforsorgens samarbejde er godt både i den konkrete sag og i mere generelle spørgsmål. 2.2 Borgerservice Politiet er til for borgeren. De fleste mennesker er kun i kontakt med politiet få gange i deres liv, og mødet med Københavns Vestegns Politi skal opleves som effektivt, venligt og professionelt. Borgeren skal føle, at politiet er tilgængelige og yder en god service. Borgere, som selv henvender sig til politikredsen, betjenes ofte af en medarbejder i Servicecenteret, der besvarer opkald til politikredsens hovednumre og 114. Her er målet at besvare 95 procent af indgående telefonopkald inden for to minutter. I 2012 besvarede Servicecentret opkald til sammenligning svarer det til ét opkald fra alle husstande på Vestegnen. Hele opkald blev besvaret rettidigt, hvilket er lig med 95,3 procent. Servicecentret tager sig også af personlige henvendelser i den døgnbemandede ekspedition på politigården i Albertslund. Her blev hovedparten af de omkring straffeattester, politikredsen udstedte sidste år, håndteret. 5 PSP er et myndighedssamarbejde om udsatte eksistenser mellem psykiatri, sociale myndigheder og politiet. Side 8 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

9 Dertil registrerede Servicecentret cirka andre henvendelser, anmeldelser med videre. Heraf valgte borgere at indgive en anmeldelse via politiets hjemmeside. Borgere har også mulighed for at henvende sig på en lokalpolitistation, hvor den faste åbningstid er torsdage fra kl. 16 til Hurtig responstid Hurtig udrykning er Responstid afgørende, når borgerne har akut brug for hjælp. Årets responstider viser, at Københavns Vestegns Politi var meget hurtigt på pletten i :44 8:04 7:51 7:38 Det tog i gennemsnit syv minutter og 38 sekunder fra politiet på Vestegnen modtog et 112-opkald, til første patrulje var fremme. Det gik altså knap ét minut hurtigere end landssnittet på otte minutter og 35 sekunder. Og 13 sekunder hurtigere end sidste års resultat. Vi skal hurtigt frem, men det må ikke ske på bekostning af borgernes og medarbejdernes sikkerhed Responstiden måles på akutte udrykninger til seks kategorier af hasteopgaver: overfald og slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri, igangværende indbrud og andre hastende opgaver. Michael Kristiansen, chef for Beredskabet 2.4 Borgervendt kriminalitet Københavns Vestegns Politi arbejdede målrettet med at skabe tryghed for borgerne på Vestegnen inden for tre nationale hovedområder indbrud, rockere/bander og kriminalitet i særligt udsatte boligområder. Desuden satte politikredsen selv målrettet ind på at øge trygheden på tre yderligere områder nemlig gaderøverier, narko på gadeplan og utryghedsskabende ulovlige knallerter. 2.5 Færre indbrud tre år i træk For tredje år i træk faldt indbrudstallet på Vestegnen takket være en stor politiindsats og god hjælp fra borgerne. 231 færre borgere på Vestegnen oplevede indbrud i deres hjem end året før. Det svarer til et samlet fald på seks procent i politikredsens område. Indbrud (bolig) Antallet af indbrud på Vestegnen faldt dermed samlet for tredje år i træk. 6 Kilde: Koncern IT (KIT) Side 9 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

10 Tallene varierer noget i de 11 kommuner. Seks kommuner oplevede færre indbrud mest markant i Gladsaxe og Rødovre med fald på omkring en femtedel. Fire kommuner fik desværre flere indbrud flest i Glostrup og Ishøj mens tallet var uændret i Ballerup. Færre indbrud på Sjælland Der var to mål: Indbrud i de sjællandske politikredse skulle samlet falde med mindst to procent og det samme gjaldt for hver enkelt politikreds. Begge mål blev nået: Indbrudstyvene har det svært. I Københavns Vestegns Politi løfter alle i flok, og vi får virkelig god hjælp fra vores borgere Jørn Møller Nielsen, leder af indbrudsgruppen Østdanmark faldt 11 procent og Københavns Vestegns Politi 12 procent. siger politikommissær Jørn Møller Samtidig skulle der på Sjælland rejses Nielsen.- to procent flere sigtelser for hæleri og antallet af tiltaler øges. Politiet indfriede målet med otte procent flere sigtelser, mens anklagemyndigheden tiltalte hele 57 procent flere. Indbrudsgruppe Efter indbrud i Hovedstadsområdet steg markant I 2009, har Københavns Vestegns Politi brugt betydelige ressourcer på området blandt andet med en særlig gruppe politifolk dedikeret til opgaven. Siden er indbrud på Vestegnen faldet næsten 20 procent. Gruppens indsatser retter sig både mod lokalkendte og udenlandske kriminelle og organiserede indbrudstyverier og hælerier. Vi bekæmper indbrud hele året, men det er vigtigt, at borgerne er årvågne og sikrer sig. Sammen kan vi gøre det meget svært at være tyveknægt Jørn Møller Nielsen, leder af Indbrudsgruppen Borgernes bidrag Borgernes medvirken og årvågenhed er essentiel for indbrudsindsatsen. Derfor opfordrer politikredsen kontinuerligt borgerne til at være årvågne og ringe til politiet, hvis de bemærker mistænkelige personer eller køretøjer i deres boligområde. Julekampagne I juletiden blev der sat ekstraordinært ind med en fælles kampagne i de sjællandske politikredse. Kampagnen handlede om at aktivere borgerne til at være årvågne, lave naboaftaler og sikre hjemmet i ferien. Som led i kampagnen uddelte politifolk et særligt julekort til borgere og kendte indbrudskriminelle. Det skete under pressedækning for at øge offentlighedens opmærksomhed og skabte omtale i en lang række medier. Alle ansatte og især indbrudsgruppen prioriterede indbrud og borgertip højt under kampagnen, hvor Vagtcentralen også sendte aktuelle beskeder ud til borgerne via det sociale medie Twitter. Side 10 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

11 Fra 20. til 30. december var der 165 indbrud på Vestegnen. Således endte juletallet var på samme niveau tre år i træk. I 2009 var tallet næsten dobbelt så stort. Nabohjælp Sidst på året revitaliserede Det Kriminalpræventive Råd landskampagnen Nabohjælp til at systematisere borgersamarbejdet mod indbrud og kriminalitet generelt. Politikredsens kriminalpræventive sektion er lokal tovholder og koordinator med kommunerne, som via kredsrådet har dedikeret sig til at bidrage med formidling. Ved årsskiftet havde ca husstande i politikredsen tilmeldt sig via Sjællandsk operation Politiet skulle oprette særlige indbrudsenheder på Sjælland og i Jylland. Københavns Vestegns Politi bidrager til de fem sjællanske politikredses fælles indbrudsenhed Task Force Indbrud (TFI), som er placeret under Nordsjællands Politi og efterforsker organiserede indbrud og hælerier. Pilotprojekt: Operativt samarbejde med Sikkerhedsbranchen Københavns Vestegns Politi har siden 2011 indgået i et pilotprojekt med Sikkerhedsbranchen for at undersøge muligheder for et operativt samarbejde om bl.a. meldeveje mellem vægtere, kontrolcentraler og politiet. I 2012 afviklede projektet tre koordinerede indsatser mod hhv. påskeindbrud, østkriminelles adfærd i butikscentre og juleindbrud. Sideløbende arbejdes videre med et AMU-godkendt vægterkursus i at sikre og bevare et gerningssted. Projektet bliver endeligt evalueret primo Kriminelle bander Politiets og anklagemyndighedens strategi på landsplan mod rockere og bander var på den ene side at efterforske, fængsle og få dømt så mange medlemmer som muligt. På den anden side skulle tilgangen til banderne bremses i samarbejde med kommunerne (via banderåd) og medlemmer hjælpes ud af de kriminelle miljøer det såkaldte Exit-program. Generelt satte Københavns Vestegns Politi betydelige kræfter ind på at forfølge rockernes og bandernes grove og organiserede kriminalitet. Store aktioner mod bandemiljøet I løbet af året blev der afviklet en række koordinerede fællesaktioner mod kriminelle bander og organiseret kriminalitet i samarbejde med Rigspolitiet, andre politikredse, SKAT og ikke mindst den særlige sjællandske bandeenhed Task Force Øst, hvortil politikredsen fortsat afgiver 11 medarbejdere. Til eksempel gennemførte politikredsene på Sjælland, Task Force Øst og Rigspolitiet i september en stor koordineret aktion mod 17 rockerborge på Sjælland, hvor cirka 100 rockere blev anholdt og våben og narkotika beslaglagt. Side 11 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

12 Derudover rettede politikredsen en række egne målrettede aktioner mod grupperinger, tilholdssteder og individer i bande- og rockermiljøet på Vestegnen. F.eks. medførte et voldeligt overfald og en række våbenfund i november en stor politiaktion mod tilholdssteder og individer knyttet til en gruppering i Værebro. Her beslaglagde politiet våben, ammunition, narkotika og penge. Efterforskning og overvågning Sideløbende har politikredsen overvåget og efterforsket grupperingers og medlemmers kriminelle aktiviteter typisk vedrørende økonomisk kriminalitet, våben, narko og personfarlig kriminalitet. F.eks. førte en efterforskning og anholdelsesaktion mod rockermiljøet til fængsling af tre medlemmer for et forudgående røveri, trusler og afpresning mod en massageklinik på Vestegnen. De tre er fortsat fængslet, dommen ventes afsagt i Indsatsen har løbende resulteret i anholdelser og fængslinger for grove overtrædelser af straffeloven og beslaglæggelser af våben, penge og narkotika. Bandeaktører skal i fængsel På Sjælland var det et mål, at 200 medlemmer var i fængsel. I december sad 223 inde. Det var samtidig et mål, at 20 procent af medlemmer tilknyttet udvalgte særligt udsatte boligområder (SUB) var fængslet. I december var tallet 24 procent. Retsforfølgningen af personer fra bandemiljøerne gav en række sikkerhedsmæssige udfordringer, f.eks. måtte politikredsen fortage en masseanholdelse af 140 bandemedlemmer ved Retten i Glostrup i marts. En vej ud af banderne (exit-enhed) Med regeringens rammemodel En Vej Ud besluttede kredsrådet i 2011, at kommuner, Kriminalforsorg og politi skulle samarbejde om et exitprogram for bande- og rockermedlemmer og unge involveret i grupperingernes kriminalitet med behov for hjælp til at sige farvel til miljøerne. I 2012 behandlede exit-enheden 47 mulige exit-sager. Mens 24 af dem blev vurderet uegnede, blev der indgået samarbejdsaftaler i 23 heraf var syv medlemmer af bander eller rockergrupper, mens resten var på vej ind i miljøet. Året før blev der indgået 33 exit-aftaler, hvoraf fem omfattede medlemmer af bander eller rockergrupper. Banderåd For at bryde medlemsfødekæden og hindre rockere og bander i at etablere sig, var oprettet et såkaldt banderåd i seks relevante kommuner. Banderådene består af repræsentanter for kommune og politi, men andre kan indgå f.eks. boligselskaber. Rådene samles efter behov, udveksler viden og drøfter en samlet myndighedsindsats. Side 12 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

13 2.7 Særligt udsatte boligområder I politiets flerårsaftale er det aftalt, at indsatsen i de særligt udsatte boligområder skal styrkes. Det skal bl.a. ske ved at øge politiets tilstedeværelse i boligområder med problemer og skærpet overvågning af de hårdeste kriminelle. Anmeldelser (straffeloven) pr indbyggere Danmark Københavns Vestegns Politi Et særligt udsat boligområde er et område, politiet vurderer er særligt plaget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd spændende fra støj, hærværk, ulovlig knallertkørsel på stier til vold, chikane, trusler, repressalier og rekruttering til bandemiljøet. Fire boligområder på Vestegnen var udpeget som særligt udsatte: Avedøre Stationsby i Hvidovre, Gadehavegård i Høje-Taastrup, Hjortegården i Herlev og Værebroparken i Gladsaxe. Målet var at sætte ind med en intensiveret indsats med fokus på synlighed, hurtig udrykning, efterforskning, forebyggelse og hurtig sagsbehandling. Vores indsats bærer frugt. Kriminaliteten falder i de særligt udsatte boligområder. Det er nu, vi skal holde fast i vores indsats og gode samarbejde med kommunerne og boligforeningerne Jørgen Harlev, chef for lokalpolitiet På otte ud af tolv områder levede politikredsen op til målet, og kriminaliteten faldt. Antallet af straffelovsovertrædelser var endda for alle fire SUB-områder siger politikommissær under niveauet på Jørn landsplan. Møller Nielsen.- Desværre lykkedes målet om flere sigtelser og hurtigere sagsbehandlingstid ikke helt. I efteråret rullede Københavns Vestegns Politi ud med et nyt tiltag en mobil lokalpolitistation til at bekæmpe uro og kriminalitet og skabe tryghed primært i de særligt udsatte boligområder. Den mobile lokalpolitistation blev taget godt imod i lokalsamfundet. Målet var, at den 75 procent af tiden skulle være til stede i de fire SUBområder, hvilket lykkedes. Indsatsen var forankret i Lokalpolitiet, og den lokale mobilpolitistation fungerede således som de lokale betjentes forlængede arm. Foto: Kai Bonne Foto: Kaj Bonne Side 13 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

14 2.8 Gaderøverier Markant færre borgere blev udsat for et gaderøveri i Tallet faldt med Gaderøveri hele 31 procent. Gaderøverier er et uvæsen, som har plaget Vestegnen og som politikredsen har sat hårdt ind overfor. Nu ser det ud til, at især en stor indsats i Lokalpolitiet bærer frugt. Her er efterforsket målrettet mod kriminelle grupper og individer og i årets løb rejst 107 sigtelser. Røver efter røver er sendt i fængsel og antal af anmeldelser raslede ned til 156 mod 225 året før Det skal være trygt at gå på gaden i vores byer, og vi kommer efter gaderøvere med en lang fængselsstraf Jørgen Harlev, chef for Lokalpolitiet I kommunerne svinger tallene noget. Der var et fald i ni kommuner mest markant i Ishøj med to tredjedele og Albertslund med en halvering. Desværre steg tallet i to andre kommuner mest i Herlev med ni flere røverier. 2.9 Proaktiv indsats mod narkotika på gadeplan Politikredsen koncentrerede sig ligesom i 2011 særligt om at bekæmpe narko på gadeplan. Med 1069 sigtelser blev målet på 1077 sigtelser næsten indfriet. En sigtelse er tit et resultat af en offensiv og proaktiv politiindsats, fordi borgerne kun sjældent anmelder narkoforbrydelser. Euforisende stoffer (sigtelser) Indsatsen gik ud på at hæmme salg og misbrug af narko på gadeplan og dermed også at støtte andre relaterede indsatser mod fx vold, berigelse, rockere og bander, boligområder med problemer, unges kriminalitet og skabe tryghed generelt Utryghedsskabende ulovlige knallerter Det var et mål at sætte ind over for antallet af ulovlige små knallerter, som fræser rundt og skaber utryghed for borgerne i boligområderne. Især Færdselssektionen og Lokalpolitiet Knallerter Sager gennemførte kontrolaktioner på gader, skoler og i boligområder. Kontrollerne medførte i alt 291 sager, hvilket oversteg målet på 261. Ca. 30 knallerter blev konfiskeret og destrueret. Sammen med TV2/Station 2 satte Færdselssektionen og Lokalpolitiet over flere udsendelser fokus på utryghedsskabende og trafikfarlige knallerter i trafikken Mindre vold på Vestegnen På voldsområdet er sket en meget positiv udvikling. Fra 2010 til 2011 faldt antallet af voldsanmeldelser med 10 procent. Nu faldt tallet yderligere med 12 procent til 656 anmeldelser. Vold Side 14 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

15 Faldt i otte kommuner Der var mindre vold i otte af de 11 kommuner på Vestegnen og mest markant i Herlev og Hvidovre med omkring en tredjedel. I Ishøj og Glostrup kommuner er tallet næsten uændret, mens det steg i Gladsaxe. De fleste sager er efterforsket af politikredsens to voldsafdelinger, hvor man går offensivt til værks for at finde de skyldige. For eksempel har efterforskerne flere gange fået hjælp af offentligheden efter fotoefterlysninger i pressen. I årets løb blev der rejst 614 sigtelser. Dialog mod vold og voldsramte familier I oktober indledte Kriminalpræventiv Sektion et forsøgsprojekt med Dialog Mod Vold i lokaldistrikt Gladsaxe for at få voldsudøvere i parforhold og familier i behandling (www.dialogmodvold.dk). Sammen med foreningen Børn og unge i voldsramte familier holdt Kriminalpræventiv Sektion en række oplæg på gymnasier og andre uddannelsescentre om familievold (www.familievold.dk) Stærkt omdømme i befolkningen Dansk Politis omdømme er stærkt og robust. Ifølge danskerne er politiets omdømme blandt de fire bedste offentlige organisationer. Omdømme Dansk Politi 74,6 77,6 79,1 Københavns Vestegns Politi 71,6 79,6 78,4 Det viste en undersøgelse af de 39 mest synlige myndigheder og offentlige organisationer fra Politiets omdømme blev forbedret med 1,5 procentpoint til 79,1 (ud af 100) og gik dermed frem til en fjerdeplads fra en femteplads (www.reputationinstitute.com). Københavns Vestegns Politis omdømme faldt en smule til 78,4, men er fortsat stærkt og robust. Høj troværdighed Når danskerne vurderer 21 faggruppers troværdighed, ligger politifolk på en solid tredjeplads. Det viste Radius Kommunikations årlige Troværdighedsanalyse blandt 1000 danskere, som dermed bekræftede de sidste tre års resultater(www.radiuskommunikation.dk) Kommunikation med offentligheden Københavns Vestegns Politi har en offensiv mediepolitik og ønsker at være synlige hos befolkningen og i mediebilledet. Det har høj prioritet, at borgere, samarbejdspartnere og pressen kender til politikredsens opgaver og indsatser og den aktuelle kriminalitetsudvikling. Side 15 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

16 Politikredsen lægger vægt på at informere borgerne om forbrydelser i lokalområdet, så de kan bidrage til sagens opklaring og selv agere forebyggende over for en tendens. Fx giver politikredsen kontinuerligt forebyggende råd via hjemmesiden, netdøgnrapport, pressemeddelelser og pressen. Det har nyligt især handlet om adfærd mht. indbrud, tricktyverier og trafikfarlige forseelser som spiritus- og narkokørsel. Københavns Vestegns Politi håndterer dagligt mange forespørgsler fra pressen, og kontakten mellem presse og politikredsens talsmænd er veludviklet. Politikredsen ønsker at blive oplevet som en åben og tilgængelig myndighed og har i årets løb medvirket i en række tv-kriminalmagasiner, blandt andet om indsatsen på færdselsområdet og især mod utryghedsskabende ulovlige knallerter. Dansk politi forsøger sig for tiden med at anvende sociale medier, og Københavns Vestegns Politi er begyndt at høste erfaringer med mikroblogging på Twitter Kriminalpræventivt arbejde At forebygge kriminalitet indgår i alle politikredsens operative indsatser fx indbrud, tyveri, trafik, børn, unge og ældre. Rådgivning om teknisk sikring mod kriminalitet Kriminalpræventive medarbejdere rådgav i årets løb større virksomheder, boligselskaber, kommuner og butikscentre om, hvordan de teknisk bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet fx video-overvågning. Trygge Opmærksomhedsfællesskaber er et nyt pilotprojekt, som Justitsministeriet tildelte knap en halv million kroner fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje. Opmærksomme og engagerede borgere er det bedste værn mod kriminalitet i nærmiljøet Anders Pilegaard, leder af Kriminalpræventiv Sektion Projektet bygger på erfaringer fra et tryghedsprojekt i boligområdet Kærene i Rødovre Kommune. Det går ud på at identificere og aktivere lokale aktører til at forebygge kriminalitet og være kriminalpræventive ambassadører fx beboere, gårdmænd, hjemmehjælpere, kommunale gartnere, madbude, postbude og renovationsarbejdere. Arbejdsgruppen består af Københavns Vestegns Politi, Det Kriminalpræventive Råd og Den Trygge Kommune. Konfliktråd Konfliktråd eller mægling er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en uvildig mægler som mødeleder. Politikredsen skal tilbyde konfliktråd til forurettede i alle tilståelsessager på straffelovsområdet og i sager om nabostridigheder. Målet var at gennemføre 50 mæglinger, resultatet blev 38 (www.konfliktraad.dk). Side 16 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

17 Rådgivning til ofre Ti offerrådgivere yder medmenneskelig kontakt og forståelse og tilbyder råd og vejledning af psykologisk, social og juridisk karakter til ofre for forbrydelser og ulykker eller til pårørende og vidner, der har været udsat for en voldsom hændelse. Rådgiverne fik 202 telefonopkald fra borgere, hvoraf 93 var henvist af politiet. Året før ringede 252 borgere, hvoraf 96 var henvist af politiet. Offerrådgivningen i Københavns Vestegns Politi er organiseret under Offerrådgivningen i Danmark (www.offerraadgivning.dk). Infogruppe skal forebygge ekstremisme Københavns Vestegns Politi satte for alvor skub i et initiativ fra året før om at spotte og forebygge radikalisering og ekstremisme i lokalsamfundet. Kiminalpræventiv Sektion leder en infogruppe med repræsentanter fra politikredsens 11 kommuner, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Socialministeriet. Formålet er at identificere bekymrende adfærd gennem oplysning og rådgivning til bl.a. lokalpoliti, skoler, institutioner, klubber og øvrige kommunale medarbejdere. Gruppen holdt løbende møder og identificerede 11 tilfælde, hvor enkeltpersoner eller grupperingers adfærd gav anledning til bekymring og blev visiteret videre til kommunerne og/eller PET. Flere tricktyverier mod ældre Antallet af tricktyverier i beboelse steg med 13 procent i forhold til 2011 (fra 155 til 175). Der var dog fortsat markant færre tricktyverier end i 2009 og Tricktyveri (bolig) Ældre er særligt udsatte, når det gælder tricktyveri. Tricktyve er snu og finder på mange påskud for at få adgang til og stjæle fra hjemmet. Politikredsen arbejdede derfor over hele året målrettet med kommunikation til ældre medborgere via medierne primært lokalpressen for at forebygge tricktyveri. Budskabet var, at de skulle være varsomme med at lukke op for fremmede. Også på landsplan steg tricktyverierne med godt seks procent (fra 1290 til 1370). Politikredsen gik i november sammen med Københavns og Nordsjællands Politi for at monitere og analysere området, udveksle erfaringer, og koordinere indsatser mod tricktyveri. Forebyggelse børn og unge Kriminalpræventiv Sektion arbejder målrettet med forskellige forebyggelsesprojekter målrettet børn og unge, bl.a.: Særligt ældre er udsatte, når det gælder risikoen for tricktyveri, men alle bør være skeptiske over for at lukke fremmede ind Anders Pilegaard, leder af Kriminalpræventiv Sektion Side 17 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

18 Jeg er sej, når jeg siger nej er et forebyggelsesprojekt målrettet 5. klasserne med temaerne sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Det blev indført i 2006 og fokuserer på at give de unge redskaber til at modstå gruppepres og sige nej. I skoleåret 2011/2012 blev projektet gennemført i 207 klasser med undervisning af børn og forældre. Cyklistprøver og kredsfinale Folkeskolen gennemfører cyklistundervisning i 6. klasserne. Københavns Vestegns Politi bidrager med cyklistprøver og en kredsfinale, hvor de dygtigste cyklister dyster mod hinanden. 112 elever fra 27 skoler dystede i juni mod hinanden på en 6,6 km lang rute i Ballerup. De tre vindere fik hver 500 kr Trafiksikkerhed Synlighed, kontrol og konsekvens. Færre ulykker, færre tilskadekomne. Sådan kan 2012 gøres op på færdselsområdet. For at øge trafiksikkerheden forhøjede Folketinget bødetaksterne, skærpede reglerne om frakendelse efter narkokørsel mv. og udvidede muligheden for konfiskation af køretøjer fra førere uden førerret. Samtidig var det et mål for Københavns Vestegns Politi at arbejde målrettet med færdselssikkerheden i de vestegnske kommuner. Der skulle kontrolleres et højt antal trafikanter, og forseelser skulle have en konsekvens. I alt blev der udskrevet bøder for i alt overtrædelser af færdselsloven i årets løb og dertil over forseelser via ATK-systemet forseelser var så trafikfarlige, at de medførte et klip i kørekortet. Langt de fleste klip (72 procent) var for væsentlige fartoverskridelser. Dernæst kom kørsel over for rødt lys (14 procent). Klip i kørekortet Total Heraf (top fire) fart rødt lys om befordring af børn farlige overhalinger De mange kontroller medførte et øget antal sikkerhedsmæssige forseelser som kørsel uden sikkerhedssele og snak i håndholdt mobiltelefon. Færdsel Beslaglæggelse af biler Udvidede regler om konfiskation af køretøj, hvis føreren flere gange kører spiritus- eller narkokørsel, uden førerret eller i frakendelsestiden, medførte beslaglæggelse af ca. 80 biler. Ej anvendt sikkerhedssele Håndholdt mobiltelefon Uden førerret Kørsel i frakendelsestid Spirituskørsel (inkl. uheld) Narkokørsel/medicin Køretøjer beslaglagt 80 Side 18 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

19 Hastighed ATK (måletimer) ATK (sager) Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Politikredsens ATK-sektion udgør en væsentlig del af trafik- og hastighedskontrollen i alle kommuner. Øvrig målemetode (sager) Fartsager totalt De mobile fotofælder ser ud til at have en positiv effekt for trafiksikkerheden og farten generelt på Vestegnen. Tendensen de seneste år viser, at færre bilister bliver blitzet, selvom der måles næsten lige meget. Stikprøvemålinger på udvalgte veje støtter tendensen. Mål nået Politikredsen indfriede det nationale mål om kontrol af mindst 960 tungvogne. I alt blev kontrolleret. Ligeledes blev politikredsens egen indsats mod trafikovertrædelser indfriet. Målet var bøder, resultatet blev Ulykker på Vestegnen Dræbte Alvorligt tilskadekommen Lettere tilskadekommen Trafikulykker Desuden bidrog politikredsen i en række planlagte landskampagner og -kontroller rettet mod skibusser, cykler, sikkerhedsseler, mobiltelefonsnak, hastighed, knallerter, spiritus- og narkokørsel med videre. Færre dræbte og tilskadekomne Politikredsen noterer sig med glæde, at antallet af dræbte, kvæstede og ulykker på Vestegnen var lavt i Vi har gjort en stor fælles indsats for trafiksikkerheden. Synlighed, mange kontroller og konsekvens har bidraget til at færre er kommet til skade på Vestegnen Erik Radmer Jensen, leder af færdselssektionen Dæk-razzia Som noget nyt holdt færdselssektionen sammen med Rådet for Større Dæksikkerhed, Rigspolitiet, FDM og Teknologisk Institut en særlig dæk-razzia, hvor 500 biler blev stoppet, kontrolleret og særligt vejledt mht. dæk-slitage, -lufttryk m.v., som har en medvirkende rolle ved ulykker (www.daekrazzia.dk). Hurtigt frem på Vestegnen Fremkommelighed og farbarhed på vejnettet har stor bevågenhed. Særligt på ring- og motorvejsnettet er det en prioriteret opgave, som politikredsen løser i samarbejde med parterne inden for brand, redning og Vejdirektoratet. 7 Foreløbige tal fra Vejdirektoratets uheldsstatistik Side 19 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

20 2.16 Vestegnens Trafiksikkerhedsråd Politikredsen deltager i det lokale Trafiksikkerhedsråd 8, som blandt andet arbejdede med skolestart, cykelkampagne, trafikkurser for børn og en sikkerhedskampagne for knallerter. Under skolestartkampagnen fra 13. august til 2. september aflagde lokalpoliti og færdselsbetjente 76 besøg på de vestegnske skoler og talte med børn, forældre og lærere. Ved kontroller bl.a. ATK-fartmålinger blev 837 biler standset. 287 fik en bøde heraf 162 for at køre for hurtigt ved en skole. Hele 37 fik bøde og klip, fordi deres børn ikke var spændt ordentligt fast i bilen. Trafiksikkerhedskursus AMU-trafikkurserne for skolernes 5. klasser på FDM Sjællandsringen ved Roskilde er fortsat meget populære. Kurset lærer eleverne, hvor vigtigt det er at bruge cykelhjelm, sikkerhedsseler og forstå faren ved køretøjers blinde vinkler og evne til at bremse og svinge. Udover kurset sørger Vestegnens Trafiksikkerhedsråd for bustransport til børnene fra skolen og tilbage. Der blev holdt ca. 20 kurser med i alt ca. 400 elever. Så du knallerten Over to uger kørte Vestegnens Trafiksikkerhedsråd en særlig kampagne med fokus på knallertulykker forårsaget af højresvingende bilister. Statistikken viser nemlig, at ca. hver tredje knallertulykke på Vestegnen sker, fordi bilisten ikke holder sin vigepligt ved højresving. Kampagnen blev afviklet via pressen, Facebook og med brochurer på tankstationer Fodboldbøller Som de foregående år fyldte politikredsens indsats over for fodboldbøller meget på grund af flere episoder med vold, hærværk og optøjer i forbindelse med fodboldkampe på Brøndby Stadion. Der var løbende et tæt samarbejde med ledelsen i Brøndby IF, kontrollørkorpset og repræsentanter for supportgrupper. Anklagemyndighedens indsats betød, at i alt 26 mænd blev dømt for lovovertrædelser. Størstedelen af sagerne var fra to kampe mellem Brøndby IF og FCK i maj og september fodboldbøller blev i byretten og landsretten tilsammen idømt dages fængsel primært for vold, vold mod tjenestemand og grov forstyrrelse af den offentlige orden. Blandt andet fik en Vi stiller fodboldbøller til ansvar for deres handlinger. En fodboldkamp skal være en festlig og fredelig begivenhed, hvor familier ikke skal føle, de risikerer liv og lemmer Nina-Maria Hansen, anklager gerningsmand en bøde for at overtræde våbenloven, fordi han bar handsker, der fungerede som knojern. 18 fik karantæne og må ikke overvære større, vigtige fodboldkampe på danske stadions i typisk to år. 8 Vestegnens Trafiksikkerheds Råd er nedsat af Kredsrådet og består af Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner og Københavns Vestegns Politi (www.vtr.dk). Side 20 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

21 2.18 Økonomisk kriminalitet Svindel med penge og værdier er et kriminalitetsområde under udvikling, som omfatter en vifte af berigelsesforbrydelser, fx socialbedrageri, skattesnyd, bondefangeri og systematisk organiseret kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Anmeldelser Sigtelser Tid: Dage fra anmeldelse til tiltale Tid: Dage fra sigtelse til tiltale I 2012 modtog politikredsen flere anmeldelser på området og rejste flere sigtelser end de tidligere år 10. Det var et mål at øge indsatsen på to konkrete felter: Sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale skulle være kortere og antallet af tiltaler skulle stige. Begge mål blev indfriet fuld ud. Det lykkedes nemlig at reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med næsten 27 dage til 247 dage fra 275 i Målet var mindre end 265 dage, resultatet blev hele 17 dage hurtigere end det. Anklagemyndigheden kom også flot i mål med markant flere tiltaler end i Der blev rejst over 200 flere tiltaler over målet, hvilket svarer til en stigning på næsten 24 procent. Internethandel mellem private Der sås en tendens med et stigende antal borgere, som henvendte sig efter handler med private på internettet. Henvendelserne handlede om tvister og aftaler mellem private men også om svindel omfattet af straffeloven. Tendensen fik politikredsen til at opfordre borgerne til at være skeptiske ved nethandler via pressen. Anklagemyndigheden rejste blandt andet tiltale mod et par for at have bedraget 64 personer i nethandler. Begge blev dømt for at franarre deres ofre penge for varer, de aldrig fik. Socialbedragerier Politikredsen understøttede kommunernes indsats mod svindel med offentlige midler. Der er registereret en stigning i antallet af anmeldelser, og adskillige domme er offentliggjort på politikredsens hjemmeside og bragt i pressen, blandt andet med præventivt formål. Økonomisk kriminalitet Tiltaler Domme Talkilde: Rigsadvokatens dynamiske målstyringssystem Qlickview, februar Årstal for anmeldelser, tiltaler og domme kan ikke sammenlignes direkte pga. tidsforskydning. En anmeldelse kan indgå i år ét, tiltale rejses i år to og dommen falde i år tre. Side 21 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

22 Store sager med særlig plan Det er et mål, at de store, tunge og komplicerede efterforskninger hele tiden er i fremdrift og på rette spor. Derfor bliver der lagt en særlig plan i udvalgte sager en såkaldt milepælsplan som løbende vurderer sagens efterforskningsmæssige retning, omfang og sagsbehandlingstid. Aktuelt har efterforskningsafdelingen og advokaturen for økonomisk kriminalitet ca. 30 milepælssager under særligt opsyn. Vi har arbejdet os igennem en stor bunke sager og rejst mange tiltaler. Det er vigtigt, at svindlere kommer hurtigere for retten både for ofret, for sagen og for os Tine Ginnerup, advokaturchef Samfundet snydt for millioner En opsigtsvækkende milepæls-sag handlede om skatte- og momssvindel i millionklassen. Efterforskning medførte anholdelse af 26 personer tilknyttet et nedrivningsfirma mistænkt for at hyre underleverandører til systematisk sort arbejde. Aktuelt er to hovedpersoner fængslet mistænkt for at have svindlet det offentlige for et tocifret millionbeløb såkaldt kædesvig sammen med otte stråmænd. Dertil er der rejst sigtelser mod 12 personer for sort arbejde, socialt bedrageri eller skattesnyd Illegal arbejdskraft Tine Ginnerup, advokaturchef Folketinget indførte nye regler vedrørende Registrering for Udenlandske Tjenesteudøvere (RUT) i 2011, hvorefter udenlandske virksomheder og arbejdstagere skal registrere sig i et særligt register. RUT-kontrolarbejdet er dedikeret til en specialafdeling, som sammen med Arbejdstilsynet og SKAT gennemførte fem kontrolaktioner mod bygge- og anlægsvirksomheder i politikredsen. Samlet blev der udskrevet bøder for ca. 0,5 millioner kroner for manglende registrering i RUT. Dertil udskrev politikredsen andre bøder for ca. 1,5 millioner kroner til især danske virksomheder for at anvende ulovlig arbejdskraft. 48 arbejdsgivere blev sigtet for at ansætte udlændinge uden (fornøden) arbejdstilladelse. 71 arbejdstagere fra ikke-eu-lande blev sigtet for at påtage sig arbejde uden (fornøden) tilladelse. For eksempel blev der ved en enkelt stor virksomhedsaktion kontrolleret 198 udenlandske ansattes opholds- og arbejdsgrundlag på én gang. Ni endte med at blive udvist med indrejseforbud. Politikredsen indgår i netværk med repræsentanter for andre myndigheder og fagforeninger for at optimere indsatsen mod ulovligt arbejde. Fairplay 11 Københavns Vestegns Politi har et bredt myndighedssamarbejde med SKAT og kommuner om ulovligt arbejde. Med baggrund i konkrete trusselsvurderinger blev der sammen med SKAT gennemført fire Fairplay-aktioner mod cafeer, diskoteker og værtshuses brug af ulovlig arbejdskraft. Aktionerne medfører ofte, at myndighederne træffer udlændinge uden arbejds- og opholdstilladelse. Nyt informationsprogram Københavns Vestegns Politis udlændingesektion har udviklet et særligt program til at styrke virksomheder i 11 Fairplay-aktion: tværmyndighedskontrol af en virksomheds drift, f.eks. mht. sort aflønning, illegal arbejdskraft, ansatte på overførselsindkomst, ulovlig regnskabsføring, moms, beskatning osv. Side 22 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

23 at undgå ulovlig arbejdskraft, når de ansætter udlændinge. Der er tale om et forebyggende møde, hvor politiets udlændingespecialister informerer grundigt om områdets regler og faldgruber. Udvisninger I årets løb udviste politikredsen en række udenlandske statsborgere bl.a. efter ulovligt ophold i Danmark (78), overtrædelse af indrejseforbud (27), efter kriminalitet (58) og efter brug af falsk pas eller anden persons ægte pas (25). I alt behandlede politikredsen over 400 sager på udlændingeområdet. 3.0 ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Effektivisering Effektivisering var et nøgleord for året. Der blev bl.a. implementeret en moderne styring af økonomien for bilparken såvel som serviceopgaver og kantinedrift på Albertslund Politigård blev udliciteret til servicevirksomheden Coor. Effektiviseringsprocessen medførte desuden aftaler om frivillig fratræden. Trivsel Det psykiske arbejdsmiljø og var et indsatsområde i Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som i 2013 skal munde ud i en handlingsplan på området. Politikredsen har hele tiden fokus på sygefravær. Langtidssygefraværet steg en smule, mens det korte sygefravær faldt lidt. Kompetenceudvikling Faglig og personlig udvikling af medarbejderne er et vigtigt felt for Københavns Vestegns Politi. Folk i alle aldre og alle steder kan få hjertestop, så alle bør lære førstehjælp HR -chef Steen Eskildsen Over året gennemførte politikredsen således ca. 590 kurser/uddannelser, hvilket svarer til ca kursus/uddannelsesdage. Der blev også som vanligt afviklet lederseminarer og temadage. Uddannelsen omfattede obligatorisk vedligehold af politifaglige færdigheder inden for skydning, køreteknik, terror og førstehjælp. Som noget nyt blev der også for første gang i efteråret 2012 afholdt førstehjælpskurser for de administrativt ansatte. Side 23 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Rockere og bander 2012

Rockere og bander 2012 Rockere og bander 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Situationen... 3 2.1. Den aktuelle situation... 3 2.2. Overordnet om indsatsen... 3 3. Politiets indsats... 5 3.1. Overordnet om indsatsen...

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi

ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi ÅRSBERETNING 2012 for Midt- og Vestsjællands Politi Indholdsfortegnelse 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24-27 28 FORORD KREDSRÅD

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Rockere og bander 2013

Rockere og bander 2013 Rockere og bander 2013 Side 2 Indhold 1. Indledning...3 2. Situationen...3 2.1. Den aktuelle situation...3 2.2. Overordnet om indsatsen...3 3. Politiets indsats...5 3.1. Overordnet om indsatsen...5 3.2.

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk Rammemodellen Rammemodellen fra 2011 3 myndigheder en indsats på tværs. Talt med mere end 600 og mere end 200 har haft aftaler. Erfaring og behov blev tydelige og bragt videre, bl.a. ind i arbejdet med

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7.

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. 28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen LOKALPOLITIET I KØGE Telefon: 2323 9175 E-mail: jje004@politi.dk Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. april 2014 Til stede:

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008

KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 KØBENHAVNS VESTEGNS Årsrapport 2008 INDLEDNING... 3 POLITIETS OPGAVER... 3 ÅRETS GANG I POLITIKREDSEN... 3 REFORMPROCES LANGT FRA SLUT... 4 MÅL FOR 2008... 5 MÅLRAPPORTERING... 6 OVERSIGT OVER DEN SAMLEDE

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven

for Nordjyllands Politi. Hvordan løser vi opgaven Nordjyllands Politi Hvordan løser vi opgaven Revideret 16.12.2013 Journalnr.:5100-10279-00078-13 LEDELSESSEKRETARIATET Jyllandsgade 27 9000 Aalborg Telefon: 9630 1448 1. INDLEDNING I forbindelse med politireformen

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere