KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI"

Transkript

1 KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk

2 INDHOLD 1.0 INDLEDNING Om årsrapporten Politiets mission og opgaver Anklagemyndighedens opgaver (mission) Strategi for politi og anklagemyndighed Københavns Vestegns Politi Årets gang i politikredsen Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Borgerservice Hurtig responstid Borgervendt kriminalitet Færre indbrud tre år i træk Kriminelle bander Særligt udsatte boligområder Gaderøverier Proaktiv indsats mod narkotika på gadeplan Utryghedsskabende ulovlige knallerter Mindre vold på Vestegnen Stærkt omdømme i befolkningen Kommunikation med offentligheden Kriminalpræventivt arbejde Trafiksikkerhed Vestegnens Trafiksikkerhedsråd Fodboldbøller Økonomisk kriminalitet Illegal arbejdskraft ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI BILAG Bilag 1 Diagram: Københavns Vestegns Politi (overordnet) Bilag 2 Diagram: Referencer i forhold til opgaver Udgivelse Årsrapporten udleveres til kredsrådet i marts 2013 og publiceres på hjemmesiden Kilder Politiets statistiksystem (POLIS) medmindre andet er oplyst. Systemet er delvis dynamisk, afvigelser kan forekomme Foto Københavns Vestegns Politi medmindre andet er oplyst Kontakt Københavns Vestegns Politi, Kommunikation, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund, telefon Side 2 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012 poli

3 1.0 INDLEDNING 1.1 Om årsrapporten Hvert år redegør politidirektøren skriftligt til kredsrådet om politiets virksomhed i politikredsen i det forløbne år, herunder om det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi, kriminalforsorgen og hver kommune, jf. retsplejelovens 112, stk. 2. Efter en kort beskrivelse af politiet og anklagemyndighedens formål samt Københavns Vestegns Politis vision og opgaver, ser årsrapporten tilbage på årets mål og resultater først overordnet og derefter mere detaljeret på de mest relevante områder for kredsrådet. 1.2 Politiets mission og opgaver Politiet skal ( ) virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ( ) gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed, jf. lov om politiets virksomhed. Politiets opgaver er at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold yde borgerne bistand i andre faresituationer udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret yde andre myndigheder bistand efter gældende regler og udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed 1.3 Anklagemyndighedens opgaver (mission) De offentlige anklageres opgave er sammen med politiet at forfølge forbrydelser i henhold til retsplejelovens regler, jf. 96. Dette består i at fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader og herved påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at strafforfølgning af uskyldige ikke finder sted. Endvidere varetager anklagemyndigheden legalitets- og kvalitetssikringen af straffesagsbehandlingen i politiet. 1.4 Strategi for politi og anklagemyndighed Rigspolitichefens og Rigsadvokatens fælles strategi for Dansk Politi og Anklagemyndighed for 2011 til 2015 har følgende mission og vision: Side 3 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

4 1.5 Københavns Vestegns Politi Københavns Vestegns Politi er en af landets 12 politikredse og betjener de storkøbenhavnske forstadskommuner Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. De 11 kommuner udgør et areal på ca. 278 kvadratkilometer, huser næsten husstande og godt indbyggere. Politikredsen beskæftiger 850 ansatte, som var fordelt på tre store og ni mindre politistationer ved årets start. Politikredsen består af en administrativ søjle og to operative søjler: Politiet og anklagemyndigheden 1. Vision: Dit Politi Din Tryghed Københavns Vestegns Politikreds er et trygt sted at være Kriminaliteten falder på Vestegnen Vi vil være en stærk, tilgængelig samarbejdspartner Vi har fokus på styring og ledelse Vi har fokus på udvikling Vi vil være en attraktiv og sund arbejdsplads. Indsats og mål Politikredsens indsatsområder og mål er dels bestemt centralt dvs. af Rigspolitichefen (politiet) og af Rigsadvokaten (anklagemyndigheden), dels lokalt i forhold til kriminalitetsudviklingen i politikredsen. I kredsrådet drøftes indsatserne Årets gang i politikredsen Kriminaliteten på Vestegnen Borgerne på Vestegnen oplevede færre straffelovsovertrædelser i Samlet blev der anmeldt næsten tre procent færre straffelovsovertrædelser end sidste år. Fra 2009 er antallet af straffelovsovertrædelser således faldet med ca. 17 procent. Til gengæld steg antallet af politikredsens øvrige opgaver undersøgelser inden for straffelovsområdet. Antallet har været svagt stigende siden Danskernes bekymring for vold og kriminalitet fortsat er på et historisk lavt niveau. Kun 30,8 procent bekymrede sig meget for vold og kriminalitet. 15,6 procent bekymrede sig slet ikke. ( Bekymring for vold og kriminalitet 2012, Justitsministeriet). Mht. til tryghed ligger Danmark på en andenplads i Europa, kun overgået af Norge. ( Danskernes holdning til kriminalitet, straf, politi og domstole mv. - En sammenligning med andre europæere, Justitsministeriet). Mål som skaber tryghed for borgerne Landets politikredses præstationer bliver målt på en række områder ikke mindst områder, som har med borgernes tryghed at gøre. I 2012 arbejdede alle 12 politikredse sammen Vores fornemste opgave er at sikre borgernes tryghed. Det er derfor glædeligt, at kriminaliteten de seneste år er faldet, og borgerne føler sig trygge Kim Christiansen, Politidirektør 1 Se bilag 1: Diagram: Overordnet organisation 2 Se bilag 2: Diagram: Referencer i forhold til opgaver Side 4 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

5 og hver for sig målrettet med at bekæmpe kriminalitet inden for tre borgernære hovedindsatsområder: 1) Rockere og bander 2) Indbrud 3) Kriminalitet i de særligt udsatte boligområder Ud over disse tre nationale indsatsområder udpegede Københavns Vestegns Politi yderligere tre lokale borgernære indsatsområder: 1) Gaderøverier 2) Narko på gadeplan 3) Ulovlige knallerter Tilfredsstillende resultat Københavns Vestegns Politi kom godt i mål på de fleste indsatser: 1) Rockere og bander: Målet nået mht. antal fængslede medlemmer og sympatisører 2) Indbrud: Målene om færre indbrud på Sjælland og på Vestegnen blev indfriet 3) Udsatte boligområder: Målet næsten nået 4) Gaderøverier: Indfriede målet med et markant fald røverier i 2012 i forhold til ) Narko på gadeplan: Målet næsten nået 6) Ulovlige knallerter: Målet nået Læs mere om resultaterne på de følgende sider. Omorganisering Dansk Politi bliver effektiviseret og strømlinet i disse år. I Københavns Vestegns Politi blev der indledt en omorganiseringsproces med at flytte og slå afdelinger sammen for at spare husleje og skabe større, mere fleksible og effektive enheder. To af politikredsens tre lokalpolitistationer i Hvidovre Avedøre og Friheden lukkede og personalet blev samlet i den større station på Bytoften. Omorganiseringen indebar ændret publikumsbetjening på politistationerne i Rødovre og Gladsaxe, hvor borgere nu kan møde op på torsdage fra kl. 16 til 18. Servicecentret og ekspeditionen på politigården i Albertslund er døgnbemandet med professionelt og kvalificeret personale. Omorganiseringerne ventes gennemført i løbet af foråret Side 5 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

6 Historisk sprængning af højhuse i Rødovre Året bød også på en ganske særlig opgave for Københavns Vestegns Politi. Nemlig sprængningen af to højhuse Agerkær og Ruskær i Rødovre på henholdsvis 13 og 15 etager den 13. maj. Hundredvis af tilskuere mødte op og overværede den vellykkede sprængning, som var planlagt siden efteråret 2011 med boligselskabet AAB og samarbejdspartnere samt Rødovre Kommune. Mobil lokalpolitistation Københavns Vestegns Politi rullede ud med et nyt tiltag en mobil lokalpolitistation til at bekæmpe uro og kriminalitet og skabe tryghed i boligområder på Vestegnen. Den mobile lokalpolitistation skal primært skabe tryghed i politikredsens særligt udsatte boligområder gennem dialog og synlighed, men vil også blive sat ind i boligområder, hvor en politimæssig vurdering tilsiger det - f.eks. hvor kriminaliteten udvikler sig i negativ retning. Uro og kriminalitet er ikke et statisk fænomen, men flytter sig hele tiden nu kan vi være til stede præcis, hvor vi mener, behovet er Kim Christiansen, Politidirektør Side 6 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

7 Rigspolitiet har de næste to år bevilget fem millioner kroner årligt til projektet, som er et forsøg, der løbende bliver udviklet og vurderet, indtil endelig evaluering ultimo USA s justitsminister på besøg i Kærene Københavns Vestegns Politi fik besøg i juni af bl.a. den amerikanske justitsminister Eric H. Holder, Jr. Mødet, hvor justitsminister Morten Bødskov var vært, foregik i et beboerhus i det sociale boligområde Kærene i Rødovre. Omdrejningspunktet var bl.a. SSP-samarbejdet i Kærene, som før var plaget af uro og småkriminalitet blandt unge. Hurtigere anklagemyndighed De ældste sager blev yngre, og der blev rejst rigtig mange tiltaler mod økonomiske kriminalitetsforbrydere. Det lykkedes nemlig anklagemyndigheden, at forkorte sagsbehandlingstiden i de 20 procent ældste sager med næsten 50 dage. Det lykkedes også at rejse over 200 tiltaler flere end målet i indsatsen mod økonomiske kriminalitet Københavns Vestegns Politi og lokalsamfundet Samarbejdsplan Hvert år udgiver politidirektøren en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen, jf. retsplejelovens 113. Planen drøftes i kredsrådet og findes på under Om os. Årsrapporten omtaler kun samarbejder, hvor det er særlig relevant. Kredsråd Kredsrådet 3 består af politidirektøren og borgmestrene i politikredsens 11 kommuner og har i årets løb holdt fire møder. Kredsrådet drøfter bl.a. spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og om samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Lokalråd I alle 11 kommuner er etableret et lokalråd 4, hvor repræsentanter fra kommune og politi samt lejlighedsvis andre lokale aktører drøfter kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelse på lokalt plan. Lokalrådene samles mindst fire gange årligt. Lokalrådene har særlig vægt på at løse lokale problemstillinger af uro- eller kriminalitetsmæssig karakter. 3 Kredsråd: Det politiske og strategiske niveau i det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politikredsens øverste ledelse og kommunerne. Formulerer strategiske mål, prioriteringer, rammer og retningslinjer for indsatsområder, som involverer flere myndigheder i politikredsen og skaber sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Kredsrådets beslutninger føres ud i livet af lokalrådene. 4 Et lokalråd består af embedsmænd fra en kommune og repræsentanter fra lokalpolitiet. Side 7 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

8 Samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP) er organiseret under lokalrådene, og mange lokale problemstillinger løses her dagligt. I de fleste kommuner mødes politi og kommune som regel en gang om ugen for at drøfte konkrete problemstillinger typisk i forhold til børn og unge. Samarbejde om udsatte borgere (PSP 5 ) I 2010 etablerede politikredsen et myndighedssamarbejde med Vestegnens 11 kommuner og psykiatrien om udsatte borgere, som ikke entydigt hører hjemme i et myndighedsregi. Samarbejdet er organiseret i en styregruppe, en sekretariatsgruppe og 10 handlegrupper, hvor også Kriminalforsorgen indgår. I 2012 blev mødtes handlegrupperne 45 gange for at drøfte den rigtige indsats over for 287 sårbare personer, der ellers risikerede at havne i en myndighedsgråzone. Ligeledes blev der afholdt temadag, hvor erfaringer, initiativer og resultater blev udvekslet på tværs af kommunerne. Ungesamråd Ungesamrådet, vedtaget af Kredsrådet i 2010, består af repræsentanter for kommuner, kriminalforsorgen og en sikret ungdomsinstitution. Rådet skal udarbejde indstillinger til brug for sanktionsvalget i straffesager mod unge under 18 år. Anklagemyndigheden vil være fast deltager i den indledende del af samrådets møder, hvor sagens strafferetlige aspekter fremlægges. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgens lokalafdeling udfærdiger ofte personundersøgelser, som beskriver den sigtedes personlige forhold. Undersøgelsen bliver brugt til at vælge, hvilken sanktion, den sigtede bør have. Politikredsens og Kriminalforsorgens samarbejde er godt både i den konkrete sag og i mere generelle spørgsmål. 2.2 Borgerservice Politiet er til for borgeren. De fleste mennesker er kun i kontakt med politiet få gange i deres liv, og mødet med Københavns Vestegns Politi skal opleves som effektivt, venligt og professionelt. Borgeren skal føle, at politiet er tilgængelige og yder en god service. Borgere, som selv henvender sig til politikredsen, betjenes ofte af en medarbejder i Servicecenteret, der besvarer opkald til politikredsens hovednumre og 114. Her er målet at besvare 95 procent af indgående telefonopkald inden for to minutter. I 2012 besvarede Servicecentret opkald til sammenligning svarer det til ét opkald fra alle husstande på Vestegnen. Hele opkald blev besvaret rettidigt, hvilket er lig med 95,3 procent. Servicecentret tager sig også af personlige henvendelser i den døgnbemandede ekspedition på politigården i Albertslund. Her blev hovedparten af de omkring straffeattester, politikredsen udstedte sidste år, håndteret. 5 PSP er et myndighedssamarbejde om udsatte eksistenser mellem psykiatri, sociale myndigheder og politiet. Side 8 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

9 Dertil registrerede Servicecentret cirka andre henvendelser, anmeldelser med videre. Heraf valgte borgere at indgive en anmeldelse via politiets hjemmeside. Borgere har også mulighed for at henvende sig på en lokalpolitistation, hvor den faste åbningstid er torsdage fra kl. 16 til Hurtig responstid Hurtig udrykning er Responstid afgørende, når borgerne har akut brug for hjælp. Årets responstider viser, at Københavns Vestegns Politi var meget hurtigt på pletten i :44 8:04 7:51 7:38 Det tog i gennemsnit syv minutter og 38 sekunder fra politiet på Vestegnen modtog et 112-opkald, til første patrulje var fremme. Det gik altså knap ét minut hurtigere end landssnittet på otte minutter og 35 sekunder. Og 13 sekunder hurtigere end sidste års resultat. Vi skal hurtigt frem, men det må ikke ske på bekostning af borgernes og medarbejdernes sikkerhed Responstiden måles på akutte udrykninger til seks kategorier af hasteopgaver: overfald og slagsmål, husspektakler, spirituskørsel, røveri, igangværende indbrud og andre hastende opgaver. Michael Kristiansen, chef for Beredskabet 2.4 Borgervendt kriminalitet Københavns Vestegns Politi arbejdede målrettet med at skabe tryghed for borgerne på Vestegnen inden for tre nationale hovedområder indbrud, rockere/bander og kriminalitet i særligt udsatte boligområder. Desuden satte politikredsen selv målrettet ind på at øge trygheden på tre yderligere områder nemlig gaderøverier, narko på gadeplan og utryghedsskabende ulovlige knallerter. 2.5 Færre indbrud tre år i træk For tredje år i træk faldt indbrudstallet på Vestegnen takket være en stor politiindsats og god hjælp fra borgerne. 231 færre borgere på Vestegnen oplevede indbrud i deres hjem end året før. Det svarer til et samlet fald på seks procent i politikredsens område. Indbrud (bolig) Antallet af indbrud på Vestegnen faldt dermed samlet for tredje år i træk. 6 Kilde: Koncern IT (KIT) Side 9 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

10 Tallene varierer noget i de 11 kommuner. Seks kommuner oplevede færre indbrud mest markant i Gladsaxe og Rødovre med fald på omkring en femtedel. Fire kommuner fik desværre flere indbrud flest i Glostrup og Ishøj mens tallet var uændret i Ballerup. Færre indbrud på Sjælland Der var to mål: Indbrud i de sjællandske politikredse skulle samlet falde med mindst to procent og det samme gjaldt for hver enkelt politikreds. Begge mål blev nået: Indbrudstyvene har det svært. I Københavns Vestegns Politi løfter alle i flok, og vi får virkelig god hjælp fra vores borgere Jørn Møller Nielsen, leder af indbrudsgruppen Østdanmark faldt 11 procent og Københavns Vestegns Politi 12 procent. siger politikommissær Jørn Møller Samtidig skulle der på Sjælland rejses Nielsen.- to procent flere sigtelser for hæleri og antallet af tiltaler øges. Politiet indfriede målet med otte procent flere sigtelser, mens anklagemyndigheden tiltalte hele 57 procent flere. Indbrudsgruppe Efter indbrud i Hovedstadsområdet steg markant I 2009, har Københavns Vestegns Politi brugt betydelige ressourcer på området blandt andet med en særlig gruppe politifolk dedikeret til opgaven. Siden er indbrud på Vestegnen faldet næsten 20 procent. Gruppens indsatser retter sig både mod lokalkendte og udenlandske kriminelle og organiserede indbrudstyverier og hælerier. Vi bekæmper indbrud hele året, men det er vigtigt, at borgerne er årvågne og sikrer sig. Sammen kan vi gøre det meget svært at være tyveknægt Jørn Møller Nielsen, leder af Indbrudsgruppen Borgernes bidrag Borgernes medvirken og årvågenhed er essentiel for indbrudsindsatsen. Derfor opfordrer politikredsen kontinuerligt borgerne til at være årvågne og ringe til politiet, hvis de bemærker mistænkelige personer eller køretøjer i deres boligområde. Julekampagne I juletiden blev der sat ekstraordinært ind med en fælles kampagne i de sjællandske politikredse. Kampagnen handlede om at aktivere borgerne til at være årvågne, lave naboaftaler og sikre hjemmet i ferien. Som led i kampagnen uddelte politifolk et særligt julekort til borgere og kendte indbrudskriminelle. Det skete under pressedækning for at øge offentlighedens opmærksomhed og skabte omtale i en lang række medier. Alle ansatte og især indbrudsgruppen prioriterede indbrud og borgertip højt under kampagnen, hvor Vagtcentralen også sendte aktuelle beskeder ud til borgerne via det sociale medie Twitter. Side 10 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

11 Fra 20. til 30. december var der 165 indbrud på Vestegnen. Således endte juletallet var på samme niveau tre år i træk. I 2009 var tallet næsten dobbelt så stort. Nabohjælp Sidst på året revitaliserede Det Kriminalpræventive Råd landskampagnen Nabohjælp til at systematisere borgersamarbejdet mod indbrud og kriminalitet generelt. Politikredsens kriminalpræventive sektion er lokal tovholder og koordinator med kommunerne, som via kredsrådet har dedikeret sig til at bidrage med formidling. Ved årsskiftet havde ca husstande i politikredsen tilmeldt sig via Sjællandsk operation Politiet skulle oprette særlige indbrudsenheder på Sjælland og i Jylland. Københavns Vestegns Politi bidrager til de fem sjællanske politikredses fælles indbrudsenhed Task Force Indbrud (TFI), som er placeret under Nordsjællands Politi og efterforsker organiserede indbrud og hælerier. Pilotprojekt: Operativt samarbejde med Sikkerhedsbranchen Københavns Vestegns Politi har siden 2011 indgået i et pilotprojekt med Sikkerhedsbranchen for at undersøge muligheder for et operativt samarbejde om bl.a. meldeveje mellem vægtere, kontrolcentraler og politiet. I 2012 afviklede projektet tre koordinerede indsatser mod hhv. påskeindbrud, østkriminelles adfærd i butikscentre og juleindbrud. Sideløbende arbejdes videre med et AMU-godkendt vægterkursus i at sikre og bevare et gerningssted. Projektet bliver endeligt evalueret primo Kriminelle bander Politiets og anklagemyndighedens strategi på landsplan mod rockere og bander var på den ene side at efterforske, fængsle og få dømt så mange medlemmer som muligt. På den anden side skulle tilgangen til banderne bremses i samarbejde med kommunerne (via banderåd) og medlemmer hjælpes ud af de kriminelle miljøer det såkaldte Exit-program. Generelt satte Københavns Vestegns Politi betydelige kræfter ind på at forfølge rockernes og bandernes grove og organiserede kriminalitet. Store aktioner mod bandemiljøet I løbet af året blev der afviklet en række koordinerede fællesaktioner mod kriminelle bander og organiseret kriminalitet i samarbejde med Rigspolitiet, andre politikredse, SKAT og ikke mindst den særlige sjællandske bandeenhed Task Force Øst, hvortil politikredsen fortsat afgiver 11 medarbejdere. Til eksempel gennemførte politikredsene på Sjælland, Task Force Øst og Rigspolitiet i september en stor koordineret aktion mod 17 rockerborge på Sjælland, hvor cirka 100 rockere blev anholdt og våben og narkotika beslaglagt. Side 11 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

12 Derudover rettede politikredsen en række egne målrettede aktioner mod grupperinger, tilholdssteder og individer i bande- og rockermiljøet på Vestegnen. F.eks. medførte et voldeligt overfald og en række våbenfund i november en stor politiaktion mod tilholdssteder og individer knyttet til en gruppering i Værebro. Her beslaglagde politiet våben, ammunition, narkotika og penge. Efterforskning og overvågning Sideløbende har politikredsen overvåget og efterforsket grupperingers og medlemmers kriminelle aktiviteter typisk vedrørende økonomisk kriminalitet, våben, narko og personfarlig kriminalitet. F.eks. førte en efterforskning og anholdelsesaktion mod rockermiljøet til fængsling af tre medlemmer for et forudgående røveri, trusler og afpresning mod en massageklinik på Vestegnen. De tre er fortsat fængslet, dommen ventes afsagt i Indsatsen har løbende resulteret i anholdelser og fængslinger for grove overtrædelser af straffeloven og beslaglæggelser af våben, penge og narkotika. Bandeaktører skal i fængsel På Sjælland var det et mål, at 200 medlemmer var i fængsel. I december sad 223 inde. Det var samtidig et mål, at 20 procent af medlemmer tilknyttet udvalgte særligt udsatte boligområder (SUB) var fængslet. I december var tallet 24 procent. Retsforfølgningen af personer fra bandemiljøerne gav en række sikkerhedsmæssige udfordringer, f.eks. måtte politikredsen fortage en masseanholdelse af 140 bandemedlemmer ved Retten i Glostrup i marts. En vej ud af banderne (exit-enhed) Med regeringens rammemodel En Vej Ud besluttede kredsrådet i 2011, at kommuner, Kriminalforsorg og politi skulle samarbejde om et exitprogram for bande- og rockermedlemmer og unge involveret i grupperingernes kriminalitet med behov for hjælp til at sige farvel til miljøerne. I 2012 behandlede exit-enheden 47 mulige exit-sager. Mens 24 af dem blev vurderet uegnede, blev der indgået samarbejdsaftaler i 23 heraf var syv medlemmer af bander eller rockergrupper, mens resten var på vej ind i miljøet. Året før blev der indgået 33 exit-aftaler, hvoraf fem omfattede medlemmer af bander eller rockergrupper. Banderåd For at bryde medlemsfødekæden og hindre rockere og bander i at etablere sig, var oprettet et såkaldt banderåd i seks relevante kommuner. Banderådene består af repræsentanter for kommune og politi, men andre kan indgå f.eks. boligselskaber. Rådene samles efter behov, udveksler viden og drøfter en samlet myndighedsindsats. Side 12 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

13 2.7 Særligt udsatte boligområder I politiets flerårsaftale er det aftalt, at indsatsen i de særligt udsatte boligområder skal styrkes. Det skal bl.a. ske ved at øge politiets tilstedeværelse i boligområder med problemer og skærpet overvågning af de hårdeste kriminelle. Anmeldelser (straffeloven) pr indbyggere Danmark Københavns Vestegns Politi Et særligt udsat boligområde er et område, politiet vurderer er særligt plaget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd spændende fra støj, hærværk, ulovlig knallertkørsel på stier til vold, chikane, trusler, repressalier og rekruttering til bandemiljøet. Fire boligområder på Vestegnen var udpeget som særligt udsatte: Avedøre Stationsby i Hvidovre, Gadehavegård i Høje-Taastrup, Hjortegården i Herlev og Værebroparken i Gladsaxe. Målet var at sætte ind med en intensiveret indsats med fokus på synlighed, hurtig udrykning, efterforskning, forebyggelse og hurtig sagsbehandling. Vores indsats bærer frugt. Kriminaliteten falder i de særligt udsatte boligområder. Det er nu, vi skal holde fast i vores indsats og gode samarbejde med kommunerne og boligforeningerne Jørgen Harlev, chef for lokalpolitiet På otte ud af tolv områder levede politikredsen op til målet, og kriminaliteten faldt. Antallet af straffelovsovertrædelser var endda for alle fire SUB-områder siger politikommissær under niveauet på Jørn landsplan. Møller Nielsen.- Desværre lykkedes målet om flere sigtelser og hurtigere sagsbehandlingstid ikke helt. I efteråret rullede Københavns Vestegns Politi ud med et nyt tiltag en mobil lokalpolitistation til at bekæmpe uro og kriminalitet og skabe tryghed primært i de særligt udsatte boligområder. Den mobile lokalpolitistation blev taget godt imod i lokalsamfundet. Målet var, at den 75 procent af tiden skulle være til stede i de fire SUBområder, hvilket lykkedes. Indsatsen var forankret i Lokalpolitiet, og den lokale mobilpolitistation fungerede således som de lokale betjentes forlængede arm. Foto: Kai Bonne Foto: Kaj Bonne Side 13 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

14 2.8 Gaderøverier Markant færre borgere blev udsat for et gaderøveri i Tallet faldt med Gaderøveri hele 31 procent. Gaderøverier er et uvæsen, som har plaget Vestegnen og som politikredsen har sat hårdt ind overfor. Nu ser det ud til, at især en stor indsats i Lokalpolitiet bærer frugt. Her er efterforsket målrettet mod kriminelle grupper og individer og i årets løb rejst 107 sigtelser. Røver efter røver er sendt i fængsel og antal af anmeldelser raslede ned til 156 mod 225 året før Det skal være trygt at gå på gaden i vores byer, og vi kommer efter gaderøvere med en lang fængselsstraf Jørgen Harlev, chef for Lokalpolitiet I kommunerne svinger tallene noget. Der var et fald i ni kommuner mest markant i Ishøj med to tredjedele og Albertslund med en halvering. Desværre steg tallet i to andre kommuner mest i Herlev med ni flere røverier. 2.9 Proaktiv indsats mod narkotika på gadeplan Politikredsen koncentrerede sig ligesom i 2011 særligt om at bekæmpe narko på gadeplan. Med 1069 sigtelser blev målet på 1077 sigtelser næsten indfriet. En sigtelse er tit et resultat af en offensiv og proaktiv politiindsats, fordi borgerne kun sjældent anmelder narkoforbrydelser. Euforisende stoffer (sigtelser) Indsatsen gik ud på at hæmme salg og misbrug af narko på gadeplan og dermed også at støtte andre relaterede indsatser mod fx vold, berigelse, rockere og bander, boligområder med problemer, unges kriminalitet og skabe tryghed generelt Utryghedsskabende ulovlige knallerter Det var et mål at sætte ind over for antallet af ulovlige små knallerter, som fræser rundt og skaber utryghed for borgerne i boligområderne. Især Færdselssektionen og Lokalpolitiet Knallerter Sager gennemførte kontrolaktioner på gader, skoler og i boligområder. Kontrollerne medførte i alt 291 sager, hvilket oversteg målet på 261. Ca. 30 knallerter blev konfiskeret og destrueret. Sammen med TV2/Station 2 satte Færdselssektionen og Lokalpolitiet over flere udsendelser fokus på utryghedsskabende og trafikfarlige knallerter i trafikken Mindre vold på Vestegnen På voldsområdet er sket en meget positiv udvikling. Fra 2010 til 2011 faldt antallet af voldsanmeldelser med 10 procent. Nu faldt tallet yderligere med 12 procent til 656 anmeldelser. Vold Side 14 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

15 Faldt i otte kommuner Der var mindre vold i otte af de 11 kommuner på Vestegnen og mest markant i Herlev og Hvidovre med omkring en tredjedel. I Ishøj og Glostrup kommuner er tallet næsten uændret, mens det steg i Gladsaxe. De fleste sager er efterforsket af politikredsens to voldsafdelinger, hvor man går offensivt til værks for at finde de skyldige. For eksempel har efterforskerne flere gange fået hjælp af offentligheden efter fotoefterlysninger i pressen. I årets løb blev der rejst 614 sigtelser. Dialog mod vold og voldsramte familier I oktober indledte Kriminalpræventiv Sektion et forsøgsprojekt med Dialog Mod Vold i lokaldistrikt Gladsaxe for at få voldsudøvere i parforhold og familier i behandling (www.dialogmodvold.dk). Sammen med foreningen Børn og unge i voldsramte familier holdt Kriminalpræventiv Sektion en række oplæg på gymnasier og andre uddannelsescentre om familievold (www.familievold.dk) Stærkt omdømme i befolkningen Dansk Politis omdømme er stærkt og robust. Ifølge danskerne er politiets omdømme blandt de fire bedste offentlige organisationer. Omdømme Dansk Politi 74,6 77,6 79,1 Københavns Vestegns Politi 71,6 79,6 78,4 Det viste en undersøgelse af de 39 mest synlige myndigheder og offentlige organisationer fra Politiets omdømme blev forbedret med 1,5 procentpoint til 79,1 (ud af 100) og gik dermed frem til en fjerdeplads fra en femteplads (www.reputationinstitute.com). Københavns Vestegns Politis omdømme faldt en smule til 78,4, men er fortsat stærkt og robust. Høj troværdighed Når danskerne vurderer 21 faggruppers troværdighed, ligger politifolk på en solid tredjeplads. Det viste Radius Kommunikations årlige Troværdighedsanalyse blandt 1000 danskere, som dermed bekræftede de sidste tre års resultater(www.radiuskommunikation.dk) Kommunikation med offentligheden Københavns Vestegns Politi har en offensiv mediepolitik og ønsker at være synlige hos befolkningen og i mediebilledet. Det har høj prioritet, at borgere, samarbejdspartnere og pressen kender til politikredsens opgaver og indsatser og den aktuelle kriminalitetsudvikling. Side 15 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

16 Politikredsen lægger vægt på at informere borgerne om forbrydelser i lokalområdet, så de kan bidrage til sagens opklaring og selv agere forebyggende over for en tendens. Fx giver politikredsen kontinuerligt forebyggende råd via hjemmesiden, netdøgnrapport, pressemeddelelser og pressen. Det har nyligt især handlet om adfærd mht. indbrud, tricktyverier og trafikfarlige forseelser som spiritus- og narkokørsel. Københavns Vestegns Politi håndterer dagligt mange forespørgsler fra pressen, og kontakten mellem presse og politikredsens talsmænd er veludviklet. Politikredsen ønsker at blive oplevet som en åben og tilgængelig myndighed og har i årets løb medvirket i en række tv-kriminalmagasiner, blandt andet om indsatsen på færdselsområdet og især mod utryghedsskabende ulovlige knallerter. Dansk politi forsøger sig for tiden med at anvende sociale medier, og Københavns Vestegns Politi er begyndt at høste erfaringer med mikroblogging på Twitter Kriminalpræventivt arbejde At forebygge kriminalitet indgår i alle politikredsens operative indsatser fx indbrud, tyveri, trafik, børn, unge og ældre. Rådgivning om teknisk sikring mod kriminalitet Kriminalpræventive medarbejdere rådgav i årets løb større virksomheder, boligselskaber, kommuner og butikscentre om, hvordan de teknisk bedst muligt sikrer sig mod kriminalitet fx video-overvågning. Trygge Opmærksomhedsfællesskaber er et nyt pilotprojekt, som Justitsministeriet tildelte knap en halv million kroner fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje. Opmærksomme og engagerede borgere er det bedste værn mod kriminalitet i nærmiljøet Anders Pilegaard, leder af Kriminalpræventiv Sektion Projektet bygger på erfaringer fra et tryghedsprojekt i boligområdet Kærene i Rødovre Kommune. Det går ud på at identificere og aktivere lokale aktører til at forebygge kriminalitet og være kriminalpræventive ambassadører fx beboere, gårdmænd, hjemmehjælpere, kommunale gartnere, madbude, postbude og renovationsarbejdere. Arbejdsgruppen består af Københavns Vestegns Politi, Det Kriminalpræventive Råd og Den Trygge Kommune. Konfliktråd Konfliktråd eller mægling er et frivilligt møde mellem offer og gerningsmand med en uvildig mægler som mødeleder. Politikredsen skal tilbyde konfliktråd til forurettede i alle tilståelsessager på straffelovsområdet og i sager om nabostridigheder. Målet var at gennemføre 50 mæglinger, resultatet blev 38 (www.konfliktraad.dk). Side 16 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

17 Rådgivning til ofre Ti offerrådgivere yder medmenneskelig kontakt og forståelse og tilbyder råd og vejledning af psykologisk, social og juridisk karakter til ofre for forbrydelser og ulykker eller til pårørende og vidner, der har været udsat for en voldsom hændelse. Rådgiverne fik 202 telefonopkald fra borgere, hvoraf 93 var henvist af politiet. Året før ringede 252 borgere, hvoraf 96 var henvist af politiet. Offerrådgivningen i Københavns Vestegns Politi er organiseret under Offerrådgivningen i Danmark (www.offerraadgivning.dk). Infogruppe skal forebygge ekstremisme Københavns Vestegns Politi satte for alvor skub i et initiativ fra året før om at spotte og forebygge radikalisering og ekstremisme i lokalsamfundet. Kiminalpræventiv Sektion leder en infogruppe med repræsentanter fra politikredsens 11 kommuner, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Socialministeriet. Formålet er at identificere bekymrende adfærd gennem oplysning og rådgivning til bl.a. lokalpoliti, skoler, institutioner, klubber og øvrige kommunale medarbejdere. Gruppen holdt løbende møder og identificerede 11 tilfælde, hvor enkeltpersoner eller grupperingers adfærd gav anledning til bekymring og blev visiteret videre til kommunerne og/eller PET. Flere tricktyverier mod ældre Antallet af tricktyverier i beboelse steg med 13 procent i forhold til 2011 (fra 155 til 175). Der var dog fortsat markant færre tricktyverier end i 2009 og Tricktyveri (bolig) Ældre er særligt udsatte, når det gælder tricktyveri. Tricktyve er snu og finder på mange påskud for at få adgang til og stjæle fra hjemmet. Politikredsen arbejdede derfor over hele året målrettet med kommunikation til ældre medborgere via medierne primært lokalpressen for at forebygge tricktyveri. Budskabet var, at de skulle være varsomme med at lukke op for fremmede. Også på landsplan steg tricktyverierne med godt seks procent (fra 1290 til 1370). Politikredsen gik i november sammen med Københavns og Nordsjællands Politi for at monitere og analysere området, udveksle erfaringer, og koordinere indsatser mod tricktyveri. Forebyggelse børn og unge Kriminalpræventiv Sektion arbejder målrettet med forskellige forebyggelsesprojekter målrettet børn og unge, bl.a.: Særligt ældre er udsatte, når det gælder risikoen for tricktyveri, men alle bør være skeptiske over for at lukke fremmede ind Anders Pilegaard, leder af Kriminalpræventiv Sektion Side 17 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

18 Jeg er sej, når jeg siger nej er et forebyggelsesprojekt målrettet 5. klasserne med temaerne sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Det blev indført i 2006 og fokuserer på at give de unge redskaber til at modstå gruppepres og sige nej. I skoleåret 2011/2012 blev projektet gennemført i 207 klasser med undervisning af børn og forældre. Cyklistprøver og kredsfinale Folkeskolen gennemfører cyklistundervisning i 6. klasserne. Københavns Vestegns Politi bidrager med cyklistprøver og en kredsfinale, hvor de dygtigste cyklister dyster mod hinanden. 112 elever fra 27 skoler dystede i juni mod hinanden på en 6,6 km lang rute i Ballerup. De tre vindere fik hver 500 kr Trafiksikkerhed Synlighed, kontrol og konsekvens. Færre ulykker, færre tilskadekomne. Sådan kan 2012 gøres op på færdselsområdet. For at øge trafiksikkerheden forhøjede Folketinget bødetaksterne, skærpede reglerne om frakendelse efter narkokørsel mv. og udvidede muligheden for konfiskation af køretøjer fra førere uden førerret. Samtidig var det et mål for Københavns Vestegns Politi at arbejde målrettet med færdselssikkerheden i de vestegnske kommuner. Der skulle kontrolleres et højt antal trafikanter, og forseelser skulle have en konsekvens. I alt blev der udskrevet bøder for i alt overtrædelser af færdselsloven i årets løb og dertil over forseelser via ATK-systemet forseelser var så trafikfarlige, at de medførte et klip i kørekortet. Langt de fleste klip (72 procent) var for væsentlige fartoverskridelser. Dernæst kom kørsel over for rødt lys (14 procent). Klip i kørekortet Total Heraf (top fire) fart rødt lys om befordring af børn farlige overhalinger De mange kontroller medførte et øget antal sikkerhedsmæssige forseelser som kørsel uden sikkerhedssele og snak i håndholdt mobiltelefon. Færdsel Beslaglæggelse af biler Udvidede regler om konfiskation af køretøj, hvis føreren flere gange kører spiritus- eller narkokørsel, uden førerret eller i frakendelsestiden, medførte beslaglæggelse af ca. 80 biler. Ej anvendt sikkerhedssele Håndholdt mobiltelefon Uden førerret Kørsel i frakendelsestid Spirituskørsel (inkl. uheld) Narkokørsel/medicin Køretøjer beslaglagt 80 Side 18 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

19 Hastighed ATK (måletimer) ATK (sager) Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Politikredsens ATK-sektion udgør en væsentlig del af trafik- og hastighedskontrollen i alle kommuner. Øvrig målemetode (sager) Fartsager totalt De mobile fotofælder ser ud til at have en positiv effekt for trafiksikkerheden og farten generelt på Vestegnen. Tendensen de seneste år viser, at færre bilister bliver blitzet, selvom der måles næsten lige meget. Stikprøvemålinger på udvalgte veje støtter tendensen. Mål nået Politikredsen indfriede det nationale mål om kontrol af mindst 960 tungvogne. I alt blev kontrolleret. Ligeledes blev politikredsens egen indsats mod trafikovertrædelser indfriet. Målet var bøder, resultatet blev Ulykker på Vestegnen Dræbte Alvorligt tilskadekommen Lettere tilskadekommen Trafikulykker Desuden bidrog politikredsen i en række planlagte landskampagner og -kontroller rettet mod skibusser, cykler, sikkerhedsseler, mobiltelefonsnak, hastighed, knallerter, spiritus- og narkokørsel med videre. Færre dræbte og tilskadekomne Politikredsen noterer sig med glæde, at antallet af dræbte, kvæstede og ulykker på Vestegnen var lavt i Vi har gjort en stor fælles indsats for trafiksikkerheden. Synlighed, mange kontroller og konsekvens har bidraget til at færre er kommet til skade på Vestegnen Erik Radmer Jensen, leder af færdselssektionen Dæk-razzia Som noget nyt holdt færdselssektionen sammen med Rådet for Større Dæksikkerhed, Rigspolitiet, FDM og Teknologisk Institut en særlig dæk-razzia, hvor 500 biler blev stoppet, kontrolleret og særligt vejledt mht. dæk-slitage, -lufttryk m.v., som har en medvirkende rolle ved ulykker (www.daekrazzia.dk). Hurtigt frem på Vestegnen Fremkommelighed og farbarhed på vejnettet har stor bevågenhed. Særligt på ring- og motorvejsnettet er det en prioriteret opgave, som politikredsen løser i samarbejde med parterne inden for brand, redning og Vejdirektoratet. 7 Foreløbige tal fra Vejdirektoratets uheldsstatistik Side 19 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

20 2.16 Vestegnens Trafiksikkerhedsråd Politikredsen deltager i det lokale Trafiksikkerhedsråd 8, som blandt andet arbejdede med skolestart, cykelkampagne, trafikkurser for børn og en sikkerhedskampagne for knallerter. Under skolestartkampagnen fra 13. august til 2. september aflagde lokalpoliti og færdselsbetjente 76 besøg på de vestegnske skoler og talte med børn, forældre og lærere. Ved kontroller bl.a. ATK-fartmålinger blev 837 biler standset. 287 fik en bøde heraf 162 for at køre for hurtigt ved en skole. Hele 37 fik bøde og klip, fordi deres børn ikke var spændt ordentligt fast i bilen. Trafiksikkerhedskursus AMU-trafikkurserne for skolernes 5. klasser på FDM Sjællandsringen ved Roskilde er fortsat meget populære. Kurset lærer eleverne, hvor vigtigt det er at bruge cykelhjelm, sikkerhedsseler og forstå faren ved køretøjers blinde vinkler og evne til at bremse og svinge. Udover kurset sørger Vestegnens Trafiksikkerhedsråd for bustransport til børnene fra skolen og tilbage. Der blev holdt ca. 20 kurser med i alt ca. 400 elever. Så du knallerten Over to uger kørte Vestegnens Trafiksikkerhedsråd en særlig kampagne med fokus på knallertulykker forårsaget af højresvingende bilister. Statistikken viser nemlig, at ca. hver tredje knallertulykke på Vestegnen sker, fordi bilisten ikke holder sin vigepligt ved højresving. Kampagnen blev afviklet via pressen, Facebook og med brochurer på tankstationer Fodboldbøller Som de foregående år fyldte politikredsens indsats over for fodboldbøller meget på grund af flere episoder med vold, hærværk og optøjer i forbindelse med fodboldkampe på Brøndby Stadion. Der var løbende et tæt samarbejde med ledelsen i Brøndby IF, kontrollørkorpset og repræsentanter for supportgrupper. Anklagemyndighedens indsats betød, at i alt 26 mænd blev dømt for lovovertrædelser. Størstedelen af sagerne var fra to kampe mellem Brøndby IF og FCK i maj og september fodboldbøller blev i byretten og landsretten tilsammen idømt dages fængsel primært for vold, vold mod tjenestemand og grov forstyrrelse af den offentlige orden. Blandt andet fik en Vi stiller fodboldbøller til ansvar for deres handlinger. En fodboldkamp skal være en festlig og fredelig begivenhed, hvor familier ikke skal føle, de risikerer liv og lemmer Nina-Maria Hansen, anklager gerningsmand en bøde for at overtræde våbenloven, fordi han bar handsker, der fungerede som knojern. 18 fik karantæne og må ikke overvære større, vigtige fodboldkampe på danske stadions i typisk to år. 8 Vestegnens Trafiksikkerheds Råd er nedsat af Kredsrådet og består af Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner og Københavns Vestegns Politi (www.vtr.dk). Side 20 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

21 2.18 Økonomisk kriminalitet Svindel med penge og værdier er et kriminalitetsområde under udvikling, som omfatter en vifte af berigelsesforbrydelser, fx socialbedrageri, skattesnyd, bondefangeri og systematisk organiseret kriminalitet. Økonomisk kriminalitet Anmeldelser Sigtelser Tid: Dage fra anmeldelse til tiltale Tid: Dage fra sigtelse til tiltale I 2012 modtog politikredsen flere anmeldelser på området og rejste flere sigtelser end de tidligere år 10. Det var et mål at øge indsatsen på to konkrete felter: Sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til tiltale skulle være kortere og antallet af tiltaler skulle stige. Begge mål blev indfriet fuld ud. Det lykkedes nemlig at reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid med næsten 27 dage til 247 dage fra 275 i Målet var mindre end 265 dage, resultatet blev hele 17 dage hurtigere end det. Anklagemyndigheden kom også flot i mål med markant flere tiltaler end i Der blev rejst over 200 flere tiltaler over målet, hvilket svarer til en stigning på næsten 24 procent. Internethandel mellem private Der sås en tendens med et stigende antal borgere, som henvendte sig efter handler med private på internettet. Henvendelserne handlede om tvister og aftaler mellem private men også om svindel omfattet af straffeloven. Tendensen fik politikredsen til at opfordre borgerne til at være skeptiske ved nethandler via pressen. Anklagemyndigheden rejste blandt andet tiltale mod et par for at have bedraget 64 personer i nethandler. Begge blev dømt for at franarre deres ofre penge for varer, de aldrig fik. Socialbedragerier Politikredsen understøttede kommunernes indsats mod svindel med offentlige midler. Der er registereret en stigning i antallet af anmeldelser, og adskillige domme er offentliggjort på politikredsens hjemmeside og bragt i pressen, blandt andet med præventivt formål. Økonomisk kriminalitet Tiltaler Domme Talkilde: Rigsadvokatens dynamiske målstyringssystem Qlickview, februar Årstal for anmeldelser, tiltaler og domme kan ikke sammenlignes direkte pga. tidsforskydning. En anmeldelse kan indgå i år ét, tiltale rejses i år to og dommen falde i år tre. Side 21 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

22 Store sager med særlig plan Det er et mål, at de store, tunge og komplicerede efterforskninger hele tiden er i fremdrift og på rette spor. Derfor bliver der lagt en særlig plan i udvalgte sager en såkaldt milepælsplan som løbende vurderer sagens efterforskningsmæssige retning, omfang og sagsbehandlingstid. Aktuelt har efterforskningsafdelingen og advokaturen for økonomisk kriminalitet ca. 30 milepælssager under særligt opsyn. Vi har arbejdet os igennem en stor bunke sager og rejst mange tiltaler. Det er vigtigt, at svindlere kommer hurtigere for retten både for ofret, for sagen og for os Tine Ginnerup, advokaturchef Samfundet snydt for millioner En opsigtsvækkende milepæls-sag handlede om skatte- og momssvindel i millionklassen. Efterforskning medførte anholdelse af 26 personer tilknyttet et nedrivningsfirma mistænkt for at hyre underleverandører til systematisk sort arbejde. Aktuelt er to hovedpersoner fængslet mistænkt for at have svindlet det offentlige for et tocifret millionbeløb såkaldt kædesvig sammen med otte stråmænd. Dertil er der rejst sigtelser mod 12 personer for sort arbejde, socialt bedrageri eller skattesnyd Illegal arbejdskraft Tine Ginnerup, advokaturchef Folketinget indførte nye regler vedrørende Registrering for Udenlandske Tjenesteudøvere (RUT) i 2011, hvorefter udenlandske virksomheder og arbejdstagere skal registrere sig i et særligt register. RUT-kontrolarbejdet er dedikeret til en specialafdeling, som sammen med Arbejdstilsynet og SKAT gennemførte fem kontrolaktioner mod bygge- og anlægsvirksomheder i politikredsen. Samlet blev der udskrevet bøder for ca. 0,5 millioner kroner for manglende registrering i RUT. Dertil udskrev politikredsen andre bøder for ca. 1,5 millioner kroner til især danske virksomheder for at anvende ulovlig arbejdskraft. 48 arbejdsgivere blev sigtet for at ansætte udlændinge uden (fornøden) arbejdstilladelse. 71 arbejdstagere fra ikke-eu-lande blev sigtet for at påtage sig arbejde uden (fornøden) tilladelse. For eksempel blev der ved en enkelt stor virksomhedsaktion kontrolleret 198 udenlandske ansattes opholds- og arbejdsgrundlag på én gang. Ni endte med at blive udvist med indrejseforbud. Politikredsen indgår i netværk med repræsentanter for andre myndigheder og fagforeninger for at optimere indsatsen mod ulovligt arbejde. Fairplay 11 Københavns Vestegns Politi har et bredt myndighedssamarbejde med SKAT og kommuner om ulovligt arbejde. Med baggrund i konkrete trusselsvurderinger blev der sammen med SKAT gennemført fire Fairplay-aktioner mod cafeer, diskoteker og værtshuses brug af ulovlig arbejdskraft. Aktionerne medfører ofte, at myndighederne træffer udlændinge uden arbejds- og opholdstilladelse. Nyt informationsprogram Københavns Vestegns Politis udlændingesektion har udviklet et særligt program til at styrke virksomheder i 11 Fairplay-aktion: tværmyndighedskontrol af en virksomheds drift, f.eks. mht. sort aflønning, illegal arbejdskraft, ansatte på overførselsindkomst, ulovlig regnskabsføring, moms, beskatning osv. Side 22 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

23 at undgå ulovlig arbejdskraft, når de ansætter udlændinge. Der er tale om et forebyggende møde, hvor politiets udlændingespecialister informerer grundigt om områdets regler og faldgruber. Udvisninger I årets løb udviste politikredsen en række udenlandske statsborgere bl.a. efter ulovligt ophold i Danmark (78), overtrædelse af indrejseforbud (27), efter kriminalitet (58) og efter brug af falsk pas eller anden persons ægte pas (25). I alt behandlede politikredsen over 400 sager på udlændingeområdet. 3.0 ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Effektivisering Effektivisering var et nøgleord for året. Der blev bl.a. implementeret en moderne styring af økonomien for bilparken såvel som serviceopgaver og kantinedrift på Albertslund Politigård blev udliciteret til servicevirksomheden Coor. Effektiviseringsprocessen medførte desuden aftaler om frivillig fratræden. Trivsel Det psykiske arbejdsmiljø og var et indsatsområde i Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som i 2013 skal munde ud i en handlingsplan på området. Politikredsen har hele tiden fokus på sygefravær. Langtidssygefraværet steg en smule, mens det korte sygefravær faldt lidt. Kompetenceudvikling Faglig og personlig udvikling af medarbejderne er et vigtigt felt for Københavns Vestegns Politi. Folk i alle aldre og alle steder kan få hjertestop, så alle bør lære førstehjælp HR -chef Steen Eskildsen Over året gennemførte politikredsen således ca. 590 kurser/uddannelser, hvilket svarer til ca kursus/uddannelsesdage. Der blev også som vanligt afviklet lederseminarer og temadage. Uddannelsen omfattede obligatorisk vedligehold af politifaglige færdigheder inden for skydning, køreteknik, terror og førstehjælp. Som noget nyt blev der også for første gang i efteråret 2012 afholdt førstehjælpskurser for de administrativt ansatte. Side 23 Københavns Vestegns Politi Årsrapport 2012

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2013 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2013 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3.1.

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009

Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 Redegørelse vedrørende Københavns Politis virksomhed 2009 KØBENHAVNS Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2009 Udgivet af: Københavns Politi Politigården 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

POLITI I Danmark, på Færøerne og i Grønland

POLITI I Danmark, på Færøerne og i Grønland POLITI I Danmark, på Færøerne og i Grønland Indhold 3 Velkommen 6 Politiet i Danmark 6 Politiets organisation 6 Økonomi 8 Rigspolitiet 12 Politikredsene 12 Beredskabet 12 Efterforskning 12 Lokalpolitiet

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere