FTF s fagpolitiske talentuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF s fagpolitiske talentuddannelse"

Transkript

1 FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen og få de unge i tale.

2 INTRODUKTION FTF s fagpolitiske talentuddannelse / Side 2 HVORFOR EN FAGPOLITISK TALENT UDDANNELSE? Fagbevægelsen er udfordret det er ingen hemmelighed. Medlemstallet falder, og legitimiteten er presset. En ny fælles fagpolitisk talentuddannelse udviklet af FTF og medlemsorganisationerne skal bidrage til at uddanne en ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle aktivismen og få de unge i tale. De faglige politikere skal kunne gøre sig gældende i debatter og diskussioner lokalt og nationalt organisatorisk og offentligt. De skal have forståelse for fagbevægelsens rødder og visioner for den fremtidige udvikling. Det er centralt, at fagbevægelsen fremelsker og plejer sine spirende talenter. De skal sammen med medlemmerne bære fagbevægelsen fremad og ikke bare sikre dens overlevelse, men også forny dens styrke, som Danmarks mest betydningsfulde sociale bevægelse. Målgruppe Nyvalgte i FTF-organisationer med potentiale til et stort engagement i organisationens politiske arbejde. Personer med få års anciennitet som TR, i en kredsbestyrelse eller bestyrelse. Formål At sikre den løbende fornyelse og udfordring af det politiske niveau i organisationerne. At sikre organisationernes udvikling, styrke og værdi skabelsen for medlemmerne, og at danne stærke produktive netværk mellem fagbevægelsens fremtidige ledende figurer. Kompetencemål for deltagerne - At de på længere sigt bliver kompetente ledere, der formår at inspirere til handling og ansvar. - At de får øget handlekompetence til at udvikle den faglige organisations strategiske position og organisatoriske kapacitet. - At kunne initiere forandring gennem opbygning af relationer, opbygning af personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne. - At kunne kommunikere klart på skrift og i tale, så de kan påvirke potentielle medlemmer, kollegaer, politikere og medier. Arbejdsformen Uddannelsen er inspireret af ideen om aktionslæring, hvilket vil sige, at vi først og fremmest arbejder praktisk og handlingsorienteret. Det betyder tre ting: - For det første er størstedelen af undervisningen praksisbaseret. Deltagerne skal lære de forskellige redskaber og metoder ved at prøve dem af selv. Det skal de ikke kun gøre i klasse værelset, men også ude i virkeligheden konkret via deltagelse i Folkemødet på Bornholm og ved deltagelse i den offentlige debat. Det er ambitionen, at deltagerne skal mobilisere og skabe egentlig forandring gennem uddan nelsens projekter. - For det andet skal undervisningen relatere direkte til de problemstillinger og udfordringer, som deltagerne møder i deres hverdag som fagligt aktive. Deltagernes egne erfaringer og input vægtes derfor højt i undervisningen. Dette tilstræbes bl.a. via de netværksmøder, som er en del af uddannelsen og som ligger mellem uddannelsens moduler. - For det tredje betyder det, at der for deltagerne skal være en logisk sammenhæng mellem uddannelsens dele. Modulerne skal udgøre byggesten, som deltagerne lidt efter lidt kan implementere i deres hverdag. De skal bygge styrken op gennem små sejre. Deltagerne skal også lære af de mange erfaringer, der allerede befinder sig i fag bevægelsen. Derfor vil vi på hvert modul få besøg af en politiker, som fortæller om sin egen vej som fagforeningspolitisk aktiv og meningsdanner. Praktisk Udvælgelse Deltagerne udvælges på baggrund af en skriftlig, motiveret ansøgning. Organisationerne udvælger selv deres egne deltagere. Der skal forhandles en kontrakt på plads med en politisk eller administrativ leder før uddannelsens start. Dette skal ske for dels at sikre opbakning og handlerum til den studerende, dels for at sikre at den studerende forpligter sig til at gennemføre uddannelsen med højest muligt engagement. Tilmeldingsfrist Udvælgelse til hold 1: Senest 1. januar Start februar 2014, slut august 2014 Udvælgelse til hold 2: Senest 1. juni Start august 2014, slut januar 2015 Hold Der udbydes to forløb med hver ca. 25 deltagere, et forårs- og et efterårshold. Det er muligt for alle organisationer, der ønsker at deltage, at få minimum to pladser på enten forårs- eller efterårsholdet. Kontakt for mere information Hanne Christensen Tlf: , mail: Pris kr. pr deltager. Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer samt ophold og forplejning på kursus stederne. Transportudgifter m.v. er ikke inkluderet.

3 HOLD 1 - UDDANNELSESFORLØB FTF s fagpolitiske talentuddannelse / Side 4 Modul 1 Fagbevægelsen og dit personlige udgangs punkt Torsdag d. 6. og fredag d. 7. februar Ankomst og indkvartering torsdag d. 6. Programstart torsdag kl , afslutning fredag kl Sinatur Hotel Frederiksdal i Lyngby. Hjemmeopgave inden 1. modul: Hvad er din største fagpolitiske udfordring, og hvor ser du dit fags største dilemmaer? Du skal vælge noget, som allerede ligger i din organisations lokale udfordringer eller er et strategisk prioriteret områder. Skriv et par stikord, der beskriver og begrunder udfordringen og dilemmaet. De to må gerne være en del af samme problemstilling. - Fagbevægelsen anno 2014 hvilken tid lever vi i? - Kontrolcirklen et redskab til at kortlægge vilkår og indflydelse. - Historiefortælling. Din personlige fortælling, vores kollektive historie og historien om vores tid her og nu - 1:1 mødet - Hvordan skaber vi stærke relationer og motiverer til handling - De fem lederskabsopgaver - Distribueret lederskab - Tværfaglig netværksdannelse omkring temaer NETVÆRKSMØDE 1 Gæsteunderviser Uddannelseschef i tænketanken CEVEA, Bjørn Hansen. Besøg FTF formand Bente Sorgenfrey fortæller om sin egen vej som fagforeningspolitisk aktiv og meningsdanner. På dette modul fokuserer vi på fagbevægelsens udfordringer anno 2014 og hvad det kræver ikke bare at fagbevægelsen overlever, men hvordan vi bliver i stand til at videreudvikle og styrke Danmarks nok mest betydningsfulde sociale bevægelse. Dit fagpolitiske projekt, din indignation og din personlige fortælling er her centrale elementer. Som aktiv i fagbevægelsen skal du være leder i en social bevægelse, og det er derfor vigtigt at du er i stand til skabe gode relationer og et stærkt fællesskab. Det kan din personlige historie, din motivation og drivkraft være et godt redskab til. Vi ser nærmere på lederrollen i sociale bevægelser, og hvordan vi opbygger evnen til at inspirere til handling og til at medlemmerne tager ansvar, ved at distribuere lederskabet. Her er den personlige og kollektive meningsdannelse helt central. Vi arbejder derfor på at give dig konkrete redskaber til at sætte dine meninger, din motivation og din personlige historie i spil. På dette modul har vi dig og din rolle som fagligt aktiv i fokus, og du skal derfor også lære at identificere din egen position, hvilke vilkår der følger med denne, og hvordan du på denne baggrund styrker dine muligheder for indflydelse. På modulet nedsætter vi netværksgrupperne. Formål Netværksgrupperne mødes med deres Tirsdag d. 4. marts 2014 kl facilitator. Hver enkelt deltager præsenterer sin udfordring og sit dilemma. Facilitatoren og de andre deltagere sparrer og giver feedback på problemstillingen. På baggrund af netværks mødet skal deltagerne arbejde på en analyse, samt et eller flere løsningsforslag eller tiltag som imødekommer udfordringen og/eller dilemmaet. BESØG PÅ HINANDENS ARBEJDSPLADSER INDEN 2. MODUL Formål og sted På uddannelsen er det vores mål hele tiden at Besluttes af de enkelte deltagere i knytte undervisningen til deltagernes virkelighed og det konkrete arbejde i de enkelte netværksgruppen. fagforeninger og forbund og på arbejdspladserne. Deltagerne skal derfor besøge hinandens arbejds pladser for på den måde at få bedre indblik i hinandens hverdag og de centrale udfordringer, der er her.

4 HOLD 1 - UDDANNELSESFORLØB FTF s fagpolitiske talentuddannelse / Side 6 Modul 2 Strategisk analyse og organisatorisk styrke Tirsdag d. 1. og onsdag d. 2. april Ankomst og indkvartering mandag d. 31. marts om aftenen. Programstart mandag aften, afslutning onsdag kl Hornstrup kursuscenter i Vejle ter i samarbejde med frivillige og at sikre frivillig deltagelse på mange forskellige niveauer. At motivere til medskabelse, deltagelse og engagement blandt frivillige og samarbejdspartnere, er forudsætningen for at Orange Innovation og Roskilde Festivals arbejde er en succes. Besøg Formand for socialrådgiverne Majbrit Berlau fortæller om sin egen vej som fagforeningspolitisk aktiv og meningsdanner. Fremtidsfighters fortæller om deres aktivistiske tilgang til det faglige arbejde. Gruppen er et ungt aktivistisk netværk på tværs af fag, der med spektakulære happenings får den gemte faglighed frem i hjertet hos deres medborgere. På dette modul fokuserer vi på, hvordan vi styrker vores strategiske position og organisatoriske kapacitet. Det er centralt, at vi bliver i stand til at lokalisere og analysere de største udfordringer, vi som fagforeninger og forbund På dette modul starter vi også så småt med at planlægge vores fælles events på Folkemødet på Bornholm. Hver netværksgruppe får tildelt opgaver. Netværket opstod, fordi personerne bag mener, at fagbevægelsen mangler politiske initiativer, der rykker i hverdagen. står overfor og efterfølgende udvikle svar, som kan styrke vores strategiske position. Ligeledes skal vi kunne identificere, hvordan den organisatoriske udvikling kan være med til at netop at forbedre vores strategiske position. Vi introduceres til SAF - et strategisk analyse værktøj for fagbevægelsen, udviklet af tænketanken CEVEA. Dette værktøj kan hjælpe os til at lære, hvordan vi igangsætter forandringsprocesser på den mest succesfulde måde. Vi skal kunne dokumentere, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi bruger analyse-redskaberne. - Strategisk organisationsudvikling - SAF: Strategisk analyse værktøj for fagbevægelsen (Udviklet af tænketanken CEVEA) - Politisk ledelse og organisatorisk forandring - Fremtidens demokrati og organisationsudvikling - Aktivisme og fælles handling - Frivillighed - Organisering Gæsteunderviser Uddannelseschef i tænketanken CEVEA, NETVÆRKSMØDE 2 Netværkene mødes med deres facilitator. Deltagerne præsenterer deres analyser, løsningsforslag og forslag til handling, sparrer og giver hinanden feedback. På baggrund af mødet arbejder de videre med deres individuelle projekter. Gruppen arbejder også videre med deres opgaver til Folkemødet. Torsdag d. 24. april 2014, kl Bjørn Hansen Vores vigtigste ressource som faglige organisationer er medlemmerne, og vi skal derfor lære, hvordan vi bedst bruger en række af de muligheder, vi har for at udvikle og styrke den organisatoriske kapacitet. Vi ser derfor nærmere på, hvordan vi opdyrker det frivillige engagement fra neden i vores organisationer, benytter os af aktivisme og organisering samt styrker det interne demokrati. Julie Hjort er Firestarter i Roskilde Festival Gruppens nye innovationsenhed Orange Innovation. Med afsæt i erfaringer, kompetencer og viden fra Roskilde Festival, udvikler Orange Innovation nye begivenheder, oplevelser og forretningsområder uden for rammerne af Roskilde Festival. Et stærkt omdrejningspunkt for Julie Hjorts arbejde er at igangsætte projek

5 HOLD 1 - UDDANNELSESFORLØB FTF s fagpolitiske talentuddannelse / Side 8 Modul 3 Politisk kommunikation analyse & praksis Tirsdag d. 6. og onsdag d. 7. maj Ankomst og indkvartering mandag d. 5. maj, programstart mandag d. 5. kl , afslutning onsdag d. 7. kl I Københavnsområdet NETVÆRKSMØDE 3 Netværkene mødes med deres facilitator. På baggrund af 3. moduls fokus på skriftlig kommunikation arbejder deltagerne med at omskrive et dilemma, en udfordring eller et forslag til handling, til en intervention i denne offentlige debat, fx et debatindlæg. Der arbejdes videre med gruppens opgaver på Folkemødet. Onsdag d. 21. maj 2014, kl På dette modul fokuserer vi på vores politiske kommunikation og på den offentlige og politiske debat om fagbevægelsens rolle i samfundet. Som fagbevægelse er det centralt, at vi deltager i den offentlige debat, både hvad angår vores egen rolle, vores fags specifikke positioner og den mere generelle samfundsudvikling. Derfor skal vi også være i stand til at kommunikere klart og effektivt både mundtligt og skriftligt. Vi skal kunne analysere den offentlige debat og identificere, hvor vores organisationer står svagest, hvad der er de vigtigste kampe at deltage i, samt hvordan vi håndterer de åbenlyse dilemmaer i vores fags fremtidige udvikling. Vi får besøg af tænketanken CEPOS, som fremlægger deres syn på fagbevægelsen. De er inviteret fordi vi skal kende vores modstanderes argumentation og kritik, så vi selv bliver i stand til at identificere, hvordan vi ruster os bedst til at deltage i diskussionen. Som centrale personer i fremtidens fagbevægelse, skal vi også være stærke meningsdannere både internt og eksternt. Vi sætter derfor de ting i spil, vi allerede har lært på de to første moduler bl.a. historiefortælling, når vi øver os i at kommunikere. På dette modul arbejder vi videre med planlægningen af vores fælles events på Folkemødet på Bornholm. - Analyser af den offentlige og samfundsmæssige debat - Skriftlig kommunikation både til aviser, medlemsblade, blogs og sociale medier - Mundtlig kommunikation taler, tv-debatter og offentlige møder - Meningsdannelse fra at have meninger til at danne meninger - Planlægning af offentlige arrangementer Gæsteunderviser Sune Prahl Knudsen, presse- og kommunikationschef i SF, journalist, ekstern lektor i strategisk kommunikation på KU og tidligere konsulent i medie- og budskabstræning. Jens Peter Kildevang journalist i FTF. Jens har tidligere været pressesekretær i Undervisningsministeriet og har arbejdet som journalist for Politiken, Avisen.dk, Fagbladet 3F, Ugebrevet A4 og i Dansk Flygtningehjælps og Finansforbundets kommunikationsafdelinger. Besøg Forbundsformand for FOA Dennis Kristensen fortæller om sin egen vej som fagforeningspolitisk aktiv og meningsdanner. Tænketanken CEPOS

6 HOLD 1 - UDDANNELSESFORLØB FTF s fagpolitiske talentuddannelse / Side 10 Modul 4 Folkemødet på Bornholm Torsdag d. 12. søndag d. 15. juni. Ankomst og indkvartering onsdag d. 11. om aftenen/torsdag d. 12., afslutning og hjem søndag d. 15. Modul 5 Vores fagpolitiske fremtid Fredag d. 15. august. Ankomst og indkvartering torsdag d. 14. om aftenen. Programstart fredag kl. 9.00, afslutning fredag aftenen med fest og mulighed for overnatning og fælles morgenmad lørdag d. 16. august. Folkemødet på Bornholm I københavn På dette modul fokuserer vi på, at udmønte de ting i praksis vi har lært på uddannelsen. Med Folkemødet på Bornholm som ramme, kan vi få alle de metoder, vi har tilegnet os, sat i spil. Med udgangspunkt i deltagernes egne interesser, deres organisationers udfordringer og dem selv som unge fagligt aktive, har vi planlagt en række arrangementer. Det kan være debatarrangementer, hvor vi selv deltager og får trænet vores mundtlige kommunikation. Det kunne være debatter med erhvervsliv, politikere og garvede fagforeningsfolk, men hvor vi sætter rammen. Eller det kunne være mere aktivistiske eller kulturelle indslag. Det vigtigste er, at vores arrangementer er relevante, vedkommende og med mening. Igennem opreklameringen af vores debatter og events får vi trænet vores skriftlige kommunikation. Og igennem planlægningen og udførelsen øver vi os på at blive bedre til at organisere arrangementer, hvor både de praktiske og politiske dimensioner skal gå op i en enhed. Deltagerne opstiller yderligere en række personlige mål og får stillet forskellige opgaver det kunne være at deltage i et vist antal debatter, blande sig med konkrete forberedte spørgsmål, eller holde 1:1 møder med relevante personer. - Mundtlig og skriftlig kommunikation - Argumentationstræning - Afholdelse af offentlige arrangementer - Historiefortælling - 1:1 møde - Aktivisme og fælles handling På dette modul fokuserer vi på, at kigge fremad. Vi samler op på vores udfordringer og finder ud af, hvordan vi bedst kommer videre hver i sær og sammen. Vi ser på, hvordan vi konkret implementerer alle de redskaber, vi har lært i vores dagligdag som fagligt aktive og på, hvor de største forhindringer er. Og på hvordan vi bibeholder det netværk, vi har skabt og bruger hinanden i fremtiden. Vi stiller mål op og forpligter hinanden på dem. Vi samler op på det arbejde vi har lavet i netværks grupperne, hvor fokus har ligget på vores individuelle faglige problemstillinger, dilemmaer og udfordringer, og spørger til, hvad næste skridt er? Vi evaluerer uddannelsen og sørger for at optimere den til det hold, som følger efter os. På modulet arbejder vi også videre med at gøre vores politisk kommunikation helt skarp og strategisk med udgangspunkt i Professor George Lakoffs teorier om sproget. De konkrete ord og metaforer vi bruger er afgørende. Hvis vi taler modstandernes sprog, så støtter vi indirekte deres sag. Det skyldes, at vores hjerner i høj grad er styret af billeder og de grundlæggende forestillinger, der knytter sig til disse. Det er altså afgørende, at vi reflekterer over og strategisk udvælger centrale ord og vendinger. Konflikten om Vejlegården udgør rammen for denne del af undervisningen. - Opsamling på udfordringer hvordan kommer vi videre - Individuelle mål og handleplaner - Evaluering hvad er det næste der skal ske? - Opretter facebookgruppe - Strategisk politisk kommunikation med udgangspunkt i George Lakoff NETVÆRKSMØDE 4 Netværkene mødes med deres facilitator. Deltagernes individuelle projekter diskuteres. Mandag d. 23. juni 2014, kl Gæsteunderviser Analysechef i CEVEA Jens Jonatan Steen Besøg Formand for Finansforbundet Kent Petersen fortæller om sin egen vej som fagforeningspolitisk aktiv og meningsdanner.

7

8 HOLD 2 - UDDANNELSESFORLØB FTF s fagpolitiske talentuddannelse / Side 14 Modul 1 BESØG PÅ HINANDENS ARBEJDS PLADSER INDEN 2. MODUL Modul 3 Modul 4 Mandag d. 25. og tirsdag d. 26. august Ankomst og indkvartering søndag d. 24. om aftenen. Programstart mandag d. 25. kl. 9.00, afslutning tirsdag d. 26. kl Hornstrup Kursuscenter i Vejle Hjemmeopgave inden 1. modul Hvad er din største fagpolitiske udfordring, og hvor ser du dit fags største dilemmaer? Du skal vælge noget, som allerede ligger i din organisations lokale udfordringer eller er et strategisk prioriteret områder. Skriv et par stikord, der beskriver og begrunder udfordringen og dilemmaet. De to må gerne være en del af samme problemstilling. Formål På uddannelsen er det vores mål hele tiden at knytte undervisningen til deltagernes virkelighed og det konkrete arbejde i de enkelte fagforeninger og forbund og på arbejds pladserne. Deltagerne skal derfor besøge hinandens arbejds pladser for på den måde at få bedre indblik i hinandens hverdag og de centrale udfordringer, der er her. og sted Besluttes af de enkelte deltagere i netværksgruppen. Modul 2 Tirsdag d. 28. og onsdag d. 29. oktober Ankomst og indkvartering mandag d. 27. om aftenen. Programstart tirsdag d. 28 kl. 9.00, afslutning onsdag d. 29 kl (Dette modul udvides muligvis med en ekstra dag, i så fald vil det være torsdag d. 30) Se modul 3, hold 1 NETVÆRKSMØDE 3 Netværkene mødes med deres facilitator. På baggrund af 3. moduls fokus på skriftlig kommunikation arbejder deltagerne med at omskrive et dilemma, en udfordring eller et Onsdag d. 26. og torsdag d. 27. november Ankomst og indkvartering tirsdag d. 25. om aftenen. Programstart onsdag kl. 9.00, afslutning torsdag d. 27. kl En fælles konference dag om et eller flere temaer og problemstillinger deltagerne selv vælger. NETVÆRKSMØDE 4 Netværkene mødes med deres facilitator. Deltagernes individuelle projekter diskuteres. Mandag d. 15. december 2014, kl I overordnede træk vil indholdet på de enkelte moduler være tilsvarende modulerne som hold 1 gennemgår. Det er dog vores ambition hele tiden at forbedre uddannelsen og evaluere undervejs. Der kan derfor forekomme ændringer. Se modul 1, hold 1 NETVÆRKSMØDE 1 Formål: Netværksgrupperne mødes med deres facilitator. Hver enkelt deltager præsenterer sin udfordring og sit dilemma. Facilitatoren og de andre deltagere sparrer og giver feedback på problemstillingen. På baggrund af netværksmødet skal deltagerne arbejde på en analyse samt et eller flere løsningsforslag eller tiltag som imødekommer udfordringen og/eller dilemmaet. Tirsdag d. 23. og onsdag d. 24. september Ankomst og indkvartering mandag d. 22. om aftenen. Programstart tirsdag d. 23. kl. 9.00, afslutning onsdag d. 24. kl Se modul 2, hold 1 NETVÆRKSMØDE 2 Netværkene mødes med deres facilitator. Deltagerne præsenterer deres analyser, løsningsforslag og forslag til handling og sparrer og giver hinanden feedback. På baggrund af mødet arbejder de videre med deres individuelle projekter. Gruppen arbejder også videre med deres opgaver til den fælles konference dag. forslag til handling, til en intervention i denne offentlige debat, fx et debatindlæg. Der arbejdes videre med gruppens opgaver på den fælles konference dag. Onsdag d. 12. november 2014, kl Modul 5 Fredag d. 9. januar Ankomst og indkvartering torsdag d. 8. januar om aften. Programstart fredag kl. 9.00, afslutning fredag aften med fest og mulighed for overnatning og fælles morgenmad lørdag d. 10. Se modul 5, hold 1 Fredag d. 12. september 2014, kl Torsdag d. 9. oktober 2014, kl Besluttes af deltagerne i netværksgruppen samt gruppens tovholder.

9 Konsulenter og undervisere knyttet til uddannelsen Pil Christensen er konsulent i FTF s kursusenhed og har bla. undervist på flere af tænketanken Ceveas meningsdanner uddannelser og på universitetet. Pil har desuden været engageret i en lang række frivillige projekter og har derfra en bred erfaring med kampagnetilrettelæggelse, sociale medier, organisering og aktivisme. Pil har en blog og fra tid til anden deltager hun i den offentlige debat om aktuelle emner. Pil er uddannet sociologi fra Københavns Universitet og har en bachelor i arbejds livsstudier og social videnskab fra Roskilde Universitet. Hun har derudover tilbragt et år på UC Berkeley i Californien. Dorte Limbjerg er konsulent i FTF s kursusenhed og har arbejdet med uddannelse af tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte i FTF siden Hun er cand. mag., har en master i Voksen uddannelse og er uddannet systemisk konsulent fra Dispuk. Hun har en baggrund som fysioterapeut og har været tillids repræsentant. Hun har arbejdet som organisationskonsulent i Danske Fysioterapeuter i 10 år. Dorte har stor erfaring med at facilitere og coache (netværks)grupper og undervise mange forskellige faggrupper i forhandling, problemløsning, vanskelige samtaler, coaching og strategisk organisationsudvikling. Henrik Brandt er ansat som pædagogisk konsulent i Dansk Syge pleje råd og har været det siden ligere var han ansat som konsulent i Finansforbundet i 5 år og før det, fællestillidsrepræsentant i Amagerbanken og Kredsformand og Hovedbestyrelsesmedlem i Finansforbundet. Henrik har en proceskonsulentuddannelse samt en pædagogisk psykologisk diplomuddannelse og underviser på DSR s kurser for TR, FTR og kredsbestyrelses medlemmer. Michael Aage Jensen er uddannet journalist i 1992, og har erfaring fra en del år som ansat på Radioavisen (DR), fra faglige medier, fra kommunikations arbejde i SFI (Det Nationale Center for Velfærd) og BUPL, hvor Michael i dag arbejder med kompetenceudvikling, e-læring og planlægning og udførelse af arrangementer - samt underviser valgte og ansatte i bl.a. kommunikation og påvirkning. Anne Tellerup er faglig koordinator for sektionen Kursus og Karriere i Finansforbundet med ansvar for kompetenceafklaring, uddannelses aktiviteter for tillidsvalgte og medlemmer samt bestyrelses uddannelser. Anne har arbejdet med talentudvikling ved at udvikle og gennemføre politisk lederuddannelse for formandskaberne i Finansforbundets kredse samt politisk kredsbestyrelsesuddannelse. Anne har tidligere arbejdet i det offentlige uddannelsessystem, og som seminarielektor på Metropol. Hun har en masteruddannelse i Adult Learning and human Ressource development samt en konsulentuddannelse fra Dispuk. Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere