Karen Borgnakke Oplæg, DASYS uddannelseskonference maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karen Borgnakke Oplæg, DASYS uddannelseskonference maj 2015"

Transkript

1 Karen Borgnakke Professor, dr.pæd. Københavns Universitet, institut for Medier, Erkendelse og Formidling Mellem skolastikken og klinikkenudfordringer til det aktuelle læringsparadigme? Karen Borgnakke Oplæg, DASYS uddannelseskonference maj 2015

2 Med udgangspunkt i de stærke paradigmer Det projektpædagogiske paradigme (1970 erne) Læringsparadigmet (2000 erne), og paradigmet uddannelse og samfund (2010 erne) Jeg lægger op til diskussion af behovet for et paradigmeskifte med kritisk distance til læringsparadigmet Der henvises til igangværende forskning i den professionsorienterede læringskontekst. Desuden gives der eksempler på uddannelsesprojekter med reference til bogen Vekselvirkninger og samspil - mellem teoretiske og kliniske studier sygeplejerskeuddannelsen, (ViaSystime Borgnakke red. 2014) og til artikler om NETuddannelsen (Borgnakke og Lyngsø 2014) og projekt InterTværs (Borgnakke og Sand Nielsen 2015)

3 Det dominerende læringsparadigme Læringsparadigmet - læringsudbytte-paradigmet, sætter dagsordenen med fokus på læringsmål og -effekter. styret af læringsmål og måling af udbyttet Relateret til Bologna-processen: mobilitet, harmonisering, Bachelor og Master niveuaerne, målstyret som Outcome-based education Fokuseret på studieordninger og beskrivelser af læringsudbyttet via Opdeling og skelnen mellem Viden, færdigheder og kompetencer Klare mål og afstemning af forholdet mellem undervisning, eksamen Yderligere gennemgang af læringsparadigmet, se Borgnakke 2011:15-20

4 Paradigme-kritik Aktuelt tyder udviklingen på behov for kritisk distance til læringsudbytteparadigmet. Kritikpunkter: Blikket for undervisning og faglighed sløres, fokusering på læringsudbytte og kompetence beskrivelser risikerer at være pseudo-konkrete, Skolastikkens konventioner risikerer at dominere Kritikken lægger op til at gentænke de to adskilte logikker, knyttet til 1)Viden/Fag/faglighed 2) Uddannelse/Undervisning/læring. Og lægger op til et paradigmeskifte

5 På vej mod et paradigmeskifte? På vej mod et paradigmeskifte er der er grund til at genrejse fundamentale spørgsmål om professionslæringens egenart og læringskontekster. Spørgsmålene om hvordan læreprocesserne organiseres trænger nytænkning. Endelig er der grund til (igen) at vove at spørge til det basale: Hvad kan man lære (og hvad kan man ikke lære) i henholdsvis den skolastiske og den klinisk praktiske kontekst?

6 Professionspædagogiske kontraster Skolen Klinikken Skolefag Teori Lærere & studerende Elever Praksis Professionssag Kolleger & Patienter Praktikanter

7 Re-formuleringer de aktuelle udfordringer Didaktik-termen går i glemmebogen Undervisningsbegreber erstattes af læringsbegreber De korrekte stikord og HV-formuleringer genkalder forholdet mellem: Pædagogik hvorhen? Didaktik hvad, hvilket indhold? Metodik hvilke metoder?

8 Yderligere beskrivelser se Borgnakke (red.) 2007:30-32 Reformuleringer via Skolastikkens og didaktikkens grundkomponenter LÆRER FAG/SAG Læringsparadigmet Elev Projektpædagogisk paradigme Elevgruppen Den lærende Klassen situationen, kontekst og forløb

9 Via læringskonteksten og de senmoderne paradokser: Med it & læring som eksempel Studentergenerationerne og det nye faktum fra 2000 erne: It fylder for lidt og alt for meget i hverdagen Undersøgelser peger på at Folkeskolens og gymnasiets lærere underudnytter de digitale medier (rapport fra Dream 2009) 40% af den voksne befolkning er it-analfabeter (Ref. til rapport fra teknologisk Institut 2007) Del-konklusionen: it fylder for lidt! Men undersøgelser pegede allerede i årene forud på at Over 90% af alle unge har og gør daglig brug af mobiltelefon, pc ere, internet mv. (Mobile medier, mobile unge 2006) 92% af danske familier med børn har adgang til internet (Mediappro 2006) Del-konklusionen: it fylder ganske meget! Dagsaktuelt peger skoler på at facebook kulturen forstyrrer. It går ud over koncentrationen, kan undersøgelse om læringsmiljø i htx uddannelserne tillige fremhæve (cefu rapport 2010). Her fylder it og de sociale medier kun alt for meget. For lidt og for meget peger på et paradoks.

10 Generationsforskydninger og frontløbere Måske er it-for lidt/for meget et paradoks vi skal leve med som Generationsforskel: de yngste er født med it-grejet og vokser op med det som sanseforlængelser, de ældste skal på it-kursus Udfordring for faglig/professionel, pædagogisk, didaktisk handlen (it-brugen kræver en skærpet pædagogisk begrundelse, men det gør fravær af it-brug også) IT-gymnasierne og Online professionsuddannelserne er frontløbere og afspejler udfordringer og krav fremsat i perioden Samtidig afspejler frontløberne ideer om at inddrage nye medier og skabe innovative strategier i skæringsfeltet mellem de formelle skolastiske og de uformelle praktiske læringskontekster og i skæringsfeltet mellem organisations- og pædagogikudvikling

11 Udfordret til uddannelsesudvikling som både organisations- og pædagogikudvikling De innovative uddannelsesprojekter betragtes under implementeringen som Organisatorisk læring på Ledelsesniveauet Udviklingsstrategier læringsstrategier & Det nye mix Team teaching og kollegasupervision på Kolleganiveauet (lærer til lærer) Didaktisk professionalisering på det undervisningspraktiske niveau I forlængelse heraf åbnes op for diskussion om læringsstrategier og næste generation af begreber for dannelse, livsfærdigheder og life skills. Vekselvirkninger Mellem traditionel kateder- Undervisning, gruppearbejde Og projekter Evaluering Mellem formativ og summativ

12 Analysen af forholdet mellem sfærerne blev præsenteret i bogen Læringsdiskurser og praktikker, Borgnakke 2005 Strategier for professionslæring Koblet til livslang læring på tværs af sfærerne? Professionslæringsstrategier mellem skolastikken og klinikken Skoleliv Skolastisk læring Arbejdsliv Arbejdspladslæring Skole- og uddannelsessfæren Familiesfæren Livslang læring Arbejdssfæren Fritidssfæren Socialisation Køn & Alder & Social baggrund & Etnicitet Fritidsliv, uformel læring

13 Status & Perspektivering Professionslæring peger på nødvendigheden af en nyfortolkning af de klassiske dannelsesbegreber og betegnelser for life skills. Samtidig sker der en vægtforskydning mod læring og kreativitet og performance Fra klassisk dannelse til senmoderne livsfærdigheder Undervisningspositionering... Skolastikken Med en tilsvarende vægtforskydning og bevægelse fra konventionel lærerorienteret undervisningskultur til elevorientering og projektkultur Dynamikken og udfordringer udspiller sig derfor mellem undervisningspositioneringens Dannelse via Fag/sag/opgave og læringspositioneringens Livsfærdigheder via Projekt/øvelse/performance Lærer Øvelse FAG/sag/ opgave Projekt Performance Elev Yderligere gennemgang se Borgnakke 2014:29 Klinikken Læringspositionering

14 Referencer: projekter rapporter og portaler Borgnakke, K. (2005) Læringsdiskurser og praktikker, Akademisk Forlag. Borgnakke, K. (2007) (red.) Nye læringsstrategier i de gymnasiale uddannelser - Casestudier i IT-klasser og projektarbejde, DIG/Syddansk Universitet GYMNSIEPÆDAGOGIK nr. 59 Borgnakke, K. (red.) (2010): Projektportalen/evalueringsportalen og Project ITAKA (IT & Learning in Academia) project portal Borgnakke, K. (2011) Et universitet er et sted der forsker i alt, undtagen i sig selv og sin egen virksomhed, Det Humanistiske fakultet, Københavns Universitet. Borgnakke, K. (2012) Ny Nordisk Skole og dannelsestraditionerne - skal vi tilføje technacy?, Unge Pædagoger, Nr. 4/12. Borgnakke, K. (2014) Vekselvirkninger og samspil mellem teoretiske og kliniske studier i sygeplejerskeuddannelsen, VIA Systime Borgnakke, K., Lyngsø A. (2014)Going on- and offline: Following the course in the light of e-pedagogical concepts Networked Together: Designing Participatory Research in Online Ethnography Paolo Landri, Andrea Maccarini, Rosanna De Rosa (Eds) Borgnakke, K.,Nielsen, C.S (2015) Etnografiske studier i interprofessionalitet og forandringer af klassiske koncepter, Tidsskrift for professionsstudier, Gjallerhorn nr. 20 Buckingham, D. (2008) [editor] Youth, Identity and Digital Media Cambridge, MA: MIT Press Dale, E.L. (1986) Opdragelse fri fra Mor og Far Pedagogikkens grunnlag i det moderne samfunn, Gyldendal Norsk Forlag Drotner, K. m.fl. (2009) Digitale læringsressourcer i folkeskolen og i de gymnasiale ungdomsuddannelser, rapport udgivet af Dreamprojektet, Syddansk Universitet Kolbæk, R. (2013) Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje hos nystartede sygeplejestuderende. Ph.d.afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Ethnography in education website Project Digital Youth: Kid's Informal Learning with Digital Media, Berkeley University, PIs: Michael Carter, Mimi Ito, and Barrie Thorne. Website: Søndergaard, K. H., & Hasse, C. Eds Teknologiforsta else pa skoler og hospitaler. A rhus Universitetsforlag. Karen Borgnakke

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK NR. 5 NOVEMBER 2011 Læremiddeldidaktik Nr. 5 november 2011 Redaktion Jens Jørgen Hansen (ansvarshavende). Ditte

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK.

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. HVAD HANDLER DEBATTEN OM GYMNASIEREFORMEN EGENTLIG OM? TO AF VORES SKRIBENTER GIVER ET BUD SIDE 4 KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. SIDE 6 JØRGEN

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT

Rum til læring. Rum til læring Center for Teknologistøttet Uddannelse. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT Hvilken form for skole og undervisning ønskes i det næste århundrede, og hvorledes kan IKT integreres på en realistisk måde? Rum til læring. En idé- og debatbog om nye læringsformer med IKT er den første

Læs mere

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft Tryllebindende teknologier? en metalog om teknologi og tid i skole og hjem Lene Storgaard Brok, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne og Ole Christensen, lektor,

Læs mere

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 1 2009 23 Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit A study unit a new learning context in the clinical

Læs mere

Design, indretning og anvendelse af digitalt understøttede læringsmiljøer i UCC

Design, indretning og anvendelse af digitalt understøttede læringsmiljøer i UCC REsume af rapport forfattere Design, indretning og anvendelse af digitalt understøttede læringsmiljøer i UCC En kort gennemgang af udgangspunkt, resultater og perspektiver på Technucation Følgeforskning

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01 1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 2 v39_prof-materie(blaakopi).indd 2 06/05/10 11:53:01 Redaktion Bodil Nielsen Niels Grønbæk Nielsen Niels Mølgaard 3 Professions

Læs mere

Kære læser VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER. sdu.dk/gp2

Kære læser VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER. sdu.dk/gp2 VIDEN OM LIVET OG UNDERVISNINGEN PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER sdu.dk/gp2 NR. 11, Oktober 2014, ISSN 1904-3961 Kære læser Hermed nr. 11 af tidsskriftet GymPæd 2.0, hvor vi præsenterer et udsnit af den nyeste

Læs mere

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Survey af anvendelser, holdninger og forudsætninger September 2012 Teknologisk Institut I samarbejde med UCC, Metropol og Århus Universitet

Læs mere

CURSIV NR. 8 2011. It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011

CURSIV NR. 8 2011. It-didaktisk design. Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011 2 CURSIV NR. 8 2011 It-didaktisk design Bente Meyer (red.) Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet 2011 2 CURSIV Skriftserie udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU),

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer

Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer Entreprenørskab og innovation - nye fag og nye læringsmål kræver nye undervisningskompetencer - en belysning af behovet for kompetenceudvikling af undervisere Cecilia Krill Musiker og musikpædagog Stud.

Læs mere

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel en Læringsgenerator for opfyldelse af Fælles Mål? Kirsten Hyldahl Pedersen Cand.mag. Læring og forandringsprocesser. Institut for Læring

Læs mere

Beskrivelse af interventionsdesign for It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede

Beskrivelse af interventionsdesign for It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede Beskrivelse af interventionsdesign for It i den innovative skole nye kompetencer, nye organiseringsformer i det 21. århundrede 0 Forord Dette er første version af beskrivelsen af interventionsdesignet

Læs mere

INFORMATIONSKOMPETENCE I GYMNASIEL UNDERVISNING

INFORMATIONSKOMPETENCE I GYMNASIEL UNDERVISNING INFORMATIONSKOMPETENCE I GYMNASIEL UNDERVISNING Speciale i Informationsvidenskab og Kulturformidling Vejleder: Helene Høyrup Tegn: 134.565 Navn: Loke Daugbjerg Andersen Det Informationsvidenskabelige Akademi

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Den digitale læringsbro

Den digitale læringsbro Den digitale læringsbro Brugerdrevet design i udvikling af læringsprodukter Janne Gleerup Postdoc, PhD. gleerup@ruc.dk Simon B. Heilesen Lektor, mag.art. Roskilde Universitet simonhei@ruc.dk Kevin Mogensen

Læs mere

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse

Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse Anne Görlich & Noemi Katznelson Overalt i uddannelsessystemet er der i dag fokus på at få flere unge til at gennemføre stadig

Læs mere

Drenge og piger på ungdomsuddannelserne

Drenge og piger på ungdomsuddannelserne FORUMlOO% Foreningen Forum 100% www.forum100.dk Drenge og piger på ungdomsuddannelserne Hvad betyder køn for elevernes uddannelsespraksis? Camilla Hutters, Mette Lykke Nielsen og Anne Görlich Drenge og

Læs mere

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2011:1

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2011:1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education http://kau.se/nordidactica Samfundsfag et senmoderne fag? Nordidactica 2011:1 The online version of this paper can be found at: www.kau.se/nordidactica

Læs mere

Hvad vil vi med japanskstudiet?

Hvad vil vi med japanskstudiet? Hvad vil vi med japanskstudiet? Integreret speciale Noriko Takeuchi Thirstrup Kultur- og Sprogmødestudier/ Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejledere: Karen Risager/ Michael Svendsen Pedersen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE

Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1. Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE Afsluttende prøve i INNOVATION & IT 1 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT EVALUERINGSUNDERSØGELSE 2 Afsluttende prøve i INNOVATION & IT Rapporten indeholder en beskrivelse og en evaluering af et pilotprojekt

Læs mere

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, og Herdis Toft, lektor ved Syddansk Universitet Indledning I de seneste

Læs mere