Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013"

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone Njor Hulth, Michael Egelund, Morten Kampp Rasmussen, Ingo Østerskov, Kit Claudi, Finn Juul Munk, Boris Eriksen Eidemak, Pernille Fendrich Schmidt, Dorthe Pedersen, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Henrik Pedersen, Martin Dons Demsig, ved punkt 4 statsaut. revisorer Bo Madsen og Carsten Andersen Kirsten Jensen, Klaus Nørskov, Bob Bohlbro Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Formanden holdt en kort tale til minde om bestyrelsesmedlem Finn Hauberg Mortensen, der er afgået ved døden efter længere tids sygdom. Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat et blev godkendt fra den 6. februar Meddelelser Meddelelser og eventuelt tages samlet under punkt Økonomi Forslag til årsrapport 2012 inkl. beretning Fremlæggelse af revisionsprotokollat vedr. forberedende revision og revisionsprotokollat til årsrapport Fremlæggelse af ledelsens svar på protokollater Forslag til bestyrelsens svar på protokollater til godkendelse Forslag til forvaltning af overskudslikviditet fra ejendomssalg i forbindelse med UCC's revisor PricewaterhouseCoopers v. statsaut. revisorer Bo Madsen og Carsten Nielsen deltog ved fremlæggelsen af dette punkt. Forslag til årsrapport 2012 med beretning blev gennemgået. Ved gennemgangen blev anvendt et antal slides, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Det samlede resultat for 2012 viser et overskud på 67,5 mio kr. hvilket bl.a. afspejler salget af Frøbel ejendommen. Den ordinære drift viser et overskud på 1,7 mio.kr. Resultatet er ca. 1 mio kr. større end resultatet i det estimerede regnskab, som bestyrelsen behandlede i december Der blev peget på forskydninger i forhold til det estimerede resultat. Årets nøgletal blev gennemgået og kommenteret. Nøgletallene betragtes som tilfredsstillende UCC har ændret konteringspraksis og er nu regnskabsmæssigt sammenlignelig med andre professionshøjskoler. Side 1 af 5

2 campus Der blev fremhævet eksempler på effektiviseringer. Aktivitetsniveauet for kerneaktiviteten er tilbage på et tilfredsstillende niveau, idet pædagog- og læreruddannelsen viser stigning. UCC's mindre uddannelser har ligeledes en øget aktivitet, for nogle af uddannelserne som følge af en øget dimensionering. Videreuddannelsen har oplevet en stigning i omsætningen, hvilket særligt kan henføres til kurser for ledige. Det blev bemærket, at man med tilfredshed kan forvente revisionsprotokollater med blanke påtegninger. Der skal dog fortsat arbejdes med tids- og projektstyring og med indberetninger af stå, kvalitetssikring og it-sikkerhed. Der blev peget på udfordringer for årene Videreuddannelsen skal fortsat balancere Bygningsdrift- og service justeringer Studieadministrative besparelser Ny læreruddannelse Ny pædagoguddannelse Campus Carlsberg masterplan og etablering Der udarbejdes et flerårsbudget for der bl.a. skal dække de nævnte udfordringer. Carsten Nielsen fra PWC gennemgik kort Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder På baggrund af det forberedende revisionsarbejde forventede revisionen ikke at have bemærkninger til statusprotokollen. Revisionsprotokol til årsrapporten for 2012 blev gennemgået. Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Revisionen forventer således at kunne underskrive protokollatet med blank påtegning. Bestyrelsen kommenterede og drøftede det fremlagte materiale. Fra drøftelsen fremhæves: Det er et meget tilfredsstillende resultat UCC har opnået. Man skal dog fortsat være opmærksom på, at UCC er sårbar, idet vi har en smal portefølje af uddannelser, med vægt på pædagoguddannelse, der har det laveste taxameter. UCC skal fortsat være meget omkostningsbevidst og vi har fortsat en politisk opgave i forhold til ministeriets evt. kommende revision af taxametersystemet. Side 2 af 5

3 -Det er tilfredsstillende, at der er anvendt flere midler på kerneydelsen, således at ca. 20 % er flyttet fra ledelse og administration. Det vil være ønskeligt at kunne se det afspejlet i uddannelsens gennemførelse eksempelvis via timetal, eksamensresultater el.a. Elementer kan dog aflæses i afrapporteringen på udviklingskontrakten, der viser at UCC har fremdrift på hovedparten af kontraktens indikatorer, herunder kvalitetsudvikling. Bestyrelsen udtrykte generelt tilfredshed med det fremlagte materiale og årets resultat. Forslag til kapitalforvaltning Med baggrund i det fremsendte notat om kapitalforvaltning af likvide midler fra ejendomssalg, blev der nærmere redegjort for forslag til anbringelse af likvide midler. Salg af UCC's bygninger sker som led i planen om etablering af Campus Carlsberg. Der er behov for en sikker og god anbringelse af de frigjorte midler der forventes at blive tilvejebragt ved ejendomssalget. Forslaget blev kort drøftet. Notatets anbefalinger blev taget til efterretning. Konklusion: Bestyrelsen godkendte og underskrev forslag til årsrapport og beretning Bestyrelsen tog revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder af 27. november 2012 og revisionsprotokollat til årsrapport 2012 til efterretning og underskrev protokollaterne. Bestyrelsen godkendte forslag til bestyrelsens svar på revisionsprotokollater. Bestyrelsen godkendte forslag til forvaltning af overskudslikviditet fra ejendomssalg i forbindelse med campus. 5. Status vedrørende campus på Carlsberg 6. Forslag om sammenlægning af Professionshøjskolernes bestyrelsesforening og rektorforening til Danske Professionshøjskoler Rektor orienterede om campusprojektets fremdrift. Ved det kommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive præsenteret for Første version af masterplan for Campus Carlsberg. Med det formål at fremme professionshøjskolernes interesser nationalt og internatonalt samt at styrke professionshøjskolernes interne samarbejde og erfaringsudveksling vil Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark fremsætte forslag om sammenlægning af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark og Professionshøjskolernes Rektorkollegium til Danske Professionshøjskoler. Fordele og ulemper ved en sammenlægning blev drøftet. Side 3 af 5

4 Konklusion: Bestyrelsen tilsluttede sig forslag om sammenlægning af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark og Professionshøjskolernes Rektorkollegium til Danske Professionshøjskoler med baggrund i den fremlagte indstilling med bilag. 7. Eventuelt Punkt 3. Meddelelser og punkt 7. Eventuelt blev afviklet samlet: De studerendes repræsentant Mødet ville være det sidste møde for de studerendes repræsentant Bob Bohlbro, der dog havde meldt afbud. Der var en hilsen fra Bob med tak for samarbejdet. Bestyrelsen takker ligeledes Bob for hans arbejde i bestyrelsen. Rasmus Lillemose indtræder i bestyrelsen pr. 1. maj Ansøgertal - kvote 2 Frist for ansøgning til uddannelserne via kvote 2 blev pga. tekniske problemer i Optag.dk udskudt til mandag den 18. marts kl For læreruddannelsen er fristen udskudt til den 15. maj, da det er første år med de nye adgangskrav til uddannelsen. Der blev orienteret om ansøgertal til kvote 2. Tallene viser en god søgning til UCC's uddannelser, dog undtaget læreruddannelsen, hvor der var forventet en større søgning. Når tallene er analyseret, vil et notat blive udsendt. Tabel-oversigt blev omdelt. Status salg af ejendomme Der blev givet en status vedrørende salg af UCC's ejendomme. Ny læreruddannelse Et notat der i kort form præsenterer de vigtigste elementer i den ny læreruddannelse blev udleveret. Lockout Der blev orienteret om eventuelle udfordringer og konsekvenser for UCC i forbindelse med en lockout på folkeskoleområdet. Overenskomst 13 m.fl. Der blev orienteret om den indgåede aftale på AC-området. Der forhandles om ny stillingsstruktur. Der forhandles fra ledelsens side bl.a. ud fra den bundne opgave, at UCC skal tilvejebringe et udvidet uddannelsestilbud til de studerende. Side 4 af 5

5 et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Pt. vakant Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Bob Bohlbro Morten Kampp Rasmussen Finn Juul Munk Boris Eriksen Eidemak Side 5 af 5

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen:

Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen: Pkt. Dagsorden Bilag Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere