Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1"

Transkript

1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) December 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER FORMÅLSKONTOPLAN STATENS FINANSKONTOPLAN UDDANNELSESKODER UDDANNELSESKODER FOR FULDTIDSAKTIVITET TÆLLEPERIODER UDDANNELSESKODER FOR ÅBEN UDDANNELSE UDBETALING AF TILSKUD STATENS KONCERNBETALINGER (SKB) UDLAGT UNDERVISNING FORÆLDELSESREGLER I FORBINDELSE MED EFTERREGULERINGER GRUNDLAGSÅRET BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD, TIDLIGERE AMTSLIGE INSTITUTIONER UDBETALING AF TILSKUD TIL ØVRIGE GODKENDTE UDBUD TILSKUD TIL ERHVERVSUDDANNELSER M.V TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TILSKUD TIL FÆRDIGGØRELSE SÆRLIGE TILSKUD FOR ELEVER I MESTERLÆRE OG PRODUKTIONSSKOLEBASERET EUD TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD REGIONALISERINGSFAKTOR TILSKUD TIL BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER TILSKUD TIL EGU-FORLØB OG INDIVIDUELLE EUD TILSKUD TIL INTERNATIONALE AKTIVITETER TILSKUD TIL PRAKTIKUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER TILSKUD TIL FISKERIUDDANNELSEN TILSKUD TIL SKOLEPRAKTIK TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD GRUNDTILSKUD TIL IEU TILSKUD TIL KOSTAFDELINGER GRUNDTILSKUD TIL KOSTAFDELINGER...15 Side 2 af 75

3 7. 2 TILSKUD TIL KOST OG LOGI TIL ELEVER I LANDBRUGSUDDANNELSER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TILSKUD TIL FÆRDIGGØRELSE TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL GYMNASIAL SUPPLERING TILSKUD TIL ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE TILSKUD TIL FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSER TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL KOST OG LOGI TILSKUD TIL AMU I FÆNGSLER OG FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE TILSKUD TIL ÅBEN UDDANNELSE M.V. INDENFOR EVE TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE TILSKUD TIL ØVRIG ÅBEN UDDANNELSE TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL PÆDAGOGIKUM TILSKUD INTRODUKTIONSKURSER OG BROBYGNING ØVRIGE TILSKUD MOMSKOMPENSATION SKYGGEELEVTILSKUD KVALITETSUDVIKLINGSMIDLER OPGØRELSE OG INDBERETNING AF AKTIVITET GENERELLE REGLER FOR ELEKTRONISK INDBERETNING SKRIFTLIG INDBERETNING OPGØRELSE OG INDBERETNING AF FULDTIDSAKTIVITET OPLYSNINGER I AKTIVITETSINDBERETNINGEN VARIGHED BIDRAG Side 3 af 75

4 REKVIRENT GENERELLE TÆLLEREGLER ERHVERVSUDDANNELSER ADGANGSBEGRÆNSNING UDENLANDSKE ELEVER MESTERLÆRE PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE PRAKTIKUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER FÆRDIGGØRELSE VEJLEDNING OG GENNEMFØRELSE INTERNATIONALE AKTIVITETER INDBERETNING AF SKOLEPRAKTIK INDBERETNING AF AKTIVITET PÅ KOSTAFDELINGER OPTAGELSE AF ELEVER PÅ KOSTAFDELING ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER FLEKSIBELT KLASSELOFT PÅ 28 ELEVER OPGØRELSE AF AKTIVITET INDBERETNING AF AKTIVITET GYMNASIAL SUPPLERING INDBERETNING AF AKTIVITET PÅ PÆDAGOGIKUM TÆLLEREGEL. PÆDAGOGIKUM INDBERETNING AF BROBYGNING OG INTRODUKTIONSKURSER TÆLLEREGLER INDBERETNING VEDRØRENDE FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSER INDBERETNING AF AKTIVITET VARIGHED BETALINGSSTATUS REKVIRENTKODER DELTAGERE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE (ISB) PERSONER MED FAST BOPÆL ELLER BESKÆFTIGELSE PÅ FÆRØERNE ELLER I GRØNLAND BIDRAG TILSKUDSMÆRKEKOMBINATIONER SÆRLIGE TMK - AMU I FÆNGSLER OG FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE OPGØRELSE AF AKTIVITET AKTIVITET OMFATTET AF ALMINDELIG DELTAGERBETALING AKTIVITET OMFATTET AF FULD DELTAGERBETALING - ISB TÆLLEREGLER ANTAL PÅBEGYNDTE FLYGTNINGEFORLØB ANVENDELSE AF KØRETEKNISK ANLÆG AMBULERING VEDRØRENDE ERHVERVSFISKERUDDANNELSE (ATHENE) AMBULERING KOST OG LOGI ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER...48 Side 4 af 75

5 TIL- OG AFKOBLING AF ENKELTFAG FRA EN FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSE NEDLÆGGELSE/AFKOBLING AF ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE FRA EN FKB ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE OPTAGET SOM VALGFRIT SPECIALEFAG I EUD DIGITAL TILMELDING INDBERETNING AF ÅBEN UDDANNELSE M.V. UNDER EVE INDBERETNING AF AKTIVITET FORMÅL FAGKODER TILSKUDSMÆRKEKOMBINATIONER SÆRLIGE TMK - FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE SÆRLIGE TILSKUDSMÆRKER - TEKNISKE PRØVER VARIGHED BETALINGSSTATUS REKVIRENTKODER DELTAGERE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE (ISB) BIDRAG OPGØRELSE AF AKTIVITET AKTIVITET OMFATTET AF ALMINDELIG DELTAGERBETALING AKTIVITET OMFATTET AF FULD DELTAGERBETALING - ISB AKTIVITET, SOM IKKE ER OMFATTET AF DELTAGERBETALING (TÆLLEREGLER) INDBERETNING AF EUD-ENKELTFAG INDBERETNING AF GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE (GVU) INDBERETNING AF AKTIVITET PÅ DELTIDSUDDANNELSER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER TIL- OG AFKOBLING AF ENKELTFAG FRA EN FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSE INDBERETNING AF ENKELTFAG, DER AFKOBLES FULDTIDSUDDANNELSE INDBERETNING AF ØVRIG ÅBEN UDDANNELSE INDBERETNING AF AKTIVITET FORMÅL FAGKODER VARIGHED TILSKUDSMÆRKEKOMBINATIONER KURSISTER DER MODTAGER EFTERLØN ELLER ALDERSBETINGET PENSION M.V BETALINGSSTATUS REKVIRENTKODER DELTAGERE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE (ISB) BIDRAG OPGØRELSE AF AKTIVITET AKTIVITET OMFATTET AF ALMINDELIG DELTAGERBETALING AKTIVITET OMFATTET AF FORHØJET DELTAGERBETALING MOMSKOMPENSATION KOMMUNERS OG ANDRE AKTØRERS BETALING FOR UDDANNELSE AKTIVITET I HENHOLD TIL BETALINGSLOVEN...64 Side 5 af 75

6 22. 2 REKVIRENTKODER INDBETALINGSORDNING REVISION OG REVISORATTESTATION AF INDBERETTET AKTIVITET REVISORATTESTATION AF TILSKUDSBERETTIGET AKTIVITET RYKKERPROCEDURE ADMINISTRATIVE SYSTEMER CENTRALT (CØSA) INSTITUTIONERNES SYSTEMER ADMINISTRATIVE SYSTEMER INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL SKIFT AF ELEVADMINISTRATIVT SYSTEM SAMMENLÆGNING ELLER SPALTNING AF INSTITUTIONER INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL TILSKUDSBREVE AKTIVITETSOPGØRELSER POSTERINGSLISTER MENUPUNKT REGNEARK MENUPUNKT KONTOUDTOG MENUPUNKT INDBERETNING BILAG REKVIRENTKODER...74 Side 6 af 75

7 1. Kontoplaner Tilskudsadministrationen er baseret på ministeriets formålskontoplan og statens finanskontoplan. Formålskontoplanen udmeldes fra ministeriets tilskudsadministrative system (CØSA) via ØDUP (Økonomistyrelsens dataudvekslingspunkt) til Navision. Statens finanskontoplan udmeldes fra Økonomistyrelsen. Formålskontoplanen er opbygget hierarkisk i 3 niveauer: 1. Hovedformål 2. Formålsgruppe 3. Formål/konteringsformål Hovedformål er: 1. Uddannelser 2. Øvrige uddannelser 5. Fællesudgifter Særlige bevillinger 9. Fællesudgifter, kostafdeling 1. 1 Formålskontoplan I formålskontoplanen er de enkelte uddannelses- og konteringsformål grupperet som følger: 1 Erhvervsuddannelser 2 Erhvervsgymnasiale uddannelser 3 Åben uddannelse 5 Adgangsgivende kurser m.v. 8 Skolepraktik 11 Fodterapeut 16 Brobygning og introduktionskurser 18 Kvæginseminør 22 Lokomotivfører 27 Fælles kompetencebeskrivelse 41 Pædagogikum Formålskontoplanen vedligeholdes ved jævnlig udsendelse af opdatering via ØDUP (ØkonomistyrelsensDataUdvekslingsPunkt). Nærmere information om formålskontoplan og konteringsvejledning kan findes på ministeriets hjemmeside: En nærmere beskrivelse af formålskontoplanen m.v. kan findes på ministeriets hjemmeside: Side 7 af 75

8 1. 2 Statens finanskontoplan Finanskontoplanen udmeldes af Økonomistyrelsen på de første 4 cifre. De 2 efterfølgende cifre er til institutionernes interne brug for underopdeling. Dog kan enkelte underopdelinger på de to efterfølgende cifre blive fastlagt af ministeriet Der foretages særskilt udmelding af disse. 2. Uddannelseskoder For taxameterfinansierede uddannelser er en række forhold, som har central betydning for tilskudsadministrationen, registreret i en uddannelsesmodel for den enkelte uddannelse. Koderne anvendes ved opgørelse og indberetning af aktivitet. Uddannelseskoderne er registreret i ministeriets centrale økonomistyringssystem, CØSA. Uddannelsesmodellen for den enkelte uddannelse indeholder i struktureret form oplysninger om blandt andet regelgrundlag varighed og tælleperioder. Relevante oplysninger fra uddannelsesmodellen udmeldes elektronisk til institutionernes studieadministrative systemer. Uddannelsesmodellen anvendes i forbindelse med: Udbudsgodkendelser Økonomistyring Elevadministration, herunder elevudlån og flytninger Eksamensadministration, herunder beviser Tilskudsadministration Økonomisk tilsyn Statistik Følgende uddannelsesområder er beskrevet med koder i uddannelsesmodellen: Erhvervsuddannelser (IEU-instruksen) Adgangsgivende kurser (IEU-instruksen) Erhvervsgymnasiale uddannelser (IEU-instruksen) Almengymnasiale uddannelser (AGV-instruksen) Erhvervsakademiuddannelser (EA-instruksen) Professionsbacheloruddannelser (PH-instruksen) Arbejdsmarkedsuddannelser (IEU-instruksen) Åben uddannelse (IEU-instruksen, EA-instruksen, PH-instruksen) Almene voksenuddannelser (AGV-instruksen) Pædagogikum (IEU-instruksen, AGV-instruksen) Introduktionskurser og brobygningsforløb (IEU-instruksen, AGV-instruksen) Side 8 af 75

9 2. 1 Uddannelseskoder for fuldtidsaktivitet Følgende aktiviteter administreres efter uddannelsesmodellen for fuldtidsaktivitet: Erhvervsuddannelser Skolepraktik Fodterapeutuddannelsen Adgangsgivende kurser m.v. Lokomotivføreruddannelsen Fiskeriuddannelsen Tilskud til kostafdelinger Erhvervsgymnasiale uddannelser Gymnasial supplering Kvæginseminør Pædagogikum Brobygning og introduktionskurser Uddannelsesmodellen for fuldtidsuddannelse omfatter oplysninger om: 1. Formål: CØSA - formålsnummer 2. Navn: Uddannelsens navn. 3. Version (v): løbenummer, som ændres ved ny bekendtgørelse. 4. Speciale (sp). 5. Adgangsvej (av). 6. Skoleperioder (skp). En skoleperiode er typisk opdelt i flere tælleperioder. 7. Skoleperiodens varighed 8. Tilskudsmærkekombination (tmk): Til den enkelte skoleperiode er knyttet tilskudsmærker/tilskudsmærkekombinationer, som er bestemmende for, hvilken type aktivitet, der kan opgøres og indberettes. 9. Tælleperioder, jf. nedenfor. 10. Tælleperiodens varighed: Tælleperiodens varighed er anført i antal dage og indgår i beregning af årselevbidraget. 11. Tælledag (td): Den relative tælledag, angiver på hvilken undervisningsdag, regnet fra og med 1. undervisningsdag, antallet af aktive elever/kursister skal opgøres Tælleperioder Udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under ministeriet afhænger af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der opgøres aktivitet for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden Uddannelseskoder for Åben uddannelse For arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag, som er optaget i en Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB), Enkeltfag fra eud og deltidsuddannelse, samt enkeltfag på hhx og htx indeholder uddannelsesmodellen oplysninger om: 1. Formål (CØSA - formålsnummer for FKB) Side 9 af 75

10 . 2. Navn: 3. Version: Løbenummer, som ændres i forbindelse med regelændringer. 4. Tilskudsmærkekombination (tmk): Til CØSA-formålet er knyttet tilskudsmærker/tilskudsmærkekombinationer, som er bestemmende for, hvilken type aktivitet, der kan opgøres og indberettes. 5. Fagtilknytninger. Til det enkelte fag, identificeret ved fagkode og niveau, er knyttet oplysning om varighed, takst og konteringsformål. 3. Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales til godkendte institutioner og til godkendte udbydere Statens KoncernBetalinger (SKB) Tilskud til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, udbetales til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i Statens Koncern Betalinger (SKB). For landbrugsskoler gælder dog en dispensation for anvendelse af SKB, således som det er foreskrevet i 8, stk. 1-2 i lov om offentlige betalinger. Fritagelse for anvendelse af SKB indebærer, at landbrugsskoler ikke skal oprettes som kontohavere i SKB med den anvendelse, der fremgår af 8 i lov om offentlige betalinger. Såfremt landbrugsskolerne trods dispensation måtte ønske at anvende SKB, er der intet til hinder herfor Udlagt undervisning Tilskud til vedrørende udlagt undervisning udbetales til den institution, der er godkendt til udbud af den uddannelse eller den Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB), som den udlagte undervisning henhører under Forældelsesregler i forbindelse med efterreguleringer Der kan ved enhver udbetaling af forskud eller tilskud foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Grundlagsåret En række tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Grundlagsåret er defineret som perioden fra og med 4. kvartal i finansåret 2 år før indeværende finansår til og med 3. kvartal i finansåret før indeværende finansår Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner Tidligere amtslige uddannelser overgik fra 2010 til aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud. Uddannelsesinstitutioner, der i forbindelse med kommunalreformen overgik til Undervisningsministeriet, for- Side 10 af 75

11 ventedes samtidigt hermed at overtage deres bygninger. Som følge heraf ydes fra 2010 aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til uddannelser på disse institutioner. Til institutioner, hvor lejekontraktlige forhold indebærer, at huslejen forfalder halvårligt/årligt, kan bygningstaxametertilskud udbetales forud halvårligt/årligt. Til institutioner, der pr. 1. januar 2012 endnu ikke har overtaget deres bygninger fra staten, udbetales i stedet for bygningstaxametertilskud taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse Udbetaling af tilskud til øvrige godkendte udbud Tilskud til undervisningsudgifter og fællesudgifter samt aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til øvrige godkendte udbud (private udbydere) ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet) og udbetales kvartalsvist (tidstro) på grundlag af de kvartalsvise aktivitetsindberetninger. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til øvrige godkendte udbud udbetales med regionaliseringsfaktor 1,0. 4. Tilskud til erhvervsuddannelser m.v. Afsnittet omfatter erhvervsuddannelser, fodterapeutuddannelsen, Adgangsgivende kurser m.v., Lokomotivføreruddannelsen og Fiskeriuddannelsen Taxametertilskud til undervisningsudgifter I perioden januar marts udbetales månedlige forskud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I april, maj og juni udbetales månedlige tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen for det foregående kvartal med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for perioden juli - december. Medio december indberettes for 4. kvartal i finansåret. Ultimo december modregnes forskuddet og der udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Periodemodel (eud) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud ud fra grundlagsår 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 2. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvartal (ultimo) 1/1 Forskud trækkes tilbage (ultimo) X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * divisor. Der anvendes følgende divisorer: 1/12, 1/3 og 1/1. Side 11 af 75

12 Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Tilskud til færdiggørelse For erhvervsuddannelser udbetales tilskud efter periodemodellen. Tilskuddet bestemmes som: takst * antal færdiggjorte. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Særlige tilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret eud Særlige tilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse udbetales kvartalsvist (tidstro) på grundlag af institutionernes indberetninger. Tidstro (eud) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - ud fra 1. kvartal 1/1 - ud fra 2. kvartal 1/1 - ud fra 3. kvartal 1/1 - ud fra 4. kvartal (ultimo) 1/1 Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * 1/4. Taxametertilskud til fællesudgifter konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * regionaliseringsfaktor * aktivitet * ¼. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud konteres på formål 5620 Bygningstaxameter Regionaliseringsfaktor Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor, som for den enkelte institution er fastsat på grundlag af institutionens hjemsted i henhold til vedtægten og institutionens beliggenhed. Side 12 af 75

13 Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til landbrugsskoler beregnes uanset institutionens beliggenhed med regionaliseringsfaktor 0,844. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til social- og sundhedsskoler beregnes uanset institutionens beliggenhed med regionaliseringsfaktor 1,0. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud vedrørende skolepraktik beregnes uanset institutionens beliggenhed med regionaliseringsfaktor 1, Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter udbetales kvartalsvis forud på baggrund af antal grundlagsårselever. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * ¼. Konteringen sker på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tilskud til EGU-forløb og individuelle eud Erhvervsgrunduddannelse (EGU)e Vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og gennemførselstilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i anden kompetencegivende uddannelse, udbetales på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskud udbetales umiddelbart efter kvartalsindberetning (tidstro). Tilskuddet beregnes som: takst * aktivitet. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination. Tilskud til dele af anden uddannelsesaktivitet, som indgår i en egu-plan, udbetales efter udbetalingsreglerne for den pågældende aktivitet. Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (ieud) Vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og gennemførselstilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, udbetales på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskud udbetales umiddelbart efter kvartalsindberetning (tidstro). Tilskuddet beregnes som: takst * aktivitet. Side 13 af 75

14 Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Tilskud til internationale aktiviteter Tilskud til internationale aktiviteter i forbindelse med erhvervsuddannelser udbetales på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskud udbetales umiddelbart efter kvartalsindberetning (tidstro) Tilskuddet bestemmes som: takst * aktivitet. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler udbetales efter periodemodellen(eud) Tilskud til Fiskeriuddannelsen Taxametertilskud til fællesudgifter og aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales på grundlag af den kvartalsvist indberettede aktivitet (tidstro). 5. Tilskud til skolepraktik 5. 1 Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales efter periodemodellen. Tilskuddet beregnes som: aktivitet * takst. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales tidstro på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskuddet beregnes som: aktivitet * takst. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales tidstro på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskuddet beregnes som: aktivitet * takst. Tilskud konteres på formål 5620 Bygningstaxameter. Side 14 af 75

15 6. Grundtilskud til IEU Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter et basisgrundtilskud og eventuelle tillæg vedrørende lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler samt udkantstilskud. Ved beregning af grundtilskud og eventuelle tillæg hertil indgår tilskudsfinansieret aktivitet i grundlagsåret på erhvervsrettede ungdomsuddannelser (ekskl. skolepraktik og skolehjem), erhvervsgymnasiale uddannelser, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser m.v., lokomotivføreruddannelsen, Gymnasial supplering, introduktionskurser og brobygning, åben uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) og anden aktivitet finansieret inden for EVE-rammen. Aktivitetsoplysninger for de pågældende uddannelsesaktiviteter skal indberettes med oplysning om uddannelsessted (afdeling). For institutioner, som modtager byskoletillæg indgår aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ikke i grundlaget for beregningen af basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg. Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution vil aktiviteten kunne indgå i tilskudsgrundlaget for den institution, der har forestået undervisningen, såfremt institutionen indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstilskud til udlagt undervisning. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud. Kvartalsvist forud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter. 7. Tilskud til kostafdelinger 7. 1 Grundtilskud til kostafdelinger Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales kvartalsvis forud. Der udbetales ikke grundtilskud til kostafdelinger på landbrugsskoler. Konteringen sker på formål 9610 Fællesudgiftstaxameter, skolehjem 7. 2 Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser Tilskud udbetales efter periodemodellen. Tilskud konteres på formål 8610 kost og logi, landbrugsskoler, skolehjem. Side 15 af 75

16 7. 3 Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Konteringen sker på formål 9610 Fællesudgiftstaxameter, skolehjem. Tilskud til forplejning og tilsyn udbetales efter periodemodellen. Konteringen sker på 9610 Fællesudgifter skolehjem. Tilskud til elevbetaling (forsørgere/unge under 18 år) udbetales tidstro på grundlag af indberettet aktivitet. Konteringen sker på formål 9610 Fællesudgiftstaxameter, skolehjem Bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * regionaliseringsfaktor *.aktivitet * 1/4 * Konteringen sker på formål 9620 Bygningstaxameter, skolehjem. 8. Tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser Tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter hhx og htx Taxametertilskud til undervisningsudgifter I januar, februar og marts udbetales månedlige forskud svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. Medio marts indberettes årselever for 1. halvår (2. tælleperiode). Ved tilskudsudbetalingen for april modregnes forskuddene, og der udbetales tilskud for januar, februar, marts og april. I maj og juni udbetales tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for 2. halvår. Semestermodel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud ud fra grundlagsår 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvartal 4/6 1/6 1/6 Tilskud ud fra 3. kvartal 4/6 1/6 1/6 Forskud trækkes tilbage X X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * divisor. Der anvendes følgende divisorer: 1/12, 1/6, 4/6. Tilskud konteres sker på tilskudsmærkeformålet knyttet til den indberettede skoleperiode. Side 16 af 75

17 Tilskud til færdiggørelse For erhvervsgymnasiale uddannelser udbetales tilskud efter semestermodellen. Tilskuddet bestemmes som: takst * aktivitet Tilskud konteres sker på tilskudsmærkeformålet knyttet til den indberettede skoleperiode Taxametertilskud til fællesudgifter Fællesudgiftstaxameter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * 1/4 Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * regionaliseringsfaktor * aktivitet * ¼. Konteringen sker på formål 5620 Bygningstaxameter. 9. Tilskud til gymnasial supplering Tilskudsudbetaling vedrørende formål 3007 Gymnasial supplering, GSK sker efter en tilpasset periodemodel, som er nærmere beskrevet i AGV-instruksen. Tilskud til formål 3011 fagpakke hhx, formål 3012 hf+ og formål 3013 GIF ydes efter semestermodellen Konteringen sker på det tilskudsmærkeformål der er knyttet til den indberettede skoleperiode, og tilskudskombination på uddannelsen. 10. Tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Afsnittet omfatter tilskud til aktivitet på arbejdsmarkedsuddannelse og eud-enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt tilskud til åben uddannelse og deltidsuddannelse uden for FKB Tilskud til fælles kompetencebeskrivelser Afsnittet omfatter tilskud til aktivitet i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales efter periodemodellen (ÅU). Side 17 af 75

18 I perioden januar - april udbetales et månedligt forskud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I maj, juni og juli udbetales månedlige tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen for det foregående kvartal med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for perioden august - december. Primo januar i efterfølgende finansår indberettes for 4. kvartal i finansåret. Primo januar modregnes forskuddet og der udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Periodemodel (ÅU) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Forskud 1/12 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 2. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvt. 1/1 Forskud trækkes X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev * divisor. Taksten afhænger af faget. Divisoren kan være 1/12, 1/3 eller 1/1. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Indtægter fra deltagerbetaling konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen) og på finanskonto Deltagerbetaling. Deltagerbetalingskompensation For deltagere, der deltager som led i en GVU-plan, eller som led i en uddannelsesplan for erhvervsuddannelse plus (EUD+), som er fritaget for deltagerbetaling, ydes kompensation for manglende deltagerbetaling Deltagerbetalingskompensation udløses ved aktivitet på arbejdsmarkedsuddannelse og eud-enkeltfag, som er optaget i en FKB, der er gennemført som led i en GVU-plan, eller en EUD+-plan. Kompensationen udbetales kvartalvist efter aktivitetsindberetning (tidstro). Kompensationsbeløbet bestemmes som: deltagerbetaling * årselever. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athen Tillægstaksttilskud til ambulering udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Side 18 af 75

19 Konteringen sker på det tilhørende omkostningsformål (familiegruppen). Tillægstaksttilskud til koordination af flygtningeforløb Tilskud udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Konteringen sker på det tilhørende omkostningsformål (familiegruppen). Tilskud til ambulering af lærere og udstyr Tilskud udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Konteringen sker på det tilhørende omkostningsformål (familiegruppen) Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. Administrationstillægstaksttilskud Administrationstillægstaksttilskud (pr. påbegyndt uddannelsesmål) udbetales efter periodemodellen. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. Køreteknisk anlæg Fællesudgiftstillægstaksttilskud køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5620 bygningstaxametertilskud, institution. Køreteknisk anlæg Bygningstillægstaksttilskud køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Side 19 af 75

20 Tilskud konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tilskud til kost og logi Tilskud til kost og logi udbetales efter periodemodellen (ÅU). Tilskud konteres på 9413 Deltagerstøtte, kost og logi AMU Tilskud til AMU i fængsler og fjernundervisning af indsatte Taxametertilskud til undervisningsudgifter samt deltagerbetalingskompensation udbetales tidstro. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Taxametertilskud til fællesudgifter samt administrationstillægstaksttilskud udbetales tidstro. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. 11. Tilskud til åben uddannelse m.v. indenfor EVE Øvrig åben uddannelse indenfor EVE omfatter aktivitet på eud-enkeltfag, som ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), deltidsuddannelser på erhvervsuddannelsesniveau og grundlæggende voksenuddannelse (GVU). For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsætter institutionerne størrelsen heraf i henhold til lov om åben uddannelse Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales efter periodemodellen (ÅU). Tilskud konteres på det formål, der er knyttet til faget. Tilskud vedrørende enkeltfag fra merkantile eller tekniske erhvervsuddannelser, som er knyttet til formål 3004 Pædagogisk assistent, 3005 Social- og sundhedsuddannelsen (EVE), 3514 eud-enkeltfag, merkantile uddannelser og 3569 Eud-enkeltfag, tekniske uddannelser, konteres på formål 3500 Eudenkeltfag. Indtægter fra deltagerbetaling konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen) og på finanskonto Deltagerbetaling. Deltagerbetalingskompensation For deltagere, der deltager som led i en GVU-plan, eller som led i en uddannelsesplan for erhvervsuddannelse plus (EUD+), som er fritaget for deltagerbetaling, ydes kompensation for den manglende deltagerbetaling i henhold til på finansloven fastsatte beløb pr. årselev. For deltagere, der deltager som led i en GVU-plan, udløses kompensationen ved eud-enkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i GVU-planen. For deltagere, der deltager som led i en uddannel- Side 20 af 75

21 sesplan for erhvervsuddannelse plus (EUD+), udløses kompensationen ved eud-enkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i uddannelsesplanen. Tilskud udbetales kvartalvist (tidstro) efter aktivitetsindberetning. Tilskuddet bestemmes som: deltagerbetalingskompensation * årselever Tilskud konteres på det formål, der er knyttet til faget. GVU tillægstaxametertilskud m.v. Tillægstaxametertilskud for eud-enkeltfag, der gennemføres som led i GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud pr. uddannelsesplan vedrørende vejledning/uddannelsesplan ved GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud pr. prøve vedrørende skuemester/censor ved tekniske prøver i GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud pr. prøve vedrørende materialer/lokaleleje ved tekniske prøver i GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Konteringen sker på det formål, der er knyttet til faget Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5620 Bygningstaxametertilskud, institution Taxametertilskud tril indvendig vedligeholdelse Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tilskud til fjernundervisning af indsatte Taxametertilskud til undervisningsudgifter samt deltagerbetalingskompensation udbetales tidstro. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Side 21 af 75

22 Taxametertilskud til fællesudgifter samt administrationstillægstaksttilskud udbetales tidstro. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. 12. Tilskud til øvrig åben uddannelse Øvrig åben uddannelse omfatter aktivitet i forbindelse med hhx- og htx-enkeltfag Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales tidstro umiddelbart efter kvartalsafslutning. Tilskuddet konteres sker på formålet knyttet til faget Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Konteringen sker på formål 5620 Bygningstaxameter. Taxametertilskud tril indvendig vedligeholdelse Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse. 13. Tilskud til pædagogikum Tilskud til pædagogikum ydes efter semestermodellen Konteringen sker på det tilskudsmærkeformål der er knyttet til den indberettede skoleperiode, og tilskudskombination på uddannelsen. 14. Tilskud introduktionskurser og brobygning Tilskud til introduktionskurser og brobygning efter bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne ydes i henhold til på finansloven. Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Udbetalingen af taxametertilskud (uddannelsestilskud, fællesudgiftstilskud og bygnings-/bygningsvedligeholdelsestilskud) sker kvartalsvist bagud (tidstro) på grundlag af institutionernes aktivitetsindberetninger. Det kvartalsvise aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev. Side 22 af 75

23 Undervisningstilskud konteres på det formål, som er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudskombinationen på uddannelsen. Tilskud til fællesudgifter konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter. Tilskud til bygningsudgifter konteres på formål 5620 Bygningstaxameter. Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse. 15. Øvrige tilskud Momskompensation For månederne januar, februar og marts udbetales et a conto beløb, der beregnes som takst inklusiv moms fratrukket takst eksklusiv moms multipliceret med antallet af grundlagsårselever divideret med tolv. Ultimo april, juli og oktober indberettes moms det foregående kvartal. Ultimo maj, august og november udbetales a conto kompensation for moms i det foregående kvartal. Senest 1. april i året efter finansåret indberettes årsopgørelse for finansåret inklusiv 4. kvartal. Ultimo maj i det nye finansår udbetales momskompensation i henhold til årsopgørelsen. A conto beløbene inkl. kvartalsindberetningerne modregnes. A conto pga. grundlagsår X X X Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec A conto pga. 1. kvt A conto pga. 2. kvt A conto pga. 3. kvt Årsopgørelse A conto modregnes X X X X X Beløbet udbetales på formål 5590 Momskompensation Skyggeelevtilskud Skyggeelevtilskud udbetales kvartalsvis forud. Konteringen sker på 5640 Diverse tilskud Kvalitetsudviklingsmidler Kvalitetsudviklingstilskud udbetales månedsvis forud. Side 23 af 75

24 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Konteringen sker på 5640 Diverse tilskud. 16. Opgørelse og indberetning af aktivitet Institutionerne skal opgøre faktisk aktivitet for nærmere afgrænsede perioder, og foretage elektronisk indberetning heraf til nærmere bestemte tidsfrister, jf. nedenstående oversigt. BETEGNELSE Fuldtidsuddannelse, antal færdiggjorte, kostafdeling og skolepraktik INDBERET- NINGSDATO STARTDATO SLUTDATO BETALINGSDATO 16-mar-2YYY 16-dec-2YYY-1 15-mar-2YYY 16-jun-2YYY 16-mar-2YYY 15-jun-2YYY 16-sep-2YYY 16-jun-2YYY 15-sep-2YYY 16-dec-2YYY 16-sep-2YYY 15-dec-2YYY 16-mar-20YY 16-sep-20YY-1 15-mar-20YY Fuldtidsuddannelse (semestermodel) 16-sep-20YY 16-mar-20YY 15-sep-20YY AMU og øvrig åben uddannelse 5-apr- 20YY 01-jan-20YY 31-mar-20YY 12-maj-20YY 5-jul- 20YY 01-apr-20YY 30-jun-20YY 12-aug-20YY 5-okt- 20YY 01-jul-20YY 30-sep-20YY 12-nov-20YY 2-jan- 20YY+1 01-okt-20YY 31-dec-20YY 12-feb-20YY+1 Hvis indberetningsdatoen falder i en weekend eller på en helligdag, sker indberetningen senest på første efterfølgende hverdag. Aktivitetsindberetningen for en given indberetningsperiode omfatter aktivitet, hvor tælledagen falder i perioden fra og med indberetningsperiodens startdato til og med indberetningsperiodens slutdato. For fuldtidsuddannelser med udbetaling efter semestermodellen, er det en tilskudsbetingelse, at tælledagene for henholdsvis 1. og 2. tælleperiode falder senest den 15. september og senest den 15. marts. Overholdes indberetningsfristen ikke, vil tilskud normalt tidligst blive udbetalt i forlængelse af den næstkommende ordinære indberetningsfrist. Dog vil tilskud for aktivitetsindberetninger vedrørende 1. tælleperiode på fuldtidsuddannelser, som modtages efter d. 16. september, blive udbetalt ultimo finansåret. Betalingsdato Side 24 af 75

25 For aktivitet i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag under en FKB samt øvrig åben uddannelse er der fastsat en betalingsdato. Betalingsdatoen angiver seneste tidspunkt for institutionens modtagelse af deltagerbetaling for tilskudsberettiget aktivitet for kvartalet. På den ordinære indberetningsdag indberettes aktivitet med tælledag i kvartalet, hvor deltagerbetalingen senest på indberetningsdatoen er betalt til institutionen. Efter den ordinære indberetningsdag kan aktivitet med tælledag i kvartalet, hvor deltagerbetalingen er betalt senest på betalingsdatoen (svarende til fristen for rettidig revisorerklæring), indberettes på en supplerende indberetning for det pågældende kvartal generelle regler for elektronisk indberetning En elektronisk indberetning skal kunne identificeres ved et unikt nummer (Afsendelses_id). Institutionens første elektroniske indberetning for en indberetningsperiode benævnes: totalindberetning. Institutionens efterfølgende indberetninger for samme indberetningsperiode benævnes: supplerende indberetninger. Supplerende indberetninger skal indeholde information om afsendelses_id for den forudgående indberetning, den supplerende indberetning relaterer sig til. Der må ikke indsendes tomme elektroniske indberetninger. Der kan ikke foretages elektronisk indberetning af aktivitetsopgørelser for indberetningsperioder, som ligger mere end ét år før indeværende finansår. Aktivitet, som ikke kan indberettes elektronisk, vil efter aftale med Tilskuds- og controllerkontoret kunne indberettes skriftligt Skriftlig indberetning Har en institution behov for at indberette om aktivitet, som er gennemført mere end ét år før indeværende finansår, skal institutionen rette henvendelse til Tilskuds- og controllerkontoret om procedure og tidsfrister herfor. 17. Opgørelse og Indberetning af fuldtidsaktivitet Følgende aktiviteter indberettes efter modellen for fuldtidsaktivitet: erhvervsuddannelse, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser m.v., lokomotivføreruddannelsen, fiskeriuddannelsen, aktivitet på kostafdelinger, erhvervsgymnasiale uddannelser, gymnasial supplering (undtagen GSK), kvæginseminøruddannelsen, pædagogikum, samt brobygning og introduktionskurser. Side 25 af 75

26 17. 1 Oplysninger i aktivitetsindberetningen Ved indberetning af fuldtidsaktivitet omfatter den elektroniske aktivitetsindberetning følgende oplysninger: Nr. Oplysning Bemærkning 1 Institutionsnummer Institutionsnummer for den godkendte juridiske institution. 2 Afdelingsnummer Er aktiviteten gennemført på en afdeling af den juridiske institution anføres gyldigt institutionsnummer for afdelingen. Har den juridiske institution ikke afdelinger anføres den juridiske institutions institutionsnummer. 3 Indberetningstermin Jf. oversigten vedrørende indberetningsdatoer. 4 Formål Jf. den udmeldte uddannelsesmodel. 5 Version Speciale Skoleperiode Adgangsvej Tilskudsmærke Tælleperiode Varighed Jf. nedenfor om varighed. 12 Bidrag Jf. nedenfor om bidrag. 13 Antal elever Antal elever, som ligger til grund for bidraget. 14 Restbidrag Jf. nedenfor om bidrag. 15 Rekvirent Jf. oversigten over rekvirentkoder Varighed Tælleperiodens varighed opgøres i antal dage. Som udgangspunkt indberettes den centralt fastsatte udmeldte varighed. I tilfælde, hvor institutionen har tilrettelagt undervisning med en kortere varighed, end der centralt er fastsat for den pågældende tælleperiode, indberettes den faktiske varighed af tælleperioden. I tilfælde, hvor der er givet merit, indberettes den individuelt fastsatte varighed Bidrag Bidraget, som indberettes for den pågældende tælleperiode, vil - afhængigt af tilskudsmærkekombinationen - være opgjort enten i antal årselever, eller i antal elever, Såfremt en tælleperiode afsluttes i det næstkommende finansår, skal årselevbidraget for den del af tælleperioden, som ligger i det kommende finansår, opgøres særskilt og indberettes som restbidrag. (restårselever) Rekvirent Aktivitet, som udløser tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning, indberettes med rekvirentkode = UVM. Side 26 af 75

27 Rekvirentkoder for aktivitet vedrørende udenlandske elever gennemgås nedenfor. Rekvirentkoder vedrørende aktivitet, som skal opgøres og indberettes efter reglerne i denne instruks, men som ikke uløser tilskud fra ministeriet, er behandlet nedenfor samt under afsnittet om betalingsloven Generelle tælleregler Aktivitet, som opgøres i antal årselever, beregnes som produktet af antal aktive elever på tælledagen og tælleperiodens varighed/1 årselev. En årselev defineres som en elev undervist på fuld normal tid i 200 dage. Tælleperiodens varighed og tælledag fremgår af uddannelsesmodellen for det enkelte uddannelsesformål. Antallet af elever, som er aktive på tælledagen, opgøres af institutionen efter nedenstående retningslinjer: 1) Antallet af aktive elever/kursister skal opgøres på tælledagen for den pågældende tælleperiode. 2) For fuldtidsuddannelser med udbetaling efter semestermodellen, er tælledagen for 1. tælleperiode senest den 15. september og tælledagen for 2. tælleperiode senest den 15. marts. 3) En elev kan medtages i opgørelsen, hvis eleven er optagelsesberettiget, og har været optaget på uddannelsen for hele tælleperioden, og fortsat er optaget på tælledatoen. 4) Elever, som er udmeldt inden tælledagen, eller som udmeldes på tælledagen, eller som optages efter tælledatoen, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. 5) Elever, der er udeblevet helt fra tælleperioden uden lovligt forfald, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. Det er den enkelte uddannelsesinstitutions ansvar, at oplysningerne i det elevadministrative system er korrekte og retvisende. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at alle udmeldelser uden forsinkelse registreres i det elevadministrative system (fx hvis en elev/kursist udmelder sig hos læreren på holdet). Uddannelsesinstitutionen skal ved fravær sikre sig oplysninger om fraværsårsag, så institutionen kan vurdere, om der eventuelt er tale om ophør med uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen har pligt til inden tælledagen at kontakte elever/kursister med ustabilt fremmøde med henblik på afklaring af, om eleven/kursisten reelt er aktiv. Elever, der følger undervisning på flere skoler i samme tælleperiode må kun indberettes af den skole, der har hovedansvaret for eleven. De øvrige skoler skal ved registrering af eleven sikre, at årselevbidraget sættes lig nul. Eventuelle særlige regler for de enkelte uddannelser vedrørende opgørelse og indberetning af aktivitet er beskrevet nedenfor Erhvervsuddannelser Indberetning af aktivitet vedrørende erhvervsuddannelse sker efter modellen for fuldtidsaktivitet. Side 27 af 75

28 Adgangsbegrænsning Hvis der i henhold til 9, stk. 1 i lov om erhvervsuddannelser er etableret adgangsbegrænsning, er der kun adgang til uddannelsens grundforløb for elever, der har en uddannelsesaftale, der tillige omfatter grundforløbet. Den enkelte skole kan herudover modtage tilskud til et antal elever uden uddannelsesaftale svarende til den af ministeriet udmeldte kvote for optag af elever uden uddannelsesaftale. Skoler, der ikke tidligere har udbudt en uddannelse kan optage et antal elever uden uddannelsesaftale. Antallet af elever fastsættes af ministeriet i forbindelse med placeringen af uddannelsen Udenlandske elever I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser kan udenlandske elever kun indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet hvis de pågældende: 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, 2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9a. 3) er udvekslet med danske elever efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet, eller 4) efter EU-retten, EØS-aftalen, eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere. Institutionens udbud af uddannelse til andre udenlandske elever end de ovenfor nævnte sker som indtægtsdækket virksomhed. Der fastsættes følgende retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever: Tilskudsudløsende udenlandske elever Opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever, der i henhold til bestemmelserne herom, jf. ovenfor, kan indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet, sker efter de almindelige retningslinjer herfor, og indberettes med rekvirentkode: UVM. Børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark, rekvirentkode: ARB Opgørelse af aktivitet vedrørende udenlandske elever, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, sker efter de almindelige retningslinjer herfor. Aktiviteten indberettes med rekvirentkode: ARB. Side 28 af 75

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen)

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) . Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015.1 (IEU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN... 7 1.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2016.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2016. . Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2016.2 (IEU-instruksen) ) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 8 1.

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0 Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0 Januar 2008 Sagsnummer 022.275.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 8 2. KONTOPLANER... 10

Læs mere

EA-instruks. Nr. 1, 2015

EA-instruks. Nr. 1, 2015 EA-instruks Nr. 1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 5 1. 1 Kontoplaner 5 1. 1.1 Formålskontoplanen 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan 5 1. 2 Uddannelseskoder 5 1. 2.1 Uddannelseskoder

Læs mere

EA-instruks 2014.1. Marts 2014

EA-instruks 2014.1. Marts 2014 EA-instruks 2014.1 Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder... 5 1. 1 Kontoplaner... 5 1. 1.1 Formålskontoplanen... 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan... 5 1. 2 Uddannelseskoder...

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.1. Juni 2008 Sagsnummer 069.933.

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.1. Juni 2008 Sagsnummer 069.933. 1 Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.1 Juni 2008 Sagsnummer 069.933.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 7 2. KONTOPLANER... 9

Læs mere

IEU instruks 2007.1. Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031

IEU instruks 2007.1. Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031 1 IEU instruks 2007.1 Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING...8 2. KONTOPLANER... 12 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...12 2. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...13 2. 3 TILSKUDSUDBETALING

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen)

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2016.2 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen)

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2017.1 Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Marts 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.2

Marts 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.2 Marts 2011 Sagsnr: 139.99C.031 Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 5 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og eud-enkeltfag optaget i FKB Institutioner for Erhvervsrettede Uddannelser (IEU), samt private udbydere, Professionshøjskoler

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet PG-Instruks 2017.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVORDAN OPGØRES AKTIVITETERNE?... 4 1. 1 INSTRUKSENS INDHOLD... 4 1. 2 CENTRALE BEGREBER I INDBERETNING OG BEREGNING

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 August 2011 Sagsnr: 139.99C.031 Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 5 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 1298 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

Undervisningsministeriets PH-instruks 2008.1

Undervisningsministeriets PH-instruks 2008.1 Oktober 2008 Sagsnummer: 139.99C.031 Undervisningsministeriets PH-instruks 2008.1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. KONTOPLANER... 5 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN... 5 2. 2 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Undervisningsministeriet Dokument-id 247.771.032 Institutionsstyrelsen Tilskudskontoret VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2006. Den 1. januar 2003 trådte ordningen med momskompensation i kraft. Undervisningsministeriet

Læs mere

PH-instruks. Nr.1, 2015

PH-instruks. Nr.1, 2015 PH-instruks Nr.1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 4 1. 1 Kontoplaner 4 1. 1.1 Formålskontoplanen 4 1. 1.2 Statens finanskontoplan 4 1. 2 Uddannelseskoder 4 1. 2.1 Aktivitetsgruppekode

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet PG-Instruks 2016.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVORDAN OPGØRES AKTIVITETERNE?... 3 1. 1 INSTRUKSENS INDHOLD... 3 1. 2 CENTRALE BEGREBER I INDBERETNING OG BEREGNING

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

EA-instruks. Nr. 1, 2016

EA-instruks. Nr. 1, 2016 EA-instruks Nr. 1, 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Uddannelseskoder og opgørelsesmetoder 5 1. 1 Uddannelseskoder 5 1. 1.1 Uddannelseskoder for ordinære uddannelser 5 1. 1.2 Åben uddannelse (ÅU) 7 1. 1.3 Rekvirenttyper

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer sendes til Økonomisk-Administrativt Center (herefter ØAC), jf. nedenstående frister:

Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer sendes til Økonomisk-Administrativt Center (herefter ØAC), jf. nedenstående frister: 1 Vejledning til ledelses- og revisorerklæring for Åben Uddannelse (ÅU) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og universiteter, private udbydere og professionshøjskoler, som er godkendt til udbud

Læs mere

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 777 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. LBK nr 64 af 26/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 023.13S.541 Senere ændringer til

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING PROFESSIONSBACHELOR-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor-aktivitet for perioden 1. marts til 31. august 2014, samt nyoptag pr. 1. oktober

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Undervisningsministeriet Tilskudskontoret

Undervisningsministeriet Tilskudskontoret Undervisningsministeriet Tilskudskontoret EASY Vejledning til udfyldning af revisorerklæring for tilskud til aktivitet ved åben uddannelse (såvel aktivitet under EVE-rammen og videregående åben uddannelse)

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. om udbud af kombineret ungdomsuddannelse:

Forslag. om udbud af kombineret ungdomsuddannelse: Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om kombineret ungdomsuddannelse Kapitel 1 Formål og målgruppe m.v. 1. Kombineret

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 730 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG

LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG LEDELSESERKLÆRING PH-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær PH-aktivitet for perioden 1. september 2014 til 28. februar 2015, samt nyoptag pr. 1. marts 2015. Frist for indsendelse af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kombineret ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse af lov om kombineret ungdomsuddannelse LBK nr 779 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.89M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne.

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse som udbyder almengymnasial uddannelse Vejledning til opgørelse og indberetning af

Læs mere