Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1"

Transkript

1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) December 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER FORMÅLSKONTOPLAN STATENS FINANSKONTOPLAN UDDANNELSESKODER UDDANNELSESKODER FOR FULDTIDSAKTIVITET TÆLLEPERIODER UDDANNELSESKODER FOR ÅBEN UDDANNELSE UDBETALING AF TILSKUD STATENS KONCERNBETALINGER (SKB) UDLAGT UNDERVISNING FORÆLDELSESREGLER I FORBINDELSE MED EFTERREGULERINGER GRUNDLAGSÅRET BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD, TIDLIGERE AMTSLIGE INSTITUTIONER UDBETALING AF TILSKUD TIL ØVRIGE GODKENDTE UDBUD TILSKUD TIL ERHVERVSUDDANNELSER M.V TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TILSKUD TIL FÆRDIGGØRELSE SÆRLIGE TILSKUD FOR ELEVER I MESTERLÆRE OG PRODUKTIONSSKOLEBASERET EUD TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD REGIONALISERINGSFAKTOR TILSKUD TIL BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER TILSKUD TIL EGU-FORLØB OG INDIVIDUELLE EUD TILSKUD TIL INTERNATIONALE AKTIVITETER TILSKUD TIL PRAKTIKUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER TILSKUD TIL FISKERIUDDANNELSEN TILSKUD TIL SKOLEPRAKTIK TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD GRUNDTILSKUD TIL IEU TILSKUD TIL KOSTAFDELINGER GRUNDTILSKUD TIL KOSTAFDELINGER...15 Side 2 af 75

3 7. 2 TILSKUD TIL KOST OG LOGI TIL ELEVER I LANDBRUGSUDDANNELSER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TILSKUD TIL FÆRDIGGØRELSE TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL GYMNASIAL SUPPLERING TILSKUD TIL ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE TILSKUD TIL FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSER TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL KOST OG LOGI TILSKUD TIL AMU I FÆNGSLER OG FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE TILSKUD TIL ÅBEN UDDANNELSE M.V. INDENFOR EVE TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER TAXAMETERTILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE TILSKUD TIL ØVRIG ÅBEN UDDANNELSE TAXAMETERTILSKUD TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER AKTIVITETSBESTEMT BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL PÆDAGOGIKUM TILSKUD INTRODUKTIONSKURSER OG BROBYGNING ØVRIGE TILSKUD MOMSKOMPENSATION SKYGGEELEVTILSKUD KVALITETSUDVIKLINGSMIDLER OPGØRELSE OG INDBERETNING AF AKTIVITET GENERELLE REGLER FOR ELEKTRONISK INDBERETNING SKRIFTLIG INDBERETNING OPGØRELSE OG INDBERETNING AF FULDTIDSAKTIVITET OPLYSNINGER I AKTIVITETSINDBERETNINGEN VARIGHED BIDRAG Side 3 af 75

4 REKVIRENT GENERELLE TÆLLEREGLER ERHVERVSUDDANNELSER ADGANGSBEGRÆNSNING UDENLANDSKE ELEVER MESTERLÆRE PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE PRAKTIKUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER FÆRDIGGØRELSE VEJLEDNING OG GENNEMFØRELSE INTERNATIONALE AKTIVITETER INDBERETNING AF SKOLEPRAKTIK INDBERETNING AF AKTIVITET PÅ KOSTAFDELINGER OPTAGELSE AF ELEVER PÅ KOSTAFDELING ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER FLEKSIBELT KLASSELOFT PÅ 28 ELEVER OPGØRELSE AF AKTIVITET INDBERETNING AF AKTIVITET GYMNASIAL SUPPLERING INDBERETNING AF AKTIVITET PÅ PÆDAGOGIKUM TÆLLEREGEL. PÆDAGOGIKUM INDBERETNING AF BROBYGNING OG INTRODUKTIONSKURSER TÆLLEREGLER INDBERETNING VEDRØRENDE FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSER INDBERETNING AF AKTIVITET VARIGHED BETALINGSSTATUS REKVIRENTKODER DELTAGERE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE (ISB) PERSONER MED FAST BOPÆL ELLER BESKÆFTIGELSE PÅ FÆRØERNE ELLER I GRØNLAND BIDRAG TILSKUDSMÆRKEKOMBINATIONER SÆRLIGE TMK - AMU I FÆNGSLER OG FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE OPGØRELSE AF AKTIVITET AKTIVITET OMFATTET AF ALMINDELIG DELTAGERBETALING AKTIVITET OMFATTET AF FULD DELTAGERBETALING - ISB TÆLLEREGLER ANTAL PÅBEGYNDTE FLYGTNINGEFORLØB ANVENDELSE AF KØRETEKNISK ANLÆG AMBULERING VEDRØRENDE ERHVERVSFISKERUDDANNELSE (ATHENE) AMBULERING KOST OG LOGI ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER...48 Side 4 af 75

5 TIL- OG AFKOBLING AF ENKELTFAG FRA EN FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSE NEDLÆGGELSE/AFKOBLING AF ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE FRA EN FKB ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE OPTAGET SOM VALGFRIT SPECIALEFAG I EUD DIGITAL TILMELDING INDBERETNING AF ÅBEN UDDANNELSE M.V. UNDER EVE INDBERETNING AF AKTIVITET FORMÅL FAGKODER TILSKUDSMÆRKEKOMBINATIONER SÆRLIGE TMK - FJERNUNDERVISNING AF INDSATTE SÆRLIGE TILSKUDSMÆRKER - TEKNISKE PRØVER VARIGHED BETALINGSSTATUS REKVIRENTKODER DELTAGERE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE (ISB) BIDRAG OPGØRELSE AF AKTIVITET AKTIVITET OMFATTET AF ALMINDELIG DELTAGERBETALING AKTIVITET OMFATTET AF FULD DELTAGERBETALING - ISB AKTIVITET, SOM IKKE ER OMFATTET AF DELTAGERBETALING (TÆLLEREGLER) INDBERETNING AF EUD-ENKELTFAG INDBERETNING AF GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE (GVU) INDBERETNING AF AKTIVITET PÅ DELTIDSUDDANNELSER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER TIL- OG AFKOBLING AF ENKELTFAG FRA EN FÆLLES KOMPETENCEBESKRIVELSE INDBERETNING AF ENKELTFAG, DER AFKOBLES FULDTIDSUDDANNELSE INDBERETNING AF ØVRIG ÅBEN UDDANNELSE INDBERETNING AF AKTIVITET FORMÅL FAGKODER VARIGHED TILSKUDSMÆRKEKOMBINATIONER KURSISTER DER MODTAGER EFTERLØN ELLER ALDERSBETINGET PENSION M.V BETALINGSSTATUS REKVIRENTKODER DELTAGERE MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE (ISB) BIDRAG OPGØRELSE AF AKTIVITET AKTIVITET OMFATTET AF ALMINDELIG DELTAGERBETALING AKTIVITET OMFATTET AF FORHØJET DELTAGERBETALING MOMSKOMPENSATION KOMMUNERS OG ANDRE AKTØRERS BETALING FOR UDDANNELSE AKTIVITET I HENHOLD TIL BETALINGSLOVEN...64 Side 5 af 75

6 22. 2 REKVIRENTKODER INDBETALINGSORDNING REVISION OG REVISORATTESTATION AF INDBERETTET AKTIVITET REVISORATTESTATION AF TILSKUDSBERETTIGET AKTIVITET RYKKERPROCEDURE ADMINISTRATIVE SYSTEMER CENTRALT (CØSA) INSTITUTIONERNES SYSTEMER ADMINISTRATIVE SYSTEMER INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL SKIFT AF ELEVADMINISTRATIVT SYSTEM SAMMENLÆGNING ELLER SPALTNING AF INSTITUTIONER INDBERETNINGS- OG BREVPORTAL TILSKUDSBREVE AKTIVITETSOPGØRELSER POSTERINGSLISTER MENUPUNKT REGNEARK MENUPUNKT KONTOUDTOG MENUPUNKT INDBERETNING BILAG REKVIRENTKODER...74 Side 6 af 75

7 1. Kontoplaner Tilskudsadministrationen er baseret på ministeriets formålskontoplan og statens finanskontoplan. Formålskontoplanen udmeldes fra ministeriets tilskudsadministrative system (CØSA) via ØDUP (Økonomistyrelsens dataudvekslingspunkt) til Navision. Statens finanskontoplan udmeldes fra Økonomistyrelsen. Formålskontoplanen er opbygget hierarkisk i 3 niveauer: 1. Hovedformål 2. Formålsgruppe 3. Formål/konteringsformål Hovedformål er: 1. Uddannelser 2. Øvrige uddannelser 5. Fællesudgifter Særlige bevillinger 9. Fællesudgifter, kostafdeling 1. 1 Formålskontoplan I formålskontoplanen er de enkelte uddannelses- og konteringsformål grupperet som følger: 1 Erhvervsuddannelser 2 Erhvervsgymnasiale uddannelser 3 Åben uddannelse 5 Adgangsgivende kurser m.v. 8 Skolepraktik 11 Fodterapeut 16 Brobygning og introduktionskurser 18 Kvæginseminør 22 Lokomotivfører 27 Fælles kompetencebeskrivelse 41 Pædagogikum Formålskontoplanen vedligeholdes ved jævnlig udsendelse af opdatering via ØDUP (ØkonomistyrelsensDataUdvekslingsPunkt). Nærmere information om formålskontoplan og konteringsvejledning kan findes på ministeriets hjemmeside: En nærmere beskrivelse af formålskontoplanen m.v. kan findes på ministeriets hjemmeside: Side 7 af 75

8 1. 2 Statens finanskontoplan Finanskontoplanen udmeldes af Økonomistyrelsen på de første 4 cifre. De 2 efterfølgende cifre er til institutionernes interne brug for underopdeling. Dog kan enkelte underopdelinger på de to efterfølgende cifre blive fastlagt af ministeriet Der foretages særskilt udmelding af disse. 2. Uddannelseskoder For taxameterfinansierede uddannelser er en række forhold, som har central betydning for tilskudsadministrationen, registreret i en uddannelsesmodel for den enkelte uddannelse. Koderne anvendes ved opgørelse og indberetning af aktivitet. Uddannelseskoderne er registreret i ministeriets centrale økonomistyringssystem, CØSA. Uddannelsesmodellen for den enkelte uddannelse indeholder i struktureret form oplysninger om blandt andet regelgrundlag varighed og tælleperioder. Relevante oplysninger fra uddannelsesmodellen udmeldes elektronisk til institutionernes studieadministrative systemer. Uddannelsesmodellen anvendes i forbindelse med: Udbudsgodkendelser Økonomistyring Elevadministration, herunder elevudlån og flytninger Eksamensadministration, herunder beviser Tilskudsadministration Økonomisk tilsyn Statistik Følgende uddannelsesområder er beskrevet med koder i uddannelsesmodellen: Erhvervsuddannelser (IEU-instruksen) Adgangsgivende kurser (IEU-instruksen) Erhvervsgymnasiale uddannelser (IEU-instruksen) Almengymnasiale uddannelser (AGV-instruksen) Erhvervsakademiuddannelser (EA-instruksen) Professionsbacheloruddannelser (PH-instruksen) Arbejdsmarkedsuddannelser (IEU-instruksen) Åben uddannelse (IEU-instruksen, EA-instruksen, PH-instruksen) Almene voksenuddannelser (AGV-instruksen) Pædagogikum (IEU-instruksen, AGV-instruksen) Introduktionskurser og brobygningsforløb (IEU-instruksen, AGV-instruksen) Side 8 af 75

9 2. 1 Uddannelseskoder for fuldtidsaktivitet Følgende aktiviteter administreres efter uddannelsesmodellen for fuldtidsaktivitet: Erhvervsuddannelser Skolepraktik Fodterapeutuddannelsen Adgangsgivende kurser m.v. Lokomotivføreruddannelsen Fiskeriuddannelsen Tilskud til kostafdelinger Erhvervsgymnasiale uddannelser Gymnasial supplering Kvæginseminør Pædagogikum Brobygning og introduktionskurser Uddannelsesmodellen for fuldtidsuddannelse omfatter oplysninger om: 1. Formål: CØSA - formålsnummer 2. Navn: Uddannelsens navn. 3. Version (v): løbenummer, som ændres ved ny bekendtgørelse. 4. Speciale (sp). 5. Adgangsvej (av). 6. Skoleperioder (skp). En skoleperiode er typisk opdelt i flere tælleperioder. 7. Skoleperiodens varighed 8. Tilskudsmærkekombination (tmk): Til den enkelte skoleperiode er knyttet tilskudsmærker/tilskudsmærkekombinationer, som er bestemmende for, hvilken type aktivitet, der kan opgøres og indberettes. 9. Tælleperioder, jf. nedenfor. 10. Tælleperiodens varighed: Tælleperiodens varighed er anført i antal dage og indgår i beregning af årselevbidraget. 11. Tælledag (td): Den relative tælledag, angiver på hvilken undervisningsdag, regnet fra og med 1. undervisningsdag, antallet af aktive elever/kursister skal opgøres Tælleperioder Udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under ministeriet afhænger af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der opgøres aktivitet for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden Uddannelseskoder for Åben uddannelse For arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag, som er optaget i en Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB), Enkeltfag fra eud og deltidsuddannelse, samt enkeltfag på hhx og htx indeholder uddannelsesmodellen oplysninger om: 1. Formål (CØSA - formålsnummer for FKB) Side 9 af 75

10 . 2. Navn: 3. Version: Løbenummer, som ændres i forbindelse med regelændringer. 4. Tilskudsmærkekombination (tmk): Til CØSA-formålet er knyttet tilskudsmærker/tilskudsmærkekombinationer, som er bestemmende for, hvilken type aktivitet, der kan opgøres og indberettes. 5. Fagtilknytninger. Til det enkelte fag, identificeret ved fagkode og niveau, er knyttet oplysning om varighed, takst og konteringsformål. 3. Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales til godkendte institutioner og til godkendte udbydere Statens KoncernBetalinger (SKB) Tilskud til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, udbetales til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i Statens Koncern Betalinger (SKB). For landbrugsskoler gælder dog en dispensation for anvendelse af SKB, således som det er foreskrevet i 8, stk. 1-2 i lov om offentlige betalinger. Fritagelse for anvendelse af SKB indebærer, at landbrugsskoler ikke skal oprettes som kontohavere i SKB med den anvendelse, der fremgår af 8 i lov om offentlige betalinger. Såfremt landbrugsskolerne trods dispensation måtte ønske at anvende SKB, er der intet til hinder herfor Udlagt undervisning Tilskud til vedrørende udlagt undervisning udbetales til den institution, der er godkendt til udbud af den uddannelse eller den Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB), som den udlagte undervisning henhører under Forældelsesregler i forbindelse med efterreguleringer Der kan ved enhver udbetaling af forskud eller tilskud foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Grundlagsåret En række tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Grundlagsåret er defineret som perioden fra og med 4. kvartal i finansåret 2 år før indeværende finansår til og med 3. kvartal i finansåret før indeværende finansår Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institutioner Tidligere amtslige uddannelser overgik fra 2010 til aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud. Uddannelsesinstitutioner, der i forbindelse med kommunalreformen overgik til Undervisningsministeriet, for- Side 10 af 75

11 ventedes samtidigt hermed at overtage deres bygninger. Som følge heraf ydes fra 2010 aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til uddannelser på disse institutioner. Til institutioner, hvor lejekontraktlige forhold indebærer, at huslejen forfalder halvårligt/årligt, kan bygningstaxametertilskud udbetales forud halvårligt/årligt. Til institutioner, der pr. 1. januar 2012 endnu ikke har overtaget deres bygninger fra staten, udbetales i stedet for bygningstaxametertilskud taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse Udbetaling af tilskud til øvrige godkendte udbud Tilskud til undervisningsudgifter og fællesudgifter samt aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til øvrige godkendte udbud (private udbydere) ydes på grundlag af det faktiske antal årselever i finansåret (løbende års aktivitet) og udbetales kvartalsvist (tidstro) på grundlag af de kvartalsvise aktivitetsindberetninger. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til øvrige godkendte udbud udbetales med regionaliseringsfaktor 1,0. 4. Tilskud til erhvervsuddannelser m.v. Afsnittet omfatter erhvervsuddannelser, fodterapeutuddannelsen, Adgangsgivende kurser m.v., Lokomotivføreruddannelsen og Fiskeriuddannelsen Taxametertilskud til undervisningsudgifter I perioden januar marts udbetales månedlige forskud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I april, maj og juni udbetales månedlige tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen for det foregående kvartal med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for perioden juli - december. Medio december indberettes for 4. kvartal i finansåret. Ultimo december modregnes forskuddet og der udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Periodemodel (eud) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud ud fra grundlagsår 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 2. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvartal 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvartal (ultimo) 1/1 Forskud trækkes tilbage (ultimo) X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * divisor. Der anvendes følgende divisorer: 1/12, 1/3 og 1/1. Side 11 af 75

12 Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Tilskud til færdiggørelse For erhvervsuddannelser udbetales tilskud efter periodemodellen. Tilskuddet bestemmes som: takst * antal færdiggjorte. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Særlige tilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret eud Særlige tilskud for elever i mesterlære og produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse udbetales kvartalsvist (tidstro) på grundlag af institutionernes indberetninger. Tidstro (eud) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - ud fra 1. kvartal 1/1 - ud fra 2. kvartal 1/1 - ud fra 3. kvartal 1/1 - ud fra 4. kvartal (ultimo) 1/1 Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * 1/4. Taxametertilskud til fællesudgifter konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * regionaliseringsfaktor * aktivitet * ¼. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud konteres på formål 5620 Bygningstaxameter Regionaliseringsfaktor Taxametertilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse beregnes med en regionaliseringsfaktor, som for den enkelte institution er fastsat på grundlag af institutionens hjemsted i henhold til vedtægten og institutionens beliggenhed. Side 12 af 75

13 Der findes følgende regionaliseringsfaktorer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til landbrugsskoler beregnes uanset institutionens beliggenhed med regionaliseringsfaktor 0,844. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til social- og sundhedsskoler beregnes uanset institutionens beliggenhed med regionaliseringsfaktor 1,0. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud vedrørende skolepraktik beregnes uanset institutionens beliggenhed med regionaliseringsfaktor 1, Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter udbetales kvartalsvis forud på baggrund af antal grundlagsårselever. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * ¼. Konteringen sker på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tilskud til EGU-forløb og individuelle eud Erhvervsgrunduddannelse (EGU)e Vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb og gennemførselstilskud pr. elev, der gennemfører et EGU-forløb eller overgår i anden kompetencegivende uddannelse, udbetales på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskud udbetales umiddelbart efter kvartalsindberetning (tidstro). Tilskuddet beregnes som: takst * aktivitet. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination. Tilskud til dele af anden uddannelsesaktivitet, som indgår i en egu-plan, udbetales efter udbetalingsreglerne for den pågældende aktivitet. Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (ieud) Vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse og gennemførselstilskud pr. elev, der gennemfører en individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, udbetales på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskud udbetales umiddelbart efter kvartalsindberetning (tidstro). Tilskuddet beregnes som: takst * aktivitet. Side 13 af 75

14 Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Tilskud til internationale aktiviteter Tilskud til internationale aktiviteter i forbindelse med erhvervsuddannelser udbetales på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskud udbetales umiddelbart efter kvartalsindberetning (tidstro) Tilskuddet bestemmes som: takst * aktivitet. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler udbetales efter periodemodellen(eud) Tilskud til Fiskeriuddannelsen Taxametertilskud til fællesudgifter og aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales på grundlag af den kvartalsvist indberettede aktivitet (tidstro). 5. Tilskud til skolepraktik 5. 1 Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales efter periodemodellen. Tilskuddet beregnes som: aktivitet * takst. Tilskud konteres på formålet, der er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudsmærkekombination Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales tidstro på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskuddet beregnes som: aktivitet * takst. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales tidstro på grundlag af indberettet aktivitet. Tilskuddet beregnes som: aktivitet * takst. Tilskud konteres på formål 5620 Bygningstaxameter. Side 14 af 75

15 6. Grundtilskud til IEU Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse omfatter et basisgrundtilskud og eventuelle tillæg vedrørende lokalskoler, byskolefællesskaber og/eller kombinationsskoler samt udkantstilskud. Ved beregning af grundtilskud og eventuelle tillæg hertil indgår tilskudsfinansieret aktivitet i grundlagsåret på erhvervsrettede ungdomsuddannelser (ekskl. skolepraktik og skolehjem), erhvervsgymnasiale uddannelser, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser m.v., lokomotivføreruddannelsen, Gymnasial supplering, introduktionskurser og brobygning, åben uddannelse, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) og anden aktivitet finansieret inden for EVE-rammen. Aktivitetsoplysninger for de pågældende uddannelsesaktiviteter skal indberettes med oplysning om uddannelsessted (afdeling). For institutioner, som modtager byskoletillæg indgår aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ikke i grundlaget for beregningen af basisgrundtilskud, lokalskoletillæg og kombinationsskoletillæg. Ved udlagt undervisning - fra en institution til en anden institution vil aktiviteten kunne indgå i tilskudsgrundlaget for den institution, der har forestået undervisningen, såfremt institutionen indsender revisorattesteret dokumentation herfor. Der ydes ikke udkantstilskud til udlagt undervisning. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud. Kvartalsvist forud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter. 7. Tilskud til kostafdelinger 7. 1 Grundtilskud til kostafdelinger Grundtilskud til kostafdelinger på institutioner for erhvervsrettet uddannelse udbetales kvartalsvis forud. Der udbetales ikke grundtilskud til kostafdelinger på landbrugsskoler. Konteringen sker på formål 9610 Fællesudgiftstaxameter, skolehjem 7. 2 Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser Tilskud udbetales efter periodemodellen. Tilskud konteres på formål 8610 kost og logi, landbrugsskoler, skolehjem. Side 15 af 75

16 7. 3 Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Konteringen sker på formål 9610 Fællesudgiftstaxameter, skolehjem. Tilskud til forplejning og tilsyn udbetales efter periodemodellen. Konteringen sker på 9610 Fællesudgifter skolehjem. Tilskud til elevbetaling (forsørgere/unge under 18 år) udbetales tidstro på grundlag af indberettet aktivitet. Konteringen sker på formål 9610 Fællesudgiftstaxameter, skolehjem Bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * regionaliseringsfaktor *.aktivitet * 1/4 * Konteringen sker på formål 9620 Bygningstaxameter, skolehjem. 8. Tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser Tilskud til erhvervsgymnasiale uddannelser omfatter hhx og htx Taxametertilskud til undervisningsudgifter I januar, februar og marts udbetales månedlige forskud svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. Medio marts indberettes årselever for 1. halvår (2. tælleperiode). Ved tilskudsudbetalingen for april modregnes forskuddene, og der udbetales tilskud for januar, februar, marts og april. I maj og juni udbetales tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for 2. halvår. Semestermodel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud ud fra grundlagsår 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvartal 4/6 1/6 1/6 Tilskud ud fra 3. kvartal 4/6 1/6 1/6 Forskud trækkes tilbage X X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * divisor. Der anvendes følgende divisorer: 1/12, 1/6, 4/6. Tilskud konteres sker på tilskudsmærkeformålet knyttet til den indberettede skoleperiode. Side 16 af 75

17 Tilskud til færdiggørelse For erhvervsgymnasiale uddannelser udbetales tilskud efter semestermodellen. Tilskuddet bestemmes som: takst * aktivitet Tilskud konteres sker på tilskudsmærkeformålet knyttet til den indberettede skoleperiode Taxametertilskud til fællesudgifter Fællesudgiftstaxameter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * aktivitet * 1/4 Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Det kvartalsvise tilskud bestemmes som: takst * regionaliseringsfaktor * aktivitet * ¼. Konteringen sker på formål 5620 Bygningstaxameter. 9. Tilskud til gymnasial supplering Tilskudsudbetaling vedrørende formål 3007 Gymnasial supplering, GSK sker efter en tilpasset periodemodel, som er nærmere beskrevet i AGV-instruksen. Tilskud til formål 3011 fagpakke hhx, formål 3012 hf+ og formål 3013 GIF ydes efter semestermodellen Konteringen sker på det tilskudsmærkeformål der er knyttet til den indberettede skoleperiode, og tilskudskombination på uddannelsen. 10. Tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Afsnittet omfatter tilskud til aktivitet på arbejdsmarkedsuddannelse og eud-enkeltfag, som er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) samt tilskud til åben uddannelse og deltidsuddannelse uden for FKB Tilskud til fælles kompetencebeskrivelser Afsnittet omfatter tilskud til aktivitet i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales efter periodemodellen (ÅU). Side 17 af 75

18 I perioden januar - april udbetales et månedligt forskud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I maj, juni og juli udbetales månedlige tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen for det foregående kvartal med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for perioden august - december. Primo januar i efterfølgende finansår indberettes for 4. kvartal i finansåret. Primo januar modregnes forskuddet og der udbetales tilskud for hele årets aktivitet. Periodemodel (ÅU) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Forskud 1/12 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 2. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvt. 1/1 Forskud trækkes X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev * divisor. Taksten afhænger af faget. Divisoren kan være 1/12, 1/3 eller 1/1. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Indtægter fra deltagerbetaling konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen) og på finanskonto Deltagerbetaling. Deltagerbetalingskompensation For deltagere, der deltager som led i en GVU-plan, eller som led i en uddannelsesplan for erhvervsuddannelse plus (EUD+), som er fritaget for deltagerbetaling, ydes kompensation for manglende deltagerbetaling Deltagerbetalingskompensation udløses ved aktivitet på arbejdsmarkedsuddannelse og eud-enkeltfag, som er optaget i en FKB, der er gennemført som led i en GVU-plan, eller en EUD+-plan. Kompensationen udbetales kvartalvist efter aktivitetsindberetning (tidstro). Kompensationsbeløbet bestemmes som: deltagerbetaling * årselever. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Ambulering vedrørende erhvervsfiskeruddannelse afholdt på Athen Tillægstaksttilskud til ambulering udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Side 18 af 75

19 Konteringen sker på det tilhørende omkostningsformål (familiegruppen). Tillægstaksttilskud til koordination af flygtningeforløb Tilskud udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Konteringen sker på det tilhørende omkostningsformål (familiegruppen). Tilskud til ambulering af lærere og udstyr Tilskud udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Konteringen sker på det tilhørende omkostningsformål (familiegruppen) Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. Administrationstillægstaksttilskud Administrationstillægstaksttilskud (pr. påbegyndt uddannelsesmål) udbetales efter periodemodellen. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. Køreteknisk anlæg Fællesudgiftstillægstaksttilskud køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5620 bygningstaxametertilskud, institution. Køreteknisk anlæg Bygningstillægstaksttilskud køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål) udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Side 19 af 75

20 Tilskud konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tilskud til kost og logi Tilskud til kost og logi udbetales efter periodemodellen (ÅU). Tilskud konteres på 9413 Deltagerstøtte, kost og logi AMU Tilskud til AMU i fængsler og fjernundervisning af indsatte Taxametertilskud til undervisningsudgifter samt deltagerbetalingskompensation udbetales tidstro. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Taxametertilskud til fællesudgifter samt administrationstillægstaksttilskud udbetales tidstro. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. 11. Tilskud til åben uddannelse m.v. indenfor EVE Øvrig åben uddannelse indenfor EVE omfatter aktivitet på eud-enkeltfag, som ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), deltidsuddannelser på erhvervsuddannelsesniveau og grundlæggende voksenuddannelse (GVU). For uddannelser med fri deltagerbetaling fastsætter institutionerne størrelsen heraf i henhold til lov om åben uddannelse Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales efter periodemodellen (ÅU). Tilskud konteres på det formål, der er knyttet til faget. Tilskud vedrørende enkeltfag fra merkantile eller tekniske erhvervsuddannelser, som er knyttet til formål 3004 Pædagogisk assistent, 3005 Social- og sundhedsuddannelsen (EVE), 3514 eud-enkeltfag, merkantile uddannelser og 3569 Eud-enkeltfag, tekniske uddannelser, konteres på formål 3500 Eudenkeltfag. Indtægter fra deltagerbetaling konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen) og på finanskonto Deltagerbetaling. Deltagerbetalingskompensation For deltagere, der deltager som led i en GVU-plan, eller som led i en uddannelsesplan for erhvervsuddannelse plus (EUD+), som er fritaget for deltagerbetaling, ydes kompensation for den manglende deltagerbetaling i henhold til på finansloven fastsatte beløb pr. årselev. For deltagere, der deltager som led i en GVU-plan, udløses kompensationen ved eud-enkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i GVU-planen. For deltagere, der deltager som led i en uddannel- Side 20 af 75

21 sesplan for erhvervsuddannelse plus (EUD+), udløses kompensationen ved eud-enkeltfag og arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i uddannelsesplanen. Tilskud udbetales kvartalvist (tidstro) efter aktivitetsindberetning. Tilskuddet bestemmes som: deltagerbetalingskompensation * årselever Tilskud konteres på det formål, der er knyttet til faget. GVU tillægstaxametertilskud m.v. Tillægstaxametertilskud for eud-enkeltfag, der gennemføres som led i GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud pr. uddannelsesplan vedrørende vejledning/uddannelsesplan ved GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud pr. prøve vedrørende skuemester/censor ved tekniske prøver i GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Tilskud pr. prøve vedrørende materialer/lokaleleje ved tekniske prøver i GVU udbetales umiddelbart efter aktivitetsindberetning (tidstro). Konteringen sker på det formål, der er knyttet til faget Taxametertilskud til fællesudgifter Taxametertilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5620 Bygningstaxametertilskud, institution Taxametertilskud tril indvendig vedligeholdelse Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tilskud til fjernundervisning af indsatte Taxametertilskud til undervisningsudgifter samt deltagerbetalingskompensation udbetales tidstro. Tilskuddet konteres på det til faget hørende omkostningsformål (familiegruppen). Side 21 af 75

22 Taxametertilskud til fællesudgifter samt administrationstillægstaksttilskud udbetales tidstro. Tilskud konteres på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. 12. Tilskud til øvrig åben uddannelse Øvrig åben uddannelse omfatter aktivitet i forbindelse med hhx- og htx-enkeltfag Taxametertilskud til undervisningsudgifter Taxametertilskud til undervisningsudgifter udbetales tidstro umiddelbart efter kvartalsafslutning. Tilskuddet konteres sker på formålet knyttet til faget Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Konteringen sker på formål 5620 Bygningstaxameter. Taxametertilskud tril indvendig vedligeholdelse Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter udbetales kvartalsvis forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. Tilskud konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse. 13. Tilskud til pædagogikum Tilskud til pædagogikum ydes efter semestermodellen Konteringen sker på det tilskudsmærkeformål der er knyttet til den indberettede skoleperiode, og tilskudskombination på uddannelsen. 14. Tilskud introduktionskurser og brobygning Tilskud til introduktionskurser og brobygning efter bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne ydes i henhold til på finansloven. Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Udbetalingen af taxametertilskud (uddannelsestilskud, fællesudgiftstilskud og bygnings-/bygningsvedligeholdelsestilskud) sker kvartalsvist bagud (tidstro) på grundlag af institutionernes aktivitetsindberetninger. Det kvartalsvise aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev. Side 22 af 75

23 Undervisningstilskud konteres på det formål, som er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudskombinationen på uddannelsen. Tilskud til fællesudgifter konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter. Tilskud til bygningsudgifter konteres på formål 5620 Bygningstaxameter. Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse. 15. Øvrige tilskud Momskompensation For månederne januar, februar og marts udbetales et a conto beløb, der beregnes som takst inklusiv moms fratrukket takst eksklusiv moms multipliceret med antallet af grundlagsårselever divideret med tolv. Ultimo april, juli og oktober indberettes moms det foregående kvartal. Ultimo maj, august og november udbetales a conto kompensation for moms i det foregående kvartal. Senest 1. april i året efter finansåret indberettes årsopgørelse for finansåret inklusiv 4. kvartal. Ultimo maj i det nye finansår udbetales momskompensation i henhold til årsopgørelsen. A conto beløbene inkl. kvartalsindberetningerne modregnes. A conto pga. grundlagsår X X X Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec A conto pga. 1. kvt A conto pga. 2. kvt A conto pga. 3. kvt Årsopgørelse A conto modregnes X X X X X Beløbet udbetales på formål 5590 Momskompensation Skyggeelevtilskud Skyggeelevtilskud udbetales kvartalsvis forud. Konteringen sker på 5640 Diverse tilskud Kvalitetsudviklingsmidler Kvalitetsudviklingstilskud udbetales månedsvis forud. Side 23 af 75

24 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Konteringen sker på 5640 Diverse tilskud. 16. Opgørelse og indberetning af aktivitet Institutionerne skal opgøre faktisk aktivitet for nærmere afgrænsede perioder, og foretage elektronisk indberetning heraf til nærmere bestemte tidsfrister, jf. nedenstående oversigt. BETEGNELSE Fuldtidsuddannelse, antal færdiggjorte, kostafdeling og skolepraktik INDBERET- NINGSDATO STARTDATO SLUTDATO BETALINGSDATO 16-mar-2YYY 16-dec-2YYY-1 15-mar-2YYY 16-jun-2YYY 16-mar-2YYY 15-jun-2YYY 16-sep-2YYY 16-jun-2YYY 15-sep-2YYY 16-dec-2YYY 16-sep-2YYY 15-dec-2YYY 16-mar-20YY 16-sep-20YY-1 15-mar-20YY Fuldtidsuddannelse (semestermodel) 16-sep-20YY 16-mar-20YY 15-sep-20YY AMU og øvrig åben uddannelse 5-apr- 20YY 01-jan-20YY 31-mar-20YY 12-maj-20YY 5-jul- 20YY 01-apr-20YY 30-jun-20YY 12-aug-20YY 5-okt- 20YY 01-jul-20YY 30-sep-20YY 12-nov-20YY 2-jan- 20YY+1 01-okt-20YY 31-dec-20YY 12-feb-20YY+1 Hvis indberetningsdatoen falder i en weekend eller på en helligdag, sker indberetningen senest på første efterfølgende hverdag. Aktivitetsindberetningen for en given indberetningsperiode omfatter aktivitet, hvor tælledagen falder i perioden fra og med indberetningsperiodens startdato til og med indberetningsperiodens slutdato. For fuldtidsuddannelser med udbetaling efter semestermodellen, er det en tilskudsbetingelse, at tælledagene for henholdsvis 1. og 2. tælleperiode falder senest den 15. september og senest den 15. marts. Overholdes indberetningsfristen ikke, vil tilskud normalt tidligst blive udbetalt i forlængelse af den næstkommende ordinære indberetningsfrist. Dog vil tilskud for aktivitetsindberetninger vedrørende 1. tælleperiode på fuldtidsuddannelser, som modtages efter d. 16. september, blive udbetalt ultimo finansåret. Betalingsdato Side 24 af 75

25 For aktivitet i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag under en FKB samt øvrig åben uddannelse er der fastsat en betalingsdato. Betalingsdatoen angiver seneste tidspunkt for institutionens modtagelse af deltagerbetaling for tilskudsberettiget aktivitet for kvartalet. På den ordinære indberetningsdag indberettes aktivitet med tælledag i kvartalet, hvor deltagerbetalingen senest på indberetningsdatoen er betalt til institutionen. Efter den ordinære indberetningsdag kan aktivitet med tælledag i kvartalet, hvor deltagerbetalingen er betalt senest på betalingsdatoen (svarende til fristen for rettidig revisorerklæring), indberettes på en supplerende indberetning for det pågældende kvartal generelle regler for elektronisk indberetning En elektronisk indberetning skal kunne identificeres ved et unikt nummer (Afsendelses_id). Institutionens første elektroniske indberetning for en indberetningsperiode benævnes: totalindberetning. Institutionens efterfølgende indberetninger for samme indberetningsperiode benævnes: supplerende indberetninger. Supplerende indberetninger skal indeholde information om afsendelses_id for den forudgående indberetning, den supplerende indberetning relaterer sig til. Der må ikke indsendes tomme elektroniske indberetninger. Der kan ikke foretages elektronisk indberetning af aktivitetsopgørelser for indberetningsperioder, som ligger mere end ét år før indeværende finansår. Aktivitet, som ikke kan indberettes elektronisk, vil efter aftale med Tilskuds- og controllerkontoret kunne indberettes skriftligt Skriftlig indberetning Har en institution behov for at indberette om aktivitet, som er gennemført mere end ét år før indeværende finansår, skal institutionen rette henvendelse til Tilskuds- og controllerkontoret om procedure og tidsfrister herfor. 17. Opgørelse og Indberetning af fuldtidsaktivitet Følgende aktiviteter indberettes efter modellen for fuldtidsaktivitet: erhvervsuddannelse, skolepraktik, fodterapeutuddannelsen, adgangsgivende kurser m.v., lokomotivføreruddannelsen, fiskeriuddannelsen, aktivitet på kostafdelinger, erhvervsgymnasiale uddannelser, gymnasial supplering (undtagen GSK), kvæginseminøruddannelsen, pædagogikum, samt brobygning og introduktionskurser. Side 25 af 75

26 17. 1 Oplysninger i aktivitetsindberetningen Ved indberetning af fuldtidsaktivitet omfatter den elektroniske aktivitetsindberetning følgende oplysninger: Nr. Oplysning Bemærkning 1 Institutionsnummer Institutionsnummer for den godkendte juridiske institution. 2 Afdelingsnummer Er aktiviteten gennemført på en afdeling af den juridiske institution anføres gyldigt institutionsnummer for afdelingen. Har den juridiske institution ikke afdelinger anføres den juridiske institutions institutionsnummer. 3 Indberetningstermin Jf. oversigten vedrørende indberetningsdatoer. 4 Formål Jf. den udmeldte uddannelsesmodel. 5 Version Speciale Skoleperiode Adgangsvej Tilskudsmærke Tælleperiode Varighed Jf. nedenfor om varighed. 12 Bidrag Jf. nedenfor om bidrag. 13 Antal elever Antal elever, som ligger til grund for bidraget. 14 Restbidrag Jf. nedenfor om bidrag. 15 Rekvirent Jf. oversigten over rekvirentkoder Varighed Tælleperiodens varighed opgøres i antal dage. Som udgangspunkt indberettes den centralt fastsatte udmeldte varighed. I tilfælde, hvor institutionen har tilrettelagt undervisning med en kortere varighed, end der centralt er fastsat for den pågældende tælleperiode, indberettes den faktiske varighed af tælleperioden. I tilfælde, hvor der er givet merit, indberettes den individuelt fastsatte varighed Bidrag Bidraget, som indberettes for den pågældende tælleperiode, vil - afhængigt af tilskudsmærkekombinationen - være opgjort enten i antal årselever, eller i antal elever, Såfremt en tælleperiode afsluttes i det næstkommende finansår, skal årselevbidraget for den del af tælleperioden, som ligger i det kommende finansår, opgøres særskilt og indberettes som restbidrag. (restårselever) Rekvirent Aktivitet, som udløser tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning, indberettes med rekvirentkode = UVM. Side 26 af 75

27 Rekvirentkoder for aktivitet vedrørende udenlandske elever gennemgås nedenfor. Rekvirentkoder vedrørende aktivitet, som skal opgøres og indberettes efter reglerne i denne instruks, men som ikke uløser tilskud fra ministeriet, er behandlet nedenfor samt under afsnittet om betalingsloven Generelle tælleregler Aktivitet, som opgøres i antal årselever, beregnes som produktet af antal aktive elever på tælledagen og tælleperiodens varighed/1 årselev. En årselev defineres som en elev undervist på fuld normal tid i 200 dage. Tælleperiodens varighed og tælledag fremgår af uddannelsesmodellen for det enkelte uddannelsesformål. Antallet af elever, som er aktive på tælledagen, opgøres af institutionen efter nedenstående retningslinjer: 1) Antallet af aktive elever/kursister skal opgøres på tælledagen for den pågældende tælleperiode. 2) For fuldtidsuddannelser med udbetaling efter semestermodellen, er tælledagen for 1. tælleperiode senest den 15. september og tælledagen for 2. tælleperiode senest den 15. marts. 3) En elev kan medtages i opgørelsen, hvis eleven er optagelsesberettiget, og har været optaget på uddannelsen for hele tælleperioden, og fortsat er optaget på tælledatoen. 4) Elever, som er udmeldt inden tælledagen, eller som udmeldes på tælledagen, eller som optages efter tælledatoen, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. 5) Elever, der er udeblevet helt fra tælleperioden uden lovligt forfald, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. Det er den enkelte uddannelsesinstitutions ansvar, at oplysningerne i det elevadministrative system er korrekte og retvisende. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at alle udmeldelser uden forsinkelse registreres i det elevadministrative system (fx hvis en elev/kursist udmelder sig hos læreren på holdet). Uddannelsesinstitutionen skal ved fravær sikre sig oplysninger om fraværsårsag, så institutionen kan vurdere, om der eventuelt er tale om ophør med uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen har pligt til inden tælledagen at kontakte elever/kursister med ustabilt fremmøde med henblik på afklaring af, om eleven/kursisten reelt er aktiv. Elever, der følger undervisning på flere skoler i samme tælleperiode må kun indberettes af den skole, der har hovedansvaret for eleven. De øvrige skoler skal ved registrering af eleven sikre, at årselevbidraget sættes lig nul. Eventuelle særlige regler for de enkelte uddannelser vedrørende opgørelse og indberetning af aktivitet er beskrevet nedenfor Erhvervsuddannelser Indberetning af aktivitet vedrørende erhvervsuddannelse sker efter modellen for fuldtidsaktivitet. Side 27 af 75

28 Adgangsbegrænsning Hvis der i henhold til 9, stk. 1 i lov om erhvervsuddannelser er etableret adgangsbegrænsning, er der kun adgang til uddannelsens grundforløb for elever, der har en uddannelsesaftale, der tillige omfatter grundforløbet. Den enkelte skole kan herudover modtage tilskud til et antal elever uden uddannelsesaftale svarende til den af ministeriet udmeldte kvote for optag af elever uden uddannelsesaftale. Skoler, der ikke tidligere har udbudt en uddannelse kan optage et antal elever uden uddannelsesaftale. Antallet af elever fastsættes af ministeriet i forbindelse med placeringen af uddannelsen Udenlandske elever I henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser kan udenlandske elever kun indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet hvis de pågældende: 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, 2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet Den Europæiske Union eller omfattet af EØS-aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9a. 3) er udvekslet med danske elever efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet, eller 4) efter EU-retten, EØS-aftalen, eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere. Institutionens udbud af uddannelse til andre udenlandske elever end de ovenfor nævnte sker som indtægtsdækket virksomhed. Der fastsættes følgende retningslinjer for opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever: Tilskudsudløsende udenlandske elever Opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende udenlandske elever, der i henhold til bestemmelserne herom, jf. ovenfor, kan indgå i optællingen af tilskudsberettiget aktivitet, sker efter de almindelige retningslinjer herfor, og indberettes med rekvirentkode: UVM. Børn af visse udenlandske arbejdstagere i Danmark, rekvirentkode: ARB Opgørelse af aktivitet vedrørende udenlandske elever, som er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, sker efter de almindelige retningslinjer herfor. Aktiviteten indberettes med rekvirentkode: ARB. Side 28 af 75

EA-instruks. Nr. 1, 2015

EA-instruks. Nr. 1, 2015 EA-instruks Nr. 1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 5 1. 1 Kontoplaner 5 1. 1.1 Formålskontoplanen 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan 5 1. 2 Uddannelseskoder 5 1. 2.1 Uddannelseskoder

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 August 2011 Sagsnr: 139.99C.031 Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 5 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse

Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutioner, der udbyder Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf.

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4 UNDERVISNINGSMINISTERIETS SELVEJELOVINSTRUKS 1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V.... 4 3.1 OPGØRELSE OG INDBERETNING AF STUDENTERÅRSVÆRK

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Forslag til finanslov 2008

Forslag til finanslov 2008 Forslag til finanslov 2008 Analysen er foretaget af Sekretariatschef Carsten Eberhard Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler København, september 2007 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser (eud, gvu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C

Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere