Nr. 3 september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 september 2015"

Transkript

1 Nr. 3 september 2015 I dette nummer: Freedom Flotilla 3 til Gaza s. 4 5 Kampen vundet mod Ryanair s. 6 7 Folkeafstemning om retsundtagelsen s Mangfoldighed i 3F København s

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9 15 Tirsdag: 9 17 Onsdag: 9 15 Torsdag: 9 17 Fredag: 9 14 Deadlines 2015: 7. oktober (beretning) 16. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Claus K. Hertz Katja Knudsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Graphic Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Ny regering Så blev folketingsvalget i juni måned overstået. Valget viste (med mindst mulig margin), at blå blok vandt. Der skulle bare have været flyttet 4000 stemmer på Fyn eller 7000 stemmer i København, så ville der ikke have været basis for, at Lars Løkke Rasmussen kunne danne regering. Imidlertid var det resultatet af folketingsvalget og efter forskellige partilederrunder stod det klart, at Lars Løkke Rasmussen måtte danne en ren Venstre regering. Den nye regering har hurtigt bebudet en række tilbagerulninger af den tidligere regerings politik. De har blandt andet bebudet, at SKAT og politiets adgang til byggepladser skal begrænses i forhold til, at de kan bede om at få folks CPR numre. Dette er et alvorligt tilbageskridt i forhold til kampen imod social dumping, da det jo medfører, at dem der ikke har rent mel i posen, kan komme med forkerte udmeldinger om, hvem de er o.s.v. Vi kan også forvente et endnu hårdere angreb på de arbejdsløse samt flygtninge og indvandrere, hvor regeringen har bebudet overordentlige store stramninger. Vi venter spændt på, at dagpengekommissionen vil komme med deres anbefalinger til folketinget om et nyt dagpengesystem. Vi skal dog slå fuldkommen fast, at 3F København forventer 4 ting: 1. At optjeningen til dagpenge bliver lettere 2. At folk med korttidsbeskæftigelse også får et attraktivt dagpengesystem 3. At dagpengesystemet i udgangspunktet ikke bliver totalt forandret i forhold til optjening af dagpengeret og beregning af sats. I dag er det timer baseret på lønsedler, der ligger til grund for dette. Stærke kræfter arbejder på, at a kasserne i fremtiden skal tage udgangspunkt i månedslønnen altså jo højere løn, jo hurtigere dagpengeret. 4. At der tilføres dagpengesystemet yderligere økonomiske midler Vi er af den opfattelse, at de 4 ovenstående krav er rimelige. Efter vores opfattelse har vi i fagbevægelsen betalt nedskæringerne, nemlig en dagpengeperiode skåret ned fra 4 til 2 år. RyanAir Alt dette til trods, så viste fagbevægelsen, at når vi står sammen og kæmper målrettet og er solidariske med hinanden, så kan vi opnå store sejre. RyanAir-sagen viste, at den danske fagbevægelse er i stand til at hamle op med selv internationale giganter, når vi står sammen i en fælles kamp om ordenlige løn- og arbejdsforhold. RyanAir s strategi med at dumpe priserne for, at alle får råd til at flyve vil i sin yderste konsekvens betyde, at ingen vil have råd til at betale selv de lave priser hvis alle altså skulle arbejde til den løn, som RyanAir tilbyder deres ansatte! Arbejdsrettens dom om, at den danske fagbevægelse kunne etablere konflikt og sympatikonfilkt, fik RyanAir til at meddele, at de opgav at have base i danske lufthavne. Vi er overbeviste om, at andre flyselskaber vil påtage sig RyanAir s tidligere flyafgange og at det bliver til ordenlige løn og arbejdsforhold til de ansatte. Dansk fagbevægelses sejr har givet genlyd i hele verden blandt faglige organisationer og er blevet hilst velkomment både med sympatitilkendegivelser samt mere konkrete henvendelser om, hvordan vi internationalt kan og bør samarbejde for at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår. Det viser sig endnu engang, at det kan betale sig at være medlem af 3F København, som er Danmarks største 3F afdeling med 89 ansatte og valgte, der hver dag står klar til at hjælpe medlemmerne. Emmanuel er en meget glad mand. Han har for ganske nyligt modtaget kr ,00 i efterbetalig fra sin tidligere arbejdsgiver, som er en af de større rengøringsvirksomheder i Danmark. Opsigelsen Emmanuel henvendte sig til 3F København i foråret i forbindelse med, at han var blevet opsagt. Rengøringsvirksomheden han arbejdede for, havde mistet kontrakten på de pladser, han gjorde rent på. Selve opsigelsen var, som den skulle være, med det overenskomstmæssige varsel m.v. Tjek af ansættelseskontrakt Vanen tro spurgte hans faglige sekretær lidt ind til hans daglige arbejde. Emmanuel forklarede, at han gjorde rent i forretninger i flere byer - fra København til Vestsjælland. Han havde firmabil til rådighed, men da han jf. overenskomsten også skulle have løn for transporttiden mellem de forskellige forretninger, vakte det undren hos den faglige sekretær, at Emmanuel (ifølge hans Af Seyit Yildirim, faglig sekretær Emmanuel fik kr ,00 i efterbetaling Emmanuel arbejdede 55 timer om ugen, men fik kun løn for 24,75 timer om ugen ansættelseskontrakt) kun var ansat til 24,75 timer pr. uge og blev lønnet efter det. 30,25 timers gratis arbejde pr. uge! Emmanuel og den faglige sekretær kortlagde sammen hans daglige rute og arbejdsopgaver, der varierede efter hvilken ugedag og periode han arbejdede. Det viste sig, at Emmanuel havde en gennemsnitlig arbejdsuge på 55 timer fordelt på en 6 dages arbejdsuge. Dette på trods af, at han blev lønnet efter en arbejdsuge på 24,75 timer! Dette er et klart brud på overenskomsten, Ansættelsesbevisloven og EU direktivet med 48 timers reglen. Medlemskab betalte sig 3F København rejste på vegne af Emmanuel kravet over for arbejdsgiveren. Der blev indgået et forlig på kr ,00 som Emmanuel har fået udbetalt.

3 Artikel og foto: Annette og John Ekebjærg-Jakobsen Søndag den 10. maj 2015 sejlede det gode skib Marianne af Gøteborg mod Gaza havn, en rejse på sømil. Marianne stævner ud af Københavns Havn Undervejs var der arrangeret besøg i en række europæiske havne for, at gøre opmærksom på staten Israel s ulovlige blokade af Gaza-striben og for på den måde, at åbne op for, at Gaza havn igen kan have kontakt med omverdenen. Umenneskelige konsekvenser Sejladsen skal ikke kun sætte fokus på konsekvenserne af den 7 år lange, ulovlige blokade af Gaza, men også fortælle om de umenneskelige konsekvenser af Staten Israel s månedslange bombardement af Gaza i juli Mere end blev dræbt, over blev såret og familier fik deres hjem ødelagt. Genopbygning koster I april i år har Gaza kun modtaget en fjerdedel af de 24 milliarder kroner, som det internationale samfund har lovet til genopbygningen og det fysiske byggearbejde er knap nok gået i gang. Hele genopbygningen vurderes til at koste mere end 34 milliarder kroner. Den eneste vej ud af den menneskeskabte katastrofe er en ophævelse af blokaden, ophør med den kollektive afstraffelse og en åbning af Gaza havn til omverdenen. Fra Sverige til København Skibet lagde til i Helsingborg og Malmø og den 14. maj ankom Marianne til Islands Brygge, hvor Free Gaza DK havde arrangeret et 2 dages besøg. Danskere var kort tid om bord På turen fra Malmø til København og videre til Kiel, var en række danskere om bord for at markere Esben Weile Kjær, forfatter, aktivist mm, Michael Wiehe, Rosa Lund (Enl.), Haifaa Awad, dansk læge og frivillig i Syrien og Özlem Cekic (SF) deres opbakning til befolkningen i Gaza. Det blev 2 flotte dage i København. Flot velkomst, pressemøde, stor fest på Islands Brygge ved siden af Marianne, med mere end deltagere og med masser af kunstnere og stor fokus på Gaza og blokaden. Besøget gav også god omtale i medierne. Opbakning til Gaza I løbet af den næste måneds tid besøgte Marianne havne i Tyskland, Frankrig, Galicien/Nord-Spanien, Portugal, Syd-Spanien, Italien og Grækenland. I alle disse havne var støttefester, besøg på rådhuse og mange andre arrangementer. På sejladserne mellem havnene var skibet fyldt med politikere, kunstnere og aktivister, som bakker op om kampen mod blokaden. Kendisser om bord I slutningen af juni sejlede Marianne fra Kreta mod Gaza Havn. Ud over den skandinaviske besætning ombord, var der politikere, aktivister og mediefolk fra Sverige, Canada, Israel, Spanien, New Zealand og den tidligere præsident fra Tunesien. Et folketingsvalg kom i vejen Vi havde haft kontakt med en del danske politikere, som var klar på at sejle til Gaza og risikere at blive opbragt af den israelske hær, men desværre var der ingen danskere om bord folketingsvalget kom i vejen. Desværre, fordi de danske medier ikke skriver noget om sejladsen, når der ikke er danske kendisser om bord. 100 sømil fra målet Den 29. juni (tidligt om morgen), blev Marianne bordet af det israelske militær. Kapringen skete i internationalt farvand, ca. 100 sømil fra Gaza Havn. Den israelske hær tilbageholdt aktivister og besætning og beslaglagde det medicin og de solceller, som var en symbolsk gave til Gaza s befolkning. Trods henvendelser fra politikere og aktivister, nægtede den danske udenrigsminister at klage over kapringen, som er pirateri og i strid med international lov. Ingen succes.. og så alligevel Heller ikke i 2015 lykkedes det altså at sejle til Gaza Havn, men Mariannes besøg i mange europæiske havne satte fokus på de umenneskelige forhold som Gaza s befolkning lever under. Free Gaza DK fik stor opmærksomhed på arrangementerne 1. maj og 4. maj og vil gerne rette en stor tak til 3F København, andre fagforeninger, aktivister og alle andre, som har bakket op om aktionen. Kampen mod blokaden fortsætter og solidariteten med Gaza s befolkning vil vokse. 4 5

4 Af Jan Mathisen, faglig sekretær Tre højesteretsdommere afsagde dommen: Ryanair skal anerkende, at Serviceforbundet lovligt kan varsle og iværksætte hovedkonflikt til støtte for et krav om en overenskomst dækkende besætningsmedlemmer (piloter og kabinepersonale) på Ryanairs baser i Danmark. Ryanair og kampen imod social dumping Solidaritet, faglig styrke og sammenhold er nøgleordene i kampen imod social dumping og det var også det, som var udslagsgivende i kampen imod Ryanair. Mange ting kan siges om kampen for at tvinge Ryanair til at underskrive en overenskomst, men lad os nøjes med nogle få central lærdomme. Faglig styrke Afgørende var den faglige organisering af de forskellige personalegrupper i Københavns Lufthavn i Kastrup. Uden massivt medlemskab af de rigtige fagforeninger (LO-fagforeningerne), var det ikke muligt, at gennemføre virkningsfulde sympatikonflikter. Fagforeningernes konfliktret I Danmark har fagforeningerne retten til at konflikte imod arbejdsgivere, der ikke vil indgå overenskomst. Denne ret er grundlaget for de overenskomster, som fagbevægelsen i dag har tilkæmpet sig. Når nogle politiske partier (V, K og DF) nu ønsker at begrænse konfliktretten, vil konsekvensen blive dårligere løn- og arbejdsforhold for alle. kamp for at få Ryanair til at underskrive en dansk overenskomst. Og omvendt har dansk fagbevægelses kamp givet stor genlyd og inspiration overalt i verden Hvilken samfundsmodel? Kampen for overenskomst og imod Ryanairs sociale dumping var også en kamp for, at løn- og arbejdsforhold i Danmark reguleres ved kollektive overenskomster og ikke som Ryanair ønskede nul overenskomst, ingen fagforeninger og individuelle personlige aftaler mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Samme samfundsmodel som Det Faglige Hus ønsker. De rigtige fagforeninger De fagforeninger, som fører kampen imod social dumping er ikke kun 3F, men alle LO-fagforeninger. Hverken Krifa eller Det Faglige Hus har på noget tidspunkt bidraget til denne kamp. Tværtimod kan og må medlemmer af Krifa og Det Faglige Hus ikke deltage i lovlige sympatikonflikter. Det viser forskellen på rigtige fagforeninger og discount fagforeningerne. Vi fortsætter Sejren over Ryanair har været en vældig inspiration til at fortsætte kampen imod social dumping. Også for 3F København. Hvis du har kendskab til, hvor der foregår social dumping så kontakt din fagforening med de oplysninger du har. Der var meget stort fremmøde foran Arbejdsretten da Ryanair-sagen var til behandling 20. Maj 2015 Kampen imod social dumping Kampen imod social dumping er først og fremmest en kamp som fagbevægelsen må føre for at sikre, at alle der arbejder i Danmark, arbejder på danske overenskomstmæssige vilkår. Men mange kommunalbestyrelsers beslutning om, at boykotte Ryanair havde en stor og positiv betydning. Desværre stemte kommunalbestyrelses medlemmer af V,K og DF imod kommunal boykot. International solidaritet Kampen imod Ryanair viser betydningen af international solidaritet. Dette var en vigtig støtte og faktor for den danske fagbevægelses Kampen imod Ryanair viser betydningen af international solidaritet. 6 7

5 Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, sagsbehandler Af Søren Becher, a-kasseleder Fik dagpengeret og kr ,- i feriepenge Uddannelsesløft Fra ufaglært til faglært T.D. var blevet overflyttet til 3F Københavns a-kasse fra en anden a-kasse. Den tidligere a-kasse havde afvist hans ansøgning om dagpenge. Det viste sig, at det var en fejl og T.D. er nu på dagpenge i 3F København. Rigtig beregning gav dagpenge Den tidligere a-kasse havde ikke talt hans timer for arbejde korrekt. Vi talte efter og fandt ud af, at T.D. kunne modtage dagpenge som deltidsmedlem. Man havde heller ikke kunne hjælpe ham i forbindelse med ophør fra et job. Her manglede han feriepenge. Feriepengene blev sikret Da T.D. henvendte sig til 3F Københavns a-kasse og fortalte om sine manglende feriepenge, blev han straks fulgt op i den faglige afdeling. Den faglige afdeling rejste Dennis Hejl, 3F Københavns a-kasse opdagede, at et medlems tidligere a-kasse reelt havde snydt medlemmet for sin dagpengeret. krav om feriepenge og medlemmet endte med at få kr ,- kr. ind på sin konto. Når billigt er for billigt! Den anden a-kasse var en af de a-kasser, som reklamerer med, Jay vil være buschauffør at de er meget billige. Desværre betød det i dette tilfælde, at kvaliteten var i bund. T.D s tidligere a-kasse havde heller ikke nogen forbindelse til en fagforening. Derfor kunne de ikke hjælpe med den faglige sag. Er du arbejdsløs, over 30 år og ufaglært eller faglært med forældet uddannelse (d.v.s., at du ikke har brugt din faglærte uddannelse de sidste 5 år), har du nu fået mulighed for at få en faglært uddannelse, mens du er på dagpenge. Uddannelsen skal kunne gennemføres indenfor den periode, hvor du har ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du kommer hurtigt i gang. Perioden er dermed højst 2 år. Denne uddannelsesmulighed er for dig med flere års erfaring fra en branche, der kan nå at tage en erhvervsuddannelse indenfor perioden med ret til dagpenge. Selvom en uddannelse normalt står til at vare f.eks. 3 år, kan du måske tage den på 1½ år, fordi din erfaring gør, at du kan springe dele af uddannelsen over. Du får dagpenge på 80 % af max dagpenge, det svarer til kr. 662,00 om dagen. Du har mulighed for at låne et beløb, så du når op på din hidtidige dagpengesats. Det er Jobcentret, der skal bevilge uddannelsen, men vi hjælper dig gerne, hvis du er interesseret. Eksempler på nogle af uddannelserne indenfor 3F s område: Industrien Industrioperatør, snedkeruddannelsen, beklædningshåndværker, plastmager, procesoperatør, Maskinsnedkeruddannelsen og produktør Det offentlige Ejendomsservicetekniker og serviceassistent Det grønne område Anlægsgartner, produktionsgartner, skov- og naturtekniker og væksthusgartner Transport Lager- og terminaluddannelsen Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, byggemontagetekniker, murer (med trinet flisemontør), teknisk isolatør og træfagenes byggeuddannelse (med specialerne: tømrer, gulvlægger og tækkemand). Privat service, hotel og restauration Gastronomuddannelsen og ernæringsassistent Vores medlem Jay, vil gerne være buschauffør. Men det er ikke nemt. Jay har en sundhedsvidenskabelig bachelor fra Indien. Når man har en videregående uddannelse, f.eks. fra et universitet, kan man ikke benytte sig af den ret, som nye arbejdsløse normalt har til 6 ugers kursus. Den mulighed kan Jay altså ikke bruge. Nogen vil sikkert spørge; Hvorfor har han ikke søgt ind på Københavns Universitet for at gøre sin uddannelse færdig, ved at læse en såkaldt Master? Svaret er; Det prøvede han, men fik afslag, fordi hans uddannelse fra Indien var mere end 5 år gammel. UG-Plus tilbød uddannelse A-kassen skrev til Jobcentret på vegne af Jay. Han havde været til informationsmøde på UC-Plus i Skovlunde, som er en skole bl.a. for buschauffører. Skolen havde tilbudt ham et forløb med 12 ugers dansk og derefter 6 ugers bus-kursus. Afslag fra Jobcentret Jobcentret gav afslag på uddannelsen. Jay havde nemlig kun gået arbejdsløs ganske kort tid. I de første 6 måneders ledighed, kan Jobcentret generelt kun støtte op til 6 ugers kursus. Klage betalte sig A-kassen klagede sammen med Jay over afgørelsen. Og så gav Jobcentret sig. Det vidste sig, at loven gav mulighed for længere kurser, når det drejede sig om dansk-kurser. Jay begyndte på kurset i august måned og glæder sig til at blive buschauffør. 8 9

6 Folkeafstemning om retsundtagelsen Et nej - er et ja til demokratisk indflydelse Vi fastholder, at det vi skal stemme om er, om vi vil afgive mere indflydelse til EU. Om det fremadrettet er EU, der skal være med til at sætte rammerne for hvilken retssikkerhed og hvilke strafferammer, der skal gælde eller om den slags beslutninger skal tages i det danske folketing. Af Bjarne Høpner, formand og Søren Becher, a-kasseleder I marts i år indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om, at udskrive folkeafstemning om afvikling af retsundtagelsen. Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative, De Radikale, SF og Alternativet foreslår i stedet vedtagelsen af en ny såkaldt tilvalgsordning. Deres anbefaling betyder mere magt til EU. Vi mener ikke, at EU skal have mere magt og vil derfor opfordre dig til at stemme nej ved den kommende folkeafstemning. Undtagelserne Retsundtagelsen er en af de 4 undtagelser, som blev forhandlet efter det danske nej til Maastricht traktaten i Dengang var det danske nej et veto til hele traktaten og for at komme uden om det, udskrev den daværende borgerlige regering så en ny folkeafstemning. Et flertal vedtog herefter de 4 undtagelser fra Maastricht traktaten. Der er tale om 4 vitale områder for et lands selvbestemmelse. Det drejer sig om euro-undtagelsen, den militære undtagelse, undtagelsen fra unions-borgerskabet og så retsundtagelsen, som er den af undtagelserne, der bliver sat til afstemning i dette efterår. Kampen mod grænseoverskridende kriminalitet Hovedspørgsmålet for tilhængerne nu og i valgkampen er spørgsmålet om det europæiske politisamarbejde - Europol. Ja-partierne fremhæver, at hvis vi stemmer nej, kan Danmark ikke længere deltage i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet, såsom børneporno, kvindehandel og narkokriminalitet. Det lader sig ikke gøre, siger de, fordi vi på sigt ikke kan være med i Europol. EU får det sidste ord Danmark er i dag med i Europol. Samarbejdet har hidtil været mellemstatsligt. Det vil sige, at det er reguleret som et samarbejde mellem selvstændige lande. Med Lissabon traktaten blev Europol samarbejdet imidlertid ændret til et såkaldt overstatsligt samarbej- de. Det vil sige, at det i fremtiden er EU, der har det sidste ord. Kort sagt: Det er vores retsundtagelse, der står i vejen for, at vi kan være med i Europol på grund af de nye bestemmelser i Lissabon traktaten. Skræmmekampagne Naturligvis kan og skal Danmark fortsat deltage i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet af alle typer. Et fortsat samarbejde i Europol kan, uden at vi fjerner retsundtagelsen, reguleres af en såkaldt parallelaftale. Sådan en aftale er der mere end 30 lande der har, f.eks. Norge. Vi skal ikke falde for en skræmmekampagne om, at vi ikke vil deltage i kampen mod kriminalitet. Hvad er en tilvalgsordning? For at få danskerne til at stemme ja til at fjerne retsundtagelsen, har anbefalerpartierne opfundet den positive trylleformular om en såkaldt tilvalgsordning. Tilvalget er imidlertid stærkt betinget. Ingen vej tilbage For det første mener partierne, at vi skal afgive suverænitet på 22 konkrete områder. Når disse områder så er afgivet, kan de ikke senere vælges tilbage. For det andet skal man være opmærksom på, at Såfremt aftalepartierne senere måtte ønske at tilvælge sådanne retsakter (nye områder) kan det kun ske ved enighed blandt aftalepartierne eller ved, at det annonceres forud for et Folketingsvalg. Her defineres den politiske glidebane. Vi fastholder, at det vi skal stemme om er, om vi vil afgive mere indflydelse til EU. Om det fremadrettet er EU, der skal være med til at sætte rammerne for hvilken retssikkerhed og hvilke strafferammer, der skal gælde eller om den slags beslutninger skal tages i det danske folketing. Demokratisk indflydelse Et ja er et ja til en såkaldt tilvalgsordning, der gradvist overfører mere og mere beslutningskraft til EU, uden mulighed for at få den tilbage. Et nej er et ja til at bevare demokratisk indflydelse på retspolitikken ved, at holde beslutningerne der hvor de hører hjemme, nemlig i Folketinget. Hvem anbefaler ja? Venstre, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet, SF og Socialdemokraterne. Hvem anbefaler nej? Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Schengenaftalen er ikke en del af folkeafstemningen. Asyl- og indvandrerområdet er heller ikke en del af folkeafstemningen. På hjemmesiden finder du den politiske aftale, der er indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Alternativet. På denne hjemmeside finder du også en analyserapport om de retslige og indre anliggender, udarbejdet af ministeriets embedsmænd og en oversigt over de vedtagene retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold

7 Af Claus Tvile Lorentzen, Social- og miljøafdelingen Af Tanja Fynbo, faglig sekretær Hurtig diagnose gennem pensionseller forsikringsselskaber Efterhånden får flere og flere en Sundhedsordning, som en del af aftalerne med pensions- og forsikringsselskaberne. Mange af 3F Københavns medlemmer er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i f.eks. PensionDanmark eller Industriens Pension. Andre kan have virksomhedsordninger eller private forsikringer. Du skal derfor kontakte dit selskab for at høre, om du er omfattet af Hurtig diagnose. Hurtig diagnose er et supplement til det offentlige. Det er altså ikke det samme som en sygeforsikring til behandling og operation på privathospitaler. Hvad er Hurtig diagnose? I den digitale tidsalder er det nemmere og hurtigere, hvis du har adgang til Internettet, printer, scanner og den uundværlige NEM ID. Hvordan fungerer Hurtig diagnose? Herunder kan du se et hændelsesforløb for et af vores medlemmer, som benyttede sig af Hurtig diagnose. 19/6 - Første sygedag. 21/6 - Tager på Akutmodtagelsen (skadestuen) og bliver indlagt. 26/6 - Bliver udskrevet, men der mangler en præcis diagnose og er derfor kun i smertebehandling. Skal henvises til andet hospital/specialafdeling. Kontakter PensionDanmark som samarbejder med Falck Healthcare (FH). Medlemmet får en fast kontaktperson. Sygeplejersken hjælper medlemmet gennem systemet. Kon- Et tip: Hvis du får lægeordineret medicin, kan du oprette dig som bruger på Her kan du se, hvad du får af medicin og hvor mange udleveringer, der er tilbage på recepten. takten kan foregå på mail eller telefon. Får mailet en samtykkeerklæring, men FH skal også bruge en kopi af henvisning til speciallæge. 29/6 - På ligger der mange oplysninger om dig; din læge, andre behandlere og journaler fra hospitaler og speciallæger. Journalen fra hospitalet ligger allerede på www. sundhed.dk. Den mailes til FH sammen med samtykkeerklæringen. Mindre end 1 time senere, kommer der en mail fra FH med indkaldelse til undersøgelse. 6/7 - Er fortsat kun i smertebehandling, men genoptager arbejdet på deltid. 8/7 - Undersøges på privathospital. Får stillet diagnose og den rigtige behandling kan begynde. 9/7 - Får taget blodprøver på ambulatorium. 10/7 - Genoptager arbejdet på fuld tid. 14/7 - FH sender kopi af journal fra privathospital. 31/7 - Undersøges på offentligt hospital og speciallægen udvider behandlingsplanen med en anden medicin. Den er ikke tilskudsberettiget, men lægen søger Sundhedsstyrelsen om tilskud. Forløbet med Falck Healthcare afsluttes. Hurtigere behandling og raskmelding Muligheden for Hurtig diagnose har betydet hurtigere behandling og et kortere sygefravær. Det er en kæmpe hjælp for den syge. Samtidig er der god økonomi i det for dig, din arbejdsgiver, det offentlige og på sigt også for pensions- og forsikringsselskaberne. Nyt organiseringsprojekt for afdelingens unge Afdelingens ungdomsnetværk har i løbet af sommeren besøgt Tivoli og Bakken flere gange for, at få flere unge organiseret i fagforeningen. Vigtig information Begge steder har utroligt mange unge ansatte i løbet af sæsonen og det er vigtigt, at de får at vide hvilke rettigheder de har og hvorfor det er vigtigt, at være medlem af 3F. Ung til ung Netop fordi der er mange unge ansatte begge steder, har de unge i afdelingen valgt at påtage sig den opgave, at informere og organisere andre unge på Bakken og i Tivoli. Jobpatruljens besøg Sommeren er snart ovre og derfor er det også tid til, at gøre status på årets Jobpatrulje. Unge under 18 har været ude i sommerlandet for at tjene penge i forskellige fritidsjob. Jobpatruljen har derfor været på besøg i hele landet for at tage en snak med de unge. Taler om rettigheder Jobpatruljen er en kampagne, hvor unge tager ud og taler med andre unge om deres rettigheder på arbejdspladsen virksomheder besøgt I løbet af sommeren besøgte Jobpatruljen i Hovedstaden, Nordsjælland og på Bornholm mere end 2000 virksomheder og talte med næsten 500 unge om deres rettigheder. Jobpatruljen var på besøg i ugerne Løn under sygdom og tunge løft Overordnet set er de unge mere opmærksomme på deres rettigheder end før. De problemer Jobpatruljen oftest oplever, er unge, der ikke får løn under sygdom selvom de har ret til det og unge, der løfter for meget. Politianmeldelser Derudover har vi i år oplevet nogle få restauranter, som er blevet meldt til politiet for brud på restaurationsloven. Dette er sket, fordi restauranten har haft unge under 18 år til at servere alkohol, hvilket er ulovligt. Mere synlighed? Tivoli og Bakken er blevet besøgt mindst 1 gang om måneden henover sæsonen, hvor der er blevet talt med så mange unge som muligt. Vi håber, at 3F er blevet meget mere synlige for de unge og det har da også betydet et par ekstra medlemmer til afdelingen, som vi ikke ville have fået uden besøgene. Samme sted næste år De unge i 3F København har aftalt, at lave samme indsats næste år og vi glæder os allerede

8 Af Noomi Rappeport, faglig sekretær The never ending story om en direktør og hans udnyttelse af medarbejdernes betaling til SKAT 3F København har igennem de sidste ca. 2 ½ år oplevet, hvorledes en direktør gennem flere forskellige selskaber groft har overtrådt bogføringsloven og har misligholdt sin betalingsforpligtelse overfor medarbejderne. Ingen løn Direktøren starter selskaber, der har til formål at drive restauration og beslægtet virksomhed. Medarbejderne modtager ikke betaling af tilgodehavende løn og ej heller foretager direktøren indberetning og betaling i forhold til skat af personlig indkomst og feriepenge. SKAT har påvist, at selskabets anvendelse af fiktive fakturaer, udbetaling af sorte lønninger, indberetning af lønninger med uforholdsmæssige angivelser om indeholdelsesprocenter, har været sat systematisk i værk. Konkursdekret Efter 6 retsmøder, blev der i Sø- og Handelsretten langt om længe afsagt konkursdekret (meddelelse til offentligheden om, at virksomheden tages under konkursbehandling) med baggrund i, at politiet måtte efterlyse direktøren i forskellige retskredse. Store beløb overført Selskabet oprettede en bankkonto og fra posteringerne kunne det konstateres, at der blev foretaget overførsler af store beløb til andre af direktørens tilknyttede selskaber. Nogle af selskaberne er efterfølgende ligeledes taget under konkursbehandling og andre selskaber har skiftet navn samtidig med, at direktøren har stiftet nye selskaber. Ingen forklaring! Direktøren har ikke været i stand til at forklare og fremkomme med oplysninger til belysning af, hvorfor midler, der var posteret på en bankkonto for et selskab, blev overført til brug for stiftelse af andre selskaber. Tilsidesatte pligter I den konkrete sag aflagde selskabet ikke årsrapport. Udskrifter af bogføring, råbalancer m.v. er ikke udleveret. Pligterne til at foretage bogføring, opbevare regnskabsmateriale, foretage angivelser m.v. overfor SKAT må anses at være tilsidesatte. Kr ,00 i efteropkrævning SKAT har gennemført kontrol af selskabets angivelser af moms, A-skat og AM-bidrag. Kontrollen resulterede i en afgørelse, hvor selskabet blev efteropkrævet i alt kr ,00 i forhold til moms, A-skat og AM-bidrag. Samhandel Det følger ligeledes af afgørelsen, at der har været en omfattende samhandel mellem de forskellige selskaber. Videre var det via kontrollen konstateret, at der i fakturaer, (der var udstedt af selskabet), var modtaget oplysninger om, at betalinger skulle foretages til en bankkonto, der var oprettet for et selskab (nu under konkurs), henholdsvis at bankkonti, der var oprettet med selskabets direktør havde været anvendt. Tilknytning mellem selskaber Under behandlingen af konkursboet blev der konstateret tilknytning mellem selskaberne og et betydeligt antal andre selskaber og enkeltmandsvirksomheder. Konkursrytteri er desværre ikke et ukendt fænomen i visse dele af dansk erhvervsliv Dertil kommer, at anpartsselskaber, hvortil tilknytninger har kunne konstateres, nu er taget under tvangsopløsning og efterfølgende erklæret konkurs. Faste kunder For størstedelen af selskaberne kan det konstateres, at selskaberne over forholdsvis korte perioder modtog betalinger fra øvrige selskaber, henholdsvis andre selskaber, der fremstår som mere eller mindre faste kunder. Visse af de identificerede kunder var erklæret konkurs, henholdsvis var enkeltmandsvirksomheder registreret som opløste, forud for dekretet over selskabet. Sammenfald i navne Det har i forbindelse med nærmere undersøgelser vist sig, at der er stiftet et betydeligt antal nye selskaber med navne, der er ensartede med navnene for selskaberne (de tidligere kunder), med samme ledelse og/eller personer, der har været registrerede som ledelsesmedlemmer for tilknyttede virksomheder. Krediteringer Ved de gennemførte kontrolmæssige tiltag, er det (ud over andre problemstillinger) i adskillige tilfælde konstateret, at der blev foretaget krediteringer på bankkonti, der var oprettet med andre kontohavere end de selskaber, som ifølge de foreliggende eksemplarer af fakturaer var berettigede til at modtage betaling. Systematisk kædesvig Sagen har desuden været kendetegnet ved, at selskaberne har været anvendt til kædesvig. SKAT har påvist, at selskabets anvendelse af fiktive fakturaer, udbetaling af sorte lønninger, indberetning af lønninger med uforholdsmæssige angivelser om indeholdelsesprocenter, har været sat systematisk i værk. Politimæssig efterforskning Selve konkursbehandlingen har ligeledes afsløret, at der er grundlag for en politimæssig efterforskning af visse af dispositionerne i regi af de konkursramte selskaber. Kurator har indstillet til Skifteretten, at der indledes en sag om konkurskarantæne mod direktøren

9 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Tirsdag den 8/ kl Vi skal se stilladsfilm og evt. Lager og Handelsfilm. Tilmelding petanque. Tirsdag den 15/ kl Vi spiller petanque og spiser efterfølgende smørrebrød. Jyllingevej 128, 2610 Rødovre (S-tog til Jyllingevej station og gå eller bus 9A som stopper lige ud for). Pris kr. 100,00. Tirsdag den 22/ kl Fællesarrangement. Vi skal høre operasanger Lise-Lotte Nielsen samt pianist Carol Conrad. I store sal fælles med postseniorerne samt HR. Sandwich serveres efterfølgende. Tirsdag den 29/ kl Banko. Tirsdag den 6/ kl Kælderduoen kommer. Det bliver en festlig dag og vi skal synge skillingsviser, gårdsangerviser og meget mere. I store sal fælles med postseniorerne samt HR. Sandwich serveres efterfølgende. Tirsdag den 13/ kl Fællesspisning i det Grå Palæ. I medbringer madpakken og Reider underholder imens I tygger. Tilmelding Valby bio. Pris kr. 50,00. Tirsdag den 20/ kl Tallat Shakoor. Tilmelding til gule ærter og Heerup. Tirsdag den 27/ kl Valby Bio. Erik Clausens film Mennesker bliver spist. Tirsdag den 3/ kl Gule ærter. Pris kr. 175,00. Tirsdag den 10/ kl Heerup Museet. Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, (bus 132). Pris kr. 75,00. Tirsdag den 17/ kl Konsulent Line Rønn Shakoor fortæller om ældre og hukommelse. Tirsdag den 24/ kl Nørrebro sundhedscenter fortæller om, hvordan du forebygger helbredsskader og viser en hjertestarter. Fredag den 27/ kl Julefrokost. Pris kr. 200,00. Tirsdag den 1/ kl Banko Tirsdag den 8/ kl Gløgg. Hvis man ønsker at tage en partner/ven med til arrangementer, koster de dobbelt pris. Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet, mødested og pris. Lørdag den 5/ kl Musik i gården! Tilmelding og betaling til Flemming Hansen på tlf eller betaling på konto senest den 15. august Pris kr. 50,00. Torsdag den 10/ kl Summemøde Banko! Tirsdag den 22/ kl Fællesarrangement: En gammel kending. Operasangerinde Lise Lotte Nielsen vil igen glæde os med sine sange, akkompagneret af pianisten Carol Conrad. Tirsdag den 6/ kl Fællesarrangement: Kælderduoen kommer, synger og spiller ældre viser, hvor vi meget gerne må synge med. De spiller på banjo og harmonika. Torsdag den 8/ kl Olav Poulsen kommer og fortæller om sit arbejde i Skt. Nikolaj Tjenesten. Postseniorerne Torsdag den 22/ kl Vi mødes under uret på Københavns Hovedbanegård kl og kører til det nyrenoverede Køge Bymuseum. Pris kr. 60,00. Tilmelding til Gerda på tlf senest den 14. oktober Torsdag den 19/ kl Årets julefrokost. Vi mødes udenfor Tivolis hovedindgang kl Husk jeres kort til Tivoli! Bindende tilmelding til Flemming Hansen på tlf Pris for medlemmer kr. 200,00 og kr. 350,00 for gæster. Beløbet indbetales på vores konto , men kan også betales kontant til kasserer Flemming Hansen senest den 6. november Torsdag den 10/ kl Julestue med diverse. Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 3. december Beklædning & Tekstilarbejdernes Seniorklub København Tirsdag d. 22/ kl Hyggemøde. Vi synger et par sange sammen og finder på lidt godt at spise. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 6/ kl. kl Foredrag. Vi får Kim Greiner til at komme og vise lysbilleder og fortælle om sine rejser. Tirsdag d. 20/ kl Banko. 10 spil. Familie og venner er velkomne. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 3/ kl Musik og sang. Vi prøver, om vi kan få de to med sav og guitar til at komme igen. Tirsdag d. 17/ kl Programmet er ikke fastlagt endnu Tirsdag d. 1/ kl Juleafslutning. Bjergvænget 17, 2400 København NV. Pris kr. 100,00. Husk en gave til ca. kr. 30,00. Så er vi godt på vej ind i efterårssæsonen og i nyhedsbrevet udsendt den 29. juli 2015 kan man finde mange arrangementer og der er lidt for enhver smag. Brevet kan også læses på vores hjemmeside: www. postseniorer.dk Torsdag den 15/ Cafe-eftermiddag afholdes i Frihedens Idrætscenter. Spis, drik, og dans dig glad, med musik leveret af hus-musikeren Børge. Der er 3 retters menu og 1 glas vin til forretten, ½ vin rød/hvid til hovedretten, kaffe og kage. Pris for medlemmer kr. 150,00 ikke medlemmer kr. 185,00. Der er plads til 150 personer (maks). Torsdag den 3/12 6/ Juletur til Berlin. Turen til Berlin er på plads. Se nærmere på hjemmesiden samt i nyhedsbrevet. Lis Jørgensen står for arrangementet og kan kontaktes på telefon med mere info om turen. Prisen for 4 dage er kr ,00. Tillæg for enkeltværelse på kr. 520,00. Torsdag den 31/ kl Nytårsophold - turen går i år til Menstrup Kro i Næstved. Der startes op med velkomstdrik og nytårstale af Dronningen. Senere bliver det en 4 retters middag, dessert, kaffe, the, underholdning med forskellige kunstnere, champagne, festfyrværkeri, musik og dans til kl og derefter natmad: nytårspølser. 1. januar er der så morgenmad-buffet. Der er begrænsede pladser så det er først til mølle. Prisen er kr ,00 pr. person i dobbeltværelse tillæg for enkeltværelse er kr. 400,00. Også her står Lis for kontakten på telefon Du kan altid finde yderligere oplysninger på På gensyn til mange gode oplevelser i den nye sæson. Med venlig hilsen Carsten Majgaard, formand 16 17

10 Af Claus Tvile Lorentzen, Social & Miljø Arbejdsmiljøkonference 2015 e-boks Den første november 2014 blev der sat fart i den digitale post. SKAT, kommuner, Arbejdsskadestyrelsen og andre offentlige instanser afskaffede brevet og gik over til digital post. Det foregår i praksis over e-boks. Det er lovpligtigt, at være tilmeldt e-boks fra det fyldte 15 år. Fritagelse er mulig Det er dog muligt, at slippe for den digitale post og få et brev. Hvis du f.eks. ikke har eller kan bruge en computer, har funktionsnedsættelse eller der er sproglige barrierer. Ansøgning om fritagelse sker ved henvendelse til Borgerservice. Selvbetjeningsløsninger Der er store fordele ved den digitale post, men systemet er ikke færdigudviklet. I mange tilfælde skal du besvare skemaer som forudsætter, at du har en printer med scanningsfunktion eller sender dit svar som brev. Der er dog løsninger på vej; du har f.eks. siden den 1. juni 2015 kunne søge om sygedagpenge og besvare skemaer på mit sygefravær. I den kommende tid vil der komme endnu flere selvbetjeningsløsninger. Mange er ikke klar over, at hvis man for flere år siden har sagt ja til, at få årsopgørelsen fra SKAT digitalt, har man samtidig sagt ja til alle offentlige instanser. Tjek din e-boks Det kan få store konsekvenser, hvis du ikke læser din digitale post. Udebliver du f.eks. fra en opfølgningssamtale i Jobcentret, kan dine sygedagpenge eller kontanthjælp stoppes. Det er en dybt ulykkelig situation, som mange medlemmer desværre har oplevet. Traditionen tro holder 3F København igen en dagskonference for vores arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i den europæiske arbejdsmiljøuge. Der vil være spændende oplæg med plads til diskussion og tid til at møde andre 3F ere, der brænder for arbejdsmiljøet. For 3F Københavns medlemmer er det gratis, at deltage i konferencen og der ydes tabt arbejdsfortjeneste efter gældende regler. Sæt kryds i kalenderen den 22. oktober 2015 og tilmeld dig hos Team social- og miljø senest den 9. oktober Husk når du tilmelder dig, at vi skal bruge dit navn og cpr.nummer. Vi glæder os til at se dig. Team Social og miljø og Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Program: Kl. 8.00: Morgenkaffe Kl. 8.30: Velkomst Kl. 8.35: Forbundets arbejdsmiljøpolitiske tiltag i kongresperioden Kl. 9.00: Pause Kl. 9.15: 3F forbunds arbejdsmiljøpolitiske team om deres arbejde og projekter ved arbejdsmiljøkonsulent Mikkel Andersen Kl : Pause Kl : Sociale medier, mails og sms er hvad må arbejdsgiver? Hvad må du? ved Helle Sønderskov Sørensen, 3F s Juridiske sekretariat Kl : Frokost Kl : Det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedsoverdragelser Kl : Afslutning og evaluering Kl : Tak for i dag Den dag muren væltede x Onsdag d. 12. august 2015 blev startskuddet skudt til en fusion af de 2 bygninger fagforeningen har til huse i. Muren på Peter Ipsens Allé 25 blev væltet, og træer blev trukket op med rode. x Til foråret 2016 skal der, efter planen, være bygget et helt nyt hus i hullet mellem Peter Ipsens Allé 27 og Rentemestervej 56. Bygningen bliver den nye indgang til fagforeningen og Akassen når den står færdig. Den kommer til at indeholde en stor reception, mødelokaler, samt adgang til begge de gamle bygninger. Et tip til e-boks; Du kan ændre dine profiloplysninger i din e-boks så du får en SMS og mail, når der er nyt i din indbakke. Dermed kommer fagforeningens ejendomme til at fremstå som et samlet hele, forhåbentlig til glæde for de mange medlemmer og tillidsfolk der har deres gang i fagforeningen

11 Copenhagen Pride 2015 Vi er OK En dejlig dag i mangfoldighedens navn Rigtig mange var med til at fejre mangfoldigheden i 3F København 22/8-15. Der var dans, sang, musik og mad fra alverdens verdenshjørner i fagforeningens festsal. Manfoldighed, og retten til at være sig selv uanset race, køn, religion eller sexuel overbevisning blev også festligholdt i årets Pride-optog. Som altid var paraden en meget farverig og festlig affære. Fagbevægelsen var også repræsenteret med OK-trøjer, bannere og faner. Der var rigtig mange positive tilkendegivelser fra folk der synes det var dejligt at se fagforeningfaner i optoget. 3F København har deltaget i paraden gennem flere år, og det er dejligt at se hvordan flere og flere fagligt aktive støtter op om arrangementet. Den ukrainske konsul Andriy Biriuchenko var tilstede og holdt tale. Den 24. august kunne Ukraine fejre deres 24. uafhængighedsdag. Søren Heisel (forbundssekretær) deltog også i arrangementet. 3F Københavns medlemmer kommer fra rigtig mange forskellige steder i verden. Det er noget vi allesammen kan være stolte af og glade for. Mangfoldighed er en styrke for os allesammen. Det blev en dejlig dag i mangfoldighedens tegn. En dag der tåler gentagelse næste år

12 Jubilarer 2015 I år kan 374 medlemmer fejre jubilæum i fagforeningen. I ønskes alle et stort tiillykke. 25 års jubilarer Adije Rustemi Adzere Zeneli Alan Herskind Hansen Allan Coleman Dennehy Allan Jensen Allan S. Juncker Amir Khan Anayat Begum Ane Sofie K. Edvardtsen Anja Mikkelsen Anja Schrøder Zøllner Anna Bienwczak Pedersen Anne Larsson Annette Thomsen Anni Rosenørn Dohn Aree Khemma Arne Lindedal Hansen Asmat Jan Atilla Sertdemir Ayse Kaya Behixhe Zimberi Benny Poulsen Bent Skinnerup Nissen Birgit Møller Jonsen Bjarne Preuss Brian Barasinski Caroline Anne Risegaard Andersen Cemile Yüksel Chaleeporn Martinsen Chris J.G. Nielsen Christa Irene Stahlhut Claude Alexandre Doree Claus Malling Engelmann Claus Tvile Lorentzen Conni Marie Hansson Conni Meisler Consolacion Mendoza Dan Thyrring Dennis Faigh Pedersen Dennis Sonne Jørgensen Dervis Erol Donata M Torres Dzemali Fetahi Edith Vestel Egil Holm Einar Jørgensen Elaine Shibly Ellen Christensen Emine Isik Emmanuel K. Asare Erik Vinkel Prip Erling Rommel Evelyn Sharma Ewy Lis Parding Flemming Christiansen Flemming Mattsson Flemming Petersen Flemming Thonesen Frank Sønderborg Hansen Gerner Svendsen Gert Benny Andersen Gert Jensen Grith Johnsen Guluzar Yucel Gunnar Schwarzberg Gunnar Sørensen Gyda Keller Hanne Kjær Hanne Mosel Hanne Nørregaard Hanne Puchinger Hannelore Hansen Hans Erik Holm Arvidsen Hans Vestergaard Hartirath Singh Hatice Turan Helle Dupont Hansen Helle Jakobsen Helle Møller Madsen Helle Vive Andreasen Henning Bendahl Henning Thomassen Henrik Christiansen Henrik Isager Høvring Henrik Jens Henriksen Henrik Knud Løvsgaard Henrik Petersen Huseyin Øzge Igbale Bexheti Inge Larsen Inge Skou Ingelise Brenøe Jan Bjarne Christensen Jan Deleuran Jan Jensen Jan Pedersen Jan Rene Lykkegård Poulsen Jane Krügermejer Jasi Rajinder Jeannette Jensen Jesper Chr. Christensen Jesper Christensen Jesper Skifter Hansen Jette Johannsen Jette Sivertsen Joaquim A. P. L Aleixo John Elmer Hansen John Kruse Larsen John Terence Meagher Johnny Holdt Johnny Ib Steen Pedersen Jonna M. Slott Tawadros Jørgen Ballieu Kaja Marie Petersen Karen Margrethe Schubert Karen Sofie Nielsen Karina Rose Karlo Erik Jensen Karsten Finn Rank Kathryn Nielsen Kenneth Brian Kristensen Kenneth West Kenny Boyer Hansen Kent Hansen Kerstin Rasmussen Kjeld Jacobsen Wulff Klaus Wenzelsen Lars Erik Nielsen Lars Kristian Hansen Leif Tage Olsen Lillian Olesen Linda Hjorth Pedersen Linda Nielsen Lis Lynge Sørensen Lisbeth Troelsen Liss Pia Laila Simonsen Lissi Rasmussen Lone Friis Riis Lone Reichel Lonnie Brodersen Lutfiye Karabulut Maibritt Werner Andersen Malgorzata Nielsen Marek Marceli Gross Mariann Szendrak Zibrandtsen Marianne Buntzen Marianne Krøyer Marlene Schlichter Martin Tofte Bekker Mary Ann R Jensen Maryam Mohamed Nasr Mehmet Karakaya Melina Nielsen Mette Rasmussen Michael Boris Gelman Michael Olsen Mikael Lykke Hansen Mudasir Shah Munir Akhtar Mustafa Kartal Naseem Begum Ninette Johansson Ole Høgholm Ole Jørgen Rasmussen Ole Jørgensen Ole Laudrup Nielsen Ole Staal Hansen Olgica Vasic Pernille Hinsch Pernille Stryhn Ove Peter Lykke Nielsen Poul Johnson Qiang Ping Ye Rene Gregersen Rossana Abundo Safiyeh Saleh Musa Damiri Sagheer Ahmad Pasha Salji Ljatifi Sebahat Yapici Severdzan Asanocska Shenasi Aljiti Sonja Frederiksen Steen Carstensen Steen N Ohrt Stella Grove Suk Yee Kau Susanne Skov Pedersen Svend Ole Carl Jensen Svetlana Tmusic Søren Bast Olsen Søren Nørgård-Sørensen Søren Otland Tareq M. Mehdi Teddy Verner Christensen Thomas Kristian Hansen Tina Carlsson Tina Chabert Saunte Tina Grøndahl Tina Laila Larsen Tine Christensen Tom V. Klinge Tommy Lind Tommy Skjoldborg Torben Hansen Tove Inger Jensen Tove Petersen Verner Kristensen Viggo Bensby Violeta C Bernardo Vivi Christensen Vivi Schiermer Winnie Birgit Lund Yadikar Akkaya Yvonne Magdalena Mogensen Zahide Ugur 40 års jubilarer Aksel Willumsen Aleksander Tunic Allan Sonn Anna Lise Mørch Anne Hemmingsen Annelise Juel Møller Annelise Just Hansen Arnt Vik Benny Reinholdt Christensen Bent Andersen Bente M. Marquar Jensen Birgitte Brask Bjarne Asger Nørgaard Carl Erik Frandsen Carsten Rigelsen Dag Nilsen Dan Michael Carlsson Edith B. Mødekjær Elisa Gustafsson Else Gørtz Erik Rose Finn Diament Gert Fries Gunnar Friis Tobiesen Gunner Jørgensen Hamidi Nedzmedin Hanne Cubbin Hans Erik Stage Henning Maribo Riber Henrik Mørch Ib Iskou Sørensen Ivan Christian Dreyer Jan Barlby Jan Nygård Jan R Rørne Jane Doris Johansen Jane Korczak Jane Orum Jens Ferm Andersson Jette Guldbrandsen Johnny Christensen Johnny Storm Jensen Johnny W Pedersen Jørgen Sørbye Friis Kai Kristensen Karen Kaas Eberhardt Kim Hansen Kim Lissau Kirsten Hybert Sørensen Kjeld Erik Hansen Kjeld Olesen Kæte Corvenius Hansen Lars Bo Jeppesen Lars Møller Sørensen Lars-Bo Bille Bossov Leif Jensen Leyla Catalgøl Liljana Diskovska Lillian Rasmussen Louis Ipsen Kofoed Marica Kuburovic Marisa Spacevska Mogens Andersen Mogens Arthur Larsen Mohammad Ashraf Khokhar Mohammad Riaz Niels Hornbech Sørensen Niels Krohn Palle Nielsen Per Steffen Brokmann Per Thorstein Mortensen Peter Due Poul Christian Frederiksen Poul Kurt Neinvig Rasim Kasap Rene Hartvigsen Rita Nielsen Simplicio T. Revita Steen Bernholm Steen Ellekjær Jensen Steen Sønderup Stig S Rasmussen Susanne Malte Pedersen Søren Steen Pedersen Tariq Mahmood A. Janjua Tom Werner Hansen Tommy Albertsen Tonni Kure Rasmussen Torben Clausen Ulla Hansen Willy Vingård Pedersen Wolfgang Reichkendler Zulfi Zendeli 50 års jubilarer Allan Pedersen Anne-Marie Winberg Arne Møller Bæklund Bent Sponholtz Bent Thomas Aggestrup Bjarne Drage Sørensen Bjørn Thessen Bruno Terkel Hansen Carl Simonsen Connie Andersen Dan Christensen Dennick Allan Nielsen Egon Thomas Alstrup Erik Hansen Erik Størch Jacobsen Esther Larsen Freddy Carl Sørensen Fritz Larsen Gert Peter Mogensen Gert Roar Schmidt Hardy Henning Johansen Helen Henningsen Henry Oskar Nielsen J L Therkelsen John Åkerstrøm Jørgen Kirkegård Mouritsen Jørgen Olesen K G Pedersen Knud E Kristoffersen Knud Kappel Kurt Lodskov Hansen Leif Kofoed Liss Langballe Friager Lone Johansen Niels Hartti Skjødt Niels Jessen Holm Ole Hansen Otto Erik Koefoed Ove Magnus Madsen Palle Steen Hansen Per Børger Peter Frederik Pedersen Poul Hansen Rene Offenberg Sonja Caja Lund Steen Thestrup Nielsen Tage O Petersen Tove Trampedac Jungild Vagn Jørgen Nielsen Valter Egon Møller Aase Demskov 60 års jubilarer Anna Jensen Bent Helmuth Sluth Emma Sørensen Erling Delvig Huno Juul Christensen Ib John Christensen Inge Hansen John Christensen John Fox Bülow Lilly Knudsen Louis Maagaard Andersen 65 års jubilarer Agnete Elisabeth Pedersen Kaj Poulsen Kurt Kristian F. Hansen 75 års jubilarer Anker Jørgensen 22 23

13 3F København indkalder hermed alle medlemmer til Generalforsamling mandag den 9. november 2015 kl i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø Dagsorden: Pkt. 1 - Velkomst Pkt. 2 - Valg af dirigenter Pkt. 3 - Beretning, herunder fremtidig virksomhed Pkt. 4 - Regnskab 2014 for 3F København a) Godkendelse af regnskab Pkt. 5 - Budget og kontingent a) Godkendelse af kontingent 2016 for 3F København b) Godkendelse af budget 2016 Pkt. 6 - Indkomne forslag Pkt. 7 - Valg i henhold til lovenes 14 Der serveres en bid brød til dem, der har tilmeldt sig spisning inden mandag den 2. november tilmelding skal ske til Jens Kristian på mail: Venlig hilsen, Formand Bjarne Høpner

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Startliste START 1 - Fredag kl. 09:00 Ole Henriksen Hans Svane Herre Par 01 Inge Sambleben GBK Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Torben Berthelsen START 2 - Fredag kl. 11:30 Bjarne Elsborg Erik N. Svensson

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016

STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016 STARTLISTE ÅBNINGSSTÆVNE 27 AUGUST 2016 I WORLD CUP HALLEN RØDOVRE Følgende klubber bydes velkommen: A L I Coop Idræt Tryg & N L P Alfa Laval D S B C/T * I Danske Bank F L S L I F Leo Sport R H I IF. Mærsk

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012

OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012 OMRÅDELEDERENS ÅRSBERETNING FOR SEKTION II i OMRÅDE 5 ÅR 2012 INDLEDNING År 2012 kom og år 2012 gik. Vi har fået flere hf i området og der er kommet rigtig mange nye hvalpe og der trænes på livet løs ude

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere