Nr. 3 september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 september 2015"

Transkript

1 Nr. 3 september 2015 I dette nummer: Freedom Flotilla 3 til Gaza s. 4 5 Kampen vundet mod Ryanair s. 6 7 Folkeafstemning om retsundtagelsen s Mangfoldighed i 3F København s

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: Åbningstider: Mandag: 9 15 Tirsdag: 9 17 Onsdag: 9 15 Torsdag: 9 17 Fredag: 9 14 Deadlines 2015: 7. oktober (beretning) 16. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Claus K. Hertz Katja Knudsen Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Graphic Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Ny regering Så blev folketingsvalget i juni måned overstået. Valget viste (med mindst mulig margin), at blå blok vandt. Der skulle bare have været flyttet 4000 stemmer på Fyn eller 7000 stemmer i København, så ville der ikke have været basis for, at Lars Løkke Rasmussen kunne danne regering. Imidlertid var det resultatet af folketingsvalget og efter forskellige partilederrunder stod det klart, at Lars Løkke Rasmussen måtte danne en ren Venstre regering. Den nye regering har hurtigt bebudet en række tilbagerulninger af den tidligere regerings politik. De har blandt andet bebudet, at SKAT og politiets adgang til byggepladser skal begrænses i forhold til, at de kan bede om at få folks CPR numre. Dette er et alvorligt tilbageskridt i forhold til kampen imod social dumping, da det jo medfører, at dem der ikke har rent mel i posen, kan komme med forkerte udmeldinger om, hvem de er o.s.v. Vi kan også forvente et endnu hårdere angreb på de arbejdsløse samt flygtninge og indvandrere, hvor regeringen har bebudet overordentlige store stramninger. Vi venter spændt på, at dagpengekommissionen vil komme med deres anbefalinger til folketinget om et nyt dagpengesystem. Vi skal dog slå fuldkommen fast, at 3F København forventer 4 ting: 1. At optjeningen til dagpenge bliver lettere 2. At folk med korttidsbeskæftigelse også får et attraktivt dagpengesystem 3. At dagpengesystemet i udgangspunktet ikke bliver totalt forandret i forhold til optjening af dagpengeret og beregning af sats. I dag er det timer baseret på lønsedler, der ligger til grund for dette. Stærke kræfter arbejder på, at a kasserne i fremtiden skal tage udgangspunkt i månedslønnen altså jo højere løn, jo hurtigere dagpengeret. 4. At der tilføres dagpengesystemet yderligere økonomiske midler Vi er af den opfattelse, at de 4 ovenstående krav er rimelige. Efter vores opfattelse har vi i fagbevægelsen betalt nedskæringerne, nemlig en dagpengeperiode skåret ned fra 4 til 2 år. RyanAir Alt dette til trods, så viste fagbevægelsen, at når vi står sammen og kæmper målrettet og er solidariske med hinanden, så kan vi opnå store sejre. RyanAir-sagen viste, at den danske fagbevægelse er i stand til at hamle op med selv internationale giganter, når vi står sammen i en fælles kamp om ordenlige løn- og arbejdsforhold. RyanAir s strategi med at dumpe priserne for, at alle får råd til at flyve vil i sin yderste konsekvens betyde, at ingen vil have råd til at betale selv de lave priser hvis alle altså skulle arbejde til den løn, som RyanAir tilbyder deres ansatte! Arbejdsrettens dom om, at den danske fagbevægelse kunne etablere konflikt og sympatikonfilkt, fik RyanAir til at meddele, at de opgav at have base i danske lufthavne. Vi er overbeviste om, at andre flyselskaber vil påtage sig RyanAir s tidligere flyafgange og at det bliver til ordenlige løn og arbejdsforhold til de ansatte. Dansk fagbevægelses sejr har givet genlyd i hele verden blandt faglige organisationer og er blevet hilst velkomment både med sympatitilkendegivelser samt mere konkrete henvendelser om, hvordan vi internationalt kan og bør samarbejde for at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår. Det viser sig endnu engang, at det kan betale sig at være medlem af 3F København, som er Danmarks største 3F afdeling med 89 ansatte og valgte, der hver dag står klar til at hjælpe medlemmerne. Emmanuel er en meget glad mand. Han har for ganske nyligt modtaget kr ,00 i efterbetalig fra sin tidligere arbejdsgiver, som er en af de større rengøringsvirksomheder i Danmark. Opsigelsen Emmanuel henvendte sig til 3F København i foråret i forbindelse med, at han var blevet opsagt. Rengøringsvirksomheden han arbejdede for, havde mistet kontrakten på de pladser, han gjorde rent på. Selve opsigelsen var, som den skulle være, med det overenskomstmæssige varsel m.v. Tjek af ansættelseskontrakt Vanen tro spurgte hans faglige sekretær lidt ind til hans daglige arbejde. Emmanuel forklarede, at han gjorde rent i forretninger i flere byer - fra København til Vestsjælland. Han havde firmabil til rådighed, men da han jf. overenskomsten også skulle have løn for transporttiden mellem de forskellige forretninger, vakte det undren hos den faglige sekretær, at Emmanuel (ifølge hans Af Seyit Yildirim, faglig sekretær Emmanuel fik kr ,00 i efterbetaling Emmanuel arbejdede 55 timer om ugen, men fik kun løn for 24,75 timer om ugen ansættelseskontrakt) kun var ansat til 24,75 timer pr. uge og blev lønnet efter det. 30,25 timers gratis arbejde pr. uge! Emmanuel og den faglige sekretær kortlagde sammen hans daglige rute og arbejdsopgaver, der varierede efter hvilken ugedag og periode han arbejdede. Det viste sig, at Emmanuel havde en gennemsnitlig arbejdsuge på 55 timer fordelt på en 6 dages arbejdsuge. Dette på trods af, at han blev lønnet efter en arbejdsuge på 24,75 timer! Dette er et klart brud på overenskomsten, Ansættelsesbevisloven og EU direktivet med 48 timers reglen. Medlemskab betalte sig 3F København rejste på vegne af Emmanuel kravet over for arbejdsgiveren. Der blev indgået et forlig på kr ,00 som Emmanuel har fået udbetalt.

3 Artikel og foto: Annette og John Ekebjærg-Jakobsen Søndag den 10. maj 2015 sejlede det gode skib Marianne af Gøteborg mod Gaza havn, en rejse på sømil. Marianne stævner ud af Københavns Havn Undervejs var der arrangeret besøg i en række europæiske havne for, at gøre opmærksom på staten Israel s ulovlige blokade af Gaza-striben og for på den måde, at åbne op for, at Gaza havn igen kan have kontakt med omverdenen. Umenneskelige konsekvenser Sejladsen skal ikke kun sætte fokus på konsekvenserne af den 7 år lange, ulovlige blokade af Gaza, men også fortælle om de umenneskelige konsekvenser af Staten Israel s månedslange bombardement af Gaza i juli Mere end blev dræbt, over blev såret og familier fik deres hjem ødelagt. Genopbygning koster I april i år har Gaza kun modtaget en fjerdedel af de 24 milliarder kroner, som det internationale samfund har lovet til genopbygningen og det fysiske byggearbejde er knap nok gået i gang. Hele genopbygningen vurderes til at koste mere end 34 milliarder kroner. Den eneste vej ud af den menneskeskabte katastrofe er en ophævelse af blokaden, ophør med den kollektive afstraffelse og en åbning af Gaza havn til omverdenen. Fra Sverige til København Skibet lagde til i Helsingborg og Malmø og den 14. maj ankom Marianne til Islands Brygge, hvor Free Gaza DK havde arrangeret et 2 dages besøg. Danskere var kort tid om bord På turen fra Malmø til København og videre til Kiel, var en række danskere om bord for at markere Esben Weile Kjær, forfatter, aktivist mm, Michael Wiehe, Rosa Lund (Enl.), Haifaa Awad, dansk læge og frivillig i Syrien og Özlem Cekic (SF) deres opbakning til befolkningen i Gaza. Det blev 2 flotte dage i København. Flot velkomst, pressemøde, stor fest på Islands Brygge ved siden af Marianne, med mere end deltagere og med masser af kunstnere og stor fokus på Gaza og blokaden. Besøget gav også god omtale i medierne. Opbakning til Gaza I løbet af den næste måneds tid besøgte Marianne havne i Tyskland, Frankrig, Galicien/Nord-Spanien, Portugal, Syd-Spanien, Italien og Grækenland. I alle disse havne var støttefester, besøg på rådhuse og mange andre arrangementer. På sejladserne mellem havnene var skibet fyldt med politikere, kunstnere og aktivister, som bakker op om kampen mod blokaden. Kendisser om bord I slutningen af juni sejlede Marianne fra Kreta mod Gaza Havn. Ud over den skandinaviske besætning ombord, var der politikere, aktivister og mediefolk fra Sverige, Canada, Israel, Spanien, New Zealand og den tidligere præsident fra Tunesien. Et folketingsvalg kom i vejen Vi havde haft kontakt med en del danske politikere, som var klar på at sejle til Gaza og risikere at blive opbragt af den israelske hær, men desværre var der ingen danskere om bord folketingsvalget kom i vejen. Desværre, fordi de danske medier ikke skriver noget om sejladsen, når der ikke er danske kendisser om bord. 100 sømil fra målet Den 29. juni (tidligt om morgen), blev Marianne bordet af det israelske militær. Kapringen skete i internationalt farvand, ca. 100 sømil fra Gaza Havn. Den israelske hær tilbageholdt aktivister og besætning og beslaglagde det medicin og de solceller, som var en symbolsk gave til Gaza s befolkning. Trods henvendelser fra politikere og aktivister, nægtede den danske udenrigsminister at klage over kapringen, som er pirateri og i strid med international lov. Ingen succes.. og så alligevel Heller ikke i 2015 lykkedes det altså at sejle til Gaza Havn, men Mariannes besøg i mange europæiske havne satte fokus på de umenneskelige forhold som Gaza s befolkning lever under. Free Gaza DK fik stor opmærksomhed på arrangementerne 1. maj og 4. maj og vil gerne rette en stor tak til 3F København, andre fagforeninger, aktivister og alle andre, som har bakket op om aktionen. Kampen mod blokaden fortsætter og solidariteten med Gaza s befolkning vil vokse. 4 5

4 Af Jan Mathisen, faglig sekretær Tre højesteretsdommere afsagde dommen: Ryanair skal anerkende, at Serviceforbundet lovligt kan varsle og iværksætte hovedkonflikt til støtte for et krav om en overenskomst dækkende besætningsmedlemmer (piloter og kabinepersonale) på Ryanairs baser i Danmark. Ryanair og kampen imod social dumping Solidaritet, faglig styrke og sammenhold er nøgleordene i kampen imod social dumping og det var også det, som var udslagsgivende i kampen imod Ryanair. Mange ting kan siges om kampen for at tvinge Ryanair til at underskrive en overenskomst, men lad os nøjes med nogle få central lærdomme. Faglig styrke Afgørende var den faglige organisering af de forskellige personalegrupper i Københavns Lufthavn i Kastrup. Uden massivt medlemskab af de rigtige fagforeninger (LO-fagforeningerne), var det ikke muligt, at gennemføre virkningsfulde sympatikonflikter. Fagforeningernes konfliktret I Danmark har fagforeningerne retten til at konflikte imod arbejdsgivere, der ikke vil indgå overenskomst. Denne ret er grundlaget for de overenskomster, som fagbevægelsen i dag har tilkæmpet sig. Når nogle politiske partier (V, K og DF) nu ønsker at begrænse konfliktretten, vil konsekvensen blive dårligere løn- og arbejdsforhold for alle. kamp for at få Ryanair til at underskrive en dansk overenskomst. Og omvendt har dansk fagbevægelses kamp givet stor genlyd og inspiration overalt i verden Hvilken samfundsmodel? Kampen for overenskomst og imod Ryanairs sociale dumping var også en kamp for, at løn- og arbejdsforhold i Danmark reguleres ved kollektive overenskomster og ikke som Ryanair ønskede nul overenskomst, ingen fagforeninger og individuelle personlige aftaler mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Samme samfundsmodel som Det Faglige Hus ønsker. De rigtige fagforeninger De fagforeninger, som fører kampen imod social dumping er ikke kun 3F, men alle LO-fagforeninger. Hverken Krifa eller Det Faglige Hus har på noget tidspunkt bidraget til denne kamp. Tværtimod kan og må medlemmer af Krifa og Det Faglige Hus ikke deltage i lovlige sympatikonflikter. Det viser forskellen på rigtige fagforeninger og discount fagforeningerne. Vi fortsætter Sejren over Ryanair har været en vældig inspiration til at fortsætte kampen imod social dumping. Også for 3F København. Hvis du har kendskab til, hvor der foregår social dumping så kontakt din fagforening med de oplysninger du har. Der var meget stort fremmøde foran Arbejdsretten da Ryanair-sagen var til behandling 20. Maj 2015 Kampen imod social dumping Kampen imod social dumping er først og fremmest en kamp som fagbevægelsen må føre for at sikre, at alle der arbejder i Danmark, arbejder på danske overenskomstmæssige vilkår. Men mange kommunalbestyrelsers beslutning om, at boykotte Ryanair havde en stor og positiv betydning. Desværre stemte kommunalbestyrelses medlemmer af V,K og DF imod kommunal boykot. International solidaritet Kampen imod Ryanair viser betydningen af international solidaritet. Dette var en vigtig støtte og faktor for den danske fagbevægelses Kampen imod Ryanair viser betydningen af international solidaritet. 6 7

5 Nyt fra a-kassen Af Bendt A. Larsen, sagsbehandler Af Søren Becher, a-kasseleder Fik dagpengeret og kr ,- i feriepenge Uddannelsesløft Fra ufaglært til faglært T.D. var blevet overflyttet til 3F Københavns a-kasse fra en anden a-kasse. Den tidligere a-kasse havde afvist hans ansøgning om dagpenge. Det viste sig, at det var en fejl og T.D. er nu på dagpenge i 3F København. Rigtig beregning gav dagpenge Den tidligere a-kasse havde ikke talt hans timer for arbejde korrekt. Vi talte efter og fandt ud af, at T.D. kunne modtage dagpenge som deltidsmedlem. Man havde heller ikke kunne hjælpe ham i forbindelse med ophør fra et job. Her manglede han feriepenge. Feriepengene blev sikret Da T.D. henvendte sig til 3F Københavns a-kasse og fortalte om sine manglende feriepenge, blev han straks fulgt op i den faglige afdeling. Den faglige afdeling rejste Dennis Hejl, 3F Københavns a-kasse opdagede, at et medlems tidligere a-kasse reelt havde snydt medlemmet for sin dagpengeret. krav om feriepenge og medlemmet endte med at få kr ,- kr. ind på sin konto. Når billigt er for billigt! Den anden a-kasse var en af de a-kasser, som reklamerer med, Jay vil være buschauffør at de er meget billige. Desværre betød det i dette tilfælde, at kvaliteten var i bund. T.D s tidligere a-kasse havde heller ikke nogen forbindelse til en fagforening. Derfor kunne de ikke hjælpe med den faglige sag. Er du arbejdsløs, over 30 år og ufaglært eller faglært med forældet uddannelse (d.v.s., at du ikke har brugt din faglærte uddannelse de sidste 5 år), har du nu fået mulighed for at få en faglært uddannelse, mens du er på dagpenge. Uddannelsen skal kunne gennemføres indenfor den periode, hvor du har ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du kommer hurtigt i gang. Perioden er dermed højst 2 år. Denne uddannelsesmulighed er for dig med flere års erfaring fra en branche, der kan nå at tage en erhvervsuddannelse indenfor perioden med ret til dagpenge. Selvom en uddannelse normalt står til at vare f.eks. 3 år, kan du måske tage den på 1½ år, fordi din erfaring gør, at du kan springe dele af uddannelsen over. Du får dagpenge på 80 % af max dagpenge, det svarer til kr. 662,00 om dagen. Du har mulighed for at låne et beløb, så du når op på din hidtidige dagpengesats. Det er Jobcentret, der skal bevilge uddannelsen, men vi hjælper dig gerne, hvis du er interesseret. Eksempler på nogle af uddannelserne indenfor 3F s område: Industrien Industrioperatør, snedkeruddannelsen, beklædningshåndværker, plastmager, procesoperatør, Maskinsnedkeruddannelsen og produktør Det offentlige Ejendomsservicetekniker og serviceassistent Det grønne område Anlægsgartner, produktionsgartner, skov- og naturtekniker og væksthusgartner Transport Lager- og terminaluddannelsen Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, byggemontagetekniker, murer (med trinet flisemontør), teknisk isolatør og træfagenes byggeuddannelse (med specialerne: tømrer, gulvlægger og tækkemand). Privat service, hotel og restauration Gastronomuddannelsen og ernæringsassistent Vores medlem Jay, vil gerne være buschauffør. Men det er ikke nemt. Jay har en sundhedsvidenskabelig bachelor fra Indien. Når man har en videregående uddannelse, f.eks. fra et universitet, kan man ikke benytte sig af den ret, som nye arbejdsløse normalt har til 6 ugers kursus. Den mulighed kan Jay altså ikke bruge. Nogen vil sikkert spørge; Hvorfor har han ikke søgt ind på Københavns Universitet for at gøre sin uddannelse færdig, ved at læse en såkaldt Master? Svaret er; Det prøvede han, men fik afslag, fordi hans uddannelse fra Indien var mere end 5 år gammel. UG-Plus tilbød uddannelse A-kassen skrev til Jobcentret på vegne af Jay. Han havde været til informationsmøde på UC-Plus i Skovlunde, som er en skole bl.a. for buschauffører. Skolen havde tilbudt ham et forløb med 12 ugers dansk og derefter 6 ugers bus-kursus. Afslag fra Jobcentret Jobcentret gav afslag på uddannelsen. Jay havde nemlig kun gået arbejdsløs ganske kort tid. I de første 6 måneders ledighed, kan Jobcentret generelt kun støtte op til 6 ugers kursus. Klage betalte sig A-kassen klagede sammen med Jay over afgørelsen. Og så gav Jobcentret sig. Det vidste sig, at loven gav mulighed for længere kurser, når det drejede sig om dansk-kurser. Jay begyndte på kurset i august måned og glæder sig til at blive buschauffør. 8 9

6 Folkeafstemning om retsundtagelsen Et nej - er et ja til demokratisk indflydelse Vi fastholder, at det vi skal stemme om er, om vi vil afgive mere indflydelse til EU. Om det fremadrettet er EU, der skal være med til at sætte rammerne for hvilken retssikkerhed og hvilke strafferammer, der skal gælde eller om den slags beslutninger skal tages i det danske folketing. Af Bjarne Høpner, formand og Søren Becher, a-kasseleder I marts i år indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om, at udskrive folkeafstemning om afvikling af retsundtagelsen. Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative, De Radikale, SF og Alternativet foreslår i stedet vedtagelsen af en ny såkaldt tilvalgsordning. Deres anbefaling betyder mere magt til EU. Vi mener ikke, at EU skal have mere magt og vil derfor opfordre dig til at stemme nej ved den kommende folkeafstemning. Undtagelserne Retsundtagelsen er en af de 4 undtagelser, som blev forhandlet efter det danske nej til Maastricht traktaten i Dengang var det danske nej et veto til hele traktaten og for at komme uden om det, udskrev den daværende borgerlige regering så en ny folkeafstemning. Et flertal vedtog herefter de 4 undtagelser fra Maastricht traktaten. Der er tale om 4 vitale områder for et lands selvbestemmelse. Det drejer sig om euro-undtagelsen, den militære undtagelse, undtagelsen fra unions-borgerskabet og så retsundtagelsen, som er den af undtagelserne, der bliver sat til afstemning i dette efterår. Kampen mod grænseoverskridende kriminalitet Hovedspørgsmålet for tilhængerne nu og i valgkampen er spørgsmålet om det europæiske politisamarbejde - Europol. Ja-partierne fremhæver, at hvis vi stemmer nej, kan Danmark ikke længere deltage i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet, såsom børneporno, kvindehandel og narkokriminalitet. Det lader sig ikke gøre, siger de, fordi vi på sigt ikke kan være med i Europol. EU får det sidste ord Danmark er i dag med i Europol. Samarbejdet har hidtil været mellemstatsligt. Det vil sige, at det er reguleret som et samarbejde mellem selvstændige lande. Med Lissabon traktaten blev Europol samarbejdet imidlertid ændret til et såkaldt overstatsligt samarbej- de. Det vil sige, at det i fremtiden er EU, der har det sidste ord. Kort sagt: Det er vores retsundtagelse, der står i vejen for, at vi kan være med i Europol på grund af de nye bestemmelser i Lissabon traktaten. Skræmmekampagne Naturligvis kan og skal Danmark fortsat deltage i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet af alle typer. Et fortsat samarbejde i Europol kan, uden at vi fjerner retsundtagelsen, reguleres af en såkaldt parallelaftale. Sådan en aftale er der mere end 30 lande der har, f.eks. Norge. Vi skal ikke falde for en skræmmekampagne om, at vi ikke vil deltage i kampen mod kriminalitet. Hvad er en tilvalgsordning? For at få danskerne til at stemme ja til at fjerne retsundtagelsen, har anbefalerpartierne opfundet den positive trylleformular om en såkaldt tilvalgsordning. Tilvalget er imidlertid stærkt betinget. Ingen vej tilbage For det første mener partierne, at vi skal afgive suverænitet på 22 konkrete områder. Når disse områder så er afgivet, kan de ikke senere vælges tilbage. For det andet skal man være opmærksom på, at Såfremt aftalepartierne senere måtte ønske at tilvælge sådanne retsakter (nye områder) kan det kun ske ved enighed blandt aftalepartierne eller ved, at det annonceres forud for et Folketingsvalg. Her defineres den politiske glidebane. Vi fastholder, at det vi skal stemme om er, om vi vil afgive mere indflydelse til EU. Om det fremadrettet er EU, der skal være med til at sætte rammerne for hvilken retssikkerhed og hvilke strafferammer, der skal gælde eller om den slags beslutninger skal tages i det danske folketing. Demokratisk indflydelse Et ja er et ja til en såkaldt tilvalgsordning, der gradvist overfører mere og mere beslutningskraft til EU, uden mulighed for at få den tilbage. Et nej er et ja til at bevare demokratisk indflydelse på retspolitikken ved, at holde beslutningerne der hvor de hører hjemme, nemlig i Folketinget. Hvem anbefaler ja? Venstre, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet, SF og Socialdemokraterne. Hvem anbefaler nej? Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Schengenaftalen er ikke en del af folkeafstemningen. Asyl- og indvandrerområdet er heller ikke en del af folkeafstemningen. På hjemmesiden finder du den politiske aftale, der er indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Alternativet. På denne hjemmeside finder du også en analyserapport om de retslige og indre anliggender, udarbejdet af ministeriets embedsmænd og en oversigt over de vedtagene retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold

7 Af Claus Tvile Lorentzen, Social- og miljøafdelingen Af Tanja Fynbo, faglig sekretær Hurtig diagnose gennem pensionseller forsikringsselskaber Efterhånden får flere og flere en Sundhedsordning, som en del af aftalerne med pensions- og forsikringsselskaberne. Mange af 3F Københavns medlemmer er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger i f.eks. PensionDanmark eller Industriens Pension. Andre kan have virksomhedsordninger eller private forsikringer. Du skal derfor kontakte dit selskab for at høre, om du er omfattet af Hurtig diagnose. Hurtig diagnose er et supplement til det offentlige. Det er altså ikke det samme som en sygeforsikring til behandling og operation på privathospitaler. Hvad er Hurtig diagnose? I den digitale tidsalder er det nemmere og hurtigere, hvis du har adgang til Internettet, printer, scanner og den uundværlige NEM ID. Hvordan fungerer Hurtig diagnose? Herunder kan du se et hændelsesforløb for et af vores medlemmer, som benyttede sig af Hurtig diagnose. 19/6 - Første sygedag. 21/6 - Tager på Akutmodtagelsen (skadestuen) og bliver indlagt. 26/6 - Bliver udskrevet, men der mangler en præcis diagnose og er derfor kun i smertebehandling. Skal henvises til andet hospital/specialafdeling. Kontakter PensionDanmark som samarbejder med Falck Healthcare (FH). Medlemmet får en fast kontaktperson. Sygeplejersken hjælper medlemmet gennem systemet. Kon- Et tip: Hvis du får lægeordineret medicin, kan du oprette dig som bruger på Her kan du se, hvad du får af medicin og hvor mange udleveringer, der er tilbage på recepten. takten kan foregå på mail eller telefon. Får mailet en samtykkeerklæring, men FH skal også bruge en kopi af henvisning til speciallæge. 29/6 - På ligger der mange oplysninger om dig; din læge, andre behandlere og journaler fra hospitaler og speciallæger. Journalen fra hospitalet ligger allerede på www. sundhed.dk. Den mailes til FH sammen med samtykkeerklæringen. Mindre end 1 time senere, kommer der en mail fra FH med indkaldelse til undersøgelse. 6/7 - Er fortsat kun i smertebehandling, men genoptager arbejdet på deltid. 8/7 - Undersøges på privathospital. Får stillet diagnose og den rigtige behandling kan begynde. 9/7 - Får taget blodprøver på ambulatorium. 10/7 - Genoptager arbejdet på fuld tid. 14/7 - FH sender kopi af journal fra privathospital. 31/7 - Undersøges på offentligt hospital og speciallægen udvider behandlingsplanen med en anden medicin. Den er ikke tilskudsberettiget, men lægen søger Sundhedsstyrelsen om tilskud. Forløbet med Falck Healthcare afsluttes. Hurtigere behandling og raskmelding Muligheden for Hurtig diagnose har betydet hurtigere behandling og et kortere sygefravær. Det er en kæmpe hjælp for den syge. Samtidig er der god økonomi i det for dig, din arbejdsgiver, det offentlige og på sigt også for pensions- og forsikringsselskaberne. Nyt organiseringsprojekt for afdelingens unge Afdelingens ungdomsnetværk har i løbet af sommeren besøgt Tivoli og Bakken flere gange for, at få flere unge organiseret i fagforeningen. Vigtig information Begge steder har utroligt mange unge ansatte i løbet af sæsonen og det er vigtigt, at de får at vide hvilke rettigheder de har og hvorfor det er vigtigt, at være medlem af 3F. Ung til ung Netop fordi der er mange unge ansatte begge steder, har de unge i afdelingen valgt at påtage sig den opgave, at informere og organisere andre unge på Bakken og i Tivoli. Jobpatruljens besøg Sommeren er snart ovre og derfor er det også tid til, at gøre status på årets Jobpatrulje. Unge under 18 har været ude i sommerlandet for at tjene penge i forskellige fritidsjob. Jobpatruljen har derfor været på besøg i hele landet for at tage en snak med de unge. Taler om rettigheder Jobpatruljen er en kampagne, hvor unge tager ud og taler med andre unge om deres rettigheder på arbejdspladsen virksomheder besøgt I løbet af sommeren besøgte Jobpatruljen i Hovedstaden, Nordsjælland og på Bornholm mere end 2000 virksomheder og talte med næsten 500 unge om deres rettigheder. Jobpatruljen var på besøg i ugerne Løn under sygdom og tunge løft Overordnet set er de unge mere opmærksomme på deres rettigheder end før. De problemer Jobpatruljen oftest oplever, er unge, der ikke får løn under sygdom selvom de har ret til det og unge, der løfter for meget. Politianmeldelser Derudover har vi i år oplevet nogle få restauranter, som er blevet meldt til politiet for brud på restaurationsloven. Dette er sket, fordi restauranten har haft unge under 18 år til at servere alkohol, hvilket er ulovligt. Mere synlighed? Tivoli og Bakken er blevet besøgt mindst 1 gang om måneden henover sæsonen, hvor der er blevet talt med så mange unge som muligt. Vi håber, at 3F er blevet meget mere synlige for de unge og det har da også betydet et par ekstra medlemmer til afdelingen, som vi ikke ville have fået uden besøgene. Samme sted næste år De unge i 3F København har aftalt, at lave samme indsats næste år og vi glæder os allerede

8 Af Noomi Rappeport, faglig sekretær The never ending story om en direktør og hans udnyttelse af medarbejdernes betaling til SKAT 3F København har igennem de sidste ca. 2 ½ år oplevet, hvorledes en direktør gennem flere forskellige selskaber groft har overtrådt bogføringsloven og har misligholdt sin betalingsforpligtelse overfor medarbejderne. Ingen løn Direktøren starter selskaber, der har til formål at drive restauration og beslægtet virksomhed. Medarbejderne modtager ikke betaling af tilgodehavende løn og ej heller foretager direktøren indberetning og betaling i forhold til skat af personlig indkomst og feriepenge. SKAT har påvist, at selskabets anvendelse af fiktive fakturaer, udbetaling af sorte lønninger, indberetning af lønninger med uforholdsmæssige angivelser om indeholdelsesprocenter, har været sat systematisk i værk. Konkursdekret Efter 6 retsmøder, blev der i Sø- og Handelsretten langt om længe afsagt konkursdekret (meddelelse til offentligheden om, at virksomheden tages under konkursbehandling) med baggrund i, at politiet måtte efterlyse direktøren i forskellige retskredse. Store beløb overført Selskabet oprettede en bankkonto og fra posteringerne kunne det konstateres, at der blev foretaget overførsler af store beløb til andre af direktørens tilknyttede selskaber. Nogle af selskaberne er efterfølgende ligeledes taget under konkursbehandling og andre selskaber har skiftet navn samtidig med, at direktøren har stiftet nye selskaber. Ingen forklaring! Direktøren har ikke været i stand til at forklare og fremkomme med oplysninger til belysning af, hvorfor midler, der var posteret på en bankkonto for et selskab, blev overført til brug for stiftelse af andre selskaber. Tilsidesatte pligter I den konkrete sag aflagde selskabet ikke årsrapport. Udskrifter af bogføring, råbalancer m.v. er ikke udleveret. Pligterne til at foretage bogføring, opbevare regnskabsmateriale, foretage angivelser m.v. overfor SKAT må anses at være tilsidesatte. Kr ,00 i efteropkrævning SKAT har gennemført kontrol af selskabets angivelser af moms, A-skat og AM-bidrag. Kontrollen resulterede i en afgørelse, hvor selskabet blev efteropkrævet i alt kr ,00 i forhold til moms, A-skat og AM-bidrag. Samhandel Det følger ligeledes af afgørelsen, at der har været en omfattende samhandel mellem de forskellige selskaber. Videre var det via kontrollen konstateret, at der i fakturaer, (der var udstedt af selskabet), var modtaget oplysninger om, at betalinger skulle foretages til en bankkonto, der var oprettet for et selskab (nu under konkurs), henholdsvis at bankkonti, der var oprettet med selskabets direktør havde været anvendt. Tilknytning mellem selskaber Under behandlingen af konkursboet blev der konstateret tilknytning mellem selskaberne og et betydeligt antal andre selskaber og enkeltmandsvirksomheder. Konkursrytteri er desværre ikke et ukendt fænomen i visse dele af dansk erhvervsliv Dertil kommer, at anpartsselskaber, hvortil tilknytninger har kunne konstateres, nu er taget under tvangsopløsning og efterfølgende erklæret konkurs. Faste kunder For størstedelen af selskaberne kan det konstateres, at selskaberne over forholdsvis korte perioder modtog betalinger fra øvrige selskaber, henholdsvis andre selskaber, der fremstår som mere eller mindre faste kunder. Visse af de identificerede kunder var erklæret konkurs, henholdsvis var enkeltmandsvirksomheder registreret som opløste, forud for dekretet over selskabet. Sammenfald i navne Det har i forbindelse med nærmere undersøgelser vist sig, at der er stiftet et betydeligt antal nye selskaber med navne, der er ensartede med navnene for selskaberne (de tidligere kunder), med samme ledelse og/eller personer, der har været registrerede som ledelsesmedlemmer for tilknyttede virksomheder. Krediteringer Ved de gennemførte kontrolmæssige tiltag, er det (ud over andre problemstillinger) i adskillige tilfælde konstateret, at der blev foretaget krediteringer på bankkonti, der var oprettet med andre kontohavere end de selskaber, som ifølge de foreliggende eksemplarer af fakturaer var berettigede til at modtage betaling. Systematisk kædesvig Sagen har desuden været kendetegnet ved, at selskaberne har været anvendt til kædesvig. SKAT har påvist, at selskabets anvendelse af fiktive fakturaer, udbetaling af sorte lønninger, indberetning af lønninger med uforholdsmæssige angivelser om indeholdelsesprocenter, har været sat systematisk i værk. Politimæssig efterforskning Selve konkursbehandlingen har ligeledes afsløret, at der er grundlag for en politimæssig efterforskning af visse af dispositionerne i regi af de konkursramte selskaber. Kurator har indstillet til Skifteretten, at der indledes en sag om konkurskarantæne mod direktøren

9 Efterløns- og pensionistklubben Lager og Handel i 3F København Pensionist- og Efterlønsklubben i 3F Hotel & Restauration i København Tirsdag den 8/ kl Vi skal se stilladsfilm og evt. Lager og Handelsfilm. Tilmelding petanque. Tirsdag den 15/ kl Vi spiller petanque og spiser efterfølgende smørrebrød. Jyllingevej 128, 2610 Rødovre (S-tog til Jyllingevej station og gå eller bus 9A som stopper lige ud for). Pris kr. 100,00. Tirsdag den 22/ kl Fællesarrangement. Vi skal høre operasanger Lise-Lotte Nielsen samt pianist Carol Conrad. I store sal fælles med postseniorerne samt HR. Sandwich serveres efterfølgende. Tirsdag den 29/ kl Banko. Tirsdag den 6/ kl Kælderduoen kommer. Det bliver en festlig dag og vi skal synge skillingsviser, gårdsangerviser og meget mere. I store sal fælles med postseniorerne samt HR. Sandwich serveres efterfølgende. Tirsdag den 13/ kl Fællesspisning i det Grå Palæ. I medbringer madpakken og Reider underholder imens I tygger. Tilmelding Valby bio. Pris kr. 50,00. Tirsdag den 20/ kl Tallat Shakoor. Tilmelding til gule ærter og Heerup. Tirsdag den 27/ kl Valby Bio. Erik Clausens film Mennesker bliver spist. Tirsdag den 3/ kl Gule ærter. Pris kr. 175,00. Tirsdag den 10/ kl Heerup Museet. Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, (bus 132). Pris kr. 75,00. Tirsdag den 17/ kl Konsulent Line Rønn Shakoor fortæller om ældre og hukommelse. Tirsdag den 24/ kl Nørrebro sundhedscenter fortæller om, hvordan du forebygger helbredsskader og viser en hjertestarter. Fredag den 27/ kl Julefrokost. Pris kr. 200,00. Tirsdag den 1/ kl Banko Tirsdag den 8/ kl Gløgg. Hvis man ønsker at tage en partner/ven med til arrangementer, koster de dobbelt pris. Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet, mødested og pris. Lørdag den 5/ kl Musik i gården! Tilmelding og betaling til Flemming Hansen på tlf eller betaling på konto senest den 15. august Pris kr. 50,00. Torsdag den 10/ kl Summemøde Banko! Tirsdag den 22/ kl Fællesarrangement: En gammel kending. Operasangerinde Lise Lotte Nielsen vil igen glæde os med sine sange, akkompagneret af pianisten Carol Conrad. Tirsdag den 6/ kl Fællesarrangement: Kælderduoen kommer, synger og spiller ældre viser, hvor vi meget gerne må synge med. De spiller på banjo og harmonika. Torsdag den 8/ kl Olav Poulsen kommer og fortæller om sit arbejde i Skt. Nikolaj Tjenesten. Postseniorerne Torsdag den 22/ kl Vi mødes under uret på Københavns Hovedbanegård kl og kører til det nyrenoverede Køge Bymuseum. Pris kr. 60,00. Tilmelding til Gerda på tlf senest den 14. oktober Torsdag den 19/ kl Årets julefrokost. Vi mødes udenfor Tivolis hovedindgang kl Husk jeres kort til Tivoli! Bindende tilmelding til Flemming Hansen på tlf Pris for medlemmer kr. 200,00 og kr. 350,00 for gæster. Beløbet indbetales på vores konto , men kan også betales kontant til kasserer Flemming Hansen senest den 6. november Torsdag den 10/ kl Julestue med diverse. Bindende tilmelding til Gerda på tlf senest den 3. december Beklædning & Tekstilarbejdernes Seniorklub København Tirsdag d. 22/ kl Hyggemøde. Vi synger et par sange sammen og finder på lidt godt at spise. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 6/ kl. kl Foredrag. Vi får Kim Greiner til at komme og vise lysbilleder og fortælle om sine rejser. Tirsdag d. 20/ kl Banko. 10 spil. Familie og venner er velkomne. Mad kr. 30,00. Tirsdag d. 3/ kl Musik og sang. Vi prøver, om vi kan få de to med sav og guitar til at komme igen. Tirsdag d. 17/ kl Programmet er ikke fastlagt endnu Tirsdag d. 1/ kl Juleafslutning. Bjergvænget 17, 2400 København NV. Pris kr. 100,00. Husk en gave til ca. kr. 30,00. Så er vi godt på vej ind i efterårssæsonen og i nyhedsbrevet udsendt den 29. juli 2015 kan man finde mange arrangementer og der er lidt for enhver smag. Brevet kan også læses på vores hjemmeside: www. postseniorer.dk Torsdag den 15/ Cafe-eftermiddag afholdes i Frihedens Idrætscenter. Spis, drik, og dans dig glad, med musik leveret af hus-musikeren Børge. Der er 3 retters menu og 1 glas vin til forretten, ½ vin rød/hvid til hovedretten, kaffe og kage. Pris for medlemmer kr. 150,00 ikke medlemmer kr. 185,00. Der er plads til 150 personer (maks). Torsdag den 3/12 6/ Juletur til Berlin. Turen til Berlin er på plads. Se nærmere på hjemmesiden samt i nyhedsbrevet. Lis Jørgensen står for arrangementet og kan kontaktes på telefon med mere info om turen. Prisen for 4 dage er kr ,00. Tillæg for enkeltværelse på kr. 520,00. Torsdag den 31/ kl Nytårsophold - turen går i år til Menstrup Kro i Næstved. Der startes op med velkomstdrik og nytårstale af Dronningen. Senere bliver det en 4 retters middag, dessert, kaffe, the, underholdning med forskellige kunstnere, champagne, festfyrværkeri, musik og dans til kl og derefter natmad: nytårspølser. 1. januar er der så morgenmad-buffet. Der er begrænsede pladser så det er først til mølle. Prisen er kr ,00 pr. person i dobbeltværelse tillæg for enkeltværelse er kr. 400,00. Også her står Lis for kontakten på telefon Du kan altid finde yderligere oplysninger på På gensyn til mange gode oplevelser i den nye sæson. Med venlig hilsen Carsten Majgaard, formand 16 17

10 Af Claus Tvile Lorentzen, Social & Miljø Arbejdsmiljøkonference 2015 e-boks Den første november 2014 blev der sat fart i den digitale post. SKAT, kommuner, Arbejdsskadestyrelsen og andre offentlige instanser afskaffede brevet og gik over til digital post. Det foregår i praksis over e-boks. Det er lovpligtigt, at være tilmeldt e-boks fra det fyldte 15 år. Fritagelse er mulig Det er dog muligt, at slippe for den digitale post og få et brev. Hvis du f.eks. ikke har eller kan bruge en computer, har funktionsnedsættelse eller der er sproglige barrierer. Ansøgning om fritagelse sker ved henvendelse til Borgerservice. Selvbetjeningsløsninger Der er store fordele ved den digitale post, men systemet er ikke færdigudviklet. I mange tilfælde skal du besvare skemaer som forudsætter, at du har en printer med scanningsfunktion eller sender dit svar som brev. Der er dog løsninger på vej; du har f.eks. siden den 1. juni 2015 kunne søge om sygedagpenge og besvare skemaer på mit sygefravær. I den kommende tid vil der komme endnu flere selvbetjeningsløsninger. Mange er ikke klar over, at hvis man for flere år siden har sagt ja til, at få årsopgørelsen fra SKAT digitalt, har man samtidig sagt ja til alle offentlige instanser. Tjek din e-boks Det kan få store konsekvenser, hvis du ikke læser din digitale post. Udebliver du f.eks. fra en opfølgningssamtale i Jobcentret, kan dine sygedagpenge eller kontanthjælp stoppes. Det er en dybt ulykkelig situation, som mange medlemmer desværre har oplevet. Traditionen tro holder 3F København igen en dagskonference for vores arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i den europæiske arbejdsmiljøuge. Der vil være spændende oplæg med plads til diskussion og tid til at møde andre 3F ere, der brænder for arbejdsmiljøet. For 3F Københavns medlemmer er det gratis, at deltage i konferencen og der ydes tabt arbejdsfortjeneste efter gældende regler. Sæt kryds i kalenderen den 22. oktober 2015 og tilmeld dig hos Team social- og miljø senest den 9. oktober Husk når du tilmelder dig, at vi skal bruge dit navn og cpr.nummer. Vi glæder os til at se dig. Team Social og miljø og Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Program: Kl. 8.00: Morgenkaffe Kl. 8.30: Velkomst Kl. 8.35: Forbundets arbejdsmiljøpolitiske tiltag i kongresperioden Kl. 9.00: Pause Kl. 9.15: 3F forbunds arbejdsmiljøpolitiske team om deres arbejde og projekter ved arbejdsmiljøkonsulent Mikkel Andersen Kl : Pause Kl : Sociale medier, mails og sms er hvad må arbejdsgiver? Hvad må du? ved Helle Sønderskov Sørensen, 3F s Juridiske sekretariat Kl : Frokost Kl : Det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedsoverdragelser Kl : Afslutning og evaluering Kl : Tak for i dag Den dag muren væltede x Onsdag d. 12. august 2015 blev startskuddet skudt til en fusion af de 2 bygninger fagforeningen har til huse i. Muren på Peter Ipsens Allé 25 blev væltet, og træer blev trukket op med rode. x Til foråret 2016 skal der, efter planen, være bygget et helt nyt hus i hullet mellem Peter Ipsens Allé 27 og Rentemestervej 56. Bygningen bliver den nye indgang til fagforeningen og Akassen når den står færdig. Den kommer til at indeholde en stor reception, mødelokaler, samt adgang til begge de gamle bygninger. Et tip til e-boks; Du kan ændre dine profiloplysninger i din e-boks så du får en SMS og mail, når der er nyt i din indbakke. Dermed kommer fagforeningens ejendomme til at fremstå som et samlet hele, forhåbentlig til glæde for de mange medlemmer og tillidsfolk der har deres gang i fagforeningen

11 Copenhagen Pride 2015 Vi er OK En dejlig dag i mangfoldighedens navn Rigtig mange var med til at fejre mangfoldigheden i 3F København 22/8-15. Der var dans, sang, musik og mad fra alverdens verdenshjørner i fagforeningens festsal. Manfoldighed, og retten til at være sig selv uanset race, køn, religion eller sexuel overbevisning blev også festligholdt i årets Pride-optog. Som altid var paraden en meget farverig og festlig affære. Fagbevægelsen var også repræsenteret med OK-trøjer, bannere og faner. Der var rigtig mange positive tilkendegivelser fra folk der synes det var dejligt at se fagforeningfaner i optoget. 3F København har deltaget i paraden gennem flere år, og det er dejligt at se hvordan flere og flere fagligt aktive støtter op om arrangementet. Den ukrainske konsul Andriy Biriuchenko var tilstede og holdt tale. Den 24. august kunne Ukraine fejre deres 24. uafhængighedsdag. Søren Heisel (forbundssekretær) deltog også i arrangementet. 3F Københavns medlemmer kommer fra rigtig mange forskellige steder i verden. Det er noget vi allesammen kan være stolte af og glade for. Mangfoldighed er en styrke for os allesammen. Det blev en dejlig dag i mangfoldighedens tegn. En dag der tåler gentagelse næste år

12 Jubilarer 2015 I år kan 374 medlemmer fejre jubilæum i fagforeningen. I ønskes alle et stort tiillykke. 25 års jubilarer Adije Rustemi Adzere Zeneli Alan Herskind Hansen Allan Coleman Dennehy Allan Jensen Allan S. Juncker Amir Khan Anayat Begum Ane Sofie K. Edvardtsen Anja Mikkelsen Anja Schrøder Zøllner Anna Bienwczak Pedersen Anne Larsson Annette Thomsen Anni Rosenørn Dohn Aree Khemma Arne Lindedal Hansen Asmat Jan Atilla Sertdemir Ayse Kaya Behixhe Zimberi Benny Poulsen Bent Skinnerup Nissen Birgit Møller Jonsen Bjarne Preuss Brian Barasinski Caroline Anne Risegaard Andersen Cemile Yüksel Chaleeporn Martinsen Chris J.G. Nielsen Christa Irene Stahlhut Claude Alexandre Doree Claus Malling Engelmann Claus Tvile Lorentzen Conni Marie Hansson Conni Meisler Consolacion Mendoza Dan Thyrring Dennis Faigh Pedersen Dennis Sonne Jørgensen Dervis Erol Donata M Torres Dzemali Fetahi Edith Vestel Egil Holm Einar Jørgensen Elaine Shibly Ellen Christensen Emine Isik Emmanuel K. Asare Erik Vinkel Prip Erling Rommel Evelyn Sharma Ewy Lis Parding Flemming Christiansen Flemming Mattsson Flemming Petersen Flemming Thonesen Frank Sønderborg Hansen Gerner Svendsen Gert Benny Andersen Gert Jensen Grith Johnsen Guluzar Yucel Gunnar Schwarzberg Gunnar Sørensen Gyda Keller Hanne Kjær Hanne Mosel Hanne Nørregaard Hanne Puchinger Hannelore Hansen Hans Erik Holm Arvidsen Hans Vestergaard Hartirath Singh Hatice Turan Helle Dupont Hansen Helle Jakobsen Helle Møller Madsen Helle Vive Andreasen Henning Bendahl Henning Thomassen Henrik Christiansen Henrik Isager Høvring Henrik Jens Henriksen Henrik Knud Løvsgaard Henrik Petersen Huseyin Øzge Igbale Bexheti Inge Larsen Inge Skou Ingelise Brenøe Jan Bjarne Christensen Jan Deleuran Jan Jensen Jan Pedersen Jan Rene Lykkegård Poulsen Jane Krügermejer Jasi Rajinder Jeannette Jensen Jesper Chr. Christensen Jesper Christensen Jesper Skifter Hansen Jette Johannsen Jette Sivertsen Joaquim A. P. L Aleixo John Elmer Hansen John Kruse Larsen John Terence Meagher Johnny Holdt Johnny Ib Steen Pedersen Jonna M. Slott Tawadros Jørgen Ballieu Kaja Marie Petersen Karen Margrethe Schubert Karen Sofie Nielsen Karina Rose Karlo Erik Jensen Karsten Finn Rank Kathryn Nielsen Kenneth Brian Kristensen Kenneth West Kenny Boyer Hansen Kent Hansen Kerstin Rasmussen Kjeld Jacobsen Wulff Klaus Wenzelsen Lars Erik Nielsen Lars Kristian Hansen Leif Tage Olsen Lillian Olesen Linda Hjorth Pedersen Linda Nielsen Lis Lynge Sørensen Lisbeth Troelsen Liss Pia Laila Simonsen Lissi Rasmussen Lone Friis Riis Lone Reichel Lonnie Brodersen Lutfiye Karabulut Maibritt Werner Andersen Malgorzata Nielsen Marek Marceli Gross Mariann Szendrak Zibrandtsen Marianne Buntzen Marianne Krøyer Marlene Schlichter Martin Tofte Bekker Mary Ann R Jensen Maryam Mohamed Nasr Mehmet Karakaya Melina Nielsen Mette Rasmussen Michael Boris Gelman Michael Olsen Mikael Lykke Hansen Mudasir Shah Munir Akhtar Mustafa Kartal Naseem Begum Ninette Johansson Ole Høgholm Ole Jørgen Rasmussen Ole Jørgensen Ole Laudrup Nielsen Ole Staal Hansen Olgica Vasic Pernille Hinsch Pernille Stryhn Ove Peter Lykke Nielsen Poul Johnson Qiang Ping Ye Rene Gregersen Rossana Abundo Safiyeh Saleh Musa Damiri Sagheer Ahmad Pasha Salji Ljatifi Sebahat Yapici Severdzan Asanocska Shenasi Aljiti Sonja Frederiksen Steen Carstensen Steen N Ohrt Stella Grove Suk Yee Kau Susanne Skov Pedersen Svend Ole Carl Jensen Svetlana Tmusic Søren Bast Olsen Søren Nørgård-Sørensen Søren Otland Tareq M. Mehdi Teddy Verner Christensen Thomas Kristian Hansen Tina Carlsson Tina Chabert Saunte Tina Grøndahl Tina Laila Larsen Tine Christensen Tom V. Klinge Tommy Lind Tommy Skjoldborg Torben Hansen Tove Inger Jensen Tove Petersen Verner Kristensen Viggo Bensby Violeta C Bernardo Vivi Christensen Vivi Schiermer Winnie Birgit Lund Yadikar Akkaya Yvonne Magdalena Mogensen Zahide Ugur 40 års jubilarer Aksel Willumsen Aleksander Tunic Allan Sonn Anna Lise Mørch Anne Hemmingsen Annelise Juel Møller Annelise Just Hansen Arnt Vik Benny Reinholdt Christensen Bent Andersen Bente M. Marquar Jensen Birgitte Brask Bjarne Asger Nørgaard Carl Erik Frandsen Carsten Rigelsen Dag Nilsen Dan Michael Carlsson Edith B. Mødekjær Elisa Gustafsson Else Gørtz Erik Rose Finn Diament Gert Fries Gunnar Friis Tobiesen Gunner Jørgensen Hamidi Nedzmedin Hanne Cubbin Hans Erik Stage Henning Maribo Riber Henrik Mørch Ib Iskou Sørensen Ivan Christian Dreyer Jan Barlby Jan Nygård Jan R Rørne Jane Doris Johansen Jane Korczak Jane Orum Jens Ferm Andersson Jette Guldbrandsen Johnny Christensen Johnny Storm Jensen Johnny W Pedersen Jørgen Sørbye Friis Kai Kristensen Karen Kaas Eberhardt Kim Hansen Kim Lissau Kirsten Hybert Sørensen Kjeld Erik Hansen Kjeld Olesen Kæte Corvenius Hansen Lars Bo Jeppesen Lars Møller Sørensen Lars-Bo Bille Bossov Leif Jensen Leyla Catalgøl Liljana Diskovska Lillian Rasmussen Louis Ipsen Kofoed Marica Kuburovic Marisa Spacevska Mogens Andersen Mogens Arthur Larsen Mohammad Ashraf Khokhar Mohammad Riaz Niels Hornbech Sørensen Niels Krohn Palle Nielsen Per Steffen Brokmann Per Thorstein Mortensen Peter Due Poul Christian Frederiksen Poul Kurt Neinvig Rasim Kasap Rene Hartvigsen Rita Nielsen Simplicio T. Revita Steen Bernholm Steen Ellekjær Jensen Steen Sønderup Stig S Rasmussen Susanne Malte Pedersen Søren Steen Pedersen Tariq Mahmood A. Janjua Tom Werner Hansen Tommy Albertsen Tonni Kure Rasmussen Torben Clausen Ulla Hansen Willy Vingård Pedersen Wolfgang Reichkendler Zulfi Zendeli 50 års jubilarer Allan Pedersen Anne-Marie Winberg Arne Møller Bæklund Bent Sponholtz Bent Thomas Aggestrup Bjarne Drage Sørensen Bjørn Thessen Bruno Terkel Hansen Carl Simonsen Connie Andersen Dan Christensen Dennick Allan Nielsen Egon Thomas Alstrup Erik Hansen Erik Størch Jacobsen Esther Larsen Freddy Carl Sørensen Fritz Larsen Gert Peter Mogensen Gert Roar Schmidt Hardy Henning Johansen Helen Henningsen Henry Oskar Nielsen J L Therkelsen John Åkerstrøm Jørgen Kirkegård Mouritsen Jørgen Olesen K G Pedersen Knud E Kristoffersen Knud Kappel Kurt Lodskov Hansen Leif Kofoed Liss Langballe Friager Lone Johansen Niels Hartti Skjødt Niels Jessen Holm Ole Hansen Otto Erik Koefoed Ove Magnus Madsen Palle Steen Hansen Per Børger Peter Frederik Pedersen Poul Hansen Rene Offenberg Sonja Caja Lund Steen Thestrup Nielsen Tage O Petersen Tove Trampedac Jungild Vagn Jørgen Nielsen Valter Egon Møller Aase Demskov 60 års jubilarer Anna Jensen Bent Helmuth Sluth Emma Sørensen Erling Delvig Huno Juul Christensen Ib John Christensen Inge Hansen John Christensen John Fox Bülow Lilly Knudsen Louis Maagaard Andersen 65 års jubilarer Agnete Elisabeth Pedersen Kaj Poulsen Kurt Kristian F. Hansen 75 års jubilarer Anker Jørgensen 22 23

13 3F København indkalder hermed alle medlemmer til Generalforsamling mandag den 9. november 2015 kl i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø Dagsorden: Pkt. 1 - Velkomst Pkt. 2 - Valg af dirigenter Pkt. 3 - Beretning, herunder fremtidig virksomhed Pkt. 4 - Regnskab 2014 for 3F København a) Godkendelse af regnskab Pkt. 5 - Budget og kontingent a) Godkendelse af kontingent 2016 for 3F København b) Godkendelse af budget 2016 Pkt. 6 - Indkomne forslag Pkt. 7 - Valg i henhold til lovenes 14 Der serveres en bid brød til dem, der har tilmeldt sig spisning inden mandag den 2. november tilmelding skal ske til Jens Kristian på mail: Venlig hilsen, Formand Bjarne Høpner

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere