Trin & TonerNr. 2 Februar årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds"

Transkript

1 Trin & TonerNr. 2 Februar årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

2 Trin & Toner Nr. 2 Februar årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Redaktion Trin & Toner, LDF's Sekretariat, Enrumvej 6A,5270 Odense N Tlf , Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 2. februar Der kvitteres for modtagne indlæg. Hvis du ikke modtager en kvittering, så ring venligst til Sekretariatet. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte tekster. Indholdet i indsendte tekster er ikke nødvendigvis udtryk for Landsforeningens holdning. Bestilling af abonnement Trin & Toner, LDF's Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Årsabonnement (8 numre) kr. 190,00 portofrit tilsendt. Udlandsabonnement: kr. 110,00 + porto. Adresseændring i årets løb skal meddeles det lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet. Annoncepriser Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr. for 50 kr. Foreningsannoncer for medlemsforeninger (7,5 x 5 cm) 250 kr. 1/8 side (7,5 x 5 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/4 side (7,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/1 side (15,5 x 22 cm) kr. (20% medl. rabat) Faste annoncer for et helt år (8 numre) kontakt redaktionen. Priserne er inkl. moms! Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 27. januar Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden. Indhold Landsforeningen Vi har ikke glemt det 2 Årsmøde Har du husket at købe billet til DM lørdag den 10. maj? 3 Årsmøde på Pejsegården i Brædstrup 4 Dragter Tænker du på... 6 Dragter 7 Kurser Årets store oplevelse 8 Landsstævne Velkommen til Frederikshavn Kommune 10 Tilmelding til Landsstævnet Campingtilmelding 11 Dragtudstilling 12 Salgsudstillingen 13 Spillemandskredsens Forlag 13 Spillemandskredsen Fromseier + Hockings 14 Spillemandskalenderen 14 HUSK 14 Legestue i Nymarkshallen 15 Svestar GO Regionerne Region Syddanmark 15 Region Sjælland 15 Medlemmerne Familielandsstævne 2014 i Verninge 16 Det kan man også opleve som medlem i DIF-familien 17 B&U Ungedans på Sjælland fortsætter i Børne- og Ungdomsstævnet Barnlek Annoncer 19 Aktivitetskalender 20 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S. Svanemærket trykkeri, licens Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på officielt miljøgodkendt papir. Forsidefoto: Dagmar, 6 år. Vi har ikke glemt det men her ved deadline for februar-nummeret modtager vi stadig vinder-julekalendere, så lister over vinderne af julekalender-gevinsterne vil først kunne bringes i næste nummer af Trin&Toner. Mange hilsner Marianne og Dorthe

3 landsforeningen Årsmøde 2014 Landsforeningen Danske Folkedansere indkalder herved til Årsmøde den april 2014 på Pejsegården i Brædstrup. Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal indgives skriftligt til Landsforeningens Sekretariat inden den 15. februar Adressen er Enrumvej 6A, 5270 Odense N eller send en mail til Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om LDF s virksomhed i det forløbne år v/formanden 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber v/den økonomiansvarlige 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal indgives skriftligt til Landsforeningens Sekretariat inden den 1. februar Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet. 7. Valg af formand (hvert 3. år) næste gang i Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år) næste gang i Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år) og på valg er Gert Christensen og Anne Kathrine Clausen. Gert Christensen og Anne Kathrine Clausen modtager ikke genvalg. Der skal denne gang findes 3 nye styrelsesmedlemmer, idet der pt kun er 9 styrelsesmedlemmer. 10. Valg af intern revisor til LDF s samlede regnskab. Valget gælder for 2 år. Erik Jønsson er på valg. 11. Valg af intern revisorsuppleant til LDF s samlede regnskab. Christian Skov er på valg. 12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år. Ture Andersen (vest) er på valg. Anette Dahl Nielsen (øst) er på valg. 13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne. For regioner i Vest er Grete Ladefoged på valg For regioner i Øst er Hans Peter Hansen på valg 14. Valg af statsautoriseret revisor. DIF s revisionsordning benyttes pt KPMG 15. Valg til LDF s Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år 1 medlem. Henning Skov er på valg. 16. Evt. Styrelsen Har du husket at købe billet til DM lørdag den 10. maj? Så er det nye år danset godt i gang og vær sikker på, at alle DM-deltagerne, par som grupper, træner og træner Og vi kan kun glæde os til at opleve et storslået DM med dans, udført på særdeles højt niveau ledsaget af fortryllende spillemandsmusik. Ved DM den 10. maj 2014 er hvervet som konferencier lagt i hænderne på Helle Larsen. Overdommer Mette-Inge Baltsersen er i skrivende stund ved at få aftaler i hus med de sidste DM dommere. Mere herom i kommende nummer af Trin & Toner. Husk at bestille din billet for dag og aften. Med en dagsbillet i hånden får du mulighed for at se på dans og lytte til spillemandsmusik en hel dag, dansen kan helt sikkert være inspirerende (koreografi mm) for såvel foreninger som pardans, så kom bare Med en aftenbillet i hånden får du mulighed for at spise sammen med DMdeltagerne og at feste sammen med DM-deltagerne indtil kl. 23, så kom bare i gang med at bestille billet Du har husket at tilmelde dig regionsmesterskabet i din region sammen med din dansepartner ikke?! Skal du ikke selv danse, er du meget velkommen på tilskuerrækkerne, med mulighed for at heppe på netop dit favorit-par. På hjemmesiden under Konkurrence i Folkedans finder du seneste oplysninger om regionsmesterskaberne. Regionerne afholder mesterskaber således: Region Syd lørdag den 1. februar Region Midt lørdag den 22. marts Region Nord søndag den 23. marts Region Sjælland og Region Hovedstaden søndag den 30. marts Vi ses da, ikk Konkurrenceudvalget Trin & Toner Nummer 2 Februar

4 Årsmødet begynder kl og suspenderes kl. ca Herefter vil der være forskellige indlæg. Efter middagen slutter aftenen med folkemusik og dans. Mødet genoptages søndag efter morlandsforeningen Årsmøde på Landsforeningen Danske Folkedansere inviterer til Pejsegården i Brædstrup i dagene april 2014 Det er nu, du skal huske at tilmelde dig ÅRSMØDET på Pejsegården. Det er på årsmødet du har mulighed for at påvirke folkedansens fremtid og være medbestemmende om, hvem der skal sidde på de tre ledige stole i lokalet på Enrumvej de næste tre år. Årsmøde på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup, tlf.: Ankomst lørdag den 26. april 2014 kl Forventet afslutning søndag den 27. april ca. kl Der vil blive arrangeret bustransport for dem, der tilmelder sig dette, fra Horsens Banegård lørdag med afgang fra banegården kl og retur igen søndag med afgang fra Pejsegården kl Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start. gensangen kl Valgene til styrelsen foregår søndag. Foruden afholdelse af Årsmødet vil der blive givet forskellige meddelelser fra Styrelsen. Indkvarteringen foregår på Hotel Pejsegården. Deltagelse Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under LDF på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af LDF og at vedkommende tilmeldes Årsmødet gennem 4 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

5 det sker i din region den forening, han/hun repræsenterer ved mødet. Priser Deltagelse med fuld forplejning og logi kr. 1125,00 Deltagelse med fuld forplejning uden logi og morgenmad kr. 730,00 Deltagelse lørdag med fuld forplejning uden logi og morgenmad kr. 480,00 Deltagelse søndag med fuld forplejning uden logi og morgenmad kr. 250,00 Tillæg for enkeltværelse kr. 180,00 Her vil tilmeldingsskemaer og skema for rejserefusion være tilgængelige. Af hensyn til indkvartering og udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager. Tilmelding og betaling senest den 20. marts Dagsorden Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 15. februar, vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, marts Vær opmærksom på, at der skal denne gang findes 3 nye styrelsesmedlemmer, idet der pt kun er 9 styrelsesmedlemmer og to nuværende styrelsesmedlemmer ønsker ikke at modtage genvalg. Læs mere herom i Trin og Toner januar nummer. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål vedr. specifikke poster i Landsforeningens regnskaber og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Anders Nielsen senest den 14. april 2014 eller til landskontoret Styrelsen Tilmelding Foreninger kan tilmelde sig og betale via hjemmesiden Trin & Toner Nummer 2 Februar

6 dragter Tænker du på at anskaffe en dragt, lave en ny dragt eller er du bare interesseret i dragter og deres baggrund så læs her Der skal oftest lægges mange timer og meget arbejde i at fremstille en dragt, så derfor er det vigtigt at have gjort sig nogle tanker omkring valget af dragt og omkring fremstillingen, inden man går i gang. Folderen Dragter en vejledning om anskaffelse af folkedragter er af dragtudvalget blevet revideret, og den anbefales som en nyttig introduktion til fremstillingen af en dragt. Den kan hen over foråret 2014 læses her i Trin og Toner. Desuden vil den kunne læses på 6 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

7 Dragter Dragter Hvorfor? Hvornår? Hvad? Hvordan? Hvorfor? Et af de spørgsmål, der melder sig, når talen falder på "dragter" i forbindelse med folkedans, er hvorfor? Hvorfor i det hele taget anskaffe sig en dragt, er det nu nødvendigt, kan vi ikke bare danse i vores almindelige tøj? Hertil må svaret være: Jo, naturligvis kan man det. Ja, men hvorfor så? Når man har danset et stykke tid og har prøvet at danse i dragt, vil man opdage, at der kommer noget særligt over dansen, når der danses i dragter. De tunge, fejende skørter, de festlige farver, spillemandsmusikken, det hele passer sammen. Det er egentlig en naturlig ting, for alle tre dele stammer fra den samme tidsperiode fra ca til ca. 1850, bondefrigørelsens og Juni-grundlovens periode, hvor landalmuen fik overskud til at frembringe sin egen kultur. En anden grund til at anskaffe en dragt er, at man ved at fremstille den får et indblik i en del af denne periodes kulturhistorie. Man lærer om tidligere tiders materialer: om linned, vadmel, hvergarn, om kniplinger, silkebånd, symetoder og snit, der er ganske anderledes end dem, vi kender i dag. Man får også et indblik i de modestrømninger, der gik gennem Europa på den tid. Vil det så sige, at man selv bør sy sin dragt? Egentlig ja, for kun derigennem får man et fortroligt forhold til det stykke kulturhistorie, som sådan en dragt udgør. Det er også helt sikkert, at man bliver mere glad for sin dragt, når man selv har fremstillet den. Når dette er sagt, er det også rigtigt, at ikke alle er i stand til selv at sy en dragt, hvad enten det er af tidsmæssige eller håndelagsmæssige årsager. Langt de fleste kan imidlertid være med til at lave noget af dragten, strikke, virke hosebånd, lave knapper, kniple, eller hvis dette ikke er muligt være med til at vælge materialer, finde ud af fra hvilken tidsperiode dragten stammer, og hvorledes den skal sammensættes. Man bør kort sagt involvere sig så meget som muligt i fremstilling og anskaffelse af dragten for derigennem at få en indlevelse i den tids kultur. Svaret på det indledende spørgsmål må derfor være: "Fordi det er en festlig påklædning, der passer til spillemandsmusik og folkedans, en påklædning som giver særpræg og dermed sammenhold med andre dansere, og fordi det er en del af den danske kulturarv, som vi skal værne om og bevare". Fortsættes i næste nummer. Trin & Toner Nummer 2 Februar

8 kurser Årets store oplevelse Instruktøruddannelse og dansekursus i Bjerringbro Nørgaards Højskole 29. juni 5. juli 2014 Kære danser, nu er tiden kommet til at du skal beslutte om du vil give dig selv sommerens bedste oplevelse. Kom og oplev den fuldstændig fantastiske stemning, der opstår når dans, musik, gode venner, dygtige instruktører og god stemning går op i en højere enhed. ALT dette foregår på Nørgaards Højskole i Bjerringbro i sommeren Kom og vær med! Instruktøruddannelsen Adgangskrav for instruktørkursister: Hold 1: Du skal være fyldt 16 år ved uddannelsens start, og du skal kunne danse polka, vals, hopsa og totrin. Hold 2: Du skal have gennemgået hold 1 Hold 3: Du skal have gennemgået hold 2 og haft en følordning med en forening siden sidste kursus Hold 4: Du skal have gennemgået hold 3 og haft en følordning med en forening siden sidste kursus Bemærk: For at få et uddannelsesbevis, skal man have fuldt skema alle 4 år, og man skal have haft valgfagene stemmebrug, opvisningskoreografi og undervisningsplanlægning. Tilbud til uddannede instruktører: Hvis du er uddannet LDF-instruktør, kan du optimere din uddannelse og få ny inspiration til undervisningen ved at søge optagelse på et af holdene og tage valgfag efter ønske og behov. Det er et tilbud, vi håber, mange aktive instruktører vil benytte sig af! Eksempelvis kunne det tænkes, at du gerne vil lære mere indenfor dit felt hos en bestemt holdinstruktør. Hvis du har LDF's uddannelsesbevis som vokseninstruktør, kan du tage B&U-instruktøruddannelsen ved at tage hold 3 og 4 med B&U som valgfag og omvendt. NB: erfarne folkedanseinstruktører, som ikke har en LDF-instruktøruddannelse, kan få dispensation. Kontakt kursuslederen og få flere informationer. Obligatoriske fag: Hold 1 (kursus nr ) Beskrivelseslæsning, undervisningsmetodikker, praktik med voksne, stemmebrug, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, deltagelse i storpraktik og kulturhistorie. Hold 2 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, praktik med voksne, pædagogik/ psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFSkursister, deltagelse i storpraktik og kulturhistorie. Hold 3 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med voksne, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, storpraktik, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFSkursister, kulturhistorie. Hold 4 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, praktik med voksne, pædagogik/ psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, storpraktik, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, kulturhistorie. Valgfag (fælles for alle hold): Stemmebrug blev fra 2013 obligatorisk for hold 1 kursister for hold er stemmebrug valgfag Praktik og motorik, B&U Praktik, voksne Undervisningsplanlægning Opvisningskoreografi Er du i tvivl om, hvilket valgfag, du skal vælge, anbefales det, at du vælger stemmebrug eller kontakt eventuelt kursuslederen. NB: Fagbeskrivelse kommer på hjemmesiden under kurser instruktørkursus. Instruktører: Hold 1: Vill Plesner-Petersen og Bjarne Grue Knudsen Hold 2: Henrik Larsen og Frederik Pustelnik Hold 3: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak Hold 4: Christian Obel og Mads Christensen Tringennemgang: Anette Bech Dalstrup og Mette Kathrine Jensen Kulturhistorisk foredrag: INFO herom senere og på hjemmesiden 8 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

9 kurser Valgfag: Glæd dig til næste udgave af Trin og Toner, hvor der kommer en fuldstændig opdateret liste med undervisere i valgfagene. Praktik B&U Praktik Voksne Stemmebrug Undervisningsplanlægning Opvisningskoreografi Ankomst: søndag kl Afrejse: lørdag ca Kursuspris: Kursuspris kr ,00 LDF-tilskud kr ,00 Din LDF-medlemspris: kr ,00 NB: Vær opmærksom på Højskolens indkvarterings regler og priser under gældende for begge kurser. Dansekursus (kursus nr. 3.5) Gå ikke glip af en fantastisk uge fyldt med dans, musik og glade mennesker Er du helt vild med at danse, er du fyldt 15 år inden 30. juni, vil du gerne være med til at hjælpe vore kommende danseinstruktører, og har du lyst til at opleve stemningen på Bjerringbrokurset, så er dansekurset lige noget for dig. Du får lejlighed til at følge holdene på instruktøruddannelsen som danser og til at deltage i den fælles tringennemgang og storpraktik, men samtidig når instruktøraspiranterne har teoriundervisning har dansekurset sin egen instruktør & spillemand og sit eget program. Dette vil naturligvis indeholde en masse gode og udfordrende danse. Der vil være temaopdelt undervisning. Instruktører: Anette Bech-Dalstrup og Mette Kathrine Jensen Ankomst, afrejse og kursuspris: Som på instruktøruddannelsen. Gældende for begge kurser: Kursusleder: Trine Jordan Vind Andersen, Lille Volstrupvej 60, 9230 Svenstrup Telefon: , com Kontakt mig, hvis du ønsker mere information. Kursussekretær: Lene Knudsen Indkvartering: Dobbeltværelse med opredning og fælles bad = intet tillæg (indregnet i kursusprisen) Dobbeltværelse med eget bad = tillæg +600 kr. (300 kr. pr. person) Enkeltværelse med fælles bad = tillæg +400 kr. Enkeltværelse med eget bad = tillæg +600 kr. NB: vi kan ikke garantere, at alle kan få deres ønske til indkvartering opfyldt det bliver efter "først-til-mølle-princippet". Tilmelding og betaling: Tilmelding kan ske via LDF s hjemmeside kurser instruktørkursus følg anvisning på siden. Tilmeldingen og betaling kan ske fra 1. februar og skal senest den 5. april 2013 være sekretariatet i hænde. Afbudsregler: Ved afbud op til 14 dage før kurset gælder, at kursisten betaler 10 % af medlemsprisen for kurset. Ved afbud indenfor 14 dage før kurset gælder, at kursisten betaler et administrationsgebyr på 50 % af medlemsprisen for kurset. Ved pludselig opstået sygdom betaler kursisten et administrationsgebyr på 25 % af medlems-prisen for kurset mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring. Hvis der er venteliste til kurset, så kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, betaler kursisten kun 10 % af medlemsprisen for kurset i administrationsgebyr. Fripladser: Igen i 2014 har én af Landsforeningens medlemmer ønsket at sponsere en friplads på instruktøruddannelsen på Bjerringbro. Fripladsen skal i følge giveren gå til den yngste instruktørkursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang i uddannelsesforløbet blive betænkt med en friplads. Samme sponsor ønsker at give en friplads til en kursist på dansekurset. Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang over en periode på 4 år blive betænkt med en friplads. En betingelse for at komme i betragtning til en friplads på begge kurserne er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en forening eller fra en kommune og at kursisten er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere. Der vil på kurset i Bjerringbro blive uddelt skema for ansøgning om friplads. Oplysning om hvilke kursister, der har fået tildelt en friplads, offentliggøres i forbindelse med overrækkelse af uddannelsesbeviser den sidste kursusdag. Vi glæder os over igen at kunne uddele fripladser ved instruktør- og dansekurset i Husk nu at tilmelde dig kurset, måske er det dig, der er den heldige person på en friplads. Kursusleder Trine Jordan Vind Andersen Trin & Toner Nummer 2 Februar

10 Velkommen til Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune glæder sig til se landets folkedansere til Landsstævnet 2014 i Frederikshavn. Frederikshavn Kommune er Danmarks nordligste kommune og strækker sig igennem det nordøstlige Vendsyssel fra Grenen ved Skagen i nord til Jyske Ås i syd. Vi er en kommune i bevægelse, hvor der er sat mange store og spændende projekter i gang. Her er gode bomuligheder samt et aktivt kultur- og fritidsliv og en fantastisk natur med dejlige badestrande, klitplantager, heder og skove. For Frederikshavn Kommune er Landsstævnet en stor begivenhed, som vil sætte et særligt præg og være en ekstra attraktion for Frederikshavn Kommunes indbyggere og gæster lige midt i feriesæsonen. De får i år en enestående mulighed for at opleve spillemandsmusik og folkedans på Knivholt og i Bangsbo Botaniske Have. Knivholt er en herregård fra 1300-tallet, med et miljø, der er som skabt til folkedans og spillemandsmusik. Den specielle stemning og atmosfære, som møder en, når man kører ind på den store gårdsplads, vil være med til at gøre Landsstævnet til noget helt særligt. Som deltager i Landsstævnet har du muligheden for at nyde en unik og varierende natur i en af Danmarks smukkeste kommuner. Der venter dig et hav af oplevelser, hvad enten du er interesseret i natur, kultur, historie, sport eller shopping. Stævneudvalget har lagt et kæmpe arbejde i at sammensætte et Landsstævne, der byder på oplevelser og dejlige hyggestunder med gamle og nye venner, så rammen er sat for, at Landsstævnet bliver en succes. I Frederikshavn Kommune glæder vi os meget til jeres besøg og til at opleve den livsglæde, som spillemænd og folkedansere udstråler gennem musikken og dansen. Med venlig hilsen Center for Kultur og Fritid Frederikshavn Kommune Danserne fra Avernakø 10 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

11 Tilmelding til Landsstævnet 2014 åbner den 1. februar 2014 kl vi glæder os til at byde jer velkommen! Seniorarrangement Prisen på de 75 kr. dækker ene og alene det at kigge ind i Landsstævne verdenen. Der er mulighed for at deltage i dagens aktiviteter i Bangsbo Botaniske Have og i aftenens legestue. Aktiviteter derudover bestilles og betales efter tilmeldingsformularen (Rundvisning i Bangsbo Botaniske Have, sangeftermiddag, fællesspisning og kirkekoncert). Rundvisning i dragtudstilling og hårsamling betales på dagen. Campingtilmelding Elektronisk tilmelding senest 1. juni 2014 Hvis man vil være sikker på at få tildelt en campingplads i samme område, som sin egen forening eller gruppe, er det nødvendigt, at man har tilmeldt sig stævnet i Frederikshavn senest den 1. juni via den elektroniske tilmelding. Derefter kan man ikke forvente at bo sammen med sin forening eller gruppe, da vi ikke kan flytte rundt på campingpladser efter denne dato. Stævneudvalget Trin & Toner Nummer 2 Februar

12 Dragtudstilling Titlen på museumsudstillingen bliver denne gang Toppen af Vendelboerne og handler derfor om hovedbeklædning til mænd og kvinder fra sidste halvdel af 1700 til ca. midten af Som noget nyt kan man prøve kopier af de gamle genstande og se sig selv i spejlet. Tirsdag og onsdag er der rundvisning i vores udstilling og den store samling af hårkunst, bestående af smykker og billeder fremstillet af menneskehår den største samling i Europa. Rundvisning fra kl , tilmelding i materialeudstillingen i åbningstiden 20 kr., og arbejdende værksteder fra med diverse gamle håndarbejdsteknikker. Om onsdagen er der et større arrangement i parken og haven omkring Bangsbo med dans, musik og travetur og instrumentmagere på arbejdende værksted på museet. Museet er åbent hver dag fra Besøgende til Bangsbo Museum har også adgang til Bangsbo Fort, Sæby Museum, Sæbygård og Skagen By- og Egnsmuseum. 12 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

13 Salgsudstillingen Salgsudstillingen er i hestestalden på Knivholt med indgang fra den store lade og fra gården. Her er salg fra Danske Folkedanseres salgsafdeling med pc er, så man kan bestille varer med det samme. Der vil være rig mulighed for at se, hvad der findes af materiale til dragtfremstilling og få råd og vejledning af dragtinstruktører. Samtidig vil der være udstilling fra eksterne leverandører. Danske Folkedanseres PR-afdeling vil være at finde samme sted. Der kan købes kort, telegrammer, beklædning, gaveartikler og meget mere. Begge udstillinger har åbningstider mandag, tirsdag og torsdag kl onsdag kl og fredag Spillemandskredsens Forlag DFS s eget forlag Spillemandskredsens Forlag har en stand i hestestalden på Knivholt med indgang fra den store lade og fra gården. Her sælges noder, bøger om spillemænd og deres musik. Der er mange specialiteter til koncertbrug og i mange sværhedsgrader. Musik på CD kan høres og købes. Kom og bliv inspireret. Åbningstiderne er: mandag til fredag kl og igen kl Trin & Toner Nummer 2 Februar

14 spillemandskredsen Fromseier + Hockings Flot gevir GO1213EP Legende let violinspil akkompagneret af gedigent guitarspil og ganske ubemærket byttes rollerne rundt, så violinen akkompagnerer guitaren. Fingrene danser henover strengene på både guitar og violin. Musikken er let og elegant og tonerne fra begge instrumenter fylder rummet op. Der er melodier, der er stemningsfulde og åndedrættet tilbageholdes, da det er meget stille og smukt. Der er melodier med mere råstyrke og alt dette er sat sammen af Ditte Fromseier på violin og Sigurd Hockings på guitar derudover synger de også begge. De to akkompagnerer hinanden suverænt. Det bærer tydeligt præg af, at de har spillet sammen i mange år og har udviklet deres helt egen stil. Som der allerede er skrevet om dem: To af Danmarks mest markante og talentfulde folkemusikere debuterer som duo i et levende, impulsivt og virtuost legende sammenspil. Melodierne på CD en har de to unge folkemusikere selv skrevet, bortset fra et enkelt nummer. Lidt om de to unge folkemusikere. Ditte Fromseier Mortensen startede sin musikalske karriere på Bornholm som 4-årig og har siden uddannet sig både som klassisk og folkemusisk violinist. Bl.a. ved university of Limerick og Syd dansk musikkonservatorium og skuespillerskole, hvor hun nu er ansat som leder af folkemusikuddannelsen i Odense. Ditte spiller ved siden af i forskellige orkestersammenhænge bl.a. Himmerland og Sommersang i Mariehaven. Sigurd Hockings er en af de mest virtuose og alsidige folk-guitarister i Danmark. Han kommer oprindelig fra Silkeborg egnen. Sigurd har hentet inspiration til sin helt individuelle og alsidige spillestil i både den skandinaviske og i det keltiske stilområde. Sigurd spiller også i en masse orkestersammenhænge. En duo som vi forhåbentlig kommer til at høre meget mere til. Du kan bestille Cd en på skrive en til Eller ringe på tlf Dorthe Linde Jørgensen HUSK Spillemandstræf og Generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds 28. februar til 2. marts 2014 på Nymarksskolen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde Bindende tilmelding senest søndag den 9. februar til Anne-Grete Jensen Mail: Tlf.: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia Se invitation og indkaldelse i Trin & Toner januar nummeret Kom til en festlig aften i Låsbyhallen sammen med 200 glade dansere Låsby og Omegns Folkedansere indbyder alle til vores årlige stiftelsesfest som afholdes lørdag den 22. februar 2014 kl i Låsbyhallen, Niels Bohrs vej 7, 8670 Låsby. Spillemandskalenderen Thyregodtræf Den 15. februar 2014 Spillemandstræf og Generalforsamling Den 28. februar 2. marts 2014 Generalforsamling Den 2. marts 2014 Spillemandsuddannelsen Bjerringbro Den 28. juni 5. juli 2014 Region Syddanmark Legestue i samarbejde med Kertemindeegnens Folkedansere Den 1. marts 2014 Danseleder: Tove Juhl Jensen. Musikken leveres af: Dorthe Linde Jørgensen, Jan Michaelsen og Martin Madsen. Fanerne føres ind kl Entre incl. kaffebord: Kr.: 85.- Tilmelding senest torsdag d. 20. februar 2014 på tlf (Ole H. Buksti) eller tlf ( Svend Balle). Venlig hilsen og på gensyn. På bestyrelsens vegne Else Lemming, Formand

15 Det sker i din region Region Syddanmark Kertemindeegnens folkedansere i samarbejde med Danske Folkedanseres Spillemandskreds inviterer til Legestue i Nymarkshallen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde den 1. marts 2014 Spillemandskredsen holder deres årlige træf og generalforsamling hos Kertemindeegnens Folkedansere fra den 28. februar til den 2. marts 2014 Kl Spisning af medbragt mad (husk service hertil) øl og vand kan købes Kl Spillemandskredsens store orkester under ledelse af Frederik Pustelnik spiller op til dans, som ledes af Nicolas Sigvaldsen Husk skiftesko og godt humør vi sørger for kaffe/te og lagkage (husk service hertil). Entre og kaffe: 75 kr. Tilmelding senest den 25. februar til: Knud Thygesen, tlf Mail: El.: Bent Just Larsen, tlf Mail: Alle er vedkomne til en glad aften med folkedans Venlig hilsen Bestyrelsen Svestar GO 1113 Ny pige trio synger og spiller sange og melodier fra den danske sangskat. Svestar er et gammelt ord for søster. Musikken og sangene har et godt drev. Der er mange facetter i musikken, fint, sprødt og stille, intenst med masser af toner, der krydrer melodien, let og luftigt. Der spilles med brede buer og pizzicato. Det bløde flygelhorns lyd smyger sig legende og improviserende rundt omkring melodien. Der er smukke og rolige øjeblikke med tid til fordybelse. Sangstemmerne bruges smukt både til at synge og nynne. Klaveret veksler mellem solidt akkompagnement over til leg med tonerne, hvor tangenterne næsten ikke røres. Hele vejen igennem CD en er der en ro, også når trioen tager mere fat i tonerne, der er masser af nerve og energi. Den nordiske tone ligger hen over CD en og giver den en kraftfuld karakter. Hvert eneste nummer på Cd en har sit eget udtryk og instrumenterne sørger for at skærpe alle sanserne, mens man lytter til CD en. Desuden er der skrevet om trioen: Jeg hører 3 musikere på cykeltur i norden de har skærpede sanser, opsamler alt hvad de opfanger på deres vej, cykler hjem, genfinder deres rødder og samler det hele i et lysende, tyst, kraftfuldt og løvduftende album, som kun de kan lave. Nyd det!! Ja som I kan læse, så er det absolut værd at lytte til CD en. Det er 3 dygtige og særdeles kompetente piger, der kan deres kram. De er alle 3 uddannet indenfor henholdsvis klassisk og folkemusik. Svestar er Anne Roed Refshauge, der synger. Kirstine Sand på violin. Marie Sønderby på piano Gæster på CD en er: Torben Sminge på flygelhorn. Kirstine Elise Pedersen på Cello. Er din interesse skærpet kan du hente mere information om CD en på: skrive til eller ringe til tlf Dorthe Linde Jørgensen Ældrelegestue i Nr. Hostrup Forsamlingshus Traditionen tro afholder vi legestue for ældre i Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro Søndag den 23. februar 2014 kl Midt på eftermiddagen vil der være kaffe/te med hjemmebagte kager. Entre for medlemmer inkl. kaffe: 50,- kr. og for ikke medlemmer 60,- kr. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser. Dansen ledes af vore lokale ældreinstruktører til musik leveret af et stort orkester under ledelse af John Christensen fra Aabenraa. Spillemænd udefra er meget velkomne. I får gratis entre og kaffe. Tilmelding senest 9. feb. til: Else Marie Gram, tlf , mail: eller Arne Nielsen, tlf , mail: I bedes oplyse jeres navn, medlemsnummer af danske folkedansere og hvilken forening I danser i. Landsforeningen Danske Folkedansere Region Syddanmark, Seniorudvalget Region Sjælland Ungedans Søndag den 16. februar kl i Roskilde og Søndag den 6. april kl ligeledes i Roskilde. Alle er velkomne! Se også B&U-siderne. Rikke Rasmussen Trin & Toner Nummer 2 Februar

16 Medlemmerne Familielandsstævne 2014 i Verninge Gymnastikforeningen i Verninge inviterer igen i år til FAMILIELANDSSTÆVNE. Familielandsstævnet starter torsdag d d Kig ind på hjemmesiden Tilmelding til stævnet starter 1. februar. Yderligere oplysninger fås på Vel mødt til Familielandsstævnet i Verninge Hanne Bording Jørgensen, stævneleder 16 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

17 Medlemmerne Det kan man også opleve som medlem i DIF-familien Lørdag den 4. janauar 2014 var formanden for Gribskov Folkedansere, Preben Sørensen med ledsager, tilstede ved årets SPORT 2013 i Herning. DIF udlodder årligt X antal adgangsbilletter til medlemsforeningerne, og i 2013 var Gribskov Folkedansere en af de heldige vindere. En spændende oplevelse fortæller Preben Sørensen. Gribskov Folkedansere Trin & Toner Nummer 2 Februar

18 Børn & unge Ungedans på Sjælland fortsætter i 2014 Jeg har fået lov til at fortsætte Ungedans på Sjælland i det nye år igen med støtte fra Musikaftenskolen Lirum Larum og LDF Region Sjælland ("GLÆDE OG JUBEL!") Datoerne for foråret er: søndag d. 16. februar 2014, kl i Roskilde søndag d. 6. april 2014, kl i Roskilde Instruktørerne er endnu ikke på plads, men vi fortætter konceptet om at der skal være forskellige instruktører hver gang (og kom stadig gerne med forslag, hvis der er nogle jeg har glemt). Til trods for at vi danser på Sjælland, så er alle velkomne!..om man er sjællander, jyde eller fynbo, om man er nybegynder eller øvet, om man er 13 eller 30 år, om man er medlem eller ej KOM GLAD :-) Jeg glæder mig til at se jer! Dansehop og jubel Rikke Rasmussen Barnlek 2014 Om 5 måneder er vi ved at pakke dragter, dansesko og alt det andet der skal bruges til et stævne langt fra hjemmet, vi skal i år til Island lige udenfor Reykjavik. Stævnet starter Onsdag d. 9 juli med åbning sidst på eftermiddagen. Herefter er der dans hver aften, hvor alle deltagere forhåbentlig får lært både danse og dansere fra resten af Norden at kende. Udover dette skal vi give PR opvisning, fælles dansk opvisning og have workshops. Igen i år har Islændingene arrangeret at vi kan ankomme før stævnet og denne gang har de også arrangeret udflugter hver dag det bliver spændende at se alle de forskellige ting der er tilbudt. For at begrænse bagagen har de også sørget for at vi kan leje luftmadrasser. Har du mod forventning IKKE modtaget de 2 nyhedsbreve vi har udsendt så kontakt os på mail: Hilsen Nationalkomiteen Birger Lund (DGI) og Annette Jepsen (LDF) Tilmeldingen til Børne- og Ungdomsstævnet 2014 på Frederiksberg er overskredet, men I kan stadig nå det: Send en mail med jeres forhåndstilmelding NU til Erik Jønsson, 18 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

19 annoncer Beskrivelseshæfter Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans Hæfterne kan også købes i LDF's sekretariat. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse (Telefonsvarer uden for åbningstiden) Nørre Farimagsgade 19, kld. tv København K Udlejning af dragtkuverter Leje for tre uger kr. 225,- inkl. moms + porto (heraf kr. 150,- i depositum). Mønstrene kan købes. Dragtliste kan fremsendes. Grupper modtages efter aftale. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 1364 København K Danske Folkedanseres Salgsafdeling Hørlærred og vadmel samt foerstoffer i forskellige kvaliteter. Sort, blåt, brunt og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne stoffer som uld-damask og kamgarn i flere farver og kvaliteter samt sysilke i mange farver. Meget sytil behør og strikkepinde. Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag mellem kl og Besøg efter aftale. Lisbeth Green Vedbæksallé 75, 8700 Horsens Tlf Se udvalget i Netbutikken KLAVENESS Art Dame str. 518,- 998,- DANSKE FOLKEDANSESKO Træningssko med ægte lædersål Herre str. 518,- Dame str. Teglborg Sko Vads Møllevej 23 Sondrup 8350 Hundslund Tlf Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk Folkedragter udlejes Vævestue Karen Birgitte Hansen Ydingløkke 1, 8752 Østbirk Telefon TEGLBORG Tinknapper Blanke Mønstrede Marjatta's Metalværksted Sneserevej 73, Snesere, 4733 Tappernøje Telefon , Fax Materialer til Folkedragter Silkebånd, 100% silke. Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150 farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder. Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred. Smykker og knapper. Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæring og syning. Dragtlitteratur. Silke-Annet Tlf v/ Annet Laursen Skjelsager Dorthesvej 2, DK-3520 Farum Åben efter aftale. Trin & Toner Nummer 2 Februar

20 Aktivitetskalender Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding Landsforeningen Danske Folkedansere Årsmøde Brædstrup 02/ Danmarksmesterskab Middelfart 07+08/13 Region Hovedstaden Søndagsdans Roskilde 01/ Regionsmesterskab i pardans Region Sjælland Søndagsdans Roskilde 01/ Ungedans Roskilde 02/ Regionsmesterskab i pardans Roskilde 01/ Ungedans Roskilde 02/14 Region Syddanmark Regionsmesterskab i pardans Ullerup Bæk Skolen 01/ Seniorlegestue Rødekro 02/ Se blad magasinpost-smp Region Midtjylland Inspirationsdag Silkeborg 01/ Regionsmesterskab i pardans Region Nordjylland Kyndelmissefest Sæby 01/ Baldanse Vodskov 08/13 Se ovenfor Regionsmesterskab i pardans Svenstrup 01/ DM lørdag den 10. maj 2014 fra kl. 10 til kl. ca. 18 Oplev fantastiske dansere og smukt klingende melodier i Lillebæltshallerne, Middelfart Følg med på konkurrencer i folkedans Danske Folkedansere Sekretariatet Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Tlf Mandag-torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag: lukket Formand: Jan Kirk Todsen. Spillemandskredsen Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf , Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk, Tlf , mobil , Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf Al henvendelse til: Trin & Toner, LDF's Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, tlf

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Jubilæumsstævne 1968/2017

Jubilæumsstævne 1968/2017 Kære Folkedanserforeninger. I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Trin & TonerNr. 2 Februar 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 2 Februar 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 2 Februar 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 2 Februar 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Avet Om. Avet Om november 2015 1 *

Avet Om. Avet Om november 2015 1 * Avet Om Medlemsblad til medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere Medlemsmøde 2016 Så nærmer vi os tiden hvor der skal afholde medlemsmøde og valg, derfor har vi behov for at finde nogle der gerne

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2015/2016 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skol -ens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Harmonika og højskole

Harmonika og højskole 2016 Harmonika og højskole Uge 31 31/7 7/8 2016 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Dansere og spillefolk inviteres til. Lederuddannelse & inspirationskursus. Den maj 2016 i Stoholm Fritids- & Kulturcenter

Dansere og spillefolk inviteres til. Lederuddannelse & inspirationskursus. Den maj 2016 i Stoholm Fritids- & Kulturcenter Dansere og spillefolk inviteres til Lederuddannelse & inspirationskursus 2016 Den 28. - 29. maj 2016 i Stoholm Fritids- & Kulturcenter 2 Lederuddannelse og spillemandskursus 2016 Lørdag den 28 maj 2016

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

November Regionens Elektronisk nyhedsblad

November Regionens Elektronisk nyhedsblad November 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad 1 2 Sommertræf Fyn 2017 Sommertræf Fyn: 9.-11. juni Finder sted Julelegestue taasingefolkedansere.dk Fredag den 25. november 2016 kl. 19.30 Bjerreby Forsamlingshus,

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 14. årg. Nummer 2 Oktober 2008 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Ring efter gardinbussen BO MILJØ GARDINER 97 12 34 22 20 25 31 10 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 2012-2013 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Oktober 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad Kære læsere. Så er dansesæsonen godt i gang, og der kommer en strøm af arrangementer, der skal i Polka-Posten, samt på vores hjemmeside. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hamonika og højskole. Uge 31 26/7 2/8 2015

Hamonika og højskole. Uge 31 26/7 2/8 2015 2015 Hamonika og højskole Uge 31 26/7 2/8 2015 Side 2 Harmonika og højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi skal spille

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 Midt & Østsjælland. Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 . Husk lige at vores klub er medlem hos Danske Seniorer, og vores medlemsnummer er: 50 334 Dette medlemsnr. skal du/i bruge, når du/i

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte November 2001 no 0 10 VidarNyt VidarNyt November 2001 Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Her får du endnu engang et kalendernummer. Vi

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Nr. 1 september 2014-28. årgang

Nr. 1 september 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Foreningslokalet Nr. 1 september 2014-28. årgang Sommeren er gået med byggerod i Kulturcenteret. Det har været en opgave med overraskelser, at flytte i forbindelse med ombygningen

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere