Trin & TonerNr. 2 Februar årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin & TonerNr. 2 Februar 2014 85. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds"

Transkript

1 Trin & TonerNr. 2 Februar årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

2 Trin & Toner Nr. 2 Februar årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Redaktion Trin & Toner, LDF's Sekretariat, Enrumvej 6A,5270 Odense N Tlf , Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 2. februar Der kvitteres for modtagne indlæg. Hvis du ikke modtager en kvittering, så ring venligst til Sekretariatet. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte tekster. Indholdet i indsendte tekster er ikke nødvendigvis udtryk for Landsforeningens holdning. Bestilling af abonnement Trin & Toner, LDF's Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Årsabonnement (8 numre) kr. 190,00 portofrit tilsendt. Udlandsabonnement: kr. 110,00 + porto. Adresseændring i årets løb skal meddeles det lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet. Annoncepriser Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr. for 50 kr. Foreningsannoncer for medlemsforeninger (7,5 x 5 cm) 250 kr. 1/8 side (7,5 x 5 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/4 side (7,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/1 side (15,5 x 22 cm) kr. (20% medl. rabat) Faste annoncer for et helt år (8 numre) kontakt redaktionen. Priserne er inkl. moms! Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 27. januar Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden. Indhold Landsforeningen Vi har ikke glemt det 2 Årsmøde Har du husket at købe billet til DM lørdag den 10. maj? 3 Årsmøde på Pejsegården i Brædstrup 4 Dragter Tænker du på... 6 Dragter 7 Kurser Årets store oplevelse 8 Landsstævne Velkommen til Frederikshavn Kommune 10 Tilmelding til Landsstævnet Campingtilmelding 11 Dragtudstilling 12 Salgsudstillingen 13 Spillemandskredsens Forlag 13 Spillemandskredsen Fromseier + Hockings 14 Spillemandskalenderen 14 HUSK 14 Legestue i Nymarkshallen 15 Svestar GO Regionerne Region Syddanmark 15 Region Sjælland 15 Medlemmerne Familielandsstævne 2014 i Verninge 16 Det kan man også opleve som medlem i DIF-familien 17 B&U Ungedans på Sjælland fortsætter i Børne- og Ungdomsstævnet Barnlek Annoncer 19 Aktivitetskalender 20 Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S. Svanemærket trykkeri, licens Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på officielt miljøgodkendt papir. Forsidefoto: Dagmar, 6 år. Vi har ikke glemt det men her ved deadline for februar-nummeret modtager vi stadig vinder-julekalendere, så lister over vinderne af julekalender-gevinsterne vil først kunne bringes i næste nummer af Trin&Toner. Mange hilsner Marianne og Dorthe

3 landsforeningen Årsmøde 2014 Landsforeningen Danske Folkedansere indkalder herved til Årsmøde den april 2014 på Pejsegården i Brædstrup. Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal indgives skriftligt til Landsforeningens Sekretariat inden den 15. februar Adressen er Enrumvej 6A, 5270 Odense N eller send en mail til Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om LDF s virksomhed i det forløbne år v/formanden 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber v/den økonomiansvarlige 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal indgives skriftligt til Landsforeningens Sekretariat inden den 1. februar Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet. 7. Valg af formand (hvert 3. år) næste gang i Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år) næste gang i Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år) og på valg er Gert Christensen og Anne Kathrine Clausen. Gert Christensen og Anne Kathrine Clausen modtager ikke genvalg. Der skal denne gang findes 3 nye styrelsesmedlemmer, idet der pt kun er 9 styrelsesmedlemmer. 10. Valg af intern revisor til LDF s samlede regnskab. Valget gælder for 2 år. Erik Jønsson er på valg. 11. Valg af intern revisorsuppleant til LDF s samlede regnskab. Christian Skov er på valg. 12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år. Ture Andersen (vest) er på valg. Anette Dahl Nielsen (øst) er på valg. 13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne. For regioner i Vest er Grete Ladefoged på valg For regioner i Øst er Hans Peter Hansen på valg 14. Valg af statsautoriseret revisor. DIF s revisionsordning benyttes pt KPMG 15. Valg til LDF s Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år 1 medlem. Henning Skov er på valg. 16. Evt. Styrelsen Har du husket at købe billet til DM lørdag den 10. maj? Så er det nye år danset godt i gang og vær sikker på, at alle DM-deltagerne, par som grupper, træner og træner Og vi kan kun glæde os til at opleve et storslået DM med dans, udført på særdeles højt niveau ledsaget af fortryllende spillemandsmusik. Ved DM den 10. maj 2014 er hvervet som konferencier lagt i hænderne på Helle Larsen. Overdommer Mette-Inge Baltsersen er i skrivende stund ved at få aftaler i hus med de sidste DM dommere. Mere herom i kommende nummer af Trin & Toner. Husk at bestille din billet for dag og aften. Med en dagsbillet i hånden får du mulighed for at se på dans og lytte til spillemandsmusik en hel dag, dansen kan helt sikkert være inspirerende (koreografi mm) for såvel foreninger som pardans, så kom bare Med en aftenbillet i hånden får du mulighed for at spise sammen med DMdeltagerne og at feste sammen med DM-deltagerne indtil kl. 23, så kom bare i gang med at bestille billet Du har husket at tilmelde dig regionsmesterskabet i din region sammen med din dansepartner ikke?! Skal du ikke selv danse, er du meget velkommen på tilskuerrækkerne, med mulighed for at heppe på netop dit favorit-par. På hjemmesiden under Konkurrence i Folkedans finder du seneste oplysninger om regionsmesterskaberne. Regionerne afholder mesterskaber således: Region Syd lørdag den 1. februar Region Midt lørdag den 22. marts Region Nord søndag den 23. marts Region Sjælland og Region Hovedstaden søndag den 30. marts Vi ses da, ikk Konkurrenceudvalget Trin & Toner Nummer 2 Februar

4 Årsmødet begynder kl og suspenderes kl. ca Herefter vil der være forskellige indlæg. Efter middagen slutter aftenen med folkemusik og dans. Mødet genoptages søndag efter morlandsforeningen Årsmøde på Landsforeningen Danske Folkedansere inviterer til Pejsegården i Brædstrup i dagene april 2014 Det er nu, du skal huske at tilmelde dig ÅRSMØDET på Pejsegården. Det er på årsmødet du har mulighed for at påvirke folkedansens fremtid og være medbestemmende om, hvem der skal sidde på de tre ledige stole i lokalet på Enrumvej de næste tre år. Årsmøde på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup, tlf.: Ankomst lørdag den 26. april 2014 kl Forventet afslutning søndag den 27. april ca. kl Der vil blive arrangeret bustransport for dem, der tilmelder sig dette, fra Horsens Banegård lørdag med afgang fra banegården kl og retur igen søndag med afgang fra Pejsegården kl Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart efter ankomst og inden Årsmødets start. gensangen kl Valgene til styrelsen foregår søndag. Foruden afholdelse af Årsmødet vil der blive givet forskellige meddelelser fra Styrelsen. Indkvarteringen foregår på Hotel Pejsegården. Deltagelse Vi skal gøre opmærksom på, at en lokalforening under LDF på Årsmødet kan repræsenteres af en person, der ikke er medlem af den pågældende forening. Det forudsættes dog, at den pågældende person er medlem af LDF og at vedkommende tilmeldes Årsmødet gennem 4 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

5 det sker i din region den forening, han/hun repræsenterer ved mødet. Priser Deltagelse med fuld forplejning og logi kr. 1125,00 Deltagelse med fuld forplejning uden logi og morgenmad kr. 730,00 Deltagelse lørdag med fuld forplejning uden logi og morgenmad kr. 480,00 Deltagelse søndag med fuld forplejning uden logi og morgenmad kr. 250,00 Tillæg for enkeltværelse kr. 180,00 Her vil tilmeldingsskemaer og skema for rejserefusion være tilgængelige. Af hensyn til indkvartering og udfyldelse af kongresmærker skal der opgives medlemsnummer og navn på hver enkelt deltager. Tilmelding og betaling senest den 20. marts Dagsorden Dagsorden for Årsmødet samt evt. indkomne forslag, der i henhold til vedtægterne er indsendt inden 15. februar, vil blive bekendtgjort i Trin & Toner, marts Vær opmærksom på, at der skal denne gang findes 3 nye styrelsesmedlemmer, idet der pt kun er 9 styrelsesmedlemmer og to nuværende styrelsesmedlemmer ønsker ikke at modtage genvalg. Læs mere herom i Trin og Toner januar nummer. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at evt. spørgsmål vedr. specifikke poster i Landsforeningens regnskaber og budgetter, kun kan forventes besvaret fyldestgørende på Årsmødet, såfremt spørgsmålene er sendt til økonomiansvarlig Anders Nielsen senest den 14. april 2014 eller til landskontoret Styrelsen Tilmelding Foreninger kan tilmelde sig og betale via hjemmesiden Trin & Toner Nummer 2 Februar

6 dragter Tænker du på at anskaffe en dragt, lave en ny dragt eller er du bare interesseret i dragter og deres baggrund så læs her Der skal oftest lægges mange timer og meget arbejde i at fremstille en dragt, så derfor er det vigtigt at have gjort sig nogle tanker omkring valget af dragt og omkring fremstillingen, inden man går i gang. Folderen Dragter en vejledning om anskaffelse af folkedragter er af dragtudvalget blevet revideret, og den anbefales som en nyttig introduktion til fremstillingen af en dragt. Den kan hen over foråret 2014 læses her i Trin og Toner. Desuden vil den kunne læses på 6 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

7 Dragter Dragter Hvorfor? Hvornår? Hvad? Hvordan? Hvorfor? Et af de spørgsmål, der melder sig, når talen falder på "dragter" i forbindelse med folkedans, er hvorfor? Hvorfor i det hele taget anskaffe sig en dragt, er det nu nødvendigt, kan vi ikke bare danse i vores almindelige tøj? Hertil må svaret være: Jo, naturligvis kan man det. Ja, men hvorfor så? Når man har danset et stykke tid og har prøvet at danse i dragt, vil man opdage, at der kommer noget særligt over dansen, når der danses i dragter. De tunge, fejende skørter, de festlige farver, spillemandsmusikken, det hele passer sammen. Det er egentlig en naturlig ting, for alle tre dele stammer fra den samme tidsperiode fra ca til ca. 1850, bondefrigørelsens og Juni-grundlovens periode, hvor landalmuen fik overskud til at frembringe sin egen kultur. En anden grund til at anskaffe en dragt er, at man ved at fremstille den får et indblik i en del af denne periodes kulturhistorie. Man lærer om tidligere tiders materialer: om linned, vadmel, hvergarn, om kniplinger, silkebånd, symetoder og snit, der er ganske anderledes end dem, vi kender i dag. Man får også et indblik i de modestrømninger, der gik gennem Europa på den tid. Vil det så sige, at man selv bør sy sin dragt? Egentlig ja, for kun derigennem får man et fortroligt forhold til det stykke kulturhistorie, som sådan en dragt udgør. Det er også helt sikkert, at man bliver mere glad for sin dragt, når man selv har fremstillet den. Når dette er sagt, er det også rigtigt, at ikke alle er i stand til selv at sy en dragt, hvad enten det er af tidsmæssige eller håndelagsmæssige årsager. Langt de fleste kan imidlertid være med til at lave noget af dragten, strikke, virke hosebånd, lave knapper, kniple, eller hvis dette ikke er muligt være med til at vælge materialer, finde ud af fra hvilken tidsperiode dragten stammer, og hvorledes den skal sammensættes. Man bør kort sagt involvere sig så meget som muligt i fremstilling og anskaffelse af dragten for derigennem at få en indlevelse i den tids kultur. Svaret på det indledende spørgsmål må derfor være: "Fordi det er en festlig påklædning, der passer til spillemandsmusik og folkedans, en påklædning som giver særpræg og dermed sammenhold med andre dansere, og fordi det er en del af den danske kulturarv, som vi skal værne om og bevare". Fortsættes i næste nummer. Trin & Toner Nummer 2 Februar

8 kurser Årets store oplevelse Instruktøruddannelse og dansekursus i Bjerringbro Nørgaards Højskole 29. juni 5. juli 2014 Kære danser, nu er tiden kommet til at du skal beslutte om du vil give dig selv sommerens bedste oplevelse. Kom og oplev den fuldstændig fantastiske stemning, der opstår når dans, musik, gode venner, dygtige instruktører og god stemning går op i en højere enhed. ALT dette foregår på Nørgaards Højskole i Bjerringbro i sommeren Kom og vær med! Instruktøruddannelsen Adgangskrav for instruktørkursister: Hold 1: Du skal være fyldt 16 år ved uddannelsens start, og du skal kunne danse polka, vals, hopsa og totrin. Hold 2: Du skal have gennemgået hold 1 Hold 3: Du skal have gennemgået hold 2 og haft en følordning med en forening siden sidste kursus Hold 4: Du skal have gennemgået hold 3 og haft en følordning med en forening siden sidste kursus Bemærk: For at få et uddannelsesbevis, skal man have fuldt skema alle 4 år, og man skal have haft valgfagene stemmebrug, opvisningskoreografi og undervisningsplanlægning. Tilbud til uddannede instruktører: Hvis du er uddannet LDF-instruktør, kan du optimere din uddannelse og få ny inspiration til undervisningen ved at søge optagelse på et af holdene og tage valgfag efter ønske og behov. Det er et tilbud, vi håber, mange aktive instruktører vil benytte sig af! Eksempelvis kunne det tænkes, at du gerne vil lære mere indenfor dit felt hos en bestemt holdinstruktør. Hvis du har LDF's uddannelsesbevis som vokseninstruktør, kan du tage B&U-instruktøruddannelsen ved at tage hold 3 og 4 med B&U som valgfag og omvendt. NB: erfarne folkedanseinstruktører, som ikke har en LDF-instruktøruddannelse, kan få dispensation. Kontakt kursuslederen og få flere informationer. Obligatoriske fag: Hold 1 (kursus nr ) Beskrivelseslæsning, undervisningsmetodikker, praktik med voksne, stemmebrug, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, deltagelse i storpraktik og kulturhistorie. Hold 2 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, praktik med voksne, pædagogik/ psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFSkursister, deltagelse i storpraktik og kulturhistorie. Hold 3 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med voksne, pædagogik/psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, storpraktik, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFSkursister, kulturhistorie. Hold 4 (kursus nr ) Undervisningsmetodikker, praktik med B&U, praktik med voksne, pædagogik/ psykologi indgår som en del af undervisningen, egen dans, storpraktik, tringennemgang, praktik samt rytmik og musik med DFS-kursister, kulturhistorie. Valgfag (fælles for alle hold): Stemmebrug blev fra 2013 obligatorisk for hold 1 kursister for hold er stemmebrug valgfag Praktik og motorik, B&U Praktik, voksne Undervisningsplanlægning Opvisningskoreografi Er du i tvivl om, hvilket valgfag, du skal vælge, anbefales det, at du vælger stemmebrug eller kontakt eventuelt kursuslederen. NB: Fagbeskrivelse kommer på hjemmesiden under kurser instruktørkursus. Instruktører: Hold 1: Vill Plesner-Petersen og Bjarne Grue Knudsen Hold 2: Henrik Larsen og Frederik Pustelnik Hold 3: Birthe Jørgensen og Kenneth Krak Hold 4: Christian Obel og Mads Christensen Tringennemgang: Anette Bech Dalstrup og Mette Kathrine Jensen Kulturhistorisk foredrag: INFO herom senere og på hjemmesiden 8 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

9 kurser Valgfag: Glæd dig til næste udgave af Trin og Toner, hvor der kommer en fuldstændig opdateret liste med undervisere i valgfagene. Praktik B&U Praktik Voksne Stemmebrug Undervisningsplanlægning Opvisningskoreografi Ankomst: søndag kl Afrejse: lørdag ca Kursuspris: Kursuspris kr ,00 LDF-tilskud kr ,00 Din LDF-medlemspris: kr ,00 NB: Vær opmærksom på Højskolens indkvarterings regler og priser under gældende for begge kurser. Dansekursus (kursus nr. 3.5) Gå ikke glip af en fantastisk uge fyldt med dans, musik og glade mennesker Er du helt vild med at danse, er du fyldt 15 år inden 30. juni, vil du gerne være med til at hjælpe vore kommende danseinstruktører, og har du lyst til at opleve stemningen på Bjerringbrokurset, så er dansekurset lige noget for dig. Du får lejlighed til at følge holdene på instruktøruddannelsen som danser og til at deltage i den fælles tringennemgang og storpraktik, men samtidig når instruktøraspiranterne har teoriundervisning har dansekurset sin egen instruktør & spillemand og sit eget program. Dette vil naturligvis indeholde en masse gode og udfordrende danse. Der vil være temaopdelt undervisning. Instruktører: Anette Bech-Dalstrup og Mette Kathrine Jensen Ankomst, afrejse og kursuspris: Som på instruktøruddannelsen. Gældende for begge kurser: Kursusleder: Trine Jordan Vind Andersen, Lille Volstrupvej 60, 9230 Svenstrup Telefon: , com Kontakt mig, hvis du ønsker mere information. Kursussekretær: Lene Knudsen Indkvartering: Dobbeltværelse med opredning og fælles bad = intet tillæg (indregnet i kursusprisen) Dobbeltværelse med eget bad = tillæg +600 kr. (300 kr. pr. person) Enkeltværelse med fælles bad = tillæg +400 kr. Enkeltværelse med eget bad = tillæg +600 kr. NB: vi kan ikke garantere, at alle kan få deres ønske til indkvartering opfyldt det bliver efter "først-til-mølle-princippet". Tilmelding og betaling: Tilmelding kan ske via LDF s hjemmeside kurser instruktørkursus følg anvisning på siden. Tilmeldingen og betaling kan ske fra 1. februar og skal senest den 5. april 2013 være sekretariatet i hænde. Afbudsregler: Ved afbud op til 14 dage før kurset gælder, at kursisten betaler 10 % af medlemsprisen for kurset. Ved afbud indenfor 14 dage før kurset gælder, at kursisten betaler et administrationsgebyr på 50 % af medlemsprisen for kurset. Ved pludselig opstået sygdom betaler kursisten et administrationsgebyr på 25 % af medlems-prisen for kurset mod forevisning af selvbetalt lægeerklæring. Hvis der er venteliste til kurset, så kursuslederen kan besætte pladsen med en anden deltager, betaler kursisten kun 10 % af medlemsprisen for kurset i administrationsgebyr. Fripladser: Igen i 2014 har én af Landsforeningens medlemmer ønsket at sponsere en friplads på instruktøruddannelsen på Bjerringbro. Fripladsen skal i følge giveren gå til den yngste instruktørkursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang i uddannelsesforløbet blive betænkt med en friplads. Samme sponsor ønsker at give en friplads til en kursist på dansekurset. Fripladsen her gives til den yngste dansekursist på 16 år eller derover. Den samme kursist kan kun én gang over en periode på 4 år blive betænkt med en friplads. En betingelse for at komme i betragtning til en friplads på begge kurserne er, at kursisten ikke modtager tilskud fra en forening eller fra en kommune og at kursisten er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere. Der vil på kurset i Bjerringbro blive uddelt skema for ansøgning om friplads. Oplysning om hvilke kursister, der har fået tildelt en friplads, offentliggøres i forbindelse med overrækkelse af uddannelsesbeviser den sidste kursusdag. Vi glæder os over igen at kunne uddele fripladser ved instruktør- og dansekurset i Husk nu at tilmelde dig kurset, måske er det dig, der er den heldige person på en friplads. Kursusleder Trine Jordan Vind Andersen Trin & Toner Nummer 2 Februar

10 Velkommen til Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune glæder sig til se landets folkedansere til Landsstævnet 2014 i Frederikshavn. Frederikshavn Kommune er Danmarks nordligste kommune og strækker sig igennem det nordøstlige Vendsyssel fra Grenen ved Skagen i nord til Jyske Ås i syd. Vi er en kommune i bevægelse, hvor der er sat mange store og spændende projekter i gang. Her er gode bomuligheder samt et aktivt kultur- og fritidsliv og en fantastisk natur med dejlige badestrande, klitplantager, heder og skove. For Frederikshavn Kommune er Landsstævnet en stor begivenhed, som vil sætte et særligt præg og være en ekstra attraktion for Frederikshavn Kommunes indbyggere og gæster lige midt i feriesæsonen. De får i år en enestående mulighed for at opleve spillemandsmusik og folkedans på Knivholt og i Bangsbo Botaniske Have. Knivholt er en herregård fra 1300-tallet, med et miljø, der er som skabt til folkedans og spillemandsmusik. Den specielle stemning og atmosfære, som møder en, når man kører ind på den store gårdsplads, vil være med til at gøre Landsstævnet til noget helt særligt. Som deltager i Landsstævnet har du muligheden for at nyde en unik og varierende natur i en af Danmarks smukkeste kommuner. Der venter dig et hav af oplevelser, hvad enten du er interesseret i natur, kultur, historie, sport eller shopping. Stævneudvalget har lagt et kæmpe arbejde i at sammensætte et Landsstævne, der byder på oplevelser og dejlige hyggestunder med gamle og nye venner, så rammen er sat for, at Landsstævnet bliver en succes. I Frederikshavn Kommune glæder vi os meget til jeres besøg og til at opleve den livsglæde, som spillemænd og folkedansere udstråler gennem musikken og dansen. Med venlig hilsen Center for Kultur og Fritid Frederikshavn Kommune Danserne fra Avernakø 10 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

11 Tilmelding til Landsstævnet 2014 åbner den 1. februar 2014 kl vi glæder os til at byde jer velkommen! Seniorarrangement Prisen på de 75 kr. dækker ene og alene det at kigge ind i Landsstævne verdenen. Der er mulighed for at deltage i dagens aktiviteter i Bangsbo Botaniske Have og i aftenens legestue. Aktiviteter derudover bestilles og betales efter tilmeldingsformularen (Rundvisning i Bangsbo Botaniske Have, sangeftermiddag, fællesspisning og kirkekoncert). Rundvisning i dragtudstilling og hårsamling betales på dagen. Campingtilmelding Elektronisk tilmelding senest 1. juni 2014 Hvis man vil være sikker på at få tildelt en campingplads i samme område, som sin egen forening eller gruppe, er det nødvendigt, at man har tilmeldt sig stævnet i Frederikshavn senest den 1. juni via den elektroniske tilmelding. Derefter kan man ikke forvente at bo sammen med sin forening eller gruppe, da vi ikke kan flytte rundt på campingpladser efter denne dato. Stævneudvalget Trin & Toner Nummer 2 Februar

12 Dragtudstilling Titlen på museumsudstillingen bliver denne gang Toppen af Vendelboerne og handler derfor om hovedbeklædning til mænd og kvinder fra sidste halvdel af 1700 til ca. midten af Som noget nyt kan man prøve kopier af de gamle genstande og se sig selv i spejlet. Tirsdag og onsdag er der rundvisning i vores udstilling og den store samling af hårkunst, bestående af smykker og billeder fremstillet af menneskehår den største samling i Europa. Rundvisning fra kl , tilmelding i materialeudstillingen i åbningstiden 20 kr., og arbejdende værksteder fra med diverse gamle håndarbejdsteknikker. Om onsdagen er der et større arrangement i parken og haven omkring Bangsbo med dans, musik og travetur og instrumentmagere på arbejdende værksted på museet. Museet er åbent hver dag fra Besøgende til Bangsbo Museum har også adgang til Bangsbo Fort, Sæby Museum, Sæbygård og Skagen By- og Egnsmuseum. 12 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

13 Salgsudstillingen Salgsudstillingen er i hestestalden på Knivholt med indgang fra den store lade og fra gården. Her er salg fra Danske Folkedanseres salgsafdeling med pc er, så man kan bestille varer med det samme. Der vil være rig mulighed for at se, hvad der findes af materiale til dragtfremstilling og få råd og vejledning af dragtinstruktører. Samtidig vil der være udstilling fra eksterne leverandører. Danske Folkedanseres PR-afdeling vil være at finde samme sted. Der kan købes kort, telegrammer, beklædning, gaveartikler og meget mere. Begge udstillinger har åbningstider mandag, tirsdag og torsdag kl onsdag kl og fredag Spillemandskredsens Forlag DFS s eget forlag Spillemandskredsens Forlag har en stand i hestestalden på Knivholt med indgang fra den store lade og fra gården. Her sælges noder, bøger om spillemænd og deres musik. Der er mange specialiteter til koncertbrug og i mange sværhedsgrader. Musik på CD kan høres og købes. Kom og bliv inspireret. Åbningstiderne er: mandag til fredag kl og igen kl Trin & Toner Nummer 2 Februar

14 spillemandskredsen Fromseier + Hockings Flot gevir GO1213EP Legende let violinspil akkompagneret af gedigent guitarspil og ganske ubemærket byttes rollerne rundt, så violinen akkompagnerer guitaren. Fingrene danser henover strengene på både guitar og violin. Musikken er let og elegant og tonerne fra begge instrumenter fylder rummet op. Der er melodier, der er stemningsfulde og åndedrættet tilbageholdes, da det er meget stille og smukt. Der er melodier med mere råstyrke og alt dette er sat sammen af Ditte Fromseier på violin og Sigurd Hockings på guitar derudover synger de også begge. De to akkompagnerer hinanden suverænt. Det bærer tydeligt præg af, at de har spillet sammen i mange år og har udviklet deres helt egen stil. Som der allerede er skrevet om dem: To af Danmarks mest markante og talentfulde folkemusikere debuterer som duo i et levende, impulsivt og virtuost legende sammenspil. Melodierne på CD en har de to unge folkemusikere selv skrevet, bortset fra et enkelt nummer. Lidt om de to unge folkemusikere. Ditte Fromseier Mortensen startede sin musikalske karriere på Bornholm som 4-årig og har siden uddannet sig både som klassisk og folkemusisk violinist. Bl.a. ved university of Limerick og Syd dansk musikkonservatorium og skuespillerskole, hvor hun nu er ansat som leder af folkemusikuddannelsen i Odense. Ditte spiller ved siden af i forskellige orkestersammenhænge bl.a. Himmerland og Sommersang i Mariehaven. Sigurd Hockings er en af de mest virtuose og alsidige folk-guitarister i Danmark. Han kommer oprindelig fra Silkeborg egnen. Sigurd har hentet inspiration til sin helt individuelle og alsidige spillestil i både den skandinaviske og i det keltiske stilområde. Sigurd spiller også i en masse orkestersammenhænge. En duo som vi forhåbentlig kommer til at høre meget mere til. Du kan bestille Cd en på skrive en til Eller ringe på tlf Dorthe Linde Jørgensen HUSK Spillemandstræf og Generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds 28. februar til 2. marts 2014 på Nymarksskolen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde Bindende tilmelding senest søndag den 9. februar til Anne-Grete Jensen Mail: Tlf.: Egeskovvej 127, 7000 Fredericia Se invitation og indkaldelse i Trin & Toner januar nummeret Kom til en festlig aften i Låsbyhallen sammen med 200 glade dansere Låsby og Omegns Folkedansere indbyder alle til vores årlige stiftelsesfest som afholdes lørdag den 22. februar 2014 kl i Låsbyhallen, Niels Bohrs vej 7, 8670 Låsby. Spillemandskalenderen Thyregodtræf Den 15. februar 2014 Spillemandstræf og Generalforsamling Den 28. februar 2. marts 2014 Generalforsamling Den 2. marts 2014 Spillemandsuddannelsen Bjerringbro Den 28. juni 5. juli 2014 Region Syddanmark Legestue i samarbejde med Kertemindeegnens Folkedansere Den 1. marts 2014 Danseleder: Tove Juhl Jensen. Musikken leveres af: Dorthe Linde Jørgensen, Jan Michaelsen og Martin Madsen. Fanerne føres ind kl Entre incl. kaffebord: Kr.: 85.- Tilmelding senest torsdag d. 20. februar 2014 på tlf (Ole H. Buksti) eller tlf ( Svend Balle). Venlig hilsen og på gensyn. På bestyrelsens vegne Else Lemming, Formand

15 Det sker i din region Region Syddanmark Kertemindeegnens folkedansere i samarbejde med Danske Folkedanseres Spillemandskreds inviterer til Legestue i Nymarkshallen, Nymarken 47, 5300 Kerteminde den 1. marts 2014 Spillemandskredsen holder deres årlige træf og generalforsamling hos Kertemindeegnens Folkedansere fra den 28. februar til den 2. marts 2014 Kl Spisning af medbragt mad (husk service hertil) øl og vand kan købes Kl Spillemandskredsens store orkester under ledelse af Frederik Pustelnik spiller op til dans, som ledes af Nicolas Sigvaldsen Husk skiftesko og godt humør vi sørger for kaffe/te og lagkage (husk service hertil). Entre og kaffe: 75 kr. Tilmelding senest den 25. februar til: Knud Thygesen, tlf Mail: El.: Bent Just Larsen, tlf Mail: Alle er vedkomne til en glad aften med folkedans Venlig hilsen Bestyrelsen Svestar GO 1113 Ny pige trio synger og spiller sange og melodier fra den danske sangskat. Svestar er et gammelt ord for søster. Musikken og sangene har et godt drev. Der er mange facetter i musikken, fint, sprødt og stille, intenst med masser af toner, der krydrer melodien, let og luftigt. Der spilles med brede buer og pizzicato. Det bløde flygelhorns lyd smyger sig legende og improviserende rundt omkring melodien. Der er smukke og rolige øjeblikke med tid til fordybelse. Sangstemmerne bruges smukt både til at synge og nynne. Klaveret veksler mellem solidt akkompagnement over til leg med tonerne, hvor tangenterne næsten ikke røres. Hele vejen igennem CD en er der en ro, også når trioen tager mere fat i tonerne, der er masser af nerve og energi. Den nordiske tone ligger hen over CD en og giver den en kraftfuld karakter. Hvert eneste nummer på Cd en har sit eget udtryk og instrumenterne sørger for at skærpe alle sanserne, mens man lytter til CD en. Desuden er der skrevet om trioen: Jeg hører 3 musikere på cykeltur i norden de har skærpede sanser, opsamler alt hvad de opfanger på deres vej, cykler hjem, genfinder deres rødder og samler det hele i et lysende, tyst, kraftfuldt og løvduftende album, som kun de kan lave. Nyd det!! Ja som I kan læse, så er det absolut værd at lytte til CD en. Det er 3 dygtige og særdeles kompetente piger, der kan deres kram. De er alle 3 uddannet indenfor henholdsvis klassisk og folkemusik. Svestar er Anne Roed Refshauge, der synger. Kirstine Sand på violin. Marie Sønderby på piano Gæster på CD en er: Torben Sminge på flygelhorn. Kirstine Elise Pedersen på Cello. Er din interesse skærpet kan du hente mere information om CD en på: skrive til eller ringe til tlf Dorthe Linde Jørgensen Ældrelegestue i Nr. Hostrup Forsamlingshus Traditionen tro afholder vi legestue for ældre i Nr. Hostrup Forsamlingshus, Nr. Hostrupvej 29, 6230 Rødekro Søndag den 23. februar 2014 kl Midt på eftermiddagen vil der være kaffe/te med hjemmebagte kager. Entre for medlemmer inkl. kaffe: 50,- kr. og for ikke medlemmer 60,- kr. Øl og vand kan købes til meget rimelige priser. Dansen ledes af vore lokale ældreinstruktører til musik leveret af et stort orkester under ledelse af John Christensen fra Aabenraa. Spillemænd udefra er meget velkomne. I får gratis entre og kaffe. Tilmelding senest 9. feb. til: Else Marie Gram, tlf , mail: eller Arne Nielsen, tlf , mail: I bedes oplyse jeres navn, medlemsnummer af danske folkedansere og hvilken forening I danser i. Landsforeningen Danske Folkedansere Region Syddanmark, Seniorudvalget Region Sjælland Ungedans Søndag den 16. februar kl i Roskilde og Søndag den 6. april kl ligeledes i Roskilde. Alle er velkomne! Se også B&U-siderne. Rikke Rasmussen Trin & Toner Nummer 2 Februar

16 Medlemmerne Familielandsstævne 2014 i Verninge Gymnastikforeningen i Verninge inviterer igen i år til FAMILIELANDSSTÆVNE. Familielandsstævnet starter torsdag d d Kig ind på hjemmesiden Tilmelding til stævnet starter 1. februar. Yderligere oplysninger fås på Vel mødt til Familielandsstævnet i Verninge Hanne Bording Jørgensen, stævneleder 16 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

17 Medlemmerne Det kan man også opleve som medlem i DIF-familien Lørdag den 4. janauar 2014 var formanden for Gribskov Folkedansere, Preben Sørensen med ledsager, tilstede ved årets SPORT 2013 i Herning. DIF udlodder årligt X antal adgangsbilletter til medlemsforeningerne, og i 2013 var Gribskov Folkedansere en af de heldige vindere. En spændende oplevelse fortæller Preben Sørensen. Gribskov Folkedansere Trin & Toner Nummer 2 Februar

18 Børn & unge Ungedans på Sjælland fortsætter i 2014 Jeg har fået lov til at fortsætte Ungedans på Sjælland i det nye år igen med støtte fra Musikaftenskolen Lirum Larum og LDF Region Sjælland ("GLÆDE OG JUBEL!") Datoerne for foråret er: søndag d. 16. februar 2014, kl i Roskilde søndag d. 6. april 2014, kl i Roskilde Instruktørerne er endnu ikke på plads, men vi fortætter konceptet om at der skal være forskellige instruktører hver gang (og kom stadig gerne med forslag, hvis der er nogle jeg har glemt). Til trods for at vi danser på Sjælland, så er alle velkomne!..om man er sjællander, jyde eller fynbo, om man er nybegynder eller øvet, om man er 13 eller 30 år, om man er medlem eller ej KOM GLAD :-) Jeg glæder mig til at se jer! Dansehop og jubel Rikke Rasmussen Barnlek 2014 Om 5 måneder er vi ved at pakke dragter, dansesko og alt det andet der skal bruges til et stævne langt fra hjemmet, vi skal i år til Island lige udenfor Reykjavik. Stævnet starter Onsdag d. 9 juli med åbning sidst på eftermiddagen. Herefter er der dans hver aften, hvor alle deltagere forhåbentlig får lært både danse og dansere fra resten af Norden at kende. Udover dette skal vi give PR opvisning, fælles dansk opvisning og have workshops. Igen i år har Islændingene arrangeret at vi kan ankomme før stævnet og denne gang har de også arrangeret udflugter hver dag det bliver spændende at se alle de forskellige ting der er tilbudt. For at begrænse bagagen har de også sørget for at vi kan leje luftmadrasser. Har du mod forventning IKKE modtaget de 2 nyhedsbreve vi har udsendt så kontakt os på mail: Hilsen Nationalkomiteen Birger Lund (DGI) og Annette Jepsen (LDF) Tilmeldingen til Børne- og Ungdomsstævnet 2014 på Frederiksberg er overskredet, men I kan stadig nå det: Send en mail med jeres forhåndstilmelding NU til Erik Jønsson, 18 Trin & Toner Nummer 2 Februar 2014

19 annoncer Beskrivelseshæfter Folkedanse/Gamle danse Lanciers beskrivelse med noder Håndbog over trin og udtryk i Dansk Folkedans Hæfterne kan også købes i LDF's sekretariat. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse (Telefonsvarer uden for åbningstiden) Nørre Farimagsgade 19, kld. tv København K Udlejning af dragtkuverter Leje for tre uger kr. 225,- inkl. moms + porto (heraf kr. 150,- i depositum). Mønstrene kan købes. Dragtliste kan fremsendes. Grupper modtages efter aftale. Åbent: Tirsdage kl Telefon henvendelse Nørre Farimagsgade 19, kld. tv., 1364 København K Danske Folkedanseres Salgsafdeling Hørlærred og vadmel samt foerstoffer i forskellige kvaliteter. Sort, blåt, brunt og grønt fløjl samt mønstrede og ensfarvede silkestoffer. Heluldne stoffer som uld-damask og kamgarn i flere farver og kvaliteter samt sysilke i mange farver. Meget sytil behør og strikkepinde. Dragtmapper, billedserier og bøger. Træffes normalt mandag, tirsdag og onsdag mellem kl og Besøg efter aftale. Lisbeth Green Vedbæksallé 75, 8700 Horsens Tlf Se udvalget i Netbutikken KLAVENESS Art Dame str. 518,- 998,- DANSKE FOLKEDANSESKO Træningssko med ægte lædersål Herre str. 518,- Dame str. Teglborg Sko Vads Møllevej 23 Sondrup 8350 Hundslund Tlf Se alle øvrige modeller på vores hjemmeside www. teglborgsko.dk Folkedragter udlejes Vævestue Karen Birgitte Hansen Ydingløkke 1, 8752 Østbirk Telefon TEGLBORG Tinknapper Blanke Mønstrede Marjatta's Metalværksted Sneserevej 73, Snesere, 4733 Tappernøje Telefon , Fax Materialer til Folkedragter Silkebånd, 100% silke. Hel- og halvsilkestoffer. Silkegarner i 150 farver. Håndtrykte tørklæder, forklæder, sjaler og metervarer. Håndvævede tørklæder og forklæder. Hvergarnsstoffer og ulddamask. Hørlærred. Smykker og knapper. Hatte, huer, sko og hoser. Sysæt og sykurser. Tilskæring og syning. Dragtlitteratur. Silke-Annet Tlf v/ Annet Laursen Skjelsager Dorthesvej 2, DK-3520 Farum Åben efter aftale. Trin & Toner Nummer 2 Februar

20 Aktivitetskalender Dato Arrangement Sted Se blad nr. Tilmelding Landsforeningen Danske Folkedansere Årsmøde Brædstrup 02/ Danmarksmesterskab Middelfart 07+08/13 Region Hovedstaden Søndagsdans Roskilde 01/ Regionsmesterskab i pardans Region Sjælland Søndagsdans Roskilde 01/ Ungedans Roskilde 02/ Regionsmesterskab i pardans Roskilde 01/ Ungedans Roskilde 02/14 Region Syddanmark Regionsmesterskab i pardans Ullerup Bæk Skolen 01/ Seniorlegestue Rødekro 02/ Se blad magasinpost-smp Region Midtjylland Inspirationsdag Silkeborg 01/ Regionsmesterskab i pardans Region Nordjylland Kyndelmissefest Sæby 01/ Baldanse Vodskov 08/13 Se ovenfor Regionsmesterskab i pardans Svenstrup 01/ DM lørdag den 10. maj 2014 fra kl. 10 til kl. ca. 18 Oplev fantastiske dansere og smukt klingende melodier i Lillebæltshallerne, Middelfart Følg med på konkurrencer i folkedans Danske Folkedansere Sekretariatet Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Tlf Mandag-torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag: lukket Formand: Jan Kirk Todsen. Spillemandskredsen Spørgsmål vedr. indmeldelse, kontingent og adresseændringer rettes til kassereren Bjørn Kiilerich, Asåvej 50, 9220 Aalborg Øst, tlf , Formand: Ingolf Ryom-Nielsen, Bøgevej 23, 8752 Østbirk, Tlf , mobil , Salg af noder og cd'ere: Spillemandskredsens Forlag ApS Lisa Rogild, Fennebakken 77, 8800 Viborg, tlf Al henvendelse til: Trin & Toner, LDF's Sekretariat, enrumvej 6a, 5270 odense n, tlf

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Trin & TonerNr. 2 Februar 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 2 Februar 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 2 Februar 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 2 Februar 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk 1 STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS for dansere og spillefolk 2 Lederuddannelse og inspirationskursus Lørdag d. 24. maj 2014, kl. 9.00 og søndag d. 25. maj 2014,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Inspirations- og efteruddannelseskurser for instruktører, til repetition og fornyelse indenfor instruktørjobbet.

Inspirations- og efteruddannelseskurser for instruktører, til repetition og fornyelse indenfor instruktørjobbet. Indholdsfortegnelse side Forord............................................................. 4 Tilmeldings- og afbudsregler............................................5 Aspirantkurser.......................................................

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Dansk opvisning ved Nordlek 2012

Dansk opvisning ved Nordlek 2012 September 2012 Dansk opvisning ved Nordlek 2012 Første blad i denne sæson Dansensdag Bestyrelsens hjørne Desirée udtaler Nordlek Kulturtur Frederiksborg slot Kommende opvisninger Musikfestival Skovgården

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Trin & TonerNr. 8 November/december 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 8 November/december 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 8 November/december 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 8 November/december 2013 84. årgang Udgiver

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1. Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen

Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1. Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen Februar-marts 2014 7. Årgang Nr. 1 Husk: Vi har afslutningslegestue den 29. marts på Løjtegårdsskolen 3 3 4 5 6 10 11 12 13 14 14 Indhold Bestyrelsens side Irland? Vinterlegestue hos Frederiksberg Julekort

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mandag 13. juli 2015. Tirsdag 14. juli 2015. Onsdag 15. juli 2015. 12:00 02:00 Informations- og stævnekontor åben. 20:00 23:00 Uformel samdans

Mandag 13. juli 2015. Tirsdag 14. juli 2015. Onsdag 15. juli 2015. 12:00 02:00 Informations- og stævnekontor åben. 20:00 23:00 Uformel samdans Mandag 13. juli 2015 12:00 02:00 Informations- og stævnekontor åben 20:00 23:00 Uformel samdans Tirsdag 14. juli 2015 09:00 11:30 Orkesterprøve Spillemandskoncert 10:30 12:00 Historisk byvandring + Domkirken

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Trin & TonerNr. 7 Oktober 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 7 Oktober 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 7 Oktober 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 7 Oktober 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet.

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. 1. Valg af Dirigent Best. foreslår Tom valgt Takker for valget 2. Valg af Referent Best. foreslår Turid - valgt Formandens beretning

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Trin & TonerNr. 4 Maj 2015 86. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen

Trin & TonerNr. 4 Maj 2015 86. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen Trin & TonerNr. 4 Maj 2015 86. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen Trin & Toner Nr. 4 Maj 2015 86. årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Spillemandskredsen

Læs mere