3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. Nr. 1 Marts Hovedbanegården København 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11."

Transkript

1 Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills i Brasilien til efteråret. 3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro

2 Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming T. Sørensen Redaktionsudvalg: Flemming T. Sørensen Charlotte Gjervig Redaktionens adresse: 3F Holstebro, Tujavej Holstebro Tryk: Fjerritslev Tryk A/S Forsidefoto: Endelig udtagelse til VM Skills 2015 i Brasilien afholdes for murere og flisemurere på Københavns Hovedbanegård. Det var en dyst mellem de danske mestre fra 2014 og Afdelingen ønsker begge vindere tillykke med resultatet. Se mere fra dysten på Foto: Alex Kristensen Fyraftensmøde for kirkegårdsansatte Kom og mød kollegaer fra andre kirkegårde samt få en masse nye informationer og input: Torsdag den 26. marts 2015 kl På adressen Tujavej 20, 7500 Holstebro Forhandlingssekretær Hanne Gram, uddannelseskonsulent Anni Svinth samt undertegnede vil deltage i mødet, hvor I bl.a. kan høre noget om: Den nye overenskomst Det psykiske arbejdsmiljø. Uddannelse/Kurser/ Uddannelseskort/Kompetencefonden. Evt. Der vil også blive rig mulighed for at stille spørgsmål. Da afdelingen vil være vært ved en gang smørrebrød, vil vi gerne have din tilmelding senest mandag den 23. marts 2015 på tlf Vi glæder os til at se dig og håber på et stort fremmøde. Med venlig hilsen Gitte Hansen, faglig sekretær Næste blad udkommer i uge Deadline for stof til næste blad er den 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse Generalforsamling i 3f Holstebro...3 Bestyrelsens beretning nye serviceassistenter er klar til kommende opgaver Uddannelsesmesse Fyraftensmøde Husk at stemme! Overenskomstforhandlinger Afskedsreception Oplev det smukke Harzen Har dit firma styr på arbejdsforholdene og spiser I kage? God start for det rumænske netværk Udskiftning i det grønne! Vil du med ud at sejle fra Brunsbüttel til Rendsburg Fællesaktivitet, Jyllands Park Zoo F Holstebro Åbningstider Holstebro Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Struer Mandag Tirsdag Lukket Onsdag Lukket Torsdag Fredag Herning Mandag Lukket Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Lukket Telefontider på Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

3 Generalforsamling i 3f Holstebro Onsdag den 25. marts 2015 kl på UCH, Døesvej 76, Blå indgang, 7500 Holstebro Dagsorden 1. Velkomst v/ Formand Flemming T. Sørensen 2. Valg af 2 dirigenter 3. Konstatering af mødets lovlighed 4. Valg af stemmeudvalg Ca. kl går man ud til gruppegeneralforsamlinger. Dagsorden til gruppegeneralforsamlinger andet sted i bladet. Buffet til fælles spisning fra kl Kl. ca : Bestyrelsens beretning v/flemming T. Sørensen 6. Regnskab for 2014 v/gitte Slot 7. Indkomne forslag 8. Vedtægtsændringer 9. Personvalg Valg af A-kasse-leder, Ib Ø. Poulsen 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Indstillet fra gruppegeneralforsamlinger, se bilag 11. Valg af bilagskontrollør og suppleant i. bilagskontrollør Aksel Andersen, modtager genvalg ii. suppleant 12. Valg af fanebærer og suppleant (i) Ulrick Olesen, modtager genvalg (ii) Kristian Olesen, modtager genvalg (iii) Supp. Thorleif Kristensen 13. Valg af Revisor (i) På valg: Revisionsfirmaet af Evt. Gruppegeneralforsamling Byggegruppen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetæller 5. Orientering fra formanden 6. Indkomne forslag 7. Valg til gruppebestyrelsen. (3 år) Ole Hansen, Henrik Johnsen, Søren Broe Jensen 8. Valg af 2 sup. til gruppebestyrelsen 1. år. 9. Valg til afdelingens bestyrelse Søren Broe Jensen 10. Valg af 2 sup. til afdelingsbestyrelsen 1. år. 11. Eventuelt Gruppegeneralforsamling Industrigruppen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved Jette Sulkjær og godkendelse af beretning. 5. indkomne forslag 6. A. Valg af 3 Gruppebestyrelsesmedlemmer. På valg er: Britta Clavilla Posten Holstebro Finn B.N. Poulsen, Faerch Plast Johnny Jeppesen, Elefantriste B. Valg af 2 Suppleanter: På valg er: Kaja Nielsen Posten, Struer Niels Jørgen Mejdal, Fumac 7. A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til 3F Holstebro afdelingsbestyrelse. På valg er: Britta Clavilla, Posten Holstebro Finn B.N. Poulsen, Faerch Plast B. Valg af 2 suppleanter På valg er: Niels Hvam TMK Jan Vanghøj, Pro Tec. 8. Eventuelt Gruppegeneralforsamling Fælles Service Dagsorden 1. Velkomst ved Birthe Thorenfeldt 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Beretning 6. Indkomne forslag 7. Personvalg: a. Valg af gruppeformand Birthe Thorenfeldt ny skal vælges b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 3 år 1. Kirsten Johansen 2. Annette Nielsen 3. Hanne Christensen c. Valg af 2 suppleanter for 1 år 1. Simona Honoré 2. Ny skal vælges 8. Valg til afdelingsbestyrelsen a. Som følge af pkt. 7 a, skal der ske et nyvalg for 2 år 9. Eventuelt 3F Holstebro 3

4 Bestyrelsens beretning 2015 Jeg vil her komme med bestyrelsens beretning omhandlende mange af de ting der er sket i afdelingen det sidste år, men har til sidst også lidt om fremtiden i afdelingen. For de der ikke kan huske det, så havde vi 10 års jubilæum i 3F pr. 1. januar Vi har valgt ikke at holde noget lokalt, da der senere på året bliver lavet forbundsarrangementer flere steder i landet. Der vil blive reklameret med tid og sted senere i medierne. I samme forbindelse har vi også 100 års jubilæum for stemmeretten for umyndige, fruentimmere, forbrydere og børn. Umyndige var alle de som ikke var som alle andre. Det kunne være døve, blinde eller folk med andre handikap. Fruentimmere var alle kvinder, som så endelig fik ret til at stemme. Forbrydere var alle der på et eller andet tidspunkt var blevet straffet for et eller andet forhold. Dengang var det ikke nok at tage sin straf i f.eks. fængsel, man var mærket for resten af livet. Alle disse mennesker fik nu mulighed for at kunne stemme på lige fod med alle uberygtede herre over 30 år. Som nævnt på sidste års generalforsamling i disse lokaler, så skulle vi i gang med at renoverer vores kontorlokaler i henholdsvis Struer og Herning. I Struer har vi fået malet både kontor og lejlighed udvendigt, samtidig med at vi har skiftet en yderdør. I Herning kunne vi ikke nøjes med så små vedligeholdelser. Her har vi fået skiftet vinduer og døre i hele huset. Det vil sige på kontoret samt i alle 3 lejligheder. Samtidig har vi fået pudset hele huset op udvendigt så det står rigtig flot i dag. Indvendigt har vi renoveret hele kontoret med nye gulve og lofter samt fået malet det hele. Vi har desværre måttet lukke kontoret i Herning mens renoveringen skulle foregå, og det tog lidt længere tid end beregnet, da gulvlæggeren fandt skimmelsvamp i det gamle køkkengulv. Det betød at vi skulle have forsikringen med ind over, og det tager desværre altid en del tid inden det er på plads. Det positive i det er, at vi så fik hele gulvet banket op og lavet efter de nuværende forskrifter og fik lavet gulvvarme. Kontoret åbnede igen i uge 6 i dette forår. De bygninger vi har haft til salg, efter fusionen med TIB, er nu næsten blevet solgt. Vi var jo som bekendt 4 afdelinger som i fællesskab havde sat bygningerne til salg. Den sidste vi står med er det tidligere hovedkontor her i Holstebro på Banevænget. Den fik vi næsten solgt pr. 1. februar i år. Tidligere i 2014 solgte vi kontoret i Skjern, så nu burde de tidligere TIB-bygninger alle solgt. Men den sidste køber sprang fra, efter at de allerede havde godkendt salgsaftalen. Vi mangler nu stadig at sælge vores Vinderup-kontor. Den har været til salg ved den lokale Dan Bolig-mægler i Vinderup. Der har kun været èn interesseret køber som underbød vores pris på det skammeligste syntes vi. Selvom vi har sænket prisen en del, så står det helt stille i Vinderup. Huset er ellers bygget på en sådan måde, at man kan lave 2 lejemål i huset med hver sin indgang. Hvis der er en eller flere af jer medlemmer der måske har interesse i huset, så hold jer ikke tilbage, men kontakt os for en snak. I 2013 indgik man som i ved, partnerskabsaftaler med en del kommuner i det Vestjyske. Det gjaldt også Holstebro og Struer kommuner, hvor disse aftaler skulle rydde vejen for senere at få indført arbejds- og sociale klausuler mod social dumpning. Det arbejder vi stadig på. 3F Har i efteråret 2014 stået for den største undersøgelse nogensinde på lige netop dette område. Man kan i dag gå ind på siden og se resultaterne på landsplan og i hver enkelt kommune. Undersøgelsen blev offentliggjort mandag d. 19. januar i år. I Struer kommune er indekstallet på 55 point ud af 100. Arbejdsklausuler har indeks 100 mens kontrolindeks kun ligger på 10. Kommunen har oplyst, at den inden for et eller flere områder selv udfører opgaverne, og derfor ikke anvender klausuler på dette/disse områder. Indekseringen og oplistningen af tiltag som kommunen mangler for at få 100 point, er derfor misvisende og afspejler ikke kommunens reelle vilje og evne til at bekæmpe social dumping. Kommuner, der inden for et givent område ikke anvender eksterne private leverandører til opgaveudførelsen, fordi man selv løser opgaven internt i kommunen, er dermed dækket af gældende overenskomst. Hvad kan eller gør Struer kommune så hvis der er problemer med de firmaer der har fået kontrakter, men ikke overholder dem? Der er politikken tilbageholdelse af dele eller hele kontraktsummen. I Holstebro kommune er indekstallet på 40,5 ud af 100. Arbejdsklausuler har indeks 60 mens kontrolindeks kun ligger på 21. Holstebro kommune har kontrolforanstaltninger på Bygge & Anlæg, Rengøring og på det grønne område. Af sanktionsmuligheder bruger Holstebro kommune påtale, dagbøder og endelig opsigelse af leverandør. I vores nabokommuner ser det anderledes sløjt ud. Herning kommune har slet ikke deltaget i undersøgelsen, mens Ringkøbing-Skjern har et indeks på kun 8,25 og Lemvig har en indeks på 12,25. Så der er bestemt plads til forbedring, men vi kan se at vi er på rette vej i de 2 kommuner hvor vi har forhandlingsretten. Sagen om vores murerlærling Abraham Lakoya der blev udvist, viser med alt tydelighed at systemet ikke er helt skudsikkert. Abraham blev udvist selvom han havde været 9 år i Danmark og deltaget i alt det han skulle. Han var endda startet op på en faglig uddannelse som murer ved murerfirmaet Elmholt ApS. Vi har haft fat i vores lokale MF`er Anette Lind, som har rejst sagen over 4 3F Holstebro

5 for Justitsminister Mette Frederiksen, men Mette Frederiksen afviste at tage fat i enkelt sager der er under behandling af Flygtningenævnet desværre. Vi har kontakt til Abrahams advokat, som kæmper videre, og har aftalt med ham at han bare skal sige til hvis vi på nogen måde kan hjælpe i denne sag. Vores hjemmeside på 3F.dk bliver brugt mere og mere. I november 2014 var der 1408 besøgende, og i december var tallet steget til 1846 besøgende. Vi får måned for måned informationer om siden antal besøgende, hvilket land de sidder i, hvor lang tid de er inde på siden og mange andre spændende ting. Det er noget vi bruger til vores planlægning og det vil det også være i fremtiden. Vores Polske netværk kører rigtig godt. På det år vi nu har været i gang, er der blevet en del nye ansigter. Gruppen bag, som Birthe Thorenfeldt står for, har rigtig godt fat i de polske familier. Der er aftalt 12 årlige mødedage i afdelingen hvor man mødes til infomøde af afdelingsfolk, men også bruger tid til det sociale. Mange af medlemmerne har deres børn med da vi normalt holder møderne i weekenden. Det giver et vist liv i kælderen. Den nystartede Rumænske netværk kører efter samme regler. Her havde vi opstartsmøde i efteråret, hvor vores medlem og gruppebestyrelsesmedlem Roxana Vasiliu sammen med Birthe Thorenfeldt står for netværket og for oversættelserne. Det første møde var der tilmeldt ca. 50 Rumæner. Vi håber og tror på at begge netværk vil fortsætte, da vi kan se at vi får flere og flere i det Vestjyske som kommer fra henholdsvis Polen og Rumænien. Omstruktureringer i afdelingen har også pågået i Vi har siden sidste generalforsamling sagt farvel til 3 medarbejdere i a-kassen der alle er stoppet. Samtidigt er der 3 der overgår til det faglige arbejde. Det betyder at vi hermed opmander i den faglige afdeling, selv om vi allerede nu ved at vi har yderligere 2 som stopper i Klubber og Netværk Vi har i afdelingen en bred vifte af faglige klubber og netværk, enten på specielle grupper eller på hele arbejdspladser. I 2014 har vi oprettet 2 nye netværk. Det drejer sig om det Polske netværk samt det Rumænske netværk, hvor det er Birthe Thorenfeldt der er primus motor. Det polske netværk har eksisteret i henved et år, og der er kommet rigtig godt gang i aktiviteterne, ligesom de har afholdt deres første julefest i netværket. Der er pt. ca. 60 medlemmer i klubben og medlemstallet stiger stille og roligt. Vi har tilknyttet Marek Rebacz som tolk for netværket. Det har gjort at vi har fået blod på tanden og startet endnu en netværk op. Det rumænske netværk blev stiftet i december 2014 og havde ca 50 tilmeldte til det første møde. Her vil vi prøve at kopierer mange af de til- Det ROCKER i Holstebro den 20. juni 2015 Igen i år har afdelingen skaffet nogle billetter (indgang + 2 shots) til en favorabel pris af 400,00 kr. Vi må sælge billetterne indtil 1. april Billetter skal købes ved henvendelse til afdelingens reception. På afdelingens hjemmeside er der et link til program m.m. 3F Holstebro 5

6 Bestyrelsens beretning 2015 tag der har fungeret godt i det polske netværk, og med rigtig god hjælp af Roxana Vasiliu som tolk m.m. tror vi bestemt på en succes. Ministerbesøg af Mette Frederiksen. Vi har været på besøg i virksomheden Bjarne Ørts i Vemb. Her havde vi aftalt at besøget starter på virksomheden kl hvor ledelsen m.m. var til stede for en rigtig god snak. Herefter kørte vi ned til en byggeplads der ligger ca. 500 meter fra virksomheden, hvor der var folk i gang. Her var der så mulighed for en snak med praktikerne. Det vare en rigtig god oplevelse, både for firmaet og dens ansatte, men bestemt også for Mette Frederiksen og Per Christensen. De fik her mulighed for at snakke med de ansatte direkte der hvor de arbejdede, og fik et rigtig godt indblik i hvordan man i firmaet havde taget det nye til sig omkring uddannelse og også med at tage skæve eksistenser ind i firmaet. Det kræver meget ekstra af ledelsen som er mentor for de folk der var startet i firmaet efter at have været ude af arbejdsmarkedet i længere tid. Alt i alt et rigtig godt besøg og et firma der tager det sociale ansvar på sig. Medlemstallet er stadig vigende for afdelingen samlet. Selvom det er en tendens i hele fagbevægelsen, så er det alligevel noget vi er meget opmærksomme på. Vi har sat flere ting i gang for at få vendt udviklingen. Vi har fundet ud af at det der virker bedst, det er at komme ud på arbejdspladserne og snakke med medlemmerne. Derfor har mange af jer allerede oplevet at vi kommer forbi flere gange end tidligere. Vi fortsætte med at optimerer arbejdspladsbesøgene, og i kan altid kontakte afdelingen, når i gerne vil have at vi kigger forbi. Uddannelsesafdelingen Som sædvanlig har vi haft et travlt år. Ofte hører vi om, at ufaglærte mangler motivation til at tage på kurser eller uddannelse. Det er altså ikke vores oplevelse. Tværtimod oplever vi en strøm af medlemmer, som efterlyser uddannelse. Både ledige og beskæftigede. Men uddannelsessystemet er utrolig kompliceret at navigere rundt i og det kan gå ud over motivationen. Selv arbejdsgivere kan have svært ved at overskue systemet, da der hele tiden. kommer nye regler mv. Vi har heldigvis nogle meget dygtige tillidsvalgte, som vi støtter op om så godt vi kan. 3F s uddannelsesservice er ofte ude og assistere på mindre virksomheder. Vi har oprettet et netværk af virksomheder inden for byggebranchen, som så modtager nyhedsbreve, når der kommer noget nyt på deres område. De deltagende virksomheder har alle deltaget i et Superbrugerkursus, som vi tidligere har omtalt. Netværket lever endnu og vi har lige haft dem inde til et 2 dages kursus igen. Men der er behov for flere af sådanne kurser og det kunne fint laves inde for andre brancher også. Vi har som altid meget fokus på læsestave/ordblinde og har haft mange virksomhedsbesøg omkring dette. Her i 2015 planlægges flere nøglepersonskurser, hvor vore tillidsvalgte på egen krop skal prøve, hvordan det er at blive testet i dansk og evt. regning. Det er vigtigt nu, som aldrig før, især hvis man påtænker at starte på en erhvervsuddannelse, da der fra 1. aug. kommer nye adgangskrav til bl.a dansk. Den 18. april holder vi igen uddannelsesmesse i afdelingen, hvor vi bl.a. vil sætte fokus på den nye erhvervsuddannelsesreform. I 2014 startede vi et nyt rotationsprojekt op på sygehuset, hvor de ansatte uddannes til erhvervsuddannet serviceassistent, med speciale hospital. Vores maskinfører/struktør projekt, som vi fik godt ½ million til i 2013/2014 fra Bygge og anlægsbranchens udviklingsfond, er nu slut. Projektet har vist hvor vigtigt der er, at vi laver opsøgende arbejde, hvis vi skal have virksomhederne til at sætte uddannelse i gang. Det kommer ikke af sig selv. Vi vil godt IGEN gøre opmærk som på alle de uddannelsesfonde der findes, især på det private område. Der er mange forskellige, alt efter overenskomst, men det giver SÅ mange muligheder. Vi har mange medlemmer, som derigennem har fået lastbilkort, EU kvalifikationsbevis, lager, IT, almene kurser mv. I kan altid henvende jer i afdelingen, for at få hjælp til dette. Hvis alle skal have lige muligheder på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at det grundlæggende fundament er på plads. Det er en af uddannelsesafdelingens fornemmeste opgaver at arbejde på dette. Socialafdelingen 2014 Også 2014 har været et år, hvor der har været kontakt med mange af afdelingens medlemmer. Der har været et vist flow i antallet af sager. Så antallet er omtrent det samme som ved udgangen af 2013, og der er således 285 aktive sager, med civile søgsmål i de 15. I 2014 er det særligt sygedagpengereformen og rapport fra kammeradvokaten om afgørelser fra arbejdsskadesstyrelsen som har givet ny udfordringer. Arbejdsskadestyrelsen I forsommeren kom en rapport fra kammeradvokaten, hvor det blev fastslået at arbejdsskadesstyrelsen havde lavet fejl en stor procentdel af deres afgørelser om erhvervsevne tab. Fejlene bestod i, at arbejdsskadestyrelsens procedure for fastsættelse af årslønnen til beregning af erstatningernes størrelse, i ca. ¼ del af sagerne ikke gav det korrekte resultat. Den primære fejl, er den perioden som bruges til beregning af årslønnen forud for skaden. Det skal evt. retfærdigvist nævnes, at i ca. en 1/3 del af de sager, som havde fejl, gjorde beregningen, at den udbetalte erstatning var for høj. Offentliggørelsen af rapporten, har resulteret i at sagsbehandlingen og 6 3F Holstebro

7 behandlingstiderne i arbejdsskadesstyrelsen er sandet helt til. Naturligvis skulle der ændres på arbejdsgangen i arbejdsskadesstyrelsen, og sager med fejl rettes. Men det har så foreløbigt taget resten af 2014 og er også fortsat ind i 2015, hvor der ikke er truffet afgørelser om tab af erhvervsevne. Der er en forventning om, at opgaven bliver færdig i foråret i år, og behandlingstiden igen komme ned på et acceptabelt niveau. Nogle afgørelser er der dog kommet og der er i 2014 indhentet 5.3 mill. kr. til medlemmerne i afgørelser fra arbejdsskadesstyrelsen og kr. fra civile søgsmål via domstolene. Sygedagpengereformen Den 1. juli trådte den nye sygedagpengelov i kraft. Og med den nye lov, blev perioden med sygedagpenge nedsat fra 52 uger til 22 uger. Det nye er så, at frem for at falde ud af systemet og stå uden forsørgelse, ved fortsat sygdom, overgår man til ressourceforløbsydelse, hvis en forlængelsesmulighed ikke kan findes. Denne ydelse er på kontanthjælpsniveau, uden modregning af formue eller ægtefælles indtægt. Dette kan være en ret voldsom nedgang i indtægten for den enkelte, men tanken fra lovgivernes side, er tilsyneladende, at det er bedre end alternativet til ingen indtægt. Denne forkortelse af perioden har i 2014 givet en del nye udfordringer, idet sygemeldte raskmeldes / raskmelder sig tidligere end før. Og det formentlig i nogle tilfælde fordi, nedgangen i indtægt er uoverskuelig. Den Ny Fleksjob ordning: Ordningen trådte i kraft i 2013, men det er først i 2014, vi rigtig ser, hvilke udfordringer det giver. Afdelingen oplever, at der opstår en del tvister omkring løn og ansættelsesforhold, for fleksjobberne. Jobcentret er ikke ansvarlig for, at løn og ansættelsesforhold forhandles med den enkelte virksomhed, det er den ansatte selv. Jobcentret er heller ikke længere forpligtet til at orientere forbundene og få godkendelse af fleksjobbet. Jobcentret skal lave en fleksjobaftale, hvor skånehensyn og arbejdsintensitet beskrives, d.v.s. det antal timer som der skal arbejdes pr. uge og hvor mange af disse timer der skal ydes løn for. Jeg vil derfor benytte lejeligheden til at præcisere vigtigheden af, at henvende sig i afdelingen ved etablering af fleksjobbet, hvis der er tvivl, så ansættelseskontraktens indhold, som korrekt timeløn, pension og overenskomst fremgår af kontrakten. En korrekt ansættelseskontrakt er naturligvis vigtigt for alle vores medlemmer. Der er bare ofte ved etablering af fleksjob, en oplevelse af, at dette varetages af jobcentret og er deres ansvar. Det er det ikke. Ansvaret ligger hos den enkelte, ganske som det gør for alle andre som underskriver en kontrakt. Så kom forbi afdelingen. Det skal blive interessant og se, hvad 2015 bringer af nye udfordringer, men vi vil gøre vores bedste for at møde disse udfordringer. Arbejdsmiljøudvalget. I 2014 blev det NCC Roads der vandt årets arbejdsmiljøpris. Den blev uddelt hos NCC Roads på Lundholmvej den 28. april af folketingsmedlem Annette Lind. Præmien består af en vandgran, samt plakater der kan hænges op på virksomheden. NCC Roads var så stolte af prisen, at de for egen regning fik lavet ekstra plakater, så alle NCC Roads afdelinger i Danmark kunne få en plakat. Prisen gav genlyd helt op i direktionen hos NCC i Sverige, hvilket udvalget er meget stolte over. Ikke mindre end 17 virksomheder blev nomineret til prisen. 5 virksomheder blev udvalgt til besøg af dommerkomiteen. Den bestod af 3 medlemmer fra udvalget, samt Karin Herping, fra AKON A/S og miljøchef Vivi Randrup fra B&O. Vi havde stor glæde og gavn af Karin og Vivis deltagelse, som sikrer at dommerkomiteen er bredt sammensat og faglig kompetent. I udvalget glæder vi os over, at entrepriseleder Poul Pedersen hos NCC Roads og Karin Herping, har sagt ja til at deltage i dommerkomiteen i I oktober arrangerede udvalget et fyraftensmøde, hvor de tillidsvalgte kunne inviterer deres chef med til mødet. Ud af de 36 fremmødte var 9 af dem leder. På mødet kunne deltagerne opleve Poul Pedersen fra NCC Roads fortælle om sikkerhedskultur. Henrik Raahede fortalte sammen med 2 tillidsvalgte om, hvordan de er kommet mobning til livs hos SBS i Holstebro. Til slut fortale Olu fra AKON positiv psykologi. Vi har efterfølgende fået positive tilbagemeldinger fra både chefer og tillidsvalgte. I januar/februar 2015 ringede vi rundt til arbejdsmiljørepræsentanterne. Formålet er at komme i dialog med dem om, hvordan de oplever forholdene, og hvordan vi bedst kan hjælpe dem. Det er altid en stor fornøjelse at tale med arbejdsmiljørepræsentanterne, som for de flestes vedkomne oplever et godt arbejdsmiljø. På udvalgets møder har vi skiftende deltagelse fra de fagligansatte i afdelingen. I 2015 har vi inviteret forskellige arbejdsmiljørepræsentanter med til møderne. Formålet er både, at vi får input fra alle grupperne og forskellige virksomheder, men også at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen hos deltagerne. I 2015 har vi foreløbigt planlagt et fyraftensmøde torsdag den 22. oktober, emnet er endnu ikke fastlagt. Den 24. april uddeler vi Arbejdsmiljøprisen 2015 sammen med folketingsmedlem Annette Lind (soc.). A-kassen Så er der også i a-kassen snart gået et år siden sidste generalforsamling, et år præget af mange nye udfordringer. Vi har heldigvis haft et år hvor der hen over sommeren 2014, var et stort fald i ledigheden, det laveste niveau i 3F`s historie, det betød jo så at vi 3F Holstebro 7

8 Bestyrelsens beretning 2015 kunne koncentrer os lidt mere om at få ryddet op i gamle sager. Vi har rigtig mange papirer fra de forskellige fusioner, liggende som kan smides væk og efterhånden som årene går, vil det betyde at vi ikke har papirer mere stort set, da alt i dag enten laves direkte på nettet eller scannes ind og destrueres med det samme. Vi havde hen over efteråret og vinteren 2014 forventet at vi fik en større tilgang af ledige, men heldigvis er det ikke tilfældet, vi har ikke i skrivende stund haft over 500 tilmeldte ledige. Dette skyldes flere ting, blandt andet har vi tidligere været ramt af mange arbejdsfordelinger, dem har vi ikke mange af i år, det gode vejr har en betydning, der har været en rigtig god beskæftigelses fremgang og så er der desværre rigtig mange, som har mistet deres ret til dagpenge. Vi har tidligere, når der har været flest ledige været oppe over 1000 ledige, så det kan godt mærkes når der er et sådant fald, det har også betydet en del på de ansattes side, som jeg skal vende tilbage til senere. Som omtalt i sidste års beretning havde vi fået et nyt EDB system, kaldet Facilia med virkning fra 18. marts 2013, der har været rigtig mange indkøringsfejl i dette system, men vi må sige at det i løbet af 2014 er blevet meget bedre, selv om der stadig er store udfordringer i det daglige, men langt de fleste problemer er vi i stand til at løse. Finder at systemet i dag virker rigtig godt, ikke mindst for vores ledige medlemmer som mange gange sidder derhjemme i dag og melder sig ledig på nettet, man går over i vores system og udfylder de blanketter, som skal udfyldes og sender dem, herefter kan vi se det med det samme og kan gå i gang med at gøre klar til udbetaling. Nogle gange bliver vi ringet op af en som sidder derhjemme og som er kørt fast med et eller andet, så er det således i dag, at så kan vi i langt de fleste tilfælde hjælpe ham eller hende over telefonen. Vores dagpengekørsler er også blevet meget anderledes. Det er således i dag at man allerede om fredagen over middag i den weekend man skal indsende kort, kan taste og indsende det, og vel omkring 75% af kortene kører direkte til udbetaling et par dage senere, hvis vi ellers har sørget for at tingene er i orden inden. De kort som ikke kører direkte til udbetaling, kommer på hold som vi kalder, det betyder at vi skal ind og se på hvad det er der gør at den ikke kommer til udbetaling. Faldet i ledigheden, samt det nye system har selvfølgelig også medført at vi har ændret noget på antallet af medarbejdere og opgaver i a-kassen. Vi har således 3 medarbejdere som er ophørt i a-kassen, 2 af dem på efterløn den tredje sagde selv op. Derudover har vi tre, som flyttes til at hjælpe i faglig afdeling, det betyder at vi i dag er 7 medarbejdere i vores a-kasse, hvoraf to af dem ikke er på fuld tid. Ledigheden må ikke stige ret meget for at vi ikke er i stand til at løse opgaverne i a-kassen. Vi har stadig 2 service kontorer som skal betjenes. Der er i løbet af 2014 vedtaget en kæmpe beskæftigelses reform, som træder i kraft på forskellige tidspunkter hen over årene, men allerede her fra 2015 års skiftet er der mange ting, som vi har skullet sætte os ind i. Blandt andet er det således at ledige fra januar 2015, stadig skal melde sygdom, men at det er os som udbetaler dagpenge under sygdom for de første 2 uger og er man syg derudover, indberetter vi til kommunen. Dette er en stor besparelse for kommunerne, idet der på landsplan er omkring , som har under 2 ugers sygdom, det skal dog nævnes, at vi får ikke tildelt flere midler for at løse denne opgave. Derudover har man ændret på retten til uddannelse for ledige, det var tidligere således at man skulle have gået ledig i over 18 uger, inden man fik ret til 6 ugers selvvalgt. Nu har man ændret det, så man har retten fra første ledige dag, det lød jo nemt. Men vi må sige at det som kunne have været en meget enkelt opgave har man gjort så kompliceret, at både os, skolerne og jobcentrene har svært ved at finde hverken hoved eller hale i det. Men vi håber da med tiden, at det falder på plads, så vores opfordring til ledige som ønsker uddannelse er giv ikke op, vi forsøger at hjælpe så godt vi kan, med at komme igennem bureaukratiet. En anden regel som er vedtaget er at man i de kommende år fjerner g- dage (arbejdsgiver betalte dage) startende med at ændre det fra 3 dage til 2 dage for beskæftigelses forhold som er under 3 måneder. Har man over 3 måneders beskæftigelse skal man fortsat have 3 g-dage. Cv samtalerne rykkes frem til, at skal være afholdt indenfor 2 uger, og der skal laves fælles samtaler med jobcentrene, forstået på den måde, at vi inden for de første 6 måneder skal have to fælles samtaler med vores ledige og jobcentrene, startende med, at vi fra 1. juli i år skal have en samtale og fra 1. juli 2016 skal have to samtaler. Disse samtaler skal tage udgangspunkt i de lediges plan for jobsøgning som vi laver sammen med dem og som så skal drøftes sammen med jobcentret. Vi sidder i øjeblikket og vender og drejer hvordan vi kan få logistikken til at gå op, da det jo bliver rigtig mange samtaler vi skal til sammen med jobcentrene og kigger vi bare i lokal området, så dækker vi jo 5-6 jobcentre. Derudover skal jobcentrene have en samtale hver måned med de ledige, i de første 6 måneder, så det vil kræve en kæmpe indsats fra deres side. Der ændres også på antallet af rådighedsvurderinger, det vil være således at vi fremover når systemet (joblog) virker kun skal afholde lovgivningsmæssigt to samtaler, indenfor det første halve års ledighed. Der ændres som tidligere nævnt regler omkring registrering af jobsøgning, således at ledige (når systemet er klar) skal registrere deres jobsøg- 8 3F Holstebro

9 ning i en database som hedder joblog, det betyder at alle som arbejder i systemet, herunder jobcentre, styrelser og pågældendes a-kasse, løbende kan følge med i hvorvidt de ledige søger det antal jobs man forventer de skal søge. Hvis ikke skal vi indkalde dem til en rådighedsvurdering og er det jobcentret som hæfter sig ved at jobsøgningen er for lille, kan de iværksætte særlige aktivering for at få undersøgt om pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet. I kassen har vi hen over året løbende sager, som opstår via indkomstregister kontrollen, det sted hvor man sammenligner lønindberetninger fra arbejdsgiveren sammenholdt med vores udbetalinger. I de fleste tilfælde skyldes dette, at der er fejl indberettet, eller der er tale om overlapninger, men vi har også en del sag som medfører tilbagebetaling og karantæner. Der er også et kontrol system som tjekker op på hvorvidt de feriepenge ledige hæver, hvorvidt de er modregnet i senere udbetalt dagpenge, dette har også medført en del sager. Udbetalingerne i a-kassen, både hvad angår dagpenge og efterløn har stort set kørt rigtig godt i indeværende år, vi har ikke på samme måde som tidligere år haft de problemer med EDB, hverken for den del vi skal arbejde med og ej heller for de af vores medlemmer som har skullet anvende det udefra. I forbindelse med vores møder i efteråret omkring informationer om kommende efterløn, har vi været nødt til at skille indkaldelserne op i hvornår man er født, da der i de kommende år er forskellige overgangsregler, afhængig af hvornår man er født. Vi havde således her i vinter, så stor tilmelding, at vi måtte sige nej til nogle og have dem på et andet tidspunkt, der var over 80 tilmeldte og det er vores lokaler ikke egnet til, så frem over vil vi lave flere møde-datoer så vi kan få tallet under 40 deltagere ad gangen. Fremtiden kan vi jo kun gisne om, men vi har flere nye tiltag på tegnebrættet. For vores Tillidsvalgte vil vi have opprioriteret registrering af data, uddannelse og ønsker fra gruppen. Vi vil i 4 kvartal indkalde dem alle til en form for julemøde/frokost med et fagligt indhold. Vores ringe-aftner hvor vi har haft en god snak med alle AMR er og TR er, vil vi ændre så det bliver lidt bredere. Til nogle af vores temamøder i a- kassen, i den faglige afd. eller til arrangementer vil vi fortsætte med at sende tilbuddet ud på SMS, i bladet, på hjemmesiden eller pr. mail, men vi vil også ringe rundt til jer med tilbuddet. Og så vil vi altid have det med rundt på opslag når vi besøger jer ude i virksomhederne. I vil kunne finde afdelingen på flere messer i I maj er vi sammen med 3F Midtjylland med på Entreprenørmessen i Herning. Til november deltager vi i julemesser i Vinderup og på Thyholm. På UCH deltager vi i Åbent hus arrangementet og som tidligere nævnt så holder vi uddannelsesdag i afdelingen d. 18. april i år. Men, som i alle ved, så er det også i år at der står et folketingsvalg for døren. Vi ved endnu ikke hvornår det kommer, men vores gæt er efter sommerferien. Vi vil se på hvem der stiller op i vores dækningsområde, og spørge ind til deres holdninger til vores kerneområder inden vi siger ja eller nej til eventuelt at støtte dem frem mod valget. En af dem vi har haft stor hjælp fra i 2014 er Anette Lind. Det var hende der var med til at få Statsminister Helle Thorning Smith til vores 1. maj arrangement. Anette kigger også forbi afdelingen til kaffe-møder hvor vi har mulighed for at spørge og bidrage med viden til det der nu er oppe i tiden rent politisk. Og som før nævnt, så var det også Anette Lind der hjalp vedr. sagen for vores murerlærling. Også lokalt har vi fat i politikkerne. Vi har 4-5 møder om året med de politiske valgte i Holstebro. I Struer foregår det ikke helt på samme måde, men her har vi den direkte adgang til embedsmænd og politikere i det daglige i forbindelse med at jeg selv sidder i byrådet. Men selv om vi snakker meget med de folkevalgte, er det jo ikke ensbetydende med at vi kan få alt igennem. Her til slut vil jeg gerne takke medarbejderne for en rigtig god indsats i det forløbne år. I har alle været med til at vi har kunnet yde alle vores medlemmer en rigtig god service på alle områder. Også en tak til alle vores valgte arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk af alle slags, gruppebestyrelsesmedlemmer og endelig afdelings bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i f./bestyrelsen Flemming T. Sørensen Formand Klik dig ind på 3F Holstebro 9

10 4 nye serviceassistenter er klar til kommende opgaver Uddannelsesmesse i 3F Holstebro Uddannelsesmesse i 3F Holstebro Tujavej 20 Holstebro Tujavej 20 Holstebro Lørdag d. 18. april kl Lørdag d. 18. april kl Fra Skive Tekniske Skole er Nina Jensen, Helle Kristensen, Lone Skytte Trankjær, og Camilla Ørts Lauridsen færdiguddannede som Erhvervsuddannede serviceassistenter alle fire er ansat på Regionshospitalet Holstebro. 3F Holstebro gratulerer med uddannelsen. I samarbejde med VEU centret, afholdes en uddannelsesmesse, hvor du vil kunne I møde samarbejde en lange med række VEU skoler centret, og afholdes deres vejledere. en uddannelsesmesse, Ligeså vil vore faglige hvor du sekretærer, vil kunne møde A kassen en lange og uddannelseskonsulent række skoler og deres være vejledere. til stede. Ligeså vil vore faglige sekretærer, Uddannelsesmesse A kassen og uddannelseskonsulent være til stede. over at få mulighed for at møde en masse vejledere, som kan fortælle om efteruddannelse, over at få mulighed vil vi også for at sætte møde fokus en masse på det vejledere, at være voksenlærling. som kan fortælle om efteruddannelse, vil vi også sætte fokus på det at være voksenlærling. Fra 1. august 2015, kommer der en ny erhvervsuddannelsesreform, som især vil Fra ændre 1. august den måde 2015, voksne kommer over der 25 en år, ny skal erhvervsuddannelsesreform, gennemføre en uddannelse som på. især Der kommer vil ændre desuden den nye måde adgangskrav voksne over til karakterniveau 25 år, skal gennemføre på dansk en og uddannelse matematik. på. Der kommer desuden nye adgangskrav til karakterniveau på dansk og matematik. i 3F Holstebro Tujavej 20 Holstebro Program Program Lørdag d. 18. april kl Kl Erhvervsuddannelse for voksne/ oplæg ved VEU centret Kl Erhvervsuddannelse I samarbejde med VEU centret afholdes især vil ændre den for måde voksne/ voksne oplæg over ved VEU centret Dette vil foregå i mødelokalet i kælderen dette. Her kan du også blive testet i en uddannelsesmesse, hvor du Dette vil vil 25 foregå år, skal i gennemføre mødelokalet en i uddannel- kælderen dansk og matematik. kunne møde en lang række skoler Adgangskrav og se på. Der hvordan? kommer desuden VUC vil nye være ad-tigangskrav Her kan hvordan? stede Kl : og kan vejlede I stueetagen vil du Adgangskrav deres vejledere. Ligeså vil vore faglige sekretærer, Kl A-kassen og uddan- I stueetagen og matematik. vil du kunne møde en lang række som vil skoler, kunne rådgive som vil om efteruddan- om dette. til karakterniveau du også VUC blive vil være på testet til dansk i dansk stede kunne og og møde matematik kan vejlede en lang række skoler, om dette. Her kan du også blive testet i dansk og matematik nelseskonsulent Kl være til stede. I kunne stueetagen rådgive vil om du efteruddannelse, kunne møde en lang erhvervsuddannelse række nelse, skoler, erhvervsuddannelse som mv. vil mv. Ud over at få mulighed for at møde kunne Program rådgive om efteruddannelse, erhvervsuddannelse Fra kl : mv. vil det være muligt, en masse vejledere, som kan fortælle Kl : Erhvervsuddannelse at få pølser og sodavand. om efteruddannelse, Fra kl , vil vi vil også det sætte være muligt, for voksne/oplæg at få pølser ved og VEU sodavand. centret. fokus på det Fra at kl. være 10.30, voksenlærling. vil det være muligt, Dette vil at foregå få pølser i mødelokalet og sodavand. i kælderen Alle er velkomne. Er du i arbejde må du gerne tage din mester med. Fra 1. august 2015, kommer der en Adgangskrav hvordan? VUC ny erhvervsuddannelsesreform, Alle velkomne som er vil du være i arbejde til stede må og kan du gerne vejlede tage om din mester med. Alle er velkomne er du i arbejde må du gerne tage din mester med. 10 3F Holstebro

11 Fyraftensmøde For rengøringsassistenter og HSAer på Regionshospitalet Holstebro Kom og mød andre kollegaer fra din arbejdsplads samt få en masse nye informationer og input: Onsdag den 8. april 2015 kl på adressen Tujavej 20, 7500 Holstebro Du kan bl.a. møde forhandlingssekretær Lone Hoffmann fra 3F Hovedforbundet, Hans Stougaard fra Pension Danmark, TRerne Mariane Vestergaard, Tove Jensen, Hanne Kokholm, samt faglige sekretærer Bente Olsen og Gitte Hansen. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål. Da afdelingen vil være vært ved en gang smørrebrød, vil vi gerne have din tilmelding senest tirsdag den 7. april 2015 på tlf eller på Vi glæder os til at se dig, og håber på et stort fremmøde. Med venlig hilsen Bente Olsen/Gitte Hansen Faglige sekretærer Emnerne for aftenen vil være. Den nye overenskomst 2015, v/ Lone Hoffmann Pension Danmark, v/ Hans Stougaard Organiseringsuddannelsen, v/ TRerne. (Hvad kan vi bruge den til i hverdagen). Evt. HUsK AT stemme! overenskomstforhandlinger 2015 Forhandlingerne er i fuld gang på det offentlige område. Det er ikke en nem opgave, de faglige forhandlere står overfor. De offentlige arbejdsgivere vil gerne forringe de offentlige overenskomster, så der ikke betales så meget for at arbejde på skæve tidspunkter og er af den opfattelse, at de offentlige ansatte er lønførende. Dette giver store udfordringer for forhandlerne, for at få et godt resultat hjem, uden at måtte sælge for meget ud. Derfor er det meget vigtigt at du, som medlem af 3F og omfattet af en offentlig overenskomst, giver din stemme til kende. Dette for at give vore forhandlere ren besked i forhold til, om det er godt eller skidt. Her tænkes på stemmeprocenten, som plejer at være høj på det offentlige område. Dette skal også helst fortsætte ved dette års overenskomstforhandlinger. Derfor vil vi gerne appellere til, at I kære medlemmer husker at stemme, når I modtager stemmematerialet. Bente Olsen/Gitte Hansen 3F Holstebro 11

12 Afskedsreception Efter 33 år i fagbevægelsens tjeneste slår faglig sekretær Villy Sørensen det sidste slag for 3F den 30. april Derfor inviteres medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere fra årenes løb til reception fredag den 24. april 2015 kl i 3F Holstebros lokaler, Tujavej 20, 7500 Holstebro. Så er ferien reddet for de yngste, og os der ikke er blevet helt voksne. Igen i år har vi lavet en aftale med Djurs Sommerland så man på bestemte dage kan komme ind for næsten halv pris. Djurs sommerland har i år en nyhed med 10 nye forlystelser. Klik ind på afdelingens hjemmeside og se hele plakaten. Gør en forskel - hjælp vennerne! En fed måde at bruge en del af sin ferie på Jobpatruljen Midt-Vest Jylland år eller under? Vi kører i uge 28 og juli til 18. juli. Vi besøger virksomheder og taler med de unge og arbejdsgivere om arbejdslivet for de unge under 18. Vi har booket 2 sommerhuse til i år, med i alt plads til 20 personer. Der er booket 2 stjernekokke til at sørge for mad til aktivisterne. Kom og vær med i det faglige fællesskab, om du kan være med nogle dage 1 eller 2 uge finder vi ud af. Mere information kommer tættere på. Tilmelding kan ske til eller 12 3F Holstebro

13 Transportgruppens generalforsamling Lørdag den 14. marts 2015 kl På Tujavej 20, 7500 Holstebro. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referat 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsen beretning 5. valg A: 2 gruppebestyrelsesmedlemmer B: 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen C: 2 suppleanter til gruppebestyrelsen 6. Eventuelt. Tilmelding senest tirsdag d. 10. marts på eller på afdelingens hjemmeside Overenskomst kørt på plads Privat service har indgået overenskomst med Industri og Skadeservice Vest, Aulum. Virksomheden har 16 ansatte, som nu er blevet overenskomstdækket. oplev det smukke Harzen 5 dage med 3F Seniorer Landsklub Midt-Vest Er du med i en af pensionistklubberne her i området, som er under 3f Efterlønner og Pensionistklubber i Vest, så er det nu der skal sættes X i kalenderen ved den 9. august Det er datoen, hvor den spændende tur til Harzen med Højmark Turistfart starter. Der er opsamling flere steder mellem Lemvig og Herning. Målet er det smukke Goslar, hvor der står et hotel parat til 5 overnatninger. Der vil blive mulighed for både fælles ture i bus og oplevelser på egen hånd. Der vil være dansktalende guide på rundvisningen i Goslar. Højmark Turistfart har arrangeret turen for 3f Efterlønner og Pensionistklubber i Vest, og det er dem der står for tilmelding m.m. Se hele programmet på afdelingens hjemmeside under Aktiviteter. 3F Holstebro ønsker alle deltagere en rigtig god tur. Vil du have sms eller mail fra din afdeling? Vi er i stand til at sende lynhurtige oplysninger ud elektronisk, men det kræver at vi kender dit mobil nummer og/eller din adresse. Ring eller skriv mail til afdelingen med tlf. nr. eller mailadresse, så vi kan bruge dem fremover. Ring eller skriv en mail til afdelingen Tlf mailadr: 3F Holstebro 13

14 Har dit firma styr på arbejdsforholdene og spiser I kage? Arbejder du i et firma, hvor arbejdsforholdene er i top? Overenskomsterne er opdaterede og overholdes? Synes du, dine kolleger er de bedste i verden og trænger til et gratis rundstykke eller en lagkage til kaffen? 3F Holstebro sætter fokus på det gode arbejdsforhold. Den kendsgerning, at vi skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet, tvinger både ansatte og virksomheder til at sætte arbejdsvilkårene højt. Vi vil derfor gerne honorere de ansatte og deres firma ved at komme ud og byde på lidt godt til maven. Arbejder du et sted, du gerne vil give lidt gratis reklame i vores afdelingsblad, så skal du henvende dig i afdelingen. Så kommer I med i den forhåbentlig store bunke af firmaer. Vi vil herefter udvælge det firma eller de firmaer, vi besøger. Henvendelse til 3F Holstebro Gorm Max Tommerup Mobil: Mail: God start for det rumænske netværk danske samfund. I 2015 er der planlagt 7 møder, hvor der bliver debatteret en række forskellige emner som den danske model, overenskomster, ansættelsesloven, ligestilling, diskrimination m.m. Huset var propfyldt med rumænere, den 7. december 2014, da vi startede det rumænske netværk. Efter det polske netværkopstart tilbage i april 2014, var det tid for opstarten af rumænernes eget netværk. Netværkets første møde fandt sted den 7. december på 3F i Holstebro, og der deltog cirka 50 rumænere. Til stede var også formand Flemming Sørensen og Anthony Sylvester, AUI (arbejdsmarked, uddannelse og integration) konsulent, som begge bød velkommen til deltagerne. Stor interesse og god stemning Initiativet med netværket har vakt stor interesse blandt rumænere, og de var glade for, at 3F Holstebro har givet dem denne mulighed. Formålet med netværket er, at det giver rumænerne mulighed for at skabe kontakt med hinanden, lære om fagforeningens betydning på det danske arbejdsmarked, og hvordan det danske samfund fungerer generelt. På den måde føler de sig bedre integreret i vores samfund, og kan aktivt deltage i livet i det De fleste var 3F ere Det var en positiv oplevelse at finde ud af, at halvdelen af rumænerne der deltog i mødet, allerede var medlem af 3F. De har vist stor interesse i at lære mere om deres rettigheder og pligter, også når det gælder arbejdsmarkedet. Det er ikke overraskende. I de sidste 2 år er organiseringsantallet af danske medlemmer faldet, mens andelen af medlemmer med en anden etnisk baggrund er steget og trenden fortsætter. Det er grund nok til at lægge vægt på etniske minoriteter, organisere dem og involvere dem i det faglige arbejde. Mere viden om den danske model og en bedre adgang til det danske arbejdsmarked øger organisationsgraden og derved forhindres social dumping. Roxana Vasiliu Bestyrelsesmedlem Fælles Service 3F Holstebro 14 3F Holstebro

15 Udskiftning i det grønne! Farvel... og goddag Tidligere afdelingsformand og faglig sekretær Villy Sørensen har valgt at stoppe i 3F Holstebro pr. 1. maj 2015 Villy har primært haft med det grønne område at gøre, men har også haft sager inden for mange andre områder i tidens løb. Villy har valgt at stoppe og få mere tid til familien, golf m.m. Vi ønsker ham god vind fremover og håber at han stadig vil kigge ind afdelingen, når vejen slår forbi. Samtidig vil vi gerne sige goddag til afdelingens nye medarbejder Villiam Andersen, der er ansat fra d. 15. februar Villiam skal overtage ansvaret for bl.a. det grønne område fra Villy. Villiam kommer fra 26 års ansættelse i Klosterheden, hvor han har været tillidsmand, skovarbejder og naturvejleder. Vi byder ham velkommen i afdelingen. Vil du med ud at sejle fra Brunsbüttel til Rendsburg Seniorklubben for Træ-Industri og Byg i Holstebro inviterer Er du med i klubben, så er der nu mulighed for en spændende 3 dages tur til Bad Bramsted den 16. juni Turen starter med bus kl i Struer med opsamling i Holstebro over Flensborg, Slesvig til Bad Bramsted. Der er indkvartering på Hotel Tanneneck. Der er indlagt ture til Elben og Kielerkanalen og besøg på Riklinger landbryggeri, hvor der kan smages på produktionen. På hjemturen vil der være mulighed for at gøre en handel, inden der køres ind i Danmark. Forventet hjemkomst ca. kl Se hele programmet, priser m.m. på afdelingens hjemmeside dk/holstebro under aktiviteter. Eller ring til Ole Lykkeskov Jensen, tlf Seniorklubbernes aktivitetsoversigter 2015 Udleveres i afdelingen ved henvendelse og findes på hjemmesiden holstebro (under fane bladet Efterløns- og pensionistklubber). Chaufførernes Seniorklub 3F Faglige Seniorer 3F i Laden 3F Kvindelige Seniorer 3F Kvindelige Seniorer Struer (gl. KAD Struer) Thyholm Seniorer Træklubbens Seniorer 3F Holstebro 15

16 Returadresse: 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro Til opslagstavlen Fællesaktivitet Hold en aften fri og tag familien med en tur i Jyllands Park Zoo 3F Midtjylland, 3F Holstebro og 3F Ringkøbing-Skjern inviterer medlemmer med familie (hjemmeboende børn) til en hyggelig aften i Jyllands Park Zoo. Fredag den 12. juni fra kl til kl F afdelingerne har lejet hele parken, så der er fri entré. Oplev over 700 forskellige dyr og fugle fra alverdens lande lige fra små mus og til store giraffer, og specielt indrettet til børnene, er der legegårde med dyrebørn og meget andet. I parken findes der udover mange forskellige dyr også over 350 overdækkede siddepladser, hvor man kan spise sin medbragte mad, eller bruge de mange grill der står opstillet til fri afbenyttelse. GRILLPAKKE Er I trætte af selv at medbringe madkurven er der mulighed for at købe billetter til grillpakker i din afdeling til en ganske lille pris, så du kun selv skal sørge for service. Drikkevarer kan købes i parken. Betaling af grillpakker skal ske senest den 4. juni 2015 til 3F Holstebro. HUSK! Tilmelding skal ske til din 3F afdeling senest den 4. juni F Holstebro grillpakke (pr. person) består af: - Salat - 1 flutes - 1 oksebøf - 1 kyllingefilét - 1 frankfurter Pris: kr. 60,- Ved køb af grillpakker er der gratis pølser og brød til børnene. Bemærk: køb af grillpakker sker ved personlig henvendelse og ved betaling i din 3F afdeling Husk senest den edbringe m at 4. juni service - med hjerte og fornuft

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f.

nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f. Holstebro nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f.dk/holstebro HOLSTEBRO FAGLIGT FÆLLES FORBUND Redaktionen Ansvarshavende:

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro

Holstebro. www.3f.dk/holstebro Holstebro Nr. 3 September 2015 Meget flot sølvmedalje til Jens Peter Vestergaard ved WorldSkills 2015 i Brasilien Læs mere på side 13 Læs om de nye regler omkring samtaler og uddannelse for ledige på side

Læs mere

m dtjylland Oplysningsblad Nr. 2 2015 Læs s. 7 Store forskelle stort valg Mogens Jensen (S) Læs s. 8-9 Nye svende 2015 Læs s. 13

m dtjylland Oplysningsblad Nr. 2 2015 Læs s. 7 Store forskelle stort valg Mogens Jensen (S) Læs s. 8-9 Nye svende 2015 Læs s. 13 m dtjylland Oplysningsblad Læs s. 7 Store forskelle stort valg Mogens Jensen (S) Læs s. 8-9 Nye svende 2015 Læs s. 12 Rigtigt og forkert i debatten om dagpengene Nr. 2 2015 Læs s. 13 Er du klar som»digital

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. Holstebro Nr. 3 September 2008 Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming Sørensen Redaktionsudvalg:

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. Holstebro Nr. 2 Juni 2010 Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming T. Sørensen Redaktionsudvalg: Flemming

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013 m dtjylland Oplysningsblad Juletræsfest 3F Midtjylland, 3F Murerne og Metal Herning inviterer medlemmer med børn og børnebørn til julefest lørdag d. 28. dec. 2013 kl. 14.30-17.00 i Herning Kongrescenter

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 1. maj Se side 32-33 i afdelingen Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen Se side 26-27 Se side 7 3F Storkøbenhavn

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Holmia Plast PLM - Rexam - Polimoon - Promens side 4-5. side 14. Er du faglig interesseret indenfor din branche? Restauration-Trekantområdet

Holmia Plast PLM - Rexam - Polimoon - Promens side 4-5. side 14. Er du faglig interesseret indenfor din branche? Restauration-Trekantområdet Kolding Holmia Plast PLM - Rexam - Polimoon - Promens side 4-5 Café Sammenhold side 14 1. MAJ side 6 Den gamle protokol Dramatiske og morsomme forhandlingsepisoder Er du faglig interesseret indenfor din

Læs mere

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Fane indvielse 1. maj 2008 NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG Avisbude: Kæden er knækket Se side 08 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67

Læs mere