3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. Nr. 1 Marts Hovedbanegården København 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11."

Transkript

1 Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills i Brasilien til efteråret. 3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro

2 Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming T. Sørensen Redaktionsudvalg: Flemming T. Sørensen Charlotte Gjervig Redaktionens adresse: 3F Holstebro, Tujavej Holstebro Tryk: Fjerritslev Tryk A/S Forsidefoto: Endelig udtagelse til VM Skills 2015 i Brasilien afholdes for murere og flisemurere på Københavns Hovedbanegård. Det var en dyst mellem de danske mestre fra 2014 og Afdelingen ønsker begge vindere tillykke med resultatet. Se mere fra dysten på Foto: Alex Kristensen Fyraftensmøde for kirkegårdsansatte Kom og mød kollegaer fra andre kirkegårde samt få en masse nye informationer og input: Torsdag den 26. marts 2015 kl På adressen Tujavej 20, 7500 Holstebro Forhandlingssekretær Hanne Gram, uddannelseskonsulent Anni Svinth samt undertegnede vil deltage i mødet, hvor I bl.a. kan høre noget om: Den nye overenskomst Det psykiske arbejdsmiljø. Uddannelse/Kurser/ Uddannelseskort/Kompetencefonden. Evt. Der vil også blive rig mulighed for at stille spørgsmål. Da afdelingen vil være vært ved en gang smørrebrød, vil vi gerne have din tilmelding senest mandag den 23. marts 2015 på tlf Vi glæder os til at se dig og håber på et stort fremmøde. Med venlig hilsen Gitte Hansen, faglig sekretær Næste blad udkommer i uge Deadline for stof til næste blad er den 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse Generalforsamling i 3f Holstebro...3 Bestyrelsens beretning nye serviceassistenter er klar til kommende opgaver Uddannelsesmesse Fyraftensmøde Husk at stemme! Overenskomstforhandlinger Afskedsreception Oplev det smukke Harzen Har dit firma styr på arbejdsforholdene og spiser I kage? God start for det rumænske netværk Udskiftning i det grønne! Vil du med ud at sejle fra Brunsbüttel til Rendsburg Fællesaktivitet, Jyllands Park Zoo F Holstebro Åbningstider Holstebro Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Struer Mandag Tirsdag Lukket Onsdag Lukket Torsdag Fredag Herning Mandag Lukket Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Lukket Telefontider på Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

3 Generalforsamling i 3f Holstebro Onsdag den 25. marts 2015 kl på UCH, Døesvej 76, Blå indgang, 7500 Holstebro Dagsorden 1. Velkomst v/ Formand Flemming T. Sørensen 2. Valg af 2 dirigenter 3. Konstatering af mødets lovlighed 4. Valg af stemmeudvalg Ca. kl går man ud til gruppegeneralforsamlinger. Dagsorden til gruppegeneralforsamlinger andet sted i bladet. Buffet til fælles spisning fra kl Kl. ca : Bestyrelsens beretning v/flemming T. Sørensen 6. Regnskab for 2014 v/gitte Slot 7. Indkomne forslag 8. Vedtægtsændringer 9. Personvalg Valg af A-kasse-leder, Ib Ø. Poulsen 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Indstillet fra gruppegeneralforsamlinger, se bilag 11. Valg af bilagskontrollør og suppleant i. bilagskontrollør Aksel Andersen, modtager genvalg ii. suppleant 12. Valg af fanebærer og suppleant (i) Ulrick Olesen, modtager genvalg (ii) Kristian Olesen, modtager genvalg (iii) Supp. Thorleif Kristensen 13. Valg af Revisor (i) På valg: Revisionsfirmaet af Evt. Gruppegeneralforsamling Byggegruppen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetæller 5. Orientering fra formanden 6. Indkomne forslag 7. Valg til gruppebestyrelsen. (3 år) Ole Hansen, Henrik Johnsen, Søren Broe Jensen 8. Valg af 2 sup. til gruppebestyrelsen 1. år. 9. Valg til afdelingens bestyrelse Søren Broe Jensen 10. Valg af 2 sup. til afdelingsbestyrelsen 1. år. 11. Eventuelt Gruppegeneralforsamling Industrigruppen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved Jette Sulkjær og godkendelse af beretning. 5. indkomne forslag 6. A. Valg af 3 Gruppebestyrelsesmedlemmer. På valg er: Britta Clavilla Posten Holstebro Finn B.N. Poulsen, Faerch Plast Johnny Jeppesen, Elefantriste B. Valg af 2 Suppleanter: På valg er: Kaja Nielsen Posten, Struer Niels Jørgen Mejdal, Fumac 7. A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til 3F Holstebro afdelingsbestyrelse. På valg er: Britta Clavilla, Posten Holstebro Finn B.N. Poulsen, Faerch Plast B. Valg af 2 suppleanter På valg er: Niels Hvam TMK Jan Vanghøj, Pro Tec. 8. Eventuelt Gruppegeneralforsamling Fælles Service Dagsorden 1. Velkomst ved Birthe Thorenfeldt 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Beretning 6. Indkomne forslag 7. Personvalg: a. Valg af gruppeformand Birthe Thorenfeldt ny skal vælges b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 3 år 1. Kirsten Johansen 2. Annette Nielsen 3. Hanne Christensen c. Valg af 2 suppleanter for 1 år 1. Simona Honoré 2. Ny skal vælges 8. Valg til afdelingsbestyrelsen a. Som følge af pkt. 7 a, skal der ske et nyvalg for 2 år 9. Eventuelt 3F Holstebro 3

4 Bestyrelsens beretning 2015 Jeg vil her komme med bestyrelsens beretning omhandlende mange af de ting der er sket i afdelingen det sidste år, men har til sidst også lidt om fremtiden i afdelingen. For de der ikke kan huske det, så havde vi 10 års jubilæum i 3F pr. 1. januar Vi har valgt ikke at holde noget lokalt, da der senere på året bliver lavet forbundsarrangementer flere steder i landet. Der vil blive reklameret med tid og sted senere i medierne. I samme forbindelse har vi også 100 års jubilæum for stemmeretten for umyndige, fruentimmere, forbrydere og børn. Umyndige var alle de som ikke var som alle andre. Det kunne være døve, blinde eller folk med andre handikap. Fruentimmere var alle kvinder, som så endelig fik ret til at stemme. Forbrydere var alle der på et eller andet tidspunkt var blevet straffet for et eller andet forhold. Dengang var det ikke nok at tage sin straf i f.eks. fængsel, man var mærket for resten af livet. Alle disse mennesker fik nu mulighed for at kunne stemme på lige fod med alle uberygtede herre over 30 år. Som nævnt på sidste års generalforsamling i disse lokaler, så skulle vi i gang med at renoverer vores kontorlokaler i henholdsvis Struer og Herning. I Struer har vi fået malet både kontor og lejlighed udvendigt, samtidig med at vi har skiftet en yderdør. I Herning kunne vi ikke nøjes med så små vedligeholdelser. Her har vi fået skiftet vinduer og døre i hele huset. Det vil sige på kontoret samt i alle 3 lejligheder. Samtidig har vi fået pudset hele huset op udvendigt så det står rigtig flot i dag. Indvendigt har vi renoveret hele kontoret med nye gulve og lofter samt fået malet det hele. Vi har desværre måttet lukke kontoret i Herning mens renoveringen skulle foregå, og det tog lidt længere tid end beregnet, da gulvlæggeren fandt skimmelsvamp i det gamle køkkengulv. Det betød at vi skulle have forsikringen med ind over, og det tager desværre altid en del tid inden det er på plads. Det positive i det er, at vi så fik hele gulvet banket op og lavet efter de nuværende forskrifter og fik lavet gulvvarme. Kontoret åbnede igen i uge 6 i dette forår. De bygninger vi har haft til salg, efter fusionen med TIB, er nu næsten blevet solgt. Vi var jo som bekendt 4 afdelinger som i fællesskab havde sat bygningerne til salg. Den sidste vi står med er det tidligere hovedkontor her i Holstebro på Banevænget. Den fik vi næsten solgt pr. 1. februar i år. Tidligere i 2014 solgte vi kontoret i Skjern, så nu burde de tidligere TIB-bygninger alle solgt. Men den sidste køber sprang fra, efter at de allerede havde godkendt salgsaftalen. Vi mangler nu stadig at sælge vores Vinderup-kontor. Den har været til salg ved den lokale Dan Bolig-mægler i Vinderup. Der har kun været èn interesseret køber som underbød vores pris på det skammeligste syntes vi. Selvom vi har sænket prisen en del, så står det helt stille i Vinderup. Huset er ellers bygget på en sådan måde, at man kan lave 2 lejemål i huset med hver sin indgang. Hvis der er en eller flere af jer medlemmer der måske har interesse i huset, så hold jer ikke tilbage, men kontakt os for en snak. I 2013 indgik man som i ved, partnerskabsaftaler med en del kommuner i det Vestjyske. Det gjaldt også Holstebro og Struer kommuner, hvor disse aftaler skulle rydde vejen for senere at få indført arbejds- og sociale klausuler mod social dumpning. Det arbejder vi stadig på. 3F Har i efteråret 2014 stået for den største undersøgelse nogensinde på lige netop dette område. Man kan i dag gå ind på siden og se resultaterne på landsplan og i hver enkelt kommune. Undersøgelsen blev offentliggjort mandag d. 19. januar i år. I Struer kommune er indekstallet på 55 point ud af 100. Arbejdsklausuler har indeks 100 mens kontrolindeks kun ligger på 10. Kommunen har oplyst, at den inden for et eller flere områder selv udfører opgaverne, og derfor ikke anvender klausuler på dette/disse områder. Indekseringen og oplistningen af tiltag som kommunen mangler for at få 100 point, er derfor misvisende og afspejler ikke kommunens reelle vilje og evne til at bekæmpe social dumping. Kommuner, der inden for et givent område ikke anvender eksterne private leverandører til opgaveudførelsen, fordi man selv løser opgaven internt i kommunen, er dermed dækket af gældende overenskomst. Hvad kan eller gør Struer kommune så hvis der er problemer med de firmaer der har fået kontrakter, men ikke overholder dem? Der er politikken tilbageholdelse af dele eller hele kontraktsummen. I Holstebro kommune er indekstallet på 40,5 ud af 100. Arbejdsklausuler har indeks 60 mens kontrolindeks kun ligger på 21. Holstebro kommune har kontrolforanstaltninger på Bygge & Anlæg, Rengøring og på det grønne område. Af sanktionsmuligheder bruger Holstebro kommune påtale, dagbøder og endelig opsigelse af leverandør. I vores nabokommuner ser det anderledes sløjt ud. Herning kommune har slet ikke deltaget i undersøgelsen, mens Ringkøbing-Skjern har et indeks på kun 8,25 og Lemvig har en indeks på 12,25. Så der er bestemt plads til forbedring, men vi kan se at vi er på rette vej i de 2 kommuner hvor vi har forhandlingsretten. Sagen om vores murerlærling Abraham Lakoya der blev udvist, viser med alt tydelighed at systemet ikke er helt skudsikkert. Abraham blev udvist selvom han havde været 9 år i Danmark og deltaget i alt det han skulle. Han var endda startet op på en faglig uddannelse som murer ved murerfirmaet Elmholt ApS. Vi har haft fat i vores lokale MF`er Anette Lind, som har rejst sagen over 4 3F Holstebro

5 for Justitsminister Mette Frederiksen, men Mette Frederiksen afviste at tage fat i enkelt sager der er under behandling af Flygtningenævnet desværre. Vi har kontakt til Abrahams advokat, som kæmper videre, og har aftalt med ham at han bare skal sige til hvis vi på nogen måde kan hjælpe i denne sag. Vores hjemmeside på 3F.dk bliver brugt mere og mere. I november 2014 var der 1408 besøgende, og i december var tallet steget til 1846 besøgende. Vi får måned for måned informationer om siden antal besøgende, hvilket land de sidder i, hvor lang tid de er inde på siden og mange andre spændende ting. Det er noget vi bruger til vores planlægning og det vil det også være i fremtiden. Vores Polske netværk kører rigtig godt. På det år vi nu har været i gang, er der blevet en del nye ansigter. Gruppen bag, som Birthe Thorenfeldt står for, har rigtig godt fat i de polske familier. Der er aftalt 12 årlige mødedage i afdelingen hvor man mødes til infomøde af afdelingsfolk, men også bruger tid til det sociale. Mange af medlemmerne har deres børn med da vi normalt holder møderne i weekenden. Det giver et vist liv i kælderen. Den nystartede Rumænske netværk kører efter samme regler. Her havde vi opstartsmøde i efteråret, hvor vores medlem og gruppebestyrelsesmedlem Roxana Vasiliu sammen med Birthe Thorenfeldt står for netværket og for oversættelserne. Det første møde var der tilmeldt ca. 50 Rumæner. Vi håber og tror på at begge netværk vil fortsætte, da vi kan se at vi får flere og flere i det Vestjyske som kommer fra henholdsvis Polen og Rumænien. Omstruktureringer i afdelingen har også pågået i Vi har siden sidste generalforsamling sagt farvel til 3 medarbejdere i a-kassen der alle er stoppet. Samtidigt er der 3 der overgår til det faglige arbejde. Det betyder at vi hermed opmander i den faglige afdeling, selv om vi allerede nu ved at vi har yderligere 2 som stopper i Klubber og Netværk Vi har i afdelingen en bred vifte af faglige klubber og netværk, enten på specielle grupper eller på hele arbejdspladser. I 2014 har vi oprettet 2 nye netværk. Det drejer sig om det Polske netværk samt det Rumænske netværk, hvor det er Birthe Thorenfeldt der er primus motor. Det polske netværk har eksisteret i henved et år, og der er kommet rigtig godt gang i aktiviteterne, ligesom de har afholdt deres første julefest i netværket. Der er pt. ca. 60 medlemmer i klubben og medlemstallet stiger stille og roligt. Vi har tilknyttet Marek Rebacz som tolk for netværket. Det har gjort at vi har fået blod på tanden og startet endnu en netværk op. Det rumænske netværk blev stiftet i december 2014 og havde ca 50 tilmeldte til det første møde. Her vil vi prøve at kopierer mange af de til- Det ROCKER i Holstebro den 20. juni 2015 Igen i år har afdelingen skaffet nogle billetter (indgang + 2 shots) til en favorabel pris af 400,00 kr. Vi må sælge billetterne indtil 1. april Billetter skal købes ved henvendelse til afdelingens reception. På afdelingens hjemmeside er der et link til program m.m. 3F Holstebro 5

6 Bestyrelsens beretning 2015 tag der har fungeret godt i det polske netværk, og med rigtig god hjælp af Roxana Vasiliu som tolk m.m. tror vi bestemt på en succes. Ministerbesøg af Mette Frederiksen. Vi har været på besøg i virksomheden Bjarne Ørts i Vemb. Her havde vi aftalt at besøget starter på virksomheden kl hvor ledelsen m.m. var til stede for en rigtig god snak. Herefter kørte vi ned til en byggeplads der ligger ca. 500 meter fra virksomheden, hvor der var folk i gang. Her var der så mulighed for en snak med praktikerne. Det vare en rigtig god oplevelse, både for firmaet og dens ansatte, men bestemt også for Mette Frederiksen og Per Christensen. De fik her mulighed for at snakke med de ansatte direkte der hvor de arbejdede, og fik et rigtig godt indblik i hvordan man i firmaet havde taget det nye til sig omkring uddannelse og også med at tage skæve eksistenser ind i firmaet. Det kræver meget ekstra af ledelsen som er mentor for de folk der var startet i firmaet efter at have været ude af arbejdsmarkedet i længere tid. Alt i alt et rigtig godt besøg og et firma der tager det sociale ansvar på sig. Medlemstallet er stadig vigende for afdelingen samlet. Selvom det er en tendens i hele fagbevægelsen, så er det alligevel noget vi er meget opmærksomme på. Vi har sat flere ting i gang for at få vendt udviklingen. Vi har fundet ud af at det der virker bedst, det er at komme ud på arbejdspladserne og snakke med medlemmerne. Derfor har mange af jer allerede oplevet at vi kommer forbi flere gange end tidligere. Vi fortsætte med at optimerer arbejdspladsbesøgene, og i kan altid kontakte afdelingen, når i gerne vil have at vi kigger forbi. Uddannelsesafdelingen Som sædvanlig har vi haft et travlt år. Ofte hører vi om, at ufaglærte mangler motivation til at tage på kurser eller uddannelse. Det er altså ikke vores oplevelse. Tværtimod oplever vi en strøm af medlemmer, som efterlyser uddannelse. Både ledige og beskæftigede. Men uddannelsessystemet er utrolig kompliceret at navigere rundt i og det kan gå ud over motivationen. Selv arbejdsgivere kan have svært ved at overskue systemet, da der hele tiden. kommer nye regler mv. Vi har heldigvis nogle meget dygtige tillidsvalgte, som vi støtter op om så godt vi kan. 3F s uddannelsesservice er ofte ude og assistere på mindre virksomheder. Vi har oprettet et netværk af virksomheder inden for byggebranchen, som så modtager nyhedsbreve, når der kommer noget nyt på deres område. De deltagende virksomheder har alle deltaget i et Superbrugerkursus, som vi tidligere har omtalt. Netværket lever endnu og vi har lige haft dem inde til et 2 dages kursus igen. Men der er behov for flere af sådanne kurser og det kunne fint laves inde for andre brancher også. Vi har som altid meget fokus på læsestave/ordblinde og har haft mange virksomhedsbesøg omkring dette. Her i 2015 planlægges flere nøglepersonskurser, hvor vore tillidsvalgte på egen krop skal prøve, hvordan det er at blive testet i dansk og evt. regning. Det er vigtigt nu, som aldrig før, især hvis man påtænker at starte på en erhvervsuddannelse, da der fra 1. aug. kommer nye adgangskrav til bl.a dansk. Den 18. april holder vi igen uddannelsesmesse i afdelingen, hvor vi bl.a. vil sætte fokus på den nye erhvervsuddannelsesreform. I 2014 startede vi et nyt rotationsprojekt op på sygehuset, hvor de ansatte uddannes til erhvervsuddannet serviceassistent, med speciale hospital. Vores maskinfører/struktør projekt, som vi fik godt ½ million til i 2013/2014 fra Bygge og anlægsbranchens udviklingsfond, er nu slut. Projektet har vist hvor vigtigt der er, at vi laver opsøgende arbejde, hvis vi skal have virksomhederne til at sætte uddannelse i gang. Det kommer ikke af sig selv. Vi vil godt IGEN gøre opmærk som på alle de uddannelsesfonde der findes, især på det private område. Der er mange forskellige, alt efter overenskomst, men det giver SÅ mange muligheder. Vi har mange medlemmer, som derigennem har fået lastbilkort, EU kvalifikationsbevis, lager, IT, almene kurser mv. I kan altid henvende jer i afdelingen, for at få hjælp til dette. Hvis alle skal have lige muligheder på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at det grundlæggende fundament er på plads. Det er en af uddannelsesafdelingens fornemmeste opgaver at arbejde på dette. Socialafdelingen 2014 Også 2014 har været et år, hvor der har været kontakt med mange af afdelingens medlemmer. Der har været et vist flow i antallet af sager. Så antallet er omtrent det samme som ved udgangen af 2013, og der er således 285 aktive sager, med civile søgsmål i de 15. I 2014 er det særligt sygedagpengereformen og rapport fra kammeradvokaten om afgørelser fra arbejdsskadesstyrelsen som har givet ny udfordringer. Arbejdsskadestyrelsen I forsommeren kom en rapport fra kammeradvokaten, hvor det blev fastslået at arbejdsskadesstyrelsen havde lavet fejl en stor procentdel af deres afgørelser om erhvervsevne tab. Fejlene bestod i, at arbejdsskadestyrelsens procedure for fastsættelse af årslønnen til beregning af erstatningernes størrelse, i ca. ¼ del af sagerne ikke gav det korrekte resultat. Den primære fejl, er den perioden som bruges til beregning af årslønnen forud for skaden. Det skal evt. retfærdigvist nævnes, at i ca. en 1/3 del af de sager, som havde fejl, gjorde beregningen, at den udbetalte erstatning var for høj. Offentliggørelsen af rapporten, har resulteret i at sagsbehandlingen og 6 3F Holstebro

7 behandlingstiderne i arbejdsskadesstyrelsen er sandet helt til. Naturligvis skulle der ændres på arbejdsgangen i arbejdsskadesstyrelsen, og sager med fejl rettes. Men det har så foreløbigt taget resten af 2014 og er også fortsat ind i 2015, hvor der ikke er truffet afgørelser om tab af erhvervsevne. Der er en forventning om, at opgaven bliver færdig i foråret i år, og behandlingstiden igen komme ned på et acceptabelt niveau. Nogle afgørelser er der dog kommet og der er i 2014 indhentet 5.3 mill. kr. til medlemmerne i afgørelser fra arbejdsskadesstyrelsen og kr. fra civile søgsmål via domstolene. Sygedagpengereformen Den 1. juli trådte den nye sygedagpengelov i kraft. Og med den nye lov, blev perioden med sygedagpenge nedsat fra 52 uger til 22 uger. Det nye er så, at frem for at falde ud af systemet og stå uden forsørgelse, ved fortsat sygdom, overgår man til ressourceforløbsydelse, hvis en forlængelsesmulighed ikke kan findes. Denne ydelse er på kontanthjælpsniveau, uden modregning af formue eller ægtefælles indtægt. Dette kan være en ret voldsom nedgang i indtægten for den enkelte, men tanken fra lovgivernes side, er tilsyneladende, at det er bedre end alternativet til ingen indtægt. Denne forkortelse af perioden har i 2014 givet en del nye udfordringer, idet sygemeldte raskmeldes / raskmelder sig tidligere end før. Og det formentlig i nogle tilfælde fordi, nedgangen i indtægt er uoverskuelig. Den Ny Fleksjob ordning: Ordningen trådte i kraft i 2013, men det er først i 2014, vi rigtig ser, hvilke udfordringer det giver. Afdelingen oplever, at der opstår en del tvister omkring løn og ansættelsesforhold, for fleksjobberne. Jobcentret er ikke ansvarlig for, at løn og ansættelsesforhold forhandles med den enkelte virksomhed, det er den ansatte selv. Jobcentret er heller ikke længere forpligtet til at orientere forbundene og få godkendelse af fleksjobbet. Jobcentret skal lave en fleksjobaftale, hvor skånehensyn og arbejdsintensitet beskrives, d.v.s. det antal timer som der skal arbejdes pr. uge og hvor mange af disse timer der skal ydes løn for. Jeg vil derfor benytte lejeligheden til at præcisere vigtigheden af, at henvende sig i afdelingen ved etablering af fleksjobbet, hvis der er tvivl, så ansættelseskontraktens indhold, som korrekt timeløn, pension og overenskomst fremgår af kontrakten. En korrekt ansættelseskontrakt er naturligvis vigtigt for alle vores medlemmer. Der er bare ofte ved etablering af fleksjob, en oplevelse af, at dette varetages af jobcentret og er deres ansvar. Det er det ikke. Ansvaret ligger hos den enkelte, ganske som det gør for alle andre som underskriver en kontrakt. Så kom forbi afdelingen. Det skal blive interessant og se, hvad 2015 bringer af nye udfordringer, men vi vil gøre vores bedste for at møde disse udfordringer. Arbejdsmiljøudvalget. I 2014 blev det NCC Roads der vandt årets arbejdsmiljøpris. Den blev uddelt hos NCC Roads på Lundholmvej den 28. april af folketingsmedlem Annette Lind. Præmien består af en vandgran, samt plakater der kan hænges op på virksomheden. NCC Roads var så stolte af prisen, at de for egen regning fik lavet ekstra plakater, så alle NCC Roads afdelinger i Danmark kunne få en plakat. Prisen gav genlyd helt op i direktionen hos NCC i Sverige, hvilket udvalget er meget stolte over. Ikke mindre end 17 virksomheder blev nomineret til prisen. 5 virksomheder blev udvalgt til besøg af dommerkomiteen. Den bestod af 3 medlemmer fra udvalget, samt Karin Herping, fra AKON A/S og miljøchef Vivi Randrup fra B&O. Vi havde stor glæde og gavn af Karin og Vivis deltagelse, som sikrer at dommerkomiteen er bredt sammensat og faglig kompetent. I udvalget glæder vi os over, at entrepriseleder Poul Pedersen hos NCC Roads og Karin Herping, har sagt ja til at deltage i dommerkomiteen i I oktober arrangerede udvalget et fyraftensmøde, hvor de tillidsvalgte kunne inviterer deres chef med til mødet. Ud af de 36 fremmødte var 9 af dem leder. På mødet kunne deltagerne opleve Poul Pedersen fra NCC Roads fortælle om sikkerhedskultur. Henrik Raahede fortalte sammen med 2 tillidsvalgte om, hvordan de er kommet mobning til livs hos SBS i Holstebro. Til slut fortale Olu fra AKON positiv psykologi. Vi har efterfølgende fået positive tilbagemeldinger fra både chefer og tillidsvalgte. I januar/februar 2015 ringede vi rundt til arbejdsmiljørepræsentanterne. Formålet er at komme i dialog med dem om, hvordan de oplever forholdene, og hvordan vi bedst kan hjælpe dem. Det er altid en stor fornøjelse at tale med arbejdsmiljørepræsentanterne, som for de flestes vedkomne oplever et godt arbejdsmiljø. På udvalgets møder har vi skiftende deltagelse fra de fagligansatte i afdelingen. I 2015 har vi inviteret forskellige arbejdsmiljørepræsentanter med til møderne. Formålet er både, at vi får input fra alle grupperne og forskellige virksomheder, men også at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen hos deltagerne. I 2015 har vi foreløbigt planlagt et fyraftensmøde torsdag den 22. oktober, emnet er endnu ikke fastlagt. Den 24. april uddeler vi Arbejdsmiljøprisen 2015 sammen med folketingsmedlem Annette Lind (soc.). A-kassen Så er der også i a-kassen snart gået et år siden sidste generalforsamling, et år præget af mange nye udfordringer. Vi har heldigvis haft et år hvor der hen over sommeren 2014, var et stort fald i ledigheden, det laveste niveau i 3F`s historie, det betød jo så at vi 3F Holstebro 7

8 Bestyrelsens beretning 2015 kunne koncentrer os lidt mere om at få ryddet op i gamle sager. Vi har rigtig mange papirer fra de forskellige fusioner, liggende som kan smides væk og efterhånden som årene går, vil det betyde at vi ikke har papirer mere stort set, da alt i dag enten laves direkte på nettet eller scannes ind og destrueres med det samme. Vi havde hen over efteråret og vinteren 2014 forventet at vi fik en større tilgang af ledige, men heldigvis er det ikke tilfældet, vi har ikke i skrivende stund haft over 500 tilmeldte ledige. Dette skyldes flere ting, blandt andet har vi tidligere været ramt af mange arbejdsfordelinger, dem har vi ikke mange af i år, det gode vejr har en betydning, der har været en rigtig god beskæftigelses fremgang og så er der desværre rigtig mange, som har mistet deres ret til dagpenge. Vi har tidligere, når der har været flest ledige været oppe over 1000 ledige, så det kan godt mærkes når der er et sådant fald, det har også betydet en del på de ansattes side, som jeg skal vende tilbage til senere. Som omtalt i sidste års beretning havde vi fået et nyt EDB system, kaldet Facilia med virkning fra 18. marts 2013, der har været rigtig mange indkøringsfejl i dette system, men vi må sige at det i løbet af 2014 er blevet meget bedre, selv om der stadig er store udfordringer i det daglige, men langt de fleste problemer er vi i stand til at løse. Finder at systemet i dag virker rigtig godt, ikke mindst for vores ledige medlemmer som mange gange sidder derhjemme i dag og melder sig ledig på nettet, man går over i vores system og udfylder de blanketter, som skal udfyldes og sender dem, herefter kan vi se det med det samme og kan gå i gang med at gøre klar til udbetaling. Nogle gange bliver vi ringet op af en som sidder derhjemme og som er kørt fast med et eller andet, så er det således i dag, at så kan vi i langt de fleste tilfælde hjælpe ham eller hende over telefonen. Vores dagpengekørsler er også blevet meget anderledes. Det er således i dag at man allerede om fredagen over middag i den weekend man skal indsende kort, kan taste og indsende det, og vel omkring 75% af kortene kører direkte til udbetaling et par dage senere, hvis vi ellers har sørget for at tingene er i orden inden. De kort som ikke kører direkte til udbetaling, kommer på hold som vi kalder, det betyder at vi skal ind og se på hvad det er der gør at den ikke kommer til udbetaling. Faldet i ledigheden, samt det nye system har selvfølgelig også medført at vi har ændret noget på antallet af medarbejdere og opgaver i a-kassen. Vi har således 3 medarbejdere som er ophørt i a-kassen, 2 af dem på efterløn den tredje sagde selv op. Derudover har vi tre, som flyttes til at hjælpe i faglig afdeling, det betyder at vi i dag er 7 medarbejdere i vores a-kasse, hvoraf to af dem ikke er på fuld tid. Ledigheden må ikke stige ret meget for at vi ikke er i stand til at løse opgaverne i a-kassen. Vi har stadig 2 service kontorer som skal betjenes. Der er i løbet af 2014 vedtaget en kæmpe beskæftigelses reform, som træder i kraft på forskellige tidspunkter hen over årene, men allerede her fra 2015 års skiftet er der mange ting, som vi har skullet sætte os ind i. Blandt andet er det således at ledige fra januar 2015, stadig skal melde sygdom, men at det er os som udbetaler dagpenge under sygdom for de første 2 uger og er man syg derudover, indberetter vi til kommunen. Dette er en stor besparelse for kommunerne, idet der på landsplan er omkring , som har under 2 ugers sygdom, det skal dog nævnes, at vi får ikke tildelt flere midler for at løse denne opgave. Derudover har man ændret på retten til uddannelse for ledige, det var tidligere således at man skulle have gået ledig i over 18 uger, inden man fik ret til 6 ugers selvvalgt. Nu har man ændret det, så man har retten fra første ledige dag, det lød jo nemt. Men vi må sige at det som kunne have været en meget enkelt opgave har man gjort så kompliceret, at både os, skolerne og jobcentrene har svært ved at finde hverken hoved eller hale i det. Men vi håber da med tiden, at det falder på plads, så vores opfordring til ledige som ønsker uddannelse er giv ikke op, vi forsøger at hjælpe så godt vi kan, med at komme igennem bureaukratiet. En anden regel som er vedtaget er at man i de kommende år fjerner g- dage (arbejdsgiver betalte dage) startende med at ændre det fra 3 dage til 2 dage for beskæftigelses forhold som er under 3 måneder. Har man over 3 måneders beskæftigelse skal man fortsat have 3 g-dage. Cv samtalerne rykkes frem til, at skal være afholdt indenfor 2 uger, og der skal laves fælles samtaler med jobcentrene, forstået på den måde, at vi inden for de første 6 måneder skal have to fælles samtaler med vores ledige og jobcentrene, startende med, at vi fra 1. juli i år skal have en samtale og fra 1. juli 2016 skal have to samtaler. Disse samtaler skal tage udgangspunkt i de lediges plan for jobsøgning som vi laver sammen med dem og som så skal drøftes sammen med jobcentret. Vi sidder i øjeblikket og vender og drejer hvordan vi kan få logistikken til at gå op, da det jo bliver rigtig mange samtaler vi skal til sammen med jobcentrene og kigger vi bare i lokal området, så dækker vi jo 5-6 jobcentre. Derudover skal jobcentrene have en samtale hver måned med de ledige, i de første 6 måneder, så det vil kræve en kæmpe indsats fra deres side. Der ændres også på antallet af rådighedsvurderinger, det vil være således at vi fremover når systemet (joblog) virker kun skal afholde lovgivningsmæssigt to samtaler, indenfor det første halve års ledighed. Der ændres som tidligere nævnt regler omkring registrering af jobsøgning, således at ledige (når systemet er klar) skal registrere deres jobsøg- 8 3F Holstebro

9 ning i en database som hedder joblog, det betyder at alle som arbejder i systemet, herunder jobcentre, styrelser og pågældendes a-kasse, løbende kan følge med i hvorvidt de ledige søger det antal jobs man forventer de skal søge. Hvis ikke skal vi indkalde dem til en rådighedsvurdering og er det jobcentret som hæfter sig ved at jobsøgningen er for lille, kan de iværksætte særlige aktivering for at få undersøgt om pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet. I kassen har vi hen over året løbende sager, som opstår via indkomstregister kontrollen, det sted hvor man sammenligner lønindberetninger fra arbejdsgiveren sammenholdt med vores udbetalinger. I de fleste tilfælde skyldes dette, at der er fejl indberettet, eller der er tale om overlapninger, men vi har også en del sag som medfører tilbagebetaling og karantæner. Der er også et kontrol system som tjekker op på hvorvidt de feriepenge ledige hæver, hvorvidt de er modregnet i senere udbetalt dagpenge, dette har også medført en del sager. Udbetalingerne i a-kassen, både hvad angår dagpenge og efterløn har stort set kørt rigtig godt i indeværende år, vi har ikke på samme måde som tidligere år haft de problemer med EDB, hverken for den del vi skal arbejde med og ej heller for de af vores medlemmer som har skullet anvende det udefra. I forbindelse med vores møder i efteråret omkring informationer om kommende efterløn, har vi været nødt til at skille indkaldelserne op i hvornår man er født, da der i de kommende år er forskellige overgangsregler, afhængig af hvornår man er født. Vi havde således her i vinter, så stor tilmelding, at vi måtte sige nej til nogle og have dem på et andet tidspunkt, der var over 80 tilmeldte og det er vores lokaler ikke egnet til, så frem over vil vi lave flere møde-datoer så vi kan få tallet under 40 deltagere ad gangen. Fremtiden kan vi jo kun gisne om, men vi har flere nye tiltag på tegnebrættet. For vores Tillidsvalgte vil vi have opprioriteret registrering af data, uddannelse og ønsker fra gruppen. Vi vil i 4 kvartal indkalde dem alle til en form for julemøde/frokost med et fagligt indhold. Vores ringe-aftner hvor vi har haft en god snak med alle AMR er og TR er, vil vi ændre så det bliver lidt bredere. Til nogle af vores temamøder i a- kassen, i den faglige afd. eller til arrangementer vil vi fortsætte med at sende tilbuddet ud på SMS, i bladet, på hjemmesiden eller pr. mail, men vi vil også ringe rundt til jer med tilbuddet. Og så vil vi altid have det med rundt på opslag når vi besøger jer ude i virksomhederne. I vil kunne finde afdelingen på flere messer i I maj er vi sammen med 3F Midtjylland med på Entreprenørmessen i Herning. Til november deltager vi i julemesser i Vinderup og på Thyholm. På UCH deltager vi i Åbent hus arrangementet og som tidligere nævnt så holder vi uddannelsesdag i afdelingen d. 18. april i år. Men, som i alle ved, så er det også i år at der står et folketingsvalg for døren. Vi ved endnu ikke hvornår det kommer, men vores gæt er efter sommerferien. Vi vil se på hvem der stiller op i vores dækningsområde, og spørge ind til deres holdninger til vores kerneområder inden vi siger ja eller nej til eventuelt at støtte dem frem mod valget. En af dem vi har haft stor hjælp fra i 2014 er Anette Lind. Det var hende der var med til at få Statsminister Helle Thorning Smith til vores 1. maj arrangement. Anette kigger også forbi afdelingen til kaffe-møder hvor vi har mulighed for at spørge og bidrage med viden til det der nu er oppe i tiden rent politisk. Og som før nævnt, så var det også Anette Lind der hjalp vedr. sagen for vores murerlærling. Også lokalt har vi fat i politikkerne. Vi har 4-5 møder om året med de politiske valgte i Holstebro. I Struer foregår det ikke helt på samme måde, men her har vi den direkte adgang til embedsmænd og politikere i det daglige i forbindelse med at jeg selv sidder i byrådet. Men selv om vi snakker meget med de folkevalgte, er det jo ikke ensbetydende med at vi kan få alt igennem. Her til slut vil jeg gerne takke medarbejderne for en rigtig god indsats i det forløbne år. I har alle været med til at vi har kunnet yde alle vores medlemmer en rigtig god service på alle områder. Også en tak til alle vores valgte arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk af alle slags, gruppebestyrelsesmedlemmer og endelig afdelings bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i f./bestyrelsen Flemming T. Sørensen Formand Klik dig ind på 3F Holstebro 9

10 4 nye serviceassistenter er klar til kommende opgaver Uddannelsesmesse i 3F Holstebro Uddannelsesmesse i 3F Holstebro Tujavej 20 Holstebro Tujavej 20 Holstebro Lørdag d. 18. april kl Lørdag d. 18. april kl Fra Skive Tekniske Skole er Nina Jensen, Helle Kristensen, Lone Skytte Trankjær, og Camilla Ørts Lauridsen færdiguddannede som Erhvervsuddannede serviceassistenter alle fire er ansat på Regionshospitalet Holstebro. 3F Holstebro gratulerer med uddannelsen. I samarbejde med VEU centret, afholdes en uddannelsesmesse, hvor du vil kunne I møde samarbejde en lange med række VEU skoler centret, og afholdes deres vejledere. en uddannelsesmesse, Ligeså vil vore faglige hvor du sekretærer, vil kunne møde A kassen en lange og uddannelseskonsulent række skoler og deres være vejledere. til stede. Ligeså vil vore faglige sekretærer, Uddannelsesmesse A kassen og uddannelseskonsulent være til stede. over at få mulighed for at møde en masse vejledere, som kan fortælle om efteruddannelse, over at få mulighed vil vi også for at sætte møde fokus en masse på det vejledere, at være voksenlærling. som kan fortælle om efteruddannelse, vil vi også sætte fokus på det at være voksenlærling. Fra 1. august 2015, kommer der en ny erhvervsuddannelsesreform, som især vil Fra ændre 1. august den måde 2015, voksne kommer over der 25 en år, ny skal erhvervsuddannelsesreform, gennemføre en uddannelse som på. især Der kommer vil ændre desuden den nye måde adgangskrav voksne over til karakterniveau 25 år, skal gennemføre på dansk en og uddannelse matematik. på. Der kommer desuden nye adgangskrav til karakterniveau på dansk og matematik. i 3F Holstebro Tujavej 20 Holstebro Program Program Lørdag d. 18. april kl Kl Erhvervsuddannelse for voksne/ oplæg ved VEU centret Kl Erhvervsuddannelse I samarbejde med VEU centret afholdes især vil ændre den for måde voksne/ voksne oplæg over ved VEU centret Dette vil foregå i mødelokalet i kælderen dette. Her kan du også blive testet i en uddannelsesmesse, hvor du Dette vil vil 25 foregå år, skal i gennemføre mødelokalet en i uddannel- kælderen dansk og matematik. kunne møde en lang række skoler Adgangskrav og se på. Der hvordan? kommer desuden VUC vil nye være ad-tigangskrav Her kan hvordan? stede Kl : og kan vejlede I stueetagen vil du Adgangskrav deres vejledere. Ligeså vil vore faglige sekretærer, Kl A-kassen og uddan- I stueetagen og matematik. vil du kunne møde en lang række som vil skoler, kunne rådgive som vil om efteruddan- om dette. til karakterniveau du også VUC blive vil være på testet til dansk i dansk stede kunne og og møde matematik kan vejlede en lang række skoler, om dette. Her kan du også blive testet i dansk og matematik nelseskonsulent Kl være til stede. I kunne stueetagen rådgive vil om du efteruddannelse, kunne møde en lang erhvervsuddannelse række nelse, skoler, erhvervsuddannelse som mv. vil mv. Ud over at få mulighed for at møde kunne Program rådgive om efteruddannelse, erhvervsuddannelse Fra kl : mv. vil det være muligt, en masse vejledere, som kan fortælle Kl : Erhvervsuddannelse at få pølser og sodavand. om efteruddannelse, Fra kl , vil vi vil også det sætte være muligt, for voksne/oplæg at få pølser ved og VEU sodavand. centret. fokus på det Fra at kl. være 10.30, voksenlærling. vil det være muligt, Dette vil at foregå få pølser i mødelokalet og sodavand. i kælderen Alle er velkomne. Er du i arbejde må du gerne tage din mester med. Fra 1. august 2015, kommer der en Adgangskrav hvordan? VUC ny erhvervsuddannelsesreform, Alle velkomne som er vil du være i arbejde til stede må og kan du gerne vejlede tage om din mester med. Alle er velkomne er du i arbejde må du gerne tage din mester med. 10 3F Holstebro

11 Fyraftensmøde For rengøringsassistenter og HSAer på Regionshospitalet Holstebro Kom og mød andre kollegaer fra din arbejdsplads samt få en masse nye informationer og input: Onsdag den 8. april 2015 kl på adressen Tujavej 20, 7500 Holstebro Du kan bl.a. møde forhandlingssekretær Lone Hoffmann fra 3F Hovedforbundet, Hans Stougaard fra Pension Danmark, TRerne Mariane Vestergaard, Tove Jensen, Hanne Kokholm, samt faglige sekretærer Bente Olsen og Gitte Hansen. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål. Da afdelingen vil være vært ved en gang smørrebrød, vil vi gerne have din tilmelding senest tirsdag den 7. april 2015 på tlf eller på Vi glæder os til at se dig, og håber på et stort fremmøde. Med venlig hilsen Bente Olsen/Gitte Hansen Faglige sekretærer Emnerne for aftenen vil være. Den nye overenskomst 2015, v/ Lone Hoffmann Pension Danmark, v/ Hans Stougaard Organiseringsuddannelsen, v/ TRerne. (Hvad kan vi bruge den til i hverdagen). Evt. HUsK AT stemme! overenskomstforhandlinger 2015 Forhandlingerne er i fuld gang på det offentlige område. Det er ikke en nem opgave, de faglige forhandlere står overfor. De offentlige arbejdsgivere vil gerne forringe de offentlige overenskomster, så der ikke betales så meget for at arbejde på skæve tidspunkter og er af den opfattelse, at de offentlige ansatte er lønførende. Dette giver store udfordringer for forhandlerne, for at få et godt resultat hjem, uden at måtte sælge for meget ud. Derfor er det meget vigtigt at du, som medlem af 3F og omfattet af en offentlig overenskomst, giver din stemme til kende. Dette for at give vore forhandlere ren besked i forhold til, om det er godt eller skidt. Her tænkes på stemmeprocenten, som plejer at være høj på det offentlige område. Dette skal også helst fortsætte ved dette års overenskomstforhandlinger. Derfor vil vi gerne appellere til, at I kære medlemmer husker at stemme, når I modtager stemmematerialet. Bente Olsen/Gitte Hansen 3F Holstebro 11

12 Afskedsreception Efter 33 år i fagbevægelsens tjeneste slår faglig sekretær Villy Sørensen det sidste slag for 3F den 30. april Derfor inviteres medlemmer, kolleger og samarbejdspartnere fra årenes løb til reception fredag den 24. april 2015 kl i 3F Holstebros lokaler, Tujavej 20, 7500 Holstebro. Så er ferien reddet for de yngste, og os der ikke er blevet helt voksne. Igen i år har vi lavet en aftale med Djurs Sommerland så man på bestemte dage kan komme ind for næsten halv pris. Djurs sommerland har i år en nyhed med 10 nye forlystelser. Klik ind på afdelingens hjemmeside og se hele plakaten. Gør en forskel - hjælp vennerne! En fed måde at bruge en del af sin ferie på Jobpatruljen Midt-Vest Jylland år eller under? Vi kører i uge 28 og juli til 18. juli. Vi besøger virksomheder og taler med de unge og arbejdsgivere om arbejdslivet for de unge under 18. Vi har booket 2 sommerhuse til i år, med i alt plads til 20 personer. Der er booket 2 stjernekokke til at sørge for mad til aktivisterne. Kom og vær med i det faglige fællesskab, om du kan være med nogle dage 1 eller 2 uge finder vi ud af. Mere information kommer tættere på. Tilmelding kan ske til eller 12 3F Holstebro

13 Transportgruppens generalforsamling Lørdag den 14. marts 2015 kl På Tujavej 20, 7500 Holstebro. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referat 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsen beretning 5. valg A: 2 gruppebestyrelsesmedlemmer B: 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen C: 2 suppleanter til gruppebestyrelsen 6. Eventuelt. Tilmelding senest tirsdag d. 10. marts på eller på afdelingens hjemmeside Overenskomst kørt på plads Privat service har indgået overenskomst med Industri og Skadeservice Vest, Aulum. Virksomheden har 16 ansatte, som nu er blevet overenskomstdækket. oplev det smukke Harzen 5 dage med 3F Seniorer Landsklub Midt-Vest Er du med i en af pensionistklubberne her i området, som er under 3f Efterlønner og Pensionistklubber i Vest, så er det nu der skal sættes X i kalenderen ved den 9. august Det er datoen, hvor den spændende tur til Harzen med Højmark Turistfart starter. Der er opsamling flere steder mellem Lemvig og Herning. Målet er det smukke Goslar, hvor der står et hotel parat til 5 overnatninger. Der vil blive mulighed for både fælles ture i bus og oplevelser på egen hånd. Der vil være dansktalende guide på rundvisningen i Goslar. Højmark Turistfart har arrangeret turen for 3f Efterlønner og Pensionistklubber i Vest, og det er dem der står for tilmelding m.m. Se hele programmet på afdelingens hjemmeside under Aktiviteter. 3F Holstebro ønsker alle deltagere en rigtig god tur. Vil du have sms eller mail fra din afdeling? Vi er i stand til at sende lynhurtige oplysninger ud elektronisk, men det kræver at vi kender dit mobil nummer og/eller din adresse. Ring eller skriv mail til afdelingen med tlf. nr. eller mailadresse, så vi kan bruge dem fremover. Ring eller skriv en mail til afdelingen Tlf mailadr: 3F Holstebro 13

14 Har dit firma styr på arbejdsforholdene og spiser I kage? Arbejder du i et firma, hvor arbejdsforholdene er i top? Overenskomsterne er opdaterede og overholdes? Synes du, dine kolleger er de bedste i verden og trænger til et gratis rundstykke eller en lagkage til kaffen? 3F Holstebro sætter fokus på det gode arbejdsforhold. Den kendsgerning, at vi skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet, tvinger både ansatte og virksomheder til at sætte arbejdsvilkårene højt. Vi vil derfor gerne honorere de ansatte og deres firma ved at komme ud og byde på lidt godt til maven. Arbejder du et sted, du gerne vil give lidt gratis reklame i vores afdelingsblad, så skal du henvende dig i afdelingen. Så kommer I med i den forhåbentlig store bunke af firmaer. Vi vil herefter udvælge det firma eller de firmaer, vi besøger. Henvendelse til 3F Holstebro Gorm Max Tommerup Mobil: Mail: God start for det rumænske netværk danske samfund. I 2015 er der planlagt 7 møder, hvor der bliver debatteret en række forskellige emner som den danske model, overenskomster, ansættelsesloven, ligestilling, diskrimination m.m. Huset var propfyldt med rumænere, den 7. december 2014, da vi startede det rumænske netværk. Efter det polske netværkopstart tilbage i april 2014, var det tid for opstarten af rumænernes eget netværk. Netværkets første møde fandt sted den 7. december på 3F i Holstebro, og der deltog cirka 50 rumænere. Til stede var også formand Flemming Sørensen og Anthony Sylvester, AUI (arbejdsmarked, uddannelse og integration) konsulent, som begge bød velkommen til deltagerne. Stor interesse og god stemning Initiativet med netværket har vakt stor interesse blandt rumænere, og de var glade for, at 3F Holstebro har givet dem denne mulighed. Formålet med netværket er, at det giver rumænerne mulighed for at skabe kontakt med hinanden, lære om fagforeningens betydning på det danske arbejdsmarked, og hvordan det danske samfund fungerer generelt. På den måde føler de sig bedre integreret i vores samfund, og kan aktivt deltage i livet i det De fleste var 3F ere Det var en positiv oplevelse at finde ud af, at halvdelen af rumænerne der deltog i mødet, allerede var medlem af 3F. De har vist stor interesse i at lære mere om deres rettigheder og pligter, også når det gælder arbejdsmarkedet. Det er ikke overraskende. I de sidste 2 år er organiseringsantallet af danske medlemmer faldet, mens andelen af medlemmer med en anden etnisk baggrund er steget og trenden fortsætter. Det er grund nok til at lægge vægt på etniske minoriteter, organisere dem og involvere dem i det faglige arbejde. Mere viden om den danske model og en bedre adgang til det danske arbejdsmarked øger organisationsgraden og derved forhindres social dumping. Roxana Vasiliu Bestyrelsesmedlem Fælles Service 3F Holstebro 14 3F Holstebro

15 Udskiftning i det grønne! Farvel... og goddag Tidligere afdelingsformand og faglig sekretær Villy Sørensen har valgt at stoppe i 3F Holstebro pr. 1. maj 2015 Villy har primært haft med det grønne område at gøre, men har også haft sager inden for mange andre områder i tidens løb. Villy har valgt at stoppe og få mere tid til familien, golf m.m. Vi ønsker ham god vind fremover og håber at han stadig vil kigge ind afdelingen, når vejen slår forbi. Samtidig vil vi gerne sige goddag til afdelingens nye medarbejder Villiam Andersen, der er ansat fra d. 15. februar Villiam skal overtage ansvaret for bl.a. det grønne område fra Villy. Villiam kommer fra 26 års ansættelse i Klosterheden, hvor han har været tillidsmand, skovarbejder og naturvejleder. Vi byder ham velkommen i afdelingen. Vil du med ud at sejle fra Brunsbüttel til Rendsburg Seniorklubben for Træ-Industri og Byg i Holstebro inviterer Er du med i klubben, så er der nu mulighed for en spændende 3 dages tur til Bad Bramsted den 16. juni Turen starter med bus kl i Struer med opsamling i Holstebro over Flensborg, Slesvig til Bad Bramsted. Der er indkvartering på Hotel Tanneneck. Der er indlagt ture til Elben og Kielerkanalen og besøg på Riklinger landbryggeri, hvor der kan smages på produktionen. På hjemturen vil der være mulighed for at gøre en handel, inden der køres ind i Danmark. Forventet hjemkomst ca. kl Se hele programmet, priser m.m. på afdelingens hjemmeside dk/holstebro under aktiviteter. Eller ring til Ole Lykkeskov Jensen, tlf Seniorklubbernes aktivitetsoversigter 2015 Udleveres i afdelingen ved henvendelse og findes på hjemmesiden holstebro (under fane bladet Efterløns- og pensionistklubber). Chaufførernes Seniorklub 3F Faglige Seniorer 3F i Laden 3F Kvindelige Seniorer 3F Kvindelige Seniorer Struer (gl. KAD Struer) Thyholm Seniorer Træklubbens Seniorer 3F Holstebro 15

16 Returadresse: 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro Til opslagstavlen Fællesaktivitet Hold en aften fri og tag familien med en tur i Jyllands Park Zoo 3F Midtjylland, 3F Holstebro og 3F Ringkøbing-Skjern inviterer medlemmer med familie (hjemmeboende børn) til en hyggelig aften i Jyllands Park Zoo. Fredag den 12. juni fra kl til kl F afdelingerne har lejet hele parken, så der er fri entré. Oplev over 700 forskellige dyr og fugle fra alverdens lande lige fra små mus og til store giraffer, og specielt indrettet til børnene, er der legegårde med dyrebørn og meget andet. I parken findes der udover mange forskellige dyr også over 350 overdækkede siddepladser, hvor man kan spise sin medbragte mad, eller bruge de mange grill der står opstillet til fri afbenyttelse. GRILLPAKKE Er I trætte af selv at medbringe madkurven er der mulighed for at købe billetter til grillpakker i din afdeling til en ganske lille pris, så du kun selv skal sørge for service. Drikkevarer kan købes i parken. Betaling af grillpakker skal ske senest den 4. juni 2015 til 3F Holstebro. HUSK! Tilmelding skal ske til din 3F afdeling senest den 4. juni F Holstebro grillpakke (pr. person) består af: - Salat - 1 flutes - 1 oksebøf - 1 kyllingefilét - 1 frankfurter Pris: kr. 60,- Ved køb af grillpakker er der gratis pølser og brød til børnene. Bemærk: køb af grillpakker sker ved personlig henvendelse og ved betaling i din 3F afdeling Husk senest den edbringe m at 4. juni service - med hjerte og fornuft

Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsens beretning 2015 Bestyrelsens beretning 2015 Jeg vil her komme med en mundtlig beretning omhandlende mange af de ting der er sket i afdelingen det sidste år, men har til sidst også lidt om fremtiden i afdelingen. Som nævnt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere