Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan"

Transkript

1 Skanderborg Hørning Produktionsskole Produktionsskoleplan 2015

2 2 Produktionsskolesplan 2015

3 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skanderborg Hørning Produktionsskole Produktionsskolens bestyrelse Produktionsskolens personale Produktionsskolens udvalg Produktionsskolens elever i Produktionsskolens økonomiske status primo Produktionsskolens målsætninger for Produktionsskolens vision Produktionsskolens målsætning Produktionsskolens værdigrundlag Sådan opfylder vi produktionsskolens mål Elevernes udviklingsområder Skolens elever Skolens personalepolitik Skolens budget for Udslusning af skolens elever EGU Lærlinge Kombinationsforløb og grundforløb Vejledning Målepunkter Fælles overordnede målepunkter Målepunkter for skolens elevgruppe Målepunkter for skolens personalepolitik Målepunkter for skolens budget Målepunkter for udslusning af elever Målepunkter for EGU Målepunkter for lærlinge Målepunkter for kombinationsforløb og grundforløb Målepunkter for vejledning Dansk-, matematik- og engelskundervisning Grafisk & Foto Sy & Design Kreativværksted Pædagogik & Sundhed Træværksted Metalværksted Musikværksted Køkkenværksted Kontor & Butik Pedel & Ejendomsservice Cykel & Scooter Særlig tilrettelagt værkstedsforløb Projekter Ekskursioner og Arrangementer 37 Bilag : 1. Budget for Skanderborg Hørning Produktionsskole Samarbejdspartnere Fælles ansvarsområder Organisationsdiagram 41 Produktionsskolesplan

4 1. Beskrivelse af Skanderborg Hørning Produktionsskole Produktionsskoleplanen for Skanderborg Hørning Produktionsskole er vores fælles arbejdsgrundlag for Produktionsskoleplanen indledes med en status for Skanderborg Hørning Produktionsskole ved indgangen til Produktionsskolens bestyrelse Palle Langkjær - Udpeget af LO. Bestyrelsesformand Kai Rasmussen - Udpeget af LO Mogens Dahl - Udpeget af DA. Næstformand Johnny Neergaard - Udpeget af DA Mona Kjeldsen Søgaard - Valgt af bestyrelsen Charlotte Sørensen - Udpeget af Fagsekretariatet for Beskæftigelse og Borgerservice Anette Lauridsen - Udpeget af Aarhus Tech Rikke Cristofferesen - Udpeget af Skanderborg Odder Center for Uddannelse Cille - Jens Erik Jensen - Medarbejderrepræsentant 1.2. Produktionsskolens personale Martin Radmer - Faglærer på Grafisk & Foto Thomas Hebsgaard - Faglærer på Grafisk & Foto Kenneth Grote - Faglærer på Cykel & Scooterværkstedet René Bæk - Faglærer på Cykel & Scooterværkstedet Betina Tronborg - Faglærer på Kreativværkstedet Mette Haar Aagaard Vejleder, faglærer på STU og Kreativværkstedet Cille - Jens Erik Jensen - Faglærer på Træværkstedet Anne Holme-Pedersen - Faglærer på Træværkstedet Lena Hillgaard - Faglærer på Pædagogik & Sundhed Susanne Junkuhn Holm - Faglærer på Pædagogik & Sundhed Anders Christensen - Faglærer på Pedel & Ejendomsservice Mikael Groth - faglærer på Pedel & Ejendomsservice Tenna Strøeh - Faglærer på Køkkenværkstedet Kirsten Bojsen - Faglærer på Køkkenværkstedet Torben Skovbo - Faglærer på Metalværkstedet René Kristensen - Faglærer på Metalværkstedet Kim Sagild - Faglærer på Musikværkstedet Rikke Rasmussen - Faglærer på Sy & Design Jan Mørk Johannesen - Forstander Anni Fisker - Viceforstander Jens Sønderskov - Vejleder, Ansvarlig for EGU Anders Nielsen - Vejleder, Matematikundervisning, Lærlinge og STU Trine Joensen Schmidt - Vejleder Nina Sommer - Dansk- og engelskunderviser Marianne Ankersen - Administration Christina Gemmer - Administration og PR Else Lutzhøft - Administration Leif Laursen - Bogholder Freddy Rasmussen - IT og teknisk ansvarlig Charlotte Torp - Serviceassistent 4 Produktionsskolesplan 2015

5 1.3. Produktionsskolens udvalg De beslutninger eller anbefalinger som udvalgene kommer med i løbet af året skal godkendes af ledelsen, eller til videre drøftelse i makkerskabsgrupperne, SU eller på personalemøderne. Samarbejdsudvalg: Samarbejdsudvalget skal debattere skolens udvikling på mellemlang og lang sigt og kommentere på bestyrelsesdagsordenen forud for alle bestyrelsesmøder. Jan Mørk Johannesen - Forstander Ansvarlig for udvalgets møder Anni Fisker - Viceforstander Jens Sønderskov Arbejdsmiljørepræsentant Cille - Jens Erik Jensen - Tillidsrepræsentant Kenneth Grote - Valgt af personalegruppen Marianne Ankersen Referent Arbejdsmiljø udvalg: Udvalgets opgave er at sikre, at vores arbejde kan udføres under sikre og sunde forhold og lever op til kravene i arbejdsmiljøloven. Jens Sønderskov - Ansvarlig for udvalgets møder Anni Fisker Personalepolitisk udvalg: Udvalget skal sikre, at vi har en personalepolitik, der er i tråd med vores målsætning og værdier og som understøtter vores arbejde med eleverne. Udvalget beskæftiger sig med udvikling og ajourføring af skolens personalepolitikker og personalehåndbog. Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle på skolen. Første del er information om regler, rettigheder og retningslinjer og anden del indeholder pædagogiske procedurer og nyttig viden i forhold til arbejdet med eleverne på skolen. Anni Fisker - Ansvarlig for udvalgets møder Cille - Jens Erik Jensen Lena Hillgaard Jens Sønderskov Christina Gemmer Trivselsudvalg: Trivselsudvalget skal have fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Udvalget bearbejder hvert år resultaterne fra vores psykiske APV og igangsætter nye initiativer efter behov. Anni Fisker - Ansvarlig for udvalgets møder Jan Mørk Johannesen Cille - Jens Erik Jensen Thomas Hebsgaard Tenna Strøeh Vejlederudvalget: Vejlederudvalget debatterer vores overordnede vejledningsindsats, vejledernes samarbejde med UU, andre uddannelsesinstitutioner og vores værksteder. Udvalget skal løbende have fokus på, hvor mange elever, vi har på kvoten. Jan Mørk Johannesen - Ansvarlig for udvalgets møder Anni Fisker Jens Sønderskov Anders Nielsen Trine Joensen Schmidt Mette Haar Aagaard Produktionsskolesplan

6 Fraværsudvalget: Fraværsudvalget skal afdække mulighederne for at fremme elevernes fremmøde. I 2015 igangsætter udvalget i koordination med skolens øvrige pædagogiske tiltag, en proces der har til formål at sætte fokus på forskellige tiltag, der fremmer elevernes fremmøde. Jens Sønderskov Ansvarlig for udvalgets møder Trine Joensen Schmidt Torben Skovbo Betina Tronborg Kenneth Grote Mette Haar Aagaard Udvalg for sund skole: Sund skole udvalget skal sikre, at vores elever får en sundere livsstil. Udvalget arbejder med faktorerne kost, rygning, alkohol, motion, sund sex og søvn, og sætter løbende forskellige sundhedsfremmende initiativer i gang. Lena Hillgaard - Ansvarlig for udvalgets møder Anni Fisker Martin Radmer Tenna Strøeh Trine Joensen Schmidt Torben Skovbo Betina Tronborg Rikke Rasmussen Udvalg for specialklasseelever: Specialklasseelever fra Aarhus og Skanderborg Kommune har mulighed for at komme i praktik på skolens værksteder. Der oprettes hold og aftales forløb med værkstedslærerne, når der efterspørges praktikophold fra specialklasserne. Anders Nielsen - Ansvarlig Udvalg vedrørende PR - elevbog og skolens hjemmeside: Udvalget skal sørge for, at vi får markedsført skolen bedst muligt. Skolens elevbog og skolens hjemmeside og skolens PR i øvrigt er en del af arbejdet. Udvalget gennemgår og ajourfører elevbogen og opdaterer løbende skolens hjemmeside så den appellerer til målgruppen. Martin Radmer - Ansvarlig for udvalgets møder Jan Mørk Johannesen Anni Fisker Thomas Hebsgaard Christina Gemmer Udvalg for klubbernes dag: Til klubbernes dag har vi mulighed for at vise noget af det, vi kan, samtidig med at vi medvirker til at børnene i Skanderborgs klubber får en uforglemmelig dag. Udvalget står for planlægning og afholdelse af Klubbernes dag i Skanderborg. Thomas Hebsgaard - Ansvarlig for udvalgets møder Anders Christensen Torben Skovbo Lena Hillgaard Udvalg vedrørende diverse personale arrangementer og personaleforeningen: Udvalget står for forskellige personaleaktiviteter og skal lave vedtægter til personaleforening bl.a. for anvendelse af personalekassens midler. Anne Holme-Pedersen Ansvarlig for udvalgets møder Marianne Ankersen René Bæk Betina Tronborg Mette Haar Aagaard 6 Produktionsskolesplan 2015

7 Udvalg for Åbent hus, Butik, Sommermarked, julemarked, sort nat o.l.: Udvalget skal skabe åbenhed om skolen og få os til at være en del af lokalsamfundet, give vores elever mulighed for at vise deres skole frem for familie og venner, tiltrække nye elever og reklamere for skolen og de produkter vi fremstiller. Udvalget sørger for at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med arrangementerne. Marianne Ankersen - Ansvarlig for udvalgets møder Betina Tronborg Christina Gemmer Martin Radmer Anne Holme-Pedersen Udvalget for vedligeholdelse af bygninger: Udvalget skal sikre at skolens bygninger er i god stand og løbende vedligeholdes. Udvalget koordinerer arbejdsopgaverne i forbindelse med reparationer, miljøforbedringer og ombygninger. Udvalget skal udarbejde vedligeholdelsesplan på lang sigt og for det enkelte år. Anders Christensen - Ansvarlig for udvalgets møder Jan Mørk Johannesen Cille - Jens Erik Jensen Torben Skovbo René Bæk Rikke Rasmussen Udvalget for kunst, kultur og rengøring: Udvalget skal beskæftige sig med, hvordan skolen kan fremstå som en indbydende skole og arbejdsplads, hvor der er pænt og rent med fælles æstetiske normer. Thomas Hebsgaard - Ansvarlig for udvalgets møder Jan Mørk Johannesen Anders Christensen Kim Sagild Nina Sommer Tenna Strøeh Decemberudvalget: Udvalget arbejder på at skabe julehygge for eleverne, for personalet og hele skolen i december måned. Anne Holme-Pedersen Rikke Rasmussen Mikael Groth Elevråd: Formålet med elevrådsarbejdet er, at give eleverne en indføring i de demokratiske processer og sikre, at eleverne har konkret indflydelse og medansvar for deres hverdag. Thomas Hebsgaard - Ansvarlig for elevrådsarbejdet Anne Holme-Pedersen Elevrådsrepræsentanter: Jessica Pihl - Sy & Design Formand Ernestina Beltic - Pædagogik & Sundhed Næstformand Patrick Friis - Køkken Casper Gjeding - Pedel & Ejendomsservice Vejsli Ferhatouic - Kreativværkstedet Peter Maagaard - Grafisk & Foto Victoria Wedderkopp - Kontor & Butik Isam Erdogan - Træværkstedet Diana Pedersen - Musikværkstedet Daniel Nielsen - Metalværkstedet Tolga Demir - Cykel & Scooter Produktionsskolesplan

8 1.4. Produktionsskolens elever i 2014 Ved udgangen af 2014 er der 158 elever, der fortsætter i 2015 på Skanderborg Hørning Produktionsskole. I 2014 har vi i alt haft 149 årselever, heraf 4 lærlinge og 7 elever som er blevet betalt af kommunerne incl. STU elever. Der har i alt været indskrevet 400 elever, fordelt på 128 (32 %) piger og 272 (68 %) drenge. 171 (43 %) elever var under 18 år og 229 (57 %) elever var 18 år eller derover. Af de 400 elever kom de 220 fra Skanderborg (55 %), 165 fra Aarhus (41 %), 4 fra Horsens, 4 fra Silkeborg, 1 fra Odder, 3 fra Favrskov og 3 fra øvrige kommuner. Af de 400 elever går 158 elever fortsat på skolen. Dermed har vi udsluset 242 elever i løbet af Af de 242 elever er 147 elever (61 %) begyndt på en uddannelse eller på anden måde fortsat i uddannelsessystemet, 29 elever (12 %) har fået arbejde, 10 elever (4 %) er gået videre på barsel, til afvænning, hospital, militærtjeneste o.l. og 56 elever (23 %) er stoppet på skolen og/eller udmeldt til ledighed. Vi har sendt 77 % af vore elever godt videre. Det er 4 % bedre i forhold til året før. Vi arbejder løbende med at forbedre vores arbejde med at udsluse eleverne til de rigtige uddannelser, og vi arbejder løbende med ikke at tabe vores elever undervejs. Vi vurderer dog, at det ikke kun er vores fokus på udslusningsarbejdet at der er årsag til forbedringer på 4 % i forhold til året før. Vores vurdering er, at hovedparten af den forbedring i forhold til 2013, er vi i 2013 havde en stor overskridelse af 10 % kvoten (Elever, der kan være på skolen ud over 1 år - 10 pct. af skolens statsbetalte elever det foregående år). Hvert andet år starter vi året med mange elever på 10 % kvoten, hvilket betyder at vi sidst på året må udmelde elever til ledighed for at overholde kvoten. I 2015 kommer vi ind i året med ca. 20 elever på kvoten. Derfor skal vi have fokus på kvoteeleverne i hele Det er dog ofte vanskeligt i løbet af året at sende elever ud til ledighed, hvis vejledere og faglærere vurderer, at der er en chance for at få eleven godt videre, hvis de får lov at fortsætte lidt længere tid på skolen. Vi er naturligvis tæt på vores elever i dagligdagen og derfor ved vi, at de ofte ikke får andre chancer for at komme i gang med en uddannelse. Det er dog langtfra alle elever, der har behov for at forlænge produktionsskoletiden ud over et år. 60 % af eleverne er på skolen under 7 måneder. I gennemsnit har eleverne været ca. 7 måneder på skolen i Produktionsskolens økonomiske status primo 2015 I 2014 nåede vi ikke de budgetterede elevtal. I forhold til budgettet i 1. kvartal manglede vi 8 elever. I 2. kvartal manglede vi 16 elever. I 3. kvartal manglede vi 13 elever og 4. kvartal rettede elevtallets sig lidt, men vi manglede stadig 6 elever for at nå vores budget. Det har ikke været muligt at pege på enkelte årsager til det faldende elevtal. Elevtallet har betydet, at vi i løbet af 2014 har iværksat forskellige besparelser på vores forbrug og stillingen som faglærer på Kontor & Butik er, indtil videre, ikke blevet genbesat. I 2014 manglede vi sammenlagt 11 årselever i forhold til vores budget, hvilket betyder et mindre statstilskud på ca. 1 mio. kr. Vores fælles indsats for at spare har reduceret vores forbrug med ca ,- kr. således at vi kommer ud med et årsregnskab med et lille underskud i stedet for det budgetterede overskud på ,- kr. Det har bl.a. betydet, at de planlagte investeringer i reparation og vedligeholdelse af bygningerne, i nye maskiner og værktøj delvist er blevet udsat til Ifølge årsregnskabet for 2013 har produktionsskolen en egenkapital på 6.7 mio. Egenkapitalen vil dermed forblive nogenlunde uændret efter årsregnskabet for Skolens egenkapital på 6.7 mio. er på ingen måde kritisk, men i forhold til vores elevtal og dermed vores lønudgifter ligger vi i underkanten af øvrige produktionsskolers egenkapital. I produktionsskoleverden er vi ofte udsat for politiske ændringer som nye uddannelser, besparelser, konkurrence fra andre uddannelsesinstitutioner og kommuner samt konjunkturmæssige udsving, som kan føre til år med underskud. Derfor er det vigtigt at vi fremover budgetterer med overskud hvert år således at vi, i de år der går efter planen, kan øge vores egenkapital. Skolens egenkapital er delvis bundet i bygningerne på Skanderborgvej 6, som vi har købt for 3.9 mio. kr. Derudover har vi bundet en del af egenkapitalen på indlånskonti i 1 2 år i forskellige banker, således at risikoen minimeres, samtidig med at vi får det bedste renteudbytte. 8 Produktionsskolesplan 2015

9 2. Produktionsskolens vision, målsætning og værdigrundlag Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde hen, der hvor han befinder sig, og begynde lige der. Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. - Søren Kierkegaard. På Skanderborg Hørning Produktionsskole skal hver enkelt elev føle sig set, anerkendt og accepteret hver eneste dag, når vi arbejder sammen. Vi vil give alle elever personlige, sociale og faglige kompetencer, som den enkelte vil bruge og kan huske mange år fremover i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet Produktionsskolens vision Skanderborg Hørning Produktionsskoles vision er at være en skole med praktiske produktionsmuligheder, undervisning og dannelse, som tilgodeser enhver elevs behov. Vores vision er at udvikle hver enkelt elev til et helstøbt menneske, der kender egne evner, egne fremtidige muligheder, og som er klædt på til at indgå i et demokratisk samfund og komme videre i uddannelse eller job. Vores vision er at være den bedste uddannelsesinstitution til at løse samfundsmæssige problemstillinger som ungdomsarbejdsløshed, at 95 % af alle unge skal have en uddannelse, at integrere unge med anden etnisk baggrund og at inkludere udstødte unge, uanset om det skyldes umodenhed, mobning, ordblindhed, psykiske problemer, fysiske handicap eller diagnoser, så længe det har et arbejds- eller uddannelsesmæssigt perspektiv Produktionsskolens målsætning Vi vil fastholde produktionsskolens særlige styrke ved at fokusere på at arbejde sammen med eleverne om at løse konkrete arbejdsopgaver. Undervisningen skal være konkret, autentisk og skal tage udgangspunkt i en produktion og et produkt, der har en markedsværdi. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og individuelle muligheder. Vi vil skabe en skole, hvor der er plads til alle, og hvor der er rart at være og rart at lære for alle. Vi vil være de bedste til at give eleverne i vores målgruppe, den omsorg, den vejledning, det praktiske arbejde og den teoretiske undervisning som den enkelte har behov for. Produktionsskolens økonomiske målsætning er at fastholde en tilstrækkelig egenkapital og et økonomisk råderum, så skolen har ressourcer til at reagere på ændringer i omverdenen. Ressourcer til at uddanne personalet f.eks. i nye pædagogiske retninger, til at oprette nye værksteder og til at igangsætte projekter efter behov, uafhængig af kortsigtede konjunkturmæssige eller politiske udsving. Produktionsskolesplan

10 2.3. Produktionsskolens Værdigrundlag På Skanderborg Hørning Produktionsskole forstår vi bedst vores værdigrundlag med ordene rummelighed, tydelighed og professionalisme. Når vi taler om vores værdigrundlag, så har vi fokus på, at det gælder hele skolen og alle vores aktiviteter. Vores værdigrundlag gælder i forhold til vores elever og vore samarbejdspartnere såvel som for kolleger og ledelse. Rummelighed er definerende for det menneskesyn, vi driver skole på. Vi mener, at enhver er unik med ret til sine drømme og forhåbninger om en meningsfyldt tilværelse. Som produktionsskole opfatter vi det derfor som en grundlæggende værdi at kunne favne det meste, og i forhold til eleverne også mere end, hvad der for en almindelig betragtning, er acceptabelt. Vi lægger vægt på at have blik for den enkelte elev og tage den enkelte alvorligt. Vi stræber efter at styrke den enkeltes selvværd og selvforståelse til at indgå i forpligtende fællesskaber, såvel i de nære relationer som i samfundet. Her værdsættes og prioriteres samværsformer som tolerance, fleksibilitet, gensidig respekt og ansvarlighed. Særligt i relation til kolleger, ledelse og samarbejdspartnere forstås rummelighed som evne til at sætte sig i den andens sted og kunne føre en åben og fri dialog. Med begrebet tydelighed mener vi, at den enkeltes selvudfoldelse ikke skal være uden rammer. Tværtimod er det en væsentlig del af skolens værdigrundlag, at enhver kender og forstår de forventninger, der stilles til den enkelte, og at det er klart, hvornår forventningerne er indfriet. Tydelighed betyder, at vi gør det, vi siger, og at vi siger, hvad vi gør. En forudsætning for tydelighed er derfor et højt informationsniveau, en gennemskuelig kompetencefordeling og en stringent og langsigtet planlægning på alle niveauer. I forhold til eleverne betyder det desuden, at vi som skole tilstræber en ensartethed i regler og sanktionering af eventuelle overtrædelser, gennemfører regelmæssig vejledning og tager individuelle hensyn. I forhold til kolleger og ledelse betyder det, at vi prioriterer, at alle har de nødvendige kompetencer og at ansvarsfordelingen ved fælles aktiviteter er klar. I forhold til samarbejdspartnere gør vi vores til et tæt og konstruktivt samarbejde ved at være præcise på samspillet mellem deres og vores funktion, og vi lægger desuden kræfter i at være en synlig og aktiv del af både skoleformens og områdets arbejde og udvikling. Ved begrebet professionalisme forstår vi høj faglighed og kvalitet i alle relationer. Vores menneskesyn og tilgang til elever såvel som til kolleger, ledelse og samarbejdspartnere kan ikke være uformidlet, men må nødvendigvis have et fagligt og kvalitativt rum at udfolde sig i. Det betyder i forhold til eleverne, at vi tilstræber et afstemt fagligt niveau på alle værksteder og er professionelle i vores samvær med dem. Vi er bevidste om, at relationen mellem elev og ansat sjældent er jævnbyrdig, men altid ligeværdig, og vi er opmærksomme på det ansvar, det pålægger os som skole. I forhold til kolleger betyder det gensidig respekt for hinandens faglige kunnen, som også er forbundet med en egen forpligtelse til at udvikle sig fagligt. I forhold til ledelse af skolen indebærer professionalisme desuden en ansvarlig styring af økonomien og evne til prioritering og fokus på skoleudvikling, personale og trivsel. Professionalisme i forhold til samarbejdspartnere lever vi op til ved en høj grad af skriftlighed, der dokumenterer, hvad vi gør ved at være velforberedte og proaktive. 10 Produktionsskolesplan 2015

11 3. Sådan opfylder vi Produktionsskolens mål Vi opfylder Produktionsskolens mål, når vi arbejder ud fra skolens vedtægter og Produktionsskoleplan, og når vi tilbyder eleverne i vores målgruppe reel udvikling på de aftalte udviklingsområder, og når vi har en god personalepolitik som grundlag for arbejdet. Den daglige pædagogik, undervisning, vejledning, produktion og de mange projekter er de direkte midler til at opfylde vore mål. Forudsætningen for at nå vores mål er, at undervisningen er konkret og autentisk. Det betyder, at undervisningen skal tage udgangspunkt i en produktion, og føre frem til et produkt af en kvalitet, der er så høj, at produktet har en markedsværdi. Vi vil lære eleverne normer, omgangstoner, arbejdsmoral og tempo, der matcher normer, omgangstoner, arbejdsmoral og tempo på det ordinære arbejdsmarked. Undervisningen og arbejdet på værkstederne skal foregå i en involverende arbejdsform, så eleverne straks vænnes til at tage et medansvar for egen læring, og til at de i stigende grad selv skal vurdere, erkende og dokumentere deres egen indsats. For at nå vores mål skal vi have en bred kontakt til kommuner, socialrådgivere, UU-vejledere, specialvejledere og jobcentre og dermed gøre omverdenen opmærksom på, at vi giver et kvalificeret og relevant tilbud til elevmålgruppen. Derudover vil vi tilbyde indtægtsdækket virksomhed inden for en række områder, som kan indpasses i produktionsskolens undervisningsform, og som er attraktiv og konkurrencedygtig for kommuner og andre interessenter. For at vi kan leve op til vore mål og levere et kvalificeret fagligt og pædagogisk arbejde til glæde for vore elever, skal grundlaget for vores daglige arbejde være i orden. Grundlaget, for at produktionsskolen kan være en veldrevet virksomhed, er synlig ledelse, en god administration, og at alle medarbejdere tager ejerskab for skolen og for vores produktionsskoleplan. Ledelsen skal fastlægge de overordnede retningslinjer og motivere skolens medarbejdere, således at alle har mulighed for at levere en optimal arbejdsindsats. Ledelsen skal være synlig i dagligdagen og træffe de nødvendige beslutninger. Produktionsskoleplanen er en del af ledelsesværktøjet og giver retningslinjerne for skolen og dermed for medarbejdernes arbejde i Produktionsskolen skal have en tilstrækkelig egenkapital, så vi kan modstå konjunkturmæssige udsving, politiske ændringer og sådan at vi er i stand til at reagere på ændringer i omverdenen, til at oprette nye værksteder, til at iværksætte nye pædagogiske tiltag eller igangsætte nye projekter. Alle vore økonomiske dispositioner skal være velovervejede og ud fra hensyn til sparsommelighed og ud fra hvilke investeringer eller indkøb, der giver den største værdi eller nytte for skolen og eleverne. Administrationen skal fungere effektivt og rutinemæssigt. Internt skal skolens medarbejdere serviceres, og administrationen skal tage godt imod vore mange eksterne kunder. Administrationen skal ligeledes servicere vore elever, som kan komme og få praktisk vejledning bl.a. mht. ungdomskort, arrangementer, lønudbetaling ol. Skolens IT-ansvarlige skal sørge for, at vore computere løbende bliver udskiftet, at de er velfungerende og er udstyret med den rigtige software. Pedel & Ejendomsservice er hovedansvarlig for, at fælles lokaler løbende bliver vedligeholdt, og at udearealerne er rene og pæne. Skolens øvrige værksteder varetager også forskellige delopgaver i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af vores fælles arealer (se bilag 3). Udvalget for vedligeholdelse af skolens bygninger vil fortsat arbejde med at forbedre og vedligeholde bygningerne og til stadighed arbejde for en pænere, renere og mere attraktiv skole. Kunst, kultur og rengøringsudvalget arbejder også løbende med dette område. Produktionsskolesplan

12 I slutningen af 2014 har vi indrettet lokaler til en frisørsalon og til et fotoatelier. Lokalerne skal gøres færdig og tages i brug i starten af I 2015 skal vi også i gang med at udvide vores Cykel & Scooter værksted, så vi får plads til at løfte biler op på en lift. Som en del af værkstedets ombygning bliver der lavet ny kloakering, nyt flisegulv og ny port. Sidst i 2015 skal vi etablere 1 nyt toilet med bad på Skanderborgvej 6. Ejerskab til skolen, til produktionsskoleplanen og til vores målsætninger har vi, når alle har været med til at udforme og præge værkstederne, hele skolen, produktionsskoleplanen og målsætningerne. Vi tager ejerskab for vores produktionsskoleplan, fordi vi i fællesskab har gennemarbejdet planer, projekter og pædagogik, og vi har aftalt arbejdsopgaver, og hvad vi hver især vil måles på i Også i 2015 vil vores værdigrundlag rummelighed, professionalisme og tydelighed være en integreret del af hele skolens dagligdag. Vores værdigrundlag medvirker til, at vi er i et fællesskab, hvor der, på trods af forskellighed, er plads til alle. Et fællesskab, hvor der bliver taget hensyn til den enkelte. Skolen skal være et rart sted at være for alle, og det skal umiddelbart kunne mærkes, når man træder ind ad døren. Vi vil fortsat fokusere på at lære eleverne omgangstone, manerer, samarbejdsformer og udvikle de sociale færdigheder, der skal til for at kunne begå sig på en arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb. Skolens kultur skal fastholdes via faglærerne i det daglige arbejde og udvikles via musik-arrangementer, undervisning, foredrag, kreative dage, idræt, ekskursioner mm. I 2015 vil vi fortsat arbejde med vores to forskellige pædagogiske metoder. Vi vil arbejde med belønning og konsekvens (kontakt til forældre, løn, bortvisning, fremmødestatistik, mm.) Vi skal videreføre en fast og konsekvent pædagogik samtidig med, at vi viser vore elever, at vi holder af dem og hjælper dem, så meget vi overhovedet kan, for at de kommer videre i uddannelse eller arbejde. Vi vil arbejde med anerkendelse, vi har brug for dig og din indsats her på skolen. I personalegruppen vil vi i 2015 arbejde videre med anerkendelse, så vi udvikler os og bliver bedre til at bruge en anerkendende og positiv tilgang. Vi tilbyder undervisning i dansk, matematik og engelsk, og der er mulighed for at gå til 9. klasses afgangsprøve to gange i En integreret del af morgenmøderne på værkstedet og det daglige arbejde på værkstedet vil være undervisning i demokrati, arbejdsmarkedsforhold, jobsøgning, sund livsstil og flytte hjemme fra. Produktionsskolen vil i 2015 fortsat gøre en aktiv indsats for en stor gruppe af vore elever, som lever usundt, får for lidt motion og er overvægtige. Udvalget for sund skole arbejder løbende med at motivere elever og ansatte til at have en sundere livsstil. Mange af vores unge har uhensigtsmæssige vaner. De ryger, bruger narkotika, drikker for meget, får tidlig seksuel debut, dyrker usikker sex, spiser usundt og dyrker for lidt motion. I 2015 vil vi tilbyde rygestop kurser og har indledt et samarbejde med en sundhedskonsulent fra Beskæftigelse & Sundhed i Skanderborg Kommune. Derudover vil vi stadig have fokus på bevægelse, krop og motion og fortsætte det gode samarbejde med rusmiddelcentret. Vi tilbyder aktiviteter i vores fitnesslokale, spiller fodbold 2 gange om ugen og afholder motionsdage op til ferier. Vi vil løbende have fokus på elevernes spisevaner og den kost, der bliver serveret på skolen. 12 Produktionsskolesplan 2015

13 Alle elever på Træværkstedet, Metalværkstedet, Pedel & Ejendomsservice, Cykel & Scooter samt Køkkenet skal have mindst et sæt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Kontor & Butik indkøber, tager mål og udleverer arbejdstøjet. Sy & Design-værkstedet reparerer tøjet efter behov. Administrationen har ansvaret for at registrere og opkræve betaling for arbejdstøjet. Efter behov vaskes arbejdstøjet sammen med skolens øvrige vask. Skanderborg Hørning Produktionsskole vil være en aktiv del af arbejdet med integration i vores område. Vi vil være blandt de bedste til at integrere elever med anden etnisk baggrund, og vi vil tage vores del af den store samfundsmæssige opgave, som integration er i disse år. Vi håber fortsat at kunne deltage i projekter sammen med fastholdelseskaravanen og andre institutioner for at være med til at løfte denne opgave Elevernes udviklingsområder Produktionsskolens primære mål er, at alle elever efter et forløb på Skanderborg Hørning Produktionsskole har gennemgået en udvikling og er blevet tilført nye kompetencer, fagligt, socialt og personligt. Faglige kompetencer: De faglige kvalifikationer afhænger af det enkelte værksted. Hvert værksted har en række produktioner og arbejdsopgaver, som alle elever har mulighed for at komme igennem, så de får de faglige kvalifikationer, der er relevante på det pågældende værksted. Hvilke arbejdsopgaver eleverne har prøvet og hvilke kompetencer eleverne har opnået på det enkelte arbejdsområde, fremgår af værkstedernes kompetencetavler. Når eleven stopper på skolen, vil det også fremgå af elevens kompetencebevis. Sociale kompetencer Eleven lærer at sætte sig i andres sted, respektere andres synspunkter, følelser og behov. Eleverne skal lære at acceptere hinandens forskelligheder. Lære at sige til og fra i forhold til hinanden. De skal lære at samarbejde i grupper, at gå på kompromis og sætte sig ud over egne behov. De skal lære fællesskabets betydning og lære at se sig selv i samspillet med andre. Personlige kompetencer Eleverne skal vokse og blive klogere på sig selv. Kende egne følelser og blive bevidste om evt. uheldig adfærd. Lære at modtage kritik, håndtere konflikter, modstå gruppepres, engagere sig, have indlevelsesevne og situationsfornemmelse. Generelt Alle værksteder arbejder på at lære eleverne kompetencer som stabilitet, møde til tiden, opgaveforståelse, opgaveløsning, kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, samarbejde m.v. Mange af eleverne har lidt mange nederlag, når de kommer på skolen. Vi skal derfor give eleverne opgaver, der giver dem så mange succesoplevelser, at de får troen på, at der er noget, de kan, og at der er brug for dem. På produktionsskolen arbejder vi med motivation, personlig vækst, samarbejdsevne, selvrespekt, selvværd, ansvarsbevidsthed og tolerance, samtidig med at vi på værkstederne tager udgangspunkt i at gøre sig umage, faglighed, produktion, og at skolen er en arbejdsplads. Produktionsskolesplan

14 3.2. Skolens elever For at unge i vores målgruppe, som har brug for et ophold på en produktionsskole, bliver opmærksomme på vores tilbud, skal vi i 2015 fortsat arbejde på at pleje og udvide vores netværk af vejledere, jobkonsulenter, socialrådgivere, uddannelsessteder, virksomheder og institutioner. Netværket er også vigtigt, når eleverne udsluses fra produktionsskolen til uddannelse, praktikpladser og job. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på produktionsskolen aktivt deltager i at fastholde og udvide de gode relationer til alle i skolens netværk. For løbende at have en god kontakt til alle samarbejdspartnere inviterer vi over året til forskellige arrangementer. Det kan f.eks. være UU-vejlederne i en kommune, som kommer til et orienteringsmøde, det kan være et 10. klasses-center, der kommer på rundvisning på skolen, eller det kan være lokale foreninger, der inviteres eller vores åbent hus arrangementer. Skolens opgave er at skabe rammer og processer, der udvikler og bevidstgør den enkelte elev om, hvilke krav de møder i et uddannelsesforløb og på arbejdspladserne. Skolen skal give eleverne en forståelse af rettigheder og pligter i et demokrati, og de skal kunne se sig selv som samfundsborgere i det danske samfund. Det er vores mål, at alle elever, når de forlader skolen, har taget stilling til egen fremtid, og i videst mulig omfang først forlader skolen, når de faktisk er tilmeldt en uddannelse, har et ansættelsesforhold eller på anden måde har afstukket retningen på deres nærmeste fremtid. Produktionsskolens elevgruppe: Elever under 25 år uden en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart er i stand til at starte på en uddannelse henvises fra UU-Centrene eller som led i aktivering efter aftale med socialrådgivere eller jobcentre. EGU-elever og lærlinge kan optages/ansættes i et praktikforløb, men vil sædvanligvis begynde som ordinær produktionsskoleelev. Derudover har vi elever uden for vores primære målgruppe, f.eks. elever, som deltager i et projekt, elever i den skolepligtige alder, eller elever, der er en del af skolens indtægtsdækkede virksomhed i øvrigt, herunder STU elever og specialskoleelever i praktikforløb. Elever på produktionsskolen kan være: - Elever, der skal gøres klar til at kunne klare kravene på en erhvervsuddannelse - Elever, der har brug for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer - Elever, der har brug for faglig indlæring - Elever, der har brug for afklaring og/eller vejledning - Elever, der ønsker at indgå i et EGU eller STU uddannelsesforløb eller i et lærlingeforløb Skanderborg Hørning Produktionsskole skal, for at opfylde målene for 2015, have 148 årselever, hhv. inden for skolens målgruppe og elever, der deltager i projekter eller anden indtægtsdækket virksomhed Skolens personalepolitik. Personalet er skolens vigtigste ressource og vores altovervejende middel til at opfylde skolens målsætninger. I en foranderlig verden ændrer kravene til produktionsskolens medarbejdere sig ofte. Hele produktionsskoleområdet er løbende udsat for nye politiske krav. Krav om besparelser, en stadig stigende mængde af administration og skriftlig dokumentation. Desuden opfordres vi løbende til at være en del af løsningen på samfundsrelevante problemer, som f.eks. at 95 % af alle unge skal have en uddannelse, skærpede krav til den nye erhvervsskolereform, integration eller at vi skal være med til at afhjælpe ungdomsarbejdsløsheden i lokalområdet. 14 Produktionsskolesplan 2015

15 Også nutidens unge stiller større og anderledes krav til skolens lærere, så der er løbende behov for at inddrage nye pædagogiske tiltag og arbejdsmetoder. Fremtidens arbejdsopgaver for produktionsskolens medarbejdere kræver, at vi er omstillingsparate og fokuserer på kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere. Skanderborg Hørning Produktionsskole er en flad hierarkisk organisation. Vi tror på, at en god arbejdsplads kendes ved at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer og hvor der er en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere. Vi har i 2014 arbejdet med social kapital. Høj social kapital kendetegner organisationer, der er rige på relationer, samarbejde, tillid og retfærdighed. Vi vil videreføre de gode erfaringer og fortsætte arbejdet med makkerskaber. Makkerskaber, hvor værkstedslærere og ledelse mødes og der sker vidensdeling, refleksion og pædagogisk sparring. Vi vil videreudvikle samarbejdet, da vi tror på, at vi i makkerskaberne øger de pædagogiske kompetencer for den enkelte faglærer. Den enkelte elev vil derfor kunne profitere af de samlede kompetencer, og den enkelte faglærer vil få større arbejdsglæde. Skolens makkerskaber imødekommer en række udfordringer. Bl.a. får vi praksisfællesskaber, hvor man som faglærer ikke er alene om problemerne, hvor det er naturligt at få pædagogisk sparring, og dermed en bedre trivsel. Der formidles Best Practice både produktionsmæssigt og pædagogisk. Der holdes makkerskabsmøder ca. en gang pr. måned. Derudover har vi udvalgsgrupper på tværs af værksteder og makkerskaberne. Disse udvalg skal afdække problemstillinger, komme med forslag og træffe beslutninger, afhængig af de beføjelser den enkelte arbejdsgruppe har fået. Udvalgene ses i afsnit 1.3. i produktionsskoleplanen. I årsplanen er der afsat tid til debat og temadage, så hele personalegruppen også her får medindflydelse på beslutningsprocesserne. Vi har min. 5 årlige møder i vores samarbejdsudvalg, hvor vi primært beskæftiger os med skolens udvikling på lidt længere sigt, overordnede personalestruktur samt alle nye tilføjelser til vores personalepolitik. I 2015 afholder vi 13 personaledage, hvor vi arbejder med skolens udvikling, og hvor alle nye tiltag debatteres. I 2015 vil vi, i det omfang det er muligt, bruge dele af personaledagene til individuel forberedelse på værkstederne. Vi har afsat 13 personalemøder, hvor vi i fællesskab diskuterer og planlægger skolens daglige drift. Vi har 10 tirsdage mellem 15 og 16 afsat tid til makkerskabsmøder med fokus på udvikling af værkstedsarbejdet. Derudover har vi ca. 22 tirsdage fra kl. 15 til 16 og 30 fredage fra kl. 12 til samt 3 x ½ time hver uge (mandag, onsdag og torsdag), hvor der er tid til at mødes i udvalg eller til individuel forberedelse på skolen. Vi har fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og alle medarbejdere udfylder et anonymt spørgeskema om vores arbejdsmiljø hvert år i december måned. Trivselsudvalget bearbejder resultaterne fra APV en, og nye initiativer igangsættes efter behov. I løbet af de seneste år har vi haft fokus på at forbedre vores kommunikationsniveau bl.a. via teamgrupper, udvalg og arbejdsgrupper, elektronisk kalender, referater ol. Den seneste APV i december 2014 viser, at de forskellige tiltag har virket, og at vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Ifølge vores nyeste APV er der dog fortsat enkeltstående hændelser, som ledelse og trivselsudvalget har vanskeligt ved at gøre noget ved, da alle besvarelser er anonyme. Derfor opfordrer vi til åbenhed, så vi sammen kan bevare vores fælles trivsel og arbejdsglæde. Produktionsskolesplan

16 Skolens arbejdsmiljøudvalg arbejder med vores fysiske arbejdsmiljø, som naturligvis altid skal være i orden og overholde love og regler på området. Seneste i 2016 skal vi igen lave en APV for skolens fysiske arbejdsmiljø. Vores personalepolitik beskriver på den ene side skolens overordnede overvejelser mht. visioner, målsætning, virksomhedskultur og politikker, men er samtidig også en personalehåndbog med retningslinjer for det daglige arbejde, og kan anvendes som opslagsværk for nye såvel som nuværende medarbejdere. Personalepolitikken findes i trykt og elektronisk form. Vores personalepolitik skal løbende udvides med nye områder. Nye personalepolitiske tiltag vil altid blive taget op i SU og blive gennemgået på de halvårlige dobbelte personaledage Skolens budget for 2015 For at få et realistisk budget for elevtallet i 2015 er udgangspunktet naturligvis det faktuelle elevtal på 149 i Derefter har vi overvejet i hvilket omfang bedre konjunkturer, mange elever på kvoten i starten af 2015 og nye uddannelser som erhvervs 10 kl. og KUU reducerer vores elevtal. Vi har vurderet, hvad flere elever i starten af 2015, færre elever udsluset i januar 2015, samt adgangsbegrænsningerne på erhvervsuddannelserne, vil betyde for et forøget elevtal. Kalkulationen har ført til, at vi budgetterer med 148 årselever i BUDGET FOR SKANDERBORG HØRNING PRODUKTIONSSKOLE FOR 2015 Kommunalt grundtilskud Statstilskud ved 142 årselever á ,- kr Skoleydelser Varesalg fra værkstederne Kommunalt finansierede 6 årselever Diverse indtægter, EGU, vejledning, udslusningstaxameter m.m Lønrefusion Indtægter i alt: Løn Lønrefusion Varekøb til værkstederne + små anskaffelser Diverse omk., internet, bøger, inventar, udstyr, ekskursioner m.m Undervisning/projekter/arbejdstøj elever Skoleydelser Bygningsomkostninger, husleje, el, vand, varme, reparationer m.m Kontorhold, kontingent, revisor, annoncer m.m Biler incl. Forsikringer Finansieringsomkostninger, renter, gebyrer mm Udgifter i alt Årets afskrivninger Resultat for Produktionsskolesplan 2015

17 I 2015 budgetterer Skanderborg Hørning Produktionsskole med et overskud efter afskrivninger på ,- kr. Se bilag 1. for periodisering og detaljering af de enkelte poster. For at sikre produktionsskolen mod konjunkturmæssige udsving og for at have et økonomisk råderum har vi arbejdet på at få en større egenkapital. Med et pænt driftsoverskud i 2013 og et lille underskud i 2014 har vi nu en egenkapital på ca. 6.7 mio. kr. Efter at skolen erhvervede bygningerne på Skanderborgvej nr. 6 i efteråret 2013 er en stor del af vores egenkapital bundet i bygningerne (købesum 3.9 mio. + ikke afskrevne indretning og ombygning af lokaler i alt 4.1 mio. - se årsregnskab) Udslusning af skolens elever Vi tilbyder alle vore elever at komme i praktik i op til 4 uger pr. halvår. Vi arrangerer ture til forskellige uddannelsesinstitutioner, og vi vil deltage i diverse åbent hus arrangementer ol. Vi tilbyder alle vore elever at komme i kombinationsforløb på erhvervsskolerne. Fra starten af et forløb på skolen fokuserer vi på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen. Målet er, at vore elever skal sendes godt videre til et aktivt liv med beskæftigelse, uddannelse eller aktivering i projekter eller lignende, straks efter de forlader skolen. Alle elever får et kompetencebevis, når de forlader skolen. Heraf fremgår, hvilke kompetencer eleven har erhvervet sig på skolens forskellige værksteder. Elever, der kommer tilbage til skolen og har papir på en afsluttet uddannelse, giver vi en gave for at være gode rollemodeller for fremtidige elever på produktionsskolen EGU I 2015 igangsætter vi et EGU-introforløb med det formål, at give potentielle EGU-elever et godt indblik i de muligheder, der eksisterer inden for EGU-uddannelsen og til at afklare, om eleverne hører til målgruppen. På EGU introforløbet vil der blive arbejdet med uddannelsens indholdsmæssige muligheder, hvilke rettigheder og pligter der forventes, samt vilkårene på arbejdsmarkedet både generelt og specifikt i forhold til den enkelte elevs erhvervsønske. EGU-introforløbet er udviklet i samarbejde med UU-vejledningen i Skanderborg Kommune. Vi arrangerer netværksmøder, hvor alle elever, der er i gang med et EGU-forløb, får mulighed for at møde hinanden. Formålet er at give eleverne mulighed for at støtte hinanden og udveksle erfaringer fra deres individuelle uddannelsesforløb, hvor de ofte er alene som EGU-elev. På EGU-netværksmøderne vil der ud over det sociale, desuden være mulighed for at undervise i arbejdsmarkedsforhold, demokrati, arbejdsmiljø m.v., som EGU-lovgivningen kræver. I starten af 2015 har vi 14 EGU-elever. I 2013 ændres tilskudsmulighederne for arbejdsgiver, som tager EGU elever og der er pt. ikke udsigt til, at Skanderborg kommune vil yde tilskud til, at vi opretter flere EGU pladser. Derudover kommer der en ny KUU uddannelse (Kombineret Ungdoms Uddannelse) i 2015, som muligvis vil betyde færre potentielle EGU elever. Nogle af vore EGU elever afslutter deres uddannelse i løbet af året, og vi forventer ikke tilsvarende igangsætning af nye EGU forløb, så vi forventer et svagt faldende EGU elevtal i løbet af Produktionsskolesplan

18 3.7. Lærlinge På Produktionsskolen er vi godkendt til at have lærlinge på Sy & Designværkstedet, i Køkkenet, Kontor & Butik, Metalværkstedet, Pedel & Ejendomsservice, Grafisk & Foto, Cykel & Scooter samt i administrationen. I 2014 er vi blevet godkendt til at have lærlinge som Mediegrafiker, Fotograf, Ernæringshjælpere og Ernæringsassistenter. Lærlinge på produktionsskolen giver udvalgte elever en fantastisk mulighed for at få en uddannelse. Lærlingene på værkstedet er gode rollemodeller for de øvrige elever og giver flere muligheder for sidemandsoplæring. Et lærlingeforløb på produktionsskolen kan have en varighed på mellem 1½ og 5 år afhængig af længden på den enkelte uddannelse og elevens forudsætninger. Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elev og giver en erhvervs- og uddannelseskompetence på lige fod med de øvrige elever på erhvervsskolerne. Kravene/prøverne er de samme, men både læringsmetoder og læringsmiljø er i vidt omfang forskellige, idet vi tilpasser læringen til den enkelte elev, og hovedparten af uddannelsen foregår på produktionsskolen. Det er elever, der har gået hos os et stykke tid, der får tilbudt en læreplads. Det er elever, der har behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre uddannelsen, og derfor ikke ville være i stand til at gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår. I løbet af 2015 arbejder vi med at blive godkendt til at have lærlinge på flere værksteder, bl.a. på vores Træværksted. Vi har en lærlingeansvarlig vejleder, og vi har etableret 7 nye lærlingeforhold i 2014, så vi nu har lærlinge på 4 forskellige værksteder (Køkken, Cykel & Scooter, Pedel & Ejendomsservice og Grafisk & Foto). Vi har i løbet af 2014 afsluttet en lærling som ejendomsservicemedhjælper. Vi har også mulighed for at have lærlinge på Sy & Design og på Metalværkstedet. Vi forventer, at etablere 4 nye lærlingekontrakter i Kombinationsforløb og grundforløb Alle produktionsskoleelever skal efter 3 måneder på skolen tilbydes et kombinationsforløb på en erhvervsskole. Undtagelse herfra er elever, der enten allerede er tilmeldt en erhvervsuddannelse, eller elever, der på nuværende tidspunkt vurderes ikke at være i stand til/ikke ønsker at gennemføre en ordinær uddannelse på en erhvervsskole. Skanderborg Hørning Produktionsskole har lavet samarbejdsaftaler med Aarhus Tech, Skanderborg Odder Center for Uddannelse, Aarhus Købmandsskole, Social- og Sundhedsskolen i Aarhus og i Silkeborg/ Skanderborg. Værkstedslæreren har, i samarbejde med vejlederen, ansvaret for, at den enkelte elev kommer på et kombinationsforløb, eller at der bliver lavet en skriftlig redegørelse, som begrunder, hvorfor den enkelte elev ikke skal deltage på et kombinationsforløb. Denne redegørelse skal fremgå af elevens forløbsplan. Grundforløb På Produktionsskolen tilbyder vi vore elever dele af erhvervsskolernes grundforløb. Især på de værksteder der har lærlinge bliver store dele af erhvervsskolernes grundforløb inddraget i de daglige produktionsopgaver. Denne faglige opkvalificering, forventer vi, kan give vore elever mere ro og selvtillid, når eleven på enkelte punkter har et forspring i forhold til de øvrige elever på erhvervsuddannelserne. Vore elever får dermed mere tid på erhvervsskolen til at fokusere på de områder, som de har vanskeligheder med og har behov for at bruge ekstra tid på. 18 Produktionsskolesplan 2015

19 Fra august 2015 træder den nye erhvervsuddannelsesreform i kraft. Det vil få betydning for produktionsskolen, fordi en del af vore elever ikke vil få mulighed for at gå på grundforløb 1. på erhvervsskolen, men skal opnå disse kompetencer hos os. Vi vil i begyndelsen af 2015 samarbejde med erhvervsskolerne om, hvordan vi bedst klæder vores unge på til at begynde direkte på grundforløb 2 Meget af indholdet i de nye grundforløb er en naturlig dele af den afklaring, vi i dag arbejder med på produktionsskolen bl.a. kendskab til arbejdsmarkedet, studieparathed og erhvervsvejledning (Derfor kan elever, der har et forløb på produktionsskolen springe over grundforløbet). I 2015 kommer vi til at fokusere på de højere adgangskrav på erhvervsskolerne. Ikke kun mht. 2 i matematik og dansk som indgang til grundforløbet, men også mht. de skærpede adgangskrav til de 108 forskellige uddannelser som den enkelte elev skal vælge efter grundforløbet. Vi vil i 2015 arbejde med at lave målrettede forløb hen imod grundforløb 2, så de unge er bedst mulig forberedt på at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Vores pædagogik & sundhedsværksted har indgået en aftale med Social- og Sundhedsskolen i Aarhus. Elever, der er i risiko for at droppe ud af grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen kan komme i et forløb på produktionsskolen i op til 10 uger. Her følger de undervisningen og kan profitere af mindre hold, tættere kontakt til vejleder og lærere med mulighed for at få mere hjælp i forhold til de aktuelle vanskeligheder, eleven måtte have. Efter endt ophold her på skolen kommer eleven tilbage på Social- og Sundhedsskolen og har derved undgået at afbryde sin ungdomsuddannelse. Vi håber, at vi fortsat kan hjælpe Social og Sundhedsskolens elever med at komme igennem uddannelsen også efter at den nye erhvervsskolereform træder i kraft august Vejledning Sammen med værkstedslæreren er vejlederen ansvarlig for den enkelte elevs vejledningsforløb på skolen. Det betyder, at værkstedslærer og vejleder sammen står for at etablere praktikophold, kontrol af den enkelte elevs forløbsplan og er ansvarlig for, at den enkelte elev får sendt en ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelse o.lign. Vejlederne deltager ca. en gang om ugen på værkstedets morgenmøde, hvor der sker opfølgning på den enkelte elev. Derudover afholdes trekantsamtalerne (samtaler mellem vejleder, værkstedslærer og elev). Trekantsamtalerne har til formål at analysere og evaluere den forgangne periode, samt at afdække og tydeliggøre elevens drømme, muligheder, ønsker og udviklingspotentialer. Derudfra opstilles der mål og delmål, der skal arbejdes med i den næste periode. Vejleders opgave er at: - være ansvarlig for trekantsamtalerne og nedskrive kernepunkterne fra samtalen i forløbsplanen. - hjælpe værkstedslæreren med vejledningen på de områder, hvor de ikke har den fornødne tid. - være ansvarlig for etablering af EGU, STU og lærlingeforløb. - hjælpe værkstedslæreren med at arrangere praktikforløb. Vejledning skal betragtes som en proces, der er i gang hele tiden. På værkstederne skal der løbende foregå samtaler mellem elev og værkstedslærer. Den kontinuerlige elevsamtale kan bl.a. foregå på morgen- og eftermiddagsmøderne og f.eks. handle om elevens kompetenceudvikling i forhold til fremtidigt valg af uddannelse eller arbejde. Hele elevens livssituation skal ofte inddrages og være en del af vejledningen. Det er vejlederen og værkstedslærerens fælles ansvar, at denne proces beskrives i elevens forløbsplan, således at forløbsplanen kan dokumentere den faktiske læring og udvikling. Eleven kan selv rette henvendelse til vejlederen med særlige spørgsmål og problemer. Disse henvendelser skal ligeledes indskrives i forløbsplanen. Produktionsskolesplan

20 4. Målepunkter Hvis vi ikke har et mål så kan vi ikke score I produktionsskolens dagligdag arbejder vi med mange elementer, der ikke indgår i produktionsskoleplanen, og på en række områder forventer vi at komme meget længere end beskrevet her, men som målepunkter har vi fastlagt nogle minimumsmål, som vi vil måles på i løbet af Målepunkterne kan betragtes som de minimums resultatkrav, vi stiller til os selv Fælles overordnede målepunkter Vi skal være en medspiller i forhold til at opfylde regeringens mål bl.a. mht. at mindst 95 % af en ungdomsårgang får en uddannelse, og vi vil arbejde med inklusion af udstødte unge. Vi vil tilbyde særligt tilrettelagte forløb, og vi er klar til at udvide vores elevkapacitet, så vi støtter kommunerne i deres arbejde med at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Alle på produktionsskolen skal løbende opretholde og udvikle den gode kontakt til kommunerne, socialrådgiverne, specialvejlederne, UU-Centrene, jobcentrene, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre i skolens netværk. Hvis en elev er frafaldstruet, skal den enkelte faglærer altid rette henvendelse til UU-Vejlederen. Alle faglærere skal dagligt sørge for, at hver enkelt elev på værkstedet føler sig set, anerkendt og accepteret. Forløbsplanen skal være tilgængelig for faglæreren senest 3 dage efter, eleven er startet på skolen. Alle faglærere har forberedelsestid på skolen. Forberedelsestiden skal bl.a. anvendes til at skrive om elevens udvikling, mål, delmål og realkompetencer i forløbsplanerne. I 2015 skal udvalg til vedligeholdelse af bygningerne udarbejde en langsigtet renoveringsplan for vores bygninger, så vi i det omfang det er økonomisk muligt, har en tidsplan for udskiftning af tag, vinduer osv. Udvalgets arbejde vil også i et vist omfang være at planlægge ombygninger på skolen og at sikre, at vi fortsat har en pæn og præsentabel skole. I løbet af 2015 skal vi bl.a. bygge nyt toilet med bad på Skanderborgvej 6. Alle elever på Træværkstedet, Metalværkstedet, Pedel & Ejendomsservice, Cykel & Scooter samt Køkkenet skal have et sæt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Tøj og sko indkøbes og udleveres af Kontor & Butik. Sy & Design vedligeholder og trykker logo på tøjet. Administrationen registrerer og afregner arbejdstøjet Målepunkter for skolens elevgruppe 148 årselever, fordelt med 142 årselever inden for produktionsskolens målgruppe incl. min. 6 lærlinge samt 6 årselever, som indtægtsdækket virksomhed, primært finansieret af kommunerne. Alle værksteder arbejder løbende med kompetencetavler. På kompetencetavlerne vil det tydeligt fremgå, hvilke elever, der har været i gang med hvilke opgaver, og hvilke kompetencer eleven herved har opnået Målepunkter for skolens personalepolitik Alle i personalegruppen har læst vores Personalepolitik og bruger den som opslagsværk efter behov. Vores værdigrundlag, som hele personalegruppen i fællesskab har udarbejdet, binder vores skole, vores personalegruppe og vores holdninger sammen til en fælles produktionsskole. Vores værdigrundlag afspejler vores fælles holdning og etik og skal være nærværende for alle i vores dagligdag og være vores sikkerhedsnet, når regler, aftaler og planer ikke rækker Målepunkter for skolens budget Budgettet for 2015 skal periodiseres kvartalsvis. Kvartalsregnskabet er færdigudarbejdet senest 2 måneder efter et kvartals afslutning. Produktionsskolens kvartalsresultater forelægges bestyrelsen og sammenholdes med det budgetterede, og nøgletallene informeres til personalegruppen. 20 Produktionsskolesplan 2015

Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan

Skanderborg Hørning Produktionsskole. Produktionsskoleplan Skanderborg Hørning Produktionsskole Produktionsskoleplan 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skanderborg Hørning Produktionsskole 1.1. Produktionsskolens bestyrelse 1.2. Produktionsskolens personale

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården PRÆSENTATION AF TEAMET Håndværkergården er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Håndværkergården består af 6 : Metal, Træværkstedet, Bygge

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Inkluderende byggesten

Inkluderende byggesten Velkommen 1 Inkluderende byggesten 2 1 Opgaven 1. At give en praksisrelateret definition på fænomenet inklusion 2. At introducere IC3-modellen 3. At give redskaber til det videre arbejde 3 Basal inklusion/eksklusion

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere