IYF(DK) Årgang 13, nummer 2 Maj, 2012 IYENGAR YOGA. Nyhedsbrev, maj 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IYF(DK) Årgang 13, nummer 2 Maj, 2012 IYENGAR YOGA. Nyhedsbrev, maj 12"

Transkript

1 IYENGAR YOGA Nyhedsbrev, maj 12 1

2 Brev fra formanden (Claus Bendson Wittig) Formanden for alle verdens Iyengar yoga foreninger BKS Iyengar har i en alder af 93 år! d. 8. april 2012 modtaget den prestigefyldte indiske erhvervs og industri pris IMC Juran Quality Medal overrakt ham af den berømte indiske forfatter Shashi Tharoor samt erhvervs og industri magnaten Neeraj Bajaj. Medaljen gives til cremen af indiske top erhvervsfolk, som udmærker sig ved deres dygtighed i ledelse og innovativ fremdrift. Guruji som er indbegrebet af disse kvaliteter, er blot den anden uden for erhverv og industri til at modtage prisen. Som Stephanie Quirk, der netop har afholdt et formidabelt kursus i København tørt konstaterede: That made him very pleased. Et stort tillykke herfra! A tough act to follow, som man siger, når man skal på scenen efter et brillant nummer. Mr. Iyengar eller Guruji er fuldkommen unik, en gigant og second to none på sit felt. Hvordan er det overhovedet menneskeligt muligt at løfte den kolossale opgave, som det jo er, at skulle formidle hans arbejde med og forståelse af yoga? Idet jeg endnu en gang takker for tilliden til mig som nyvalgt formand for Iyengar yoga foreningen i Danmark, følger her lidt af mine tanker om opgaven som formand for bestyrelsen i IYFDK: Den afgørende rolle, som en formand står med, er altid at sørge for at den organisation og den bestyrelse, som han eller hun har mandat til at lede, har en klar profil baseret på en klar vision. Formandens opgave lykkes, når han eller hun gennem sit virke får flest mulige medlemmer til gennem godt og frugtbart samarbejde at realisere denne vision. De fleste medlemmer af vores organisation IYFDK er formodentlig enige om, at vores fælles vision er, at udbrede kendskabet til Iyengar yoga. Når dette er fastslået, så står de største udfordringer stadig tilbage, som er at få defineret hvilke konkrete midler og metoder, der skal til for at komme en realisering af visionen nærmere. Kort sagt er visionen for IYFDK kvalitet frem for kvantitet. Vi hverken kan eller skal forsøge at konkurrere med fitness eller wellness bølgen, der hjælpeløst reducerer yoga til en vare på linje med selvbruner eller tofu. Den bedste reklame for os, Iyengar yogaen og IYFDK er ikke helsides annoncer eller megen medie omtale, men derimod din og min daglige og vedvarende indsats klasse efter klasse med undervisning af høj kvalitet helt uden at knytte hverken Pilates, løb, Vipasana meditation, kostvejledning, musik eller andet smart til undervisningen i Iyengar yoga. Der har desværre i den senere tid blandt nogle få medlemmer af foreningen netop været eksempler på sådanne hybrider, hvor Iyengar yoga blandes sammen med andre discipliner. Det er og bliver en skidt ide og det fremmer på ingen måde IYFDKs vision. Fordi sådanne hybrider underminerer profilen på vores enestående brand og gør profilen uklar. Værre endnu er det, at Guruji kan trække sin støtte og retten til at benyttet navnet Iyengar tilbage, hvis det er hans vurdering, at der er tale om mixing of methods. Men der er jo heldigvis heller ikke nødvendigt at blande tingene sammen på denne måde, for det vi har og kan, det virker, nok tager det lang tid og kræver stor vedholdenhed og disciplin, men metoden virker. At Iyengar yoga så ikke appellerer til alle slags mennesker, er jo helt ok. Det gør ansjoser og fuldskæg jo heller ikke. Men som en af mine kollegaer fortalte: Jeg fik en ny elev, som havde lavet flere andre slags yoga, men som hun selv udtrykte det: Nu er jeg parat til virkelig at lære yoga. 2

3 Min opfordring er derfor nu: Hold din praksis i gang og fokuser, fordyb dig det kræver bestemt meget af os at arbejde med Iyengar yoga, men når vi bliver mere sikre, har vi har adgang til en vældig ressource baseret på Gurujis enorme viden om yoga: When doubts ends by discrimination, wisdom downs BKS Iyengar Claus Bendson Wittig Formand IYFDK Formandens beretning ved Generalforsamlingen (Ulla Pedersen) Vi er fire bestyrelsesmedlemmer, som sidste år fik forsamlingens accept til at være beslutningstagende på trods af, at vi ikke er fuldtallige ifølge vedtægterne: Karen Spile, kasserer, Tove Lind, sekretær, Berit Werbes, bestyrelsesmedlem og ansvar for Nyhedsbrevet og undertegnede, Ulla Pedersen, formand UDVALG: YOGA RAHASYA, varetages af Bodil Wikstrøm varetager bestilling og regnskab. CM og TRADE MARK med Maja Hoeks som formand og Pernille Kreisgaard. De sikrer, at vi alle har et gyldigt CM. TEKNISK UDVALG: Jette Berring, Hanne Juelsgaard Sørensen og Claus b. Wittig MEDLEMMER: Vi er nu ikke mindre end 97 medlemmer, heraf er de 54 lærere med CM. Det er dejligt med så mange lærere, rimeligt fordelt over landet, selvom vi stadig har nogle områder, hvos der slet ingen Iyengar yogalærere er. INFORMATION: Generelt har vi informeret om de vigtigste sager via Nyhedsbrevet, fordi vi mener, at det er en af vores vigtige opgaver. Det er det, fordi de fleste af os er alene på jobbet, uden kolleger, som man dagligt kan drøfte arbejdet med. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i denne sæson. Arbejdsområderne har været: EKSAMINER Foreningen har i maj stået for eksamen i Silkeborg i 2011, niveauerne var Junior Level 1 og 2, og hvor både moderator og assessorer kom fra udlandet, idet vi ikke kan bruge vore interne assessorer til eksamen højere end Introductory Level 2. 3

4 I februar i år har foreningen medvirket til eksamen i København, fundet moderator og assessorer, og har været observatør under eksamen., vi brugte af vore egne assessorer. Niveauerne: Teacher in Training (Introductory level 1) og Introductory Level 2. ASSESSORER De syv danske assessorer har fået et bevis på, at de har gennemgået trainee på begge niveauer, de må virke på. URETMÆSSIG ANVENDELSE AF NAVNET IYENGAR Vi har igen i år sendt breve ud, to af sagerne er endnu ikke afsluttet. Det er normalt, at dem, vi kontakter, rimelig hurtigt ændrer på hjemmeside eller i annoncering, efter at have hørt fra foreningen. Vi er opmærksomme på, om nogen anvender navnet IYENGAR uden at have retten til det. Det er meget vigtigt at vi tager téten og hurtigt tager kontakt til de pågældende og gør krav på vores Trade Mark-rettigheder om brug af IYENGAR-navnet. Hvis vi ikke hele tiden er årvågne og sørger for at gøre vore krav gældende ihh.t. TM, mister vi rettighederne, også selvom vi betaler for dem! Årsagen er, at det danner præcedens hvis vi undlader at gøre vore krav gældende, og derved bortfalder så vore rettigheder, så det er vigtigt at vi hele tiden holder øje med om nogen gør misbrug af navnet. Omvendt tror vi, at de gange, IYENGAR-navnet er blevet fjernet fra hjemmesider efter vores henvendelse, er det med til at andre yogalærere i højere grad respekterer vore krav og ikke bruger navnet mere eller mindre i flæng. Et center må godt bruge det, hvis de har en Iyengar lærer ansat, hvis det KUN er denne lærer, der underviser efter Iyengar -systemet. Vi er glade for at mange lærere er opmærksomme på, hvis nogen anvender navnet uretmæssigt og oplyser os om forholdet. Det vil gøre arbejdet lettere og til at gå til, hvis I oplyser om hvor og hvornår navnet anvendes uden tilladelse. Efter henvendelse sker det, at vi får tilbagemeldinger om, at vi er for udfarende og frelste, men vi bruger jo både tid og penge til fortløbende uddannelse og til CM netop for at kunne bruge Iyengar -navnet og metoder. Personligt mener jeg ikke, det er at overdrive Vi ved, at andre lande sender tilsvarende breve ud, og at der har været flere retssager, som alle er faldet ud til Iyengar -navnets fordel. NYHEDSBREV er i år udkommet tre gange: September, december og her i marts. Vi er glade for, at det nu kan udsendes via hjemmesiden, og vi bliver bedre og bedre til at udnytte muligheder, det giver. Der ville være dejligt med nogle indlæg eller et par spændende artikler eller hvis nogen har et knaldgodt træningsforløb at dele ud af, til glæde og gavn for andre. Kom ud af 4

5 busken og del jeres viden med os andre. Vi har alle godt af at lære lidt nyt, blive lidt klogere og prøve nogle af de ting, andre har haft gode erfaringer med. Vi hjælper gerne med at få det stillet det pænt op, med tegninger eller andet. HJEMMESIDE Vore nye hjemmeside kan du finde på Vi har brugt en del tid (og penge) på at få den i luften. Vi synes, den er overskuelig og let at arbejde med, og så har den en Google-kalender Det er meningen, at man på et tidspunkt som lærer selv skal kunne plotte et arrangement ind, men da der har været nogle tilfælde, hvor arrangementerne ikke var med certificerede lærere, kan vi som forening selvfølgelig ikke acceptere, at der står kurser eller andet med undervisere, der ikke er certificerede Iyengar Yogalærere Derfor har vi bestemt, at bestyrelsen vil være filter i en periode, og så måske prøve på et senere tids punkt at lade lærere selv plotte ind i kalenderen. Vi har også besluttet, at de yogacentre vi har, ikke mere kan få annonceringer med i Nyhedsbrevet de fleste har jo i forvejen deres eget nyhedsbrev, som man kan abonnere på og under lærere har vi sat alle kendte hjemmesider på, så her kan man logge ind og tilmelde sig. WORKSHOP og GENERALFORSAMLING WS var sidste år i Silkeborg, hvor vi desværre måtte aflyse Workshoppen med Clé Souren, fra Holland på grund af manglende tilmeldinger dengang blev følgende årsager nævnt: a) rygte om, at Clé er en hård underviser b) Efterhånden mange undervisningstilbud i DK med gode udenlandske undervisere c) Clé havde lige været i København - men også, at medlemmerne ikke har lyst til at komme, fordi der på GF (hvor man måske føler sig tvunget til også at møde op) er risiko for at blive valgt ind i bestyrelsen det giver stof til eftertanke, synes jeg. Det blev nævnt, at Iyengar Yoga har meget strenge krav, ja, det er nok rigtigt, men jeg tror, at det netop er derfor, det ikke er en udvandet form for yoga, der står respekt om Iyengar yoga i andre yogakredse. Og så synes jeg at systemet er fantastisk og unikt, og jeg hører det også fra mine elever, som bliver bidt af det, og får hjælp til at blive bedre, ved hjælp af yogaen, metoderne og hjælpemidlerne, så de én dag får en AHA-oplevelse, og en anden dag ser de pludselig en dybere mening med en øvelse, som de overhovedet ikke havde forestillet sig. Det synes jeg er bare én af de ting, der gør Iyengar Yoga så stærkt og unikt Jeg mener, at vi har brug for foreningen til både at administrere vores CM, til at håndhæve brugen af Iyengar -navnet, til at støtte vore medlemmer og til at hjælpe hinanden med at blive bedre lærere. 5

6 WORKSHOP OG GENERALFORSAMLING 2013 bliver i Silkeborg den Marts på Iyengar Yogaskolen i Silkeborg. Det bliver Pixie Lillas - glæd dig til næste år, hvor du garanteret får et par dage med god undervisning og lærerig oplevelse KONKLUSION Bestyrelsen har på trods af den meget negative generalforsamling sidste år - arbejdet stabilt og godt og foreningen har en sund økonomi. Vi har været gode til at finde løsninger i bestyrelsen, som vi alle kunne slutte op om. Om lidt er der valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Selvom der i en bestyrelse er en række opgaver, der skal udføres, ja, så er arbejdet ikke uoverkommeligt, heller ikke selvom de nogle gange er store, fordi vi er gode til at hjælpe hinanden, og så har vi nogle formidable sparringspartnere, - vores udvalg jeg har aldrig spurgt nogen om hjælp uden at få den. TAK: Jeg vil sige tak til Karen, Tove, og Berit for jeres hjælpsomhed og jeres varme og rare måde at være på og ikke mindst tak for godt samarbejde. Også en stor tak til udvalgene, I gør et stort arbejde for foreningen til glæde og gavn for os alle, både os i bestyrelsen, som jo selvfølgelig mærker det mest i dagligdagen - og alle medlemmerne. Det er en stor hjælp for os i bestyrelsen, at vi har vores udvalg. En stor TAK til jer alle. Referat fra generalforsamlingen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Kassererens regnskabsberetning og godkendelse af regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Behandling af Retningslinier a) Certificerede lærere b) Nyhedsbrev c) Teknisk udvalg d) Uddannelse 7. Fastsættelse af budget og godkendelse af budget 8. Fastsættelse af kontingent 9. Valg af formand (lige årstal) 10. Valg af kasserer (ulige årstal) 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 12. Valg af revisor og revisorsuppleant 6

7 13. Eventuelt Herunder kort beretning fra: a) Teknisk udvalg v/ 1) Hanne Juelsgaard 2) Jette Berring b) CM v/maja Hoeks c) Yoga Rahasya v/ Bodil Wikström d) International Forening v/majs Hoeks Du kan se vedtægter og retningslinjer på hjemmesiden: Ad 1. Claus Wittig vælges som dirigent. Han erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt. Ad. 2. Henriette og Marie Pi bliver valgt som stemmetællere, Berit som referent. Ad. 3. Formandens beretning: Se hjemmesiden Ad. 4. Kassereren fremlægger regnskabet, som godkendes Ad. 5. Indkomne forslag. Forslag fra Elin Døfler: De årlig workshops i marts måned med efterfølgende generalforsamling afholdes på forskellige Yoga-Centre i Danmark. Forslaget blev hverken vedtaget eller forkastet. Konklusionen blev, at afgørelsen fortsat ligger hos bestyrelsen og at der som hidtil skiftes mellem øst og vest med hensyntagen til stedets udstyr og til logistikken. Forslag fra Karen Spile: Karen Spile foreslår, at regnskabsåret ændres til kalenderåret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag fra Bestyrelsen: Der oprettes et PR-udvalg. Efter forudgående debat i forsamlingen trækker bestyrelsen forslaget tilbage så det bortfalder. Ad. 6 Behandling af Retningslinjer. a) Certificerede lærere. Ang. CM skemaet mener Claus Wittig, at det er en unødvendig kontrol, at en lærer skal skrive under og at det må være nok, at man skriver under på tro og love. 7

8 Maja Hoeks påpeger, at det er besluttet, at der skal være en dokumentation, men at en kvittering fra kursuslederen kan være nok. Der stilles forslag om at lærers underskrift ændres til underskrift på tro og love. Da det ikke er et rettidigt indkommet forslag, påtager bestyrelsen sig at sætte det på dagsordenen under indkomne forslag til næste generalforsamling. b) Nyhedsbrev. Forslag 1: Ny ordlyd for udsendelse af Nyhedsbreve. Begrundelse: Da vi nu kan udsende Nyhedsbreve via hjemmesiden, mener vi ikke at det er nødvendigt med fastlagte udgivelser, som hidtil. Forslaget og ordlyden blev vedtaget. Forslag 2: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med information om deadline for indkomne forslag skal fremover ske via hjemmesiden i stedet for som hidtidig via snailmail. Forslaget blev uddybet til, at Indkaldelse til ordinær generalforsamling med information om deadline for indkomne forslag udsendes via mail i Nyhedsbrevet, som udkommer i december. Forslaget blev vedtaget Ad 6 c. Teknisk udvalg. Teknisk udvalg har i det forløbne år arbejdet med en ny ordlyd i Retningslinjer for uddannelse, og herunder indsat nye afsnit. Der blev af Leela Hansen gjort opmærksom på, at afsnit 2 var opdelt i 2: en del, der angik adgangskravene og en del, der angik indholdet af uddannelsen. Claus Wittig gav Leela ret og sagde, at det skulle omredigeres, men at ordlyden måtte betragtes som godkendt. Jette Berring orienterer, at teknisk udvalg har udarbejdet forslag omkring fast procedure ved eksamen og at dette skal behandles af den kommende bestyrelse Bestyrelsen udpegede herefter som kommende teknisk udvalg: Claus Wittig, Jette Berring, Leela Hansen og Hanne Juelsgaard. Ad. 7. Godkendelse af budget. Kassereren fremlægger budgettet for Budgettet bliver godkendt. 8

9 Ad. 8. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet for kommende år er uændret. Ad. 9. Valg af formand. Claus Wittig stiller op og bliver valgt. Ad. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mette Olesen, Hanne Henriksen stiller op og bliver valgt ind i bestyrelsen. Elin Døfler, Nina Sjödin og Marie Kristensen stiller op som suppleanter og bliver valgt. Ad. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jens Hansen og Hans Peter Ernst modtager genvalg. Ad. 13. Eventuelt. Herunder kort beretning fra: a) Teknisk udvalg: se punkt 6 C b) CM v/maja Hoeks. Maja oplyser, at CM skal fornyes hvert 10. år. Det er snart og vi skal indbetale Hidtil har England betalt for vores medlemskab, så vi har ikke haft nogen årlig udgift til Trade Mark. Alligevel kommer der en udgift, da Maja holder og der skal indregistreres en ny ansvarlig for CM, hvilket koster noget. Maja opfordrer til at en ny overtager arbejdet og fortæller, at bortset fra de gengangere, der ikke husker at betale, er arbejdet overkommeligt. Efter en diskussion om dårlige betalere og konsekvenser for disse, bliver det foreslået af Jens Hansen, at man undersøger, om det er muligt og hvad det koster at CM bliver opkrævet vis PBS. Karen Spile påtager sig at undersøge dette. c) Yoga Rahasya v/ Bodil Wikstrøm. Bodil opfordrer til at blive abonnent på bladet, som udkommer 4 gang årligt. Hun vil gerne have nye abonnenters oplysninger på . Også Bodil har problemer med for sene indbetalinger. Trods dette vil hun gerne forsætte sit arbejde. d) International Forening v/ Maja Hoeks. Maja oplyser, at hun har haft kontakt med Kofi Busia, USA, han siger, at det er Iyengars ønske, at der bliver dannet en international forening. 9

10 Dette diskuteres og man mener, at der i første omgang kan blive tale om et større samarbejde de skandinaviske lande imellem dels i forhold til arbejdet i de tekniske udvalg dels i forhold til foreningerne. Jette Berring foreslår, at man sender en føler til de andre skandinaviske lande. Maja skriver til Kofi Busia om planerne for et øget skandinavisk samarbejde som en begyndelse. Den afgåede formand Ulla Pedersen ønsker tillykke med den nye bestyrelse, og takker samtidig for samarbejdet med bestyrelse, Teknisk Udvalg, Maja Hoeks og Bodil Wikstrøm. Ulla takkes for det store arbejde hun har gjort i årenes løb og får forsamlingens stående applaus. Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen afsluttet. Nyt fra skolerne. 11 aspiranter bestod Introductory level 2 den 24. og 25. marts i Arnborg i Jylland. Line Vlek (Norge) Kurt Støen (Norge) Alberto Manco (Sverige) Berit Werbes (Danmark) Birgitte Melbye (Danmark) Michelle Nardone (Danmark) Majbritt Young Christensen (Danmark) Annemette Linneberg (Danmark) Helle Munk-Jensen (Danmark) Gita Grauslund (Danmark) Jack Davis (Danmark) Nederst fra venstre: censor Helen Graham, Berit Werbes, Michelle Nadone, Line Vlek, Kurt Støen, Birgitte Melbye Øverst fra venstre: uddannelsesleder Leela Hansen, censor Ulla Larsen, moderator Jayne Orton, censor Joe Burn, Jack Davis, hjælpelærer Tove Lind og hjælpelærer Jens Hansen. 10

11 Indlæg fra læserne. At have kompetence i læring (Claus B. Wittig) I visse nyere teorier om indlæring skelnes mellem fire forskellige niveauer af kompetence. En viden om disse kompetence niveauer kan hjælpe os til bedre at forstå, hvor godt vi indlærer, dels hvor gode vi er til at formidle det, vi nu en gang har lært. Ikke mindst som udøvere af Iyengar yoga er det vigtigt med en god indsigt i vores aktuelle kompetenceniveau. Gennem en sådan refleksiv forståelse af læring kan vi både forbedre vores praksis, abhysa, og vores selvforståelse, svahdyaye, og dermed blive bedre som lærere. I bedste fald hjælper denne refleksion os samtidig med at gå fra at træne yoga til sadhana yoga som en vej. Udfordringen for os er både at blive og helst forblive inspirerende og kompetente yoga lærere. Vi skulle jo nødigt ende med at leve op til Mr. Iyengar's vittighed om forskellen mellem en Intro og en Junior lærer: The difference between an Introductory and Junior teacher is that Juniors can hold a bad pose for much longer! For undgå en sådan situation, er det vigtigt ikke at gå i stå, ikke blive doven og selvtilfreds, men derimod dagligt kigge kritisk på, hvordan vi hver især kan lære mere og udvikle vores forståelse af yoga. For at kunne navigere i læringsfeltet er det vigtigt, at vi kan genkende det første og laveste niveau af læring. Dette niveau kaldes ubevidst inkompetence. Ubevidst inkompetence betyder ganske enkelt, at vi ikke er klar over, hvor meget vi (endnu) ikke ved. En sådan uvidenhed, avidya, kan både være af helt generel karakter eller af mere specifik faglig karakter, som når man tror, at man virkelig forstår Iyengar yoga efter blot nogle få års praksis. De fleste af os genkender nok dette niveau enten fra os selv enten fra de jævnlige aha oplevelser, som følger med, når vi begynder at rette vores opmærksomhed mod nye områder af en asana for blot at opdage, hvor meget vi endnu ikke kan eller gør. Mange af os kender også fænomenet fra mødet med nye elever, hvor de første stående asanas hurtigt kan synes udtømt for muligheder. Eksempelvis den elev, som i Parsva Konasana, ikke forstår, at det er uden værdi, at den forreste hånd er fladt i gulvet, når den bagerste hæl samtidig er blevet løftet væk fra gulvet. Eller når nye elever ikke deltager i klassen, selvom de nok er fysisk tilstede, simpelthen fordi de, ofte uden at vide det, ikke hører rigtigt efter, overbevist som de er om, at de kan da godt lave yoga i forvejen. Med mindre vi jævnligt reflekterer over vores viden og kunnen gennem en kritisk spørgen ind til, hvor godt vores kvalifikationer evner at få os videre, så synes det ganske let at være dygtig eller god til yoga. Men dermed risikerer vi at begrænse os selv og dermed skaber vi et falsk billede af vores viden, som er hæmmende for videre indlæring. Vi kan nemlig spilde oceaner af værdifuld tid i denne fase, hvor vi i kraft af manglende erkendelse af vores uvidenhed enten tror, at vi allerede kan nok og derfor ikke for alvor koncentrerer os om, det vi gør, nu også virker efter hensigten. Eller endnu værre: Måske føler vi slet ikke trang til at søge ny viden om noget som helst i det hele taget! Vi er mageligt tilfredse med det, vi nu en gang har lært. Mr. Iyengar opfordrer altid til det modsatte i arbejdet med yoga. Som han udtrykker det: Always look for what is missing in the pose. Dette leder os til det næste niveau af betydning for at kunne 11

12 tilegne sig ny viden og erkendelse, kaldet bevidst inkompetence. Bevidst inkompetence har vi, når vi begynder at indse, at vi faktisk slet ikke er så kompetente, som vi havde forestillet os, at vi var. Jeg mindes selv, hvor overrasket jeg blev over at opdage, at bilkørsel faktisk er noget, der skal læres! Og jeg tog glad til Puna første gang i 1996 overbevist om, at jeg da i det mindste kunne de stående stillinger! og indså naturligvis ret hurtigt, hvor forkert og fjollet den forestilling var. At blive bevidste om sine inkompetencer kan være en til tider brat opvågnen, som kan være både smertefuld og frustrerende. Det er derfor heller ikke altid, at vi har lyst eller mod til at blive bevidste om vores inkompetencer. X-factor aspiranter er et til tider prima eksempel: Absolut talentløse mennesker med store egoer reagerer med vantro, når de konfronteres med deres totale mangel på gehør og musikalitet. Et andet yoga eksempel kunne være, at vi med ét indser, at Maha Mudra og Sirsasana har vigtige fællestræk i den måde bugvæggen bør arbejde på. Men trods det, har vi måske indtil da opfattet de to asanas som separate og uden forbindelse. Det kunne også være, at vi pludselig indser, hvor ringe forståelse vi har af, at den øverste arm i Gomukhasana er en hovedstands-arm. Eller når vi efter års praksis af en asana begynder at få ondt visse steder, som vi ubevidst har overarbejdet og nu smerteligt må erkende, at vi altså ikke var klar over, at vi arbejdede forkert med. Her er det oplagt at gøre en afstikker til Patanjalis Yoga-Sutra I.20, hvori Patanjali beskæftiger sig med nogle af de vigtigste begreber i de højere tilstande af yoga. Disse nøglebegreber er nu relevante hele vejen igennem, fordi de giver os momentum gennem de vanskeligheder, som vi uvilkårlig møder i vores praksis og liv: 1) Shradda faith eller tiltro dvs., at vi ikke lader os aflede og giver op eller pludselig lader os friste af en anden mere spændende yoga, når vi begynder at møde udfordringer eller begår fejl, men derimod formår at holde snuden i sporet. Desuden har vi, for at opretholde en stabil og fremadrettet praksis over tid, også brug for 2) Virya styrke; her både fysisk og mental styrke/udholdenhed. Endelig kan vi bevæge os fra den bevidste inkompetence til det tredje niveau, som kaldes bevidst kompetence ved at gøre god brug af 3) Smriti hukommelsen. Kontrolleret hukommelse betyder i denne sammenhæng to ting: A) At glemme, det vi ikke har brug for! Vi forstyrrer ofte vores egen praksis ved at lade tankerne drive imod det, som vi skal nå efter yoga eller ved at reagere følelsesmæssigt med irritation, når vi arbejder med svære ting. Vi skal så at sige huske, hvad der bør glemmes eller udelades, når vi praktisere. B) Smriti handler også om aktivt at huske korrekte handlinger i vores praksis som f.eks. ikke at dreje fødderne ud i Urdhva Dhanurasana. Gennem bevidst anvendelse af sådanne hukommelses-indtryk eller samskaras, kan vi opnå en mere korrekt og gavnlig praksis, hvor vi f.eks. erindrer betydningen af den øverste arms rotation i Gomukhasana som forbindelse til Urdhva Dhanurasana; alt imens vi faktisk udfører Urdhva Dhanurasana og drejer triceps indad. Når man på denne måde er sig sin forståelse af sammenhængen mellem de forskellige stillinger bevidst, så er der tale om bevidst kompetence. Samtidig er ulempen dog, at vi bruger så meget energi på at fastholde koncentrationen så intenst i vores praksis, at vi bliver mentalt trætte: The highest form of sensitivity is the highest form of activity of the intellect 1 På det sidste og højeste niveau af læring, kendt som ubevidst kompetence er vi i stand til at udnytte vores indlærte færdigheder ubesværet og uanstrengt. Et banalt eksempel er den gode bilist, som både kan køre sikkert, finde vej, småkonversere med sine medpassagerer og være opmærksom og hjælpsom overfor de andre trafikanter uden at tænke videre over det. 1 Guruji Uwach,

13 Men tilbage til Mr. Iyengar, som på et tidspunkt siger til os: It takes thirty years to do Trikonasana Som citatet antyder, tager det ofte rigtig lang tid at nå til et niveau af ubevidst kompetence og dét fordi, vi oplever vores egne sind som urolige og ustabile størrelser (chitta vritti), der gør det yderst vanskeligt at koncentrere sig ret længe af gangen. Kun gennem lang og vedholdende praksis bygget på lige dele praksis og refleksion, vicara, kan vi for alvor gøre os håb om at nå en dybere forståelse af yogaens enorme omfang og muligheder. I Yoga Sutra I.14. skriver Mr. Iyengar således: Long, uninterrupted, alert practice is the firm foundation for the restraining of the fluctuations. Claus B Wittig Praktiske oplysninger. Yoga Rahasya - er titlen på et lille magasin som moderinstituttet udgiver 4 gange om året. Du kan tegne abonnement på magasinet ved at henvende dig til Bodil Wikstrøm, tlf.: eller blot ved at indsætte 160 kr. senest 1. november på Reg.:1362 Kontonr.: Husk at anføre dit navn på indbetalingen. Medlemskontingent: Frist for indbetaling for 2012 er 1. april 2012 A-medlemskab: 800 kr. pr. år (Kontingent: 500 kr. og CM: 300 kr.) B-medlemskab: 350 kr. pr. år C-medlemskab: 100 kr. pr. år Alle medlemskaber giver rabat på yogakurser udbudt af foreningen Oplysninger til brug for indbetaling til foreningen Betaling via giro: Reg.nr. 1199, kontonr Betaling via bankoverførsel: Reg.nr. 0996, kontonr OBS: Betalinger fra udenlandske banker: Brug swift-kode: SWIFT-BIC: DABADKKK - Husk at opgive dit navn og i hvilken forbindelse betalingen sker. 13

14 Nyhedsbrev. Har du emner, som du ønsker, bestyrelsen skal tage op, så kontakt en af os. Indlæg til næste nyhedsbrev modtages gerne, senest d og sendes elektronisk til Iyengar Yoga foreningens bestyrelsesmedlemmer: Claus Bendson Wittig (formand) Peblinge Dossering 6, 2200 Kbh. N Hanne Henriksen, Sjællandsgade 1a, 8600 Silkeborg Mette Olesen, Granbakkevej 10, Assentorp, 4295 Stenlille Karen Spile (kasserer), Rugårdsvej 412, 5210 Odense NV Berit Werbes (best.medl. u/certifikat), Aborgvej 12, 5610 Assens. Iyengar -Yogaforeningens hjemmeside: 14

IYFDK Årgang 13. nummer 3. februar/marts 2013 IYENGAR YOGA. Nyhedsbrev

IYFDK Årgang 13. nummer 3. februar/marts 2013 IYENGAR YOGA. Nyhedsbrev IYENGAR YOGA Nyhedsbrev februar 2013 1 Hvad er yoga egentligt? Som moderne mennesker er vi næsten helt frisat fra traditionernes åg. Enhver kan i store træk bestemme selv og gør så mest det, som man nu

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere