IYF(DK) Årgang 13, nummer 2 Maj, 2012 IYENGAR YOGA. Nyhedsbrev, maj 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IYF(DK) Årgang 13, nummer 2 Maj, 2012 IYENGAR YOGA. Nyhedsbrev, maj 12"

Transkript

1 IYENGAR YOGA Nyhedsbrev, maj 12 1

2 Brev fra formanden (Claus Bendson Wittig) Formanden for alle verdens Iyengar yoga foreninger BKS Iyengar har i en alder af 93 år! d. 8. april 2012 modtaget den prestigefyldte indiske erhvervs og industri pris IMC Juran Quality Medal overrakt ham af den berømte indiske forfatter Shashi Tharoor samt erhvervs og industri magnaten Neeraj Bajaj. Medaljen gives til cremen af indiske top erhvervsfolk, som udmærker sig ved deres dygtighed i ledelse og innovativ fremdrift. Guruji som er indbegrebet af disse kvaliteter, er blot den anden uden for erhverv og industri til at modtage prisen. Som Stephanie Quirk, der netop har afholdt et formidabelt kursus i København tørt konstaterede: That made him very pleased. Et stort tillykke herfra! A tough act to follow, som man siger, når man skal på scenen efter et brillant nummer. Mr. Iyengar eller Guruji er fuldkommen unik, en gigant og second to none på sit felt. Hvordan er det overhovedet menneskeligt muligt at løfte den kolossale opgave, som det jo er, at skulle formidle hans arbejde med og forståelse af yoga? Idet jeg endnu en gang takker for tilliden til mig som nyvalgt formand for Iyengar yoga foreningen i Danmark, følger her lidt af mine tanker om opgaven som formand for bestyrelsen i IYFDK: Den afgørende rolle, som en formand står med, er altid at sørge for at den organisation og den bestyrelse, som han eller hun har mandat til at lede, har en klar profil baseret på en klar vision. Formandens opgave lykkes, når han eller hun gennem sit virke får flest mulige medlemmer til gennem godt og frugtbart samarbejde at realisere denne vision. De fleste medlemmer af vores organisation IYFDK er formodentlig enige om, at vores fælles vision er, at udbrede kendskabet til Iyengar yoga. Når dette er fastslået, så står de største udfordringer stadig tilbage, som er at få defineret hvilke konkrete midler og metoder, der skal til for at komme en realisering af visionen nærmere. Kort sagt er visionen for IYFDK kvalitet frem for kvantitet. Vi hverken kan eller skal forsøge at konkurrere med fitness eller wellness bølgen, der hjælpeløst reducerer yoga til en vare på linje med selvbruner eller tofu. Den bedste reklame for os, Iyengar yogaen og IYFDK er ikke helsides annoncer eller megen medie omtale, men derimod din og min daglige og vedvarende indsats klasse efter klasse med undervisning af høj kvalitet helt uden at knytte hverken Pilates, løb, Vipasana meditation, kostvejledning, musik eller andet smart til undervisningen i Iyengar yoga. Der har desværre i den senere tid blandt nogle få medlemmer af foreningen netop været eksempler på sådanne hybrider, hvor Iyengar yoga blandes sammen med andre discipliner. Det er og bliver en skidt ide og det fremmer på ingen måde IYFDKs vision. Fordi sådanne hybrider underminerer profilen på vores enestående brand og gør profilen uklar. Værre endnu er det, at Guruji kan trække sin støtte og retten til at benyttet navnet Iyengar tilbage, hvis det er hans vurdering, at der er tale om mixing of methods. Men der er jo heldigvis heller ikke nødvendigt at blande tingene sammen på denne måde, for det vi har og kan, det virker, nok tager det lang tid og kræver stor vedholdenhed og disciplin, men metoden virker. At Iyengar yoga så ikke appellerer til alle slags mennesker, er jo helt ok. Det gør ansjoser og fuldskæg jo heller ikke. Men som en af mine kollegaer fortalte: Jeg fik en ny elev, som havde lavet flere andre slags yoga, men som hun selv udtrykte det: Nu er jeg parat til virkelig at lære yoga. 2

3 Min opfordring er derfor nu: Hold din praksis i gang og fokuser, fordyb dig det kræver bestemt meget af os at arbejde med Iyengar yoga, men når vi bliver mere sikre, har vi har adgang til en vældig ressource baseret på Gurujis enorme viden om yoga: When doubts ends by discrimination, wisdom downs BKS Iyengar Claus Bendson Wittig Formand IYFDK Formandens beretning ved Generalforsamlingen (Ulla Pedersen) Vi er fire bestyrelsesmedlemmer, som sidste år fik forsamlingens accept til at være beslutningstagende på trods af, at vi ikke er fuldtallige ifølge vedtægterne: Karen Spile, kasserer, Tove Lind, sekretær, Berit Werbes, bestyrelsesmedlem og ansvar for Nyhedsbrevet og undertegnede, Ulla Pedersen, formand UDVALG: YOGA RAHASYA, varetages af Bodil Wikstrøm varetager bestilling og regnskab. CM og TRADE MARK med Maja Hoeks som formand og Pernille Kreisgaard. De sikrer, at vi alle har et gyldigt CM. TEKNISK UDVALG: Jette Berring, Hanne Juelsgaard Sørensen og Claus b. Wittig MEDLEMMER: Vi er nu ikke mindre end 97 medlemmer, heraf er de 54 lærere med CM. Det er dejligt med så mange lærere, rimeligt fordelt over landet, selvom vi stadig har nogle områder, hvos der slet ingen Iyengar yogalærere er. INFORMATION: Generelt har vi informeret om de vigtigste sager via Nyhedsbrevet, fordi vi mener, at det er en af vores vigtige opgaver. Det er det, fordi de fleste af os er alene på jobbet, uden kolleger, som man dagligt kan drøfte arbejdet med. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i denne sæson. Arbejdsområderne har været: EKSAMINER Foreningen har i maj stået for eksamen i Silkeborg i 2011, niveauerne var Junior Level 1 og 2, og hvor både moderator og assessorer kom fra udlandet, idet vi ikke kan bruge vore interne assessorer til eksamen højere end Introductory Level 2. 3

4 I februar i år har foreningen medvirket til eksamen i København, fundet moderator og assessorer, og har været observatør under eksamen., vi brugte af vore egne assessorer. Niveauerne: Teacher in Training (Introductory level 1) og Introductory Level 2. ASSESSORER De syv danske assessorer har fået et bevis på, at de har gennemgået trainee på begge niveauer, de må virke på. URETMÆSSIG ANVENDELSE AF NAVNET IYENGAR Vi har igen i år sendt breve ud, to af sagerne er endnu ikke afsluttet. Det er normalt, at dem, vi kontakter, rimelig hurtigt ændrer på hjemmeside eller i annoncering, efter at have hørt fra foreningen. Vi er opmærksomme på, om nogen anvender navnet IYENGAR uden at have retten til det. Det er meget vigtigt at vi tager téten og hurtigt tager kontakt til de pågældende og gør krav på vores Trade Mark-rettigheder om brug af IYENGAR-navnet. Hvis vi ikke hele tiden er årvågne og sørger for at gøre vore krav gældende ihh.t. TM, mister vi rettighederne, også selvom vi betaler for dem! Årsagen er, at det danner præcedens hvis vi undlader at gøre vore krav gældende, og derved bortfalder så vore rettigheder, så det er vigtigt at vi hele tiden holder øje med om nogen gør misbrug af navnet. Omvendt tror vi, at de gange, IYENGAR-navnet er blevet fjernet fra hjemmesider efter vores henvendelse, er det med til at andre yogalærere i højere grad respekterer vore krav og ikke bruger navnet mere eller mindre i flæng. Et center må godt bruge det, hvis de har en Iyengar lærer ansat, hvis det KUN er denne lærer, der underviser efter Iyengar -systemet. Vi er glade for at mange lærere er opmærksomme på, hvis nogen anvender navnet uretmæssigt og oplyser os om forholdet. Det vil gøre arbejdet lettere og til at gå til, hvis I oplyser om hvor og hvornår navnet anvendes uden tilladelse. Efter henvendelse sker det, at vi får tilbagemeldinger om, at vi er for udfarende og frelste, men vi bruger jo både tid og penge til fortløbende uddannelse og til CM netop for at kunne bruge Iyengar -navnet og metoder. Personligt mener jeg ikke, det er at overdrive Vi ved, at andre lande sender tilsvarende breve ud, og at der har været flere retssager, som alle er faldet ud til Iyengar -navnets fordel. NYHEDSBREV er i år udkommet tre gange: September, december og her i marts. Vi er glade for, at det nu kan udsendes via hjemmesiden, og vi bliver bedre og bedre til at udnytte muligheder, det giver. Der ville være dejligt med nogle indlæg eller et par spændende artikler eller hvis nogen har et knaldgodt træningsforløb at dele ud af, til glæde og gavn for andre. Kom ud af 4

5 busken og del jeres viden med os andre. Vi har alle godt af at lære lidt nyt, blive lidt klogere og prøve nogle af de ting, andre har haft gode erfaringer med. Vi hjælper gerne med at få det stillet det pænt op, med tegninger eller andet. HJEMMESIDE Vore nye hjemmeside kan du finde på Vi har brugt en del tid (og penge) på at få den i luften. Vi synes, den er overskuelig og let at arbejde med, og så har den en Google-kalender Det er meningen, at man på et tidspunkt som lærer selv skal kunne plotte et arrangement ind, men da der har været nogle tilfælde, hvor arrangementerne ikke var med certificerede lærere, kan vi som forening selvfølgelig ikke acceptere, at der står kurser eller andet med undervisere, der ikke er certificerede Iyengar Yogalærere Derfor har vi bestemt, at bestyrelsen vil være filter i en periode, og så måske prøve på et senere tids punkt at lade lærere selv plotte ind i kalenderen. Vi har også besluttet, at de yogacentre vi har, ikke mere kan få annonceringer med i Nyhedsbrevet de fleste har jo i forvejen deres eget nyhedsbrev, som man kan abonnere på og under lærere har vi sat alle kendte hjemmesider på, så her kan man logge ind og tilmelde sig. WORKSHOP og GENERALFORSAMLING WS var sidste år i Silkeborg, hvor vi desværre måtte aflyse Workshoppen med Clé Souren, fra Holland på grund af manglende tilmeldinger dengang blev følgende årsager nævnt: a) rygte om, at Clé er en hård underviser b) Efterhånden mange undervisningstilbud i DK med gode udenlandske undervisere c) Clé havde lige været i København - men også, at medlemmerne ikke har lyst til at komme, fordi der på GF (hvor man måske føler sig tvunget til også at møde op) er risiko for at blive valgt ind i bestyrelsen det giver stof til eftertanke, synes jeg. Det blev nævnt, at Iyengar Yoga har meget strenge krav, ja, det er nok rigtigt, men jeg tror, at det netop er derfor, det ikke er en udvandet form for yoga, der står respekt om Iyengar yoga i andre yogakredse. Og så synes jeg at systemet er fantastisk og unikt, og jeg hører det også fra mine elever, som bliver bidt af det, og får hjælp til at blive bedre, ved hjælp af yogaen, metoderne og hjælpemidlerne, så de én dag får en AHA-oplevelse, og en anden dag ser de pludselig en dybere mening med en øvelse, som de overhovedet ikke havde forestillet sig. Det synes jeg er bare én af de ting, der gør Iyengar Yoga så stærkt og unikt Jeg mener, at vi har brug for foreningen til både at administrere vores CM, til at håndhæve brugen af Iyengar -navnet, til at støtte vore medlemmer og til at hjælpe hinanden med at blive bedre lærere. 5

6 WORKSHOP OG GENERALFORSAMLING 2013 bliver i Silkeborg den Marts på Iyengar Yogaskolen i Silkeborg. Det bliver Pixie Lillas - glæd dig til næste år, hvor du garanteret får et par dage med god undervisning og lærerig oplevelse KONKLUSION Bestyrelsen har på trods af den meget negative generalforsamling sidste år - arbejdet stabilt og godt og foreningen har en sund økonomi. Vi har været gode til at finde løsninger i bestyrelsen, som vi alle kunne slutte op om. Om lidt er der valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Selvom der i en bestyrelse er en række opgaver, der skal udføres, ja, så er arbejdet ikke uoverkommeligt, heller ikke selvom de nogle gange er store, fordi vi er gode til at hjælpe hinanden, og så har vi nogle formidable sparringspartnere, - vores udvalg jeg har aldrig spurgt nogen om hjælp uden at få den. TAK: Jeg vil sige tak til Karen, Tove, og Berit for jeres hjælpsomhed og jeres varme og rare måde at være på og ikke mindst tak for godt samarbejde. Også en stor tak til udvalgene, I gør et stort arbejde for foreningen til glæde og gavn for os alle, både os i bestyrelsen, som jo selvfølgelig mærker det mest i dagligdagen - og alle medlemmerne. Det er en stor hjælp for os i bestyrelsen, at vi har vores udvalg. En stor TAK til jer alle. Referat fra generalforsamlingen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Kassererens regnskabsberetning og godkendelse af regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Behandling af Retningslinier a) Certificerede lærere b) Nyhedsbrev c) Teknisk udvalg d) Uddannelse 7. Fastsættelse af budget og godkendelse af budget 8. Fastsættelse af kontingent 9. Valg af formand (lige årstal) 10. Valg af kasserer (ulige årstal) 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 12. Valg af revisor og revisorsuppleant 6

7 13. Eventuelt Herunder kort beretning fra: a) Teknisk udvalg v/ 1) Hanne Juelsgaard 2) Jette Berring b) CM v/maja Hoeks c) Yoga Rahasya v/ Bodil Wikström d) International Forening v/majs Hoeks Du kan se vedtægter og retningslinjer på hjemmesiden: Ad 1. Claus Wittig vælges som dirigent. Han erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt. Ad. 2. Henriette og Marie Pi bliver valgt som stemmetællere, Berit som referent. Ad. 3. Formandens beretning: Se hjemmesiden Ad. 4. Kassereren fremlægger regnskabet, som godkendes Ad. 5. Indkomne forslag. Forslag fra Elin Døfler: De årlig workshops i marts måned med efterfølgende generalforsamling afholdes på forskellige Yoga-Centre i Danmark. Forslaget blev hverken vedtaget eller forkastet. Konklusionen blev, at afgørelsen fortsat ligger hos bestyrelsen og at der som hidtil skiftes mellem øst og vest med hensyntagen til stedets udstyr og til logistikken. Forslag fra Karen Spile: Karen Spile foreslår, at regnskabsåret ændres til kalenderåret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag fra Bestyrelsen: Der oprettes et PR-udvalg. Efter forudgående debat i forsamlingen trækker bestyrelsen forslaget tilbage så det bortfalder. Ad. 6 Behandling af Retningslinjer. a) Certificerede lærere. Ang. CM skemaet mener Claus Wittig, at det er en unødvendig kontrol, at en lærer skal skrive under og at det må være nok, at man skriver under på tro og love. 7

8 Maja Hoeks påpeger, at det er besluttet, at der skal være en dokumentation, men at en kvittering fra kursuslederen kan være nok. Der stilles forslag om at lærers underskrift ændres til underskrift på tro og love. Da det ikke er et rettidigt indkommet forslag, påtager bestyrelsen sig at sætte det på dagsordenen under indkomne forslag til næste generalforsamling. b) Nyhedsbrev. Forslag 1: Ny ordlyd for udsendelse af Nyhedsbreve. Begrundelse: Da vi nu kan udsende Nyhedsbreve via hjemmesiden, mener vi ikke at det er nødvendigt med fastlagte udgivelser, som hidtil. Forslaget og ordlyden blev vedtaget. Forslag 2: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med information om deadline for indkomne forslag skal fremover ske via hjemmesiden i stedet for som hidtidig via snailmail. Forslaget blev uddybet til, at Indkaldelse til ordinær generalforsamling med information om deadline for indkomne forslag udsendes via mail i Nyhedsbrevet, som udkommer i december. Forslaget blev vedtaget Ad 6 c. Teknisk udvalg. Teknisk udvalg har i det forløbne år arbejdet med en ny ordlyd i Retningslinjer for uddannelse, og herunder indsat nye afsnit. Der blev af Leela Hansen gjort opmærksom på, at afsnit 2 var opdelt i 2: en del, der angik adgangskravene og en del, der angik indholdet af uddannelsen. Claus Wittig gav Leela ret og sagde, at det skulle omredigeres, men at ordlyden måtte betragtes som godkendt. Jette Berring orienterer, at teknisk udvalg har udarbejdet forslag omkring fast procedure ved eksamen og at dette skal behandles af den kommende bestyrelse Bestyrelsen udpegede herefter som kommende teknisk udvalg: Claus Wittig, Jette Berring, Leela Hansen og Hanne Juelsgaard. Ad. 7. Godkendelse af budget. Kassereren fremlægger budgettet for Budgettet bliver godkendt. 8

9 Ad. 8. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet for kommende år er uændret. Ad. 9. Valg af formand. Claus Wittig stiller op og bliver valgt. Ad. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Mette Olesen, Hanne Henriksen stiller op og bliver valgt ind i bestyrelsen. Elin Døfler, Nina Sjödin og Marie Kristensen stiller op som suppleanter og bliver valgt. Ad. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jens Hansen og Hans Peter Ernst modtager genvalg. Ad. 13. Eventuelt. Herunder kort beretning fra: a) Teknisk udvalg: se punkt 6 C b) CM v/maja Hoeks. Maja oplyser, at CM skal fornyes hvert 10. år. Det er snart og vi skal indbetale Hidtil har England betalt for vores medlemskab, så vi har ikke haft nogen årlig udgift til Trade Mark. Alligevel kommer der en udgift, da Maja holder og der skal indregistreres en ny ansvarlig for CM, hvilket koster noget. Maja opfordrer til at en ny overtager arbejdet og fortæller, at bortset fra de gengangere, der ikke husker at betale, er arbejdet overkommeligt. Efter en diskussion om dårlige betalere og konsekvenser for disse, bliver det foreslået af Jens Hansen, at man undersøger, om det er muligt og hvad det koster at CM bliver opkrævet vis PBS. Karen Spile påtager sig at undersøge dette. c) Yoga Rahasya v/ Bodil Wikstrøm. Bodil opfordrer til at blive abonnent på bladet, som udkommer 4 gang årligt. Hun vil gerne have nye abonnenters oplysninger på . Også Bodil har problemer med for sene indbetalinger. Trods dette vil hun gerne forsætte sit arbejde. d) International Forening v/ Maja Hoeks. Maja oplyser, at hun har haft kontakt med Kofi Busia, USA, han siger, at det er Iyengars ønske, at der bliver dannet en international forening. 9

10 Dette diskuteres og man mener, at der i første omgang kan blive tale om et større samarbejde de skandinaviske lande imellem dels i forhold til arbejdet i de tekniske udvalg dels i forhold til foreningerne. Jette Berring foreslår, at man sender en føler til de andre skandinaviske lande. Maja skriver til Kofi Busia om planerne for et øget skandinavisk samarbejde som en begyndelse. Den afgåede formand Ulla Pedersen ønsker tillykke med den nye bestyrelse, og takker samtidig for samarbejdet med bestyrelse, Teknisk Udvalg, Maja Hoeks og Bodil Wikstrøm. Ulla takkes for det store arbejde hun har gjort i årenes løb og får forsamlingens stående applaus. Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen afsluttet. Nyt fra skolerne. 11 aspiranter bestod Introductory level 2 den 24. og 25. marts i Arnborg i Jylland. Line Vlek (Norge) Kurt Støen (Norge) Alberto Manco (Sverige) Berit Werbes (Danmark) Birgitte Melbye (Danmark) Michelle Nardone (Danmark) Majbritt Young Christensen (Danmark) Annemette Linneberg (Danmark) Helle Munk-Jensen (Danmark) Gita Grauslund (Danmark) Jack Davis (Danmark) Nederst fra venstre: censor Helen Graham, Berit Werbes, Michelle Nadone, Line Vlek, Kurt Støen, Birgitte Melbye Øverst fra venstre: uddannelsesleder Leela Hansen, censor Ulla Larsen, moderator Jayne Orton, censor Joe Burn, Jack Davis, hjælpelærer Tove Lind og hjælpelærer Jens Hansen. 10

11 Indlæg fra læserne. At have kompetence i læring (Claus B. Wittig) I visse nyere teorier om indlæring skelnes mellem fire forskellige niveauer af kompetence. En viden om disse kompetence niveauer kan hjælpe os til bedre at forstå, hvor godt vi indlærer, dels hvor gode vi er til at formidle det, vi nu en gang har lært. Ikke mindst som udøvere af Iyengar yoga er det vigtigt med en god indsigt i vores aktuelle kompetenceniveau. Gennem en sådan refleksiv forståelse af læring kan vi både forbedre vores praksis, abhysa, og vores selvforståelse, svahdyaye, og dermed blive bedre som lærere. I bedste fald hjælper denne refleksion os samtidig med at gå fra at træne yoga til sadhana yoga som en vej. Udfordringen for os er både at blive og helst forblive inspirerende og kompetente yoga lærere. Vi skulle jo nødigt ende med at leve op til Mr. Iyengar's vittighed om forskellen mellem en Intro og en Junior lærer: The difference between an Introductory and Junior teacher is that Juniors can hold a bad pose for much longer! For undgå en sådan situation, er det vigtigt ikke at gå i stå, ikke blive doven og selvtilfreds, men derimod dagligt kigge kritisk på, hvordan vi hver især kan lære mere og udvikle vores forståelse af yoga. For at kunne navigere i læringsfeltet er det vigtigt, at vi kan genkende det første og laveste niveau af læring. Dette niveau kaldes ubevidst inkompetence. Ubevidst inkompetence betyder ganske enkelt, at vi ikke er klar over, hvor meget vi (endnu) ikke ved. En sådan uvidenhed, avidya, kan både være af helt generel karakter eller af mere specifik faglig karakter, som når man tror, at man virkelig forstår Iyengar yoga efter blot nogle få års praksis. De fleste af os genkender nok dette niveau enten fra os selv enten fra de jævnlige aha oplevelser, som følger med, når vi begynder at rette vores opmærksomhed mod nye områder af en asana for blot at opdage, hvor meget vi endnu ikke kan eller gør. Mange af os kender også fænomenet fra mødet med nye elever, hvor de første stående asanas hurtigt kan synes udtømt for muligheder. Eksempelvis den elev, som i Parsva Konasana, ikke forstår, at det er uden værdi, at den forreste hånd er fladt i gulvet, når den bagerste hæl samtidig er blevet løftet væk fra gulvet. Eller når nye elever ikke deltager i klassen, selvom de nok er fysisk tilstede, simpelthen fordi de, ofte uden at vide det, ikke hører rigtigt efter, overbevist som de er om, at de kan da godt lave yoga i forvejen. Med mindre vi jævnligt reflekterer over vores viden og kunnen gennem en kritisk spørgen ind til, hvor godt vores kvalifikationer evner at få os videre, så synes det ganske let at være dygtig eller god til yoga. Men dermed risikerer vi at begrænse os selv og dermed skaber vi et falsk billede af vores viden, som er hæmmende for videre indlæring. Vi kan nemlig spilde oceaner af værdifuld tid i denne fase, hvor vi i kraft af manglende erkendelse af vores uvidenhed enten tror, at vi allerede kan nok og derfor ikke for alvor koncentrerer os om, det vi gør, nu også virker efter hensigten. Eller endnu værre: Måske føler vi slet ikke trang til at søge ny viden om noget som helst i det hele taget! Vi er mageligt tilfredse med det, vi nu en gang har lært. Mr. Iyengar opfordrer altid til det modsatte i arbejdet med yoga. Som han udtrykker det: Always look for what is missing in the pose. Dette leder os til det næste niveau af betydning for at kunne 11

12 tilegne sig ny viden og erkendelse, kaldet bevidst inkompetence. Bevidst inkompetence har vi, når vi begynder at indse, at vi faktisk slet ikke er så kompetente, som vi havde forestillet os, at vi var. Jeg mindes selv, hvor overrasket jeg blev over at opdage, at bilkørsel faktisk er noget, der skal læres! Og jeg tog glad til Puna første gang i 1996 overbevist om, at jeg da i det mindste kunne de stående stillinger! og indså naturligvis ret hurtigt, hvor forkert og fjollet den forestilling var. At blive bevidste om sine inkompetencer kan være en til tider brat opvågnen, som kan være både smertefuld og frustrerende. Det er derfor heller ikke altid, at vi har lyst eller mod til at blive bevidste om vores inkompetencer. X-factor aspiranter er et til tider prima eksempel: Absolut talentløse mennesker med store egoer reagerer med vantro, når de konfronteres med deres totale mangel på gehør og musikalitet. Et andet yoga eksempel kunne være, at vi med ét indser, at Maha Mudra og Sirsasana har vigtige fællestræk i den måde bugvæggen bør arbejde på. Men trods det, har vi måske indtil da opfattet de to asanas som separate og uden forbindelse. Det kunne også være, at vi pludselig indser, hvor ringe forståelse vi har af, at den øverste arm i Gomukhasana er en hovedstands-arm. Eller når vi efter års praksis af en asana begynder at få ondt visse steder, som vi ubevidst har overarbejdet og nu smerteligt må erkende, at vi altså ikke var klar over, at vi arbejdede forkert med. Her er det oplagt at gøre en afstikker til Patanjalis Yoga-Sutra I.20, hvori Patanjali beskæftiger sig med nogle af de vigtigste begreber i de højere tilstande af yoga. Disse nøglebegreber er nu relevante hele vejen igennem, fordi de giver os momentum gennem de vanskeligheder, som vi uvilkårlig møder i vores praksis og liv: 1) Shradda faith eller tiltro dvs., at vi ikke lader os aflede og giver op eller pludselig lader os friste af en anden mere spændende yoga, når vi begynder at møde udfordringer eller begår fejl, men derimod formår at holde snuden i sporet. Desuden har vi, for at opretholde en stabil og fremadrettet praksis over tid, også brug for 2) Virya styrke; her både fysisk og mental styrke/udholdenhed. Endelig kan vi bevæge os fra den bevidste inkompetence til det tredje niveau, som kaldes bevidst kompetence ved at gøre god brug af 3) Smriti hukommelsen. Kontrolleret hukommelse betyder i denne sammenhæng to ting: A) At glemme, det vi ikke har brug for! Vi forstyrrer ofte vores egen praksis ved at lade tankerne drive imod det, som vi skal nå efter yoga eller ved at reagere følelsesmæssigt med irritation, når vi arbejder med svære ting. Vi skal så at sige huske, hvad der bør glemmes eller udelades, når vi praktisere. B) Smriti handler også om aktivt at huske korrekte handlinger i vores praksis som f.eks. ikke at dreje fødderne ud i Urdhva Dhanurasana. Gennem bevidst anvendelse af sådanne hukommelses-indtryk eller samskaras, kan vi opnå en mere korrekt og gavnlig praksis, hvor vi f.eks. erindrer betydningen af den øverste arms rotation i Gomukhasana som forbindelse til Urdhva Dhanurasana; alt imens vi faktisk udfører Urdhva Dhanurasana og drejer triceps indad. Når man på denne måde er sig sin forståelse af sammenhængen mellem de forskellige stillinger bevidst, så er der tale om bevidst kompetence. Samtidig er ulempen dog, at vi bruger så meget energi på at fastholde koncentrationen så intenst i vores praksis, at vi bliver mentalt trætte: The highest form of sensitivity is the highest form of activity of the intellect 1 På det sidste og højeste niveau af læring, kendt som ubevidst kompetence er vi i stand til at udnytte vores indlærte færdigheder ubesværet og uanstrengt. Et banalt eksempel er den gode bilist, som både kan køre sikkert, finde vej, småkonversere med sine medpassagerer og være opmærksom og hjælpsom overfor de andre trafikanter uden at tænke videre over det. 1 Guruji Uwach,

13 Men tilbage til Mr. Iyengar, som på et tidspunkt siger til os: It takes thirty years to do Trikonasana Som citatet antyder, tager det ofte rigtig lang tid at nå til et niveau af ubevidst kompetence og dét fordi, vi oplever vores egne sind som urolige og ustabile størrelser (chitta vritti), der gør det yderst vanskeligt at koncentrere sig ret længe af gangen. Kun gennem lang og vedholdende praksis bygget på lige dele praksis og refleksion, vicara, kan vi for alvor gøre os håb om at nå en dybere forståelse af yogaens enorme omfang og muligheder. I Yoga Sutra I.14. skriver Mr. Iyengar således: Long, uninterrupted, alert practice is the firm foundation for the restraining of the fluctuations. Claus B Wittig Praktiske oplysninger. Yoga Rahasya - er titlen på et lille magasin som moderinstituttet udgiver 4 gange om året. Du kan tegne abonnement på magasinet ved at henvende dig til Bodil Wikstrøm, tlf.: eller blot ved at indsætte 160 kr. senest 1. november på Reg.:1362 Kontonr.: Husk at anføre dit navn på indbetalingen. Medlemskontingent: Frist for indbetaling for 2012 er 1. april 2012 A-medlemskab: 800 kr. pr. år (Kontingent: 500 kr. og CM: 300 kr.) B-medlemskab: 350 kr. pr. år C-medlemskab: 100 kr. pr. år Alle medlemskaber giver rabat på yogakurser udbudt af foreningen Oplysninger til brug for indbetaling til foreningen Betaling via giro: Reg.nr. 1199, kontonr Betaling via bankoverførsel: Reg.nr. 0996, kontonr OBS: Betalinger fra udenlandske banker: Brug swift-kode: SWIFT-BIC: DABADKKK - Husk at opgive dit navn og i hvilken forbindelse betalingen sker. 13

14 Nyhedsbrev. Har du emner, som du ønsker, bestyrelsen skal tage op, så kontakt en af os. Indlæg til næste nyhedsbrev modtages gerne, senest d og sendes elektronisk til Iyengar Yoga foreningens bestyrelsesmedlemmer: Claus Bendson Wittig (formand) Peblinge Dossering 6, 2200 Kbh. N Hanne Henriksen, Sjællandsgade 1a, 8600 Silkeborg Mette Olesen, Granbakkevej 10, Assentorp, 4295 Stenlille Karen Spile (kasserer), Rugårdsvej 412, 5210 Odense NV Berit Werbes (best.medl. u/certifikat), Aborgvej 12, 5610 Assens. Iyengar -Yogaforeningens hjemmeside: 14

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

FORUM. Stafetten. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 136 / December 2014 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Efteråret er kommet og vinteren, Jul og Nytår står for døren. Det har summet af aktivitet i foreningen siden sommerferien - både

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Stafetten. Mindeord. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Stafetten. Mindeord. Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 137 / Marts 2015 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Jeg håber, I alle er kommet godt i gang i det nye år. Lokalafdelingerne har allerede afholdt deres generalforsamlinger og der er

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

SYSTEMISK FORUM. årsmøde 2011 glimt i ord og billeder

SYSTEMISK FORUM. årsmøde 2011 glimt i ord og billeder SYSTEMISK FORUM 2012 25. årgang NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR DANSK FORENING FOR SYSTEMISK TERAPI OG KONSULTATION årsmøde 2011 glimt i ord og billeder Vise hvordan glimt kan sættes sammen How did you manage to

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 1-2015. amanda - Fotolia.com SmerteLiv > No. 1-2015 amanda - Fotolia.com Indhold Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Sanne

Læs mere