Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet ET GODT NYTÅR! Et årsskifte er traditionelt anledning til både at se bagud og navnlig fremad. Glæde over lykkebringende begivenheder og fremskridt, men også refleksioner over sorger, tilbageskridt og uløste problemer i det forgangne år, afløses, når rådhusklokkerne er faldet i slag ved midnat, for de flestes vedkommende af forventninger, håb og ønsker til det kommende år om fremgang, glæder og landvindinger for dét, man hver især tror på. Allerede få dage inde i det nye år blev vi imidlertid alle på tragisk vis atter mindet om, at fremskridt ikke kommer af sig selv. Ikke blot i Paris, men også andre steder på jordkloden ramte rædselsvækkende handlinger fra afsporede forbryderiske kræfter ind i selve hjertekulen af al dét, vi tror på og ønsker for verden, os selv og vore medmennesker. Meget er allerede sagt og skrevet herom, og meget mere vil sikkert komme til. Men ét står frysende klart - vi har lidt et nederlag, vi er reelt i krig, og i forfærdelsen over dette og i retfærdig harme kan vi fristes til at give køb på grundlæggende rettigheder og værdier for at få ram på de ansvarlige. Men netop disse er blandt de stærkeste våben i kampen mod de mørke kræfter, som ikke vil os det godt. Derfor er det vigtigt ikke kun at gribe til mere kontante og traditionelle forholdsregler mod terror. På alle niveauer bør vi samtidig at insistere på at fastholde vor kultur og bærende værdier, og hverken i frygt, naivitet eller passivitet give køb herpå - eller erstatte tolerance og humanitet med holdningsløshed og mangel på realitetssans. Vi står alle overfor udfordringer, der mere end nogensinde understreger, at fred, gensidig respekt og fremskridt ikke kommer af sig selv, men kræver en aktiv offensiv indsats på alle fronter. Derfor rummer dette nyhedsbrev denne gang også flere indlæg end sædvanlig, som direkte eller indirekte reflekterer de forhold og begivenheder i vor omverden, der i stedse større omfang får indflydelse på vor daglige tilværelse og fremtid. Ulrik Linvald 1

2 Jeg er ikke Charlie men alligevel Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Der er dage, der for altid vil stå prentet i vor hukommelse. Det er selvfølgelig blandt andet vore private mærkedage for glæder og sorger, de er forventelige, ingen kommer igennem livet uden sådanne. Men her tænker jeg på de dage, der er prentet i hukommelsen på et helt folk eller måske endda på alle mennesker i vor kulturkreds. Vi har nu i Europa fået vor egen 9/11, ikke noget hverken at glæde sig over eller være stolte af. Det er svært at sige, hvad min første tanke var, da jeg hørte om dette feje og hadske angreb på medarbejderne på Charlie Hebdo. Rædsel, vantro, ønske om bedre og anderledes terrorbekæmpelse, sorg og medfølelse var nok det første, der gik igennem mit hoved. Men efterfølgende kom de dybere refleksioner. Hvorfor dette angreb? Hvad er det et udtryk for? Hvor stammer alt dette had fra? Hvordan hindrer vi gentagelser? Jeg tror, at angrebet dybest set ikke blot var et angreb på et satiremagasin, men både på hele vor kultur og på vort demokrati. Hvis vi derfor skal hindre gentagelser, er det altså ikke tilstrækkeligt, at vi naturligvis sætter hårdt ind over for terrorister og giver PET dé beføjelser og midler, som de finder nødvendige. Nej, det vigtigste er formentlig en oprustning på det kulturpolitiske område. Når nogle mennesker finder retten til frit at ytre sig så vigtig, at de er villige til at bekæmpe denne ret med vold og trusler, så er det vel, fordi ytringsfrihed er en af demokratiets grundpiller. Men ytringsfrihed er jo ikke blot retten til at sige, hvad man vil - det er langt vigtigere, at det også er debatten mellem forskellige meninger og holdninger, at det er belysning af problemstillinger fra flere sider, at det er kritik, forbehold, overvejelser og eftertanke. Kort sagt alt det, der udtrykkes af en fri presse, at censur ingensinde kan genindføres, og at vi har medier, der har public service-forpligtigelse. Det er en del af fundamentet for et demokrati. Det er en del af dansk kultur, som vi skal værne om og videregive til kommende generationer. Selvom det i en tid med bladdød, overfladisk zapperkultur og flygtige informationsstrømme og folkestemninger kan synes svært. 2

3 Flygtninge i Egedal Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget Integration af flygtninge i Egedal Egedal har i alle år fået tildelt en kvote af flygtninge, som er blevet placeret i boliger overalt i vores store kommune. Integrationen af flygtninge har i det store og hele været en succes. Dygtige medarbejdere har medvirket til, at flygtningene har fået bopæl og ofte også et job, så de kom godt i gang med at skabe en ny tilværelse i landet. Det har faktisk været tilfældet siden 1998, hvor vi fik integrationsloven med krav om, at kommunerne hvert år skal modtage et vist antal flygtninge og anvise boliger til hver enkelt. Det har hele tiden været en stor opgave, men antallet af flygtninge har været på et niveau, så medarbejderne har kunnet finde egnede boliger, hvilket nok er det vanskeligste krav at opfylde i integrationslovgivningen. Store overskrifter I den senere tid har der atter været fokus i medierne på placeringen af flygtninge i Egedal. Det skyldes især, at antallet af flygtninge er steget dramatisk og uanset antallet skal kommunen finde boligerne og de kan ikke findes rundt omkring i den eksisterende boligmasse. Derfor bliver der her og nu sat pavilloner op til 50 flygtninge i Barnekær i Stenløse Syd, ved daginstitutionen Degnebakken i Stenløse og på p- pladsen ved Stengårdsskolen i Ølstykke. Og flere områder vil blive inddraget, bl.a. nedlagte plejearealer på Porsebakken i Ledøje, for i 2015 har Udlændingestyrelsen allerede meddelt, at der kommer flere flygtninge til kommunerne end først antaget. I 2014 modtog Egedal 74 flygtninge 33 voksne enlige, 12 familier med 2 voksne og 1-3 børn samt 2 børn, der ikke i forvejen havde et netværk i Egedal. Og nu forventer vi i de første 3 måneder af 2015 at modtage yderligere flygtninge. En kolossal opgave. Til sammenligning er tallene i Herlev gået fra 2 til 3! Alternative løsninger Det er nærmest en umulig opgave at skaffe så mange boliger. Derfor har kommunen grebet til nødløsninger/alternative løsninger og vil sætte midlertidige pavilloner op. Når flygtningene har fået en bolig, bliver det kommunens næste opgave at skabe de bedste muligheder for at få flygtningene integreret i nærmiljøet. Derfor skal boligerne helst 3

4 ligge i områder nær uddannelsesmuligheder, indkøb og offentlig transport. Og det er udgangspunktet for valget af de tre aktuelle områder, og det vil så vidt muligt også blive kriterierne for de kommende udvalgte områder. Tilstrømningen af flygtninge er i disse år så stor, at stort set samtlige byområder i Egedal vil skulle tage imod de nye borgere. Den politiske opgave Byrådet kan ikke bestemme, hvor mange flygtninge kommunen ønsker at modtage. Byrådets opgave er heller ikke at udpege de enkelte boliger/områder, hvor flygtningene skal bo. Byrådet skal lægge rammerne og har godkendt en strategi, der gør det muligt også at anvende alternative løsninger, når tilstrømningen er så stor, som tilfældet er i dag. Der bliver ikke tale om større afgrænsede boligområder med mange flygtninge, men bebyggelser med et overskueligt antal. Det er så op til medarbejderne at finde de bedst egnede områder, så integrationen kan ske bedst og hurtigst muligt. Og det har medarbejderne og borgerne været dygtige til. Egedal har taget godt imod de nye borgere og givet dem et godt rygstød til at skabe en ny tilværelse i et nyt land. Og det er vel dét, al integration af flygtninge handler om. Valgkampen skudt i gang nytårsdag Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem Nu skal vi støtte Mette Abildgaards valg til Folketinget! Statsministerens nytårstale er en tradition, der giver regeringschefen lejlighed til at tale til hele befolkningen om verdens og landets aktuelle situation og forestående opgaver. I år var det imidlertid mere en partiformand end en statsleder vi så og hørte. Helle Thorning og hendes reklamefolk var faldet for fristelsen til at (mis)bruge nytårstalen til først og fremmest at promovere sig selv og sit parti. Professor i retorik Christian Kock med speciale i spin og manipulation har kaldt talen for et selvmål af selvros. I hvert fald var nytårstalen et afsæt til en nøje planlagt kampagne, hvor talens elementer efterfølgende er brugt som helsides annoncer i pressen. Samtidig har de radikale også indledt en stor annoncering. 4

5 Det indikerer, at et valg kan blive udskrevet lige så snart Thorning ser en lysning, og intet er afgjort på forhånd. Meningsmålinger er usikre i og med at en del af vælgerne svarer ved ikke, og har Thorning i sin rebranding held med at vinde flertallet af tvivlere, kan det blive et meget lige folketingsvalg mellem blokkene. Min hensigt med dette indlæg er derfor en opfordring til, at vi alle i den konservative vælgerforening fra nu af gør alt hvad vi kan for at støtte valget af vor kandidat i Egedal, Mette Abildgaard, til Folketinget! Mette har ved sine besøg hos os vist sig som en særdeles engageret, dygtig og sympatisk person, og hun nyder stor respekt som formand for den konservative femmandsgruppe i Regionsrådet. Mange borgere i Egedal vil føle det samme, hvis de lærer Mette at kende. Heri ligger vores opgave. Gennem lokalpressen og på alle egnede måder skal vi i fælles interesse støtte og arbejde for Mette. Ved et fornuftigt konservativt valg bør Nordsjælland give et mandat til liste C, og det skal tilfalde Mette, så vi i Egedal har en repræsentant på tinge! Men vi skal gøre en indsats for det. Ved EU-valget i fjor opnåede vi 10 procent af stemmerne i Egedal, til dels i kraft af at Bendt Bendtsen er en kendt og anerkendt person hvilket betød meget. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi i den kommende tid gør hvad vi kan for at udbrede kendskabet og tilslutningen til Mette. Hun fortjener det! Trist tone i debatten om flygtninge Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem Trist Egedal kommune er blevet pålagt at modtage et vist antal flygtninge, og det antal stiger i takt med at flere flygtninge, især fra Syrien, kommer til Danmark. Jeg tager ikke her stilling til, om det er fair eller ej, og om vi skal have flere eller færre, men jeg er trist over den måde, debatten kører i vores lokale avis og på sociale medier. Egedal har været fornuftige de seneste år og sat de bygninger til salg, vi ikke lige kan finde anvendelse for. Det er fornuftigt, for det frigør penge til andre ting, som f.eks. netop at vedligeholde tomme bygninger. Men lige nu, hvor flygtningene vælter ind, og de skal have et sted at bo, giver det naturligvis nogle udfordringer. Vi har politisk sat rammerne for at administrationen kan finde egnede steder til at opsætte pavilloner til disse familier og unge mennesker der kommer op fra krig og uro. 5

6 Pavilloner er ikke en dårlig ide, mange mennesker i Jyllinge og Roskilde har efter Bodilstormen boet i pavilloner, og det er da rigtignok en nødløsning men bedre end alternativet. Nogle steder, der er udpeget til at få stillet pavilloner op, er bestemt ikke faldet i nogle borgeres smag. Der er faktisk indsamlet underskrifter med protester, og der kører nogle debatter, hvor tonen er ubehagelig og vidner om manglende forståelse for andre mennesker og nogle fordomme, jeg som både menneske og konservativ ikke bryder mig om. Tænk hvis Sverige og England i årene havde nægtet at tage imod de flygtninge, der kom fra Danmark pga. krigen - både modstandsfolk, jøder og andre, der havde været var nødsaget til at forlade deres hjem. Og tænk, hvis man dér havde skrevet i aviserne, benyttet samme ubehagelige tone, samlet underskrifter ind osv. Flygtningene fra Danmark blev modtaget i Sverige med den medmenneskelighed, som de fortjente og glædede sig blot til at komme hjem igen, når krigen var forbi måske er nogle endda blevet, fordi de befandt sig godt i deres nye midlertidige land. Når flygtninge kommer til Danmark starter de i flygtningecentrene og kommer først derefter, når deres sag er gennemgået, ud til de kommuner, der skal skal modtage dem. Jeg synes vi skal smile og hjælpe dem med at blive integreret lære dem vores værdier og holde de grimme manerer hjemme! Fremtidens gymnasium skal stille højere krav Mette Abildgaard, Konservativ leder i Region Hovedstaden & Folketingskandidat Alt for mange videregående uddannelser melder om nyoptagne studerende som ikke kan sætte komma, mangler basal faglig viden og ikke kan tænke tilstrækkeligt selvstændigt. Derfor er det afgørende, at den kommende gymnasiereform sætter højere krav og øger det faglige niveau på landets gymnasier, så eleverne er bedre klædt på, når de starter på de videregående uddannelser. Det er oplagt at starte med at fokusere på selve optaget. Lad os indføre et adgangskrav, ikke bare på 2 som forslået af regeringen, da det ikke vil have nogen reel konsekvens, men derimod på 4. Det vil sikre, at kun de elever, for hvem gymnasiet er 6

7 den rigtige vej, optages. For gymnasiet er langt fra den bedste løsning for alle, det er vigtigt at huske på. Vi skal ikke prøve at presse alle unge ned i den samme kasseløsning. Derudover skal eleverne fordeles på færre linjer end de 200 som findes i dag, som så til gengæld skal være mere tilrettelagt og målrettet efter de videregående uddannelsers krav. I dag må rigtig mange unge bruge tid på at tage enkeltfag, efter at studenterhuen er i hus, fordi deres valgte studieretning viser sig mangelfuld eller i værste fald værdiløs. Konkret foreslår vi konservative fire linjer en samfundsfaglig, en naturvidenskabelig/mat-fys, en sproglig og en med fokus på kultur og historie. Så bliver der samtidig bedre mulighed for at fordybe sig indenfor sit felt og komme bedre i bund med studiet. Lad os udnytte denne reform til at øge fagligheden, både ved at stille krav, men også ved at indrette gymnasiets med færre linjer, som så til gengæld forbereder de unge bedre til fremtiden. Vil du være nævning eller domsmand? Der skal indstilles borgere til den såkaldte grundliste inden den 1. april i år. På almindelig dansk betyder det, at der skal findes mennesker, der har lyst til at være nævning eller domsmand, og dermed være den almindelige borgers røst i det danske retssystem. De fleste danske statsborgere har mulighed for at komme i betragtning, men man skal dog være fyldt 18 år 1. januar 2016 og ikke være fyldt 70 år inden den 1. januar Der kan læses nærmere om det på kommunens hjemmeside (brug søgeordet nævning ), ligesom det vil blive omtalt i information fra kommunen og på anden vis blive informeret herom. Interesserede kan henvende sig til Eva Møller, eller på tlf Du må meget gerne give opfordringen videre til andre, hvis du kender nogen, der kunne være interesseret. De indstillede skal repræsentere kommunens befolkningssammensætning, og det forventes, at det vil blive sværest at finde unge og yngre samt borgere af anden etnisk herkomst, så specielt disse grupper skal måske have en særlig opfordring. Red. 7

8 FOLKETINGSVALG 2015 Vi har brug for alle vil du hjælpe? Folketingsvalget kan komme når som helst, og jeg glæder mig rigtig meget. Vi skal ud og kæmpe for et godt konservativt resultat, og mine chancer for valg er rigtig gode! Det vil være mig en stor ære at repræsentere Nordsjælland i Folketinget. Men jeg får brug for hjælp, hvis det skal lykkes. Og heldigvis er der rigtig mange måder at hjælpe på! Skriv meget gerne en mail på og fortæl hvilke af nedenstående opgaver, du kunne have mulighed for at hjælpe med. Du kan angive bogstaverne ud for de enkelte punker. Fx: Jeg vil gerne hjælpe med A, D og F. Skriv også gerne dit telefonnummer, så jeg kan kontakte dig hvis nødvendigt. Al form for hjælp modtages med den største taknemmelighed!. Jeg vil gerne hjælpe med: A) Bage en kage til de frivillige B) Lave aftensmad til de frivillige en aften C) Uddele brochurer i postkasserne i mit nabolag (Vi aftaler bare antal) D) Stemme dørklokker i mit nabolag sammen med Mette E) Dele ud på stationer/gågader sammen med Mette under valget F) Hænge plakater op i mit nabolag (fx 20 stk.) G) Hænge plakater op sammen med kampagneholdet H) Stille bil til rådighed til plakatophængning (Du kan enten køre selv eller låne bilen ud til en voksen frivillig) I) Invitere Mette på dagligstuemøde, hvor jeg inviterer venner og naboer J) Give et bidrag til kampagnen (Alt tæller, for 100 kr. kan vi købe fem plakater) Konto i Danske Bank på konto.nr Venlige hilsner Mette Abildgaard 8

9 Kommende arrangementer! Konservative i Egedal 14. januar Kære medlemmer. Der indkaldes hermed til: Ordinær generalforsamling Torsdag d.29. januar 2015 kl i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum DAGSORDEN I MEDFØR AF GÆLDENDE VEDTÆGTER: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse 9. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse 10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 11. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik 12. Politisk drøftelse, indledning ved vor folketingskandidat Mette Abildgaard 13. Eventuelt - Mulighed for fælles spisning inden Generalforsamlingen! Vi arrangerer i lighed med sidste år spisning inden generalforsamlingen. Der er dækket op kl.18 i Kulturhuset. Smørrebrødet koster 32 kr. stykket, og det bestilles ved henvendelse til formanden senest torsdag den 22. januar. Bestillingen bedes helst ske pr. mail - ellers på tlf Med venlig hilsen Eva Møller, formand 9

10 Bilag til dagsordenen Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen: Ad 3) Ad 4) Ad 5) Ad 6) Ad 7) Ad 8) Ad 9) Ad 10) Det reviderede regnskab vil blive fremlagt på mødet. På generalforsamlingen i 2014 vedtog vi følgende kontingentsatser for 2014: 325 kr. pr. medlem, dog 225 kr. for medlemmer ældre end 65 år og 200 kr. for medlemmer yngre end 25 år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for Desuden foreslås efter for på 100 kr. for Ungkonservative, dvs. unge under 26 år, der både er medlemmer af partiet og KU eller KS. Der skal ikke betales kontingent for disse medlemmer hverken til partiet eller storkredsen. Der er ikke indkommet forslag. Bestyrelsen foreslår genvalg af Eva Møller som formand. Bestyrelsen foreslår valg af Ric Jakobsen som næstformand. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Hansen, Ingrid Bay, Henrik Færch Fromholdt, Anker Sylvest Jørgensen, Ulrik Linvald, Ricky Kofoed-Madsen Og Kirsten Jensen som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår valg af Tom Emtkjær Jensen og Bent Thyge Thygesen som suppleanter. Vælgerforeningen har foruden de faste delegerede 5 delegerede baseret på antal medlemmer, antal stemmer ved sidste folketingsvalg og antal byrådsmedlemmer. De delegerede og suppleanterne vælges i nummerfølge, dvs. de 5 første på listen er delegerede og efterfølgende er suppleanter. Følgende foreslås valgt som delegerede: 1. Henrik Færch Fromholdt 2. Kirsten Jensen 3. Ingrid Bay 4. Jørgen Hansen 5. Bente Hansen 6. Ulrik Linvald 7. Lars Jacobsen 8. Bent Thyge Thygesen 9. Alice Pedersen Bestyrelsen foreslår valg af Søren Martinsen og Bo Otterstrøm som revisorer og valg af Lars Falk Hansen og Bent Thygesen som suppleanter for disse. Med venlig hilsen Eva Møller, formand 10

11 Medlemsarrangementer under forberedelse! Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge flere medlemsarrangementer i løbet af Foråret, og nærmere oplysninger om tid og sted for disse vil fremkomme i kommennumre af C-Nyhedsbrevet, når de nødvendige aftaler med oplægsholdere m.v. er på plads. Foreløbig er således 2 politiske medlemsarrangementer under forberedelse, henholdsvis et møde med Tom Benhke, MF og et andet møde med Michael Ziegler, borgmester og 1.næstfmd. i Det Konservative Folkepartis forretningsudvalg. Hertil kommer desuden et arrangement, hvor medlemmerne med 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard vil være vært og guide på en rundvisning i det nye rådhus. Endelig vil der naturligvis også blive afholdt det traditionelle Grundlovs møde den 5. juni, hvor det i år er Vælgerforeningen i Furesø, der skal stå for det praktisk arrangement. Herudover vil vi selvfølgelig som hidtil orientere om arrangementer med landspolitikere i andre vælgerforeninger i Nordsjællands storkreds, hvor også medlemmer fra Egedal vil være velkomne. Red. 11

12 Fra Christiansborg Vi må aldrig give efter! Af Søren Pape Poulsen Politisk leder, Partiformand Det er ikke blot et angreb på et fransk magasin og dets journalister. Det er et angreb på alle os, der vægter ytringsfrihed og demokrati højt. Forfærdeligt terrorangreb i Paris på satiremagasinet Charlie Hebdo, der blandt andet har trykt Muhammed-tegningerne. Det er ikke blot et angreb på et fransk magasin og dets journalister. Det er et angreb på alle os, der vægter ytringsfrihed og demokrati højt. I et demokrati skal man kunne gøre grin med politiske og religiøse ledere. Det er en af vore styrker. Det skal vi værne om. Vi må aldrig give efter for disse ekstreme og dybt skadelige kræfter. Mine tanker er i Paris hos de pårørende til de dræbte og sårede. Kilde: 12

13 Oprust kultur og dannelse Af Lars Barfoed MF, Det Konservative Folkeparti Når vort samfunds grundlæggende værdier bliver truet, så skal vi styrke dem. Derfor skal vi opruste kultur og dannelse. Da der i Storbritannien ved anden verdenskrigs ophør opstod røster, der ville spare på kulturen, skulle den konservative premierminister, Winston Churchill, efter sigende have sagt: Hvad har vi så kæmpet for?. Jeg kom til at tænke på det, da mange tanker meldte sig efter det usle og feje angreb på medarbejderne på Charlie Hebdo. For det er ikke alene et angreb på satiremagasinets tegnere og medarbejdere. Det er dybest set et angreb på vores kultur. Og svaret på det kan kun være at styrke vores kultur. Inden nogen nu beskylder mig for at indtage en naiv og blødsøden tilgang til terrortruslen, vil jeg lige slå fast, at som tidligere konservativ justitsminister er jeg om nogen overbevist om vigtigheden af at sætte hårdt ind over for terroristerne. Politiindsatsen og efterretningstjenesternes arbejde er helt afgørende for at sikre vores tryghed. Og her og nu i forbindelse med angreb som det på Charlie Hebdo er det naturligvis den hårde indsats, der skal fokuseres på. Men når det er sagt, så det ikke kan misforstås, så er det ikke der, slaget vindes på det lange sigt. Når vort samfunds grundlæggende værdier bliver truet, så skal vi styrke dem. Derfor skal vi opruste kultur og dannelse. Når nogen med vold og trusler om vold vil begrænse ytringsfriheden, så viser det netop, hvor vigtig ytringsfriheden er. Det er livsnerven i et demokratisk samfund baseret på frihed. Og de mørke kræfter, der vil et samfund uden frihed, angriber derfor netop ytringsfriheden. En pluralistisk presse, hvor alle kan komme til orde, og alt kan siges, er altafgørende for vort demokrati. Derfor er det stærkt bekymrende, at det økonomiske grundlag for flere og flere aviser eroderer. Det skyldes flere forhold ikke mindst udviklingen af formidling af nyheder og meninger på nettet, der for flere og flere, ikke mindst unge, erstatter de traditionelle aviser. Hvis vi så bare kan læse de samme nyheder og meninger samt deltage i debatten på de nye platforme, der er opstået, så er alt jo godt. Og man kan vel endda også se pluralismen styrket ved, at vi alle kan finde platforme på nettet, hvor vi kan udtrykke vores mening om stort og småt. Men så enkelt er det ikke. En kritisk presse, nyhedsformidling, analyse af samfundsudviklingen og formidling af synspunkter fra alle sider forudsætter en organisering og journalistisk bearbejdning, der skal finansieres. Eroderer det 13

14 økonomiske grundlag for medierne, fordi ingen vil betale for at læse på nettet, bliver vores demokrati udhulet. Det er selvfølgelig først og fremmest medierne selv, der har ansvaret for at udvikle et økonomisk grundlag for deres virksomheder, men vi har også politisk et ansvar for, at de nødvendige rammer for det, er til stede. Derfor er mediepolitikken vigtig. Det er ikke mindst vigtigt, at der er institutioner i pressen, der er forpligtede til at levere public service på TV. En bred og uafhængig formidling af nyheder, meninger, analyser og kultur på netop dette stærke medium er helt afgørende for pluralismen og meningsdannelsen og dermed for vort demokrati. Derfor er det også meget relevant, at der med det seneste medieforlig mellem Folketingets partier nu sættes et udvalgsarbejde i gang for at vurdere public service-mediernes rolle i dagens samfund. Men det er ikke gjort alene med mediepolitiske tiltag. En styrkelse og sikring - af kultur og dannelse og dermed af vores værdier kræver en bredere kulturpolitisk tilgang. Vi skal sikre vores kulturarv, gøre den mere tilgængelig og formidle den til de opvoksende generationer, så de kan basere sig på tidligere generationers erfaring, viden og værdier og vi dermed kan sikre den sammenhæng og fælles dannelse, der er så vigtig for, at vi kan leve sammen i et samfund med personlig frihed og ansvar for os selv og hinanden. Og vi skal så også kulturpolitisk give plads til at reflektere over det, der er, og tænke nyt og frit, udvikle og eksperimentere. Frie kunstnere og et frodigt kunstnerisk samfund giver ilt til alt det og dermed ilt til vort samfund både åndeligt og materielt. Kulturpolitisk må vi, som på alle andre områder, også have rum til at tænke ud over landets grænser. Vi kan og skal ikke isolere os i Danmark. I den tragiske kontekst, som dette indlæg bliver skrevet, står det meget klart, at vi deler værdier om frihed og demokrati med mennesker i ikke blot vore nabolande men i hele Europa og resten af verden. Jeg har netop sammen med andre fra Folketingets kulturudvalg haft lejlighed til at se, hvordan danske kunstnere i Berlin har skabt en meget stærk dansk tilstedeværelse der. Det sikrer en kulturel udveksling og gensidig inspiration, der bidrager til at styrke de fælles bånd og værdier på tværs af landegrænserne og dermed skaber værdi og gør vores samfund stærkere. Kulturen og den fælles dannelse skal vi opruste, når vi bliver angrebet. Det gør os stærkere og mere modstandsdygtige. Kilde: (Også aftrykt som kronik i Berlingske) 14

15 ...Og sluttelig en aktuel meningsmåling: BERLINGSKE BAROMETER Vægtet gennemsnit 11. januar 2015 sammenlignet med valgresultater 15.september 2011 Kilde:Berlingske Politiko, Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionelle oplysninger m.v. Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst en maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet eller fået ny mailadresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse dette til Ricky Kofoed- Madsen ved mail til Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske og juridiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er normalt senest den 8. i hvert måned. Se i øvrigt Den Konservative Vælgerforening i Egedal s webside NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDKOMMER MEDIO FEBRUAR

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Trine Nebel Schou. Boginfo. Skal jeg virkelig smide tøjet? - Insiderguide og afsløringer fra kommunalpolitik

Trine Nebel Schou. Boginfo. Skal jeg virkelig smide tøjet? - Insiderguide og afsløringer fra kommunalpolitik Trine Nebel Schou Boginfo Skal jeg virkelig smide tøjet? - Insiderguide og afsløringer fra kommunalpolitik Trine Nebel Schou Dansk udgave Trine Nebel Schou Pressefoto: (Forside) Lars Horn, Baghuset Pressefoto

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Konservative Nr. 2 2010 16. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Oplev Fremtiden er konservativ Vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck side 2 Connie Hedegaard,

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Det handler om mennesker, der skaber job

Det handler om mennesker, der skaber job Marts 2015 Det handler om mennesker, der skaber job Vigga Svenssons nystartede børnetøjsmærke er et af de firmaer, der har fået støtte fra Grøn Omstillingsfond. Med Vigga er hun med til at skabe bæredygtigt

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune s- nyt ynspunkt Det Konservative Folkeparti Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune Assens - Glamsbjerg - Haarby - Vissenbjerg - Tommerup - Aarup Nr. 4 December 2011 Årgang 5 OBS!

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere