Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 14 Januar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet ET GODT NYTÅR! Et årsskifte er traditionelt anledning til både at se bagud og navnlig fremad. Glæde over lykkebringende begivenheder og fremskridt, men også refleksioner over sorger, tilbageskridt og uløste problemer i det forgangne år, afløses, når rådhusklokkerne er faldet i slag ved midnat, for de flestes vedkommende af forventninger, håb og ønsker til det kommende år om fremgang, glæder og landvindinger for dét, man hver især tror på. Allerede få dage inde i det nye år blev vi imidlertid alle på tragisk vis atter mindet om, at fremskridt ikke kommer af sig selv. Ikke blot i Paris, men også andre steder på jordkloden ramte rædselsvækkende handlinger fra afsporede forbryderiske kræfter ind i selve hjertekulen af al dét, vi tror på og ønsker for verden, os selv og vore medmennesker. Meget er allerede sagt og skrevet herom, og meget mere vil sikkert komme til. Men ét står frysende klart - vi har lidt et nederlag, vi er reelt i krig, og i forfærdelsen over dette og i retfærdig harme kan vi fristes til at give køb på grundlæggende rettigheder og værdier for at få ram på de ansvarlige. Men netop disse er blandt de stærkeste våben i kampen mod de mørke kræfter, som ikke vil os det godt. Derfor er det vigtigt ikke kun at gribe til mere kontante og traditionelle forholdsregler mod terror. På alle niveauer bør vi samtidig at insistere på at fastholde vor kultur og bærende værdier, og hverken i frygt, naivitet eller passivitet give køb herpå - eller erstatte tolerance og humanitet med holdningsløshed og mangel på realitetssans. Vi står alle overfor udfordringer, der mere end nogensinde understreger, at fred, gensidig respekt og fremskridt ikke kommer af sig selv, men kræver en aktiv offensiv indsats på alle fronter. Derfor rummer dette nyhedsbrev denne gang også flere indlæg end sædvanlig, som direkte eller indirekte reflekterer de forhold og begivenheder i vor omverden, der i stedse større omfang får indflydelse på vor daglige tilværelse og fremtid. Ulrik Linvald 1

2 Jeg er ikke Charlie men alligevel Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Der er dage, der for altid vil stå prentet i vor hukommelse. Det er selvfølgelig blandt andet vore private mærkedage for glæder og sorger, de er forventelige, ingen kommer igennem livet uden sådanne. Men her tænker jeg på de dage, der er prentet i hukommelsen på et helt folk eller måske endda på alle mennesker i vor kulturkreds. Vi har nu i Europa fået vor egen 9/11, ikke noget hverken at glæde sig over eller være stolte af. Det er svært at sige, hvad min første tanke var, da jeg hørte om dette feje og hadske angreb på medarbejderne på Charlie Hebdo. Rædsel, vantro, ønske om bedre og anderledes terrorbekæmpelse, sorg og medfølelse var nok det første, der gik igennem mit hoved. Men efterfølgende kom de dybere refleksioner. Hvorfor dette angreb? Hvad er det et udtryk for? Hvor stammer alt dette had fra? Hvordan hindrer vi gentagelser? Jeg tror, at angrebet dybest set ikke blot var et angreb på et satiremagasin, men både på hele vor kultur og på vort demokrati. Hvis vi derfor skal hindre gentagelser, er det altså ikke tilstrækkeligt, at vi naturligvis sætter hårdt ind over for terrorister og giver PET dé beføjelser og midler, som de finder nødvendige. Nej, det vigtigste er formentlig en oprustning på det kulturpolitiske område. Når nogle mennesker finder retten til frit at ytre sig så vigtig, at de er villige til at bekæmpe denne ret med vold og trusler, så er det vel, fordi ytringsfrihed er en af demokratiets grundpiller. Men ytringsfrihed er jo ikke blot retten til at sige, hvad man vil - det er langt vigtigere, at det også er debatten mellem forskellige meninger og holdninger, at det er belysning af problemstillinger fra flere sider, at det er kritik, forbehold, overvejelser og eftertanke. Kort sagt alt det, der udtrykkes af en fri presse, at censur ingensinde kan genindføres, og at vi har medier, der har public service-forpligtigelse. Det er en del af fundamentet for et demokrati. Det er en del af dansk kultur, som vi skal værne om og videregive til kommende generationer. Selvom det i en tid med bladdød, overfladisk zapperkultur og flygtige informationsstrømme og folkestemninger kan synes svært. 2

3 Flygtninge i Egedal Af Jens Jørgen Nygaard (C),1.viceborgmester, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget Integration af flygtninge i Egedal Egedal har i alle år fået tildelt en kvote af flygtninge, som er blevet placeret i boliger overalt i vores store kommune. Integrationen af flygtninge har i det store og hele været en succes. Dygtige medarbejdere har medvirket til, at flygtningene har fået bopæl og ofte også et job, så de kom godt i gang med at skabe en ny tilværelse i landet. Det har faktisk været tilfældet siden 1998, hvor vi fik integrationsloven med krav om, at kommunerne hvert år skal modtage et vist antal flygtninge og anvise boliger til hver enkelt. Det har hele tiden været en stor opgave, men antallet af flygtninge har været på et niveau, så medarbejderne har kunnet finde egnede boliger, hvilket nok er det vanskeligste krav at opfylde i integrationslovgivningen. Store overskrifter I den senere tid har der atter været fokus i medierne på placeringen af flygtninge i Egedal. Det skyldes især, at antallet af flygtninge er steget dramatisk og uanset antallet skal kommunen finde boligerne og de kan ikke findes rundt omkring i den eksisterende boligmasse. Derfor bliver der her og nu sat pavilloner op til 50 flygtninge i Barnekær i Stenløse Syd, ved daginstitutionen Degnebakken i Stenløse og på p- pladsen ved Stengårdsskolen i Ølstykke. Og flere områder vil blive inddraget, bl.a. nedlagte plejearealer på Porsebakken i Ledøje, for i 2015 har Udlændingestyrelsen allerede meddelt, at der kommer flere flygtninge til kommunerne end først antaget. I 2014 modtog Egedal 74 flygtninge 33 voksne enlige, 12 familier med 2 voksne og 1-3 børn samt 2 børn, der ikke i forvejen havde et netværk i Egedal. Og nu forventer vi i de første 3 måneder af 2015 at modtage yderligere flygtninge. En kolossal opgave. Til sammenligning er tallene i Herlev gået fra 2 til 3! Alternative løsninger Det er nærmest en umulig opgave at skaffe så mange boliger. Derfor har kommunen grebet til nødløsninger/alternative løsninger og vil sætte midlertidige pavilloner op. Når flygtningene har fået en bolig, bliver det kommunens næste opgave at skabe de bedste muligheder for at få flygtningene integreret i nærmiljøet. Derfor skal boligerne helst 3

4 ligge i områder nær uddannelsesmuligheder, indkøb og offentlig transport. Og det er udgangspunktet for valget af de tre aktuelle områder, og det vil så vidt muligt også blive kriterierne for de kommende udvalgte områder. Tilstrømningen af flygtninge er i disse år så stor, at stort set samtlige byområder i Egedal vil skulle tage imod de nye borgere. Den politiske opgave Byrådet kan ikke bestemme, hvor mange flygtninge kommunen ønsker at modtage. Byrådets opgave er heller ikke at udpege de enkelte boliger/områder, hvor flygtningene skal bo. Byrådet skal lægge rammerne og har godkendt en strategi, der gør det muligt også at anvende alternative løsninger, når tilstrømningen er så stor, som tilfældet er i dag. Der bliver ikke tale om større afgrænsede boligområder med mange flygtninge, men bebyggelser med et overskueligt antal. Det er så op til medarbejderne at finde de bedst egnede områder, så integrationen kan ske bedst og hurtigst muligt. Og det har medarbejderne og borgerne været dygtige til. Egedal har taget godt imod de nye borgere og givet dem et godt rygstød til at skabe en ny tilværelse i et nyt land. Og det er vel dét, al integration af flygtninge handler om. Valgkampen skudt i gang nytårsdag Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem Nu skal vi støtte Mette Abildgaards valg til Folketinget! Statsministerens nytårstale er en tradition, der giver regeringschefen lejlighed til at tale til hele befolkningen om verdens og landets aktuelle situation og forestående opgaver. I år var det imidlertid mere en partiformand end en statsleder vi så og hørte. Helle Thorning og hendes reklamefolk var faldet for fristelsen til at (mis)bruge nytårstalen til først og fremmest at promovere sig selv og sit parti. Professor i retorik Christian Kock med speciale i spin og manipulation har kaldt talen for et selvmål af selvros. I hvert fald var nytårstalen et afsæt til en nøje planlagt kampagne, hvor talens elementer efterfølgende er brugt som helsides annoncer i pressen. Samtidig har de radikale også indledt en stor annoncering. 4

5 Det indikerer, at et valg kan blive udskrevet lige så snart Thorning ser en lysning, og intet er afgjort på forhånd. Meningsmålinger er usikre i og med at en del af vælgerne svarer ved ikke, og har Thorning i sin rebranding held med at vinde flertallet af tvivlere, kan det blive et meget lige folketingsvalg mellem blokkene. Min hensigt med dette indlæg er derfor en opfordring til, at vi alle i den konservative vælgerforening fra nu af gør alt hvad vi kan for at støtte valget af vor kandidat i Egedal, Mette Abildgaard, til Folketinget! Mette har ved sine besøg hos os vist sig som en særdeles engageret, dygtig og sympatisk person, og hun nyder stor respekt som formand for den konservative femmandsgruppe i Regionsrådet. Mange borgere i Egedal vil føle det samme, hvis de lærer Mette at kende. Heri ligger vores opgave. Gennem lokalpressen og på alle egnede måder skal vi i fælles interesse støtte og arbejde for Mette. Ved et fornuftigt konservativt valg bør Nordsjælland give et mandat til liste C, og det skal tilfalde Mette, så vi i Egedal har en repræsentant på tinge! Men vi skal gøre en indsats for det. Ved EU-valget i fjor opnåede vi 10 procent af stemmerne i Egedal, til dels i kraft af at Bendt Bendtsen er en kendt og anerkendt person hvilket betød meget. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi i den kommende tid gør hvad vi kan for at udbrede kendskabet og tilslutningen til Mette. Hun fortjener det! Trist tone i debatten om flygtninge Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem Trist Egedal kommune er blevet pålagt at modtage et vist antal flygtninge, og det antal stiger i takt med at flere flygtninge, især fra Syrien, kommer til Danmark. Jeg tager ikke her stilling til, om det er fair eller ej, og om vi skal have flere eller færre, men jeg er trist over den måde, debatten kører i vores lokale avis og på sociale medier. Egedal har været fornuftige de seneste år og sat de bygninger til salg, vi ikke lige kan finde anvendelse for. Det er fornuftigt, for det frigør penge til andre ting, som f.eks. netop at vedligeholde tomme bygninger. Men lige nu, hvor flygtningene vælter ind, og de skal have et sted at bo, giver det naturligvis nogle udfordringer. Vi har politisk sat rammerne for at administrationen kan finde egnede steder til at opsætte pavilloner til disse familier og unge mennesker der kommer op fra krig og uro. 5

6 Pavilloner er ikke en dårlig ide, mange mennesker i Jyllinge og Roskilde har efter Bodilstormen boet i pavilloner, og det er da rigtignok en nødløsning men bedre end alternativet. Nogle steder, der er udpeget til at få stillet pavilloner op, er bestemt ikke faldet i nogle borgeres smag. Der er faktisk indsamlet underskrifter med protester, og der kører nogle debatter, hvor tonen er ubehagelig og vidner om manglende forståelse for andre mennesker og nogle fordomme, jeg som både menneske og konservativ ikke bryder mig om. Tænk hvis Sverige og England i årene havde nægtet at tage imod de flygtninge, der kom fra Danmark pga. krigen - både modstandsfolk, jøder og andre, der havde været var nødsaget til at forlade deres hjem. Og tænk, hvis man dér havde skrevet i aviserne, benyttet samme ubehagelige tone, samlet underskrifter ind osv. Flygtningene fra Danmark blev modtaget i Sverige med den medmenneskelighed, som de fortjente og glædede sig blot til at komme hjem igen, når krigen var forbi måske er nogle endda blevet, fordi de befandt sig godt i deres nye midlertidige land. Når flygtninge kommer til Danmark starter de i flygtningecentrene og kommer først derefter, når deres sag er gennemgået, ud til de kommuner, der skal skal modtage dem. Jeg synes vi skal smile og hjælpe dem med at blive integreret lære dem vores værdier og holde de grimme manerer hjemme! Fremtidens gymnasium skal stille højere krav Mette Abildgaard, Konservativ leder i Region Hovedstaden & Folketingskandidat Alt for mange videregående uddannelser melder om nyoptagne studerende som ikke kan sætte komma, mangler basal faglig viden og ikke kan tænke tilstrækkeligt selvstændigt. Derfor er det afgørende, at den kommende gymnasiereform sætter højere krav og øger det faglige niveau på landets gymnasier, så eleverne er bedre klædt på, når de starter på de videregående uddannelser. Det er oplagt at starte med at fokusere på selve optaget. Lad os indføre et adgangskrav, ikke bare på 2 som forslået af regeringen, da det ikke vil have nogen reel konsekvens, men derimod på 4. Det vil sikre, at kun de elever, for hvem gymnasiet er 6

7 den rigtige vej, optages. For gymnasiet er langt fra den bedste løsning for alle, det er vigtigt at huske på. Vi skal ikke prøve at presse alle unge ned i den samme kasseløsning. Derudover skal eleverne fordeles på færre linjer end de 200 som findes i dag, som så til gengæld skal være mere tilrettelagt og målrettet efter de videregående uddannelsers krav. I dag må rigtig mange unge bruge tid på at tage enkeltfag, efter at studenterhuen er i hus, fordi deres valgte studieretning viser sig mangelfuld eller i værste fald værdiløs. Konkret foreslår vi konservative fire linjer en samfundsfaglig, en naturvidenskabelig/mat-fys, en sproglig og en med fokus på kultur og historie. Så bliver der samtidig bedre mulighed for at fordybe sig indenfor sit felt og komme bedre i bund med studiet. Lad os udnytte denne reform til at øge fagligheden, både ved at stille krav, men også ved at indrette gymnasiets med færre linjer, som så til gengæld forbereder de unge bedre til fremtiden. Vil du være nævning eller domsmand? Der skal indstilles borgere til den såkaldte grundliste inden den 1. april i år. På almindelig dansk betyder det, at der skal findes mennesker, der har lyst til at være nævning eller domsmand, og dermed være den almindelige borgers røst i det danske retssystem. De fleste danske statsborgere har mulighed for at komme i betragtning, men man skal dog være fyldt 18 år 1. januar 2016 og ikke være fyldt 70 år inden den 1. januar Der kan læses nærmere om det på kommunens hjemmeside (brug søgeordet nævning ), ligesom det vil blive omtalt i information fra kommunen og på anden vis blive informeret herom. Interesserede kan henvende sig til Eva Møller, eller på tlf Du må meget gerne give opfordringen videre til andre, hvis du kender nogen, der kunne være interesseret. De indstillede skal repræsentere kommunens befolkningssammensætning, og det forventes, at det vil blive sværest at finde unge og yngre samt borgere af anden etnisk herkomst, så specielt disse grupper skal måske have en særlig opfordring. Red. 7

8 FOLKETINGSVALG 2015 Vi har brug for alle vil du hjælpe? Folketingsvalget kan komme når som helst, og jeg glæder mig rigtig meget. Vi skal ud og kæmpe for et godt konservativt resultat, og mine chancer for valg er rigtig gode! Det vil være mig en stor ære at repræsentere Nordsjælland i Folketinget. Men jeg får brug for hjælp, hvis det skal lykkes. Og heldigvis er der rigtig mange måder at hjælpe på! Skriv meget gerne en mail på og fortæl hvilke af nedenstående opgaver, du kunne have mulighed for at hjælpe med. Du kan angive bogstaverne ud for de enkelte punker. Fx: Jeg vil gerne hjælpe med A, D og F. Skriv også gerne dit telefonnummer, så jeg kan kontakte dig hvis nødvendigt. Al form for hjælp modtages med den største taknemmelighed!. Jeg vil gerne hjælpe med: A) Bage en kage til de frivillige B) Lave aftensmad til de frivillige en aften C) Uddele brochurer i postkasserne i mit nabolag (Vi aftaler bare antal) D) Stemme dørklokker i mit nabolag sammen med Mette E) Dele ud på stationer/gågader sammen med Mette under valget F) Hænge plakater op i mit nabolag (fx 20 stk.) G) Hænge plakater op sammen med kampagneholdet H) Stille bil til rådighed til plakatophængning (Du kan enten køre selv eller låne bilen ud til en voksen frivillig) I) Invitere Mette på dagligstuemøde, hvor jeg inviterer venner og naboer J) Give et bidrag til kampagnen (Alt tæller, for 100 kr. kan vi købe fem plakater) Konto i Danske Bank på konto.nr Venlige hilsner Mette Abildgaard 8

9 Kommende arrangementer! Konservative i Egedal 14. januar Kære medlemmer. Der indkaldes hermed til: Ordinær generalforsamling Torsdag d.29. januar 2015 kl i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum DAGSORDEN I MEDFØR AF GÆLDENDE VEDTÆGTER: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse 9. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse 10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 11. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik 12. Politisk drøftelse, indledning ved vor folketingskandidat Mette Abildgaard 13. Eventuelt - Mulighed for fælles spisning inden Generalforsamlingen! Vi arrangerer i lighed med sidste år spisning inden generalforsamlingen. Der er dækket op kl.18 i Kulturhuset. Smørrebrødet koster 32 kr. stykket, og det bestilles ved henvendelse til formanden senest torsdag den 22. januar. Bestillingen bedes helst ske pr. mail - ellers på tlf Med venlig hilsen Eva Møller, formand 9

10 Bilag til dagsordenen Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen: Ad 3) Ad 4) Ad 5) Ad 6) Ad 7) Ad 8) Ad 9) Ad 10) Det reviderede regnskab vil blive fremlagt på mødet. På generalforsamlingen i 2014 vedtog vi følgende kontingentsatser for 2014: 325 kr. pr. medlem, dog 225 kr. for medlemmer ældre end 65 år og 200 kr. for medlemmer yngre end 25 år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for Desuden foreslås efter for på 100 kr. for Ungkonservative, dvs. unge under 26 år, der både er medlemmer af partiet og KU eller KS. Der skal ikke betales kontingent for disse medlemmer hverken til partiet eller storkredsen. Der er ikke indkommet forslag. Bestyrelsen foreslår genvalg af Eva Møller som formand. Bestyrelsen foreslår valg af Ric Jakobsen som næstformand. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Hansen, Ingrid Bay, Henrik Færch Fromholdt, Anker Sylvest Jørgensen, Ulrik Linvald, Ricky Kofoed-Madsen Og Kirsten Jensen som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår valg af Tom Emtkjær Jensen og Bent Thyge Thygesen som suppleanter. Vælgerforeningen har foruden de faste delegerede 5 delegerede baseret på antal medlemmer, antal stemmer ved sidste folketingsvalg og antal byrådsmedlemmer. De delegerede og suppleanterne vælges i nummerfølge, dvs. de 5 første på listen er delegerede og efterfølgende er suppleanter. Følgende foreslås valgt som delegerede: 1. Henrik Færch Fromholdt 2. Kirsten Jensen 3. Ingrid Bay 4. Jørgen Hansen 5. Bente Hansen 6. Ulrik Linvald 7. Lars Jacobsen 8. Bent Thyge Thygesen 9. Alice Pedersen Bestyrelsen foreslår valg af Søren Martinsen og Bo Otterstrøm som revisorer og valg af Lars Falk Hansen og Bent Thygesen som suppleanter for disse. Med venlig hilsen Eva Møller, formand 10

11 Medlemsarrangementer under forberedelse! Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge flere medlemsarrangementer i løbet af Foråret, og nærmere oplysninger om tid og sted for disse vil fremkomme i kommennumre af C-Nyhedsbrevet, når de nødvendige aftaler med oplægsholdere m.v. er på plads. Foreløbig er således 2 politiske medlemsarrangementer under forberedelse, henholdsvis et møde med Tom Benhke, MF og et andet møde med Michael Ziegler, borgmester og 1.næstfmd. i Det Konservative Folkepartis forretningsudvalg. Hertil kommer desuden et arrangement, hvor medlemmerne med 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard vil være vært og guide på en rundvisning i det nye rådhus. Endelig vil der naturligvis også blive afholdt det traditionelle Grundlovs møde den 5. juni, hvor det i år er Vælgerforeningen i Furesø, der skal stå for det praktisk arrangement. Herudover vil vi selvfølgelig som hidtil orientere om arrangementer med landspolitikere i andre vælgerforeninger i Nordsjællands storkreds, hvor også medlemmer fra Egedal vil være velkomne. Red. 11

12 Fra Christiansborg Vi må aldrig give efter! Af Søren Pape Poulsen Politisk leder, Partiformand Det er ikke blot et angreb på et fransk magasin og dets journalister. Det er et angreb på alle os, der vægter ytringsfrihed og demokrati højt. Forfærdeligt terrorangreb i Paris på satiremagasinet Charlie Hebdo, der blandt andet har trykt Muhammed-tegningerne. Det er ikke blot et angreb på et fransk magasin og dets journalister. Det er et angreb på alle os, der vægter ytringsfrihed og demokrati højt. I et demokrati skal man kunne gøre grin med politiske og religiøse ledere. Det er en af vore styrker. Det skal vi værne om. Vi må aldrig give efter for disse ekstreme og dybt skadelige kræfter. Mine tanker er i Paris hos de pårørende til de dræbte og sårede. Kilde: 12

13 Oprust kultur og dannelse Af Lars Barfoed MF, Det Konservative Folkeparti Når vort samfunds grundlæggende værdier bliver truet, så skal vi styrke dem. Derfor skal vi opruste kultur og dannelse. Da der i Storbritannien ved anden verdenskrigs ophør opstod røster, der ville spare på kulturen, skulle den konservative premierminister, Winston Churchill, efter sigende have sagt: Hvad har vi så kæmpet for?. Jeg kom til at tænke på det, da mange tanker meldte sig efter det usle og feje angreb på medarbejderne på Charlie Hebdo. For det er ikke alene et angreb på satiremagasinets tegnere og medarbejdere. Det er dybest set et angreb på vores kultur. Og svaret på det kan kun være at styrke vores kultur. Inden nogen nu beskylder mig for at indtage en naiv og blødsøden tilgang til terrortruslen, vil jeg lige slå fast, at som tidligere konservativ justitsminister er jeg om nogen overbevist om vigtigheden af at sætte hårdt ind over for terroristerne. Politiindsatsen og efterretningstjenesternes arbejde er helt afgørende for at sikre vores tryghed. Og her og nu i forbindelse med angreb som det på Charlie Hebdo er det naturligvis den hårde indsats, der skal fokuseres på. Men når det er sagt, så det ikke kan misforstås, så er det ikke der, slaget vindes på det lange sigt. Når vort samfunds grundlæggende værdier bliver truet, så skal vi styrke dem. Derfor skal vi opruste kultur og dannelse. Når nogen med vold og trusler om vold vil begrænse ytringsfriheden, så viser det netop, hvor vigtig ytringsfriheden er. Det er livsnerven i et demokratisk samfund baseret på frihed. Og de mørke kræfter, der vil et samfund uden frihed, angriber derfor netop ytringsfriheden. En pluralistisk presse, hvor alle kan komme til orde, og alt kan siges, er altafgørende for vort demokrati. Derfor er det stærkt bekymrende, at det økonomiske grundlag for flere og flere aviser eroderer. Det skyldes flere forhold ikke mindst udviklingen af formidling af nyheder og meninger på nettet, der for flere og flere, ikke mindst unge, erstatter de traditionelle aviser. Hvis vi så bare kan læse de samme nyheder og meninger samt deltage i debatten på de nye platforme, der er opstået, så er alt jo godt. Og man kan vel endda også se pluralismen styrket ved, at vi alle kan finde platforme på nettet, hvor vi kan udtrykke vores mening om stort og småt. Men så enkelt er det ikke. En kritisk presse, nyhedsformidling, analyse af samfundsudviklingen og formidling af synspunkter fra alle sider forudsætter en organisering og journalistisk bearbejdning, der skal finansieres. Eroderer det 13

14 økonomiske grundlag for medierne, fordi ingen vil betale for at læse på nettet, bliver vores demokrati udhulet. Det er selvfølgelig først og fremmest medierne selv, der har ansvaret for at udvikle et økonomisk grundlag for deres virksomheder, men vi har også politisk et ansvar for, at de nødvendige rammer for det, er til stede. Derfor er mediepolitikken vigtig. Det er ikke mindst vigtigt, at der er institutioner i pressen, der er forpligtede til at levere public service på TV. En bred og uafhængig formidling af nyheder, meninger, analyser og kultur på netop dette stærke medium er helt afgørende for pluralismen og meningsdannelsen og dermed for vort demokrati. Derfor er det også meget relevant, at der med det seneste medieforlig mellem Folketingets partier nu sættes et udvalgsarbejde i gang for at vurdere public service-mediernes rolle i dagens samfund. Men det er ikke gjort alene med mediepolitiske tiltag. En styrkelse og sikring - af kultur og dannelse og dermed af vores værdier kræver en bredere kulturpolitisk tilgang. Vi skal sikre vores kulturarv, gøre den mere tilgængelig og formidle den til de opvoksende generationer, så de kan basere sig på tidligere generationers erfaring, viden og værdier og vi dermed kan sikre den sammenhæng og fælles dannelse, der er så vigtig for, at vi kan leve sammen i et samfund med personlig frihed og ansvar for os selv og hinanden. Og vi skal så også kulturpolitisk give plads til at reflektere over det, der er, og tænke nyt og frit, udvikle og eksperimentere. Frie kunstnere og et frodigt kunstnerisk samfund giver ilt til alt det og dermed ilt til vort samfund både åndeligt og materielt. Kulturpolitisk må vi, som på alle andre områder, også have rum til at tænke ud over landets grænser. Vi kan og skal ikke isolere os i Danmark. I den tragiske kontekst, som dette indlæg bliver skrevet, står det meget klart, at vi deler værdier om frihed og demokrati med mennesker i ikke blot vore nabolande men i hele Europa og resten af verden. Jeg har netop sammen med andre fra Folketingets kulturudvalg haft lejlighed til at se, hvordan danske kunstnere i Berlin har skabt en meget stærk dansk tilstedeværelse der. Det sikrer en kulturel udveksling og gensidig inspiration, der bidrager til at styrke de fælles bånd og værdier på tværs af landegrænserne og dermed skaber værdi og gør vores samfund stærkere. Kulturen og den fælles dannelse skal vi opruste, når vi bliver angrebet. Det gør os stærkere og mere modstandsdygtige. Kilde: (Også aftrykt som kronik i Berlingske) 14

15 ...Og sluttelig en aktuel meningsmåling: BERLINGSKE BAROMETER Vægtet gennemsnit 11. januar 2015 sammenlignet med valgresultater 15.september 2011 Kilde:Berlingske Politiko, Nyhedsbrev udgivet af Den Konservative Vælgerforening i Egedal Redaktionelle oplysninger m.v. Ansvarshavende: Redaktion: IT og forsendelse: Formand Eva Møller Ulrik Linvald Ricky Kofoed-Madsen Tlf Tlf Tlf Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative Vælgerforening i Egedal, der har oplyst en maliadresse til vælgerforeningen. Af praktiske og økonomiske årsager kan vi desværre ikke fremsende Nyhedsbrevet pr. post. Ændring af eller ny adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet eller fået ny mailadresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse dette til Ricky Kofoed- Madsen ved mail til Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske og juridiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til Husk altid at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er normalt senest den 8. i hvert måned. Se i øvrigt Den Konservative Vælgerforening i Egedal s webside NÆSTE NUMMER AF NYHEDSBREVET UDKOMMER MEDIO FEBRUAR

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Hvornår mon valget kommer?

Hvornår mon valget kommer? Nyhedsbrev nr. 15 Februar 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Hvornår mon valget kommer? Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det ville være dejligt

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Odense fik ny energi

Odense fik ny energi Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2005 12. årgang nummer 6 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.35 Kl. 19.50 Kl. 20.00 Kl. 20.10 Kl. 20.40

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Degnebakken, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45 Borgmesteren

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 21 September 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Skat og tillid..!

Nyhedsbrev nr. 21 September 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Skat og tillid..! Nyhedsbrev nr. 21 September 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat og tillid..! Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Disse to ord og ordene Betal din skat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Skat eller ikke skat

Skat eller ikke skat Nyhedsbrev nr. 17 April 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat eller ikke skat Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Betal din skat med glæde, siges der

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere