MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr April 42. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 14. April 42. årgang 2009-2010"

Transkript

1 MOK.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr April 42. årgang Issn Gratis adgang

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! Onsdag: MOK nr 24, årgang 42 udkommer Underskriftindsamling om kl og 16-17, se s. 3 PIPPI månedsmøde kl. 17, se s. 7 -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Studenterklubben+Elise/MOK.red. Denne redaktion Torsdag: Underskriftindsamling om kl se s. 3 Strikkecafé 15:30, se s. 5 PUFF månedsmøde 16:15, se s. 7 Fredag: PANUM ELECTRIC vol. II, se s. 6 Underskriftindsamling om kl , se s. 3 Dronning Margrethe fylder 70 år MIKAMs hyttetur. starter, se s. 7 Lørdag: Søndag: Mandag: Pristjek i diverse filialer Anders Karlsen fylder 21½ og Markus skylder gestus til ham Husk at gå i kirke da præsten siger noget om Gud Davids far spiller i Mariendahls kirke, se s MOK's DEADLINE Tirsdag: SIMS foredrag om idrætsmedicin kl. 16, se s. 7 IMCC Rwanda debataften, kl. 17, se s. 16 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning , 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning , (TKO: Lili Hansen), 4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf mail: 1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf , mail: 2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf mail: 3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf , mail: 10. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 11. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf mail:

3 I denne uge er jeg blevet informeret om, at mikroskopisk studiesal bliver overflyttet til glasburet på biblioteket, og læsepladserne i glasburet bliver afskaffet. Dette vil ske mandag til fredag i uge 17(26.-30, april). Jeg er først blevet opmærksom på dette efter vi på MOK modtog nedenstående brev fra en samling af studerende. Som menig studerende på Panum Instituttet overasker det mig at en så stor ændring på biblioteket ikke bliver kommunikeret bedre ud. Denne beslutning er taget hen over hovedet på Studiesalsvagterne, Panum Biblioteket og ICMM. En sådan beslutning bør tages op, gennemtænkes og diskuteres med alle de implicerede. Med implicerede mener jeg ikke bare ansatte på studiesalene, Panum Biblioteket og ICMM men alle de studerende på Panum. I forvejen er der meget få læsepladser på Panum i forhold til antallet af studerende og derfor virker det helt godnat at fjerne 20 læsepladser lige før eksamensperioden begynder. Der har, mens jeg har gået på panum, været en konstant nedgang af læsepladser alt imens vi er blevet flere studerende. Optaget på medicin er steget med 25 studerende hvert semester og læserum stilhed er blevet lukket og lavet om til administration. Det er selvfølgelig positivt, at vi i løbet af 2010 får 94 nye læsepladser men dette sker ifølge planen først i sommerferien og nås ikke til denne eksamensperiode Hvis man er imod Arnold Boons beslutning om flytning af mikroskopisk spotsal til biblioteket kan man komme til en underskriftindsamling foran biblioteket: Onsdag, Torsdag og Fredag kl , Onsdag også kl OPLÆG FLYTNING AF MIKROSKOPISK STUDIESAL 12. april 2010 Åbent brev til: Dekan Ulla Wever, Prodekan for uddannelser Hans Henrik Saxild, Fakultetsdirektør Arnold Boon - samt alle studerende på Panum Instituttet. I forbindelse med etableringen af Studieservicenteret (SSC) i 15.1 (vores nuværende mikroskopistudiesal) er der ikke længere plads til de studerendes forberedelse af spot-eksamen dér. Det er blevet foreslået at opstille mikroskoperne midlertidigt/permanent på Panumbiblioteket og eventuelt i Panumbibliotekets glassal fra slutningen af april Dette vil: Resultere i en nedgang af antallet af mikroskoper fra ca. 70 til 40. Den i forvejen store trafik til mikroskopisalen overføres til Panumbiblioteket. Da de studerende har behov for at diskutere præparaterne ved mikroskoperne, vil dette også øge støjniveauet. Støjgenerne for de øvrige biblioteksbrugere (som har behov for ro) vil dermed øges væsentligt. Vi forslår, at man i stedet benytter mikroskopi-lokalerne i 15.2, da disse er forsynet rigeligt med mikroskoper og præparater. Samtidig vil studiesalsvagten/ demonstrator med stor sandsynlighed nemt kunne administrere disse faciliteter uden ekstra besvær. Vi ser følgende fordele ved denne løsning: Demonstratoren kan sidde i et lokale, hvor de studerende med spørgsmål kan komme og få svar, uden at forstyrre andre studerende. Det er en billigere løsning end at flytte samtlige mikroskoper til biblioteket, og fjerne dem igen. Der spares plads på biblioteket, som i forvejen mangler pladser til studerende, der vil sidde og læse. Det ovenstående tiltag vil forhindre en reduktion af 20 læsepladser, som ellers vil blive erstattet af mikroskoper. Det eneste der kræves er, at der bliver holdt åbent efter kl. 17, når undervisningen i lokalerne i 15.2 er overstået. Til slut vil vi pointere, at de studerende, som er de mest berørte af denne ændring, ikke er blevet hørt i denne sag. Dette synes vi er stærk kritisabelt og vi håber, at vores forslag vil blive hørt, da alt andet vil være til gene for de studerende. Med venlig hilsen, Anders Husby (Frit Forum), Mathias Kølvraa (SundRådet), Thanikaivashan Balaganeshan (medicinstuderende), Morten Dahl (tandlægestuderende) På vegne af Frit Forum, SundRådet, Medicinerrådet LEDER Kære Læsere 3 Set fra en 2. semesters studerendes synspunkt er dette heller ikke acceptabelt. Når man mikroskoperer på spotsalen har man nemlig mulighed for at spørge kammerater og demonstratoren om hjælp. Så ikke nok med at folk vil rende frem og tilbage, til og fra buret, vil støjen fra diverse, sikkert meget relevante, spørgsmål været et stort irritations moment for resten af bibliotekets brugere. Det mest geniale fra fakultetsadministrationens side er at mikroskoperne bliver flyttet igen i juni måned når 2. semester er færdige og resten af de medicinstuderende er allermest eksamenspressede. Mit forslag, som er bakket af studiesalsvagterne er, at man bruger 15.2 som mikroskopisk spotsal. Det er selvfølgelig rigtigt, at man først kan bruge fasciliteterne når der ikke er undervisning, men i undervisningstiden bør de studerende også være til timer. Man kunne, som det mindste, vente med hele det her projekt til sommerferien er begyndt, så færrest muligt studerende bliver ramt. Jeg vil derfor opfordre til, at alle studerende på Panum står sammen og deltager i underskriftindsamlingen imod denne ugennemtænkte flytning. Mange hilsner Markus Harboe Olsen Ansvarshavende redaktør på MOK SVAR SVAR PÅ ÅBENT BREV OM FLYNING AF MIKROSKOPISK STUDIESAL Kære Anders, Mathias, Thanikaivashan og Morten, Tak for jeres brev om flytning af mikroskopisk studiesal. SUND har de seneste år investeret flere millioner i at forbedre de studerendes studiemiljø. I 2009 åbnede vi den nye kantine og Studenter-huset. I 2010 får vi 94 ekstra læsepladser i Panumbiblioteket. Desuden vil vi i august 2010 flytte alle studiesekretærer til et nyt Studieservicecenter, som er under etablering i etage 15.1, hvor der i dag er mikroskopisk studiesal. Dermed får de studerende ét sted, som de kan henvende sig, når det gælder spørgsmål om f.eks. undervisningsskemaer og holdsætning. Der er ingen tvivl om, at der er et stort pres på lokalerne på Panum på grund af det øgede antal studerende og det stigende antal forskningsaktiviteter, ikke mindst på grund af de nye forskningscentre som Proteincentret og Metabolismecentret. Derfor kigger vi hele tiden på, hvordan vi kan udnytte samtlige lokaler på Panum bedst muligt. Den mikroskopiske studiesal på etage 15.1 bliver kun brugt et begrænset antal dage i forbindelse med forberedelserne til spotprøverne. Derfor har vi prioriteret at etablere et Studieservicecenter på etage 15.1 og finde en ny lokalisering for den mikroskopiske studiesal. Samtidigt er vi på fakultetet også i gang med at digitalisere flere mikroskopiøvelser som supplement til de traditionelle mikroskopiøvelser. F.eks. har vi gode erfaringer med virtuel mikroskopi, hvor billederne stilles til rådighed over internettet til medicinstuderende ved 5. semester i almen patologi og tandlægestuderende ved 6. semester i patologisk anatomi. På den måde kan de studerende forberede sig hvor som helst og når som helst. Jeg forventer derfor, at der i fremtiden ikke i samme omfang bliver behov for studiesals-mikroskopering som i dag. Ikke desto mindre skulle vi i den nuværende situation finde et alternativt mikroskopilokale, hvor de studerende kan forberede sig til spotprøverne. Vi har haft overvejet flere muligheder, herunder mikroskopisalene i Teilumbygningen og de almindelige mikroskopilokaler på etage Mikroskopi-salen i Teilumbygingen viste sig fagligt ikke at være en god løsning. Mikroskopilokalerne på etage 15.2 er fuldt ud booket til undervisning, og ville i så fald kun være til rådighed efter kl. 17. I så fald vil der ikke være tilstrækkelig kapacitet for de studerende til at kunne forberede sig på spotprøverne og i øvrigt medføre dårlige vilkår for de studerende, at de kun kan forberede sig efter kl. 17. Derfor valgte vi at flytte mikroskoperne midlertidigt til glasburet i Panumbiblioteket som den mindst dårlige løsning. Desuden vil vi bruge mikroskopilokalerne på etage 15.2 som ekstra mulighed efter kl. 17. Vi var nødt til at træffe en hurtig beslutning, da forberedelserne til spotprøverne går i gang i maj måned og byggearbejdet for Studieservicecentret skal i gang i slutningen af april måned. Der var således ikke tid til en længere analyse eller overveje flere muligheder. Løsningen i Panumbiblioteket må ikke medføre gener for de øvrige studerende. Derfor har vi valgt at placere mikroskoperne i glasburet. Samtidigt vil demonstratorerne tilse, at de studerende overholder bibliotekets regler og ikke generer andre studerende. Endeligt vil vi i september evaluere løsningen, herunder om der med den rette planlægning kan findes en bedre løsning til næste gang. Med venlig hilsen Arnold Boon Fakultetsdirektør.

4 4 - Husk selv handsker. - Studiekort skal fremvises. - Ret til ændringer forbeholdes. STUDIEVEJLEDNINGEN OG STUDIETILBUD Åbningstider for våd studiesal April 12. Maj 2010 Åbningstider Mikroskopisk Studiesal Forår 2010 Dato Torsdag 15/4 KK Fredag 16/4 Dato Mandag 19/4 FH Tirsdag 20/4 FH Onsdag 21/4 SA Torsdag 22/4 FH Fredag 23/4 Dato Mandag 26/4 KK Tirsdag 27/4 FH SA Onsdag 28/4 FH Torsdag 29/4 SA Fredag 30/4 Dato Mandag 3/5 SA Tirsdag 4/5 FH Onsdag 5/5 KK Torsdag 6/5 FH Fredag 7/5 SA Dato Mandag 10/5 KK Tirsdag 11/5 SA Onsdag 12/5 April Teknisk Assistent: Demonstrator: Birgitte Jon (13-17) Irfan Aflyst pga. flytning af mikroskoper Aflyst pga. flytning af mikroskoper Aflyst pga. flytning af mikroskoper Aflyst pga. flytning af mikroskoper Maj Irfan Jon (14-16) Irfan Birgitte Jon (14-17) Irfan Carina (16-19) Irfan Stine Jon (17-20) Birgitte Birgitte Carina (12-15) Birgitte Stine Carina (16-19) Stine Carina (12-15) Stine Carina (11-15) Stine Carina (8-14) Irfan (15-17), Birgitte (17-21) Carina (15-21) Sem Spotprøve Birgitte Carina (17-19) Juni Sem Spotprøve August Kommer senere sem skriftlig reeksamen Sem Spot reeksamen Vi ses i kælderen Mvh studiesalsvagterne Fredrik(FH), Kirstine(KK), Simon (SA) og Anders(AM) Studievejledningen for Medicin - Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 13/ Anine T. W. Skibsted Medicin Onsdag 14/ Christina Olesen Medicin Torsdag 15/ Anine T. W. Skibsted Medicin Torsdag 15/ Sedrah A. Butt Medicin Fredag 16/ Jesper Marsner Hansen Medicin Fredag 16/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Skelet Tirsdag 20/ Anine T. W. Skibsted Medicin Onsdag 21/ Christina Olesen Medicin Torsdag 22/ Anine T. W. Skibsted Medicin Torsdag 22/ Sedrah A. Butt Medicin Fredag 23/ Jesper Marsner Hansen Medicin Fredag 23/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdage Eva Maryl International Torsdage Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. OBS: Eva Maryl holder ferie fra d. 20. april til d. 29. april begge dage inklusive. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er:

5 STUDIETILBUD 5 Tilbud fra Studenterpræsten uge 15, 2010 Semesterføljeton: Det en hemmelighed (VII) Det er ikke sikkert, man lige ved det, men i vores samfund er det faktisk sådan, at alle har ret til at have en at dele sine inderste hemmeligheder med. Det er jo ikke sikkert, man vil gøre brug af det, men muligheden skal være der. For noget tid siden talte jeg med en fængselspræst i Anstalten Herstedvester. Det er et fængsel for de allersvageste fanger, der har psykiske problemer eller har begået forbrydelser, der umuliggør, at de afsoner deres straf i et normalt fængsel - pædofile eller barnemordere. Han fortalte om sit arbejde og bl.a. om den helt specielle status, han har i fængslet. Til forskel fra alle andre ansatte er fængselspræsten fritaget fra på nogen måde at udtale sig om de indsatte. Når man skal vurdere om en indsat kan prøveløslades, fortalte præsten, så spørger man alle de ansatte, der har haft kontakt med vedkommende. Man spørger personalet, fængselsbetjentene, psykologen og psykiateren. De skal for eksempel udtale sig om, hvorvidt de mener, den indsatte vil begå ny kriminalitet ved en løsladelse, eller om man vil vurdere, at den fængslede kan løslades og i så fald på hvilke vilkår. Den eneste, man ikke spørger, er præsten. Det får de nemlig ikke noget ud af, for præstens tavshedspligt gør, at han ikke må udtale sig. Præsten er på den måde den eneste, som de indsatte virkelig kan betro sig til uden at være bange for at skade deres egen sag. Det kan synes mærkeligt, at man i samfundet accepterer at have en instans, der kan sidde inde med vigtige oplysninger, nogle hemmeligheder, som man ikke har lov til at udspørge ham om. Det kan jo i yderste konsekvens være, at præsten ved, at den pædofile har fantasier om at gå ud og misbruge flere børn eller at en voldelig psykopat har planer om et mord. Men det er som om man fra fængslets side og dermed fra samfundets side godt ved, at alle har brug for en fortrolig, hvis opgave ikke er at skrive rapporter eller på anden måde bedømme dem og deres egnethed som samfundsborgere. Fængselspræsten ved jo godt, at det er nødvendigt for et samfund at håndhæve loven og at et samfund, som ikke gjorde det, hurtigt ville gå i opløsning. Men omvendt respekterer samfundet også præstens udgangspunkt, nemlig det synspunkt, at et menneske altid er mere end, hvad loven siger om det. Også den dømte er jo et menneske og ikke bare en sag eller et tilfælde for loven. Men mon ikke også, der ligger den lidt mere nøgterne overvejelse bag, at man fra samfundets side godt ved, at den hemmelighed, der for den indsatte kan synes for horribel til at dele med nogen, som har indflydelse på ens videre skæbne og mulige løsladelse, måske kan blive mindre af, at man alligevel har mulighed for at dele den med en. På den måde bliver præstens rolle jo på sin vis at holde forbryderen fast på, at han ikke er et uhyre, hvis tanker ikke tåler dagens lys, men er et menneske og dermed fortjener at blive behandlet som et, men også at leve op til det. At kunne sige det man tænker på og frygter højt uden at være på vagt er måske det første skridt til at begynde at arbejde med det. For sådan er det med de hemmeligheder, man ikke selv er for stolt af. De kan vokse og blive alt for store, hvis man ikke har nogen at dele dem med. Vi skal være glade for at bo i et samfund, som ved det, og som har sikret, at alle har mulighed for i hvert fald at have en at dele sin hemmelighed med lige meget hvem og hvor, man er. Christine R. Thaning, studenterpræst Filmaftener Over seks onsdagsaftener (14. april er en undtagelse fra reglen) vises seks film, som ud over at være gode, også har det til fælles, at de kan siges at have en teologisk dimension. Vi begynder hver gang med et oplæg om aftenens film, som går på skift mellem Christine Rørdam Thaning og Stefan Lamhauge Hansen. Efter filmen fortsætter vi med en fælles drøftelse af indtrykkene over en kop et eller andet a p r i l : Ve r o n i k a s t o l i v N B! K l a p r i l : K ø b m a n d e n i V e n e d i g 12. maj: Jesus fra Montreal Tidspunkt: 19:00-22:00 Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal Pris: Gratis Tilmelding er ikke nødvendig. Strikkecafeen Den røde Tråd Strikkecafeen slår dørene op en gang om måneden og alle er velkomne til at komme og være med. Hvis du aldrig har strikket, kan du lære det; hvis du er en almindeligt god strikker, kan du udveksle ideer med os andre; hvis du er verdensmester, kan du få den beundring, som du fortjener! OBS! EKSTRA STRIKKEEFTERMIDDAG! Torsdag den 15. april! Tid: torsdagene: 15. april, 6. maj og 3. juni kl Sted: Sankt Hans Torv 30 (mellem cafeerne Pussy Galore s og Sebastopol) Pris: Gratis Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Studenterpræst Nicolai Halvorsen har studieorlov frem til 15. april. I perioden vikarierer Christine R. Thaning. Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. / GØGL kedanens Blacklist I den seneste tid har kedanen, Wulla Ewer, vist stor utilfredshed med særsproget (kaudervællen jargonen lingoen) der bruges på Panum. kedanen har derfor valgt at bandlyse visse udtryk, brud på disse taleforbud straffes med 3 x 8-timers lektioner i bibelsk korrekt sprogbrug hos pudenter-stræsten. Føglende udtryk har kedanen bandlyst: Nok om dig Nok om mig Alt indeholdende ordet Bukkake Har du en kat? Det er nok bedst! Jeg forstår ikke oplægget? Åhh nej! Det er allerede sagt MEN! Adam F og Jonas O 3. Og 5. mesester. kedanen har desuden i særlig grad bandlyst udtrykket Bevares hvilket straffes med gynækomasti. Ordet jeg skal i fremtiden desuden udskiftes med ordet mig et eksempel, påpeger Wulla Ewer, kunne være Mig går lige ned og henter pizza. Desuden understreger bossen kraftigt, at high-five er blevet hip t igen, og hun påpeger at disse i fremtiden vil være meget værdsatte mellem undervisning Wulla tilføjer husk fingersnap efter vel endt five. *Der tages forbehold for ukorrekte informationer i det ovenstående.

6 6 STUDENTERKLUBBEN Fase II Fest d. 24. april Så er det blevet tid til den årligt tilbagevendende fest for os gamle på studiet, nemlig fase II fest, lørdag d. 24. april Er du træt af at stå 3 timer i kø til fredagsbaren fordi alle de nye russere skal ind, gider du ikke høre Afrika på repeat og er du på 6. semester eller derover, så er dette helt sikkert festen for dig. Festen starter kl og kører til den lyse morgen. Arrangementet er gratis, så du skal kun medbringe kontanter til baren - vi tager desværre ikke imod kreditkort af nogen art. Priserne er de sædvanlige billige studenterklubpriser og sortimentet er øl, cider, shots og mon ikke vi kan mixe et par interessante drinks hvis det skulle være. Vi er pt. i gang med at finde et fedt liveband, vi vender tilbage når vi har fundet et navn. Husk studiekort fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet, til denne fest kan der ikke inviteres venner med udefra. Grundet regler fra brandmyndighederne må vi max. have 300 gæster inde af gangen, så kom gerne tidligt. Spred rygtet blandt jeres med-fase II ere og tilmeld jer gerne på Facebook under Fase II fest. Vi ses til en fed fest! Mvh. Arrangørudvalget Indkaldelse til Foreningen Studenterklubbens ordinære generalforsamling Mandag d. 10/ kl. 17:00 i Studenterklubben Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Fremlæggelse af regnskab og budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter 7. Valg af revisor, hvor den ene skal være statsautoriseret. 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan afl everes i postkassen udenfor Studenterklubben eller sendes til Beslutninger træffes ved simpelt fl ertal. Mvh. På vegne af bestyrelsen, Peder Warming Tak for en hyggelig fribarfest din frækkert! LINE-UP: LE GAMMELTOFT (DR/P3, UngaBunga, Sound of Copenhagen) MASTER FATMAN (Bossa Nova-set - Inkl. LIVE-Guitarist og 2 Brazilianske dansere!) FREDSKI (Tartelet Records) Samuel Cantor og Ben Boom (dub-bar) Geiger og Lawaetz (Resident) Street Freet (Resident) Steffen Ernesto (Resident) Delicatus DJ Team: Jens Øllgaard og Sebastian von Huth (Resident) Morten Kallehauge (Balkan House mm.) Lidt om de forskellige Dj's: LE GAMMELTOFT - Main kl Aftenens hovednavn taler for sig selv. Vi kender hende fra det højtelskede DR/P3-Program UngaBunga. Hun står desuden bag flere compilations af navnet Sound of Copenhagen sammen med Kjeld Tholstrup. 4.udgave er netop udkommet! Tjek linket nedenunder: MASTER FATMAN - Main kl Bossa Nova-set inkl. LIVE-Guitarist og 2 Brazilianske dansere! Bossa Nova er en musikform, der er en blanding af brasiliansk folkemusik (samba) og jazz. Tykmesteren s vinyl-selektion indenfor disse genrer er enorm. Han har da også udtalt; at én ud af de tre ting han ville tage med på en øde ø, ville være en vinyl med Antonio Carlos Jobim(én af de helt store bossa nova komponister:-) Tykmesteren garanterer fest når han, live-guitaren og de brazilianske dansere går på. Temperaturen vil stige og ingen hofter vil kunne stå stille! Ps. overophedede gæster kan evt. køle sig ned med en frabunden-lavet Caipirinha fra vores cocktailbar! FREDSKI - Main kl Én af herrerne bag det danske Tartelet Records. Yderst aktiv DJ i det københavnske og udenlandske natklubmiljø. Sammen med Tomas Barfod har han bl.a. udgivet 2 fede EP er på det store tyske pladeselskab Get Physical, der desuden tæller kunstnere som Bookashade, M.A.N.D.Y., DJ T, Modeselektor m.fl. Samuel Cantor og Ben Boom - Main kl De to unge københavnere startede deres DJing nede på Zoo Bar, med onsdagsfesterne Wasted on a Wednesday. Siden hen har de spillet på respektive steder, såsom: Jazzhouse, Dunkel, Ritz, Docken og dub bar, hvor de pt. driver deres torsdagsklub dub s. Deres sets er en groovy kombination af tech-house, jackin -house og balkan madness, og til denne aften, har det friske DJ makkerpar specialdesignet et set som brager hårdt, og rykker alle party-aberne til den tidlige morgen! Geiger og Lawaetz - Main kl Anders Møller og Jacob Lawaetz; 2 af Panums resident DJ s. Deres hidtidige gigs tæller steder som Dunkel, Ritz, Cocktailbox, Nadsat, Soundwaves, Co2penhagen, Promilleservice og enkelte jobs i det store udland. Kig forbi deres FB-side (link nedenunder), læs mere og gi deres promotion-mix fra februar et lyt: Lawaetz/ ?ref=ts Stilen er fed techhouse med enkelte afstikkere til andre elektroniske genrer. Der skal nok blive smæk på! Street Freet - Main kl Street Freet aka Rendesten har huseret Panums fester det sidste års tid, og stod bl.a bag Rub A Dub bar til sidste års 69 timersbar, som fortjent løb med prisen for Årets Bar. Yderligere har han gæstet Egmont, opvarmet for Outlandish og fyret den af på Rust Natklub. Forvent masser af energisk bas-inspireret musik, der kan mærkes i næseboerne. Delicatus DJ Team - Store Bar kl Jens Øllgaard og Sebastian von Huth. Tilbagelænet Mike Sheridan-inspireret lounge og dub Steffen Ernesto - Store Bar kl Dyb og jazz et house. Morten Kallehauge og Anders Møller - Store Bar kl og Main kl Kl.16 åbner de to main, og her får musikken et nøk opad. Forvent funky-, tribal- og balkan-inspireret house! Store Bar efter kl.17, desuden: Street Freet, Steffen Ernesto og Casper L.A. BAREN disker op med brasilianske Caipirinhas, Strawberry Daiquiri, Cosmopolitans, Whiskey Sour og flere andre drinks til rimelige priser. Da vi ikke kan tage penge for adgang, er prisen på øl er sat en smule op; 15 kr for flaskeøl (3 for 40kr), 20 kr for fadøl. Der vil som noget nyt også være mulighed for at købe energidrik: Pure Rush! MAD Der vil blive solgt chili con carne om eftermiddagen, og om aftenen/natten vil der sandsynligvis være mulighed for at kunne købe bagels (vi arbejder på det!) Adgangskrav, én af følgende: * Med studiekort fra SUND-fakultetet * Som gæst (5 gæster per studiekort) Gratis adgang HUSK KONTANTER, vi tager ikke dankort! ADRESSE: Studenterklubben Panum Instituttet Blegdamsvej Kbh N (200 meter fra Skt. Hans Torv) Link til event på Facebook:

7 BASISGRUPPER 7 Pippi månedsmøde PIPPI holder månedsmøde onsdag d. 14/4 kl i lille mødesal. Til dette møde får vi besøg af lægen Linda Bracher, der vil fortælle om sine erfaringer fra sin introstilling i pædiatri på Hvidovre Hospital. Desuden medbringer hun nogle gode cases bl.a. om specifikke og uspecifikke symptomer hos syge børn og børnenes symptombeskrivelser. Du behøver ikke at tilmelde dig mødet, men kom hvis du synes det lyder spændende og tag gerne en interesseret holdkammerat med. PIPPI Sexekspressens Månedsmøde Leder du efter en basisgruppe, hvor du får praktisk erfaring med formidling til unge, møder medicinere fra alle semestre, har muligheden for at deltage i internationale møder med medicinstuderende fra hele verden og meget meget mere? Så er Sexekspressen lige noget for dig! Torsdag d. 8. april er der månedsmøde i Sexekspressen i studenterhuset klokken Alle er velkomne, tilmelding ikke nødvendig. Kom og få en introduktion til Sexekspressen og hør mere om, hvad vi laver. Sexekspressens Actiondag Lørdag d. 15. maj inviterer Sexekspressen til Actiondag. Hvis du er ny i Sexekspressen og har lyst til at lære mere om, hvad vi laver i Panums hyggeligste basisgruppe, så er Actiondagen en ideel mulighed for dette. Her er der nemlig både en introduktion til Sexekspressen og IMCC, De Danske Medicinstuderendes Internationale Organisation, samt et kursus i vores undervisningsmetoder. Efter dette kursus har du mulighed for at komme ud i klasse og formidle seksualundervisning til en masse søde elever! SE PROGRAMMET: NY FOREDRAG om NY FOREDRAG om URTEMEDICIN Den april 2010 holder vi igen vores fantastiske hyttetur i Ganløse. Vi har inviteret et bredt udsnit af alternative behandlere med relevant baggrund. Her følger det foreløbige program: Fredag: kl transport og ankomst til hytten kl Foredrag om URTEMEDICIN ved Marianne Palm. Hun taler om Fup eller fakta om urter som medicin, interaktioner, om hvordan man fremstiller de mest effektive urteprodukter (forskellen på tørrede droger, tinkturer, ekstrakter og tørekstrakter) og med udgangspunkt i nogle eksempler af forskning, sund fornuft og erfaringer. Der er rigtig mange myter om brug af urter i behandlingsøjemed, som vi kan få punkteret ved samme lejlighed.. Lørdag: kl. 8 morgenyoga, for dem der har lyst! kl morgenmad med brød, mysli og frisk frugt. VIL DU GERNE I GANG MED AT FORSKE? PUFF holder månedsmøde D. 15. APRIL 2010 KL I LILLE MØDESAL Er du interesseret i forskning? Vil du gerne i gang men ved ikke helt hvordan du skal gribe det an? Vil du gerne lære fra andres erfaring med forskning? Kom og hør Martine G. Aabye fortælle om sine erfaringer med at komme i gang med en forskerkarriere. Martine gennemførte et prægraduat forskningsår i Tanzania og vandt OSVAL-prisen i Hun har udgivet videnskabelige artikler, præsenteret sine resultater ved flere internationale konferencer og forsker fortsat aktivt indenfor sit felt. Se mere på puffnet.dk Venlig hilsen PUFF Panums Ungdoms Forsker Forening PUFF arbejder for at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer. kl foredrag om BODY WORK med Ken Balson, sportsterapeut, og Helge Volkmann, læge. Ken arbejder med sportsudøvere, rygproblemer og kronisk syge. Kl afslapning Kl MAD SOM MEDICIN ved karkirurg Mikael Bitsch. Han fortæller om sine erfaringer med type 2 diabetes patienter og kostændringer i form af udelukkelse af animalske produkter. Oplægget er inklusiv frokost som tilberedes af Søren Lange baseret på råvarer der indgår i diæten. Resten af dagen er sæt af til hygge, ture i den skønne forårs natur, lækker aftensmad og fest!!! Søndag: Kl. 10 Brunch Kl foredrag om SHIHATSU ved stud. med. Tobias. Tobias har taget en 2-årig diplom uddannelse i Shiatsu i Australien inden påbegyndt medicinstudie i Århus. Kl 20 lækker bæredygtig aftensmad. Herefter hygge og HANDS-ON SHIATSU øvelser. Kl Workshop om undervisning i KAM på medicinstudiet Fra kl. 15 Frokost, oprydning og hjemrejse. Vi tager igen i Ganløse Spejderhytte, som ligger midt i den smukkeste skov og blot en times transport fra København. Tilmed dig ved at skrive til Det koster 250 kr og er inkl. de spændende foredrag, mad og logi. Transport (6 zoner) og drikkevarer betales selv. Vi håber både af se gamle som nye ansigter og glæder os til endnu en rigtig sjov, lærerig og hyggelig tur! Klar til VM i fodbold? Interesseret i livet som idrætsmediciner? SIMS præsenterer: Landsholdslæge Mogens Kreutzfeld 25 år på bænken Læge Jesper Petersen Hasestyrke og skader i fodbold Hvornår og hvor? 20/ kl. 16 i lokale Pris? Gratis for medlemmer af SIMS. Andre betaler 25 kr. Indmelding i SIMS kan ske på dagen for 50 kr. Der vil være et let traktement Håber vi ses! Mvh SIMS For de medlemmer, som allerede er uddannede guider foregår der mange praktiske gøremål. Efter dagen er der spisning og hygge for alle. Actiondagen starter kl. 12 i Studenterhuset og varer resten af dagen. Det er ikke obligatorisk at deltage i hele arrangementet, men oplevelsen er naturligvis den bedste, hvis man får det hele med. Skynd dig! Skriv til og kom med til Actiondag! Kanonstart for FaJL!! Selvfølgelig blev FAJLs stiftende møde en stor succes! Der viste sig at være overvældende interesse og opbakning til projektet fra hele det ganske land. Mødet resulterede i utallige gode forslag fra brede kredse, der vil søges fulgt op i den kommende tid. I den nære fremtid planlægges HORNFISKETUR i MAJ MÅNED. Hvis du/i er indtræde i bevægelsen så skriv til og vær med til at skrive historie (og fange fisk). Indkaldelse til næste møde sker via grupperum (punkt ku). Med venlig hilsen Saddiq og Simon Knæk og bræk OBS ændring i dato for foredrag i traumekirurgi Foredrag i traumekirurgi ændres fra den 19. April til den 26. April. Kl. 17,00 Sted: Tandlæge auditorium Klinikchef, Overlæge, Ph.D Jens Hillingsø fra Kirurgisk klinik C på Riget kommer og fortæller om Traume kirurgi. Under emner: Damage Control Kirurgi Uddannelse inden for Traume kirurgi Alle er velkommen, så kom og få et afbræk fra den daglige monotone læsning på Panum.

8 8 Frivillige til ølteltet på Roskilde Festival 2010 Har du lyst til et gratis armbånd til festivalen mod at arbejde 24 timer i Roskilde Fondens øltelt? -Så send en mail til eller kom forbi og snak med mig på mit kontor på administrationsgangen i lokale Roskilde Rideklub skal bruge frivillige, så der er også plads til dig. Festivalen finder sted juli 2009 og billetprisen er i år kr., så der er masser af penge at spare. Der er fuld fat på under vagterne med god stemning, forplejning og adgang til fornuftige toiletter. FORSØGSPERSONER SØGES Forsøgspersoner til videnskabelig undersøgelse af genetiske faktorers betydning for hudtype og atypisk modersmærkesyndrom Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut søger voksne raske, forsøgspersoner til videnskabelig undersøgelse af genetiske faktorers betydning for hudtype og atypiske modermærker. Det forventes, at undersøgelserne vil kunne give oplysninger om genetiske faktorer, som bestemmer fysiske træk som farve af øjne, hår og hud. Denne viden vil kunne anvendes i retsgenetik til at bestemme fysiske træk af en ukendt person, som har afsat et biologisk spor. Hos personer med atypiske modermærker (atypisk modermærkesyndrom) håber vi at blive i stand til at afklare, hvilke genetiske faktorer, der forøger og nedsætter risikoen for udvikling af modermærkekræft. Deltagelse i undersøgelsen indebærer, at man får - foretaget lysmåling af huden - taget et øjenfoto - udtaget en mindre blodprøve. Der ydes ikke noget honorar i forbindelse med deltagelsen. ANNONCER Raske kontrolpersoner søges til Alders effekt projektet Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR Psykiatrisk Center Glostrup Vi søger raske kontrolpersoner til en videnskabelig undersøgelse af sensoriske filterfunktion. I projektet undersøger vi debuterende skizofrene patienter, desuden undersøges raske kontrolpersoner, for at sammenholde vores resultater med normalbefolkningen. Resumé Det har i flere undersøgelser vist sig, at skizofrene patienters funktionsniveau er relateret til den såkaldte filterfunktion. Med filterfunktion menes den mekanisme hjernen sorterer indtryk og bearbejder informationer med, således at kun de relevante sanseindtryk når bevidstheden. Skizofreni er ligeledes relateret til evnen at fokusere på en informationskilde, mens en anden ignoreres, eller endnu mere basalt, manglende evne til automatisk at rette opmærksomheden mod en pludselig og ny stimulus i omgivelserne (såsom en bilist der tuder i hornet). For at måle disse informationsbearbejdende processer, måler vi den elektriske aktivitet (EEG) i hjernebarken gennem nogle overflade-elektroder mens der afspilles nogle lyde gennem et sæt høretelefoner. Disse elektroder sidder i en lille hætte, som forsøgspersonen skal have på under forsøget. Vi klistrer desuden nogle elektroder fast på huden for at måle blinke-refleksen. Forsøget foregår i et lydisoleret rum med et lille vindue monteret, således at forsøgslederen kan observere forsøgspersonen og stoppe forsøget hvis denne giver tegn til det Desuden vil vi tage en urinprøve for at sikre os at du ikke er stofmisbruger Forudsætninger Du skal være Fysisk og psykisk rask Mand mellem 30 og 80 år. Myndig og habil i retslig forstand Du må ikke Være misbruger af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin. Have forældre, børn eller søskende der lider psykiatriske sygdomme som f.eks. skizofreni og manio-depressivitet. Veje mindre end 60 kg. Have nedsat hørelse Undersøgelsen Du skal møde til én undersøgelse af ca. 3 timers varighed, der indeholder flg. elementer: - Urinprøve - Interviews for at udelukke at du har nogle fysiske eller psykiatriske lidelser - neurofysiologisk test Kompensation Din medvirken i forsøget honoreres med 600 kr. i form af gavekort til Magasin for et afsluttet forsøg, eller 75 DKK per time i form af gavekort hvis forsøget ikke afsluttes. Forsøget vil finde sted på Psykiatrisk Center Glostrup, i psykofysiologisk laboratorium. Etik Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (Journalnummer: H-C ). Helsinki Deklarationen vedrørende medicinske forsøg med mennesker overholdes ubetinget. Forsøgspersoner, der deltager i undersøgelsen, kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sig ud, uden yderligere begrundelse. Også selvom man har underskrevet en samtykke erklæring. Såfremt du ønsker at deltage, er du meget velkommen til at kontakte Jesper Rydberg Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Nordre Ringvej Glostrup Yderligere information kan fås af: specialestuderende, stud.scient. Jeppe Dyrberg Andersen ( ku.dk, tlf: ) eller ph.d-studerende, cand.scient. Peter Johansen ( tlf: ) maj 2010 Netværk for Forskning i Tro og Helbred inviterer Konference om Tro og Helbred i sekulære samfund Alle interesserede er velkomne: Studerende, undervisere og forskere fra forskellige akademiske discipliner, læger, sygeplejersker, sjælesørgere, etc. For yderligere information se: Åbningssessionen Konference (fra om den 17. maj) er åben for alle. Deltagelse for studerende ved den resterende konference: Tro 750 kr. og Helbred i sekulære samfund maj 2010 Netværk Alle interesserede for Forskning er velkomne: i Tro og Studerende, Helbred inviterer undervisere og forskere fra forskellige akademiske discipliner, læger, The University sygeplejersker, of Southern sjælesørgere, Denmark, etc. For yderligere information se: Campusvej 55, DK-5230 Odense M Åbningssessionen (fra den 17. maj) er åben for alle. Deltagelse for studerende ved den resterende konference: 750 kr. Mandlige forsøgspersoner søges til forskningsprojektet: Pulmonal og systemisk inflammation efter lipopolysaccharidindgift hos raske mennesker Til projekt om lokal (lungerne) og systemisk ( helkrops ) reaktion på en betændelsestilstand uden infektion (inflammation) søges 15 raske unge mænd i alderen år. Du skal være ikke-ryger og må ikke lide af nogle sygdomme. Som forsøgsperson vil du få anlagt katetre i albuebøjningernes blodårer, samt et pulsårekaterer, der anlægges under lokalbedøvelse i håndledsregionen. Der indgives endotoksin enten lokalt i lungerne eller i blodbanen (systemisk). Endotoksin er et ikke-infektiøst overflademolekyle fra bakterier, der udløser et forbigående immunrespons, og kan give kortvarig feber med influenzalignende symptomer. Undervejs tages blodprøver (fra pulsårekateteret) med henblik på måling af markører for aktivering af immunsystemet og en betændelsestilstand. De samme markører vil måles i væske opsamlet fra lungerne. Dette foregår i lokalbedøvelse vha. en fleksibel fiberkikkert, der er et tyndt instrument med et mini-kamera i spidsen. Undersøgelsen kaldes en bronkoskopi, og er en helt almindelig undersøgelse, der foretages på Lungemedicinsk Afdeling hver dag. Opsamling af væske fra lungerne kaldes Bronkoalveolær Lavage (BAL). Projektet består af tre del-forsøg, adskilt af 14 dage hver. Første forsøgdag varer ca. 3 timer, og involverer kun anlæggelse af kateter og en såkaldt kontrol bronkoskopi + BAL, uden indgift af endotoksin. Anden og tredje forsøgsdag varer hver ca. 26 timer. Udover kateteranlæggelse indgives der endotoksin, enten i lungerne eller blodbanen, og der foretages i alt to bronkoskopier + BAL. Der udbetales et honorar på 5000 kr (skattepligtigt) for deltagelse i første og anden forsøgsdag, og yderligere 5000 kr (skattepligtigt) for deltagelse i tredje forsøgsdag. Hvis du er interesseret bedes du kontakte undertegnede på tlf eller på Læge, Ronni R. Plovsing Intensiv Terapi Afsnit (ITA) 4131 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø The University of Southern Denmark, Campusvej 55, DK-5230 Odense M

9 ANNONCER 9 Bliver du læge til sommer? Så vil Lægeforeningen gerne invitere dig til kandidatfest og overlevelseskursus. På overlevelseskurset får du tips til overgangen fra stud. med. til læge. Det er gratis at deltage i arrangementerne, og det kræver, at du melder dig til. Gå ind på og kig nederst på siden. På gensyn Lægeforeningen / Yngre Læger Lægeforeningen

10 10 KREDSFORENINGEN

11 VAGTBUREAUET 11 EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl og Torsdag: kl Fredag: Kun telefonisk 9-14 EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 V B M E D D E L E L S E R VORES STATUS PÅ VAGTSITUATIONEN Vagterne her i de sidste par måneder har mildest talt været på et ringere niveau end de sædvanlige gode tal, som vi har set i de tidligere år, Som alle er bekendt med, oplever regionens hospitaler i disse måneder nogle tsunami-lignende besparelser på budgetterne, samtidig med at produktionskravene stiger igen-igen. De fleste hospitaler har udmøntet disse besparelseskrav med reduktioner på personalesiden, hvilket også har medført at der er sparet på FADL-vagterne; både på enkeltvagterne og også holdene har taget deres del af besparelserne. Og vi har ikke set slutningen af dette endnu, da der er flere hospitaler som skal igennem en fornyet sparerunde på personalesiden. Vores store opgave i disse uger er at få dels fastholdt vores nuværende vagtniveau og dels få skabt den platform der skal til for at sikre, at vi er en væsentlig del af de interne vikarkorps. Med andre ord en opgave, der både har en stor aktuel betydning på næsten dag-til-dag niveau og en mere strategisk opgave, som vi forventer, vil tage måneder at få styr på. For et par uger siden meldte vi ud, at vi havde en spirende optimisme omkring løsvagterne, nu da vi nærmer os helligdagene. Vi oplevede således, at der visse dage rent faktisk blev sendt Vagt-SMS er ud, hvilket er gode forårstegn på denne del. Ikke at forårsblomsterne nødvendigvis vokser ind i himlen, men de sidste to uger har ligger over niveauet fra sidste år J. Hvis I vil se på tallene, er her lidt statistik: Løsvagter i København Uge 1-uge14 i 2010 Uge 1-uge 14 i 2009 Ændring Bes lte vagter fra færre bes lte hospitalerne vagter l os Fadl dækker vagter færre dækkede vagter Udækkede vagter Der er i 2010 således næsten ingen vagtbes llinger, der ikke dækkes Udækkede opskrivninger fra medlemmerne (hvis vi havde fået de samme bes llinger som i 2009 havde alle i princippet fået et vag lbud) Stor hilsen / Peter Andersen / direktør på Vagtbureauet 527 (der vil dog al d være udækkede vagtopskrivninger, selv om der er ledige vagter) A N N O N C E R HOLD 1603 (RIGET) SØGER 5 NYE BLODPRØVETAGERE Hold 1603 tager blodprøver i samarbejde med Rigshospitalets Klinisk Biokemiske Afdeling også kaldet Vi tager blodprøver på forskellige afdelinger, alle hverdage fra klokken til Der møder dagligt fire FADL-vagter ind klokken 08.00, som får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADLvagter ind klokken og får fri klokken Desuden er der bagvagts-funktion i tilfælde af sygdom. Der afholdes holdmøde en gang om måneden, hvor der er streng mødepligt! Krav til dig som ansøger: SPV-kursus, med min. 200 SPV-timer. Du skal kunne komme til holdmøde torsdag den 21/4-2010, kl , i den store kaffestue på Du skal kunne deltage i et blodprøvetager kursus på ca. en times varighed torsdag den 21/ kl i seminarrummet på Du skal kunne tage 2 tidlige følgevagter (8-14) samt en sen følgevagt (11-17) helst inden udgangen af april (hverdage). Du skal kunne tage min. 4 vagter + en bagvagt om måneden. Du skal være på holdet mindst et år. Derfor prioriteres lavt semestertrin højt. Du skal have et gyldigt akkrediteringskort. Ansøgningsfrist: Fredag d. 16/4 kl via: www. fadl-vagt.dk - København tilmelding til hold mærkat hold Ønsker du yderligere information, kan du kontakte holdleder Lasse Langhoff Johansen pr. mail.: ku.dk GØGL MOKs fædre I denne uge løb MOK ind i en forhindring, da vi dekorerede vores fine lokaler i MOK-huset (kendt blandt lægmænd som studenterhuset). Hvad gør man af alt for meget tapetklister? Du tænker sikkert allerede beskidte tanker, men os ansvarlige MOKKERE tænkte selvfølgelige på mulighed for at gemme og senere genbruge dette overflødighedshorn af hvidt snask. Dog var der ingen tapet-klisterkyndige tilstede, så der blev taget kontakt til kløgtigere hoveder, nemlig Svend Hvidtfelt Nielsen, Davids far. Den vise mand sad i det forstyrrede øjeblik og spillede den intelektuelles spil, scrabble. Da han høfligt blev spurgt om udfaldet var ham gunstigt, svarede han blot bedrøvet: "Mor er med..." Mon ikke en succesoplevelse ville rette op på denne triste sindsstemning, måske i form af et erfarent og velovervejet svar på et af MOKs store problemer: Kan man gemme tapetklister, eventuelt tildækket i køleskab? "Jeg har gjort det, at jeg har rørt det op igen med vand dagen eller et par dage efter.. Tror ikke køleskabet virker.. Det har vi ikke tænkt på.." Og efter en kort pause med moders blide stemme i baggrunden: "Nej, ikke i længere tid tror jeg.. Undskyld jeg er fraværende, men jeg har lige skrevet et ord, og de har givet mig for lidt point, så jeg smutter lige og får det ordnet." Vi siger tusinde tak for det særdeles velformulerede og gennemtænkte svar, og held og lykke i det skæbnesvangre spil til davids far. Spørg MOKs fædre Davids far, Svend Hvidtfelt Nielsen, Har du spørgsmål til MOKs fædre er du velkommen til at skrive dem til Vi vil spørge de gamle vise mænd til rådighed, og straks trykke visdommen i det næste MOK.

12 12 Mens vi venter en klage til universitetet Nogle har måske hørt om det i pressen; en klage omkring 8. semesters eksamen på medicinstudiet har været bredt eksponeret i medierne her på det sidste. Klagen er nu blevet indstillet til rektor Ralf Hemmingsen d. 23. marts 2010, ledsaget af fakultetets redegørelse. FADL s advokat Christian Harlang har 8.april udfærdiget en skrivelse, som argumenterer, at sagen vedrører de studerendes retssikkerhed. Denne er blevet eftersendt til rektor. Kort fortalt, og som det kan læses i tidligere udgaver af MOK, var 8.semesters eksamen vinter 2010 præget af mange spørgsmål, som ikke lå inden for semestrets målbeskrivelse. Derfor valgte man fra universitets side at fjerne 55% af opgaverne, så de studerende kun blev bedømt på de resterende 45%. Dette fandt nogle meget urimeligt, idet de havde brugt en stor del af deres tid på de svære opgaver, som lå uden for målbeskrivelsen. Julie Vinkel Clausen deltog i den omtalte eksamen, og i et interview med MOK siger hun følgende: I min klage appellerer jeg til at de studerende, for hvem det nye bedømmelsesgrundlag (karakter kun givet på baggrund af 45% af den samlede eksamensopgave red.) har medført en forringelse af karakteren, skal have mulighed for at få hele deres opgave bedømt. Det er efter min mening forkasteligt, at eksamensformanden godkender eksamener, der en fyldt med fejl, og det er mindst ligeså forkasteligt, at når man så forsøger at råde bod på sine fejl, så vælger man DEBAT en hovsa-løsning, som er til ulempe for nogle af de studerende, og som oven i købet strider imod dansk lovgivning ( Her mener Julie specifikt eksamensbekendtgørelsen og forvaltningsloven mere om dette senere). Dertil kommer at nogle af de opgaver, som er blevet taget ud af bedømmelsen faktisk lå indenfor målbeskrivelsen. Hun ser det som tegn på at eksamensformanden ikke engang har gjort sig den umage at vurdere klagens indhold inden han har handlet, og uddyber med følgende: Det er et ekstremt bureaukratisk system, alle de skrivelser og henvendelser jeg, indtil nu, har lavet i min klagesag er blevet besvaret af Studiechef for Medicinstudiet: Martin Stampe Noer, som er ansvarlig for de juridiske tiltag, men endnu ikke har jeg set ham blive stillet til ansvar i medierne. Til gengæld var hun forundret over, at det krævede hjælp fra FADL for at gennemskue klagesystemet samt sikre sig, at universitetet overholder sine juridiske forpligtigelser i forbindelse med klagen. Dette er svært for en studerende alene, der samtidig skal passe et krævende studie. Politiken skriver 8.april at Socialdemokratisk forskningsordføre Kirsten Grosbøl, foreslår en studenterombudsmand. Det må gøre Rektor Ralf Hemmingsens hænder lidt klamtsvedende, da rektoratet lige nu holder om en bunke papirer, som dokumenterer, at Sundhedsvidenskabelig fakultet har behandlet eksamensklagen i uoverensstemmelse med dansk lovgivning. Det skal siges, at Sundhedsvidenskabelig falkultet har søgt om dispensation hos universitets- og bygningsstyrelsen, men at denne dispensation først blev søgt og givet, efter Julie Vinkel Clausen havde gjort opmærksom på, at der var blevet foretaget lovovertrædelser (og dermed også efter at tiltaget var udført), samt at dispensationen blev givet på et meget unuanceret grundlag. Efter aktindsigt i sagen kan man læse i dispensationen fra SUND, at de skriver at få spørgsmål vil udgå af bedømmelsen (få=55%), og at det kunne være til ugunst for nogle studerende; 42 studerende har tilkendegivet, at de mener, at det ændrede bedømmelsesgrundlag har medført en forringelse af deres karakter. Universitetsavisen skriver, at de mener, at de mange administrative fejl ved universitetet bunder i den økonomiske struktur, men hvordan hænger det sammen med at en undersøgelse har vist at Københavns Universitet er det universitet i norden, som bruger flest ressourcer på administration? Er alle de administrative stillinger bare besat af inkompetente folk? Sikkert ikke, men strukturen og økonomien spiller med garanti en rolle. Den løsning, man valgte for at rette op på fejlen ved den pågældende eksamen, var ikke den mest hensynsfulde overfor de studerende og gældende lovgivning, men det var ubetvivltsomt den billigeste. Set i det lys er Socialdemokratiets forslag om en studenterombudsmand absolut interessant. Indtil videre har sagen været omtalt i bl.a. Politiken, Tv2 Lorry, DR2, P3 nyhederne, Dagens medicin, jyllandsposten og Berlingske Tidende. Se links hertil på FADLs facebookside: FADL København. Vi venter spændt på svar fra rektor Ralf Hemmingsen. Troels Gammeltoft Dolin/MOK-red. Svar fra SUND kantinen Kritik er godt. Specielt hvis det er konstruktivt. At gå efter hele sortimentet er dog lige i overkanten af hvad der er konstruktivt. En konditor bliver også træt af flødekager -sagt med andre ord, nyhedens interesse er måske ved at aftage for dem som har været faste kunder her i kantinen siden vi startede for et år siden. Det er sådan set forståeligt nok. Det skal ingen hemmelighed være, at der i vintermånederne kan være en udfordring i at blive ved med at opfinde nye måder at serverer kål og rodfrugter på. Måske I kan glæde jer sammen med os over, at der nu meget snart er nye forårsgrøntsager Men som vi ser det her i kantinen, har vi til stadighed et stigende antal brugere, så helt galt kan det jo ikke være. At gå i en detaljeret udredning omkring de punkter som Yousif lister op tjener ikke noget formål. Jeg er ikke indstillet på et langt forsvar angående kvaliteten. Vi har en af de højeste standarter indenfor vores branche og vi arbejder hårdt på at holde den der. Ikke kun via den daglige produktion, men også med vores dygtige personale som hver dag lægger sjæl i at producerer dejlig mad og god service til vores gæster. Økonomi er selvfølgelig altid et ømtåleligt område. Men i bund og grund er vi en forretning der skal give overskud nok til at vi kan betale vores personale løn. Det betyder at vi fra tid til anden er nødt til at justere priserne. Bliver priserne for høje, må vi justere i kvaliteten der hvor det kan lade sig gøre, som f.eks. De brune kaffekopper. Vi har et godt samarbejde med kantineudvalget. Et samarbejde vi værdsætter. Og det kunne i den forbindelse være interessant at få nogle af Panums elever med i det samarbejde, så vi kan høre hvad rygtet på gangene siger. Jeg, som ny kantineleder, kan måske være lidt ked af at jeg ikke har hørt om punkterne før nu. Ikke via en venlig henvendelse i kantinen, via et brev eller en mail. Hvis der var så mange ting galt, ville der måske være andre der havde nævnt noget lidt før. Jeg vil foreslå at vi får en idé postkasse hvor man kan komme med gode forslag til ting man kunne ønske sig i kantinen. På den måde får vi den bedste inspiration til et spændende udvalg. Jeg vil dog lige fortælle lidt om vores dagligdag her i køkkenet. Vores dag starter med at vi modtager friske grøntsager, kød og tør varer omkring kl. 6 om morgenen. Vores bager går i gang med at bage brød til dagen. Derefter går han i gang med at bage kager og sætte brød dej til dagen efter. Alt vores brød bliver kold hævet i min. 12 timer, fuldstændigt som hos de professionelle bagere. Vi modtager grøntsager, rundt regnet en Euro palle, som alt sammen bliver forarbejdet i løbet af formiddagen til dejlige salater samt garniture til de lune og varme retter. Drengene på det varme parti producerer varmt mad af rundt regnet et par 100 kilo kød og grønt dagligt. Sandwich producerer vi dagligt. Helt op til 500 styk. Vi producerer størstedelen af fyldet selv. Desuden har vi leveringer rundt på hele Panum dagligt. Og så skal vi ikke glemme dem I ser til dagligt. Vores servicemedarbejdere. De starter dagen med at fylde butikkerne op og det fortsætter de med hele dagen fra kl til hvor vi lukker. Deres dag er dog ikke slut før hele kantineområdet er gjort rent og alt er sat på plads, klar til næste dags udfordringer. Der er ingen som står stille her i kantinen, vi synes faktisk selv at vi gør et hæderligt forsøg på at leverer dejlig, frisk lavet mad hver dag. Alle gør deres bedste, men er noget galt, skal vi gøres opmærksom på det før vi kan rette det. Med venlig hilsen Birgitte, Kantineleder SUND kantine, Panum.

13 Spørgsmål til FADL om bl.a. antal af SPV kurser Kære FADL Jeg skriver til jer i min undren over hvordan i hos FADL kan forsvare at man ikke må tage vagter udenom FADL når jeres vagtbureau ikke kan tilbyde vagter. Jeg mødte to meget frustrerede studerende i går som fortalte, at de havde ringet til vagtbureauet klokken lidt over to og fik at vide de ikke kunne skrive sig op til nogen som helst vagter den næste måned. Vagtbureauet bliver ved med at uddanne nye FADL vagter og de gamle har ikke mulighed for at tage nogen vagter. I år har i udvidet antallet af SPV kurser fra 10 til 15 og hvordan vil i sørge for at de når at få deres bindingsvagter? Skal det være sådan at dem der mangler at tage bindingsvagter kommer foran i køen og skal det så være endnu sværere for gamle SPV ere at får vagter når de nyuddannedes bindingsperioder begynder at udløbe? FADLs overenskomst er så god at det næsten ikke er muligt at få den løn andre steder og derfor kan man ikke undgå at være skruebrækker hvis man fx skal arbejde på et plejehjem. Så hvordan har i tænkt jer at man som medicinstuderende og medlem af FADL skal kunne tjene lidt ekstra til dagen og vejen? Mange hilsner Stud.Med. Markus Harboe Olsen the serious line DET HEDDER IKKE GOLGI-APPARATET MEN [GOL SCHJI]-APPARATET HAN VAR ITALIENER. A som i Absalon der aldrig virker B som Bibliotekstrappen der knirker C som Citronsyrecyklus du aldrig skal ku D som en sølvske i røven har Du E som Elendig mad i kantinen F som i post-fredagsbar-hovedpinen G som Gram-negativ når der skal læses H som i Hæslige drømme om fæces I som i Iskolde (ikke altid) øl i min mave J som Medicinsk Kompendie i Julegave K som i Kræft, Kondylomer og Kirser L som i Lidt mere aciclovir så M som i MOK er dit yndlingsorgan N som i endnu en Ny studieplan O som i Ovnbagt svane i klubben P som i Post-coital-basisgruppen Q som i fed praktikant-quiz i MOK R som rimelig rå campus-rock S som i Spytkirtelsarkoidose T som i daggammelt Tis i en pose U som i Ungdom der langsomt forsvinder V som i Vaginas slimede hinder W som i Weltschmerz og Walkman er god smag X som i X-factor ser jeg hver fredag Y som i ikke nok XY på Panum Z som i knuzzer og kyzzer til Tranum Æ som i ægteskabsbrud på en rustur Ø som en Ølvise sunget i fis-dur Å som i Åh jeg fik turnus i Aalborg - Bare rolig, det er jo først om 6 år DEBAT Kære Markus Tak for dit brev. Der er flere grunde til at FADL kan forsvare at man ikke må tage vagter gennem andre vagtbureauer, og også til det er en god ide at overholde overenskomsten. For at starte med at tage vagter udenom vagtbureauet, så ville det underminere vores eget vagtbureau og dermed vores, læs: de studerendes, egen forening. Vagtbureauet tilbyder en gratis SPV/VT uddannelse. Denne koster en del penge og de skal hentes hjem på en eller anden måde. Hvis alle medlemmer forlod FADLs vagtbureau til fordel for et andet efter de havde fået kurset, ville disse penge ikke komme ind og kurset ville ikke længere kunne tilbydes gratis til vores medlemmer. Det er dog forståeligt at man bliver frustreret når der ikke er nok vagter at få. Dette skyldes at vi befinder os i finansiel krisetid i sundhedsvæsenet og især i Region Hovedstaden. Krisen startede allerede sommeren 2009 hvor alle andre vagtbureauer end FADLs, blev lukket ude, da regionen meldte vikarstop. Dette havde ingen indvirken på FADLs medlemmer, da der ikke blev skåret i vagterne her, tværtimod så vi flere udbudte vagter og også flere vagttagere. I foråret 2010 kom der så endnu nedskæring der denne gang ramte FADLs vagttagere, såvel som flere hundrede fastansatte rundt omkring på afdelingerne på hovedstadens sygehuse. Selvom det var tilladt at arbejde gennem andre vagtbureauer ville der stadig ikke være flere vagter at finde, da disse har været lukket ude siden i sommer. Du pointerer at FADL bliver ved med at uddanne nye SPV er og sågar øger antallet af kurser. Hvis vi ikke fortsat uddannede SPV er ville vi stå med en kæmpe mangel når krisen vender. Vi ville her mangle en masse SPV ere og vi ville ikke ha mulighed for at uddanne alle på én gang. Dette ville resultere i at ingen nye ville kunne tilbydes en kursusplads, da alle pladser ville gå til ældre medlemmer der ikke fik sin uddannelse under krisen. Hvorfor har man så øget antallet spørger du? Det skyldes for det første at der er kommet et øget meroptag på universitetet. Flere studerende betyder flere FADL er. Desuden 13 er der også kommet en medlemstilgang efter at de konkurrerende vagtbureauer har fået stillet stolen for døren af regionen. Sidstnævnte har givet en pukkel, som vi har fjernet med ekstraordinært mange SPV kurser. Dette har sikret at også studerende på 1. semester har kunne få kurset. Da vi ikke ser denne pukkel længere, vil vi heller ikke så et lige så stort udbud af SPV kurser i efteråret. Mht. bindingsvagter, så er vagtbureauet klar over problematikken. Der er ingen der har interesse i at medlemmerne skal tage kurset om, da dette vil koste foreningen penge og medlemmet tid og frustration. Der er allerede flere der har fået dispensation til at tage de sidste bindingsvagter efter tiden er udløbet. Faktisk har en del SPVhold fået udvidet deres bindingsperiode med en hel måned. Vi kan kun opfordre til at man i god tid kontakter vagtbureauet hvis man er i tvivl. Forlængelsen af bindingsperioden kan forhåbentligt også komme situationen hvor vagttagere bestiller flere vagter end de ønsker til livs. Vagtbureauet laver i øjeblikket et stort stykke arbejde ude på regionens sygehuse for at gøre opmærksom på at det fortsat, trods besparelser, er en god ide at anvende FADL vagter. Desuden har vi set de første ubesatte vagter i april, så man kan håbe at tiderne allerede er ved at vende. Mht. at arbejde til en lavere løn end den overenskomsten tilbyder, så kan vi godt se at man kan blive fristet når det ikke går at finde andet arbejde. Her gælder det dog om at være fremadrettet. Det giver en stakket varme at tisse i bukserne, og at underminere sin egen overenskomst i krisetid, er som at skyde sig selv i foden. Vores overenskomst sikrer både en anstændig løn, og også at andre aspekter såsom løn under sygdom, opsigelsesvarsel, rimelige forhold på arbejdspladsen mv.. Derfor kan det godt svare sig at overholde overenskomsten. Medicinstuderende har gennem de sidste 55 år kæmpet en drøj kamp for at nå der hvor vi er i dag. Vi skylder dem, for ikke at tale om alle kommende stud. med er, at opretholde det de har opnået. Med venlig hilsen På vegne af FADL København, Jesper Rydberg og Troels Gammeltoft Dolin L Elise og Jannie Et lille digt der nok er skrevet for laenge siden, men stadig rimelig berrettiget og ikke skal glemmes...

14 14 Ugens Quiz Den Basale quiz! I denne uge skal vi have fat i en 4. semesters klassiker! I disse tider med fribarfest, Panum electric, Fase II fester og hvad man ellers kan klemme ind af udenoms branderter bør enhver kommende læge have styr på sin nedbrydning af ethanol. Alle - selv lægmand ved jo at ethanols katabolisme giver et udbytte på 7kcal/g, og omsættes med en hastighed på 0,1g/kg legemsvægt (runde tal ) Men hvad er det lige for nogle enzymer vi skal have sving i? Reaktionen er som følger: 1 2 Men hvilke enzymer er det lige som er i spil? Og endnu vigtigere, hvilket hæmmes af antabus? Den diagnostiske quiz I den diagnostiske skal vi i denne uge ud i en sværvægter. De kære læser har denne dag opnået det i disse krisetider særdeles uopnåelige En SPV dagvagt. Den foregår på den psykiatriske modtageafdeling, en såkaldt gangvagt. En patient indbringes med politiet. Politiet oplyser at han er blevet afhentet på et nærliggende kursusejendom. Her havde han været på et større teambuilding kursus med hele salgsafdelingen som patienten var mellemleder i. Under kurset var patienten blevet tiltagende eksalteret og talende. En aften blev patienten særdeles beruset og scorede bl.a. en kvindelig deltager som han havde et sammenleje med. På kursets sidste dag var situationen tiltaget idet patienten havde angivet overfor sin chef at han kunne læse kundernes tanker og modtog symbolske meddelelser fra fjernsynet. Kort inden afgang fra kurset råbte han at han var den nye direktør for firmaet. Du prøver at gå hen til ham for som en del af modtagelsen at få målt blodtryk og puls. Patienten snakker særdeles hurtigt, bevæger sig meget rundt og spørger dig gentagne hvorfor han nu skal belemres med alle disse ting når han nu ikke fejler noget og i øvrigt har travlt!!! Han mener blot at kollegaerne er misundelige over at han kunne klare hele weekendkurset med kun tre timers søvn. Kære læser er patienten syg, og i givet fald hvilken diagnose? Den kvikke læser giver selvfølgelig også den relevante ICD-10 kode. REDAKTIONELT Sidste uges quiz var fordelingen: A: Patella= 5. Knæskallen B: Larynx= 4. Struben C: Hypophysis= 9. Hjernevedhænget D: Art. metatarsophalangeales= 8. tæernes grundled E: Os. Hyoideum= 2. tungebenet F: Meato-orbitalplanet= 3.Frankfurter horisontalplanet G: Medulla osium rubra= Rød knoglemarv H: Endocondral forbening= 7. Bruskpræformeret forbening Dette kunne intet mindre end 5 kommende læger svare på, derfor måtte MOK redaktionens egen gudinde Elise trække vinderen mellem de indsendte. Jesper Rydberg (fri efter 11.sem) blev tilsmilet af heldet og kan afhente en lineal el. kold pilsner førstkommende mandag. Den diagnostiske nød var øjensynligt en større udfordring hvorfor kun 3 medstuderende kunne lure at patienten ikke havde en personlighedsforstyrrelse, men derimod led af Claudicatio intermittens. Karakterisk er vindueskigger syndromet som giver behovet for at stoppe op i supermarkedet. Den nedsatte blodtilførsel medfører sparsom behåring og impotens. Vinderen blev Johannes Grand på 3. sem, som ligeledes er den heldige vinder af en lineal el. sval øl. Denne uge flotter vi os med præmierne, og således vil et rigtigt svar kombineret med held udløse en flaske rødvin af den fineste slags, direkte indkøbt i gastronomi mekkaet Netto. Hvorfor tøve når du kan skrive dit svar til Husk: Vi skal have dit svar inden mandag d. 19. april kl 12! Du skal skrive navn, semester og telefonnummer Mikael/mok-red Langt om længe efter utallige klager, efter utallige frustrerede miner, efter utallige afvisninger fra eksamenskontoret. Langt om længe lykkedes det at få sat fokus på problemet med eksamen! Man forstår bare ikke, at det vitterligt skulle være nødvendigt at bringe sagen på forsiden. Vi må glæde os over at læse på et studie som har offentlighedens interesse. Var vores studie ikke af relevans for befolkningen, havde Politiken næppe brugt energi på historien. Havde Politiken ikke bragt sagen kunne vi formentlig fortsætte vores kamp i det uendelige. Men, for der er selvfølgelig et men. Nu vil dekanatet godt nok lave så banebrydende forandringer som at holde et møde med eksamensformænd for at præcisere reglerne. Man vil generelt lægge op til flere møder om hvordan reglerne kan overholdes... Er det imponerende? Man vil ydermere begynde at holde dialogmøder med de studerende. Men er det ikke lige præcis hvad vi altid har bedt om??? Eneste konklusion jeg kan drage er, at vi fremover må gå til dagspressen når uretfærdigheder afvises af dekanatets evige arrogance. På imponerende vis er de mange overskrifter da heller ikke at finde på sund.ku.dk. Imponerende at de ikke har kunne få øje på det, når man ellers citerer en historie fra Thisted Posten - Tør mund rammer både humøret og dit helbred! MOK vil i den kommende tid prøve at skaffe mere dialog med dekanatet om de andre problemer vi ikke har kunne råbe op! Mikael/MOK-red

15 De nye vampevasere Her er de nye vampevasere for denne uge! I denne uge vil vi gerne takke Dennis for baggrundsmusik og for at spille computer, mens vi arbejdede. Henrik Ø skylder vi desuden en særlig tak for at fi nde på sjove ord, mens han er fuld og så glemme dem bagefter, så han ikke ved vi har stjålet hovedparten af dem. Anders Juul Gullach og Kasper Aagaard Aene (verb.) At fornemme, at kommentaren Vi tager bare en enkelt øl i klubben. indeholder en eller flere usandheder. Amoritte (verb.) At beholde sin kittel på efter øvelse for at se vigtig ud. Aufrø En frø i en tændt blender. Barbaralla (noun.) Barbar der læser til læge. Bilawögametap (noun.) Betegnelse for penge beliggende i pissoiret. Domauer (verb.) At danse som en Aufrø. Se denne. Vampevasere!! Fjask (noun.) Det sprog man pådrager sig efter omkring 18 øl. Svært at forstå, endnu sværere at lære uden alkohol, umulig gramatik. Floccolonodularis (noun.) Den mystiske kat, der huserer i klubben Gobelobbe (verb.) At kede sig så meget på en fadlvagt, at man leger tæl tiden. Se Tæl Tiden. Vampevasere!! Haffelaf (noun.) Betegnelse for et parforhold, hvor man ikke er kærester, men så alligevel. Katia og Jauho er haffelaffer. Henik (noun.) Uvisheden der opstår når man vågner op i klubben og er gennemblødt af en mystisk væske. Godt eksempel på at ikke al viden er god viden. REDAKTIONELT Kalopere (verb.) Kunsten at fange træer. Katöf At spørge om man kan hjælpe med noget netop som al arbejdet er gjort. Kvamel (noun.) n lugt af kanel der giver dig kvalme. F.eks. lugten af smårådden hjerne til dissektion. Libitol Se Katof fra sidste MOK. Læger Uden Grænser (noun.) En medicinstuderende der fortæller død-baby jokes til sin nevøs barnedåb. Mnomus (noun.) Bittesmå ting der gør livet værd at leve. F.eks. blå M&M s, små stykker boublewrap og molelkyler. dopamin- Nasavane (verb.) Ved et uheld at komme til at tage en grim sav med i tasken i stedet for et penalhus. Par Fadojnk (noun.) En dunk eller anden plastikbeholder som man tror indeholder sprut, men som viser sig at indeholde vand eller noget tilsvarende kedeligt. Pést (noun.) Uheldig betegenlse for en forelæser iført cardigan. Roukatöf (noun.) Utilsiget katöf, som opstår i en situation hvor man oprigtigt gerne vil hjælpe, men er alt for defekt/fuld til at gøre nytte. Dette sker tit for Henrik Ø. Salot (noun.) En forlæsning kl.8 som man ved man skal møde op til, som man har forberedt sig på aftenen før,og hvor man ved blod-ed har lovet at komme. Det sker dog ikke. Samsavl (noun.) Den medicinske betegnelse for den tilstand flere mennesker lider af. Opdages desværre først alt for sent. En person med samsavl i samtale med en lækker pige 15 reagerer ved at savle ud af munden. Tårer forekommer også. Sjuffe (verb.) At opdage at det faktisk kun var en øl i klubben på trods af at man havde en Aenelse. Se Aene. Slovensk (noun.) Moderne dialekt af Fjask. Se denne. Vampevasere!! Tæl Tiden (noun.) En leg der går ud på at man kigger på et ur, aflæser tiden, og derefter kigger ned i 10 minutter (ikke snyde!) og tæller tiden. Efter 10 minutter kigger man op og ser hvor tæt på tiden man har talt. Ofte udøvet ved Gobelob samt HG-møder. Se Gobelobbe. Wögaøl Øl købt for bilawögametap. Se denne. 1. Solarie. Hvis du var en af de dygtige der gav et bidrag til søndagens indsamling for Kræftens Bekæmpelse har du carte blanche til cancer grillen. Hvis du skulle være så uheldig at få lidt hudkræft, har du jo i hvert fald spædet til og kan få behandling med god samvittighed. Solarie er også godt med soleksem. 2. Træning. lav 1000 mavebøjninger om dagen, for vi går ud fra at du er lidt for fed hvis du læser denne tekst. Alternativt køb et aggregat på TV-shop f.eks. en ab-trimmer. De siger at den virker! - dem fra TV-shop.. 3. Suppekur. Evt med alkohol som suppe - hvis du tør (kendt af de garvede som bowlekuren)* - less is more. 4. Ny garderobe. Hvem sagde at de hypomane var galt på den. Når dankortet gløder og du løber modsat rulletrappen for at få den sidste bikini i str. 40 forbrænder du hurtigt hvad du ikke fik bugt med på suppekuren. For ikke at tale om når du glemmer din pung i Stig P. - ren cardio. Og hvad angår størrelse - less is more. 5. Do the moves. Det er fuldstændig utilgiveligt at møde op på Amager Strandpark uden at have indgående kendskab til de klassiske moves, såsom 'ISKIOSKEN', 'BADEBOLDEN' og naturligvis 'THE SUN RISES IN THE EAST, SETS IN THE WEST'. 6. Solbriller. Ingen grund til at tage på stranden, hvis du ikke har fede solbriller. Gerne så mørke at man kan lure. Hvis du synes solbriller er for dyre kan du evt tage dine 3D-briller fra Avatar og benytte. De siger at de ikke fjerner UV, men hvis du vinkler hovedet rigtigt så lamellerne skygger for strålerne virker de upåklageligt. Sådan bliver du sommerklar * Opskrift på bowlekur Danskvand med citrus (billigste, ellers kompromitteres pkt. 4) Vodka isterninger

16 16 IMCC RWANDA

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest

5 Ungeweekend UNGEUDVALGET. Ungeweekend. Dronningens Ferieby PRÆSENTERER maj Sammen har vi det sjovest UNGEUDVALGET 5 Ungeweekend PRÆSENTERER Dronningens Ferieby Ungeweekend 12.-14. maj 2017 Sammen har vi det sjovest Ungeweekend Velkommen til Ungeweekend! Vi har i år fokus på det gode fællesskab og samværet

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter Hold Øje uge 4-2015 Torsdag formiddag var skolens børn og voksne samlet til projekt- fortællinger. Det går i sin enkelthed ud på, at vi sammen lytter til en af projektgruppernes arbejde fra projekttimerne.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

cf86df31519a/17/1536#/0

cf86df31519a/17/1536#/0 Ugebrev Nr. 1, skoleåret 2013-14. 16. august 2013 Så er vi i gang! Første uge har været spækket med aktiviteter. Efter indflytningen søndag var eleverne på rundtur i huset og mødte de ansatte på et orienteringsløb

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Samtaler for Efterladte Udarbejdet af KIG 5 August 2009 Side: 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Samtaler for Efterladte Udarbejdet af KIG 5 August 2009 Side: 1 af 6 Samtaler for Efterladte Udarbejdet af KIG 5 August 2009 Side: 1 af 6 Baggrund: Af WHO s mål for den palliative indsats fremgår det, at vi skal: Tilbyde støttefunktioner til familien under patientens sygdom

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 INSTITUT FOR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere