Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012"

Transkript

1 Gymnastikafdelingens formandsberetning 11. april 2012 Sidste år afholdt vi generalforsamling torsdag, den 10/3 2011, hvor Ann Vosegaard og Solvejg Horst Petersen blev valgt ind i bestyrelsen. Søndag, den 10/ havde vi gymnastikdag i hallen. Som de forrige år var hallen stuvende fuld ved indmarchen. Da der i mange år har været problemer med at få folk ind i hallen, og da de i 2010 stod i kø helt ud på parkeringspladsen, havde vi i år lavet mulighed for at tilmelde sig og betale hjemmefra via Conventus. Der blev også mulighed for at gå ind via den ny dør direkte ind i hallen, og vi havde sat nogle stole op i den ene side af salen, hvor bl.a. barnevogne og klapvogne skulle være. Der var mange som havde tilmeldt sig hjemmefra, så det er en succes. Den 15/ havde vi inviteret alle instruktører og hjælpeinstruktører ud at spise. Vi havde bestilt bord på Lotus i Vestergade, og vi var over 20 deltagere. Det var en hyggelig aften, som vi vil gentage her fredag, den 20/ Vi startede gymnastik som vi plejer primo september, og vi havde i alt 35 aktive hold. (18 børnehold og 17 voksenhold). Pr. 31/ var medlemstallet i LIF gymnastik lidt over 800. I 2010 havde vi registret 709 medlemmer, så det er en flot stigning Lørdag, den 29/ afholdt vi efter flere opfordringer fra vore instruktører et idrætsskadekursus for bestyrelse og instruktører. Det foregik i kantinen på Lystrup Skole, hvor Rikke Westergård fra DGI kom og fortalte om idrætsskader. Det var et lærerigt kursus, hvor jeg dog gerne havde set deltagelse fra flere instruktører. Søndag, den 27/ kørte bestyrelsen, minus Helle som desværre ikke kunne deltage, i Solvejgs bil til Kaløvig Kursuscenter. Der havde Solvejg lavet et oplæg til, hvor LIF Gymnastik vil være om 5 år i Vi kom med ønsker og ideer, og stopklodserne og forhindringerne skulle vi glemme. Disse fremtidsvisioner vil vi naturligvis forsøge at arbejde videre på i bestyrelsen, og vi skulle også gerne have flere inddraget. Det fører mig tilbage til mine tidligere beretninger, hvor jeg har nævnt vore ønsker om mere triologi/triologiudvalg. Det arbejder vi fortsat på. Kurset har også medført, at vi vil forsøge at få valgt et ungeudvalg, som får næsten frie hænder til at lave et eller flere arrangementer for de unge. (Vi vil fortælle lidt mere om vore visioner under næste punkt på dagsordenen). Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, som vi afsluttede med aftensmad, bestående af en dejlig 2 retters menu. Kaløvig Kursuscenter ligger helt ud til vandet, og da det var den søndag, hvor der var storm med orkanstyrke, fik vi set naturen fra den vilde side. Juletræet væltede for næsen af os, selvom det var bundet fast.

2 2 I weekenden den 14-15/ var vi 11 af sted på gymnastikweekend fra Lystrup. I år var det igen i Ulstrup, og igen havde vi en rigtig hyggelig weekend med fuld aktivitet. Vor kursusleder Inger Christiansen, som sidste år desværre havde fået en blodprop, var tilbage, og var næsten som før blodproppen. Weekenden den 28-29/ var vi af DGI inviteret til et seminar i Vejen Idrætscenter. Det var første gang, at lokalforeninger blev inviteret til dette arrangement, men det gav DGI mulighed for at høre vores meninger, og det jo er os, der er deres medlemmer. Det var en hyggelig og spændende weekend. Fra Lystrup deltog Else, Arne, Nicolai og Cita. Næste år kunne det være dejligt, hvis der kunne komme flere med. Vi har de sidste mange år afholdt generalforsamling før den årlige gymnastikdag, men det er ændret i år. I år afholdt vi således gymnastikdag søndag, den 25/ Vi havde rigtig mange hold på gulvet, så selvom tidsplanen ikke helt kunne overholdes, forløb dagen godt. I forsøg på at holde på folk/tilskuerne, så de ikke gik inden opvisningen var slut, solgte vi amerikansk lotteri. Vi havde fået sponseret en masse gode præmier. Det tog dog lidt tid at få fundet vinderne, da alle lodderne desværre ikke var solgt, og da en del alligevel var gået før tid. Jeg synes dog, at det så ud til, at der var flere til afslutningen, end der plejer at være, men om det skyldes det amerikanske lotteri, eller folk gerne ville se vores dygtige talenthold, som afsluttede opvisningen, ved jeg ikke. Overskuddet fra det amerikanske lotteri har vi lovet, at talentholdet må få. Enten til tilskud til dragter, eller hvad de måtte ønske sig. Så har vi haft 6 børnehold med til forårsstævne i DGI-regi. Det er en dejlig oplevelse for gymnasterne at få lov til at vise, hvad de kan. Derudover har vi afholdt 3 instruktørmøder. Vi har naturligvis også afholdt nogle bestyrelsesmøder. Det er også endelig lykkedes os at få arrangeret, at både medlemmer og instruktører kan bestille en idrætsdragt, hvor LIF s logo fremgår. Det har længe været et ønske fra flere medlemmer, så vi håber nu, at der vil blive solgt mange. I hovedafdelingens regi er der også sket noget: Repræsentantskabsmøde blev afholdt, den 17/5 2011, hvor Helle Foss Madsen fik en velfortjent pokal. Niels Havvig blev valgt som hovedformand og Elvin Jørgensen som næstformand. Da Niels også tager sig af den økonomiske del, er hovedafdelingen igen fuldtallig. Selvom en tredjeperson naturligvis er meget velkommen.

3 3 Lørdag den 28/ blev der for fjerde gang afholdt det arrangement, som vi kalder Nice`n Sport. Også i år var det Solvejg som var arrangør for gymnastikafdelingen. I sommerferien meddelte vor aktivitetskoordinator Camilla Bisgaard, at hun pr. 1/ havde fået nyt arbejde hos Arla Foods. Dette gav anledning til at drøfte, om vi skulle ansætte en ny, eller om vi skulle klare tingene på en anden måde. Løsningen blev, at Arne Flarup nu tager sig af nogle af de administrative ting, som Camilla lavede, og får et lille vederlag for dette. Lørdag, den 20/ afholdt LIF cykelløb med efterfølgende Streetparty. I år kunne vi ikke give vejret skylden for underskuddet, da solen skinnede hele dagen. Der var mange forbi pladsen. Nogle var der kun i kort tid, mens andre heldigvis var der til det sluttede. Hvor mange, der har været i alt er svært at bedømme. I år havde vi fået fat i en pølsevogn, hvorfra vi solgte franske hotdog, frikadellesandwich og hjemmelavede sandwich. Cykelløbet startede som det plejer kl Der deltog ca. 100 cyklister, så det var en succes. Efter 1 times cykeltur rundt på stisystemerne i Lystrup, rykkede vi op på parkeringspladen ved Idrætscentret, hvor der først kom en klovn og underholdt børnene. Derefter spillede hele 4 bands i løbet af aftenen, og det sluttede først efter kl. 23. Hele eftermiddagen var der hoppeborge på græsplænen, som børnene flittigt benyttede sig af. I år 2012 har vi således bestemt os for ikke at lave streetparty, men alene afholde cykelløbet. Så har vi reserveret den lille hal, hvor vi vil lave et hoppeland for børn og andre barnlige sjæle. Hvis vejret er godt, vil vi nok lave nogle boder med mad og drikke, så de voksne også kan hygge sig. Men det har vi ikke helt på plads endnu. Så hold øje med annonceringen, når den kommer på vor hjemmeside og andre steder. Lif-Nyt er udkommet 6 gange i 2011 som indstik i Lokalavisen Kaløvig. Vi håber, I ser og læser det. Alle er velkomne til at komme med et indlæg til bladet. Det skal blot sendes til Arne Flarup, så sætter han det op. I januar var alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører inviteret til et hjertestarterkursus. Der er kommet en hjertestarter op her i hallen ved indgangen, og selvom maskinen fortæller dig, hvad du skal gøre, synes jeg, at det er betryggende at have prøvet det. Selvom det måske er lettere at give hjertemassage på en dukke, tror jeg, at man er bedre rustet, hvis han har prøvet det. Hvis der er interesse, vil der blive arrangeret flere kurser.

4 4 Herudover er Andelsforeningen igen gået i gang med at lave planer for ændringer af idrætscentret. Vi og specielt gymnastik vil gerne have bygget en multihal, men det kræver at vi udnytter de eksisterende haller og gymnastiksale fuldt ud, hvilket vi ikke helt gør. Mellem kl. 16 og 20 er der fuldt besat, men vi udnytter ikke alle tiderne om aftenen og i weekenden. Men for at komme i gang og måske på længere sigt få mere liv i idrætscentret, har vi planer om at starte med at få flyttet cafeteriet frem mod parkeringspladen, så det bliver mere synligt. Der vil også blive bygget nogle ekstra rum, som vi måske kan bruge til gymnastik eller andre ting. Mødelokalerne skal ændres, og der skal gøres plads til spinningcykler og fitnessredskaber m.m. Det er spændende, hvad der bliver til. Endelig vil jeg nævne, at vi forsøger at starte en helt ny aktivitet som hedder Krolf. Vi var 8 til møde hjemme hos mig en eftermiddag, og vi fik arrangeret, at vi ville lave et prøvearrangement/åbent hus arrangement for at se, om det er noget, som Lystrup borgerne har interesse i. Desværre er det indtil videre strandet på, at Århus Kommune ikke vil låne os en fodboldbane, da de er bange for, at vi ødelægger den, da der skal laves små huller. Dette sker ved at grave en græstørv op, og når spillet er færdig efterfølgende blot lægge græstørven på plads igen. Det er ærgerligt, at en aktivitet skal standses på den måde. Men vi prøver om vi kan finde et andet areal, hvor vi må være. Hvis/når det lykkes, må I endelig komme og være med. Det kan spilles af personer i alle aldre. Så vil jeg sige tak til jer, der er kommet her i dag. Tak til vore instruktører og tak til jer, der på en eller anden måde har hjulpet til, enten ved gymnastikdagen, cykelløb/streetparty, Nice n Sport, salg af OK benzinkort eller med andre ting. Tak for en god sæson! Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde. Vi prøver altid at få tid til også at hygge os sammen. Bl.a. starter vi bestyrelsesmøderne med en bid mad til dem, som har mulighed for og lyst til at være med. Hvis vi ikke har det godt sammen, og synes det også er lidt sjovt, ville vi jo ikke være her og bruge så meget af vor fritid i idrætsforeningen. Vi får jo ikke nogen økonomisk betaling, men blot fællesskabet, og hvis der ikke var en bestyrelse og andre som vil tage sig af alle de praktiske ting - kunne vi jo ikke gå til gymnastik. Cita Andersen - Formand for gymnastikafdelingen i Lystrup Idrætsforening.

5 Referat af generalforsamlingen d. 11. april Cita bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der i alt var 24 fremmødte. 1. punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Kjeld blev valgt til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 2. punkt var beretningen fra bestyrelsen. Cita aflagde beretningen. Der henvises til vedhæftede skriftlige kopi af beretningen. 2a. punkt var strategi og visioner for foreningen. Ann fortalte om foreningens visioner og aktuelle fokus områder, som især er a. Ledelse af foreningen. b. Breddeidræt og Eliteidræt. c. Unge i foreningen. d. Instruktørtalentudvikling. I øvrigt henvises til det uddelte materiale. 3. punkt var kasserens fremlæggelse af det revideret årsregnskab. Kasseren oplyste at vi var 822 medlemmer. Foreningen havde haft indtægter på kr og et overskud på kr , hvorefter foreningens egenkapital pr androg kr Regnskabet blev herefter godkendt. 4. punkt var behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag. 5. punkt var valg til bestyrelsen. Jørn Olsen, Else Kjærgård og Helle F. Madsen blev alle genvalgt. 5a. punktet var valg til et ungeudvalg. Punktet udgik. Der forsøgtes nedsættelse af et ældreudvalg på 3 personer. Bente Pedersen meldte sig til udvalget og Ulla vil spørge på sit hold, om der er 2 som vil indtræde i udvalget. 6. punkt var valg af 2 suppleanter. Helle Kluwer og Jette Biltoft blev valgt. 7. punkt var valg af revisor. Erik Gregersen blev genvalgt. 8. punkt var eventuelt. Der var intet til dette punkt. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

6 Der var herefter foredrag ved Tom.., som åbenbart var gammel Lystrupdreng. Han fortalte om at være træner på et fitnesscenter, samt om nye træningsformer der kommer og går. Vi gik herefter over til aftenens højdepunkt, ostemadder og rødvin. Referent Jørn Olsen

7 Strategiarbejde i LIF gymnastik i 2011/12 Maj 2011 Beslutning om at arbejde med strategi Nov 11 Strategieftermiddag Januar 12. Instruktørmøde April 12 Generalforsamling Maj nov 12 Arbejde i mindre udvalg Oplæg til en vision for LIF Gymnastik 2016 Instruktørerne kommer med ideer til mål og aktiviteter på kort sigt 2012/13 Et oplæg til visioner og målsætninger præsenteres for generalforsamling. Bestyrelsen arbejder videre med strategi, værdigrundlag og målsætninger Mindre udvalg (bestyrelse, instruktører, forældre) arbejder konkret med hvad gør vi for at nå målene

8 Vision En vision er en beskrivelse af det vi drømmer om og stræber imod et fremtidsbillede.

9 Vision for LIF gymnastik 2016 Vores vision at være en gymnastikforeningen med mange engagerede medlemmer både blandt unge, forældrene og seniorerne. Vi vægter breddeidræt for alle aldersgrupper samtidig med at vi prioriterer talent- og konkurrencehold for børn og unge. Vi lægger vægt på kvalitet i undervisningen og på rekruttering og uddannelse af talentfulde unge instruktører. En ny multihal danner den fysiske ramme om foreningens aktiviteter.

10 Aktuelle fokus områder: Ledelse af foreningen Breddeidræt Eliteidræt Unge i foreningen (Instruktørtalentudvikling)

11 Ledelse Vi arbejder med ideer, hvordan vi giver medlemmerne mulighed for og lyst til at bidrage til foreningsarbejdet. Ideer: En velkomstfolder: Generel info + holdspecifik info Her kan vi fortælle hvad vi tilbyder og forventer af hinanden i gymnastik og informere om hvad og hvordan man kan bidrage i foreningen. Opgaver skal være klare, velbeskrevne og afgrænsede i tid Vi kan godt bruge flere forslag!

12 Breddeidræt Vi ønsker at arbejde mere med forskellige tilbud, som kan blive en succes til: børn & børnefamilier, voksne, seniorer Ideer: mange ældre aktiviteter med foredrag, motion mv., og mange forældre/barn/familie aktiviteter, med fokus på motorik og motorisktræning 10 turskort til voksne som kan bruges på flere hold Juletræsfest for børnefamilier Sommerfest/grillfest (for børn om dagen og voksne om aftenen) Har du flere gode ideer, så vil vi gerne høre om det

13 Eliteidræt Vi arbejder målrettet på at være en attraktiv gymnastikforening for talentfulde børn og unge. Ideer: Fastholde talentholdet og udvikle gymnasterne, så der fremover er målbare adgangskrav. Rekruttere nye instruktører til spring/rytme og samarbejde med de aspirerende hold Opbygge en rytmelinje (grandprix) fra 6-18 år Opbygge spring/rytme konkurrence hold fra 10 år Flere opvisninger i lokalområdet og andre foreninger Overnatninger for gymnasterne Forældre samarbejdet udbygges Flere ideer er velkommen!

14 Unge i gymnastikforeningen Vi vil arbejde mere på at gøre gymnastikforeningen interessant for de unge ved at dele budskabet. De fleste unge starter ikke bare til en ny sportsgren, hvis man er nybegynder. Ideer: Sjippehold, Cheerleading, Parkour, flere dansehold, et ungeudvalg. Flere ideer er velkommen!

15 Ungeudvalg: 3 personer (14-18 år) + én fra bestyrelsen i ét år Udvalget skal komme med én ide til et arrangement i 2012 for unge i aldersgruppen år. Formålet er at synliggøre Lystrup gymnastik for den aldersgruppe. Udvalget skal være med til at planlægge og afvikle arrangementet. Der deltager én fra bestyrelsen i gruppen når der er behov og hjælper med det der er behov for. Arrangementet skal godkendes af bestyrelsen. Det må maksimalt koste foreningen kr.(afhænger at deltager antal)

16 Det videre forløb 2012 Ideerne skal formuleres i nogle konkrete mål: Mål er kendetegnet ved at være målbare og tidsfaste, f.eks. Målet er at vi i 2014 har 1 hold som deltager i Grandprix gymnastik konkurrencer og i hold som deltager I det arbejde vil vi involvere både instruktører og øvrige medlemmer som har lyst. Det bliver i form af mindre ad hoc udvalg med reference til bestyrelsen.

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

LIF-Nyt. Lystrupløbet SOLGT. lystrup-if.dk. www. Hos os får du. Konkurrence: Vind en flot værtindegave fra værtindeshoppen.

LIF-Nyt. Lystrupløbet SOLGT. lystrup-if.dk. www. Hos os får du. Konkurrence: Vind en flot værtindegave fra værtindeshoppen. Specialsektion til Aarhus Nord 24. april 2012 - uge 17 NaNo Basket for børn mellem 4 6 år lørdag den 12. maj kl. 12-13 Nice N Sport Nice N Sport for alle i 3.-7. klasse. Kom og få en sjov dag med masser

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

HGI-Nyt. 39. årgang Januar 2015 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 39. årgang Januar 2015 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 39. årgang Januar 2015 Nr. 5 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup Mail: hgi@havdrup.dk Hovedbestyrelsen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr.

Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler. Nr. Indhold: Nyt fra bestyrelsen Ny hjemmeside Fastelavn ODK opvisning og fest ODK til konkurrence Generalforsamling UBI profiler Nr. 2 2014 Maj-August RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Kon rmation 2015. Vi solgte mere end hver 2. bolig i Lystrup i: Skal vi også sælge din bolig? Hjælp nødhjælpsarbejdere

Kon rmation 2015. Vi solgte mere end hver 2. bolig i Lystrup i: Skal vi også sælge din bolig? Hjælp nødhjælpsarbejdere SIDE 10 Glade fodboldbørn invaderer s fodboldanlæg! 15. 16. august 2015 afholder Fodbold et stort børnestævne i samarbejde med Estate Mægleren Jakob Brandstrup. SIDE 12 Ny sæson i LIFFEN Den nye sæson

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Slide 1 Formandens beretning 2011

Slide 1 Formandens beretning 2011 Slide 1 Formandens beretning 2011 Slide 2 (forside m. Logo) Vi vinder DM i foreningsudvikling skrev jeg på FB d. 8.oktober 2011! Sådan en kæk, lidt overgearet bemærkning, den må formanden jo stå til ansvar

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling Side 1 af 8 REFERAT Emne: Ordinær generalforsamling Mødeleder: Dirigent Carsten Carstensen Referent: Brian Marcussen Dato: Torsdag den 27. februar 2014 Tidsrum: 20.00 21.00 Sted: Tinglev hallen, Nørremarken,

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Oldboys landsholdet spiller opvisningskamp på Lystrup Idrætsanlæg den 9. maj 2014

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Oldboys landsholdet spiller opvisningskamp på Lystrup Idrætsanlæg den 9. maj 2014 SIDE 5 SIDE 11 Træn på tværs Uanset om du spiller håndbold, gymnastik, fodbold eller anden sport, er din grundform, styrke og koordinationsevne afgørende for, hvor dygtig du bliver. Familiesvømmedag &

Læs mere