[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst"

Transkript

1 [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst

2 Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5 Håndbolden tilbage til København....5 Dansk Håndbold Forbund....6 Hvad bringer fremtiden?...6 Bestyrelsens sammensætning....7 Vore sponsorer....8 Beklædning og bolde....8 Præmier....8 Beach Handball præmier....8 Bredden....9 Visioner....9 Strategiområder:...9 PR/synlighed: Organisation: Samarbejde: Økonomi: Aktivitetsudvikling: Frivillighed: Kommunikation: Udviklingsudvalget Ungdommerrekruttering: Dommerens ABC: Den gode dommer: Sommerturnering: Drift Turnering Dommerområdet Turneringsområdet Uddannelse Talentudvalget Det nye udvalg Pigesiden Drengesiden Iagttagelsesstævnet Ny turneringsstruktur og effekten på talentområdet Bornholm og elitetræning Hvad bringer fremtiden? Tak for hjælpen Udviklingskonsulenter Administrationen Elektronisk fakturering Betaling af faktura og betalingsfrister HåndOffice Hjemmesiden Regnskab De politiske bemærkninger til regnskabet Revisionsprotokollat Regnskab [1]

3 Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet Fra HRØ s bestyrelse forslag til ændring af regionens love, 4: Fra IF Stadion stilles følgende forslag: Fra Team HK Køge stilles følgende forslag: Fra Nordrup-Farendløse-Ørslev stilles følgende forslag: [2]

4 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Orientering om budgettet for det igangværende regnskabsår samt det kommende. 5. Forslag til kontingent for det kommende budgetår 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg De foretagne valg er for en periode på 2 år a) i lige årstal: Valg af formand c): I lige årstal: Valg af formand for: 1) Turnering 2) Udvikling 3) Uddannelse 8. Valg til Ordens- og Amatørudvalg - de foretagne valg er for en periode på 2 år: Lige årstal: Valg af formand og et medlem 9. Valg af fanebærer 10. Fastsættelse af sted og dato for næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt. [3]

5 Formandens beretning. Ny turneringsstruktur. Efter et forarbejde i en arbejdsgruppe bestående af turneringsudvalgsmedlemmer fra hele Danmark og af ungdomslandstrænere kunne DHF s bestyrelse i januar 2013 tage stilling til et oplæg om en ny turneringsstruktur for ungdomsturneringen i Danmark. I forarbejdet til forslaget var medgået en række møder med foreningerne, men dog ikke med så stor en deltagelse, som det kunne forventes, når der er tale om forslag til en ny turneringsstruktur. Da forslaget blev vedtaget i DHF s bestyrelse i januar 2013, har det været forelagt bestyrelsen tidligere, og det havde siden da undergået nogle tilretninger. Det var en enig bestyrelse ved Dansk Håndbold Forbund der bakkede forslaget op, og det er blevet implementeret med opstart af sæsonen Håndbold Region Øst er det område, hvor vi har taget fat på alle ændringer umiddelbart. Andre steder i landet, har man valgt at gøre det over to sæsoner. Til gengæld har vi nu allerede erfaring med hele spektret af ændringer. I skrivende stund er den første sæsons forløb ved at blive evalueret i samarbejde med vore foreninger. Resultatet af evalueringen skal samles med de tilsvarende for JHF og FHF, og det hele skal være ved Dansk Håndbold Forbund den 1. april. Derpå bliver det forelagt bestyrelsen med de anbefalinger, der måtte være. En så stor ændring af turneringsstrukturen sker selvfølgelig ikke uden udfordringer i hverdagen. Ikke alt er forløbet til alles tilfredshed. Måske heller ikke alt har fundet sin endelig form endnu. En sæson er ikke meget at vurdere på baggrund af, men det er alligevel vigtigt at kunne foretage justeringer, hvis dette viser sig nødvendigt. Jeg vil dog her gerne udtrykke en stor tak til alle vore foreninger, deres ledelse, trænere og spillere. Det har faktisk været meget befriende, at der hos de daglige aktører har været så konstruktiv en tilgang til den nye struktur, som jeg føler, det har været tilfældet. Jeg tager det som udtryk for, at aktørerne godt er klar over, at der skal gøres noget meget dramatisk end blot at skifte trøjefarve for at få vendt udviklingen i medlemstallet for håndbolden i Danmark. En ny turneringsstruktur gør det ikke alene, men det er et element. Et andet element i forbindelse med den nye turneringsstruktur, er den obligatoriske efteruddannelse for trænere, der har ungdomshold i 1. division. Dette har været drøftet meget. Ikke kun blandt trænere og ledere, men selvfølgelig også i bestyrelsen ved Håndbold Region Øst. Lad det være sagt kort og klart: Der er fuld opbakning til intentionerne med denne obligatoriske efteruddannelse. Uanset hvilket uddannelsesniveau træneren end måtte have. Intentionen er at kunne danne netværk, at kunne præsentere udviklingstendenser og endelig at kunne medvirke til en holdningsdannelse, der gerne skal føre til fastholdelse af flere spillere, end vi oplever lige for tiden. Efteruddannelsen har i denne sammenhæng endnu ikke fundet sin endelig form. Det skyldes bl.a. at vi har afventet et samlet udspil fra DHF s Uddannelsesudvalg, så der kommer nogle enslydende planer ud gældende for hele landet. Dertil kommer tilføjelse af lokale initiativer. Idræts Forum København. Idrætsorganisationer i landets hovedstad lider. Lider under dårligt vedligeholdte idrætsfaciliteter. Lider under manglende idrætsfaciliteter. Det er ikke nogen hemmelighed, men har været lidt lige som været: Alle taler om det, men ingen gør noget ved det. [4]

6 Det er blevet anderledes med hensyn til idrætsfaciliteterne i Københavns Kommune i Med Danmarks Idræts Forbund som aktiv medspiller og repræsentation fra et stort udsnit af idrætsorganisationerne i Københavns Kommune er Idræts Forum København blevet dannet. Formålet er at være en aktiv med- og modspiller i forhold til Københavns Kommune og udviklingen af idrætsfaciliteter i kommunen. Den første tid er gået med at få samarbejdet formaliseret, hvilket nu er overstået. Der er nedsat nogle arbejdsgrupper, der på hver deres område skal udarbejde forslag og visioner. En styregruppe står for den politiske del af arbejdet. Det sidste, der er sket på området, er enighed om økonomien bag ved og ansættelse af en sekretær til hjælp for Idræts Forum København. Håndbold Region Øst deltager selvfølgelig i Idræts Forum København. Det sker dog sideløbende med det arbejde, der er døbt Håndbolden tilbage til København, og som jeg kommer nærmere ind på nedenfor. At være til stede i Idræts Forum København vurderes af bestyrelsen så vigtigt, at vi ikke vil sige fra i denne fase trods fokus på særligt det andet projekt i Københavns Kommune. KNÆK KURVEN Idrætten i Danmark lider for tiden under medlemstilbagegang. Det er ikke noget, der er sket kun fra 2012 til Det er en udvikling, der har været iagttaget over flere år. I håndbolden har vi taget forskellige initiativer uden dog at kunne se at kurven er knækket. I forbindelse med EM 2014 har Dansk Håndbold Forbund oprettet en fond, der skal bestyre overskuddet fra mesterskaberne. Dette overskud skal og må alene bruges til glæde og gavn for breddehåndbolden. Derfor igangsættes Knæk Kurven. I løbet af forsommeren 2014 afholder Dansk Håndbold Forbund en informationskampagne flere steder i landet, og her inviteres foreningerne til at komme og høre nærmere om, hvad Knæk Kurven vil kunne komme til at betyde for den enkelte forening. Knæk Kurven vil berøre alle områder af foreningslivet: Udvikling af foreningens ledelse i form af lederuddannelse. Organisationsudvikling i foreningsregi, så kasser og vandrør tilpasses og målrettes. Den nye skolereform åbner for tættere samarbejde mellem skoleliv og foreningsliv. Det giver udfordringer, men også masser af muligheder. Det skal foreninger have værktøjerne til at håndtere og det skal Knæk Kurven også være med til at give. Rekruttering og den efterfølgende fastholdelse af nye medlemmer kommer også i fokus. Håndbold Karavanen har siden 2008 kørt landet rundt i september. Knæk Kurven skal arbejde videre med dette koncept, særligt i forhold til, hvad sker der, når karavanen er kørt videre. Håndbolden tilbage til København. Under OL 2012 i London blev de første spæde skridt taget omkring projekt Håndbolden tilbage til København. Gennem 2013 har Københavns Kommune, Dansk Håndbold Forbund og Håndbold Region Øst arbejdet intenst med projektformulering, finansiering, kontraktudarbejdelse og ansættelse af projektmedarbejdere. I årene løber projektet af stablen. Københavns Kommune og Dansk Håndbold Forbund finansierer hele forløbet med sammenlagt ,- kr. Der er i perioden ansat 1 projektleder og ½-tidsprojektmedarbejder. Arbejdet vil for en stor dels vedkommende ligne det, der kommer til at køre i forbindelse med Knæk Kurven, men i de helt særlige rammer, der gælder for de københavnske håndboldforeninger. Der vil blive tale om uddannelse af foreningens ledere, udvikling af organisationen og i særlig stor grad samarbejdet med skolerne i Københavns Kommune. [5]

7 Projektet blev tyvstartet i 2013 med ansættelsen af Tom Jensen som projektleder og Kristian Kristensen som ½-tidsprojektmedarbejder. Derfor kunne de første kontaktet tages allerede i begyndelsen af januar Der har været meget positive kontakter til en række af de københavnske foreninger allerede på nuværende tidspunkt, og den første skolehåndboldturnering er i skrivende stund i gang. Dansk Håndbold Forbund. Som nævnt ovenfor og som det sikkert er alle bekendt var Dansk Håndbold Forbund vært ved EM Masser af medrivende kampe over 2 uger. Dansk deltagelse i finalen og næsten en gentagelse fra VM finalen i Det sidste skridt op af præmiestigen er åbenbart vanskeligt for dette hold, men det skal nok komme. Ved EM 2014 var mere end 1200 frivillige i gang. Det er den største mobilisering af frivillige til et håndboldarrangement i Danmark. Der har fra alle sider lydt en stor ros til de mange frivillige. En ros, jeg også gerne personligt kan og vil tilslutte mig. En af de indledende puljer blev afviklet i Brøndby Hallen, og her var det frivillige fra HRØ-foreninger, der hjalp til. Alt klappede til alles tilfredshed. Der er kommet mange erfaringer på baggrund af EM 2014, og de skal bruges i arbejdet frem mod VM 2015 for damer. Det er næste mål for Dansk Håndbold Forbund på det organisatoriske plan. For 2 år siden blev strukturen i ledelsen af Dansk Håndbold Forbund kigget igennem. Det førte til de ændringer, der i dag er gældende. Nu har der så været et par år til at vurdere om alle bolde er samlet op og bragt til den rigtige spiller. Dette arbejde med at kigge på strukturen og komme med ændringsforslag har et udvalg nedsat under bestyrelsen ved Dansk Håndbold Forbund arbejdet med gennem et stykke tid. Der har været drøftelser i bestyrelsen med udgangspunkt i forslagene, men nogen endelig beslutning om organisationsændring er ikke vedtaget endnu. I juni 2013 afholdt HRØ det sidste møde med Divisionsforeningen og de foreninger med hold i Liga og 1. division og som er medlem af HRØ. Det var sidste møde i en møderække, hvor HRØ havde taget initiativet til det, og hensigten et forsøg på at samle op på holdningerne hos de omtalte foreninger, så der kunne skabes et fællesskab. Ved mødet i juni 2013 lovede Divisionsforeningen at fortsætte møderækken. Både med henblik på at fastholde de gryende samarbejdsrelationer, og med henblik på at få kigget divisionsstrukturen igennem. Det er ikke indtrykket, at Divisionsforeningen har lagt særligt mange kræfter i at fortsætte denne møderække, men Håndbold Region Øst håber stadig opgaven bliver løftet. Hvad bringer fremtiden? Storm P. udtalte, at det er svært at spå. Specielt om fremtiden. Det har han helt sikkert ret i. Det har historien jo vist gang på gang. Med udgangspunkt i det vi ved, og det vi kan fornemme, vil jeg dog vove et par tanker omkring fremtiden. Skolereformen har vist os, at det er vigtigt med en støtte til foreningerne i forhold til kontakten til kommunen. De ændrede kommunegrænser fra 2007 bliver mere og mere synlige i foreningsarbejdet, og særligt med vedtagelsen af skolereformen må det konstateres, at mange foreninger ikke kun inden for håndbolden har fået helt nye og hidtil ukendte udfordringer. Nogle er allerede i gang med at tage kontakter. Andre kigger over skulderen hos naboen. Og nogle føler sig sikkert lidt alene i verden på dette område. Kort tid efter vedtagelsen af skolereformen kontaktede Håndbold Region Øst samtlige kommuner i regionens dækningsområde. Det var med et tilbud om at medvirke ved udrulningen [6]

8 af skolereformen i den enkelte kommune. Særligt i kommuner med mange foreninger kunne vi se behovet for en samlende og koordinerende faktor. Vi vil i 2014 følge op på denne henvendelse, ligesom vi selvfølgelig i den udstrækning foreningen ønsker det og har behov for det, støtte op om foreningens arbejde med implementering af foreningens bidrag til skolereformen. Knæk Kurven vil igangsætte en række tiltag og tilbud til foreningen. Fra HRØ s side vil vi gerne følge op, og derfor tages der nu initiativ til at kigge på kommunikationen med foreningerne og foreningerne imellem. Kan det gøres smidigere og enklere? Kan det gøres mere målrettet? Det kan også betyde mere struktureret uddannelse i de hjælpeværktøjer, der allerede er udviklet, ligesom der i den fortsatte udvikling af HåndOffice vil blive tilbudt stadig flere hjælpeværktøjer til foreningen. Og kan vi som organisation finde en model, hvor vi kan bidrage til at gøre nemmere at være foreningsleder. Bestyrelsens sammensætning. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 2013 fik bestyrelsen følgende sammensætning: Birger Dahl, formand Lars Dalsgaard, næstformand P. Kristian Skjøtt, økonomisk ansvarlig Jan Spange-Sørensen, formand Drift Turnering Troels Hansen, næstformand Drift Turnering Tina Fensdal, formand Talent Michael Svendsen, formand Uddannelse Karina Klarskov, formand Bredde og Benny Damgaard, formand Udvikling. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Det har ofte været lange møder, og det har også været nødvendigt med et enkelt ekstraordinært møde for at kunne nå en deadline. Vi har stadig et stort arbejde foran os, og jeg fornemmer en vilje og gejst til også at tage næste skridt fremad. Derfor endnu en gang tak for samarbejdet til bestyrelsen. Jeg ser frem til den fortsatte rejse. Belastningen og udfordringerne på det administrative område vil administrationschefen komme ind på i sin del af denne beretning. Fra politisk hold skal der lyde en tak for en stor arbejdsindsats og samarbejdet i det forløbne år, et samarbejde jeg ser frem til fortsætter i Birger Dahl, formand [7]

9 Vore sponsorer. I en tid, hvor mange foreningsledere må arbejde hårdt for at finde lokale sponsorer, konstaterer jeg med glæde, at vi har fået en lille, god gruppe af sponsorer tilknyttet Håndbold Region Øst. Vi har ikke umiddelbart ønske om at udvide kredsen og slet ikke, hvis det er med sponsorer, der så må nedtone arbejdet i en lokal håndboldforening. Det ved vi ikke har været tilfældet for de sponsorer, vi p.t. samarbejder med. Beklædning og bolde. I et tæt samarbejde mellem Sportigan Asnæs og Select Danmark har vi fået spilletøjet til udvalgt hold på plads. Også bolde til brug ved jubilæer, som præmier ved finaler og lignende klares i et godt samarbejde med Sportigan Asnæs og Select Danmark. På det seneste har vi også begyndt et samarbejde på tapningsområdet, hvor Select Danmark er leveringsdygtig i gode, konkurrencedygtige produkter. Præmier. Håndbold Region Øst har i 2013 forlænget sin aftale med Profilshoppen i Fredericia vedr. køb og levering af pokaler og medaljer. Det er lykkedes at få en meget attraktiv aftale forhandlet hjem, og som det er tilfældet med beklædning og bolde, skal Håndbold Region Øst anbefale, at Profilshoppen kontaktes ved behov for medaljer og pokaler. Beach Handball præmier. I 2013 indledte Håndbold Region Øst et samarbejde med Generator Hostels i forbindelse med vinder T-shirt til Beach Handball. Generator Hostels driver vandrehjem med hotelstandard i København, hvor de har en placering mellem Kongens Nytorv og Rosenborg Slot. De har endvidere også vandrehjem i Berlin, London, Barcelona, Rom og Paris. Det er så absolut meget høj standard og forskellen til et dobbeltværelse på hotel er intet fjernsyn på værelset på Generator. [8]

10 Bredden. Breddeudvalget er et ny-opstartet udvalg, som jeg som ny i Håndbold Region Øst er formand for. Vi har brugt en del tid og kræfter på at finde ud af, hvad vi har skullet arbejde hen imod og havde derfor en visionsdag i november måned. Visioner. Ud fra visionsdagen i november er kommet følgende: HRØ / HRØ BREDDE skal være kendt i hele Håndbold-Danmark. HRØ BREDDE skal være et foregangsudvalg i DHF BU regi, som resten af bredde Håndbold-Danmark kigger efter på såvel børne- og unge- som på voksenområdet. Det skal være attraktivt at være en del af HRØ BREDDE. I HRØ skal BREDDE søge samarbejde på tværs i organisationen, og arbejde for det bedst mulige breddehåndboldliv i HRØ i forhold til det økonomiske budget på området. HRØ BREDDE skal levere gode aktiviteter / oplevelser på børne-, unge- og voksenområdet i HRØ, så alle interessenter omkring breddeområdet i HRØ kan finde attraktive tilbud. Udviklingsmuligheder på aktivitetssiden skal sikres, så tilbuddene er tidssvarende i forhold til det gode breddehåndboldliv i HRØ. Det skal være lettere at være frivillig på breddeområdet i HRØ. Det tilstræbes at være proaktiv i forhold til foreningernes behov. Den gode breddetræner skal i fokus i HRØ BREDDE, så breddeproduktet bliver bedre i foreningerne. Der sættes fokus på samarbejde på tværs af foreninger, og at alle har et gensidigt ansvar for den gode breddehåndboldoplevelse i HRØ. HRØ BREDDE skal være kendt for en god / konstruktiv dialog såvel internt som eksternt med omverden. Dette skal ske via konkret / tydelig kommunikation på udvalgte kommunikationsplatforme, sociale medier m.v. Strategiområder: PR / Synlighed Organisation (internt i HRØ BREDDE) Samarbejde (internt i HRØ / eksternt med foreninger m. fl.) Økonomi Oplevelser [9]

11 Aktivitetsudvikling Frivillighed Kommunikation (internt / eksternt + verbalt / nonverbalt) PR/synlighed: Vi udbreder vores budskaber og aktiviteter via Facebook, mail, HRØ's hjemmeside og arbejder bevidst videre for, at blive endnu bedre på dette område. Organisation: Vi er i dialog om hvordan vi konstituerer os i forhold til de mange arbejdsopgaver der er, således at det giver bedst mulig udvikling for alle. Vi har bibeholdt børne Ad hoc udvalget og bruger det til konkrete opgaver og som bindeled mellem de forskellige geografiske områder og Breddeudvalget. Samarbejde: Internt: Vi har haft en begyndende dialog om det vi finder relevant i turneringen i U10 og U12 i forhold til breddeområdet. Eksternt: Vi er meget opmærksomme på, at samarbejde med foreningerne, om udvikling af sporten på alle planer og er i år startet så småt med dette. Vi finder det vigtigt, at der er troværdighed i det der forgår, og at det derved så, vidt det er muligt, skaber udvikling og mening for alle vores samarbejdspartnere. Økonomi: Vi har haft fokus på en sund økonomi og er i gang med en proces, hvor vi løbende afklarer, hvor vi vil hen økonomisk, hvad der skal bruges penge på, og hvor pengene skal komme fra. Vi har valgt at foreningsmøderne for børnehåndboldstævnerne er gratis, da vi ønsker, at der kommer så mange som muligt. Endvidere er det os, der har brug for sparring med klubberne til vores arbejde fremadrettet og derfor invitere vi dem til at komme. Aktivitetsudvikling: U5-U8 : Vi har lige inden sommerferie i sidste øjeblik ændret på strukturen. Vi erkendte undervejs, at det var nødvendigt at lave et ekstra tilbud, så de meget øvede U8 primært drenge, fik de udfordringer de havde behov for. Vi vil på 2 foreningsmøder i april evaluere dem og samtidig se fremad mod den kommende sæson. U9-U12: Der har været afviklet stævner med løbende tilmelding fra gang til gang. Håndbold med Tempo: Den turnerings fri weekend januar afholdt vi et stævne søndag, hvor vi udbød det fra U7-U16, der var tilmeldt hold fra U7-U14, formålet var at have en dag med fokus på glæden ved håndboldspillet uden at skulle tænke på resultat. [10]

12 Eventdag "DET GODE HÅNDBOLDLIV": Vi har brugt en del tid og kræfter på en eventdag, hvor fokus vil være på det gode håndbold liv ud fra 5 perspektiver, den gode forælder, den gode spiller, den gode træner, den gode døm selv dommer og den gode leder. Dagen kommer til at foregå i Roskildehallerne, hvor der vil være aktiviteter for spillerne hele dagen igennem, foredrag m.v.for forældre, inspiration og foredrag for trænere og ledere. Administrationen i HRØ vil endvidere have en workshop, hvor trænere og ledere, kan blive klogere på hvorledes man bruger HåndOffice. For døm-selv-dommere vil der være et oplæg om, hvad de bør være særligt opmærksomhed på, når de dømmer kampe og en praktisk del hvor de dømmer, med efterfølgende evaluering. Dagen bliver afviklet i samarbejde med Roskilde Håndbold. Frivillighed: Vi har snakket en del om, at vi alle mere eller mindre er frivillige og at vi er her af fordi vi har en fælles passion, det er det centrale omdrejningspunkt i alt vores arbejde. Kommunikation: Det er rigtigt vigtigt at der er styr på, hvorledes vi kommunikere med hinanden, det er helt sikkert et område hvor vi kan blive meget bedre og som vi så småt har taget løs på. Vi har i løbet af sæsonen fået en del henvendelser vedrørende vores aktiviteter, vi tager hver eneste henvendelse yderst seriøs og bruger den fortløbende i vores arbejde til, at udvikle breddeområdet, med udgangspunkt i de ønsker og behov der passer i den brede ramme, så der i det i det store hele opleves meningsfyldt for alle. I breddeudvalget ser vi frem til næste års arbejde for at udvikle håndbolden i Region Øst til glæde for alle i breddeområdet og særligt til at skulle i gang med udviklingen af ungdom og senior. Fra mig som ny formand skal lyde en stor tak til udvalgsmedlemmerne. Det har været et spændende år, hvor jeg har fået masser af ny viden på en række af de områder, der også er breddeområder. Karina Klarskov, formand Bredde [11]

13 Udviklingsudvalget Vi har i det forgange år arbejdet med flere projekter, primært startet op gennem andre udvalg, og sekundært vi selv har startet op. Ungdommerrekruttering: Det har været 2 år undervejs, og det skulle ikke gerne afspejle vores arbejdstempo, men mere indikere, at vi har gennembearbejdet det, og at alle politiske led er blevet hørt og har accepteret og godkendt projektet i dets udformning. Nu skal det så blot implementeres i HRØ regi. Forskellen mellem det almindelige dommerkursus og "Ungdommerrekruttering" er rimelig stor. Alle kan gå ind fra gaden og tage det almindelige dommerkursus, "Ungdommerkurset" henvender sig til unge håndboldspillere, som har et vist kendskab til regler og selv har spillet håndbold på et højt niveau. Denne forskel er der, fordi dette kursus ikke går på den basale håndboldviden, men mere på "talen med fløjten" og "hvordan begår jeg mig i hallen", dvs. meget af undervisningen foregår i hallen, og det nyder de unge spillere (kommende dommere), som vi har afprøvet det på. Det er klart, der er en vis modstand i dommerkredse mod projektet, da vi ikke gennemgår de områder som alm. dommere gør, men da vores aspiranter allerede har en rimelig høj håndboldforståelse, springer vi den almene gennemgang over. Denne godkendelse fra bestyrelsen i HRØ gør, at vi er langt foran dommerrekrutteringsmæssigt, og at vi er forandringsklare i vores region. Ungdommerrekruttering blev d overleveret til "Drift turnering", som nu varetager kurset, og vi i Udviklingsudvalget afventer, og glæder os, til at følge kurset. Dommerens ABC: Ved siden af Ungdommerkurset", har vi lavet en folder som vi kalder "Dommerens A-B-C. Heri står de mest basale ting, som de unge dommere har brug for i deres gerning, f.eks. hvor skal jeg henvende mig søndag morgen, hvis jeg er syg, hvad skal jeg klargøre mig på inden kamp, og hvad skal jeg være opmærksom på under og efter kamp... Det er en lille folder, som alle dommere bør have i sin taske. Den gode dommer: Apropos dommere, så har vi også kreeret værket, "Den gode dommer". Det er et projekt gående på hvordan får vi "den gode dommer". Det går ud på at finde dommerens personlighed, dommerens gode stil, dommerens fremtoning, dommerrollen og på dommerens faglighed. Vi er i udvalget godt klar over at den "perfekte dommer" ikke findes. Her er en del redskaber, som dommeren kan tage med sig, og forholde sig til. Både dommere og udviklere er bekendtgjort med projektet, og udviklerne har det med som et led i deres udvikling af dommerne. Sommerturnering: Grunden til at jeg nævner dette projekt, er at det går i søen denne sommer. Derfor er jeg nødt til at fortælle lidt om tankerne bag dette projekt. [12]

14 Interessen for vores sommerturnering har i de seneste år været faldende, derfor bad "Drift turnering" os om at nytænke denne turnering, uden at det måtte ødelægge noget for Beach håndbolden (som er en kæmpe succes). Det nye i sommerturneringen er at, samtlige rækker bliver opdelt i A og B rækker. A-rækker bliver regionale, hvor man gerne kører langt for at få ligeværdige modstandere, og B-rækker er lokale rækker, hvor man vægter afstanden mere, og blot spiller mod hold i området. Hvis f.eks 4-5 lokale hold ringer på kontoret og siger de gerne vil møde hinanden, så bliver der lavet en turnering for dem. Sværere er det ikke. A-rækkerne fra U-14 og U-16 og U-18 spiller med team-timeout. Der oprettes også Mix-rækker. Der er ingen vindere. Men alle tilmeldte hold, som gennemfører turneringen, får lagt et lod i bowlen, og så trækkes der lod om præmier i 3 rækker, nemlig Senior rækken, U-18 og U-16 og U-14 er en gruppe og en gruppe fra U-12 og nedefter. Præmierne basseres på at passe til årgangene. Dette var en kort gennemgang af vores projekter i 2013 og lidt i Vi er et lidt anonymt udvalg, som udvikler projekter og så afleverer dem til de respektive udvalg, som implementerer dem som deres. Derfor synes jeg i skal klappe medlemmerne i "mit" udvalg på skulderen, når i møder dem rundt om i hallerne, og det er: Troels Kure, næstformand udvikling, bor i København Christel Nielsen, bor i Eskildstrup på Falster Benny Salling, konsulent Per Jensen, sekretær På udvalgets vegne Benny Damgaard, formand Udvikling [13]

15 Drift Turnering. Drift Turnering skal varetage såvel turnerings- som dommerområdet. Disse to elementer er også naturligt forbundne i forbindelse med afvikling af kampene, så det giver god mening at se på det samlet. Dette til trods er beretningen delt op i en del omhandlende dommerområdet, og en del omhandlende turneringsområdet. Dommerområdet. På dommerområdet har vi igen i år haft et højt aktivitetsniveau, hvor vi ar arbejdet på en række område. Vi fortsætter vores fokusering på rekruttering af nye dommere og vi oplever fortsat en god tilgang af nye dommere. Dette er meget glædeligt men også nødvendigt. Vi oplever løbende at nogle dommere vælger at stoppe dommergerningen efter mange år med gode oplevelser indenfor vores sport. Derfor er det dejligt at se, at så mange specielt unge dommere har lyst til at prøve kræfter med dommergerningen. Alle disse nye dommere oplever, at det faktisk er muligt at tjene lidt lommepenge, og at dommergerningen reelt er et alternativ til fritidsjobbet på tanken! I løbet af de sidste par år, har vi i HRØ DT fået en del henvendelser fra klubberne omkring dommernes præstationer. Som oftest har fokusområdet været samarbejdet med dommerne om afvikling af kampen. Et samarbejde, hvor resultatet har været en Dårlig Håndboldoplevelse. Dette kan vi ikke leve med. På langt sigt er Den Gode Oplevelse et fundament for sportens overlevelse. Det er et forhold vi alle i sporten skal have fokus på. På baggrund af disse oplevelser, besluttede bestyrelsen at igangsætte et nyt projekt med fokus på Den Gode Dommer. Projektet afspejler de værdier og holdninger, som vi ønsker dommerne skal repræsentere ude i hallerne. Den Gode Dommer er en vision og det er klart at denne perfekte dommer ikke findes. Men for at blive bedre, må dommeren have noget at spejle sig imod, og her er beskrivelsen af Den Gode Dommer er vigtigt redskab. Projektet blev præsenteret for dommerne på opstartsmøderne og fokus på projektet vedligeholdes gennem de udviklingssamtaler alle dommerne har i løbet af sæsonen. Projektet Den Gode Dommer er kommet for at blive og HRØ DT vil også i de kommende år have fokus på dette væsentlige område. Flere klubber har også påpeget, at tempoet i ungdomskampene kan være meget højt, og at dommerne i nogle kampe ikke følger dette tempo med dårlig håndboldoplevelser til følge. Vi har taget denne problemstilling op og har nu indført løbetest for alle 2-dommere. De fleste dommere tog handsken op og mødte forberedt til disse løbetest i opstartsfasen. Løbetesten medførte naturligvis en ændring i grupperingen for nogle af dommerne, men det har efter vores vurdering også givet bedre håndboldkampe hvor dommerne i højere grad følger tempoet i kampen. Niveauprøvningsstævnerne har også givet nye muligheder for dommerne. Ved disse stævner spilles er række jævnbyrdige kamp, hvor holdene uden konsekvens kan test deres indbyrdes niveau. Disse kampe er også gode for dommerne, idet de her kan få en fornemmelse for spil og tempo i de rækker der ligger lidt over dommerens eget niveau. På dommersiden har vi derfor en rigtig god mulighed for at udvikle dommerne og lægge det næste lag på den enkelte dommers kvalifikationer. I efteråret var der således mange positive oplevelser omkring niveauprøvningsstævnerne og til efteråret vil vi igen bruge disse stævner til intensiv dommerudvikling. [14]

16 Turneringsområdet. Sideløbende med afvikling af vinterturneringen , afvikling af sommerturnering 2013 og Beach Handball 2013, skulle der også ses fremad mod turneringen En turnering, der skulle betræde ukendt land, idet DHF havde vedtaget en ny turneringsstruktur for ungdomsturneringen. Når DHF skulle vedtage den, var det bl.a. for at få nogle fælles retningslinjer for nogle af rækkerne og nogle områder. Birger Dahl har i sin del af beretning berørt forløbet op til vedtagelsen, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. De markante ændringer er: Afvikling af niveaulægningsstævner. Tilmelding til rækkerne på baggrund af erfaring fra niveaulægningsstævnerne. Senere start på turneringen (søndag uge 42). Ombrydning af rækkerne første i januar. Lang pause efter ombrydning for hold i Ungdomsliga med henblik på at få et godt grundtræningsforløb for alle spillere Dertil kommer et uddannelsesinitiativ, der er knyttet til trænere for hold, der ønskes tilmeldt 1. og 2. division. Det er håbet, at dette uddannelsesinitiativ vil brede sig til alle rækker. Det samme gælder niveaulægningsstævnerne, der kun er obligatorisk for tilmelding til turneringens 1. og 2. division. Der er dog ingen tvivl om, at brugen af disse stævner også i U-10 og U-12 på sigt vil give meget mere jævnbyrdige kampe i årgangen og i årene fremover. I skrivende stund er evalueringen af turneringsforløbet i gang, så det kan der ikke skrives mere om på nuværende tidspunkt. Vi oplever desværre stadig kampe, hvor stemningen på tilskuerrækkerne ikke er på et ønskeligt sportsligt og fair niveau. Det har i flere kampe ført til efterfølgende indberetning af episoder til HRØ. I nogle tilfælde har det ført til advarsler til foreningen for ikke at efterleve arrangørforpligtigelsen. I andre tilfælde har HRØ opfordret til at der tages kontakt direkte til modpartens foreningsformand. Det er indtrykket, at disse løsningsmodeller har haft den forventede effekt i selve konfliktløsningen. Det er dog en meget uheldig udvikling, at tilskuere i stadig større grad er årsag til den dårlige stemning i forbindelse med afvikling af kampe. Herfra skal lyde en stor opfordring til at der kommer stadig større fokus på dette område fra arrangørforeningen ligesom den gæstende forening ikke kan og skal sige sig fri for at have et medansvar. I lighed med projektet Den Gode Dommer, vil vi også kigge på initiativer i forhold til Den Gode Træner og Den Gode Forældre. Men mere derom når det er blevet mere konkret. I forbindelse med vinterturneringen oplevede vi en mindre tilbagegang af hold. Den er blevet opvejet af en eftertilmelding af hold, da vi skulle bryde turneringen om. Det er en god og positiv udvikling. Vi tror også på, at med tiden vil niveaustævnerne give mere jævnbyrdige kampe fra begyndelse af turneringen. Dermed får vi forhåbentlig sat en prop i det hul, der hedder at store nederlag betyder trukne hold. Netop niveaustævnerne har fået meget positive tilbagemeldinger fra særligt trænerne. Der arbejdes intenst med at undersøge muligheden for løsning af elektroniske spillercertifikater og elektroniske holdkort. Det vil helt klart bedre en række forhold. Det betyder ikke, at indførelsen af disse er uproblematisk. Håndbold Region Øst bakker dog fuldstændig op omkring implementering af løsninger på dette område. Det vil også på længere sigt betyde, at protester over brug af ulovlig spiller vil være lettere at undersøge, ligesom netop brugen af ulovlige spillere [15]

17 vil blive langt sværere. Netop på protestområdet ligger antallet af sager stabilt ved HRØ. Det vil sige omkring 23 pr. år. Således også i I slutningen af 2013 kom der overvejelser omkring brugen af boldstørrelse 0 for U-12 piger. Der blev afviklet nogle prøvekampe ved såvel Fyns Håndbold Forbund som ved Håndbold Region Øst. Konklusionen på disse prøvekampe var klar fra trænerside: Det gav meget bedre spil og spillerne blev meget mere sikre i skudafviklingen bl.a. Derfor indføres boldstørrelse 0 for U-12 piger til den kommende sæson. Det affødte så overvejelserne omkring overgang til U-14, hvor de så skal til at spille med boldstørrelse 2. Det vil betyde et stort spring i størrelse, så derfor indføres fra den kommende sæson boldstørrelse 1½ for U-14 piger. Forhold omkring brug af harpiks er ikke ændret. Fra Drift Turnering skal lyde et velkommen til de mange nye dommere og en tak for indsatsen til de dommere, der har valgt at forlade dommergerningen. En stor tak til de mange frivillige ledere i foreningerne, der utrætteligt arbejder for den gode håndboldoplevelse. En stor tak skal der også lyde til administrationen for det store arbejde, der er leveret i årets løb. Det har under tiden været presset, men I har alle leveret en super indsats. Uden jeres store engagement, var vi ikke kommet igennem. Tak for det. Til sidst en tak til udvalget. Der har været mange aktiviteter, som I alle har medvirket til at bære igennem. Godt gået. Udvalgets sammensætning: Jan Spange-Sørensen, formand Troels Hansen, næstformand Jens Carl Nielsen Jette Borchsenius Jørgen Christensen Preben Arne Jacobsen Kai Blücher Sven Hjort Jensen Jesper Kristensen Frederikke Hallsson-Elhauge På udvalgets vegne Jan Spange-Sørensen, formand Drift Turnering [16]

18 Uddannelse. I denne sæson har der været moderat aktivitet på uddannelsesområdet, idet vi har aflyst en del af de udbudte kurser. Det er rigtig ærgerligt da det forlænger tiden for nogle kursister for, at optjene nok point til at komme på en videre gående uddannelse. Uddannelsesudvalget opfordre klubberne til, at få deres trænere på HRØ s uddannelser så vi kan få kurserne gennemført. Mange kommuner giver tilskud til disse kurser. Der er afholdt et par kurser på Bornholm. Den afholdte HRØ et ungtræner- og hjælpetrænerkursus for årige trænere i Bavnehøj Arena, der deltog 58 kursister og det var en stor succes, så udvalget vil arbejde for at få flere at disse kurser udbudt. HRØ træner seminar 2013 med Lars Frederiksen, chef træner for Team Esbjergs Liga damer og Erik Veje Rasmussen, chef træner for Århus Liga herre, trak fuld hus, der deltog 94 personer fra HRØ foreninger og 12 personer fra HRØ ungtræner uddannelse. Fra april 2013 til februar 2014 har 24 unge mennesker mellem 16 og 20 år gennemgået HRØ s ungtræner uddannelsen, uddannelsesforløbet giver deltagerne et indgående kendskab til håndboldsporten fra bredde til elite fra hal til sand og street og fra barn til voksen. Uddannelsen er opbygget omkring 10 kursus moduler som tager udgangspunkt i det nyligt opdaterede uddannelsesmateriale, BTU Børnetræneruddannelsen, hvor kursisterne vil blive undervist i alle moduler. Dermed vil kursisterne være udstyret med et bredt fundament til deres fremtidige virke som trænere og ledere i sporten. Herudover vil kursisterne opnå indsigt i andre områder som Trille Trolle håndbold, Totalhåndbold, Aldersrelateret Træning, Streethandball, Beachhandball, dommergerningen samt talentudvikling i regionerne og DHF. Et projekt der pt. ligger i støbeskeen er ideen om, at udbyde kurserne i stil med ung træner uddannelsen, hvor HRØ udbyder en samlet pakke, så det er mere overskueligt for foreningerne og det er de samme kursister der er med gennem hele forløbet. I forbindelse med vinter turneringen 2013/2014 er der afholdt opstarts kurser for U-14 til U-18 første og anden division trænere. Det elektroniske træningskort for U-12 trænere, er i 2014 blevet en realitet. Træningskortene er en videreudvikling af den eksisterende øvelsesdatabase for aldersrelateret træning. Træningskortene er laminerede og tåler at blive taget med i hallen. Senere på foråret forventes træningskort til U-6, U-8 og U-14 at være klar HRØs uddannelsesudvalg vil gerne benytte lejligheden til, at sige foreninger og hal-ansatte en kæmpe stor tak for den hjælp og det gode samarbejde med vores administration omkring lokaler og halgulv til vores kurser. Michael Svendsen, formand Uddannelse [17]

19 Talentudvalget. Traditionen tro, fristes man jo efterhånden til at sige, blev også 2013 et forandringernes år i Talentudvalget. Det gælder både den måde, hvorpå vi politisk var og er organiseret, men også hvordan vi organisatorisk er gået til arbejdet med talenterne i HRØ Det nye udvalg Ved sidste års repræsentantskabsmøde besluttedes det, at genopdele det ikke så gamle foreningssupport. Dette skete i erkendelse af, at det man havde vundet i samarbejdets synergi, ikke nødvendigvis stod mål med det man havde tabt i muligheden for at rekruttere de rette hænder. De hænder der i frivillighedens tegn alene motiveret ved interesseområder skulle drive værket. Jeg skal selvfølgelig ikke gøre mig til talsmand for uddannelsen og bredden, men for talentdelen var det, det helt rigtige valg. Talentudvalget har således i år bestået af både nye kræfter og lidt gamle kendinge. Nogen vil måske nok kalde os en broget flok, men hver enkelt byder ind med deres individuelle erfaringer og kompetencer samt en enestående entusiasmen for sub-eliten. Så for første gang i mange år, føler jeg virkelig at vi rykker på tingene og gør en forskel for talenterne i HRØ. Og for første gang i endnu flere år, tror jeg faktisk på, at udvalget uden nævneværdige forhindringer, ville være i stand til at køre forretningen videre, selvom en eller flere af udvalgets medlemmer skulle falde fra undervejs. I hverdagen har vi selvfølgelig praktisk vores 2 største opgaver i at få fællestræningerne til at fungere. Her har vi lavpraktisk fordelt opgaverne imellem os, således at nogen har taget sig af pigesiden, mens andre har taget sig af drengesiden dette helt bevidst valgt ud fra, at der faktisk er ret stor forskel på, hvordan vi strukturer den sportslige kalender. Jeg stod på talerstolen ved sidste års repræsentantskabsmøde og lovede, at de penge som HRØs foreningerne sender i talentudvalget, skulle bruges mest muligt optimalt. Det vil sige, at vi ville gøre det der var bedst for pigesiden og det der var bedst for drengesiden, ganske upåagtet af, at det måske ville være på bekostning af gennemskueligheden og overblikket over det samlede billede for foreningerne. Vi havde og har stadig også en ambition om, at det at deltage til vores samlinger, skulle give flest mulige en god oplevelse. Vi ville have flest muligt med længst muligt. Vi ville, og vil stadig, stræbe efter at give flest muligt følelsen af at være valgt til, frem for at være valgt fra. Vi er bevidste om, at det måske nok har betydet, at niveauet nogen steder har været lavere end vi ellers er vant til, men vi tror på, at det på sigt vil være med til at hæve niveauet alle steder, når spillerne og deres forældre opdager, at man også kan deltage hos os, selvom man kommer fra en mindre og måske knapt så elitært orienteret forening. Pigesiden På pigesiden har vi i 2013 kun arbejdet med 1 årgang, som følge af DHF s sene udmelding om ændring af deres struktur. I HRØ har vi herefter delt sæsonen i 2 halvdele. En første del hvor vi i 4 centre har arbejdet med spillere hvert sted. Dette forløb afsluttede vi så med en fællessamling med interne træningskampe i overværelse af DHF s talentledelse, hvorefter pigerne gik på pause hen over sommeren og sæsonopstarten. Som direkte konsekvens af DHF s ændring af deres struktur og dermed nedlæggelsen af det så vigtige pigeprojekt, besluttede vi i HRØ at afvikle vores 2. halvdel som camps. [18]

20 Til disse samlinger ville vi således søge at adoptere nogle af elementerne fra DHF s projekt. Vi er i skrivende stund halvvejs igennem dette forløb, og selvom der selvfølgelig er tale om en lightudgave af det oprindelige projekt, så er vi ganske godt tilfredse med forløbet indtil nu. Drengesiden På drengesiden er vi i denne sæson gået mere radikalt til værks i vores ændringer. Vi træner her med 2 årgange i 4 centrer med spillere hvert sted. Det er der som sådan ikke noget nyt i. Det nye bestod i at vi i år har forsøgt os, dels med camp-samlinger og dels med samlinger på hverdage ude i klubberne. Specielt i forhold til samlingerne på hverdage ude i klubberne havde vi nogle forhåbninger om, at vi på den måde kunne sprede et budskab om nogle fælles træningsprincipper på drengesiden. Jeg mener stadig at intentionerne var rigtige, men må samtidig også bare erkende, at resultatet ikke har stået mål med forhåbningerne. Om det er fordi vi fra HRØ ikke har været gode nok til at fortælle ude i klubberne, hvad det var vi ville med at ligge træningen ud til jer. Eller om det er fordi klubberne simpelt og enkelt ikke har haft ressourcer til at få udbytte af muligheden, ja det må vi i talentudvalget her efterfølgende evaluere videre på. Sikkert er det dog, at campsamlingerne hos drengene som hos pigerne har været en succes, og at de er kommet for at blive. Hos drengene vil forløbet som hos pigerne blive afsluttet med nogle interne træningskampe med overværelse af DHF s talentledelse. Iagttagelsesstævnet Hvis nogen nu skulle sidde tilbage og tænke, hvad blev der af iagttagelsesstævnet. Så skal jeg være den første til at medgive, at vi tidligere i den forbindelse har haft nogle fantastiske dage, hvor nogle af vores dygtigste ungdomsspillere for første gang i deres liv, har prøvet at spille for en fuld hal. Når det så er sagt, så må jeg bare også erkende, at lige netop det stævne, som ganske få andre, har skabt flere tabere end vindere. Jeg har alligevel efterhånden været med en del år og jeg har aldrig oplevet en eneste spiller, der ikke er taget afsted til lige netop det stævne, med det eneste formål at være bland en af de uendeligt få, der kom igennem nålehovedet til det forjættede DHF-land. Jeg har til gengæld oplevet rigtig mange der er kommet hjem uden at have opnået det mål. Vi ønsker i HRØ, at spillerne skal fokusere på deres daglige træning og udvikling, frem for en enkelt dag, hvor alt kan enten vindes eller tabes på tilfældigheder. Og derfor har vi valgt iagttagelsesstævnet fra. Ny turneringsstruktur og effekten på talentområdet Skal jeg se tilbage på året der er gået med de kritiske briller, så er det på det planlægningsmæssige område, at der i den grad vil være plads til forbedring. Den nye turneringsstruktur har for os alle skabt en del udfordringer også for os. Vi har i den forgangne sæson også måtte erkende, at det at have toptrænere som trænere på vores udvalgte hold, måske nok fagligt er både ønskværdigt og fantastisk, men til gengæld planlægningsmæssigt et marridt. Den direkte konsekvens af disse 2 faktorer har været gentagne ændringer af specielt herre-kalenderen. Det er selvfølgelig både uhensigtsmæssigt og uacceptabelt og det vil vi stramme gevaldigt op på til ny sæson. Bornholm og elitetræning Et andet område, hvor der også er plads til forbedring, er i forhold til elitetræning på Bornholm. Her er jeg imidlertid ikke så sikker på, hvad der helt præcis skal til for at stramme op. Nogle ville måske sige, at tilstedeværelse fra vores side ville være et sted at starte. Et udsagn de på mange måder kan have ret i. Det er nemlig et faktum, at vi i løbet af 2013 kun har formået at [19]

21 besøge Bornholm i elitært sammenhæng 1 gang. Omvendt så skal antallet af ressourcer forbrugt på et område jo også kunne forsvares og sandheden er, at Bornholm helt sikkert har brug for assistance/inspiration og måske endda også noget motivation. Men for at lave noget der bare ligner en elitetræning, så kræver det at spillerne er minimalt elitært træningsparate og det er bare ikke der vi oplevede at de Bornholmske spillere var. Jeg er ikke der, hvor jeg ikke tror på, at spillerne kan rykkes mere i vores retning. Men jeg er bevidst om, at skal vi gøre det, så skal der ligges mange flere kræfter i projektet, både fra vores side men også fra de bornholmske trænere og ledere i hverdagen. Hvad bringer fremtiden? Ser vi frem i mod den nye sæson, så glæder jeg mig voldsomt til, at vi i 2014 for første gang i efterhånden mange år, vil tage fat på en sæson, med forholdsvis få ændringer af den sportslige struktur. Der bliver ændringer til kalenderen, men dette betyder at pigerne og drengene sæson i vores regi nu starter samtidig. Jeg håber at det vil give et mere gennemskueligt helhedsbillede af hvad det er vi laver. Som det ser ud lige nu, bliver eneste ændring på pigesiden, hvor vi vil forsøge os med en fortsættelse af forløbet for de piger, der efter endt deltagelse i HRØ pige-projekt ikke bliver udtaget direkte til DHF træning. På drengesiden er vi som nævnt pt. i gang med en afvejning af fordele ved fælles træning på hverdage, men agter ellers at fortsætte linjen fra i år. Jeg har samtidig også en forventning om, at 2014 bliver året, hvor de Høje Piger vender tilbage på programmet, og også målmandsskole for U-12 drenge forventes at se dagens lys. Tak for hjælpen. Afslutningsvis så er det i den grad på sin plads, med en stor tak til alle dem der har bidraget til talentarbejdet i HRØ igennem det sidste år. Med den aktivitetsplan vi har arbejdet ud fra, har vi haft næsten 60 trænere/ledere i gang omkring vores udvalgte hold. Jeg håber, at jeg på min vej rundt til jeres samlinger, husker at fortælle jeg alle, hvor vigtig jeres indsats er og hvor stolt jeg er af det vi i fællesskab skaber for HRØ s fremtid. Jeg vil selvfølgelig også gerne sige både mit udvalg og DHF talentdel tak for et fantastisk samarbejde. Tak for sparing, medspil og modspil. Sidst men ikke mindst, så også stor tak til Jane på kontoret. Ved slet ikke, hvordan nogen af os, skulle være kommet bare i nærheden af målet, hvis ikke det havde været for dig. Tak for tålmodigheden, forståelsen, indlevelsen og alle smilene i telefonen. Tina Fensdal, Formand Talentudvalg [20]

22 Udviklingskonsulenter. I 2013 lykkes det for alvor at accelerere lanceringen af Håndboldfitness. Håndboldfitness er et motionstilbud i håndboldforeningen. Målet er at få flere voksne medlemmer 30+ i foreningerne. Det kan være tidligere medlemmer der er faldet fra, eller nye, f.eks. forældre til børnespiller, der bliver knyttet tættere til foreningslivet. I foråret 2013 satte vi gang i en Håndboldfitnesskaravane hvor interesserede foreninger, fik besøg af en konsulent og instruktør, der gennemførte et Håndboldfitness arrangement i klubben. Det gav foreningerne og deltagerne mulighed for at se og mærke på egen krop om konceptet var noget for dem. PT har 43 foreninger i Håndbold Region Øst Håndboldfitness på programmet. Håndboldkaravanen har igen med succes kørt i august september. 13 nye spillere i snit pr besøg, er et resultat, vi er godt tilfredse med. Det betyder, at Håndboldkaravanen også er et tilbud i I forbindelse med EM 2014 har vi, i januar, som noget ekstraordinært gennemført 4 fine Håndboldkaravane arrangementer i København. Her fik deltagerne på karavanen i tilgift mulighed for at overvære EM kampe i Brøndby hallen. Trille Trolle - træningskonceptet for U3/U4 der er tænkt som rekruttering af de mindste og deres forældre - er der også lavet en meget målrettet indsats for at udbrede kendskabet til netop nu er der 74 foreninger i Regionen, der har Trille Trolle på programmet. En ting er rekruttering af medlemmer hvis vi vil fastholde spillerne, er det vigtigt at der også er fokus på produktet gode oplevelser, ha det sjovt, udvikling, udfordringer etc. Altså fokus på hvad der rent konkret foregår på gulvet i foreningen. Her er nøgle ordet uddannelse. Håndbold Region Øst tilbyder masser af gode trænerkurser, som heldigvis bliver flittigt brugt. Vi har dog også den oplevelse, at især de helt unge trænere, kan være svære at trække til truget. I 2013 har vi derfor søsat en ny uddannelse målrettet netop de unge trænere - Ungtrænerkursus et 1. årigt forløb med kurser og event for unge trænere mellem 16 og 20 år. 24 unge trænere har gennemført kurset. Der har været en stor succes. Der sættes et nyt forløb i gang i 2014, med en flok nye trænere. I Københavns kommune er medlemstallet i håndbold reduceret til det halve på bare 5 til 6 år. Det er meget alarmerende. Heldigvis er det i 2013 lykkedes Dansk Håndbold Forbund og Håndbold Region Øst med en projektansøgning, at slå døren ind til Københavns kommune. Kommunen har bevilget et 7 cifret beløb og DHF har ligeledes lagt et beløb oven i. Det sætter os i stand til at gøre en stor og målrettet indsats i København de næste tre år. Det er vigtigt for alle parter at Danmarks hovedstad står stærkt i håndboldbilledet. Indsatserne skal målrettes foreningerne men overskrifterne er bl.a. rekruttering og fastholdelse, lederudvikling, træningsmiljø skolesamarbejde og faciliteter. Som Projektleder har vi ansat Tom Jensen, Tom har tidligere været ansat i DIF samt i forskellige specialforbund. Han er selv fodboldmand, har især store kompetencer omkring ledelsesdelen. Nogle folk i håndboldverdenen vil kende ham fra Håndboldens Lederakademi, hvor han i flere år har været en værdsat underviser. Desuden har vi ansat Kristian Kristensen som Projektmedarbejder. Kristian er i øjeblikket træner for Roskildes damer i 1. div. men har gennem årene været engageret i flere klubber i Regionen. Kristian har også i en periode været omkring vores U-landshold. [21]

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien.

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien. Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014 Rødding Centret Søndergyden 15 6630 Rødding Deltagere: Jan Kampman (JKA), Jesper Christensen (JC) Finn P. Hansen (FPH), Sonja H. Andersen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valgoversigt jf. lovenes 12:... 3 Valgoversigt jf. lovenes 12 i tilfælde af ændring lovene jf. forslag:...

Indholdsfortegnelse Valgoversigt jf. lovenes 12:... 3 Valgoversigt jf. lovenes 12 i tilfælde af ændring lovene jf. forslag:... Årsberetning 2011 Håndbold Region Øst Repræsentantskabsmøde Lørdag den 21. april 2012, kl. 10.00 12.00 i Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, Ølsemagle 4600 Køge Indholdsfortegnelse Valgoversigt jf. lovenes

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Kick Off-møde, maj 2014

Kick Off-møde, maj 2014 Kick Off-møde, maj 2014 Aftenens program 18.45 19.00 Velkomst 19.00 19.45 Projektbaggrund samt Klub-Building 19.45 20.00 Pause 20.00 20.15 Breddetrænermentor samt Årgang 00/01 20.15 20.50 Håndbold i skolen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

------------------------------------

------------------------------------ Til Bestyrelsen Viby J. den 28. november 2013 REFERAT af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2013 på Forbundskontoret. Deltagere: Afbud: Per Sørensen (PS), Sigurd Skovborg (SJ), Flemming Blåbjerg (FLB), Villy

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen

Læs mere

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013 2013 Den gode dommer Håndbold Region øst 2013 Indhold... 2 Johari s vindue:... 3 Dommerens Personlighed:... 4 Selvværd/selvtillid... 4 Godt humør:... 4 Indlevelse:... 4 Motivation:... 5 Seriøs:... 5 Dommerens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Referat af møde i DHF s UU - Elite

Referat af møde i DHF s UU - Elite Nyborg, den 19. november 2013 J.nr. 2256.13/ UJO Referat af møde i DHF s UU - Elite Mandag den 4. november 2013 kl. 12.30 16.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Deltagere: Jan Larsen

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

TALENTSTRATEGI KAMP FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor talentområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en talent? Hvordan

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere