Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16"

Transkript

1

2 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke og skulder med risiko for langvarigt tab af arbejdsevne og livskvalitet Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på at forebygge disse smerter og samtidig håndtere og mindske smerterne hos dem, der har ondt Og her viser forskningen, at det er afgørende at holde sig fysisk i gang og gå på arbejde i det omfang, det er muligt Samtidig skal arbejdspladserne fortsat sørge for, at der er de nødvendige hjælpemidler, og at arbejdspladsen er indrettet og arbejdet organiseret, så der er de bedst mulige forudsætninger for et godt fysisk arbejdsmiljø Det er udgangspunktet for kampagnen Job og Krop, der supplerer og understøtter den eksisterende forebyggelsesindsats på offentlige arbejdspladser Kampagnen er bygget op omkring fem ømme punkter, som sætter rammerne for en bred, forebyggende indsats fra hjælpemidler til fysisk aktivitet Indhold Forord 3 Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø Job og Krop-kampagnen er et led i Videncenter for Arbejdsmiljøs indsats for at styrke formid lingen af viden om arbejdsmiljø til de offentlige arbejdspladser 5 ømme punkter 10 Det nytter at forebygge 16 Den onde og den Indsatsen gode blev spiral besluttet som led i kvalitetsreformen 20 og den trepartsaftale, der blev indgået i 2007 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt LO, FTF og AC Balance mellem job og krop 28 pjecen er produceret af Det hele menneske Videncenter for Arbejdsmiljø, som er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet ISBN: Varenummer: Layout: Advice A/S Tryk: Helstrup & Søn Passiv eller aktiv 36 Faresignaler 38 Quiz 42 Fotos Forside, side 9-13 og side 58: Anders Bøggild Side 20: Søren Svendsen Byg en IGLO 44 Øvelser til ryggen Øvrige: Thomas Tolstrup 50 Øvelser til nakke Pjecen og formidler skulder forskningsfaglig viden De præcise 58 Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt Inspiration og takles i fællesskab på arbejdspladsen 68 Kilder kilder kan findes på jobogkrop dk/kilder Smerter i muskler og led sk

3 Forord Kan en god arbejdsplads kurere en dårlig ryg? Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats. Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke og skulder med risiko for langvarigt tab af arbejdsevne og livskvalitet. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på at forebygge disse smerter og samtidig håndtere og mindske smerterne hos dem, der har ondt. Og her viser forskningen, at det er afgørende at holde sig fysisk i gang og gå på arbejde i det omfang, det er muligt. Samtidig skal arbejdspladserne fortsat sørge for, at der er de nødven dige hjælpemidler, og at arbejdspladsen er indrettet og arbejdet organiseret, så der er de bedst mulige forudsætninger for et godt fysisk arbejdsmiljø. Det er udgangspunktet for kampagnen Job og Krop, der supplerer og understøtter den eksisterende forebyggelsesindsats på offentlige arbejdspladser. Kampagnen er bygget op omkring fem ømme punkter, som sætter rammerne for en bred, forebyggende indsats fra hjælpemidler til fysisk aktivitet. 2 3

4 DEN DÅRLIGE NYHED De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke Mange offentligt ansatte har ondt i muskler og led. Uanset branche og job. I gennemsnit har 57 % haft ondt i nakken, og lige så mange har haft ondt i ryggen inden for fire uger. Videncenter for Arbejdsmiljø, undersøgelse blandt offentligt ansatte,

5 DEN GODE NYHED Bevægelse virker! Tidligere troede man, at muskler og led skulle skånes, når de gjorde ondt. De seneste års forskning har vist, at det forholder sig omvendt. Det er bedst for muskler og led, at man bruger dem, selvom det gør ondt. 6 7

6 bevægelse er andet end FysIsK bevægelse Bevægelse er også, når vi ændrer opfattelse, så vi ikke bliver bange og inaktive, når vi får ondt i fx ryg eller nakke Men derimod holder os i gang i det omfang, det er muligt Bevægelse er også, når vi ændrer holdninger og adfærd på arbejdspladsen, så medarbejdere med ondt i fx ryg eller nakke kan blive på arbejde i det omfang, det er muligt 8 9

7 5ØMMe punkter Her er fem ømme punkter at arbejde med, når I vil skabe god fysisk trivsel på arbejdspladsen. Så bevæger I jer hele vejen rundt. 1 hold kroppen i gang. Det er ikke farligt at bruge de muskler, der gør ondt Tværtimod De får det bedre af at blive brugt 10 11

8 2 det nytter at forebygge. Organiser arbejdet, indret arbejdspladsen, instruer hinanden og brug hjælpemidler også når det ikke gør ondt Så kroppen bruges fornuftigt 3 lav øvelser. Få minutters træning tre gange om ugen kan være nok Træn gerne sammen med nogle kolleger 12 13

9 5 god fysisk trivsel er et fælles ansvar. Aftal med ledelse, kolleger og arbejdsmiljørepræsentant, hvordan I sammen forebygger og håndterer smerter i muskler og led 4 skab balance mellem job og krop. Det kan gøre ondt, hvis jobbet stiller større krav, end kroppen kan klare Balancen skabes ved at justere opgaverne og styrke kroppen 14 15

10 INDRET ARBEJDSPLADSEN det nytter at Forebygge ORGANISER ARBEJDET BRUG HJÆLPEMIDLER INSTRUER HINANDEN 16 17

11 Det nytter at forebygge ORGANISER ARBEJDET Organiser arbejdet, så kroppen bruges fornuftigt, og ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe. Afsæt tid til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen. INDRET ARBEJDSPLADSEN Indret arbejdspladsen, så kroppen bruges fornuftigt. Indret arbejdspladsen, så det bliver muligt at variere arbejdsstillingerne og styrke kroppen. Sørg for, at I hver især har indflydelse på, hvordan jeres eget arbejdsområde er indrettet. INSTRUER HINANDEN Sørg for, at I hver især bliver oplært og instrueret, så alle lærer at bruge kroppen fornuftigt. Husk at gentage oplæringen og instruktionen, når der er behov for det, fx til nye medarbejdere og ved indførelse af nye metoder eller nye tekniske hjælpemidler. BRUG HJÆLPEMIDLER Aftal med kollegerne, hvilke hjælpemidler I bruger hvornår. Brug hjælpemidlerne, når I har ondt, så I stadig kan fungere. Brug også hjælpemidlerne, når det ikke gør ondt.

12 Man kan blive bange for at bevæge sig af frygt for at få det værre i den kropsdel, der gør ondt Jeg kan ikke overskue, hvornår eller hvordan jeg skal komme i gang igen. Jeg vågner med smerter i ryggen. Jeg bliver bange for, at det skal blive værre, så jeg tænker, at jeg hellere må holde mig i ro. Jeg ringer og melder mig syg og bliver i sengen. Men smerten forsvinder ikke. Det bliver faktisk værre, så jeg må nok hellere holde mig endnu mere i ro. Nu er jeg langtidssygemeldt, og jeg har ikke fået det bedre. Men det kan blive en ond spiral 20 21

13 ed Jeg vågner med smerter i ryggen. Det gør godt nok ondt, så jeg sygemelder mig en enkelt dag. Men smerten skal ikke få mig ned m nakken. Jeg har prøvet det før, og det gælder bare om at holde sig i gang. Det plejer at være den bedste medicin. Så jeg laver det, jeg kan, og næste dag er jeg på arbejde igen, men på nedsat kraft. Ledelsen og mine kolleger bakker mig op. Jeg får det bedre og bedre, så nu er jeg snart ovenpå igen. Hvis man overvinder frygten for at bevæge sig, når det gør ondt, er der større chance for, at smerterne bliver mindre Og det kan blive en god spiral 23

14 Det må anses for en del af livet at have ondt i ryggen af og til. Det er oftest uklart, hvorfor vi får ondt, men man ved i dag, at den bedste kur mod rygsmerter er at holde sig fysisk i gang. Overlæge Ole Steen Mortensen, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 24 25

15 god praksis rengøring Med omtanke Bedre rengøringsredskaber og fælles træning en gang om ugen hjælper medarbejderne i Varde Kommunes hjemmepleje, så de kan bruge deres krop fornuftigt. De nye redskaber har gjort ren gøringsarbejdet lettere, og træningen styrker de muskler, medarbejderne bruger i deres daglige arbejde. Se flere gode eksempler på jobogkrop.dk 26 27

16 der skal være Hvis jobbet stiller større krav, end kroppen kan klare, øges risikoen for, at man får ondt. Skab balance ved at justere opgaverne og styrke kroppen.

17 Lav så meget variation i dit arbejde som muligt, og vær opmærksom på, at du ikke sidder i den samme stilling hele tiden. Der findes ingen ergonomisk rigtig siddestilling. Variation, variation og variation det kan ikke siges nok. Professor Karen Søgaard, Syddansk Universitet 30 31

18 biologi psykologi sociale Forhold det hele MennesKe Når vi får ondt, oplever vi det først og fremmest som en fysisk smerte Men vi reagerer også psykisk på smerten er den tegn på, at der er noget alvorligt galt? Endelig spejler vi os i vores omgivelser Familie, venner og kolleger er med til at påvirke, hvordan vi takler smerter biologi er kroppen med dens muskler og led samt vores gener, køn og alder psykologi er vores følelser og holdninger til smerte, og hvordan vi reagerer, når vi får ondt sociale Forhold er de normer og den kultur, vi er en del af både derhjemme, på arbejdspladsen og i samfundet Alle tre forhold spiller en rolle for vores fysiske trivsel 32 33

19 Vi har fra gammel tid en kunstig tankegang om, at krop og sjæl er to forskellige ting. Det er de ikke. De hænger tæt sammen og kan ikke adskilles. Når man har smerter, påvirker det psyken og omvendt. Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning 34 35

20 passiv Smerten kan gøre det nødvendigt at blive i sengen en eller to dage. Men hvile er ikke en behandling. Hvis du bliver liggende i længere tid, bliver dine muskler svagere bliver dine knogler svagere bliver du stiv i ryggen føles dine smerter værre kan du blive nedtrykt bliver det sværere og sværere at komme i gang igen aktiv Din ryg og hele kroppen er beregnet til at bevæge sig. Hvis du holder dig fysisk aktiv, udvikler du dine muskler styrker du dine knogler bevarer du din smidighed frigør din krop hormoner, som nedsætter smerten vil du føle større velvære bliver det lettere at komme i gang igen 36 37

21 brug hjælpemidler Hjælpemidler virker men kun hvis de bliver brugt. FaresIgnaler Hvis du har stærke smerter, der bliver værre gennem de følgende uger, eller smerterne gør dig utilpas, bør du kontakte din læge. Der findes desuden nogle symptomer, som er meget sjældne, men hvis de opstår pludseligt i forbindelse med ondt i ryg eller arme, skal du kontakte din læge straks. Læs om symptomerne og se en udførlig beskrivelse af faresignalerne på jobogkrop.dk/faresignaler Har I de rigtige hjælpemidler? Aftal med kollegerne, hvilke hjælpemidler I bruger hvornår Brug hjælpemidlerne, når du har ondt, så du stadig kan fungere Brug også hjælpemidlerne, når det ikke gør ondt husk Smerterne skyldes sjældent noget alvorligt 39

22 god praksis ForFlyTnIng VIrKer I roskilde KoMMune Alle ansatte i hjemmeplejen i Roskilde Kommune har en lille gul guide med i lommen. Den viser med tegninger, hvordan man foretager de 15 mest almindelige forflytninger så skånsomt som muligt. Det er nemmere at se på en tegning, hvad man skal gøre, end at læse en tekst, der siger det samme. Se flere gode eksempler på jobogkrop.dk 40 41

23 QUI Z OG VIND 1 Tast svarene ind på jobogkrop.dk/quiz, og deltag i lodtrækningen om træningselastikker. Hvor mange offentligt ansatte har haft ondt i ryggen inden for den seneste måned? Hver anden Hver tredje Hver fjerde 3 Hvad er det bedste, man kan gøre, når man har ondt i ryggen? Blive liggende i sin seng Holde sig i ro indtil smerten er forsvundet Holde sig i gang så vidt muligt 2 Er det farligt at have ondt i ryggen? 4 Hvad kan man gøre for ikke at få ondt i nakke og skuldre, når man sidder meget foran computeren? Ja, det er ofte tegn på, at der er noget alvorligt galt Indstille skrivebordet til den rigtige højde Nej, smerter i ryggen er som regel ikke farlige Sidde i en korrekt arbejdsstilling Rygsmerter er aldrig tegn på noget alvorligt Variere sin arbejdsstilling og holde pauser fra computeren 42 43

24 byg en alle skal være med det er et fælles ansvar at skabe god fysisk trivsel på jobbet. alle på arbejdspladsen kan gøre en indsats. IndIVIdeT den enkelte medarbejder. gruppen kollegerne i teamet eller afdelingen. ledelsen teamleder eller afdelingsleder. organisationen MED-/samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisation, HR og topledelse

25 IndIVId Varier din arbejdsstilling. Hold pauser i arbejdet. Lav øvelser jævnligt. Brug hjælpemidlerne også når det ikke gør ondt. Hold dig i gang, og vær fysisk aktiv. ledelse Inddrag medarbejderne, når opgaverne tilrettelægges. Når en medarbejder har ondt: Aftal eventuelt andre arbejdsopgaver i en periode. Giv eventuelt plads til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen. Organiser arbejdet, så ingen belastes for ensidigt eller for længe. alle på arbejdspladsen har en opgave. gruppe Husk hinanden på at variere arbejdsstillingerne og bruge hjælpemidler. Fordel opgaverne, så ingen belastes for ensidigt eller for længe. Lav eventuelt øvelser sammen i en pause. Støt kolleger, der har smerter, til at blive på arbejde. organisation Sørg for, at der er de nødvendige hjælpemidler, og at der er balance mellem job og krop. Skab rammer for, at opgaverne kan tilpasses og omfordeles, så medarbejdere med smerter kan blive på jobbet. Understøt en kultur, der støtter medarbejdere med smerter til at holde sig i gang i det omfang, de kan

26 5 FIlM Majbritt og Carsten fra DR2 s Krysters Kartel er ikke helt enige om, hvordan man skaber god fysisk trivsel på arbejdspladsen se de fem små film på jobogkrop.dk Bevæg dig ind på jobogkrop.dk 48 49

27 ONDT I RYGGEn? Her er fire enkle øvelser, der virker, når du har ondt i ryggen. Lav øvelserne 2-3 gange om ugen. Det tager højst et kvarter. 1 Løft bækkenet Spænd mavemusklerne. Løft bækkenet roligt op, indtil der er en lige linje fra knæ til skulder. Sænk bækkenet kontrolleret ned til gulvet

28 2 Løft arm og ben Spænd mavemusklerne. Hold skuldrene og hoften i ro. Forestil dig hele tiden, at der på ryggen står en bakke med tekopper, som ikke må vælte. Løft venstre arm lige frem. Sænk armen igen. Stræk højre ben bagud i en lige linje. Sænk benet igen. Gentag med modsatte arm og ben. Løft evt. armen og benet samtidig for at gøre øvelsen mere krævende. 3 Løft siden Træk underben og knæ bagud, og skyd hoften frem, så der er en lige linje mellem knæ, hofte og albue. Hold hovedet i forlængelse af rygraden, og sænk skulderen, så den er fri af øret. Spænd mavemusklerne. Løft hoften, til der er en lige linje fra knæ til skulder. Sænk langsomt hoften igen. Gentag, hvor du ligger på den anden side

29 TIPS Spænd musklerne i ryggen og i maven ved at suge navlen ind og knibe sammen i bækkenbunden. 4 Læn og drej Sænk skuldrene og undgå at svaje i ryggen. Sørg for, at dine skuldre og hofter er lige over hinanden i hele øvelsen. Spænd mavemusklerne. Drej på fødderne, mens du fører den ene arm ud til siden. Drej tilbage igen. Lav øvelsen skiftevis med venstre og højre arm. Øvelsen bliver mere krævende, hvis du stiller dig længere fra væggen. 54 Lav hver øvelse roligt og kontrolleret med 5-10 gentagelser. Hold en kort pause, gentag dette a 2-3 omgange. Se video med øvelserne på jobogkrop.dk 55

30 god praksis ØVelser VIrKer I lægemiddelstyrelsen Mange timer foran computeren kan give ømme muskler. I Lægemiddelstyrelsen får de bugt med smerterne ved at træne med elastikker. Medarbejderne i Veterinærsektionen mødes hver dag lige før frokost og laver nogle enkle øvelser. Det tager kun få minutter. Se flere gode eksempler på jobogkrop.dk 56 57

31 Ondt i nakken, skulderen eller armen? Her er fire enkle øvelser, som kan nedsætte smerter og ømhed i nakke, skuldre og arme. Du kan enten bruge elastik eller håndvægte, når du laver øvelserne. Lav øvelserne 3 gange om ugen. Det tager kun 5-10 minutter hver gang. 1 Sideløft (den store nakke-skuldermuskel) Stå som på billedet og løft armene ud til siden og op, indtil overarmen er vandret. Sænk så armene kontrolleret igen. Du skal have armene lidt foran kroppen i hele bevægelsen. Hold dine albuer let bøjede under hele bevægelsen

32 2 Skulderblads-klem (musklerne mellem skulderbladene) Gør elastikken kortere til cirka skulderbredde, og hold armene strakt frem foran kroppen. Træk nu armene ud til siden og bagud, til elastikken rammer brystkassen. Fornem, at du klemmer skulderbladene sammen på ryggen. Før armene kontrolleret tilbage igen. Hold dine albuer let bøjede under hele bevægelsen. 3 Udad-drejning (musklerne, der styrer armen) Sæt elastikkens ene ende fast i fx et dørhåndtag eller øverst om benet på et tungt bord. Placér dig, så elastikken er spændt, og drej så underarmen ud til siden og tilbage igen. Hold din albue bøjet 90 grader og armen en knytnæves bredde ude fra kroppen

33 TIPS Lav hver øvelse så mange gange, du kan, uden pause. Hold en kort pause mellem de forskellige øvelser. 4 Håndleds-vip (musklerne i underarmen) Sæt dig som vist på billedet, og træd midt på elastikken med den ene fod. Dit håndled skal stikke ud over bordkanten, så du har fri bevægelighed. Bøj stille og roligt håndleddet op og ned dog uden at gå helt i bund. Start med en let elastik eller håndvægt. Når du kan gennemføre 20 gentagelser uden besvær, skifter du til en hårdere elastik eller tungere håndvægt. Se video med øvelserne på jobogkrop.dk 62 63

34 askepotfibre kan man kalde de fibre i en muskel, som står tidligt op, går sent i seng og slider hele dagen. Arbejder du ved en computer, er musklerne i nakke, skulder og arm samlet set lavt belastet. Det er nemlig kun nogle få, men altid de samme muskelfibre askepotfibrene der arbejder, når den samlede belastning er lav. Disse aktive fibre arbejder til gengæld på et højt belastningsniveau og har brug for pauser. Professor Karen Søgaard, Syddansk Universitet Hent en gratis app på jobogkrop.dk/app og se, hvordan du forebygger og håndterer smerter i muskler og led 64 65

35 De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke Når det sker, har du bedst af at være aktiv og bevæge dine muskler og led også selv om det gør ondt Det viser forskningen Aftal med ledelse, kolleger og arbejdsmiljørepræsentant, hvordan I sammen forebygger og hånd terer smerter i muskler og led 66 67

36 Inspiration Se små film med Majbritt og Carsten fra Krysters Kartel, kendt fra DR2 Læs flere eksempler på god praksis Bestil kampagnematerialer for eksempel pjecer og plakater Få besøg af rejseholdet Køb elastikker til øvelserne på side 50 Bevæg dig ind på jobogkrop.dk Job og Krop 2. udgave, 1. oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø Job og Krop-kampagnen er et led i Videncenter for Arbejdsmiljøs indsats for at styrke formid lingen af viden om arbejdsmiljø til de offentlige arbejdspladser. Indsatsen blev besluttet som led i kvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev indgået i 2007 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt LO, FTF og AC. Lommebogen er produceret af Videncenter for Arbejdsmiljø, som er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet ISBN: Varenummer: Layout: Advice A/S Tryk: Helstrup & Søn Fotos Forside, side 2, og 66: Anders Bøggild Side 26: Lars Aarø, Side 40: Søren Svendsen Øvrige: Thomas Tolstrup Kilder Pjecen formidler forskningsfaglig viden. De præcise kilder kan findes på jobogkrop.dk/kilder Smerter i muskler og led sk 68

37 Denne lille bog handler om god fysisk trivsel på arbejdspladsen Den er fyldt med gode råd til, hvordan man i fællesskab forebygger og håndterer smerter i ryg, nakke og skulder

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sid godt foran computeren Find den rigtige position foran skærmen 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Mobning foregår ikke kun i skolegården

Mobning foregår ikke kun i skolegården Mobning foregår ikke kun i skolegården Forebyg mobning på jobbet Viden, værktøjer og gode eksempler forebygmobning.dk Forebyg mobning på jobbet 3 Indhold: 3 Mobning et arbejdsmiljøproblem 4 Hvad skyldes

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen og Louise Hjerting Nielsen træning og Parkinsons sygdom Træning og Parkinsons sygdom 3 4 7 9 12 15 18 20 22 24 24 26 28 28 28 30 31 Formål Træningslære Konditionstræning

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Få et bedre liv

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET MAGASINET NR. 1 2011 interview IKEA-chef Pernille Spiers-Lopez Vi kan lære meget af amerikanerne 36 6 gode råd Sådan håndterer du afbrydelser 25 Afbrydelser TEMA En ting ad gangen, tak22 Farvet lys gør

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere