Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner AABENRAA KOMMUNE Datatilbehør og forbrugsartikler. Indkøb af toner og blækpatroner, samt datatilbehør, til brug for Sydjysk Udbudssamarbejde bestående af Aabenraa Kommune og Tønder Kommune. CPV: 30250, , 30923, , , ,

2 Danmark-Aabenraa: Transportudstyr og transporthjælpemidler AABENRAA KOMMUNE Indretning af biler (personbiler og nedstolede busser) til borgere der er ydet støtte efter servicelovens 4. Indretning af biler (personbiler og nedstolede busser) til borgere der er ydet støtte efter servicelovens 4. CPV: , Langhøj ApS Hasselager Centervej Hørning

3 Danmark-Aalborg: Apparater til fysisk eller kemisk analyse AALBORG UNIVERSITET Opgradering af eksisterende massespectrometer. AAU har et eksisterende massespectrometer af mærket Q-Exactive plus som man ønsker at opgradere til Q-Exactive HF. Opgraderingen betyder at apperaturet bliver,8 gange hurtigere end det er i dag. Denne opgradering er kun mulig på et Q-Exactive instrument. Der for er det er kun muligt med en supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør. CPV: TermoFisher Scientific Stamholmen Hvidovre Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg: Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner AALBORG KOMMUNE, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet»dit Blad«til Aalborg Kommune. Udbuddet omfatter levering/udførelse af ydelserne: annoncetegning/-salg layout trykning adressering og distribution af magasinet»dit Blad«. Ældre- og Handicapforvaltningen står for alt redaktionelt indhold. Det vil sige artikler, fotos, faste infosider og interne annoncer. Ved interne annoncer forstås informationer fra Aalborg Kommune opstillet som annoncer. Magasinet udkommer 4 gange årligt, primo januar,. april,. juli og. oktober. Eksakt udgivelsesplan udarbejdes i samarbejde med vindende tilbudsgiver. CPV: Nordjyske Medier Langagervej 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: nordjyskemedier.dk/

5 Danmark-Aalborg: Ortopædiske implantater REGION NORDJYLLAND Udbud af hofteimplantater. Udbud af hofteimplantater: CPV: Stryker Danmark Postboks København C Mailadresse: Telefon: Biomet Danmark ApS Hattingvej Horsens Telefon: DePuy Synthes Hørkær 28, 3. sal 2730 Herlev Telefon: Zimmer Denmark Hestedvang Albertslund Telefon: Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Telefon: Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Telefon: Biomet Danmark ApS Hattingvej Horsens Telefon:

6 Danmark-Aarhus V: Vedligeholdelse af elevatorer AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedrørende lovpligtigt eftersyn, serviceeftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet. Rammeaftalerne er påtænkt at skulle dække indkøb af alle lovpligtige eftersyn, serviceeftersyn, lovpligtige kontroller, inkl. faldprøver og derudover reparationer af de til Aarhus Universitet hørende elevatoranlæg. Det er forventningen, at der under aftalerne samlet vil blive indkøbt for ca DKK årligt. ønsker at indgå de landsdækkende udbudte rammeaftaler med 3 leverandører. Leverandørerne vil blive tildelt ordrer efter en model, der indebærer, at den højst rangerede leverandør, dvs. den leverandør, der bedst opfylder de i tildelingskriteriet opstillede ønsker, får ordren, hvis denne kan levere. Kan denne leverandør ikke levere som denne har beskrevet i sit tilbud eller efter mindstekravenes anvisninger, vil ordren gå til den næste i rangfølgen af leverandører osv. Denne fremgangsmåde benyttes for køb indtil en værdi på DKK, hvorefter en begrænset genåbning af konkurrencen sker i form af miniudbud blandt de 3 rangerede leverandører på aftalen. CPV:

7 Danmark-Aarhus: Hotel møde- og konferencetjenester AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale om levering af konferencehåndtering til Aarhus Universitet. ønsker at samle levering af konferencehåndtering, der ikke er kapacitet til at håndtere in-house, i én rammeaftale. Det er forventningen, at der under rammeaftalen samlet vil blive indkøbt for ca DKK årligt. Omfanget af aftalen fordeler sig over hele landet, men ca. 80 % af omsætningen estimeres at vil blive placeret i Aarhus-området. Der er tale om en frivillig aftale. CPV: ,

8 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS KOMMUNE Rengøringskontrakt. Rengøring i DOKK (Borgerservice og Biblioteker) i Aarhus. CPV: Forenede Service A/S

9 Danmark-Aarhus: Transportører AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE CPV: , , 55400, 550. Transportører. Traverskraner. Installation af transportanlæg (eksklusive personbefordring). Installation af kraner. Qubiqa Esbjerg A/S Morsøgade Esbjerg

10 Danmark-Allingåbro: Rottebekæmpelse NORDDJURS KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Kontrakten vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune (herefter benævnt ) i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af og 8, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Telefon: Fax:

11 Danmark-Brøndby: Bank- og investeringstjenesteydelser DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. BREDAGER/GILLESAGER () EU-udbud af byggelån/realkreditlån Renovering af afd. Bredager/Gillesager, Brøndbyparken. Afd. Bredager/Gillesager er en almen boligafdeling i Det sociale boligselskab Brøndbyparken med 539 boliger. Afdelingen skal renoveres som led i fremtidssikring m.v. Renoveringen beløber sig til knap DKK og er planlagt udført fra september 204 til januar 208. Nærværende udbud omfatter finansieringen af projektet, herunder også projekteringsdelen. Tjenesteydelsen består i at yde følgende lån: byggelån til finansiering af en anlægssum på på DKK støttet realkreditlån på DKK med forudsætning om kommunal garanti ustøttet realkreditlån på DKK med forudsætning om kommunal garanti Hertil kommer kapitaltilførsel efter /5-ordningen, hvor realkreditinstituttets andel udgør i alt DKK. CPV: Sydbank A/S Kgs. Nytorv København K

12 Danmark-Bredebro: Undersøgelse af kloakledninger TØNDER FORSYNING A/S Udbud af rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion. Opgaven er opdelt i to delentrepriser, og der indgås én rammeaftale for hver delentreprise. Rammeaftalerne indeholder følgende opgaver: Delentreprise, planlagte opgaver. Rammeaftalen omfatter opgaver inden for spuling, TV-inspektion og brøndinspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af eksisterende kloakker i Tønder Forsynings forsyningsområde. Delentreprise 2, driftopgaver. Rammeaftalen omfatter spuling og oprensning af kloakledninger, som udføres i forbindelse med akutte og planlagte driftsopgaver i Tønder Forsynings forsyningsområde. Rammeaftalerne træder i kraft den..205 og løber indtil Herudover har ordregiver option på forlængelse af rammeaftalerne på samme vilkår i 2 år. Der kan tilbydes en rabat (i %) ved samlet overdragelse af begge entrepriser. CPV: , FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S Telefon: Fax: ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund Telefon: Fax:

13 Danmark-Esbjerg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed ESBJERG KOMMUNE (DK) Vadehavscentret, ny hoved- og udstillingsbygning. Arkitekt og ingeniørrådgivning. CPV: Dorte Mandrup Vesterbrogade 95A 620 København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S (DK) CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed.

15 Danmark-Fredericia: Smøreolier og smøremidler DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK ) CPV: , , Smøreolier og smøremidler. Gearolier. Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål.

16 Danmark-Frederiksberg: Adgangskontrolsystem FREDERIKSBERG KOMMUNE EU udbud af elektronisk låsesystem. Leverandøren skal, i en implementeringsperiode på seks måneder fra kontraktstart stå for montering, flytning og demontering af elektroniske låse hos ca. 00 borgere med nødkald, der udpeges af. Leverandøren skal ligeledes i implementeringsperioden stå for uddannelse af lokale administratorer og superbrugere i hhv. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, ligesom leverandøren skal stå for den løbende service og vedligehold af de elektroniske låse. Dertil skal leverandøren i forbindelse med opstart af implementeringsperioden stå for opsætning af it-systemet (administrationssystemet) og applikationen til de adgangsgivende enheder. Leverandøren skal gennem hele kontraktens løbetid stå for løbende opdateringer/opgraderinger af software (både it-systemet og applikationen til den adgangsgivende enhed). CPV: , BEKEY A/S Bredebjergvej Taastrup Mailadresse: Telefon:

17 Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter FREDERIKSBERG KOMMUNE Kontrakt om svømme- og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé. OPP-projekt om opførelse af en svømme- og gymnastikhal og drift og vedligeholdelse i 20 år derefter. CPV: Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød

18 Danmark-Frederiksberg: Opsætning af parkometre FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af levering, tilslutning, drift og vedligehold af parkeringsautomater. Frederiksberg Kommune udbyder kontrakt om levering af parkeringsautomater. Med til kontrakten hører løbende drift af parkeringsautomaterne i den anførte kontraktperiode. Udbuddet omfatter levering af automaterne samt opsætning, tilslutning leve, drift og vedligehold af ca. atten parkeringsautomater. Ift. drift tømmer kommunen selv møntboksen, indsætter papir og afrenser for graffiti. CPV: , , ITS Teknik A/S Skomagervej 2 A 700 Vejle Telefon: Fax:

19 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Spildevand A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Spildevand A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

20 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN VARME A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Varme A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Varme A/S forventer at aftage 35 MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

21 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN VAND A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Vand A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Vand A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

22 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet AVØ A/S Kontrakt om levering af el. AVØ A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til AVØ A/S forventer at aftage.675 MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

23 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

24 Danmark-Gladsaxe: Tjenesteydelser på boligområdet GLADSAXE KOMMUNE Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. Kontrakten vedrører ejendomsadministrationen af Gladsaxe Kommunes pt. 797 beboelseslejemål, fordelt på 0 lejemål der reguleres af lejeloven, samt 687 lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen (ældre- og plejeboliger). Det forventes at porteføljen af lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen vil blive udvidet i kontraktperioden. For samtlige lejemål gælder, at visitation sker gennem Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune. Såvel i boliger i omsorgscentre, som i boliger tilknyttet botilbud, er der tale om brugergrupper, der kræver særlig opmærksomhed fra administrator. Til ejendomsadministrations opgaven hører bl.a. udfærdigelse af lejekonktrakter, ejendomsbudgetter, forbrugsregnskaber, årsregnskaber og beretninger vedrørende de enkelte boligafdelinger, behandling af beboerklager, kommunikation med beboerrepræsentanter, og afdelingsbestyrelser, istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytninger, inddrivelse af restancer, viceværtfunktion, samt kommunikation vedrørende anvisning af lejere, m.v. Hertil kommer den overordnede udgiftsfordeling på omsorgscentre og i botilbud mellem kommunale servicearealer og boligafdelinger. Der skal efter nærmere fastlagte retningslinier aflægges kvartalsregnskab over udgifter og indtægter i overensstemmelse med den kommunale kontoplan. CPV: , , FSB Rådhuspladsen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: fsb.dk/

25 Danmark-Glostrup: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) FØDEVARESTYRELSEN (FVST) Laboratorieudstyr LC-MS/MS. Anskaffelse af et laboratorieudstyr (LC-MS/MS). Udstyret skal anvendes til kontrol for pesticider og veterinære lægemidler i foder og fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed. CPV: Waters A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon: Internetadresse: Fax:

26 Danmark-Gråsten: Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb SØNDERBORG KOMMUNE Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb. Kontrakt omhandlende fremtidig vedligeholdelse og opdatering af elektronisk sags og dokumenthåndteringssystem Acadre. CPV: Formpipe Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

27 Danmark-Gram: Solfangere til varmeproduktion GRAM FJERNVARME (DK) Gram Fjernvarme Sol 2 Solfangere inkl. rør i terræn. Kontrakten omfatter levering, montering og tilslutning af ca m² solpaneler med tilhørende ledningsnet i jord. CPV: Arcon Solar A/S Skørping Nord Skørping

28 Danmark-Haderslev: Motoriserede kørestole HADERSLEV KOMMUNE Levering af Motoriserede Kørestole til Jysk Fællesindkøb. Levering af Motoriserede Kørestole til Jysk Fællesindkøb: elkørestol, primært til indendørs brug (klasse A, B) centerdrevet elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B) baghjulstrukket eller forhjulstrukket elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B) el-køretøj, primært til udendørs brug, trehjulet (klasse C). CPV: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Fax: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Fax: Bek Scooter A/S Birkholm 8752 Østbirk Telefon: Fax:

29 Danmark-Helsingør: Arkitektprojektering FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S Forsyning Helsingør, Nyt driftscenter. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Forsyning Helsingør ønsker at samle sine aktiviteter i et nyt driftscenter på Energivej i Helsingør, som led i en proces med at integrere de fem tidligere forsyningsvirksomheder til en koncern med 5 forretningsområder. Det nye driftscenter skal skabe de tidssvarende og professionelle rammer, som understøtter en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Kontrakten omfatter arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning ved opførelse af det nye driftscenter på ca m². CPV: Christensen & CO Arkitekter A/S Bragesgade 0 B 2200 København N.

30 Danmark-Helsingør: Ingeniørmæssig projektering FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S Forsyning Helsingør, Nyt driftscenter. Ingeniørrådgivning. Forsyning Helsingør ønsker at samle sine aktiviteter i et nyt driftscenter på Energivej i Helsingør, som led i en proces med at integrere de fem tidligere forsyningsvirksomheder til en koncern med 5 forretningsområder. Det nye driftscenter skal skabe de tidssvarende og professionelle rammer, som understøtter en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Kontrakten omfatter ingeniørrådgivning ved opførelse af det nye driftscenter på ca m². CPV: Moe A/S Buddingevej Søborg

31 Danmark-Hillerød: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter MAD TIL HVER DAG (DK) Levering af fødevarer. Selskabet MAD til hver DAG udbyder rammeaftaler om levering af fødevarer til centralkøkkenet, der er beliggende i Hillerød. Køkkenet er et fælleskommunalt 60-selskab bestående af Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner. Køkkenet beskæftiger ca. 50 faguddannede medarbejdere samt elever og praktikanter. Der produceres sunde, ernæringsrigtige og kulinarisk velsmagende måltider til visiterede borgere i de 4 kommuner, såvel hjemmeboende, som beboere på plejecentre. Derudover produceres mad til forskellige institutioner samt rådhuskantinen i Hillerød. Maden produceres som kølevakuum mad, og tilberedes så vidt muligt fra bunden af gode og friske råvarer. Køkkenet har en målsætning om at øge andelen af økologiske fødevarer fra ca. 5 pct. til 30 pct. indenfor -2 år. Køkkenet forbeholder sig ret til indenfor rammerne af udbudslovgivningen at foretage supplerende indkøb af kartofler samt frisk frugt og grønt hos lokale landmænd og grønthandlere. Leveringen af fødevarer udbydes med to delaftaler:. Kolonialvarer samt mejeriprodukter, ost, pålægsvarer, kød og kødprodukter, færdigretter, fjerkræ og fjerkræsprodukter på frost og køl, snitgrønt og frisk skåret frugt samt frossen frugt og grøntprodukter, frisk fisk og vildt samt tilhørende frost- og røgvarer. 2. Kød og kødprodukter. Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. CPV: , 50000, , , , , , Catering Engros Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Hørkram Foodservice Centervej 480 Sorø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

32 Danmark-Hillerød: Hospitalssenge REGION HOVEDSTADEN Elektrisk indstillelige hospitalssenge til voksne. Elektrisk indstillelige senge til voksne samt tilbehør til sengene som sengehestforhøjer, dropstativ, galger og kurv til personlige ejendele. CPV: , , KR Mågevej Hadsten

33 Danmark-Hillerød: Kromatografer REGION HOVEDSTADEN LC-MS/MS system til kvantificering af steroidhormoner i serum fra børn. Udbuddet vedrører anskafffelse af et LC-MS/MS system til kvantificering af steroidhormoner i serum fra børn inklusiv online turbolent flow prøveoprensning. CPV: , Thermo Fisher Schientici Stamholmen Hvidovre

34 Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN Aftale vedr. levering, opstilling, installation af 6 stk. endoskopvaskemaskiner samt 3 stk. gennemstiks endoskoptørreskabe til Nordsjællands Hospital Hillerød samt Nordsjællands Hospital Frederikssund. Til levering, opstilling, installation og idriftsættelse på Nordsjællands Hospital Hillerød og Nordsjællands Hospital Frederikssund, 6 stk. endoskopvaskemaskiner ikke gennemstiks model (herunder 5 stk. på NOH Hillerød og stk. på NOH Frederikssund Hospital) samt 3 stk. endoskoptørreskabe gennemstiks model (herunder 2 stk. på NOH Hillerød og stk. på NOH Frederikssund). Løsningen skal være inklusiv alle nødvendige connections/dysekoblinger og alle nødvendige kassetter som skal passe til modellerne Olympus, Stortz og Stryker. Aftalen indebærer desuden uddannelse af klinisk personale: min. på 2 gange á 2 timer (skal foretages inden afleveringsforretningen er gennemført), superbrugere: dags varighed til min. 0 personer samt teknisk personale: oplæring af min. 2 personer. Dertil hører mulighed for indgåelse af en serviceaftale på serviceniveau i år 3-5 år efter en godkendt afleveringsforretning. CPV: , , Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

35 Danmark-Holstebro: Indsamling af affald NOMI4S I/S (DK) Grabning og transport af affald i Skive Kommune samt tømning af papir/glas beholdere i Holstebro, Lemvig og Skive Kommune. Udbuddet er opdelt i to delkontrakter: Delkontrakt : Tømning af papir- og glas beholdere i Skive Kommune samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner. Delkontrakt 2: Grabning og transport af have- grenaffald, tørt træ og tørt brænbart fra genbrugspladsen i Skive. CPV: , M. Larsen A/S Vibeholmsvej Brøndby Lemvig Beton A/S Fabriksvej Lemvig

36 Danmark-Holstebro: Værktøj låse, nøgler, hængsler, befæstelseselementer, kæder og fjedre HOLSTEBRO KOMMUNE Nøglesystem til Holstebro Kommune. Holstebro kommune har indgået kontrakt vedrørende anskaffelse af elektronisk nøglesystem til anvendelse på kommunens ældreboliger, plejeboliger og hos kommunens borgere i øvrigt der er visiteret til blandt andet pleje og/eller nødkald. CPV: , , , , , , , , , Tunstall A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Horsens: Senge til medicinsk brug HORSENS KOMMUNE (DK) Udbud af rammeaftale på køb af specialsenge med tilhørende specialskummadrasser. Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune ønsker at indkøbe specialsenge til brug hos udvalgte borgere på kommunens plejecentre. Velfærd og sundhed har i forvejen en aftale på standardplejesenge. Nærværende udbudte rammeaftale skal ikke erstatte aftalen på standardplejesenge, men skal ses som et supplement til at dække de behov, som særligt svage borgere på plejecentrene kan have. Det er essentielt, at sengen bidrager til at gøre svage borgere mere selvhjulpne end de er uden brug af sengen. Sengen skal derfor have en elektrisk eller manuel stå-ud-funktion. Ved stå-ud-funktion menes det, at borgeren kan få fodfæste uden at skulle rykke bagdelen og uden brug af andre hjælpemidler eksempelvis sejl. Til hver specialseng skal medfølge en specialskummadras med påsat inkontinensbetræk, så alle specialsengens funktioner kan bruges. Udbyder ønsker desuden mulighed for at købe specialtrykaflastende madrasser til borgere med tryksår i kategori -3 til sengen, således at alle sengens specialfunktioner kan fungere. Udbyder forpligter sig til at købe 53 senge med tilhørende skummadrasser og har ret, men ikke pligt til at købe yderligere produkter. CPV: , , KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej 6 Postboks Hadsten Mailadresse: Telefon: Fax:

38 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende IT-konsulentydelser inden for Forsvarets SAP Change Management i DeMars. Baggrund: Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) varetager opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP system (DeMars - Forsvarets managements og ressourcestyringssystem). FKIT opgaveportefølje består af en række tværgående opgaver og processer, som har til formål at: sikre sammenhæng mellem vedligeholdelse og udvikling af DeMars varetage styring og koordinering af ændringsprocesser, der vedrører DeMars understøtte og bidrage til, at der er sammenhæng mellem forretningsprocesser og systemprocesser. Udbudte opgaver: Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) Assistance til tværgående processer:. Understøttelse og bidrag til sammenhæng mellem forretningsprocesser og systemprocesser i DeMars i relation til vedligeholdelse og projekter 2. Understøttelse og bidrag af ændringsprocesser Release Management (RM) og Change Management (CM), der vedrører DeMars 3. Løbende sikring og styring af dokumentationsleverancer for vedligeholdelse og projekter 4. Koordinerende løsningsarkitekturaktiviteter i samarbejde med Forsvaret og Forsvarets driftsleverandør 5. Håndtering af afvigelser, forsinkelser, fejl mv. i relation til vedligeholdelse og drift samt projekter 6. Kvalitetssikring af processer, værktøjer og dokumentation i relation til CM. B) Planlægning og koordinering af:. Release Cycles og projekter i relation til Release Management 2. Projekter på projektudviklingslinjen med henblik på sikring af sameksistens af løsninger i udviklingsperioder, test og idriftsættelse 3. Klargøring af vedligeholdelses- og udviklingslinjerne 4. Aktivering af Business Functions (BF) 5. Enhancement Packages (EHP) og Supportpakkeprojekter (SP) 6. Custom Code Management for vedligeholdelse og projekter 7. Dokumentationsleverancer i SOLMAN fra projekter og vedligeholdelse 8. Optimering af processerne for vedligeholdelse og udvikling herunder Quality Gate Management (QGM) og systemunderstøttelse 9. Revision af dokumentationsmodel, projekthåndbog og vedligeholdelseshåndbog 0. Review af løsningsarkitektur og BBP samt løsningsaktiviteter i relation til vedligeholdelse og projekter. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Hclo Consulting ApS

39 DK Grøndalsvej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: IBM Danmark ApS DK Nymøllevej Kgs. Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: KMD A/S DK Lautrupparken Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vision Management A/S DK Kongevejen Holte Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

40 Danmark-Hvidovre: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning HVIDOVRE KOMMUNE ESCO - Energi- og udviklingsprojekt HvidovreKommune. Hvidovre Kommune udbyder hermed gennemførelse af energibesparende tiltag på en række bygninger i kommunen. ESCO-projektet omfatter udvalgte bygninger på i alt ca m². I forbindelse med tilbudsfase følgende bygninger udvalgt til at danne grundlag for den businesscase, som tilbudsgivernes skal basere deres tilbudsgivning på: rådhuset sundhedscenter trekløver (daginst.) holmegårdsskolen advedøre skole Businesscasen består af en bygningsmasse på i alt ca m². Formålet med projektet er at reducere kommunens energiforbrug, primært gennem renovering og forbedring af bygningernes klimaskærm og energianlæg. Hvidovre Kommune udbyder derfor et ESCO-projekt. Projektet omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder udfra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip. Målet er i samarbejde med ESCO-leverandøren at forbedre kommunens skolers indeklima og læringsmiljøer, reducere kommunens energiforbrug på de udvalgte ejendomme samt opdatering af bygningernes energimærker. ESCO-projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme, herunder installation af vedvarende energianlæg. Udbuddet omfatter option på tilkøb af serviceaftaler og lovpligtige eftersyn af driftsanlæg, samt indgåelse af kontrakt vedrørende fase 2 og 3. Projektet består således af tre faser:. en energianalysefase, hvor ESCO-leverandøren detaljeret kortlægger potentialet for energireduktion i de udvalgte bygninger samt kommer med forslag til renoveringsarbejder i de enkelte bygninger, inklusive energiog driftsbesparelser, kortlægning af indeklima i læringsmiljøer, prissætningen af implementeringen, tilbagebetalingstiden og afledte effekter (positive som negative) ved gennemførelsen af tiltagene samt garanteret energibesparelse herved. På baggrund af resultaterne fra fase vurderer Hvidovre Kommune, om kommunen ønsker at gøre brug af optionen på fase 2 og en projekterings- og udførelsesfase, hvor ESCO-leverandøren på baggrund af Hvidovre Kommunes valg af tiltag projektere og udfører de konkrete energireducerende initiativer. Hvidovre Kommune ønsker, så vidt det er muligt, og bidrager positivt til initiativer, at etablere solcelleanlæg eller andre VE-anlæg. Derudover skal ESCO-leverandøren revidere bygningernes energimærker. Hvidovre Kommune ønsker i denne fase at gennemføre et salg af de opnåede energibesparelse CO2-kvoter. 3. en drifts- og opfølgningsfase, hvor de opnåede effekter verificeres forbedring af indeklima skal dokumenteres, driftspersonalet uddannes i brug af de nye energibesparende anlæg. Der følges op på bygningernes energi- og driftsstatus herunder supporttjenester, præstationsopfølgning samt energibesparelsesgaranti. Driften af bygningerne varetages af kommunens egne medarbejdere, supporteret af ESCO-leverandøren. I fasen kan indgå fortsat udvikling og trimning af bygningernes energiforbrug. ESCO-leverandøren skal forvente at være gæsteunderviser på kommunens skoler og deltage i de energikampagner som Hvidovre Kommune måtte

41 igangsætte. Såfremt Hvidovre Kommune på baggrund af fase energianalysen ønsker at udnytter optionen på fase 2 og 3 vil Hvidovre Kommune selv stå for finansieringen af de energiforbedrende investeringer. Af hensyn til det kommunale anlægsloft, der forventes at være på ca DKK pr. år, forventer Hvidovre Kommune af Fase 2 vil skulle gennemføres over 2 eller 3 budgetår. CPV: , , , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Internetadresse: 2

42 Danmark-København S: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger SUNDHEDSSTYRELSEN Aftale om konsulentbistand - Storrygerkampagne 205. Storrygerkampagne 205. CPV: , , TBWA & BBDO A/S Bredgade 6, København K

43 Danmark-København: Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning vedr. vedligeholdelsesarbejder mv. samt aftale om bistand med det bygningsmæssige tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger. Udbuddet omfatter 2 aftaler: For det første en aftale om ud- og indvendig tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger (eksklusiv lejemål oglejeboliger): Fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger samt tilhørende friarealer. Tilsynshyppigenden er hvert 2. år for bygninger i gruppe samt hvert 4. år for bygninger i gruppe 2, jf. cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (CIRH nr af ). For det andet en rammeaftale om totalrådgivning ved hovedistandsættelser, vedligeholdelses-, ombygnings- og tilbygningsarbejder på bygninger, der er omfattet af ovennævnte tilsyn, i det omfang disse opgaver rent faktisk overdrages den tilsynsførende. Endvidere omfatter rammeaftalen totalrådgivning ved nybyggeri, i det omfang disse opgaver rent faktisk overdrages den tilsynsførende. Der er således ikke tale om eksklusiv ret for den tilsynsførende til at udføre totalrådgivningsopgaven. CPV: , , , , , , 73000, , ,

44 Danmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed KAB (DK) Bellahøj et ikon i København. Konkurrence med henblik på at finde en fælles rådgiver for de 4 boligselskaber, der kan varetage opgaven med at omsætte konkurrenceprojektet til et illustreret byggeprogram for facader og landskab, og som er tilpasset Skema A. Det illustrerede byggeprogram skal danne grundlag for den efterfølgende projektering, som varetages af boligselskabernes egne totalrådgivere pånær landskabet som den fælles rådgiver skal projektere. Konkurrencen efterspurgte forslag til den hovedidé, der udtrykker boligselskabernes vision for boligområdet og har afsæt i en ramme for bevaringsværdi, der var formuleret forud for konkurrencen. Hovedidéen skulle omfatte forslag til en omfattende renovering af bygninger og landskab. CPV: , ,

45 Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: vejtunneler KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR UDFØRELSE AF ANLÆG Tillægskontrakt om udførelse af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej. Københavns Kommune indgik i 20, på baggrund af et EU-udbud, kontrakt med Nordhavnsvej Konsortiet I/S om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«. Kontrakten blev indgået som led i etableringen af en ny vejforbindelse (Nordhavnsvej), der skal løbe mellem Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken station og Strandvænget ved Svanemøllehavnen. Entreprisen er i øjeblikket under udførelse. Københavns Kommune og staten indgik den en principaftale om metro til Ny Ellebjerg samt udbygning af Nordhavnen. Det indgår som et led i aftalen, at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej og en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Københavns Kommune er bygherre i forhold til etableringen af tilkoblingsanlægget. Nærværende bekendtgørelse vedrører den tillægskontrakt, som Københavns Kommune har indgået med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, med henblik på sidstnævntes udførelse af tilkoblingsanlægget i sammenhæng med den eksisterende kontrakt mellem parterne. Etablering af Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten indgår ikke i tillægskontrakten. De arbejder, der indgår i tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, består grundlæggende i en forlængelse af den allerede projekterede og i 20 udbudte tunnel på ca. 300 meter. De arbejder, der skal udføres som en del af tillægskontrakten, består i hovedtræk i nedbrydningsarbejder, etablering af sekantpælevægge, grundvandssænkning, udgravning af byggegrube inkl. jordankre, betonarbejder, M&E arbejder, tilfyldning over tunnel, retablering af Strandvænget og åbning af Nordhavnsvej til Strandpromenaden. Der er således tale om arbejder, der falder i naturlig sammenhæng med det igangværende anlægsarbejde udført af Nordhavnsvej Konsortiet i henhold til kontrakten indgået i 20. Værdien af tillægskontrakten udgør DKK. Værdien af den i 20 indgåede kontrakt om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«er på ca. 4 mia. DKK. CPV: , , Nordhavnsvej Konsortiet I/S Ryvangs Allé 3 X 200 København Ø

46 Danmark-København: El-køretøjer POST A/S CPV: , El-køretøjer. Motorkøretøjer. Renault Nordic Aktiebolag Box Kista Internetadresse:

47 Danmark-København: Gaderengøring og -fejning KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Renhold Amager. Nærværende udbud omhandler renhold af Amager, hvilket er delt op i følgende tre hovedydelser: Ydelse : Renhold af befæstede vejarealer, på kørebaner, cykelstier/cykelbaner, stier, torve, fortove (herunder grusbefæstede fortove), helleanlæg, busstoppesteder, stibroer, tunneller, trapper, mv. Ydelse 2: Bekæmpelse af ukrudt på befæstede vejarealer, mv. Ydelse 3: Renhold og tømning af affaldskurve. CPV: , , , HedeDanmark A/S Kløvermarken Viborg Mailadresse: Telefon:

48 Danmark-København: Geoteknisk ingeniørvirksomhed VEJDIREKTORATET Jernbanebro over Vejle Fjord geoteknik på land og til vands samt geofysik til vands. Tjenesteyderen skal gennemføre geotekniske undersøgelser for en jernbanebro over Vejle Fjord (se analysen»togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane«, september 203 på i forbindelse med VVM-undersøgelsen. De geotekniske og geofysiske undersøgelser skal foretages på vanddybder fra 0 m-ca. 5 m. En VVM undersøgelse omfatter overordnet de forhold, der fremgår af: > Viden og data > Statens veje > En vej bliver til > VVM-undersøgelse, idet beskrivelsen skal læses som også at omfatte jernbaner. Den for VVM-undersøgelsen nødvendige skitseprojektering og visualisering kontraheres af Vejdirektoratet via et særskilt udbud, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. De for VVM-undersøgelsen nødvendige miljø- og naturundersøgelser kontraheres af Vejdirektoratet via et miniudbud i henhold til gældende rammeaftaler, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. De for VVM-undersøgelsen nødvendige hydrauliske undersøgelser kontraheres af Vejdirektoratet via et særskilt udbud, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. Tjenesteyderen skal samarbejde med den tjenesteyder, der udarbejder tekstforslag til VVM-redegørelsen. CPV: GEO Maglebjergvej 2800 Kgs. Lyngby Mailadresse: Internetadresse:

49 Danmark-København: Hotel møde- og konferencetjenester KØBENHAVNS KOMMUNE V. ØKONOMIFORVALTNINGEN Udbud på Konferencefaciliteter. Nærværende udbud omfatter levering af konferencefaciliteter på Sjælland for Københavns Kommunes ansatte. Aftalen vil blive benyttet, når Københavns Kommune afholder interne kurser, konferencer, seminarer mv. for kommunens ansatte. Rammeaftalen omfatter 3 konferencepakker: halvdagspakke, heldagspakke og /2-dagspakke og 2 delaftaler. Den forventede årlige omsætning er ca DKK. CPV: Skjalm Hvide Hotel, Metalskolen Jørlunde, Dansk Metal, Dansk Arkitektur Center, Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter, Rørvig Centret, First Hotel Høje Taastrup, First Hotel Copenhagen (Hotellinvest DK 3 aps), Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S, Konventum A/S, Comwell Borupgaard, Comwell Korsør, Glostrup Park Hotel A/S, Arthur Hotels A/S Sjælland

50 Danmark-København: Indsamling af fast byaffald KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, BYENS DRIFT, AFFALD OG GENBRUG Kontrakt vedr. indsamling af husholdningsaffald i bydelene Nørrebro og Østerbro i Københavns Kommune. Indsamling af dagrenovation, papir-/batterier, pap, metal, hård plast, småt elektronik, storskrald m.v. fra etageejendomme. På Nørrebro er der 23 villaer, og affaldet fra disse indsamles med affaldet fra etageboliger. CPV: City Renovation A/S Hvissingevej Glolstrup City Renovation A/S Hvissingevej Glostrup

51 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS ADMINISTRATION Rammeudbud vedr. it-udviklingsydelser og application management. Statens Administration udbyder en rammekontrakt med det formål, at kunne indkøbe it-udviklingsydelser og application management indenfor følgende to delområder (delaftaler): Delaftale : End-to-end it-systemer til understøttelse af sagsbehandling generelt og rapportering samt understøttelse af områderne løn, lønforsikring, refusion og pension Delaftale 2: End-to-end it-systemer med hovedvægt på regnskab og finansiering For begge delaftaler gælder, at de omfatter ydelser i forhold til it-systemer til understøttelse af SAMs ressortområde, herunder også eventuelle opgaver, der kommer til SAMs ressortområde indenfor kontraktens løbetid. De ydelser, som SAM ønsker at indkøbe på rammekontrakten er it-udviklingsydelser og ydelser knyttet hertil samt application management. SAM og Statens IT driver og hoster SAMs it-systemer. Rammeaftalens delaftaler omfatter følgende ydelser:. Udvikling og implementering af it-løsninger baseret på kravspecifikationer på højt eller lavt detailniveau 2. Analyse af opgaven og herunder også fremtidige arbejdsgange 3. Rådgivning om platform 4. Løsningsdesign 5. Applikationsudvikling og design 6. Design af brugergrænseflade 7. It udvikling i form af programmering, grafisk design mv. 8. Test af løsningen (herunder også integration til andre løsninger) 9. Dokumentation af løsningen 0. Implementering af løsningen. Mulighed for at tilkøbe vedligeholdelse 2. Application management (herunder sparring med Statens IT) 3. Koordinering/projektledelse i forbindelse med opgaven 4. Indkøb af licenser til standardprogrammel indenfor områderne 5. Øvrige ydelser samt mindre hardware indkøb, der er fornødent til løsning af kundens behov. Tildeling indenfor den enkelte delaftale vil ske på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten, uden fornyet konkurrence. Dvs. ved direkte tildeling. Rammekontrakten medfører en ret, men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten. De udbudte opgaver under kontrakten vil variere i omfang. Der kan være tale om udvikling af it-systemer, omlægning af eksisterende systemer, videreudvikling på eksisterende systemer og application management af de nyudviklede eller eksisterende systemer. SAM vil desuden kunne have brug for at igangsætte en analyse, der skal munde ud i et beslutningsgrundlag vedrørende igangsættelse af et it-udviklingsprojekt. SAM ønsker at kunne indkøbe en eller flere af ovenstående ydelser, således at et givet projekt kan deles op i faser, med mulighed for indlægge stop-go punkter. CPV:

52 NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg 2

53 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Matrix Pharmaceuticals A/S Tuborg Boulevard 2, Fredensborg Accord Healthcare AB Erik Dahlbergsgatan B S-4 26 Göteborg B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3. sal 2000 Frederiksberg

54 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej København Ø Medac GmbH, filial Box 20 S Varberg

55 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S Alternova A/S Gl. Torv Nyborg Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø PharmaCoDane ApS Marielundvej 46 A 2730 Herlev Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 2300 København S Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød Fresenius Kabi Islands Brygge København S Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D

56 2730 Herlev Bioglan AB Borrgatan 3 MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup 2

57 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S

58 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 2300 København S Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød

59 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3 sal 2000 Frederiksberg Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød

60 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orion Pharma A/S Møllevej 9 A 2990 Nivå Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsensvej 4, 3. sal 200 København Ø TEVA Denmark A/S Parallelvej Kongens Lyngby

61 Danmark-København: Organisering af arkitektkonkurrencer BOLIGFORENINGEN 3B (DK) Totalrådgivning. Totalrådgiveraftale. CPV: , Kant Arkitekter Ryesgade 9C 2200 København N Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

62 Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed NATURSTYRELSEN (DK) Udvikling af databasebaseret redigeringsløsning for vandløbsdata til vandplaner. A. Løsning og IT-miljø: Naturstyrelsen ønsker at indgå en aftale om udvikling af en ny database for fysiske og biologiske vandløbsdata til erstatning af de nuværende GIS-tabeller. De nuværende GIS-tabeller indeholder udover geometri en række fagdata, der udgøres af ca. 40 kolonner med oplysninger om de fysiske og biologiske forhold for de i alt ca stk. vandløbssegmenter. Til editering af fagdata i den etablerede database ønsker Naturstyrelsen, at der udvikles en webklient, mens editering af geometri ønskes at ske ved brug af ArcGIS. Til de nuværende GIS-temaer er der ca. 20 brugere, der alle kan rette i data. Dette antal forventes ikke væsentligt ændret dog må det forventes, at der vil komme brugere til, der kun har behov for læseadgang. I løsningen vil der være behov for flerbrugerredigering og mulighed for bruger-/rettighedsstyring vha. Naturstyrelsens Active Directory (AD), der driftes og administreres af Statens IT. Udbuddet omfatter () konvertering af logisk datamodel til fysisk implementering af database, (2) overførelse af maksimalt 0 versioner af Naturstyrelsen vandløbstabeller (GIS-format) til databasen, (3) implementering af nødvendige automatiske udfyldninger af felter, (4) opsætning af ArcGIS til editering af geometri, (5) udvikling af webklient til editering af fagdata, brugeradministration, vedligehold af kodelister mv samt (6) eventuel videreudvikling. Naturstyrelsen leverer () GIS-filer, inkl- fagdata for vandløb, (2) Hardware i form af database- samt applikationsserver, (3) konceptuel og logisk datamodel for den relationelle database. Naturstyrelsen ønsker databasen etableret på Microsoft SQL. Løsningen skal driftes hos Statens IT, hvor systemdokumentation, drifts- og installationsvejledninger skal foreligge. Drift indgår således ikke i den udbudte opgave. B. Integration og brugergrænseflade: Naturstyrelsen har i kravspecifikationen udarbejdet en række use cases, som løsningen skal understøtte. Disse use cases kræver at der udvikles en række funktioner, herunder: opret/rediger attributdata for vandløbssegment/segmenter automatisk udfyldning af en del af felterne opret/rediger geometri for vandløbssegmenter masseopdater flere records samtidig søgning, herunder; søg data, gem standard søgning, rediger standard søgning vis søgeresultat på baggrundskort med mulighed for valg mellem forskellige kort eksporter data til MS-Excel-format og ArcGIS-format importer data fejlmeddelelser med lokalisering af fejl ved indlæsning af data fremsøg historiske data vha. den opbyggede historik (dobbelthistorik) låsning og åbning af en leverance. Den fysiske database opbygges ud fra den logiske datamodel, som er udarbejdet af Naturstyrelsen. C. Migrering:

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere