Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner AABENRAA KOMMUNE Datatilbehør og forbrugsartikler. Indkøb af toner og blækpatroner, samt datatilbehør, til brug for Sydjysk Udbudssamarbejde bestående af Aabenraa Kommune og Tønder Kommune. CPV: 30250, , 30923, , , ,

2 Danmark-Aabenraa: Transportudstyr og transporthjælpemidler AABENRAA KOMMUNE Indretning af biler (personbiler og nedstolede busser) til borgere der er ydet støtte efter servicelovens 4. Indretning af biler (personbiler og nedstolede busser) til borgere der er ydet støtte efter servicelovens 4. CPV: , Langhøj ApS Hasselager Centervej Hørning

3 Danmark-Aalborg: Apparater til fysisk eller kemisk analyse AALBORG UNIVERSITET Opgradering af eksisterende massespectrometer. AAU har et eksisterende massespectrometer af mærket Q-Exactive plus som man ønsker at opgradere til Q-Exactive HF. Opgraderingen betyder at apperaturet bliver,8 gange hurtigere end det er i dag. Denne opgradering er kun mulig på et Q-Exactive instrument. Der for er det er kun muligt med en supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør. CPV: TermoFisher Scientific Stamholmen Hvidovre Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg: Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner AALBORG KOMMUNE, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet»dit Blad«til Aalborg Kommune. Udbuddet omfatter levering/udførelse af ydelserne: annoncetegning/-salg layout trykning adressering og distribution af magasinet»dit Blad«. Ældre- og Handicapforvaltningen står for alt redaktionelt indhold. Det vil sige artikler, fotos, faste infosider og interne annoncer. Ved interne annoncer forstås informationer fra Aalborg Kommune opstillet som annoncer. Magasinet udkommer 4 gange årligt, primo januar,. april,. juli og. oktober. Eksakt udgivelsesplan udarbejdes i samarbejde med vindende tilbudsgiver. CPV: Nordjyske Medier Langagervej 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: nordjyskemedier.dk/

5 Danmark-Aalborg: Ortopædiske implantater REGION NORDJYLLAND Udbud af hofteimplantater. Udbud af hofteimplantater: CPV: Stryker Danmark Postboks København C Mailadresse: Telefon: Biomet Danmark ApS Hattingvej Horsens Telefon: DePuy Synthes Hørkær 28, 3. sal 2730 Herlev Telefon: Zimmer Denmark Hestedvang Albertslund Telefon: Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Telefon: Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Telefon: Biomet Danmark ApS Hattingvej Horsens Telefon:

6 Danmark-Aarhus V: Vedligeholdelse af elevatorer AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedrørende lovpligtigt eftersyn, serviceeftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet. Rammeaftalerne er påtænkt at skulle dække indkøb af alle lovpligtige eftersyn, serviceeftersyn, lovpligtige kontroller, inkl. faldprøver og derudover reparationer af de til Aarhus Universitet hørende elevatoranlæg. Det er forventningen, at der under aftalerne samlet vil blive indkøbt for ca DKK årligt. ønsker at indgå de landsdækkende udbudte rammeaftaler med 3 leverandører. Leverandørerne vil blive tildelt ordrer efter en model, der indebærer, at den højst rangerede leverandør, dvs. den leverandør, der bedst opfylder de i tildelingskriteriet opstillede ønsker, får ordren, hvis denne kan levere. Kan denne leverandør ikke levere som denne har beskrevet i sit tilbud eller efter mindstekravenes anvisninger, vil ordren gå til den næste i rangfølgen af leverandører osv. Denne fremgangsmåde benyttes for køb indtil en værdi på DKK, hvorefter en begrænset genåbning af konkurrencen sker i form af miniudbud blandt de 3 rangerede leverandører på aftalen. CPV:

7 Danmark-Aarhus: Hotel møde- og konferencetjenester AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale om levering af konferencehåndtering til Aarhus Universitet. ønsker at samle levering af konferencehåndtering, der ikke er kapacitet til at håndtere in-house, i én rammeaftale. Det er forventningen, at der under rammeaftalen samlet vil blive indkøbt for ca DKK årligt. Omfanget af aftalen fordeler sig over hele landet, men ca. 80 % af omsætningen estimeres at vil blive placeret i Aarhus-området. Der er tale om en frivillig aftale. CPV: ,

8 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS KOMMUNE Rengøringskontrakt. Rengøring i DOKK (Borgerservice og Biblioteker) i Aarhus. CPV: Forenede Service A/S

9 Danmark-Aarhus: Transportører AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE CPV: , , 55400, 550. Transportører. Traverskraner. Installation af transportanlæg (eksklusive personbefordring). Installation af kraner. Qubiqa Esbjerg A/S Morsøgade Esbjerg

10 Danmark-Allingåbro: Rottebekæmpelse NORDDJURS KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Kontrakten vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune (herefter benævnt ) i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af og 8, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Telefon: Fax:

11 Danmark-Brøndby: Bank- og investeringstjenesteydelser DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. BREDAGER/GILLESAGER () EU-udbud af byggelån/realkreditlån Renovering af afd. Bredager/Gillesager, Brøndbyparken. Afd. Bredager/Gillesager er en almen boligafdeling i Det sociale boligselskab Brøndbyparken med 539 boliger. Afdelingen skal renoveres som led i fremtidssikring m.v. Renoveringen beløber sig til knap DKK og er planlagt udført fra september 204 til januar 208. Nærværende udbud omfatter finansieringen af projektet, herunder også projekteringsdelen. Tjenesteydelsen består i at yde følgende lån: byggelån til finansiering af en anlægssum på på DKK støttet realkreditlån på DKK med forudsætning om kommunal garanti ustøttet realkreditlån på DKK med forudsætning om kommunal garanti Hertil kommer kapitaltilførsel efter /5-ordningen, hvor realkreditinstituttets andel udgør i alt DKK. CPV: Sydbank A/S Kgs. Nytorv København K

12 Danmark-Bredebro: Undersøgelse af kloakledninger TØNDER FORSYNING A/S Udbud af rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion. Opgaven er opdelt i to delentrepriser, og der indgås én rammeaftale for hver delentreprise. Rammeaftalerne indeholder følgende opgaver: Delentreprise, planlagte opgaver. Rammeaftalen omfatter opgaver inden for spuling, TV-inspektion og brøndinspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af eksisterende kloakker i Tønder Forsynings forsyningsområde. Delentreprise 2, driftopgaver. Rammeaftalen omfatter spuling og oprensning af kloakledninger, som udføres i forbindelse med akutte og planlagte driftsopgaver i Tønder Forsynings forsyningsområde. Rammeaftalerne træder i kraft den..205 og løber indtil Herudover har ordregiver option på forlængelse af rammeaftalerne på samme vilkår i 2 år. Der kan tilbydes en rabat (i %) ved samlet overdragelse af begge entrepriser. CPV: , FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S Telefon: Fax: ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund Telefon: Fax:

13 Danmark-Esbjerg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed ESBJERG KOMMUNE (DK) Vadehavscentret, ny hoved- og udstillingsbygning. Arkitekt og ingeniørrådgivning. CPV: Dorte Mandrup Vesterbrogade 95A 620 København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S (DK) CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed.

15 Danmark-Fredericia: Smøreolier og smøremidler DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK ) CPV: , , Smøreolier og smøremidler. Gearolier. Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål.

16 Danmark-Frederiksberg: Adgangskontrolsystem FREDERIKSBERG KOMMUNE EU udbud af elektronisk låsesystem. Leverandøren skal, i en implementeringsperiode på seks måneder fra kontraktstart stå for montering, flytning og demontering af elektroniske låse hos ca. 00 borgere med nødkald, der udpeges af. Leverandøren skal ligeledes i implementeringsperioden stå for uddannelse af lokale administratorer og superbrugere i hhv. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, ligesom leverandøren skal stå for den løbende service og vedligehold af de elektroniske låse. Dertil skal leverandøren i forbindelse med opstart af implementeringsperioden stå for opsætning af it-systemet (administrationssystemet) og applikationen til de adgangsgivende enheder. Leverandøren skal gennem hele kontraktens løbetid stå for løbende opdateringer/opgraderinger af software (både it-systemet og applikationen til den adgangsgivende enhed). CPV: , BEKEY A/S Bredebjergvej Taastrup Mailadresse: Telefon:

17 Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter FREDERIKSBERG KOMMUNE Kontrakt om svømme- og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé. OPP-projekt om opførelse af en svømme- og gymnastikhal og drift og vedligeholdelse i 20 år derefter. CPV: Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød

18 Danmark-Frederiksberg: Opsætning af parkometre FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af levering, tilslutning, drift og vedligehold af parkeringsautomater. Frederiksberg Kommune udbyder kontrakt om levering af parkeringsautomater. Med til kontrakten hører løbende drift af parkeringsautomaterne i den anførte kontraktperiode. Udbuddet omfatter levering af automaterne samt opsætning, tilslutning leve, drift og vedligehold af ca. atten parkeringsautomater. Ift. drift tømmer kommunen selv møntboksen, indsætter papir og afrenser for graffiti. CPV: , , ITS Teknik A/S Skomagervej 2 A 700 Vejle Telefon: Fax:

19 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Spildevand A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Spildevand A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

20 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN VARME A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Varme A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Varme A/S forventer at aftage 35 MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

21 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN VAND A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Vand A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Vand A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

22 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet AVØ A/S Kontrakt om levering af el. AVØ A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til AVØ A/S forventer at aftage.675 MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

23 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

24 Danmark-Gladsaxe: Tjenesteydelser på boligområdet GLADSAXE KOMMUNE Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. Kontrakten vedrører ejendomsadministrationen af Gladsaxe Kommunes pt. 797 beboelseslejemål, fordelt på 0 lejemål der reguleres af lejeloven, samt 687 lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen (ældre- og plejeboliger). Det forventes at porteføljen af lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen vil blive udvidet i kontraktperioden. For samtlige lejemål gælder, at visitation sker gennem Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune. Såvel i boliger i omsorgscentre, som i boliger tilknyttet botilbud, er der tale om brugergrupper, der kræver særlig opmærksomhed fra administrator. Til ejendomsadministrations opgaven hører bl.a. udfærdigelse af lejekonktrakter, ejendomsbudgetter, forbrugsregnskaber, årsregnskaber og beretninger vedrørende de enkelte boligafdelinger, behandling af beboerklager, kommunikation med beboerrepræsentanter, og afdelingsbestyrelser, istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytninger, inddrivelse af restancer, viceværtfunktion, samt kommunikation vedrørende anvisning af lejere, m.v. Hertil kommer den overordnede udgiftsfordeling på omsorgscentre og i botilbud mellem kommunale servicearealer og boligafdelinger. Der skal efter nærmere fastlagte retningslinier aflægges kvartalsregnskab over udgifter og indtægter i overensstemmelse med den kommunale kontoplan. CPV: , , FSB Rådhuspladsen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: fsb.dk/

25 Danmark-Glostrup: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) FØDEVARESTYRELSEN (FVST) Laboratorieudstyr LC-MS/MS. Anskaffelse af et laboratorieudstyr (LC-MS/MS). Udstyret skal anvendes til kontrol for pesticider og veterinære lægemidler i foder og fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed. CPV: Waters A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon: Internetadresse: Fax:

26 Danmark-Gråsten: Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb SØNDERBORG KOMMUNE Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb. Kontrakt omhandlende fremtidig vedligeholdelse og opdatering af elektronisk sags og dokumenthåndteringssystem Acadre. CPV: Formpipe Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

27 Danmark-Gram: Solfangere til varmeproduktion GRAM FJERNVARME (DK) Gram Fjernvarme Sol 2 Solfangere inkl. rør i terræn. Kontrakten omfatter levering, montering og tilslutning af ca m² solpaneler med tilhørende ledningsnet i jord. CPV: Arcon Solar A/S Skørping Nord Skørping

28 Danmark-Haderslev: Motoriserede kørestole HADERSLEV KOMMUNE Levering af Motoriserede Kørestole til Jysk Fællesindkøb. Levering af Motoriserede Kørestole til Jysk Fællesindkøb: elkørestol, primært til indendørs brug (klasse A, B) centerdrevet elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B) baghjulstrukket eller forhjulstrukket elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B) el-køretøj, primært til udendørs brug, trehjulet (klasse C). CPV: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Fax: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Fax: Bek Scooter A/S Birkholm 8752 Østbirk Telefon: Fax:

29 Danmark-Helsingør: Arkitektprojektering FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S Forsyning Helsingør, Nyt driftscenter. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Forsyning Helsingør ønsker at samle sine aktiviteter i et nyt driftscenter på Energivej i Helsingør, som led i en proces med at integrere de fem tidligere forsyningsvirksomheder til en koncern med 5 forretningsområder. Det nye driftscenter skal skabe de tidssvarende og professionelle rammer, som understøtter en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Kontrakten omfatter arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning ved opførelse af det nye driftscenter på ca m². CPV: Christensen & CO Arkitekter A/S Bragesgade 0 B 2200 København N.

30 Danmark-Helsingør: Ingeniørmæssig projektering FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S Forsyning Helsingør, Nyt driftscenter. Ingeniørrådgivning. Forsyning Helsingør ønsker at samle sine aktiviteter i et nyt driftscenter på Energivej i Helsingør, som led i en proces med at integrere de fem tidligere forsyningsvirksomheder til en koncern med 5 forretningsområder. Det nye driftscenter skal skabe de tidssvarende og professionelle rammer, som understøtter en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Kontrakten omfatter ingeniørrådgivning ved opførelse af det nye driftscenter på ca m². CPV: Moe A/S Buddingevej Søborg

31 Danmark-Hillerød: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter MAD TIL HVER DAG (DK) Levering af fødevarer. Selskabet MAD til hver DAG udbyder rammeaftaler om levering af fødevarer til centralkøkkenet, der er beliggende i Hillerød. Køkkenet er et fælleskommunalt 60-selskab bestående af Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner. Køkkenet beskæftiger ca. 50 faguddannede medarbejdere samt elever og praktikanter. Der produceres sunde, ernæringsrigtige og kulinarisk velsmagende måltider til visiterede borgere i de 4 kommuner, såvel hjemmeboende, som beboere på plejecentre. Derudover produceres mad til forskellige institutioner samt rådhuskantinen i Hillerød. Maden produceres som kølevakuum mad, og tilberedes så vidt muligt fra bunden af gode og friske råvarer. Køkkenet har en målsætning om at øge andelen af økologiske fødevarer fra ca. 5 pct. til 30 pct. indenfor -2 år. Køkkenet forbeholder sig ret til indenfor rammerne af udbudslovgivningen at foretage supplerende indkøb af kartofler samt frisk frugt og grønt hos lokale landmænd og grønthandlere. Leveringen af fødevarer udbydes med to delaftaler:. Kolonialvarer samt mejeriprodukter, ost, pålægsvarer, kød og kødprodukter, færdigretter, fjerkræ og fjerkræsprodukter på frost og køl, snitgrønt og frisk skåret frugt samt frossen frugt og grøntprodukter, frisk fisk og vildt samt tilhørende frost- og røgvarer. 2. Kød og kødprodukter. Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. CPV: , 50000, , , , , , Catering Engros Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Hørkram Foodservice Centervej 480 Sorø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

32 Danmark-Hillerød: Hospitalssenge REGION HOVEDSTADEN Elektrisk indstillelige hospitalssenge til voksne. Elektrisk indstillelige senge til voksne samt tilbehør til sengene som sengehestforhøjer, dropstativ, galger og kurv til personlige ejendele. CPV: , , KR Mågevej Hadsten

33 Danmark-Hillerød: Kromatografer REGION HOVEDSTADEN LC-MS/MS system til kvantificering af steroidhormoner i serum fra børn. Udbuddet vedrører anskafffelse af et LC-MS/MS system til kvantificering af steroidhormoner i serum fra børn inklusiv online turbolent flow prøveoprensning. CPV: , Thermo Fisher Schientici Stamholmen Hvidovre

34 Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN Aftale vedr. levering, opstilling, installation af 6 stk. endoskopvaskemaskiner samt 3 stk. gennemstiks endoskoptørreskabe til Nordsjællands Hospital Hillerød samt Nordsjællands Hospital Frederikssund. Til levering, opstilling, installation og idriftsættelse på Nordsjællands Hospital Hillerød og Nordsjællands Hospital Frederikssund, 6 stk. endoskopvaskemaskiner ikke gennemstiks model (herunder 5 stk. på NOH Hillerød og stk. på NOH Frederikssund Hospital) samt 3 stk. endoskoptørreskabe gennemstiks model (herunder 2 stk. på NOH Hillerød og stk. på NOH Frederikssund). Løsningen skal være inklusiv alle nødvendige connections/dysekoblinger og alle nødvendige kassetter som skal passe til modellerne Olympus, Stortz og Stryker. Aftalen indebærer desuden uddannelse af klinisk personale: min. på 2 gange á 2 timer (skal foretages inden afleveringsforretningen er gennemført), superbrugere: dags varighed til min. 0 personer samt teknisk personale: oplæring af min. 2 personer. Dertil hører mulighed for indgåelse af en serviceaftale på serviceniveau i år 3-5 år efter en godkendt afleveringsforretning. CPV: , , Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

35 Danmark-Holstebro: Indsamling af affald NOMI4S I/S (DK) Grabning og transport af affald i Skive Kommune samt tømning af papir/glas beholdere i Holstebro, Lemvig og Skive Kommune. Udbuddet er opdelt i to delkontrakter: Delkontrakt : Tømning af papir- og glas beholdere i Skive Kommune samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner. Delkontrakt 2: Grabning og transport af have- grenaffald, tørt træ og tørt brænbart fra genbrugspladsen i Skive. CPV: , M. Larsen A/S Vibeholmsvej Brøndby Lemvig Beton A/S Fabriksvej Lemvig

36 Danmark-Holstebro: Værktøj låse, nøgler, hængsler, befæstelseselementer, kæder og fjedre HOLSTEBRO KOMMUNE Nøglesystem til Holstebro Kommune. Holstebro kommune har indgået kontrakt vedrørende anskaffelse af elektronisk nøglesystem til anvendelse på kommunens ældreboliger, plejeboliger og hos kommunens borgere i øvrigt der er visiteret til blandt andet pleje og/eller nødkald. CPV: , , , , , , , , , Tunstall A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Horsens: Senge til medicinsk brug HORSENS KOMMUNE (DK) Udbud af rammeaftale på køb af specialsenge med tilhørende specialskummadrasser. Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune ønsker at indkøbe specialsenge til brug hos udvalgte borgere på kommunens plejecentre. Velfærd og sundhed har i forvejen en aftale på standardplejesenge. Nærværende udbudte rammeaftale skal ikke erstatte aftalen på standardplejesenge, men skal ses som et supplement til at dække de behov, som særligt svage borgere på plejecentrene kan have. Det er essentielt, at sengen bidrager til at gøre svage borgere mere selvhjulpne end de er uden brug af sengen. Sengen skal derfor have en elektrisk eller manuel stå-ud-funktion. Ved stå-ud-funktion menes det, at borgeren kan få fodfæste uden at skulle rykke bagdelen og uden brug af andre hjælpemidler eksempelvis sejl. Til hver specialseng skal medfølge en specialskummadras med påsat inkontinensbetræk, så alle specialsengens funktioner kan bruges. Udbyder ønsker desuden mulighed for at købe specialtrykaflastende madrasser til borgere med tryksår i kategori -3 til sengen, således at alle sengens specialfunktioner kan fungere. Udbyder forpligter sig til at købe 53 senge med tilhørende skummadrasser og har ret, men ikke pligt til at købe yderligere produkter. CPV: , , KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej 6 Postboks Hadsten Mailadresse: Telefon: Fax:

38 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende IT-konsulentydelser inden for Forsvarets SAP Change Management i DeMars. Baggrund: Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) varetager opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP system (DeMars - Forsvarets managements og ressourcestyringssystem). FKIT opgaveportefølje består af en række tværgående opgaver og processer, som har til formål at: sikre sammenhæng mellem vedligeholdelse og udvikling af DeMars varetage styring og koordinering af ændringsprocesser, der vedrører DeMars understøtte og bidrage til, at der er sammenhæng mellem forretningsprocesser og systemprocesser. Udbudte opgaver: Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) Assistance til tværgående processer:. Understøttelse og bidrag til sammenhæng mellem forretningsprocesser og systemprocesser i DeMars i relation til vedligeholdelse og projekter 2. Understøttelse og bidrag af ændringsprocesser Release Management (RM) og Change Management (CM), der vedrører DeMars 3. Løbende sikring og styring af dokumentationsleverancer for vedligeholdelse og projekter 4. Koordinerende løsningsarkitekturaktiviteter i samarbejde med Forsvaret og Forsvarets driftsleverandør 5. Håndtering af afvigelser, forsinkelser, fejl mv. i relation til vedligeholdelse og drift samt projekter 6. Kvalitetssikring af processer, værktøjer og dokumentation i relation til CM. B) Planlægning og koordinering af:. Release Cycles og projekter i relation til Release Management 2. Projekter på projektudviklingslinjen med henblik på sikring af sameksistens af løsninger i udviklingsperioder, test og idriftsættelse 3. Klargøring af vedligeholdelses- og udviklingslinjerne 4. Aktivering af Business Functions (BF) 5. Enhancement Packages (EHP) og Supportpakkeprojekter (SP) 6. Custom Code Management for vedligeholdelse og projekter 7. Dokumentationsleverancer i SOLMAN fra projekter og vedligeholdelse 8. Optimering af processerne for vedligeholdelse og udvikling herunder Quality Gate Management (QGM) og systemunderstøttelse 9. Revision af dokumentationsmodel, projekthåndbog og vedligeholdelseshåndbog 0. Review af løsningsarkitektur og BBP samt løsningsaktiviteter i relation til vedligeholdelse og projekter. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Hclo Consulting ApS

39 DK Grøndalsvej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: IBM Danmark ApS DK Nymøllevej Kgs. Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: KMD A/S DK Lautrupparken Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vision Management A/S DK Kongevejen Holte Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

40 Danmark-Hvidovre: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning HVIDOVRE KOMMUNE ESCO - Energi- og udviklingsprojekt HvidovreKommune. Hvidovre Kommune udbyder hermed gennemførelse af energibesparende tiltag på en række bygninger i kommunen. ESCO-projektet omfatter udvalgte bygninger på i alt ca m². I forbindelse med tilbudsfase følgende bygninger udvalgt til at danne grundlag for den businesscase, som tilbudsgivernes skal basere deres tilbudsgivning på: rådhuset sundhedscenter trekløver (daginst.) holmegårdsskolen advedøre skole Businesscasen består af en bygningsmasse på i alt ca m². Formålet med projektet er at reducere kommunens energiforbrug, primært gennem renovering og forbedring af bygningernes klimaskærm og energianlæg. Hvidovre Kommune udbyder derfor et ESCO-projekt. Projektet omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder udfra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip. Målet er i samarbejde med ESCO-leverandøren at forbedre kommunens skolers indeklima og læringsmiljøer, reducere kommunens energiforbrug på de udvalgte ejendomme samt opdatering af bygningernes energimærker. ESCO-projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme, herunder installation af vedvarende energianlæg. Udbuddet omfatter option på tilkøb af serviceaftaler og lovpligtige eftersyn af driftsanlæg, samt indgåelse af kontrakt vedrørende fase 2 og 3. Projektet består således af tre faser:. en energianalysefase, hvor ESCO-leverandøren detaljeret kortlægger potentialet for energireduktion i de udvalgte bygninger samt kommer med forslag til renoveringsarbejder i de enkelte bygninger, inklusive energiog driftsbesparelser, kortlægning af indeklima i læringsmiljøer, prissætningen af implementeringen, tilbagebetalingstiden og afledte effekter (positive som negative) ved gennemførelsen af tiltagene samt garanteret energibesparelse herved. På baggrund af resultaterne fra fase vurderer Hvidovre Kommune, om kommunen ønsker at gøre brug af optionen på fase 2 og en projekterings- og udførelsesfase, hvor ESCO-leverandøren på baggrund af Hvidovre Kommunes valg af tiltag projektere og udfører de konkrete energireducerende initiativer. Hvidovre Kommune ønsker, så vidt det er muligt, og bidrager positivt til initiativer, at etablere solcelleanlæg eller andre VE-anlæg. Derudover skal ESCO-leverandøren revidere bygningernes energimærker. Hvidovre Kommune ønsker i denne fase at gennemføre et salg af de opnåede energibesparelse CO2-kvoter. 3. en drifts- og opfølgningsfase, hvor de opnåede effekter verificeres forbedring af indeklima skal dokumenteres, driftspersonalet uddannes i brug af de nye energibesparende anlæg. Der følges op på bygningernes energi- og driftsstatus herunder supporttjenester, præstationsopfølgning samt energibesparelsesgaranti. Driften af bygningerne varetages af kommunens egne medarbejdere, supporteret af ESCO-leverandøren. I fasen kan indgå fortsat udvikling og trimning af bygningernes energiforbrug. ESCO-leverandøren skal forvente at være gæsteunderviser på kommunens skoler og deltage i de energikampagner som Hvidovre Kommune måtte

41 igangsætte. Såfremt Hvidovre Kommune på baggrund af fase energianalysen ønsker at udnytter optionen på fase 2 og 3 vil Hvidovre Kommune selv stå for finansieringen af de energiforbedrende investeringer. Af hensyn til det kommunale anlægsloft, der forventes at være på ca DKK pr. år, forventer Hvidovre Kommune af Fase 2 vil skulle gennemføres over 2 eller 3 budgetår. CPV: , , , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Internetadresse: 2

42 Danmark-København S: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger SUNDHEDSSTYRELSEN Aftale om konsulentbistand - Storrygerkampagne 205. Storrygerkampagne 205. CPV: , , TBWA & BBDO A/S Bredgade 6, København K

43 Danmark-København: Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning vedr. vedligeholdelsesarbejder mv. samt aftale om bistand med det bygningsmæssige tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger. Udbuddet omfatter 2 aftaler: For det første en aftale om ud- og indvendig tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger (eksklusiv lejemål oglejeboliger): Fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger samt tilhørende friarealer. Tilsynshyppigenden er hvert 2. år for bygninger i gruppe samt hvert 4. år for bygninger i gruppe 2, jf. cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (CIRH nr af ). For det andet en rammeaftale om totalrådgivning ved hovedistandsættelser, vedligeholdelses-, ombygnings- og tilbygningsarbejder på bygninger, der er omfattet af ovennævnte tilsyn, i det omfang disse opgaver rent faktisk overdrages den tilsynsførende. Endvidere omfatter rammeaftalen totalrådgivning ved nybyggeri, i det omfang disse opgaver rent faktisk overdrages den tilsynsførende. Der er således ikke tale om eksklusiv ret for den tilsynsførende til at udføre totalrådgivningsopgaven. CPV: , , , , , , 73000, , ,

44 Danmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed KAB (DK) Bellahøj et ikon i København. Konkurrence med henblik på at finde en fælles rådgiver for de 4 boligselskaber, der kan varetage opgaven med at omsætte konkurrenceprojektet til et illustreret byggeprogram for facader og landskab, og som er tilpasset Skema A. Det illustrerede byggeprogram skal danne grundlag for den efterfølgende projektering, som varetages af boligselskabernes egne totalrådgivere pånær landskabet som den fælles rådgiver skal projektere. Konkurrencen efterspurgte forslag til den hovedidé, der udtrykker boligselskabernes vision for boligområdet og har afsæt i en ramme for bevaringsværdi, der var formuleret forud for konkurrencen. Hovedidéen skulle omfatte forslag til en omfattende renovering af bygninger og landskab. CPV: , ,

45 Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: vejtunneler KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR UDFØRELSE AF ANLÆG Tillægskontrakt om udførelse af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej. Københavns Kommune indgik i 20, på baggrund af et EU-udbud, kontrakt med Nordhavnsvej Konsortiet I/S om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«. Kontrakten blev indgået som led i etableringen af en ny vejforbindelse (Nordhavnsvej), der skal løbe mellem Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken station og Strandvænget ved Svanemøllehavnen. Entreprisen er i øjeblikket under udførelse. Københavns Kommune og staten indgik den en principaftale om metro til Ny Ellebjerg samt udbygning af Nordhavnen. Det indgår som et led i aftalen, at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej og en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Københavns Kommune er bygherre i forhold til etableringen af tilkoblingsanlægget. Nærværende bekendtgørelse vedrører den tillægskontrakt, som Københavns Kommune har indgået med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, med henblik på sidstnævntes udførelse af tilkoblingsanlægget i sammenhæng med den eksisterende kontrakt mellem parterne. Etablering af Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten indgår ikke i tillægskontrakten. De arbejder, der indgår i tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, består grundlæggende i en forlængelse af den allerede projekterede og i 20 udbudte tunnel på ca. 300 meter. De arbejder, der skal udføres som en del af tillægskontrakten, består i hovedtræk i nedbrydningsarbejder, etablering af sekantpælevægge, grundvandssænkning, udgravning af byggegrube inkl. jordankre, betonarbejder, M&E arbejder, tilfyldning over tunnel, retablering af Strandvænget og åbning af Nordhavnsvej til Strandpromenaden. Der er således tale om arbejder, der falder i naturlig sammenhæng med det igangværende anlægsarbejde udført af Nordhavnsvej Konsortiet i henhold til kontrakten indgået i 20. Værdien af tillægskontrakten udgør DKK. Værdien af den i 20 indgåede kontrakt om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«er på ca. 4 mia. DKK. CPV: , , Nordhavnsvej Konsortiet I/S Ryvangs Allé 3 X 200 København Ø

46 Danmark-København: El-køretøjer POST A/S CPV: , El-køretøjer. Motorkøretøjer. Renault Nordic Aktiebolag Box Kista Internetadresse:

47 Danmark-København: Gaderengøring og -fejning KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Renhold Amager. Nærværende udbud omhandler renhold af Amager, hvilket er delt op i følgende tre hovedydelser: Ydelse : Renhold af befæstede vejarealer, på kørebaner, cykelstier/cykelbaner, stier, torve, fortove (herunder grusbefæstede fortove), helleanlæg, busstoppesteder, stibroer, tunneller, trapper, mv. Ydelse 2: Bekæmpelse af ukrudt på befæstede vejarealer, mv. Ydelse 3: Renhold og tømning af affaldskurve. CPV: , , , HedeDanmark A/S Kløvermarken Viborg Mailadresse: Telefon:

48 Danmark-København: Geoteknisk ingeniørvirksomhed VEJDIREKTORATET Jernbanebro over Vejle Fjord geoteknik på land og til vands samt geofysik til vands. Tjenesteyderen skal gennemføre geotekniske undersøgelser for en jernbanebro over Vejle Fjord (se analysen»togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane«, september 203 på i forbindelse med VVM-undersøgelsen. De geotekniske og geofysiske undersøgelser skal foretages på vanddybder fra 0 m-ca. 5 m. En VVM undersøgelse omfatter overordnet de forhold, der fremgår af: > Viden og data > Statens veje > En vej bliver til > VVM-undersøgelse, idet beskrivelsen skal læses som også at omfatte jernbaner. Den for VVM-undersøgelsen nødvendige skitseprojektering og visualisering kontraheres af Vejdirektoratet via et særskilt udbud, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. De for VVM-undersøgelsen nødvendige miljø- og naturundersøgelser kontraheres af Vejdirektoratet via et miniudbud i henhold til gældende rammeaftaler, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. De for VVM-undersøgelsen nødvendige hydrauliske undersøgelser kontraheres af Vejdirektoratet via et særskilt udbud, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. Tjenesteyderen skal samarbejde med den tjenesteyder, der udarbejder tekstforslag til VVM-redegørelsen. CPV: GEO Maglebjergvej 2800 Kgs. Lyngby Mailadresse: Internetadresse:

49 Danmark-København: Hotel møde- og konferencetjenester KØBENHAVNS KOMMUNE V. ØKONOMIFORVALTNINGEN Udbud på Konferencefaciliteter. Nærværende udbud omfatter levering af konferencefaciliteter på Sjælland for Københavns Kommunes ansatte. Aftalen vil blive benyttet, når Københavns Kommune afholder interne kurser, konferencer, seminarer mv. for kommunens ansatte. Rammeaftalen omfatter 3 konferencepakker: halvdagspakke, heldagspakke og /2-dagspakke og 2 delaftaler. Den forventede årlige omsætning er ca DKK. CPV: Skjalm Hvide Hotel, Metalskolen Jørlunde, Dansk Metal, Dansk Arkitektur Center, Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter, Rørvig Centret, First Hotel Høje Taastrup, First Hotel Copenhagen (Hotellinvest DK 3 aps), Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S, Konventum A/S, Comwell Borupgaard, Comwell Korsør, Glostrup Park Hotel A/S, Arthur Hotels A/S Sjælland

50 Danmark-København: Indsamling af fast byaffald KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, BYENS DRIFT, AFFALD OG GENBRUG Kontrakt vedr. indsamling af husholdningsaffald i bydelene Nørrebro og Østerbro i Københavns Kommune. Indsamling af dagrenovation, papir-/batterier, pap, metal, hård plast, småt elektronik, storskrald m.v. fra etageejendomme. På Nørrebro er der 23 villaer, og affaldet fra disse indsamles med affaldet fra etageboliger. CPV: City Renovation A/S Hvissingevej Glolstrup City Renovation A/S Hvissingevej Glostrup

51 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS ADMINISTRATION Rammeudbud vedr. it-udviklingsydelser og application management. Statens Administration udbyder en rammekontrakt med det formål, at kunne indkøbe it-udviklingsydelser og application management indenfor følgende to delområder (delaftaler): Delaftale : End-to-end it-systemer til understøttelse af sagsbehandling generelt og rapportering samt understøttelse af områderne løn, lønforsikring, refusion og pension Delaftale 2: End-to-end it-systemer med hovedvægt på regnskab og finansiering For begge delaftaler gælder, at de omfatter ydelser i forhold til it-systemer til understøttelse af SAMs ressortområde, herunder også eventuelle opgaver, der kommer til SAMs ressortområde indenfor kontraktens løbetid. De ydelser, som SAM ønsker at indkøbe på rammekontrakten er it-udviklingsydelser og ydelser knyttet hertil samt application management. SAM og Statens IT driver og hoster SAMs it-systemer. Rammeaftalens delaftaler omfatter følgende ydelser:. Udvikling og implementering af it-løsninger baseret på kravspecifikationer på højt eller lavt detailniveau 2. Analyse af opgaven og herunder også fremtidige arbejdsgange 3. Rådgivning om platform 4. Løsningsdesign 5. Applikationsudvikling og design 6. Design af brugergrænseflade 7. It udvikling i form af programmering, grafisk design mv. 8. Test af løsningen (herunder også integration til andre løsninger) 9. Dokumentation af løsningen 0. Implementering af løsningen. Mulighed for at tilkøbe vedligeholdelse 2. Application management (herunder sparring med Statens IT) 3. Koordinering/projektledelse i forbindelse med opgaven 4. Indkøb af licenser til standardprogrammel indenfor områderne 5. Øvrige ydelser samt mindre hardware indkøb, der er fornødent til løsning af kundens behov. Tildeling indenfor den enkelte delaftale vil ske på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten, uden fornyet konkurrence. Dvs. ved direkte tildeling. Rammekontrakten medfører en ret, men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten. De udbudte opgaver under kontrakten vil variere i omfang. Der kan være tale om udvikling af it-systemer, omlægning af eksisterende systemer, videreudvikling på eksisterende systemer og application management af de nyudviklede eller eksisterende systemer. SAM vil desuden kunne have brug for at igangsætte en analyse, der skal munde ud i et beslutningsgrundlag vedrørende igangsættelse af et it-udviklingsprojekt. SAM ønsker at kunne indkøbe en eller flere af ovenstående ydelser, således at et givet projekt kan deles op i faser, med mulighed for indlægge stop-go punkter. CPV:

52 NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg 2

53 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Matrix Pharmaceuticals A/S Tuborg Boulevard 2, Fredensborg Accord Healthcare AB Erik Dahlbergsgatan B S-4 26 Göteborg B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3. sal 2000 Frederiksberg

54 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej København Ø Medac GmbH, filial Box 20 S Varberg

55 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S Alternova A/S Gl. Torv Nyborg Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø PharmaCoDane ApS Marielundvej 46 A 2730 Herlev Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 2300 København S Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød Fresenius Kabi Islands Brygge København S Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D

56 2730 Herlev Bioglan AB Borrgatan 3 MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup 2

57 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S

58 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 2300 København S Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød

59 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3 sal 2000 Frederiksberg Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød

60 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orion Pharma A/S Møllevej 9 A 2990 Nivå Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsensvej 4, 3. sal 200 København Ø TEVA Denmark A/S Parallelvej Kongens Lyngby

61 Danmark-København: Organisering af arkitektkonkurrencer BOLIGFORENINGEN 3B (DK) Totalrådgivning. Totalrådgiveraftale. CPV: , Kant Arkitekter Ryesgade 9C 2200 København N Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

62 Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed NATURSTYRELSEN (DK) Udvikling af databasebaseret redigeringsløsning for vandløbsdata til vandplaner. A. Løsning og IT-miljø: Naturstyrelsen ønsker at indgå en aftale om udvikling af en ny database for fysiske og biologiske vandløbsdata til erstatning af de nuværende GIS-tabeller. De nuværende GIS-tabeller indeholder udover geometri en række fagdata, der udgøres af ca. 40 kolonner med oplysninger om de fysiske og biologiske forhold for de i alt ca stk. vandløbssegmenter. Til editering af fagdata i den etablerede database ønsker Naturstyrelsen, at der udvikles en webklient, mens editering af geometri ønskes at ske ved brug af ArcGIS. Til de nuværende GIS-temaer er der ca. 20 brugere, der alle kan rette i data. Dette antal forventes ikke væsentligt ændret dog må det forventes, at der vil komme brugere til, der kun har behov for læseadgang. I løsningen vil der være behov for flerbrugerredigering og mulighed for bruger-/rettighedsstyring vha. Naturstyrelsens Active Directory (AD), der driftes og administreres af Statens IT. Udbuddet omfatter () konvertering af logisk datamodel til fysisk implementering af database, (2) overførelse af maksimalt 0 versioner af Naturstyrelsen vandløbstabeller (GIS-format) til databasen, (3) implementering af nødvendige automatiske udfyldninger af felter, (4) opsætning af ArcGIS til editering af geometri, (5) udvikling af webklient til editering af fagdata, brugeradministration, vedligehold af kodelister mv samt (6) eventuel videreudvikling. Naturstyrelsen leverer () GIS-filer, inkl- fagdata for vandløb, (2) Hardware i form af database- samt applikationsserver, (3) konceptuel og logisk datamodel for den relationelle database. Naturstyrelsen ønsker databasen etableret på Microsoft SQL. Løsningen skal driftes hos Statens IT, hvor systemdokumentation, drifts- og installationsvejledninger skal foreligge. Drift indgår således ikke i den udbudte opgave. B. Integration og brugergrænseflade: Naturstyrelsen har i kravspecifikationen udarbejdet en række use cases, som løsningen skal understøtte. Disse use cases kræver at der udvikles en række funktioner, herunder: opret/rediger attributdata for vandløbssegment/segmenter automatisk udfyldning af en del af felterne opret/rediger geometri for vandløbssegmenter masseopdater flere records samtidig søgning, herunder; søg data, gem standard søgning, rediger standard søgning vis søgeresultat på baggrundskort med mulighed for valg mellem forskellige kort eksporter data til MS-Excel-format og ArcGIS-format importer data fejlmeddelelser med lokalisering af fejl ved indlæsning af data fremsøg historiske data vha. den opbyggede historik (dobbelthistorik) låsning og åbning af en leverance. Den fysiske database opbygges ud fra den logiske datamodel, som er udarbejdet af Naturstyrelsen. C. Migrering:

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Pindstrup Centret Aalborg Airport A/S BEST WESTERN Scheelsminde Center.dk Frederikshavn Sømandshjem & Montra Hanstholm Fonden Aalborg Sømandshjem L&Bbredvig aps Skanderborg

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere