Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner AABENRAA KOMMUNE Datatilbehør og forbrugsartikler. Indkøb af toner og blækpatroner, samt datatilbehør, til brug for Sydjysk Udbudssamarbejde bestående af Aabenraa Kommune og Tønder Kommune. CPV: 30250, , 30923, , , ,

2 Danmark-Aabenraa: Transportudstyr og transporthjælpemidler AABENRAA KOMMUNE Indretning af biler (personbiler og nedstolede busser) til borgere der er ydet støtte efter servicelovens 4. Indretning af biler (personbiler og nedstolede busser) til borgere der er ydet støtte efter servicelovens 4. CPV: , Langhøj ApS Hasselager Centervej Hørning

3 Danmark-Aalborg: Apparater til fysisk eller kemisk analyse AALBORG UNIVERSITET Opgradering af eksisterende massespectrometer. AAU har et eksisterende massespectrometer af mærket Q-Exactive plus som man ønsker at opgradere til Q-Exactive HF. Opgraderingen betyder at apperaturet bliver,8 gange hurtigere end det er i dag. Denne opgradering er kun mulig på et Q-Exactive instrument. Der for er det er kun muligt med en supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør. CPV: TermoFisher Scientific Stamholmen Hvidovre Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg: Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner AALBORG KOMMUNE, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet»dit Blad«til Aalborg Kommune. Udbuddet omfatter levering/udførelse af ydelserne: annoncetegning/-salg layout trykning adressering og distribution af magasinet»dit Blad«. Ældre- og Handicapforvaltningen står for alt redaktionelt indhold. Det vil sige artikler, fotos, faste infosider og interne annoncer. Ved interne annoncer forstås informationer fra Aalborg Kommune opstillet som annoncer. Magasinet udkommer 4 gange årligt, primo januar,. april,. juli og. oktober. Eksakt udgivelsesplan udarbejdes i samarbejde med vindende tilbudsgiver. CPV: Nordjyske Medier Langagervej 9220 Aalborg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: nordjyskemedier.dk/

5 Danmark-Aalborg: Ortopædiske implantater REGION NORDJYLLAND Udbud af hofteimplantater. Udbud af hofteimplantater: CPV: Stryker Danmark Postboks København C Mailadresse: Telefon: Biomet Danmark ApS Hattingvej Horsens Telefon: DePuy Synthes Hørkær 28, 3. sal 2730 Herlev Telefon: Zimmer Denmark Hestedvang Albertslund Telefon: Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Telefon: Zimmer Denmark Herstedvang Albertslund Telefon: Biomet Danmark ApS Hattingvej Horsens Telefon:

6 Danmark-Aarhus V: Vedligeholdelse af elevatorer AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedrørende lovpligtigt eftersyn, serviceeftersyn, lovpligtig kontrol og reparationer af elevatorer til Aarhus Universitet. Rammeaftalerne er påtænkt at skulle dække indkøb af alle lovpligtige eftersyn, serviceeftersyn, lovpligtige kontroller, inkl. faldprøver og derudover reparationer af de til Aarhus Universitet hørende elevatoranlæg. Det er forventningen, at der under aftalerne samlet vil blive indkøbt for ca DKK årligt. ønsker at indgå de landsdækkende udbudte rammeaftaler med 3 leverandører. Leverandørerne vil blive tildelt ordrer efter en model, der indebærer, at den højst rangerede leverandør, dvs. den leverandør, der bedst opfylder de i tildelingskriteriet opstillede ønsker, får ordren, hvis denne kan levere. Kan denne leverandør ikke levere som denne har beskrevet i sit tilbud eller efter mindstekravenes anvisninger, vil ordren gå til den næste i rangfølgen af leverandører osv. Denne fremgangsmåde benyttes for køb indtil en værdi på DKK, hvorefter en begrænset genåbning af konkurrencen sker i form af miniudbud blandt de 3 rangerede leverandører på aftalen. CPV:

7 Danmark-Aarhus: Hotel møde- og konferencetjenester AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale om levering af konferencehåndtering til Aarhus Universitet. ønsker at samle levering af konferencehåndtering, der ikke er kapacitet til at håndtere in-house, i én rammeaftale. Det er forventningen, at der under rammeaftalen samlet vil blive indkøbt for ca DKK årligt. Omfanget af aftalen fordeler sig over hele landet, men ca. 80 % af omsætningen estimeres at vil blive placeret i Aarhus-området. Der er tale om en frivillig aftale. CPV: ,

8 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS KOMMUNE Rengøringskontrakt. Rengøring i DOKK (Borgerservice og Biblioteker) i Aarhus. CPV: Forenede Service A/S

9 Danmark-Aarhus: Transportører AFFALDVARME AARHUS, TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE CPV: , , 55400, 550. Transportører. Traverskraner. Installation af transportanlæg (eksklusive personbefordring). Installation af kraner. Qubiqa Esbjerg A/S Morsøgade Esbjerg

10 Danmark-Allingåbro: Rottebekæmpelse NORDDJURS KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Kontrakten vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune (herefter benævnt ) i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af og 8, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og tilføjelse til bekendtgørelse nr. 689 af samt gældende vejledning fra Naturstyrelsen. CPV: Anticimex A/S Lykkegårdsvej Roskilde Telefon: Fax:

11 Danmark-Brøndby: Bank- og investeringstjenesteydelser DET SOCIALE BOLIGSELSKAB BRØNDBYPARKEN AFD. BREDAGER/GILLESAGER () EU-udbud af byggelån/realkreditlån Renovering af afd. Bredager/Gillesager, Brøndbyparken. Afd. Bredager/Gillesager er en almen boligafdeling i Det sociale boligselskab Brøndbyparken med 539 boliger. Afdelingen skal renoveres som led i fremtidssikring m.v. Renoveringen beløber sig til knap DKK og er planlagt udført fra september 204 til januar 208. Nærværende udbud omfatter finansieringen af projektet, herunder også projekteringsdelen. Tjenesteydelsen består i at yde følgende lån: byggelån til finansiering af en anlægssum på på DKK støttet realkreditlån på DKK med forudsætning om kommunal garanti ustøttet realkreditlån på DKK med forudsætning om kommunal garanti Hertil kommer kapitaltilførsel efter /5-ordningen, hvor realkreditinstituttets andel udgør i alt DKK. CPV: Sydbank A/S Kgs. Nytorv København K

12 Danmark-Bredebro: Undersøgelse af kloakledninger TØNDER FORSYNING A/S Udbud af rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion. Opgaven er opdelt i to delentrepriser, og der indgås én rammeaftale for hver delentreprise. Rammeaftalerne indeholder følgende opgaver: Delentreprise, planlagte opgaver. Rammeaftalen omfatter opgaver inden for spuling, TV-inspektion og brøndinspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af eksisterende kloakker i Tønder Forsynings forsyningsområde. Delentreprise 2, driftopgaver. Rammeaftalen omfatter spuling og oprensning af kloakledninger, som udføres i forbindelse med akutte og planlagte driftsopgaver i Tønder Forsynings forsyningsområde. Rammeaftalerne træder i kraft den..205 og løber indtil Herudover har ordregiver option på forlængelse af rammeaftalerne på samme vilkår i 2 år. Der kan tilbydes en rabat (i %) ved samlet overdragelse af begge entrepriser. CPV: , FKSSlamson A/S Teknikvej Odense S Telefon: Fax: ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund Telefon: Fax:

13 Danmark-Esbjerg: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed ESBJERG KOMMUNE (DK) Vadehavscentret, ny hoved- og udstillingsbygning. Arkitekt og ingeniørrådgivning. CPV: Dorte Mandrup Vesterbrogade 95A 620 København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S (DK) CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed.

15 Danmark-Fredericia: Smøreolier og smøremidler DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK ) CPV: , , Smøreolier og smøremidler. Gearolier. Olier til anvendelse i hydrauliske systemer og til andre formål.

16 Danmark-Frederiksberg: Adgangskontrolsystem FREDERIKSBERG KOMMUNE EU udbud af elektronisk låsesystem. Leverandøren skal, i en implementeringsperiode på seks måneder fra kontraktstart stå for montering, flytning og demontering af elektroniske låse hos ca. 00 borgere med nødkald, der udpeges af. Leverandøren skal ligeledes i implementeringsperioden stå for uddannelse af lokale administratorer og superbrugere i hhv. hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, ligesom leverandøren skal stå for den løbende service og vedligehold af de elektroniske låse. Dertil skal leverandøren i forbindelse med opstart af implementeringsperioden stå for opsætning af it-systemet (administrationssystemet) og applikationen til de adgangsgivende enheder. Leverandøren skal gennem hele kontraktens løbetid stå for løbende opdateringer/opgraderinger af software (både it-systemet og applikationen til den adgangsgivende enhed). CPV: , BEKEY A/S Bredebjergvej Taastrup Mailadresse: Telefon:

17 Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter FREDERIKSBERG KOMMUNE Kontrakt om svømme- og gymnastikhal på Bernhard Bangs Allé. OPP-projekt om opførelse af en svømme- og gymnastikhal og drift og vedligeholdelse i 20 år derefter. CPV: Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød

18 Danmark-Frederiksberg: Opsætning af parkometre FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af levering, tilslutning, drift og vedligehold af parkeringsautomater. Frederiksberg Kommune udbyder kontrakt om levering af parkeringsautomater. Med til kontrakten hører løbende drift af parkeringsautomaterne i den anførte kontraktperiode. Udbuddet omfatter levering af automaterne samt opsætning, tilslutning leve, drift og vedligehold af ca. atten parkeringsautomater. Ift. drift tømmer kommunen selv møntboksen, indsætter papir og afrenser for graffiti. CPV: , , ITS Teknik A/S Skomagervej 2 A 700 Vejle Telefon: Fax:

19 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Spildevand A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Spildevand A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

20 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN VARME A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Varme A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Varme A/S forventer at aftage 35 MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

21 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN VAND A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Vand A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Vand A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

22 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet AVØ A/S Kontrakt om levering af el. AVØ A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til AVØ A/S forventer at aftage.675 MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

23 Danmark-Frederikshavn: Elektricitet FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S Kontrakt om levering af el. Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S har indgået kontrakt med Energi Danmark A/S om køb af el i perioden fra..205 til Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S forventer at aftage MWh el i henhold til kontrakten. CPV: Energi Danmark A/S Hedeager Aarhus N

24 Danmark-Gladsaxe: Tjenesteydelser på boligområdet GLADSAXE KOMMUNE Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. Kontrakten vedrører ejendomsadministrationen af Gladsaxe Kommunes pt. 797 beboelseslejemål, fordelt på 0 lejemål der reguleres af lejeloven, samt 687 lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen (ældre- og plejeboliger). Det forventes at porteføljen af lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen vil blive udvidet i kontraktperioden. For samtlige lejemål gælder, at visitation sker gennem Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune. Såvel i boliger i omsorgscentre, som i boliger tilknyttet botilbud, er der tale om brugergrupper, der kræver særlig opmærksomhed fra administrator. Til ejendomsadministrations opgaven hører bl.a. udfærdigelse af lejekonktrakter, ejendomsbudgetter, forbrugsregnskaber, årsregnskaber og beretninger vedrørende de enkelte boligafdelinger, behandling af beboerklager, kommunikation med beboerrepræsentanter, og afdelingsbestyrelser, istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytninger, inddrivelse af restancer, viceværtfunktion, samt kommunikation vedrørende anvisning af lejere, m.v. Hertil kommer den overordnede udgiftsfordeling på omsorgscentre og i botilbud mellem kommunale servicearealer og boligafdelinger. Der skal efter nærmere fastlagte retningslinier aflægges kvartalsregnskab over udgifter og indtægter i overensstemmelse med den kommunale kontoplan. CPV: , , FSB Rådhuspladsen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse: fsb.dk/

25 Danmark-Glostrup: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) FØDEVARESTYRELSEN (FVST) Laboratorieudstyr LC-MS/MS. Anskaffelse af et laboratorieudstyr (LC-MS/MS). Udstyret skal anvendes til kontrol for pesticider og veterinære lægemidler i foder og fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed. CPV: Waters A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon: Internetadresse: Fax:

26 Danmark-Gråsten: Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb SØNDERBORG KOMMUNE Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb. Kontrakt omhandlende fremtidig vedligeholdelse og opdatering af elektronisk sags og dokumenthåndteringssystem Acadre. CPV: Formpipe Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

27 Danmark-Gram: Solfangere til varmeproduktion GRAM FJERNVARME (DK) Gram Fjernvarme Sol 2 Solfangere inkl. rør i terræn. Kontrakten omfatter levering, montering og tilslutning af ca m² solpaneler med tilhørende ledningsnet i jord. CPV: Arcon Solar A/S Skørping Nord Skørping

28 Danmark-Haderslev: Motoriserede kørestole HADERSLEV KOMMUNE Levering af Motoriserede Kørestole til Jysk Fællesindkøb. Levering af Motoriserede Kørestole til Jysk Fællesindkøb: elkørestol, primært til indendørs brug (klasse A, B) centerdrevet elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B) baghjulstrukket eller forhjulstrukket elkørestol, til indendørs og udendørs brug (klasse B) el-køretøj, primært til udendørs brug, trehjulet (klasse C). CPV: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Fax: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Telefon: Fax: Bek Scooter A/S Birkholm 8752 Østbirk Telefon: Fax:

29 Danmark-Helsingør: Arkitektprojektering FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S Forsyning Helsingør, Nyt driftscenter. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Forsyning Helsingør ønsker at samle sine aktiviteter i et nyt driftscenter på Energivej i Helsingør, som led i en proces med at integrere de fem tidligere forsyningsvirksomheder til en koncern med 5 forretningsområder. Det nye driftscenter skal skabe de tidssvarende og professionelle rammer, som understøtter en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Kontrakten omfatter arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning ved opførelse af det nye driftscenter på ca m². CPV: Christensen & CO Arkitekter A/S Bragesgade 0 B 2200 København N.

30 Danmark-Helsingør: Ingeniørmæssig projektering FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S Forsyning Helsingør, Nyt driftscenter. Ingeniørrådgivning. Forsyning Helsingør ønsker at samle sine aktiviteter i et nyt driftscenter på Energivej i Helsingør, som led i en proces med at integrere de fem tidligere forsyningsvirksomheder til en koncern med 5 forretningsområder. Det nye driftscenter skal skabe de tidssvarende og professionelle rammer, som understøtter en innovativ virksomhedskultur, som er forretningsorienteret, forandringsvillig og præget af arbejdsglæde, ildsjæle og holdånd. Kontrakten omfatter ingeniørrådgivning ved opførelse af det nye driftscenter på ca m². CPV: Moe A/S Buddingevej Søborg

31 Danmark-Hillerød: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter MAD TIL HVER DAG (DK) Levering af fødevarer. Selskabet MAD til hver DAG udbyder rammeaftaler om levering af fødevarer til centralkøkkenet, der er beliggende i Hillerød. Køkkenet er et fælleskommunalt 60-selskab bestående af Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner. Køkkenet beskæftiger ca. 50 faguddannede medarbejdere samt elever og praktikanter. Der produceres sunde, ernæringsrigtige og kulinarisk velsmagende måltider til visiterede borgere i de 4 kommuner, såvel hjemmeboende, som beboere på plejecentre. Derudover produceres mad til forskellige institutioner samt rådhuskantinen i Hillerød. Maden produceres som kølevakuum mad, og tilberedes så vidt muligt fra bunden af gode og friske råvarer. Køkkenet har en målsætning om at øge andelen af økologiske fødevarer fra ca. 5 pct. til 30 pct. indenfor -2 år. Køkkenet forbeholder sig ret til indenfor rammerne af udbudslovgivningen at foretage supplerende indkøb af kartofler samt frisk frugt og grønt hos lokale landmænd og grønthandlere. Leveringen af fødevarer udbydes med to delaftaler:. Kolonialvarer samt mejeriprodukter, ost, pålægsvarer, kød og kødprodukter, færdigretter, fjerkræ og fjerkræsprodukter på frost og køl, snitgrønt og frisk skåret frugt samt frossen frugt og grøntprodukter, frisk fisk og vildt samt tilhørende frost- og røgvarer. 2. Kød og kødprodukter. Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. CPV: , 50000, , , , , , Catering Engros Stamholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Hørkram Foodservice Centervej 480 Sorø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

32 Danmark-Hillerød: Hospitalssenge REGION HOVEDSTADEN Elektrisk indstillelige hospitalssenge til voksne. Elektrisk indstillelige senge til voksne samt tilbehør til sengene som sengehestforhøjer, dropstativ, galger og kurv til personlige ejendele. CPV: , , KR Mågevej Hadsten

33 Danmark-Hillerød: Kromatografer REGION HOVEDSTADEN LC-MS/MS system til kvantificering af steroidhormoner i serum fra børn. Udbuddet vedrører anskafffelse af et LC-MS/MS system til kvantificering af steroidhormoner i serum fra børn inklusiv online turbolent flow prøveoprensning. CPV: , Thermo Fisher Schientici Stamholmen Hvidovre

34 Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr REGION HOVEDSTADEN Aftale vedr. levering, opstilling, installation af 6 stk. endoskopvaskemaskiner samt 3 stk. gennemstiks endoskoptørreskabe til Nordsjællands Hospital Hillerød samt Nordsjællands Hospital Frederikssund. Til levering, opstilling, installation og idriftsættelse på Nordsjællands Hospital Hillerød og Nordsjællands Hospital Frederikssund, 6 stk. endoskopvaskemaskiner ikke gennemstiks model (herunder 5 stk. på NOH Hillerød og stk. på NOH Frederikssund Hospital) samt 3 stk. endoskoptørreskabe gennemstiks model (herunder 2 stk. på NOH Hillerød og stk. på NOH Frederikssund). Løsningen skal være inklusiv alle nødvendige connections/dysekoblinger og alle nødvendige kassetter som skal passe til modellerne Olympus, Stortz og Stryker. Aftalen indebærer desuden uddannelse af klinisk personale: min. på 2 gange á 2 timer (skal foretages inden afleveringsforretningen er gennemført), superbrugere: dags varighed til min. 0 personer samt teknisk personale: oplæring af min. 2 personer. Dertil hører mulighed for indgåelse af en serviceaftale på serviceniveau i år 3-5 år efter en godkendt afleveringsforretning. CPV: , , Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

35 Danmark-Holstebro: Indsamling af affald NOMI4S I/S (DK) Grabning og transport af affald i Skive Kommune samt tømning af papir/glas beholdere i Holstebro, Lemvig og Skive Kommune. Udbuddet er opdelt i to delkontrakter: Delkontrakt : Tømning af papir- og glas beholdere i Skive Kommune samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner. Delkontrakt 2: Grabning og transport af have- grenaffald, tørt træ og tørt brænbart fra genbrugspladsen i Skive. CPV: , M. Larsen A/S Vibeholmsvej Brøndby Lemvig Beton A/S Fabriksvej Lemvig

36 Danmark-Holstebro: Værktøj låse, nøgler, hængsler, befæstelseselementer, kæder og fjedre HOLSTEBRO KOMMUNE Nøglesystem til Holstebro Kommune. Holstebro kommune har indgået kontrakt vedrørende anskaffelse af elektronisk nøglesystem til anvendelse på kommunens ældreboliger, plejeboliger og hos kommunens borgere i øvrigt der er visiteret til blandt andet pleje og/eller nødkald. CPV: , , , , , , , , , Tunstall A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

37 Danmark-Horsens: Senge til medicinsk brug HORSENS KOMMUNE (DK) Udbud af rammeaftale på køb af specialsenge med tilhørende specialskummadrasser. Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune ønsker at indkøbe specialsenge til brug hos udvalgte borgere på kommunens plejecentre. Velfærd og sundhed har i forvejen en aftale på standardplejesenge. Nærværende udbudte rammeaftale skal ikke erstatte aftalen på standardplejesenge, men skal ses som et supplement til at dække de behov, som særligt svage borgere på plejecentrene kan have. Det er essentielt, at sengen bidrager til at gøre svage borgere mere selvhjulpne end de er uden brug af sengen. Sengen skal derfor have en elektrisk eller manuel stå-ud-funktion. Ved stå-ud-funktion menes det, at borgeren kan få fodfæste uden at skulle rykke bagdelen og uden brug af andre hjælpemidler eksempelvis sejl. Til hver specialseng skal medfølge en specialskummadras med påsat inkontinensbetræk, så alle specialsengens funktioner kan bruges. Udbyder ønsker desuden mulighed for at købe specialtrykaflastende madrasser til borgere med tryksår i kategori -3 til sengen, således at alle sengens specialfunktioner kan fungere. Udbyder forpligter sig til at købe 53 senge med tilhørende skummadrasser og har ret, men ikke pligt til at købe yderligere produkter. CPV: , , KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej 6 Postboks Hadsten Mailadresse: Telefon: Fax:

38 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende IT-konsulentydelser inden for Forsvarets SAP Change Management i DeMars. Baggrund: Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) varetager opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP system (DeMars - Forsvarets managements og ressourcestyringssystem). FKIT opgaveportefølje består af en række tværgående opgaver og processer, som har til formål at: sikre sammenhæng mellem vedligeholdelse og udvikling af DeMars varetage styring og koordinering af ændringsprocesser, der vedrører DeMars understøtte og bidrage til, at der er sammenhæng mellem forretningsprocesser og systemprocesser. Udbudte opgaver: Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) Assistance til tværgående processer:. Understøttelse og bidrag til sammenhæng mellem forretningsprocesser og systemprocesser i DeMars i relation til vedligeholdelse og projekter 2. Understøttelse og bidrag af ændringsprocesser Release Management (RM) og Change Management (CM), der vedrører DeMars 3. Løbende sikring og styring af dokumentationsleverancer for vedligeholdelse og projekter 4. Koordinerende løsningsarkitekturaktiviteter i samarbejde med Forsvaret og Forsvarets driftsleverandør 5. Håndtering af afvigelser, forsinkelser, fejl mv. i relation til vedligeholdelse og drift samt projekter 6. Kvalitetssikring af processer, værktøjer og dokumentation i relation til CM. B) Planlægning og koordinering af:. Release Cycles og projekter i relation til Release Management 2. Projekter på projektudviklingslinjen med henblik på sikring af sameksistens af løsninger i udviklingsperioder, test og idriftsættelse 3. Klargøring af vedligeholdelses- og udviklingslinjerne 4. Aktivering af Business Functions (BF) 5. Enhancement Packages (EHP) og Supportpakkeprojekter (SP) 6. Custom Code Management for vedligeholdelse og projekter 7. Dokumentationsleverancer i SOLMAN fra projekter og vedligeholdelse 8. Optimering af processerne for vedligeholdelse og udvikling herunder Quality Gate Management (QGM) og systemunderstøttelse 9. Revision af dokumentationsmodel, projekthåndbog og vedligeholdelseshåndbog 0. Review af løsningsarkitektur og BBP samt løsningsaktiviteter i relation til vedligeholdelse og projekter. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Hclo Consulting ApS

39 DK Grøndalsvej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: IBM Danmark ApS DK Nymøllevej Kgs. Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: KMD A/S DK Lautrupparken Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vision Management A/S DK Kongevejen Holte Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

40 Danmark-Hvidovre: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning HVIDOVRE KOMMUNE ESCO - Energi- og udviklingsprojekt HvidovreKommune. Hvidovre Kommune udbyder hermed gennemførelse af energibesparende tiltag på en række bygninger i kommunen. ESCO-projektet omfatter udvalgte bygninger på i alt ca m². I forbindelse med tilbudsfase følgende bygninger udvalgt til at danne grundlag for den businesscase, som tilbudsgivernes skal basere deres tilbudsgivning på: rådhuset sundhedscenter trekløver (daginst.) holmegårdsskolen advedøre skole Businesscasen består af en bygningsmasse på i alt ca m². Formålet med projektet er at reducere kommunens energiforbrug, primært gennem renovering og forbedring af bygningernes klimaskærm og energianlæg. Hvidovre Kommune udbyder derfor et ESCO-projekt. Projektet omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder udfra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip. Målet er i samarbejde med ESCO-leverandøren at forbedre kommunens skolers indeklima og læringsmiljøer, reducere kommunens energiforbrug på de udvalgte ejendomme samt opdatering af bygningernes energimærker. ESCO-projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme, herunder installation af vedvarende energianlæg. Udbuddet omfatter option på tilkøb af serviceaftaler og lovpligtige eftersyn af driftsanlæg, samt indgåelse af kontrakt vedrørende fase 2 og 3. Projektet består således af tre faser:. en energianalysefase, hvor ESCO-leverandøren detaljeret kortlægger potentialet for energireduktion i de udvalgte bygninger samt kommer med forslag til renoveringsarbejder i de enkelte bygninger, inklusive energiog driftsbesparelser, kortlægning af indeklima i læringsmiljøer, prissætningen af implementeringen, tilbagebetalingstiden og afledte effekter (positive som negative) ved gennemførelsen af tiltagene samt garanteret energibesparelse herved. På baggrund af resultaterne fra fase vurderer Hvidovre Kommune, om kommunen ønsker at gøre brug af optionen på fase 2 og en projekterings- og udførelsesfase, hvor ESCO-leverandøren på baggrund af Hvidovre Kommunes valg af tiltag projektere og udfører de konkrete energireducerende initiativer. Hvidovre Kommune ønsker, så vidt det er muligt, og bidrager positivt til initiativer, at etablere solcelleanlæg eller andre VE-anlæg. Derudover skal ESCO-leverandøren revidere bygningernes energimærker. Hvidovre Kommune ønsker i denne fase at gennemføre et salg af de opnåede energibesparelse CO2-kvoter. 3. en drifts- og opfølgningsfase, hvor de opnåede effekter verificeres forbedring af indeklima skal dokumenteres, driftspersonalet uddannes i brug af de nye energibesparende anlæg. Der følges op på bygningernes energi- og driftsstatus herunder supporttjenester, præstationsopfølgning samt energibesparelsesgaranti. Driften af bygningerne varetages af kommunens egne medarbejdere, supporteret af ESCO-leverandøren. I fasen kan indgå fortsat udvikling og trimning af bygningernes energiforbrug. ESCO-leverandøren skal forvente at være gæsteunderviser på kommunens skoler og deltage i de energikampagner som Hvidovre Kommune måtte

41 igangsætte. Såfremt Hvidovre Kommune på baggrund af fase energianalysen ønsker at udnytter optionen på fase 2 og 3 vil Hvidovre Kommune selv stå for finansieringen af de energiforbedrende investeringer. Af hensyn til det kommunale anlægsloft, der forventes at være på ca DKK pr. år, forventer Hvidovre Kommune af Fase 2 vil skulle gennemføres over 2 eller 3 budgetår. CPV: , , , , , Siemens A/S Borupvang Ballerup Telefon: Internetadresse: 2

42 Danmark-København S: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger SUNDHEDSSTYRELSEN Aftale om konsulentbistand - Storrygerkampagne 205. Storrygerkampagne 205. CPV: , , TBWA & BBDO A/S Bredgade 6, København K

43 Danmark-København: Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning vedr. vedligeholdelsesarbejder mv. samt aftale om bistand med det bygningsmæssige tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger. Udbuddet omfatter 2 aftaler: For det første en aftale om ud- og indvendig tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger (eksklusiv lejemål oglejeboliger): Fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger samt tilhørende friarealer. Tilsynshyppigenden er hvert 2. år for bygninger i gruppe samt hvert 4. år for bygninger i gruppe 2, jf. cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (CIRH nr af ). For det andet en rammeaftale om totalrådgivning ved hovedistandsættelser, vedligeholdelses-, ombygnings- og tilbygningsarbejder på bygninger, der er omfattet af ovennævnte tilsyn, i det omfang disse opgaver rent faktisk overdrages den tilsynsførende. Endvidere omfatter rammeaftalen totalrådgivning ved nybyggeri, i det omfang disse opgaver rent faktisk overdrages den tilsynsførende. Der er således ikke tale om eksklusiv ret for den tilsynsførende til at udføre totalrådgivningsopgaven. CPV: , , , , , , 73000, , ,

44 Danmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed KAB (DK) Bellahøj et ikon i København. Konkurrence med henblik på at finde en fælles rådgiver for de 4 boligselskaber, der kan varetage opgaven med at omsætte konkurrenceprojektet til et illustreret byggeprogram for facader og landskab, og som er tilpasset Skema A. Det illustrerede byggeprogram skal danne grundlag for den efterfølgende projektering, som varetages af boligselskabernes egne totalrådgivere pånær landskabet som den fælles rådgiver skal projektere. Konkurrencen efterspurgte forslag til den hovedidé, der udtrykker boligselskabernes vision for boligområdet og har afsæt i en ramme for bevaringsværdi, der var formuleret forud for konkurrencen. Hovedidéen skulle omfatte forslag til en omfattende renovering af bygninger og landskab. CPV: , ,

45 Danmark-København: Bygge-anlægsarbejde: vejtunneler KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR UDFØRELSE AF ANLÆG Tillægskontrakt om udførelse af tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej. Københavns Kommune indgik i 20, på baggrund af et EU-udbud, kontrakt med Nordhavnsvej Konsortiet I/S om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«. Kontrakten blev indgået som led i etableringen af en ny vejforbindelse (Nordhavnsvej), der skal løbe mellem Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Ryparken station og Strandvænget ved Svanemøllehavnen. Entreprisen er i øjeblikket under udførelse. Københavns Kommune og staten indgik den en principaftale om metro til Ny Ellebjerg samt udbygning af Nordhavnen. Det indgår som et led i aftalen, at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej og en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Københavns Kommune er bygherre i forhold til etableringen af tilkoblingsanlægget. Nærværende bekendtgørelse vedrører den tillægskontrakt, som Københavns Kommune har indgået med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, med henblik på sidstnævntes udførelse af tilkoblingsanlægget i sammenhæng med den eksisterende kontrakt mellem parterne. Etablering af Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten indgår ikke i tillægskontrakten. De arbejder, der indgår i tillægskontrakten med Nordhavnsvej Konsortiet I/S, består grundlæggende i en forlængelse af den allerede projekterede og i 20 udbudte tunnel på ca. 300 meter. De arbejder, der skal udføres som en del af tillægskontrakten, består i hovedtræk i nedbrydningsarbejder, etablering af sekantpælevægge, grundvandssænkning, udgravning af byggegrube inkl. jordankre, betonarbejder, M&E arbejder, tilfyldning over tunnel, retablering af Strandvænget og åbning af Nordhavnsvej til Strandpromenaden. Der er således tale om arbejder, der falder i naturlig sammenhæng med det igangværende anlægsarbejde udført af Nordhavnsvej Konsortiet i henhold til kontrakten indgået i 20. Værdien af tillægskontrakten udgør DKK. Værdien af den i 20 indgåede kontrakt om»nordhavnsvej Vej- og tunnelentreprise«er på ca. 4 mia. DKK. CPV: , , Nordhavnsvej Konsortiet I/S Ryvangs Allé 3 X 200 København Ø

46 Danmark-København: El-køretøjer POST A/S CPV: , El-køretøjer. Motorkøretøjer. Renault Nordic Aktiebolag Box Kista Internetadresse:

47 Danmark-København: Gaderengøring og -fejning KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Renhold Amager. Nærværende udbud omhandler renhold af Amager, hvilket er delt op i følgende tre hovedydelser: Ydelse : Renhold af befæstede vejarealer, på kørebaner, cykelstier/cykelbaner, stier, torve, fortove (herunder grusbefæstede fortove), helleanlæg, busstoppesteder, stibroer, tunneller, trapper, mv. Ydelse 2: Bekæmpelse af ukrudt på befæstede vejarealer, mv. Ydelse 3: Renhold og tømning af affaldskurve. CPV: , , , HedeDanmark A/S Kløvermarken Viborg Mailadresse: Telefon:

48 Danmark-København: Geoteknisk ingeniørvirksomhed VEJDIREKTORATET Jernbanebro over Vejle Fjord geoteknik på land og til vands samt geofysik til vands. Tjenesteyderen skal gennemføre geotekniske undersøgelser for en jernbanebro over Vejle Fjord (se analysen»togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane«, september 203 på i forbindelse med VVM-undersøgelsen. De geotekniske og geofysiske undersøgelser skal foretages på vanddybder fra 0 m-ca. 5 m. En VVM undersøgelse omfatter overordnet de forhold, der fremgår af: > Viden og data > Statens veje > En vej bliver til > VVM-undersøgelse, idet beskrivelsen skal læses som også at omfatte jernbaner. Den for VVM-undersøgelsen nødvendige skitseprojektering og visualisering kontraheres af Vejdirektoratet via et særskilt udbud, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. De for VVM-undersøgelsen nødvendige miljø- og naturundersøgelser kontraheres af Vejdirektoratet via et miniudbud i henhold til gældende rammeaftaler, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. De for VVM-undersøgelsen nødvendige hydrauliske undersøgelser kontraheres af Vejdirektoratet via et særskilt udbud, og tjenesteyderen skal samarbejde med dette projekt i fornødent omfang. Tjenesteyderen skal samarbejde med den tjenesteyder, der udarbejder tekstforslag til VVM-redegørelsen. CPV: GEO Maglebjergvej 2800 Kgs. Lyngby Mailadresse: Internetadresse:

49 Danmark-København: Hotel møde- og konferencetjenester KØBENHAVNS KOMMUNE V. ØKONOMIFORVALTNINGEN Udbud på Konferencefaciliteter. Nærværende udbud omfatter levering af konferencefaciliteter på Sjælland for Københavns Kommunes ansatte. Aftalen vil blive benyttet, når Københavns Kommune afholder interne kurser, konferencer, seminarer mv. for kommunens ansatte. Rammeaftalen omfatter 3 konferencepakker: halvdagspakke, heldagspakke og /2-dagspakke og 2 delaftaler. Den forventede årlige omsætning er ca DKK. CPV: Skjalm Hvide Hotel, Metalskolen Jørlunde, Dansk Metal, Dansk Arkitektur Center, Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter, Rørvig Centret, First Hotel Høje Taastrup, First Hotel Copenhagen (Hotellinvest DK 3 aps), Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S, Konventum A/S, Comwell Borupgaard, Comwell Korsør, Glostrup Park Hotel A/S, Arthur Hotels A/S Sjælland

50 Danmark-København: Indsamling af fast byaffald KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN, BYENS DRIFT, AFFALD OG GENBRUG Kontrakt vedr. indsamling af husholdningsaffald i bydelene Nørrebro og Østerbro i Københavns Kommune. Indsamling af dagrenovation, papir-/batterier, pap, metal, hård plast, småt elektronik, storskrald m.v. fra etageejendomme. På Nørrebro er der 23 villaer, og affaldet fra disse indsamles med affaldet fra etageboliger. CPV: City Renovation A/S Hvissingevej Glolstrup City Renovation A/S Hvissingevej Glostrup

51 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATENS ADMINISTRATION Rammeudbud vedr. it-udviklingsydelser og application management. Statens Administration udbyder en rammekontrakt med det formål, at kunne indkøbe it-udviklingsydelser og application management indenfor følgende to delområder (delaftaler): Delaftale : End-to-end it-systemer til understøttelse af sagsbehandling generelt og rapportering samt understøttelse af områderne løn, lønforsikring, refusion og pension Delaftale 2: End-to-end it-systemer med hovedvægt på regnskab og finansiering For begge delaftaler gælder, at de omfatter ydelser i forhold til it-systemer til understøttelse af SAMs ressortområde, herunder også eventuelle opgaver, der kommer til SAMs ressortområde indenfor kontraktens løbetid. De ydelser, som SAM ønsker at indkøbe på rammekontrakten er it-udviklingsydelser og ydelser knyttet hertil samt application management. SAM og Statens IT driver og hoster SAMs it-systemer. Rammeaftalens delaftaler omfatter følgende ydelser:. Udvikling og implementering af it-løsninger baseret på kravspecifikationer på højt eller lavt detailniveau 2. Analyse af opgaven og herunder også fremtidige arbejdsgange 3. Rådgivning om platform 4. Løsningsdesign 5. Applikationsudvikling og design 6. Design af brugergrænseflade 7. It udvikling i form af programmering, grafisk design mv. 8. Test af løsningen (herunder også integration til andre løsninger) 9. Dokumentation af løsningen 0. Implementering af løsningen. Mulighed for at tilkøbe vedligeholdelse 2. Application management (herunder sparring med Statens IT) 3. Koordinering/projektledelse i forbindelse med opgaven 4. Indkøb af licenser til standardprogrammel indenfor områderne 5. Øvrige ydelser samt mindre hardware indkøb, der er fornødent til løsning af kundens behov. Tildeling indenfor den enkelte delaftale vil ske på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten, uden fornyet konkurrence. Dvs. ved direkte tildeling. Rammekontrakten medfører en ret, men ikke en pligt til at anvende rammekontrakten. De udbudte opgaver under kontrakten vil variere i omfang. Der kan være tale om udvikling af it-systemer, omlægning af eksisterende systemer, videreudvikling på eksisterende systemer og application management af de nyudviklede eller eksisterende systemer. SAM vil desuden kunne have brug for at igangsætte en analyse, der skal munde ud i et beslutningsgrundlag vedrørende igangsættelse af et it-udviklingsprojekt. SAM ønsker at kunne indkøbe en eller flere af ovenstående ydelser, således at et givet projekt kan deles op i faser, med mulighed for indlægge stop-go punkter. CPV:

52 NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg NNIT A/S Østmarken 3A 2860 Søborg 2

53 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Matrix Pharmaceuticals A/S Tuborg Boulevard 2, Fredensborg Accord Healthcare AB Erik Dahlbergsgatan B S-4 26 Göteborg B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3. sal 2000 Frederiksberg

54 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej København Ø Medac GmbH, filial Box 20 S Varberg

55 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros b. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S Alternova A/S Gl. Torv Nyborg Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø PharmaCoDane ApS Marielundvej 46 A 2730 Herlev Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 2300 København S Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød Fresenius Kabi Islands Brygge København S Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D

56 2730 Herlev Bioglan AB Borrgatan 3 MSD Danmark ApS Lautrupbjerg Ballerup 2

57 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orifarm A/S Energivej Odense S

58 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 2300 København S Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød

59 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: B. Braun Medical A/S Dirch Passers Alle 27, 3 sal 2000 Frederiksberg Stragen Nordic A/S Helsingørgade 8 C 3400 Hillerød

60 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Orion Pharma A/S Møllevej 9 A 2990 Nivå Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsensvej 4, 3. sal 200 København Ø TEVA Denmark A/S Parallelvej Kongens Lyngby

61 Danmark-København: Organisering af arkitektkonkurrencer BOLIGFORENINGEN 3B (DK) Totalrådgivning. Totalrådgiveraftale. CPV: , Kant Arkitekter Ryesgade 9C 2200 København N Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

62 Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed NATURSTYRELSEN (DK) Udvikling af databasebaseret redigeringsløsning for vandløbsdata til vandplaner. A. Løsning og IT-miljø: Naturstyrelsen ønsker at indgå en aftale om udvikling af en ny database for fysiske og biologiske vandløbsdata til erstatning af de nuværende GIS-tabeller. De nuværende GIS-tabeller indeholder udover geometri en række fagdata, der udgøres af ca. 40 kolonner med oplysninger om de fysiske og biologiske forhold for de i alt ca stk. vandløbssegmenter. Til editering af fagdata i den etablerede database ønsker Naturstyrelsen, at der udvikles en webklient, mens editering af geometri ønskes at ske ved brug af ArcGIS. Til de nuværende GIS-temaer er der ca. 20 brugere, der alle kan rette i data. Dette antal forventes ikke væsentligt ændret dog må det forventes, at der vil komme brugere til, der kun har behov for læseadgang. I løsningen vil der være behov for flerbrugerredigering og mulighed for bruger-/rettighedsstyring vha. Naturstyrelsens Active Directory (AD), der driftes og administreres af Statens IT. Udbuddet omfatter () konvertering af logisk datamodel til fysisk implementering af database, (2) overførelse af maksimalt 0 versioner af Naturstyrelsen vandløbstabeller (GIS-format) til databasen, (3) implementering af nødvendige automatiske udfyldninger af felter, (4) opsætning af ArcGIS til editering af geometri, (5) udvikling af webklient til editering af fagdata, brugeradministration, vedligehold af kodelister mv samt (6) eventuel videreudvikling. Naturstyrelsen leverer () GIS-filer, inkl- fagdata for vandløb, (2) Hardware i form af database- samt applikationsserver, (3) konceptuel og logisk datamodel for den relationelle database. Naturstyrelsen ønsker databasen etableret på Microsoft SQL. Løsningen skal driftes hos Statens IT, hvor systemdokumentation, drifts- og installationsvejledninger skal foreligge. Drift indgår således ikke i den udbudte opgave. B. Integration og brugergrænseflade: Naturstyrelsen har i kravspecifikationen udarbejdet en række use cases, som løsningen skal understøtte. Disse use cases kræver at der udvikles en række funktioner, herunder: opret/rediger attributdata for vandløbssegment/segmenter automatisk udfyldning af en del af felterne opret/rediger geometri for vandløbssegmenter masseopdater flere records samtidig søgning, herunder; søg data, gem standard søgning, rediger standard søgning vis søgeresultat på baggrundskort med mulighed for valg mellem forskellige kort eksporter data til MS-Excel-format og ArcGIS-format importer data fejlmeddelelser med lokalisering af fejl ved indlæsning af data fremsøg historiske data vha. den opbyggede historik (dobbelthistorik) låsning og åbning af en leverance. Den fysiske database opbygges ud fra den logiske datamodel, som er udarbejdet af Naturstyrelsen. C. Migrering:

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen. Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017

Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen. Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017 Energirenovering af erhvervsbygninger via ESCO-modellen Gå-hjem møde med Ejendomsforeningen Danmark, d. 23. marts 2017 siemens.dk/energirenovering 40% Page 2 Agenda ESCO konceptet ESCO beslutningsprocessen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298812-2016:text:da:html -Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S 166-298812 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen

Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt. Opsummering helhedsplanen Nyt Hospital Hvidovre ESCO projekt Opsummering helhedsplanen Hvad er ESCO? ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCOsamarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark-København: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S

Danmark-København: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389896-2017:text:da:html Danmark-København: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2017/S 190-389896

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere