Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient"

Transkript

1 Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul

2 Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der går noget op for dig. Du skal selv skrive hæftet færdigt ved at udfylde de tomme pladser. Brug blyant og viskelæder. Indhold 1. Ligning for væksthastighed Udregne fremtidig størrelse ud fra væksthastighed Udføre udregningerne med Nspire Undersøge modeller...8 Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient 1. udgave Karsten Juul Dette hæfte kan downloades fra Hæftet må benyttes i undervisningen hvis læreren med det samme sender en til som dels oplyser at dette hæfte benyttes, dels oplyser om hold, lærer og skole.

3 1. Ligning for væksthastighed Eksempel 1.1 På en skærm ser vi en stolpe der vokser. Vi kan hele tiden se tidspunkt, højde og højdens væksthastighed. Vi aflæser følgende: Tidspunkt i minutter Højde i cm 3,32 4,48 7,39 Væksthastighed i cm pr. minut 0,332 0,448 0,739 Det ser ud til at der gælder følgende regel: Når vi kender højden, kan vi udregne dens væksthastighed ved at. Vi vil skrive denne regel som en ligning. Derfor kalder vi højden h. Så kan vi skrive væksthastigheden sådan: h. Nu kan vi skrive reglen som følgende ligning: h. Eksempel 1.2 Nogle bakterier er et sted hvor der er rigelig plads og næring. Når der er 1000 bakterier, er væksthastigheden (tilvækst pr. minut) 8 bakterier. Når der er dobbelt så mange bakterier til at dele sig, dvs. når der er 2000 bakterier, er tilvæksten pr. minut bakterier. Når der er 4000 bakterier, er tilvæksten pr. minut bakterier. Når der er 1500 bakterier, er tilvæksten pr. minut bakterier. Når antal er 1000, fås tilvækst pr. minut ved at gange antal bakterier med. Når antal er 1500, fås tilvækst pr. minut ved at gange antal bakterier med. Når antal er 2000, fås tilvækst pr. minut ved at gange antal bakterier med. Når antal er 4000, fås tilvækst pr. minut ved at gange antal bakterier med. Antallet af bakterier kalder vi b. Så kan vi skrive væksthastigheden sådan:. Når vi kender antallet af bakterier, kan vi udregne væksthastigheden ved hjælp af ligningen:. Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

4 Eksempel 1.3 På en skærm er der en figur der vokser. Vi kan hele tiden se tidspunkt, diameter og diameterens væksthastighed. Vi har aflæst følgende: Tidspunkt i minutter 1,2 1,5 1,9 Diameter i cm 5,3 6,5 8,7 Væksthastighed i cm pr. minut 3,3 4,5 6,7 Det ser ud til at der gælder følgende regel: Når vi kender diameteren, kan vi udregne dens væksthastighed ved at. Vi vil skrive denne regel som en ligning. Derfor kalder vi diameteren d. Så kan vi skrive væksthastigheden sådan. Nu kan vi skrive reglen som følgende ligning:. Eksempel 1.4 Koncentrationen af et stof aftager: Tidspunkt (s) 0 2,5 7,5 Koncentration (mol/l) Væksthastighed (mol/l/s) 1,6 0,4 0,1 Ud fra disse tabelværdier kan vi gætte en regel for hvordan vi kan udregne væksthastigheden når vi kender koncentrationen. Når vi kalder koncentrationen for a, kan vi skrive reglen som følgende ligning: Eksempel 1.5 I et computerspil stiger prisen på en vare: Tidspunkt (timer) Pris (kr.) 0,72 4,39 49,6 Væksthastighed (kr. pr. time) 1,72 6,39 53,6 Ud fra disse tabelværdier kan vi gætte en regel for hvordan vi kan udregne væksthastigheden når vi kender tidspunkt og pris. Når vi kalder prisen p og tidspunktet t, kan vi skrive reglen som følgende ligning: Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

5 Eksempel 1.6 Grafen viser hvordan værdien af en vare falder. Grafen er tegnet tre gange. I hvert koordinatsystem er afsat ét punkt på grafen. Tangenten i dette punkt er tegnet. På det tidspunkt hvor værdien er 3 kr., er væksthastigheden 2 kr. pr. år. På det tidspunkt hvor værdien er kr., er væksthastigheden kr. pr. år. På det tidspunkt hvor værdien er kr., er væksthastigheden kr. pr. år. Ud fra disse tal kan vi gætte en regel for hvordan vi kan udregne væksthastigheden på et tidspunkt hvor vi kender varens værdi. Når vi kalder værdien v, kan vi skrive reglen som følgende ligning: Eksempel 1.7 I et kvadrat er sidens væksthastighed proportional med arealet. Der gælder altså følgende ligning hvor k er en konstant. Når sidens længde er 2, er sidens væksthastighed 12. Ud fra denne oplysning kan vi finde konstanten k sådan : s s Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

6 Eksempel 1.8 Der ledes salt ud i en sø med hastigheden 1,3 kg pr. dag. Saltet forlader søen med en hastighed på 8 % pr. dag (8 % af den mængde salt der er i søen på det pågældende tidspunkt). Når mængden af salt i søen er nået op på 5 kg, vokser mængden med hastigheden kg pr. dag. Når mængden af salt i søen er nået op på 16 kg, vokser mængden med hastigheden kg pr. dag. På et tidspunkt hvor mængden af salt i søen er kendt, kan væksthastigheden for mængden udregnes ved hjælp af ligningen hvor betegner mængden af salt i søen målt i kg. Som tiden går bliver mængden af salt i søen større og større, og væksthastigheden bliver og. 2. Udregne fremtidig størrelse ud fra væksthastighed Eksempel 2.1 Et kar fyldes med væske. Væskehøjdens væksthastighed er hele tiden 8,5 mm pr. time. I løbet af 7 timer bliver væskehøjden mm større. I løbet af 0,4 timer bliver væskehøjden mm større. På et tidspunkt er højden 42,51 mm. 0,02 timer senere er højden mm. Eksempel 2.2 Vægten af nogle bakterier vokser. t tidspunktet (målt i minutter) M vægten (målt i gram) Beskriv betydningen af symbolet M ' ligesom betydningen af M og t er beskrevet. M ' (målt i ) På ethvert tidspunkt kan væksthastigheden M ' udregnes ud fra vægten sådan: (1) M 0,012 M 1, 5. På det tidspunkt hvor vægten er 500 gram, vokser vægten med hastigheden På det tidspunkt hvor vægten er 600 gram, vokser vægten med hastigheden gram pr. minut. gram pr. minut. Væksthastigheden er ikke den samme hele tiden. Væksthastigheden bliver og. Vi går ud fra at væksthastigheden i løbet af 0,01 minut ændrer sig så lidt at vi kan regne som om den ikke ændrede sig. Eksemplet fortsætter på næste side. Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

7 På tidspunktet t 4 er vægten 500 gram. På tidspunktet t 4 er væksthastigheden gram pr. minut ifølge ligning (1). I det første 0,01 minut efter tidspunktet t 4 bliver vægten gram større. På tidspunktet t 4, 01 er vægten gram. Skriv alle 6 cifre! På tidspunktet t 4, 01 er væksthastigheden gram pr. minut ifølge ligning (1). På tidspunktet t 4, 02 er vægten gram. Skriv alle 10 cifre! I første skridt ovenfor udregnede vi vægten på tidspunktet t 4, 01. I andet skridt udregnede vi vægten på tidspunktet t 4, 02. Efter skridt mere har vi udregnet vægten på tidspunktet t 6. (Nspire er ca. et sekund om at gennemføre dette. I næste afsnit står hvad vi skal taste). Eksempel 2.3 En stolpes højde vokser. Højden h måles i cm, og tiden t måles i minutter. Følgende er oplyst: På tidspunktet t 16 er højden h 1, 40. På ethvert tidspunkt er væksthastigheden h 0, 025 h. På tidspunktet t 16 er væksthastigheden h. Husk at få alle lommeregnerens cifre frem. På Nspires regneside kan dette gøres ved at kopiere facit til ny linje. Væksthastigheden vokser hele tiden, men vi går ud fra at den næsten ikke når at ændre sig i løbet af 0, 01 minut. Så gælder: Når t 16, 01, er h + Når t 16, 01, er h Når t 16, 02, er h + Når t 16, 02, er h Når t 16, 03, er h + Hvis vi fortsætter på denne måde til t 20, finder vi ud af hvad h er når t 20. (Nspire er ca. et sekund om at gennemføre dette. I næste afsnit står hvad vi skal taste). Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

8 3. Udføre udregningerne med Nspire 1.7 Eksempel 3.1 I dette eksempel skal du få Nspire til at udføre de udregninger der er omtalt i eksempel 2.3. Start på et nyt dokument ( c 6:Nyt dokument ) og vælg regne-side ( 1:Tilføj Grafregner ). Hvis der er mere end én fane øverst, så er du ikke begyndt forfra. Vælg: b 9: Funktioner og programmer 1: Programeditor 1: Ny Giv programmet navnet md ( "m" for model, og "d" for differentialkvotient) og tast. Nu ser skærmen sådan ud: Mellem linjerne Prgm og EndPrgm skal vi skrive de kommandoer som Nspire skal udføre når vi i regnevinduet taster md( ). Du kan skifte mellem de to vinduer ved at taste / e. Skillelinjen mellem de to vinduer kan du flytte sådan: / c 5: Sidelayout 1: Brugerdefineret opdeling Tryk nogle gange på venstrepil eller højrepil og afslut med. Når du taster programmet der er vist på næste side, kan du bruge følgende oplysninger: Pilen er i øverste linje i symbolmenuen der fås frem ved at taste / k. Tast Local sådan: b 3: Definer variable 1: Local Tast Disp sådan: b 6: I/O 1: Disp Tast While... sådan: b 4: Kontrol 6: While...EndWhile (I stedet for at vælge Local, Disp og While...EndWhile i menuen kan du taste dem. I stedet for kan du taste : som laves om til når du gemmer programmet). Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

9 For at gøre programmet mere overskueligt er der lavet tomme linjer og indrykning ved hjælp af tasterne og _. En plads i Nspires lager giver vi navnet t. På denne plads anbringer vi tallet 16. Tallet på pladsen h ganger vi med 0,025. Resultatet anbringer vi på pladsen dh. Til tallet på pladsen h lægger vi 0,01 gange tallet på pladsen dh. Resultatet anbringer vi på pladsen h i stedet for det tal der stod i forvejen. Vi undersøger om tallet på pladsen t er mindre end 20. Hvis det er, udfører vi igen de tre kommandoer mellem While og EndWhile. Tallet på pladsen h skriver vi i regnevinduet. Afslut sådan: b 2: Kontroller syntaks og gem 1: Kontroller syntaks og gem. Skift til regnevinduet sådan: / e. Tast md() for at få programmet til at udregne resultatet (og skriv det i øvelse 2.3). Gem dokumentet (du skal senere ændre i det mange gange): / c 1: Filer 3: Gem Tast filnavnet model-diff-23 så du kan finde det igen, og tast. Luk ( c 6:Nyt dokument ) Afbryde kørende Nspire-program Hold tasten nede i noget tid: w eller d på lommeregner. F12 eller Pause på Windows. F5 på Mac. Eksempel 3.2 Vi vil nu løse problemet fra eksempel 2.2. Udfyld de tomme pladser på figuren til højre så programmet finder vægten til tiden t 6. I programmet står h og dh i stedet for M og M '. Hvis du vil skrive m og dm, så skal du rette det alle steder. Åbn dokumentet model-diff-23 og gem det under navnet model-diff-22 ( /c 1: Filer 4: Gem som ). Skriv rettelserne til programmet. Få Nspire til at kontrollere programmet og gemme det. Kør programmet. Hvis du har tastet rigtigt, skriver Nspire tallet 509,108, dvs. på tidspunktet 6 minutter er vægten 509 gram. Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

10 4. Undersøge modeller Husk at gemme programmet hver gang du har ændret det. Ellers får Eksempel 4.1 du det foregående resultat igen. Vi ser stadig på bakterierne fra eksemplerne 2.2 og 3.2. Ved hjælp af programmet i dokumentet model-diff-22 udfylder vi tabellen: t M t M Vi afsætter disse støttepunkter i koordinatsystemet til højre og tegner grafen for M. Eksempel 4.2 I eksempel 1.8 blev der ledt salt ud i en sø. Til tiden t 0 er der 5 kg salt i søen. Nedenfor til højre viser vi hvordan programmet md( ) skal ændres for at udregne mængden af salt i søen på tidspunktet t 15. Vi bruger programmet md( ) til at udfylde tabellen der viser hvordan saltmængden vokser: t Vi afsætter disse støttepunkter i koordinatsystemet og tegner grafen. Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

11 Eksempel 4.3 Vi måler tiden t i uger. I et bur er forholdene for en bestemt slags dyr sådan at deres antal N har væksthastigheden N 0,439 (620 N). Hvis der er 860 af disse dyr i buret, er væksthastigheden dyr pr. uge. Hvis væksthastigheden skal være positiv, skal antallet af dyr være. Tilfælde A: På tidspunktet t 0 er antallet N 860. Ved hjælp af programmet md( ) udregner vi at på tidspunktet t 2, 5 er antallet. På dette tidspunkt er væksthastigheden dyr pr. uge. Tilfælde B: På tidspunktet t 0 er antallet N 700. På tidspunktet t 0 er væksthastigheden dyr pr. uge. Tilfælde C: På tidspunktet t 0 er antallet N 620. På tidspunktet t 0 er væksthastigheden dyr pr. uge, så på tidspunktet t 0, 01 er antallet af dyr. På tidspunktet t 0, 01 er væksthastigheden dyr pr. uge. så på tidspunktet t 0, 02 er antallet af dyr. Tilfælde D: På tidspunktet t 0 er antallet N 260. På tidspunktet t 0 er væksthastigheden dyr pr. uge. På tidspunktet t 20 er antallet af dyr og væksthastigheden er dyr pr. uge. For hvert af tilfældene A, B, C og D tegner vi grafen i koordinatsystemet nedenfor ved først at bruge programmet md( ) til at udregne støttepunkter. Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Side Karsten Juul

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st, udgave SkÄrmbillede fra TI-Nspire 015 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st, udgave 1 Hvad er en differentialligning? 1a OplÄg til differentialligninger1

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc.

At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. At gemme en opgave eller graf på TI-89 / Voyage 200 til senere brug eller til dokumentation på Pc. af Behrndt Andersen Heri gennemgås hvordan, man på Voyage 200og TI-89 kan gemme en opgave og dens grafer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere