Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010"

Transkript

1 Dalby Sogn og Kirke 71. årgang, juni - august 2010 Dalbys konfirmander 2010 Se deres bøn side 4 Læs inde i bladet: Friluftsgudstjeneste ved sportsfesten/hallen og på Rebæk Strand Sogneudflugt til Flyvestation Skrydstrup og Haderslev Fjord Se frem til efteråret: Sæt X i kalenderen

2 Råb det fra tagene! Råb det fra tagene! Under den overskrift tog Dalby Kirkes menighedsråd og ansatte den 20. marts på visionsdag sammen med deres kollegaer rundt om i Haderslev Stift. Og der blev udtrykkelig inviteret til fest. Væk var den sædvanlige mediefabrikerede fordom om tomme kirker, kirkekrise og bedrøvelighed. I stedet lød det: Folkekirken er en uovertruffen succes. Medlemstallet er kolossalt højt. Det samme er det antal mennesker, der passerer gennem Kirkelig vejviser... kirken i ugens løb til: Dåb, begravelser og bryllupper, babysalmesang, minikonfirmandforløb og konfirmationsforberedelse, koncerter og møder. Alle tiltag forkynder den store glæde, der skal være for hele folket. Og derfor skal der råbes fra tagene underforstået. Det vrimler med tage at forkynde kristendom fra. Det blev en dag med høj energi og masser af inspiration. Dalby-deltagerne hentede ideer til kirkens forkyndelse fra så brede emner som pilgrimsvandring og ungdomsgudstjenester, altertavler og kirkegårde, diakoni og venskabsmenigheder, rytmisk musik og hverdagsfromhed. Noget kan virkeliggøres lokalt i Dalby Sogn. Andet må vi samarbejde med de andre kirker i Kolding Provsti om. Men der skal i alt fald ikke puttes med det. Det skal råbes fra tagene for at blive til glæde for hele folket! jcbi Kirkesanger: Ida Schneider Domhusparken 8, st.th. tlf Sognepræst: Jens Christian Bach Iversen Gl. Tved 23 A, tlf Træffes bedst tirs.-fre. kl Kirketjener/Graver: Erling Frost Larsen Kirken, tlf Træffes bedst tirs.-fre. kl Organist: Line Reinvang Brændkjærgade Menighedsrådets formand: Kurt Johansen Luneparken 50, 6070 Christiansfeld Menighedsrådets kasserer: Jette Juhl Engen Kirkeværge: Kjeld Kjeldsen Gl. Tved

3 Friluftsgudstjenester ved Dalbyhus og på Rebæk Strand Lørdag den 5. juni kl. 9:30 Hvad nu hvis... I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten ind i hallens caféområde. Dalby Kirke flytter atter ud i det fri. Og gudstjenesten flytter til lørdag, når sportsfesten traditionen tro har sat en friluftsgudstjeneste på programmet. Kirkens kor og korskole medvirker under ledelse af organist Line Reinvang, som også trakterer klaveret undervejs. Men hun bliver ikke alene om hverken klaveret eller musikken. Det lokale orkester Spillemænd af Guds nåde, der hvert år samles til lejligheden med Claus Sigmann på guitar, Niels Hjort-Petersen på bas, Steen Nielsen på trompet, Anders Johansen på klaver og Nanna Tophøj Johansen på vokal, er selvfølgelig med. Husk kirkekaffen Efter gudstjenesten står den på rundstykker og kirkekaffe i teltet Café Dalby. Søndag den 15. august kl Kan man holde gudstjeneste på stranden? Ja, selvfølgelig. Nu gør vi det i Dalby for anden gang. Et orgel slæber vi godt nok ikke med. Men med andre instrumenter til at støtte sangen... og ikke mindst: Med et sogn, der har lyst til at holde gudstjeneste under andre forhold, er en gudstjeneste på en strand vel ganske oplagt. Ikke så få af de allerførste kristne gudstjenester blev jo faktisk holdt på stranden! Søndagens kirkekaffe kommer også til at ændre udseende, når sognepræst og menighedsråd griller pølser, så der ifølge gammel tradition også er et reelt og hyggeligt måltidsfællesskab i tilknytning til gudstjenesten. Vi ses på stranden. Vi håber, augustvejret skikker sig bedre, end majvejret gjorde, da der i 2006 første gang blev holdt gudstjeneste på Rebæk Strand. 3

4 Konfirmandernes bøn Ved konfirmationerne den 30. april og 2. maj var kirkebønnen sammensat af konfirmandernes egne bønner. Sognepræst J.C. Bach Iversen bad den, men med konfirmandernes ord. Himmelske Far! Vi takker dig for livet og gode oplevelser. For at vi er blevet født. For sundhed og gode kræfter. For dejlige familier og gode venner, der støtter os i det, vi foretager os. Vi takker for, at vi bor i et godt og rigt land med demo krati og åbenhed, hvor der ikke er krig, hvor vi kan få mad og drikke hver dag, og hvor økono mien er god, selv når den er dårlig, så den åbner mange muligheder for os: For at gå i skole og få en god uddannelse, for at kunne drømme og få et godt liv. Tak for hele verden. For jorden med alle dens rig domme og smukke natur. Og tak for, at du støtter os og hjælper os, når vi kalder på dig. Gud, vi beder dig tilgive, at vi kan være noget så dovne og ikke altid gør vores bedste og tit svigter dem, der har brug for os. Tilgiv os, når vi er bare er morgensure, selv om der ingen grund er til det. Tilgiv os, når vi bliver gale på vores for ældre og søskende, og når vi opfører os idiotisk over for dem, vi holder allermest af. Tilgiv os for, at vi har løjet og bagtalt andre. Tilgiv os, når vi ikke er taknemmelige for, hvor godt vi har det, men i stedet for tager ting for givet. Tilgiv os for, at vi godt kan have svært ved at tro på dig. Tilgiv os mennesker, at vi ikke passer bedre på miljøet. Tilgiv os mennesker, at politisk strid tit medfører krig, så mennesker dræber hinanden. Tilgiv, at vi svigter dig og det, du har lært os. Vi beder for dem, der ikke har det så godt som os her i Dan mark. For dem, der må sulte hver dag. For dem, der lever i krig. Og for dem, der lever i fattigdom og uden medicin. Og vi beder for dem, der er soldater i Afghanistan og for alle andre, der prøver at gøre noget ved verdens store problemer. Vi beder for dem, der er udstødt her hos os. For dem, der må sove på et koldt fortov eller en bænk. Vi beder for alle, der lever i et voldeligt hjem, så børn og andre ofre for volden lider. Vi beder for dem, der ikke har en god familie eller nogle venner at støtte sig til. For alle, der har brug for kærlighed og omsorg uden at få det. Vi beder for børn med psykiske problemer. For alle, der lider på grund af andres opførsel. Vi beder for alle syge og døende. Og vi beder for dem, der ikke selv kan bede. Vi beder for dem, der har mistet en, de holdt meget af. Hjælp dem alle, så de igen kan mærke livet. Gud, vi beder for os selv, at vores liv vil fortsætte godt. Vi beder for vores familier og vores venner. For alle dem, der har hjulpet os gennem livet, at det også må gå dem godt fremover, og at de altid vil være der for os. Vi beder for, at alle konfirmander vil få gode uddannel ser og gode job og en dag selv vil få gode familier og klare sig godt i fremtiden. Og vi beder for, at alle må få en god konfirmationsdag. Vi beder for, at du vil give os hjælp og kræfter til at klare problemer i vores liv både dem, vi lever med nu, og dem, der vil komme. Og vi beder for, at vi mennesker bliver bedre til at passe på jorden, så vi en dag ved fælles hjælp vil få udryddet krig, fattigdom og sygdom i verden. Vi beder for, at vores drømme må gå i opfyldelse og at livet må blive fyldt med glæde og humor. Vi beder for, at du vil passe godt på os alle sammen. Amen! 4

5 Sogneudflugt til Flyvestation Skrydstrup og Haderslev Fjord Søndag den 12. september kl Så er det tid til den årlige sogneudflugt, som denne gang bliver til lands, til vands og (næsten) i luften... Programmet byder blandt andet på: Besøg på Flyvestation Skrydstrup: Vi skal se brandbiler i aktion, F-16-fly (som vi ikke skal prøve...) m.v. Frokost i dejlige naturomgivelser ved Haderslev Sejltur og kaffe på Haderslev Fjord ombord på Fjordbåden Helene Pga. reservation af pladser ombord på Helene vil det være dejligt med hurtig tilmelding fra dem, der ved, de ønsker at deltage. Så kan vi evt. reservere flere pladser. Afgang med bus: Kl fra P-pladsen ved Dalby Kirke. Der serveres en hurtig kop kaffe inden afgang. Man kan også blive afhentet ved præstegården kl inden gudstjenesten kl. 9. Forventet hjemkomst: Kl Bussen holder både ved præstegården og ved kirken. Pris inkl. frokost og kaffe, bustur, sejltur og rundvisning: Kr. 200,- for voksne / kr. 150,- for børn. Tilmelding: Senest 1. september til Ulrich Andersen på eller på opslag i kirkens våbenhus. VONSILD Åbningstider: Hverdag kl Fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Stil krav. Det gør vi 5

6 Sæt X i kalenderen Store dele af efteråret i Dalby Kirke og præstegård ligger allerede nu så klar, at man kan begynde at glæde sig. 12. september kl : Sogneudflugt Tilmelding senest 1. september. Se side september kl : Høstgudstjeneste Familiegudstjeneste i kirken og frokost på marken. 13. oktober kl : Eftermiddagsmøde Med højskolesangbogen og fhv. sognepræst Erik Bærenholdt. 7. november kl Musikgudstjeneste Alle helgen. 23. september kl : Sogneaften Familiens tur til USA 2009 ved sognepræst Jens Chr. Bach Iversen. 11. november kl Når kærligheden overvinder alt: Fra stiknarkoman til frihed. Sogneaften med Lars Jensen.. I behandling på Kildegården I Nyborg Statsfængsel g g j skole/institution. Lars Kenneth Egegaard Jensen Dørslundvej Brande Tlf Mobil ] GRAFISK CENTRUM [ ---Foredrag:--- fra stiknarkoman til frihed Mit liv væltede, fordi jeg traf et forkert valg, da jeg var 13 år gammel. Jeg tror, mit foredrag kan hjælpe de unge i dag til at vælge rigtigt. Eks-narkoman fortæller åbent om et liv i Helvede 10. oktober kl : Musikgudstjeneste Fælles med Sdr. Bjert og i Sdr. Bjert Kirke. 28. november kl : 1. søndag i advent Familiegudstjeneste. 6

7 Høstgudstjeneste 19. september: Pyntning af Dalby Kirke Har du lyst til at være med til at pynte kirken ved den traditionsrige høstgudstjeneste, så kontakt Hanne Schneider på også gerne om mulighed for at levere blomster og andet godt fra haven. Pyntningen foregår lørdag den 18. september. Nyt om navne Døbte 14. februar Frida Halgaard Rask, Humlevænget februar Nella Marie Mundt Bolet, Sjøllund. 28. februar Gustav Rahn Reinert, Skovly 5A 4. april Sander Frank Christiansen, Skovly 68 Maia Lindskov, Idyl Allé april Villads Peter Fossø, Rønne 1. maj Petra Savannah Bodholdt Meier, Alleen 30 Sophia Amalie Vangsgaard Nielsen, Løjpen maj Silas Dahl Bruhn, Ådalsparken 52 Viede og velsignede 27. februar Dorte Bork Smedegaard & Anders Smedegaard, Aagærdet maj Pernille Vinding & Jesper Søgaard Vinding, Frederik 2 Vej 20 Døde og begravede 16. februar Karl-Erik Bernhard Jensen, Idylparken februar Peter Johansen Lage, Christian 4 Vej marts Maja Welling Ibsen, Lykkegårdsvej marts Povl Marquard Hansen, Dalbyvej april Hans Jørgen Kiil Jensen, Dalen 7 2. maj Annette Sillesen, Goldbækparken maj Bodil Christensen, Skovgærdet 6 Kirkebilen KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbesværede til alt, der er annonceret her i bladet. OBS! Ønsker man at benytte kirkebilen til søndagsgudstjenesten, skal man ringe til Bjert Busser på senest lørdag kl. 12. Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.). Jens Filipsen, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen Fotos: Edith & Hilmar Bjarnhoff, Jens Christian Bach Iversen, Per Lindorf m.fl. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf

8 Kalenderen Hvor intet andet nævnes, er Jens Christian Bach Iversen præst ved gudstjenesterne. Juni Friluftsgudstjeneste: Lørdag d. 5. kl Ved Dalbyhus/hallen. Se side 3. Ingen gudstjeneste: Søndag den 6. Flyttet til lørdag den 5. Morgengudstjeneste: Søndag d. 13. kl s. e. trin. Ved Tine Illum. Gudstjeneste: Søndag d. 20. kl s. e. trin. Natkirke: Fredag den 25. kl Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Morgengudstjeneste: Søndag d. 27. kl s. e. trin. Juli Gudstjeneste: Søndag d. 4. kl s. e. trin. Morgengudstjeneste: Søndag d. 11. kl s. e. trin. Ved Iben Munkgaard Davids. Morgengudstjeneste: Søndag d. 18. kl s. e. trin. Ved Holger Lissner. Gudstjeneste: Søndag d. 25. kl s. e. trin. Ved Tine Illum. Natkirke: Fredag den 30. kl Sankt Nicolai Kirke, Kolding. August Morgengudstjeneste: Søndag d. 1. kl s. e. trin. Ved Tine Illum. Gudstjeneste: Søndag d. 8. kl s. e. trin. Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 14. kl Strandgudstjeneste: Søndag d. 15. kl s. e. trin. Se side 3. Kulturnatkirke : Fredag den 20. kl Sankt Nicolai Kirke, Kolding. Erstatter den sædvanlige natkirke sidste fredag i måneden. Morgengudstjeneste: Søndag d. 22. kl s. e. trin. Ved Tine Illum. Gudstjeneste: Søndag d. 29. kl s. e. trin. Tilmeldingsfrist til udflugt: 1. september Se side 5 I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre e kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank! Jernbanegade Kolding tlf sydbank.dk

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening

Dalby Tidende. Din lokale lokalavis. Dalby Skole Dalby Kirke Dalby GF Dalby Beboerforening ARRANGEMENTER I JUNI/JULI/AUGUST JUNI Fredag 5. Grundlovsdag - Ikke skoledag Onsdag 10. klokken 16.00 Familiedag og auktion i Værestedet Onsdag 10. klokken 18 Sommerkoncert for alle skolens elever og forældre

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

gellerup En anden slags pædagogik

gellerup En anden slags pædagogik gellerup Læs i dette nummer: Tema om nærvær, præstehjørnet, kalender og kommende arrangementer. September 2011 - november 2011 En anden slags pædagogik Der er ingen kære mor, når de unge kommer og hænger

Læs mere

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november

Kirkenyt. Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Kirkenyt Sparkær & Gammelstrup kirker Maj november Blad nr. 2-2015 Siden sidst i sognene Døbte Døde 22.02.2015 Celina Ingemann Brøns 15.01.2015 Rigmor Nielsen 29.03.2015 Victor Pedersen 18.02.2015 Harry

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

2007 september - oktober - november

2007 september - oktober - november Pedersborg Bromme KIRKEBLADET Årgang 48 nr. 3 2007 september - oktober - november Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder, som overflødigt godt os uforskyldt tilsender, som os fra moders liv, og

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere