I I N D U S T R I E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I I N D U S T R I E N"

Transkript

1 I INDUSTRIEN

2 I INDUSTRIEN INDHOLD Forord 3 Den gode nyhed 6 5 ømme punkter 10 Det nytter at forebygge 16 Den onde og den gode spiral 20 Balance mellem job og krop 28 Dansk Industri Tlf Det hele menneske 32 Passiv eller aktiv Faresignaler 38 Byg en IGLO 42 CO-industri Tlf Øvelser til skuldre, nakke, arme og ryg 46 Hårdt arbejde giver ikke god kondition 60 Inspiration 64 Lederne Tlf

3 FORORD Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats. KAN EN GOD ARBEJDSPLADS KURERE EN Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke og skulder med risiko for langvarigt tab af arbejdsevne og livskvalitet. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på at forebygge disse smerter og samtidig håndtere og mindske smerterne hos dem, der har ondt. Og her viser forskningen, at det er afgørende at holde sig fysisk i gang og gå på arbejde i det omfang, det er muligt. Samtidig skal arbejdspladserne fortsat sørge for, at der er de nødven dige hjælpemidler, og at arbejdspladsen er indrettet og arbejdet organiseret, så der er de bedst mulige forudsætninger for et godt fysisk arbejdsmiljø. Det er udgangspunktet for Job og Krop i industrien, der supplerer og understøtter den eksisterende forebyggelses indsats på arbejdspladser i industrien. Job og Krop i industrien er bygget op omkring fem budskaber, de fem ømme punkter, som sætter rammerne for en bred, forebyggende indsats fra hjælpemidler til fysisk aktivitet. 2 3

4 DEN DÅRLIGE NYHED De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke. Omkring 1/3 af de beskæftigede har haft smerter i muskler og led flere gange om ugen inden for de sidste 3 måneder Generelt er der flere, der har smerter i job med fysisk krævende arbejde Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Undersøgelse blandt beskæftigede,

5 DEN GODE NYHED Bevægelse virker! Tidligere troede man, at muskler og led skulle skånes, når de gjorde ondt De seneste års forskning har vist, at det forholder sig omvendt Det er bedst for muskler og led, at man bruger dem, selvom det gør ondt 6 7

6 BEVÆGELSE END FYSISK ER ANDET BEVÆGELSE Bevægelse er også, når vi ændrer opfattelse, så vi ikke bliver bange og inaktive, når vi får ondt i fx ryg eller nakke Men derimod holder os i gang i det omfang, det er muligt Bevægelse er også, når vi ændrer holdninger og adfærd på arbejdspladsen, så medarbejdere med ondt i fx ryg eller nakke kan blive på arbejde i det omfang, det er muligt 8 9

7 5 ØMME PUNKTER Her er fem ømme punkter at arbejde med, når I vil skabe god fysisk trivsel på arbejdspladsen. Så bevæger I jer hele vejen rundt. 1 Hold kroppen i gang. Det er ikke farligt at bruge de muskler, der gør ondt Tværtimod De får det bedre af at blive brugt 10 11

8 2 Det nytter at forebygge. Organiser arbejdet, indret arbejdspladsen, instruer hinanden og brug hjælpemidler også når det ikke gør ondt Så kroppen bruges fornuftigt 3 Lav øvelser. Få minutters træning tre gange om ugen kan være nok Træn gerne sammen med nogle kolleger 12 13

9 5 4 God fysisk trivsel er et fælles ansvar. Aftal med ledelse, kolleger og arbejdsmiljørepræsentant, hvordan I sammen forebygger og håndterer smerter i muskler og led Skab balance mellem job og krop. Det kan gøre ondt, hvis jobbet stiller større krav, end kroppen kan klare Balancen skabes ved at justere opgaverne og styrke kroppen 14 15

10 INDRET ARBEJDSPLADSEN DET NYTTER AT FOREBYGGE ORGANISER ARBEJDET BRUG HJÆLPEMIDLER INSTRUER HINANDEN 16 17

11 DET NYTTER AT FOREBYGGE ORGANISER ARBEJDET Organiser arbejdet, så kroppen bruges fornuftigt, og ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe. Afsæt tid til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen. INDRET ARBEJDSPLADSEN Indret arbejdspladsen, så kroppen bruges fornuftigt. Indret arbejdspladsen, så det bliver muligt at variere arbejdsstillingerne og styrke kroppen. Sørg for, at I hver især har indflydelse på, hvordan jeres eget arbejdsområde er indrettet. INSTRUER HINANDEN Sørg for, at I hver især bliver oplært og instrueret, så alle lærer at bruge kroppen fornuftigt. Husk at gentage oplæringen og instruktionen, når der er behov for det, fx til nye medarbejdere og ved indførelse af nye metoder eller nye tekniske hjælpemidler. BRUG HJÆLPEMIDLER Husk at bruge de indkøbte hjælpemidler. Brug hjælpemidlerne, når I har ondt, så I stadig kan fungere. Brug også hjælpemidlerne, når det ikke gør ondt.

12 hjeg kan ikke overskue, hvornår eller.vordan jeg skal komme i gang igen Man kan blive bange for at bevæge sig af frygt for at få det værre i den kropsdel, der gør ondt. Jeg vågner med smerter i ryggen. Jeg bliver bange for, at det skal blive værre, så jeg tænker, at jeg hellere må holde mig i ro. Jeg ringer og melder mig syg og bliver i sengen. Men smerten forsvinder ikke. Det bliver faktisk værre, så jeg må nok hellere holde mig endnu mere i ro. Nu er jeg langtidssygemeldt, og jeg har ikke fået det bedre. Men det kan blive en ond spiral. 20

13 Jeg vågner med smerter i ryggen. Det gør godt nok ondt, så jeg sygemelder mig en enkelt dag. Men smerten skal ikke få mig ned med nakken. Jeg har prøvet det før, og det gælder bare om at holde sig i gang. Det plejer at være den bedste medicin. Så jeg laver det, jeg kan, og næste dag er jeg på arbejde igen, men på nedsat kraft. Ledelsen og mine kolleger bakker mig op. Jeg får det bedre og bedre, så nu er jeg snart ovenpå igen. Hvis man overvinder frygten for at bevæge sig, når det gør ondt, er der større chance for, at smerterne bliver mindre. Og det kan blive en god spiral. 23

14 Det må anses for en del af livet at have ondt i ryggen af og til. Det er oftest uklart, hvorfor vi får ondt, men man ved i dag, at den bedste kur mod rygsmerter er at holde sig fysisk i gang. Overlæge Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Køge Sygehus 24 25

15 God praksis Fokus på fysisk trivsel gavner To gange dagligt slipper medarbejderne loddekolben og mødes til 5 minutters træning på elektronikvirksomheden Selektro i Møldrup. På virksomhedens tavlemøder har medarbejderne desuden mulighed for at stille forslag til ændrede arbejdsgange og indkøb af udstyr, der kan forbedre den fysiske trivsel. Det har mindsket medarbejdernes skulderproblemer. Læs mere om arbejdet med fysisk trivsel på Selektro på

16 Der skal være Hvis jobbet stiller større krav, end kroppen kan klare, øges risikoen for, at man får ondt Skab balance ved at justere opgaverne og styrke kroppen

17 Lav så meget variation i dit arbejde som muligt, og vær opmærksom på, at du ikke sidder i den samme stilling hele tiden. Der findes ingen ergonomisk rigtig siddestilling. Variation, variation og variation det kan ikke siges nok. Professor Karen Søgaard, Syddansk Universitet 30 31

18 BIOLOGI PSYKOLOGI SOCIALE FORHOLD DET HELE MENNESKE Når vi får ondt, oplever vi det først og fremmest som en fysisk smerte Men vi reagerer også psykisk på smerten er den tegn på, at der er noget alvorligt galt? Endelig spejler vi os i vores omgivelser Familie, venner og kolleger er med til at påvirke, hvordan vi takler smerter BIOLOGI er kroppen med dens muskler og led samt vores gener, køn og alder PSYKOLOGI er vores følelser og holdninger til smerte, og hvordan vi reagerer, når vi får ondt SOCIALE FORHOLD er de normer og den kultur, vi er en del af både derhjemme, på arbejdspladsen og i samfundet Alle tre forhold spiller en rolle for vores fysiske trivsel 32 33

19 Vi har fra gammel tid en kunstig tankegang om, at krop og sjæl er to forskellige ting. Det er de ikke. De hænger tæt sammen og kan ikke adskilles. Når man har smerter, påvirker det psyken og omvendt. Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

20 PASSIV Smerten kan gøre det nødvendigt at blive i sengen en eller to dage Men hvile er ikke en behandling Hvis du bliver liggende i længere tid, bliver dine muskler svagere bliver dine knogler svagere bliver du stiv i ryggen føles dine smerter værre kan du blive nedtrykt bliver det sværere og sværere at komme i gang igen AKTIV Din ryg og hele kroppen er beregnet til at bevæge sig Hvis du holder dig fysisk aktiv, udvikler du dine muskler styrker du dine knogler bevarer du din smidighed frigør din krop hormoner, som nedsætter smerten vil du føle større velvære bliver det lettere at komme i gang igen

21 BRUG HJÆLPEMIDLER Hjælpemidler virker men kun hvis de bliver brugt. FARESIGNALER Hvis du har stærke smerter, der bliver værre gennem de følgende uger, eller smerterne gør dig utilpas, bør du kontakte din læge Der findes desuden nogle symptomer, som er meget sjældne, men hvis de opstår pludseligt i forbindelse med ondt i ryg eller arme, skal du kontakte din læge straks Læs om symptomerne og se en udførlig beskrivelse af faresignalerne på jobogkrop.dk/faresignaler Har I de rigtige hjælpemidler? Husk at bruge de indkøbte hjælpemidler Brug hjælpemidlerne, når du har ondt, så du stadig kan fungere Brug også hjælpemidlerne, når det ikke gør ondt HUSK Smerterne skyldes sjældent noget alvorligt 39

22 God praksis Tunge løft forsvandt Hver vinter og forår er der travlt på værkstedet hos Egå Autohandel, når kunderne skal have skiftet hjul med sommer- og vinterdæk. Før i tiden var det kun de fysisk stærke medarbejdere, der fik opgaven. Men i dag kan alle på værkstedet løfte opgaven ved hjælp af et selvbygget hjælpemiddel, uanset om de har en dag, hvor de har ondt i muskler og led. Læs mere om brug af hjælpemiddel hos Egå Autohandel på

23 BYG EN alle skal være med Det er et fælles ansvar at skabe god fysisk trivsel på jobbet Alle på arbejdspladsen kan gøre en indsats INDIVIDET den enkelte medarbejder GRUPPEN kollegerne i teamet eller afdelingen LEDELSEN teamleder eller afdelingsleder ORGANISATIONEN samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøorganisation, HR og topledelse 42 43

24 INDIVID Varier din arbejdsstilling Hold pauser i arbejdet Lav øvelser jævnligt Brug hjælpemidlerne også når det ikke gør ondt Hold dig i gang, og vær fysisk aktiv LEDELSE Inddrag medarbejderne, når opgaverne tilrettelægges Når en medarbejder har ondt: Aftal eventuelt andre arbejdsopgaver i en periode Giv eventuelt plads til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen Organiser arbejdet, så ingen belastes for ensidigt eller for længe Alle på arbejdspladsen har en opgave. GRUPPE Husk hinanden på at variere arbejdsstillingerne og bruge hjælpemidler Fordel opgaverne, så ingen belastes for ensidigt eller for længe Lav eventuelt øvelser sammen i en pause Støt kolleger, der har smerter, til at blive på arbejde ORGANISATION Sørg for, at der er de nødvendige hjælpemidler, og at der er balance mellem job og krop Skab rammer for, at opgaverne kan tilpasses og omfordeles, så medarbejdere med smerter kan blive på jobbet Skab en kultur, der støtter medarbejdere med smerter i at holde sig i gang i det omfang, de kan 44 45

25 ONDT I SKULDRE, NAKKE, ARME ELLER RYG? Kortvarig træning af de muskler du især belaster, kan mindske smerterne og gøre dig mere klar til jobbet. Det behøver ikke tage lang tid. Få minutters træning med mindst én af øvelserne, der trænes effektivt tre gange om ugen, kan være nok Sideløft Træner musklerne i hele nakke- og skulderområdet. En god øvelse hvis du har smerter eller spændinger i nakken. Træd på midten af elastikken. Løft armene lidt ud til siden og op til skulderhøjde eller lidt højere. Sænk armene kontrolleret igen. Hold albuerne let bøjede under hele bevægelsen. 47

26 2 3 Skulderbladsklem Giver en rank holdning i nakke, skuldre og ryg og er god, hvis du ofte arbejder lidt foroverbøjet Gør elastikken kort (skulderbredde) og hold den i strakte arme foran brystkassen Stræk elastikken helt ud til du rammer brystkassen og klem skulderbladene sammen Før armene kontrolleret tilbage igen Hold albuerne let bøjede under hele bevægelsen Zig Zag En god variation af foregående øvelse, som styrker og øger udholdenheden i den øvre ryg Gør elastikken helt kort (10-20 cm) og hold den i strakte arme Kør i små hurtige zig-zag bevægelser nedefra og op og ned igen flere gange. Husk at slappe af i skuldrene 48 49

27 4 TIPS Vælg først de øvelser, der træner de muskler, du har ondt i. Vælg én eller flere af øvel serne, og træn mindst 3 gange om ugen. Udad-drejning oppe Træner de små muskler, der styrer armen. Dem du fx bruger, når du arbejder med værktøj eller computermus. Træd frem på elastikken med det ene ben. Hold armene strakte foran benene. Løft armene op og bagud samtidig med at du bøjer albuerne. Før elastikken kontrolleret tilbage. Start med en let elastik. Når du kan lave 20 gentagelser uden besvær, skifter du til en hårdere elastik

28 TIPS Tag 20 gentagelser med hver øvelse. Du skal føle, det syrer til i de sidste gentagelser. 5 Hold en kort pause (30 sek.) mellem de forskellige øvelser. Hvis en øvelse gør ondt, så nedsæt belastningen. Eller spring øvelsen over. Tennisalbue flexbar Tag med hænderne modsat greb på flexbaren, mens du holder den tæt til kroppen. Fokusér på nederste hånd, som har håndfladen mod kroppen (træningshånd). Stræk armene ud samtidig med, at du vrider flexbaren lidt som var det en karklud. Drej nu et par gange op og ned på flexbaren med træningshånden, som var den et gashåndtag. Gentag øvelsen med den anden hånd som træningshånd. Tennisalbue kan også trænes med hammer eller elastik se instruktion på i-bar.dk

29 6 7 Golfalbue hammer Hvis du har en golfalbue, har du ondt på indersiden af albuen og undersiden af underarmen Øvelsen træner disse muskler tag fat i begge hamre så hammerhovedet er bagved kroppen sving let hamrene op bag kroppen og sænk langsomt juster belastningen ved at holde tættere på eller længere fra hammerhovedet Golfalbue kan også trænes med flexbar eller elastik se instruktion på i-bar.dk Kropsdrejning Giver din rygsøjle styrke og stabilitet og træner de muskler du bruger, når du løfter, står og går Sæt elastikkens ende fast i noget solidt i skulderhøjde Hold armene strakte som et pistolgreb Drej overkroppen mens du følger elastikken med hele kroppen, som om du sigter med en pistol 54 55

30 8 Du kan downloade et katalog med flere øvelser med elastik, flexbar og hammer på i-bar.dk. Knæbøjning Squat Styrker musklerne i ben, baller og den nederste del af ryggen og træner de muskler du bruger, når du løfter, står og går. Stå ret op med afslappede skuldre. Bøj i knæene, mens du svinger armene frem, enden bagud og overkroppen fremover. Hold et naturligt svaj i ryggen, når du bøjer knæene. Her finder du også link til videoinstruktion af øvelser blandt andet makkerøvelser

31 GOD PRAKSIS Færre smerter og øget sammenhold Medarbejderne hos Scandinavian Tobacco Group i Assens har fået bugt med smerter i lænd, nakke og skuldre ved at lave elastikøvelser tre gange om ugen. Træningen foregår i grupper i arbejdstiden, men medarbejderne afløser hinanden, så maskinerne holdes i gang imens. Fællestræningen har øget både den fysiske trivsel og medarbejdernes kollegiale sammenhold. Læs mere om træning hos Scandinavian Tobacco Group på

32 HÅRDT ARBEJDE GIVER IKKE GOD KONDITION Styrketræning virker mod smerter, men det er også vigtigt at styrke konditionen. Konditionstræning forebygger kredsløbssygdomme og gør dig mere udholdende. Alle har godt af konditionstræning selv hvis man har et fysisk hårdt arbejde eller går meget. Her får man nemlig ikke pulsen derop, hvor det giver en træningseffekt. Når man vil forbedre sin kondition, skal man bruge en stor del af sin krop samtidig med, at man træner med høj intensitet. Det opnår man sjældent i sit arbejde. BEVÆGER DU DIG PÅ JOBBET? Stillesiddende arbejde, hvor du tilbringer det meste af dagen på en stol, er dårligt for både kroppen og hovedet. Også selvom du dyrker sport i fritiden. Vi er skabt til bevægelse, og fysisk inaktivitet er næst efter rygning den største risikofaktor for sygdom og tidlig død. Heldigvis er det nemt at gøre noget ved. Det gælder om at bevæge sig jævnlig i løbet af arbejdsdagen. Tag trappen, gå til fjerneste printer. Det er godt for kroppen, og det holder hjernen vågen. 20 minutters konditionstræning 2-3 gange om ugen, hvor du får sved på panden, forbedrer konditionen markant, hvis du ikke er vant til at træne

33 ASKEPOTFIBRE kan man kalde de fibre i en muskel, som står tidligt op, går sent i seng og slider hele dagen. Arbejder du ved en computer, er musklerne i nakke, skulder og arm samlet set lavt belastet. Det er nemlig kun nogle få, men altid de samme muskelfibre askepotfibrene der arbejder, når den samlede belastning er lav. Disse aktive fibre arbejder til gengæld på et højt belastningsniveau og har brug for pauser. Professor Karen Søgaard, Syddansk Universitet Hent en gratis app på jobogkrop.dk/app og få et ugentligt tip, videoer med øvelser, gode råd fra eksper ten og meget mere 62 63

34 INSPIRATION Hent Job og Krop i industriens inspirationskatalog og få gode råd til at planlægge, igangsætte og forny en indsats på din arbejdsplads Find information om kampagnematerialerne - for eksempel om lommebøger og plakater Find branchevejledninger med gode råd til, hvordan I skaber fysisk trivsel i lige præcis din branche Få mere viden om forebyggelse af smerter i muskler og led, og se øvelser til nakke, skuldre, arme og ryg på video. I INDUSTRIEN Job og Krop 1. udgave, 1. oplag 2015 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Job og Krop i industrien er baseret på Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagne Job og Krop. Lommebogen er produceret for Industriens Branchearbejdsmiljøråd af Videncenter for Arbejdsmiljø, som er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejds - miljø under Beskæftigelsesministeriet. Øvelserne på side er udarbejdet af Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med professor Lars Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ISBN: Layout: Advice A/S Tryk: Helstrup & Søn Fotos Forside, side 3, 11-15: Anders Bøggild Side 26 og side 40: Flemming Jeppesen Side 58: Annette Hoffmann Foto til øvelser: Jesper Balleby Kilder Lommebogen formidler forskningsfaglig viden. De præcise kilder kan findes på jobogkrop.dk/kilder. Lommebogen kan downloades på i-bar.dk eller købes hos arbejdsmiljobutikken.dk, tlf Bestillingsnummer: Bevæg dig ind på i-bar.dk 64

35 Denne lille lommebog handler om god fysisk trivsel på arbejdspladsen Den er fyldt med gode råd til, hvordan man i fællesskab forebygger og håndterer smerter i ryg, nakke og skulder I INDUSTRIEN

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning

At leve med åndenød. Patientvejledning. Onkologisk Afdeling D. Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende have glæde af denne patientvejledning Patientvejledning Denne pjece handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig, når man har fået åndenød At leve med åndenød Onkologisk Afdeling D Hvis du har åndenød, kan du og dine pårørende

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Få et bedre liv

Læs mere

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen og Louise Hjerting Nielsen træning og Parkinsons sygdom Træning og Parkinsons sygdom 3 4 7 9 12 15 18 20 22 24 24 26 28 28 28 30 31 Formål Træningslære Konditionstræning

Læs mere

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning Marina Aagaard, MFT 1 2 Marina Aagaard Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST FOTO: ARND BRONKHORST 20 MAGASINET HEST 12 2009 TEKST: METTE BOAS De færreste ryttere er klar over, hvor stor betydning deres opstilling har for deres ridning. Hesten kommer til at betale i sidste ende,

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere