Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt."

Transkript

1 Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Drift Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Børne og Ungeudvalget Social og Sundhedsudvalget Teknik og miljøudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlæg Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Børne og Ungeudvalget Social og Sundhedsudvalget Teknik og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Teknik og Miljø Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE RESULTAT I ALT (før budgetreserver) Udvalgenes budgetreserver RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) Forventende budgetoverførsler RESULTAT I ALT Forventede budgetoverførsler Kirkeskat Afdrag på lån til Vandcenter Syd A/S Afdrag på øvrige lån Optagne lån Ændring af likvide aktiver Ændring vedr. det skattef. område Ændring vedr. det brugerf. område

2 De enkelte delelementer i budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene fremgår af nedenstående oversigt. Delelementerne i aftalen er opdelt i følgende tre kategorier: Drift Anlæg Finansiering DRIFT Arbejdsmarkedsudvalget Reduktion af kommunale jobtræningspladser Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Effektivisering af materialeindkøb og kompetenceudvikling Branding Aktivitets og Udviklingspuljen Bibliotek og Borgerservice (reduktion i den samlede budgetramme) Ekstra tilskud til Castor Tilskud til forsamlingshuse (5.000 kr. pr. forsamlingshus) til udbredelse af bredbånd/internet Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Indsatsplan for Taskforce Erhverv Børne og Ungeudvalget Hjemtagelse af specialrådgivning og løsning af opgaven gennem ledig kapacitet i Tigerhuset Faldende børnetal på specialundervisningsområdet Effektivisering som følge af ændret dagtilbudsstruktur Sundt frokosttilbud Reduktion i antallet af elever i STU Rehabilitering for børn (projekt Living Lab) Lukning af Floravænget men fastholdelse af personalet (udslusning og nytænkning) Tandplejen tilpasning til faldende børnetal Støttepædagoger PPR Rammereduktion Mindre behov for specialundervisningstiltag Implementering af Herning Modellen (Sveriges programmet) Ekstra SSPmedarbejder (fra og med 2016) Forebyggende og tidlig indsats på dagtilbudsområdet Investering i tidlig sprogstart Regulering jf. elevtal pr. 5/ Elever i Regnbuen og specialklasser fra inklusionspuljen

3 Skoleit Forskønnelse af skolegårde og legepladser Social og Sundhedsudvalget Egne tilbud indenfor Handicap/Psykiatriområdet i form af ydelsespakker Tilbud om udvidet træning til borgerne i henhold til Lov om Social Service Forebyggelse af uhensigtmæssige indlæggelse og genindlæggelser Sagsbehandling i socialcenteret Øget inddragelse af frivillige på de uvisiterede aktivitetstilbud Betaling af ledsagerudgifter (Servicelovens 85) i forbindelse med ferieture Køb af ydelser til Træningsfaciliteter i Otterup (Privat partnerskabsaftale) Ændret budgetteringsprincip for Sundhedsområdet (Oprindeligt Budget 2015 fremskrevet til 2016niveau) Prioritering af ældrepuljen Fortsat Udvidet tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service Fortsat implementering af forebyggelse af ensomhed blandt ældre i samarbejde med frivillige Træning på Plejecentre Udvikling og etablering af nye tilbud inden for demensområdet Fortsat Aktivitetstilbud i ydertimerne på plejecentre Pulje til styrkelse af plejen på ældreområdet (øget normering) Social og Sundhedsudvalgets budgetreserve Teknik og miljøudvalget Asfalt Vintertjeneste Naturforvaltning Fortsat drift af den udvidede forsøgsordning for telekørsel Havneinvesteringer Asfaltbelægning Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Vandløbsliv Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Udskiftning af skilte

4 Vedligeholdelsespulje Bogense Havn og Marina Indsatsplan mod Bjørneklosbekæmpelse mv Afledte driftsudgifter af nye anlæg Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle Økonomiudvalget Optimering af telefoni og datakommunikation Analyse og optimering af kommunens bilpark Rationaler ved indkøbsaftaler Indsatspulje til erhvervsfremme/kortere sagsbehandlingstid (myndighed) Fremrykning af valg vedr. EUforbehold Merudgifter til Lægeerklæringer Merudgifter til Tolkebistand ANLÆG Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Udvikling af idræts og kulturcenter i Otterup Halstrategi Kant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Børne og Ungeudvalget Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner Skoleit Forskønnelse af skolegårde og legepladser Teknik og miljøudvalget Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual Etablering af cykelstier Udmøntning af Klimaplan og Risikostyringsplan Bedre bredbånd og mobildækning Etablering af rekreative områder, herunder motionsspor, legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken (udmøntes i samråd med SSU, BUU og EKFU) Forsøg med tangspærre Vintertjeneste

5 Anlæg i det administrative budget omprioriteret til nyt projekt Renovering og etablering af cykelstier Havneinvesteringer Asfaltbelægning Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur og kulturarvsgenopretning Vandløbsliv Teknik og miljøudvalget forsyningsområdet Ombygning af eksisterende genbrugsplads i Søndersø Økonomiudvalget Udstykninger Erhverv tæt på motorvejen Pulje fondsmidler mv Udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø (hvileisigselv) FINANSIERING Generelle tilskud og skatter Ekstraordinært finansieringstilskud et forventet niveau på 19 mio. kr Omprioriteringsbidrag 0,5 pct. i stedet for 1 pct Skatter (ajourføringen af KL's tilskudsmodel) Generelle tilskud (ajourføringen af KL's tilskudsmodel) Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Renter Indfrielse af lån ved Vandcenter Syd (sparede renter) Indfrielse af renteswap Indfrielse af renteswap Indfrielse af renteswap FREMRYKNING TIL Afdrag på lån Vandcenter Syd Indfrielse af lån ved Vandcenter Syd Indfrielse af lån ved Vandcenter Syd FREMRYKNING TIL Indfrielse af lån ved Vandcenter Syd (sparede afdrag) KIRKESKAT Korrektion i ft. modtaget budget for 2016 fra provstiet LÅNEOPTAGELSE Ombygning af eksisterende genbrugsplads i Søndersø

6 I nedenstående oversigt er budgetaftalens konsekvenser i forhold til behovet for likviditetstræk sammenholdt med det forventede likviditetstræk, som fremgik af det administrative budgetoplæg for (i hele1.000 kr.) Likviditetstræk i det administrative budgetoplæg Konsekvens af Budgetaftalen Drift Anlæg Finansiering Likviditetstræk efter budgetaftalen

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 20162018 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr. 4802014856610 Sags nr. 480201496130 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263) ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 25.588 18.045 10.423 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Beretning

Budget 2015-2018. Beretning Budget 2015-2018 Beretning Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale 2015... 19 Personaleoversigt... 37 Takster... 47 1 2 Borgmesterens

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2014-17 Investering i fremtiden

Budget 2014-17 Investering i fremtiden Svendborg, den 21. september 2013 Budget 2014-17 Investering i fremtiden Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere