Din brugermanual PHILIPS SLM5500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS SLM5500 http://da.yourpdfguides.com/dref/978783"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS SLM5500 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning PHILIPS SLM5500 Betjeningsvejledning PHILIPS SLM5500 Brugervejledning PHILIPS SLM5500 Brugermanual PHILIPS SLM5500 Brugsvejledning PHILIPS SLM5500 Din brugermanual PHILIPS SLM5500

2 Manual abstract: 15 Start konfigurationsguiden.15 Nyd det Komprimeringsformater...

3 .16 Digital Rights Management (DRM) Tænd produktets...16 Start Philips Media Manager Del en filmfil

4 .17 Afspil en filmfil Del musikfilen Afspil en musikfil..

5 ..19 Del en billedfil Afspil et diasshow.20 Afspil et diasshow med musik...

6 .21 Sættes på standby DA Konfigurer Åbn menuen Indstillinger Oversigt...

7 .22 Skift sprog Start konfigurationsguiden Start netværksguiden...

8 ...23 Gendan fabrikkens standardværdier Skift diasshowintervallet Skift TV-formen Skift TV-systemet...

9 ...25 Skift billedkvalitet..26 Aktiver pauseskærm Vis enhedsnavn..

10 ...27 Vis IP-oplysningerne...28 Vis tilslutningsmetoden Vis trådløs-oplysningerne...29 Skift enhedsnavn...

11 .29 Skift IP-tildeling Skift tilslutningsmetoden Registrer dig til internet-tjenester...

12 ...32 Opgrader softwaren..32 Indstil båndbredden til internet-mediefiler Vis produktoplysningerne...33 Fejlfinding...

13 Problemer og tips..34 Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning..

14 35 Afspilning af still-billede..35 Tilslutningsmuligheder Software...

15 ...35 Systemkrav Dimensioner Effekt.

16 ...36 Internet-tjenester.. 36 Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning.

17 .36 Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed.

18 ...37 Vedligeholdelse og service Bortskaffelse af dit gamle produkt...38 Garanti...

19 ...38 Ordliste Betingelser og definitioner Hvad er der i boksen DA W elcome Quick start guide 1 Install 2 Connect 3 Enjoy SLM5500 trådløs multimedieadapter Fjernbetjening 2x AA-batterier Vejledning til hurtig betjening Installations-CD SCART-kabel Netledning Hvad du ellers behøver TM eller TV PC AC WiFi Ethernet Fjernsyn Computer Strømforsyning Trådløst netværk Kabellagt netværk Resultat efter installation TM PC WiFi TV Valgfrie komponenter (medfølger ikke) Digital audio Højopløseligt fj;rksenheder og bygningens konstruktion. Sikkerhedsforanstaltninger Brug ikke produktet udendørs. Produktet kan forårsage interferens mellem produktet og andre enheder. Sørg for, at interferensen ikke får virkning på andre enheder, der er installeret i nærheden af produktet. Undgå at tilslutte eller afbryde enhederne, mens produktet er sluttet til en strømforsyning. Før du bruger produktet, skal du sørge for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er angivet på mærkepladen. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du henvende dig til din forhandler. Udsæt ikke produktet for fugt eller vand. Sæt ikke genstande, der indeholder væske, på produktet (såsom vaser). Udsæt ikke produktet for varmekilder (f.eks. varmeapparater eller direkte sollys). Udsæt ikke produktet for sand. Sørg for, at der er tilstrækkelig fri luft til ventilation omkring produktet. Produktet må ikke åbnes. Hvis der opstår tekniske problemer, bedes du kontakte din forhandler. 7 DA Europæiske regler Produktet er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Under dette direktiv kan produktet sættes i drift i følgende lande: /i SLM5500/00 B IRL P D /i DK I SU CH E L S GR NL UK F A N SLM5500/05 B IRL P D DK I SU CH E L S GR NL UK F A N 8 Brug for hjælp? Fejlfinding Se side 34. DA Online hjælp Se for at få: Interaktiv hjælp Hyppigt stillede spørgsmål Club Philips Se club. philips.com for at få: Interaktiv hjælp Internet-tjenester Registrering kan være påkrævet. Philips Media Manager Se den indbyggede hjælp i Philips Media Manager-softwaren. Helpline /i Land België/Belgique/Belgien Danmark Deutschland España France Ireland Italia Luxemburg/Luxembourg Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige United Kingdom Telefonnummer Omkostninger pr. minut Vær parat til at give denne information: En beskrivelse af problemet og hvornår det opstår Typenummeret på produktets etiket Købsdatoen 9 DA Oversigt Trådløs multimedieadapter A B Tænd/sluk lampe Viser produktets tændt/slukket status. Slukket - Ikke tilsluttet en strømforsyning Rød - Standby-modus Blå - Tændt 2 Tænd/sluk knap Tænder og slukker produktet. 3 TV-lampe med høj opløsning Indikerer videosignaltypen. Slukket - Standarddefinition for videosignal Blå - Videosignal med høj opløsning 4 Link-indikatorlampe Indikerer status for netværksforbindelsen. Slukket - Ingen netværkstilslutning Blinker - Tilslutning til netværk eller Blinker - Søger efter en mediefilserver eller Tændt - Tilslutning til et netværk og mediefilserver fundet 5 Infrarød modtager Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. 6 Antenne til trådløst netværk Modtager signaler fra og sender signaler til det trådløse netværk. 7 Ethernet-port Tilslutter et netværkskabel (UTP5e Ethernet) til et kabelnetværk SCART-port Slutter et SCARTkabel til alle TV-typer. 9 Videooutputkontakt Venstre - SCART-porten benyttes Højre - Komponentens videoport benyttes 10 Komponentens videoport Slutter et videokabel til et TV med høj opløsning. 11 Digital audioport Slutter et koaksialt audiokabel til et digitalt audiosystem. 12 Strømstik Slutter

20 strømkablet til en strømforsyning. DA Fjernbetjening Standby-knap Tænder og slukker produktet. 2 Taltaster Indtast cifre og tekst. 3 Knappen Tilbage Tekst- eller cifferindtastning - Backspace Navigation - Tilbage 4 Knappen Home Navigation - Åbner menuen Home 5 Knapperne op, ned, venstre og højre Navigation - Gå i den angivne retning 6 Knappen Forrige/Spol tilbage Film - Spol tilbage (langt tryk) Film, musik, billeder - Forrige (kort tryk) 7 Stop-knap Film, musik, billeder - Stopper mediefilen 8 Farveknapper Knappernes funktioner vises via TV'et. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

21 9 Knappen Følg mig Til senere brug. 10 Knappen Favoritter Til senere brug. 11 Spring tilbage Til senere brug. 12 Knappen Spring til Til senere brug. 13 Spring frem Til senere brug. 14 Knappen Page down Navigation - Gå 1 side ned 15 Knappen Shuffle Blander afspilningslisten. 16 Knappen Page up Navigation - Gå 1 side op 17 Knappen Afspil Film, musik, billeder - Starter mediefilen 18 Knappen Pause. Film, musik, billeder - Indsætter pause i mediefilen 19 Knappen Næste/Frem Film - Frem (langt tryk) Film, musik, billeder - Næste (kort tryk) 20 OK-knap Vælger og bekræfter det aktuelle punkt. Film, musik, billeder - Starter mediefilen 11 DA 21 Knappen Indstillinger Navigation - Åbner og lukker menuen Settings 22 Info-knap Film, musik, billeder - Viser og skjuler ekstra information om mediefilen /i Tekst- og cifferindtastning Handling Vælg de tilgængelige tegn Vælg næste eller forrige tegn Bekræft et valg Vælg 0 Vælg tegnene <space> _ - 1 Vælg tegnene a b c A B C 2 Vælg tegnene d e f D E F 3 Vælg tegnene g h i G H I 4 Vælg tegnene k l m K L M 5 Vælg tegnene m n o M N O 6 Vælg tegnene p q r s P Q R S 7 Vælg tegnene t u v T U V 8 Vælg tegnene w x y z W X Y Z 9 Knap Gode råd For at vælge tegnene skal du trykke hurtigt på knappen flere gange i rækkefølge. Strømadapter 1 Strømadapter Tilslutter til strømforsyningen. 2 Strømkabelkonnektor Tilslutter til produktets strømstik Installer Installer softwaren Sæt installations-cd'en i computerens CD- eller DVD-drev. Klik på dit foretrukne sprog. Klik på Installer. Klik på Philips Media Manager. Følg anvisningen på skærmen. Du bliver bedt om at vælge de mapper, hvor du har anbragt film, musik og billeder. Sørg for at vælge de korrekte mapper. Filmene, musikken og billederne i de valgte mapper er til rådighed for produktet. DA Installer TV-tilslutningen 2 Funktion 1, SCART-tilslutning til alle TV'er 1 Tag SCART-kablet. 2 Stil videooutputkontakten på produktet i venstre position. 3 Stik én konnektor i SCART-porten på produktet. 4 Sæt det andet stik i SCART-porten på TV'et. 5 Manuel genstart kræves TV Funktion 2, komponentvideotilslutning til TV'er med høj opløsning 2 Kun til brug med TV'er, der understøtter YPbPr-tilslutning (typisk tilgængelig på LCD- eller plasma-tv'er). YPbPr-tilslutningen kendes også som YUV, 3x RCA (blå, grøn, rød) Tag et digitalt videokabel (3x RCA, medfølger ikke). Stil videooutputkontakten på produktet i højre position. Stik de tre konnektorer i komponentvideoporten på produktet. Stik de tre andre konnektorer i komponentvideoporten på TV'et. Når du slutter YPbPr-signalet til et Philips TV, kan en YPbPr-adapter være påkrævet. En YPbPr-adapter følger med visse Philips TV'er TV 13 DA Tag et SCART til 3x RCA-outputadapter (medfølger ikke). Tag et stereo-audiokabel (2 x RCA, medfølger ikke). Sæt SCARTet til 3x RCA-outputadapteren i SCART-porten på produktet. Sæt stereoaudiokablet i SCARTet til 3x RCA-outputadapteren. Stik den anden ende i stereoindgangen på TV'et. Manuel genstart kræves. 6 TV Installer den digitale audiotilslutning (valgfri) 1 Tag et koaksialt audiokabel (medfølger ikke). 2 Sæt den ene konnektor i den digitale audioport. 3 Stik den anden ende i den digitale audioport på lydanlægget. 2 3 Audio 1 Installer netværkstilslutningen Funktion 1 - Trådløs 1 Sørg for, at de trådløse netværksenheder er tændt. TM WiFi Funktion 2 - Kabelført 1 Tag et netværkskabel (UTP5e Ethernet, medfølger ikke). 2 Sæt den ene konnektor i Ethernetporten. 3 Stik den ene konnektor i netværket (for eksempel basisstationen eller routeren) Ethernet 14 Installer strømtilslutningen 1 Tag strømkablet. 2 Sæt strømkabelkonnektoren i strømstikket på produktet. 3 Sæt strømadapteren i strømforsyningen. DA > Lampen på forsiden af produktet lyser rødt. 2 AC 3 1 Installer batterierne Åbn batterirummet på fjernbetjeningen. 2 Indsæt batterierne korrekt. 3 Luk batterirummet. Tilslut Indstil den korrekte TV kanal 1 Tænd for TV'et. 2 Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et. TV Start konfigurationsguiden 1 Tag fjernbetjeningen. 2 Sigt med fjernbetjeningen på produktet. 3 Tryk på Standbyknappen. > Lampen på forsiden af produktet lyser blåt. 4 Følg anvisningen på skærmen. /i Navigation Handling Gå op eller ned i en liste Bekræft et valg Vælg forrige side Vis oplysninger i hjælp (hvis de er tilgængelige) Knap 15 DA Nyd det Komprimeringsformater Før du deler eller afspiller en mediefil, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat (se side 35). Digital Rights Management (DRM) DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt. Før du deler eller afspiller en mediefil med DRM, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat med DRM (se side 35). Enten En fremtidig version af Philips Media Manager kanomfatte en indstilling til at streame WMA-DRM beskyttet musik. Eller Windows Media Connect kan enyttes til at streame WMA-DRM beskyttet musik. Philips SLM5500 skal føjes til den sikre liste for Windows Media Connect. Tænd produktets 1 Indstil den korrekte TV kanal 2 Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening. > Menuen Home vises. /i Handling Vælg de tilgængelige menupunkter Vælg næste eller forrige menu. Bekræft et valg Knap Start Philips Media Manager Microsoft Windows Klik på Start. Klik på Alle Programmer. Klik på Philips Media Manager. Klik på Philips Media Manager. > Philips Media Manager starter. 16 Del en filmfil Start Philips Media Manager. Klik på Movies. Klik på Movies. Klik på Add Files or Folders. Tilføj filmfilen. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

22 DA > Egenskaberne for filmfilen vises. Afspil en filmfil 1 Del en filmfil. 2 Tænd for produktet. > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler filmfilen, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Movies All Movies 4 Vælg Movies og tryk på OK. > Menuen Movies vises. 5 Vælg filmfilen Afspil filmfilen med den medfølgende fjernbetjening. DA /i Handling Start filmfilen Gå frem i filmfilen Gå til næste filmfil Gå tilbage i filmfilen Gå til forrige filmfil Indsæt pause i filmfilen Stop filmfilen Knap (lang) (kort) (lang) (kort) Del musikfilen Start Philips Media Manager. Klik på Music. Klik på Add Music. Klik på Add Files or Folders. Tilføj musikfilen. > Egenskaberne for musikfilen vises. 18 Afspil en musikfil 1 Del musikfilen. 2 Tænd for produktet. DA > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler musikfilen, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Music All Music Artists Artists/Album Albums Genres 4 Vælg Music og tryk på OK. > Menuen Music vises. 5 Vælg musikfilen. 6 Afspil musikfilen med den medfølgende fjernbetjening. /i Handling Start musikfilen Vælg den næste musikfil Vælg den forrige musikfil Indsæt pause i musikfilen Stop musikfilen Knap 19 DA Del en billedfil Start Philips Media Manager. Klik på Pictures. Klik på Add Pictures. Klik på Add Files or Folders. Tilføj billedfilen. > Egenskaberne for billedfilen vises. Afspil et diasshow 1 Del billedfilerne. 2 Tænd for produktet. > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler billedfilerne, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Pictures All Pictures 4 Vælg Pictures og tryk på OK. > Menuen Pictures vises. Gode råd Gå til miniaturevisning ved at trykke på den blå knap på den medfølgende fjernbetjening. 5 Vælg den første billedfil Afspil diasshowet med den medfølgende fjernbetjening. /i Handling Start diasshowet Gå til næste billede Gå til forrige billede Indsæt pause i diasshowet Stop diasshowet Knap DA Gode råd For at ændre indstillingerne for diasshowet skal du bruge menuen Settings. Afspil et diasshow med musik 1 Afspil musikfilen. 2 Tryk på knappen Home på den medfølgende fjernbetjening. 3 Afspil diasshowet. Sættes på standby 1 Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening. > Lampen på forsiden af produktet lyser rødt. Produktet bruger stadig strøm, når det er sat på standby. Sluk for produktet ved at fjerne strømadapteren fra strømforsyningen. Konfigurer Åbn menuen Indstillinger Med menuen Settings kan du ændre indstillingerne for produktet. 1 Tag den medfølgende fjernbetjening. 2 Tænd for produktet. 3 Tryk på indstillingsknappen. > Menuen Settings vises. 21 DA Oversigt /i Setup Preferences Network settings Internet services Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Slide show interval TV settings TV Shape TV System Image quality Screen saver View Device name IP details Connection method Wireless details Change Device name IP Assignment Connection method Register Software upgrade Bandwidth Product info Skift sprog Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults English Français Español Deutsch Nederlands Italiano 3 Vælg Language og tryk på OK. > Menuen Language vises. 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. /i Punkt English Français Español Deutsch Nederlands Italiano Beskrivelse Engelsk Fransk Spansk Tysk Hollandsk Italiensk 22 Start konfigurationsguiden Konfigurationsguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for produktet igen. Brug netværksguiden til at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Start 3 Vælg Configuration wizard og tryk på OK. > Konfigurationsguiden starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. Start netværksguiden Netværksguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen. Brug konfigurationsguiden til at konfigurere de øvrige indstillinger for produktet igen. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Start 3 Vælg Network wizard og tryk på OK. > Netværksguiden starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. 23 DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Gendan fabrikkens standardværdier 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Resets all preferences and network settings to their initial values. billede vises i 3 sekunder. Hvert billede vises i 5 sekunder. A. TV-formen er 4:3. Venstre og højre del af widescreenbillederne vises ikke. Se B. TV-formen er 4:3. Top og bunddelene af widescreen-billederne viser sorte streger. Åbn menuen Settings. giver produktet en statisk IP-adresse. Vælg Network settings og tryk på OK. DA > Menuen Network settings vises. Network settings View Change Device name IP Assignment Connection method 3 Vælg Change og tryk på OK. > Menuen Change vises. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

23 Network settings Device name IP Assignment Connection method Wired (Ethernet) Wireless, wizard Wireless, manual 4 Vælg Connection method og tryk på OK. > Menuen Connection method vises. 5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. /i Punkt Wired (Ethernet) Wireless, wizard Wireless, manual 6 Sørg for, at du har korrekte data. /i Beskrivelse Tilslutning til et kabelført Ethernet-netværk. Automatisk tilslutning til et trådløst netværk med en guide. Manuel tilslutning til et trådløst netværk (kun for avancerede brugere). Wireless, wizard Data Netværksnavn (SSID) Krypteringstype /i Fra Basisstation eller router Basisstation eller router Wireless, manual Data Netværksnavn (SSID) Infrastruktur Krypteringstype 7 Følg anvisningen på skærmen. Fra Basisstation eller router Trådløst netværk Basisstation eller router 31 DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Register Software upgrade Bandwidth Registrer dig til internet-tjenester 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Internet services og tryk på OK. > Menuen Internet services vises. Internet services Register SW upgrade Bandwidth Register 3 Vælg Register og tryk på OK. > En guide starter. 4 Indtast din -adresse, så Club Philips kan sende en registrerings- til din computer. 5 Følg instruktionerne i en. Opgrader softwaren FORSIGTIG Sluk ikke for produktet under en softwareopdatering. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Internet services og tryk på OK. Register Software upgrade Bandwidth Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Internet services vises. Internet services Register Software upgrade Bandwidth There are no software upgrades available. Your software is up to date. The software version is V D41.SD Vælg Software upgrade og tryk på OK. > En guide starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. Indstil båndbredden til internet-mediefiler Produktet kan automatisk vælge en specifik internet-mediefil, når der er en sådan til rådighed i flere størrelser. Hvis du for eksempel har en internet-forbindelse med en høj båndbredde, kan produktet automatisk vælge film med en høj opløsning. Nogle internet-udbydere lægger ekstra gebyr på for at overskride en bestemt grænse for overførte data. 1 Åbn menuen Settings. 32 Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Register Software upgrade Bandwidth 2 Vælg Internet services og tryk på OK. > Menuen Internet services vises. DA Internet services Register SW upgrade Bandwidth High Medium Low 3 Vælg Bandwidth og tryk på OK. 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. Gode råd Hvis du ikke kan afspille internet-mediefiler, skal du vælge en lavere båndbredde. /i Punkt High Medium Low Beskrivelse Høj båndbredde Medium båndbredde Lav båndbredde Vis produktoplysningerne Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Software Version: V D41.SD5.1 Hardware Version: R0A 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Product info og tryk på OK. > Produktoplysningerne vises. 33 DA Fejlfinding Problemer og tips Problem Ingen reaktion på den medfølgende fjernbetjening Gode råd Slut strømadapteren til strømforsyningen. Sigt med fjernbetjeningen på produktet. Indsæt batterierne korrekt. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen. Tænd for TV'et. Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde Sæt kontakten To TV på bagsiden af produktet i den rette position, og genstart produktet. Sørg for, at TV'et understøtter videosignalet på produktet. Tryk på den grønne knap på den medfølgende fjernbetjening i 3 sekunder for at nulstille videosignalet til standardværdierne fra fabrikken. Tænd for audiosystemet. Indstil audiosystemet til den korrekte eksterne indgangskilde. Forøg lydstyrken på audiosystemet. Tænd de andre enheder i kabelnetværket. Brug et lige netværkskabel (Ethernet, UTP 5e) til at forbinde produktet med kabelnetværket. Tænd de andre trådløse enheder i netværket. Mindsk afstanden mellem basisstationen eller routeren og produktet. Enten - Sørg for, at det trådløse broadcast netværksnavn (SSID Broadcast) er aktiveret på basisstationen eller routeren. Eller - Indtast netværksnavnet (SSID) manuelt. Kopier netværksnavnet fra basisstationen eller routeren. Indtast den korrekte sikkerhedskode (WEP eller WPA). Kopier sikkerhedskoden (WEP eller WPA) fra basisstationen eller routeren. Sørg for, at firewalls i det trådløse netværk giver produktet adgang til det trådløse netværk. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen på MACadressen på produktet på netværket. Sørg for, at det trådløse netværk bruger den første sikkerhedskode på basisstationen eller routeren. Start Philips Media Manager. Sørg for, at Philips Media Manager deler mediefiler med produktet. Slut produktet til det korrekte netværk. Sørg for, at firewalls i computeren og basisstationen eller routeren giver Philips Media Manager adgang til netværket. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen af Philips Media Manager. Sørg for, at produktet understøtter filformatet (se side 35). Sørg for, at Philips Media Manager deler mediefilen med produktet. Når du afspiller en beskyttet mediefil (WMA-DRM, WMV-DRM) første gang, skal produktet have forbindelse til internettet. Prøv igen senere. internettjenesten kan være lukket midlertidigt. Sørg for, at produktet understøtter internet-formatet Sørg for, at firewalls i netværket giver internet-tjenesten adgang til netværket. Intet videosignal på TV-skærmen Intet lydsignal fra audiosystemets højttalere Kabelnetværket kan ikke findes Det trådløse netværk kan ikke findes Kan ikke tilsluttes det trådløse netværk Ingen adgang til mediefiler (film, musik eller billeder) Kan ikke afspille en mediefil Kan ikke afspille internetmediefiler 34 Tekniske data Videoafspilning /i DA Komprimeringsformater DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM HD-MPEG2 (i kabelnetværk) Audioafspilning /i Komprimeringsformater ID3-tag understøttelse MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4 Afspilning af still-billede /i Billedkomprimeringsformat Billedforbedring Miniaturevisning JPEG Diasshow med audioafspilning, høj opløsning Tilslutningsmuligheder /i Kryptering/sikkerhed LAN kabelført Videooutput - Analog Trådløse tilslutninger Audio-output - Digital WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA Ethernet (på RJ 45) 1 x Audio V + H (på SCART), Komponent RGB (på SCART), Komposit CVBS (på SCART), Komponent Y Pb Pr (på cinch) Trådløst LAN (802. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

24 11b/g) Koaksial SP/DIF (på cinch) Software /i Philips Media Manager UPnP multimedieindholdsserver Systemkrav /i CD-ROM-drev Harddiskplads PC OS Processor RAM hukommelse PC-netværk påkrævet Internet-tilslutning Club Philips 100 MB Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP Pentium II eller bedre 64 MB Trådløst eller kabelført PC-netværk Bredbånd internet (> 256 kbps) Internet-adgang og 35 DA Dimensioner /i Produktdimensioner (B x D x H) Vægt 207 x 152 x 40 mm. 0,84 kg Effekt /i Hovedstrømforsyning Tænd/sluk knap Effektforbrug Strøm LED-indikator AC V Hz 15 W (2.5 W standby) Blå, rød Internet-tjenester Se Club Philips for at få den nyeste liste over internet-tjenester. /i Audiotjenester Videotjenester Fototjenester Mine medier Live 365. com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio,... m.fl. Yahoo! Film, Launch, ifilm Yahoo! Fotos Tilføj dine egne internet-streams Information Respekter copyrights Be responsible Respect copyrights Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål. Ansvarsbegrænsning Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører Microsoft Corporation. Anvendelse eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft datterselskab. Indholdsleverandører anvender en teknologi til styring af digitale rettigheder til Windows Media i denne enhed ("WM-DRM") til beskyttelse af deres indhold ("Sikkert indhold") så deres intellektuelle ejendomsret, herunder copyright, til et sådant indhold ikke overtrædes. Denne enhed anvender WM-DRM software til afspille sikkert indhold ("WM-DRM Software"). Hvis WM-DRM-softwaren i denne enhed ødelægges, eller dens regler overtrædes, kan Microsoft tilbagekalde WM-DRM-softwarens rettigheder til at erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. (Dette kan ske på begæring fra softwaren eller ejerne af det sikre indhold ("Det sikre indholds ejere")). Tilbagekaldelse kan også forhindre enhedens evne til at overføre, lagre, kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold, som du kan have lagret tidligere på enheden. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM- DRM-softwarens evne til at spille ubeskyttet indhold. Listen over tilbagekaldt WM-DRM-software sendes til din enhed, når du downloader en licens til et sikkert indhold fra Internettet eller en PC. Microsoft kan i forbindelse med et sådant indhold også downloade tilbagekaldelseslister på din enhed på vegne af ejere af et sikkert indhold, der kan gøre enheden ude af stand til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. 36 I tilfælde af tilbagekaldelse vil Philips forsøge at stille softwareopdateringer til rådighed, der gendanner evnen helt eller delvist til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. Muligheden for at stille sådanne opdateringer til rådighed afhænger dog ikke alene af Philips. Philips garanterer ikke, at sådanne softwareopdateringer vil være til rådighed efter en tilbagekaldelse. Hvis sådanne opdateringer ikke er til rådighed, vil enheden ikke kunne overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold - heller ikke indhold, som du tidligere har lagret på enheden. Selvom sådanne softwareopdateringer er tilgængelige kan de måske ikke en gang få enheden til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, der tidligere er lagret på enheden. I visse tilfælde kan du måske overføre indholdet fra PC'en. I andre tilfælde skal du måske købe tidligere erhvervet sikkert indhold igen. Sammenfattende: Microsoft, ejere af sikkert indhold og distributører af sikkert indhold kan nægte eller begrænse din adgang til et sikkert indhold. De kan også gøre enheden ude af stand til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, selv når du har betalt og erhvervet det. Ingen af dem skal bruge hverken dit eller Philips samtykke eller godkendelse for at kunne nægte, tilbageholde eller på anden måde begrænse din adgang til sikkert indhold eller hindre enheden i at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. produkt opfylder de standarder, der er fastsat for det. Billedkvaliteten påvirkes af brugen af mikrobølgeovne. bekræfter, at hvis virksomhedens produkter behandles korrekt og i overensstemmelse med deres formål, er de sikre at bruge ifølge den viden, der er til rådighed i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket sætter Philips i spidsen i den yderligere standardiseringsudvikling med henblik på tidlig idriftsætning i virksomhedens produkter. Vedligeholdelse og service Hvis produktet er defekt og skal repareres på et tidspunkt, efter at garantiperioden er udløbet, bedes du kontakte vores specialister (se side 9). 37 DA Bortskaffelse af dit gamle produkt Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden. Garanti Se installations-cd'en for at få en garantifolder. 38 Ordliste Betingelser og definitioner Ad-hoc-netværk Codec DHCP DNS DRM En direkte forbindelse mellem to enheder. For eksempel en forbindelse mellem en computer og produktet. Koder-dekoder. Et program, der kan afkode et signal til musik eller en film (f.eks. MP3 eller DivX). Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP giver IP-adresser til computerens netværksenheder. Domain Name Server. En server, der ændrer domænenavne (f.eks. i IP-adresser. Digital Rights Management. DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

25 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Et program eller et computernetværk, der sørger for, at computernetværket er sikkert. En IP-adresse, som et computernetværk bruger til at få adgang til et andet computernetværk. For eksempel den IP-adresse, som et Local Area Network (LAN) bruger til at få adgang til internettet. Et computernetværk bestående af en eller flere enheder, der er forbundet gennem en central vært (for eksempel en basisstation eller en router). En unik kombination af fire tal (0-255), der identificerer en enhed i et computernetværk. En IP-adresse kan være statisk eller dynamisk (givet af en DHCP). En type analoge videooplysninger. En unik kombination af seks heksadecimale tal (00 - FF), der identificerer (en del af) en fysisk enhed. En kombination af fire tal (0-255), der identificerer det maksimale antal IP-adresser i et computernetværk. For eksempel hvis netværksmasken er , er første, andet og tredje tal i alle IP-adresser i computernetværket identiske. National Television System Committee. En type analogt TV-system. NTSC bruges mest i de amerikanske lande. Phase-Alternating Line. En type analogt TV-system. Programmet, der kan dele mediefilerne på en computer med produktet. Service Set Identifier. Navnet på det trådløse computernetværk. Philips område af internet-aktiverede produkter. Universal plug-and-play. En metode til at dele mediefiler i et privat netværk. Wired Equivalent Privacy. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker WiFi-Protected Access. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker DA Firewall Gateway Infrastruktur netværk IP-adresse Komponentvideo: MAC-adresse Netværksmaske NTSC PAL Philips Media Manager SSID Streamium UPnP WEP WPA 39 /i Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. com Din brugermanual PHILIPS SLM5500

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere