Din brugermanual PHILIPS SLM5500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS SLM5500 http://da.yourpdfguides.com/dref/978783"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS SLM5500 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning PHILIPS SLM5500 Betjeningsvejledning PHILIPS SLM5500 Brugervejledning PHILIPS SLM5500 Brugermanual PHILIPS SLM5500 Brugsvejledning PHILIPS SLM5500 Din brugermanual PHILIPS SLM5500

2 Manual abstract: 15 Start konfigurationsguiden.15 Nyd det Komprimeringsformater...

3 .16 Digital Rights Management (DRM) Tænd produktets...16 Start Philips Media Manager Del en filmfil

4 .17 Afspil en filmfil Del musikfilen Afspil en musikfil..

5 ..19 Del en billedfil Afspil et diasshow.20 Afspil et diasshow med musik...

6 .21 Sættes på standby DA Konfigurer Åbn menuen Indstillinger Oversigt...

7 .22 Skift sprog Start konfigurationsguiden Start netværksguiden...

8 ...23 Gendan fabrikkens standardværdier Skift diasshowintervallet Skift TV-formen Skift TV-systemet...

9 ...25 Skift billedkvalitet..26 Aktiver pauseskærm Vis enhedsnavn..

10 ...27 Vis IP-oplysningerne...28 Vis tilslutningsmetoden Vis trådløs-oplysningerne...29 Skift enhedsnavn...

11 .29 Skift IP-tildeling Skift tilslutningsmetoden Registrer dig til internet-tjenester...

12 ...32 Opgrader softwaren..32 Indstil båndbredden til internet-mediefiler Vis produktoplysningerne...33 Fejlfinding...

13 Problemer og tips..34 Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning..

14 35 Afspilning af still-billede..35 Tilslutningsmuligheder Software...

15 ...35 Systemkrav Dimensioner Effekt.

16 ...36 Internet-tjenester.. 36 Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning.

17 .36 Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed.

18 ...37 Vedligeholdelse og service Bortskaffelse af dit gamle produkt...38 Garanti...

19 ...38 Ordliste Betingelser og definitioner Hvad er der i boksen DA W elcome Quick start guide 1 Install 2 Connect 3 Enjoy SLM5500 trådløs multimedieadapter Fjernbetjening 2x AA-batterier Vejledning til hurtig betjening Installations-CD SCART-kabel Netledning Hvad du ellers behøver TM eller TV PC AC WiFi Ethernet Fjernsyn Computer Strømforsyning Trådløst netværk Kabellagt netværk Resultat efter installation TM PC WiFi TV Valgfrie komponenter (medfølger ikke) Digital audio Højopløseligt fj;rksenheder og bygningens konstruktion. Sikkerhedsforanstaltninger Brug ikke produktet udendørs. Produktet kan forårsage interferens mellem produktet og andre enheder. Sørg for, at interferensen ikke får virkning på andre enheder, der er installeret i nærheden af produktet. Undgå at tilslutte eller afbryde enhederne, mens produktet er sluttet til en strømforsyning. Før du bruger produktet, skal du sørge for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er angivet på mærkepladen. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du henvende dig til din forhandler. Udsæt ikke produktet for fugt eller vand. Sæt ikke genstande, der indeholder væske, på produktet (såsom vaser). Udsæt ikke produktet for varmekilder (f.eks. varmeapparater eller direkte sollys). Udsæt ikke produktet for sand. Sørg for, at der er tilstrækkelig fri luft til ventilation omkring produktet. Produktet må ikke åbnes. Hvis der opstår tekniske problemer, bedes du kontakte din forhandler. 7 DA Europæiske regler Produktet er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Under dette direktiv kan produktet sættes i drift i følgende lande: /i SLM5500/00 B IRL P D /i DK I SU CH E L S GR NL UK F A N SLM5500/05 B IRL P D DK I SU CH E L S GR NL UK F A N 8 Brug for hjælp? Fejlfinding Se side 34. DA Online hjælp Se for at få: Interaktiv hjælp Hyppigt stillede spørgsmål Club Philips Se club. philips.com for at få: Interaktiv hjælp Internet-tjenester Registrering kan være påkrævet. Philips Media Manager Se den indbyggede hjælp i Philips Media Manager-softwaren. Helpline /i Land België/Belgique/Belgien Danmark Deutschland España France Ireland Italia Luxemburg/Luxembourg Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige United Kingdom Telefonnummer Omkostninger pr. minut Vær parat til at give denne information: En beskrivelse af problemet og hvornår det opstår Typenummeret på produktets etiket Købsdatoen 9 DA Oversigt Trådløs multimedieadapter A B Tænd/sluk lampe Viser produktets tændt/slukket status. Slukket - Ikke tilsluttet en strømforsyning Rød - Standby-modus Blå - Tændt 2 Tænd/sluk knap Tænder og slukker produktet. 3 TV-lampe med høj opløsning Indikerer videosignaltypen. Slukket - Standarddefinition for videosignal Blå - Videosignal med høj opløsning 4 Link-indikatorlampe Indikerer status for netværksforbindelsen. Slukket - Ingen netværkstilslutning Blinker - Tilslutning til netværk eller Blinker - Søger efter en mediefilserver eller Tændt - Tilslutning til et netværk og mediefilserver fundet 5 Infrarød modtager Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. 6 Antenne til trådløst netværk Modtager signaler fra og sender signaler til det trådløse netværk. 7 Ethernet-port Tilslutter et netværkskabel (UTP5e Ethernet) til et kabelnetværk SCART-port Slutter et SCARTkabel til alle TV-typer. 9 Videooutputkontakt Venstre - SCART-porten benyttes Højre - Komponentens videoport benyttes 10 Komponentens videoport Slutter et videokabel til et TV med høj opløsning. 11 Digital audioport Slutter et koaksialt audiokabel til et digitalt audiosystem. 12 Strømstik Slutter

20 strømkablet til en strømforsyning. DA Fjernbetjening Standby-knap Tænder og slukker produktet. 2 Taltaster Indtast cifre og tekst. 3 Knappen Tilbage Tekst- eller cifferindtastning - Backspace Navigation - Tilbage 4 Knappen Home Navigation - Åbner menuen Home 5 Knapperne op, ned, venstre og højre Navigation - Gå i den angivne retning 6 Knappen Forrige/Spol tilbage Film - Spol tilbage (langt tryk) Film, musik, billeder - Forrige (kort tryk) 7 Stop-knap Film, musik, billeder - Stopper mediefilen 8 Farveknapper Knappernes funktioner vises via TV'et. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

21 9 Knappen Følg mig Til senere brug. 10 Knappen Favoritter Til senere brug. 11 Spring tilbage Til senere brug. 12 Knappen Spring til Til senere brug. 13 Spring frem Til senere brug. 14 Knappen Page down Navigation - Gå 1 side ned 15 Knappen Shuffle Blander afspilningslisten. 16 Knappen Page up Navigation - Gå 1 side op 17 Knappen Afspil Film, musik, billeder - Starter mediefilen 18 Knappen Pause. Film, musik, billeder - Indsætter pause i mediefilen 19 Knappen Næste/Frem Film - Frem (langt tryk) Film, musik, billeder - Næste (kort tryk) 20 OK-knap Vælger og bekræfter det aktuelle punkt. Film, musik, billeder - Starter mediefilen 11 DA 21 Knappen Indstillinger Navigation - Åbner og lukker menuen Settings 22 Info-knap Film, musik, billeder - Viser og skjuler ekstra information om mediefilen /i Tekst- og cifferindtastning Handling Vælg de tilgængelige tegn Vælg næste eller forrige tegn Bekræft et valg Vælg 0 Vælg tegnene <space> _ - 1 Vælg tegnene a b c A B C 2 Vælg tegnene d e f D E F 3 Vælg tegnene g h i G H I 4 Vælg tegnene k l m K L M 5 Vælg tegnene m n o M N O 6 Vælg tegnene p q r s P Q R S 7 Vælg tegnene t u v T U V 8 Vælg tegnene w x y z W X Y Z 9 Knap Gode råd For at vælge tegnene skal du trykke hurtigt på knappen flere gange i rækkefølge. Strømadapter 1 Strømadapter Tilslutter til strømforsyningen. 2 Strømkabelkonnektor Tilslutter til produktets strømstik Installer Installer softwaren Sæt installations-cd'en i computerens CD- eller DVD-drev. Klik på dit foretrukne sprog. Klik på Installer. Klik på Philips Media Manager. Følg anvisningen på skærmen. Du bliver bedt om at vælge de mapper, hvor du har anbragt film, musik og billeder. Sørg for at vælge de korrekte mapper. Filmene, musikken og billederne i de valgte mapper er til rådighed for produktet. DA Installer TV-tilslutningen 2 Funktion 1, SCART-tilslutning til alle TV'er 1 Tag SCART-kablet. 2 Stil videooutputkontakten på produktet i venstre position. 3 Stik én konnektor i SCART-porten på produktet. 4 Sæt det andet stik i SCART-porten på TV'et. 5 Manuel genstart kræves TV Funktion 2, komponentvideotilslutning til TV'er med høj opløsning 2 Kun til brug med TV'er, der understøtter YPbPr-tilslutning (typisk tilgængelig på LCD- eller plasma-tv'er). YPbPr-tilslutningen kendes også som YUV, 3x RCA (blå, grøn, rød) Tag et digitalt videokabel (3x RCA, medfølger ikke). Stil videooutputkontakten på produktet i højre position. Stik de tre konnektorer i komponentvideoporten på produktet. Stik de tre andre konnektorer i komponentvideoporten på TV'et. Når du slutter YPbPr-signalet til et Philips TV, kan en YPbPr-adapter være påkrævet. En YPbPr-adapter følger med visse Philips TV'er TV 13 DA Tag et SCART til 3x RCA-outputadapter (medfølger ikke). Tag et stereo-audiokabel (2 x RCA, medfølger ikke). Sæt SCARTet til 3x RCA-outputadapteren i SCART-porten på produktet. Sæt stereoaudiokablet i SCARTet til 3x RCA-outputadapteren. Stik den anden ende i stereoindgangen på TV'et. Manuel genstart kræves. 6 TV Installer den digitale audiotilslutning (valgfri) 1 Tag et koaksialt audiokabel (medfølger ikke). 2 Sæt den ene konnektor i den digitale audioport. 3 Stik den anden ende i den digitale audioport på lydanlægget. 2 3 Audio 1 Installer netværkstilslutningen Funktion 1 - Trådløs 1 Sørg for, at de trådløse netværksenheder er tændt. TM WiFi Funktion 2 - Kabelført 1 Tag et netværkskabel (UTP5e Ethernet, medfølger ikke). 2 Sæt den ene konnektor i Ethernetporten. 3 Stik den ene konnektor i netværket (for eksempel basisstationen eller routeren) Ethernet 14 Installer strømtilslutningen 1 Tag strømkablet. 2 Sæt strømkabelkonnektoren i strømstikket på produktet. 3 Sæt strømadapteren i strømforsyningen. DA > Lampen på forsiden af produktet lyser rødt. 2 AC 3 1 Installer batterierne Åbn batterirummet på fjernbetjeningen. 2 Indsæt batterierne korrekt. 3 Luk batterirummet. Tilslut Indstil den korrekte TV kanal 1 Tænd for TV'et. 2 Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et. TV Start konfigurationsguiden 1 Tag fjernbetjeningen. 2 Sigt med fjernbetjeningen på produktet. 3 Tryk på Standbyknappen. > Lampen på forsiden af produktet lyser blåt. 4 Følg anvisningen på skærmen. /i Navigation Handling Gå op eller ned i en liste Bekræft et valg Vælg forrige side Vis oplysninger i hjælp (hvis de er tilgængelige) Knap 15 DA Nyd det Komprimeringsformater Før du deler eller afspiller en mediefil, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat (se side 35). Digital Rights Management (DRM) DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt. Før du deler eller afspiller en mediefil med DRM, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat med DRM (se side 35). Enten En fremtidig version af Philips Media Manager kanomfatte en indstilling til at streame WMA-DRM beskyttet musik. Eller Windows Media Connect kan enyttes til at streame WMA-DRM beskyttet musik. Philips SLM5500 skal føjes til den sikre liste for Windows Media Connect. Tænd produktets 1 Indstil den korrekte TV kanal 2 Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening. > Menuen Home vises. /i Handling Vælg de tilgængelige menupunkter Vælg næste eller forrige menu. Bekræft et valg Knap Start Philips Media Manager Microsoft Windows Klik på Start. Klik på Alle Programmer. Klik på Philips Media Manager. Klik på Philips Media Manager. > Philips Media Manager starter. 16 Del en filmfil Start Philips Media Manager. Klik på Movies. Klik på Movies. Klik på Add Files or Folders. Tilføj filmfilen. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

22 DA > Egenskaberne for filmfilen vises. Afspil en filmfil 1 Del en filmfil. 2 Tænd for produktet. > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler filmfilen, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Movies All Movies 4 Vælg Movies og tryk på OK. > Menuen Movies vises. 5 Vælg filmfilen Afspil filmfilen med den medfølgende fjernbetjening. DA /i Handling Start filmfilen Gå frem i filmfilen Gå til næste filmfil Gå tilbage i filmfilen Gå til forrige filmfil Indsæt pause i filmfilen Stop filmfilen Knap (lang) (kort) (lang) (kort) Del musikfilen Start Philips Media Manager. Klik på Music. Klik på Add Music. Klik på Add Files or Folders. Tilføj musikfilen. > Egenskaberne for musikfilen vises. 18 Afspil en musikfil 1 Del musikfilen. 2 Tænd for produktet. DA > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler musikfilen, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Music All Music Artists Artists/Album Albums Genres 4 Vælg Music og tryk på OK. > Menuen Music vises. 5 Vælg musikfilen. 6 Afspil musikfilen med den medfølgende fjernbetjening. /i Handling Start musikfilen Vælg den næste musikfil Vælg den forrige musikfil Indsæt pause i musikfilen Stop musikfilen Knap 19 DA Del en billedfil Start Philips Media Manager. Klik på Pictures. Klik på Add Pictures. Klik på Add Files or Folders. Tilføj billedfilen. > Egenskaberne for billedfilen vises. Afspil et diasshow 1 Del billedfilerne. 2 Tænd for produktet. > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler billedfilerne, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Pictures All Pictures 4 Vælg Pictures og tryk på OK. > Menuen Pictures vises. Gode råd Gå til miniaturevisning ved at trykke på den blå knap på den medfølgende fjernbetjening. 5 Vælg den første billedfil Afspil diasshowet med den medfølgende fjernbetjening. /i Handling Start diasshowet Gå til næste billede Gå til forrige billede Indsæt pause i diasshowet Stop diasshowet Knap DA Gode råd For at ændre indstillingerne for diasshowet skal du bruge menuen Settings. Afspil et diasshow med musik 1 Afspil musikfilen. 2 Tryk på knappen Home på den medfølgende fjernbetjening. 3 Afspil diasshowet. Sættes på standby 1 Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening. > Lampen på forsiden af produktet lyser rødt. Produktet bruger stadig strøm, når det er sat på standby. Sluk for produktet ved at fjerne strømadapteren fra strømforsyningen. Konfigurer Åbn menuen Indstillinger Med menuen Settings kan du ændre indstillingerne for produktet. 1 Tag den medfølgende fjernbetjening. 2 Tænd for produktet. 3 Tryk på indstillingsknappen. > Menuen Settings vises. 21 DA Oversigt /i Setup Preferences Network settings Internet services Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Slide show interval TV settings TV Shape TV System Image quality Screen saver View Device name IP details Connection method Wireless details Change Device name IP Assignment Connection method Register Software upgrade Bandwidth Product info Skift sprog Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults English Français Español Deutsch Nederlands Italiano 3 Vælg Language og tryk på OK. > Menuen Language vises. 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. /i Punkt English Français Español Deutsch Nederlands Italiano Beskrivelse Engelsk Fransk Spansk Tysk Hollandsk Italiensk 22 Start konfigurationsguiden Konfigurationsguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for produktet igen. Brug netværksguiden til at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Start 3 Vælg Configuration wizard og tryk på OK. > Konfigurationsguiden starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. Start netværksguiden Netværksguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen. Brug konfigurationsguiden til at konfigurere de øvrige indstillinger for produktet igen. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Start 3 Vælg Network wizard og tryk på OK. > Netværksguiden starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. 23 DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Gendan fabrikkens standardværdier 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Resets all preferences and network settings to their initial values. billede vises i 3 sekunder. Hvert billede vises i 5 sekunder. A. TV-formen er 4:3. Venstre og højre del af widescreenbillederne vises ikke. Se B. TV-formen er 4:3. Top og bunddelene af widescreen-billederne viser sorte streger. Åbn menuen Settings. giver produktet en statisk IP-adresse. Vælg Network settings og tryk på OK. DA > Menuen Network settings vises. Network settings View Change Device name IP Assignment Connection method 3 Vælg Change og tryk på OK. > Menuen Change vises. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

23 Network settings Device name IP Assignment Connection method Wired (Ethernet) Wireless, wizard Wireless, manual 4 Vælg Connection method og tryk på OK. > Menuen Connection method vises. 5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. /i Punkt Wired (Ethernet) Wireless, wizard Wireless, manual 6 Sørg for, at du har korrekte data. /i Beskrivelse Tilslutning til et kabelført Ethernet-netværk. Automatisk tilslutning til et trådløst netværk med en guide. Manuel tilslutning til et trådløst netværk (kun for avancerede brugere). Wireless, wizard Data Netværksnavn (SSID) Krypteringstype /i Fra Basisstation eller router Basisstation eller router Wireless, manual Data Netværksnavn (SSID) Infrastruktur Krypteringstype 7 Følg anvisningen på skærmen. Fra Basisstation eller router Trådløst netværk Basisstation eller router 31 DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Register Software upgrade Bandwidth Registrer dig til internet-tjenester 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Internet services og tryk på OK. > Menuen Internet services vises. Internet services Register SW upgrade Bandwidth Register 3 Vælg Register og tryk på OK. > En guide starter. 4 Indtast din -adresse, så Club Philips kan sende en registrerings- til din computer. 5 Følg instruktionerne i en. Opgrader softwaren FORSIGTIG Sluk ikke for produktet under en softwareopdatering. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Internet services og tryk på OK. Register Software upgrade Bandwidth Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Internet services vises. Internet services Register Software upgrade Bandwidth There are no software upgrades available. Your software is up to date. The software version is V D41.SD Vælg Software upgrade og tryk på OK. > En guide starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. Indstil båndbredden til internet-mediefiler Produktet kan automatisk vælge en specifik internet-mediefil, når der er en sådan til rådighed i flere størrelser. Hvis du for eksempel har en internet-forbindelse med en høj båndbredde, kan produktet automatisk vælge film med en høj opløsning. Nogle internet-udbydere lægger ekstra gebyr på for at overskride en bestemt grænse for overførte data. 1 Åbn menuen Settings. 32 Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Register Software upgrade Bandwidth 2 Vælg Internet services og tryk på OK. > Menuen Internet services vises. DA Internet services Register SW upgrade Bandwidth High Medium Low 3 Vælg Bandwidth og tryk på OK. 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. Gode råd Hvis du ikke kan afspille internet-mediefiler, skal du vælge en lavere båndbredde. /i Punkt High Medium Low Beskrivelse Høj båndbredde Medium båndbredde Lav båndbredde Vis produktoplysningerne Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Software Version: V D41.SD5.1 Hardware Version: R0A 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Product info og tryk på OK. > Produktoplysningerne vises. 33 DA Fejlfinding Problemer og tips Problem Ingen reaktion på den medfølgende fjernbetjening Gode råd Slut strømadapteren til strømforsyningen. Sigt med fjernbetjeningen på produktet. Indsæt batterierne korrekt. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen. Tænd for TV'et. Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde Sæt kontakten To TV på bagsiden af produktet i den rette position, og genstart produktet. Sørg for, at TV'et understøtter videosignalet på produktet. Tryk på den grønne knap på den medfølgende fjernbetjening i 3 sekunder for at nulstille videosignalet til standardværdierne fra fabrikken. Tænd for audiosystemet. Indstil audiosystemet til den korrekte eksterne indgangskilde. Forøg lydstyrken på audiosystemet. Tænd de andre enheder i kabelnetværket. Brug et lige netværkskabel (Ethernet, UTP 5e) til at forbinde produktet med kabelnetværket. Tænd de andre trådløse enheder i netværket. Mindsk afstanden mellem basisstationen eller routeren og produktet. Enten - Sørg for, at det trådløse broadcast netværksnavn (SSID Broadcast) er aktiveret på basisstationen eller routeren. Eller - Indtast netværksnavnet (SSID) manuelt. Kopier netværksnavnet fra basisstationen eller routeren. Indtast den korrekte sikkerhedskode (WEP eller WPA). Kopier sikkerhedskoden (WEP eller WPA) fra basisstationen eller routeren. Sørg for, at firewalls i det trådløse netværk giver produktet adgang til det trådløse netværk. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen på MACadressen på produktet på netværket. Sørg for, at det trådløse netværk bruger den første sikkerhedskode på basisstationen eller routeren. Start Philips Media Manager. Sørg for, at Philips Media Manager deler mediefiler med produktet. Slut produktet til det korrekte netværk. Sørg for, at firewalls i computeren og basisstationen eller routeren giver Philips Media Manager adgang til netværket. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen af Philips Media Manager. Sørg for, at produktet understøtter filformatet (se side 35). Sørg for, at Philips Media Manager deler mediefilen med produktet. Når du afspiller en beskyttet mediefil (WMA-DRM, WMV-DRM) første gang, skal produktet have forbindelse til internettet. Prøv igen senere. internettjenesten kan være lukket midlertidigt. Sørg for, at produktet understøtter internet-formatet Sørg for, at firewalls i netværket giver internet-tjenesten adgang til netværket. Intet videosignal på TV-skærmen Intet lydsignal fra audiosystemets højttalere Kabelnetværket kan ikke findes Det trådløse netværk kan ikke findes Kan ikke tilsluttes det trådløse netværk Ingen adgang til mediefiler (film, musik eller billeder) Kan ikke afspille en mediefil Kan ikke afspille internetmediefiler 34 Tekniske data Videoafspilning /i DA Komprimeringsformater DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM HD-MPEG2 (i kabelnetværk) Audioafspilning /i Komprimeringsformater ID3-tag understøttelse MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4 Afspilning af still-billede /i Billedkomprimeringsformat Billedforbedring Miniaturevisning JPEG Diasshow med audioafspilning, høj opløsning Tilslutningsmuligheder /i Kryptering/sikkerhed LAN kabelført Videooutput - Analog Trådløse tilslutninger Audio-output - Digital WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA Ethernet (på RJ 45) 1 x Audio V + H (på SCART), Komponent RGB (på SCART), Komposit CVBS (på SCART), Komponent Y Pb Pr (på cinch) Trådløst LAN (802. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

24 11b/g) Koaksial SP/DIF (på cinch) Software /i Philips Media Manager UPnP multimedieindholdsserver Systemkrav /i CD-ROM-drev Harddiskplads PC OS Processor RAM hukommelse PC-netværk påkrævet Internet-tilslutning Club Philips 100 MB Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP Pentium II eller bedre 64 MB Trådløst eller kabelført PC-netværk Bredbånd internet (> 256 kbps) Internet-adgang og 35 DA Dimensioner /i Produktdimensioner (B x D x H) Vægt 207 x 152 x 40 mm. 0,84 kg Effekt /i Hovedstrømforsyning Tænd/sluk knap Effektforbrug Strøm LED-indikator AC V Hz 15 W (2.5 W standby) Blå, rød Internet-tjenester Se Club Philips for at få den nyeste liste over internet-tjenester. /i Audiotjenester Videotjenester Fototjenester Mine medier Live 365. com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio,... m.fl. Yahoo! Film, Launch, ifilm Yahoo! Fotos Tilføj dine egne internet-streams Information Respekter copyrights Be responsible Respect copyrights Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål. Ansvarsbegrænsning Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører Microsoft Corporation. Anvendelse eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft datterselskab. Indholdsleverandører anvender en teknologi til styring af digitale rettigheder til Windows Media i denne enhed ("WM-DRM") til beskyttelse af deres indhold ("Sikkert indhold") så deres intellektuelle ejendomsret, herunder copyright, til et sådant indhold ikke overtrædes. Denne enhed anvender WM-DRM software til afspille sikkert indhold ("WM-DRM Software"). Hvis WM-DRM-softwaren i denne enhed ødelægges, eller dens regler overtrædes, kan Microsoft tilbagekalde WM-DRM-softwarens rettigheder til at erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. (Dette kan ske på begæring fra softwaren eller ejerne af det sikre indhold ("Det sikre indholds ejere")). Tilbagekaldelse kan også forhindre enhedens evne til at overføre, lagre, kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold, som du kan have lagret tidligere på enheden. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM- DRM-softwarens evne til at spille ubeskyttet indhold. Listen over tilbagekaldt WM-DRM-software sendes til din enhed, når du downloader en licens til et sikkert indhold fra Internettet eller en PC. Microsoft kan i forbindelse med et sådant indhold også downloade tilbagekaldelseslister på din enhed på vegne af ejere af et sikkert indhold, der kan gøre enheden ude af stand til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. 36 I tilfælde af tilbagekaldelse vil Philips forsøge at stille softwareopdateringer til rådighed, der gendanner evnen helt eller delvist til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. Muligheden for at stille sådanne opdateringer til rådighed afhænger dog ikke alene af Philips. Philips garanterer ikke, at sådanne softwareopdateringer vil være til rådighed efter en tilbagekaldelse. Hvis sådanne opdateringer ikke er til rådighed, vil enheden ikke kunne overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold - heller ikke indhold, som du tidligere har lagret på enheden. Selvom sådanne softwareopdateringer er tilgængelige kan de måske ikke en gang få enheden til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, der tidligere er lagret på enheden. I visse tilfælde kan du måske overføre indholdet fra PC'en. I andre tilfælde skal du måske købe tidligere erhvervet sikkert indhold igen. Sammenfattende: Microsoft, ejere af sikkert indhold og distributører af sikkert indhold kan nægte eller begrænse din adgang til et sikkert indhold. De kan også gøre enheden ude af stand til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, selv når du har betalt og erhvervet det. Ingen af dem skal bruge hverken dit eller Philips samtykke eller godkendelse for at kunne nægte, tilbageholde eller på anden måde begrænse din adgang til sikkert indhold eller hindre enheden i at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. produkt opfylder de standarder, der er fastsat for det. Billedkvaliteten påvirkes af brugen af mikrobølgeovne. bekræfter, at hvis virksomhedens produkter behandles korrekt og i overensstemmelse med deres formål, er de sikre at bruge ifølge den viden, der er til rådighed i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket sætter Philips i spidsen i den yderligere standardiseringsudvikling med henblik på tidlig idriftsætning i virksomhedens produkter. Vedligeholdelse og service Hvis produktet er defekt og skal repareres på et tidspunkt, efter at garantiperioden er udløbet, bedes du kontakte vores specialister (se side 9). 37 DA Bortskaffelse af dit gamle produkt Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden. Garanti Se installations-cd'en for at få en garantifolder. 38 Ordliste Betingelser og definitioner Ad-hoc-netværk Codec DHCP DNS DRM En direkte forbindelse mellem to enheder. For eksempel en forbindelse mellem en computer og produktet. Koder-dekoder. Et program, der kan afkode et signal til musik eller en film (f.eks. MP3 eller DivX). Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP giver IP-adresser til computerens netværksenheder. Domain Name Server. En server, der ændrer domænenavne (f.eks. i IP-adresser. Digital Rights Management. DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

25 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Et program eller et computernetværk, der sørger for, at computernetværket er sikkert. En IP-adresse, som et computernetværk bruger til at få adgang til et andet computernetværk. For eksempel den IP-adresse, som et Local Area Network (LAN) bruger til at få adgang til internettet. Et computernetværk bestående af en eller flere enheder, der er forbundet gennem en central vært (for eksempel en basisstation eller en router). En unik kombination af fire tal (0-255), der identificerer en enhed i et computernetværk. En IP-adresse kan være statisk eller dynamisk (givet af en DHCP). En type analoge videooplysninger. En unik kombination af seks heksadecimale tal (00 - FF), der identificerer (en del af) en fysisk enhed. En kombination af fire tal (0-255), der identificerer det maksimale antal IP-adresser i et computernetværk. For eksempel hvis netværksmasken er , er første, andet og tredje tal i alle IP-adresser i computernetværket identiske. National Television System Committee. En type analogt TV-system. NTSC bruges mest i de amerikanske lande. Phase-Alternating Line. En type analogt TV-system. Programmet, der kan dele mediefilerne på en computer med produktet. Service Set Identifier. Navnet på det trådløse computernetværk. Philips område af internet-aktiverede produkter. Universal plug-and-play. En metode til at dele mediefiler i et privat netværk. Wired Equivalent Privacy. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker WiFi-Protected Access. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker DA Firewall Gateway Infrastruktur netværk IP-adresse Komponentvideo: MAC-adresse Netværksmaske NTSC PAL Philips Media Manager SSID Streamium UPnP WEP WPA 39 /i Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. com Din brugermanual PHILIPS SLM5500

Trådløs multimedieadapter. Betjeningsvejledning

Trådløs multimedieadapter. Betjeningsvejledning Trådløs multimedieadapter SLM5500 Betjeningsvejledning 2 DA Indhold DA Hvad er der i boksen...5 Dit produkt...6 Trådløs multimedieadapter...6 Før du går i gang...7 Betjeningsvejledning...7 Bredbånd internet...7

Læs mere

elnets-ethernet adapter Betjeningsvejledning SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05

elnets-ethernet adapter Betjeningsvejledning SYK3600/00 SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 elnets-ethernet adapter Betjeningsvejledning SYE5600/00 SYK3600/00 SYK5600/00 Det kontinentale Europa SYE5600/05 SYK3600/05 SYK5600/05 Storbritannien og Irland 2 DA Indhold DA Hvad er der i æsken...5 Indhold...5

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Forbind til din PC. Hvad kan du gøre med din PC Installererings-CD? Wireless Music Center PC installer

Forbind til din PC. Hvad kan du gøre med din PC Installererings-CD? Wireless Music Center PC installer All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. 2004 oyal Philips Electronics www.philips.com / www.philips.com\support.12nc 3141

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Trådløst TV Link. Betjeningsvejledning

Trådløst TV Link. Betjeningsvejledning Trådløst TV Link SLV3100 Betjeningsvejledning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning

Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning Universal WiFi rækkeviddeudvider WN2000RPTv2 Installationsvejledning FORBIND KABLEDE ENHEDER TRÅDLØST TRÅDLØS UDVIDELSE Udvidet trådløst rækkevidde Rækkevidde for eksisterende router EKSISTERENDE ROUTER

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Forbind til din PC WAC3500 WAC3500D

Forbind til din PC WAC3500 WAC3500D Forbind til din PC WAC3500 WAC3500D Forbind dit Philips Trådløst Musik Center til din PC og få følgende muligheder: Adgang til musikfiler gemt på din PC via UPnP kilden i dit Philips Musik Center. Håndterin

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere