Din brugermanual PHILIPS SLM5500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual PHILIPS SLM5500 http://da.yourpdfguides.com/dref/978783"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS SLM5500 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning PHILIPS SLM5500 Betjeningsvejledning PHILIPS SLM5500 Brugervejledning PHILIPS SLM5500 Brugermanual PHILIPS SLM5500 Brugsvejledning PHILIPS SLM5500 Din brugermanual PHILIPS SLM5500

2 Manual abstract: 15 Start konfigurationsguiden.15 Nyd det Komprimeringsformater...

3 .16 Digital Rights Management (DRM) Tænd produktets...16 Start Philips Media Manager Del en filmfil

4 .17 Afspil en filmfil Del musikfilen Afspil en musikfil..

5 ..19 Del en billedfil Afspil et diasshow.20 Afspil et diasshow med musik...

6 .21 Sættes på standby DA Konfigurer Åbn menuen Indstillinger Oversigt...

7 .22 Skift sprog Start konfigurationsguiden Start netværksguiden...

8 ...23 Gendan fabrikkens standardværdier Skift diasshowintervallet Skift TV-formen Skift TV-systemet...

9 ...25 Skift billedkvalitet..26 Aktiver pauseskærm Vis enhedsnavn..

10 ...27 Vis IP-oplysningerne...28 Vis tilslutningsmetoden Vis trådløs-oplysningerne...29 Skift enhedsnavn...

11 .29 Skift IP-tildeling Skift tilslutningsmetoden Registrer dig til internet-tjenester...

12 ...32 Opgrader softwaren..32 Indstil båndbredden til internet-mediefiler Vis produktoplysningerne...33 Fejlfinding...

13 Problemer og tips..34 Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning..

14 35 Afspilning af still-billede..35 Tilslutningsmuligheder Software...

15 ...35 Systemkrav Dimensioner Effekt.

16 ...36 Internet-tjenester.. 36 Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning.

17 .36 Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed.

18 ...37 Vedligeholdelse og service Bortskaffelse af dit gamle produkt...38 Garanti...

19 ...38 Ordliste Betingelser og definitioner Hvad er der i boksen DA W elcome Quick start guide 1 Install 2 Connect 3 Enjoy SLM5500 trådløs multimedieadapter Fjernbetjening 2x AA-batterier Vejledning til hurtig betjening Installations-CD SCART-kabel Netledning Hvad du ellers behøver TM eller TV PC AC WiFi Ethernet Fjernsyn Computer Strømforsyning Trådløst netværk Kabellagt netværk Resultat efter installation TM PC WiFi TV Valgfrie komponenter (medfølger ikke) Digital audio Højopløseligt fj;rksenheder og bygningens konstruktion. Sikkerhedsforanstaltninger Brug ikke produktet udendørs. Produktet kan forårsage interferens mellem produktet og andre enheder. Sørg for, at interferensen ikke får virkning på andre enheder, der er installeret i nærheden af produktet. Undgå at tilslutte eller afbryde enhederne, mens produktet er sluttet til en strømforsyning. Før du bruger produktet, skal du sørge for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er angivet på mærkepladen. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du henvende dig til din forhandler. Udsæt ikke produktet for fugt eller vand. Sæt ikke genstande, der indeholder væske, på produktet (såsom vaser). Udsæt ikke produktet for varmekilder (f.eks. varmeapparater eller direkte sollys). Udsæt ikke produktet for sand. Sørg for, at der er tilstrækkelig fri luft til ventilation omkring produktet. Produktet må ikke åbnes. Hvis der opstår tekniske problemer, bedes du kontakte din forhandler. 7 DA Europæiske regler Produktet er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Under dette direktiv kan produktet sættes i drift i følgende lande: /i SLM5500/00 B IRL P D /i DK I SU CH E L S GR NL UK F A N SLM5500/05 B IRL P D DK I SU CH E L S GR NL UK F A N 8 Brug for hjælp? Fejlfinding Se side 34. DA Online hjælp Se for at få: Interaktiv hjælp Hyppigt stillede spørgsmål Club Philips Se club. philips.com for at få: Interaktiv hjælp Internet-tjenester Registrering kan være påkrævet. Philips Media Manager Se den indbyggede hjælp i Philips Media Manager-softwaren. Helpline /i Land België/Belgique/Belgien Danmark Deutschland España France Ireland Italia Luxemburg/Luxembourg Nederland Norge Österreich Portugal Schweiz/Suisse/Svizzera Suomi Sverige United Kingdom Telefonnummer Omkostninger pr. minut Vær parat til at give denne information: En beskrivelse af problemet og hvornår det opstår Typenummeret på produktets etiket Købsdatoen 9 DA Oversigt Trådløs multimedieadapter A B Tænd/sluk lampe Viser produktets tændt/slukket status. Slukket - Ikke tilsluttet en strømforsyning Rød - Standby-modus Blå - Tændt 2 Tænd/sluk knap Tænder og slukker produktet. 3 TV-lampe med høj opløsning Indikerer videosignaltypen. Slukket - Standarddefinition for videosignal Blå - Videosignal med høj opløsning 4 Link-indikatorlampe Indikerer status for netværksforbindelsen. Slukket - Ingen netværkstilslutning Blinker - Tilslutning til netværk eller Blinker - Søger efter en mediefilserver eller Tændt - Tilslutning til et netværk og mediefilserver fundet 5 Infrarød modtager Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. 6 Antenne til trådløst netværk Modtager signaler fra og sender signaler til det trådløse netværk. 7 Ethernet-port Tilslutter et netværkskabel (UTP5e Ethernet) til et kabelnetværk SCART-port Slutter et SCARTkabel til alle TV-typer. 9 Videooutputkontakt Venstre - SCART-porten benyttes Højre - Komponentens videoport benyttes 10 Komponentens videoport Slutter et videokabel til et TV med høj opløsning. 11 Digital audioport Slutter et koaksialt audiokabel til et digitalt audiosystem. 12 Strømstik Slutter

20 strømkablet til en strømforsyning. DA Fjernbetjening Standby-knap Tænder og slukker produktet. 2 Taltaster Indtast cifre og tekst. 3 Knappen Tilbage Tekst- eller cifferindtastning - Backspace Navigation - Tilbage 4 Knappen Home Navigation - Åbner menuen Home 5 Knapperne op, ned, venstre og højre Navigation - Gå i den angivne retning 6 Knappen Forrige/Spol tilbage Film - Spol tilbage (langt tryk) Film, musik, billeder - Forrige (kort tryk) 7 Stop-knap Film, musik, billeder - Stopper mediefilen 8 Farveknapper Knappernes funktioner vises via TV'et. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

21 9 Knappen Følg mig Til senere brug. 10 Knappen Favoritter Til senere brug. 11 Spring tilbage Til senere brug. 12 Knappen Spring til Til senere brug. 13 Spring frem Til senere brug. 14 Knappen Page down Navigation - Gå 1 side ned 15 Knappen Shuffle Blander afspilningslisten. 16 Knappen Page up Navigation - Gå 1 side op 17 Knappen Afspil Film, musik, billeder - Starter mediefilen 18 Knappen Pause. Film, musik, billeder - Indsætter pause i mediefilen 19 Knappen Næste/Frem Film - Frem (langt tryk) Film, musik, billeder - Næste (kort tryk) 20 OK-knap Vælger og bekræfter det aktuelle punkt. Film, musik, billeder - Starter mediefilen 11 DA 21 Knappen Indstillinger Navigation - Åbner og lukker menuen Settings 22 Info-knap Film, musik, billeder - Viser og skjuler ekstra information om mediefilen /i Tekst- og cifferindtastning Handling Vælg de tilgængelige tegn Vælg næste eller forrige tegn Bekræft et valg Vælg 0 Vælg tegnene <space> _ - 1 Vælg tegnene a b c A B C 2 Vælg tegnene d e f D E F 3 Vælg tegnene g h i G H I 4 Vælg tegnene k l m K L M 5 Vælg tegnene m n o M N O 6 Vælg tegnene p q r s P Q R S 7 Vælg tegnene t u v T U V 8 Vælg tegnene w x y z W X Y Z 9 Knap Gode råd For at vælge tegnene skal du trykke hurtigt på knappen flere gange i rækkefølge. Strømadapter 1 Strømadapter Tilslutter til strømforsyningen. 2 Strømkabelkonnektor Tilslutter til produktets strømstik Installer Installer softwaren Sæt installations-cd'en i computerens CD- eller DVD-drev. Klik på dit foretrukne sprog. Klik på Installer. Klik på Philips Media Manager. Følg anvisningen på skærmen. Du bliver bedt om at vælge de mapper, hvor du har anbragt film, musik og billeder. Sørg for at vælge de korrekte mapper. Filmene, musikken og billederne i de valgte mapper er til rådighed for produktet. DA Installer TV-tilslutningen 2 Funktion 1, SCART-tilslutning til alle TV'er 1 Tag SCART-kablet. 2 Stil videooutputkontakten på produktet i venstre position. 3 Stik én konnektor i SCART-porten på produktet. 4 Sæt det andet stik i SCART-porten på TV'et. 5 Manuel genstart kræves TV Funktion 2, komponentvideotilslutning til TV'er med høj opløsning 2 Kun til brug med TV'er, der understøtter YPbPr-tilslutning (typisk tilgængelig på LCD- eller plasma-tv'er). YPbPr-tilslutningen kendes også som YUV, 3x RCA (blå, grøn, rød) Tag et digitalt videokabel (3x RCA, medfølger ikke). Stil videooutputkontakten på produktet i højre position. Stik de tre konnektorer i komponentvideoporten på produktet. Stik de tre andre konnektorer i komponentvideoporten på TV'et. Når du slutter YPbPr-signalet til et Philips TV, kan en YPbPr-adapter være påkrævet. En YPbPr-adapter følger med visse Philips TV'er TV 13 DA Tag et SCART til 3x RCA-outputadapter (medfølger ikke). Tag et stereo-audiokabel (2 x RCA, medfølger ikke). Sæt SCARTet til 3x RCA-outputadapteren i SCART-porten på produktet. Sæt stereoaudiokablet i SCARTet til 3x RCA-outputadapteren. Stik den anden ende i stereoindgangen på TV'et. Manuel genstart kræves. 6 TV Installer den digitale audiotilslutning (valgfri) 1 Tag et koaksialt audiokabel (medfølger ikke). 2 Sæt den ene konnektor i den digitale audioport. 3 Stik den anden ende i den digitale audioport på lydanlægget. 2 3 Audio 1 Installer netværkstilslutningen Funktion 1 - Trådløs 1 Sørg for, at de trådløse netværksenheder er tændt. TM WiFi Funktion 2 - Kabelført 1 Tag et netværkskabel (UTP5e Ethernet, medfølger ikke). 2 Sæt den ene konnektor i Ethernetporten. 3 Stik den ene konnektor i netværket (for eksempel basisstationen eller routeren) Ethernet 14 Installer strømtilslutningen 1 Tag strømkablet. 2 Sæt strømkabelkonnektoren i strømstikket på produktet. 3 Sæt strømadapteren i strømforsyningen. DA > Lampen på forsiden af produktet lyser rødt. 2 AC 3 1 Installer batterierne Åbn batterirummet på fjernbetjeningen. 2 Indsæt batterierne korrekt. 3 Luk batterirummet. Tilslut Indstil den korrekte TV kanal 1 Tænd for TV'et. 2 Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et. TV Start konfigurationsguiden 1 Tag fjernbetjeningen. 2 Sigt med fjernbetjeningen på produktet. 3 Tryk på Standbyknappen. > Lampen på forsiden af produktet lyser blåt. 4 Følg anvisningen på skærmen. /i Navigation Handling Gå op eller ned i en liste Bekræft et valg Vælg forrige side Vis oplysninger i hjælp (hvis de er tilgængelige) Knap 15 DA Nyd det Komprimeringsformater Før du deler eller afspiller en mediefil, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat (se side 35). Digital Rights Management (DRM) DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt. Før du deler eller afspiller en mediefil med DRM, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat med DRM (se side 35). Enten En fremtidig version af Philips Media Manager kanomfatte en indstilling til at streame WMA-DRM beskyttet musik. Eller Windows Media Connect kan enyttes til at streame WMA-DRM beskyttet musik. Philips SLM5500 skal føjes til den sikre liste for Windows Media Connect. Tænd produktets 1 Indstil den korrekte TV kanal 2 Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening. > Menuen Home vises. /i Handling Vælg de tilgængelige menupunkter Vælg næste eller forrige menu. Bekræft et valg Knap Start Philips Media Manager Microsoft Windows Klik på Start. Klik på Alle Programmer. Klik på Philips Media Manager. Klik på Philips Media Manager. > Philips Media Manager starter. 16 Del en filmfil Start Philips Media Manager. Klik på Movies. Klik på Movies. Klik på Add Files or Folders. Tilføj filmfilen. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

22 DA > Egenskaberne for filmfilen vises. Afspil en filmfil 1 Del en filmfil. 2 Tænd for produktet. > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler filmfilen, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Movies All Movies 4 Vælg Movies og tryk på OK. > Menuen Movies vises. 5 Vælg filmfilen Afspil filmfilen med den medfølgende fjernbetjening. DA /i Handling Start filmfilen Gå frem i filmfilen Gå til næste filmfil Gå tilbage i filmfilen Gå til forrige filmfil Indsæt pause i filmfilen Stop filmfilen Knap (lang) (kort) (lang) (kort) Del musikfilen Start Philips Media Manager. Klik på Music. Klik på Add Music. Klik på Add Files or Folders. Tilføj musikfilen. > Egenskaberne for musikfilen vises. 18 Afspil en musikfil 1 Del musikfilen. 2 Tænd for produktet. DA > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler musikfilen, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Music All Music Artists Artists/Album Albums Genres 4 Vælg Music og tryk på OK. > Menuen Music vises. 5 Vælg musikfilen. 6 Afspil musikfilen med den medfølgende fjernbetjening. /i Handling Start musikfilen Vælg den næste musikfil Vælg den forrige musikfil Indsæt pause i musikfilen Stop musikfilen Knap 19 DA Del en billedfil Start Philips Media Manager. Klik på Pictures. Klik på Add Pictures. Klik på Add Files or Folders. Tilføj billedfilen. > Egenskaberne for billedfilen vises. Afspil et diasshow 1 Del billedfilerne. 2 Tænd for produktet. > Menuen Home vises. 3 Vælg den mediefilserver, der deler billedfilerne, og tryk på OK. Home Network PMM (My PC) > Menuen Mediefiler vises. Internet (0 items) PMM (My PC) Music Pictures Movies Pictures All Pictures 4 Vælg Pictures og tryk på OK. > Menuen Pictures vises. Gode råd Gå til miniaturevisning ved at trykke på den blå knap på den medfølgende fjernbetjening. 5 Vælg den første billedfil Afspil diasshowet med den medfølgende fjernbetjening. /i Handling Start diasshowet Gå til næste billede Gå til forrige billede Indsæt pause i diasshowet Stop diasshowet Knap DA Gode råd For at ændre indstillingerne for diasshowet skal du bruge menuen Settings. Afspil et diasshow med musik 1 Afspil musikfilen. 2 Tryk på knappen Home på den medfølgende fjernbetjening. 3 Afspil diasshowet. Sættes på standby 1 Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening. > Lampen på forsiden af produktet lyser rødt. Produktet bruger stadig strøm, når det er sat på standby. Sluk for produktet ved at fjerne strømadapteren fra strømforsyningen. Konfigurer Åbn menuen Indstillinger Med menuen Settings kan du ændre indstillingerne for produktet. 1 Tag den medfølgende fjernbetjening. 2 Tænd for produktet. 3 Tryk på indstillingsknappen. > Menuen Settings vises. 21 DA Oversigt /i Setup Preferences Network settings Internet services Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Slide show interval TV settings TV Shape TV System Image quality Screen saver View Device name IP details Connection method Wireless details Change Device name IP Assignment Connection method Register Software upgrade Bandwidth Product info Skift sprog Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults English Français Español Deutsch Nederlands Italiano 3 Vælg Language og tryk på OK. > Menuen Language vises. 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. /i Punkt English Français Español Deutsch Nederlands Italiano Beskrivelse Engelsk Fransk Spansk Tysk Hollandsk Italiensk 22 Start konfigurationsguiden Konfigurationsguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for produktet igen. Brug netværksguiden til at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Start 3 Vælg Configuration wizard og tryk på OK. > Konfigurationsguiden starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. Start netværksguiden Netværksguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen. Brug konfigurationsguiden til at konfigurere de øvrige indstillinger for produktet igen. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Start 3 Vælg Network wizard og tryk på OK. > Netværksguiden starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. 23 DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Gendan fabrikkens standardværdier 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Setup og tryk på OK. > Menuen Setup vises. Setup Language Configuration wizard Network wizard Factory defaults Resets all preferences and network settings to their initial values. billede vises i 3 sekunder. Hvert billede vises i 5 sekunder. A. TV-formen er 4:3. Venstre og højre del af widescreenbillederne vises ikke. Se B. TV-formen er 4:3. Top og bunddelene af widescreen-billederne viser sorte streger. Åbn menuen Settings. giver produktet en statisk IP-adresse. Vælg Network settings og tryk på OK. DA > Menuen Network settings vises. Network settings View Change Device name IP Assignment Connection method 3 Vælg Change og tryk på OK. > Menuen Change vises. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

23 Network settings Device name IP Assignment Connection method Wired (Ethernet) Wireless, wizard Wireless, manual 4 Vælg Connection method og tryk på OK. > Menuen Connection method vises. 5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. /i Punkt Wired (Ethernet) Wireless, wizard Wireless, manual 6 Sørg for, at du har korrekte data. /i Beskrivelse Tilslutning til et kabelført Ethernet-netværk. Automatisk tilslutning til et trådløst netværk med en guide. Manuel tilslutning til et trådløst netværk (kun for avancerede brugere). Wireless, wizard Data Netværksnavn (SSID) Krypteringstype /i Fra Basisstation eller router Basisstation eller router Wireless, manual Data Netværksnavn (SSID) Infrastruktur Krypteringstype 7 Følg anvisningen på skærmen. Fra Basisstation eller router Trådløst netværk Basisstation eller router 31 DA Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Register Software upgrade Bandwidth Registrer dig til internet-tjenester 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Internet services og tryk på OK. > Menuen Internet services vises. Internet services Register SW upgrade Bandwidth Register 3 Vælg Register og tryk på OK. > En guide starter. 4 Indtast din -adresse, så Club Philips kan sende en registrerings- til din computer. 5 Følg instruktionerne i en. Opgrader softwaren FORSIGTIG Sluk ikke for produktet under en softwareopdatering. 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Internet services og tryk på OK. Register Software upgrade Bandwidth Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info > Menuen Internet services vises. Internet services Register Software upgrade Bandwidth There are no software upgrades available. Your software is up to date. The software version is V D41.SD Vælg Software upgrade og tryk på OK. > En guide starter. 4 Følg anvisningen på skærmen. Indstil båndbredden til internet-mediefiler Produktet kan automatisk vælge en specifik internet-mediefil, når der er en sådan til rådighed i flere størrelser. Hvis du for eksempel har en internet-forbindelse med en høj båndbredde, kan produktet automatisk vælge film med en høj opløsning. Nogle internet-udbydere lægger ekstra gebyr på for at overskride en bestemt grænse for overførte data. 1 Åbn menuen Settings. 32 Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Register Software upgrade Bandwidth 2 Vælg Internet services og tryk på OK. > Menuen Internet services vises. DA Internet services Register SW upgrade Bandwidth High Medium Low 3 Vælg Bandwidth og tryk på OK. 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK. Gode råd Hvis du ikke kan afspille internet-mediefiler, skal du vælge en lavere båndbredde. /i Punkt High Medium Low Beskrivelse Høj båndbredde Medium båndbredde Lav båndbredde Vis produktoplysningerne Settings Setup Preferences Network settings Internet services Product info Software Version: V D41.SD5.1 Hardware Version: R0A 1 Åbn menuen Settings. 2 Vælg Product info og tryk på OK. > Produktoplysningerne vises. 33 DA Fejlfinding Problemer og tips Problem Ingen reaktion på den medfølgende fjernbetjening Gode råd Slut strømadapteren til strømforsyningen. Sigt med fjernbetjeningen på produktet. Indsæt batterierne korrekt. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen. Tænd for TV'et. Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde Sæt kontakten To TV på bagsiden af produktet i den rette position, og genstart produktet. Sørg for, at TV'et understøtter videosignalet på produktet. Tryk på den grønne knap på den medfølgende fjernbetjening i 3 sekunder for at nulstille videosignalet til standardværdierne fra fabrikken. Tænd for audiosystemet. Indstil audiosystemet til den korrekte eksterne indgangskilde. Forøg lydstyrken på audiosystemet. Tænd de andre enheder i kabelnetværket. Brug et lige netværkskabel (Ethernet, UTP 5e) til at forbinde produktet med kabelnetværket. Tænd de andre trådløse enheder i netværket. Mindsk afstanden mellem basisstationen eller routeren og produktet. Enten - Sørg for, at det trådløse broadcast netværksnavn (SSID Broadcast) er aktiveret på basisstationen eller routeren. Eller - Indtast netværksnavnet (SSID) manuelt. Kopier netværksnavnet fra basisstationen eller routeren. Indtast den korrekte sikkerhedskode (WEP eller WPA). Kopier sikkerhedskoden (WEP eller WPA) fra basisstationen eller routeren. Sørg for, at firewalls i det trådløse netværk giver produktet adgang til det trådløse netværk. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen på MACadressen på produktet på netværket. Sørg for, at det trådløse netværk bruger den første sikkerhedskode på basisstationen eller routeren. Start Philips Media Manager. Sørg for, at Philips Media Manager deler mediefiler med produktet. Slut produktet til det korrekte netværk. Sørg for, at firewalls i computeren og basisstationen eller routeren giver Philips Media Manager adgang til netværket. Du kan for eksempel tillade eller ophæve blokeringen af Philips Media Manager. Sørg for, at produktet understøtter filformatet (se side 35). Sørg for, at Philips Media Manager deler mediefilen med produktet. Når du afspiller en beskyttet mediefil (WMA-DRM, WMV-DRM) første gang, skal produktet have forbindelse til internettet. Prøv igen senere. internettjenesten kan være lukket midlertidigt. Sørg for, at produktet understøtter internet-formatet Sørg for, at firewalls i netværket giver internet-tjenesten adgang til netværket. Intet videosignal på TV-skærmen Intet lydsignal fra audiosystemets højttalere Kabelnetværket kan ikke findes Det trådløse netværk kan ikke findes Kan ikke tilsluttes det trådløse netværk Ingen adgang til mediefiler (film, musik eller billeder) Kan ikke afspille en mediefil Kan ikke afspille internetmediefiler 34 Tekniske data Videoafspilning /i DA Komprimeringsformater DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM HD-MPEG2 (i kabelnetværk) Audioafspilning /i Komprimeringsformater ID3-tag understøttelse MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4 Afspilning af still-billede /i Billedkomprimeringsformat Billedforbedring Miniaturevisning JPEG Diasshow med audioafspilning, høj opløsning Tilslutningsmuligheder /i Kryptering/sikkerhed LAN kabelført Videooutput - Analog Trådløse tilslutninger Audio-output - Digital WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA Ethernet (på RJ 45) 1 x Audio V + H (på SCART), Komponent RGB (på SCART), Komposit CVBS (på SCART), Komponent Y Pb Pr (på cinch) Trådløst LAN (802. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

24 11b/g) Koaksial SP/DIF (på cinch) Software /i Philips Media Manager UPnP multimedieindholdsserver Systemkrav /i CD-ROM-drev Harddiskplads PC OS Processor RAM hukommelse PC-netværk påkrævet Internet-tilslutning Club Philips 100 MB Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP Pentium II eller bedre 64 MB Trådløst eller kabelført PC-netværk Bredbånd internet (> 256 kbps) Internet-adgang og 35 DA Dimensioner /i Produktdimensioner (B x D x H) Vægt 207 x 152 x 40 mm. 0,84 kg Effekt /i Hovedstrømforsyning Tænd/sluk knap Effektforbrug Strøm LED-indikator AC V Hz 15 W (2.5 W standby) Blå, rød Internet-tjenester Se Club Philips for at få den nyeste liste over internet-tjenester. /i Audiotjenester Videotjenester Fototjenester Mine medier Live 365. com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio,... m.fl. Yahoo! Film, Launch, ifilm Yahoo! Fotos Tilføj dine egne internet-streams Information Respekter copyrights Be responsible Respect copyrights Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål. Ansvarsbegrænsning Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører Microsoft Corporation. Anvendelse eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft datterselskab. Indholdsleverandører anvender en teknologi til styring af digitale rettigheder til Windows Media i denne enhed ("WM-DRM") til beskyttelse af deres indhold ("Sikkert indhold") så deres intellektuelle ejendomsret, herunder copyright, til et sådant indhold ikke overtrædes. Denne enhed anvender WM-DRM software til afspille sikkert indhold ("WM-DRM Software"). Hvis WM-DRM-softwaren i denne enhed ødelægges, eller dens regler overtrædes, kan Microsoft tilbagekalde WM-DRM-softwarens rettigheder til at erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. (Dette kan ske på begæring fra softwaren eller ejerne af det sikre indhold ("Det sikre indholds ejere")). Tilbagekaldelse kan også forhindre enhedens evne til at overføre, lagre, kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold, som du kan have lagret tidligere på enheden. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM- DRM-softwarens evne til at spille ubeskyttet indhold. Listen over tilbagekaldt WM-DRM-software sendes til din enhed, når du downloader en licens til et sikkert indhold fra Internettet eller en PC. Microsoft kan i forbindelse med et sådant indhold også downloade tilbagekaldelseslister på din enhed på vegne af ejere af et sikkert indhold, der kan gøre enheden ude af stand til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. 36 I tilfælde af tilbagekaldelse vil Philips forsøge at stille softwareopdateringer til rådighed, der gendanner evnen helt eller delvist til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. Muligheden for at stille sådanne opdateringer til rådighed afhænger dog ikke alene af Philips. Philips garanterer ikke, at sådanne softwareopdateringer vil være til rådighed efter en tilbagekaldelse. Hvis sådanne opdateringer ikke er til rådighed, vil enheden ikke kunne overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold - heller ikke indhold, som du tidligere har lagret på enheden. Selvom sådanne softwareopdateringer er tilgængelige kan de måske ikke en gang få enheden til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, der tidligere er lagret på enheden. I visse tilfælde kan du måske overføre indholdet fra PC'en. I andre tilfælde skal du måske købe tidligere erhvervet sikkert indhold igen. Sammenfattende: Microsoft, ejere af sikkert indhold og distributører af sikkert indhold kan nægte eller begrænse din adgang til et sikkert indhold. De kan også gøre enheden ude af stand til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, selv når du har betalt og erhvervet det. Ingen af dem skal bruge hverken dit eller Philips samtykke eller godkendelse for at kunne nægte, tilbageholde eller på anden måde begrænse din adgang til sikkert indhold eller hindre enheden i at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. produkt opfylder de standarder, der er fastsat for det. Billedkvaliteten påvirkes af brugen af mikrobølgeovne. bekræfter, at hvis virksomhedens produkter behandles korrekt og i overensstemmelse med deres formål, er de sikre at bruge ifølge den viden, der er til rådighed i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket sætter Philips i spidsen i den yderligere standardiseringsudvikling med henblik på tidlig idriftsætning i virksomhedens produkter. Vedligeholdelse og service Hvis produktet er defekt og skal repareres på et tidspunkt, efter at garantiperioden er udløbet, bedes du kontakte vores specialister (se side 9). 37 DA Bortskaffelse af dit gamle produkt Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden. Garanti Se installations-cd'en for at få en garantifolder. 38 Ordliste Betingelser og definitioner Ad-hoc-netværk Codec DHCP DNS DRM En direkte forbindelse mellem to enheder. For eksempel en forbindelse mellem en computer og produktet. Koder-dekoder. Et program, der kan afkode et signal til musik eller en film (f.eks. MP3 eller DivX). Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP giver IP-adresser til computerens netværksenheder. Domain Name Server. En server, der ændrer domænenavne (f.eks. i IP-adresser. Digital Rights Management. DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt. Din brugermanual PHILIPS SLM5500

25 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Et program eller et computernetværk, der sørger for, at computernetværket er sikkert. En IP-adresse, som et computernetværk bruger til at få adgang til et andet computernetværk. For eksempel den IP-adresse, som et Local Area Network (LAN) bruger til at få adgang til internettet. Et computernetværk bestående af en eller flere enheder, der er forbundet gennem en central vært (for eksempel en basisstation eller en router). En unik kombination af fire tal (0-255), der identificerer en enhed i et computernetværk. En IP-adresse kan være statisk eller dynamisk (givet af en DHCP). En type analoge videooplysninger. En unik kombination af seks heksadecimale tal (00 - FF), der identificerer (en del af) en fysisk enhed. En kombination af fire tal (0-255), der identificerer det maksimale antal IP-adresser i et computernetværk. For eksempel hvis netværksmasken er , er første, andet og tredje tal i alle IP-adresser i computernetværket identiske. National Television System Committee. En type analogt TV-system. NTSC bruges mest i de amerikanske lande. Phase-Alternating Line. En type analogt TV-system. Programmet, der kan dele mediefilerne på en computer med produktet. Service Set Identifier. Navnet på det trådløse computernetværk. Philips område af internet-aktiverede produkter. Universal plug-and-play. En metode til at dele mediefiler i et privat netværk. Wired Equivalent Privacy. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker WiFi-Protected Access. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker DA Firewall Gateway Infrastruktur netværk IP-adresse Komponentvideo: MAC-adresse Netværksmaske NTSC PAL Philips Media Manager SSID Streamium UPnP WEP WPA 39 /i Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. com Din brugermanual PHILIPS SLM5500

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Trådløs basestation 11g

Trådløs basestation 11g Trådløs basestation 11g CPWBS054 Brugervejledning Version 1.0 2 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWBS054 is in compliance with the essential requirements

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning

HD medieafspiller. O!Play HD2. Brugervejledning HD medieafspiller / O!Play HD2 Brugervejledning DA5763 Første udgave August, 2010 Ophavsret 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning Tilbehør TV

Betjeningsvejledning Tilbehør TV Betjeningsvejledning Tilbehør TV Network Mediaplayer 3 3 4 5 4 0 3 0 233 33454.030 Inhoudsfortegnelse Fjernbetjening Network Mediaplayer-funktioner... 3 Om Network Mediaplayer...4 Hjælp ved problemer med

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059 Brugermanual EnVivo HD Media Player 1 CONTENT Vigtig!... 5 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 SPECIFICATIONS... 7 Filindhold... 7 Pakkens indhold... 8 Front og overside...

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk Trådløs N+ ROUTER N600 DB Brugervejledning F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00 Dansk Indhold Kom godt i gang... 1 Hvad er der i æsken... 1 Den første installation... 1 Sådan installeres den... 2 Tilslut dine

Læs mere

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning

WD TV. Live WD TV. Live Plus. HD Media Players. Brugervejledning WD TV Live WD TV Live Plus HD Media Players Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger til brugerne................. 1 Vigtigt sikkerhedsinstruktioner............................. 1 WD Service og Support.................................

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109. Vejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome 9000 series 55PUS9109 55PUS9109 65PUS9109 65PUS9109 Vejledning Indhold 1 TV-rundtur 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra HD-TV 4 1.3 Apps 4 1.4

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español.

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Dansk N150 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Læs mere

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere