Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube"

Transkript

1 Innovation in Gynaecology Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Formålet med dette dokument er at give nogle nyttige tips til kirurger de første gange, de skal udføre en total laparoskopisk hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube. Det skal understreges, at dette kun er én af en række teknikker, som for tiden bruges med succes, men det er den, som aktuelt foretrækkes af dr. Tony McCartney. Valg af patient: Indtil kirurgen har tilstrækkelig erfaring med indgrebet, bør der kun vælges relativt tynde patienter med en normal størrelse uterus. Operationsassistenter: Det er vigtigt at have en kameraoperatør, der har erfaring med laparoskopi. Med henblik på øget erfaring anbefales det at udvikle et makkersystem med en anden kirurg med hvem man kan dele tilfælde og erfaringer. Hvis assistenten har svært ved at håndtere kameraet og McCartney Tube samtidig, kan der være behov for endnu en assistent til at håndtere McCartney Tube. Klargøring til operation: Operationsporte og instrumenter på 5 mm anbefales, men nogle kirurger foretrækker 12 mm porte, så de kan anvende hæfteklammer på de øvre ligamenter. Anvendelse af hæfteklammemaskiner på ligamenter i uterus medfører en høj risiko for skader på uterus. Tænger med lange kæber gør håndteringen af uterus, adnexae uteri og tarmen meget nemmere. Det er nødvendigt med mindst fire par tænger. Én atraumatisk eller blød tang til sart væv, én fintandet tang, én langtandet tang til håndtering af uterus og cervix og en tang med smal, afrundet spids og korte kæber til genfinding af sutur gennem skedehvælvingen. Til de teknikker, hvor bipolar diatermi anvendes til at kupere og ligere ligamenterne, anbefales en bipolar tang med hængslede kæber. Til suturering i skedehvælvingen anbefales en laparoskopisk nåleholder, som kirurgen er fortrolig med. Et effektivt suge- og skyllehåndtag med et stærkt sug og hurtigt væskeflow som er af en type med kun en åbning i enden og ingen sidehuller nær spidsen, er bedst.

2 Klargøring af patienten: Patienten anbringes i et modificeret gynækologisk leje, helst med velpolstrede justerbare bøjler med støvler. Det er meget vigtigt med et robust bord, der er anbragt tværs over patientens hovedende med en gelpude til at støtte og stabilisere kameraoperatørens venstre albue. Gennem hele indgrebet skal patienten fastholdes i en stilling med hovedet nedad eller i Trendelenburgs leje, så tarmene holdes ude af bækkenområdet. Man skal være omhyggelig med at aflaste eventuelle trykpunkter med gelpuder. Anti-DVT-foranstaltninger som f.eks. anti-embolistrømper og subkutan Heparin er vigtig profylakse. I starten af operationen, når de øverste ligamenter kuperes og ligeres, udstyres patienten med en uterusmanipulator, som fjernes igen ved indsættelse af en McCartney Tube. Før manipulatoren fastgøres på uterus, kan vagina vurderes med henblik på størrelsen af McCartney Tube. Jo strammere den sidder, jo bedre er gastætningen, og jo mere fremtrædende er præsentationen af skedehvælvingen ved operationen. En størrelse 45 mm McCartney Tube passer til de fleste patienter, men til nogle patienter, især postmenopausale, passer en 35 mm McCartney Tube bedre. Infiltration af skedehvælvingen med 1 % Marcain i en 1/ adrenalinopløsning før indgrebet kan modvirke hæmostase i skedehvælvingen. Dette bruges også i bugvæggen ved hvert portsted før indføring af trokaren. Opsætning af udstyr: Monitorer: Den primære monitor placeres symmetrisk i midterlinjen lige på den anden side af patientens fødder. Der anbringes en sekundær monitor så man kan imødekomme en ændring i kirurgens placering, eller så assistenterne kan se med. Kamera og lyskabler føres ned langs patientens højre ben. CO2-insufflation: Gasslangen føres ligeledes ned langs patientens højre ben. Abdomen fyldes normalt til 20 mmhg til indføring af trokarer og sænkes herefter til mm Hg i forbindelse med resten af indgrebet. Elektrokirurgi: Diatermiledningerne føres ned langs det venstre ben til instrumentposerne, som er fastgjort på afdækningsstykkerne, der dækker patientens venstre lår. Monopolar koagulation indstilles til 40 watt, skæreindstilling er ikke aktiveret. Bipolar koagulation indstilles til 60 watt. Indstillingerne kan variere efter hvilket bipolart instrument, der benyttes. 2

3 Procedure: CO2-peritoneum: Med et urinkateter indsat og patienten anbragt i stejlt Trendelenburgs leje indføres en Veress kanyle gennem huden og bugvæggen i midterlinjen midtvejs mellem basis af os sacrum og skambenssymfysen sigtende mod centrum af bækkenåbningen. Normalt tyder en første trykaflæsning på mindre end 6 mm Hg på, at spidsen af nålen er i det peritoneale rum. Dette kan være lidt højere i overvægtige patienter. Trykindstillinger er beskrevet i afsnittet om CO2-insufflation herover. Total Laparoskopisk Hysterectomy Indføring af trokar: Hvert portsted infiltreres normalt med 1 % Marcain i en 1/ adrenalinopløsning. Den første indføring på det infraumbilikale sted er mest sikkert, når det støttes af en visuelt assisteret trokar. To 5 mm lange porte indføres herefter i hårlinjen for kønsbehåringen (hvoraf ca. 2 cm epileres eller barberes af patienten før operationen). På venstre side af dette sted anbringes porten i vinduet mellem vena epigastrica inferior og den fjernede arteria umbilicalis. På højre side skal porten indføres lidt mere medialt til venstre for den fjernede arteria umbilicalis for at undgå, at kirurgen er nødt til at læne sig for langt ind over patienten. (Herved placeres instrumentporten lavere, tættere på uterus og mere medialt, end mange kirurger bruger det, men jeg tror, at det er sikrere, forbedrer kontrollen med instrumentets spids og forbedrer adgangen til det lille bækken). Hos nogle patienter kan man anbringe en hjælpeport mere lateralt og højere oppe i bugvæggen. Fastgørelse af ligamenter: Nogle kirurger foretrækker kirurgisk afsnøring af ligamenter frem for den elektrokirurgiske metode, der er beskrevet her. Uanset hvilken metode, der anvendes, er det vigtigt at identificere og dissekere hver enkelt ligament, især karrene til ovarier og uterus. Det sikrer, at kun de kar, der skal deles er i ligamentet. Med elektrokirurgi samt mindre og mere separate vævsmængder kræves der mindre energi til at okkludere karrene. Resultatet er mindre lateral transmission af varme og mindre fare for beskadigelse af tilstødende strukturer. Det runde ligament: Først behandles dette ligament med bipolar diatermi på hver side. Normalt er ét sted nok til at sikre hæmostase. Den deles herefter med kirurgisk saks og monopolar diatermi. Man skal huske, at karrene i det runde ligament (ligamentum teres uteri) løber på den posteriore kant. Især i forbindelse med fjernelse af adnexa uteri åbner første deling af det runde ligament op til det extraperitoneale rum, og man kan dele peritoneum lateralt til adnexa uteri og karrene i ovarierne. Herved deles det runde ligament mere lateralt end den mere mediale deling som en del af den øvre brede ligament, når adnexae bevares. 3

4 Det brede ligament: Dette er den sværeste ligament at behandle med elektrokirurgi. Den er relativt kort, er svær at dissekere og indeholder store vener Det er vigtigt at sikre ikke bare den laterale eller patientsiden af ligamentet, men også den mediale eller uterussiden. Hvis man ikke gør det, vil det resultere i problematisk blødning fra stedet. Efter sikring og deling af den øverste del af det brede ligament, der indeholder det runde ligament, æggeleder, karrene til uterus og ovarie samt ovarieligamentet, deles de anteriore og posteriore blade af den peritoneale fold af det brede ligament ved hjælp af saks og monopolar diatermi. Dette skal udføres tæt på den laterale margo uteri. Anteriort forlænges incisionen hen over den transversale blærefold eller hvide linje og medialt over det mobile peritoneum ved det laveste segment af uterus. Posteriort forlænges den peritoneale incision til overgangen mellem det uterosakrale ligament og cervix. Ved at holde sig medialt på det posteriore blad, undgår man peritoneum over den nederste del af ureter. Hvis man støder på eventuelle vener midt på det brede ligament, kan de koaguleres og deles. I basis af det brede ligament kan karrene til uterus isoleres og blotlægges. Blodkar til ovariet: I tilfælde hvor æggeledere og ovarier skal fjernes, forlænges den peritoneale incision, som er fortsat fra delingen af det runde ligament lateralt til karrene til ovariet, rundt om karrene til den posteriore overflade af det brede ligament tværs over fossa ovarica til den laterale margo uteri. Så forlænges incisionen posteriort til overgangen mellem det uterosakrale ligament og cervix. Når man krydser fossa ovarica, skal man huske på, at ureter løber langs den posteriore margin. Ved at frigøre peritoneum over ligamentet og understøtte karrene med en modsatrettet traktion med en tang anbragt på æggeleder og ovarie, vil de underliggende blodkar blive strakt ud. Dette vil yderligere adskille dette punkt fra ureter, hvor den krydser bækkenranden. Karrene kan identificeres yderligere og isoleres ved at færdiggøre vinduet gennem det brede ligament medialt på karrene. Karrene kan herefter sikres ved hjælp af bipolar diatermi, som anvendes på tre punkter på ligamentet. De udtørrede kar deles herefter med saks og monopolar diatermi. Ovarieligamentet på patientens venstre side kan delvis være skjult af peritoneale adherencer til colon sigmoideum. Disse bør omhyggeligt frigøres, sådan at ovarieligamentet er fuldstændig blotlagt før deling. 4

5 Indføring af McCartney Tube: Når de øvre ligamenter og begge blade i det brede ligament er adskilt, fjernes uterusmanipulatoren. Den McCartney Tube, der sidder mest stramt, normalt en størrelse på 45 mm, vælges, og silikoneslangen til fastgørelse trækkes gennem det lille hul i håndtagets bund. Hætten på sideventilen på McCartney Tube kan udskiftes med den tovejsventil, der er i pakken, med henblik på udsugning af røg, mens vagina deles. Nogle kirurger finder ikke dette nødvendigt, men foretrækker at udsuge røg gennem ventilerne på en af 5 mm portene. Låget for enden af McCartney Tube skal kontrolleres for at sikre, at den sidder godt fast. Den åbne ende af McCartney Tube skal herefter smøres med gel og indføres i vagina. Silikoneslangen til fastgørelse fæstnes herefter på afdækningsstykkerne på hver side med peaner. Det skal gøres for at undgå, at McCartney Tube falder på gulvet, hvis assistenten er nødt til at slippe den på et tidspunkt. Mens assistenten holder kameraet med venstre hånd og McCartney Tube med højre trykkes der på McCartney Tube for at sikre, at spidsen passer nøjagtigt i skedehvælvingen. Med yderligere tryk anteriort og superiort (cefalisk) blotlægges den anteriore skedehvælving (fornix vaginae) for kirurgen. Der gribes fat i blærevæggen med en atraumatisk pean og den løftes anteriort væk fra den cervikale/vaginale overgang. Denne manøvre vil give en udstrømning af CO2-gasbobler i adventitia mellem disse to lag, hvilket gør dissekering med saks og monopolar diatermi meget nemmere. Startende fra midten foldes blærevæggen, så de øverste to cm af vagina blotlægges. På dette tidspunkt er det meget vigtigt også at bøje blære søjlerne lateralt, så man sikrer sig, at ureter ikke kan blive beskadiget, når hvælvingen senere lukkes med suturering. Med et fast opadgående pres på McCartney Tube kan karrene til uterus kuperes og ligeres, når de passerer hen over randen af McCartney Tube. Blodkar til uterus: Noget af det allervigtigste i forbindelse med dette indgreb er at få isoleret blodkarrene til uterus, der hvor de passerer over skedehvælvingen og under McCartney Tube. Det er vigtigt, at assistenten opretholder et fast tryk på McCartney Tube i retningen mod endoskopet. Det er også vigtigt at bøje blære søjlerne lateralt over McCartney Tubes yderkant. Når man har identificeret det separate karbundt anført af den fremstående arteria uterina, griber man om karrene med en bipolar diatermitang direkte over den øvre kant af McCartney Tube og udtørrer dem med bipolar diatermi. Karrene koaguleres yderligere på to punkter medialt for startpunktet, og det er ofte klogt at koagulere anteriort og posteriort i forhold til karbundtet for at sikre mindre forgreninger på dette punkt. For at placere det første koagulationspunkt, kan man ikke blot visualisere kanten af McCartney Tube anteriort og posteriort i forhold til karrene, men man kan identificere dem yderligere ved at banke de bipolare tænger let på kanten, så man mærker den stive sonde nedenunder. Karrene deles herefter med saks og monopolar diatermi i en lille incision, der anlægges konkavt og lateralt. Dette løsgør karrene, som herefter falder lateralt væk fra McCartney Tube og blotlægger den laterale skedehvælving. 5

6 Deling af vagina: Med et opadrettet tryk på McCartney Tube præsenterer assistenten skedehvælvingerne for kirurgen. Kirurgen skal ikke blot kunne se aftrykket af McCartney Tube under den cervikale/vaginale overgang, men også kunne føle den med spidsen af saksen. Hvis kirurgen er højrehåndet og står på patientens venstre side, påbegyndes omskæring af cervix med et snit med saksens posteriore blad henover den anteriore skedehvælving fra venstre til højre med monopolar diatermi. Blæren trækkes fri med en lukket pean i kirurgens venstre hånd. Når McCartney Tube er blotlagt ved incisionen, er den nem at følge som rettesnor for den fortsatte deling af vagina. På dette punkt vil det være særdeles nyttigt med et modsatrettet træk i den blottede cervix med en tang med stærke tænder i kirurgens venstre hånd. Dette er i særlig grad tilfældet under delingen af den posteriore skedehvælving. Normalt kan man færdiggøre to tredjedele til tre fjerdedele med saksen i den laveste højre port. Resten af den venstre og posteriore cervikale/vaginale overgang deles med saksen i den laveste venstre port, men stadig i kirurgens højre hånd. Som en hjælp til at blotlægge venstre side, lægges uterus -som nu er helt mobil- over mod patientens højre side. Delingen er gennemført fra venstre til højre over den posteriore væg. Fjernelse af vævet: Den frigjorte uterus +/- adnexae føres med cervix forrest ind i enden af McCartney Tube, så der laves en gastæt forsegling. En dråbe gel påføres den mindre 5 mm ventil i enden af McCartney Tube for at forhindre at suget sætter sig fast, og 5 mm-suget indføres gennem denne ventil hvorefter sugning aktiveres. Dette vil enten få uterus til at sætte sig fast i enden af McCartney Tube eller, hvis den er lille nok, trække hele uterus ind i lumen, så den er nem at fjerne. Alternativt kan man sætte sug på gennem ventilen på McCartney Tubes side, eller man kan gribe om cervix med en tang, der er ført gennem enden af McCartney Tube og uterus kan styres mod introitus. Hvis McCartney Tube eller uterus fjernes gennem introitus, er det en god idé at dække dens udgang med en stor pakning for at forhindre tab af gas fra bughulen. 6

7 Lukning af skedehvælvingen: Den udtagne McCartney Tube vaskes i varmt vand og en 0 monofilament absorberbar sutur vikles først rundt om nålen med ca. 10 cm efterfølgende sutur og indføres i McCartney Tubes åbne ende. Resten af suturen følger efter på McCartney Tubes yderkant. Den åbne ende af McCartney Tube skal igen smøres med gel og sættes tilbage i vagina. Med en nåleholder gennem den laveste højre port og en atraumatisk pean med lange kæber gennem den laveste venstre port foretages en kontinuerlig suturering fra venstre til højre og tilbage igen i hvælvingen. Man skal være omhyggelig med at medtage begge de uterosakrale ligamenter i lukningen af hvælvingen. I begge hjørner er det særdeles vigtigt ikke at få medtaget nogen af blære søjlens fibre ved lukningen, da dette er et punkt, hvor ureter kan blive afklemt. I forbindelse med lukningen af hvælvingen har assistenten det vigtige og krævende job først og fremmest at følge nålen og dernæst lægge et opadgående tryk på McCartney Tube, så vaginas rand præsenteres og derefter trække McCartney Tube tilbage i vagina, så randene kan bliver trukket sammen, når suturen trækkes til. Med denne kontinuerlige sutureringsteknik er det vigtigt ikke at have for meget sutur inde i abdomen, da det kan filtre sammen. Det er også vigtigt at føre nålen igennem i suturens retning for at undgå at låse suturen gennem en sløjfe. Der anvendes en monofilamentsutur for at undgå, at syningen trækker, og for at man kan trække lukningen sammen, før der bindes en knude på suturen. For at holde nålen fast i nåleholdernes kæber er det nemmere at gøre dette ved at samle nålen op fra peritoneum eller serøs overflade end ved at forsøge at gribe en nål, der svinger eller holdes i den modsatte tang. Når suturen er tilbage i hvælvingens højre hjørne indfører assistenten en atrumatisk tang gennem 5 mm-ventilen for enden af McCartney Tube og fører denne gennem suturlinjen i hvælvingens højre hjørne. Med tangen tager man fat i suturen umiddelbart under nålen og trækker nål og sutur ind i vagina og hen til skedeåbningen, samtidig med at McCartney Tube også fjernes. Nålen skæres herefter forsigtigt fra enden af suturen, enden af suturen studses og assistenten binder for en sikkerheds skyld en ekstrakorporal, intrauterin knude. Den kontinuerlige laparoskopiske sutureringsteknik er tidskrævende og vanskelig at udføre i begyndelsen. Men når man først mestrer den, er det meget få kirurger, der ønsker at gå tilbage til afbrudte suturer. Bækkenet vaskes med et suge- og skylleapparat med varm saltvandsopløsning eller vand, og alle ligamenter kontrolleres for hæmostase. Fjernelse af port og lukning: Ved afslutningen af indgrebet åbnes alle portventiler, CO2 slippes ud og patienten anbringes igen i horisontal stilling. For ikke at komme til at suge tarm ind ved fjernelse af 12 mm porten fjernes denne port først, mens 5 mm portene bliver siddende for at regulere eventuelle negative tryk indvendigt i abdomen. 5 mm portene fjernes herefter, da det er mindre sandsynligt, at de vil lede tarm eller oment ind i sporet. Som ekstra profylakse mod et hernie isættes en dyb fasciesutur i den subumbilikale incision. Herefter lukkes huden med lim eller suturer. A.J.McCartney FRCOG,FRANZCOG,CGO. 7

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

DIATERMI. Q = R * I 2 * t

DIATERMI. Q = R * I 2 * t Finn West (DK), februar 2014. DIATERMI Elektrokirurgi med anvendelse af højfrekvent vekselstrøm har i høj grad været medvirkende til den stadige udvikling af terapeutisk endoskopi. Ved korrekt anvendelse

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

www.diesella.dk Svejsetang med lige kæber Kæber af chrom-vanadium stål, trådklip. Kæbe type: lige.

www.diesella.dk Svejsetang med lige kæber Kæber af chrom-vanadium stål, trådklip. Kæbe type: lige. svejs 2013 / 14 35 119 530 35 119 565 Proffessionel svejseskærm med automatisk svejseglas Automatisk svejseglas og justerbar styrke DIN 9-13, som kan justeres trinvis på ydersiden af hjelmen, drives af

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området.

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området. INTRO Dette katalog er udfærdiget som et ide- og inspirationskatalog, der skal vise nogle muligheder for fastgørelse af p-kateter, når dette ikke er i brug. Alle løsninger tager sit udgangspunkt i dagligdagen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder

Patientvejledning. Refertilisation. - kvinder Patientvejledning Refertilisation - kvinder Mange kvinder vælger i dag at blive steriliseret som prævention, hvis de ikke ønsker flere børn. Imidlertid kan ændringer i din livssituation jo betyde, at du

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve HOTEL HJEMLIGHED Gruppe 1 Natalia Konopka, Majken Kirkegård Rasmussen, Marianne Langberg og Kamilla Lang Hermansen. Institut for Design. Arkitektskolen Aarhus. Januar 2007?!! transport og opbevaring af

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde

Patientvejledning. Sterilisation. kvinde Patientvejledning Sterilisation kvinde Enhver kvinde, som er fyldt 25 år, og som har bopæl i Danmark, kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mange kvinder benytter sig af denne præventionsform,

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik

The Hansson Pin System. Perkutan Operationsteknik The Hansson Pin System Perkutan Operationsteknik Operationsteknik 1. Reponering 2. Udfør snittet Ved behov for reponering gøres dette på vanlig vis. Proximale femur skal positioneres så lårbenshovedet

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

ATLAS over PATTEGRISENS KROP

ATLAS over PATTEGRISENS KROP ATLAS over PATTEGRISENS KROP Tillæg Fagudtryk og teknikker der benyttes i anatomi og ved dissektion af dyr (Planer, retninger og udsnit af kroppen) Illustrationer over pattegrisens anatomi til brug ved

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere