Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube"

Transkript

1 Innovation in Gynaecology Total Laparoskopisk Hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube Formålet med dette dokument er at give nogle nyttige tips til kirurger de første gange, de skal udføre en total laparoskopisk hysterektomi ved hjælp af LiNA McCartney Tube. Det skal understreges, at dette kun er én af en række teknikker, som for tiden bruges med succes, men det er den, som aktuelt foretrækkes af dr. Tony McCartney. Valg af patient: Indtil kirurgen har tilstrækkelig erfaring med indgrebet, bør der kun vælges relativt tynde patienter med en normal størrelse uterus. Operationsassistenter: Det er vigtigt at have en kameraoperatør, der har erfaring med laparoskopi. Med henblik på øget erfaring anbefales det at udvikle et makkersystem med en anden kirurg med hvem man kan dele tilfælde og erfaringer. Hvis assistenten har svært ved at håndtere kameraet og McCartney Tube samtidig, kan der være behov for endnu en assistent til at håndtere McCartney Tube. Klargøring til operation: Operationsporte og instrumenter på 5 mm anbefales, men nogle kirurger foretrækker 12 mm porte, så de kan anvende hæfteklammer på de øvre ligamenter. Anvendelse af hæfteklammemaskiner på ligamenter i uterus medfører en høj risiko for skader på uterus. Tænger med lange kæber gør håndteringen af uterus, adnexae uteri og tarmen meget nemmere. Det er nødvendigt med mindst fire par tænger. Én atraumatisk eller blød tang til sart væv, én fintandet tang, én langtandet tang til håndtering af uterus og cervix og en tang med smal, afrundet spids og korte kæber til genfinding af sutur gennem skedehvælvingen. Til de teknikker, hvor bipolar diatermi anvendes til at kupere og ligere ligamenterne, anbefales en bipolar tang med hængslede kæber. Til suturering i skedehvælvingen anbefales en laparoskopisk nåleholder, som kirurgen er fortrolig med. Et effektivt suge- og skyllehåndtag med et stærkt sug og hurtigt væskeflow som er af en type med kun en åbning i enden og ingen sidehuller nær spidsen, er bedst.

2 Klargøring af patienten: Patienten anbringes i et modificeret gynækologisk leje, helst med velpolstrede justerbare bøjler med støvler. Det er meget vigtigt med et robust bord, der er anbragt tværs over patientens hovedende med en gelpude til at støtte og stabilisere kameraoperatørens venstre albue. Gennem hele indgrebet skal patienten fastholdes i en stilling med hovedet nedad eller i Trendelenburgs leje, så tarmene holdes ude af bækkenområdet. Man skal være omhyggelig med at aflaste eventuelle trykpunkter med gelpuder. Anti-DVT-foranstaltninger som f.eks. anti-embolistrømper og subkutan Heparin er vigtig profylakse. I starten af operationen, når de øverste ligamenter kuperes og ligeres, udstyres patienten med en uterusmanipulator, som fjernes igen ved indsættelse af en McCartney Tube. Før manipulatoren fastgøres på uterus, kan vagina vurderes med henblik på størrelsen af McCartney Tube. Jo strammere den sidder, jo bedre er gastætningen, og jo mere fremtrædende er præsentationen af skedehvælvingen ved operationen. En størrelse 45 mm McCartney Tube passer til de fleste patienter, men til nogle patienter, især postmenopausale, passer en 35 mm McCartney Tube bedre. Infiltration af skedehvælvingen med 1 % Marcain i en 1/ adrenalinopløsning før indgrebet kan modvirke hæmostase i skedehvælvingen. Dette bruges også i bugvæggen ved hvert portsted før indføring af trokaren. Opsætning af udstyr: Monitorer: Den primære monitor placeres symmetrisk i midterlinjen lige på den anden side af patientens fødder. Der anbringes en sekundær monitor så man kan imødekomme en ændring i kirurgens placering, eller så assistenterne kan se med. Kamera og lyskabler føres ned langs patientens højre ben. CO2-insufflation: Gasslangen føres ligeledes ned langs patientens højre ben. Abdomen fyldes normalt til 20 mmhg til indføring af trokarer og sænkes herefter til mm Hg i forbindelse med resten af indgrebet. Elektrokirurgi: Diatermiledningerne føres ned langs det venstre ben til instrumentposerne, som er fastgjort på afdækningsstykkerne, der dækker patientens venstre lår. Monopolar koagulation indstilles til 40 watt, skæreindstilling er ikke aktiveret. Bipolar koagulation indstilles til 60 watt. Indstillingerne kan variere efter hvilket bipolart instrument, der benyttes. 2

3 Procedure: CO2-peritoneum: Med et urinkateter indsat og patienten anbragt i stejlt Trendelenburgs leje indføres en Veress kanyle gennem huden og bugvæggen i midterlinjen midtvejs mellem basis af os sacrum og skambenssymfysen sigtende mod centrum af bækkenåbningen. Normalt tyder en første trykaflæsning på mindre end 6 mm Hg på, at spidsen af nålen er i det peritoneale rum. Dette kan være lidt højere i overvægtige patienter. Trykindstillinger er beskrevet i afsnittet om CO2-insufflation herover. Total Laparoskopisk Hysterectomy Indføring af trokar: Hvert portsted infiltreres normalt med 1 % Marcain i en 1/ adrenalinopløsning. Den første indføring på det infraumbilikale sted er mest sikkert, når det støttes af en visuelt assisteret trokar. To 5 mm lange porte indføres herefter i hårlinjen for kønsbehåringen (hvoraf ca. 2 cm epileres eller barberes af patienten før operationen). På venstre side af dette sted anbringes porten i vinduet mellem vena epigastrica inferior og den fjernede arteria umbilicalis. På højre side skal porten indføres lidt mere medialt til venstre for den fjernede arteria umbilicalis for at undgå, at kirurgen er nødt til at læne sig for langt ind over patienten. (Herved placeres instrumentporten lavere, tættere på uterus og mere medialt, end mange kirurger bruger det, men jeg tror, at det er sikrere, forbedrer kontrollen med instrumentets spids og forbedrer adgangen til det lille bækken). Hos nogle patienter kan man anbringe en hjælpeport mere lateralt og højere oppe i bugvæggen. Fastgørelse af ligamenter: Nogle kirurger foretrækker kirurgisk afsnøring af ligamenter frem for den elektrokirurgiske metode, der er beskrevet her. Uanset hvilken metode, der anvendes, er det vigtigt at identificere og dissekere hver enkelt ligament, især karrene til ovarier og uterus. Det sikrer, at kun de kar, der skal deles er i ligamentet. Med elektrokirurgi samt mindre og mere separate vævsmængder kræves der mindre energi til at okkludere karrene. Resultatet er mindre lateral transmission af varme og mindre fare for beskadigelse af tilstødende strukturer. Det runde ligament: Først behandles dette ligament med bipolar diatermi på hver side. Normalt er ét sted nok til at sikre hæmostase. Den deles herefter med kirurgisk saks og monopolar diatermi. Man skal huske, at karrene i det runde ligament (ligamentum teres uteri) løber på den posteriore kant. Især i forbindelse med fjernelse af adnexa uteri åbner første deling af det runde ligament op til det extraperitoneale rum, og man kan dele peritoneum lateralt til adnexa uteri og karrene i ovarierne. Herved deles det runde ligament mere lateralt end den mere mediale deling som en del af den øvre brede ligament, når adnexae bevares. 3

4 Det brede ligament: Dette er den sværeste ligament at behandle med elektrokirurgi. Den er relativt kort, er svær at dissekere og indeholder store vener Det er vigtigt at sikre ikke bare den laterale eller patientsiden af ligamentet, men også den mediale eller uterussiden. Hvis man ikke gør det, vil det resultere i problematisk blødning fra stedet. Efter sikring og deling af den øverste del af det brede ligament, der indeholder det runde ligament, æggeleder, karrene til uterus og ovarie samt ovarieligamentet, deles de anteriore og posteriore blade af den peritoneale fold af det brede ligament ved hjælp af saks og monopolar diatermi. Dette skal udføres tæt på den laterale margo uteri. Anteriort forlænges incisionen hen over den transversale blærefold eller hvide linje og medialt over det mobile peritoneum ved det laveste segment af uterus. Posteriort forlænges den peritoneale incision til overgangen mellem det uterosakrale ligament og cervix. Ved at holde sig medialt på det posteriore blad, undgår man peritoneum over den nederste del af ureter. Hvis man støder på eventuelle vener midt på det brede ligament, kan de koaguleres og deles. I basis af det brede ligament kan karrene til uterus isoleres og blotlægges. Blodkar til ovariet: I tilfælde hvor æggeledere og ovarier skal fjernes, forlænges den peritoneale incision, som er fortsat fra delingen af det runde ligament lateralt til karrene til ovariet, rundt om karrene til den posteriore overflade af det brede ligament tværs over fossa ovarica til den laterale margo uteri. Så forlænges incisionen posteriort til overgangen mellem det uterosakrale ligament og cervix. Når man krydser fossa ovarica, skal man huske på, at ureter løber langs den posteriore margin. Ved at frigøre peritoneum over ligamentet og understøtte karrene med en modsatrettet traktion med en tang anbragt på æggeleder og ovarie, vil de underliggende blodkar blive strakt ud. Dette vil yderligere adskille dette punkt fra ureter, hvor den krydser bækkenranden. Karrene kan identificeres yderligere og isoleres ved at færdiggøre vinduet gennem det brede ligament medialt på karrene. Karrene kan herefter sikres ved hjælp af bipolar diatermi, som anvendes på tre punkter på ligamentet. De udtørrede kar deles herefter med saks og monopolar diatermi. Ovarieligamentet på patientens venstre side kan delvis være skjult af peritoneale adherencer til colon sigmoideum. Disse bør omhyggeligt frigøres, sådan at ovarieligamentet er fuldstændig blotlagt før deling. 4

5 Indføring af McCartney Tube: Når de øvre ligamenter og begge blade i det brede ligament er adskilt, fjernes uterusmanipulatoren. Den McCartney Tube, der sidder mest stramt, normalt en størrelse på 45 mm, vælges, og silikoneslangen til fastgørelse trækkes gennem det lille hul i håndtagets bund. Hætten på sideventilen på McCartney Tube kan udskiftes med den tovejsventil, der er i pakken, med henblik på udsugning af røg, mens vagina deles. Nogle kirurger finder ikke dette nødvendigt, men foretrækker at udsuge røg gennem ventilerne på en af 5 mm portene. Låget for enden af McCartney Tube skal kontrolleres for at sikre, at den sidder godt fast. Den åbne ende af McCartney Tube skal herefter smøres med gel og indføres i vagina. Silikoneslangen til fastgørelse fæstnes herefter på afdækningsstykkerne på hver side med peaner. Det skal gøres for at undgå, at McCartney Tube falder på gulvet, hvis assistenten er nødt til at slippe den på et tidspunkt. Mens assistenten holder kameraet med venstre hånd og McCartney Tube med højre trykkes der på McCartney Tube for at sikre, at spidsen passer nøjagtigt i skedehvælvingen. Med yderligere tryk anteriort og superiort (cefalisk) blotlægges den anteriore skedehvælving (fornix vaginae) for kirurgen. Der gribes fat i blærevæggen med en atraumatisk pean og den løftes anteriort væk fra den cervikale/vaginale overgang. Denne manøvre vil give en udstrømning af CO2-gasbobler i adventitia mellem disse to lag, hvilket gør dissekering med saks og monopolar diatermi meget nemmere. Startende fra midten foldes blærevæggen, så de øverste to cm af vagina blotlægges. På dette tidspunkt er det meget vigtigt også at bøje blære søjlerne lateralt, så man sikrer sig, at ureter ikke kan blive beskadiget, når hvælvingen senere lukkes med suturering. Med et fast opadgående pres på McCartney Tube kan karrene til uterus kuperes og ligeres, når de passerer hen over randen af McCartney Tube. Blodkar til uterus: Noget af det allervigtigste i forbindelse med dette indgreb er at få isoleret blodkarrene til uterus, der hvor de passerer over skedehvælvingen og under McCartney Tube. Det er vigtigt, at assistenten opretholder et fast tryk på McCartney Tube i retningen mod endoskopet. Det er også vigtigt at bøje blære søjlerne lateralt over McCartney Tubes yderkant. Når man har identificeret det separate karbundt anført af den fremstående arteria uterina, griber man om karrene med en bipolar diatermitang direkte over den øvre kant af McCartney Tube og udtørrer dem med bipolar diatermi. Karrene koaguleres yderligere på to punkter medialt for startpunktet, og det er ofte klogt at koagulere anteriort og posteriort i forhold til karbundtet for at sikre mindre forgreninger på dette punkt. For at placere det første koagulationspunkt, kan man ikke blot visualisere kanten af McCartney Tube anteriort og posteriort i forhold til karrene, men man kan identificere dem yderligere ved at banke de bipolare tænger let på kanten, så man mærker den stive sonde nedenunder. Karrene deles herefter med saks og monopolar diatermi i en lille incision, der anlægges konkavt og lateralt. Dette løsgør karrene, som herefter falder lateralt væk fra McCartney Tube og blotlægger den laterale skedehvælving. 5

6 Deling af vagina: Med et opadrettet tryk på McCartney Tube præsenterer assistenten skedehvælvingerne for kirurgen. Kirurgen skal ikke blot kunne se aftrykket af McCartney Tube under den cervikale/vaginale overgang, men også kunne føle den med spidsen af saksen. Hvis kirurgen er højrehåndet og står på patientens venstre side, påbegyndes omskæring af cervix med et snit med saksens posteriore blad henover den anteriore skedehvælving fra venstre til højre med monopolar diatermi. Blæren trækkes fri med en lukket pean i kirurgens venstre hånd. Når McCartney Tube er blotlagt ved incisionen, er den nem at følge som rettesnor for den fortsatte deling af vagina. På dette punkt vil det være særdeles nyttigt med et modsatrettet træk i den blottede cervix med en tang med stærke tænder i kirurgens venstre hånd. Dette er i særlig grad tilfældet under delingen af den posteriore skedehvælving. Normalt kan man færdiggøre to tredjedele til tre fjerdedele med saksen i den laveste højre port. Resten af den venstre og posteriore cervikale/vaginale overgang deles med saksen i den laveste venstre port, men stadig i kirurgens højre hånd. Som en hjælp til at blotlægge venstre side, lægges uterus -som nu er helt mobil- over mod patientens højre side. Delingen er gennemført fra venstre til højre over den posteriore væg. Fjernelse af vævet: Den frigjorte uterus +/- adnexae føres med cervix forrest ind i enden af McCartney Tube, så der laves en gastæt forsegling. En dråbe gel påføres den mindre 5 mm ventil i enden af McCartney Tube for at forhindre at suget sætter sig fast, og 5 mm-suget indføres gennem denne ventil hvorefter sugning aktiveres. Dette vil enten få uterus til at sætte sig fast i enden af McCartney Tube eller, hvis den er lille nok, trække hele uterus ind i lumen, så den er nem at fjerne. Alternativt kan man sætte sug på gennem ventilen på McCartney Tubes side, eller man kan gribe om cervix med en tang, der er ført gennem enden af McCartney Tube og uterus kan styres mod introitus. Hvis McCartney Tube eller uterus fjernes gennem introitus, er det en god idé at dække dens udgang med en stor pakning for at forhindre tab af gas fra bughulen. 6

7 Lukning af skedehvælvingen: Den udtagne McCartney Tube vaskes i varmt vand og en 0 monofilament absorberbar sutur vikles først rundt om nålen med ca. 10 cm efterfølgende sutur og indføres i McCartney Tubes åbne ende. Resten af suturen følger efter på McCartney Tubes yderkant. Den åbne ende af McCartney Tube skal igen smøres med gel og sættes tilbage i vagina. Med en nåleholder gennem den laveste højre port og en atraumatisk pean med lange kæber gennem den laveste venstre port foretages en kontinuerlig suturering fra venstre til højre og tilbage igen i hvælvingen. Man skal være omhyggelig med at medtage begge de uterosakrale ligamenter i lukningen af hvælvingen. I begge hjørner er det særdeles vigtigt ikke at få medtaget nogen af blære søjlens fibre ved lukningen, da dette er et punkt, hvor ureter kan blive afklemt. I forbindelse med lukningen af hvælvingen har assistenten det vigtige og krævende job først og fremmest at følge nålen og dernæst lægge et opadgående tryk på McCartney Tube, så vaginas rand præsenteres og derefter trække McCartney Tube tilbage i vagina, så randene kan bliver trukket sammen, når suturen trækkes til. Med denne kontinuerlige sutureringsteknik er det vigtigt ikke at have for meget sutur inde i abdomen, da det kan filtre sammen. Det er også vigtigt at føre nålen igennem i suturens retning for at undgå at låse suturen gennem en sløjfe. Der anvendes en monofilamentsutur for at undgå, at syningen trækker, og for at man kan trække lukningen sammen, før der bindes en knude på suturen. For at holde nålen fast i nåleholdernes kæber er det nemmere at gøre dette ved at samle nålen op fra peritoneum eller serøs overflade end ved at forsøge at gribe en nål, der svinger eller holdes i den modsatte tang. Når suturen er tilbage i hvælvingens højre hjørne indfører assistenten en atrumatisk tang gennem 5 mm-ventilen for enden af McCartney Tube og fører denne gennem suturlinjen i hvælvingens højre hjørne. Med tangen tager man fat i suturen umiddelbart under nålen og trækker nål og sutur ind i vagina og hen til skedeåbningen, samtidig med at McCartney Tube også fjernes. Nålen skæres herefter forsigtigt fra enden af suturen, enden af suturen studses og assistenten binder for en sikkerheds skyld en ekstrakorporal, intrauterin knude. Den kontinuerlige laparoskopiske sutureringsteknik er tidskrævende og vanskelig at udføre i begyndelsen. Men når man først mestrer den, er det meget få kirurger, der ønsker at gå tilbage til afbrudte suturer. Bækkenet vaskes med et suge- og skylleapparat med varm saltvandsopløsning eller vand, og alle ligamenter kontrolleres for hæmostase. Fjernelse af port og lukning: Ved afslutningen af indgrebet åbnes alle portventiler, CO2 slippes ud og patienten anbringes igen i horisontal stilling. For ikke at komme til at suge tarm ind ved fjernelse af 12 mm porten fjernes denne port først, mens 5 mm portene bliver siddende for at regulere eventuelle negative tryk indvendigt i abdomen. 5 mm portene fjernes herefter, da det er mindre sandsynligt, at de vil lede tarm eller oment ind i sporet. Som ekstra profylakse mod et hernie isættes en dyb fasciesutur i den subumbilikale incision. Herefter lukkes huden med lim eller suturer. A.J.McCartney FRCOG,FRANZCOG,CGO. 7

Laparoskopisk operation for ingvinalhernie - TAPP teknik

Laparoskopisk operation for ingvinalhernie - TAPP teknik Laparoskopisk operation for ingvinalhernie - TAPP teknik doom pain Her ses et bilateralt ingvinalhernie med oment ude i den venstre brokport. I højre side er indtegnet triangle of doom og triangle of pain.

Læs mere

Instruktioner for Kænguru Slyngen

Instruktioner for Kænguru Slyngen Instruktioner for Kænguru Slyngen På ryggen Ammestilling Den fleksible allround slynge med mange muligheder Nem at tage af og på nemt at skifte stilling! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn!

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Viden om el-kirurgi. El-kirurgi. Side 1. viden gør en forskel. El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder.

Viden om el-kirurgi. El-kirurgi. Side 1. viden gør en forskel. El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder. Side 1 El-kirurgi El kirurgi eller diatermi består af et apparat og nogle kabler med elektroder. Apparatet kan sammenlignes med et batteri og for at få strømmen igennem, må der etableres et kredsløb. Ligesom

Læs mere

Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje!

Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje! Den geniale støvbeskyttelsesvæg som ethvert skadeservicefirma bør eje! Anvendelsesmuligheder A B C D Zipwall støvbeskyttelses-system er en nem måde at afskærme et arbejdsområde på i løbet af få minutter.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol På- og afklædning af overkrop indeholder mange momenter, der påvirkes af personens ressourcer, både hvad angår det mentale, muskelstyrke, balance i den siddende stilling

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Hoftebøjer 2 Stå med benene forskudt, hæderne i siden og ret ryg. Pres hoften frem til der mærkes et stræk på forsiden af hoften. Hold 15-20 sek. og gentag øvelsen med det andet ben. 2 - Inderside

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 21. Nyre, de øvre urinveje, binyrer. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 21 Side 1 af 7

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 21. Nyre, de øvre urinveje, binyrer. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 21 Side 1 af 7 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 21 Side 1 af 7 Lektion 21 Nyre, de øvre urinveje, binyrer 1. På hvilket niveau ligger nyrerne? Ved liggende stilling: Ved stående stilling: T12-L2 (venstre nyre lidt

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Placering af løftesejl spilerdug

Placering af løftesejl spilerdug Placering af løftesejl spilerdug Når det er svært at placere løftesejlet korrekt forsøg med spilerdug Ved vending Under rygliggende borger I kørestol Gode ideer Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail:

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Ileostomi pleje. Bandagering med en tømbar bandage

Ileostomi pleje. Bandagering med en tømbar bandage Ileostomi pleje Bandagering med en tømbar bandage Designet til Livet FOKUS på Dig Dansac udvikler, producerer og markedsfører unikke stomiprodukter, der imødekommer specifikke behov, og som forbedrer livskvaliteten

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning 1 Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning Læs alle instruktioner grundigt inden brug og check alle labels for udløbsdato ADVARSEL Til engangsbrug. Må ikke genbruges, genindsættes

Læs mere

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med.

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med. Styr på termerne Hovedlys: Når en fotograf siger hovedlys, så er det ikke bare fordi det rammer folk i hovedet. Hovedlys er det lys man kan sige er det primære lys i billedet. På portrætter vil det derfor

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Instruktioner for Skildpadden

Instruktioner for Skildpadden Instruktioner for Skildpadden Vuggestilling Mave mod mave Den lette og enkle slynge! Masser af muligheder passer alle størrelser voksen og barn! Der er ikke noget dejligere end at bære sit barn! På hoften

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

Gynækologisk undersøgelse

Gynækologisk undersøgelse medviden.dk er en gratis læringsside for sundhedsfagligt personale. På sitet finder du online kurser, kliniske procedurer og cases til at teste dig selv. MedViden.dk udvikles og drives af Morten Andresen

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Du skal opgradere dæktryk kontrol kun et par dele. Disse findes som komplet sæt i ichwillautoteile.de

Du skal opgradere dæktryk kontrol kun et par dele. Disse findes som komplet sæt i ichwillautoteile.de Denne opgradering arbejder på pre-facelift og ansigtsløftning modellen. Den adskiller sig kun på knapperne. Du skal opgradere dæktryk kontrol kun et par dele. Disse findes som komplet sæt i ichwillautoteile.de

Læs mere

Bækken traumer. Michael Brix. Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital. Dele venligst udlånt af MSl

Bækken traumer. Michael Brix. Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital. Dele venligst udlånt af MSl Bækken traumer Michael Brix Ortopædkirurgisk afd. Odense Universitetshospital Dele venligst udlånt af MSl Komplekse bækkenfrakturer Tab af mekanisk stabilitet Rotatorisk stabilitet Vertikal stabilitet

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement)

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder

Læs mere

Patientvejledning. Kikkertoperation af underlivet. - Laparoskopi

Patientvejledning. Kikkertoperation af underlivet. - Laparoskopi Patientvejledning Kikkertoperation af underlivet - Laparoskopi Kikkertoperation (laparoskopi) bruges til undersøgelse og operation af bughulens organer. Den giver special lægen i gynækologi et godt overblik

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Rebozo under fødslen Rebozo under fødslen, OUH. November 2012

Rebozo under fødslen Rebozo under fødslen, OUH. November 2012 Rebozo under fødslen Baggrund Rebozo har sin oprindelse i Mellemamerika, hvor metoden er et arbejdsredskab for fødselshjælpere og jordemødre. Brugen af rebozo bredte sig til USA for 20-30 år siden, hvor

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Øvelsesprogram Til den gynækologiske patient

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Øvelsesprogram Til den gynækologiske patient Operation i underlivet Dette hæfte er til dig, der er opereret i underlivet. Det er vigtigt, at du kommer i gang med at bevæge dig så hurtigt som muligt. Hovedformålet med bevægelse er at undgå komplikationer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk.

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk. Side 1/6 Et enkelt lille program Træning med elastik er godt til at starte med - for dig som måske ikke har trænet styrketræning før eller skal igang efter lang tids pause. Vi vil foreslå at du vælger

Læs mere

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient Indledning Dette hæfte er til dig, der er opereret i maven. Du vil blive instrueret i hvilke øvelser du skal lave. Fysioterapeuten vil angive hvilke øvelser samt hvor mange gentagelser du skal lave. Er

Læs mere

Instruktør Kapitel 8.5

Instruktør Kapitel 8.5 Paddlefloatredning Denne redningsteknik er beregnet på at roeren selv skal kunne komme op i kajakken efter at være kæntret og have foretaget wet exit. Teknikken diskuteres ofte i litteraturen som sidste

Læs mere

Brehms Spilerdug ApS Tlf.:

Brehms Spilerdug ApS Tlf.: At Fjerne spilerdug I denne vejledning finder du eksempler på hvorledes du kan fjerne spilerdugen når forflytningen er udført. Vi viser eksemplerne med en medarbejder, men metoderne og principperne er

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Når skellettet er klar til beklædning, dvs. skelettet er høvlet så der ikke er nogle skarpe kanterskelettet er lakeret med fortyndet lak

Læs mere

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 22. Blæren, rectum, canalis analis. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 22 Side 1 af 6

Stud.med. MP, AU 07. Lektion 22. Blæren, rectum, canalis analis. Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 22 Side 1 af 6 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 22 Side 1 af 6 Lektion 22 Blæren, rectum, canalis analis 1. Beskriv urinblærens forskellige dele. Apex fortil; afgiver lig. Umbilicale medianum mod umbilicus Fundus

Læs mere

Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK

Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK Færdighedstræning i vaginal fødsel af UK Jette Led Sørensen, RH & Lone Krebs, Holbæk Vaginal fødsel af UK Betingelser opfyldt og pt.samtykke UL CTG Syntocinondrop klar Vurder løbende om betingelser for

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 19 Side 1 af 7. Lektion 19. Lever og galdeveje

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 19 Side 1 af 7. Lektion 19. Lever og galdeveje Makroskopisk anatomi, 2. sem. Lektion 19 Side 1 af 7 1. Beskriv leverens forskellige dele. Lektion 19 Lever og galdeveje Leveren, Hepar vejer ca. 1,5 kg (ca. 2 % LV). Den er relativt større ved fødslen.

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Hvordan vil man benytte spilerdugen

Hvordan vil man benytte spilerdugen Operationsgangen Hvordan vil man benytte spilerdugen Udklippe spilerdugen i bestemte størrelser (f.eks 100 x 65 cm) og benytte det antal stykker forflytningen kræver? Klippe fra en rulle til den enkelte

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02

Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING. Part No. 792-232-02 Akron Multi Purpose Tilt Table Modellen 9622 BRUGSVEJLEDNING Part No. 792-232-02 Indhold 1 1. Indledning 2 Advarsler, forsigtighedsregler 2 Generelle advarsler 2 2. Installering 3 3. Betjening 4 Hjulblokering,

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Forundersøgelse er et større indgreb, der kræver nøje overvejelse, derfor er det nødvendigt at foretage en forundersøgelse før operationen. Ved forundersøgelsen orienteres om metoden, og det aftales, om

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide

ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide ageloc Edition Nu Skin Galvanic Spa System II Quick Start Guide Før du begynder: vigtige advarsler Læs venligst følgende vigtige advarsler før du begynder: 1.Undersøg altid spaen og lederhovedet før brug.

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Vedligeholdelse af din saks

Vedligeholdelse af din saks Vedligeholdelse af din saks Der er 4 punkter som er meget vigtige mht. vedligeholdelse af en saks. Disse 4 punkter vil forlænge din saks levetid med flere år. Indstilling af sakse. Oliering af sakse. Brug

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD

Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD Robot assisteret radikal cystectomy (RARC) Herlev University Hospital Copenhagen, Denmark Gitte Lam,MD. Kirurgisk evolution Åben kirurgi 1850 Kikkertoperation 1980 Robotassisteret kirurgi 2000 Evolution

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger

Træningsprogram. Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0-12 uger Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter Dekompression, AC-resektion, Bursektomi og artroskopi 0- uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

www.diesella.dk Svejsetang med lige kæber Kæber af chrom-vanadium stål, trådklip. Kæbe type: lige.

www.diesella.dk Svejsetang med lige kæber Kæber af chrom-vanadium stål, trådklip. Kæbe type: lige. svejs 2013 / 14 35 119 530 35 119 565 Proffessionel svejseskærm med automatisk svejseglas Automatisk svejseglas og justerbar styrke DIN 9-13, som kan justeres trinvis på ydersiden af hjelmen, drives af

Læs mere

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Materialliste: Strengebræt Saks eller kniv Strengvinkel Skruetvinger til fastgørelse

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Inderside lår 4 Stå med spredte ben og lad benene glide langsomt fra hinanden til det strækker på indersiderne af lårene. Hold 15-20 sek. 2 - Yderside lår 2 Stå med siden til væggen og støt dig med

Læs mere

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation SKULDER-/aLBUEektorEN ortopædkirurgisk afdeling e OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1189 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Bærevejledning til vikle

Bærevejledning til vikle Mama s LIFE Bærevejledning til vikle Strækvikle kan anvendes til børn med en vægt på 2-10 kg. Fastvikle 3-20 kg. Tips til en god start kom godt i gang: Viklen skal være strammere, end man umiddelbart synes

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Patient information. CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder.

Patient information. CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder. Patient information CPR-Nummer: Navn: Dato: Måned efter operation: Før operation 3 måneder 6 måneder 12 måneder 24 måneder 36 måneder Operationsarm: 1. Højre 2. Venstre Sygdommen sad i: 1. Knogle 2. Bløddels

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Fibre Optic Cable Mini og Micro Kabel installation

Fibre Optic Cable Mini og Micro Kabel installation Fibre Optic Cable Mini og Micro Kabel installation Indholdsfortegnelse 1 Introduktion s. 2 2 Generelt s. 2 2.1 Kabel installation s. 3 2.2 Værktøj s. 4 3 Afisolering s. 6 3.1 Vær opmærksom på! s. 6 3.2

Læs mere

Forflytning til fremliggende stilling

Forflytning til fremliggende stilling Forflytning til fremliggende stilling Den fremliggende position er anvendelig ved kontraktur- og tryksårsprofylakse og foretrækkes af mange mennesker som sovestilling. Ved fremliggende position forstås,

Læs mere