Specielle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger"

Transkript

1 Viborg Kommunes budget Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation... s. 1 Økonomiudvalget politikområde Administrativ organisation... s. 9 Økonomiudvalget politikområde Ejendomsvedligeholdelse... s. 30 Økonomiudvalget Konto s. 40 Økonomiudvalget Konto s. 51 Økonomiudvalget Anlæg... s. 59 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Skoler... s. 66 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Dagtilbud... s. 94 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Ungdomsskoler... s. 119 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Klubber... s. 124 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Tandpleje... s. 131 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Familieområdet... s. 134 Børne og Ungdomsudvalget Anlæg... s. 148 Socialudvalget politikområde Ældreområdet... s. 154 Socialudvalget politikområde Voksenhandicapområdet... s. 177 Socialudvalget politikområde Sundhedsområdet... s. 230 Socialudvalget politikområde Pensioner og boligstøtte mv.... s. 236 Socialudvalget Anlæg... s. 241 Beskæftigelsesudvalget politikområde Arb. og overførselsområdet... s. 247 Beskæftigelsesudvalget politikområde Beskæftigelsestilbud... s. 272 Kulturudvalget politikområde Kultur... s. 279 Kulturudvalget politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg... s. 292 Kulturudvalget Anlæg... s. 302 Teknisk Udvalg politikområde Grønne områder... s. 312 Teknisk Udvalg politikområde Trafikområdet... s. 319 Teknisk Udvalg politikområde Kommunale ejendomme... s. 331 Teknisk Udvalg Anlæg... s. 347 Klima og Miljøudvalget politikområde Forsyningsområdet... s. 356 Klima og Miljøudvalget politikområde Plan, natur og miljøområdet... s. 368 Klima og Miljøudvalget Anlæg... s. 376 Forebyggelsesudvalget... s. 384 Demokratiudvalget... s. 387 Beredskabskommissionen... s. 390 Beredskabskommissionen Anlæg... s. 395

2 1 Økonomiudvalget Politikområde Politisk Organisation

3 2 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 10 Økonomiudvalget Politisk organisation Serviceramme Drift Byudvikling, bolig- og F miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F Fælles formål F Driftstabserstatning vedr. S Sct. Ibs Gård 03 Undervisning og kultur F Kulturel virksomhed F Andre kulturelle opgaver F Diverse tilskud mv. S (Økonomiudvalget) 513 Tilskud Kreativt iværksættermiljø S Kontorartikler og blanketter Tilskud Internationalisering S Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og administration m.v. F Politisk organisation F Fælles formål F Tilskud til politiske partier. S Tilskud Midler til klimapolitik S Tilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer F Fællesudgifter og -indtægter S Vederlag til borgmester og S viceborgmester 401 Ledelse Vederlag til udvalgsformænd S Ledelse Vederlag til øvrige S kommunalbestyrelsesmedlemmer 402 Fagpersonale Pension til borgmestre S Uddannelse, møder, rejser og S

4 3 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO repræsentation 420 Uddannelse inkl. kørsel Møder og repræsentation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kontorhold, telefoni, IT m.v. S Drift og vedligeholdelse Byrådets markedsføringspulje S Administrativt personale Aktivitetsafhængige udgifter Tilskud Etablering af S ombudsmandsfunktion 503 Møder og repræsentation Kommissioner, råd og nævn F Huslejenævn. S Fagpersonale Folkeoplysningsudvalg. S Møder og repræsentation Ældreråd og klageråd. S Møder og repræsentation Beboerklagenævn. S Møder og repræsentation Hegnsyn og Fredningsnævn S Møder og repræsentation Integrationsrådet m.v. S Møder og repræsentation Handicaprådet S Kørsel og rejseudgifter Valg m.v. F Folketingsvalg. S Fagpersonale Møder og repræsentation Leje/leasing af grunde og bygninger 45 Administrativ organisation F Sekretariat og forvaltninger F Diverse tilskud mv. S Tilskud Erhvervsudvikling, turisme og F landdistrikter 62 Turisme F Viborg Turistbureau S Tilskud Udvikling af menneskelige F ressourcer

5 4 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO Naturvidenskabernes Hus S Erhvervsservice og iværksætteri F ViborgEgnens Erhvervsråd. S Erhvervsservice og iværksætteri 513 Tilskud Ydelser i forbindelse med S internationale aktiviteter 513 Tilskud Bidrag til fælleskommunalt S regionalt EU-kontor 513 Tilskud Karakteranimationsuddannelsen S Tilskud Bidrag til S fælleskomm./regionalt forskn. Center for rebehalitering 513 Tilskud Filmfestival - Animation for S børn og unge 513 Tilskud Væksthuse S Tilskud

6 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Driftstabserstatning vedr. Sct. Ibs Gård. Der er afsat kr. til dette formål. 03 Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Kreativt iværksættermiljø Der er afsat støtte på kr Diverse tilskud mv. (Økonomiudvalget) Der er afsat i alt kr. i 2011, fordelt således: 01. Tilskud Midtjysk Filmfond Der er afsat kr. i tilskud. 03. Tilskud, præmiering af gode og smukke bygninger Der er afsat tilskud på kr. 04. Tilskud kunstindkøb Tilskud er budgetteret med kr. 05. Tilskud til Hærvejsmarchen Der er afsat kr. i tilskud Internationalisering Der er afsat kr. til bl.a. venskabsbysamarbejde. Beløbet er i forhold til 2010 reduceret med kr. som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Politisk organisation Fælles formål Tilskud til politiske partier Der budgetteres med et tilskud til politiske partier på kr Kommunalbestyrelses og amtsrådsmedlemmer

7 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation Midler til klimapolitik. Der er afsat kr. til formålet Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag borgmester og viceborgmester Der er i 2011 afsat til borgmester og viceborgmester Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag udvalgsformænd Der er afsat til de 8 udvalgsformænd Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag til øvrige Der budgetteres med 30 vederlag. Endvidere budgetteres med 165 % af borgmestervederlaget. Der er i alt budgetteret med kr Pension til borgmestre Der budgetteres med i alt kr. til pension til borgmestre. Der er i 2011 og overslagsårene indregnet pension til afgående borgmester Uddannelse, møder, rejser og repræsentation Der er i 2011 afsat kr. til kommunalbestyrelsens medlemmer Kontorhold, telefoni, IT m.v. Der afsættes i alt kr Byrådets markedsføringspulje Der er afsat kr. i hvert af årene. Heraf kr. til Markedsføringsstrategien Etablering af ombudsmandsfunktion Der er afsat kr. til etablering af ombudsmandsfunktion Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Der afsættes kr. i 2011 og overslagsårene Folkeoplysningsudvalg Der afsættes kr Ældreråd og klageråd Der afsættes kr Beboerklagenævn Der er i 2011 afsat et nettobeløb på til nævnet.

8 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation Hegnssyn og Fredningsnævn Der afsættes kr Integrationsrådet m.v. Der afsættes kr Handicaprådet Der afsættes kr Valg m.v Folketingsvalg Der budgetteres årligt med kr. til afholdelse af en valghandling. 06 Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Diverse tilskud mv. 02. Ungbo Der er budgetteret med tilskud på kr. 03. Tilskud, Viborg Flyveplads Der er budgetteret med kr. i tilskud. 05. Tilskud kommunal revy (eller lign. personalearrangement) Der budgetteres med et tilskud på Tilskud Bevaringsfonden Der er budgetteret med tilskud på kr. 10. Disponibel tilskudspulje Der er afsat et budget på kr Turisme Viborg Turistbureau Der er afsat kr. i henhold til Partnerskabsaftale vedrørende den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune indgået mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn. Beløbet er i forhold til 2010 fremskrevet til det nye 2011 pris og lønniveau samt reduceret med kr. på baggrund af det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Udvikling af menneskelige ressourcer Naturvidenskabernes hus Der er afsat kr. til formålet.

9 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation Erhvervsservice og iværksætteri ViborgEgnens Erhvervsråd Der er afsat kr. i henhold til Partnerskabsaftale vedrørende den lokale erhvervsfremmeindsats i Viborg Kommune indgået mellem Viborg Kommune og ViborgEgnens Erhvervsråd. Beløbet er i forhold til 2010 fremskrevet til det nye 2011 pris og lønniveau samt reduceret med kr. på baggrund af det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Ydelser i forbindelse med internationale aktiviteter Der budgetteres med kr. til køb af ydelser Bidrag til fælleskommunalt regionalt EU kontor Der er budgetteret med bidrag fra Viborg Kommune på kr Karakteranimationsuddannelsen Der er budgetteret med tilskud på kr Filmfestival animation for børn og unge Væksthuse Der er budgetteret med tilskud på kr. i 2011, 2013 og Der er budgetteret med tilskud på kr. i

10 9 Økonomiudvalget Politikområde Administrativ Organisation

11 10 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 10 Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceramme Drift Byudvikling, bolig- og F miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning F Fælles formål F Eventuelle ejendomskøb S Aktivitetsafhængige udgifter Faste ejendomme F Driftsikring af boligbyggeri F Fællesudgifter og -indtægter S Støtte til opførelse af boliger Miljøbeskyttelse m.v. F Øvrig planlægning, undersøgelser, F tilsyn m.v Danmarks Miljøportal S Aktivitetsafhængige udgifter Transport og infrastruktur F Fælles funktioner F Fælles formål F Juleudsmykning S Aktivitetsafhængige udgifter Parkering F Parkeringsbilletordning S Sociale opgaver og beskæftigelse F Støtte til frivilligt socialt F arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F Fællesudgifter og -indtægter S Tinglysningsafgift Fællesudgifter og administration m.v. F Administrativ organisation F Administrationsbygninger F Administrationsbygning. S Administrativt personale Servicepersonale Rengøring Drift og vedligeholdelse

12 11 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 703 Leje/leasing af grunde og Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 709 Skatter og afgifter El Varme Vand Fælledvej 9 - Økonomi S Leje/leasing af grunde og bygninger Sct. Mogens Gade 1 - Social S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sct. Mogens Gade 3 - Teknik S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sct. Mogens Gade 5 - S Borgerservice & Løn 705 Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorvgyde 3 - Teknik S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorvgyde 7 - Social S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorv 5 - Bygninger & Rådhus S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorv 7 - Borgerservice? S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse St. Sct. Hans Gade 6 - Social S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Søvej - Miljø S Leje/leasing af grunde og bygninger 705 Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Stænderpladsen 2 S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Husleje Varme Nytorv 9, Turistkontor/Teknisk S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sekretariat og forvaltninger F Fællesudgifter og -indtægter - S Personale.

13 12 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 431 Arbejdsskadeforsikring Øvrige personaleudgifter Fællesudgifter og -indtægter - S endnu ikke afdelingsplaceret personale. 402 Fagpersonale Fællesudgifter og -indtægter - S Ordinære elever 405 Elever Fællesudgifter og -indtægter - S Uddannelse mv. 420 Uddannelse inkl. kørsel Fællesudgifter og -indtægter - S Kontorhold. 505 Kontorartikler og blanketter Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og - indtægter S Porto 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Telefoni 605 Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og -indtægter S Tryk, Digisource 504 Fotokopiering og trykning Fællesudgifter og -indtægter - S EDB. 420 Uddannelse inkl. kørsel Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og -indtægter - S Leasing. 420 Uddannelse inkl. kørsel Leje/leasing af IT, inventar og materiel Leasingydelser S (sammenlægningsudg.) særlig ramme 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel Fællesudgifter og -indtægter - S Administrationsudgifter/overførte. 402 Fagpersonale Salg af kerneydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Tjenestebiler (Teknisk Forvaltning) 605 Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og -indtægter - S Revision. 511 Regnskabsføring Overførsel af S administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Overførsel af administrationsomkostninger

14 13 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO Fællesudgifter og -indtægter - S Lægekonsulent og lægeerklæringer. 402 Fagpersonale Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Gebyrindtægter 901 Salg af kerneydelser Byggesagsarkiv S Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Fællesudgifter og -indtægter - S Øvrige indtægter 509 Aktivitetsafhængige udgifter Salg af kerneydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Abonnementer. 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Kontingenter (KL mv.) 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Arkivering 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Tolkning. 506 Tolkebistand Fællesudgifter og -indtægter - S Administration af skorstensfejerbidrag. 902 Salg af øvrige ydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Kommunens kort 509 Aktivitetsafhængige udgifter Salg af kerneydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Advokatomkostninger 514 Advokatbistand Fællesudgifter og -indtægter - S Diverse udgifter og indtægter 509 Aktivitetsafhængige udgifter Salg af øvrige ydelser Forapuljer S Aktivitetsafhængige udgifter Lønpulje ved fratrædelse S Administrativt personale Pulje vedr. Lov nr. 389 af S /5-08 om ændring af lov om sygedagpenge 406 Administrativt personale Afbureaukratisering - pulje S Aktivitetsafhængige udgifter 1 0 1

15 14 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO Liveudsendelser fra S byrådsmøder 509 Aktivitetsafhængige udgifter Direktionen S Ledelse Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Fællesstaben S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Annoncer Møder og repræsentation Fotokopiering og trykning Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Distrabutionsudgifter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 605 Drift og vedligeholdelse Økonomistaben S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Børn og unge S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Teknik & Miljø S Ledelse Personale med tilskud Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Øvrige personaleudgifter Annoncer Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Drift og vedligeholdelse Job & Velfærd S Ledelse Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter

16 15 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Kultur & Service S Ledelse Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Udviklingsafdelingen S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Kaserne & Rådhus S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Aktivitetsafhængige områder S Møder og repræsentation Borgmestersekretariatet S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Kantinen S Fagpersonale Aktivitetsafhængige udgifter Salg af kerneydelser Ramme-/rammeregulering S Pulje i forbindelse med S udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 509 Aktivitetsafhængige udgifter Overførsel af over-/underskud S vedr. løn 991 Over-/underskud vedr. tidligere år 53 Administration vedrørende jobcentre F og pilotjobcentre Job & Velfærd - Jobcenter S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter

17 16 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 503 Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og F landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter F forskellige love Hyrevognsbevillilnger S Kontorartikler og blanketter Salg af kerneydelser Stadeafgifter. S Salg af øvrige ydelser Innovation og ny teknologi F Lokal IT-netværksagent i S Viborg 52 Lønpuljer F Løn- og barselspuljer F Lønpuljer, "Det rummelige S arbejdsmarked" 406 Administrativt personale Tjenestemandspension F Tjenestemænd S Tjenestemandspensioner Pulje til dækning af pension S til tidll. amtslige tjenestemænd mv. 440 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner, som S afregnes til staten 440 Tjenestemandspensioner

18 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Generelt En række af de afsatte budgetbeløb er afsat som fællespuljer, som forbruges af den samlede organisation, mens andre poster er fordelt på de enkelte forvaltninger og stabe, som så hver især har ansvaret for sin andel af budgettet. De poster, som er fordelt helt eller delvist er følgende: Lønninger Kontorartikler mv. Inventar Uddannelse Kørsel Møder, rejser og repræsentation Lønninger Lønsummerne til det administrative personale på kt. 06 udgør i 2011 tilsammen kr., som er fordelt på stabe / forvaltninger. Ud over ovenstående lønsum er der afsat lønninger til elever ( kr.), kantinepersonale ( kr.), Det er op til den enkelte forvaltning / stab at tilpasse antallet af ansatte, så den udmeldte lønsum ikke overskrides. Lønsummerne er reduceret med i alt kr. i 2011 og kr. i 2012 og årene frem som følge af det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28. april Kontorhold Der er sammenlagt afsat kr. Heraf er de kr. afsat i fælles puljer til dækning af forbrug til: kr. til fortrykt brevpapir, kuverter og lignende for det administrative personale kr. til toner til kopimaskiner og printere kr. til central lager af standardvarer. De resterende kr. er fordelt på de enkelte forvaltninger / stabe i forhold til lønsummerne i budget Inventar Der forventes kun købt inventar i begrænset omfang. Det forventes således at det inventar, der har været til rådighed i sammenlægningskommunerne sammen med det nye inventar, der er anskaffet i forbindelse med indretning i nogle af de nye lejemål, der skal huse administrationen frem til et nyt rådhusbyggeri kan stå klar, kan dække det primære behov i de kommende år. Der er afsat i alt kr., hvoraf kr. er afsat til byggesagsarkiv. Restbudgettet på kr. er fordelt på de enkelte stabe / forvaltninger ud fra størrelsen af lønsummerne i budget Uddannelse Det samlede beløb afsat til uddannelse og transportudgifter i forbindelse hermed udgør kr. og heraf er de kr. afsat i centrale puljer. Der er således afsat: kr. i en pulje, som disponeres af kommunaldirektøren til diverse uddannelse og

19 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation kr., som administreres af direktionen til: Lederudvikling/implementering af ledelsesgrundlag mv. Etablering af løbende lederuddannelse Andre tværgående uddannelsesaktiviteter Eventuel central finansiering/delfinansiering af interne kurser Mv. De sidste kr. er fordelt blandt de enkelte forvaltninger og stabe i forhold til deres andel af den budgetterede lønsum i Dette beløb skal også dække forvaltningernes behov for længerevarende uddannelser. Kørsel Der er afsat i alt kr. til tjenestekørsel (ikke i forbindelse med kurser). Beløbet er fordelt på de enkelte forvaltninger og stabe ud fra deres andel af det samlede lønbudget i Møder rejser og repræsentation Der er afsat i alt kr. hertil. Beløbet er fordelt på de enkelte stabe / forvaltninger ud fra deres andel af det samlede lønbudget i BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE POSTER PÅ BUDGETTET Herunder er de enkelte budgetposter kommenteret med bl.a. en oplistning af, hvor stor en andel af ovenstående summer, der er til rådighed i hver enkelt stab / forvaltning. 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Eventuelle nye jordkøb Til bistand/rådgivning ved mulige handler, hvor handlen efterfølgende ikke effektueres (og udgiften derfor ikke kan medtages i en anlægsbevilling), er der afsat kr. i 2011 og overslagsårene Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter og indtægter Til støtte til opførelse af boliger er der i budget 2010 afsat kr. Posten indeholder en andel af ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger samt godtgørelse af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger Miljøbeskyttelse mv Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Danmarks Miljøportal Til betaling til Danmarks Miljøportal er der årligt afsat kr.

20 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Juleudsmykning Parkering Der er afsat kr. til dette formål Parkeringsbilletordning Der budgetteres med en indtægt på kr. På baggrund af regnskab 2009 er der i budgettet indeholdt en merindtægt på kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og indtægter Der er afsat kr. til tinglysningsafgifter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Heri er indeholdt en budgetforøgelse på kr., da udgifterne ikke har kunnet holdes indenfor det hidtidige budget. 06 Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Administrationsbygning Der afsættes kr. til lønudgifter mv. til rådhusbetjentene. De øvrige driftsudgifter udgør netto: I 2011 er der afsat kr. til driften af administrationsbygninger. For de nuværende administrationsbygninger er der budgetteret med følgende: for lejede lokaler løber lejemålene frem til 1. oktober 2011, hvor der er indregnet kr. til istandsættelse ved fraflytning og for kommunens egne bygninger er der indregnet stilstandsomkostninger fra 1. oktober I driftsudgifterne til det nye rådhus i 2011 er der budgetteret med 5/12 af den årlige udgift, dvs. med virkning fra august Biler Til drift og vedligehold af biler er der i 2011 afsat kr Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og indtægter personale 431 Arbejdsskadeforsikring mv. Der er budgetteret med en samlet udgift på kr. primært til indbetaling af intern præmie til arbejdsskadeforsikring, men budgettet skal samtidig dække øvrige personforsikringer. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at kommunen er selvforsikrende for så vidt angår arbejdsskadeforsikring. Indbetalingen sker således til en intern pulje i kommunens regnskab, hvorfra eventuelle erstatninger også udbetales fra.

21 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Fleksible lønpakker Der har i 2010 været en nettoudgift på ordningen. Der er en risiko for, at ordningen også i årene fremover vil medføre en nettoudgift hvorefter der vil komme et årligt overskud og der på den måde bliver skabt balance. I budget 2011 er der dog forventet balance mellem udgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter ordinære elever Til aflønning af elever er der afsat kr Fællesudgifter og indtægter Uddannelse 05. Pulje adm. af kommunaldirektøren I denne pulje er der afsat kr Pulje adm. af direktionen Der er afsat i alt kr. i en fælles pulje til uddannelse, som alene kan disponeres af direktionen. I 2010 er kontoen som et led i en generel ½% besparelse blevet reduceret med kr. Denne besparelse er videreført i Fællesudgifter og indtægter kontorhold 05. Brevpapir og kuverter med fortrykt logo På kontoen er afsat kr. til administrationens (konto 06) forbrug af brevpapir og kuverter med fortrykt logo, hvor det vil være administrativt tungt at lave en udgiftsfordeling på de enkelte forvaltninger / stabe. 10. Kopimaskiner og printere Der afsættes kr. til kopimaskiner og printere og kr. til toner. Beløbet er i forhold til 2010 reduceret med kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ). 15. Central lager af kontorartikler Med henblik på at sikre, at konto 06 forbruget af kontorartikler primært ligger på de prisgunstige varer, varetager Indkøbsafdelingen i samarbejde med leverandøren den løbende vedligeholdelse af et ikke fastsat antal mindre centrale lagre af kontorartikler. På disse lagre føres alene de produkter, Indkøbsafdelingen definerer som standard sortiment. Inklusive kontorartikler til tværgående arrangementer er der for konto 06 afsat kr. til central lager af kontorartikler Fællesudgifter og indtægter porto Der er i 2011 budgetteret med kr. til at dække udgifterne til porto Fællesudgifter og indtægter telefoni

22 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation På kontoen afholdes udgifter til hele kommunens fastnet telefoni samt decentrale enheders indbetaling for telefoni. Udgifter til mobiltelefoni afholdes af de enkelte forvaltninger, stabe og decentrale enheder. Der afsættes et nettobudget på kr. i I 2010 blev kontoen reduceret med kr. som et led i den generelle ½% besparelse, der blev gennemført. Denne besparelse er videreført i Herudover er der i forhold til 2010 reduceret med kr. i 2011 og 2012 samt kr. i de efterfølgende år som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Fællesudgifter og indtægter tryk, Digisource Her registreres udgifter til de trykkeopgaver, som udføres af Digisource, og hvortil der ikke er afsat særlige budgetbeløb (dette er tilfældet med udgifter til f.eks. til kommuneplan og lokalplaner, som derfor ikke føres på nærværende konto). Der er afsat kr. på kontoen Fællesudgifter og indtægter EDB Der er afsat i alt kr. i 2011 fordelt således; Kommunedatasystemer indeholdt i fastprisaftalen Kommunedatasystemer udenfor fastprisaftalen Andre systemer Lovsystemer Reduktionskatalog I alt kr kr kr kr kr kr. Prisen for KMD fastprisaftale og systemer udenfor fastprisaftalen er meget usikre, da Viborg Kommune er i udbud med økonomi, løn, debitor mv. Det kan betyde både mer og mindreudgifter til systemerne fremover. Ud af de til andre systemer udgør driften af det nye ESDH system De kr. til lovsystemer er primært afsat til Schultz. Der er indarbejdet en reduktion på kr. som økonomiudvalgets andel af 95 2 overvågning af tyverialarmer og opkaldsforbindelser i henhold til sparekataloget af 28. april Fællesudgifter og indtægter Leasing Der forudsættes opkrævet en intern leasingafgift pr. PC arbejdsplads hos alle forvaltninger og institutioner mv. Indtægten herfor skal principielt dække kommunens ydelser til leasingafgift på IT området. Bidraget til den interne leasingydelse for konto 06 er i 2011 afsat med kr. I 2013 og 2014 er indregnet ydelser på nyt ESDH system på 1,8 mio. kr. årligt. Leasingydelser forventes at udløbe med udgangen af Leasingydelser (sammenlægningsudgifter) særlig ramme Der er afsat udgifter til leasingydelser på de specielle IT udgifter, der er afholdt i forbindelse med kommunesammenlægningen

23 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter Administrationsudgifter/overførte Til områder, som skal belastes med omkostninger til administration, og hvor udgiften i første omgang betales af konto 06, er der budgetteret med en indtægt for de overførsler, der foretages. Der er budgetteret med følgende overførsler (samlet indtægt kr.): Ældreboliger og andre udlejningsejendomme Anlægsarbejder Eksterne institutioner og bofællesskaber Løn energimedarbejder Lønandele byggemodning Adm. Energi Viborg A/S og indbetalingsarbejde mv. Adm. for Revas Skadedyrsbekæmpelse Haugaardhus/Skjern Hovedgaard Overførte lønninger, miljøtilsyn Adm. Medieskolerne Adm. Miljøstyrelsen, indvending grundvand Overførte adm. udgifter ved grundsalg I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægten vedr. overførte lønninger, miljøtilsyn, er forøget med kr. i forhold til 2010 bl.a. som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr. 10 3, øget brugerbetaling ved miljøtilsyn og godkendelser). Den er yderligere øget med kr.? Fællesudgifter og indtægter revision Til diverse revisionsopgaver er der afsat kr Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Beregningen af takster på politikområderne voksenhandicap, familieområdet, og beskæftigelsestilbud skal ske med udgangspunkt i alle omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6. Da institutionerne skal hvile i sig selv, skal der ved aflæggelse af budget og regnskab foretages en overførsel af ledelses og administrationsomkostningerne fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Nærmere beskrivelse af dette kan findes på Økonomiudvalgets sag nr. 383 d Der er budgetteret med en indtægt på kr. årligt Fællesudgifter og indtægter lægekonsulent og lægeerklæringer Der er til lægeerklæringer og lægekonsulenter afsat kr. Budgettet er forhøjet med kr. i forhold til Udgiften er steget markant gennem de seneste par år. Budgettet for 2011 er fastlagt ud fra niveauet i regnskabet for Fællesudgifter og indtægter Gebyrindtægter Der budgetteres med en række forskellige gebyrindtægter. Som udgangspunkt er der flg. gebyrer til grund for det samlede budget på kr.: Sygesikringsbevis/lægeskift Adresseoplysninger kr kr.

24 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Byggesagsbehandling BBR /vurderingsattester o.l. Sagsbehandling, støttet byggeri I alt kr kr kr kr. De forventede indtægter for adresseoplysninger er nedsat med kr. i forhold til det oprindelige budget 2010, da disse oplysninger efterhånden kan indhentes gratis andre steder. De forventede gebyrindtægter for byggesagsbehandling er øget med kr. samt kr. i henhold til sparekatalog af 28. april Byggesagsarkiv I budgettet er der afsat kr. til drift af det elektroniske byggesagsarkiv, idet man er færdig med at ind scanne det gamle arkiv i Fællesudgifter og indtægter øvrige indtægter Der budgetteres med følgende poster: Ejendomsoplysningsskemaer (indtægt) Retsafgifter / rykkergebyrer Vejviserudtræk mv. I alt kr kr kr kr. Ud fra det konstaterede regnskabsresultat for 2009 er indtægten for ejendomsoplysningsskemaer reduceret med kr. Fra 2012 er indtægten på posten retsafgifter / rykkergebyrer forhøjet med kr. stigende til en forhøjelse på kr. i 2013 som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr , intensiveret opkrævningsindsats ifbm. helhedsorienteret sagsbehandling ). Fra 2011 er indtægten som følge af spareforslag forøget med kr Fællesudgifter og indtægter Abonnementer Der er afsat i alt kr. til dækning af assistancer fra Falck / Beredskabsafdelingen Fællesudgifter og indtægter kontingenter Til kontingenter er der afsat i alt kr. Der er her tale om kontingent til Kommunernes Landsforening. Der er tale om en stigning på i forhold til 2010 pga. stigning i kontingent Fællesudgifter og indtægter Arkivering Der er i 2011 budgetteret med udgifter til arkivering på kr Fællesudgifter og indtægter Tolkning Der er afsat kr. til tolke bistand. Budgettet er forhøjet med kr. i forhold til Dette er ikke på grund af et højere aktivitetsniveau, men fordi kontoen har været underbudgetteret.

25 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter administration af skorstensfejerbidrag Der er budgetteret med en indtægt på kr. På baggrund af regnskab 2009 er indtægten forøget med kr Fællesudgifter og indtægter Kommunens kort Der budgetteres med en nettoudgift på 1,819 mio. kr. Såfremt man indgår et FOT samarbejde fra 2012, bortfalder de budgetterede indtægter på kr. for salg af kommunens kort Fællesudgifter og indtægter advokatomkostninger Der er afsat kr. til advokatomkostninger Fællesudgifter og indtægter diverse udgifter og indtægter 05 Risikostyring Til kommunens håndtering af risikostyring (i forbindelse med forsikringer) er afsat netto kr. 10 Udgifter til ud og indbetalinger Til afholdelse af udgifter til bl.a. systemer til opkrævning af krav hos borgere og virksomheder samt håndtering af kommunens udbetalinger er afsat kr. 20 Flagning Til flagning mv. i forbindelse med diverse arrangementer er der afsat kr. 30 Vedligeholdelse af grave Der er afsat kr. 35 Tinglysningsforespørgsler Udgifter i forbindelse med tinglysningsforespørgsler er budgetteret til kr Pulje vedr. Trepartsinitiativer, udd., ledelse og personalemæssige initiativer Der er i 2011 afsat 8,4 mio. kr. til uddannelse af ledere og andre personalemæssige initiativer. Aftalen om trepartsmidler er indgået frem til I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet for 2009 (hvor kommunerne blev kompenseret for udgifterne frem til 2011) er det anført, at der er forhandlet endelig kompensation for perioden 2008 til Nogle initiativer i trepartsaftalerne løber imidlertid til 2015 eller er permanente. Det er aftalt, at disse initiativer skal kompenseres også efter 2011, idet niveauet for kompensationen dog først fastlægges i 2011 i forbindelse med evalueringen af trepartsaftalerne. I budgettet for er der afsat flg. beløb (1.000 kr.): Der er samlet fordelt følgende beløb i budgettet: Når udgifterne fra 2012 og frem er nulstillet i budgettet, betyder det, at eventuelle permanente udgifter i årene forudsættes kompenseret via de generelle tilskud, når evt. aftale herom foreligger i Når kompensationen kendes, skal udgiftsbudgettet tilpasses dette. Der gøres opmærksom på, at ovenstående midler i 2011 ER fordelt til relevante områder under alle udvalgene. Nærværende konto er således nulstillet i det oprindelige budget for 2011.

26 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Pulje vedr. Trepartsinitiativer, aftale om seniorpolitiske init. / kompet. udvikl. Der er samlet afsat flg. beløb, jfr. aftale om seniorpolitiske initiativer/kompetenceudvikling: Aftalen om trepartsmidler er indgået frem til I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet for 2009 (hvor kommunerne blev kompenseret for udgifterne frem til 2011) er det anført, at initiativerne forudsættes som udgangspunkt at løbe til og med 2011, og der vil ikke blive kompenseret efter dette tidspunkt. I den udstrækning der måtte være ønske om at videreføre initiativer eksempelvis vedr. seniordage efter 2011, vil det skulle finansieres i KTO forliget. Det er således forudsat, at der ikke skal afsættes udgifter i kommunens budget hertil fra 2012 og frem. Der gøres opmærksom på, at ovenstående midler i 2011 ER fordelt til relevante områder under alle udvalgene. Nærværende konto er således nulstillet i det oprindelige budget for Pulje vedr. Lov nr. 389 af 27. maj 2008 Der er afsat kr., vedrørende ændring af lov om sygedagpenge Afbureaukratisering pulje Beløbet til afbureaukratisering for 2011 er fordelt i henhold til byrådsbeslutningen af om afbureaukratisering og effektivisering. Besparelsen skal realiseres ved udmøntning af statslige afbureaukratiseringsforslag på alle kommunens opgaveområder. Der er budgetteret med 8,576 mio. kr. i 2012 og 17,076 mio. kr. både i 2013 og 2014, som ikke er fordelt endnu Lokal TV sendetilladelse på TV Midt Vest og TV Østjylland. Byrådet besluttede på mødet den 28. april 2010, sag nr. 175, at TV Viborg fra den 1. maj 2010 ophører på Kanal Østjylland og Kanal Midt Vest og videreføres på viborg.dk. Der er således ikke budgetteret med udgifter fra Liveudsendelser fra byrådsmøder Der afsættes til udsendelserne i Forvaltninger og stabe: ( Beløb i kr.).

27 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Sted nr. Forvaltninger/stabe Lønninger Uddannelse (inkl. kørsel hertil Tjenestekørsel Møder, rejser og repræsentation Kontorartikler m.v. IT, inventar og materiel Direktionen Fællesstaben 1) Økonomistaben Børn & Unge Teknik & Miljø 2) Job & Velfærd (inkl. Jobcentret) 3) Kultur & Service Udviklingsafdelingen Kaserne og Rådhus Aktivitetsafhængige områder 4) Borgmestersekretariatet Ud over ovenstående lønsummer er der til rådhusbetjentene (se sted nr ) afsat kr. i Der gøres opmærksom på, at lønreduktioner i forbindelse med det sparekatalog, som Økonomiudvalget godkendte den 28. april 2010 er indregnet med kr. i 2011 samt med kr. i de efterfølgende år. Herudover er der indregnet yderligere besparelser på lønsummerne på kr. i 2011 med henblik på at afvikle underskud overført fra tidligere år. Udgifter udover ovennævnte: 1) Fællesstaben Der er i 2010 afsat yderligere til IT fra lov og cirkulæreprogrammet. Der er i Kommunikationsafdelingen afsat til personalebladet FORUM, til udvikling af intranettet og viborg.dk Der er ydermere afsat kr. til markedsføring i Der er ydermere afsat til trepartsmidler i HR samt til sygefraværsprojekt. 2) Teknik og Miljø Udover budgetbeløbene i ovennævnte tabel er der afsat kr. til øvrige personale udgifter, kr. til annoncer og kr. til aktivitetsafhængige udgifter. Her ud over er der afsat kr. til kommuneplanlægning og kr. til lokalplanlægning. 3) Job & Velfærd Der er afsat et budget til Anden aktør på 1,6 mio. kr., som ikke indgår i disse beløb. 4) Aktivitetsafhængige områder De kr. er afsat til Viborg Science Kommune, Temadag Fællesudgifter og indtægter Kantinedrift

28 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Der er afsat følgende udgifter og indtægter til kantinedrift: Lønninger Diverse varekøb mv. Indtægter Nettoudgift kr kr kr kr Ramme /rammeregulering. Kontoen benyttes til placering af over / underskud samt poster, der endnu ikke er placeret på konkrete konti. Saldoen på kontoen udgør flg. beløb (1.000 kr.): Beløbet består af følgende poster: (1.000 kr.) Afbureaukrat. og effektivs. forsl.,ej fordelt Reduktionskatalog ej fordelt (ej løn) Merudgift lægeerklæringer (ej finansieret) Overf. til dækning af tilskud, juleudsmykning Overført til Ejendomme og Energi Diverse afrunding / afbureaukratisering I alt Pulje i forbindelse med udmøntning af lov og cirkulæreprogram Der er her placeret kr Overførsel af over /underskud vedr. løn. Summen udgør forventede overskud på lønninger. Der er her et budget på 8,72 mio. kr. i 2011 og i de efterfølgende år forventes der balance på lønsummerne. Beløbet skal dække underskud, der forudsættes overført fra Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Indtægter efter forskellige love Hyrevognsbevillinger Der budgetteres med udgifter til bl.a. køb af trafik bøger samt indtægter for salg af trafik bøger, udstedelse af førerkort, påtegning af toldattester mv. Den samlede nettoindtægt er budgetteret til kr. Heri er indeholdt en budgetreduktion på kr., da udgifterne og indtægterne ikke har kunnet holdes indenfor det hidtidige budget Stadeafgifter Der er budgetteret med indtægter på kr. for stadeafgifter (pølsevogne mv.). På baggrund af regnskab 2009 er indtægten forøget med kr Innovation og ny teknologi Lokal IT netværksagent i Viborg

29 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Der er afsat kr. til Aftalen med it forum midtjylland om ansættelse af en lokal ITnetværksagent i Viborg De deltagende kommuner skal bidrage med 50 % af den gennemsnitlige årlige udgift på kr. svarende til kr. pr. år frem til Viborg Kommunes andel udgør kr. årligt, idet kr. er værdiansættelsen af en kontorplads. Det forudsættes, at en del af finansieringen kan ske via relaterede projekter i perioden med en max. finansiering på kr./år. 06 Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer Lønpuljer Det rummelige arbejdsmarked I budget 2011 er der afsat kr. til stillinger på særlige vilkår ( det rummelige arbejdsmarked ) Lønpuljer Tjenestemandspensioner Der gøres opmærksom på, at der i 2007 kom nye regler for bogføring af både tjenestemandspensioner (pensionister) og indbetaling af løbende bidrag til forsikringsordning (ansatte tjenestemænd). De nye regler bevirker, at alle udgifter hertil skal bogføres på nærværende kontoafsnit, hvor udgifterne tidligere har været bogført på de respektive hovedkonti, hvor de pågældende tjenestemand var/er ansat Tjenestemandspensioner 01. Tjenestemandspension Til dækning af udbetaling af tjenestemandspensioner ud over den del, der dækkes af forsikringsselskab for forsikrede tjenestemænd (beløb i kr.). Der budgetteres her med 12,992 mio. kr. 02. Løbende bidrag til pensionsforsikring På dette kontoområde registreres også indbetalinger af det løbende bidrag til ansatte tjenestemænds forsikringsordninger (beløb i kr.). Bidraget til forsikringspræmie for ansatte tjenestemænd er fra 2012 forhøjet med 1,96 mio. kr. årligt. I 2010 er der budgetteret med minimumsgrænsen for, hvor stor en procentdel af lønsummerne, der skal indbetales i præmie. Ved at forhøje bidraget, vil kommunens nettoudgift på pensionstidspunktet blive lavere. I 2010 budgettet var bidraget indregnet forhøjet allerede i 2011, men på grund af stigende udgifter på øvrige områder, er tidspunktet udskudt til Herefter budgetteres med 16,726 mio. kr. i 2011 og mio. kr. i de efterfølgende år Pulje til dækning af pension til tidligere amtslige tjenestemænd mv. Til dækning af fremtidige pensionsudgifter til tjenestemænd, som ikke er dækket af forsikringsordning mv. er der i 2011 afsat 7,149 mio. kr. svarende til det forventede forbrug Tjenestemandspensioner, som afregnes til staten.

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 31 Økonomiudvalget 33 Teknik- og Miljøudvalg 49 Beredskabskommisionen 59 Børne- og Skoleudvalg 60 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer 945 945 945 945 945 Beboelse -613-775 -775-775 -775 Andre faste ejendomme -1.921-6.089-6.089-6.089-6.089 Byfornyelse 1.259 1.291 1.321

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune 1 of 132 Årsberetning for 2013 Syddjurs Kommune Side 2 2 of 132 3 of 132 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord...6 Kommunens årsberetning...7 Anvendt regnskabspraksis...9 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere