Specielle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger"

Transkript

1 Viborg Kommunes budget Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation... s. 1 Økonomiudvalget politikområde Administrativ organisation... s. 9 Økonomiudvalget politikområde Ejendomsvedligeholdelse... s. 30 Økonomiudvalget Konto s. 40 Økonomiudvalget Konto s. 51 Økonomiudvalget Anlæg... s. 59 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Skoler... s. 66 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Dagtilbud... s. 94 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Ungdomsskoler... s. 119 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Klubber... s. 124 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Tandpleje... s. 131 Børne og Ungdomsudvalget politikområde Familieområdet... s. 134 Børne og Ungdomsudvalget Anlæg... s. 148 Socialudvalget politikområde Ældreområdet... s. 154 Socialudvalget politikområde Voksenhandicapområdet... s. 177 Socialudvalget politikområde Sundhedsområdet... s. 230 Socialudvalget politikområde Pensioner og boligstøtte mv.... s. 236 Socialudvalget Anlæg... s. 241 Beskæftigelsesudvalget politikområde Arb. og overførselsområdet... s. 247 Beskæftigelsesudvalget politikområde Beskæftigelsestilbud... s. 272 Kulturudvalget politikområde Kultur... s. 279 Kulturudvalget politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg... s. 292 Kulturudvalget Anlæg... s. 302 Teknisk Udvalg politikområde Grønne områder... s. 312 Teknisk Udvalg politikområde Trafikområdet... s. 319 Teknisk Udvalg politikområde Kommunale ejendomme... s. 331 Teknisk Udvalg Anlæg... s. 347 Klima og Miljøudvalget politikområde Forsyningsområdet... s. 356 Klima og Miljøudvalget politikområde Plan, natur og miljøområdet... s. 368 Klima og Miljøudvalget Anlæg... s. 376 Forebyggelsesudvalget... s. 384 Demokratiudvalget... s. 387 Beredskabskommissionen... s. 390 Beredskabskommissionen Anlæg... s. 395

2 1 Økonomiudvalget Politikområde Politisk Organisation

3 2 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 10 Økonomiudvalget Politisk organisation Serviceramme Drift Byudvikling, bolig- og F miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F Fælles formål F Driftstabserstatning vedr. S Sct. Ibs Gård 03 Undervisning og kultur F Kulturel virksomhed F Andre kulturelle opgaver F Diverse tilskud mv. S (Økonomiudvalget) 513 Tilskud Kreativt iværksættermiljø S Kontorartikler og blanketter Tilskud Internationalisering S Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og administration m.v. F Politisk organisation F Fælles formål F Tilskud til politiske partier. S Tilskud Midler til klimapolitik S Tilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer F Fællesudgifter og -indtægter S Vederlag til borgmester og S viceborgmester 401 Ledelse Vederlag til udvalgsformænd S Ledelse Vederlag til øvrige S kommunalbestyrelsesmedlemmer 402 Fagpersonale Pension til borgmestre S Uddannelse, møder, rejser og S

4 3 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO repræsentation 420 Uddannelse inkl. kørsel Møder og repræsentation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kontorhold, telefoni, IT m.v. S Drift og vedligeholdelse Byrådets markedsføringspulje S Administrativt personale Aktivitetsafhængige udgifter Tilskud Etablering af S ombudsmandsfunktion 503 Møder og repræsentation Kommissioner, råd og nævn F Huslejenævn. S Fagpersonale Folkeoplysningsudvalg. S Møder og repræsentation Ældreråd og klageråd. S Møder og repræsentation Beboerklagenævn. S Møder og repræsentation Hegnsyn og Fredningsnævn S Møder og repræsentation Integrationsrådet m.v. S Møder og repræsentation Handicaprådet S Kørsel og rejseudgifter Valg m.v. F Folketingsvalg. S Fagpersonale Møder og repræsentation Leje/leasing af grunde og bygninger 45 Administrativ organisation F Sekretariat og forvaltninger F Diverse tilskud mv. S Tilskud Erhvervsudvikling, turisme og F landdistrikter 62 Turisme F Viborg Turistbureau S Tilskud Udvikling af menneskelige F ressourcer

5 4 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO Naturvidenskabernes Hus S Erhvervsservice og iværksætteri F ViborgEgnens Erhvervsråd. S Erhvervsservice og iværksætteri 513 Tilskud Ydelser i forbindelse med S internationale aktiviteter 513 Tilskud Bidrag til fælleskommunalt S regionalt EU-kontor 513 Tilskud Karakteranimationsuddannelsen S Tilskud Bidrag til S fælleskomm./regionalt forskn. Center for rebehalitering 513 Tilskud Filmfestival - Animation for S børn og unge 513 Tilskud Væksthuse S Tilskud

6 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Driftstabserstatning vedr. Sct. Ibs Gård. Der er afsat kr. til dette formål. 03 Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Kreativt iværksættermiljø Der er afsat støtte på kr Diverse tilskud mv. (Økonomiudvalget) Der er afsat i alt kr. i 2011, fordelt således: 01. Tilskud Midtjysk Filmfond Der er afsat kr. i tilskud. 03. Tilskud, præmiering af gode og smukke bygninger Der er afsat tilskud på kr. 04. Tilskud kunstindkøb Tilskud er budgetteret med kr. 05. Tilskud til Hærvejsmarchen Der er afsat kr. i tilskud Internationalisering Der er afsat kr. til bl.a. venskabsbysamarbejde. Beløbet er i forhold til 2010 reduceret med kr. som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Politisk organisation Fælles formål Tilskud til politiske partier Der budgetteres med et tilskud til politiske partier på kr Kommunalbestyrelses og amtsrådsmedlemmer

7 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation Midler til klimapolitik. Der er afsat kr. til formålet Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag borgmester og viceborgmester Der er i 2011 afsat til borgmester og viceborgmester Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag udvalgsformænd Der er afsat til de 8 udvalgsformænd Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag til øvrige Der budgetteres med 30 vederlag. Endvidere budgetteres med 165 % af borgmestervederlaget. Der er i alt budgetteret med kr Pension til borgmestre Der budgetteres med i alt kr. til pension til borgmestre. Der er i 2011 og overslagsårene indregnet pension til afgående borgmester Uddannelse, møder, rejser og repræsentation Der er i 2011 afsat kr. til kommunalbestyrelsens medlemmer Kontorhold, telefoni, IT m.v. Der afsættes i alt kr Byrådets markedsføringspulje Der er afsat kr. i hvert af årene. Heraf kr. til Markedsføringsstrategien Etablering af ombudsmandsfunktion Der er afsat kr. til etablering af ombudsmandsfunktion Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Der afsættes kr. i 2011 og overslagsårene Folkeoplysningsudvalg Der afsættes kr Ældreråd og klageråd Der afsættes kr Beboerklagenævn Der er i 2011 afsat et nettobeløb på til nævnet.

8 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation Hegnssyn og Fredningsnævn Der afsættes kr Integrationsrådet m.v. Der afsættes kr Handicaprådet Der afsættes kr Valg m.v Folketingsvalg Der budgetteres årligt med kr. til afholdelse af en valghandling. 06 Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Diverse tilskud mv. 02. Ungbo Der er budgetteret med tilskud på kr. 03. Tilskud, Viborg Flyveplads Der er budgetteret med kr. i tilskud. 05. Tilskud kommunal revy (eller lign. personalearrangement) Der budgetteres med et tilskud på Tilskud Bevaringsfonden Der er budgetteret med tilskud på kr. 10. Disponibel tilskudspulje Der er afsat et budget på kr Turisme Viborg Turistbureau Der er afsat kr. i henhold til Partnerskabsaftale vedrørende den lokale turismefremmeindsats i Viborg Kommune indgået mellem Viborg Kommune og Turistforeningen for Viborg & Omegn. Beløbet er i forhold til 2010 fremskrevet til det nye 2011 pris og lønniveau samt reduceret med kr. på baggrund af det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Udvikling af menneskelige ressourcer Naturvidenskabernes hus Der er afsat kr. til formålet.

9 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Politisk organisation Erhvervsservice og iværksætteri ViborgEgnens Erhvervsråd Der er afsat kr. i henhold til Partnerskabsaftale vedrørende den lokale erhvervsfremmeindsats i Viborg Kommune indgået mellem Viborg Kommune og ViborgEgnens Erhvervsråd. Beløbet er i forhold til 2010 fremskrevet til det nye 2011 pris og lønniveau samt reduceret med kr. på baggrund af det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Ydelser i forbindelse med internationale aktiviteter Der budgetteres med kr. til køb af ydelser Bidrag til fælleskommunalt regionalt EU kontor Der er budgetteret med bidrag fra Viborg Kommune på kr Karakteranimationsuddannelsen Der er budgetteret med tilskud på kr Filmfestival animation for børn og unge Væksthuse Der er budgetteret med tilskud på kr. i 2011, 2013 og Der er budgetteret med tilskud på kr. i

10 9 Økonomiudvalget Politikområde Administrativ Organisation

11 10 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 10 Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceramme Drift Byudvikling, bolig- og F miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning F Fælles formål F Eventuelle ejendomskøb S Aktivitetsafhængige udgifter Faste ejendomme F Driftsikring af boligbyggeri F Fællesudgifter og -indtægter S Støtte til opførelse af boliger Miljøbeskyttelse m.v. F Øvrig planlægning, undersøgelser, F tilsyn m.v Danmarks Miljøportal S Aktivitetsafhængige udgifter Transport og infrastruktur F Fælles funktioner F Fælles formål F Juleudsmykning S Aktivitetsafhængige udgifter Parkering F Parkeringsbilletordning S Sociale opgaver og beskæftigelse F Støtte til frivilligt socialt F arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F Fællesudgifter og -indtægter S Tinglysningsafgift Fællesudgifter og administration m.v. F Administrativ organisation F Administrationsbygninger F Administrationsbygning. S Administrativt personale Servicepersonale Rengøring Drift og vedligeholdelse

12 11 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 703 Leje/leasing af grunde og Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 709 Skatter og afgifter El Varme Vand Fælledvej 9 - Økonomi S Leje/leasing af grunde og bygninger Sct. Mogens Gade 1 - Social S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sct. Mogens Gade 3 - Teknik S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sct. Mogens Gade 5 - S Borgerservice & Løn 705 Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorvgyde 3 - Teknik S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorvgyde 7 - Social S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorv 5 - Bygninger & Rådhus S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Nytorv 7 - Borgerservice? S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse St. Sct. Hans Gade 6 - Social S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Søvej - Miljø S Leje/leasing af grunde og bygninger 705 Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Stænderpladsen 2 S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Husleje Varme Nytorv 9, Turistkontor/Teknisk S Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Sekretariat og forvaltninger F Fællesudgifter og -indtægter - S Personale.

13 12 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 431 Arbejdsskadeforsikring Øvrige personaleudgifter Fællesudgifter og -indtægter - S endnu ikke afdelingsplaceret personale. 402 Fagpersonale Fællesudgifter og -indtægter - S Ordinære elever 405 Elever Fællesudgifter og -indtægter - S Uddannelse mv. 420 Uddannelse inkl. kørsel Fællesudgifter og -indtægter - S Kontorhold. 505 Kontorartikler og blanketter Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og - indtægter S Porto 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Telefoni 605 Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og -indtægter S Tryk, Digisource 504 Fotokopiering og trykning Fællesudgifter og -indtægter - S EDB. 420 Uddannelse inkl. kørsel Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og -indtægter - S Leasing. 420 Uddannelse inkl. kørsel Leje/leasing af IT, inventar og materiel Leasingydelser S (sammenlægningsudg.) særlig ramme 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel Fællesudgifter og -indtægter - S Administrationsudgifter/overførte. 402 Fagpersonale Salg af kerneydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Tjenestebiler (Teknisk Forvaltning) 605 Drift og vedligeholdelse Fællesudgifter og -indtægter - S Revision. 511 Regnskabsføring Overførsel af S administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Overførsel af administrationsomkostninger

14 13 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO Fællesudgifter og -indtægter - S Lægekonsulent og lægeerklæringer. 402 Fagpersonale Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Gebyrindtægter 901 Salg af kerneydelser Byggesagsarkiv S Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Fællesudgifter og -indtægter - S Øvrige indtægter 509 Aktivitetsafhængige udgifter Salg af kerneydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Abonnementer. 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Kontingenter (KL mv.) 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Arkivering 509 Aktivitetsafhængige udgifter Fællesudgifter og -indtægter - S Tolkning. 506 Tolkebistand Fællesudgifter og -indtægter - S Administration af skorstensfejerbidrag. 902 Salg af øvrige ydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Kommunens kort 509 Aktivitetsafhængige udgifter Salg af kerneydelser Fællesudgifter og -indtægter - S Advokatomkostninger 514 Advokatbistand Fællesudgifter og -indtægter - S Diverse udgifter og indtægter 509 Aktivitetsafhængige udgifter Salg af øvrige ydelser Forapuljer S Aktivitetsafhængige udgifter Lønpulje ved fratrædelse S Administrativt personale Pulje vedr. Lov nr. 389 af S /5-08 om ændring af lov om sygedagpenge 406 Administrativt personale Afbureaukratisering - pulje S Aktivitetsafhængige udgifter 1 0 1

15 14 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO Liveudsendelser fra S byrådsmøder 509 Aktivitetsafhængige udgifter Direktionen S Ledelse Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Fællesstaben S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Annoncer Møder og repræsentation Fotokopiering og trykning Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Distrabutionsudgifter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 605 Drift og vedligeholdelse Økonomistaben S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Børn og unge S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Teknik & Miljø S Ledelse Personale med tilskud Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Øvrige personaleudgifter Annoncer Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Drift og vedligeholdelse Job & Velfærd S Ledelse Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter

16 15 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Kultur & Service S Ledelse Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Udviklingsafdelingen S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Kaserne & Rådhus S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Aktivitetsafhængige områder S Møder og repræsentation Borgmestersekretariatet S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres Kantinen S Fagpersonale Aktivitetsafhængige udgifter Salg af kerneydelser Ramme-/rammeregulering S Pulje i forbindelse med S udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 509 Aktivitetsafhængige udgifter Overførsel af over-/underskud S vedr. løn 991 Over-/underskud vedr. tidligere år 53 Administration vedrørende jobcentre F og pilotjobcentre Job & Velfærd - Jobcenter S Administrativt personale Uddannelse inkl. kørsel Kørsel og rejseudgifter

17 16 Budgetoversigt Driftsoversigt i kr. UDGIFTER INDTÆGTER NETTO 503 Møder og repræsentation Kontorartikler og blanketter Aktivitetsafhængige udgifter Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og F landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter F forskellige love Hyrevognsbevillilnger S Kontorartikler og blanketter Salg af kerneydelser Stadeafgifter. S Salg af øvrige ydelser Innovation og ny teknologi F Lokal IT-netværksagent i S Viborg 52 Lønpuljer F Løn- og barselspuljer F Lønpuljer, "Det rummelige S arbejdsmarked" 406 Administrativt personale Tjenestemandspension F Tjenestemænd S Tjenestemandspensioner Pulje til dækning af pension S til tidll. amtslige tjenestemænd mv. 440 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner, som S afregnes til staten 440 Tjenestemandspensioner

18 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Generelt En række af de afsatte budgetbeløb er afsat som fællespuljer, som forbruges af den samlede organisation, mens andre poster er fordelt på de enkelte forvaltninger og stabe, som så hver især har ansvaret for sin andel af budgettet. De poster, som er fordelt helt eller delvist er følgende: Lønninger Kontorartikler mv. Inventar Uddannelse Kørsel Møder, rejser og repræsentation Lønninger Lønsummerne til det administrative personale på kt. 06 udgør i 2011 tilsammen kr., som er fordelt på stabe / forvaltninger. Ud over ovenstående lønsum er der afsat lønninger til elever ( kr.), kantinepersonale ( kr.), Det er op til den enkelte forvaltning / stab at tilpasse antallet af ansatte, så den udmeldte lønsum ikke overskrides. Lønsummerne er reduceret med i alt kr. i 2011 og kr. i 2012 og årene frem som følge af det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28. april Kontorhold Der er sammenlagt afsat kr. Heraf er de kr. afsat i fælles puljer til dækning af forbrug til: kr. til fortrykt brevpapir, kuverter og lignende for det administrative personale kr. til toner til kopimaskiner og printere kr. til central lager af standardvarer. De resterende kr. er fordelt på de enkelte forvaltninger / stabe i forhold til lønsummerne i budget Inventar Der forventes kun købt inventar i begrænset omfang. Det forventes således at det inventar, der har været til rådighed i sammenlægningskommunerne sammen med det nye inventar, der er anskaffet i forbindelse med indretning i nogle af de nye lejemål, der skal huse administrationen frem til et nyt rådhusbyggeri kan stå klar, kan dække det primære behov i de kommende år. Der er afsat i alt kr., hvoraf kr. er afsat til byggesagsarkiv. Restbudgettet på kr. er fordelt på de enkelte stabe / forvaltninger ud fra størrelsen af lønsummerne i budget Uddannelse Det samlede beløb afsat til uddannelse og transportudgifter i forbindelse hermed udgør kr. og heraf er de kr. afsat i centrale puljer. Der er således afsat: kr. i en pulje, som disponeres af kommunaldirektøren til diverse uddannelse og

19 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation kr., som administreres af direktionen til: Lederudvikling/implementering af ledelsesgrundlag mv. Etablering af løbende lederuddannelse Andre tværgående uddannelsesaktiviteter Eventuel central finansiering/delfinansiering af interne kurser Mv. De sidste kr. er fordelt blandt de enkelte forvaltninger og stabe i forhold til deres andel af den budgetterede lønsum i Dette beløb skal også dække forvaltningernes behov for længerevarende uddannelser. Kørsel Der er afsat i alt kr. til tjenestekørsel (ikke i forbindelse med kurser). Beløbet er fordelt på de enkelte forvaltninger og stabe ud fra deres andel af det samlede lønbudget i Møder rejser og repræsentation Der er afsat i alt kr. hertil. Beløbet er fordelt på de enkelte stabe / forvaltninger ud fra deres andel af det samlede lønbudget i BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE POSTER PÅ BUDGETTET Herunder er de enkelte budgetposter kommenteret med bl.a. en oplistning af, hvor stor en andel af ovenstående summer, der er til rådighed i hver enkelt stab / forvaltning. 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Eventuelle nye jordkøb Til bistand/rådgivning ved mulige handler, hvor handlen efterfølgende ikke effektueres (og udgiften derfor ikke kan medtages i en anlægsbevilling), er der afsat kr. i 2011 og overslagsårene Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter og indtægter Til støtte til opførelse af boliger er der i budget 2010 afsat kr. Posten indeholder en andel af ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger samt godtgørelse af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger Miljøbeskyttelse mv Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Danmarks Miljøportal Til betaling til Danmarks Miljøportal er der årligt afsat kr.

20 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Juleudsmykning Parkering Der er afsat kr. til dette formål Parkeringsbilletordning Der budgetteres med en indtægt på kr. På baggrund af regnskab 2009 er der i budgettet indeholdt en merindtægt på kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og indtægter Der er afsat kr. til tinglysningsafgifter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Heri er indeholdt en budgetforøgelse på kr., da udgifterne ikke har kunnet holdes indenfor det hidtidige budget. 06 Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Administrationsbygning Der afsættes kr. til lønudgifter mv. til rådhusbetjentene. De øvrige driftsudgifter udgør netto: I 2011 er der afsat kr. til driften af administrationsbygninger. For de nuværende administrationsbygninger er der budgetteret med følgende: for lejede lokaler løber lejemålene frem til 1. oktober 2011, hvor der er indregnet kr. til istandsættelse ved fraflytning og for kommunens egne bygninger er der indregnet stilstandsomkostninger fra 1. oktober I driftsudgifterne til det nye rådhus i 2011 er der budgetteret med 5/12 af den årlige udgift, dvs. med virkning fra august Biler Til drift og vedligehold af biler er der i 2011 afsat kr Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og indtægter personale 431 Arbejdsskadeforsikring mv. Der er budgetteret med en samlet udgift på kr. primært til indbetaling af intern præmie til arbejdsskadeforsikring, men budgettet skal samtidig dække øvrige personforsikringer. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at kommunen er selvforsikrende for så vidt angår arbejdsskadeforsikring. Indbetalingen sker således til en intern pulje i kommunens regnskab, hvorfra eventuelle erstatninger også udbetales fra.

21 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Fleksible lønpakker Der har i 2010 været en nettoudgift på ordningen. Der er en risiko for, at ordningen også i årene fremover vil medføre en nettoudgift hvorefter der vil komme et årligt overskud og der på den måde bliver skabt balance. I budget 2011 er der dog forventet balance mellem udgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter ordinære elever Til aflønning af elever er der afsat kr Fællesudgifter og indtægter Uddannelse 05. Pulje adm. af kommunaldirektøren I denne pulje er der afsat kr Pulje adm. af direktionen Der er afsat i alt kr. i en fælles pulje til uddannelse, som alene kan disponeres af direktionen. I 2010 er kontoen som et led i en generel ½% besparelse blevet reduceret med kr. Denne besparelse er videreført i Fællesudgifter og indtægter kontorhold 05. Brevpapir og kuverter med fortrykt logo På kontoen er afsat kr. til administrationens (konto 06) forbrug af brevpapir og kuverter med fortrykt logo, hvor det vil være administrativt tungt at lave en udgiftsfordeling på de enkelte forvaltninger / stabe. 10. Kopimaskiner og printere Der afsættes kr. til kopimaskiner og printere og kr. til toner. Beløbet er i forhold til 2010 reduceret med kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ). 15. Central lager af kontorartikler Med henblik på at sikre, at konto 06 forbruget af kontorartikler primært ligger på de prisgunstige varer, varetager Indkøbsafdelingen i samarbejde med leverandøren den løbende vedligeholdelse af et ikke fastsat antal mindre centrale lagre af kontorartikler. På disse lagre føres alene de produkter, Indkøbsafdelingen definerer som standard sortiment. Inklusive kontorartikler til tværgående arrangementer er der for konto 06 afsat kr. til central lager af kontorartikler Fællesudgifter og indtægter porto Der er i 2011 budgetteret med kr. til at dække udgifterne til porto Fællesudgifter og indtægter telefoni

22 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation På kontoen afholdes udgifter til hele kommunens fastnet telefoni samt decentrale enheders indbetaling for telefoni. Udgifter til mobiltelefoni afholdes af de enkelte forvaltninger, stabe og decentrale enheder. Der afsættes et nettobudget på kr. i I 2010 blev kontoen reduceret med kr. som et led i den generelle ½% besparelse, der blev gennemført. Denne besparelse er videreført i Herudover er der i forhold til 2010 reduceret med kr. i 2011 og 2012 samt kr. i de efterfølgende år som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr ) Fællesudgifter og indtægter tryk, Digisource Her registreres udgifter til de trykkeopgaver, som udføres af Digisource, og hvortil der ikke er afsat særlige budgetbeløb (dette er tilfældet med udgifter til f.eks. til kommuneplan og lokalplaner, som derfor ikke føres på nærværende konto). Der er afsat kr. på kontoen Fællesudgifter og indtægter EDB Der er afsat i alt kr. i 2011 fordelt således; Kommunedatasystemer indeholdt i fastprisaftalen Kommunedatasystemer udenfor fastprisaftalen Andre systemer Lovsystemer Reduktionskatalog I alt kr kr kr kr kr kr. Prisen for KMD fastprisaftale og systemer udenfor fastprisaftalen er meget usikre, da Viborg Kommune er i udbud med økonomi, løn, debitor mv. Det kan betyde både mer og mindreudgifter til systemerne fremover. Ud af de til andre systemer udgør driften af det nye ESDH system De kr. til lovsystemer er primært afsat til Schultz. Der er indarbejdet en reduktion på kr. som økonomiudvalgets andel af 95 2 overvågning af tyverialarmer og opkaldsforbindelser i henhold til sparekataloget af 28. april Fællesudgifter og indtægter Leasing Der forudsættes opkrævet en intern leasingafgift pr. PC arbejdsplads hos alle forvaltninger og institutioner mv. Indtægten herfor skal principielt dække kommunens ydelser til leasingafgift på IT området. Bidraget til den interne leasingydelse for konto 06 er i 2011 afsat med kr. I 2013 og 2014 er indregnet ydelser på nyt ESDH system på 1,8 mio. kr. årligt. Leasingydelser forventes at udløbe med udgangen af Leasingydelser (sammenlægningsudgifter) særlig ramme Der er afsat udgifter til leasingydelser på de specielle IT udgifter, der er afholdt i forbindelse med kommunesammenlægningen

23 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter Administrationsudgifter/overførte Til områder, som skal belastes med omkostninger til administration, og hvor udgiften i første omgang betales af konto 06, er der budgetteret med en indtægt for de overførsler, der foretages. Der er budgetteret med følgende overførsler (samlet indtægt kr.): Ældreboliger og andre udlejningsejendomme Anlægsarbejder Eksterne institutioner og bofællesskaber Løn energimedarbejder Lønandele byggemodning Adm. Energi Viborg A/S og indbetalingsarbejde mv. Adm. for Revas Skadedyrsbekæmpelse Haugaardhus/Skjern Hovedgaard Overførte lønninger, miljøtilsyn Adm. Medieskolerne Adm. Miljøstyrelsen, indvending grundvand Overførte adm. udgifter ved grundsalg I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægten vedr. overførte lønninger, miljøtilsyn, er forøget med kr. i forhold til 2010 bl.a. som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr. 10 3, øget brugerbetaling ved miljøtilsyn og godkendelser). Den er yderligere øget med kr.? Fællesudgifter og indtægter revision Til diverse revisionsopgaver er der afsat kr Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Beregningen af takster på politikområderne voksenhandicap, familieområdet, og beskæftigelsestilbud skal ske med udgangspunkt i alle omkostninger, herunder også indirekte centrale omkostninger til ledelse og administration, der konteres på hovedkonto 6. Da institutionerne skal hvile i sig selv, skal der ved aflæggelse af budget og regnskab foretages en overførsel af ledelses og administrationsomkostningerne fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5. Nærmere beskrivelse af dette kan findes på Økonomiudvalgets sag nr. 383 d Der er budgetteret med en indtægt på kr. årligt Fællesudgifter og indtægter lægekonsulent og lægeerklæringer Der er til lægeerklæringer og lægekonsulenter afsat kr. Budgettet er forhøjet med kr. i forhold til Udgiften er steget markant gennem de seneste par år. Budgettet for 2011 er fastlagt ud fra niveauet i regnskabet for Fællesudgifter og indtægter Gebyrindtægter Der budgetteres med en række forskellige gebyrindtægter. Som udgangspunkt er der flg. gebyrer til grund for det samlede budget på kr.: Sygesikringsbevis/lægeskift Adresseoplysninger kr kr.

24 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Byggesagsbehandling BBR /vurderingsattester o.l. Sagsbehandling, støttet byggeri I alt kr kr kr kr. De forventede indtægter for adresseoplysninger er nedsat med kr. i forhold til det oprindelige budget 2010, da disse oplysninger efterhånden kan indhentes gratis andre steder. De forventede gebyrindtægter for byggesagsbehandling er øget med kr. samt kr. i henhold til sparekatalog af 28. april Byggesagsarkiv I budgettet er der afsat kr. til drift af det elektroniske byggesagsarkiv, idet man er færdig med at ind scanne det gamle arkiv i Fællesudgifter og indtægter øvrige indtægter Der budgetteres med følgende poster: Ejendomsoplysningsskemaer (indtægt) Retsafgifter / rykkergebyrer Vejviserudtræk mv. I alt kr kr kr kr. Ud fra det konstaterede regnskabsresultat for 2009 er indtægten for ejendomsoplysningsskemaer reduceret med kr. Fra 2012 er indtægten på posten retsafgifter / rykkergebyrer forhøjet med kr. stigende til en forhøjelse på kr. i 2013 som følge af en reduktion i det reduktionskatalog, som Økonomiudvalget tiltrådte den 28. april 2010 (forslag nr , intensiveret opkrævningsindsats ifbm. helhedsorienteret sagsbehandling ). Fra 2011 er indtægten som følge af spareforslag forøget med kr Fællesudgifter og indtægter Abonnementer Der er afsat i alt kr. til dækning af assistancer fra Falck / Beredskabsafdelingen Fællesudgifter og indtægter kontingenter Til kontingenter er der afsat i alt kr. Der er her tale om kontingent til Kommunernes Landsforening. Der er tale om en stigning på i forhold til 2010 pga. stigning i kontingent Fællesudgifter og indtægter Arkivering Der er i 2011 budgetteret med udgifter til arkivering på kr Fællesudgifter og indtægter Tolkning Der er afsat kr. til tolke bistand. Budgettet er forhøjet med kr. i forhold til Dette er ikke på grund af et højere aktivitetsniveau, men fordi kontoen har været underbudgetteret.

25 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Fællesudgifter og indtægter administration af skorstensfejerbidrag Der er budgetteret med en indtægt på kr. På baggrund af regnskab 2009 er indtægten forøget med kr Fællesudgifter og indtægter Kommunens kort Der budgetteres med en nettoudgift på 1,819 mio. kr. Såfremt man indgår et FOT samarbejde fra 2012, bortfalder de budgetterede indtægter på kr. for salg af kommunens kort Fællesudgifter og indtægter advokatomkostninger Der er afsat kr. til advokatomkostninger Fællesudgifter og indtægter diverse udgifter og indtægter 05 Risikostyring Til kommunens håndtering af risikostyring (i forbindelse med forsikringer) er afsat netto kr. 10 Udgifter til ud og indbetalinger Til afholdelse af udgifter til bl.a. systemer til opkrævning af krav hos borgere og virksomheder samt håndtering af kommunens udbetalinger er afsat kr. 20 Flagning Til flagning mv. i forbindelse med diverse arrangementer er der afsat kr. 30 Vedligeholdelse af grave Der er afsat kr. 35 Tinglysningsforespørgsler Udgifter i forbindelse med tinglysningsforespørgsler er budgetteret til kr Pulje vedr. Trepartsinitiativer, udd., ledelse og personalemæssige initiativer Der er i 2011 afsat 8,4 mio. kr. til uddannelse af ledere og andre personalemæssige initiativer. Aftalen om trepartsmidler er indgået frem til I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet for 2009 (hvor kommunerne blev kompenseret for udgifterne frem til 2011) er det anført, at der er forhandlet endelig kompensation for perioden 2008 til Nogle initiativer i trepartsaftalerne løber imidlertid til 2015 eller er permanente. Det er aftalt, at disse initiativer skal kompenseres også efter 2011, idet niveauet for kompensationen dog først fastlægges i 2011 i forbindelse med evalueringen af trepartsaftalerne. I budgettet for er der afsat flg. beløb (1.000 kr.): Der er samlet fordelt følgende beløb i budgettet: Når udgifterne fra 2012 og frem er nulstillet i budgettet, betyder det, at eventuelle permanente udgifter i årene forudsættes kompenseret via de generelle tilskud, når evt. aftale herom foreligger i Når kompensationen kendes, skal udgiftsbudgettet tilpasses dette. Der gøres opmærksom på, at ovenstående midler i 2011 ER fordelt til relevante områder under alle udvalgene. Nærværende konto er således nulstillet i det oprindelige budget for 2011.

26 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Pulje vedr. Trepartsinitiativer, aftale om seniorpolitiske init. / kompet. udvikl. Der er samlet afsat flg. beløb, jfr. aftale om seniorpolitiske initiativer/kompetenceudvikling: Aftalen om trepartsmidler er indgået frem til I forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet for 2009 (hvor kommunerne blev kompenseret for udgifterne frem til 2011) er det anført, at initiativerne forudsættes som udgangspunkt at løbe til og med 2011, og der vil ikke blive kompenseret efter dette tidspunkt. I den udstrækning der måtte være ønske om at videreføre initiativer eksempelvis vedr. seniordage efter 2011, vil det skulle finansieres i KTO forliget. Det er således forudsat, at der ikke skal afsættes udgifter i kommunens budget hertil fra 2012 og frem. Der gøres opmærksom på, at ovenstående midler i 2011 ER fordelt til relevante områder under alle udvalgene. Nærværende konto er således nulstillet i det oprindelige budget for Pulje vedr. Lov nr. 389 af 27. maj 2008 Der er afsat kr., vedrørende ændring af lov om sygedagpenge Afbureaukratisering pulje Beløbet til afbureaukratisering for 2011 er fordelt i henhold til byrådsbeslutningen af om afbureaukratisering og effektivisering. Besparelsen skal realiseres ved udmøntning af statslige afbureaukratiseringsforslag på alle kommunens opgaveområder. Der er budgetteret med 8,576 mio. kr. i 2012 og 17,076 mio. kr. både i 2013 og 2014, som ikke er fordelt endnu Lokal TV sendetilladelse på TV Midt Vest og TV Østjylland. Byrådet besluttede på mødet den 28. april 2010, sag nr. 175, at TV Viborg fra den 1. maj 2010 ophører på Kanal Østjylland og Kanal Midt Vest og videreføres på viborg.dk. Der er således ikke budgetteret med udgifter fra Liveudsendelser fra byrådsmøder Der afsættes til udsendelserne i Forvaltninger og stabe: ( Beløb i kr.).

27 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Sted nr. Forvaltninger/stabe Lønninger Uddannelse (inkl. kørsel hertil Tjenestekørsel Møder, rejser og repræsentation Kontorartikler m.v. IT, inventar og materiel Direktionen Fællesstaben 1) Økonomistaben Børn & Unge Teknik & Miljø 2) Job & Velfærd (inkl. Jobcentret) 3) Kultur & Service Udviklingsafdelingen Kaserne og Rådhus Aktivitetsafhængige områder 4) Borgmestersekretariatet Ud over ovenstående lønsummer er der til rådhusbetjentene (se sted nr ) afsat kr. i Der gøres opmærksom på, at lønreduktioner i forbindelse med det sparekatalog, som Økonomiudvalget godkendte den 28. april 2010 er indregnet med kr. i 2011 samt med kr. i de efterfølgende år. Herudover er der indregnet yderligere besparelser på lønsummerne på kr. i 2011 med henblik på at afvikle underskud overført fra tidligere år. Udgifter udover ovennævnte: 1) Fællesstaben Der er i 2010 afsat yderligere til IT fra lov og cirkulæreprogrammet. Der er i Kommunikationsafdelingen afsat til personalebladet FORUM, til udvikling af intranettet og viborg.dk Der er ydermere afsat kr. til markedsføring i Der er ydermere afsat til trepartsmidler i HR samt til sygefraværsprojekt. 2) Teknik og Miljø Udover budgetbeløbene i ovennævnte tabel er der afsat kr. til øvrige personale udgifter, kr. til annoncer og kr. til aktivitetsafhængige udgifter. Her ud over er der afsat kr. til kommuneplanlægning og kr. til lokalplanlægning. 3) Job & Velfærd Der er afsat et budget til Anden aktør på 1,6 mio. kr., som ikke indgår i disse beløb. 4) Aktivitetsafhængige områder De kr. er afsat til Viborg Science Kommune, Temadag Fællesudgifter og indtægter Kantinedrift

28 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Der er afsat følgende udgifter og indtægter til kantinedrift: Lønninger Diverse varekøb mv. Indtægter Nettoudgift kr kr kr kr Ramme /rammeregulering. Kontoen benyttes til placering af over / underskud samt poster, der endnu ikke er placeret på konkrete konti. Saldoen på kontoen udgør flg. beløb (1.000 kr.): Beløbet består af følgende poster: (1.000 kr.) Afbureaukrat. og effektivs. forsl.,ej fordelt Reduktionskatalog ej fordelt (ej løn) Merudgift lægeerklæringer (ej finansieret) Overf. til dækning af tilskud, juleudsmykning Overført til Ejendomme og Energi Diverse afrunding / afbureaukratisering I alt Pulje i forbindelse med udmøntning af lov og cirkulæreprogram Der er her placeret kr Overførsel af over /underskud vedr. løn. Summen udgør forventede overskud på lønninger. Der er her et budget på 8,72 mio. kr. i 2011 og i de efterfølgende år forventes der balance på lønsummerne. Beløbet skal dække underskud, der forudsættes overført fra Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Indtægter efter forskellige love Hyrevognsbevillinger Der budgetteres med udgifter til bl.a. køb af trafik bøger samt indtægter for salg af trafik bøger, udstedelse af førerkort, påtegning af toldattester mv. Den samlede nettoindtægt er budgetteret til kr. Heri er indeholdt en budgetreduktion på kr., da udgifterne og indtægterne ikke har kunnet holdes indenfor det hidtidige budget Stadeafgifter Der er budgetteret med indtægter på kr. for stadeafgifter (pølsevogne mv.). På baggrund af regnskab 2009 er indtægten forøget med kr Innovation og ny teknologi Lokal IT netværksagent i Viborg

29 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Kontohenvisning ØKONOMIUDVALGET Politikområde: Administrativ organisation Der er afsat kr. til Aftalen med it forum midtjylland om ansættelse af en lokal ITnetværksagent i Viborg De deltagende kommuner skal bidrage med 50 % af den gennemsnitlige årlige udgift på kr. svarende til kr. pr. år frem til Viborg Kommunes andel udgør kr. årligt, idet kr. er værdiansættelsen af en kontorplads. Det forudsættes, at en del af finansieringen kan ske via relaterede projekter i perioden med en max. finansiering på kr./år. 06 Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer Lønpuljer Det rummelige arbejdsmarked I budget 2011 er der afsat kr. til stillinger på særlige vilkår ( det rummelige arbejdsmarked ) Lønpuljer Tjenestemandspensioner Der gøres opmærksom på, at der i 2007 kom nye regler for bogføring af både tjenestemandspensioner (pensionister) og indbetaling af løbende bidrag til forsikringsordning (ansatte tjenestemænd). De nye regler bevirker, at alle udgifter hertil skal bogføres på nærværende kontoafsnit, hvor udgifterne tidligere har været bogført på de respektive hovedkonti, hvor de pågældende tjenestemand var/er ansat Tjenestemandspensioner 01. Tjenestemandspension Til dækning af udbetaling af tjenestemandspensioner ud over den del, der dækkes af forsikringsselskab for forsikrede tjenestemænd (beløb i kr.). Der budgetteres her med 12,992 mio. kr. 02. Løbende bidrag til pensionsforsikring På dette kontoområde registreres også indbetalinger af det løbende bidrag til ansatte tjenestemænds forsikringsordninger (beløb i kr.). Bidraget til forsikringspræmie for ansatte tjenestemænd er fra 2012 forhøjet med 1,96 mio. kr. årligt. I 2010 er der budgetteret med minimumsgrænsen for, hvor stor en procentdel af lønsummerne, der skal indbetales i præmie. Ved at forhøje bidraget, vil kommunens nettoudgift på pensionstidspunktet blive lavere. I 2010 budgettet var bidraget indregnet forhøjet allerede i 2011, men på grund af stigende udgifter på øvrige områder, er tidspunktet udskudt til Herefter budgetteres med 16,726 mio. kr. i 2011 og mio. kr. i de efterfølgende år Pulje til dækning af pension til tidligere amtslige tjenestemænd mv. Til dækning af fremtidige pensionsudgifter til tjenestemænd, som ikke er dækket af forsikringsordning mv. er der i 2011 afsat 7,149 mio. kr. svarende til det forventede forbrug Tjenestemandspensioner, som afregnes til staten.

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme 2008 Konto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 3.254 Erhvervsformål - 33 Ubestemte formål - 52 Erhvervsejendomme - 2.127 Andre faste ejendomme - 928 Grønne områder og naturpladser - 44 Redningsberedskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002) /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab

Læs mere

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere