VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H. A SCHEHOUG & C O. 94

4 For Arene se Norges Officielle Statistik, række III. For årene se Norges Officielle Statistik, række IV, nr. 4, 57, 70, 89 og 6. For aret 904 se Norges Officielle Statistik række V, 5. For Aret 905 se Norges Officielle Statistik række V, 6. For året 906 se Norges Officielle Statistik række V, 65. For aret 907 se Norges Officielle Statistik række V, 8. For Aret 908 se Norges Officielle Statistik række V,. For aret 909 se Norges Officielle Statistik række V, 4. For året 90 se Norges Officielle Statistik række V, 7. For året 9 se Norges Officielle Statistik række V, 0. TRYKT tios W. C. FARITIUS & SøNNER A/S

5 En 9 il est signalé en Norvège des cas de charbon (8), de charbon symptomatique (79), de fièvre catarrhale du boeuf (608), de rouget du porc (4585), de pneumonie contagieuse du cheval (88), de pneumoentérite contagieuse du porc et de peste porcine (64), de gourme (0), d'influenza (), et de gastromycose du mouton (54). Aucun cas de peste bovine, de rage canine, de morve, de fièvre aphteuse, de péripneumonie du bétail, de clavelée ni de gale du mouton n'a été constaté. Les recherches publiques faites par la tuberculine chez le bétail ont été continuées comme auparavant On trouvera au page 0 le résultat pour l'année 9, celuici pour l'année 9 étant donné dans le compterendu précédent. Les tableaux statistiques donneront des renseignements plus exacts sur les cas de maladies et sur le fonctionnement de l'inspection de la viande.

6

7 Indholdsfortegnelse. (Sommaire.) Résumé en français Page III I. Veterinærvæsenet i 9. (Du service vétérinaire en 9.) A. Almindelig oversigt (Vue générale) Tabel I. Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter (Maladies par départements) B. De enkelte sygdomme (Les maladies différentes). Miltbrand (Charbon). Katarrhalfeber (Fièvre catarrhale) 4. Raslesyke (Charbon symptomatique) Bråsot (Gastrom.ycose du mouton) 6 5. Svinesyke og svinepest (Pneumoentérite contagieuse, peste porcine) 7 6. Rodsyke og knuterosen (Rouget du porc) 8 7. Tuberkulose (Tuberculose) 8 Tabel II. Tuberkulinundersokelser 8959 (Les tuberculinations de 895 à 9) III. Tuberkulinundersokelser i 9 (Les tuberculinations en 9) 0 8. Kværke (Gourme) Smitsom kastning (Avortement épizootique).. 0. Lungesyke hos hesten, influenza (Pneumonie contagieuse du cheval, influenza) Ringorm (Trichophyton) 4. Benskjørhet (Ostéomalacie).. 4. Blodurin hos kvæget (Hématurie du bétail)...., Forskjellige sygdomme (Maladies diverses): Lollandsk syke, diarrhé hos kvæg, hundesyke, kalvningsfeber, kronisk indigestion, hæmoglobinuri, smitsom halskatarrh hos hester, svælglammelse, rygmarvslidelse, smitsom borbetændelse, follesyke, perforation av tarmen, smitsom Mundsyke hos sauer, smitsom tarmkatarrh hos ungfæ, svælglidelse hos hester, sukkersyke hos hund, ruptur efter parring, sviva, hesteskab, lynnedslag, ruptur av mellemgulvet, kastration av ren, forgiftninger Kvaksalveri (Charlatanerie). 8

8 VI C. Tab ell er (Tableaux statistiques). Tabel IV. Husdyrsygdomme artsvis (Maladies par espèces).. vxxiv. Husdyrsygdomme amtsvis (Maladies par départements) XXV. Antal dyrlæger i Norge 9 (Nombre de vétérinaires en 9) 5 D. Ut fo rsel og in dfo r se I av husdyr (Importation et exportation des animaux) 6 E. Bevil gnin ger i budgetterminen 99 (Budget du service vétérinaire) Page II. kjodkontrollen i 9. (L'inspection de la viande en 9). Almindelig oversigt (Vue générale) 60 Tabel A. Antal slagt på stationerne (Nombre de viandes aux bureaux de contrôle) 6 B. Antal slagt, den klasse, på stationerne (Nombre de viandes de Hine classe) 64 C. Antal slagt, kassert på stationerne (Nombre de viandes saisies) 66 D. Antal slagt kontrollert utenfor stationerne (Nombre de viandes contrôlées en dehors des bureaux) 68 E. Antal slagt, den klasse, utenfor stationerne (Nombre de viandes de Hine classe en dehors des bureaux) 69 F. Antal slagt, kassert utenfor stationerne (Nombre de viandes saisies en dehors des bureaux) 70. Ålesund 7. Arendal 7. Bergen Bodø Drammen Fredrikshald 8 7. Fredrikstad 8 8. Gjøvik Hamar Haugesund 90. Holmestrand 9. Horten 9. Hønefoss Kongsberg Kragero Kristiania Kristiansand 8. Kristiansund 9. Larvik 5 0. Lillehammer 8. Lillestrøm.. 0

9 VII Page. Moss. Narvik 4 4. Porsgrund 6 6. Risør 6 6. Sandefjord 6 7. Sarpsborg 8 8. Skien 0 9. Stavanger 0. Tromso 40. Trondhjem 4. Tønsberg 46 III. Offentlige bestemmelser. (Dispositions publiques.) A. Plakater, rundskrivelser m. v. i 9 (Décrets royaux, circulaires etc. en 9 ) 47. Kgl. plakat av 9 februar 9 om ændringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux dom, stiq es) 47. Kgl. plakat av 9 februar 9 anga9de ændringer i tondekjødplakaten av 4 august 9. ( Sur l'inspection de la viande) 47. Kgl. plakat av februar 9 om ændringer i indførselsplakaten (Sur l'importation des animaux domestiques) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 4 februar 9 om private tuberkulinprøver. (Sur les tuberculinations non publique4) Kgl. plakat av 0 mars 9 om ændringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux domestiques) Kgl. I esolulion av mai 9 angående kjødkontrollen i Lillestrøm (Sur l'inspection de la viande h Lillestrøm) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 9 juni 9 angående indsendelse av prover til undersøkelse for miltbrand. (De la diagnose du charbon) KO. plakat av juni 9 angående æudringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux domestiques) Kgl. plakat av oktober 9 angående forandringer i foregående plakat. (Sur l'importation des animaux domestiques) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 4 oktober 9 angående kastningsundersøkelser ved veterinærlaboratoriet. (Sur l'avortement épizootique, recherches diagnostiqucs au Laboratoire vétérinaire) 60. Cirkulære fra veterinærdirektøren av 4 december 9 angående indsendelse av blodprøver til undersøkelser for pitoplasmer. (Des piroplasmoses, recherches diagnostiques au Laboratoire vétérinaire) 5 B. Gj eel den de lo ve og b este m m el s er (Lois et règlements en vigueur). ) Lov af 4de juli 894 m. v. om foranstaltninger mot smitsomme husdyrsygdomme (Loi du 4 juillet 894 concernant les mesures prendre contre les maladies des animaux domestiques). 54 ) Lov af 7de juni 89 m. v. om kommunale slagtehuse etc. (Loi du 7 juin 89 sur les abattoirs municipaux et sur l'inspection de la viande) 64

10 VIII ) Regler for indforsel og undersøkelse av opdelt kjød av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viande coupée) ) Regler for indforsel og kontrol av fersk kjod (slagtekjod) av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viande de boucherie) 7 5) Nugjældende (iste juli 9) regler for indførsel av husdyr. (De l'importation des animux) 78 6) Nugjældende (iste juli 9) regler for utforsel av husdyr. (De l'exportation des animaux) 8 7) Anvisning til tuberkulinundersokelser (Instruction pour la tuberculination) 8 8) Om kvægtuberkulosens bekjæmpelse (Sur la lutte contre la tuberculose bovine) 86 9) Utdrag af skyss og kostloven (Extrait de la loi sur les frais de voyage) 9 0) Regningsskemaer (Formulaires de notes) 9 Page

11 Om veterinærvæsenet 9. A. Almindelig oversigt. Ifølge de fra dyrlægerne indkomne arsberetninger er der i årets lop behandlet hos: Hesten sygdomstilfælder. Koen Sauen 45 Gjeten 794 Svinet 9 Hunden Katten 8 Fjærfæ 68 Andre dyr 7 Av de behandlede dyr angis at were døde eller dræpte: Av hester kjør 4 78 sauer gjeter svin hunde 59 katter 4 fjærfæ 47 andre dyr Antallet av de av dyrlægerne behandlede sygdomstilfælder stiller sig i de sidste Ar således: I

12 Tab el I. Kristiania Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter 9. (Releré des diverses maladies par départements). Amt (Département ). :. H tt ;. 44 't rt P) ca.) Pal Q i'.. P4 Fi.,., '.9., "A' C.,, go t œ E,w Pczi. CD g4, P. g * 77,., Q.. CO 0 % C.) go,t $. CD tt r4p.. c L.. '4' CS g, cf, rw. ",% 'i,,,. ca rt ' om kl,.., sg.., ' I'C'' m t' sm., c.) pl'...,, g c; N,...;,.,.,,,T, E,,; 0ze `, oec..4x4 rw. of;;), tr) L L o kt,.,,, E J,4 iz, (.) Pi 4), g c..., cn,,,,f o 4) ts.,.. pi..) at 0 Q o t.w r... rci 4,.., al :',,,) t w.8, pb tf '*...' 8g l'q W `).,. c.,.., g ez,z. I Akershus Smålenene Buskerud Jarlsberg og Larvi E Hedemarken Kristians Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Berger' hu s Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondbjem Nordland.. Tromso.. Finmarken i Ialt

13 a Av de i husdyrloven nævnte ondartede smitsomme husdyrsygdomme har i ants lop ingen vundet nogen farsotmessig utbredelse, av kvægpest, hundegalskap, snive, mund og klovsyke, ondartet lungesyke hos kvæget eller kopper og skab hos sauer, er der overhodet ikke forekommet noget tilfælde. Den almindelige sundhetstilstand blandt husdyrene ma betegnes som god. Som vanlig er endel tilfælde av dyresygdomme overfort til mennesker, navnlig ringorm, foruten kokopper, skab og miltbrand, hvorom henvises til de enkelte avsnit. B. Om de enkelte sygdomme.. Miltbrand. Antallet av behandlede miltbrandstilfælde har i de senere 'al avtat. I 9 er der således et betydelig mindre antal behandlede tilfælde end i de nærmest forudgaende r, ialt 8. Man ma ga, helt tilbake til 894 for at finde et mindre antal tilfælde. Enkelte dyrlæger antar, at minskningen skyldes at der brukes mindre kraftfoderstoffer eller at disse indkjøpes gjennem fællesindkjøpet. Der er anmeldt tilfælde fra de fleste amter; bare fra Tromso og Finmarkens amter er intet tilfælde indberettet De fleste forefaldt i Buskeruds amt (48) ; i Akershus 8, SnAlenene, Sondre Bergenhus 0 osv. (se tabel I). Av det opgivne antal angrepne dyr har de 7 været heste, 6 storfæ, 6 sauer, 0 svin, ' hunde, kat og elg, ialt 8, hvorav 7 døde og 5 dræpte. Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler : (Miltbrand opttær i de senere år avgjort mindre hyppig end tidligere. Jeg har mottat indberetning om ialt tilfælde, hvorav hos kvæg, 6 hos hest og 5 hos svin. Ifølge de fra departementet utsendte månedsrapporter over smitsomme husdyrsygdomme skal ialt i de vestenfjeldske amter være indtruffet 44 tilfælde. Antallet av tilfælde har altsaa været betydelig mindre end i tidligere ar; i årene var antallet oppe i gjennemsnitlig 60 om året. I den sidste halvdel av 907 begyndte nedgangen, og denne har altså fortsat også ir. Hvad nedgangen skyldes er ikke let at bringe på det rene, muligens er årsaken den, at kraftfoderstofferne i denne tid er steget så sterkt i pris, at gårdbrukerne har måttet være mere forsigtige ved bruken av dem. Amtsdyrlæge J. O. Larsen, Lier, meddeler: cjeg har hat anledning til at se et tilfælde, som diagnosticeredes i dyrets levende live. Eieren oplyste, at koen hadde været utilpas i ca. '/ deign, hadde diarrhoe og åt ikke sit fór. Temp. 8,6 Resp.. Puls ufølsom, bankende hjærteslag, kolik med sterk delvis blodig diarrhoe, urin mørk og blodig. Der anvendtes uten virkning store

14 4 doser kreolin. Ved obduktion typisk miltbrand. Miltbrandsbakterier mikroskopisk påvist.. Amtsdyrlæge Flesvik, Lillehammer, indberetter:.det ene tilfælde av miltbrand var på et litet selveierbruk i Faaberg, hvor der bare var kjør ; den ene ko blev pludselig syk og var ved min ankomst slagtet, flåd og åpnet. Blod var spildt på fjøsgulvet og over hele gårdspladsen ; rundt slagtet stod der 45 små barn og tråkket i miltbrandsblod. Der blev gjort så grundig rent som mulig, og en stor del av de inficerede gjenstande blev brændt ; der har heller ikke optrådt miltbrand på stedet senere ; men ca. uker efter fik konen på bruket en karbunkel på hånden, hun blev dog helbredet og fik ikke nogen varig mén,. Amtsdyrlæge J. Mysen, Eidsberg, meddeler : efra en ko, som døde av miltbrand, blev sygdommen ovel fort til en mand, som inden min ankomst for at konstatere dødsårsaken, hadde uttat indvoldene og avhudet kadaveret. På mandens hænder og arme kunde intet sår påvises, og der blev foretat grundig avvaskning og desinfektion av hænder, arme og klær; men efter 67 dages forløp fremkom der sår på den ene arm. Almenbefindendet var ikke meget angrepet ; men manden var arbeidsudygtig i lang tid. Han kom sig dog tilslut fuldstændig Amtsdyrlæge H. P. Jensen, Haugesund, meddeler: Paa garden Sørhaug i Skåre døde ko og 4 smaagriser. Koen laa død i båsen om morgenen, og smågriserne, som var kommet ut av bingen i fjøset, hadde lagt sig borte ved den døde ko. Der var rendt en del blod av koens næse og mund, hvilket grisene formentlig har Næret borte i; de døde nemlig de nærmest følgende dage av en ondartet halsbetændelse, der ved bakteriologisk undersøkelse viste sig at skyldes miltbrandi n fektion. Paa gaarden Askelad i Tysvær døde kjør av miltbrand. Den første av disse slagtede eieren i dødsøieblikket utenfor fjøsdøren. Blod og smitteførende avfald blev herunder trukket ind både på låve og i fjøs. Besæsningen bestod av kjør. Den anden ko døde dage senere. Den ko, som døde først, blev melket få timer før den døde. Under mit besøk fik jeg serveret denne melk som kaffefløte, hvilket jeg tilfældigvis fik Nite da jeg. kom tilbake, efter at den anden var død. Dette viser, hvor tankeløst der ofte handles med melk av syke dyr. I to tilfælde tidligere er jeg bekjendt med, at melk av kjør, som er døde av miltbrand faa timer efter melkningen, er blandet med den øvrige melk og sendt til meieriet, enda kjørene viste sig syke under melkningen og kun melkede ca. / liter melk.. Ondartet katarrhfeber. Av katarhfeber er anmeldt 608 tilfælder hos storfæ; av disse (lode 44, mens blev slagtet. Ogsa dette ar er sygdommen påtruffet i alle landamter, dog hyppigst i Kristians amt (9 tilf.), Hedemarkens amt (74 tuf ), sondre Bergenhus (66) (se tabel I). I en besætning paa Tastad i Hetland angrepes 7 av 0 kjør ; 5 av dyrene (lode. Amtsdyrlæge T. Nissen, Flekkefjord, meddeler: 4 Katarrhalfeber optrådte iår ualmindelig ondartet. I to tilfælde var koen bare syk /4 / time og styrtet da med blodig skum ut av næsen. Den ene ko hadde

15 5 netop sat sit falde middagsför tillivs og drukket en hel pos med meldrikke ; eieren stod endnu ved siden av koen, da den begyndte at vakle og han skyndte sig ut av basen for ikke at få koen over sig. 0 minutter efter var den clod. Det synes mig av interesse, at sygdommen trods dette hurtige forløp gav en fuldstændig typisk obduktion med hæmmorrhagier i flere organer : vagina, serøse hinder, trachea og hjærte., Amtsdyrlæge O. Taralrud, Valdres, meddeler:..av og til optræder her i distriktet en meget ondartet, uhelbredelig diarrhoe, som vistnok skyldes katarrhalfeber. Ofte følger kroup i næsen og ekzem på mulen med denne lidelse. Prognosen er som oftest darlig, og behandling er ikke indledet, når diagnosen har været sikker. Nogen direkte smitteoverførelse fra dyr til dyr er iår ikke iagttat., Amtsdyrlæge K. E. Onstad, Fagernes i Valdres, meddeler likeledes, at der temmelig hyppig forekommer en smitsom ondartet diarrhoe, som kan ligne noget ondartet katarrfeber. Kjør som ikke straks kommer under behandling vil ofte do eller der kan gå meget lang tid for de kommer sig. Hos sau og gjet vil enkelte dyrlæger likeledes ha seet tilfælder av katarrhalfeber.. Raslesyke. Av raslesyke (miltbrandsemfysem) anmeldes årlig nogle tilfælder, væsentlig fra de samme distrikter, hvor sygdommen i årevis har optrådt. Ialt kom 79 tilfælder under behandling hos storfæet, hvorav 66 døde og 6 blev slagtet. Desuten menes sygdommen at være iagttat hos hest og svin. De fleste tilfælder (8) indtraf i Søndre Bergenhus amt, hvorefter kommer Kristians amt med 6 (se tabel I). Amtsdyrlæge O. Taralrud, Valdres, meddeler: 4 Raslesyken optrådte med to tilfælder i samme besætning på en sæterplads i vestre Slidre vestfjeld, hvor sygdommen er stationær ; den kommer igjen næsten til hvert år, men kun med la tilfælder ad gangen. Det ser således ut til, at sygdommen ikke er videre smitsom, men at smitstoffet er meget seiglivet og kan holde sig i jordbunden i lange tider. Forløpet var her meget akut, idet den ene patient døde efter at ha været syk i 6 timer og den anden efter 6 timers forløp.) Amtsdyrlæge Matthiesen, Vaage, meddeler, at sygdommen sædvanligvis kun forekommer på steder, hvor den fra gammel tid har optrådt. Mange tilfælder blir slet ikke anmeldt, og der utvises ofte likegyldighet med kadavernes tilintetgjørelse. I en enkelt greend mistedes der ikke få ungdyr. Amtsdyrlæge E. KorenLund, Utne, Hardanger, meddeler:. tilfælder av raslesyke optrådte i havnegangen på garden Bleie i Sørfjorden. Efter hvad eieren oplyser forekom sygdommen almindelig blandt ungdyrene, når disse fik.anledning til at avbeite en sumpet myrstreekning, som ligger i en utkant av havnegangen. Det er forøvrig sterkt på tale at indhegne og dyrke denne myr, det eneste sted i havnegangen, hvor jordbunden er fugtig.,

16 6 4. Brasot.. Av brasot er anmeldt 54 hos sauen, hvorav 8 døde og 4 dreepte. Tilfældernes fordeling i amterne fremgaar av tabel ; det langt overveiende antal tilfælder indtraf i Stavanger, S. Bergenhus og S. Trondhjems amter. Statsdyrlæge S. Tillier, Bergen, meddeler: (Jeg har i årets løp utsendt bråsotvaksine til ialt 00 dyr. Dette har været utelukkende trådvaksine, tilberedt som i forrige indberetning omtalt og av forskjellige stammer, alle hitrørende fra præparater, som tidligere er kommet mig ihænde. De få nye præparater jeg har mottaget Mir, har alle vist sig at være ubrukelige. Desuten har jeg personlig på en reise til øerne utenfor Nordfjord vaksinert 50 dyr. Forholdene her var tildels yderlig primitive, kvæget rent dværgagtig, og folk levet åpenbart for en stor del i den tro, at sygdommen hos deres dyr skyldtes trolddomskunster av ondsindede naboer o. a. Vaksinationen anså de som et mystisk middel til at motarbeide trolddommen. Trods al påmindelse bar jeg ikke mottat beretning om utfaldet fra mere end 4 podninger. I alle disse tilfælder var selve podningen forløpet uten nogen ulemper, men på et sted var av podede lam lam død av bråsot måneder senere, pa et andet sted var av 97 podede dyr 9 lam (lode i løpet av vinteren av sygdommen. På sidste sted var, da vaksination ikke tidligere her var prøvet og jeg var ukjendt med forholdene, anvendt svakeste sort vaksine. Forøvrig har folk sterk tilbøielighet til at kalde alle mulige slags sauesygdomme bråsot, og derfor forlanger de, at vaksinationen skal sikre deres dyr mot alle eventualiteter, så nær som mot ræven. Ute på øerne blandes bråsot og vassot (distomatose) sammen, og isommer har jeg gjentagne ganger været tilkaldt til steder i Bergens omegn, hvor eieren trodde at hans dyr hadde fat bråsot, uten at det en eneste gang viste sig at så var tilfældet. Et par steder fandtes sygdommen at were den nokså almindelige septichtemiske lammediarrhoe, et sted var det sauens katarrhalfeber, et andet sted forgiftning méd havarert bedærvet kraftfoder, som var brukt til lammesauerne, og endelig et par steder en tilsynelatende rheumatisk stivbenthet hos lammene, som antagelig skyldtes benskjørhet.. Amtsdyrlæge J Selnces, Lervik, Stord, meddeler :.Bråsot har forekommet med et steftre antal tilfælde. På reiser i distriktet får jeg indtrykket av, at sygdommen forekommer med et større antal tilfælde. Om en sau eller dør, skjeenkes dette ingen større opmerksomhet, sauen blir ofte liggende utildækket og danner smittekilde for omgivelserne. Det pastas også, at man på sine steder slagter såsnart man merker tegn til bråsot, salter ned og spiser kjødet, muligens også sælger det. På disse pladser og distrikter synes sygdommen at tilta. Det meddeles således henge efterpå at sygdomme hos sauer med pludselig dødsfald, hurtig opblæsning og blålig rødme av bakparten er hyppigere i de senere år. På andre pladser er man til gjengjæld ganske påpasselige med at anmelde og følger nøie den givne anvisning med nedgravning og desinfektion og det spores gode resultater herav. Som eksempel kan anføres : for ca. 5 år siden døde i en besætning 5 dyr; nedgravning og grundig desinfektion foretoges ; siden har sygdommen ikke forekommet. Likeså er det sjelden, at sygdommen forekommer paany hos samme eier, hvor grundig desinfektion er foretat, men gjerne hos naboen. Av de i årets løp anmeldte bråsottilfælde forekom 4 i 8 besætninger, hvorav 9 tilfælde med 7 dødsfald i en besætning. I denne besætning bestående av ca. 40 sauer begyndte sygdommen i september

17 7 med et enkelt dødsfald, fortsatte med 8, 4 til 0 dages mellemrum til juletider. De forste dyr fandtes clod i stalden om morgenen, uten at man hadde merket sygdomstegn iforveien. De sidste var syke i flere dage og viste et ganske andet sygdomsbillede. Ved mit tilsyn 4/. forefandtes syke og døde. Den ene syk i 8 dage. Temp. 9,8, puls 00, resp. 4, slimet purulent flod fra næsen, dæmpning over lungerne, liten appetit, avføring normal. Den anden var syk i dage. Temp. 9,, puls 64, resp. 8, intet flod fra næsen, noget slap og liten appetit. Av de døde har den ene været syk i 8 dage med flod fra næsen som en av de syke. Obduktionsfund: utbredt peritonitis med tilheftninger mellem net og bukhinden på den ene side og mellem nettet og tarm og mavesækken; nettet måtte formelig rives løs. I brystkassen pleurit og langebetcendelse med sterk fortætning (avskårne stykker sank i vand) samt bronchialkatarrh. Såvel pleurit som peritonit var tør, ingen vzedske. Det sedvanlige symptom ved akut bretsot: hcemorrhagisk vcedske og betændelse av Wens slimhinde manglet. Betændelsen i den serøse beklædning var derimot delvis hæmorrhagisk, specielt i løben og endel av tyndtarmen. Tyndtarm og stoltarmsslyngerne indbyrdes var delvis adhæreret. Den anden sau hadde været syk i nogle timer og viste de sedvanlige symptomer.» Amtsdyrlæge J. Gjorud, Orkedalen, meddeler: Bråsot (hos sauen) optrådte i en besætning på garden Ellingsgaven på grænsen imellem Orkedalen og Hevne på den veirbårde strækning som kaldes for Hevnekjølen. Tilfældet indtraf i første halvdel av oktober måned i en besætning på 0 stykker av en indført skotsk race, var døde, blev slagtet og var klein ved mit besøk. Sauerne var store prægtige dyr at se til og med en gjild uldbeklædning. Om dagen gik de frit ute på hjemmejorderne oz holdtes om natten i et skur. Sundhetstilstanden hadde været meget god indtil med en gang de nævnte 4 stykker indsygnet samtidig som et voldsom fremstormende uvejr med sne og slud brøt løs. Sygdommen forlot igjen besætningen næsten like så hurtig som den kom. Det som ved denne vesle epidemi syntes iøinefaldende var, at dyrene tilhørte en hjemfort forfinet race, som antagelig ikke endnu var tilstrækkelig akklimatisert og derfor mindre motstandskraf tige overfor de hurtige og voldsomme veiromskiftelser, som er så karakteristiske for trakterne derute; veiret var jo ens for alle sauerne, men bråsotten fik ikke bugt med de stedlig tilvante. Grunden til at dette tilfælde særlig fremtrtekkes er, at det er forste gang jeg stifter bekjendtskap med bråsotten i Orkedalen i de nu snart 0 år jeg har været her.» 5. Svinesyke og svinepest. Av svinepest er anmeldt 49 tilfælder ( dræpte og 0 døde) og av svinesyke (smitsom lungebetændelse) ialt 59 tilfælder, hvorav 08 (lode og 8 slagtedes. I Kristiania by behandledes 5 tilfælder, i Akershus amt 447 i Buskeruds amt 5, Hedemarkens 4, Kristians 77, sondre Trondhjems 4 og nordre Trondhjems amt 60, ialt 64 tilfælder av begge sygdomme tilsammen. Dyrlæge H. Willumsen, Kristiania, meddeler, at den i aret herskende svinepest var av en meget ondartet karakter; det ved tidligere firs epizootier

18 8 anvendte Schweineseucheserum (suisepsin) viste sig ganske virkningslest. De smittede besætninger er derfor som regel blit nedslagtede. Amtsdyrlæge L. O. Sween, Aas, meddeler: 'Svinesyke (smitsom lungebetændelse) er forekommet i en storre svinebesætning på ca. 65 dyr i Frogn. Smittekilden kunde ikke påvises. Sygdommen blev opdaget derved at et par dyr (smaagriser), som i længere tid hadde hostet, viste daarlig appetit og skrantet, avtok i huld og dode. Ved obduktion av kadaverne fandtes lungelidelse. Dette gav anledning til, at jeg foretok en nærmere undersøkelse av den øvrige svinebesætning, hvor der fandtes flere griser, som skrantet og i det hele tat var utrivlige. Disse blev også nedslagtet, og ved obduktionen fandtes lungelidelse. Utover sommeren forefandtes flere tilfælder av sygdommen. Ialt var der 0 dyr med uttalt lungelidelse, som påvistes efter slagtningen. Hele besætningen blev nedslagtet i løpet av sommeren. For efter dette at få svinehuset betryggende rengjort, blev indredningen, som delvis var gat i forrådnelse, uttat.) Dyrlæge J. Krohn, Modum, meddeler : 'Året har ikke frembudt noget av særlig interesse i praksis, når undtages, at der på forsommeren optrå'adte flere tilfælde av svinesyke oppe ved Gjeithus; denne sygdorn er tidligere ukjendt herover, men synes at være indfort med et par kuld smågrise fra Hadeland. Ialt var dyr angrepne, hvorav dyr dræptes til prøveobduktion, (lode. Serumbehandling blev ikke prøvet, da de ubemidlede eiere ikke ønsket det, air man ikke kunde garantere dem et sikkert resultat av serumbehandlingen De 6 overlevende var forholdsvis let angrepne og blev ganske trivlige slagtedyr. Jeg fik anled ning til at besigtige disse i slagtet tilstand ; på et par iagtoges mindre hepatiserte lungepartier og pleuraadhaarencer, ellers intet.. Dyrlæge E. Ween, Stange, meddeler, at svinebesætninger i Stange angrepes om sommeren av akut svinesyke ; det var 4 mdr.s grise og halvdelen av de angrepne dyr døde, resten kom sig. Ved sektionen påvistes foruten pneumoni, enteritis og pericarditis tillike en voldsom akut endocarditis. 6. Rodsyke og knuterosen. Av rodsyke og knuterosen hos svin er tilsammen anmeldt tilfælder, hvorav 65 opføres som redsyke ( 4 døde og 80 dræpte) og 950 som knuterosen (hvorav 00 døde og 6 drmpte) Dette er det største antal av redsyketilfælde som hittil hos os er behandlet i løpet av et år. Sygdommen findes utbredt over hele landet (kfr. tabel I). Behandling med serum er fortsat og har nu fat fast indpas overalt som det bedste og sikreste middel. 7. Tuberkulose. Da statistiken angående husdyrtuberkulosens bekjæmpelse i caret 9 er anført i sidste beretning, meddeles her som vanlig om forholdene i 9.

19 'fabel If, 9 De offentlige kvægtuberkulinprøver (Compterendu sur le résultat des recherches aux frais publiquis faites chez le bétail, par la tuberculine, pendant les années 895 9). År. c.) 895)

20 0 Tabel III. Resultat av de offentlige kvægtuberkulinprøver i aret 9. (Compterendu sur le résultat des recherches faites chez le bétail par la tuberculine, pendant l'année 9). Amt (Département). c., Omsproitede besætninger. (Inoculations répétées). Tal at G Ei< a),xd Kristiania. 99. Akershus Smålenene Buskerud Jarlsberg og Larvik Hedemarken Kristians Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus 9.0 Bergen Nordre Bergenhus Romsdals Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem 8.7 Nordland Tromso 6.9 Finmarken Tilsammen

21 Som det av tabel II vil sees har der i de sidste år været en tilbakegang i antallet av offentlige tuberkulinprøver ; tilbakegangen i 9 er ganske betydelig både med hensyn til besætningernes og dyrenes antal, idet de undersøkte besætninger i dette ar utgjorde 746 mot 46 i 9, mens de undersøkte dyr utgjorde 5 5 i 9 mot 0 49 i 9. Grunden til denne nedgang er ikke klar. Det er mulig, at interessen hos dyrlægerne for de offentlige tuberkulinundersøkelser er mindre, idet de finder den almindelige praksis mere lønsom og mindre tidskrævende end en tuberkulinprøve. Sandsynligvis er nedgangen dog for en del forårsaket ved at der i 9 har været utvist stone strenghet med erstatningerne end tidligere, idet departementet har avslat flere erstatningsandragender, hvor vedkommende eier har sittet i gode kar eller også bare tilstat / istedetfor / erstatning av tapet. Fremgangsmåten ellers med hensyn til tuberkulosens bekjoempelse har været den samme som tidligere. Angående disse forhold vil der i vedkommende budgetproposition til Stortinget findes nærmere oplysninger (St. prp., hovedp. VIII, kap. 4, titel 4 og 5). Endvidere spiller også det moment en vis rolle, at enkelte distrikter nu er så gjennemprovet, at kvægtuberkulosen for største delen er utryddet i vedkommende egn. Dertil kommer, at der i forrige termin var ekstraordinært mange undersøkelser i et enkelt amt (Søndre Trondhjem). Amtsdyrlæge Hoyem, Tønset, meddeler: 'Antagelig er nu, efter resultatet av undersøkelserne at dømme, de fleste tuberkuløse besætninger i distriktet undersøkte. Den mistro, som i sin tid fra enkelte hold blev vakt mot tuberkulinundersøkelserne, synes at være forsvunden. Hertil har vel bidraget, af der gjennem de utstrakte undersøkelser, som er pågåt i distriktet de sidste ti år, er fort beviser for at metoden er effektiv, og at det herigjennem er mulig at bli sygdommen kvit. Ved det ikke ubetydelige salg av slagtekvæg og livdyr fra bygderne heroppe, har disse undersøkelser hat sin store betydning. Ikke alene ved at større priser kan opnåes på såvel slagt som livdyr, men også ved at sygdommen ikke spredes ut over de kjøpende distrikter.. ønsetuberkulose. Amtsdyrlæge K. E. Onstad, Valdres, meddeler, at tuberkulose optrådte blandt hønsene på, en avlsstation for høns ; sygdommens art blev konstatert ved veterinærlaboratoriet. Der blev forsøkt desinfektion, rensning og avsondring, men uten resultat. Avlsstationen måtte flyttes. Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler, at han konstaterte tilstedeværelsen av tuberkulose i hoi grad i en hønsebesætning på Jæderen og desuten hos en til en besætning i Bergen indført hone. Amtsdyrlæge O. Haga, Voss, meddeler, at han patraf en sygdom i en hønsebesætning, hvilken sygdom ved undersøkelse pa veterinærlaboratoriet viste sig at være tuberkulose. «Eieren meddelte, at han ifjor i juni måned hadde 0 friske lions, men straks efter begyndte sygdommen at herje, og nu hadde han igjen bare 5 tilsynelatende

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB

DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB DET NORMALE KÆLVNINGSFORLØB KÆLVNINGSMANAGEMENT 1. Vurdering af kælvningstidspunkt 2. Kælvningsområde 3. Flytning før kælvning 4. Fødselsovervågning 5. Fødselsundersøgelse 6. Kælvningsmanagement 7. Koen

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere