VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H. A SCHEHOUG & C O. 94

4 For Arene se Norges Officielle Statistik, række III. For årene se Norges Officielle Statistik, række IV, nr. 4, 57, 70, 89 og 6. For aret 904 se Norges Officielle Statistik række V, 5. For Aret 905 se Norges Officielle Statistik række V, 6. For året 906 se Norges Officielle Statistik række V, 65. For aret 907 se Norges Officielle Statistik række V, 8. For Aret 908 se Norges Officielle Statistik række V,. For aret 909 se Norges Officielle Statistik række V, 4. For året 90 se Norges Officielle Statistik række V, 7. For året 9 se Norges Officielle Statistik række V, 0. TRYKT tios W. C. FARITIUS & SøNNER A/S

5 En 9 il est signalé en Norvège des cas de charbon (8), de charbon symptomatique (79), de fièvre catarrhale du boeuf (608), de rouget du porc (4585), de pneumonie contagieuse du cheval (88), de pneumoentérite contagieuse du porc et de peste porcine (64), de gourme (0), d'influenza (), et de gastromycose du mouton (54). Aucun cas de peste bovine, de rage canine, de morve, de fièvre aphteuse, de péripneumonie du bétail, de clavelée ni de gale du mouton n'a été constaté. Les recherches publiques faites par la tuberculine chez le bétail ont été continuées comme auparavant On trouvera au page 0 le résultat pour l'année 9, celuici pour l'année 9 étant donné dans le compterendu précédent. Les tableaux statistiques donneront des renseignements plus exacts sur les cas de maladies et sur le fonctionnement de l'inspection de la viande.

6

7 Indholdsfortegnelse. (Sommaire.) Résumé en français Page III I. Veterinærvæsenet i 9. (Du service vétérinaire en 9.) A. Almindelig oversigt (Vue générale) Tabel I. Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter (Maladies par départements) B. De enkelte sygdomme (Les maladies différentes). Miltbrand (Charbon). Katarrhalfeber (Fièvre catarrhale) 4. Raslesyke (Charbon symptomatique) Bråsot (Gastrom.ycose du mouton) 6 5. Svinesyke og svinepest (Pneumoentérite contagieuse, peste porcine) 7 6. Rodsyke og knuterosen (Rouget du porc) 8 7. Tuberkulose (Tuberculose) 8 Tabel II. Tuberkulinundersokelser 8959 (Les tuberculinations de 895 à 9) III. Tuberkulinundersokelser i 9 (Les tuberculinations en 9) 0 8. Kværke (Gourme) Smitsom kastning (Avortement épizootique).. 0. Lungesyke hos hesten, influenza (Pneumonie contagieuse du cheval, influenza) Ringorm (Trichophyton) 4. Benskjørhet (Ostéomalacie).. 4. Blodurin hos kvæget (Hématurie du bétail)...., Forskjellige sygdomme (Maladies diverses): Lollandsk syke, diarrhé hos kvæg, hundesyke, kalvningsfeber, kronisk indigestion, hæmoglobinuri, smitsom halskatarrh hos hester, svælglammelse, rygmarvslidelse, smitsom borbetændelse, follesyke, perforation av tarmen, smitsom Mundsyke hos sauer, smitsom tarmkatarrh hos ungfæ, svælglidelse hos hester, sukkersyke hos hund, ruptur efter parring, sviva, hesteskab, lynnedslag, ruptur av mellemgulvet, kastration av ren, forgiftninger Kvaksalveri (Charlatanerie). 8

8 VI C. Tab ell er (Tableaux statistiques). Tabel IV. Husdyrsygdomme artsvis (Maladies par espèces).. vxxiv. Husdyrsygdomme amtsvis (Maladies par départements) XXV. Antal dyrlæger i Norge 9 (Nombre de vétérinaires en 9) 5 D. Ut fo rsel og in dfo r se I av husdyr (Importation et exportation des animaux) 6 E. Bevil gnin ger i budgetterminen 99 (Budget du service vétérinaire) Page II. kjodkontrollen i 9. (L'inspection de la viande en 9). Almindelig oversigt (Vue générale) 60 Tabel A. Antal slagt på stationerne (Nombre de viandes aux bureaux de contrôle) 6 B. Antal slagt, den klasse, på stationerne (Nombre de viandes de Hine classe) 64 C. Antal slagt, kassert på stationerne (Nombre de viandes saisies) 66 D. Antal slagt kontrollert utenfor stationerne (Nombre de viandes contrôlées en dehors des bureaux) 68 E. Antal slagt, den klasse, utenfor stationerne (Nombre de viandes de Hine classe en dehors des bureaux) 69 F. Antal slagt, kassert utenfor stationerne (Nombre de viandes saisies en dehors des bureaux) 70. Ålesund 7. Arendal 7. Bergen Bodø Drammen Fredrikshald 8 7. Fredrikstad 8 8. Gjøvik Hamar Haugesund 90. Holmestrand 9. Horten 9. Hønefoss Kongsberg Kragero Kristiania Kristiansand 8. Kristiansund 9. Larvik 5 0. Lillehammer 8. Lillestrøm.. 0

9 VII Page. Moss. Narvik 4 4. Porsgrund 6 6. Risør 6 6. Sandefjord 6 7. Sarpsborg 8 8. Skien 0 9. Stavanger 0. Tromso 40. Trondhjem 4. Tønsberg 46 III. Offentlige bestemmelser. (Dispositions publiques.) A. Plakater, rundskrivelser m. v. i 9 (Décrets royaux, circulaires etc. en 9 ) 47. Kgl. plakat av 9 februar 9 om ændringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux dom, stiq es) 47. Kgl. plakat av 9 februar 9 anga9de ændringer i tondekjødplakaten av 4 august 9. ( Sur l'inspection de la viande) 47. Kgl. plakat av februar 9 om ændringer i indførselsplakaten (Sur l'importation des animaux domestiques) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 4 februar 9 om private tuberkulinprøver. (Sur les tuberculinations non publique4) Kgl. plakat av 0 mars 9 om ændringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux domestiques) Kgl. I esolulion av mai 9 angående kjødkontrollen i Lillestrøm (Sur l'inspection de la viande h Lillestrøm) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 9 juni 9 angående indsendelse av prover til undersøkelse for miltbrand. (De la diagnose du charbon) KO. plakat av juni 9 angående æudringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux domestiques) Kgl. plakat av oktober 9 angående forandringer i foregående plakat. (Sur l'importation des animaux domestiques) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 4 oktober 9 angående kastningsundersøkelser ved veterinærlaboratoriet. (Sur l'avortement épizootique, recherches diagnostiqucs au Laboratoire vétérinaire) 60. Cirkulære fra veterinærdirektøren av 4 december 9 angående indsendelse av blodprøver til undersøkelser for pitoplasmer. (Des piroplasmoses, recherches diagnostiques au Laboratoire vétérinaire) 5 B. Gj eel den de lo ve og b este m m el s er (Lois et règlements en vigueur). ) Lov af 4de juli 894 m. v. om foranstaltninger mot smitsomme husdyrsygdomme (Loi du 4 juillet 894 concernant les mesures prendre contre les maladies des animaux domestiques). 54 ) Lov af 7de juni 89 m. v. om kommunale slagtehuse etc. (Loi du 7 juin 89 sur les abattoirs municipaux et sur l'inspection de la viande) 64

10 VIII ) Regler for indforsel og undersøkelse av opdelt kjød av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viande coupée) ) Regler for indforsel og kontrol av fersk kjod (slagtekjod) av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viande de boucherie) 7 5) Nugjældende (iste juli 9) regler for indførsel av husdyr. (De l'importation des animux) 78 6) Nugjældende (iste juli 9) regler for utforsel av husdyr. (De l'exportation des animaux) 8 7) Anvisning til tuberkulinundersokelser (Instruction pour la tuberculination) 8 8) Om kvægtuberkulosens bekjæmpelse (Sur la lutte contre la tuberculose bovine) 86 9) Utdrag af skyss og kostloven (Extrait de la loi sur les frais de voyage) 9 0) Regningsskemaer (Formulaires de notes) 9 Page

11 Om veterinærvæsenet 9. A. Almindelig oversigt. Ifølge de fra dyrlægerne indkomne arsberetninger er der i årets lop behandlet hos: Hesten sygdomstilfælder. Koen Sauen 45 Gjeten 794 Svinet 9 Hunden Katten 8 Fjærfæ 68 Andre dyr 7 Av de behandlede dyr angis at were døde eller dræpte: Av hester kjør 4 78 sauer gjeter svin hunde 59 katter 4 fjærfæ 47 andre dyr Antallet av de av dyrlægerne behandlede sygdomstilfælder stiller sig i de sidste Ar således: I

12 Tab el I. Kristiania Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter 9. (Releré des diverses maladies par départements). Amt (Département ). :. H tt ;. 44 't rt P) ca.) Pal Q i'.. P4 Fi.,., '.9., "A' C.,, go t œ E,w Pczi. CD g4, P. g * 77,., Q.. CO 0 % C.) go,t $. CD tt r4p.. c L.. '4' CS g, cf, rw. ",% 'i,,,. ca rt ' om kl,.., sg.., ' I'C'' m t' sm., c.) pl'...,, g c; N,...;,.,.,,,T, E,,; 0ze `, oec..4x4 rw. of;;), tr) L L o kt,.,,, E J,4 iz, (.) Pi 4), g c..., cn,,,,f o 4) ts.,.. pi..) at 0 Q o t.w r... rci 4,.., al :',,,) t w.8, pb tf '*...' 8g l'q W `).,. c.,.., g ez,z. I Akershus Smålenene Buskerud Jarlsberg og Larvi E Hedemarken Kristians Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Berger' hu s Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondbjem Nordland.. Tromso.. Finmarken i Ialt

13 a Av de i husdyrloven nævnte ondartede smitsomme husdyrsygdomme har i ants lop ingen vundet nogen farsotmessig utbredelse, av kvægpest, hundegalskap, snive, mund og klovsyke, ondartet lungesyke hos kvæget eller kopper og skab hos sauer, er der overhodet ikke forekommet noget tilfælde. Den almindelige sundhetstilstand blandt husdyrene ma betegnes som god. Som vanlig er endel tilfælde av dyresygdomme overfort til mennesker, navnlig ringorm, foruten kokopper, skab og miltbrand, hvorom henvises til de enkelte avsnit. B. Om de enkelte sygdomme.. Miltbrand. Antallet av behandlede miltbrandstilfælde har i de senere 'al avtat. I 9 er der således et betydelig mindre antal behandlede tilfælde end i de nærmest forudgaende r, ialt 8. Man ma ga, helt tilbake til 894 for at finde et mindre antal tilfælde. Enkelte dyrlæger antar, at minskningen skyldes at der brukes mindre kraftfoderstoffer eller at disse indkjøpes gjennem fællesindkjøpet. Der er anmeldt tilfælde fra de fleste amter; bare fra Tromso og Finmarkens amter er intet tilfælde indberettet De fleste forefaldt i Buskeruds amt (48) ; i Akershus 8, SnAlenene, Sondre Bergenhus 0 osv. (se tabel I). Av det opgivne antal angrepne dyr har de 7 været heste, 6 storfæ, 6 sauer, 0 svin, ' hunde, kat og elg, ialt 8, hvorav 7 døde og 5 dræpte. Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler : (Miltbrand opttær i de senere år avgjort mindre hyppig end tidligere. Jeg har mottat indberetning om ialt tilfælde, hvorav hos kvæg, 6 hos hest og 5 hos svin. Ifølge de fra departementet utsendte månedsrapporter over smitsomme husdyrsygdomme skal ialt i de vestenfjeldske amter være indtruffet 44 tilfælde. Antallet av tilfælde har altsaa været betydelig mindre end i tidligere ar; i årene var antallet oppe i gjennemsnitlig 60 om året. I den sidste halvdel av 907 begyndte nedgangen, og denne har altså fortsat også ir. Hvad nedgangen skyldes er ikke let at bringe på det rene, muligens er årsaken den, at kraftfoderstofferne i denne tid er steget så sterkt i pris, at gårdbrukerne har måttet være mere forsigtige ved bruken av dem. Amtsdyrlæge J. O. Larsen, Lier, meddeler: cjeg har hat anledning til at se et tilfælde, som diagnosticeredes i dyrets levende live. Eieren oplyste, at koen hadde været utilpas i ca. '/ deign, hadde diarrhoe og åt ikke sit fór. Temp. 8,6 Resp.. Puls ufølsom, bankende hjærteslag, kolik med sterk delvis blodig diarrhoe, urin mørk og blodig. Der anvendtes uten virkning store

14 4 doser kreolin. Ved obduktion typisk miltbrand. Miltbrandsbakterier mikroskopisk påvist.. Amtsdyrlæge Flesvik, Lillehammer, indberetter:.det ene tilfælde av miltbrand var på et litet selveierbruk i Faaberg, hvor der bare var kjør ; den ene ko blev pludselig syk og var ved min ankomst slagtet, flåd og åpnet. Blod var spildt på fjøsgulvet og over hele gårdspladsen ; rundt slagtet stod der 45 små barn og tråkket i miltbrandsblod. Der blev gjort så grundig rent som mulig, og en stor del av de inficerede gjenstande blev brændt ; der har heller ikke optrådt miltbrand på stedet senere ; men ca. uker efter fik konen på bruket en karbunkel på hånden, hun blev dog helbredet og fik ikke nogen varig mén,. Amtsdyrlæge J. Mysen, Eidsberg, meddeler : efra en ko, som døde av miltbrand, blev sygdommen ovel fort til en mand, som inden min ankomst for at konstatere dødsårsaken, hadde uttat indvoldene og avhudet kadaveret. På mandens hænder og arme kunde intet sår påvises, og der blev foretat grundig avvaskning og desinfektion av hænder, arme og klær; men efter 67 dages forløp fremkom der sår på den ene arm. Almenbefindendet var ikke meget angrepet ; men manden var arbeidsudygtig i lang tid. Han kom sig dog tilslut fuldstændig Amtsdyrlæge H. P. Jensen, Haugesund, meddeler: Paa garden Sørhaug i Skåre døde ko og 4 smaagriser. Koen laa død i båsen om morgenen, og smågriserne, som var kommet ut av bingen i fjøset, hadde lagt sig borte ved den døde ko. Der var rendt en del blod av koens næse og mund, hvilket grisene formentlig har Næret borte i; de døde nemlig de nærmest følgende dage av en ondartet halsbetændelse, der ved bakteriologisk undersøkelse viste sig at skyldes miltbrandi n fektion. Paa gaarden Askelad i Tysvær døde kjør av miltbrand. Den første av disse slagtede eieren i dødsøieblikket utenfor fjøsdøren. Blod og smitteførende avfald blev herunder trukket ind både på låve og i fjøs. Besæsningen bestod av kjør. Den anden ko døde dage senere. Den ko, som døde først, blev melket få timer før den døde. Under mit besøk fik jeg serveret denne melk som kaffefløte, hvilket jeg tilfældigvis fik Nite da jeg. kom tilbake, efter at den anden var død. Dette viser, hvor tankeløst der ofte handles med melk av syke dyr. I to tilfælde tidligere er jeg bekjendt med, at melk av kjør, som er døde av miltbrand faa timer efter melkningen, er blandet med den øvrige melk og sendt til meieriet, enda kjørene viste sig syke under melkningen og kun melkede ca. / liter melk.. Ondartet katarrhfeber. Av katarhfeber er anmeldt 608 tilfælder hos storfæ; av disse (lode 44, mens blev slagtet. Ogsa dette ar er sygdommen påtruffet i alle landamter, dog hyppigst i Kristians amt (9 tilf.), Hedemarkens amt (74 tuf ), sondre Bergenhus (66) (se tabel I). I en besætning paa Tastad i Hetland angrepes 7 av 0 kjør ; 5 av dyrene (lode. Amtsdyrlæge T. Nissen, Flekkefjord, meddeler: 4 Katarrhalfeber optrådte iår ualmindelig ondartet. I to tilfælde var koen bare syk /4 / time og styrtet da med blodig skum ut av næsen. Den ene ko hadde

15 5 netop sat sit falde middagsför tillivs og drukket en hel pos med meldrikke ; eieren stod endnu ved siden av koen, da den begyndte at vakle og han skyndte sig ut av basen for ikke at få koen over sig. 0 minutter efter var den clod. Det synes mig av interesse, at sygdommen trods dette hurtige forløp gav en fuldstændig typisk obduktion med hæmmorrhagier i flere organer : vagina, serøse hinder, trachea og hjærte., Amtsdyrlæge O. Taralrud, Valdres, meddeler:..av og til optræder her i distriktet en meget ondartet, uhelbredelig diarrhoe, som vistnok skyldes katarrhalfeber. Ofte følger kroup i næsen og ekzem på mulen med denne lidelse. Prognosen er som oftest darlig, og behandling er ikke indledet, når diagnosen har været sikker. Nogen direkte smitteoverførelse fra dyr til dyr er iår ikke iagttat., Amtsdyrlæge K. E. Onstad, Fagernes i Valdres, meddeler likeledes, at der temmelig hyppig forekommer en smitsom ondartet diarrhoe, som kan ligne noget ondartet katarrfeber. Kjør som ikke straks kommer under behandling vil ofte do eller der kan gå meget lang tid for de kommer sig. Hos sau og gjet vil enkelte dyrlæger likeledes ha seet tilfælder av katarrhalfeber.. Raslesyke. Av raslesyke (miltbrandsemfysem) anmeldes årlig nogle tilfælder, væsentlig fra de samme distrikter, hvor sygdommen i årevis har optrådt. Ialt kom 79 tilfælder under behandling hos storfæet, hvorav 66 døde og 6 blev slagtet. Desuten menes sygdommen at være iagttat hos hest og svin. De fleste tilfælder (8) indtraf i Søndre Bergenhus amt, hvorefter kommer Kristians amt med 6 (se tabel I). Amtsdyrlæge O. Taralrud, Valdres, meddeler: 4 Raslesyken optrådte med to tilfælder i samme besætning på en sæterplads i vestre Slidre vestfjeld, hvor sygdommen er stationær ; den kommer igjen næsten til hvert år, men kun med la tilfælder ad gangen. Det ser således ut til, at sygdommen ikke er videre smitsom, men at smitstoffet er meget seiglivet og kan holde sig i jordbunden i lange tider. Forløpet var her meget akut, idet den ene patient døde efter at ha været syk i 6 timer og den anden efter 6 timers forløp.) Amtsdyrlæge Matthiesen, Vaage, meddeler, at sygdommen sædvanligvis kun forekommer på steder, hvor den fra gammel tid har optrådt. Mange tilfælder blir slet ikke anmeldt, og der utvises ofte likegyldighet med kadavernes tilintetgjørelse. I en enkelt greend mistedes der ikke få ungdyr. Amtsdyrlæge E. KorenLund, Utne, Hardanger, meddeler:. tilfælder av raslesyke optrådte i havnegangen på garden Bleie i Sørfjorden. Efter hvad eieren oplyser forekom sygdommen almindelig blandt ungdyrene, når disse fik.anledning til at avbeite en sumpet myrstreekning, som ligger i en utkant av havnegangen. Det er forøvrig sterkt på tale at indhegne og dyrke denne myr, det eneste sted i havnegangen, hvor jordbunden er fugtig.,

16 6 4. Brasot.. Av brasot er anmeldt 54 hos sauen, hvorav 8 døde og 4 dreepte. Tilfældernes fordeling i amterne fremgaar av tabel ; det langt overveiende antal tilfælder indtraf i Stavanger, S. Bergenhus og S. Trondhjems amter. Statsdyrlæge S. Tillier, Bergen, meddeler: (Jeg har i årets løp utsendt bråsotvaksine til ialt 00 dyr. Dette har været utelukkende trådvaksine, tilberedt som i forrige indberetning omtalt og av forskjellige stammer, alle hitrørende fra præparater, som tidligere er kommet mig ihænde. De få nye præparater jeg har mottaget Mir, har alle vist sig at være ubrukelige. Desuten har jeg personlig på en reise til øerne utenfor Nordfjord vaksinert 50 dyr. Forholdene her var tildels yderlig primitive, kvæget rent dværgagtig, og folk levet åpenbart for en stor del i den tro, at sygdommen hos deres dyr skyldtes trolddomskunster av ondsindede naboer o. a. Vaksinationen anså de som et mystisk middel til at motarbeide trolddommen. Trods al påmindelse bar jeg ikke mottat beretning om utfaldet fra mere end 4 podninger. I alle disse tilfælder var selve podningen forløpet uten nogen ulemper, men på et sted var av podede lam lam død av bråsot måneder senere, pa et andet sted var av 97 podede dyr 9 lam (lode i løpet av vinteren av sygdommen. På sidste sted var, da vaksination ikke tidligere her var prøvet og jeg var ukjendt med forholdene, anvendt svakeste sort vaksine. Forøvrig har folk sterk tilbøielighet til at kalde alle mulige slags sauesygdomme bråsot, og derfor forlanger de, at vaksinationen skal sikre deres dyr mot alle eventualiteter, så nær som mot ræven. Ute på øerne blandes bråsot og vassot (distomatose) sammen, og isommer har jeg gjentagne ganger været tilkaldt til steder i Bergens omegn, hvor eieren trodde at hans dyr hadde fat bråsot, uten at det en eneste gang viste sig at så var tilfældet. Et par steder fandtes sygdommen at were den nokså almindelige septichtemiske lammediarrhoe, et sted var det sauens katarrhalfeber, et andet sted forgiftning méd havarert bedærvet kraftfoder, som var brukt til lammesauerne, og endelig et par steder en tilsynelatende rheumatisk stivbenthet hos lammene, som antagelig skyldtes benskjørhet.. Amtsdyrlæge J Selnces, Lervik, Stord, meddeler :.Bråsot har forekommet med et steftre antal tilfælde. På reiser i distriktet får jeg indtrykket av, at sygdommen forekommer med et større antal tilfælde. Om en sau eller dør, skjeenkes dette ingen større opmerksomhet, sauen blir ofte liggende utildækket og danner smittekilde for omgivelserne. Det pastas også, at man på sine steder slagter såsnart man merker tegn til bråsot, salter ned og spiser kjødet, muligens også sælger det. På disse pladser og distrikter synes sygdommen at tilta. Det meddeles således henge efterpå at sygdomme hos sauer med pludselig dødsfald, hurtig opblæsning og blålig rødme av bakparten er hyppigere i de senere år. På andre pladser er man til gjengjæld ganske påpasselige med at anmelde og følger nøie den givne anvisning med nedgravning og desinfektion og det spores gode resultater herav. Som eksempel kan anføres : for ca. 5 år siden døde i en besætning 5 dyr; nedgravning og grundig desinfektion foretoges ; siden har sygdommen ikke forekommet. Likeså er det sjelden, at sygdommen forekommer paany hos samme eier, hvor grundig desinfektion er foretat, men gjerne hos naboen. Av de i årets løp anmeldte bråsottilfælde forekom 4 i 8 besætninger, hvorav 9 tilfælde med 7 dødsfald i en besætning. I denne besætning bestående av ca. 40 sauer begyndte sygdommen i september

17 7 med et enkelt dødsfald, fortsatte med 8, 4 til 0 dages mellemrum til juletider. De forste dyr fandtes clod i stalden om morgenen, uten at man hadde merket sygdomstegn iforveien. De sidste var syke i flere dage og viste et ganske andet sygdomsbillede. Ved mit tilsyn 4/. forefandtes syke og døde. Den ene syk i 8 dage. Temp. 9,8, puls 00, resp. 4, slimet purulent flod fra næsen, dæmpning over lungerne, liten appetit, avføring normal. Den anden var syk i dage. Temp. 9,, puls 64, resp. 8, intet flod fra næsen, noget slap og liten appetit. Av de døde har den ene været syk i 8 dage med flod fra næsen som en av de syke. Obduktionsfund: utbredt peritonitis med tilheftninger mellem net og bukhinden på den ene side og mellem nettet og tarm og mavesækken; nettet måtte formelig rives løs. I brystkassen pleurit og langebetcendelse med sterk fortætning (avskårne stykker sank i vand) samt bronchialkatarrh. Såvel pleurit som peritonit var tør, ingen vzedske. Det sedvanlige symptom ved akut bretsot: hcemorrhagisk vcedske og betændelse av Wens slimhinde manglet. Betændelsen i den serøse beklædning var derimot delvis hæmorrhagisk, specielt i løben og endel av tyndtarmen. Tyndtarm og stoltarmsslyngerne indbyrdes var delvis adhæreret. Den anden sau hadde været syk i nogle timer og viste de sedvanlige symptomer.» Amtsdyrlæge J. Gjorud, Orkedalen, meddeler: Bråsot (hos sauen) optrådte i en besætning på garden Ellingsgaven på grænsen imellem Orkedalen og Hevne på den veirbårde strækning som kaldes for Hevnekjølen. Tilfældet indtraf i første halvdel av oktober måned i en besætning på 0 stykker av en indført skotsk race, var døde, blev slagtet og var klein ved mit besøk. Sauerne var store prægtige dyr at se til og med en gjild uldbeklædning. Om dagen gik de frit ute på hjemmejorderne oz holdtes om natten i et skur. Sundhetstilstanden hadde været meget god indtil med en gang de nævnte 4 stykker indsygnet samtidig som et voldsom fremstormende uvejr med sne og slud brøt løs. Sygdommen forlot igjen besætningen næsten like så hurtig som den kom. Det som ved denne vesle epidemi syntes iøinefaldende var, at dyrene tilhørte en hjemfort forfinet race, som antagelig ikke endnu var tilstrækkelig akklimatisert og derfor mindre motstandskraf tige overfor de hurtige og voldsomme veiromskiftelser, som er så karakteristiske for trakterne derute; veiret var jo ens for alle sauerne, men bråsotten fik ikke bugt med de stedlig tilvante. Grunden til at dette tilfælde særlig fremtrtekkes er, at det er forste gang jeg stifter bekjendtskap med bråsotten i Orkedalen i de nu snart 0 år jeg har været her.» 5. Svinesyke og svinepest. Av svinepest er anmeldt 49 tilfælder ( dræpte og 0 døde) og av svinesyke (smitsom lungebetændelse) ialt 59 tilfælder, hvorav 08 (lode og 8 slagtedes. I Kristiania by behandledes 5 tilfælder, i Akershus amt 447 i Buskeruds amt 5, Hedemarkens 4, Kristians 77, sondre Trondhjems 4 og nordre Trondhjems amt 60, ialt 64 tilfælder av begge sygdomme tilsammen. Dyrlæge H. Willumsen, Kristiania, meddeler, at den i aret herskende svinepest var av en meget ondartet karakter; det ved tidligere firs epizootier

18 8 anvendte Schweineseucheserum (suisepsin) viste sig ganske virkningslest. De smittede besætninger er derfor som regel blit nedslagtede. Amtsdyrlæge L. O. Sween, Aas, meddeler: 'Svinesyke (smitsom lungebetændelse) er forekommet i en storre svinebesætning på ca. 65 dyr i Frogn. Smittekilden kunde ikke påvises. Sygdommen blev opdaget derved at et par dyr (smaagriser), som i længere tid hadde hostet, viste daarlig appetit og skrantet, avtok i huld og dode. Ved obduktion av kadaverne fandtes lungelidelse. Dette gav anledning til, at jeg foretok en nærmere undersøkelse av den øvrige svinebesætning, hvor der fandtes flere griser, som skrantet og i det hele tat var utrivlige. Disse blev også nedslagtet, og ved obduktionen fandtes lungelidelse. Utover sommeren forefandtes flere tilfælder av sygdommen. Ialt var der 0 dyr med uttalt lungelidelse, som påvistes efter slagtningen. Hele besætningen blev nedslagtet i løpet av sommeren. For efter dette at få svinehuset betryggende rengjort, blev indredningen, som delvis var gat i forrådnelse, uttat.) Dyrlæge J. Krohn, Modum, meddeler : 'Året har ikke frembudt noget av særlig interesse i praksis, når undtages, at der på forsommeren optrå'adte flere tilfælde av svinesyke oppe ved Gjeithus; denne sygdorn er tidligere ukjendt herover, men synes at være indfort med et par kuld smågrise fra Hadeland. Ialt var dyr angrepne, hvorav dyr dræptes til prøveobduktion, (lode. Serumbehandling blev ikke prøvet, da de ubemidlede eiere ikke ønsket det, air man ikke kunde garantere dem et sikkert resultat av serumbehandlingen De 6 overlevende var forholdsvis let angrepne og blev ganske trivlige slagtedyr. Jeg fik anled ning til at besigtige disse i slagtet tilstand ; på et par iagtoges mindre hepatiserte lungepartier og pleuraadhaarencer, ellers intet.. Dyrlæge E. Ween, Stange, meddeler, at svinebesætninger i Stange angrepes om sommeren av akut svinesyke ; det var 4 mdr.s grise og halvdelen av de angrepne dyr døde, resten kom sig. Ved sektionen påvistes foruten pneumoni, enteritis og pericarditis tillike en voldsom akut endocarditis. 6. Rodsyke og knuterosen. Av rodsyke og knuterosen hos svin er tilsammen anmeldt tilfælder, hvorav 65 opføres som redsyke ( 4 døde og 80 dræpte) og 950 som knuterosen (hvorav 00 døde og 6 drmpte) Dette er det største antal av redsyketilfælde som hittil hos os er behandlet i løpet av et år. Sygdommen findes utbredt over hele landet (kfr. tabel I). Behandling med serum er fortsat og har nu fat fast indpas overalt som det bedste og sikreste middel. 7. Tuberkulose. Da statistiken angående husdyrtuberkulosens bekjæmpelse i caret 9 er anført i sidste beretning, meddeles her som vanlig om forholdene i 9.

19 'fabel If, 9 De offentlige kvægtuberkulinprøver (Compterendu sur le résultat des recherches aux frais publiquis faites chez le bétail, par la tuberculine, pendant les années 895 9). År. c.) 895)

20 0 Tabel III. Resultat av de offentlige kvægtuberkulinprøver i aret 9. (Compterendu sur le résultat des recherches faites chez le bétail par la tuberculine, pendant l'année 9). Amt (Département). c., Omsproitede besætninger. (Inoculations répétées). Tal at G Ei< a),xd Kristiania. 99. Akershus Smålenene Buskerud Jarlsberg og Larvik Hedemarken Kristians Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus 9.0 Bergen Nordre Bergenhus Romsdals Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem 8.7 Nordland Tromso 6.9 Finmarken Tilsammen

21 Som det av tabel II vil sees har der i de sidste år været en tilbakegang i antallet av offentlige tuberkulinprøver ; tilbakegangen i 9 er ganske betydelig både med hensyn til besætningernes og dyrenes antal, idet de undersøkte besætninger i dette ar utgjorde 746 mot 46 i 9, mens de undersøkte dyr utgjorde 5 5 i 9 mot 0 49 i 9. Grunden til denne nedgang er ikke klar. Det er mulig, at interessen hos dyrlægerne for de offentlige tuberkulinundersøkelser er mindre, idet de finder den almindelige praksis mere lønsom og mindre tidskrævende end en tuberkulinprøve. Sandsynligvis er nedgangen dog for en del forårsaket ved at der i 9 har været utvist stone strenghet med erstatningerne end tidligere, idet departementet har avslat flere erstatningsandragender, hvor vedkommende eier har sittet i gode kar eller også bare tilstat / istedetfor / erstatning av tapet. Fremgangsmåten ellers med hensyn til tuberkulosens bekjoempelse har været den samme som tidligere. Angående disse forhold vil der i vedkommende budgetproposition til Stortinget findes nærmere oplysninger (St. prp., hovedp. VIII, kap. 4, titel 4 og 5). Endvidere spiller også det moment en vis rolle, at enkelte distrikter nu er så gjennemprovet, at kvægtuberkulosen for største delen er utryddet i vedkommende egn. Dertil kommer, at der i forrige termin var ekstraordinært mange undersøkelser i et enkelt amt (Søndre Trondhjem). Amtsdyrlæge Hoyem, Tønset, meddeler: 'Antagelig er nu, efter resultatet av undersøkelserne at dømme, de fleste tuberkuløse besætninger i distriktet undersøkte. Den mistro, som i sin tid fra enkelte hold blev vakt mot tuberkulinundersøkelserne, synes at være forsvunden. Hertil har vel bidraget, af der gjennem de utstrakte undersøkelser, som er pågåt i distriktet de sidste ti år, er fort beviser for at metoden er effektiv, og at det herigjennem er mulig at bli sygdommen kvit. Ved det ikke ubetydelige salg av slagtekvæg og livdyr fra bygderne heroppe, har disse undersøkelser hat sin store betydning. Ikke alene ved at større priser kan opnåes på såvel slagt som livdyr, men også ved at sygdommen ikke spredes ut over de kjøpende distrikter.. ønsetuberkulose. Amtsdyrlæge K. E. Onstad, Valdres, meddeler, at tuberkulose optrådte blandt hønsene på, en avlsstation for høns ; sygdommens art blev konstatert ved veterinærlaboratoriet. Der blev forsøkt desinfektion, rensning og avsondring, men uten resultat. Avlsstationen måtte flyttes. Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler, at han konstaterte tilstedeværelsen av tuberkulose i hoi grad i en hønsebesætning på Jæderen og desuten hos en til en besætning i Bergen indført hone. Amtsdyrlæge O. Haga, Voss, meddeler, at han patraf en sygdom i en hønsebesætning, hvilken sygdom ved undersøkelse pa veterinærlaboratoriet viste sig at være tuberkulose. «Eieren meddelte, at han ifjor i juni måned hadde 0 friske lions, men straks efter begyndte sygdommen at herje, og nu hadde han igjen bare 5 tilsynelatende

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) q.e F.44 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 vil findes opfort i fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 906- december 90. Trykt

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haandverkstællingen 90. 3dje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du travail.).

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI.

Norges Officielle Statistik, række VI. Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 95: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 836-94. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 836-94.)

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksombed 90. (Hospices d' aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. wcek., Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde rmlike nr. so. BERETNING VE ERIN/ERV/ESENET KJODKONTROLLEN NORGE FOR ARET 1902 U1)(HVEN AF

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde rmlike nr. so. BERETNING VE ERIN/ERV/ESENET KJODKONTROLLEN NORGE FOR ARET 1902 U1)(HVEN AF NORGES OFFICIELLE STATISTIK Fjerde rmlike nr. so. BERETNING VE ERIN/ERV/ESENET KJODKONTROLLEN NORGE FOR ARET 90 U)(HVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE VETERINiERTEEN ( Compte rendu du service v( térinaire

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række Vi. (Statistique Officielle de la Norvége, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række Vi. (Statistique Officielle de la Norvége, série VI.) Norges Officielle Statistik, række Vi. (Statistique Officielle de la Norvége, série VI.) Trykt 9: Nr. 9. Kriminalstatistik 9 og 9. (Justice criminelle.) 0. Norges bergverksdrift 9. (Mines et usines.).

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la NorOge, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la NorOge, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la NorOge, série V.) Nr. 8 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 de cember 90. 98 se omslaget paa verker

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) ocra. NW' Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik januar 906 december 908. Trykt 909:

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Norges Officielle Statistik, 2række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, 2række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, 2række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1128 se tidligere hefter. Trykt 1911:. Nr. 129. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par aetions) 130.

Læs mere

Fjord række nr. 57 BERETNING KJODKONTROLLEN NOR GE ' FOR ÅRET 1900 UDGIVEN AF

Fjord række nr. 57 BERETNING KJODKONTROLLEN NOR GE ' FOR ÅRET 1900 UDGIVEN AF NORGES OFFICIELLE STATISTIK Fjord række nr. 57 BERETNING OM VETERI NÆRVÆSENET OG KJODKONTROLLEN NOR GE ' FOR ÅRET 900 UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE VETERINÆRVESEN (Compte rendu du service vetérinaire

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række Vi.

Norges Officielle Statistik, række Vi. Norges Officielle Statistik, række Vi. (Statistique officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 97: Nr. 9. Norges sparebanker 95. (Caisses d'épargne.) 9. Kreaturholdet 30 september 96. (Bétail, le 30 septembre

Læs mere

Norges -offlcielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième series)

Norges -offlcielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième series) Norges -offlcielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième series) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 88-0 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88 0 Juni 889, S. 7. 8646

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

NORGES OFFIC1ELLE STATISTIK. Tredie rekke no. 299. BERETNING VETERINVERV SENET KJODKONTROLLEN NORGE FOR ARET 1896 UDGIVEN AF

NORGES OFFIC1ELLE STATISTIK. Tredie rekke no. 299. BERETNING VETERINVERV SENET KJODKONTROLLEN NORGE FOR ARET 1896 UDGIVEN AF NORGES OFFICELLE STATISTIK Tredie rekke no. 99. BERETNING OM VETERINVERV SENET OG KJODKONTROLLEN I NORGE FOR ARET 896 UDGIVEN AF DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINERVIESEN (Compte rendu du service?aérinaire

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88 80 Juni 889, S. 7. 8646

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Liste 1 - alvorlige smitsomme sygdomme Liste 2 mindre alvorlige smitsomme sygdomme Liste 1 Transmissible mink encephalopati

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med Liv er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med D forunderlige navne, navne, som vækker anelser om et livets tusmørke, hvor mangt foregår, som ikke engang bøger kjender. Jeg bor for tiden i en sådan

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning.

Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning. Udarbejdet af Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for kvægundervisning)

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Faringsprocent Udviklingen i faringsprocent i E-kontrollerne 88 87 86 85 84 83 82 81 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2000-01 01-02 02-03

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå. Dias 1

I det følgende vil vi gennemgå. Dias 1 Dias 1 I det følgende vil vi gennemgå Sygdomsgenkendelse i hesteholdet Martin Krarup Nielsen Adjunkt, dyrlæge, Ph.d. Københavns Universitet overordnede retningslinjer for sygdomsgenkendelse i hesteholdet.

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Kristendomskundskab Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

veterinie:iivitesenet

veterinie:iivitesenet NORGES OFFICIELLE STATISTIK Fjerde raakke nr. 70 BERETNING OM veterinie:iivitesenet OG KJODKONTROLLEN NORGE FOR ARET 90 UDGIVEN AF DIREKMEN FOR BET MILE VETERINERVIESEN (Compte rendu du service vétérinaire

Læs mere

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA.

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. Stavanger Museums Arshefte, Årg. 24(1913), 11. C. 1-6 4 II. NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. VED TOR HELLIESEN. 1'- m I I aar kan der atter tilfsies Norges coleopterfauna nogie nye arter, der ikke

Læs mere

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Luftvejslidelser begynder i farestalden Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Disposition Motivation Luftvejslidelser årsager og forekomst Diagnostik Løsningsmodel Polterekruttering Vaccinationer

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Værdighed den røde tråd i ældreplejen

Værdighed den røde tråd i ældreplejen Værdighed den røde tråd i ældreplejen Gerontologisk Selskabs Årsmøde 2015 Summemøde 2 min. Hvad er værdig ældrepleje for dig? Opsamling i plenum 1 Se nærmere til Hvad ser du søster her i min stue? En gammel,

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere